Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner"

Transkript

1 Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1

2 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner med resultat, däremot har vi ogenerat använt sådana funktioner: result = math.log( x ) print math.sin( radians ) Egna funktioner med resultat ("fruktbara funktioner") definieras med hjälp av en variant av return-satsen: def area( radius ): temp = math.pi * radius**2 return temp 2

3 return-satsen return-satsen finns alltså i två varianter: med eller utan retur-värde return return uttryck Båda varianterna avbryter aktuellt funktionsanrop. Kod som därmed aldrig kan exekvera kallas död kod: return -x print "This can never get printed" Det förra exemplet kan skrivas mer kortfattat som def area( radius ): return math.pi * radius**2 3

4 return-satsen En funktion kan innehålla flera return-satser: def absolutevalue(x): if x < 0: return -x else: return x Notera att denna funktion inte innehåller någon död kod! 4

5 return-satsen En funktion som når slutet av sin kropp returnerar automatiskt None. Betrakta följande funktion: def absolutevalue(x): if x < 0: return -x elif x > 0: return x Definitionen är helt korrekt enligt Python, men antagligen inte det som programmeraren tänkt sig! >>> print absolutevalue(0) None 5

6 Om rekursiva definitioner Rent circulär definition (dvs nonsens): äger (av äga) [v] modeord beskrivande företeelse eller person som äger Meningsfull rekursiv definition: fakultetsfunktionen! 0! = 1 n! = n*(n-1)! Exempel: 3! = 3*2! = 3*2*1! = 3*2*1*0! = 3*2*1*1 = 6 Så varför är detta inte nonsens? Svar: för att det finns ett basfall som inte är cirkulärt! 6

7 Fakultetsfunktionen i Python I stället för n! skriver vi i Python factorial(n) def factorial(n): if n==0: return 1 else: recurse = factorial(n-1) result = n * recurse return result Nyhet: en rekursiv funktion som returnerar ett resultat Basfallet identifieras genom att vi testar argumentet n 7

8 Programflödet för factorial(3) Eftersom n (dvs 3) inte är 0 tar vi else-grenen och beräknar factorial(n-1), dvs factorial(2) Eftersom n (dvs 2) inte är 0 tar vi else-grenen och beräknar factorial(n-1), dvs factorial(1) Eftersom n (dvs 1) inte är 0 tar vi else-grenen och beräknar factorial(n-1), dvs factorial(0) Eftersom n (dvs 0) är 0 tar vi basfallet och returnerar 1 omedelbart Variabeln recurse (som fått värdet 1) multipliceras med n (dvs 1) och resultatet 1 returneras Variabeln recurse (som fått värdet 1) multipliceras med n (dvs 2) och resultatet 2 returneras Variabeln recurse (som fått värdet 2) multipliceras med n (dvs 3) och resultatet 6 returneras 8

9 factorial(3) som stackdiagram -toplevelfactorial factorial factorial factorial n 3 recurse 2 result 6 n 2 recurse 1 result 2 n 1 recurse 1 result 1 n

10 I mer kompakt form def factorial(n): if n==0: return 1 else: return n * factorial(n-1) Denna variant är enklare i betydelsen mer koncis, men gör å andra sidan programflödet något svårare att följa Utmaningen är att kunna släppa fokus på programflödet, och börja se funktionsanrop och deras resultat som helt enkelt samma sak att "våga språnget" 10

11 Basfall och rekursionsfall Basfall ingen rekursion rekursionen stoppar Rekursionsfall ett steg närmare basfallet man måste närma sig basfallet (på något sätt!) Rekursionsantagande Rekursionsanropet löser sitt problem vi struntar i hur Vad återstår at göra? det sista steget från rekursionsanropet, till den färdiga lösningen? 11

12 Basfall och rekursionsfall def factorial(n): if n==0: return 1 Basfall else: return n * factorial(n-1) Rekursionsfall Rekursionsantagande: factorial(n-1) beräknar fakultetsfunktionen för (n-1) Fråga (man ställer sig): Om jag har fakulteten av (n-1), vad behövs då för att få fakulteten av n? 12

13 Den s k Fibonacci-funktionen 13 def fibonacci(n): if n==0 or n==1: return 1 else: return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) Försök följa programflödet för t ex fibonacci(10), och huvudet börjar snurra... Men om vi i stället vågar språnget kan vi se ett mönster: n: fibonacci(n): Varje Fibonacci-tal är summan av de två föregående!

14 Inkrementell programutveckling Hur bygger man större funktioner än våra enkla exempel? Genom att bara "se" lösningen framför sig? Inkrementell programutveckling är en teknik som främjar stegvist byggande och testande av program, en liten detalj i taget Som exempel ska vi försöka implementera följande matematiska formel i Python: distance = ) 2 + ( ) ( x x y y 14

15 Steg 1 Hitta rätt syn på programmet som helhet. Ska programmet utföra en beräkning som vi vill kunna upprepa med olika indata? I så fall pratar vi om att bygga en funktion I vårt fall ska vi beräkna avståndet mellan två punkter. Låt oss kalla funktionen för distance Vad är programmets indata? Dessa blir funktionens parametrar. I vårt fall vill vi kunna köra beräkningen med olika värden på x, y, x och y. Funktionens huvud måste alltså bli def distance( x1, y1, x2, y2 ): 15

16 Steg 1 Eftersom programmets resultat ska vara ett decimaltal kan vi bygga en grov approximation till vår funktion genom att helt enkelt returnera värdet 0.0: def distance( x1, y1, x2, y2 ): return 0.0 Denna funktion är naturligtvis inte en korrekt lösning, men vi kan redan nu testa den för att elliminera eventuella syntaxfel i funktionshuvudet Om Python accepterar koden ska vi kunna köra >>> distance( 1, 2, 4, 6 )

17 Steg 2 Här gäller det att identifiera några intressanta delresultat som är enkla att beräkna. I vårt fall är differenserna och y lämpliga kandidater x2 x 1 2 y1 Vi fångar dessa delresultat som lokala variabler som vi som en del av testningen skriver ut: def distance( x1, y1, x2, y2 ): dx = x2 - x1 dy = y2 - y1 print "dx is", dx print "dy is", dy return

18 Steg 2 Vi kan nu testköra igen: >>> distance( 1, 2, 4, 6 ) dx is 3 dy is Viktig fråga: är denna output den förväntade? Att veta vad programmet borde göra är A och O vid testning Här har vi möjlighet att elliminera typiska slarvfel som att t ex skriva x1 där vi menar x2 18

19 Steg 3 Vi identifierar ytterligare ett delresultat: summan av de tidigare delresultaten i kvadrat def distance( x1, y1, x2, y2 ): dx = x2 - x1 dy = y2 - y1 dsquared = dx*dx + dy*dy print "dsquared is", dsquared return 0.0 Observera att de tidigare testutskrifterna är borta nu då de inte längre behövs I stället verifierar vi att samma körning som tidigare visar att dsquared får det förväntade värdet (dvs 25) 19

20 Steg 4 Vi är nu mycket nära en komplett lösning, endast en ny operation behöver utföras på det senaste delresultatet: def distance( x1, y1, x2, y2 ): dx = x2 - x1 dy = y2 - y1 dsquared = dx*dx + dy*dy result = math.sqrt( dsquared ) return result Här behövs ingen extra testutskrift, i och med att vi testar det slutliga beräkningsresultatet: >>> distance( 1, 2, 4, 6 )

21 Tekniken i ett nötskal Skapa ett körbart program redan från början, även om allt väsentligt arbete återstår att göra Använd lokala variabler för delresultat, då blir de enklare att skriva ut vid testning Definiera en uppsättning testexempel där du redan vet vad det förväntade resultatet ska bli Testa varje steg i utvecklingen innan du går vidare När allt fungerar kan koden gärna komprimeras genom att spårutskrifter och tas bort och deluttryck sätts samman till större enheter 21

22 Vi har: Sammansatta uttryck en funktion som beräknar en cirkels area givet radien en funktion som beräknar avståndet mellan 2 punkter Om vi känner till centrum (xc, yc) av en cirkel och en punkt på kanten (xp, yp) kan vi skriva: radius = distance( xc, yc, xp, yp ) result = area( radius ) Som ett sammansatt uttryck: result = area( distance(xc,yc,xp,yp) ) Hur kan vi göra denna kod lite mer generell? 22

23 Funktionsinkapsling I stället för att bara anta att indata finns i några variabler, och bara lämna resultatet i en annan variabel, kan vi kapsla in vår beräkning som en funktion: def area2( xc, yc, xp, yp ): result = area( distance(xc,yc,xp,yp) ) return result Observera att namnen xc, yc, xp, yp och result nu är helt lokala de behöver inte kännas till (och kan inte kommas åt) av någon annan del av vårt program Dataflödet in och ut ur funktionen sker i stället helt via argument och returvärde: kalle = area2(i,j,i+1,j+1) 23

24 Boolska funktioner Funktioner som returnerar sanningsvärden, oftast resultat av tester (ja/nej-frågor): def isdivisible(x, y): if x%y == 0: return True else: return False Kan skrivas mer koncist: def isdivisible(x, y): return x%y == 0 24

25 Boolska funktioner Typisk användning är i if-satser: if isdivisible(x, y): print "x is divisible by y" else: print "x is not divisible by y" Korrekt, men onödigt krånglig variant: if isdivisible(x, y) == True: print "x is divisible by y" else: print "x is not divisible by y" 25

26 Djärvt påstående Det vi sett hittills av Python räcker för att uttrycka alla beräkningar som kan utföras av en dator! (variant av Turings tes, 1936) Om detta är sant, vad hände i så fall med byggstenen repetition (kap. 1)? Svar: vi har redan smugit in den byggstenen i och med att funktioner kan anropa varandra rekursivt! En annan fråga är hur bekvämt det är att utrycka saker och ting med endast nuvarande Python-delmängd... här är vårt motiv att fortsätta kursen (trots Alan Turings tes!) Men låt oss titta lite närmare på rekursion igen... 26

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.9.2011 Varför? Det finns sammanhang där ett

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Första ordningens logik

Första ordningens logik Första ordningens logik Christian Bennet Christian Bennet, februari 2013 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported license. För att

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer