Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation"

Transkript

1 Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365

2 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande. Kan kombineras med spiskåpa vid placering i kök. Passar mot de gamla anslutningarna och måttmässigt för enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat. Flödesområde l/s CombiWin Luftvärmeaggregat för utbyte av äldre aggregat typ Bacho ACJ, passar på samma ställe som det befi ntliga aggregatet. Kan kompletteras med vattenbatteri och kombineras med MiniWin. FREE-H90 Passar villor och större lägenheter upp till 250 m². Placeras på vind eller horisontellt hängande på vägg, Kompakt storlek gör aggregatet lämpligt för utbyte av äldre vindsplacerade FTX-aggregat. Går upp genom vindstakluckan. Flexibelt med höger och vänsterutförande i samma aggregat. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-V90 Passar villor och större lägenheter upp till 250 m². Toppanslutet för placering hängande på vägg i tvättstuga, grovkök, entré eller liknande för enklare åtkomlighet vid fi lterbyte & service. Kan monteras både vertikalt & horisontellt. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-H160 Kraftfullt aggregat som passar större villor, lämplig vid radonsanering. Placeras på vind eller i förråd, källare eller groventré. Kan monteras både horisontellt och vertikalt, hela sex olika installationsvarianter. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-V160 Kraftfullt aggregat som passar större villor, lämplig vid radonsanering. Andra användningsområden är allmänventilation i kontor, mindre butiker, konferensrum och liknande. Toppanslutet för placering i förråd, källare eller groventré. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Flödesområde l/s FREE-H230 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Passar även de största villorna, lämplig vid radonsanering och vid behov av större luftomsättning. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Sidoanslutet för horisontellt eller vertikalt montage. Flödesområde l/s FREE-V230 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Passar även de största villorna, lämplig vid radonsanering och vid behov av större luftomsättning. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Toppanslutet när utrymmet i sidled är begränsat. Flödesområde l/s FREE-H360 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Sidoanslutet för horisontellt eller vertikalt montage. Flödesområde l/s FREE-V360 Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Toppanslutet när utrymmet i sidled är begränsat. Flödesområde l/s

3 Energieffektiv FTX-ventilation Luftmiljö FREE Ren och frisk luft minskar symptom för allergi och astma, med kontinuerligt luftutbyte under årets alla dagar transporteras luftföroreningar och fukt bort. FREE återvinner värmen i luften som är på väg ut, och använder energin att värma den friska luften som är på väg in. Återvinningen av energin och FREE-aggregatens unikt låga driftskostnad innebär att energiförlusten för ventilationen kan minskas upp till 80 %. Serien passar alla typer av bostäder, men kan lika väl användas i andra typer av lokaler. Minskar uppvärmningskostnaderna upp till 80 % Free-aggregaten har mycket hög återvinningskapacitet och låg driftskostnad. Det betyder att du sparar mer energi med FREE. Energiförbrukningen i FREE-90 är endast 85W vid 65 l/s, alltså bara något mer än en traditionell glödlampa. Återvinningskapaciteten motsvarar en temperaturhöjning av tilluften på hela 36 C, från minus (-) 20 C till plus (+) 16 C. Unika säkerhetsfunktioner i styrsystemet säkerställer att ditt hus alltid har ett svagt undertryck, något som är viktigt för att huset ska må bra och kraftigt reducerar risken för kondens och fuktproblem. Under sommarperiodens varma dagar kan du enkelt sänka inblåsningstemperaturen, på samma sätt som vid värmeåtervinning utnyttjar då FREE energin i frånluften för att minska inblåsningstemperaturen. Har du jord eller bergvärmepump i ditt hus, kan du även utrusta aggregatet med frikyla som kyler tilluften och ger hög komfort, samtidigt som värmepumpens verkningsgrad och funktion förbättras. Passivhusstandard Free-aggregaten är utvecklade för hårt uppställda krav på prestanda. Passivhusstandarden uppger ett minimikrav på 82 % eller högre, och SFP* under 1,5. Free klarar dessa krav med god marginal. *SFP-tal: specifi k fl äkteffekt - kw/m³/s - Den mängd energi som behövs för att transportera luften genom ventilationssystemet. 365

4 Brister i bostäders inneklimat Olika typer av ventilationssystem Förr var det vanligt med självdragsventilation och frånluftsventilation, idag är det nära nog en förutsättning att installera ett FTX-system då man bygger ett nytt hus för att klara de energikrav som ställs på en ny bostad. Luftens kvalité i våra bostäder Har jag rätt luftkvalité hemma? Imma på fönstren? Kondens på badrumsspegeln vill inte gå bort? Vaknar du ofta med huvudvärk? Hostar du mer när du är inomhus? Illamående och yrsel? Vilken typer av ventilation har jag? S-ventilation (självdragsventilation) F-ventilation (mekanisk frånluft) FT-ventilation (mekanisk från & tilluftsventilation) FTX-ventilation (mekanisk från & tilluftsventilation med återvinning) För liten luftväxling i bostaden visar sig genom kondens på fönster, att det tar mer än 5 minuter efter man har duschat innan kondensen på badrumsspegeln försvinner. Vi människor mår bra av frisk luft, är luften dålig märker vi detta genom att vi hostar mycket, att vi kan få ont i huvudet och bli illamående. Vi får även i oss föroreningar som gaser från lim och kemiska ämnen i byggmaterial, möbler och annan interiör. Vi utvecklar allergier i större omfattning idag, något som man tror är direkt relaterat till den luft vi får i oss. Vi spenderar mycket tid inomhus, både i det egna hemmet och på jobbet. Minimikravet för bostäder är 4 liter per sekund och person ska tillföras i form av frisk luft, vilket är mycket lågt. På din arbetsplats, exempelvis ett kontor eller i en butik är minimikravet istället 7 liter per sekund och person, och frågan är varför vi nöjer oss med ett sämre inneklimat hemma än på jobbet? Vi använder dessutom våra hem på ett annat sätt idag, vi spenderar mer tid inomhus, vi duschar mer, tvättar mer, använder kondenstumlare, många har en dator i varje rum och ofta fl er än en TV-apparat. Ändå är kraven på vårt inneklimat i våra bostäder det samma som för 40 år sedan. Grundprinciper Systemtyp Undertryck Balanserad S-ventilation F-ventilation O O FT-ventilation FTX-ventilation O O Skillnaden mellan undertryck och balanserad ventilation Självdragsventilation (S) och frånluftsventilation (F) bygger på att frisk luft tillförs genom ventiler i väggar eller fönsterkarmar, eller i sämsta fall via sprickor i husets konstruktion som fasad, golv eller tak. Luften som tillförs huset (tilluft) är inte fi ltrerad, luftfl ödet är inte kontrollerat och kan i värsta fall föra med sig föroreningar som radon och lukter från husgrunden, unken lukt och i svåra fall, frän lukt från tryckimpregnerade syllar som följer med luften in i sovrum och vardagsrum och skapa mycket obehag. I ett system med balanserade luftfl öden är undertrycket i det närmaste obefi ntligt, enligt norm ska frånluftsfl ödet uppgå till 5-10% mer än tilluftsfl ödet då anläggningen injusteras. Detta för att säkerställa att varm och fuktig luft inte tränger ut i byggnadens konstruktion. Luften är fi ltrerad och lufttillförseln till varje enskilt rum är säkerställd.

5 Återvinner och spar energi F-Ventilationssystemet: Saknar återvinning och har höga driftskostnader. Frånluftsventilation (F) är i grunden samma princip som självdragsventilationen men förstärkt med en mekanisk frånluftsfl äkt. Metoden har en tillförlitlig funktion under hela året, den är dock förknippad med komfortproblem som kallras och kalla golv vintertid. Frånluftsventilationen är relativt kostnadskrävande efter som den för med sig mycket energi ur huset tillsammans med den förbrukade luften. Efter som det är kostsamt att ens uppfylla minimikraven i ett frånluftssystem är det vanligt att man minskar luftfl ödet genom att stänga ventiler och sänker fl äkthastigheten till priset av ett än sämre och mindre hälsosamt inomhusklimat. Ändå förekommer det än idag att det byggs nya bostäder med frånluftsventilation som saknar effektiv energiåtervinning, och utan säkerställd luftväxling i varje rum. Med effektiv återvinning och låg energiförbrukning kan kostnaderna för ett bra inneklimat bli upp till 80 % lägre med ett FREE FTX-system än med ett F-system. Varm luft är lättare än kall luft vilket får luftballongen att stiga till skyn, utan värme och temperaturskillnad står ballongen kvar på backen. Samma princip gäller i ett ventilationssystem med självdrag... S-ventilation är vanligt i äldre hus Självdragsventilation (S) byggde på att man värmde upp murstocken genom eldning av ved eller olja i värmepannan. När murstocken var varm uppstod en termisk stigningseffekt som drog ut luft centralt ur huset och bildade ett undertryck i huset. Ny luft läckte in genom ventiler eller sprickor och balanserade undertrycket i huset. De stora nackdelarna med detta system var att ventilationen inte fungerade då eldningssäsongen upphörde. Ett annat problem var att tilluftens tillförsel inte kunde kontrolleras så alla rum får frisk uteluft. Andra brister var att luften som kom in kunde inte fi ltreras och renas. Idag har många ersatt ved och oljeeldningen med en energieffektiv värmepump, utan att tänka på att ventilationen då upphör. Fuktskador i byggkonstruktionen och svartmögel på vinden ökar och det fi nns risk att ditt försäkringsbolag inte ersätter dessa skador om man har installerat en värmepump utan att förstärka ventilationen.

6 FTX-systemet Vad är då ett FTX-system? F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler där tilluftskanalerna tillför frisk och varm luft de rum vi spenderar mest tid i, som sovrum och vardagsrum. Frånluftskanalen leder ut använd luft från de rum med sämst luftmiljö, som wc, kök och tvättstuga, på så sätt ventileras hela bostaden. Den använda och uppvärmda luften som fi nns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där värmeenergin återvinns och hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften fi ltreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation. Systemet säkerställer att alla rum får en effektiv luftväxling och att lukter och luftföroreningar effektivt förs ut från bostaden. Frånluftsfl äkten suger den använda luften genom återvinnaren Luften fi ltreras för att inte smutsa ner värmeåtervinnaren och frånluftsfl äkten När den använda luften har passerat återvinnaren har en stor del av energin tagits tillvara och används för att värma luften på väg in Värmen lagras i den roterande återvinnaren medan den använda luften passerar Använd varm luft från bostaden leds till aggregatet via en frånluftskanal Ny frisk och kall uteluft sugs in via uteluftsintaget Den lagrade energin överförs i återvinnaren och värmer nu den kalla uteluften Ny frisk och nu varm luft leds tillbaka till bostaden via tilluftskanalen Luften fi ltreras och renas från pollen och andra luftburna partiklar Tilluftsfl äkten suger den frisk luften genom återvinnaren och blåser in den i bostaden 365 Låga driftskostnader med FREE Med den effektiva återvinningen och låga energiförbrukningen kan kostnaderna för ett bra inneklimat bli upp till 80 % lägre med ett FREE FTX-aggregat än med ett F-system. Efter som energiförbruikning och ljud ofta är nära besläktat innbär det även att ljudnivån i FREE är lägre, och du slipper buller och störande ljud.

7 Lägre energiförbrukning med FREE Rätt dimension Vi på Luftmiljö AB anser att, - ventilationsaggregatet har till uppgift att byta luften i ditt hus med så liten energianvändning som möjligt. Det är viktigt att ventilationsaggregatet passar för den luftomsättning just ditt hus ska ha. Är aggregatet för stort kan värmeväxlarens funktion försämras, är aggregatet för litet blir fläktarnas energiförbrukning onödigt hög och kan avge störande buller. Därför har vi ett stort sortiment som passar alla typer av bostäder. Mindre energiförbrukning Efter som fl äktarna förbrukar energi 24 timmar per dygn under årets alla dagar är det viktigt att man väljer aggregat med låg energiförbrukning, Luftmiljö FREE har utrustats med EC motorer och en nyutvecklad typ av fl äkthjul som ökar fl äktarnas energieffektivitet, sammantaget har fl äktarna i FREE-aggregaten upp till 50 % lägre energiförbrukning. Mindre mängd tillsatt energi Det är viktigt att välja ett aggregat med stor förmåga att återvinna och ta vara på energin i den varma ventilationsfrånluften, ju större mängd energi man kan återvinna - ju mindre mängd energi behöver man tillsätta under luftens väg genom huset. FREE drar mindre Med ett energisnålt FREE-aggregat sparar du mer, mindre energi behövs för drift och mindre energi behöver tillsättas för att få en bra komfort. Ett konkurrerande FTX-aggregat med sämre prestanda, kan innebära att driftkostnaden ökar och under 20 års drift och den förhöjda energiförbrukningen motsvarar lika mycket som aggregatet kostade då det var nytt. Effektiv återvinning med roterande värmeväxlare FREE har den mest effektiva metoden att återvinna energi ut ventilationsfrånluften, en roterande värmeåtervinnare med återvinningskapacitet upp till ca 86%. Den roterande värmeväxlarens fördelar är att den inte behöver avfrostas och behöver ingen kondensdränering efter som den kondens som bildas, förångas i tilluften på väg till huset. Detta bidrar också till en behagligare och hälsosammare inomhusklimat vintertid och minskar risken för torrsprickor i trägolv mm. Den roterande växlaren kan även återvinna kyla sommartid, riktigt varma dagar ger denna funktion svalka i tilluften. Lägre energiförbrukning med modern teknik Förr i tiden användes ofta korströmsväxlare eller motströmsväxlare med återvinningsgrader upp till den roterande växlarens nivå, problemet med kors-, och motströmsväxlaren är att det bildas kondens inuti växlaren när det blir kallt ute och vid ca -5 grader så fryser kondensvattnet i växlaren. För att förhindra isbildning krävs att den avfrostas med en elektrisk förvärmare, denna metod är energikrävande och innebär en sämre energieffektivitet under de dagar då det är kallare än 5 minusgrader utomhus. Det kan därför innebära en stor besparing att byta ut ett äldre FTX-aggregat till ett modernt FREE. FREE

8 Välj komfortnivå efter behov Komfort FREE-aggregaten är förberedda för tillval av komfortfunktioner som frikyla och elektrisk eller vattenburen komfortvärme. Det finns fl era olika utrustningsnivåer att välja mellan när du köper ditt nya FREE-aggregat, du kan även komplettera i efterhand om du ångrar dig och vill lägga till någon komfortfunktion. Detta är standard i FREE Värmeåtervinning Reglering för elektrisk tillskottsvärme Reglering för vattenburen tillskottsvärme Frysskydd för vattenburen tillskottsvärme Styrning för spjäll Kylåtervinning Reglering för frikyla Pumpstyrningar för värme/kyla Comfortpanel Braskaminsfunktion Reducerad frånluftsfl öde vid aktiverad spiskåpa Extern högfart Extern lågfart Externt stopp Externt akutstopp vid brand Larm och felindikering i comfortpanel Inbyggd 24 V vid val av vattenbatteri eller spjäll Praktiska funktioner ingår FREE aggregaten har olika funktioner som enkelt kan aktiveras, för att kunna anpassa luftfl öden och funktioner. En energisparfunktion som kan kopplas till inbrottslarmet, - när larmet aktiveras går FREE ner i energisparläge då ingen är hemma. Braskaminsfunktion som hjälper till att ge ett extra drag i skorstenen då brasan tänds. Andra funktioner som kan användas för att styra aggregatets fl öde till hög-, eller lågfartsläge, stopp vid brandlarm mm. Prata med din installatör om vilka funktioner som är lämpliga i din fastighet.

9 Komfort under hela året Nu kan du bestämma själv Det Nordiska klimatet erbjuder stor variation under året, under årets kalla årstid är det skönt med lite varmare inomhus och under sommarmånaderna ger det stor komfort att få det lite svalare inblåsningstemperatur. Free har även ett stort antal smarta reglerfunktioner som säkerställer energioptimerad drift under hela året. Exempel FREE-V90 inbyggt i överskåpsraden. Utrustat med kylbatteri för bästa komfort. (kanalsystem monteras ovanför innertak) Exempel Frisk fi ltrerad och förvärmd luft tillförs bostaden via sovrum och vardagsrum. Förorenad och förbrukad luft förs ut ur bostaden via kök, badrum och förråd. På så vis ventileras hela bostaden på ett effektivt sätt, samtidigt som lukter förhindras att spridas i bostaden. Exempel Översikt över kanalsystem och luftens status Grön - UTELUFT (frisk luft från det fria, före FTX-aggregatet) Röd - TILLUFT efter FTX-aggregat (förvärmd luft till bostaden) Blå - TILLUFT efter kylbatteri (kyld luft (sommar) till bostaden) Gul - FRÅNLUFT (förbrukad luft på väg till FTX-aggregatet) Brun - AVLUFT (förbrukad och nu kall luft ut ur fastigheten)

10 Kvalité i varje detalj HÖG KOMFORT LÄTT ATT ANVÄNDA OCH SKÖTA Free aggregaten är avsedda att ventilera bostäder och skapa komfort för människor. Free ger en hälsosam boendemiljö, säkerställer att fastigheten mår bra, och ser till att fukt och luftföroreningar transporteras bort på ett energieffektivt sätt. Effektiv energiåtervinning Free tar maximalt tillvara på energiinnehållet i ventilationsfrånluften. Andelen tillsatt energi reduceras till ett minimum. Med Free får du en effektiv energiåtervinning under årets alla dagar. Free återvinner både värme och kyla och ger ett optimalt inneklimat till lägst kostnad. FLEXIBELT - ENKELT Enkelt att komplettera med frikyla och eftervärme, inkopplingen är förberedd med anslutningsplint, kabelgenomförningar och 24V matning, styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och värme fi nns som tillbehör. SNABB LEVERANS Eftersom FREE aggregatens inspektionssida bestäms vid installation möjliggörs lagerhållning och därmed snabb leverans. Professionell kvalité Free ser till att du får den bästa kvalitén på den friska luften i din bostad. Filtren håller klass F7 och samlar effektivt upp pollen, skadliga partiklar och håller aggregatets viktiga funktionsdelar rena från smuts. Filterklass F7 är samma typ av fi lter som normalt används i kontor, butiker och offentliga lokaler. SVENSK TILLVERKNING & SUPPORT Som installatör och kund kan du vara säker på att våra aggregat tillverkas med största noggrannhet, vi är måna om att varje leverans uppfyller förväntningarna och du har givetvis tillgång till teknisk support om du har frågor. S-MÄRKT & CE CERTIFIERAD AV TREDJEPART Aggregaten är säkerhetsprovade för elsäkerhet och S-märke av tredjepart Intertek Semko, detta borgar för en jämn och hög kvalité. Dessutom är detta ett bevis på att vi bara använder de bästa komponenterna i våra aggregat.

11 Lättare att sköta Trygg och långsiktig investering När du bestämt dig för någon av våra produkter vänder du dig till någon av de ventilationsinstallatörer vi samarbetar med. Där får du professionell hjälp med projektering, installation och luftfl ödesinjustering av din nya ventilationsanläggning. Vill du ha hjälp att komma i kontakt med en installatör kan du fråga oss på Luftmiljö. Enkla att sköta Om inte ventilationssystemet underhålls kan det bli dålig luft inomhus och livslängden på återvinningssystemet förkortas. Även effektiviteten försämras. FREE-aggregaten är enkla att sköta, det räcker normalt att byta fi lter en till två gånger per år, hålla rent i anslutning till fi ltren och en enklare översyn. Den inbyggda larmfunktionen påminner när det är dags för fi lterbyte och tillsyn. Vart femte år bör du även kontrollera och vid behov rensa frånluftskanalerna. Här kan det samlas smuts och damm och detta måste tas bort för att systemet ska fungera tillfredsställande. Ta hjälp av din din lokala installatör eller sotaren för rengöring av kanalsystemet. Hjälp med installation & service För att ditt nya FREE-aggregat ska fungera som avsett så rekommenderar vi att du anlitar någon av våra duktiga samarbetspartners. De har den kompetens och utrustning som behövs för installationen. Dessutom kan de hjälpa dig med service på anläggningen när detta behövs. Luftfilter från 275;- Originalfi ltren är speciellt utvecklade för att fungera perfekt i just ett FREE-aggregat och håller samma höga fi ltreringsförmåga under hela livslängden. Filtren bör bytas vid service eller en gång per år. 275;- avser pris per styck vid fi lterprenumeration till MiniWin-V60 Filterprenumeration Passa på att teckna fi lterabonnemang i samband med installationen. Som prenumerant betalar du lägre pris och får nya fi lter skickade till dig när det är dags för fi lterbyte. Billigt, enkelt och i rätt tid! 365 FREE FTX-aggregat från Luftmiljö AB Med ett FREE-aggregat får du frisk och ren luft året runt till en låg totalkostnad

12 M:Dokumentation/produktbroschyrer Luftmiljö AB tillverkar luftbehandlingsaggregat (FTX) med inbyggd styrutrustning samt där tillhörande kringutrustning. Verksamheten bedrivs med produktion och utveckling i Lidköping och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. Luftmiljö AB Änghagsgatan Lidköping Tel:

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

Luftmiljö Free Svensktillverkad FTX-ventilation med energiåtervinning

Luftmiljö Free Svensktillverkad FTX-ventilation med energiåtervinning Luftmiljö Free Svensktillverkad FTX-ventilation med energiåtervinning Produktserien MiniWin Roterande återvinnare. Flödesområde 20-60 l/s. SFP 1,5 vid 40 l/s och 75 Pa Återvinningsgrad upp till 83 %. Elektrisk

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

MultiWin FTX-Ventilation

MultiWin FTX-Ventilation MultiWin FTX-Ventilation för bostadsfastigheter & flerfamiljsbostäder Luftmiljö AB Änghagsgatan 13 531 40 Lidköping Tel: 0510 228 00 www.luftmiljo.se Luftmiljö MultiWin - en kostnadseffektiv lösning FTX-Ventilation

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler Sedan tidigt 70-tal har miljontals hushåll fått produkter

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

Projekteringsanvisning MiniWin Värmeåtervinningsaggregat

Projekteringsanvisning MiniWin Värmeåtervinningsaggregat Rev: A, 2013-05-13 Projekteringsanvisning MiniWin Värmeåtervinningsaggregat Produktöversikt MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga,

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen

Teknisk fastighetsförvaltning. Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen Teknisk fastighetsförvaltning Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen Idag: 1. Ventilationssystem Självdragssystem Frånluftssystem Från- och tilluftssystem 2. OVK Obligatorisk

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta.

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta. Luvian FTX-L - Modern infrastruktur för ett mycket komfortabelt inomhusklimat. Kombinerar modern ventilationsteknik med luftkonditionering, temperaturreglering, oöverträffad energieffektivitet, luftkvalitet

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ Kan kombineras med värmepump! Korta fakta om... ersätter Bacho ACJ luftvärmeaggregat Stämmer med de gamla måtten för enkelt utbyte Energieffektiv med EC motor

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-07-10 Fastighetsbeteckning: Höja 14:12 Adress/ort: Pildammsvägen 4, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabVillaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab vi förenklar byggandet LindabVillaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat lindab vi förenklar byggandet LindabVillaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Swegon Home Solutions. CASA Utbytesguide GUIDE FÖR UTBYTE AV ÄLDRE FTX-AGGREGAT.

Swegon Home Solutions. CASA Utbytesguide GUIDE FÖR UTBYTE AV ÄLDRE FTX-AGGREGAT. Swegon Home Solutions CASA Utbytesguide GUIDE FÖR UTBYTE AV ÄLDRE FTX-AGGREGAT www.swegon.com HOME VENTILATION www.swegon.com/casa Innehåll 04 SNABBGUIDE CASA R 06 LÄGENHETS- OCH VILLAAGGREGAT 06 Swegon

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-27 Fastighetsbeteckning: Sättuna 7:36 Adress/ort: Gallstrandsvägen 26 / Linköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Köpstaden 6:109. Adress/ort: Uttervägen 15. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Köpstaden 6:109. Adress/ort: Uttervägen 15. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-26 Fastighetsbeteckning: Köpstaden 6:109 Adress/ort: Uttervägen 15 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Rapport Energideklaration Datum: 2016-08-11 Fastighetsbeteckning: Dolomiten 5 Adress/ort: Keflaviksvägen 15, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: Brohultsvägen 240, Helsingborg. Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: Brohultsvägen 240, Helsingborg. Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-14 Fastighetsbeteckning: Börje 5 Adress/ort: Brohultsvägen 240, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund &

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Flexit rumsventilator

Flexit rumsventilator Flexit rumsventilator Balanserad ventilation med värmeåtervinning för separata rum Ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö DET FINNS BÄTTRE LÖSNINGAR TILL FRISK LUFT FÅ ÖKAD KOMFORT Traditionella klaff-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

CombiWin. Nytt utbytesaggregat som ersätter Bahco ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin. CombiWin ersätter Bahco ACJ luftvärmeaggregat

CombiWin. Nytt utbytesaggregat som ersätter Bahco ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin. CombiWin ersätter Bahco ACJ luftvärmeaggregat Nytt utbytesaggregat som ersätter Bahco ACJ Korta fakta om... ersätter Bahco ACJ luftvärmeaggregat Stämmer med de gamla måtten för enkelt utbyte Energieffektiv med EC motor Mycket tystgående med extra

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 7/10-15 Fastighetsbeteckning: Skrållan 13 Adress/ort: Bullerbygatan 32, Malmö Besiktigad av (certnr): Jamii Olsson (5441) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-28 Fastighetsbeteckning: Toarp 2:15 Adress/ort: Svedalavägen 100B, Svedala Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

Alternative WRG ventilering Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning

Alternative WRG ventilering Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning En människa behöver dagligen ca 10 000 liter ren luft för andningen Vi tillbringar största delen av vår tid inomhus, därför är det viktigt

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer