Välkommen att studera!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen att studera!"

Transkript

1 Den kommunala vuxenutbildningen i Borås 2010/2011 Välkommen att studera! Sidan 1

2 Innehållsförteckning Välkommen till Vuxenutbildningen...3 Vägledning. Från ansökan till betyg...4 Från ansökan till betyg. Olika sätt att studera...5 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning...6 Dagkurser gymnasienivå...7 Kvälls- och distanskurser, gymnasienivå Omvårdnad och social omsorg. Gymnasial yrkesutbildning...10 Infoteket-Vägledningens Hus...11 Ansökningar skickas/lämnas till: Komvux Björkäng, Borås Ansökningar kan även lämnas till: Infoteket- Vägledningens Hus, Österlånggatan 9 Alla nyheter finns på Vuxenutbildningens hemsida Vuxenutbildningen i Borås förbehåller sig rätten att göra ändringar Sidan 2 www. boras. se/ vux

3 Välkommen till Vuxenutbildningen Kunskap ger färdighet och bildning ger värdighet. Idag är kunskap färskvara. Då det ständigt händer nya saker, både runt om i världen och hemma utanför dörren, blir kompetensutveckling och livslångt lärande allt viktigare. Vi vill inspirera dig att lära mer. Den här katalogen presenterar Vuxenutbildningen och våra olika möjligheter att ge dig en utbildning som passar dig. Tag del av katalogen - Vuxenutbildningen är till för dig! Välkommen! Pelle Höög Vuxenutbildningschef Grundläggande vuxenutbildning har du rätt till om du saknar grundskolebetyg, vill repetera inför kommande gymnasiestudier eller saknar svensk grundskoleutbildning. För mer information: se sidan 6. Gymnasial vuxenutbildning är uppbyggd av kurser som har samma kursplaner och betygskriterier som de kurser som ungdomarna läser på gymnasiet. Du kan läsa enstaka kurser eller ett sammanhängande utbildningspaket, antingen teoretiskt eller yrkesinriktat. För mer information: se sidan 6. Svenskundervisning för invandrare (SFI) Särvux Borås Yrkeshögskola www. boras. se/ vux Sidan 3

4 Vägledning Studie- och yrkesvägledare Hos Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kan du boka tid för enskilt vägledningssamtal. Då får du möjlighet att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor med professionella vägledare. Du kan också få information om olika utbildningsvägar, behörigheter och betyg eller hur du på egen hand kan hitta denna information. Berit Förstberg boras.se Per Håkansson boras.se Från ansökan till betyg För att få studera Du får studera från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan. Du som är folkbokförd i annan kommun än Borås skall lämna ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är viktigt att du skickar in ansökan i god tid före sista ansökningsdag. Ansökan Ansökningsblanketten skall vara korrekt ifylld. Antagningen grundas endast på de uppgifter och betyg/ intyg du lämnar in. Det är viktigt att du redovisar samtliga meriter. Ansökan skall vara Vuxenutbildningen tillhanda senast sista ansökningsdag för att inte betraktas som sen. Till ansökan bifogas betyg från grundskola, gymnasium och/eller annan utbildning. För ansökan till distans - komplettera med särskild bilaga. OBS! Ofullständig ansökan behandlas inte. Merit Malteby boras.se Lena Dahlgren boras.se Ansökningstider se sid Ansökningar skickas/lämnas till: Komvux Björkäng, Borås Ansökningar kan även lämnas till: Infoteket- Vägledningens Hus, Österlånggatan 9 Antagningsbesked Du får ett skriftligt besked om du blivit antagen eller blivit reservplacerad senast två veckor innan utbildningen börjar. Kom till Infoteket om du vill veta mer om kommunal vuxenutbildning, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, CSN, yrken, arbetsmarknad m.m. På Infoteket kan du: - fråga personalen. Det finns alltid vägledare på plats som kan hjälpa dig. Du kan få svar på dina frågor och även möjlighet till ett kort vägledningssamtal. Vid behov kan du då boka in ett längre vägledningssamtal hos en studie- och yrkesvägledare. - delta i vägledningsgrupper. En gång i månaden startas en vägledningsgrupp med ca 8 personer. Här får du en chans att stanna upp och tänka på var du befinner dig i livet och fundera över framtiden. Man träffas under fyra halvdagar för att titta på möjligheter, vidga perspektiv samt för att få inspiration och energi. - söka information. Du kan hitta skriftligt material i form av kataloger och övrigt informationsmaterial från många olika utbildningsanordnare. Du kan också söka information i Infotekets datorer. Personalen hjälper dig vid behov. Besök oss regelbundet! Eftersom det förekommer en rad aktiviteter på Infoteket under året, såsom folkhögskoledag, temadagar kring yrken, olika riktade informationstillfällen om utbildning, högskoleprov etc. är det bra att besöka Infoteket regelbundet för att se vad som är på gång. Välkommen! Infoteket- Vägledningens Hus är ett samarbete mellan Borås Stad och Arbetsförmedlingen Infoteket- Vägledningens Hus Österlånggatan 9, Borås , Måndag Tisdag-torsdag Fredag Specialpedagog Du som studerar på Komvux har möjlighet att planera dina studier tillsammans med en specialpedagog om du har ett funktionshinder som kan påverka studieresultatet. Dyslexi Vi erbjuder kurser i läs och skrivträning för dig som har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Kontakta kurator Eyvor Andersson Kurator Studerande kan få hjälp med sina frågor om studiestöd och få personlig rådgivning i sociala frågor. För mer information: Kurator Eyvor Andersson Komvux Viktig information för dig som studerar på gymnasienivå! Du får endast läsa samma kurs en gång under en tolvmånadersperiod, oavsett studieform. Detta gäller även om du får IG eller avbryter kursen. Vid konkurrens om platser till kurs eller utbildning antas de med lägst utbildningsnivå först. Studieekonomi Alla kurser är avgiftsfria, men läromedel och kopierat material får du betala själv. Studerande på grundläggande nivå samt studerande under 20 år (som studerar heltid) får låna läromedel. För information om studiestöd: (finns på flera språk) eller Du kan även ta kontakt med kurator eller studie- och yrkesvägledare. Sidan 4 www. boras. se/ vux

5 Från ansökan till betyg Betyg Betygen är målrelaterade, vilket innebär att de uttrycker i vilken mån du som studerande har nått de kunskapsmål som finns i kursplanen för respektive kurs. Dessa definieras i betygskriterier. Kursplan och betygskriterier finns på och delas ut vid kursstart. Kursbetyg sätts efter avslutad kurs. MVG Mycket väl godkänt (endast gymnasiekurser) VG Väl godkänt G Godkänt IG Icke godkänt Samlat betygsdokument Innehåller betyg från slutförda kurser. Du bestämmer själv vilka kurser som skall ingå. Slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning Skall innehålla godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning Omfattar 2350 gymnasiepoäng. Kärnämnen: Engelska A p Matematik A p Naturkunskap A...50 p Religionskunskap A...50 p Samhällskunskap A p Svenska A/B eller Svenska som andraspråk A/B p Samt: Fritt valda gymnasiekurser p Summa: p I slutbetyget kan kurser från både gymnasieskolan och vuxenutbildningen ingå. Kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och Hälsa A och Specialidrott får inte ingå i ett slutbetyg från vuxenutbildningen. Betyg som skall ingå i ett slutbetyg får inte vara äldre än 8 år. Betygsdokument skrivs endast ut efter begäran. Blankett för anhållan om slutbetyg finns på hemsidan, hos Gunilla Craas, eller på Infoteket-Vägledningens Hus. Olika sätt att studera Vuxenutbildningen har ett stort utbud av kurser och utbildningar. Välj det som passar dina behov bäst! Tag gärna kontakt med en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med din studieplanering. Du kan välja att studera på dagtid, kvällstid, på distans eller kombinera dessa. Har du redan kunskaper i en kurs kan du få betyg genom att göra en prövning. Om du har arbetslivserfarenhet, men saknar formell utbildning, finns även möjlighet till validering. Dagtid Du studerar enligt schema och kurserna har en till fyra lärarledda lektioner i veckan. Gruppuppgifter kan förekomma. Du kan välja att studera en eller flera kurser, både på grundläggande och på gymnasial nivå. Kvällstid Du läser kursen en kväll i veckan ( ). Kvällskurserna har lärarledda lektioner och gruppuppgifter kan förekomma. Du kan välja att studera en eller två kurser, både på grundläggande och på gymnasial nivå. Distans Du studerar gymnasiekurser mycket självständigt och du har kontakt med din lärare via mail och telefon. Normalt genomförs slutproven på distans, men ett slumpmässigt urval av eleverna får genomföra slutprovet på plats i Borås. Du kan välja att studera på heltid eller deltid. Validering Det är en möjlighet för dig att få betyg på informella kunskaper, som du har inhämtat utanför det traditionella studiesystemet t.ex. genom arbete. Kontakta studie- och yrkesvägledare. Validering inom omvårdnad och social omsorg Har du lång erfarenhet inom vård och omsorg men saknar formell utbildning? Validering är en möjlighet för dig att få de kunskaper som du fått genom arbetslivserfarenhet bekräftade via betyg eller intyg. Förkunskapskrav är vitsordad, relevant yrkeserfarenhet. Sista ansökningsdag Validering Studiestart ?? Prövning Du som redan har kunskaper i en kurs kan få betyg genom att göra en prövning. Prövningen sker alltid både genom muntlig och skriftlig examination. I vissa kurser skall även en skriftlig rapport lämnas in, innan den skriftliga prövningen äger rum. Prövningen gäller hela kursen. Om du gör en prövning i en kurs med praktiska moment t.ex. naturvetenskapliga kurser skall du genomföra laborationer och praktiska övningar i samband med den muntliga examinationen. Skriftlig prövning äger rum på Vuxenutbildningen: Lördag 17 april 2010, (Anmälan senast 1 mars 2010) Torsdagen 27 maj (Anmälan senast 1 maj 2010) Torsdagen 12 augusti (Anmälan senast 1 juni 2010) Torsdagen 30 september (Anmälan senast 1 september 2010) Torsdagen 11 november (Anmälan senast 1 oktober 2010) Torsdagen 13 januari (Anmälan senast 1 december 2010) Torsdagen 31 mars (Anmälan senast 1 mars 2011) Den muntliga prövningen äger rum efter överenskommelse med prövningsförrättande lärare. För mer information och anmälan till prövning: eller kontakta assistent Gunilla Craas, Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs. Är du under 20 år eller har IG på kursen betalar du inget. www. boras. se/ vux Sidan 5

6 Grundläggande vuxenutbildning Du har rätt till grundläggande vuxenutbildning om du saknar grundskolebetyg, vill repetera inför gymnasiestudier eller behöver svensk grundutbildning. Vi erbjuder kurser i flera ämnen. Din studietid inom grundläggande vuxenutbildning är beroende av dina utbildningsmål och dina förkunskaper. Du kan läsa på deltid eller heltid. Några kurser erbjuder vi också på kvällstid. Flera kurser är indelade i nivåer och du startar på den nivå som passar dina förkunskaper. Vi erbjuder tester i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska för att du skall få en preliminär bedömning av den nivå som passar dig bäst. Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare gör du en individuell studieplan. Dagkurser grundläggande nivå Hösttermin: Heltidsstudier 360 poäng (ansökan inkommen senast ) Vårtermin: Heltidsstudier 400 poäng (ansökan inkommen senast ) Du kan hitta kursbeskrivningar på Ämnen SP Antal terminer Biologi 50 1 Orienteringskurs för dyslektiker Individuellt 1 Engelska Steg Fysik, VT 50 1 Geografi, HT 50 1 Historia VT 50 1 Kemi.HT 50 1 Matematik Religionskunskap 50 1 Samhällskunskap 50 1 Svenska Svenska som andraspråk Gymnasial vuxenutbildning Enstaka kurser Du väljer kurser utifrån sammanställningen. Du kan välja att läsa en eller flera kurser beroende på om du vill läsa heltid eller deltid. Vissa kurser inleds med en orienteringskurs som ger en viss repetition, diagnos, vägledning och studieteknik. Förkunskapskrav är grundskola eller motsvarande kunskaper. Teoretiska utbildningspaket De olika utbildningspaketen ges dagtid på Komvux. Det går att göra förändringar och egna tillval om schemat tillåter. Förkunskapskrav är grundskola eller motsvarande kunskaper. Mer information om utbildningspaketen hittar du på Kärnämnen med svenska som andraspråk 3 terminer Kärnämnen 2 terminer Intensivkurs i svenska som andraspråk För dig med högre utbildning Naturvetenskapligt basår 2 terminer Yrkesinriktade utbildningspaket Förkunskapskrav är minst grundskola eller motsvarande kunskaper. Mer information om dessa, samt information om aktuella yrkesutbildningar hittar du på Exempel på yrkesutbildningar se sidan 10. För mer information: Infoteket- Vägledningens Hus, Österlånggatan 9. Kvällskurser grundläggande nivå Hösttermin: (ansökan inkommen senast ) Vårtermin: (ansökan inkommen senast ) Ämnen SP Kurskväll Engelska steg 1, VT 100 Tisdag Engelska steg 2, HT 100 Tisdag Engelska steg 3, VT 100 Tisdag Engelska steg 4, HT 100 Tisdag Svenska som andraspråk nivå Torsdag Tider för kvällskurser kl ca OBS! Vid för få anmälningar startar ej kursen. Sidan 6 GYP = Gymnasiepoäng, SP = Studiestödspoäng, VT = Vårtermin, HT = Hösttermin

7 Dagkurser gymnasienivå Kurserna på gymnasienivå bygger på kunskap från grundskolan, övriga förkunskaper se tabellen nedan. Vi erbjuder tester i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska för att du skall få en preliminär bedömning av den nivå som passar dig bäst. 100-poängskurser har 3-5,5 lektionstimmar/vecka och 50-poängskurser har 1,5-3 lektionstimmar/vecka. Schemat är klart vid terminsstarten. Vissa kurser inleds med en orienteringskurs som ger en viss repetition, diagnos, vägledning och studieteknik. Hösttermin: Heltidsstudier 360 poäng (ansökan inkommen senast ). Vårtermin: Heltidsstudier 400 poäng (ansökan inkommen senast ). Du kan hitta kursbeskrivningar på Data IT GYP SP Bygger på Datoranvändning, orienteringskurs 50 Datorkunskap 50 Datorvana Programhantering 100 Datorkunskap Matematik GYP SP Bygger på Matematik A + orienteringskurs Matematik B + 50 Matematik A Repetition inför B, orienteringskurs +70 Matematik C 100 Matematik B Matematik D 100 Matematik C Matematik E 50 Matematik D Naturvetenskap GYP SP Bygger på Biologi A 100 Biologi B 50 Biologi A Fysik A + orienteringskurs Matematik B Fysik B 150 Fysik A och Matematik C Kemi A + orienteringskurs Matematik B Kemi B 100 Kemi A och Matematik B Naturkunskap A 50 Naturkunskap B 100 Språk GYP SP Bygger på Engelska Engelska A + orienteringskurs Engelska A 2 terminer + 50/50 orienteringskurs +20 samt muntlig och skriftlig träning, orienteringskurs +50/50 Engelska B 100 Engelska A Engelska C 100 Engelska B Svenska Litterär gestaltning, VT 100 Svenska A Lästräning 1, orienteringskurs 50 Lästräning 2, orienteringskurs 50 Lästräning 1 Svenska A + orienteringskurs Svenska B 100 Svenska A Svenska C 50 Svenska A Svenska som andraspråk A orienteringskurs +20 samt skriftlig träning, orienteringskurs +50 Svenska som andraspråk A, 2 terminer 50/50 + orienteringskurs +20 samt skriftlig träning, orienteringskurs +50 Svenska som andraspråk B 100 Svenska som samt skriftlig träning, orienteringskurs +50 andraspråk A Övriga språk Franska steg 1, VT 100 Latin A, HT 100 Spanska steg 1, HT 100 Tyska steg 1, VT 100 Ekonomi GYP SP Bygger på Företagsekonomi A 50 Företagsekonomi B 150 Företagsekonomi A Rättskunskap 50 Samhällsvetenskap GYP SP Bygger på Filosofi A 50 Filosofi B 50 Filosofi A Geografi A, HT 100 Historia A 100 Historia B, VT 100 Historia A Kultur- och idéhistoria, VT 100 Psykologi A 50 Psykologi B 50 Psykologi A Religionskunskap A 50 Religionskunskap B 50 Religionskunskap A Samhällskunskap A 100 Samhällskunskap B 100 Samhällskunskap A Övrigt GYP SP Bygger på Orienteringskurs för dyslektiker Individuellt Vid för få anmälningar startar ej kursen, eller startar med färre lektioner. GYP = Gymnasiepoäng, SP = Studiestödspoäng, VT = Vårtermin, HT = Hösttermin Sidan 7

8 Kvällskurser Gymnasienivå Hösttermin: (ansökan inkommen senast ). Vårtermin: (ansökan inkommen senast ). Data IT GYP Kursdag Bygger på Datorkunskap, HT 50 Tisdag Datorvana CAD A 50 Tisdag CAD B 50 Tisdag CAD A CAD C 50 Tisdag CAD B Matematik/Naturvetenskap GYP Kursdag Bygger på Matematik A 100 Torsdag Matematik B 50 Torsdag Matematik A Matematik C 100 Torsdag Matematik B Naturkunskap A 50 Tisdag Naturkunskap B 100 Torsdag Samhällsvetenskap GYP Kursdag Bygger på Historia A, VT 100 Tisdag Samhällskunskap A, HT 100 Tisdag Språk GYP Kursdag Bygger på Engelska Engelska A 100 Tisdag Engelska B 100 Tisdag Engelska A Svenska Svenska A 100 Torsdag Svenska B 100 Torsdag Svenska A Svenska som andraspråk A 100 Torsdag Svenska som andraspråk B 100 Torsdag Svenska som andraspråk A Övriga språk Franska steg 1, HT 100 Tisdag Franska steg 2, VT 100 Tisdag Franska steg 1 Spanska steg 1, VT 100 Tisdag Spanska steg 2, HT 100 Torsdag Spanska steg 1 Tyska steg Torsdag Tyska steg Torsdag Tyska steg 1 Tyska steg Torsdag Tyska steg 2 Tyska steg Torsdag Tyska steg 3 Tider för kvällskurser kl ca OBS! Vid för få anmälningar startar ej kursen. Distanskurser Gymnasienivå Distanskurserna genomförs av NTI-skolan på uppdrag av Vuxenutbildningen. Du kan välja att läsa kurserna i olika studietakt: 100, 50 och 25% studietakt. Heltid motsvarar 20 poäng/vecka. I vissa kurser rekommenderar NTI-skolan ytterligare förkunskaper än vad som nämns i katalogen. Se för mer information. Startdag Sista ansökningsdag Startdag Sista ansökningsdag Data IT GYP Anm. kod Bygger på Data grund Databashantering 100 DTR11-D Datorkunskap Datorkunskap 50 DAA01-D Information och layout A 50 ADM05-D Information och layout B 100 ADM06-D Information och layout A IT-stöd 50 ADM07-D Datorkunskap Operativsystem, WinXP 50 OWXP05-D Datorkunskap Persondatorer 100 DTR06-D Datorkunskap Programhantering 100 DAA03-D Datorkunskap Desktop publishing Desktopp 50 DAA02-D Datorkunskap Grafisk kommunikation A 100 GK001-D Grafisk kommunikation B 100 GK002-D Grafisk kommunikation A Grafisk kommunikation C 200 GK003-D Grafisk kommunikation B Nätverksteknik Datorkommunikation 100 DTR01-D Persondatorer IT-samordning 200 DTR02-D Goda kunskaper i datorteknik Lokala nätverk A 100 DTR03-D Persondatorer Lokala nätverk B 150 DTR04-D Lokala nätverk A Operativsystem, UNIX 50 OUNX05-D Datorkunskap Programmeringsteknik Programmering A 50 DTR07-D Datorkunskap Programmering B, C++ 50 PROC08-D Programmering A Programmering B, JAVA 50 PJAV08-D Programmering A Programmering B, VB 50 PVBA08-D Programmering A Programmering C, C PROC09-D Programmering A Programmering C, JAVA 100 PJAV09-D Programmering A Programmering C, VB 100 PVBA09-D Programmering A Multimedia/Webbdesign Mediekunskap 100 MDK04-D Medieproduktion A 200 MPR01-D Mediekommunikation A 100 MDK01-D Mediekunskap Mediekommunikation B 100 MDK02-D Mediekommunikation A Mediekommunikation C 100 MDK03-D Mediekommunikation A Multimedia A 100 MUM01-D Datorkunskap Multimedia B 100 MUM02-D Multimedia A Näthandel A 50 HNDL06-D Näthandel B 50 HNDL07-D Näthandel A Textkommunikation A 100 TEXTK01-D Textkommunikation B 100 TEXTK02-D Textkommunikation A Virtuella miljöer 100 MUM03-D Multimedia A Webbdesign 100 DTR10-D Datorkunskap Sidan 8 GYP = Gymnasiepoäng, SP = Studiestödspoäng, VT = Vårtermin, HT = Hösttermin

9 Matematik GYP Anm. kod Bygger på Matematik A 100 MA01-D Matematik B 50 MA02-D Matematik A Matematik C 100 MA03-D Matematik B Matematik D 100 MA04-D Matematik C Matematik E 50 MA05-D Matematik D Naturvetenskap GYP Anm. kod Bygger på Naturkunskap A 50 NK01-D Språk GYP Anm. kod Bygger på Engelska Engelska A 100 EN01-D Engelska B 100 EN02-D Engelska A Engelska C 100 EN03-D Engelska B Svenska Svenska A 100 SV01-D Svenska B 100 SV02-D Svenska A Svenska C 50 SV05-D Svenska A Svenska som andraspråk A 100 SVA01-D Svenska som andraspråk B 100 SVA02-D Svenska som andraspråk A Övriga språk Franska steg FR01-D Franska steg FR02-D Franska steg 1 Franska steg FR03-D Franska steg 2 Franska steg FR04-D Franska steg 3 Italienska steg IT01-D Italienska steg IT02-D Italienska steg 1 Japanska steg JAP01-D Japanska steg JAP02-D Japanska steg 1 Mandarin/Kinesiska steg MAD01-D Mandarin/Kinesiska steg MAD02-D Mandarin/ Kinesiska steg 1 Spanska steg SP01-D Spanska steg SP02-D Spanska steg 1 Spanska steg SP03-D Spanska steg 2 Spanska steg SP04-D Spanska steg 3 Tyska steg TY01-D Tyska steg TY02-D Tyska steg 1 Tyska steg TY03-D Tyska steg 2 Tyska steg TY04-D Tyska steg 3 Ekonomi/juridik/administration GYP Anm. kod Bygger på Administration A 50 ADM01-D Administration B 200 ADM02-D Administration A Affärsjuridik 50 RK01-D Export och import 50 FE09-D Företagsek A eller Småföretagande A Finansiering och kalkylering 50 FE01-D Företagsekonomi B Företagsekonomi A 50 FE02-D Företagsekonomi B 150 FE03-D Företagsek A eller Småföretagande A Internationell ekonomi 50 FE10-D Marknadsföring 100 FE04-D Företagsekonomi B Miljöjuridik 50 RK02-D Organisation och ledarskap 50 FE05-D Personaladministration 50 ADM09-D Redovisning och beskattning 100 FE06-D Företagsekonomi B Rättskunskap 50 RK03-D Småföretagande A 50 FE07-D Småföretagande B 100 FE08-D Småföretagande A eller Företagsekonomi B Samhällsvetenskap GYP Anm. kod Bygger på Filosofi A 50 FS01-D Filosofi B 50 FS02-D Filosofi A Geografi A 100 GE01-D Geografi B 50 GE02-D Geografi A Historia A 100 HI01-D Historia B 100 HI02-D Historia A Historia C 100 HI03-D Historia A Psykologi A 50 PS01-D Psykologi B 50 PS02-D Psykologi A Projektarbete 100 PA01-D Religionskunskap A 50 RE01-D Religionskunskap B 50 RE02-D Religionskunskap A Samhällskunskap A 100 SH01-D Samhällskunskap B 100 SH02-D Samhällskunskap A Samhällskunskap C 100 SH03-D Samhällskunskap A GYP = Gymnasiepoäng, SP = Studiestödspoäng, VT = Vårtermin, HT = Hösttermin Sidan 9

10 Omvårdnad och social omsorg Kurserna kan läsas som Distanskurs eller som dagkurs. Kurserna på dagtid intensivläses under en begränsad tid och kan därför i princip inte kombineras med andra kurser på dagtid. Rekommenderad ordningsföljd är att läsa karaktärsämnen först för att sedan läsa valbara kurser. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) görs på heltid och kan innebära både helg- och kvällstid. Dagtid Start Dagtid Ansökan Distans Start Distans Ansökan Karaktärsämnen GYP Dagtid Anm. kod/distans Arbetsmiljö och säkerhet 50 6 v ARL01-DO Etik och livsfrågor v SOMS01-DO Människan socialt och kulturellt v SOMS01-DO Medicinsk grund v OMV09-DO Vård- och omsorgsarbete APU ingår v OMV121-DO Valbara kurser Alternativ medicin v OMV01-DO Folkhälsokunskap 50 OMV03-DO Geriatrik v OMV05-DO Handledning 100 OMV06-DO Lindrande vård v OMV08-DO Omvårdnad APU ingår v OMV10-DO Psykiatri v OMV11-DO Rehabilitering/Habilityering v SOMS03-DO Sjukvård APU ingår v OMV12-DO Vårdpedagogik v OMV14-DO Social omsorg APU ingår v SOMS04-DO Socialpsykiatri v SOMS05-DO Socialt behandlingsarbete v SOMS06-DO Utvecklingsstörning/ funktionshinder APU ingår v SOMS07-DO Vid för få anmälningar startar ej kursen, eller startar med färre lektioner. Gymnasiala yrkesutbildningar Under det kommande läsåret startas flera olika gymnasiala yrkesutbildningar i samarbete med olika utbildningsanordnare. För att kunna gå en yrkesutbildning ska du ha grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper. Besök Infoteket-Vägledningens Hus eller gå in på vår hemsida för aktuella yrkesutbildningar samt start- och ansökningstider. Exempel på utbildningar CNC-teknik För ett arbete inom den automatiserade tillverkningsindustrin. Med en CNC-maskin tillverkar du detaljer i främst metall som ingår i verkstadsproduktion i såväl små som stora serier. Efter utbildningen kan du söka en fördjupning i CNC. El-utbildning: elektriker - elteknik & automatiseringstekniker Efter utbildningen och lärlingsperioden (ingår ej i utbildningen) ska du kunna söka begränsad behörighet för att arbeta som installationselektriker. Fordonsutbildning- inriktning fordonselektronik Denna utbildning ger dig grundläggande fordonsutbildning med fokus mot bilelektronik. Utbildningen ger dig möjlighet att jobba med enklare reparationsarbeten. Hälsoutvecklare/Hälsocoach Utbildningen passar dig som söker ett större samband mellan hälsa och livskvalitet, hälsa och arbete samt vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Det ingår även praktiska moment, exempelvis friskvårdsmassage. Omvårdnad och social omsorgsutbildning Efter utbildningen kan du söka arbete som undersköterska inom exempelvis äldreomsorgen, sjukvården eller inom psykiatrin. Restaurang och storkök Grundläggande utbildning med praktiska och teoretiska delar. Efter utbildningen kan du arbeta som restaurang-/ekonomibiträde. Efter avklarad utbildning kan du även söka vidareutbildning mot kokerska/kock och kallskänka. Servering och dryckeskunskap Serveringsteknik och olika uppdukningsmetoder, samt drinkblandning och barteknik ingår i utbildningen. Dessutom lägger vi stor vikt vid service och bemötande av gäster. Efter utbildningen kan du arbeta med servering. Svetsutbildning: europasvetsare - grundutbildning Som svetsare kan du t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Efter utbildningen kan du söka och gå fördjupning inom svets. Textil, mode & konfektion Lär dig att skapa plagg från idé till färdig produkt. Sidan 10 GYP = Gymnasiepoäng, APU = Arbetsplatsförlagd utbildning

11 Välkommen till infoteket! Nya utbildningar kommer att starta under året, ofta med kort varsel. Besök Infoteket-Vägledningens Hus regelbundet för information om aktuella utbildningsstarter. Här kan du alltid få hjälp med dina funderingar kring allt som rör studier: betyg, behörighetsfrågor, studieplaner, webbansökan, studiemedel, vägledning med mera. Öppettider Måndag , tisdag-torsdag , fredag Österlånggatan 9, Borås , Sidan 11

12 Välkommen att studera! Infoteket- Vägledningens Hus Besöksadress: Österlånggatan , Produktion: Art Center Foto: Tryck: Eskils Tryckeri AB Komvux Björkäng Besöksadress: Klinikvägen 48 Postadress: Borås Reception: Expedition: , , , Fax: Vuxenutbildningen Borås Stad Borås Sidan 12

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2008

Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Var så god Välj vilken kurs du vill läsa, var du vill läsa och hur du vill läsa! Vuxenutbildningen i Umeå erbjuder flera olika alternativ för att du ska kunna välja studier

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Lärcentrum Komvux Utbildning på vuxnas villkor 2011/12. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Lärcentrum Komvux Utbildning på vuxnas villkor 2011/12. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Lärcentrum Komvux Utbildning på vuxnas villkor 2011/12 Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt mål är att alla

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x h ö s t e n 2 0 1 6 160815-161216 För heltidsstudier krävs minst 360 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer