Typsäker registeraccess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Typsäker registeraccess"

Transkript

1 Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har byggts vidare på. 1 Inledning Dags att skriva den där devicedrivern? Börjar bläddra lite i databladet för kretsen och kommer till sidorna som beskriver registren. rad upp och rad ner med kryptiska förkortningar. Vissa 8 bitar andra 16 och en och annan 32 bitars pekare. Här och där statusregisten där enskilda bitar ska sättas och läsas. Vissa reagerar bara man skriver oavsett innehåll. Matt redan? Hur bringa ordning i denna röra utan att behöva göra en utredning varje gång hårdvaran ska röras? För att göra det hela konkret kommer jag använda den gamla datorn Amiga som exempel. Den innehåller lite olika hårdvaruehenheter och presenterar en del av de egenheter man kan råka ut för. Vi börjar med en 8520 CIA (complex interface adapter). En krets som har 16 GPIO pinnar, ett serieregister, två timers, en time of day klocka och lite allmän interruptlogik. Amigan har två stycken (A och B) så om vi tittar på A så har den 16 stycken 8 bitars register enligt nedan: CIAA Address Map Byte Register Data bits Address Name BFE001 pra /FIR1 /FIR0 /RDY /TK0 /WPRO /CHNG /LED OVL BFE101 prb Parallel port BFE201 ddra Direction for port A (BFE001);1 output (set to 0x03) BFE301 ddrb Direction for port B (BFE101);1 output (can be in/out) BFE401 talo CIAA timer A low byte ( Mhz NTSC; Mhz PAL) BFE501 tahi CIAA timer A high byte BFE601 tblo CIAA timer B low byte ( Mhz NTSC; Mhz PAL) BFE701 tbhi CIAA timer B high byte BFE801 todlo 50/60 Hz event counter bits 7-0 (VSync or line tick) BFE901 todmid 50/60 Hz event counter bits

2 BFEA01 todhi 50/60 Hz event counter bits BFEB01 not used BFEC01 sdr CIAA serial data register (connected to keyboard) BFED01 icr CIAA interrupt control register BFEE01 cra CIAA control register A BFEF01 crb CIAA control register B Note: CIAA can generate interrupt INT2. Hur ska nu detta användas? säg att vi vill sätta parallellporten till bara höga utsignaler så du skulle följande kunna funka: *(volatile unsigned char *)bfe301 = 0xff; // Alla utgångar *(volatile unsigned char *)bfe101 = 0xff; // Sätt dom höga. Den som nu använder den här metoden är det givevis skottpengar på. Ett sämre sätt att hantera hårdvara ur underhållsynpunkt är svårt att tänka sig. Dock visar det på vilka mekanismer vi måste uppnå. Vi måste casta en konstant adress till rätt typ. I vårt fall är det 8 bitars register så unsigned char är lämplig. Vi måste ange volatile för att visa kompilatorn att skrivning och läsning har sidoeekter. Annars kan kompilatorn lätt optimera bort operationen. Vi måste någonstans använda numeriska adresser. Symboliska namn hade varit bättre men det är inte helt självklart hur de ska anges (Vi har t. ex. era CIA kretsar). En vanlig lösning är våra gamla hederliga macros. #define CIAA_PRB (volatile unsigned char *) bfe101 #define CIAA_DDRB (volatile unsigned char *) bfe301 //... *CIAA_DDRB = 0xff; *CIAA_PRB = 0xff; Det funkar. Det är betydligt bättre än tidigare men kan vi göra bättre? Några saker att lägga märke till. Se strukturen på namnet CIAA_DDRB. Vore inte ciaa::ddrb mer naturlig syntax att använda i C++? För att inte tala om användningen av gemener snarare än VERSALER? Olika register har olika egenskaper. Vissa kan bara läsas, andra skrivas, några ska strobas. Det är en typ av typinformation som inte kompilatorn känner till. Inget problem här att skriva till ett 'read only' register. Vid denitionen av namnen blir det rätt så mycket upprepningar. Varken roligt eller speciellt underhållsvänligt. Speciellt volatile kan man missa utan att kompilatorn klagar. 2

3 När sedan olika bitar inom register ska namnges blir det riktigt intressant. Biten ska sättas, är det då bitmasken eller bitnumret som namnet härrör till? Kompilatorn kommer inte klaga så det blir debuggern som får hitta svaret. Kan vi ge olika typer till dessa så kompilatorn stoppar oss _innan_ koden börjar exekvera? 2 Grundideer Vad gör att C++ skulle göra ett bättre jobb än C att hantera detta? Trots allt, C jobbar nära hårdvaran och vi vet i alla fall att inget onödigt sker. Det gör förvisso assembler också men vi undviker att använda det trots allt. Dagens kompilatorer med optimering klarar för det mesta av att skala bort onödigt bagage i koden. Användning av templates och små inline funktioner kommer resultera motsvarande kod som en C implementation skulle ge. I slutet kommer genererad kod visas som backar upp påståendet. Funktioner I C++ tar funktionssignaturen hänsyn till typen på argumenten så vi kan utnyttja det för att välja rätt funktion givet en viss typ. De generella funktionerna read och write överlagras för läsning och skrivning. Om man ogillar namnet p.g.a. krocken med läsning och skrivning av l så kan kanske den gamla datorn C64 inspirera oss med sina peek och poke. Notationen med :: Notationen med :: är rätt så lätt att uppnå om vi kapslar in namnen i en klass, struct eller en namnrymd. I vårt fall fungerar en struct bra. Nu undrar kanske vän av ordning, varför inte bara deklarera ett antal medlemsvariabler och accessa dessa med -> operatorn? T. ex. struct CIA { unsigned char pra; unsigned char prb;... ; volatile CIA* ciaa=reinterpret_cast<volatile CIA*>(bfe001); ciaa->pra = 0xff;... Finns bara ett problem. Standarden garanterar inte att medlemmar följer direkt på varandra utan kan stoppa in 'padding bytes' efter eget bevåg. Dessutom fungerar det inte speciellt bra i vårt fall där adresserna stegas upp med 0x100 per register. Användning av enum Vi kommer att använda enum för att ange adresser. Utan att dra ut alltför mycket på det: typedef unsigned char u8; 3

4 struct ciaa { enum reg8 { pra = 0, // GPIO port A prb, // GPIO port B ddra, // GPIO DDR port A ddrb, // PGIO DDR port B talo, // Timer A low byte tahi, // Timer A high byte tblo, // Timer B low byte tbhi, // Timer B high byte todlo, // Time of Day low byte. todmid, // Time of day mid byte. todhi, // Time of day high byte (10) res0, // Reserved dr, // Serial data register icr, // Interrupt control register cra, // Control register A crb // Control register B ; static const unsigned int base = 0xBFE001; ; Koden talar för sig själv. Tyärr är den inte speciellt användbar utan lite hjälpfunktioner: inline volatile u8 * regaddress(ciaa::reg8 reg) { return reinterpret_cast<volatile u8*>(ciaa::base + reg * 0x100); inline u8 read(ciaa::reg8 reg) { return *regadress(reg); inline void write(ciaa::reg8 reg, u8 value) { *regaddress(reg)=value; Koden ser i alla fall mer modern ut med mindre versaler. Har vi vunnit något annat? I regadress tar vi hand om osetökningen av 0x100 per register. Tittar vi på användningen av detta write(ciaa::tblo, TIMERVAL & 0xff); write(ciaa::tbhi, (TIMERVAL >> 8)& 0xff); write(ciaa::crb, 0x11); Så blir det rätt så rent. 4

5 Typer av register Typen vi anger i funktionerna är ciaa::reg8. D.v.s. har vi era enum angivna i structen så genererar de olika distinkta typer och vi behöver olika read och write funktioner. Detta är en feature! Antag att vi har några 16 bitar register och lägger in dem i en egen enum: typedef unsigned short u16; struct enum reg8 { // som förut. enum reg16 { u16reg1 = 16, u16reg2 ; inline volatile u16 * regaddress(ciaa::reg16 reg) { return reinterpret_cast<volatile u16*>(ciaa::base + reg * 0x100); inline u16 read(ciaa::reg16 reg) { return *regadress(reg); inline void write(ciaa::reg16 reg, u16 value) { *regaddress(reg)=value; På motsvarande sätt kan man för varje kategori av register med liknande egenskaper skapa en egen enum. T. ex. har vi 'read only' register behöver vi enbart deniera read funktionen och får kompileringsfel om write används. Eller varför inte vara lite uppnningsrika. notera talo, tahi, tblo och tbhi. Dessa är egentligen 16 bitars register uppdelade på 8-bitars delar. Deniera en ny enum med registren ta och tb skriv read och write funktioner som tar hand om 8 bitars skrivningen. Generellt, alla förenklingar som görs en gång på denna nivå och som sparar oss från att göra dem era gånger i användarkod är värda att undersöka. logiska operatorer Utöver rena skrivningar kan logiska operatorer vara trevliga följande kan även läggas till: inline void and_reg(ciaa::reg8 reg, u8 value) { *regaddress(reg) &= value; inline void or_reg(ciaa::reg8 reg, u8 value) { *regaddress(reg) = value; 5

6 inline void xor_reg(ciaa::reg8 reg, u8 value) { *regaddress(reg) ^= value; Känner man sig komfortabel så kan även (alternativt enbart) motsvarande operatorer överlagras. Templates Efter ett par olika enums börjar man tröttna på att upprepa olika funktioner med ungefär samma innehåll. Templates är designade att ta hand om precis denna situation. Säg att vi vill göra en template-version av regadress. Innan vi kodar bör vi fundera på eventuella template argument till en generell sådan. En uppenbar är typen av register (ciaa::reg8) så den ska med. Nästa är typen på returvärdet (u8). Den är inte helt uppenbar. Vi kanske vill koppla registertyp till returtyp i andra sammanhang och har en mer generell lösning med t. ex. traits implementerad. I detta fall kan returtyp härledas från registertypen. Men i generella fallet så ska det nog vara en egen parameter. Ska volatile vara del av template parametern eller ska den anges explicit i koden? Om den är del av parametern kan vi skapa funktioner utan volatile med tillhörande misstag. Ligger den i funktionen har vi ingen möjlighet att plocka bort en onödig. Kostnaden är missade optimeringsmöjligheter för kompilatorn men det bör vara ett billigt pris för de få aktuella fallen. Den skrivs i funktionen. Sist är namnet på strukturen för att få tag i basadressen också. Så nästa försök för regadress: template<typename Device, typename RegType, typename Type> volatile Type * regaddress(regtype reg) { return reinterpret_cast<volatile Type*>(Device::base + reg); En generell implementation för de esta situationer. Men i vårt fall behövs en liten annan implementation template<> volatile u8 * regaddress<ciaa, ciaa::reg8, u8>(ciaa::reg8 reg) { return reinterpret_cast<volatile u8*>(ciaa::base + reg * 0x100); Med andra ord för de esta enheter bör den generella fungera men vi har möjlighet att skapa specialiceringar vid behov. 6

7 Läsning och skrivning Ska vi även skapa templates för read och write? Det är en möjlighet men det är inte säkert den bästa lösningen. Anledningen till att vi har olika enums är att kunna kontrollera vilka operationer vi kan utföra på dem. Med en generell template försvinner den möjligheten. Finns också en till anledning att föredra vanliga funktioner. Vid fel blir felmedelanden lättare att tolka. Samtidigt har vi problemet med upprepad kod. Vi löser det här med användning av, ve och fasa, ett par macros enligt nedan #define HW_REG_RO(dev, type, rtype) \ inline type read(dev::rtype reg) \ { \ return *regaddress<dev, type, dev::rtype>(reg); \ #define HW_REG_WO(dev, type, rtype) \ inline void write(dev::rtype reg, type value) \ { \ *regaddress<dev, type, dev::rtype>(reg)=value; \ #define HW_REG_ANDEQ(dev, type, rtype) \ inline void operator&=(dev::rtype reg, type value) \ { \ *regaddress<dev, type, dev::rtype>(reg)&=value; \ #define HW_REG_OREQ(dev, type, rtype) \ inline void operator =(dev::rtype reg, type value) \ { \ *regaddress<dev, type, dev::rtype>(reg) =value; \ #define HW_REG_RW(dev, type, rtype) \ HW_REG_RO(dev, type, rtype) \ HW_REG_WO(dev, type, rtype) \ HW_REG_ANDEQ(dev, type, rtype) \ HW_REG_OREQ(dev, type, rtype) Notera här att både and och or varianterna kräver både läsning och skrivning. Dessa kan bara användas när båda nns. Så med de nya generella funktionerna på plats kan vi ersätta våra tidigare funktioner med struct ciaa { enum reg8 { pra = 0, // GPIO port A //... som förut. static const unsigned int base = 0xBFE001; ; 7

8 template<> inline volatile u8 * regaddress<ciaa, u8, ciaa::reg8>(ciaa::reg8 reg) { return reinterpret_cast<volatile u8*>(ciaa::base + reg * 0x100); HW_REG_RW(ciaa, u8, reg8) Har vi nu era kategorier behöver vi bara lägga till de olika makron som svarar mot den funktion vi vill tillåta för motsvarande enum. Använder vi dem sedan på ett felaktigt sätt så får vi kompileringsfel. Tack vare templatevarianter av regaddress behöver vi aldrig komma ihåg t. ex. volatile om vi inte behöver en specialisering. Där försvann en hel klass med potentiella fel. Totalt sett en betydligt renare lösning än gamla C idiomen. 3 Bitaccess Nästa steg att undersöka är bitaccess. Tittar vi t. ex. på registret icr så har varje enskild bit en egen betydelse. Vem har inte utfört motsvarigheten till följande: u8 t=read(ciaa::icr); t = 0x80; write(ciaa::icr, t); Kan se slösaktigt ut med tre rader men en läsning, en logisk operation och en skrivning är precis det som behövs så efter optimering ger detta optimal kod. Återigen vore det trevligt med symboliska namn. En ny enum ger en ny typ så då har vi frihet att välja funktionalitet efter det. Exempel på hur bitar för icr kan representeras enum reg8_bits { // For register icr, ta = 0, // Timer A tb = 1, // Timer B alrm = 2, // Time of day alarm sp = 3, // Serial port flg = 4, // Flag interrupt from external port. ir = 7 // (Read only) interrupt request. ; Här använder vi bitpositioner för att ange bitar. Vad har vi nu att ta hänsyn till och vad vill vi kunna göra med dessa bitar? Ibland används bitposition, ibland vill man utnyttja bitmasken. Vi behöver ett bra sätt att använda båda med full typsäkerhet från kompilatorn. Dessa bitar är knutna till ett enskilt register. Ska vi binda dem till detta eller nöjer vi oss med att knyta dem till en grupp med register? 8

9 Ibland används speciella metoder för access till bitar. Vill vi kapsla in dessa och presentera ett normalt gränsnitt utåt? Knytning till register Ska bitsymboler vara knutna till enskilda register eller till en device? Frågan är inte lätt och är beroende av situationen. Huvudanledningen att välja att knyta bitar till enheten är bekvämlighet. För varje ny typ vi inför så måste vi deniera accessfunktioner. Väljer vi att knyta bitarna till registren och det är många register med bitdenitioner blir det mycket funktioner att deniera. Är dessa dessutom liknande blir det repetetivt och lätt att göra fel. Inte direkt det vi vill uppnå. Fördelen med knytning till registren är dels bättre kontroll. Dessutom kan man undvika namnkrockar. Har vi olika bitar i olika register med samma namn blir det problem om vi inte kapslar in dem på något sätt. Så denna funktionalitet behövs också. Vid inkapsling på registernivå så är notationen ciaa::icr::ta en naturlig notation med enhet::register::bit. Sättet att representera namndelen blir återigen som en struct. Tyvärr blir det namnkrock då registret (icr) ska förekomma på två ställen. Dels som enum för registret, dels som struct för bitarna. Försök att plocka bort enumvärdet och hantera hela registeracessen inom structen blir inte helt bra. Den korta versionen är att man då får skriva write(ciaa::icr(), data); Paranteserna är för att konstruera ett temporärt objekt vid funktionsanropet. Försök att göra icr som statisk innebär att den ska denieras någonstans. Inte lätt att få in i en.h l. Alternativet som används här är att att leva med två namn. Registret icr står kvar som enum och structen får namnet icr_bit. Så då kan man tänka sig följande i användarkod: write(ciaa::icr_bit::ta, 1); int i=read(ciaa::icr_bit::ta); Detta blir tydligt i användarkoden och vi har kvar möjligheten att hantera registret som helhet. Här kan man tänka sig att använda bool som typ. Det är dock inte helt rätt då true och false är logiska utsagor från propositioner medan en bit är en numerisk typ med en rätt så begränsad domän av två värden. Lite mer praktiskt så ska senare ett bitfält denieras med typen int. Det är bra om de har samma typ för att lagra data. Väljer man att lägga bitarna på devicenivå räcker det med att utelämna en interna strukturen och deniera enum för bitarna direkt i den yttre. Bitnummer eller bitmask Vanligtvis när man läser datablad eller diskuterar bitar så är det bitnummer som används. Trots det, när väl koden ska skrivas så behövs bitmasken för att sätta eller maska bort bitar ifrån register. Med gamla #dene baserade metoder så ser inte kompilatorn skillnad på dessa och försöker gladeligen maska bort en bit m.h.a. bitnumret. 9

10 Tyvärr kommer vi inte ifrån detta så länge som vi använder vanliga typedefs för u8, etc. En enum såväl som char, short e.t.c. är inbyggda integertyper och kompilatorn omvandlar fritt mellan dessa. För en säkrare lösning krävs att u8 blir en fullvärdig klass. Det blir en överkurs för en annan gång. Här är bitarna specierade med bitnummer. En automatisk funktion för att konvertera dessa till bitmasker behövs. Konverteringen ska även ändra typen från bittypen till den bitbredd som registret använder. Fortsätter vi vårt exempel med icr så: u8 mask_from_bit(ciaa::icr_bit::bits bt) { return static_cast<u8>(1 << bt); När man nu vill speca alla bitar i ett register (Vid initialiseringen t. ex.) Kan vi göra följande: write(ciaa::icr, mask_from_bit(ciaa::icr_bit::ta) mask_from_bit(ciaa::icr_bit::tb) //... ); Det är rätt så tydligt. Inte lika säkert som med bitnamnet direkt i write funktionen men det får vi leva med. Vill helst att följande skulle ge kompileringsfel men det sker inte så länge kompilatorn fritt kan konvertera mellan u8 och olika enums. // Vore bra om detta inte fugerade utan gav kompileringsfel. write(ciaa::icr, ciaa::icr_bit::ta ciaa::icr_bit::tb) //... ); Det man kan klaga på är att mask_from_bit känns lite långt. Lite onödigt långt... Går det att förbättra? En lämplig operatoröverlagring borde göra susen. Vi har ett argument in och ett ut så en unär operator. Vilken ska vi ta? Det nns ett antal aritmetiska och logiska men dem bör vi undvika. Man kan räkna normalt med maskerna och att överlagra dessa är att be om förvirring. Bättre med något som är helt onaturligt i sammanhanget så att det syns att överlagring har skett. Kan man sedan hitta en vettig liknelse för att motivera valet så borde vi vara hemma. Pekare används även som s.k. handle för objekt. Man skickar runt pekaren för att sedan komma åt objektet den pekar på. Kan man betrakta bitnumret 10

11 som ett handle för bitmasken? Helt galet är det inte och i dessa operationer nns inte en pekare i sikte så ingen borde kunna missta det för en avreferering utan att reagera. Så operator* är vår kandidat. Observera att operator& ska inte användas. Allmännt avråds det ifrån att överlagra unära operator& om man inte vet exakt vilka konsekvenserna blir. Så här blir koden: u8 operator*(ciaa::icr_bit::bits bt) { return static_cast<u8>(1 << bt); //... write(ciaa::icr, *ciaa::icr_bit::ta *ciaa::icr_bit::tb //... ); u8 t=0; t = *ciaa::icr_bit::sp *ciaa::icr_bit::flg; reg_or(ciaa::icr, t); Med andra ord kan vi nu räkna med bitar ungerfär som på samma sätt som vi är vana vid. Dessutom har operator* högre proritet än både operator+ och operator. Jämför med t. ex. (1 << bit1 + 1 << bit4) som har annat resultat än (1 << bit1 1 << bit4). Med vår lösning är (*bit1 + *bit4) samt (*bit1 *bit4) identiskt och det resultat vi vill ha. Jag har själv blivit biten av denna bugg ett antal gånger. Hur ser vår skrivning ut (notera att detta tar inte hänsyn till icr:s speciella skrivvariant): void write(ciaa::icr_bit::bits bit, int val) { u8 t=read(ciaa::icr); if (val) t = *bit; else t &= ~*bit; write(ciaa::icr, t); Speciell behandling av bitar Tittar vi närmare på icr registret så ser vi att vid skrivning av detta anger de olika bitarna inte vad som ska stå utan en 1 säger att biten ska skrivas. Värdet som ska skrivas nns i bit 7. Vill vi sätta bit 2 och 6 ska vi skriva 0xc4 till registret. Observera att ingen läsning behövs för att lämna övriga orörda. Denna typ av specalbehandling vore trevligt att kunna automatbehandla. T ex. följande rutin: void write(ciaa::icr_bit::bits bit, int val) { u8 t= *bit (val? 0x80 : 0); 11

12 write(ciaa::icr, t); Fördelen är att nu slipper man tänka på hur bitarna ska accessas varje gång man accessar dem. Att skriva en bit ser likadant ut oavsett hur hårdvaran vill bli accessad. 4 Bitfält Inte alltid är det bara en bit av ett register som ska delhanteras. Vanligt är att begränsade sekvenser av bitar (bitfält) skapar små oberoende delar av registret. Vi har inget i vårt nuvarande exempel så antag följade ktiva enhet. Den har ett 8-bitars register med två 4-bitars nibble i sig: struct dummydev { enum reg_8 { reg1, reg2 ; struct reg1_rng { enum ranges { lownibble = MAKE_RANGE(0, 4), highnibble = MAKE_RANGE(4, 4) ; ; ; Vi använder samma struktur som som för bitaccess. Det stora frågetecknet är kring MAKE_RANGE. Denna är denierad enligt följande: #define MAKE_RANGE(low_bit, size) ((low_bit) (size) << 8) Vi kodar alltså in startbiten och bredden på bitfältet som övre och undre byte i enumkonstanten. På samma sätt som för bitar så använder vi operator* för att ta fram masken för ett bitfält. u8 operator*(dummydev::reg1rng::ranges range) { const int size = (range >> 8) & 0xff; return static_cast<u8>(((1 << size)-1) << (range & 0xff)); D.v.s *lownibble returnerar 0x0f. Nästa fråga gäller hantering av värden. Vill vi skriva något till highnibble så vill vi använda värden i områden Men innan skrivning måste de skiftas 4 bitar till vänster och detta sker konsekvent. Vi har återigen ett problem med två olika typer av data, Dels hantering av värden som vanliga tal. Dels värden formaterade för registeraccess. 12

13 Hantering av bitfältsvärden Nu börjar vi nå gränsen för långt vi kan pressa kompilatorn utan att syntaxen börjar bli jobbig att hantera. Våra vanliga tal hanteras som int och registeraccessen använder u8 vilket är unsigned char via typedef. Kompilatorn kommer inte att klaga om vi mixar dessa. Varför ck vi inte detta problem med bitarna? Vi sätter värden även där. Anledningen är att med enskilda bitar har vi bara två tillstånd, 0 och 1. Då kan närvaro och frånvaro av biten räcka som indikering av biten. Ska vi sätta en bit använder vi bitnamnet, annars låter vi bli så värdet vi sätter är implicit och dyker aldrig upp som fristående värden med tillhörande typ. Med bitfält har vi er möjliga värden och värdet måste hanteras explicit och det värdet kommer att ha en typ som vi har valt till int. Man kan tänka sig att låta u8 med era vara fullständiga klasser så vi har kontroll över deras access. Dock får det bli en utvidgning för framtiden. För stunden får vi leva med potentiell konikt. Den är i alla fall inte värre än vad vi kom ifrån med #dene baserade C idiom. Vi behöver konverteringsfunktioner mellan registervärden och vanliga värden. Här kommer vi använda den vanliga konventionen att bitar utanför bitfältet sätts till noll. Se följande funktioner: inline u8 reg_from_val(dummydev::reg1rng::ranges range, int v) { const int size = (range >> 8) & 0xff; return static_cast<u8> ((((1 << size)-1) & v) << (range & 0xff)); inline int val_from_reg(dummydev::reg1rng::ranges range, u8 v) { return (v & *range) >> (range & 0xff); Att använda from istället för det mer vanliga to i namnen har fördelen att typen på returvärdet stämmer med första ordet i funktionsnamnet och andra ordet med typen i argumentet. T. ex. val_from_reg har val först och vanligt värde som returvärde. Den har reg som andra del och typen för reg nns i argumentet. Det blir lätt att se vilken typ av data som funktionen tar emot och returnerar genom att se på funktionsnamnet. Kan vi göra någon form av operatoröverlagring? Tveksamt. Vi har två argument så det skulle vara en binär operator. Tyvärr har vi två olika typer in (range, int) och en tredje (u8) ut och det nns ingen användbar operator som uppför sig så i C++. Närmast är operator.* men den är synnerligen speciell. Vi får leva med namnen. Exempel på användning: write(dummydev::reg1_rng::lownibble, 9); write(dummydev::reg1_rng::highnibble, 7); // Annan variant. write(dummydev::reg1, 13

14 reg_from_val(dummydev::reg1::lownibble, 9) reg_from_val(dummydev::reg1::highnibble, 7)); Allmänt kan sägas att formen med direkt användning av bitfältswrite är säkrare än att explicit försöka räkna ut ett värde och sedan skriva dessa till register. Med bitfältswrite riskerar vi inte sammanblandning av typer p.g.a. att kopilatorn konverterar olika integers till varandra. 4.1 Idé om full klassstatus till olika registertyper En variant om man vill ha full klassstatus på t. ex. u8 så borde följande fungera class u8 { unsigned char data_; public: explicit u8(unsigned char d) : data_(d) {; operator unsigned char() { return data_; // copy constructor, operator=... ; Vårt problem är att när kompilatorn förväntar sig en int eller unsigned char så tillåter den både enum int eller unsigned char för den delen och utför implicit konvertering. Däremot när den förväntar en enum så är det enbart medlemmar av denna enum som tillåts. Med vår operator* går vi över till en primitiv typ och när sedan registret skrivs ska funktionen ha en unsigned char vilket kompiltatorn accepterar både bitmask (u8) och bitnummer (enum). Med ovanstående denition av u8 blir den en full typ. Vi har gjort konstruktorn explicit så att kompilatorn inte kan använda den direkt. Nackdelen är att varje gång man ska skriva ett värde måste u8 anges explicit, t. ex: write(ciaa::pra, u8(0xff)); Tycker man att det är ett billigt eller dyrt pris att betala är en smaksak. 5 Felsökning Tack vare våra olika funktioner har vi nu ett antal platser att haka in oss för felsökning. Kan man under utveckling tillåta lite extra kod så kan assert() komma väl till pass. Speciellt funktionerna för bit och bitfält nns det möjlighet till detta. T. ex. ingående värde till ett bitfält ska aldrig vara större än vad som får plats i fältet. MAKE_RANGE ska inte generera bitar bortom sista registerbiten heller. Dessa tester kan stoppas in under utveckling för att sedan tas bort mot slutet när timing börjar bli viktigt. 14

15 Väljer man implementation av class u8, så kan man låta konstruktorn ta en int som argument. Sedan sätta in en assert(in>=0 && in <256) i funktionskroppen. Då märks det direkt när man av någon anledning försöker skriva för stora eller negativa värden. T.ex. att man tror att det är ett 16 bitar register eller i ett svagt ögonblick tror att 256 får plats i 8 bitar (sånt händer). 6 Sammanfattning I har nu tittat på ett antal sätt att försöka förbättra kompilatorns möjlighet att kontrollera accesser till hårdvaruregister i C++. Beroende på hur mycket man väljer att implementera kan textmassan i programmet öka den del, men med optimering bör inte run-time lida speciellt mycket. Fördelarna är att man tar bort felklasser som är lätta att införa men kan vara extremt svåra att hitta. En utelämnad volatile kan, beroende på kompilatoroptimering, ge era accesser eller ta bort access till register. Den kan även ge aliasing in i närliggande register. Nackdelar med metoden kan vara att man inför C++ konstruktioner som mindre vana C++ programmerare kanske inte är bekväma med. Det är en bedömningsfråga från fall till fall om man tycker det är värt det. Ofta när man ska utveckla mot en microkontroller följer det med färdiga headerler med registerdenitioner. I detta fall är det här ett dubbelt arbete. Men för de fall man inte kan använda dessa headerler av någon anledning kan ovanstående vara av nytta. Ävan fall där gemensam kod ska fungera i olika utvecklingsmiljöer kan ovanstående utnyttjas som ett lager mellan hårdvaran och övrig kod. 15

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM 1 Introduktion till datortekniken KOMPENDIUM GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR Innehåll Del 1: (detta häfte) 1. Introduktion till datortekniken 7. Dataväg, ALU och minne 8.

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper Avdelning för datavetenskap Daniel Jansson och Mikael Jansson Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper The development of an Instant Messaging client as a language wrapper Datavetenskap

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer