Bewator Installationshandbok Komponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewator 2010. Installationshandbok Komponenter"

Transkript

1 Bewator 2010 SE Installationshandbok Komponenter

2 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter 2 Copyright Mars 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: (2010 ver 3, Utgåva 2) Bewator AB, som ingår i Bewator Group AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering m m) får inte vidtas med komponenter eller med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran.

3 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Innehåll 3 Innehåll Bra att veta innan du börjar...5 Installationsförfarande... 6 Verktyg... 7 Planera installationen...8 Beräkna strömförsörjning...9 Förlägga kablar...13 Busskabeln Jordning Kabeltyper Busstopologi Montera noderna...21 Montera E Montera E2V Montera E2VL Montera E Montera E4B Montera E Montera E Knappsatser och kortläsare...61 Ansluta RB Ansluta RB Ansluta RB Ansluta Bewator Cotag Ansluta Bewator Cotag Larmkomponenter...67 Oanvända slingor Dubbelbalanserad slinga (standard) Trippelbalanserad slinga (undantag) Ansluta glaskrossdetektor (GBD 300) Ansluta glaskrossdetektor (GBD 310) Ansluta branddetektorer Ansluta IR-detektorer... 74

4 4 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Innehåll Elslutbleck och motorlås...75 Elslutbleck med dörrövervakning Motorlås med dörrövervakning Ansluta elslutbleck och motorlås Sirener...78 Ansluta siren Larmsändare...79 Ansluta RB RB120 med övervakning Andra tillämpningar...81 Starkströmsstyrning Indikeringar Dörröppningsautomatik Branddörrstängning RBMP2 urmodul för anslutning av sekundärur Kraftaggregat...89 Ansluta kraftaggregat Ansluta PC och skrivare...91 Kontrollmätning...92 Spänning Kommunikation Jordning Knappsatser Övrig 12V-utrustning Dubbelbalanserade slingor Strömslingor Modem- och nätverksanslutning...98 Modemuppkoppling Nätverksanslutning Ordlista Tekniska data...104

5 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Bra att veta innan du börjar 5 Bra att veta innan du börjar Bewator 2010 är ett system avsett främst för inbrottslarm, brandvarning, utrymningslarm och passerkontroll men även andra funktioner kan styras och övervakas, t ex belysning, hissar, ventilationsanläggningar etc. Denna handbok beskriver hur de olika fysiska komponenterna (hårdvaran) i Bewator 2010-systemet monteras och ansluts till varandra. Vissa av de termer som används i handboken finns förklarade i ordlistan i slutet av handboken. Här finns också en mer detaljerad beskrivning av ingående komponenter. Övriga handböcker och dokumentation: Installationshandbok för operatörsprogrammet. När installationen av komponenterna är färdig ska systemet konfigureras via Bewator 2010:s operatörsprogram. Här anger du vilka områden som ska definieras som larmområden, när sirener ska ljuda, vilka tider kort ska krävas för att passera en specifik dörr samt övriga inställningar. Användarhandbok för operatörsprogrammet. När systemet är konfigurerat för drift finns det ytterligare några registreringar kvar att göra i operatörsprogrammet, bl a registrering av systemanvändare, kortinnehavare och koder. Användarhandböcker för ingående komponenter. Förutom ovanstående handböcker finns användarhandböcker för E4 manöverpanel samt för kortoch kodläsare. Systembeskrivning. Övergripande beskrivning av Bewator 2010, bl a funktioner, möjligheter, referensinstallationer och tekniska data. Bewator 2010 är under ständig utveckling, allt för att tillfredställa nya önskemål och krav. Funktioner tillkommer och förändras. Bewators målsättning är att sätta våra kunders behov i centrum och ge bästa tänkbara service. Du är därför alltid välkommen att kontakta oss om du har funderingar, eller behöver hjälp under installationsarbetet. Även synpunkter på dokumentationen tas tacksamt emot, skriv, mejla eller faxa till oss och berätta! Vår adress är: Bewator AB Box Solna Hemsida: Tel Fax

6 6 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Bra att veta innan du börjar Installationsförfarande Följande steg ingår i en installation: PLANERA INSTALLATIONEN BERÄKNA STRÖMFÖRBRUKNINGEN DIMENSIONERA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN FÖRLÄGGA KABLAR MONTERA NODER MONTERA E5 REPEATER VID LÅNGA KABELLÄNGDER ANSLUTA KORTLÄSARE ANSLUTA KNAPPSATSER ANSLUTA LARMSENSORER/GIVARE ANSLUTA ELSLUTBLECK/MOTORLÅS ANSLUTA SIRENER ANSLUTA LARMSÄNDARE ANSLUTA KRAFTAGGREGAT ANSLUTA PC OCH SKRIVARE KONTROLLMÄTA SPÄNNINGSSÄTTA SYSTEMET PROGRAMMERA SYSTEMET UTFÖRA FUNKTIONSPROV Samtliga steg utom de två sista beskrivs i denna installationshandbok. Programmera systemet och Utföra funktionsprov beskrivs i Installationshandbok för operatörsprogrammet. I denna handbok beskrivs också funktioner som branddörrstängning, dörröppningsautomatik, starkströmsstyrning (t ex hisstyrning), beröringsfria läsare etc. Titta i innehållsförteckningen så hittar du instruktioner för det du söker.

7 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Bra att veta innan du börjar 7 Verktyg Förutom basverktyg såsom avbitartång, borrmaskin, kniv etc behövs följande specifika verktyg för att du ska kunna genomföra en installation av Bewator systemet: Spårskruvmejsel, 2,5 mm (för skruvplintar) Stjärnskruvmejsel, t ex Phillips No 1 (för demontering av nodernas täcklock bl a) Mätinstrument, t ex digital multimeter. Monteringsmaterial (t ex skruvar, plugg, motstånd och kablar) levereras inte med Bewator 2010-systemet. Inte heller larmkomponenter såsom magnetkontakter, IRdetektorer, sirener, elslutbleck etc.

8 8 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Planera installationen Planera installationen Innan du börjar kan det vara bra att tänka igenom installationen. Hur ser lokalerna ut? Hur många noder behövs i respektive område för att täcka behovet av larmdetektorer? Hur många kraftaggregat behövs? I avsnittet Beräkna strömförsörjning finns anvisningar för hur man beräknar strömförsörjningen så att det inte blir för höga spänningsfall i kablarna. Hur mycket kabel behövs? Finns det flera våningsplan? Är kabelsträckningarna så långa att E5 repeater behöver anslutas? I avsnittet Montera E5 finns anvisningar för hur E5 repeater ansluts vid långa kabellängder och stort antal noder. Hur monterar man noderna på bästa sätt? Det är t ex enklare att montera noden i närheten av detektorerna och sedan dra busskabeln till noden än att dra flera långa detektorkablar.

9 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Beräkna strömförsörjning 9 Beräkna strömförsörjning Alla E-noder i anläggningen måste försörjas med en spänningsmatning på 20-60V DC för att kunna fungera. Dessutom måste flertalet konventionella komponenter strömförsörjas. Valfri strömförsörjningsutrustning kan användas, men den måste alltid ha en hög driftsäkerhet, laddautomatik för underhållsladdning av ackumulatorer och larmfunktion. Dessutom måste den kunna leverera den ström och spänning som systemet kräver. Nedan följer en vägledning för valet av lämplig strömförsörjningsutrustning samt hur dessa kan indelas i strömsegment för effektiv strömförsörjning. Dimensionering Använd om möjligt samma spänningsnivå för alla ingående strömförsörjningsaggregat. Val av spänningsnivå i anläggningen sker med utgångspunkt från de ingående komponenternas krav på matningsspänning. Alla E-noder kräver 20-60V DC. Det är ofta lämpligt att välja 24V DC-aggregat, eftersom dessa även kan utnyttjas för matning av elslutbleck, reläer och många andra 24Vkomponenter i anläggningen. Genom att välja högre spänning blir strömmen lägre och förluster på längre avstånd mindre. När du väljer aggregatens storlek krävs en mer omfattande utredning som anläggningens projektör ska ha utfört före installationsstarten. Säkerhetsnivå Obs! Gör alltid en ny beräkning om anläggningens innehåll och utseende förändras. Bestäm lämplig säkerhetsnivå med utgångspunkt i följande kriterier: Kräver anläggningen decentraliserad strömförsörjning ur säkerhetssynpunkt? Räcker spänningen? Är ett enda aggregat för sårbart?

10 10 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Beräkna strömförsörjning Avsäkring Stora aggregat som avsäkras med stora säkringar kräver grova kablar. I tabellen nedan ser du maximal säkring för några olika kabeldimensioner. Ledararea Största tillåtna märkström för avsäkring 0,2 mm 2 2A 0,4 mm 2 4A 0,5 mm 2 6A 1,5 mm 2 10A De vanliga telesignalkablarna kan maximalt avsäkras enligt nedanstående: Kabeltyp EKKX ELAKY EKKR 0,6 EKKR 1,0 RKKR Största tillåtna märkström för avsäkring 2A 2A 2A 6A 4A Om du väljer RB2010-kabeln med 1,0 mm 2 strömmatningstrådar, kan den avsäkras med 6A. Sammanfattningsvis kan sägas att det oftast är en fördel att välja strömmatning från flera aggregat placerade i skilda delar av anläggningen. För att kunna beräkna aggregatens storlek ska alla förbrukningskällor summeras. (I kapitlet Tekniska data hittar du effektförbrukningen för varje E-nod). För att beräkna strömförbrukning för en E2:a med utnyttjat strömuttag, ska du addera strömförbrukningen för alla matade komponenter och dividera med verkningsgraden i DC/DC omvandlaren, dvs ca 0,7. Exempel: Du ansluter 3 IR-detektorer till en E2:a. Dessa strömmatas från E2:ans 12V-utgång. Varje IR-detektor förbrukar 27mA vid 12V. Detta motsvarar 0,32W. Multiplicera 0,32W med 3. Detta ger 0,96W. 0,96W dividerat med DC/DC-omvandlarens verkningsgrad 0,7 = 1,37W. Addera E2:ans egenförbrukning som är 1,7W. Det blir tillsammans 3,07W. För att beräkna strömförbrukningen, dividera effekten med den spänning du matar E2:an med. Antag att du använder 24V matning. Det blir då 3,07W dividerat med 24V = 128mA vid 24V. E2:an i exemplet drar alltså totalt 128mA.

11 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Beräkna strömförsörjning 11 Reservdrift Viss ytterligare beräkning återstår. Ska anläggningen kunna fungera vid ett strömavbrott eller vid sabotage? Hur länge ska anläggningen fungera? 1 timme, 3 timmar, 24 timmar? För att garantera reservdrift måste ackumulatorer anslutas. Dessa ska dimensioneras med hänsyn till totalt maximalt strömuttag och den tid dessa ska kunna leverera ström. För att strömförsörjningsaggregaten ska kunna återuppladda reservbatterierna inom en acceptabel tidsrymd får inte aggregatens specifikation överskridas. Spänningsfallsberäkning Du måste också räkna ut om dina kablar orsakar spänningsfall som äventyrar komponenternas funktion. Om din anläggning inte innehåller långa kabellängder och en grov strömmatningskabel används, kommer anläggningen troligen att fungera bra. Är däremot busslängderna långa (>200 m) och/eller spridningskablar till komponenter långa (>50 m) och kablarna dessutom är av klen dimension kan spänningsfall uppstå. Formeln för spänningsfallsberäkning är följande: U = R x I U = spänningsfallet i volt R = kabelresistansen i ohm I = strömbelastningen i ampere. R, kabelresistansen, får du genom att avläsa nedanstående tabell eller genom att avläsa kabeltillverkarens datablad. Kabeltyp Area Kabelresistans (R) EXXX 0,2 mm 2 Ca 97 ohm/1000 m ELAKY 0,22 mm 2 Ca 67 ohm/1000 m EKKR 0,75 mm 2 Ca 23 ohm/1000 m RB2010 1,0 mm 2 Ca 17 ohm/1000 m Vid beräkning av kabelns resistans ska alltid den installerade kabellängden dubbleras, eftersom strömmen alltid går den dubbla vägen till enheten och tillbaka. I, strömbelastningen, får du fram genom att addera alla anslutna belastande objekts strömförbrukning enligt tidigare beskrivning. U, spänningsfallets värde i volt.

12 12 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Beräkna strömförsörjning Exempel: Du har en kabellängd på 30 m. Kabeltypen är EKKX 0,2 mm 2 och strömuttaget 1,2A. Kabellängden x 2 = 60 m. 60 m x resistansen 0,098 W/m = 5,88 W. 1,2A x 5,88 W = 7,06V i spänningsfall! Antag att du matar din anläggning med ett aggregat som levererar 24V. Spänningen du erhåller i änden på kabeln i exemplet är 24V 7,06V. Alltså återstår endast 16,94V, vilket inte är tillräckligt för att driva ansluten utrustning. Om du i stället väljer en RB2010-kabel med 1,0 mm 2 area får du 1,22V spänningsfall och har 22,78V kvar. Du bör, förutom beräkningen, även kontrollmäta spänningen vid de matade enheterna för att förvissa dig om säker funktion. Strömsegmentering Strömsegmentering är fördelningen av kraftaggregat i anläggningen. Genom att som tidigare nämnts alltid koppla in inkommande bussledning till vänster och utgående till höger (eller tvärtom), kan enheterna delas upp i olika strömsegment. När belastningen ändras på grund av ombyggnad eller utökning (t ex flera kortläsare) kan byglarna i noderna flyttas för att bestämma vilka enheter som ska spänningsmatas av installerade kraftkällor. Se avsnitten Montera E1, Montera E2V, Montera E2VL, Montera E5 och Montera E6.

13 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar 13 Förlägga kablar Busskabeln För att Bewator 2010-systemets olika noder ska kunna kommunicera med varandra, ansluts de med en busskabel. I alla inkopplingsexempel som beskrivs i manualen används Bewators egen RB2010-kabel som exempel. Denna kabel är speciellt framtagen för de krav som Bewator 2010 ställer och innehåller både busskommunikationspar och strömmatningspar. Kabeln finns även halogenfri. Kabelns beståndsdelar RB2010-kabeln består av ett busspar och ett strömmatningspar. Kommunikationsparet i kabeln är partvinnat för att minimera överhörning (near-end crosstalk). Det är därför bra om kommunikationsparets tvinning går ända in till anslutningsplinten i noderna för att uppnå en jämn kommunikationskvalitet. Även strömmatningsparet är partvinnat för att reducera störningar och överhörning. Bewator 2010 kan utnyttja alla typer av partvinnad telesignalkabel, t ex EKKX eller ELAKY. Tänk emellertid på att bussens maximala längd begränsas kraftigt vid val av en sämre kabel. Skärmbiledare, bussmatning Vit, mantel Aluminiumfolieskärm Vit, busskommunikation Blå, busskommunikation Svart -, strömmatning Röd +, strömmatning

14 14 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar Meterangivelse Busskabeln är märkt med kabelns beteckning samt en nummerserie som räknas upp varje meter. Tack vare meterangivelsen är det lätt att se hur många meter som gått åt vid installation eller hur många meter en viss busskabelsträcka är. Detta är bl a intressant om du planerar att ansluta repeatrar (E5) i anläggningen eller om du behöver veta den totala busskabellängden för att inte överskrida bussystemets maxgräns. Meterangivelse

15 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar 15 Montera kablarna Förlägg först alla kablar. Kablarna ska alltid förläggas inom larmskyddat område. Du kan sedan montera de olika nodernas bottenplattor med vidhängande kretskort över kablarna, så att kablarna hamnar i bottenplattans genomföringar och mynnar ut i bottenplattans rektangulära hål i överkanten (se monteringsanvisningarna för respektive nod). Skala busskabeln försiktigt så att varken strömmatningspar eller bussledare skadas. Skallängden är ca 50 mm. (Använd gärna en Bewator 2010 mejsel för att måtta, spårspetslängden är ca 50 mm.) 50 mm Enheternas kapslingar är utformade så att en befintlig anläggning kan kompletteras med nya enheter. Lägg kapslingen över busskabeln på det ställe där enheten ska placeras och dela kabeln på mitten i det rektangulära hålet. (exemplet nedan är utfört enligt denna modell och kabellängderna blir exakt anpassade). Anslut därefter kablarna till plintanslutningarna. Bottenplatta. Dragavlastning buntband. Busskabeln tvinnas fram till plintanslutningen.

16 16 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar Jordning Om busskabeln är skärmad och du ansluter skärmen till noderna ska skärmen anslutas i en jordpunkt för varje kabelsegment. Det är av yttersta vikt att inga jordströmmar flyter i skärmen. Kontrollmät att skärmen inte ansluter mot olika jordplan (se kapitlet Kontrollmätning). Felaktig installation kan medföra risk för störningar eller helt utebliven kommunikation. Om du har skärmad kabel ansluten till noderna kan skärmen t ex anslutas så här: I exemplet ovan förekommer tre olika kabelsegment (inom streckad linje). Skärmen i varje kabelsegment ska anslutas till en jordpunkt. E1:orna i exemplet är anslutna till varandra via backbone (se avsnittet Exempel på E1:or i ryggradsnät (backbone).

17 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar 17 Kabeltyper Bewator 2010 fungerar med alla typer av partvinnad kabel. Enklare partvinnad kabel eller blandning av olika kabeltyper rekommenderas emellertid inte. Om kablar ändå blandas, anslut enheten E5 som en länk mellan kablarna (se även avsnittet Montera E5): Exempel på busskabeltyper är EKKX eller ELAKY. Tänk på att varje tråd i en EKKX har en total area av 0,2 mm 2 och i en ELAKY 0,22 mm 2. Dessa koppartrådsareor kan endast avsäkras med maximalt 2A enligt starkströmsföreskrifterna (se kapitlet Beräkna strömförsörjning). Använd ett par för busskommunikation och tvinna resterande trådar för strömmatning.

18 18 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar Busstopologi Som tidigare nämnts kan Bewator 2010:s busskabel dras på olika sätt, dvs flera slags topologier är möjliga. I detta avsnitt beskrivs följande topologier: Dubbelterminerad topologi Fri topologi Buss med flera kabelsegment Dubbelterminerad topologi (linjär buss) Denna topologi ger maximal prestanda. Kabelns längd får vara 1800 m om RB2010-kabeln används och som mest 64 noder får anslutas per kabelsegment. En viss förgrening tillåts och varje individuell gren (stubb) får då inte överskrida 3 meter. Bilden nedan visar ett kabelsegment (se även avsnittet Buss med flera kabelsegment). I en linjär buss ska två 100 ohms motstånd användas för terminering i vardera änden av nätet. Då skapas tillsammans 50 ohms impedans. Förgrening (stubb) max 3 meter Anslut ett 100 ohms motstånd till de inringade bussanslutningarna i bussen ovan enligt bilden till vänster. Tips! Det går också bra att ansluta motståndet till den lediga plinten i ändnoderna.

19 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar 19 Fri topologi Alla andra kopplingar utöver dubbelterminerad topologi betecknas som fri topologi. När fri topologi utnyttjas är den maximala kabellängden 500 m om RB2010-kabeln används och som mest 64 noder får anslutas per kabelsegment. Den totala kabellängden är den mängd busskabel som används (inklusive stubbar) inom ett och samma kabelsegment. Bilden nedan visar ett kabelsegment (se även avsnittet Buss med flera kabelsegment). När du installerar en anläggning där en eller flera förgreningar utgår (mer än 3 m), ska du eftersträva en jämn fördelning och största möjliga symmetri i bussnätet. Den karakteristiska impedansen i ett LON-FTT10-system är 50 ohm. Utför därför en 50 ohms terminering i en punkt där nätverkets ungefärliga elektriska mittpunkt eller jämviktspunkt finns.

20 20 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Förlägga kablar Buss med flera kabelsegment Kommunikationen på bussen begränsas av den totala kabellängden och antalet anslutna noder. Om antalet noder eller kabelns totala längd överskrider specifikationerna använder man en repeater (E5) som delar in bussen i galvaniskt skilda kabelsegment. Alla regler som tidigare nämnts gäller då för respektive segment. Man kan således koppla ett segment med fri topologi och ett annat med dubbelterminerad topologi och på detta sätt få maximal prestanda i respektive segment. Exemplet nedan visar hur enheten E5 kan anslutas för att repetera kommunikationen vid långa kabellängder med flera förgreningar. Se även avsnittet Montera E Isolerat kabelsegment med fri topologi. Termineras med ett 50 ohms motstånd i kabelsegmentets ungefärliga jämviktspunkt, här i E1:an (markerat med en stjärna). Isolerat kabelsegment med fri topologi. Termineras med ett 50 ohms motstånd i dess ungefärliga jämviktspunkt, här i E5:an (markerat med en stjärna). Isolerat kabelsegment med dubbelterminerad topologi. Termineras med ett 100 ohms motstånd i vardera änden.

21 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 21 Montera noderna I detta kapitel beskrivs hur du monterar de olika noderna. E1. Centralenheten i Bewator 2010-systemet, dvs den enhet som används som kommunikationslänk mellan LON-nätet och PC:n. Från E1 styrs alla funktioner. Om en PC ansluts till E1 får användaren ett lätthanterligt verktyg där de vanliga funktionerna kan styras och övervakas på ett överskådligt sätt. Bewator 2010 kan fungera utan en ansluten PC men PC:n behövs för att kunna installera och administrera systemet. E2V. Universalnod för både larm och passerkontroll. Till E2V kan både kortläsare, knappsatser, ellås, sirener och larmkomponenter anslutas, vilket är lämpligt för kombinerade inbrotts- och passeranläggningar. I operatörsprogrammet definierar du sedan varje ingång som en specifik ingångstyp. E2VL. Nod för anslutning av larmkomponenter. Likadan som E2V med undantagen att den saknar ingång för kort- och kodläsare och endast har två reläutgångar. E4. Systemets manöver- och presentationspanel. Genom att logga in till E4, kan väktare, driftpersonal och andra som snabbt önskar få information från systemet avläsa inträffade händelser, tysta sirener etc. E4B. Manöver- och presentationspanel avsedd för brandpersonal och andra som är behöriga att avläsa och åtgärda brand- och utrymningslarm. E5. Om det är långt mellan första och sista noden på busskabeln kan E5 repetera LON-signalen. E6. Med hjälp av E6-noden kan upp till 8 valfria funktioner styras via potentialfria reläutgångar. Genom definitionsbegrepp i operatörsprogrammet kan varje reläutgång fritt tilldelas styrfunktioner och styra hissar, belysning etc.

22 22 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Montera E1 E1 är centralenheten i Bewator 2010-systemet, dvs den enhet som används som kommunikationslänk mellan LON-nätet och PC:n. När du monterar E1, tänk på följande: Montera E1 inom ett larmskyddat område där service lätt kan utföras och lysdioderna lätt avläsas. Se också till att kommunikationsportarna är lätta att komma åt. Kontrollera att bortbrytningsskyddet sitter på plats (svart gummipropp). Om en PC eller skrivare är permanent ansluten till E1, placera enheten så nära E1 som möjligt (max 15 m kabelavstånd). Om avståndet är längre kan korthålls- eller uppringande modem användas. Om korthållsmodem används (RS232-modem) är den maximala kabellängden ca 1000 m (se modemets tekniska specifikation). För uppringande modem gäller att teleanslutning ska finnas i direkt närhet till enheten. Kontakta Bewator om du är osäker. Sätt försiktigt tillbaka täcklocket på E1:an så att fjädern på sabotagekontakten är intakt och påverkar sabotagebrytaren.

23 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 23 Montera bottenplattan Montera bottenplattan med vidhängande kretskort över kablarna så att dessa hamnar i bottenplattans genomföringar och kablarna mynnar ut i bottenplattans rektangulära hål i överkanten. Täcklocket bygger 2 mm runt om bottenplattan. Infästning av buntband. Bottenplatta. Kabelgenomföring. Anslutningsplint för busskommunikation. Distans för infästning av lock. Lämna 8 cm avstånd för kontakterna. E1 Monteringsskruv. Skruva fast bottenplattan med två skruvar. Anslut därefter kablarna till plintanslutningarna. Använd plintarna ytterst till den lokala bussledningen och de inre för backbone-bussen (se bilden på nästa sida). Bottenplatta. Dragavlastning buntband. Busskabel tvinnad ända till plintanslutningen.

24 24 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Täcklocket har förstansade platser för kabelgenomföringshål. Använd en tång och bryt försiktigt ut metallen vid de kabelgenomföringshål du vill använda. Täcklock. Jordning Skruva till sist fast täcklocket över bottenplattan. Om busskabeln är skärmad och skärmen ansluts till noderna ska skärmen anslutas till en jordpunkt på ett ställe (se även avsnittet Jordning i kapitlet Förlägga kablar). Det är mycket viktigt att inga jordströmmar flyter i skärmen. Kontrollmät att skärmen inte ansluter mot olika jordplan (se kapitlet Kontrollmätning). En felaktig installation kan medföra risker för störningar eller att kommunikationen uteblir helt och hållet.

25 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 25 Ansluta busskabeln E1:an har två typer av bussanslutningar. Buss 1 används för anslutning av de lokala noderna, E2, E4 och E6. Buss 2 är ett ryggradsnät (backbone) för central kommunikation mellan flera E1:or (se exempel på nästa sida). Buss 2 (backbone) Buss 1 Buss 2 (backbone) Buss 1 Dessa båda plintar är sammankopplade vad gäller spänning. Anslut därför inte spänning från olika kraftaggregat till plintarna. Normalt räcker det med att ansluta spänning till Bus 1. När byglarna (S5 och S6 i exemplet) är borttagna är genomgången av spänningsmatningen bruten. Efterföljande noder matas med annan kraftkälla. Aktuell nod får alltid strömmen från den vänstra plinten. Tips! Genom att sätta byglingsstiften enligt bilden till vänster är de oanslutna men finns kvar om du behöver förändra strömfördelningen senare. Obs! Ovanstående gäller även byglarna S3 och S4. Se även kapitlet Beräkna strömförsörjningen.

26 26 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Exempel på E1:or i ryggradsnät (backbone) I stora larmanläggningar är det fullt möjligt att låta flera E1:or vara anslutna i ett så kallat backbone, eller ryggradsnät (se även avsnittet Montera E5). E1:or anslutna i ett ryggradsnät (backbone). Ryggradsnätets busskabel ansluts till de inre plintparen (Bus 2) i E1:orna. Bilden till höger visar hur ett 100-ohms motstånd ansluts mellan bussingångarna. Se de inringade anslutningspunkterna i skissen ovan.

27 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 27 Brytare och indikeringar Följande brytare och indikeringar finns på E1:ans kretskort: Fjäderbelastad sabotagekontakt. Utlöser ett sabotagelarm om locket avlägsnas. På baksidan finns också ett bortbrytningsskydd (svart gummipropp) som utlöser sabotagelarm om enheten bryts bort från väggen. Batteri för minnesbackup. Batteriet ska bytas vart 5:e år. Identifieringsknappar för buss 1 och 2. Kontroll av neuronernas identitet. Indikeringsdioder (röda) för buss 1 och 2. Lyser vid aktivering av identifieringsknapp samt blinkar vid fel. Programmeringsknapp. Används vid programuppgraderingar. Indikeringsdiod för status (grön). Visar E1:ans status. Reset-knapp. Startar om hela E1:an. PCMCIA. Plats för utökad minneskapacitet och framtida tilläggstjänster via PCMCIA-kort. Fjäderbelastad sabotagekontakt. Batteri för minnesbackup. Identifieringsknapp för buss 1. Indikeringsdiod för buss 2. Indikeringsdiod för buss 1. Plats för PCMCIAkort. Identifieringsknapp för buss 2. Programmeringsknapp. Indikeringsdiod (grön) för E1:ans status. Blinkar = PC ansluten Reset-knapp. Släckt = PC ej ansluten Kort sekvens av snabba blink = Reset pågår B-kanal A-kanal

28 28 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Montera E2V E2V är en universalnod för både larm och passerkontroll. Till E2V kan kortläsare, knappsatser, ellås, sirener och larmkomponenter anslutas, vilket är lämpligt för kombinerade inbrotts- och passeranläggningar. E2V har 8 ingångar där slingorna kan väljas att vara antingen dubbelbalanserade eller strömslingor (för glaskrossoch branddetektorer). Tänk på följande när du monterar E2V: Det är lättare att dra en gemensam busskabel än flera individuella spridningskablar. Montera E2V på plant underlag, inom larmskyddat område, så nära de konventionella komponenterna (t ex elslutbleck, detektorer etc) som möjligt. Enheten ska vara åtkomlig för service och framtida kompletteringar. Kontrollera att bortbrytningsskyddet sitter på plats (svart gummipropp). Sätt försiktigt tillbaka täcklocket på E2:an. Se till att fjädern på sabotagekontakten är intakt och påverkar sabotagebrytaren. Montera bottenplattan Montera bottenplattan med vidhängande kretskort över kablarna så att dessa hamnar i bottenplattans genomföringar och kablarna mynnar ut i bottenplattans rektangulära hål i överkanten. Infästning av buntband. Kabelgenomföring. Anslutningsplintar. Distans för infästning av lock. Sabotagefjäder. Monteringsskruvar.

29 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 29 Skruva fast bottenplattan med två skruvar. Anslut därefter kablarna till plintanslutningarna. Bottenplatta. Dragavlastning buntband. Busskabel tvinnad ända till plintanslutningen. Täcklocket har förstansade platser för kabelgenomföringshål. Använd en tång och bryt försiktigt ut metallen vid de kabelgenomföringshål du vill använda. Täcklock. Jordning Skruva till sist fast täcklocket över bottenplattan. Om busskabeln är skärmad och skärmen ansluts till noderna ska skärmen anslutas till en jordpunkt på ett ställe (se även avsnittet Jordning i kapitlet Förlägga kablar). Det är mycket viktigt att inga jordströmmar flyter i skärmen. Kontrollmät att skärmen inte ansluter mot olika jordplan (se avsnittet Kontrollmätning). En felaktig installation kan medföra risker för störningar eller att kommunikationen uteblir helt och hållet.

30 30 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Ansluta busskabeln För att kunna utnyttja segmenterad spänningsmatning och erhålla redundans i strömmatningssystemet bör bussanslutningen delas upp mellan olika kraftaggregat (se avsnittet Beräkna strömförsörjning). Buss Buss När byglarna är borttagna är genomgången av spänningsmatningen bruten. Efterföljande noder matas med annan kraftkälla. Aktuell nod får alltid strömmen från den vänstra plinten. Tips! Genom att sätta byglingsstiften enligt bilden till vänster är de icke anslutna men finns kvar om du behöver förändra strömfördelningen senare. Se även kapitlet Beräkna strömförsörjningen. Symbol Förklaring Symbol Förklaring Skärm/jordanslutning R Indikering röd lysdiod B Bussanslutning G Indikering grön lysdiod + Positiv spänning B Summer Negativ spänning Gl Fjärråterställning, t ex glaskross S 1-4 Slingingång 1-4 RE 1-4 Reläutgång 1-4 S 5-8 Slingingång 5-8 RE1B Reläutgång 1 pol 2 FBK950 Ingång knappsats Fri anslutningspunkt A, B, C Ingång magnetkortläsare

31 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 31 Övriga anslutningar För varje slinga kan du välja om slingan ska vara av typen standardslinga (med 2,2 K ohms balanseringsmotstånd) eller strömslinga (med 10 K ohms balanseringsmotstånd). Det är en mycket praktisk och kostnadsbesparande möjlighet vid kombinationen brandvarning, glaskrosslarm och konventionell detektoranslutning. Anslutning av knappsats och kortläsare. Belastning av utgångar R, G, och B: 12V 20 ma. Anslutning av slingor S1-S4. Reläutgångar RE 1-4. Anslutning av slingor S5-S8. Bussens spänningsanslutningar är galvaniskt skilda från övriga spänningsanslutningar. Spänningsmatning 12 V. Strömbegränsad till max 225 ma. Spänningsmatning 12V med fjärråterställning. Strömbegränsad till max 100 ma. Total strömbegränsning 12V + Gl = 225 ma. RE1 pol 2. Gemensam (minus) för 12V och Gl.

32 32 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna In- och utgångar E2V har följande in- och utgångar: Typ Antal Bussanslutning med separat utgång för vidarematning. 1 Slingingångar, dubbelbalanserade. Varje slinga består av 1 ingång. 8* Ingång för anslutning av knappsats (FBK). 1** Ingång för anslutning av kortläsare. 1 Ingång för anslutning för 12V spänningsmatning. 1 Utgång med fjärråterställning för t ex glaskross- eller branddetektorer. 1 Utgångar för optisk eller akustisk indikering. 3 Fritt definierbara reläutgångar. 4*** * För varje slinga kan du välja om slingan ska vara av typen standardslinga (med 2,2 K ohms balanseringsmotstånd) eller strömslinga (med 10 K ohms balanseringsmotstånd). Strömslinga används t ex för glaskross- eller branddetektorer. ** Obs! Om du ansluter en kortläsare/knappsats på FBK-ingången kan slingingången S8 inte användas och ska lämnas oansluten. I operatörsprogrammet definierar du sedan ingång S8 som sabotage på knappsats. FBK-ingången kan hantera knappsatser med både 5 och 12 knappar samt är sabotageskyddad. *** Reläutgångarnas funktion kan fritt definieras från operatörsprogrammet (se Installationshandbok för operatörsprogrammet). Varje slinga utgör en ingång som fritt kan tilldelas en ingångsfunktion i Bewator 2010-systemet (se Installationshandbok för operatörsprogrammet). En ingångsfunktion är den funktion ingången ska ha, t ex inbrottslarm, brandvarning, öppnaknapp etc. Om en konventionell slinga ändras till strömslinga kan branddetektorer och glaskrossdetektorer anslutas med fjärråterställningsfunktion.

33 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 33 Brytare och indikeringar Följande brytare och indikeringar finns på E2V:s kretskort: Här väljer du typ av slinga för slingor S1-S8: Byglad = strömslinga (10K). Ej byglad = standard (2K2). Identifieringsknapp. Fjäderbelastad sabotagekontakt. Bygel J1, RE1 pol 1. Vid leverans är bygeln satt till NO (normalt öppen). Bygel J5, RE1 pol 2. Vid leverans är bygeln satt till NC (normalt sluten). Bygel J2, RE2. Vid leverans är bygeln satt till NO (normalt öppen). Indikeringsdiod. Byglas om trippelbalanserade slingor används. Bygel J3, RE3. Vid leverans är bygeln satt till NO (normalt öppen). Bygel J4, RE4. Vid leverans är bygeln satt till NO (normalt öppen). Sabotagekontakten är fjäderbelastad, vilket innebär att den aktiveras när täcklocket tas av. På baksidan sitter ett bortbrytningsskydd (svart gummipropp) som aktiverar sabotagelarm om enheten lossas från väggen. Reläerna är potentialfria, vilket innebär att andra system med främmande potentialnivåer kan anslutas till reläerna. Alla reläutgångar har byglingar för att kunna få utgången valfritt öppen (NO) eller sluten (NC) då reläet är i viloläge, dvs ej är aktiverat. Se byglingar J1- J5. RE1 har även en extra utgång, reläets pol två (RE1B). Dessa utgångar kan var för sig ha olika anslutningobjekt, men styrs gemensamt när relä RE1 aktiveras. RE1 används oftast för branddörrstängning där funktionen är gemensam med dörrens öppnaknapp (se kapitlet Andra tillämpningar, avsnittet Branddörrstängning). Reläerna kan belastas med max 30V AC/DC, 1,0 A.

34 34 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Ansluta larmkomponenter, kortläsare, lås etc Inkopplingsexempel för anslutning av dubbel- och trippelbalanserad slinga, larmkomponenter, kortläsare, knappsatser, sirener, elslutbleck etc finns i kapitlen Larmkomponenter, Knappsatser och kortläsare, Sirener respektive Elslutbleck och motorlås.

35 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 35 Montera E2VL E2VL är en nod för anslutning av larmkomponenter. E2VL är i stort sett lik E2V, med undantagen att den saknar ingång för kort- och kodläsare samt endast har två reläutgångar. För monteringsanvisningar, se E2V. Ansluta busskabeln För att kunna utnyttja segmenterad spänningsmatning och erhålla redundans i strömmatningssystemet bör bussanslutningen delas upp mellan olika nätaggregat (se kapitlet Beräkna strömförsörjning). Buss Buss När byglarna är borttagna är genomgången av spänningsmatningen bruten. Efterföljande noder matas med annan kraftkälla. Aktuell nod får alltid strömmen från den vänstra plinten. Tips! Genom att sätta byglingsstiften enligt bilden till vänster är de icke anslutna men finns kvar om du behöver förändra strömfördelningen senare. Se även kapitlet Beräkna strömförsörjning.

36 36 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Övriga anslutningar Liksom för E2V kan du för varje slinga kan du välja om slingan ska vara av typen standardslinga (2K2 ohm) eller strömslinga (10K ohm). Det är en mycket praktisk och kostnadsbesparande möjlighet vid kombinationen brandvarning, glaskrosslarm och konventionell detektoranslutning. Anslutning av slingor S1-S4. Reläutgångar RE 1-2. Anslutning av slingor S5-S8. Bussens spänningsanslutningar är galvaniskt skilda från övriga spänningsanslutningar. Spänningsmatning 12 V. Strömbegränsad till max 225 ma. Spänningsmatning 12V med fjärråterställning. Strömbegränsad till max 100 ma. Total strömbegränsning 12V + Gl = 225 ma. RE1 pol 2. Gemensam (minus) för 12V och Gl.

37 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 37 Brytare och indikeringar Följande brytare och indikeringar finns på E2VL:s kretskort: Här väljer du typ av slinga för slingor S1-S8: Byglad = strömslinga (10K). Ej byglad = standard (2K2). Identifieringsknapp. Sabotagekontakt. Bygel J1, RE1 pol 1. Vid leverans är bygeln satt till NO (normalt öppen). Bygel J5, RE1 pol 2. Vid leverans är bygeln satt till NC (normalt sluten). Bygel J2, RE2. Vid leverans är bygeln satt till NO (normalt öppen). Indikeringsdiod. Byglas om trippelbalanserade slingor används. Sabotagekontakten är fjäderbelastad, vilket innebär att den aktiveras när täcklocket tas av. På baksidan sitter ett bortbrytningsskydd (svart gummipropp) som aktiverar sabotagelarm om enheten bryts bort från väggen. Reläerna är potentialfria, vilket innebär att andra system med främmande potentialnivåer kan anslutas till reläerna. Båda reläutgångarna har byglingar för att kunna få utgången valfritt öppen (NO) eller sluten (NC) då reläet är i viloläge, dvs ej är aktiverat. Se byglingar J1, J2 och J5. RE1 har även en extra utgång, reläets pol två (RE1B). Dessa utgångar kan var för sig ha olika anslutningobjekt, men styrs gemensamt när relä RE1 aktiveras. RE1 används oftast för branddörrstängning där funktionen är gemensam med dörrens öppnaknapp (se kapitlet Andra tillämpningar, avsnittet Branddörrstängning). Reläerna kan belastas med max 30V AC/DC, 1,0 A.

38 38 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna In- och utgångar E2VL har följande in- och utgångar: Typ Antal Bussanslutning med separat utgång för vidarematning. 1 Slingingångar, dubbelbalanserade. Varje slinga består av 1 ingång. 8* Ingång för anslutning för 12V spänningsmatning. 1 Utgång med fjärråterställning för t ex glaskross- eller branddetektorer. 1 Fritt definierbara reläutgångar. 2** * För varje slinga kan du välja om slingan ska vara av typen standardslinga (med 2,2 K ohms balanseringsmotstånd) eller strömslinga (med 10 K ohms balanseringsmotstånd). Strömslinga används t ex för glaskross- eller branddetektorer. ** Reläutgångarnas funktion kan fritt definieras från operatörsprogrammet (se Installationshandbok för operatörsprogrammet). Ansluta larmkomponenter, sirener etc Inkopplingsexempel för anslutning av larmkomponenter, sirener, elslutbleck etc finns i kapitlen Larmkomponenter, Sirener respektive Elslutbleck och motorlås. Kortläsare och knappsatser kan inte anslutas till E2VL.

39 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 39 Montera E4 E4 är systemets manöver- och presentationspanel. Genom att ange en kod eller dra ett kort kan väktare, driftpersonal och andra som snabbt önskar få information från systemet via menyer ta fram information om händelser, aktuell status i larmområden etc. Tänk på följande när du monterar E4:an: Montera E4:an i en lämplig höjd så att alla kan avläsa teckenfönstret. Montera E4:an inom larmskyddat område och på ett sätt så att den är lätt åtkomlig för service. Kontrollera att bortbrytningsskyddet sitter på plats (svart gummipropp på baksidan av bottenplattan). Sätt tillbaka täcklocket försiktigt. Se till att fjädern på sabotagekontakten är intakt och påverkar sabotagebrytaren. Anslutning till bussen Om avståndet till bussen inte är längre än 3 meter kan du ansluta E4 som en s k drop till huvudbussen. Det räcker då med en kabel för att ansluta E4:an (se bilden nedan). Förgrening (stubb) max 3 meter

40 40 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Montera bottenplattan 1 Lossa skruvarna upptill och nertill (se bilden). Ta sedan försiktigt bort täcklocket. 2 Montera enheten på plant underlag. Försök att undvika att reflexer visas i teckenfönstret vilket kan göra texten svårläst. Infästning av buntband. Kabelgenomföring. Anslutningsplintar.

41 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 41 3 Bryt spänningen till E4:an genom att ta bort bygel J1 (se bild nedan). E4 måste vara spänningslös under arbete. 4 Lossa skruvarna. Det övre paret är fäst med tillhörande mutter under kortet. 5 Bänd försiktigt med en skruvmejsel tills displaykortet släpper från kontaktlisten. När du sätter tillbaka displaykortet, kontrollera noga att alla kontaktstift hamnar i kontaktraden på undre kortet. 4. Lossa skruvarna. 5. Bänd försiktigt med en skruvmejsel tills displaykortet lossnar. 3. Placera bygeln enligt bilden för att bryta strömmen. E4 måste vara spänningslös under arbete. J1 6 Täcklocket har förstansade platser för kabelgenomföringshål. Använd en tång och bryt försiktigt ut metallen vid de kabelgenomföringshål du vill använda. Täcklock. 7 Skruva till sist fast täcklocket över bottenplattan.

42 42 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Ansluta busskabeln Montera bottenplattan med vidhängande kretskort över kablarna så att dessa hamnar i bottenplattans genomföringar. Kablarna ska mynna ut i bottenplattans rektangulära hål i överkanten. Bottenplattan monteras med 4 skruvar. In och utgående bussanslutning ansluts parallellt. Strömmatning till bussen ansluts till egna plintanslutningar. Bottenplatta. Dragavlastning buntband. Busskabel tvinnad ända till plintanslutningen. E4 Spänningsmatning Svart Spänningsmatning + Röd Spänningsmatning Svart Spänningsmatning + Röd Busskommunikation blå Busskommunikation vit Busskommunikation blå Busskommunikation vit Jordning Om busskabeln är skärmad och skärmen ansluts till noderna ska skärmen anslutas till en jordpunkt på ett ställe (se även avsnittet Jordning i kapitlet Förlägga kablar). Det är av yttersta vikt att inga jordströmmar flyter i skärmen. Kontrollmät att skärmen inte ansluter mot olika jordplan (se kapitlet Kontrollmätning). Felaktig installation kan medföra risk för störningar och även helt utebliven kommunikation.

43 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 43 Två kretskort och ett displaykort E4 innehåller två kretskort (kort A och kort B) samt ett displaykort. Kontaktlisterna (se bilden nedan) förbinder överliggande kort, kort A, med moderkortet, kort B. Om du ska arbeta med korten, ta bort bygeln J1 först för att bryta spänningsmatningen till E4. Kort B Symbol Förklaring Symbol Förklaring Skärm/jordanslutning GND Jord B Bussanslutning V/Gr Anslutning kortläsare + Positiv spänning Br/V Anslutning kortläsare Negativ spänning V/Or Anslutning kortläsare TXD Används inte GND Jord CTS Används inte +5V Spänningsmatning kortläsare Används inte. Anslutning av kortläsare RB961. Kontaktlist till displaykort. Kontaktlist till överliggande kort, kort A (tangentbord). J1. Bygel för att bryta matningsspänningen till kortet under arbete. Summer.

44 44 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Kort A Indikeringsdioden (se bilden nedan) tänds när man trycker på identifieringsknappen. På kortet finns också en sabotagebrytare monterad. Ovanför sabotagebrytaren finns en potentiometer för att justera teckenfönstrets kontrast. Kontrasten är inställd vid leverans och behöver normalt inte justeras. Vridpotentiometer för justering av teckenfönstrets kontrast. Medurs = sänker kontrasten Moturs = ökar kontrasten Indikeringsdiod. Identifieringsknapp. Sabotagebrytare. Displaykort Om du vill komma åt plintanslutningarna måste du ta bort displaykortet. Var försiktig när du gör detta så att du inte skadar kortet eller teckenfönstret. Teckenfönstret har 2 rader á 16 tecken och är bakgrundsbelyst.

45 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 45 In- och utgångar E4 har följande in- och utgångar: Typ Antal Bussanslutning 1 Ingång för kortläsare RB961 1 Röd, gul och grön lysdiod (fritt definierbara) 3 Summer (fritt definierbar) 1

46 46 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Ansluta kortläsare RB961 För att komma åt menyerna i E4 måste väktaren eller anläggningsskötaren logga in med en kod på E4:ans knappsats. Om kunden har ett kortbaserat passersystem är det lättare om den som ska avläsa manöverpanelen kan komma åt funktionerna genom att dra sitt kort. Genom att ansluta kortläsaren RB961 till E4 kan användaren även utföra manöverfunktioner med kort eller kort + kod. RB961 är endast avsedd för anslutning till E4 och monteras till höger om E4. Kabeln är 30 cm och fast ansluten i kortläsaren. Kortläsaren använder E4:s lysdiodsindikeringar och summer.

47 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 47 Montera E4B E4B är en manöver- och presentationspanel avsedd för brandpersonal och andra som är behöriga att avläsa och åtgärda brand- och utrymningslarm. Skillnaden mellan E4 och E4B är att E4B måste kunna manövreras av utomstående personer (dvs brandpersonal) som på ett enkelt ska kunna utföra de manöverfunktioner som krävs. E4B har därför endast ett fåtal knappar vars funktion tydligt framgår av panelens texter.

48 48 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Tabellen nedan förklarar kretskortets ingångar och hur de används: Symbol Förklaring Symbol Förklaring Skärm/jordanslutning GND Används inte B Bussanslutning V/Gr Används inte + Positiv spänning Br/V Används inte Negativ spänning V/Or Byglas med GND. TXD Används inte GND Byglas med V/Or. CTS Används inte +5V Används inte Spänningsmatning Svart Spänningsmatning + Röd Spänningsmatning Svart Spänningsmatning + Röd Busskommunikation blå Busskommunikation vit Busskommunikation blå Busskommunikation vit Byglas För övriga monteringsanvisningar, se E4.

49 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 49 Montera E5 Om det är långt mellan första och sista noden på busskabeln eller om fler än 40 noder är anslutna på bussen rekommenderas att en E5 repeater ansluts för att bibehålla kvaliteten i bussens kommunikation. Om antalet noder överstiger 60 är det ett krav att E5 ansluts. E5 har också en RS485/RS422-utgång som kan användas till att länka bussen via ett fibermodem till en fiberkabel. Obs! E5B innehåller ingen neuron och installeras inte i operatörsprogrammet. Tänk på följande när du monterar E5: Placera E5 inom larmskyddat område, lätt åtkomlig för service. Om RS485/RS422-utgången ska anslutas till ett fibermodem, placera detta nära E5. Sätt tillbaka täcklocket försiktigt. Se till att fjädern på sabotagekontakten är hel och kan påverka sabotagebrytaren. Ansluta busskabeln Montera bottenplattan med vidhängande kretskort över kablarna så att dessa hamnar i bottenplattans genomföringar. Kablarna ska mynna ut i bottenplattans rektangulära hål i överkanten. Bottenplattan monteras med 2 skruvar. In och utgående bussanslutning ansluts parallellt. Strömmatning till bussen ansluts till egna plintanslutningar. Bottenplatta. Dragavlastning buntband. Busskabel tvinnad ända till plintanslutningen.

50 50 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Brytare och indikeringar Följande brytare och indikeringar finns på E5:s kretskort: Symbol Förklaring Symbol Förklaring Skärm/jordanslutning S Sabotageskydd B Bussanslutning TX Sändning RS485 + Positiv spänning RX Mottagning RS485 Negativ spänning Buss till E2 t ex MD63 fibermodem Buss till E1 t ex J3 obyglad: E5 strömbegränsad till 1,35 A. J3 byglad: Ingen strömbegränsning. Vid kommunikation via RS485 eller RS422 där en E5 finns i varje ände, sätt bygel på stift J4. Sabotagebrytare. Sätt bygel på stift RS422 om denna kommunikationstyp ska användas. Lämna stiftet obyglat vid LON till LON-kommunikation. Sätt bygel på stift RS485 om denna kommunikationstyp ska användas. Lämna stiftet obyglat vid LON till LON-kommunikation. In- och utgångar Grön lysdiod. Indikerar inkommande/utgående busstrafik för vänster plint. Röd lysdiod. Indikerar inkommande/utgående busstrafik för mittenplint/höger plint, beroende på vilken som används. E5 har följande in- och utgångar: Typ Antal Bussanslutning med separat utgång för vidarematning. 1 RS485- eller RS422-utgång, full duplex. Används vid anslutning av E5 1 till fiberkabel via fibermodem. Montera bygel på stift RS485 eller RS422 beroende på vilken kommunikationstyp som ska användas. Höger bussanslutning blir inaktiv. Om E5 används som repeater och höger bussanslutning ska användas för vidarematning, bygla inte något av stiften RS485 eller RS422.

51 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 51 E5 som repeater När E5 används som repeater (dvs för att upprätthålla kommunikationssignalens styrka i nät med långa kabellängder) ska vänster och höger bussanslutning användas. Plintanslutningen i mitten används inte när E5 fungerar som en repeater utan endast när E5 ska länka LON-signalen till en fiberkabel via ett fibermodem (se avsnittet E5 som länk till fibernät). Svart Röd Matningsspänning Till valfri sektionsingång i E2V eller E2VL Busskommunikation Blå Vit Blå Vit Busskommunikation Matningsspänning Röd Svart Bygla inte något av stiften RS485 eller RS422 när E5 används som repeater.

52 52 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Inkopplingsexempel (repeater) I linjära bussar, terminera med ett 100 ohms motstånd i vardera änden. I förgrenade bussar, utför en 50 ohms terminering i bussens jämviktspunkt.

53 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 53 E5 som länk till fibernät Om busskommunikationen behöver länkas över data- eller fibernät, kan RS485- eller RS422-utgången användas. Endast ett kommunikationssätt kan användas åt gången. Bygla stift RS485 eller RS422, beroende på vilken kommunikationstyp som ska användas. Om du byglar stiftet Term kopplas balanseringsmotståndet för RS485- kommunikationen in (120 ohm). Bygla stiftet Term (J4). Vit Blå RS485 Röd Svart Fiberoptisk länk Överföringshastighet: 78,8 Kb/s Svart Röd RS485 Blå Vit Bygla stiftet Term (J4).

54 54 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Inkopplingsexempel (E5 som länk till fibernät) Där det finns tillgång till fibernät eller där sträckan mellan två punkter är flera kilometer, kan E5 användas för att länka samman två Echelonbussar. Fibermodemen omvandlar RS485 till en ljussignal som skickas över fibern. Förlusterna i en fiberkabel är mycket låga. När single mode-fiber används kan överföringssträckan vara från några kilometer upp till många mil. För en komplett överföring behövs 2 fibermodem och 2 E5-enheter. E5:orna placeras nära fibermodemen så att service och underhåll lätt kan utföras. Bilden nedan visar hur kommunikationen kan länkas från hus till hus via E5:or anslutna till fibermodem. E5:orna är anslutna till var sin E1:a via backbone, vilket ger en högre säkerhet. Om fiberkabeln skulle grävas av t ex, så fortsätter näten i respektive hus att fungera, även om de inte har kontakt med varandra.. RS485 RS485 Fibermodem. Matning av fibermodem från E5. Matning av fibermodem från E5. Fiberkabel.

55 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 55 Montera E6 Med hjälp av E6 kan upp till 8 valfria funktioner styras via potentialfria reläutgångar. I operatörsprogrammet kan varje reläutgång fritt tilldelas styrfunktioner och styra allt ifrån olika larmutgångar till hissar och belysning. Tänk på följande när du monterar E6: Det är lättare att dra en gemensam busskabel än flera individuella spridningskablar. Montera E6 på plant underlag inom ett larmskyddat område, så nära de konventionella komponenterna som möjligt. Enheten ska vara åtkomlig för service och framtida kompletteringar. Kontrollera att bortbrytningsskyddet sitter på plats (svart gummipropp på baksidan av bottenplattan). Sätt försiktigt tillbaka täcklocket på E6. Se till att fjädern på sabotagekontakten är intakt och påverkar sabotagebrytaren. Montera bottenplattan Montera sedan bottenplattan med vidhängande kretskort över kablarna så att dessa hamnar i bottenplattans genomföringar och kablarna mynnar ut i bottenplattans rektangulära hål i överkanten. Infästning av buntband. Kabelgenomföring. Anslutningsplintar. Distans för infästning av lock. Sabotagefjäder. Monteringsskruv. Skruva fast bottenplattan med två skruvar. Anslut därefter kablarna till plintanslutningarna.

56 56 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Bottenplatta. Dragavlastning buntband. Busskabel tvinnad ända till plintanslutningen. Täcklocket har förstansade platser för kabelgenomföringshål. Använd en tång och bryt försiktigt ut metallen vid de kabelgenomföringshål du vill använda. Täcklock. Jordning Skruva till sist fast täcklocket över bottenplattan. Om busskabeln är skärmad och skärmen ansluts till noderna ska skärmen anslutas till en jordpunkt på ett ställe (se även avsnittet Jordning i kapitlet Förlägga kablar). Det är mycket viktigt att inga jordströmmar flyter i skärmen. Kontrollmät att skärmen inte ansluter mot olika jordplan (se kapitlet Kontrollmätning). En felaktig installation kan medföra risker för störningar men även att kommunikationen uteblir helt och hållet.

57 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 57 Ansluta busskabeln För att kunna utnyttja segmenterad spänningsmatning och erhålla redundans i strömmatningssystemet bör bussanslutningen delas upp mellan olika nätaggregat. Buss Buss När byglarna är borttagna är genomgången av spänningsmatningen bruten. Efterföljande noder matas med annan kraftkälla. Aktuell nod får alltid strömmen från den vänstra plinten. Tips! Genom att sätta byglingsstiften enligt bilden till vänster är de icke anslutna men finns kvar om du behöver förändra strömfördelningen senare. Se även kapitlet Beräkna strömförsörjning. Symbol Förklaring Symbol Förklaring Skärm/jordanslutning RE1 RE8 Reläutgångar 1-8 B Bussanslutning ACC (+) Spänningsmatning 12V + Positiv spänning ACC 12 V Negativ spänning ACC + Används inte Fri anslutningspunkt

58 58 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna In- och utgångar E6 har följande in- och utgångar: Typ Antal Bussanslutning med separat utgång för vidarematning. 1 Reläutgångar 8 Laddningsutgång för batteri 1 Alla reläutgångarna är potentialfria och genom byglingar individuellt omställbara mellan normalt sluten till normalt bruten utgång. Spänningsmatningen klarar 200mA och har automatisk strömbegränsning. Reläutgångar 1-4. Reläutgångar 5-8. ACC (+) Spänningsmatning max 200 ma ACC + Används inte

59 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna 59 Brytare och indikeringar För varje relä finns en separat bygel för att om ställa reläet från normalt bruten (vid leverans) till normalt sluten, då reläet inte är aktiverat. Detta ger möjligheten att styra reservfunktioner om spänningen eller kommunikationen skulle försvinna, eller att minimera strömförbrukningen till noden. Byglingar J1-J4 för reläutgångar RE1-RE4. Byglingar J5-J8 för reläutgångar RE5-RE8. Sabotagekontakt. Indikeringsdiod. Identiferingsknapp. Reläernas maxbelastning är 30 V AC/DC, 1A.

60 60 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Montera noderna Ansluta komponenter för styrning Alla reläer kan via operatörsprogrammet styras till helt valfria styrfunktioner, t ex larmsändare, belysning, sirener, starkströmsapplikationer (hissar bl a), indikeringar etc. I kapitlen Larmsändare, Sirener, Elslutbleck och motorlås och Andra tillämpningar hittar du inkopplingsexempel för några av dessa användningsområden.

61 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Knappsatser och kortläsare 61 Ansluts till E2V Knappsatser och kortläsare Ansluta RB9160 RB9160 är en knappsats med inbyggd kortläsare. Den är främst avsedd för larmstyrning och passerkontroll. Locket är infäst med ett lås (två nycklar medföljer). RB9160 är mycket väl kapslad och behöver normalt inte extra värme vid utomhusmontage. I utsatta lägen rekommenderas att enheten monteras under en väderhuv (tillbehör). Montera läsaren Använd silikon med neutralt härdsystem. Inte med ättiksyra eller acetat! > 2,5 mm 2 Obs! Kontrollera att dräneringshålet inte är igentäppt! Kontrollera att bortbrytningsskyddet sitter på plats (svart gummipropp på baksidan).

62 62 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Knappsatser och kortläsare Ansluta läsaren Läsaren har plintanslutning för inkoppling och kan anslutas till E2V. Den totala kabellängden till en E2V får inte överstiga 25 m. Bewator rekommenderar att noden placeras i närheten av läsaren samt att anslutningskabeln EKKX 6x2x0,5 används. Montera en väderhuv över RB9160 vid utomhusmontage. Obs! När en knappsats ansluts till E2V ska ingång S8 i E2V lämnas tom.

63 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Knappsatser och kortläsare 63 Ansluts till E2V Ansluta RB9120 RB9120 är en knappsats för att styra passage och utföra manöverfunktioner, t ex larmtillkoppling. Den är väl kapslad, robust och lämpar sig för såväl inomhussom utomhusmontage. Kapslingen består av en gjuten metallöverdel och en montageplatta. Locket är infäst med ett lås (två nycklar medföljer). RB9120 behöver normalt inte extra värme vid utomhusmontage. I utsatta lägen rekommenderas emellertid att enheten monteras under en väderhuv (tillbehör). Knappsatsen har en plintanslutning för inkoppling och kan anslutas till E2V. Den totala kabellängden till en E2V får inte överstiga 25 m. Bewator rekommenderar att noden placeras i närheten av knappsatsen. Vid utomhusmontage bör en väderhuv monteras över RB9120. Obs! När en knappsats ansluts till E2V ska ingång S8 i E2V lämnas tom.

64 64 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Knappsatser och kortläsare Ansluts till E2V Ansluta RB960 Magnetkortläsaren RB960 har 7 m fast ansluten kabel och kan anslutas till E2V. Kortläsaren är i första hand avsedd för passage, men kan också användas för att utföra manöverfunktioner, t ex larmtillkoppling. Kabeln till läsaren är fast ansluten. Genom att förlänga kabeln via skarvdosa kan den totala längden uppgå till max 25 m. Bewator rekommenderar att E2V placeras i närheten av kortläsaren. RB960 bör inte monteras utomhus. Magnetkort: Typ CR-80 HICO ISO 3554 Avläsning: Spår 2

65 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Knappsatser och kortläsare 65 Ansluts till E2V Ansluta Bewator Cotag 5291 För att underlätta passage kan man ansluta en så kallad beröringsfria kortläsare. Ett aktivt fält runt kortläsaren läser av passagekorten när kortinnehavaren för kortet över läsaren. En Cotag-läsare måste konfigureras, vilket sker genom att vid spänningssättning hålla ett konfigurationskort framför läsaren. Läsare som följer ISO 7811/2- standarden kan anslutas till E2V-enheter. Inkopplingsbilden nedan visar hur Bewator Cotag 5291 och kortläsaren 9120 kopplas till en E2V-nod. Dioder som kan användas är t ex 1N4001

66 66 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Knappsatser och kortläsare Ansluts till E2V Ansluta Bewator Cotag 5280 För att underlätta passage kan man ansluta en så kallad beröringsfria kortläsare. Ett aktivt fält runt kortläsaren läser av passagekorten när kortinnehavaren för kortet över läsaren. En Cotag-läsare måste konfigureras, vilket sker genom att vid spänningssättning hålla ett konfigurationskort framför läsaren. Läsare som följer ISO 7811/2- standarden kan anslutas till E2V-enheter. Inkopplingsbilden nedan visar hur Bewator Cotag 5280 kopplas in.

67 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter 67 Larmkomponenter Detta kapitel innehåller inkopplingsexempel för några vanliga typer av larmkomponenter. Exemplen gäller anslutning av larmkomponenter till noderna E2V och E2VL. Fyll i och spara dokumentet Teknisk information som medföljer varje E2:a. Detta dokument måste alltid uppvisas då garanti åberopas. Av dokumentet Teknisk information framgår den unika nodadress som används vid driftsättning och service. För systemdokumentationen är det viktigt att ha med dokumentet. Följande inkopplingsexempel beskrivs i kapitlet: Dubbelbalanserad slinga (generell beskrivning). Dubbelbalanserad slinga kan användas för alla typer av larmkomponenter och är den vanligaste typen av inkoppling. Trippelbalanserad slinga (generell beskrivning). Trippelbalanserad slinga kan användas för alla typer av larmkomponenter. Bewator rekommenderar emellertid inte denna typ av inkoppling. Glaskrossdetektor GBD 310. Glaskrossdetektor GBD 300. Branddetektorer. IR-detektorer (rörelsedetektorer). Oanvända slingor Bygla (terminera) oanvända slingor i E2V-noden. Undantag: Om en knappsats eller kortläsare är ansluten till noden ska ingång S8 inte byglas. Bygla oanvända slingor med 2,2K ohm.

68 68 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter Ansluts till E2V/E2VL Dubbelbalanserad slinga (standard) En dubbelbalanserad slinga utgör en adresserbar ingång i noden. Slingor kan anslutas till ingångar S1-S8 och till varje slinga kan upp till sex detektorer anslutas. Om en kortläsare eller knappsats ansluts till noden, anslut ingenting till ingång S8. Vid behov kan en enskild slinga kopplas om till strömslinga, t ex om glaskrosseller branddetektorer behöver direktanslutas till E2:an. För branddetektorer rekommenderas att maximalt två branddetektorer ansluts till varje strömslinga. Till varje slinga kan alla typer av standardkomponenter anslutas, t ex tryckknappar, givare, magnetkontakter och andra passiva larmkomponenter. Obs! Alla slingor detekterar brytande kontakt (NC). Tänk på det när du kopplar in tryckknappar t ex, som ofta är utförda för slutande kontakt vid manöver. Detektorer 3-6 Detektor 2 Detektor 1 Sab Larm Sab Larm Sab Larm Branddetektorer Detektor 1 Detektor 2 Detektor 1 Strömslinga Sab Larm Obs! Om en knappsats eller kortläsare är ansluten till noden, lämna ingång S8 tom, dvs anslut varken detektorer eller balanseringsmotstånd. S11 ej byglad = dubbelbalanserade slingor i noden. Strömslingor kan samexistera. S7 byglad = strömslinga. Dubbelbalanserad slinga: Strömslinga Tillstånd Detekteras som Tillstånd Detekteras som Kortslutning = < 1,5 K Ω Sabotage Kortslutning < 250 Ω Sabotage Inget larm = 2,2 K Ω Normalt tillstånd Larm < 5 K Ω Larm Larm > = 4,4 K Ω Larm Inget larm = 10 K Ω Normalt tillstånd Avbrott = > 20 K Ω Sabotage Avbrott > 18 K Ω Sabotage

69 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter 69 Ansluts till E2V/E2VL Trippelbalanserad slinga (undantag) Obs! Bewator rekommenderar att trippelbalanserad slinga endast används i undantagsfall, t ex då befintligt kablage inte medger dubbelbalanserad anslutning. Med bygel S11 (se bilden nedan) kan nodens ingångar ställas om till trippelbalanserade. Det innebär att varje slinga har två adresserbara ingångar (se tabellen nedan). Detektorer kan endast anslutas till ingångar S1-S4. Övriga ingångar är inaktiva. Precis som för dubbelbalanserade slingor kan enskilda slingor kopplas om till strömslingor. Som strömslinga ställs hela slingan om, vilket resulterar i en adresserbar ingång. Alla typer av standardkomponenter kan anslutas, t ex tryckknappar, givare, magnetkontakter och andra passiva larmkomponenter. Detektor B Detektor A Branddetektorer Detektor 1 Detektor 2 Sab Larm Sab Larm Detektor A Strömslinga Sab Larm S11 byglad = trippelbalanserade slingor i noden. Strömslingor kan samexistera. S4 byglad = strömslinga. Trippelbalanserad slinga Tillstånd Kortslutning = < 1,5K Ω Inget larm = 2,2K Ω Endast larm A = 4,4K Ω Endast larm B = 6,9K Ω Både larm A och B = 9,1K Ω Bruten slinga = > 10K Ω Detekteras som Sabotage Normalt tillstånd Larmadress A Larmadress B Larmadress A och B Sabotage

70 70 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter Ansluts till E2V/E2VL Ansluta glaskrossdetektor (GBD 300) 1-20 glaskrossdetektorer kan anslutas till varje dubbelbalanserad slinga. Exemplet nedan visar hur du direktansluter glaskrossdetektorer av typen GBD 300 med inbyggt larmmotstånd. GBD 300 kräver normalt en analysator mellan detektorn och centralapparaten. I Bewator 2010 är E2-noderna speciellt anpassade för direktanslutning av GBD 300. Strömslingan som matar glaskrossdetektorerna kan återställa detektorerna om en återställningsmanöver utförs. Anslut slingmotståndet så nära de sista glaskrossdetektorerna på slingan som möjligt. Slingmotståndet ska vara på 10k ohm. Varje slinga har endast en adresserbar ingång. Det innebär att om fler än en detektor ansluts på slingan kan de inte särskiljas vid larm utan ger larm som en gemensam grupp. Bewator rekommenderar att endast en detektor ansluts till varje ingång för att erhålla en finmaskig adressering i systemet. Undantag kan vara spröjsade fönsterpartier eller enskilda rum där det är tydligt utläsbart från vilken detektor larmet kommer. S4 Byglad! Strömslinga

71 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter 71 Ansluts till E2V/E2VL Ansluta glaskrossdetektor (GBD 310) 1-6 glaskrossdetektorer kan anslutas till varje slinga. Exemplet nedan visar hur du direktansluter glaskrossdetektor av typen GBD 310 med inbyggd reläfunktion. GL-utgången för matning av glaskrossdetektorer kan återställa detektorerna om en återställningsmanöver utförs. Anslut slingmotstånden så nära glaskrossdetektorerna som möjligt. Slingmotstånden i en standardslinga är på 2,2K ohm. Varje slinga har endast en adresserbar ingång. Det innebär att om fler än en detektor ansluts på slingan kan de inte särskiljas vid larm, utan är en grupp. Bewator rekommenderar att endast en detektor ansluts till varje ingång för att erhålla en finmaskig adressering i systemet. Undantag kan vara spröjsade fönsterpartier eller enskilda rum där det är tydligt utläsbart från vilken detektor larmet kommer. Inte byglad! S5 Standardslinga

72 72 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter Ansluts till E2V/E2VL Ansluta branddetektorer Till varje slinga bör normalt endast en branddetektor anslutas (se undantag på nästa sida). Anslut detektorerna enligt inkopplingsexemplet nedan. En extern lysdiodindikering kan kopplas in för att se vilken detektor som utlöst, i de fall detektorn monterats ovan undertak, under datagolv eller på en vind. Vid inkoppling av strömmatande slingor byglas valfri ingång S1-S8 enligt bilden nedan. Om en kortläsare eller knappsats ansluts till noden, anslut ingenting till ingång S8. Nedan beskrivs hur du ansluter branddetektorer med sockel B401: 1 Montera branddetektorsockeln. 2 Anslut kabeln och montera slutmotståndet 10K ohm. Mät slingan för kontroll (se kapitlet Kontrollmätning). 3 Montera detektorn i sockeln. 4 Anslut spänning till E2-enheten. 5 Ta av skyddslocket från detektorn. 6 Funktionsprova detektorn med särskild testspray eller magnet. Branddetektor Branddetektor Branddetektor Lysdiod Bryt spänningen till noden om du ska ändra byglingen. Annars registrerar inte noden bygelns nya läge. S8 Byglad! Strömslinga S1 Byglad! Strömslinga

73 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter 73 Branddetektorer i korridorer När branddetektorer ska monteras i korridorer kan flera detektorer anslutas på en slinga. I Installationshandbok för operatörsprogrammet beskrivs hur man programmerar en anläggning så att utrymningslarm aktiveras när en branddetektor löser ut. Här beskrivs också hur man konfigurerar anläggningen så att ett skarpt brandlarm aktiveras när två branddetektorer anslutna till olika ingångar löser ut. För att skapa de bästa förutsättningarna för att aktivera ett skarpt brandlarm så tidigt som möjligt kan du ansluta branddetektorerna enligt exemplet nedan. Korridor Branddetektorer Om en brand börjar i närheten av en branddetektor ansluten till ingång S1 så kommer nästa branddetektor som påverkas av rökutvecklingen vara en branddetektor som är ansluten till ingång S2. När två branddetektorer anslutna till olika ingångar löser ut aktiveras ett skarpt brandlarm. På detta sätt detekteras branden på snabbast möjliga sätt.

74 74 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmkomponenter Ansluts till E2V/E2VL Ansluta IR-detektorer Inkopplingen nedan visar IR-detektorer och liknande komponenter som kräver strömförsörjning för att fungera, s k aktiva detektorer. Strömförsörjningsutgången på E2:an kan belastas med max 225 ma. Utgången är strömbegränsad och kortslutningsskyddad. Motstånden ansluts över detektorns larmutgång. Sabotagemotståndet placeras i sista detektorn på slingan. Oanvända slingor byglas med 2,2 K ohm i E2:an. Om en kortläsare eller knappsats ansluts till noden, anslut ingenting till ingång S8. IR-detektor.

75 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Elslutbleck och motorlås 75 Ansluts till E2V/E2VL/E6 Elslutbleck och motorlås Elslutbleck med dörrövervakning Det är viktigt att alltid ansluta en skyddsdiod över elslutbleckets spole. Det behövs för att förhindra att en gnista som kan skada reläkontakterna uppstår vid induktionsurladdning i låsspolen. För att övervaka dörren monteras en magnetkontakt. Magnetkontakten ansluts till en egen ingång och kan samtidigt utgöra en konventionell larmavkänning samt utgör lägeskontroll för dörrens passerkontrollfunktion. Magnetkontakten kan även kompletteras med låskolvskontakt för att känna av om dörren gått i lås eller inte. För utpassering kan öppnaknapp användas. Öppnaknappen ansluts till en egen ingång. Dörrmagnet (integrerad i låskolv). Öppnaknapp (normalt sluten). Skyddsdiod. Strömförsörjning. Kan anslutas till valfritt relä. RE1 rekommenderas dock (se avsnittet Branddörrstängning).

76 76 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Elslutbleck och motorlås Ansluts till E2V/E2VL/E6 Motorlås med dörrövervakning Att ansluta motorlås till E2V sker på samma sätt som för elslutbleck. Följ låsleverantörens anvisningar vad gäller yttre inkoppling av styrenheter och liknande komponenter. Bilden nedan visar inkoppling av ABLOY motorlås med tillhörande styrenhet ABLOY Notera inkopplingen av magnetkontaktsutgången via styrenheten. Det är även möjligt att ansluta låskolvsindikeringen som en ytterligare ingång (se bilden). Magnetkontakten i dörren kan kopplas direkt till ABLOYS styrenhet. Detta rekommenderas dock inte om magnetkontakten ska användas för inbrottslarm. Styrenhet. Magnetkontakt i dörrkarm. För färgmärkning, se låsleverantörens inkopplingsanvisning. Kan anslutas till valfritt relä.

77 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Elslutbleck och motorlås 77 Ansluts till E2V/E2VL/E6 Ansluta elslutbleck och motorlås I de fall både motorlås och elslutbleck önskas går inkopplingen till enligt nedan. I operatörsprogrammet kan du sedan vid behov begränsa motorlåsets funktion till vissa tider, t ex för att underlätta passage under kontorstid. Låskolvskontakt. Elslutbleck. Motorlås. Öppnaknapp. Strömförsörjning. Strömförsörjning. Motorlås och elslutbleck kan anslutas till valfria reläkontakter. Bewator rekommenderar emellertid att elslutbleck alltid ansluts till RE1. Dels för att funktionen branddörrstängning kräver detta och dels för att skapa ett konsekvent sätt att ansluta komponenter.

78 78 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Elslutbleck och motorlås Ansluts till E2V/E2VL/E6 Sirener Ansluta siren Sirener kan anslutas till Bewator 2010 för lokal akustisk alarmering vid utlöst inbrottslarm, brandvarning eller vid andra händelser som behöver uppmärksammas. I Bewator 2010 kan valfritt relä i E2V, E2VL eller E6 användas för anslutning av siren. Dessutom kan olika sirenkaraktärer ställas in från operatörsprogrammet. Exemplet nedan visar hur en 12V siren ansluts. Observera att det maximala strömuttaget från E2:s 12V-utgång är begränsat till 225mA. Det är därför viktigt att välja strömsnåla sirener. Om man har valt att sirenen ska avge varningssignal vid tillkopplingsfördröjning avger Bewator 2010 mycket korta sirenstötar. Det är därför viktigt att välja sirener som ger en tydlig tonstöt vid en kort relädragning. Bewator rekommenderar någon av sirenerna SEC-1992 eller SEC-01. Vid andra spänningar än 12V kan sirenen matas från en extern kraftkälla via manöverreläet i noden. I exemplet nedan visas hur sabotagelarm ansluts till sirenen. För sabotage från sirenens sabotagekontakt behövs en 2K2 ohms serieresistor. Siren. Eventuell intern sab. SEC-01 SEC-1992 Kan anslutas till valfritt relä.

79 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmsändare 79 Ansluts till E6 Larmsändare Larmsändare ansluts vanligtvis till relänoden E6. Det går emellertid också bra att ansluta larmsändare till reläutgångar i E2V eller E2VL. Ansluta RB120 Reläerna på E6:an kopplas så att minusspänning aktiverar larmingångarna på larmsändaren. RB120 I Installationshandbok för operatörsprogrammet beskrivs hur du programmerar reläutgångarna i E6:an. Du kan t ex definiera reläutgången RE1 så att den aktiveras av brandlarm. I dokumentationen till RB120 beskrivs hur larmsändaren programmeras.

80 80 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Larmsändare Ansluts till E2/E2VL RB120 med övervakning För att detektera sabotage och övriga fel från en larmsändare ansluts dessa utgångar till önskad nod enligt schemat nedan. För övervakning används mellanrelä. Anslut skyddsdiod (1N4007) över reläet. UT1 = Misslyckad uppringning UT2 = Larmsändarfel UT3 = Telinjefel RB120 Internsabotage larmsändare.

81 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar 81 Ansluts till E6 Andra tillämpningar Detta kapitel innehåller inkopplingsexempel för andra tillämpningar av Bewator Starkströmsstyrning Om starkströmsapplikationer med spänningar som överstiger 50V (t ex hissar) ska styras från E6 krävs ett mellanrelä eller en kontaktor. Mellanreläet bör vara avsett för 12 eller 24V DC styrning. Även halvledarreläer kan användas. Dioden är en skyddsdiod av typen 1N4007 och ansluts alltid vid användning av mekaniska reläer. Mellanrelä med styrspänning 12V. Skyddsdiod

82 82 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar Ansluts till E6 Indikeringar E6:an är väl lämpad för att styra indikeringar av olika slag. För inkoppling av lysdioder behövs strömbegränsningsmotstånd på 1k ohm. Lysdiod. Lysdiod. Glödlampor.

83 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar 83 Ansluts till E2V Dörröppningsautomatik Nedan beskrivs hur du kopplar in ett elslutbleck tillsammans med dörröppningsautomatik. Exemplet nedan visar att reläet indikerar låst eller upplåst dörr, så att dörrautomatiken inte kan dra dörren förrän låset är upplåst. För öppnaknapp kan en armbågskontakt med två växlingskontakter användas. Den brytande kontakten ska anslutas till en egen ingång för att manövrera upplåsning. Den slutande kontakten ansluts till dörröppningsautomatiken för dörröppning. Låskolvskontakt. Elslutbleck. Dörröppningsautomatik. Öppnaknapp. Strömförsörjning. Strömförsörjning. Dörrautomatik och elslutbleck kan anslutas till valfria reläkontakter. Bewator rekommenderar emellertid att elslutbleck alltid ansluts till RE1. Dels för att funktionen branddörrstängning kräver detta och dels för att skapa ett konsekvent sätt att ansluta komponenter.

84 84 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar Ansluts till E2V Branddörrstängning Bewator 2010 kan även användas för branddörrstängning. Det innebär att vid utlöst brandvarning kan valfria reläer aktiveras. Samtidigt kan en eller flera tryckknappar anslutas för att manuellt manövrera branddörrstängning. Dessutom kan en öppnaknapp tilldelas delad funktion att både öppna ellås och samtidigt stänga en eller flera branddörrar vid utlöst brandvarning. Dörrsensor Öppnaknapp Dörrhållmagnet Strömförsörjning Strömförsörjning 24V DC Ellås Sätt bygelstift J1 ner (normalt sluten). På nästa sida beskrivs branddörrstängningens funktion när inkopplingen gjorts enligt exemplet ovan.

85 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar 85 Funktion Om branddörrstängning kopplas in enligt bilden på föregående sida får du följande funktion: När den inpasserande trycker på öppnaknappen öppnar elslutblecket samtidigt som dörrhållmagneten tappar spänning. När den inpasserande sedan öppnar dörren påverkas dörrsensorn (bryter ner). Elslutblecket låses då och dörrhållmagneten återfår spänning. Man kan då välja om man vill ställa upp dörren med hjälp av dörrhållmagneten eller stänga dörren igen. När ett brandlarm löser ut tappar dörrhållmagneten spänning och elslutblecket låses upp. Om dörren är stängd går det då att passera dörren (dörren är olåst). Om dörren är uppställd med dörrhållmagneten går dörren igen men elslutblecket låses inte. Inställningar i operatörsprogrammet För att få ovanstående funktion måste du göra vissa inställningar i operatörsprogrammet: I fönstret Definition av nod (dvs för den nod där elslutblecket är anslutet), fliken Dörr, välj Ingen åtgärd för funktionen Dörr öppen för länge. Annars kan dörren inte ställas upp med dörrhållmagneten utan att varning ges. I fönstret Definition av utgång (för elslutblecket), fliken Inställningar, välj BRANDLARM (eller motsvarande styrkanal) i listrutan Överordnad forcerande styrkanal. När ett brandlarm löser ut öppnas låset. Övriga inställningar Elslutblecket bör vara av typen omvänd funktion, dvs kräver spänning för att hållas låst. Reläutgångarna RE1 och RE1B ska ställas in att vara normalt slutna (NC). För elslutblecket (styrs av RE1) gäller då att om inget händer går spänning till låset. Vid normal låsöppning eller utlöst brandlarm bryts spänningen och låset öppnas. För dörrhållmagneten (styrs av RE1B) gäller samma förhållande. Om inget händer går spänning till magneten. Vid normal låsöppning eller utlöst brandlarm tappar magneten spänningen.

86 86 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar Ansluts till E2V/E2VL/E6 RBMP2 urmodul för anslutning av sekundärur RBMP2 är en drivenhet för sekundärur som kräver minutpulser med polaritetsskiftande 24V DC. Enheten styrs från klockan i E1 och ansluts till E2 eller E6. Montera RBMP2 I plastlådans övre och undre del finns monteringshål för fastsättning av skruvar. För att komma åt det nedre monteringshålet måste kortet demonteras. Detta görs enklast genom att försiktigt vicka kortet fram och tillbaka tills det lossnar. Kortet är endast påtryckt och vilar på klackar vid kanterna. Vid återmontering av kortet, tryck till så att klackarna tar i. Vid varje monteringshål finns öglor för buntband. Fästögla för kabel. Fästhål för bottenplatta. Fästhål för bottenplatta. Fästögla för kabel. Symbol Förklaring Symbol Förklaring 24V 24 V DC-matning UR Anslutning av polaritetsväxlande pulser till urverk E6 Minutpulser från E2 eller E6 Fria plintanslutningar

87 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar 87 Märkning Om du vill märka enheten finns 7 fält där du kan fylla i bokstäver, eller siffror. Fält för att markera text eller siffror. In- och utgångar Antal Typ 1 Polaritetsväxlande utgång 24V DC till sekundärur. 1 Pulsingång från E6 (minutpuls 12V). Minutpulser tas emot från ett relä i en E2:a eller E6:a. Matningen till RBMP2 kan tas från separat 24V DC-aggregat. Polaritetsväxlande pulsutgång till uren. Minutpulser. Spänningsmatning 24V. Röd = negativ puls Grön = positiv puls

88 88 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Andra tillämpningar Inkopplingsexempel Inkopplingsexemplet visar RBMP2 anslutet till sekundärur. Utgången med minutpulser från E2 eller E6 kan definieras i operatörsprogrammet från valfri reläutgång (se Installationshandbok för operatörsprogrammet). RBMP2 matas med 24V DC. Pulserna styrs via reläutgång från nodens 12Vutgång till RBMP2, ingången märkt E6. Exemplet nedan visar anslutning av relä 4, men RBMP2 kan anslutas till valfritt aktivt relä. Förutsättningen är att det definierats som minutpuls i operatörsprogrammet.

89 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Kraftaggregat 89 Kraftaggregat Ansluta kraftaggregat Alla E-enheter kan matas med 20-60V DC. Genom att välja 24V kan även elslutbleck och annan utrustning till anläggningen strömförsörjas. Strömförbrukningen i en anläggning ska beräknas innan du bestämmer hur många kraftaggregat som behövs (se kapitlet Beräkna strömförsörjning). Bilden nedan visar inkoppling av strömförsörjningen till den vänstra bussplinten i en E-enhet. Genom att koppla in strömförsörjningen på detta sätt kan anläggningen vid behov kompletteras med ytterligare kraftaggregat. Batterireserven bestäms av hur stor strömförbrukningen är i anläggningen, samt hur stor reservdrifttid man önskar. Möjligheten finns alltid att komplettera med extra kraftaggregat för att uppnå önskad reservdrifttid. Kraftaggregat Bussmatning Kommunikation Spänningsmatning Kommunikation Bussmatning

90 90 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Ansluta kraftaggregat Ansluta larmutgångar Vissa kraftaggregat har utgångar för att indikera fel, t ex nätlarm, över- och underspänningslarm, batterifel och sabotage Exemplet nedan visar hur man ansluter larmutgångarna till en slinga i en E2- enhet. Larmen är uppdelade på separata ingångar för varje larm, vilket ger möjligheten att skilja de olika larmkaraktärerna åt. Larmslingan innehåller även sabotageskydd. Montera motstånden i kraftaggregatet. Kraftaggregat Nätlarm Batterifel Internt sabotage Över- och underspänningslarm

91 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Ansluta PC och skrivare 91 Ansluta PC och skrivare För att ansluta en PC, permanent eller tillfälligt, används A-kanalen i E1. För att ansluta en skrivare, permanent eller tillfälligt, används B-kanalen. Kablaget är av typen nollmodem. Nollmodemkabeln ska inte vara längre än 15 meter. Bewator levererar färdiga nollmodemkablar. B-kanal. A-kanal. RS232 Överföringskapacitet: baud RS232 PC- och skrivarkabel PC -> E1 Honkontakt Honkontakt Honkontakt Honkontakt D25 D D9 D

92 92 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Kontrollmätning Kontrollmätning När du har anslutit alla kablar och komponenter ska du kontrollmäta resistans och spänning. Använd en digital multimeter och mät på skruvplintarna enligt bilden nedan: Spänning De värden som anges i tabellerna i detta avsnitt är ungefärliga. Innan du spänningssätter systemet, kontrollera att det inte är kortslutning genom att kontrollmäta mellan + och på en bussplint i varje kabelsegment.

93 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Kontrollmätning 93 Kommunikation Resistansen på kommunikationsslingan ska mätas på en bussplint i varje kabelsegment. Mät på ingångarna märkta B på samma plint. Följande referensvärden gäller: Jordning Kommunikation 50 Ω Normalt tillstånd 100 Ω Endast ett 100 Ω-motstånd anslutet Oändlig resistans Inget motstånd anslutet eller avbrott < 50 Ω För många motstånd anslutna eller kortslutning Om du har skärmad kabel och kabeln är ansluten till noderna samt till en jordpunkt i anläggningen kan du kontrollmäta resistansen på följande sätt: Kontrollmät resistansen mellan skärmen och den tänkta jordningspunkten. Om du redan har jordat skärmen, lossa först skärmen från jordpunkten. Om resistansen är oändlig kan du ansluta skärmen till jordpunkten. Om du får ett annat värde har skärmen oönskad kontakt med jord någonstans i systemet.

94 94 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Kontrollmätning Knappsatser Kontrollmät knappsatser på de noder där de är anslutna. Kontrollmät på FBKingången enligt bilden nedan: Resistans E2V Innan du kontrollmäter resistansen, koppla först ur den jackbara plinten. Följande referensvärden gäller: Spänning FBK-ingången 9,5 KΩ Normalt tillstånd 0 Kortslutning Oändlig resistans Avbrott Vid tryck på 4:an på knappsatsen 1 KΩ Normalt värde Jacka in plintarna igen och kontrollmät spänningen. Följande referensvärden gäller: FBK-ingången 9,5 V Normalt tillstånd 0 V Kortslutning 12,5 V Avbrott Vid tryck på 4:an på knappsatsen 3 V Normalt värde

95 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Kontrollmätning 95 12V-utrustning Kontrollmät all utrustning som ska ha 12V spänning, t ex kortläsare, sirener och IR-detektorer. För kontrollmätning av sektionsingångar (slingor), se avsnittet Slingor längre fram. Resistans Innan du kontrollmäter resistansen, koppla först ur den jackbara plinten för det du tänker mäta. Följande referensvärden gäller: E2V Spänning +/- < 60 Ω För hög strömförbrukning 0 Kortslutning Anslut plinten igen och kontrollmät spänningen. Följande referensvärden gäller: +/- 12,5 V Normalt tillstånd 0 V Kortslutning på något som är inkopplat på 12 V. Lossa en spänningsförbrukare i taget. När felet försvinner är det den senast borttagna spänningsförbrukaren som behöver åtgärdas.

96 96 Bewator 2010 Installationshandbok Komponenter Kontrollmätning Dubbelbalanserade slingor Nästa steg är att kontrollmäta sektionsingångarna (S1-S8) med dess slingor. E2V/E2VL Resistans Innan du kontrollmäter resistansen, koppla först ur den jackbara plinten för det du tänker mäta. Följande referensvärden gäller: Spänning Slinga = < 1,5 K Ω Kortslutning 2,2 K Ω Normalt tillstånd > = 4,4 K Ω Detektor i larmläge > 20 KΩ Avbrott Anslut plinten igen och kontrollmät spänningen. Följande referensvärden gäller: Slinga 6 V Normalt tillstånd 0 V Kortslutning 8,5 V Detektor i larmläge 12,5 V Avbrott

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bewator 2010 Satellite. Applikationsexempel

Bewator 2010 Satellite. Applikationsexempel Bewator 2010 Satellite Applikationsexempel Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3.0 Startguide. dok.nr Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3.0 Startguide.  dok.nr Tidomat AB 2015 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Håkan Lundh Hans Sterner 1 of 6 2000-09-14 Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6 Innehåll Sida Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Mått- och placeringsritning 4M 8988 Schema

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 2.1 Startguide. dok.nr Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 2.1 Startguide.  dok.nr Tidomat AB 2014 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

Net2 Plus Dörrcentral

Net2 Plus Dörrcentral INS-30172 Dörrcentral Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Dörrcentralen kan anslutas till dator via TCP/IP eller RS485. (Direktanslutning av RS485 till PC endast med tillbehöret Net2USB/RS485 Interface).

Läs mer

RB Radio. Installation & Handhavande

RB Radio. Installation & Handhavande RB Radio SE Installation & Handhavande Copyright 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur RB Radio teknisk handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3 Startguide. dok.nr. TIDO Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3 Startguide.  dok.nr. TIDO Tidomat AB 2017 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

Öppnaknapp Scoria Touch

Öppnaknapp Scoria Touch Öppnaknapp är en öppnaknapp som fungerar dels som oberoende öppnaknapp (Stand Alone) i direkt samverkan med ett elektriskt lås, eller ansluten till ett passersystems undercentral. 1.0 Beskrivning 1.1 Introduktion

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1 Introduktion RISCO Groups 2 vägs, trådlösa I/O och X10 modul är en utbyggnadsenhet för att ansluta trådbundna enheter till ett i övrigt trådlöst Agility säkerhetssystem. Denna in och utgångsmodul har fyra

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

RC-436 Radio Ver. 3.2

RC-436 Radio Ver. 3.2 Installatörshandbok AXCARD RC-436 Radio Ver. 3. Ver. 3. AXCARD INNEHÅLLSFÖRTECKNING RC-436 Radio INTRODUKTION.... INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING.. INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET...

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

EP1011. Main Power PIFA. Main Power PIFA med 4 DI och 4 DO. EP1011 strömförsörjer samtliga PIFA-enheter i ett EXOflex-hus.

EP1011. Main Power PIFA. Main Power PIFA med 4 DI och 4 DO. EP1011 strömförsörjer samtliga PIFA-enheter i ett EXOflex-hus. revision 0 00 EP0 Main Power PIFA Main Power PIFA med DI och DO. EP0 strömförsörjer samtliga PIFA-enheter i ett EXOflex-hus. Matningsspänning V DC DI, DO Kontakter för anslutning till extern display och

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

DAC-430/420 Door Access Control unit

DAC-430/420 Door Access Control unit DAC-430/420 Door Access Control unit Inledning 3 Artikelbenämningar 3 Installation med CE 4 Masterreset 5 Tillägg av inre läsare 5 Bygelfält 6 Streckscheman 7 Kopplingsplintar 11 Kopplingsplint KP1 11

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CC-432

Installatörs- och användarhandbok CC-432 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-432 1. INTRODUKTION UNICODE CC-432 UNICODE Kodlåscentralen är bestyckad med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Montering och inkoppling av produkter LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

DAC-500 Door Access Control unit

DAC-500 Door Access Control unit DAC-500 Door Access Control unit Inledning 2 Adressering av Hi-O enheter 3 Artikelbenämningar 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Bygelfält 6 Streckscheman 7 Kopplingsplintar 11 Kopplingsplint KP1

Läs mer

TIDOMAT PW32 För installation med TIDOMAT Pserver LX

TIDOMAT PW32 För installation med TIDOMAT Pserver LX HÅRDVARA version 2.0 Installationsanvisning TIDOMAT PW32 För installation med TIDOMAT Pserver LX Copyright. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-434 V1.2 Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CC-434 CC-434 är en kontrollenheten för kodlås, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. Den

Läs mer