Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm"

Transkript

1 Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

2 Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré, Ph.D, Patent Attorney at Brann Harriet Allee, M.Sc., European Patent Attorney at Brann in the lab at the Karolinska Institute Brann is a strategic IP advisor to several scientists at the Karolinska Institute where we also hold lectures. Moa Askengren, LL.M. Attorney-at-law at Brann Partner: Svensk Form; The Swedish Society of Crafts and Design Jewellery designer: Tove Knuts Artist: Fredrik Nielsen

3 Om konsten att vara först. Inte störst. The trick is to be first. Not the biggest. Ni har idéer. Och era idéer kan vara värdefulla för många. Därför behöver ni försäkra er om rätten till er egen uppfinning, ert varumärke, er design och era domännamn. Ni måste kunna försvara er när andra inkräktar på er egendom eller försöker tjäna pengar på era idéer. Brann är en fullservicebyrå som är skicklig på immaterialrätt (intellectual property, IP) och kommersiell juridik. Hos oss får ni ett komplett skyddsnät med patentansökningar, varumärkesregistrering, designskydd, domännamn och copyright, oftast de första viktiga stegen inför en kommersialisering. Ni får relevant rådgivning av våra konsulter/jurister, eller av en av våra sex teknikgrupper med rätt expertis för uppdraget. Det blir kunnigt, omsorgsfullt och tids- och kostnadseffektivt. Vi inspireras av våra uppdragsgivares och medarbetares kreativitet och förmåga att finna okonventionella lösningar. Vårt sätt att säkra våra kunders affärer är ofta nytänkande, inte minst när det gäller kommersialiseringen av intellektuellt kapital. Immaterialrätten har ett värde först när den används affärsstrategiskt och kommersiellt. And what s more we love IP! Other people may try to profit from your ideas and you have to be able to protect your rights to use your inventions, your trademarks, your designs and your domain name. If someone starts to trespass on your legal territory and tries to earn money using your ideas then you must be able to stop them. Brann is a full-service agency. We understand intellectual property rights and commercial law. We can help build you a complete safety net made up of patent applications, trademark registrations, registered designs, domain name registrations and copyrights all of which can be the first important steps towards the commercialisation of your ideas. We can give you relevant advice the way you want it either via an individually selected IP attorney or lawyer, or via the one of our 6 technical groups that has the right expertise for your needs. We ll help you find solutions that are based on deep knowledge, are carefully selected and are time- and cost-effective. We get our inspiration from our clients and our colleagues creativity and their ability to find unconventional solutions. Our ways of safeguarding our clients rights are often innovative not least when it comes to the commercialisation of intellectual property. And, as you know, intellectual property has no value until it has been used in a commercially strategic way. And what s more we love IP!

4 Skydda och försvara era idéer Vi är experter på immaterialrätt och har lång erfarenhet av att skydda idéer, både nationellt och internationellt. Vi engagerar oss i frågor som gäller era möjligheter att strategiskt, affärsmässigt och ekonomiskt exploatera era idéer. Hur kan ni göra er idé mer unik? Hur ska den kvalitetssäkras? När och var är det taktiskt riktigt att registrera den? Vilka juridiska skyddsformer är mest relevanta? Vilka kommersiella avtal behövs för att maximera möjligheterna till ekonomisk framgång och minimera riskerna för obehagliga överraskningar och oväntade svårigheter? Vi ser till att ni får ett komplett skyddsnät med patent, varumärkesregistrering, designskydd, copyright och domännamn. De är ofta de första viktiga stegen för att skydda och försvara ert intellektuella kapital. Vi gör utredningar, registreringar, ansökningar och uppföljningar i aktuella länder. Vi försvarar dig vid intrång, i förhandlingar med leverantörer, kunder, konkurrenter eller andra som inte följer spelreglerna. Även i domstol om så behövs. I Sverige och i alla andra länder. Protect and defend your ideas We are experts in the fields of intellectual property rights and have many years of experience in protecting ideas both nationally and internationally. We like to get deeply involved in the answers to the questions of how to strategically, economically and in a business-like way exploit your ideas. Questions like: How can you make your idea more unique? How can you ensure that it is of a high quality? When and where is it tactically correct to register it? What are the most relevant forms of legal protection for just you? Which commercial agreements do you need in order to maximize the opportunities for economic success and minimize the risks for uncomfortable surprises and unexpected obstacles? We can help you get a complete range of protection covering patents, trademark registrations, registered designs, copyrights and domain names protections which often are the first important steps for protecting and defending intellectual property. We can make searches, registrations, applications and perform follow-ups in the countries of interest to you. We can help defend you against infringers and assist you in negotiations with suppliers, customers, competitors and other parties who are not playing by the rules. And, if the worst comes to the worst, then we can help you in court in Sweden and in the rest of the world. Anders Lindgren, M.Sc., European Patent Attorney at Brann Customer: Silex Microsystems Silex Microsystems is a leading MEMS manufacturer that brings advanced process technologies and capacity to component manufacturing and other high-tech industries all over the world. Brann safeguards their business by providing IP-advice and well-formulated patents. 4

5 Astrid Johnsson, LL.M. Attorney-at-law at Brann Customer: Atlas Copco Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann Customers: Swedish Space Corporation and ECAPS AB Atlas Copco is a world-leading provider of industrial productivity solutions. Brann provides advice on trademark and patent issues. Brann assists Swedish Space Corporation and ECAPS in protecting technology in the development of environmentally benign propulsion systems for satellite operation. Tjänster i immaterialrätt och kommersiell juridik. Intellectual property and commercial law services. Patent Patent är ett idéskydd. Det ger en tidsbegränsad ensamrätt på valda marknader och kan bidra till att ge en teknisk innovation ekonomisk avkastning. Ett patent ger bland annat skydd mot kopiering och idéstöld. Och det ger dig ett försprång gentemot dina konkurrenter. Vi kan patent och har spetskompetens inom de flesta teknikområden. Med vårt stöd kan ni fortsätta att koncentrera er på prototypbygge, testning, produktion, distribution, finansiering och kommersialisering av era tekniska idéer. Varumärken Ett fullgott varumärkesskydd hindrar andra från att snylta på ert renommé och dra nytta av era investeringar i marknadsföring. Vi utarbetar varumärkesansökningar och företräder er i kontakter med myndigheter, utländska ombud och trilskande konkurrenter. På så sätt kan ni ostört utveckla er marknadskommunikation och öka möjligheten och sannolikheten för kommersiell framgång byggd på särskiljande verksamhet och produkter. Patents Patents protect ideas. They give a monopolistic right, limited both in time and geography, which can allow your technical innovations to make a profit. A patent protects against direct copying and the stealing of your ideas. And it gives you an advantage over your competitors. We understand patents and have leading-edge competences in most technical fields. With our support you can concentrate on what you are best at: prototyping, testing, developing, manufacturing, distributing, financing and commercialising your technical ideas. Trademarks Complete trademark protection stops others from profiting from your reputation and the investments you have made in marketing. We can draft your trademark applications and represent you in all your contacts with issuing authorities, foreign attorneys and competitors. That leaves you free to work on getting your message across to the market and improving your chances for commercial success based on your uniquely-identified business and products. 5

6 Moa Askengren, LL.M. Attorney-at-law at Brann Partner: Svensk Form; The Swedish Society of Crafts and Design Jewellery designer: Tove Knuts Artist: Fredrik Nielsen The Swedish Society of Crafts and Design, appointed by the Swedish government to promote Swedish design, works to encourage involvement in design. As its partner Brann provides its members with advice concerning IP rights and legal issues. Designskydd Design och formgivning betyder ibland lika mycket som tekniken i produkten. Kombinationen av ett starkt varumärke, väl avvägd design och högteknologi är ofta vinnande. Förutsatt att ni har de immaterialrättsliga skydd som behövs. Låt därför Brann bistå med rådgivning om hur ni registrerar och skyddar er design, så kan ni bibehålla det kreativa flödet och fokusera på det ni gör bäst att skapa och formge. Marknads- och upphovsrätt Marknadsrätten syftar till att främja fungerande marknader genom att motverka otillbörlig marknadsföring och andra illojala beteenden. Upphovsrätt är en immaterialrätt som med ensamrätt tillkommer upphovsmannen vid skapandet. Det finns inget registreringsförfarande, vilket kan medföra vissa svårigheter vid bedömningen av om det finns någon rättighet, samt hur denna kan bevakas och upprätthållas. Brann både kan och kommer att skydda era rättigheter. Medan vi gör det, kan ni fortsätta att utveckla era befintliga kundrelationer och skapa nya. Registered designs The design and shape of a product can be just as influential on commercial success as the technology behind it. A strong trademark, well-chosen design and high technology often form a winning combination provided you have the intellectual property rights needed to back them up. Let Brann contribute with advice on how to register and protect your designs so you can conserve your inspiration and focus on what you do best designing. Market law and copyright The purpose of market law is to promote an efficiently functioning market by preventing unfair competition and other unethical practices. Copyright is an intellectual property right which immediately comes into effect as soon as an author creates something. There is no need to register a copyright which can lead to problems in determining if there are any rights existing and also how they can be monitored and maintained. Brann both can and will protect your rights. While we do this you can continue to develop your existing client relationships and make new ones. 6

7 Kommersiella avtal Förutom affärsskicklighet är ett väl skrivet avtal grunden för en lyckad affär. Det krävs erfarenhet och kunnande om de rättsregler som råder för olika svenska och utländska avtalstyper. Ofta är det också nödvändigt att kunna tillämpa såväl konkurrensrättsregler som andra EG-rättsregler. Att förstå vilka lagar och vilken praxis som gäller vare sig avtalen handlar om sekretess, samarbeten, finansiering, licenser, franchising, legotillverkning, distribution eller andra kommersiella avtal. Med rätt avtal kan ni fortsätta expandera och erövra nya marknader med minimerade risker. Tvister och rättegångar När någon inkräktar på era immateriella rättigheter hjälper vi er att försvara och upprätthålla ensamrätterna för era produkter och tjänster. Ekonomiska tillgångar och fördelar på en konkurrensutsatt marknad medför tyvärr inte sällan renommésnyltning, plagiering och kopiering. Ibland räcker inte påpekanden, varningar och förhandlingar, utan ni kan tvingas ta motparten till domstolsförhandling. Brann bistår hela vägen för att försvara era immateriella rättigheter och ni kan med fortsatt kraft ägna er åt att utveckla nya värdeskapande produkter och tjänster. Commercial contracts The key to successful business is often a combination of business flair and well-drafted contracts. Knowledge and experience of the legal landscapes in Sweden and abroad are prerequisites for drafting solid contracts. The observance of, and compliance with, Swedish and European competition laws is often required, as well as a sound understanding of which laws and practices are applicable in, for example, the US and other major markets. Brann s lawyers are experts on contracts irrespective of whether they relate to secrecy, collaboration, financing, licensing, franchising, sub-contracting, distribution or other types of commercial agreement. With the right contracts in place you can continue to expand and conquer new markets with the minimum of risk. Disputes and litigation When somebody starts trampling on your intellectual property rights then we can help you defend and maintain your monopolies for your products and services. It is an unfortunate fact of life that your success in a highly competitive world will expose you to the risk of others trying to capitalise on your reputation or plagiarise and copy your ideas and products. Sometimes bringing your rights to their attention, sending a warning letter or starting negotiations is not enough and you are forced to take the other party to court. Brann can support and advise you all the way as you protect your intellectual property rights, leaving you to dedicate your energies to develop new, valuable products and services. Omar Baki, LL.M Attorney at Law, litigator at BRANN LEGAL, in Hall 1 at Svea Court of Appeal Peder Oxhammar, LL.M Attorney at Law, Managing partner BRANN LEGAL, in Hall 1 at Svea Court of Appeal Brann protects its clients interests in various legal instances, both nationally and abroad. 7

8 Piratkopiering Minst fem procent av världshandeln, många miljarder dollar, utgörs av kopierade varor. Alltid med sämre kvalitet och ofta med lägre pris än originalen, vilket förstör renommé och marknader. Finns kopior av era produkter med bland de fem procenten? Brann ser till att era produkter och tjänster är rätt skyddade och får rätt försvar. På så sätt kan ni fokusera all energi på att uppfinna och vidareutveckla nästa Myran-stol eller Puma-sko. Intellectual Property Rights (IPR) Due Diligence IPR due diligence innebär systematisk undersökning, verifiering och dokumentering av immateriella rättigheter. Något som är viktigt vid värdering av företag inför t ex företagsförvärv, fusioner, olika former av ny- och refinansiering, teknologisamarbeten, licensiering mm. Några av många aspekter som kontrolleras är: n om IPR fortfarande är i kraft, och vilka som är registrerade innehavare n tekniskt skyddsomfång, giltighet och eventuella begränsningar n geografisk utsträckning n hot mot giltigheten, clearance-undersökningar (frihet att agera) Brann värderar de immateriella rättigheterna så att ni och era affärsparter förstår och kommer överens om rättigheternas faktiska värde tekniskt, juridiskt och ekonomiskt. Då kan ni snabbt komma vidare med flera framgångsrika affärer. Counterfeiting Approximately 5% many billions of dollars of world trade is made up of counterfeit products. Almost always the illegal copy has a lower quality and usually a lower price than the original which affects your market and your reputation negatively in several ways. Are copies of your products in the illegal 5%? Brann can make sure that your products and services have the right protection and get defended properly, so that you can focus your energy on inventing and developing the next Myran chair or Puma shoe. Intellectual property rights (IPR) Due Diligence IPR due diligence entails the systematic investigation, verification and documentation of IP rights. It is important when determining the value of a company, for example, during mergers, acquisitions, all types of new and re-financing, technology transferring, licensing etc. Some of the many aspects which can be checked include: n determining if the IPR is still in force and who owns it n the technical scope of protection of the IPR n the geographical extent of the protection n the presence (or absence) of any threats which could limit or invalidate the IPR and affect your freedomto-operate Brann can evaluate intellectual property so that you and your business partners can agree on the actual technical, economic and legal value of the rights allowing you to swiftly conclude more successful agreements. Kristian Fredrikson, LL.M. Attorney-at-law at Brann At least 5% of world trade is counterfeit products. Counterfeit commodities flow daily into Frihamnen, Stockholm. Brann makes a contribution to stopping this illegal business. 8

9 Anders Holmberg, M.Sc., European Patent Attorney, Managing partner BRANN PATENTS Customer: NCC NCC is one of the leading construction and property development companies in the Nordic region. Brann is one of their advisers regarding intellectual property matters and legal issues. 9

10 Brann has its highest turnover within the fields of IT, data-, and telecom. Brann supports, amongst other customers, Ericsson with their patent applications all over the world. Susanne Ahlstrand, M.Sc., European Patent Attorney at Brann Deputy Manager Stockholm IP-management, affärsstrategier och affärsutveckling Byggnader, varulager, maskiner och kontorsutrustning viktas allt lägre. När företag värderas på börsen och vid strukturaffärer är det istället kunskapskapitalet och de immateriella rättigheterna som utgör den viktigaste och största delen av balansräkningens tillgångssida. Företagsledningar har därför starka skäl att strukturera och utveckla dessa tillgångar, samt integrera dem i affärsstrategier och operativa affärsplaner. Brann erbjuder, med en kombination av interna specialister och externa management och strategikonsulter, konsulttjänster inom affärstrategi och affärsutveckling med hjälp av IP. Vi stöder er med teknik- och konkurrentbevakning, varumärkesstrategier och med outsourcing av er IP-avdelning. Medan vi hjälper er stärka ert intellektuella kapital kan ni fortsätta att lägga fokus på era kunder och på nya marknader och affärer. Brann IP Portal Brann IP Portal är det webbaserade verktyg som Brann har utvecklat för att sammanställa kundens alla legalt skyddade tillgångar. Ni får via er datorskärm en snabb, uppdaterad och fullständig överblick över patent-, designoch varumärkesskydd, kommersiella avtal och pågående ärenden i relevanta länder, samt budgetunderlag. Det spar tid och ger betydelsefull styrka i affärsutveckling, förhandlingar, ekonomisk rapportering, marknadsföring och försäljning. För mer information, besök IP management, business strategy and business development Relatively speaking, the material assets of a company, its buildings, stocks, machines and office equipment, are becoming less important that its intangible assets its intellectual property and goodwill. When the marketvalue of a company is being established then the business s knowledge bank and intellectual property rights can be the biggest entries on the asset side of the balance sheet. These are strong reasons for the companies managers to put a structure behind these assets and to develop them so that they can be integrated in the business s commercial strategy and operative business plans. Brann offers, using a combination of internal specialists and external management and strategic consultants, business strategy and business development consultancy services based on IP. We can support you with technology and competitor monitoring, strategic trademark advice and outsourcing of your IP department. While we help you strengthen your intellectual capital you can continue to concentrate on your clients and on new markets and business. Brann IP portal Brann IP portal is an internet-based tool which Brann has developed in order to collect and systemise information relating to all of a client s legally protected assets. It puts on your computer screen a fast, up-to-date and complete overview of your entire patent, trademark and design protection, your commercial agreements and on-going cases in all relevant countries as well as providing budget information. This saves you time and provides you with a competitive advantage in business development, negotiations, financial reporting, marketing and sales. For more information please visit 10

11 Snabbfakta om Brann. A brief look at Brann. BRANN AB är en fullservicebyrå inom immaterialrätt och kommersiell juridik. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och rådgivning inom patent, varumärken, design, domännamn, kommersiell juridik och IP-management. Vi gör utredningar, ansökningar och uppföljningar på aktuella marknader, bevakar immateriella rättigheter och försvarar mot intrång och piratkopiering. Brann har 100 medarbetare i Stockholm, Gävle, Lund och Uppsala. Vi är patentkonsulter, jurister och assistenter med ett väl fungerande och gediget kontaktnät som spänner över alla kontinenter. Våra experter ser till att optimera det immaterialrättsliga skyddet för fler än av våra kunders patent, mönster, domännamn och varumärken, i Sverige och i utlandet. Med kunder i form av svenska företag och enskilda personer, utländska företag och utländska patent- och varumärkesombud är vi det moderna IP-ombudet. Vi har erfarenheten, vi har kunnandet, vi har spetskompetensen. Och vi bidrar kontinuerligt till våra kunders framgång. Våra kunder har alla ett gemensamt: De vill ägna sin tid till mer än att skydda och bevaka sitt intellektuella kapital. Vi hjälper dem och ser till att de istället kan fokusera på sin övriga verksamhet. Från idé till affärsnytta BRANN AB is a full-service firm in the field of intellectual property rights and commercial law. We provide a full range of professional services and consultancy relating to patents, trademarks, designs, domain names, commercial law and IP management. We perform searches, write, file and prosecute applications, monitor IP rights and defend against infringement and counterfeiting. Brann has 100 employees at your service: patent and trademark attorneys, paralegals and IP assistants at our offices. We have an extensive and well-functioning network of contacts which covers the whole globe. Our experts optimise the intellectual property protection of more than of our clients patents, registered designs and trademarks granted/registered and pending in Sweden and abroad. Brann has over clients Swedish companies and individuals, foreign businesses and foreign patent and trademark attorneys. We are the essence of the modern IP-attorney. We have experience, we have knowledge, we have leading-edge competence and we use all of them continuously to help our clients to succeed. Our clients can be found in the most disparate branches. They range from individual inventors to multinational companies. But they all have one thing in common. They all want to spend their time on more than protecting and monitoring their intellectual property. So we help them with that and thereby allow them to concentrate on their other activities. Brann From idea to business.

12 May 2008, Photo Solidground Photography Cover pictures Enestedt När snilleblixten slår till ring Brann! When the spark of genius strikes like a bolt of lightning call Brann! Brann AB Stockholm Box 17192, SE Stockholm Tel +46 (0) Fax +46 (0) Uppsala Box 1344, SE Uppsala Tel +46 (0) Fax +46 (0) Gävle Box 975, SE Gävle Tel +46 (0) Fax +46 (0) Lund SE Lund Tel +46 (0) Fax +46 (0)

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Totalpartner Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast. Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden. Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen Verktyg för effektiv samverkansinnovation exemplet Grafen CIP Professional Services har en unik position i ett växande område Business strategy Technology & Innovation Intellectual Property 2 Vi hjälper

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer