CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)"

Transkript

1 1 (26) CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Datum Diarienummer Cirkusens namn Plats för kontroll Cirkusens adress i hemlandet Cirkusens adress under föreställningssäsong i Sverige Kontaktperson Kontaktuppgifter (telefon, fax) Närvarande Kontrollen är: oanmäld föranmäld en besiktning Om inbesiktning, har cirkusen skriftligen begärt inspektion av länsstyrelsen senast 14 dagar innan första föreställningen i Sverige Ja Nej Helhetsbedömning av cirkusens djurhållning Utan anmärkning Med anmärkning SJV D Vid cirkustillsyn är följande djurskyddsbestämmelser bindande: Djurskyddslagen (1988:534) Djurskyddsförordningen (1988:539) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om cirkusdjur (L 116) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten (L 118) Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur (L 5) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt (L102) I denna checklista förekommer följande förkortningar: EU = enligt uppgift, kryssas i samtidigt som JA eller NEJ i de fall uppgiften ej har konstaterats av veterinären/kontrollanten själv utan är enligt uppgift från cirkusen. EK = ej kontrollerat UA = utan anmärkning A = anmärkning

2 2 (26) A. DJURHÅLLNING Djur som medföljer cirkusen Antal Djur som medföljer cirkusen Antal Häst Åsna Zebra Hund Katt Kamel Lama Alpacka Elefant Sjölejon Kanin Minigris Fågel (art 1) Fågel (art 2) Fågel (art 3) A1 Medföljer djur i syfte att tränas inför nästkommande säsong? Om ja, vilka? A2 Medföljer djur enbart som sällskap? Om ja, vilka? A3 A4 Finns någon genomtänkt plan för vilka åtgärder som vidtas om ett djur är/blir sjukt/skadat eller dräktigt och behöver isoleras och/eller inte kan transporteras vidare? Har det uppmärksammats att djur får utföra handlingar som de inte har fysiologiska eller träningsmässiga förutsättningar för? Noteringar

3 3 (26) B. STALL/DJURUTRYMMEN, FODER OCH VATTEN SAMT SKÖTSEL AV DJUREN 1. HÄST/ÅSNA/ZEBRA Djurhållare Stall/djurutrymmen Djurens förvaring på cirkusplatsen: B1.1 Stalltält Transport Annat På vilket sätt inhyses djuren? Ensamboxar Gruppboxar Spiltor B1.2 Hage med möjlighet att gå in i "ligghall"/tält Annat B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 B1.9 Är utrymmena tillräckligt stora: Om nej, vilka är avvikelserna: Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Om djuren är uppbundna, binds de med löpande grimskaft? Finns skiljeväggar mellan uppbundna djur? Finns tillräckligt med strö? Är ventilationen tilfredsställande? Är inredningen lämpligt utformad från ur skaderisksynpunkt? B1.10 Finns tillfredställande utgödslingsrutiner? Djurens skötsel UA A EU EK B1.11 B1.12 B1.13 B1.14 Hovar Päls Hull Djurens hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B1.15 Har stereotypier observerats bland djuren? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B1.16 Har andra beteendestörningar observerats bland djuren (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B1.17 Får djuren dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: Inhägnad Manege Annat

4 4 (26) Foder och vatten Hur ofta ges djuren vatten (enligt uppgift)? B1.18 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B1.19 Hur ofta utfodras djuren (enligt uppgift)? B1.20 B1.21 B1.22 Är vattnet av godtagbar kvalitet för djuren? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

5 5 (26) 2. HUND Djurhållare Stall/djurutrymmen Hundarnas förvaring på cirkusplatsen: B2.1 Tält Transport Annat På vilket sätt inhyses hundarna? Ensamboxar Gruppboxar Rastgårdar med möjlighet att gå inomhus B2.2 Ägarens husvagn Annat B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Har utrymmena tillfredställande ventilation? Är inredningen lämpligt utformad ur skaderisksynpunkt? Är renhållningen i hundutrymmena tillfredsställande? Hur rastas hundarna (enligt uppgift)? B2.8 Promenader Rastgård Löplina Lösa på cirkusområdet Annat B2.9 Hur ofta rastas hundarna (enligt uppgift)? Rastgård B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 Är rastgården placerad i vindskyddat läge? Finns möjlighet till både skugga och sol? Är markbeskaffenheten godtagbar? Finns upphöjd liggplats? Löplina B2.14 B2.15 Är löplinan tillfredställande utformad? Kan hundarna söka skydd i koja eller inomhus? Hundarnas skötsel UA A EU EK B2.16 B2.17 B2.18 B2.19 Tassar/klor Päls Hull Hundarnas hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador)

6 6 (26) B2.20 Har stereotypier observerats bland hundarna? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B2.21 Har andra beteendestörningar observerats bland hundarna (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B2.22 Får hundarna dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: Rastgård Manege Annat Foder och vatten Hur ofta ges hundarna vatten (enligt uppgift)? B1.23 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B2.24 Hur ofta utfodras hundarna (enligt uppgift)? B2.25 B2.26 B2.27 Är vattnet av godtagbar kvalitet för hundarna? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

7 7 (26) 3. KATT Djurhållare Stall/djurutrymmen Katternas förvaring på cirkusplatsen: B3.1 Tält Transport Annat På vilket sätt inhyses katterna? Ensamboxar Gruppboxar Rastgårdar med möjlighet att söka skydd B3.2 Ägarens husvagn Annat Ange B3.3 B3.4 B3.5 B3.6 B3.7 B3.8 B3.9 B3.10 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Har utrymmena tillfredställande ventilation? Finns liggplats i olika nivåer? Finns klösanordningar? Finns klätteranordningar? Är inredningen lämpligt utformad från skaderisksynpunkt? Är renhållningen i kattutrymmena tillfredsställande? Katternas skötsel UA A EU EK B3.11 B3.12 B3.13 B3.14 Tassar/klor Päls Hull Katternas hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B3.15 Har stereotypier observerats bland katterna? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B3.16 Har andra beteendestörningar observerats bland katterna (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B3.17 Får katterna dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: Rastgård Manege Annat Foder och vatten Hur ofta ges katterna vatten (enligt uppgift)? B3.18 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B3.19 Hur ofta utfodras katterna (enligt uppgift)?

8 8 (26) B3.20 B3.21 B3.22 Är vattnet av godtagbar kvalitet för katterna? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

9 9 (26) 4. FÅGEL Djurhållare Djurutrymmen Fåglarnas förvaring (bur/voljär) på cirkusplatsen: B4.1 Tält Transport Utomhus Annat B4.2 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 B4.7 B4.8 B4.9 B4.10 B4.11 B4.12 B4.13 B4.14 B4.15 B4.16 Hålls fåglarna antingen i par eller i grupp? Uppfyller utrymmena kravet på termisk komfort? Är burmiljön berikad (för sysselsättning)? Är burgallret av lämplig storlek? Finns tillräckligt med rena sittpinnar? Är sittpinnarna av lämpligt material och tjocklek? Är sittpinnarna m.m. placerade så att mat, vatten och andra fåglar förorenas av spillning? Har sandbadande fåglar tillgång till sandbad? Har vattenbadande fåglar tillgång till rent badvatten? Är botten till marklevande fåglar täckt med strömedel? Finns skydd på burbotten där marklevande fåglar kan söka skydd? Hålls marklevande fåglar i bur/voljär utan nätgolv? Är inredningen lämpligt utformad ur skaderisksynpunkt? Är renhållningen i burar/voljärer tillfredsställande? Fåglars skötsel UA A EU EK B4.17 B4.18 B4.19 B4.20 Klor/näbb Fjäderdräkt Hull Fåglarnas hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador)

10 10 (26) B4.21 Har stereotypier observerats bland fåglarna? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B4.22 Har andra beteendestörningar observerats bland fåglarna (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B4.23 Får fåglarna dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: Voljär Annat Foder och vatten B4.24 Hur ofta utfodras fåglarna (enligt uppgift)? B4.25 B4.26 B4.27 B4.28 Har fåglarna fri tillgång till vatten? Är vattnet av godtagbar kvalitet för fåglarna? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

11 11 (26) 5. MINIGRIS Djurhållare Stall/djurutrymmen Grisarnas förvaring på cirkusplatsen: B5.1 Tält Transport Annat På vilket sätt inhyses grisarna? B5.2 Ensamboxar Gruppboxar Hage med möjlighet att gå inomhus/söka skydd Annat B5.3 B5.4 B5.5 B5.6 B5.7 B5.8 B5.9 B5.10 B5.11 B5.12 B5.13 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Hålls grisarna antingen i par eller grupp? Har utrymmena tillfredsställande ventilation? Är utrymmet utformat så att grisarna kan ligga, äta och gödsla i olika delar av utrymmet? Är underlaget halkfritt? Har grisarna möjlighet att böka (halm, hö, torv el dyl)? Är inredningen lämpligt utformad från skaderisksynpunkt? Finns tillfredsställande utgödslingsrutiner? Har grisarna möjlighet till gyttjebad i hagen (vid stark värme)? Kan grisarna böka i hagen? Grisarnas skötsel UA A EU EK B5.14 B5.15 B5.16 B5.17 Klövar Hud Hull Grisarnas hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B5.18 Har stereotypier observerats bland grisarna? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B5.19 Har andra beteendestörningar observerats bland grisarna (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B5.20 Får grisarna dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: Hage Manege Annat

12 12 (26) Foder och vatten Hur ofta ges grisarna vatten (enligt uppgift)? B5.21 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B5.22 Hur ofta utfodras grisarna (enligt uppgift)? B5.23 B5.24 B5.25 Är vattnet av godtagbar kvalitet för grisarna? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

13 13 (26) 6.ELEFANT Djurhållare Stall/djurutrymmen Djurens förvaring på cirkusplatsen: B6.1 Tält Transport Annat På vilket sätt inhyses djuren? B6.2 Ensamboxar Annat Gruppboxar Hage med möjlighet att gå in i "ligghall"/tält B6.3 Elefanterna hålls: Lösgående Kedjade B6.4 B6.5 B6.6 B6.7 B6.8 B6.9 B6.10 B6.11 B6.12 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Är eventuella kedjor tillräckligt långa kan elefanterna lägga sig ned? Är eventuella kedjor utformade så att de ej skadar elefanterna? Finns tillräckligt med strö? Är ventilationen tillfredsställande? Är inredningen lämpligt utformad ur skaderisksynpunkt? Finns tillfredsställande utgödslingsrutiner? Duschas elefanterna regelbundet? Elefanternas skötsel UA A EU EK B6.13 B6.14 B6.15 B6.16 Fötter Hud Hull Elefanternas hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B6.17 Har stereotypier observerats bland elefanterna? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B6.18 Har andra beteendestörningar observerats bland elefanterna (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: Får elefanterna dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: B6.19 Inhägnad Promenad Manege Annat

14 14 (26) Foder och vatten Hur ofta ges elefanterna vatten (enligt uppgift)? B6.20 B6.21 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: Hur ofta utfodras elefanterna (enligt uppgift)? B6.22 B6.23 B6.24 Är vattnet av godtagbar kvalitet för elefanterna? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

15 15 (26) 7. KAMEL/DROMEDAR/LAMA/ALPACKA Djurhållare Stall/djurutrymmen Djurens förvaring på cirkusplatsen: B7.1 Stalltält Transport Annat På vilket sätt inhyses djuren? Ensamboxar Gruppboxar Spiltor B7.2 Hage med tillgång till vind- och regnskydd Annat B7.3 B7.4 B7.5 B7.6 B7.7 B7.8 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Finns tillräckligt med strö? Är ventilationen tillfredsställande? Är inredningen lämpligt utformad ur skaderisksynpunkt? Finns tillfredsställande utgödslingsrutiner? Djurens skötsel UA A EU EK B7.9 B7.10 B7.11 B7.12 Fötter Päls Hull Djurens hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B7.13 Har stereotypier observerats bland djuren? Om ja, vilken/vilka stereotypier: B7.14 Har andra beteendestörningar observerats bland djuren (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B7.15 Får djuren dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt: Inhägnad Manege Annat

16 16 (26) Foder och vatten Hur ofta ges djuren vatten (enligt uppgift)? B7.16 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B7.17 Hur ofta utfodras djuren (enligt uppgift)? B7.18 B7.19 B7.20 Är vattnet av godtagbar kvalitet djuren? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

17 17 (26) 8. SJÖLEJON Djurhållare Djurutrymmen B8.1 B8.2 Är landytan tillräckligt stor? Är bassängen tillräckligt stor? Hur ofta har sjölejonen tillgång till bassängen? B8.3 B8.4 B8.5 B8.6 Finns ramp eller trappa till bassängen? Är ventilationen tillfredsställande? Är inredningen lämpligt utformad från skaderisksynpunkt? Finns tillfredsställande utgödslingsrutiner? Djurens skötsel UA A EU EK B8.7 B8.8 B8.9 Hud/päls Hull Sjölejonens hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B8.10 Har stereotypier observerats bland sjölejonen? Om ja, vilken/vilka stereotypier? B8.11 Har andra beteendestörningar observerats bland sjölejonen (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: Foder B8.12 Hur ofta utfodras sjölejonen (enligt uppgift)? B8.13 Hur får man tag i fisken (enligt uppgift)? B8.14 B8.15 Är fisken av god kvalitet? Förvaras fisken på lämpligt sätt (kyl/frys)?

18 Noteringar 18 (26)

19 19 (26) 9. KANIN Djurhållare Djurutrymmen På vilket sätt inhyses kaninerna B9.1 Ensamburar Gruppburar Annat B9.2 Burarna är: Inomhus Utomhus B9.3 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna: B9.4 B9.5 B9.6 B9.7 B9.8 B9.9 B9.10 Har utrymmena tillfredsställande ventilation? Har kaninerna tillgång till plats där de uppnår temisk komfort? Har kaninerna tillgång till gnagmaterial? Är golvet halkfritt? Finns tillräckligt med strömedel på burbotten (om ej betesbur)? Är inredningen lämpligt utformad ur skaderisksynpunkt? Är renhållningen i utrymmena där kaniner vistas tillfredsställande? Kaninernas skötsel UA A EU EK B9.11 B9.12 B9.13 B9.14 B9.15 Tassar/klor Tänder Päls Hull Kaninernas hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B9.16 Har stereotypier observerats bland kaninerna? Om ja, vilken/vilka stereotypier? B9.17 Har andra beteendestörningar observerats bland kaninerna (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B9.18 Får kaninerna dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt? Inhägnad Manege Annat

20 20 (26) Foder och vatten Hur ofta ges kaninerna vatten (enligt uppgift)? B9.19 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B9.20 Har kaninerna fri tillgång till grovfoder (enligt uppgift)? B9.21 B9.22 B9.23 Är vattnet av godtagbar kvalitet för kaninerna? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt? Noteringar

21 21 (26) 10. ÖVRIGA DJURSLAG Djurslag Djurhållare Stall/djurutrymmen Djurens förvaring på cirkusplatsen: B10.1 Stalltält Transport Annat B10.2 På vilket sätt inhyses djuren? B10.3 B10.4 B10.5 B10.6 B10.7 Är utrymmena tillräckligt stora? Om nej, vilka är avvikelserna? Kan djuren få skydd mot kyla, värme, starkt solljus, nederbörd och drag? Är ventilationen tillfredsställande? Är inredningen lämpligt utformad ur skaderisksynpunkt? Finns tillfredsställande utgödslingsrutiner? Djurens skötsel UA A EU EK B10.8 B10.9 B10.10 B10.11 Klövar/klor m.m. Päls/hud Hull Djurens hälsostatus (t.ex. hältor, sårskador) B10.12 Har stereotypier observerats bland djuren? Om ja, vilken/vilka stereotypier? B10.13 Har andra beteendestörningar observerats bland djuren (t.ex. aggressivitet, apati)? Om ja, vad: B10.14 Får djuren dagligen röra sig fritt? Om ja, på vilket sätt? Inhägnad Manege Annat Foder och vatten Hur ofta ges djuren vatten (enligt uppgift)? B10.15 Två gånger per dag Mer är två gånger per dag Fri tillgång Annat: B10.16 Hur ofta utfodras djuren (enligt uppgift? B10.17 B10.18 B10.19 Är vattnet av godtagbar kvalitet för djuren? Är fodret av godtagbar kvalitet? Förvaras fodret på lämpligt sätt?

22 Noteringar 22 (26)

23 23 (26) C. TRANSPORTER Registreringsnummer Djurslag som transporteras C1 Har transportörerna vid cirkusen erfoderliga tillstånd? I vilket land är de registrerade? (Observera att alla länder inte kräver att cirkusar är registrerade) C2 C3 Medföljer transport från tredje land? Har transportör från tredje land skrivit under ett intyg enligt 1 kap 9 DFS 2004:10? C4 Vilka djur transporteras bundna respektive frigående? Bundna: Frigående: C5 Vilka djur transporteras i spilta respektive box? Individuella spiltor/bås: Gruppbox: C6 C7 De djur som transporteras bundna, är uppbindningsanordningen tillfredsställande? Kan djuren stå upp i naturlig ställning i transporterna? Om nej, i vilken/vilka transporter är inte detta möjligt? C8 Är transportutrymmena tillfredsställande stora i enlighet med föreskrifterna? Om nej, i vilken/vilka transporter är utrymmena för små? C9 Är lutningarna på lastramperna godtagbara? Om nej, vilken/vilka transporter har för kraftigt lutande ramp och hur stor är denna lutning? C10 C11 Är ramperna lämpligt utformade (halkfria, hållfasta, sidoskydd vid behov)? Är ventilationen tillfredställande? Om nej, vilken/vilka transporter har undermålig ventilation? C12 Finns temperaturmätare i transporterna? Om nej, vilken/vilka transporter saknar detta?

24 24 (26) C13 Är golven halkfria? Om nej, i vilken/vilka transporter är golven hala? C14 Finns lämpligt strö- eller bäddmaterial i transporterna? Om nej, vilken/vilka transporter saknar detta? C15 Är transporterna lätta att rengöra? Om nej, vilken/vilka transporter är ej lättrengörbara? C16 Är transporterna rena? Om nej, vilken/vilka transporter är inte rena? C17 Kan transporterna vid behov förses med skiljeväggar? Om nej, vilken/vilka transporter saknar denna möjlighet? C18 Medför inredningen någon skaderisk för djuren? Om nej, vilken/vilka transporter har inredning med skaderisk, och vad är det som utgör skaderisken? C19 Är utrymmena lättillgängliga så att tillsyn m.m. kan ske av djuren? Om nej, vilken/vilka transporter saknar detta? C20 Finns det godtagbara möjligheter att rädda djuren vid brand/olycka: Om nej, vilken/vilka transporter uppfyller inte detta? C21 C22 C23 Finns kniv eller dyl lättillgängligt så att man snabbt kan rädda djuren vid brand/olycka? Finns brandsläckare lättillgängligt? Finns synliga skyltar på transporterna? Om nej, vilken/vilka saknar det? C24 Sker någon gång transport längre än 8 tim? Om ja, uppfyller transporterna de krav som gäller för transport över 8 timmar? Noteringar

25 25 (26) D. MANEGE/VISNIGSUTRYMMEN D1 D2 Är utrymmet där djuren förevisas/uppträder lämpligt utformade? Har oacceptabla skaderisker observerats i utrymmet där djuren förevisas/uppträder Noteringar E. JOURNALFÖRING M.M. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Finns turnéplan för minst en månad? Journalförs djuren? Finns erforderliga uppgifter i journalerna (t.ex. identitet på djuren, datum för hov/klövvård, noteringar från tillsynsmyndigheter)? Sparas journalerna minst 3 år? Finns en plan för hur medföljande och blivande cirkusdjur tränas? Sker en tillfredsställande journalföring under transporterna? Har hästdjuren hästpass? Har hundar och katter erforderliga vaccinationer vid införseln? Finns erforderliga pass på cirkusdjuren som kommer från utlandet? Finns erforderliga intyg/tillstånd enligt Rådets förordning (EG) 338/97, sk CITES-intyg (t.ex för elefant och vissa papegojor)? Om artister eller cirkusen turnérar i flera länder uppfylls då Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005? Noteringar

26 26 (26) KONTROLLRAPPORT Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Kontrolluppdragsnummer Cirkusens namn Datum för kontroll Verksamhetsansvarig Närvarande vid kontrollen Plats för kontroll (kommun, adress/fastighetsbeteckning) Cirkusens djurhållning bedöms vara: utan anmärkningar med anmärkningar Brist Ovanstående brist/brister innebär att djurskyddslagen, lagens föreskrifter eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen har överträtts. Om bristen/bristerna inte åtgärdas kan föreläggande och/eller förbud, eventuellt kombinerat med vite, enligt 26 djurskyddslagen (1988:534) utfärdas. Verksamhetsansvarig Kontrollant/länsveterinär Namnförtydligande Namnförtydligande Kommun

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd: Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning,

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

Hunden människans bästa vän

Hunden människans bästa vän Hunden människans bästa vän Det är både roligt och stimulerande att ha hund men också förenat med ett stort ansvar. Som hundägare får man inte glömma bort att det finns människor som är rädda för hundar,

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och Miljönämnden Dnr KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen. Kennel/hundinackordering ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen. Kennel/hundinackordering ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE Teknisk service/miljöenheten 1(5) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen. Kennel/hundinackordering Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X

Checklista. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll. Koordinat X A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(10) Koordinat X Koordinat Y Län Kommun Församling Fastighetsbeteckning Djurslag enligt PLATS Djurslag

Läs mer

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Hundar Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Rättigheter och ansvar Länsstyrelsen i Skåne län 040/044 25 20 00 lansstyrelsen@m.lst.se www.lansstyrelsen.se/skane Jordbruksverket 036-15

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Checklista 1(6) Försöksdjur Allmän Tillstånd 1 Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 2 Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. DL

Läs mer

Jordbruksinformation 3 2011. Djurskyddsbestämmelser. Katt

Jordbruksinformation 3 2011. Djurskyddsbestämmelser. Katt Jordbruksinformation 3 2011 Djurskyddsbestämmelser Katt Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för katter 6 Skötsel av katter 6 Utrymmen

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 2/2007 Beslutade den 13 juni 2007

Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 2/2007 Beslutade den 13 juni 2007 ISSN 1653-4379 Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 2/2007 Beslutade den 13 juni 2007 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:3) om cirkusdjur (saknr L 116) samt föreskrifter (DFS 2007:4) om

Läs mer

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt

D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R. Katt D J U R S K Y D D S BE S T Ä M M E L S E R Katt Jordbruksinformation 16 2008 Uppdaterad september 2009 Foto: Jessica Svärd Djurskyddsbestämmelser KATT Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Djurskydd

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(7) Hund Allmän Hund 32 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Hund 33 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Hund 34 Tillsyn sker av hundarna

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning...

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning... Innehåll Sammanfattning...5 Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...7 Förslag till Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)...10 1 Inledning...11

Läs mer

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell

Checklista. Ej aktuell. Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. Ej aktuell. Ej aktuell Checklista 1(6) Katt Allmän Katt 27 Finns eller söks tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. DL 16, L120 Katt 28 Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 Katt 29 Tillsyn sker av katterna

Läs mer

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534)

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534) Munkedals kommun Miljö-och bygg v kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hund- eller katthållning Ansökan

Läs mer

Tillstånd för verksamhet med katt

Tillstånd för verksamhet med katt Foto: Rose-Marie Åkerström Tillstånd för verksamhet med katt ( 16 Djurskyddslagen) Information från Länsstyrelsen i Stockholm Tillstånd för verksamhet med katt Du kan behöva tillstånd för din kattverksamhet

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer:

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer: 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG Enligt 37 djurskyddsförordningen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Tillstånd för verksamhet med hund. ( 16 Djurskyddslagen) Information från Länsstyrelsen i Stockholm

Tillstånd för verksamhet med hund. ( 16 Djurskyddslagen) Information från Länsstyrelsen i Stockholm Tillstånd för verksamhet med hund ( 16 Djurskyddslagen) Information från Länsstyrelsen i Stockholm Tillstånd för verksamhet med hund Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för din hundverksamhet om

Läs mer

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas.

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: ca 7 grader, molnigt, blåsigt. Foton togs vid kontrollen vilka bifogas. Kontrollrapport 1(12) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Länsstyrelsen genomförde 2012-04-11 en kontroll av djurhållningen i Falkenbergs

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet.

Aktörens namn. Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr. på avgångsplatsen för en lång transport till utlandet. DJURSKYDDSINSPEKTION DJURTRANSPORT Inspektion enligt 29 i lagen om transport av djur (1429/2006) om att följa minimikraven för skydd av djur vid transport som ingår i rådets förordning (EG) 1/2005*. Datum

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006.

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2006:X råd om

Läs mer

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Information.

Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Information. Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur enligt 37 djurskyddsförordningen (1988:539) Nödvändiga bilagor Information För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar

Läs mer

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel KSLA 2012-03-22 Björn Dahlén Djurskyddschef Disposition Djurskyddslagstiftningen vad är det? Djurskyddsföreskrifter

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse 2013-11-29. Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(14) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST Jordbruksinformation 7 2008 Foto: Ulla Andersson-Jarl Djurskyddsbestämmelser Häst Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Skötsel... 5 Stallmiljö...

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION GÅS En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om

Läs mer

Hästhållning inom Luleå kommun Tillsynsprojekt 2003

Hästhållning inom Luleå kommun Tillsynsprojekt 2003 projekt RAPPORT december 2003 MILJÖKONTORET Hästhållning inom Luleå kommun Tillsynsprojekt 2003 Maria Enkvist Erika Johansson Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 4 december 2003. SFS 2003:1124 Utkom från trycket den 19 december 2003 Omtryck Regeringen föreskriver

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll

Checklista. A Kontrollplats. B Djurhållare. C Länsstyrelse Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll A Kontrollplats Checklista Kontrollplatsnamn och besöksadress Kontrollplatsnr Datum för senaste kontroll 1(8) Län Koordinat X Koordinat Y Fastighetsbeteckning Djurslag enligt kontroll Antal Djurkategori

Läs mer

djurhållning Med KRAV på grönbete tema:

djurhållning Med KRAV på grönbete tema: tema: djurhållning Med KRAV på grönbete Det är sommar och smågrisarna busar med varandra i gröngräset medan suggorna bökar i jorden eller tar sig ett gyttjebad. På en annan gård går korna lugnt och betar.

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel

Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION FÅR En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION FÅR En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

Kontroll enligt djurskyddslagen

Kontroll enligt djurskyddslagen 1 (6) Direktnr. Fax nr. 023-81386 Kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen gjorde 2010-01-15 en kontroll av djurhållningen i Orsa kommun på fastigheten V. Inspektionen genomfördes

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst Jordbruksinformation 2 2014 Djurskyddsbestämmelser Häst Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2014 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Viktiga regler 5 Skötsel 6 Stallmiljö 10 Måttbestämmelser 13 Förprövning

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 63/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.1 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen m.m. (SFS 1988:534) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

DJURSKYDDSINSPEKTION HÄSTAR

DJURSKYDDSINSPEKTION HÄSTAR DJURSKYDDSINSPEKTION HÄSTAR Datum för inspektion Tjänsteåtgärdsnummer Inspektion verkställd av Tjänsteställning Tel. nr. Kommun Regionförvaltningsverk Djurens ägare/ innehavare Adress Telefonnummer Närvarande

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl 1(15) Dnr 31-2401/09 2010-07-09 VERSION 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl Bilaga Sällskapsdjur Fastställd 9 juli 2010 Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15

Läs mer

Anvisningar. Förprövning av djurstall Förhandsanmälan. Förprövning innan byggnationen kan påbörjas. Enheten för länsveterinärer

Anvisningar. Förprövning av djurstall Förhandsanmälan. Förprövning innan byggnationen kan påbörjas. Enheten för länsveterinärer Enheten för länsveterinärer Anvisningar Förprövning av djurstall Förhandsanmälan (För info om förprövning av byggnationer för häst Se separat infoblad) Vid ny-, till- eller ombyggnationer av djurstall,

Läs mer

Djurhållning 5.4 Grisar

Djurhållning 5.4 Grisar Djurhållning 5.4 Grisar 5.4 Grisar I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade grisar, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:818 Utkom från trycket den 21 juni 2006 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Renen och djurskyddet

Renen och djurskyddet Renen och djurskyddet Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hur djurhållare i länet uppfyller villkoren i djurskyddslagen. Genom den här broschyren vill vi informera dig som äger eller håller renar

Läs mer

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Tvärvillkor Djurskydd Kerstin Edeen Mirjam Håkansson OBS! Bedömningsförslagen utgjorde diskussionsunderlag på kursen, ska inte betraktas som normerande.

Läs mer

A. Sökande. under. utförs.

A. Sökande. under. utförs. Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hurr du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggnings i. tiden kortare och du kan få dittt beslut snabbare.

Läs mer

Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1

Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1 Dnr 2006-1814 2006-05-23 Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2006:x) om hästhållning 1. Vilket är problemet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:2)

Läs mer

Konsekvensutredning Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:xx) och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

Konsekvensutredning Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:xx) och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur Dnr 31-5476/11 Konsekvensutredning Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:xx) och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur 1 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Sammanfattning

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande Landsbygdsverkets utbildning i ansökan om jordbrukarstöd Seinäjoki 12.3.2015 Taina Mikkonen Enheten för djurens hälsa och välfärd Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(15) Dnr 31-2401/10 2010-07-09 Version 2.0 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Offentlig förevisning Fastställd den 9 juli 2010 Jordbruksverket 551 82 Jönköping

Läs mer

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR

RAPPORT. ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2002:3 PROJEKT UTEGÅNGSDJUR Södermanland 2002 INLEDNING Enligt jordbruksverkets statistik har var fjärde mjölkbonde i Sverige upphört med produktionen. I takt med att mjölkbönderna

Läs mer

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Detta seminarium avser ge en vetenskaplig belysning av hur nötkreatur påverkas av och hanterar

Läs mer

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION GET En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv

Läs mer

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Hundar och katter djurskyddslagstiftningen i sammandrag Innehåll Djurskyddslagens betydelse 3 Djurskyddstillsynen 3 Yrkesmässigt eller annat storskaligt

Läs mer

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Vad är ett djurförsök enligt lagen? För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? - Tillämpningsområde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46. Innehållsförteckning Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelser i andra än de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. Datum för inspektionen Dokumentets nummer DJURSKYDDSINSPEKTION PÄLSDJUR En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996)

Läs mer

Hästinventering. Kävlinge kommun 2002/2003

Hästinventering. Kävlinge kommun 2002/2003 Hästinventering Kävlinge kommun 2002/2003 Miljö &Teknik Jenny Lövgren, 046-73 91 90 jenny.lovgren@kavlinge.se Mars 2003 Inventering Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade hösten 2001 att genomföra

Läs mer

Information inför tillsynsbesöket

Information inför tillsynsbesöket Information inför tillsynsbesöket I den här broschyren har vi försökt att sammanfatta viktiga bestämmelser i miljöbalken som det är vanligt att man får anmärkningar på. Allt som vi tar upp i broschyren

Läs mer

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: 18grader och molnigt. Foton samt filmer tog under kontrollen vilka bifogas.

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: 18grader och molnigt. Foton samt filmer tog under kontrollen vilka bifogas. Kontrollrapport 1(11) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Länsstyrelsen genomförde 2012-07-11 en kontroll av djurhållningen i Falkenberg

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund

Jordbruksinformation 2 2011. Djurskyddsbestämmelser. Hund Jordbruksinformation 2 2011 Djurskyddsbestämmelser Hund Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för hundar 7 Skötsel av hundar 9 Utrymmen

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande NEUVO -2020 kurser i december 2014 Överinspektör Helena Hepola Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling krav som måste följas för att de flesta jordbrukarstöden ska betalas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

i Umeå kommun Information till hundägare från Miljökontoret och Tekniska kontoret

i Umeå kommun Information till hundägare från Miljökontoret och Tekniska kontoret i Umeå kommun Information till hundägare från Miljökontoret och Tekniska kontoret Information till hundägare HUND I UMEÅ KOMMUN är en informationsbroschyr från Tekniska kontorets parksektion och Miljökontoret

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer