Folk- och bostadsräkningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna har utförts , 1920, 1933 och 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 har Folk- och bostadsräkningen ägt rum vart femte år. Folk- och bostadsräkningen Alfabetiskt yrkesregister. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1980_yrk

3 Alfabetiskt yrkesregister Folk- och bostadsräkningen 1980

4

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN (3) Ronnie Andersson, RS Inledning Föreliggande version av yrkesregistret vid FoB 80 bygger till största delen på FoB 75:s yrkesregister. Registret har mellan FoB 75 och FoB 80 kompletterats med "nya" yrken samt med SEI-koder (SEI= Socioekonomisk indelning). Slutligen har en del "nya" yrken som upptäckts under yrkeskodningen i FoB 80 lagts in i registret. Registret omfattar nästan yrkesbenämningar. För att underlätta sökningen i registret finns ofta samma yrkesbenämning med flera "ingångar" i registret. Detta innebär att registret inte innehåller olika yrkesbenämningar. Det bör påpekas att registret som är ett "bruttoregister" över yrken, innehåller en del udda och konstiga yrkesbenämningar. Begreppet "flagga" som står vid vissa yrkesbenämningar innebär att dessa inte är tillräckligt preciserade för kodning på 3-siffernivå. Yrkesschemat som används i FoB 80 redovisas i bilaga 1. Det är f ö samma yrkesschema som användes i FoB 75. Yrkeskoden är uppbyggd i tre nivåer och omfattar yrkesområden (1-siffernivå, antal 10) yrkesgrupper (2-siffernivå, antal 58) yrkesfamiljer (3-siffernivå, antal 282) Yrkesschemat grundar sig på ett inom arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna i Danmark, Finland och Norge, utarbetat förslag till nordisk yrkesklassificering (NYK). NYK följer i princip den av Internationella arbetsbyrån (ILO) år 1958 utgivna International Standard Classification of Occupations (ISCO). NYK finns beskriven i "Nordisk yrkesklassificering", svensk upplaga utgiven av AMS Innebörden av SEI-koderna redovisas kortfattat i bilaga 2. SEI-koden finns utförligt beskriven i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1982:4 "Socioekonomisk indelning (SEI)", SCB.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Ronnie Andersson, RS I FoB 80 användes s k automatisk kodning av yrke och SEI. Hur denna kodning gick till beskrivs i Ronnie Andersson: "Automatisk kodning av yrke och socioekonomisk indelning (SEI) i folk- och bostadsräkningen 1980" Metodinformation 83:3, SCB. Förslag till förbättringar av registret tas tacksamt emot vid SCB:s enhet för befolkningsstatistik, telefon Ronnie Andersson

7 Nr: Datum: Yrke Tidsserier Omfördelningen av sysselsättningen från varuproducerande till tjänsteproducerande sektorer har påverkat yrkessammansättningen inom flera yrkesgrupper. Samtidigt har ny teknik förändrat yrkesstrukturen inom nästan alla sektorer i samhället. Andelen personer med tekniskt och administrativt arbete och servicearbete har ökat under och 1970-talen. Prognoser SCB gör beräkningar över den framtida sysselsättningen i olika yrken utifrån bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. I beräkningarna tas också hänsyn till pensionsavgångar och yrkesbyten. Därigenom kan man belysa nyrekryteringsbehovet till olika yrken. Du kan få reda på mer om detta om Du tar kontakt med prognosinstitutet, tfn Kombinera med andra FoB-data Uppgift om yrke finns för alla förvärvsarbetande i FoB. Det innebär att man kan studera yrke i kombination med alla andra uppgifter som finns i FoB-registren. T ex med sysselsättningsförhållanden i övrigt (näringsgren, antal arbetade timmar, sektor, pendling), med demografiska data (kön, ålder, samboende, medborgarskap) eller med hushålls- och bostadsdata. Regionala nivåer FoBens styrka är att kunna redovisa små grupper och små geografiska områden. Det kan man göra tack vare att FoB är en totalundersökning. Du kan därför få FoB-statistik för en enskild tätort likaväl som för riket som helhet. Vi kan också redovisa statistiken för andra områdesindelningar som passar Din verksamhet. Detaljstudier Tekniskt, natur- och socialvetenskapligt m m arbete är den yrkesgrupp som haft den starkaste sysselsättningsökningen under och 1970-talen. Gruppen består av många olika yrken med skilda yrkes- och utbildningskrav. Så här får Du tag i uppgifter O råtabeller i A4-format mot kopieringskostnad hos enheten för befolkningsstatistik, Örebro SOS-publikation Folk- och bostadsräkningen 1980, del 9 (utkommer hösten 1983) Men FoB-registren ger stora möjligheter till specialbearbetningar. Då kan Du få tabellerna så som Du vill ha dem. Vill Du veta mer? Ring och fråga efter Jan Forsen eller Åke Bruhn på enheten för befolkningsstatistik. FoB-faktabladen utges av Statistiska centralbyrån och kan rekvireras gratis från SCBs distributionsdetalj, Örebro. Övriga SCB-publikationer kan köpas i bokhandeln eder från Liber distribution, Stockholm, tfn

8

9 SIDA ABONNEMANGSCHEF, TEATER ABONNEMANGSCHEF, TIDNING ABONNEMANGSF'CRSA'LJARE, TEATER ABONNEMANGSFÖRSÄLJARE, TIDNING ABONNENTINGENJÖR ABONNENTINSTRUKTRIS, TELEVERKET ABONNENTMAN, EL- TELE- VATTENVERK ACCIDENSSÄTTARE ACCIDENSTRYCKARE ACETATARBETARE ACETONARBETARE ACKOMPANJETÖR ACKORDMÄTARE ACKORDSBEREDARE, IND ACKORDSUTRÄKNARE ACKORDSÄTTARE, IND ACKUMULATORARBETARE, TILLV ACKUMULATORSKÖTARE ACKVISITOR, FÖRSÄKR BOL ACKVISITOR, FÖRSÄLJNING, ANNAN AD-ASSISTENT = ART DIREKTORASS ADB-ASSISTENT ADB-CHEF, DATACHEF ANNAN ADB-CHEF, DATACHEF FÖRVALTN ADB-KONSULT ADB-KONTORIST ADB-LÄRARE ADB-OPERATÖR ADB-PROJEKTLEDARE ADB-SEKRETERARE ADB-TEKNIKER, DATAINSTALLATION ADB-TEKNIKER, DATAPROGRAMMERARE ADB-UTBILDARE, DATAFÖRETAG ADB-UTREDARE ADJUNKT ADJUNKT, SVENSKA KYRKAN ADJUNKT, UNIVERSITET ADJUTANT, FÖRSVARET ADL-ASSISTENT, ANPASSN DAGLIG LIV ADMINISTRATIV ASSISTENT ANNAN ADMINISTRATIV ASSISTENT, FÖRVALTN ADMINISTRATIV CHEF, ANNAN ADMINISTRATIV CHEF, FÖRVALTN ADMINISTRATIV DIREKTÖR, ANNAN ADMINISTRATIV DIREKTÖR, FÖRVALTN ADMINISTRATIV RATIONALISERINGSMAN ADMINISTRATÖR, FÖRVALTN ADREMABITRÄDE ADRESSERARE ADRESSKONTORIST ADRESSPRÄGLARE ADUCERARE ADUCERINGSFURMAN ADUCERINGSRIKTARE ADUCERPACKARE ADVOKAT ADVOKATFISKAL ADVOKATSEKRETERARE AFASIPEDAGOG = TALPEDAGOG

10 SIDA AFFISCHBÄRARE AFFISCHKLISTRARE AFFÄRSBITRÄDE, FÖRSÄLJNING AFFÄRSBITRÄDE, KASSA AFFÄRSBITRÄDE, OSPEC AFFÄRSBOKHALLARE AFFÄRSBUD, SPRINGPOJKE AFFÄRSCHEF, DETALJ AFFÄRSCHEF, PARTI AFFÄRSDEKORATÖR AFFÄRSFöRESTANDARE, DETALJ AFFÄRSFöRESTANDARE, PARTI AFFÄRSIDKARE, DETALJ AFFÄRSIDKARE, PARTI AFFÄRSINGENJÖR AFFÄRSINNEHAVARE, BAGERI OSPEC STKL AFFÄRSINNEHAVARE, BAGERI STKL AFFÄRSINNEHAVARE, BAGERI STKL AFFÄRSINNEHAVARE, DETALJ AFFÄRSINNEHAVARE, PARTI AFFÄRSJURIST AFFÄRSKASSÖRSKA AFFÄRSKONTROLLANT AFFÄRSOMRÅDESCHEF, PARTI AFFÄRSRESECHEF, RESEBYRÅ OSPEC STKL AFFÄRSRESECHEF, RESEBYRÅ STKL AFFÄRSRESECHEF, RESEBYRÅ STKL AFFÄRSVÄRDINNA AGENT, FöRSÄKR BOL AGENT, PARTI, DETALJ AGOPINNARE AGOPRESSARE AGROAVIATÖR AGRONOM, ARBETSLEDARE JORDBRUK AGRONOM, JORDBRUKARE AGRONOM, RÅDGIVNING AGRONOMASSISTENT, JORDBRUK AI-BITRÄDE-INSEMINATIONSBITR AIRBRUSHRETUSCHÖR AKADEMIKAMRER AKADEMIOMBUDSMAN AKADEMIRÄNTMÄSTARE AKADEMISEKRETERARE AKROBAT AKTIEKONSULENT AKTIVERINGSBITRÄDE AKTIVITETSLEDARE, FRITIDS AKTIVITETSMAN, DETALJ AKTUARIE, FÖRSÄKR BOL AKTUARIE, FÖRVALTN AKUPUNKTÖR AKUSTIKINGENJÖR AKUSTIKREGLERARE AKVARIEFISKUPPFÖDARE ALARMERINGSTEKNIKER ALARMINSTALLATÖR ALARMOPERATÖR, T EX SOS ALLADINBEHANDLARE ALLMÄNLÄKARE

11 SIDA 3 FOLK- OCH BOSTADSRAKNINGEN ALUMINIUMAVSYNARE ALUMINIUMFABRIKSARBETARE ALUMINIUMGJUTARE ALUMINIUMPLATSLAGARE AMANUENS, ARKIV AMANUENS, BIBLIOTEK, MUSEUM AMANUENS, EKON OCH STATISTISKT ARB AMANUENS, FÖRVALTN OSPEC AMANUENS, UNIVERSITET AMBASSADRAD AMBASSADSEKRETERARE AMBASSADTJÄNSTEMAN, OSPEC AMBASSADÖR AMBULANSFÖRARE AMBULANSMAN AMBULERANDE FÖRSÄLJARE AMIRAL AMIRALITETSPASTOR AMIRALITETSPREDIKANT AMIRALITETSRAD AMMONIAKKOKARE AMMUNITIONSARBETARE AMMUNITIONSAVSYNARE AMMUNITIONSHYLSEAVSYNARE AMS-ARBETARE, ANNAN FLAGGA AMS-ARBETARE, KONTOR AMS-ARBETARE, UTGRÄVNINGAR ANALYSBEREDARE, LABORATORIUM ANALYSERINGSARBETARE ANALYSTEKNIKER ANALYTIKER, KEMI/FYSIK ANALYTISK KEMIST ANDREJARE, KERAMIKIND ANDREJARE, TEXTILIND ANESTESILÄKARE ANESTESIOLOG ANESTESISKÖTERSKA ANFANGARE ANHÖRIGSAMARIT ANHÖRIGVÄRDARE ANIMATOR, FILMTECKNARE ANKARSMED ANKNYTARE ANKOMSTKONTROLLANT, IND ANLÄGGNINGSARBETARE, ASFALT ANLÄGGNINGSARBETARE, HUSBYGGN ANLÄGGNINGSARBETARE, MASKINFÖRARE ANLÄGGNINGSARBETARE, OSPEC ANLÄGGNINGSARBETARE, TRÄDGARDSANLÄGGN ANLÄGGNINGSARBETARE, VATTEN OCH AVLOPP ANLÄGGNINGSCHEF, IND ANLÄGGNINGSFÖRMAN, BYGGN VERKS ANLÄGGNINGSINGENJÖR, ANLÄGGNINGSKONSTRUKTÖR, IND ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE ANLÄGGNINGSMASKINMONTÖR ANLÄGGNINGSMASKINREPARATÖR ANLÄGGNINGSPLANERARE, IND ANLÄGGNINGSRITBITRÄDE

12 SIDA ANLÄGGNINGSTEKNIKER, ANLÖPARE ANNONSACKVISITÖR ANNONSADMINISTRATÖR, TIDNING ANNONSAGENT ANNONSANSKAFFARE ANNONSBEREDARE, TRYCKERI, TIDNING ANNONSBYRÅCHEF, OSPEC STKL ANNONSBYRÅCHEF, STKL ANNONSBYRÄCHEF, STKL ANNONSCHEF ANNONSFAKTOR ANNONSFÖRSÄLJARE ANNONSKONSULENT, ANNONSBYRÅ ANNONSKONSULENT, TIDNING ANNONSKONTORIST ANNONSKONTROLLÖR, TIDNING ANNONSMOTTAGARE ANNONSPRODUCENT, TIDNING ANNONSSEKRETERARE ANODISERARE ANPASSNINGSLÄRARE ANRIKNINGSARBETARE ANRIKNINGSFÖRMAN ANRIKNINGSMASKINSKÖTARE ANSPINNERSKA ANSTALTSASSISTENT ANSTALTSDIREKTÖR ANSTALTSFÖRESTANDARE ANSTALTSPEDAGOG ANSTALTSPEDAGOG, SJUKHUS ANSVARSBITRÄDE, SKOLA ANSVARSMASKINIST, KRAFTVERK ANTENNUPPSÄTTARE ANTIKVARIATSBITRÄDE ANTIKVARIE ANTROPOLOG APOTEKARE APOTEKARE, LÄKEM IND APOTEKSASSISTENT APOTEKSBITRÄDE APOTEKSCHEF APOTEKSELEV APOTEKSTEKNIKER, ANNAN APOTEKSTEKNIKER, LABORATORIUM APOTEKSTEKNIKER, LÄKEM IND APOTEKSTEKNIKER, SJUKHUS APOTEKSTJÄNSTEMAN, ANNAN APOTEKSTJÄNSTEMAN, LABORATORIUM APOTEKSTJÄNSTEMAN, SJUKHUS APPARATKONSTRUKTÖR, PNEUMATIK APPARATPROVARE, ELIND APPARATPROVARE, MEK VERKSTAD APPARATSKÖTARE, GRUVOR APPARATSKÖTARE, JÄRNVERK APPARATSKÖTARE, KEMISK IND APPARATSKÖTARE, MEJERI APPLIKATIONSINGENJÖR, DATA APPLIKATIONSPROGRAMMERARE

13 SIDA APPLIKATIONSSPECIALIST, INSTRUMENT APPRETERARE, TEXTILIND APPRETURARBETARE, TEXTILIND APPRETURFÖRMAN, TEXTILIND APPRETURMÄSTARE, TEXTILIND APTERARE, MEK VERKSTAD APTERARE, PROVSKJUTNING APTERARE, VIRKESAPTERARE AR-CHEF AR-KONSULENT AR-MAN, ADM RATIONAL MAN AR-UTREDARE ARBETSASSISTENT, FANGVARDSANSTALT ARBETSASSISTENT, IND ARBETSBEREDARE, IND ARBETSBITRÄDE, SKOLA ARBETSCHEF, DETALJ ARBETSCHEF, IND ARBETSCHEF, PARTI ARBETSCHEF, STUVERIBOLAG ARBETSCHEF, TRÄDGARDSANLÄGGN ARBETSFöRDELARE, IND ARBETSFÖRESTÅNDARE, IND ARBETSFÖRESTÅNDARE, SOCIAL INRÄTTN ARBETSFÖRMAN, HEM FÖR UTV.STÖRDA ARBETSFÖRMAN, TRANSPORTAVD. IND ARBETSFÖRMEDLARE ARBETSFÖRMEDLINGSASSISTENT ARBETSFÖRMEDLINGSFÖRESTÅNDARE ARBETSFÖRMEDLINGSINSPEKTÖR ARBETSFÖRMEDLINGSOMBUD ARBETSFÖRMEDLINGSTJÄNSTEMAN ARBETSHEMSFÖRESTÄNDARE ARBETSINGENJÖR, IND ARBETSINSTRUKTÖR, REHABILITERING ARBETSINSTRUKTÖR, UNGDOMSVÅRDSSKOLA ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE, ALKOHOLISTANSTALT ARBETSLEDARE, ANNAN FLAGGA ARBETSLEDARE, DATAHALL ARBETSLEDARE, FANGV. ANST ARBETSLEDARE, HABILITERING ARBETSLEDARE, IND ARBETSLEDARE, JORDBRUK ARBETSLEDARE, PACKNING ARBETSLEDARE, POSTVERKET, BREVBÄRNING ARBETSLEDARE, POSTVERKET, OSPEC ARBETSLEDARE, POSTVERKET, POSTKONTOR ARBETSLEDARE, REPARATION -003, ARBETSLEDARE, RESEFÖRSÄLJNING ARBETSLEDARE, SKOGSBRUK ARBETSLEDARE, SKYDDAD VERKSTAD ARBETSLEDARE, SOCIAL HEMHJÄLP ARBETSLEDARE, TRANSPORTAVD. IND ARBETSLEDARE, TRÄDGARDSANLÄGGN ARBETSLEDARE, UNGDOMSVÅRDSSKOLA ARBETSLEDARE, VÄRDHEM ARBETSLÄRARE, DÖVSTUM- BLINDSK ARBETSMILJÖINGENJÖR

14 SIDA ARBETSNÄMNDSDIREKTOR ARBETSPLATSKONTORIST ARBETSPRÖVNINGSINSTRUKTÖR, IND ARBETSPRÖVNINGSINSTRUKTÖR, SOCIALVÅRD ARBETSPSYKOLOG ARBETSSTUDIECHEF, IND ARBETSSTUDIEINGENJÖR, IND ARBETSSTUDIEINGENJÖR, KONTOR ARBETSSTUDIEINGENJÖR, SV. LANTBR. FöRB ARBETSSTUDIELEDARE, IND ARBETSSTUDIEMAN, IND ARBETSSTUDIETEKNIKER, IND ARBETSTAGARKONSULENT ARBETSTERAPEUT ARBETSTERAPEUTASSISTENT ARBETSTERAPEUTBITRÄDE ARBETSTRÄNARE ARBETSVARDARE ARBETSVÄRDSINGENJÖR, FÖRVALTN ARBETSVARDSINSPEKTÖR, ARBETSFÖRMEDL ARBETSVARDSTJÄNSTEMAN ARBITRAGECHEF ARBITRAGER ARBORRARE ARCATOMSVETSARE AREACHEF, FÖRSÄLJNING ARGONBAGSVETSARE ARKEOLOG ARKEOLOG, TEKNIKER ARKEOLOGASSISTENT ARKITEKT, LAR LANDSKAPS-TRÄDGARDS ARKITEKT, OSPEC ARKITEKT, SAR, HUSBYGGNAD ARKITEKT, SIR, INREDNINGS ARKITEKT, UNIV. O HÖGSKOLA ARKIVAMANUENS ARKIVARBETARE ARKIVARIE ARKIVASSISTENT ARKIVBITRÄDE ARKIVCHEF ARKIVFORSKARE ARKIVFÖRESTANDARE ARKIVRAD ARKIVTJÄNSTEMAN, OSPEC ARKIVVARDARE ARKMOTTAGARE, PAPPERSBRUK ARKPASSARE, PAPPERSBRUK ARKPLOCKARE, PAPPERSBRUK ARKSKÄRARE, PAPPERSBRUK ARMATURARBETARE, EL ARMATURARBETARE, METALL ARMATURARBETARE, PORLSIN ARMATURAVSYNARE, EL ARMATURAVSYNARE, METALL ARMATURAVSYNARE, PORSLIN ARMATURFILARE ARMATURMONTÖR ARMEBEFÄL

15 SIDA ARMEDIREKTÖR, FORSVARET ARMEINGENJÖR, FÖRSVARET ARMEKONSULENT, FÖRSVARET ARMEOFFICER, FÖRSVARET ARMERARE, ARMERINGSVERKSTAD ARMERARE, BETONGVARUIND ARMERARE, BYGGN VERKS ARMERINGSBOCKARE, METALLIND ARMERINGSFÖRMAN, BETONGVARUIND ARMERINGSFÖRMAN, BYGGN VERKS ARMERINGSKLIPPARE, METALLIND ARMERINGSTILLVERKARE ARMETEKNIKER ARMEVERKMÄSTARE ARRANGÖR AV DANS ARRANGÖR, MUSIK ARRENDATOR TURISTANLÄGGNING ARRENDATOR, CAFE ARRENDATOR, JORDBRUK ARRESTVAKT, POLISEN ARRESTVAKT, VAKTBOLAG ARSENIKARBETARE ARSENIKRAFFINERARE ART DIRECTOR ARTILLERI INGENJÖR, FÖRSVARET ARTILLERIMATROS, FÖRSVARET ARTIST, VARIETÉ, CIRKUS ARTISTCHEF, RESTAURANG ARTISTFÖRMEDLARE ASBETSARBETARE ASFALTARBETARE, BYGGN. 0. ANLÄGGN ASFALTISOLERARE ASFALTKOKARE, BYGGN. 0. ANLÄGGN ASFALTLÄGGARE, BYGGN. 0. ANLÄGGN ASFALTMASKINFÖRARE, ANLÄGGN ASFALTVERKSSKÖTARE ASPIRANT ANNAN FLAGGA ASPIRANT, DETALJ ASSESSOR ASSISTANSARBETARE, SE RESP YRKE ASSISTENT ANNAN FLAGGA ASSISTENT, ADMINISTRATION FÖRVALTN ASSISTENT, ALKOHOLISTANSTALT ASSISTENT, ALLM. KONTORSGöROMAL ASSISTENT, ARBETSFÖRMEDLING ASSISTENT, BANK ASSISTENT, BARNHEMS ASSISTENT, BIBLIOTEK ASSISTENT, DATA ASSISTENT, EKONOMI FÖRVALTN ASSISTENT, ELEV- SKOLA ASSISTENT, FORSKNING UNIV, HÖGSKOLOR ASSISTENT, FÅNGVÅRD ASSISTENT, FÖRS.KASSA ASSISTENT, FÖRSÖKSVERKSAMHET ASSISTENT, HEMVÅRD ASSISTENT, HUSHALLN. SÄLLSKAP ASSISTENT, HÄLSOVARDS ASSISTENT, JORDBRUKSFÖRSÖK

16 SIDA ASSISTENT, KRIMINALVÅRD ASSISTENT, LABORATORIE ASSISTENT, LAGSÖKNING ASSISTENT, LANTBRUKSNÄMND ASSISTENT, MEDICINSK - TEKNISK ASSISTENT, OSPEC, FÖRVALTN ASSISTENT, POSTEN ASSISTENT, RADIO, TV ASSISTENT, REKLAM ASSISTENT, REVISIONS ASSISTENT, SJUKHUS ASSISTENT, SOCIAL ASSISTENT, TEKNISK, IND ASSISTENT, TULLEN ASSISTENT, UNDERV UNIVERSITET ASSISTENT, UNIVERSITETSLÄRARE ASSISTENT, UTBILDNING ASSISTENT, VETERINÄR ASSISTENT, ÅKLAGARE ASSURANSDIREKTOR ASSURANSINSPEKTÖR, FÖRSÄKR. BOL ASSURANSTJÄNSTEMAN, FÖRSÄKR. BOL ASTROLOG, STJÄRNTYDARE ASTRONOM AT-LÄKARE ATELJEBITRÄDE, TRYCKERI ATELJECHEF, ANNONS-REKLAMBYRÅ ATELJECHEF, UTSTÄLLNING ATELJEFOTOGRAF ATELJESÖMMERSKA ATOMFYSIKER ATTACHE ATTRIBUTFöRESTANDARE, TEATER,RADIO,TV ATTRIBUTFÖRVALTARE, TEATER, RADIO, TV ATTRIBUTÖR, TEATER,RADIO,TV AU-PAIRFLICKA AUDIOLOGASSISTENT AUDIOMETRIS AUDITOR AUKTIONIST AUKTIONSFöRRÄTTARE AUKTIONSINTENDENT AUKTIONSKASSÖR AUKTIONSKOMMISSARIE AUKTIONSMÄKLARE AUKTIONSNOTARIE AUKTIONSREVISOR AUKTIONSSKRIVARE AUKTIONSUTROPARE AUKTIONSVAKTMÄSTARE AUKTORISERAD REVISOR AUTOKLAVASSISTENT, SJUKHUS AUTOKLAVSKÖTARE, ANNAN SE RESP YRKE AUTOKLAVSKÖTARE, KEMISK IND AUTOKLAVSKÖTARE, KONSERVIND AUTOMATINSTÄLLARE, METALLIND AUTOMATJUSTERARE AUTOMATPASSARE, PLASTVARUTILLV AUTOMATPRESSARE, METALLIND.

17 SIDA AUTOMATPRESSTRYCKARE, GRAFISK IND AUTOMATPAFYLLARE, VARUAUTOMAT AUTOMATSERVICEMAN, REP AUTOMATSKÄGGARE, SMIDESVERKSTAD AUTOMATSKÖTARE, ELEKTROIND AUTOMATSKÖTARE, LANTMANNAFÖR AUTOMATSKÖTARE, VERKTYGSMASKINER AUTOMATSVARVARE, METALLIND AUTOMATTRYCKARE, GRAFISK IND AUTOMATTÖMMARE AUTOMATUPPSÄTTARE AUTOMATUTSTÄLLARE AUTOTYPÖR AV-ASSISTENT, SKOLA AV-BITRÄDE AV-CENTRALFÖRESTANDARE AV-INTENDENT, SKOLA AV-KONSULT AV-PRODUCENT AV-TEKNIKER AVBANARE AVBLASARE, GUMMI AVBYTARE, JORDBRUK AVDELNINGSBARNMORSKA AVDELNINGSBITRÄDE, SV UTSÄDESFÖR AVDELNINGSCHEF, ANNAN AVDELNINGSCHEF, DETALJ AVDELNINGSCHEF, FÖRSÄKR KASSA AVDELNINGSCHEF, FÖRSÄKR. BOL AVDELNINGSCHEF, FÖRVALTN AVDELNINGSCHEF, IND AVDELNINGSCHEF, PARTI AVDELNINGSCHEF, POST SJ TELE AVDELNINGSCHEF, SVERIGES RADIO AVDELNINGSDIREKTÖR, EKON. OCH STATIST. ARB AVDELNINGSDIREKTÖR, FÖRVALTN AVDELNINGSDIREKTÖR, POST SJ TELE AVDELNINGSFÖRESTANDARE, ANNAN FLAGGA AVDELNINGSFÖRESTANDARE, BANK AVDELNINGSFÖRESTANDARE, DETALJ AVDELNINGSFÖRESTANDARE, DJURSJUKHUS AVDELNINGSFÖRESTANDARE, IND AVDELNINGSFÖRESTANDARE, MENTALVARD AVDELNINGSFÖRESTANDARE, PARTI AVDELNINGSFÖRESTANDARE, POST SJ TELE AVDELNINGSFÖRESTANDARE, SJUKHUS AVDELNINGSFÖRESTANDARE, SÄRSKOLA AVDELNINGSINGENJÖR, FÖRVALTN AVDELNINGSINGENJÖR, IND AVDELNINGSSEKRETERARE AVDELNINGSSKÖTERSKA AVDUNSTARE AVFALLSARBETARE AVFETTARE AVFETTARE, JÄRNVERK AVFYLLARE, GAS AVFYLLARE, LAMPIND AVGIFTSKONTROLLANT, PEJLING, TELEVERKET AVGJUTARE

18 SIDA AVGRADARE AVIATOR AVLAPPARE AVLÄSTARE AVLOPPSFÖRMAN, GATUARBETE AVLOPPSVERKMÄSTARE, GATUARBETE AVLÄSARE, MÄTARAVLÄSARE AVLÖNINGSARBETARE AVLONINGSASSISTENT AVLÖNINGSBOKHÅLLARE AVLONINGSCHEF AVLÖNINGSKASSÖR AVLÖNINGSKONTORIST AVLÖNINGSUTRÄKNARE AVLÖSARE JORDBRUK AVMAGNETISERARE, METALLVERK AVOLJARE AVPLOCKARE, ANNAN AVPLOCKARE, KERAMIKIND AVSKÄRARE, JÄRNVERK AVSMAKARE, SE RESP YRKE AVSYNARE, ELEKTROIND AVSYNARE, KOPPARTACKOR AVSYNARE, SE RESP YRKE AVSÄNDNINGSARBETARE, LEVERANSARB AVTÄGARE, TEXTILIND AVTALSASSISTENT AVTALSJURIST, FÖRVALTN AVVATTNARE, CELLULOSAIND AVVAXARE, SKOIND AVVERKNINGSFÖRMAN, SKOGSBRUK AWERKNINGSTECKNIKER, SKOGSBRUK AVVÄGARE, LANTMÄTERI AWÄGARE, SE RESP YRKE AXELSLIPARE AXELSMÖRJARE AXELSVARVARE

19 SIDA BABBITSGJUTARE BADBEREDNINGSARBETARE, KONSTFIBERTILLV BADBITRÄDE BADERSKA BADFÖRESTANDARE BADHUSFöRESTANDARE BADHUSKAMRER BADHUSKASSÖR BADHUSMASKINIST BADMÄSTARE BADSKÖTARE BADVAKT BADVAKTMÄSTARE BAGAGEFÖRMAN, BUSS BAGAGEFÖRMAN, CIVILFLYG BAGAGEFÖRMAN, SJ BAGAGEMÄSTARE, REDERI BAGARE BAGARMÄSTARE BAGERIARBETARE BAGERIBITRÄDE, BAGERI BAGERIBITRADE, DETALJ BAGERIBITRÄDE, OSPEC BAGERICHEF BAGERIFÖRESTÅNDARE BAGERIFÖRMAN BAGERIIDKARE, OSPEC STKL BAGERIIDKARE, STKL BAGERIIDKARE, STKL BAGERIKONDITOR BAGERILÄRLING BAGERIVERKMÄSTARE BAKBÄRARE BAKDRAGARE BAKELITARBETARE BAKKAPARE BAKOMFRÄSARE BAKOMPINNARE BAKOMSPIKARE BAKREMSNATLARE BAKSAGARE BAKTERIOLOG BAKTRYCKARE, TEXTILIND BALANSERARE, DÄCK BALANSERARE, MEK. VERKSTAD BALANSÖR, ARTIST BALANSÖR, MEK. VERKSTAD BALBRYTARE BALDRAGARE BALETTELEV, ANSTÄLLD BALETTLÄRARE BALETTMÄSTARE BALETTPEDAGOG BALHANTERARE BALLISTIKER BALMASKINARBETARE BALMÄRKARE BALPACKARE BALPRESSARE

20 SIDA BALSAMATOR BALSTUVARE BALUTFRAKTARE BALUTKORARE BANARBETARE, OSPEC SJ BANARBETARE, TRAVBANA BANAVDELN1NGSCHEF, CENTRALFORVALTN SJ BANBESIKTNINGMAN, TRAV BANBITRÄDE, SJ BANBURYSKÖTARE, GUMMI BANBYGGARE BANCHEF BANCHEF, SJ BANDAGEMÄSTARE BANDAGERARE BANDAGESÖMMERSKA BANDAGIST BANDARBETARE, SNORMAKERI BANDARBETARE, TUNNBINDARE BANDARE, ANNAN BANDARE, METALLVERK BANDARE, TUNNBINDARE BANDARKIVARIE, DATA BANDBIBLIOTEKARIE BANDFABRIKSARBETARE, TEXTILIND BANDFILARE BANDFÖRGYLLARE, BOKBINDERI BANDFÖRGYLLARE, SNORMAKERI BANDGJUTARE, KERAMIKIND BANDGRANSKARE, BOKBINDERI BANDHOPSÄTTARE, METALLIND BANDHYVLARE, JÄRNVERK BANDISTRIKTSAVDELNINGSCHEF, SJ BANDISTRIKTSCHEF, SJ BANDKNIPPARE BANDMAKARE, SNORMAKERI BANDMOTTAGARE, JÄRNVERK BANDNITARE BANDOMARE, TRAV BANDPACKARE BANDPASSARE, GRUVA BANDPLYSARE BANDPUTSARE, METALL BANDPUTSARE, TRÄIND BANDRIKTARE, JÄRNVERK BANDSKOTARE, TRANSPORTBAND BANDSTOLSVARPARE, SNORMAKERI BANDSYNARE, JÄRNVERK BANDSAGARE, PLASTVARUTILLV BANDSAGARE, TRÄIND BANDTEKNIKER, SVERIGES RADIO BANDTIDNINGSTEKNIKER BANDTRAKTORFORARE, ANLÄGGN BANDTRAKTORFÖRARE, IND BANDUTRÄTARE BANDVALSARE BANDVÄVARE BANFÖRESTANDARE, GOLFKLUBB BANFORMAN, ANLÄGGN

21 SIDA BANFÖRMAN, INDUSTRISPÄR BANFURMAN, SJ BANGARDSARBETARE BANGARDSMÄSTARE BANINGENJÖR BANINSPEKTOR BANKARBETARE BANKARE BANKASPIRANT BANKASSISTENT BANKBOKHALLARE BANKBUD BANKCHEF BANKDIREKTÖR BANKELEV BANKEXPEDITÖR BANKFÖRESTANDARE BANKGIROTJÄNSTEMAN, OSPEC BANKINSPEKTÖR, FÖRVALTN BANKINTENDENT BANKIR BANKJURIST BANKKAMRER BANKKASSÖR BANKKONSULENT BANKKORRESPONDENT BANKOFULLMÄKTIG BANKOKOMMISSARIE BANKOMBUDSMAN BANKREVISOR BANKRAD, FÖRVALTN BANKTEKNIKER BANKTELEFONIST BANKTJÄNSTEMAN, ANNAN BANKTJÄNSTEMAN, KASSÖR BANKTJÄNSTEMAN, KONTORIST BANKVAKTMÄSTARE BANMÄSTARE BANMÄSTAREBITRÄDE BANOMRADESCHEF, SJ BANREPARATÖR, SJ BANVAKT BANVAKTSFÖRMAN BAPTISTPASTOR BAPTISTPREDIKANT BARATTSKÖTARE BARBERARE BARBITRÄDE, KÖK BARBITRÄDE, OSPEC BARBITRÄDE, SERVERING BARBITRÄDE, STÄDNING BARCHEF BARFÖRESTANDARE BARINNEHAVARE, OSPEC STKL BAR INNEHAVARE, STKL BARINNEHAVARE, STKL BARKARE, MASSAIND BARKARE, SKOGSBRUK BARKARE, SÅGVERK

22 SIDA BARKASSOR BARKHUSARBETARE BARKLEDNINGSSKöTARE BARKMALARE BARKMASKINSKÖTARE, SKOGSBRUK BARKMASKINSKÖTARE, SÅGVERK BARKPRESSARE BARKTORKSSKÖTARE BARKTRUMMESKÖTARE, MASSAIND BARMAN BARMÄSTARE BARN OCH UNGDOMSLEDARE ANNAN BARN OCH UNGDOMSLEDARE RELIGIÖS VERKSAMHE BARNAVARDSASSISTENT BARNAVARDSCENTRALFORESTANDARE BARNAVARDSCENTRALSKÖTERSKA BARNAVARDSCHEF BARNAVARDSDIREKTOR BARNAVÅRDSINSPEKTÖR BARNAVARDSKONSULENT, LÄNSSTYRELSEN BARNAVARDSKONSULENT, YRKESUTBILDN BARNAVÅRDSLÄRARE BARNAVARDSMAN BARNAVARDSOMBUD BARNAVARDSSYSSLOMAN BARNBESPISNINGSBITRÄDE, KÖK BARNBESPISNINGSBITRÄDE, OSPEC BARNBESPISNINGSBITRÄDE, SERVERING BARNBESPISNINGSFORESTANDARE BARNBITRÄDE, ANNAN BARNBITRÄDE, SJUKHUS BARNDAGHEMSBITRÄDE BARNDAGVARDARE BARNFLICKA BARNHANDLEDARE, DAGHEM BARNHEMSASSISTENT BARNHEMSBITRÄDE BARNHEMSFÖRESTANDARE BARNHEMSKONSULENT BARNHUSA BARNJUNGFRU BARNKOLONILEDARE BARNKONSULENT, KYRKAN BARNLÄKARE BARNMORSKA, ÄVEN MÖDRAVÅRDSCENTRAL BARNOMSORGSASSISTENT BARNOMSORGSINSPEKTÖR BARNOMSORGSKONSULENT BARNPASSARE, ANNAN BARNPASSARE, SJUKHUS BARNPRAKTIKANT BARNPSYKOLOG BARNPSYKOLOGISK KURATOR BARNSAMARIT BARNSKÖTERSKA, ANNAN BARNSKÖTERSKA, SJUKHUS BARNSTUGEASSISTENT BARNSTUGEBITRÄDE BARNSTUGEFÖRESTANDARE

23 SIDA BARNSTUGEKONSULENT BARNTEATERFÖRESTANDARE BARNTEATERLEDARE BARNTILLSYNSASSISTENT BARNTILLSYNSINSPEKTOR BARNTIMMELEDARE BARNTIMMELEDARE, RELIGIÖS VERKSAMHET BARNTIMMEMEDHJÄLPARE BARNTRAFIKSKOLLEDARE BARNTRAFIKSKOLLÄRARE BARNTRÄDGARDSBITRÄDE BARNTRÄDGARDSFÖRESTANDARE BARNTRÄDGÅRDSLEDARE BARNTRÄDGARDSLÄRARE BARNVAGNSMONTÖR, REPARATÖR BARNVAGNSTAPETSERARE BARNVAKT BARNVARDARE BAROCKFÖRGYLLARE BARPOJKE BARSERVITRIS BARTENDER BARVÄRDINNA BARYTTRYCKARE BARÄGARE, OSPEC STKL BARÄGARE, STKL BARÄGARE, STKL BASARBITRÄDE BASKOKARE BASSÄNGVAKT BASTUVAKT BATALJONSLÄKARE BATALJONSVETERINÄR BATTERIARBETARE, SOCKERIND BATTERICHEF, FÖRSVARET BATTERIFABRIKSARBETARE BATTERIFABRIKSFÖRMAN BATTERIFABRIKSMONTÖR BATTERIFÖRARE, SOCKERIND BATTERIKOPPLARE, TEXTILIND BATTERILADDARE BATTERIPAFYLLARE, TEXTILIND BATTERIREPARATÖR BATTERISKÖTARE, EL. KEM. PROCESS BATTERISKÖTARE, SOCKERIND BATTERIST, ORKESTER BAXARE, MASSAIND BAXMASKINFÖRARE, SJ BECKHUGGARE BECKKOKARE BEFALLNINGSMAN, JORDBRUK BEFRAKTARE BEFÄL, FÖRSVARET BEFÄLHAVARE, CIVILFLYG BEFÄLHAVARE, CIVILSJÖFART BEFÄLHAVARE, FÖRSVARET BEFÄLSELEV, CIVILSJÖFART BEFÄLSELEV, FÖRSVARET BEFÄLSKOCK, FÖRSVARET

24 SIDA BEGRAVNINGSBYRÅASSISTENT BEGRAVNINGSBYRÅFÖRESTÅNDARE BEGRAVNINGSBÄRARE BEGRAVNINGSENTREPRENÖR, OSPEC STKL BEGRAVNINGSENTREPRENÖR, STKL BEGRAVNINGSENTREPRENÖR, STKL BEHANDLINGSASSISTENT I PSYKOTERAPI BEHANDLINGSASSISTENT, UNGDOMSHEM BEKLÄDNADSARBETARE, OSPEC BELYSNINGSARMATURARBETARE BELYSNINGSBITRÄDE BELYSNINGSCHEF, TEATER BELYSNINGSDESIGNER BELYSNINGSMONTÖR BELYSNINGSMÄSTARE, IND VERK BELYSNINGSMÄSTARE, TEATER BELÄGGNINGSARBETARE, MASKIN BELÄGGNINGSCHEF, ASFALT BELÄGGNINGSFÖRMAN, ASFALT BELÄGGNINGSMASKINFÖRARE BENANFÄNGARE BENMAKARE BENMALARE BENMJÖLSARBETARE BENSINBITRÄDE BENSINDISTRIBUTÖR, CHAUFFÖR BENSINFÖRSÄLJARE, AGENT BENSINFÖRSÄLJARE, BENSINSTATION BENSINLAGERBITRÄDE BENSINSTATIONSBITRÄDE BENSINSTATIONSFÖRESTÅNDARE BENSINSTATIONSINNEHAVARE BENSINSTATIONSKASSÖR BENSINTVÄTTARE, KEMISK IND BENSINVAKT, BENSINSTATIONSBITRÄDE BENSOLDESTILLATÖR BENSTAMPARE BENUPPVÄGARE BEREDARE, DATA BEREDARE, EL BEREDARE, INREDNINGSSNICKERI BEREDARE, SKINN BEREDNINGSARBETARE, MEK. IND BEREDNINGSARBETARE, METALLVERK BEREDNINGSARBETARE, TEXTILIND BEREDNINGSFÖRMAN, SKINN BEREDNINGSINGEJÖR, IND BEREDNINGSMÄSTARE, SKINN BEREDNINGSTEKNIKER, IND BEREDNINGSTEKNIKER, KRAFTDISTR BEREDNINGSTEKNIKER, VVS BEREDSKAPSPLANLÄGGARE, LANDSTING BERGARBETARE BERGBORRARE BERGFÖRMAN BERGFÖRSTÄRKARE, GRUVA BERGGRUNDSGEOLOG BERGINTAGARE BERGLASTARE

25 SIDA BERGMÄSTARE, ANNAN BERGMÄSTARE, KOMMERSKOLLEGIUM BERGSINGENJÖR, IND BERGSINSPEKTÖR BERGSKEMIST BERGSPRÄNGARE BERGSPRÄNGARFÖRMAN BERGSTEKNIKER BERGTAPPARE BERIDARE, HOVSTALLET BERIDARE, STUTERI BERÄKNINGSCHEF, IND BERÄKNINGSINGENJÖR, IND BERÄKNINGSLEDARE, IND BERÄKNINGSTEKNIKER, IND BESIKTNINGSASSISTANT, SLAKTERI BESIKTNINGSASSISTENT, VETERINÄRSTYR BESIKTNINGSBITRÄDE, SLAKTERI BESIKTNINGSINGENJÖR, IND BESIKTNINGSMAN, BILAR BESIKTNINGSMAN, BRANDLARM BESIKTNINGSMAN, EL BESIKTNINGSMAN, FARTYG KLASSN BESIKTNINGSMAN, FÖRSÄKR. BOL BESIKTNINGSMAN, HÄLSOVÅRDSNÄMND BESIKTNINGSMAN, IND BESIKTNINGSMAN, JÄRNVÄG BESIKTNINGSMAN, LÄGENHETER BESIKTNINGSMAN, LÄNSSTYR. SLAKT BESIKTNINGSMAN, SLAKTERI BESIKTNINGSMAN, SV. BILPROVNING BESIKTNINGSMAN, SV. MATPOTATIS BESIKTNINGSMONTÖR, ELVERK BESIKTNINGSVETERINÄR BESKICKNINGSCHEF BESKICKNINGSRAD BESKICKNINGSSEKRETERARE BESKRIVNINGSINGENJÖR, IND BESLAGARE, BESLAGSMED BESLAGSMED BESLAGSMEDHANTLANGARE BESLAGSSNICKARE, TRÄIND BESPISNINGSBITRÄDE, KÖK BESPISNINGSBITRÄDE, OSPEC BESPISNINGSBITRÄDE, SERVERING BESPISNINGSFÖRESTANDARE BESPISNINGSVAKT BESPISNINGSVÄRDINNA BESPRUTARE, FLYG BESPRUTARE, JORBRUK, EJ FLYG BESPRUTARE, SKOGSBRUK, EJ FLYG BESSEMERARBETARE BESSEMERBLASARE BESSEMERINGENJÖR BESTRYKNINGSMASKINFÖRARE, PAPPERSIND BESTÄLLARE BESTÄLLNINGSFAKTOR, TRYCKERI BESTÄLLNINGSKONTORIST BESTÄLLNINGSMAN, FÖRSVARET

26 SIDA BESTÄLLNINGSSKOMAKARE BESTÄLLNINGSSKRÄDDARE BESTÄLLNINGSSKRÄDDERIARBETARE BESTÄLLNINGSSLAGARE, TEGELBRUK BESÄTTNINGSMAN BESÄTTNINGSPLANERARE, CIVILFLYG BESÖKSASSISTENT, KYRKAN BESÖKSCHEF, IND BESÖKSVÄRDINNA BETARBETARE, SOCKERIND BETARE, GJUTERI BETEENDEVETENSKAPLIG FORSKARE BETGALLRARE BETINSPEKTÖR BETJÄNT BETKONTROLLÖR BETLASTARE BETLOSSARE BETONGARBETARE, BETONGVARUIND BETONGARBETARE, BYGGN.VERKS BETONGBLANDARSKÖTARE, BETONGVARUIND BETONGBLANDARSKÖTARE, BYGGN. VERKS BETONGBORRARE, BETONGVARUIND BETONGBORRARE, BYGGN VERKS BETONGGJUTARE, BETONGVARUIND BETONGGJUTARE, BYGGN.VERKS BETONGINGENJÖR, BYGGN.VERKS BETONGMONTÖR, BETONGVARUIND BETONGMONTÖR, BYGGN. VERKS BETONGPUMPFÖRARE BETONGSPRUTARE, BYGGN. VERKS BETONGSPRUTARE, GRUVOR BETONGSTAMPARE, BETONGVARUIND BETONGSTAMPARE, BYGGN. VERKS BETONGSVARVARE, BETONGVARUIND BETONGVARUARBETARE BETPROVARE, JÄRNVERK BETRENSARE, JORDBRUK BETSARE, METALLIND BETSARE, TRÄ BETSKÖTARE, JORDBRUK BETTVÄTTARE BETUPPTAGARE BEVAKNINGSCHEF, VAKTBOLAG BEVAKNINGSINSPEKTÖR, FÖRVALTN BEVAKNINGSKONSULENT, BEVAKNINGSFÖRETAG BEVAKNINGSMAN, IND BEVAKNINGSMAN, JÄRNVÄG BEVAKNINGSMAN, KRIM.VÄRD BEVAKNINGSMAN, VAKTBOLAG BIBLIOTEKARIE BIBLIOTEKSAMANUENS BIBLIOTEKSASSISTENT BIBLIOTEKSBITRÄDE BIBLIOTEKSCHEF BIBLIOTEKSCHEFKULTURCHEF BIBLIOTEKSFÖRESTANDARE BIBLIOTEKSKANSLIST BIBLIOTEKSKONSULENT

27 SIDA 19 09S 36 BIBLIOTEKSKONTORIST BIBLIOTEKSRAD BIBLIOTEKSVAKTMÄSTARE BIJOUTERIARBETARE BIL-OCH CYKELREPARATÖR BILARBETARE, OSPEC BILAVSYNARE BILBANESKÖTARE BILBESIKTNINGSMAN BILBESIKTNINGSMAN, SV. BILPROVNING BILBITRÄDE, LASTBIL BILBUD BILBÄRGARE BILDARKIVARIE BILDBYRAFÖRESTANDARE BILDEMONTÖR BILDESTRUKTöR BILDETALJSCHEF, FÖRSVARET BILDHUGGARE, MÖBELSKULPTÖR BILDHUGGARE, SKULPTÖR BILDHUGGARE, STENBILDHUGGARE BILDINGENJÖR BILDIRIGENT BILDKONSTNÄR BILDMIXER BILDNINGSKONSULENT BILDPRODUCENT BILDREDAKTÖR BILDSKÄRARE, MÖBELSKULPTÖR BILDSKÄRMSOPERATÖR, KONTORSARB BILDSKÄRMSOPERATÖR, OSPEC BILDSKÄRMSOPERATÖR, TRYCKERI BILDÄCKSARBETARE BILELEKTRIKER BILEXPRESSINNEHAVARE, OSPEC STKL BILEXPRESSINNEHAVARE, STKL BILEXPRESSINNEHAVARE, STKL BILFABRIKSARBETARE BILFÖRARE BILFÖRMAN, VÄGTRAFIK BILFÖRSÄLJARE, DETALJ BILFÖRSÄLJARE, PARTI BILFÖRVALTARE BILGLASMÄSTARE BILHANDLARE, DETALJ BILINSPEKTÖR BILINSTRUKTÖR BILJETTFÖRSÄLJARE, FLYG BILJETTFÖRSÄLJARE, FÄRJA, BAT BILJETTFÖRSÄLJARE, SJ BILJETTFÖRSÄLJARE, T.EX TEATER, BIOGRAF BILJETTFÖRSÄLJARE, TUNNELBANA BILJETTGRANSKARE, BIOGRAF BILJETTGRANSKARE, JÄRNV.KONDUKTÖR BILJETTKASSÖR BILJETTMOTTAGARE, NÖJESTILLSTÄLLN BILJETTRYCKARE BILJETTÖR, RESEBYRÅ BILKABLAGEMONTÖR

28 SIDA BILLACKERARE BILLASTARE BILLOTS BILMEKANIKER BILMONTÖR, REPARATION BILMONTÖR, TILLV BILPLATSLAGARE BILPOLERARE BILPROVARE, SV. BILPROVNING BILRADIOMONTÖR BILREKONDITIONERARE BILREPARATÖR BILSADELMAKARE BILSKADEINSPEKTÖR, FÖRSÄKR BOL BILSKADEINSPEKTÖR, VERKSTAD BILSKADEREGLERARE FÖRSÄKR BOL BILSKADEREPARATÖR BILSKOLECHEF BILSKOLEDIREKTOR, OSPEC STKL BILSKOLEDIREKTÖR, STKL BILSKOLEDIREKTÖR, STKL BILSKOLEINNEHAVARE BILSKOLEINSTRUKTÖR BILSKOLELÄRARE BILSKROTARE BILSMÖRJARE BILTAPETSERARE BILTEKNIKER BILTESTARE, IND BILTVÄTTARE BILUTHYRARE BILVERKMÄSTARE BILVERKSTADSÄGARE, OSPEC. STKL BILVERKSTADSÄGARE, STKL BILVERKSTADSÄGARE, STKL BILVARDARE BILVARDSCHEF, BENSINSTATION BILVÄRDERINGSMAN BILÄKERIÄGARE, OSPEC STKL BILÄKERIÄGARE, STKL BILÄKERIÄGARE, STKL BIMSARE BINDGARNSARBETARE BINDGARNSSTRIPERSKA BINDSULRITSARE BINDSULSPIKARE BINDSYARE BINGESKÖTARE BINGOBITRÄDE BINGOVÄRDINNA BIODLARE BIOGRAFDIREKTÖR, OSPEC STKL BIOGRAFDIREKTÖR, STKL BIOGRAFDIREKTÖR, STKL BIOGRAFFÖRESTANDARE, OSPEC STKL BIOGRAFFÖRESTANDARE, STKL BIOGRAFFÖRESTANDARE, STKL BIOGRAFKASSÖR BIOGRAFMASKINIST

29 < SIDA BIOGRAFSTÄDARE BIOGRAFTEKNIKER BIOGRAFVAKTMÄSTARE BIOGRAFÄGARE, OSPEC STKL BIOGRAFÄGARE, STKL BIOGRAFÄGARE, STKL BIOKEMIST BIOLOG BISKOP BISKÖTARE BITRÄDE, ÅLDERDOMSHEM BLADFJÄDERARBETARE BLADFJÄDERSMED BLADRIKTARE, SÅGVERK BLADSKOTARE BLADSLIPARE, SÅGVERK BLADSMÄRGLARE BLADSTANSARE, METALLIND BLADVIKARE, BOKBINDERI BLÄNDARE, SINTRINGSVERK BLÄNDARE, TEGELIND BLANDARSKÖTARE, BETONG BLANDARSKÖTARE, BYGGN.VERKS BLANDARSKÖTARE, KEMISK IND BLANDARSKÖTARE, MURBRUKSTILLV BLANDNINGSUPPVÄGARE, KEMISK IND BLANKETTEKNIKER BLANKETTKONSTRUKTÖR BLANKETTKONSULENT BLANKETTRITARE BLANKETTSÄLJARE BLANKGLASMÄSTARE BLANKSTICKSGRAVÖR, GULDSMEDSVERKSTAD BLANKVALSARBETARE BLECK-OCH PLATSLAGARE BLECKARBETARE BLECKAVSYNARE BLECKSLAGARE BLECKSLAGERIFABRIKÖR, OSPEC STKL BLECKSLAGERIFABRIKOR, STKL BLECKSLAGERIFABRIKÖR, STKL BLECKVARUARBETARE BLEKARE, FÄRGERI OCH TEXTILIND BLEKARE, KEMISK IND BLEKARE, MASSAIND BLEKARE, PAPPERSIND BLEKERIFÖRMAN, FÄRGERI BLEKERIFÖRMAN, MASSAIND BLEKER IFÖRMAN, PAPPERSBRUK BLEKMEDELSBEREDARE, MASSAIND BLEKMÄSTARE, MASSAIND BLEKVÄTSKEBEREDARE, MASSAIND BLINDLÄRARE BLINDSKRIFTSKOPIST, GRAFISK BLINDSKRIFTSSTEREOTYPÖR BLINDVARDSKONSULENT BLIXTLÅSARBETARE BLOCKARE, HANDSKAR BLOCKARE, PÄLSVARUTILLV.

30 SIDA BLOCKARE, SKOIND BLOCKBANDSAGARE, PLASTVARUARB BLOCKCHEF, IND BLOCKFÖRESTÅNDARE, SJUKHUS BLOCKGJUTARE, KERAMIKIND BLOCKSTENHUGGARE, STENBROTT BLOCKSTENHUGGARE, STENHUGGERI BLOCKSTENSKÄRARE, STENBROTT BLOCKSTENSMURARE BLOMSTERAFFÄRSBITRÄDE BLOMSTERBINDARE BLOMSTERDEKORATÖR BLOMSTERFÖRSÄLJARE, AMBULERANDE BLOMSTERHANDLARE, DETALJ BLOMSTERHANDLARE, PARTI BLOMSTERMONTÖR, KONSTGJORDA BLOMMOR BLOMSTERODLARE BLYARBETARE, ACKUMULATORTILLV BLYAVSYNARE BLYBORRARE BLYERTSFABRIKSARBETARE 736 U BLYGJUTARE BLYGLASMÄSTARE BLYHYTTEARBETARE BLYKABELARBETARE BLYKOKARE BLYLÖDARE BLYPRESSARE BLYRAFFINERARE BLYSMÄLTARE BLYTRÅDARBETARE BLYVERKSARBETARE BLÅANLÖPARE BLANERSKA BLANRENSARE BLANRUSKARE BLASARE, GLASBRUK BLASARE, JÄRNVERK BLASARE, MASSAIND BLÅSINSTRUMENTMAKARE BLASMASKINSKÖTARE, JÄRNVERK BLÄSTERMASKINIST, VALSVERK BLÄSTRARE, GUMMI BLÄSTRARE, HUSFASADER BLÄSTRARE, MEK. VERKSTAD BLÄSTRARE, STENIND BOARDFABRIKSARBETARE BOARDFABRIKSFÖRMAN BOBINARBETARE, TRÄ BOBINAVSYNARE, TRÄ BOBINKÖRARE, TEXTILIND BOBINLINDARE, JÄRNVERK BOBINSNICKARE BOBINSVARVARE BOBINVERKMÄSTARE BOCKARBETARE, GARVERI BOCKARE BOCKSAGARE, GARVERI BOGSERBATSARBETARE

31 SIDA BOGSERBATSBEFÄLHAVARE BOGSERBATSFÖRARE BOGSERBATSMASKINIST BOKAGENT BOKBINDARE BOKBINDERIARBETARE BOKBINDERICHEF, OSPEC STKL BOKBINDERICHEF, STKL BOKBINDERICHEF, STKL BOKBINDERIFÖRESTÅNDARE BOKBINDERIFÖRMAN BOKBINDERIMASKINOPERATÖR BOKBINDERIMÄSTARE BOKBINDERIVERKMÄSTARE BOKBUSSBIBLIOTEKARIE BOKBUSSCHAUFFÖR, BOKUTLANARE BOKBUSSFÖRESTANDARE BOKFÖRARE BOKFÖRGYLLARE BOKFÖRINGSASSISTENT BOKFÖRINGSBITRÄDE BOKFÖRINGSCHEF BOKFÖRINGSKONTORIST BOKFÖRINGSMASKINOPERATÖR BOKFÖRINGSMASKINREPARATÖR BOKFÖRLAGSBITRÄDE, KONTOR BOKFÖRLAGSBITRÄDE, LAGER BOKFÖRLAGSTJÄNSTEMAN BOKFÖRLÄGGARE, OSPEC STKL BOKFÖRLÄGGARE, STKL BOKFÖRLÄGGARE, STKL BOKHANDELSBITRÄDE BOKHANDELSFöRESTANDARE BOKHANDLARE BOKHÅLLARE BOKHÅLLARE, LANTBRUKS BOKKOMMISSIONÄR BOKKONSTNÄR BOKNINGSCHEF, HOTELL BOKNINGSCHEF, RESEBYRÅ BOKNINGSKONTORIST BOKNINGSTJÄNSTEMAN, RESEBYRÅ BOKTRYCKARE BOKTRYCKERIARBETARE BOKTRYCKERIINNEHAVARE, OSPEC STKL BOKTRYCKERI INNEHAVARE, STKL BOKTRYCKERI INNEHAVARE, STKL BOKUPPSÄTTARE BOKUTLANARE, BIBLIOTEK BOLAGSJURIST BOMARBETARE BOMAVTÄGARE BOMFAKTOR BOMFÖRMAN BOMINLÄGGARE BOMKARL BOMULLSAPPRETURARBETARE BOMULLSAVSYNARE BOMULLSBLANDARE

32 SIDA BOMULLSFABRIKSARBETARE BOMULLSFÄRGARE, FÄRGERI BOMULLSRENSERIARBETARE BOMULLSSORTERARE BOMULLSSPINNARE BOMULLSVÄVARE BOMVAKT, INDUSTRI JÄRNVÄG BONARE, MEK IND BONARE, MÖBELIND BONARFÖRMAN, MÖBELIND BONDE BONDHUSTRU BORDERARE, EMALJVERK BORDHYVLARE, METALLIND BORDSARBETARE, BAGERI BORDTENNISFÖRESTANDARE BORGARRÅD BORGARRADSSEKRETERARE BORGFOGDE, SÄTERI BORGMÄSTARE BORRARE, GRUVOR BORRARE, MEK. VERKSTAD BORRARE, TRÄIND BORRARFORMAN, GRUVOR BORRARFORMAN, MEK. IND BORRARFÖRMAN, TRÄIND BORRINGENJÖR, BRUNNSBORRN BORRMASKINREPARATOR BORRMASKINSTÄLLARE, MEK. VERKSTAD BORRMÄSTARE, GRUVOR BORRNINGSFÖRMAN, BRUNNS- O DIAMANTBORRIN BORRNINGSFÖRMAN, GRUVOR BORRNINGSFÖRMAN, MEK. IND BORRNINGSFÖRMAN, TRÄIND BORRPOLERARE BORRSLIPARE BORRSMED BORRSORTERARE BORRSTALSBORRARE BORRVAGNSFÖRARE BORRVÄSSARE BORSTARE, MEK. VERKSTAD BORSTARE, SKOIND BORSTARE, STÅLVERK BORSTBINDARE BORSTBINDERIARBETARE BORSTFÖRSÄLJARE, AMBULERANDE BORSTTRÄFABRIKSARBETARE BOSKAPSHANDLARE BOSTADSASSISTENT, FORVALTN BOSTADSFÖRMEDLARE BOSTADSFÖRMEDLINGSFÖRESTANDARE BOSTADSFÖRVALTARE BOSTADSINGENJÖR, FORVALTN BOSTADSINSPEKTÖR, BOSTADSFÖRETAG BOSTADSINSPEKTÖR, FASTIGH FORVALTN BOSTADSINSPEKTÖR, HÄLSOVÅRDSNÄMND BOSTADSKONSULENT, ANNAN BOSTADSKONSULENT, RADG. BOSÄTTNINGSFRAG

33 SIDA BOSTADSKONSULENT, SOCIALFÖRVALTN BOSTADSLANEINGENJÖR, FöRVALTN BOSTADSMÄSTARE BOSÄTTNINGSKONSULENT BOTANIKER BOTANIST BOTTENBRÄNNARE, JÄRNVERK BOTTENBYTARE BOTTENFYLLARE BOTTENFÄRGARE BOTTENLÄDERSTANSARE BOTTENMAKARE, TRÄSKOTILLV BOTTENMAKARE, TUNNBINDERI BOTTENPOLERARE BOTTENSLIPARE, GLASIND BOTTENSPIKARE, SKOIND BOTTENSTAMPARE BOTTENSTÄMPLARE BOTTNARE, ANNAN BOTTNARE, METALLIND BOTTNINGSBEREDARE BOTTNINGSFÖRMAN BOUPPTECKNINGSMAN, ANNAN BOUPPTECKNINGSMAN, BANK BOUTREDARE, ANNAN BOUTREDARE, BANK BOWLINGHALLFÖRESTÅNDARE BOXMAKARE, JÄRNVERK BRANDBILFÖRARE BRANDCHEF BRANDFÖRMAN BRANDINGENJÖR, BRANDBEFÄL BRANDINGENJÖR, FURSÄKR.BOL BRANDINSPEKTÖR BRANDKAPTEN BRANDMAN BRANDMÄSTARE BRANDPOSTSKÖTARE BRANDSERVICEMAN, BRANDREDSKAP BRANDSKADEREGLERARE, FÖRSÄKR. BOL BRANDSKYDDSINGENJÖR BRANDSOLDAT BRANDSTATIONSFÖRESTANDARE BRANDVAKT BREVBÄRARBITRÄDE BREVBÄRARE BREVBÄRARFÖRMAN BREVSORTERARE, KONTOR BREVSORTERARE, POSTVERKET BRICKFLICKA BRIDGEINSTRUKTÖR, SKOLA BRIKETTARBETARE BRIKETTAVSYNARE BRIKETTPRESSARE BRINELLPROVARE, JÄRNVERK BROBYGGARE BROBYGGARE, INGENJÖR BRODDSMED BRODÖS

34 SIDA BROFÖRARE BROKONSTRUKTÖR BROKRANFÖRARE BROMASKINIST BROMONTÖR BROMSPROVARE, SJ BROMÄSTARE BRONSERARE, METALL BRONSERARE, TRÄ BROPLATSLAGARE BROSSLARE BROTSCHARE, GRUVOR BROTSCHARE, MEK. VERKSTAD BROTTARBETARE BROTTBAS BROTTFÖRMAN BROVAKT BRUKSBEREDARE, CEMENT BRUKSBEREDARE, JÄRNVERK BRUKSDIREKTÖR, EJ JORDBRUK BRUKSDIREKTÖR, JORDBRUK BRUKSDISPONENT BRUKSFAKTOR, JÄRNBRUK BRUKSFÖRVALTARE, JORDBRUK BRUKSINGENJÖR, JÄRNBRUK BRUKSINSPEKTÖR BRUKSKAMRER BRUKSKEMIST BRUKSSMED BRUKSSNICKARE, JORDBRUK BRUKSÄGARE, JORDBRUK BRUNNS-O.KLOAKRENSARE BRUNNSBORRARE BRUNNSBORRARFÖRMAN BRUNNSBORRNINGSENTREPRENÖR, OSPEC STKL BRUNNSBORRNINGSENTREPRENÖR, STKL BRUNNSBORRNINGSENTREPRENÖR, STKL BRUNNSGRÄVARE BRUNNSMÄSTARE, HÄLSOBRUNN BRUNNSSPRÄNGARE BRYGGARE BRYGGERIARBETARE BRYGGERIFÖRESTÅNDARE BRYGGERIFÖRMAN BRYGGERI INGENJÖR BRYGGERIUTKöRARE, CHAUFFÖR BRYGGERIUTKÖRARE, KUSK BRYGGERIVERKMÄSTARE BRYGGHUSARBETARE BRYGGMÄSTARE BRYNARE BRYTARE, GLASBRUK BRYTARE, GRUVOR, STENBROTT BRYTARMONTÖR, STARKSTRÖM BRÄDGARDSARBETARE BRÄDGARDSFAKTOR BRÄDGARDSFÖRMAN BRÄDGARDSINSPEKTOR BRÄDGARDSMÄSTARE

35 SIDA BRÄDKAPARE BRÄNNARE, BRÄNNVINSBRÄNNERI BRÄNNARE, KERAMIKIND BRÄNNARE, LACK, EMALJ BRÄNNARE, SINTRINGSVERK BRÄNNARE, SVETS BRÄNNERIARBETARE BRÄNNMÄSTARE BRÄNNOPERATÖR, MEK IND BRÄNNTORVARBETARE BRÄNNVEDSINFRAKTARE BRÄNSLEFRAKTARE BRATTFORMARE, METALLGJUTERI BRÄTTMAKARE, METALLGJUTERI BRÄTTMÄSTARE, METALLGJUTERI BRÖDAVSYNARE BRÖDBITRÄDE, RESTAURANG BRUDKONTROLLANT BRÖDNEDSLAGARE BRÖDPACKARE BRDTJRUMSFÖRESTÅNDARE BRÖDRÄKNARE BRÖDUTKÖRARE, CHAUFFÖR BUD, SPRINGPOJKE BUDBYRÄÄGARE, OSPEC. STKL BUDBYRÄÄGARE, STKL BUDBYRÄÄGARE, STKL BUDCENTRALCHEF BUDCENTRALFÖRESTANDARE BUDDISTPRÄST BUDGETASSISTENT BUDGETCHEF, ANNAN BUDGETCHEF, FÖRVALTN BUDGETEKONOM BUDGETKAMRER, ANNAN BUDGETKAMRER, FÖRVALTN BUDGETMAN BUDGETSEKRETERARE, ANNAN BUDGETSEKRETERARE, FÖRVALTN BUDGETSPECIALIST BUDPOJKE BUFFEBITRÄDE BUFFERTBORDSOPERATÖR, SÅGVERK BULLDOSERFÖRARE BULTARBETARE BULTAVSYNARE BULTDRAGARE BULTGÄNGARE BULTMONTÖR BULTPRESSARE BULTSMED BULTSVARVARE BUNKRINGSARBETARE BUNTARE, FÄRGERI BUNTARE, IND BUNTFÖRMAN, IND BUNTGALLRARE BUNTMAKARE, PÄLSVARUTILLV BUNTMAKARE, TRYCKERI

36 SIDA BUNTRIVARE BUNTVERKSSKöTARE BUSSBILJETTFÖRSÄLJARE BUSSCHAUFFÖR BUSSFÖRARE BUSSFÖRMAN BUSSINREDNINGSSNICKARE BUSSKONDUKTÖR BUSSKONTROLLANT BUSSLINJECHEF BUSSMÖRJARE BUSSREPARATÖR BUSSSTATIONSFÖRESTANDARE BUSSTATIONSBITRÄDE BUSSTRAFIKLEDARE BUSSTVÄTTARE BUSSVERKSTADSARBETARE BUSSVÄRDINNA BUSSÄGARE, OSPEC STKL BUSSÄGARE, STKL BUSSÄGARE, STKL BUTELJAVSYNARE, BRYGGERI BUTELJAVSYNARE, GLASIND BUTELJGLASBRUKSARBETARE BUTELJPACKARE BUTELJPLOCKARE BUTELJPROVARE BUTELJSKÖLJARE, BRYGGERI BUTELJVÄGARE BUTIKSASSISTENT, DETALJ BUTIKSBITRÄDE, ANNAN BUTIKSBITRÄDE, KASSÖRSKA BUTIKSCHEF, DETALJ BUTIKSCHEF, PARTI BUTIKSELEV BUTIKSEXPEDITÖR BUTIKSFÖRESTANDARE, DETALJ BUTIKSFÖRESTANDARE, PARTI BUTIKSINNEHAVARE BUTIKSINREDNINGSSNICKARE BUTIKSINSPEKTÖR BUTIKSINSTRUKTÖR BUTIKSKASSÖR BUTIKSKONSULENT BUTIKSKONTROLLANT, VARUHUS BUTIKSVÄRDINNA BUTIKSÄGARE BYGDEMONTÖR, EL BYGELISÄTTARE BYGGARBETSLEDARE BYGGMÄSTARE, ANNAN BYGGMÄSTARE, FÖRETAGARE OSPEC STKL BYGGMÄSTARE, FÖRETAGARE STKL BYGGNADSARBETARE, ANNAN BYGGNADSARBETARE, HUSFABRIK BYGGNADSARMERARE BYGGNADSBESKRIVARE BYGGNADSCHEF BYGGNADSELEKTRIKER

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2016-01-28 2173 3D-designer 2173 3D-grafiker 2173 3D-visualiserare 5242 Abonnemangsförsäljare 4222 Abonnemangskontorist

SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2016-01-28 2173 3D-designer 2173 3D-grafiker 2173 3D-visualiserare 5242 Abonnemangsförsäljare 4222 Abonnemangskontorist SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2016-01-28 2173 3D-designer 2173 3D-grafiker 2173 3D-visualiserare 5242 Abonnemangsförsäljare 4222 Abonnemangskontorist 3114 Abonnentingenjör, vatten och avlopp 4222 Abonnentman

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB 1 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Richard Palmer ÅSUB Arbetslösheten i år fortfarande högre än under motsvarande tid förra året 2 Öppen arbetslöshet januari 2010 - maj 2012 (procent) 4,0 3,5 3,0 2,5 2010

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 15 691 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Yrke och socioekonomisk ställning År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 951 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Landareal: 951 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring Landareal: 951 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 15 691 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 269 kvkm Invånare per kvkm: 40 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

SEI-kod Yrkesbenämning 2015-02-03 46 3D-designer 46 3D-grafiker 46 3D-visualiserare 36 Abonnemangsförsäljare 36 Abonnemangskontorist 46

SEI-kod Yrkesbenämning 2015-02-03 46 3D-designer 46 3D-grafiker 46 3D-visualiserare 36 Abonnemangsförsäljare 36 Abonnemangskontorist 46 SEI-kod Yrkesbenämning 2015-02-03 46 3D-designer 46 3D-grafiker 46 3D-visualiserare 36 Abonnemangsförsäljare 36 Abonnemangskontorist 46 Abonnentingenjör, vatten och avlopp 36 Abonnentman 46 Account manager

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 64 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare Befolkning 2009 Sysselsättning 2007 Yrke och socioekonomisk ställning Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 96. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 96. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 96 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Landareal: 638 kvkm Invånare per kvkm: 85. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 638 kvkm Invånare per kvkm: 85. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 638 kvkm Invånare per kvkm: 85 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 5. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 5. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 699 kvkm Invånare per kvkm: 5 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 386 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 386 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 386 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 739 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 274. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 274. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 274 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 151 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 643 kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 643 kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 643 kvkm Invånare per kvkm: 60 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,67. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,67. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 4 224 kvkm Invånare per kvkm: 0,67 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 974 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 974 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 201 Landareal: 974 kvkm Invånare per kvkm: 20 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 2 362 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 3 050 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Landareal: 799 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 799 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 799 kvkm Invånare per kvkm: 21 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 629 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 739 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring Landareal: 1 047 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2008 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 374 kvkm Invånare per kvkm: 45. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 374 kvkm Invånare per kvkm: 45. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 374 kvkm Invånare per kvkm: 45 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 201 Landareal: 1 748 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 7. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 534 kvkm Invånare per kvkm: 7 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 3 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 216 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 5 396 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 172 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 584 kvkm Invånare per kvkm: 87. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 584 kvkm Invånare per kvkm: 87. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 584 kvkm Invånare per kvkm: 87 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 674 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 674 kvkm Invånare per kvkm: 21. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 674 kvkm Invånare per kvkm: 21 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 137 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 320 kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 320 kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 320 kvkm Invånare per kvkm: 31 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer