Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation"

Transkript

1 Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365

2 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande. Kan kombineras med spiskåpa vid placering i kök. Passar mot de gamla anslutningarna och måttmässigt för enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat. Flödesområde l/s CombiWin Luftvärmeaggregat för utbyte av äldre aggregat typ Bacho ACJ, passar på samma ställe som det befi ntliga aggregatet. Kan kompletteras med vattenbatteri och kombineras med MiniWin. FREE-H90 Passar villor och större lägenheter upp till 250 m². Placeras på vind eller horisontellt hängande på vägg, Kompakt storlek gör aggregatet lämpligt för utbyte av äldre vindsplacerade FTX-aggregat. Går upp genom vindstakluckan. Flexibelt med höger och vänsterutförande i samma aggregat. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-V90 Passar villor och större lägenheter upp till 250 m². Toppanslutet för placering hängande på vägg i tvättstuga, grovkök, entré eller liknande för enklare åtkomlighet vid fi lterbyte & service. Kan monteras både vertikalt & horisontellt. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-H160 Kraftfullt aggregat som passar större villor, lämplig vid radonsanering. Placeras på vind eller i förråd, källare eller groventré. Kan monteras både horisontellt och vertikalt, hela sex olika installationsvarianter. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-V160 Kraftfullt aggregat som passar större villor, lämplig vid radonsanering. Andra användningsområden är allmänventilation i kontor, mindre butiker, konferensrum och liknande. Toppanslutet för placering i förråd, källare eller groventré. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-H230 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Passar även de största villorna, lämplig vid radonsanering och vid behov av större luftomsättning. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Sidoanslutet för horisontellt eller vertikalt montage. Flödesområde l/s FREE-V230 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Passar även de största villorna, lämplig vid radonsanering och vid behov av större luftomsättning. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Toppanslutet när utrymmet i sidled är begränsat. Flödesområde l/s FREE-H360 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Sidoanslutet för horisontellt eller vertikalt montage. Flödesområde l/s FREE-V360 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Toppanslutet när utrymmet i sidled är begränsat. Flödesområde l/s

3 Energieffektiv FTX-ventilation Luftmiljö FREE Ren och frisk luft minskar symptom för allergi och astma, med kontinuerligt luftutbyte under årets alla dagar transporteras luftföroreningar och fukt bort. FREE återvinner värmen i luften som är på väg ut, och använder energin att värma den friska luften som är på väg in. Återvinningen av energin och FREE-aggregatens unikt låga driftskostnad innebär att energiförlusten för ventilationen kan minskas upp till 80 %. Serien passar alla typer av bostäder, men kan lika väl användas i andra typer av lokaler. Minskar uppvärmningskostnaderna upp till 80 % Free-aggregaten har mycket hög återvinningskapacitet och låg driftskostnad. Det betyder att du sparar mer energi med FREE. Energiförbrukningen i FREE-90 är endast 85W vid 65 l/s, alltså bara något mer än en traditionell glödlampa. Återvinningskapaciteten motsvarar en temperaturhöjning av tilluften på hela 36 C, från minus (-) 20 C till plus (+) 16 C. Unika säkerhetsfunktioner i styrsystemet säkerställer att ditt hus alltid har ett svagt undertryck, något som är viktigt för att huset ska må bra och kraftigt reducerar risken för kondens och fuktproblem. Under sommarperiodens varma dagar kan du enkelt sänka inblåsningstemperaturen, på samma sätt som vid värmeåtervinning utnyttjar då FREE energin i frånluften för att minska inblåsningstemperaturen. Har du jord eller bergvärmepump i ditt hus, kan du även utrusta aggregatet med frikyla som kyler tilluften och ger hög komfort, samtidigt som värmepumpens verkningsgrad och funktion förbättras. Passivhusstandard Free-aggregaten är utvecklade för hårt uppställda krav på prestanda. Passivhusstandarden uppger ett minimikrav på 82 % eller högre, och SFP* under 1,5. Free klarar dessa krav med god marginal. *SFP-tal: specifi k fl äkteffekt - kw/m³/s - Den mängd energi som behövs för att transportera luften genom ventilationssystemet. 365

4 Brister i bostäders inneklimat Olika typer av ventilationssystem Förr var det vanligt med självdragsventilation och frånluftsventilation, idag är det nära nog en förutsättning att installera ett FTX-system då man bygger ett nytt hus för att klara de energikrav som ställs på en ny bostad. Luftens kvalité i våra bostäder Har jag rätt luftkvalité hemma? Imma på fönstren? Kondens på badrumsspegeln vill inte gå bort? Vaknar du ofta med huvudvärk? Hostar du mer när du är inomhus? Illamående och yrsel? Vilken typer av ventilation har jag? S-ventilation (självdragsventilation) F-ventilation (mekanisk frånluft) FT-ventilation (mekanisk från & tilluftsventilation) FTX-ventilation (mekanisk från & tilluftsventilation med återvinning) För liten luftväxling i bostaden visar sig genom kondens på fönster, att det tar mer än 5 minuter efter man har duschat innan kondensen på badrumsspegeln försvinner. Vi människor mår bra av frisk luft, är luften dålig märker vi detta genom att vi hostar mycket, att vi kan få ont i huvudet och bli illamående. Vi får även i oss föroreningar som gaser från lim och kemiska ämnen i byggmaterial, möbler och annan interiör. Vi utvecklar allergier i större omfattning idag, något som man tror är direkt relaterat till den luft vi får i oss. Vi spenderar mycket tid inomhus, både i det egna hemmet och på jobbet. Minimikravet för bostäder är 4 liter per sekund och person ska tillföras i form av frisk luft, vilket är mycket lågt. På din arbetsplats, exempelvis ett kontor eller i en butik är minimikravet istället 7 liter per sekund och person, och frågan är varför vi nöjer oss med ett sämre inneklimat hemma än på jobbet? Vi använder dessutom våra hem på ett annat sätt idag, vi spenderar mer tid inomhus, vi duschar mer, tvättar mer, använder kondenstumlare, många har en dator i varje rum och ofta fl er än en TV-apparat. Ändå är kraven på vårt inneklimat i våra bostäder det samma som för 40 år sedan. Grundprinciper Systemtyp Undertryck Balanserad S-ventilation F-ventilation O O FT-ventilation FTX-ventilation O O Skillnaden mellan undertryck och balanserad ventilation Självdragsventilation (S) och frånluftsventilation (F) bygger på att frisk luft tillförs genom ventiler i väggar eller fönsterkarmar, eller i sämsta fall via sprickor i husets konstruktion som fasad, golv eller tak. Luften som tillförs huset (tilluft) är inte fi ltrerad, luftfl ödet är inte kontrollerat och kan i värsta fall föra med sig föroreningar som radon och lukter från husgrunden, unken lukt och i svåra fall, frän lukt från tryckimpregnerade syllar som följer med luften in i sovrum och vardagsrum och skapa mycket obehag. I ett system med balanserade luftfl öden är undertrycket i det närmaste obefi ntligt, enligt norm ska frånluftsfl ödet uppgå till 5-10% mer än tilluftsfl ödet då anläggningen injusteras. Detta för att säkerställa att varm och fuktig luft inte tränger ut i byggnadens konstruktion. Luften är fi ltrerad och lufttillförseln till varje enskilt rum är säkerställd.

5 Återvinner och spar energi F-Ventilationssystemet: Saknar återvinning och har höga driftskostnader. Frånluftsventilation (F) är i grunden samma princip som självdragsventilationen men förstärkt med en mekanisk frånluftsfl äkt. Metoden har en tillförlitlig funktion under hela året, den är dock förknippad med komfortproblem som kallras och kalla golv vintertid. Frånluftsventilationen är relativt kostnadskrävande efter som den för med sig mycket energi ur huset tillsammans med den förbrukade luften. Efter som det är kostsamt att ens uppfylla minimikraven i ett frånluftssystem är det vanligt att man minskar luftfl ödet genom att stänga ventiler och sänker fl äkthastigheten till priset av ett än sämre och mindre hälsosamt inomhusklimat. Ändå förekommer det än idag att det byggs nya bostäder med frånluftsventilation som saknar effektiv energiåtervinning, och utan säkerställd luftväxling i varje rum. Med effektiv återvinning och låg energiförbrukning kan kostnaderna för ett bra inneklimat bli upp till 80 % lägre med ett FREE FTX-system än med ett F-system. Varm luft är lättare än kall luft vilket får luftballongen att stiga till skyn, utan värme och temperaturskillnad står ballongen kvar på backen. Samma princip gäller i ett ventilationssystem med självdrag... S-ventilation är vanligt i äldre hus Självdragsventilation (S) byggde på att man värmde upp murstocken genom eldning av ved eller olja i värmepannan. När murstocken var varm uppstod en termisk stigningseffekt som drog ut luft centralt ur huset och bildade ett undertryck i huset. Ny luft läckte in genom ventiler eller sprickor och balanserade undertrycket i huset. De stora nackdelarna med detta system var att ventilationen inte fungerade då eldningssäsongen upphörde. Ett annat problem var att tilluftens tillförsel inte kunde kontrolleras så alla rum får frisk uteluft. Andra brister var att luften som kom in kunde inte fi ltreras och renas. Idag har många ersatt ved och oljeeldningen med en energieffektiv värmepump, utan att tänka på att ventilationen då upphör. Fuktskador i byggkonstruktionen och svartmögel på vinden ökar och det fi nns risk att ditt försäkringsbolag inte ersätter dessa skador om man har installerat en värmepump utan att förstärka ventilationen.

6 FTX-systemet Vad är då ett FTX-system? F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler där tilluftskanalerna tillför frisk och varm luft de rum vi spenderar mest tid i, som sovrum och vardagsrum. Frånluftskanalen leder ut använd luft från de rum med sämst luftmiljö, som wc, kök och tvättstuga, på så sätt ventileras hela bostaden. Den använda och uppvärmda luften som fi nns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där värmeenergin återvinns och hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften fi ltreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation. Systemet säkerställer att alla rum får en effektiv luftväxling och att lukter och luftföroreningar effektivt förs ut från bostaden. Frånluftsfl äkten suger den använda luften genom återvinnaren Luften fi ltreras för att inte smutsa ner värmeåtervinnaren och frånluftsfl äkten När den använda luften har passerat återvinnaren har en stor del av energin tagits tillvara och används för att värma luften på väg in Värmen lagras i den roterande återvinnaren medan den använda luften passerar Använd varm luft från bostaden leds till aggregatet via en frånluftskanal Ny frisk och kall uteluft sugs in via uteluftsintaget Den lagrade energin överförs i återvinnaren och värmer nu den kalla uteluften Ny frisk och nu varm luft leds tillbaka till bostaden via tilluftskanalen Luften fi ltreras och renas från pollen och andra luftburna partiklar Tilluftsfl äkten suger den frisk luften genom återvinnaren och blåser in den i bostaden 365 Låga driftskostnader med FREE Med den effektiva återvinningen och låga energiförbrukningen kan kostnaderna för ett bra inneklimat bli upp till 80 % lägre med ett FREE FTX-aggregat än med ett F-system. Efter som energiförbruikning och ljud ofta är nära besläktat innbär det även att ljudnivån i FREE är lägre, och du slipper buller och störande ljud.

7 Lägre energiförbrukning med FREE Rätt dimension Vi på Luftmiljö AB anser att, - ventilationsaggregatet har till uppgift att byta luften i ditt hus med så liten energianvändning som möjligt. Det är viktigt att ventilationsaggregatet passar för den luftomsättning just ditt hus ska ha. Är aggregatet för stort kan värmeväxlarens funktion försämras, är aggregatet för litet blir fläktarnas energiförbrukning onödigt hög och kan avge störande buller. Därför har vi ett stort sortiment som passar alla typer av bostäder. Mindre energiförbrukning Efter som fl äktarna förbrukar energi 24 timmar per dygn under årets alla dagar är det viktigt att man väljer aggregat med låg energiförbrukning, Luftmiljö FREE har utrustats med EC motorer och en nyutvecklad typ av fl äkthjul som ökar fl äktarnas energieffektivitet, sammantaget har fl äktarna i FREE-aggregaten upp till 50 % lägre energiförbrukning. Mindre mängd tillsatt energi Det är viktigt att välja ett aggregat med stor förmåga att återvinna och ta vara på energin i den varma ventilationsfrånluften, ju större mängd energi man kan återvinna - ju mindre mängd energi behöver man tillsätta under luftens väg genom huset. FREE drar mindre Med ett energisnålt FREE-aggregat sparar du mer, mindre energi behövs för drift och mindre energi behöver tillsättas för att få en bra komfort. Ett konkurrerande FTX-aggregat med sämre prestanda, kan innebära att driftkostnaden ökar och under 20 års drift och den förhöjda energiförbrukningen motsvarar lika mycket som aggregatet kostade då det var nytt. Effektiv återvinning med roterande värmeväxlare FREE har den mest effektiva metoden att återvinna energi ut ventilationsfrånluften, en roterande värmeåtervinnare med återvinningskapacitet upp till ca 86%. Den roterande värmeväxlarens fördelar är att den inte behöver avfrostas och behöver ingen kondensdränering efter som den kondens som bildas, förångas i tilluften på väg till huset. Detta bidrar också till en behagligare och hälsosammare inomhusklimat vintertid och minskar risken för torrsprickor i trägolv mm. Den roterande växlaren kan även återvinna kyla sommartid, riktigt varma dagar ger denna funktion svalka i tilluften. Lägre energiförbrukning med modern teknik Förr i tiden användes ofta korströmsväxlare eller motströmsväxlare med återvinningsgrader upp till den roterande växlarens nivå, problemet med kors-, och motströmsväxlaren är att det bildas kondens inuti växlaren när det blir kallt ute och vid ca -5 grader så fryser kondensvattnet i växlaren. För att förhindra isbildning krävs att den avfrostas med en elektrisk förvärmare, denna metod är energikrävande och innebär en sämre energieffektivitet under de dagar då det är kallare än 5 minusgrader utomhus. Det kan därför innebära en stor besparing att byta ut ett äldre FTX-aggregat till ett modernt FREE. FREE

8 Välj komfortnivå efter behov Komfort FREE-aggregaten är förberedda för tillval av komfortfunktioner som frikyla och elektrisk eller vattenburen komfortvärme. Det finns fl era olika utrustningsnivåer att välja mellan när du köper ditt nya FREE-aggregat, du kan även komplettera i efterhand om du ångrar dig och vill lägga till någon komfortfunktion. Detta är standard i FREE Värmeåtervinning Reglering för elektrisk tillskottsvärme Reglering för vattenburen tillskottsvärme Frysskydd för vattenburen tillskottsvärme Styrning för spjäll Kylåtervinning Reglering för frikyla Pumpstyrningar för värme/kyla Comfortpanel Braskaminsfunktion Reducerad frånluftsfl öde vid aktiverad spiskåpa Extern högfart Extern lågfart Externt stopp Externt akutstopp vid brand Larm och felindikering i comfortpanel Inbyggd 24 V vid val av vattenbatteri eller spjäll Praktiska funktioner ingår FREE aggregaten har olika funktioner som enkelt kan aktiveras, för att kunna anpassa luftfl öden och funktioner. En energisparfunktion som kan kopplas till inbrottslarmet, - när larmet aktiveras går FREE ner i energisparläge då ingen är hemma. Braskaminsfunktion som hjälper till att ge ett extra drag i skorstenen då brasan tänds. Andra funktioner som kan användas för att styra aggregatets fl öde till hög-, eller lågfartsläge, stopp vid brandlarm mm. Prata med din installatör om vilka funktioner som är lämpliga i din fastighet.

9 Komfort under hela året Nu kan du bestämma själv Det Nordiska klimatet erbjuder stor variation under året, under årets kalla årstid är det skönt med lite varmare inomhus och under sommarmånaderna ger det stor komfort att få det lite svalare inblåsningstemperatur. Free har även ett stort antal smarta reglerfunktioner som säkerställer energioptimerad drift under hela året. Exempel FREE-V90 inbyggt i överskåpsraden. Utrustat med kylbatteri för bästa komfort. (kanalsystem monteras ovanför innertak) Exempel Frisk fi ltrerad och förvärmd luft tillförs bostaden via sovrum och vardagsrum. Förorenad och förbrukad luft förs ut ur bostaden via kök, badrum och förråd. På så vis ventileras hela bostaden på ett effektivt sätt, samtidigt som lukter förhindras att spridas i bostaden. Exempel Översikt över kanalsystem och luftens status Grön - UTELUFT (frisk luft från det fria, före FTX-aggregatet) Röd - TILLUFT efter FTX-aggregat (förvärmd luft till bostaden) Blå - TILLUFT efter kylbatteri (kyld luft (sommar) till bostaden) Gul - FRÅNLUFT (förbrukad luft på väg till FTX-aggregatet) Brun - AVLUFT (förbrukad och nu kall luft ut ur fastigheten)

10 Kvalité i varje detalj HÖG KOMFORT LÄTT ATT ANVÄNDA OCH SKÖTA Free aggregaten är avsedda att ventilera bostäder och skapa komfort för människor. Free ger en hälsosam boendemiljö, säkerställer att fastigheten mår bra, och ser till att fukt och luftföroreningar transporteras bort på ett energieffektivt sätt. Effektiv energiåtervinning Free tar maximalt tillvara på energiinnehållet i ventilationsfrånluften. Andelen tillsatt energi reduceras till ett minimum. Med Free får du en effektiv energiåtervinning under årets alla dagar. Free återvinner både värme och kyla och ger ett optimalt inneklimat till lägst kostnad. FLEXIBELT - ENKELT Enkelt att komplettera med frikyla och eftervärme, inkopplingen är förberedd med anslutningsplint, kabelgenomförningar och 24V matning, styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och värme fi nns som tillbehör. SNABB LEVERANS Eftersom FREE aggregatens inspektionssida bestäms vid installation möjliggörs lagerhållning och därmed snabb leverans. Professionell kvalité Free ser till att du får den bästa kvalitén på den friska luften i din bostad. Filtren håller klass F7 och samlar effektivt upp pollen, skadliga partiklar och håller aggregatets viktiga funktionsdelar rena från smuts. Filterklass F7 är samma typ av fi lter som normalt används i kontor, butiker och offentliga lokaler. SVENSK TILLVERKNING & SUPPORT Som installatör och kund kan du vara säker på att våra aggregat tillverkas med största noggrannhet, vi är måna om att varje leverans uppfyller förväntningarna och du har givetvis tillgång till teknisk support om du har frågor. S-MÄRKT & CE CERTIFIERAD AV TREDJEPART Aggregaten är säkerhetsprovade för elsäkerhet och S-märke av tredjepart Intertek Semko, detta borgar för en jämn och hög kvalité. Dessutom är detta ett bevis på att vi bara använder de bästa komponenterna i våra aggregat.

11 Lättare att sköta Trygg och långsiktig investering När du bestämt dig för någon av våra produkter vänder du dig till någon av de ventilationsinstallatörer vi samarbetar med. Där får du professionell hjälp med projektering, installation och luftfl ödesinjustering av din nya ventilationsanläggning. Vill du ha hjälp att komma i kontakt med en installatör kan du fråga oss på Luftmiljö. Enkla att sköta Om inte ventilationssystemet underhålls kan det bli dålig luft inomhus och livslängden på återvinningssystemet förkortas. Även effektiviteten försämras. FREE-aggregaten är enkla att sköta, det räcker normalt att byta fi lter en till två gånger per år, hålla rent i anslutning till fi ltren och en enklare översyn. Den inbyggda larmfunktionen påminner när det är dags för fi lterbyte och tillsyn. Vart femte år bör du även kontrollera och vid behov rensa frånluftskanalerna. Här kan det samlas smuts och damm och detta måste tas bort för att systemet ska fungera tillfredsställande. Ta hjälp av din din lokala installatör eller sotaren för rengöring av kanalsystemet. Hjälp med installation & service För att ditt nya FREE-aggregat ska fungera som avsett så rekommenderar vi att du anlitar någon av våra duktiga samarbetspartners. De har den kompetens och utrustning som behövs för installationen. Dessutom kan de hjälpa dig med service på anläggningen när detta behövs. Luftfilter från 275;- Originalfi ltren är speciellt utvecklade för att fungera perfekt i just ett FREE-aggregat och håller samma höga fi ltreringsförmåga under hela livslängden. Filtren bör bytas vid service eller en gång per år. 275;- avser pris per styck vid fi lterprenumeration till MiniWin-V60 Filterprenumeration Passa på att teckna fi lterabonnemang i samband med installationen. Som prenumerant betalar du lägre pris och får nya fi lter skickade till dig när det är dags för fi lterbyte. Billigt, enkelt och i rätt tid! 365 FREE FTX-aggregat från Luftmiljö AB Med ett FREE-aggregat får du frisk och ren luft året runt till en låg totalkostnad

12 M:Dokumentation/produktbroschyrer Luftmiljö AB tillverkar luftbehandlingsaggregat (FTX) med inbyggd styrutrustning samt där tillhörande kringutrustning. Verksamheten bedrivs med produktion och utveckling i Lidköping och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. Luftmiljö AB Änghagsgatan Lidköping Tel:

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden 2 Var fjärde har problem I vart fjärde hem med braskamin eller öppen spis uppstår det problem när brasan ska tändas. Några av de vanligaste

Läs mer