Uponor Regulator C-46 REGULATOR FÖR VÄRME OCH KYLA FÖR ETT EFFEKTIVARE SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor Regulator C-46 REGULATOR FÖR VÄRME OCH KYLA FÖR ETT EFFEKTIVARE SYSTEM"

Transkript

1 Uponor Regulator REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA FÖR ETT EFFEKTIVARE SYSTE

2 Uponor Regulator övertygande fördelar FÖR KLIATKONTROLL AV ENFAILJSHUS OCH KONTORS- BYGGNADER ÄR UPONOR CONTROL SYSTE DE DEN PERFEKTA PARTNERN! Uponor Regulator är en regulator för värme-, kyl- och markvärmesystem. Dess huvudsakliga funktion är att, intelligent och med stor känslighet, reglera framledningstemperaturen baserat på utomhustemperaturen. Kombinera den med bergvärme för högsta effektivitet, så finns möjlighet att få kylning på köpet! kan användas fristående eller integreras i pump- och shuntgrupper. I båda fallen kan den kommunicera med Control System DE. Kommunikationen mellan de två uponorenheterna ger en betydligt bättre prestanda, dessutom delar systemen givare och termostater. Framledningsstyrning: Uponor Regulator reglerar framledningsvattentemperaturen för både värme och kyla. Trådlös luftfuktighetsgivare: Upp till sex givare ger information om luftfuktigheten inomhus för att undvika kondensbildning. Den trådlösa anslutningen gör placeringen mycket flexibel. Optimerad rumsstyrning: Tillsammans med Uponor Control System DE och dess termostater reglerar systemet med en adaptiv kurva. Värme: Pump och shuntgrupp PG 10 Regulator är den perfekta lösningen för shuntar som skall monteras på fördelaren. Kyla: Pump och Shuntgrupp CPG 15 är den perfekta lösningen för komfortkylan. Trådlös utomhusgivare: Trådlös utomhusgivare förenklar installationen. 2 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

3 fungerar fristående eller som en del av ett lag Systemintegration med Uponor Control System DE ger fler möjligheter Uponor Regulator är en smart fristående enhet. Den kan användas fristående eller integreras i pumpoch shuntgrupper. I båda fallen har den ett mångdubbelt värde när den kombineras med Uponor Control System DE. Regulator kan integreras i rumsstyrning via bussanslutning Kommunikationen mellan de två enheterna ger en betydligt bättre prestanda, med gemensamma termostater, givare och timerfunktioner. Dessutom delas värme/kyla-tillstånd, ECO-läge och andra inställningar mellan Uponor Regulator och Uponor Control System DE. Om du funderar på att installera ett system för värme och kyla i enfamiljshus eller mindre kontorsbyggnader bör du välja en integrerad uponorlösning för maximal effektivitet, pålitlig funktion och en enkel arbetsprocess. Regulator kan integreras i rumsstyrning via bussanslutning för att öka inomhusregulatorsystemets effektivitet och anslutningsmöjligheter. Det här betyder att regulatorn använder information som insamlats från alla punkter som är anslutna i zonkontrollsystemet, givare och termostater. Den här funktionen är unik i den här klassen. Regulator fungerar bäst tillsammans med Uponor Control System DE. Här är några av de möjliga konfigurationerna: När en cirkulationspump är ansluten till Regulator, kan pumpstyrningsbesluten fattas av Reglercentral Radio. Detta innebär att pumpen stoppas när det inte finns något behov av värmeeller kyla. En eller flera -givare för relativ luftfuktighet kan anslutas via Reglercentral Radio för användning av genomsnittlig eller maximal relativ luftfuktighet i en zon, för att ge så exakt styrning som möjligt. Använder systemets rumstermostater för att beräkna den genomsnittliga temperaturen eller den största avvikelsen från börvärdestemperaturen i en zon. Informationen använder till att adaptivt ställa exakt rätt kurva. Trådlösa utomhustemperaturgivare kan anslutas via Reglercentral eller direkt till Regulator. Ekonomi- och komfortlägestimer: Fristående i Regulator Värme/kyla eller integrerad med anöverpanel via Reglercentral Radio. Uponor Regulator Semesterläge kan regleras med timerfunktionen i anöverpanel via Reglercentral Radio. Värme/kyla-status delas mellan de två systemen. anuell hantering av denna inställning görs i en enhet i taget. Uponor Reglercentral Regulator har stöd för både trådlös och trådbunden och utomhustemperaturgivare. Uponor Termostat Grå Uponor anöverpanel Uponor Luftfuktighetsgivare Uponor Termostat Vit Effektiv kommunikation mellan Uponor Regulator och Uponor Control System DE sparar tid och pengar både vid installation och användning. UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 3

4 Tre grundläggande driftlägen, olika variationer Tabellen nedan visar vilka givare som används i vilket driftläge. Driftläge Framledningsgivare Utomhusgivare Inomhusgivare Returledningsgivare Givare för relativ luftfuktighet Golvgivare Värme fast framledning X Värme utomhusstyrd framledning X X O Värme utomhusstyrd framledning med inomhuskompensation X X X Värme utomhusstyrd, genomsnittlig X X X Värme inomhusstyrd X X Kyla fast framledning X O Kyla inomhusstyrd X X O Kyla inomhuskompenserad framledning med daggpunktsreglering X X X X O Snö- och issmältning X X X = O = givaren måste användas i detta driftläge givaren är frivillig Värmelägen Följande uppvärmningsalternativ kan väljas beroende på vilka givare som används: Värme fast framledning Värme utomhusstyrd framledning Värme utomhusstyrd framledning med inomhuskompensation Värme inomhusstyrd Värme utomhusstyrd, genomsnittlig Kyllägen Följande kylalternativ är tillgängliga beroende på vilka givare som används: Kyla fast framledning Kyla inomhusstyrd Kyla inomhuskompenserad framledning med daggpunktsreglering Upp till sex luftfuktighetsgivare säkerställer att ingen kondens uppstår. Den trådlösa anslutningen gör att givarna kan placeras fritt. Kan när som helst anpassas till ändringar i användning eller arkitektur! Smart kombination av driftläge för värme och kyla Följande omkopplingslägen är tillgängliga: Omkoppling värme/kyla reglerad inomhus- och utomhustemperatur (temperaturavläsning från inomhus- och utomhusgivare) Omkoppling värme/kyla framledningstemperaturstyrd (beroende på primär framledningsvattentemperatur) Omkoppling värme/kyla manuellt läge (när användaren manuellt justerar det till något av lägena) Omkoppling värme/kyla slavläge (styrs från en extern källa) Snö- och issmältningslägen Uponor Regulator Värme/kyla kan användas i system för smältning av snö och is. Följande driftlägen är tillgängliga: Snö- och issmältning börvärde viloläge Snö- och issmältning börvärde smältning framledningstemperatur 4 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

5 Effektiv temperaturinställning: mindre energi, mer komfort Inställning av värmekurva De två parametrarna Lutning värmekurva och Justering värmekurva används för att justera värmekurvan: Lutning värmekurva: Denna parameter används för att ändra lutningen hos grafen i ett diagram med framledningstemperatur utomhustemperatur. Kurvorna i diagrammet passerar alla den punkt där utomhus- och framledningstemperatur båda är 20 C. Ekonomi- och komfortlägen Ekonomiläge (ECO) används för att spara energi. I värmeläge sänker ekonomiläget rumstemperaturerna med en given sänkningstemperatur. I kylläge höjs temperaturen. Olika ekonomiprofiler kan tillämpas för veckans dagar. Standardinställning hos Uponor Regulator Värme/kyla är komfortläge (Komf). Komfortläge I komfortläge håller systemet en konstant temperatur i rummet vid börvärdestemperaturen. Om en inomhustermostat är ansluten till används börvärdet för inomhustemperatur. I alla andra fall används börvärdet för framledningstemperatur. Ekonomiläge I ekonomiläge sänks temperaturens börvärde automatiskt under de delar av dagen då ingen komforttemperatur behövs, t.ex. under natten eller när huset är tomt. Exempel: Justering värmekurva: Parametern för Justering värmekurva används för att flytta kurvorna vertikalt (parallellt). Om huset inte är tillräckligt varmt vid måttliga utomhustemperaturer, ökas inställningen i Justering värmekurva. en framledningsinformationsmeny ger användbar information när du justerar värmekurvan. visas så här i displayfönstret: Värme- och kyllägen med säsongurkopplingar Urkopplingsfunktionerna är avsedda för att spara el via pumpen. Under P1-perioderna körs pumpen kontinuerligt. Under P2-perioderna kopplas den ur vid vissa förhållanden. Logiskt sett måste detta vara olika för värme/kyla under olika årstider. UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 5

6 Rumsgivares inverkan När används utan att Reglercentralen styr enskilda eller flera zoner fungerar den som ett fullflödessystem i kylningsläge. Rumsgivares inverkan är en justering av framledningstemperaturen, som är avhängig av skillnaden mellan inomhustemperaturen och inomhusbörvärdet. Detta innebär att framledningen ökar om inomhustemperaturen är för låg, och minskas om inomhustemperaturen är för hög. Storleken på justeringen ges av parametern Rumsgivares inverkan. börvärdet kommer framledningstemperaturen att sänkas med två grader. Inställningen påverkar inte daggpunktskontrollen om standardinställningen är fyra. Trådlös luftfuktighetsgivare kan hantera upp till sex luftfuktighetsgivare. Givarna bör placeras i rum där du förväntar dig den högsta luftfuktigheten och där kylning är aktiverad. Luftfuktigheten i en zon, eller ett rum, skiljer dig beroende på flera parametrar. Särskilt känsliga är rum där människor tillbringar den större delen av sin tid eller rum där det är många människor. Givaren bör placeras på en representativ plats i rummet/zonen som inte påverkas av parametrar som direkt solljus, elektronisk utrustning eller öppna spisar. Setting range: 0 8 Om den lägre inverkan är inställd på två och rumstemperaturen är en grad under börvärdet kommer framledningstemperaturen att höjas med två grader. Om den högre inverkan är inställd på två och rumstemperaturen är en grad över 6 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

7 Uponor Regulator Produktfakta Uponor Regulator Regulator för värmeinstallationer som kan integreras med Uponor Control Systems rumstyrning via en bussanslutning. Består av Regulator Trådbunden utomhusgivare (kabel 5 m) Trådbunden framledningsgivare (kabel 4 m) Tillval Antenn för anslutning till trådlösa termostater Trådbunden inomhusgivare Trådbunden returledningsgivare Uponor Regulator Plus I den utökade versionen finns möjlighet att ansluta givare trådlöst. Den medföljande luftfuktighetsgivaren gör regulatorn perfekt för kylinstallationer. Den kan integreras med Uponor Control Systems rumstyrning via en bussanslutning. Består av Regulator Antenn Trådlös luftfuktighetsgivare Trådbunden utomhusgivare (kabel 5 m) Trådbunden framledningsgivare (kabel 4 m) Tillval Trådbunden inomhusgivare Trådbunden returgivare Ytterligare fem givare för relativ luftfuktighet Antennkabel 3 m UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 7

8 Tillbehör och förlängningar för alla behov Uponor är tillgänglig med kompletterande utrustning för att du ska få maximal nytta av alla anläggningar Uponor Luftfuktighetsgivare Denna trådlösa givare för relativ luftfuktighet med batterilarm levereras med batterier och monteringssats. Upp till sex givare kan anslutas till med antenn eller via Uponor Antenn Antenn trådbunden till för anslutning av Uponor Framlednings- eller returledningsgivare för Kan anslutas direkt till Regulator värme/kyla och levereras med 4 m kabel. För en genomsnittstemperaturkontroll behövs endast returledningsgivaren Uponor Utomhus- eller inomhusgivare Kan anslutas direkt till Regulator värme/kyla. En extra anslutningskabel krävs Uponor Nätdel 230V/24V, 0,30A, (N/CE/S) Kan användas för motor med 0 10 volts styrning för trevägsventil och levereras med en europeisk kontakt Uponor 24 volts motor för styrning av trevägsventil med 0 10 volts signal Levereras med ett 24 volts styrdon. Signalintervall från 1 10 volt. 8 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

9 Uponor Regulator för värme och kyla är en bra lagspelare C-35 DC Regulator Värme/kyla som fristående kan med Uponors trådbundna inomhus-/utomhusgivare som typisk framledningsvattenstyrning kombineras med alla typer av värmekällor. Väderkompenserande framledningsreglercentral för värme och kyla i kombination med Uponors trådbundna system C-35 med omkoppling värme/kyla T-55 DC Väderkompenserande framledningsreglercentral för värme och kyla i ett integrerat och intelligent samarbete med (max tre) för effektiv värme och kyla. Flexibilitet för utomhusgivare: Utomhusgivare via i kombination med. Om flera -enheter används behövs endast en kombination av utomhusgivare. Denna utomhustemperaturinformation delas också via. visar då utomhustemperaturen på den första skärmen. UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 9

10 Exempel på system för värme/kyla: Golvvärme med panna i bostadshus och kontorsbyggnader 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m Golvvärme och golvkyla med panna och kylenhet i bostadshus och kontorsbyggnader alternative 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m 10 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

11 Exempel på system för värme/kyla: Golvvärme och golvkyla med luft till vatten- eller bergvärmevärmepump i bostadshus och kontorsbyggnader alternative 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m Takvärme och takkyla med fyrvägsgrenrör i bostadshus och kontorsbyggnader eller Tichelmann-distribution med kylenhet och panna alternative alternative 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 11

12 Exempel på system för värme/kyla: C-35 Takvärme och takkyla med grenrörsdistribution samt kylenhet och panna i bostadshus och kontorsbyggnader alternative alternative 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m Centralvärmedistribution för flera zoner med olika värmebehov varje Regulator Värme/kyla styr framledningstemperaturer oberoende med en Uponor pump- och shuntgrupp. 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m PuSh 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m PuSh alternative 12 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

13 Exempel på system för värme/kyla: Golvvärme med panna och takkyla med kylenhet i bostadshus och kontorsbyggnader Golvvärme och golvkyla samt takvärme och takkyla med panna och kylenhet i bostadshus och kontorsbyggnader alternative 2 x 0,4 mm 2 max. 50 m UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 13

14 Exempel på system för värme/kyla: Snö- och issmältning Din anläggning: Skriv ned hur du kan använda i din anläggning! 14 UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA

15 Tekniska data Regulator CE-märkt ått Bredd 106 mm, höjd 174 mm, djup 84,5 mm IP-klass IP30 Skyddsklass IK04 Lågspänningstest EN * and EN ** EC test (electromagnetic compatibility) EN and EN ER test (electromagnetic compatibility and EN radio spectrum matters) Home and building electronic systems (HBES) Part 2-2: System overview - General technical requirements Spänning +10/-15 %, 50 Hz, kabel < 1,5 mm² Strömförbrukning 19 W max Temperatur intervall 0 C till +55 C Lagringstemperaturer -20 C till +70 C ax luftfuktighet 95 % max vid 20 C Inkoppling givare 4 st analoga NTC temperaturgivare 2-ledad kabel, < 1,5 mm², < 4 m Allmän ingång Potentialfri kontakt 2-ledad kabel, < 1,5 mm², < 20 m Allmän utgång Galvanisk isolerad potentialfri kontakt AC, 1 A max in brytnings kapacitet 100 ma, 5 V DC, 2 A brytare rekommenderas 2 kablar, < 1,5 mm², < 20 m Inkoppling termiskt styrdon DC ±10%, 300 ma max, kortslutningsskyddad 2-ledad kabel, < 1,5 mm², < 0,75 m Inkoppling motorventil 0 10 V DC, kortslutningsskyddad 2-ledad kabel, < 1,5 mm², < 20 m Inkoppling pump Galvaniskt isolerad 230V AC reläkontakt 2-ledad kabel, < 1,5 mm², < 20 m Inkoppling antenn Passar Uponors antenn Säkring 5 A Reset Knapp hålls minst 0,5 s Display LCD Antenn Spänningsförsörjning 11 V DC ±10% från Regulator Strömförbrukning indre än 1 W Radiofrekvens 868,3 Hz Transmitter 1 % ottagarklass 2 * EN Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk, Del 1: Allmänna krav ** EN Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk, Del 2-1: Särskilda krav på styr- och reglerdon för elektriska hushålls apparater *** EN Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk, Del 2-9: Särskilda krav på temperaturkännande reglerdon Kan användas i hela Europa 0682 Överensstämmelseförklaring: Vi förklarar härmed under eget ansvar att de produkter som behandlas i denna handbok uppfyller alla de väsentliga krav som framgår av direktiv 1999/5/EG mars UPONOR REGULATOR FÖR VÄRE OCH KYLA 15

16 Är det en bra idé att installera Uponor Regulator? Den är så enkel att installera med installationsguiden som perfekt handledning På displayen kan du läsa allt om inställningarna och vad du ska göra vilket gör installationen snabb och enkel. I drift gör snabbmenyn det enkelt för kunderna att hantera den. aximal säkerhet sex trådlösa luftfuktighetsgivare Världens första i sin klass! Upp till sex trådlösa daggpunktsgivare gör att du slipper kondens på rör, golv, väggar och tak! Tillsammans med DE för den mest effektiva värmen och kylan Tillsammans kan Uponor Reglercentral och Regulator spara energi och samtidigt ge maximal komfort. Varför ska dina kunder behöva nöja sig med mindre? Snabb installation - med trådlös utomhusgivare ed en termostat finns möjlighet att ansluta utomhusgivaren trådlöst. Om du funderar på att installera ett system för värme och kyla i ett enfamiljshus eller en kontorsbyggnad bör du välja en integrerad uponorlösning för maximal effektivitet, pålitlig funktion och en enkel arbetsprocess. Uponor Reglercentral Fuktighetsgivare Uponor anöverpanel Uponor Regulator Uponor Termostat Grå Uponor Termostat Vit 1667S SP Uponor AB Uponor VVS Box Västerås T F W Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 Koppla in styrdon i reglercentralen Varje styrdon monteras på en unik kanal. Kanal 1 och 2 har plats för två styrdon per

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Styr- och reglerteknik med tanke på framtiden

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Styr- och reglerteknik med tanke på framtiden UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Styr- och reglerteknik med tanke på framtiden 10 2006 5005 Bygga nytt, bygga om eller bygga till för att få det precis som vi vill ha det Olika människor har

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Uponor Smatrix Move PRO-reglercentral X-159 Modbus RTU-gränssnitt

Uponor Smatrix Move PRO-reglercentral X-159 Modbus RTU-gränssnitt Uponor Smatrix Move PRO-reglercentral X-159 Modbus RTU-gränssnitt PRODUKTINFORMATION Reglercentralen kan anslutas och integreras till en fastighets driftsystem via ett Modbus-RTU-gränssnitt över RS-232.

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME CONTROL SYSTEM RADIO. Uponor Control System Radio

UPONOR VVS GOLVVÄRME CONTROL SYSTEM RADIO. Uponor Control System Radio UPONOR VVS GOLVVÄRME CONTROL SYSTEM RADIO Uponor Control System Radio 11 2006 5070 Uponor Control System Radio Manöverpanel, reglercentral och termostat Uponor Control System Radio är ett rationellt och

Läs mer

CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme V5-85

CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme V5-85 CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme Datablad V5-85 Exempel på användning Enkelt golvvärmesystem CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerade golv- och radiatoruppvärmningssystem

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O Optigo Den kompakta och mångsidiga regulatorn för reglering av ventilation, värme, kyla eller tappvarmvatten Ratta dig enkelt fram Optigo har en ratt (1) som gör det mycket enkelt att ratta igenom menyn.

Läs mer

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller 8:550 DIITAL REULATOR FÖR VÄRERELERIN AV VATTENBURNA ELLER ELEKTRISKA VÄRESYSTE Beskrivning, regulator (v2.40*) Reglerar olika typer av värmesystem enligt ett programval vid uppstart Reglerar öka/minska-

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A 05 2010 5042 Pump- och shuntgrupp för golvvärme är en pump- och shuntgrupp avsedd att användas vid installation av Uponor Golvvärmesystem. ger konstant framledningstemperatur.

Läs mer

1. Allmänna rekommendationer Uponor Control System Exempel på system Delar som ingår i Uponor Control System...

1. Allmänna rekommendationer Uponor Control System Exempel på system Delar som ingår i Uponor Control System... Innehållsförteckning. Allmänna rekommendationer... 4. Control System... 5. Exempel på system... 5. Delar som ingår i Control System... 5. Installation... 6. Förbered installation... 6. Installation av

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS SE SNABBGUIDE

Uponor Smatrix Wave PLUS SE SNABBGUIDE Uponor Smatrix Wave US SNABBGUI 03 2015 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 SNABBGUI Innehållsförteckning Uponor

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

INOMHUSKLIMAT UPONOR REGULATOR C- 46 VÄRME/KYLA. Installations- och bruksanvisning

INOMHUSKLIMAT UPONOR REGULATOR C- 46 VÄRME/KYLA. Installations- och bruksanvisning INOMHUSKLIMAT UPONOR REGULATOR C- 46 VÄRME/KYLA Installations- och bruksanvisning 11 2010 Innehållsförteckning 1 Copyright och friskrivning... 4 2 Förord... 5 2.1 Säkerhetsföreskrifter... 5 2.2 Begränsningar

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA Utförande LK Styr v.3 och LK Styr v.3 -RA är en komplett enhet för utetemperaturkompenserad värmereglering anpassad och förprogrammerad för LKs golvvärmesystem/shuntprogram

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Monteringsanvisningar........

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Rumsregulator STRA-04

Rumsregulator STRA-04 Rumsregulator STRA-04 STRA är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler där

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Uponor Smatrix Space/Space PLUS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Uponor Smatrix Space/Space PLUS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Uponor Smatrix Space/Space US INSTALLATIONS- OH KSANVISNING 03 2015 UK Innehåll 1 Upphovsrätt och friskrivning...3 2 Förord...4 2.1 Säkerhetsföreskrifter...4 2.2 egränsningar för radiosändning...4 2.3

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Uponor Smatrix Reglering för värme och kyla. Nyckeln till effektivare inomhusklimat

Uponor Smatrix Reglering för värme och kyla. Nyckeln till effektivare inomhusklimat Uponor Smatrix Reglering för värme och kyla Nyckeln till effektivare inomhusklimat 02 l Uponor Smatrix Uponor Smatrix autobalansering på riktigt Intelligent, uppkopplat och enkelt Smatrix är ett smart

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones MONTERINGSANVISNING S WFHC Trådlös kopplingsbox 6 uttag 7-10 & Slavmodul med4 eller 6 uttag 868MHz 1. MONTERINGSANVISNING Trådlös kopplingsbox med

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO)

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) Utförande LK Rumsreglering i trådförbundet utförande består av LK Rumstermostat NO, LK Ställdon NO och LK Kopplingsbox NO. Rumstermostaten reglerar temperaturen i respektive

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth NOVA+ TM... living full of energy! 1 Roth NOVA+ TM trådlöst reglersystem är baserat på en trådlös 2-vägs-kommunikation, vilket medför

Läs mer

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM BRUKSANVISNING

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM BRUKSANVISNING Uponor Radio 24V, Room Controls DEM SE I N S TA L L AT I O N S - O C H BRUKSANVISNING 05 2013 SE PT NO NL IT FR FI ES DK DE SE Innehåll 1 Upphovsrätt och friskrivning...3 2 Förord...4 2.1 Säkerhetsföreskrifter...4

Läs mer

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion revision 01 2011 Argus-RC-O Rumsregulator med forceringsfunktion Argus-RC-O är en rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsanvisning DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

LK Rumstermostat S1, 24V NO

LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1 är en elektronisk rumstermostat med triacutgång anpassad för LK Golvvärmesystem. Rumstermostaten används tillsammans med elektrotermiska ställdon med energilöst

Läs mer

Uponor Smatrix Move PRO VÄRME-/KYLAPPLICERING INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Uponor Smatrix Move PRO VÄRME-/KYLAPPLICERING INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Uponor Smatrix Move P VÄRME-/KYLAPICERING INSTALLATIONS- OCH BKSANVISNING 05 2017 Innehållsförteckning 1 Upphovsrätt och friskrivning...3 2 Förord...4 2.1 Säkerhetsföreskrifter...4 2.2 Avfallshantering

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Produktblad 2.14 Utgåva 09.00 PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Introduktion TC-8900 är en serie analoga regulatorer, utvecklade för styrning av fancoils med två rörs, två rörs med change-over,

Läs mer

Din samarbetspartner för energieffektivisering

Din samarbetspartner för energieffektivisering evohome KOMFORT Din samarbetspartner för energieffektivisering PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS 30% Visa dina kunder hur de kan spara upp till 30 % i energikostnader utan att behöva göra avkall på komforten

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME REFERENS GOLVVÄRME GOLVVÄRME Skidsveriges nya landmärke med installerad golvvärme från Uponor I västra Härjedalen, inte långt från norska gränsen, ligger Ramund berget.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer