Varför ventilerar vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför ventilerar vi?"

Transkript

1 Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning mm

2 Vilka krav bestämmer luftflödet?

3 Hur ventilerar vi idag? Luftföringsprinciper Undanträngande Omblandande Metoder Strålluftföring Deplacerande Kolvluftföring

4 Omblandande ventilation - att tänka på... Inblåsningstemperaturen Kastlängd Projektering

5 Example: Luft och värmespridning i Lager Efficient Energy

6 Don-val vid stora undertemperaturer Acticons Flipper Lindinvents aktiva tilluftsdon inkl styr

7 Deplacerande ventilation- att tänka på... Inblåsningstemperaturen Närzonen Projektering

8 Exempel: Lågimpulsdon i Verkstadslokal

9 Exempel: Textildon inom verkstadslokal

10 Exempel: Textildon inom verkstadslokal

11 Specifik Fläkteffekt SFP-tal Den sammanlagda drifteffekten för till- och frånluftsfläktar vid dimensionerande luftflöde. Enheten anges i kw / (m 3, s) Ett vanligt värde är: 2,5-4,0 kw/(m 3, s) Mål för energieffektiv anläggning: 1,5-2 kw/(m 3, s)

12 Totalverkningsgraden viktig (tot) = fan * drive motor Kontrollera alltid motorns arbetskapacitet före installation av frekvensstyrning

13 Exempel: Frånluftsfläkt

14 Vad händer när vi ändrar flödet? VARVTAL FLÖDE TRYCK EFFEKT 100% 100% 100% 100%

15 Vad kostar tryckförlusterna? Tryckförlust = = 365 Pa

16 Hur minskas tryckförlusterna? Tryckvinst = = 310 Pa

17 Exempel: Punktutsugsfläktar

18 Verkningsgrad för värmeväxlare En värmeväxlares effektivitet uttrycks med dess verkningsgrad. Temperaturverkningsgrad Årsmedelverkningsgrad (Energiverkningsgrad)

19 Temperaturverkningsgrad Temperaturverkningsgrad är en parameter som är knuten till växlarens konstruktion och dimension och kan användas för att jämföra olika typer av växlare.

20 Energiverkningsgrad Intressant ur energisynpunkt då den uttrycker förhållandet mellan återvunnen energi och energibehovet utan återvinning. Förutom växlarens temperaturverkningsgrad beroende av - ortens årsmedeltemperatur - förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur - balansen mellan till- och frånluft

21 Vet du om luftbalansen är korrekt?

22 Batteriväxlare- smuts försämrar verkningsgraden

23 Rensning av kanalsystem - varför?! Låga flöden ger sämre återvinning

24 Årstidsanpassad ventilation Beroende på värmeöverskott i lokalen och systemlösning kan uteluftflödet i vissa fall reduceras med 50 % vintertid. + Ökad verkningsgrad på värmeväxlaren + Ökad luftfuktighet under uppvärmningssäsong + Minskad energiförbrukning + Kompenserar ofrivillig ventilation - Risk för drag - Minskad kyleffekt

25 Tryckbalanserad ventilation Övertryck? Undertryck? Atmosfärstryck? Effekter av undertryck i lokaler vid låg utetemperatur: - kalldrag i fönster - ytterväggarnas insidor känns kalla - luftskiktning i lokalen - värmeförluster - drag i dörrar - frostbildning i springor

26 Exempel: Undertryck i Verkstad

27 Tryckbalanserad ventilation En väl fungerande tryckbalansering ger: Minskat drag Minskat intag av kall uteluft => minskad energiförbrukning Luftskiktning minimeras Ventilationen störs ej av öppnade dörrar och fönster Ytterväggarnas insidor varmare

28 Tryckbalanserad ventilation var? Lokaler med drag i portar: - bilverkstäder - lagerhallar, flyghangarer Lokaler med drag via entréer och väggar: - köpcentran - mässhallar, idrottshallar - större kontor, sjukhus, vårdcentraler Industrier med punktutsug - träindustrier, snickerier - mekaniska industrier

29 Kontrollpunkter ventilation / inneklimat Är drifttiderna rätt förhållande till verksamheten? Vilka kanaltemperatur har vi efter batteri? Är inblåsningstemperaturen och kastlängd rätt? Vilka temperatur gäller före och efter återvinning? Vilket flöde/totaltryck gäller? Vilket SFP-tal har anläggningen? Är fläktverkningsgraden ok? Vilken luftomsättning har vi? Vilken CO 2 halt har vi lokalerna? Vilken relativ fuktighet?

30 Funktionskontroll av industriventilation ett okänt krav Arbetsmiljöverkets regler funktionskontroll av industribyggnaders ventilationssystem löper parallellt med OVK-lagstiftningen OVK - Boverkets föreskrift funktionskontroll av ventilationssystem undantar vissa ventilationssystem och vissa byggnader industribyggnader nämns som undantagen byggnadstyp TNC95 definierar industribyggnad Arbetslokaler Industribyggnad byggnad som är inrättad för industriell verksamhet» exempel: fabriks-, verkstads- och hantverksbyggnader Arbetslokaler Industribyggnad Gör att det finns uppfattningar i branschen om att industribyggnader inte skall funktionskontrolleras

31 AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning ställer krav på funktionskontroll av ventilationssystem tillämpningsområde (1 ) utformning av arbetsplatser som finns i eller i anslutning till byggnadsverk. gäller även förbindelseleder och personalutrymmen, oavsett var dessa finns underhåll och funktionskontroll (30 ) ventilationssystem skall kontrolleras och underhållas regelbundet nyinstallerade ventilationssystem skall kontrolleras så att de fungerar på avsett sätt innan de tas i bruk kontroll och underhåll skall dokumenteras dokumentationen skall finnas tillgänglig vid anläggningen

32 Processventilation en förutsättning för att skadliga halter av föroreningar i vistelsezonen inte skall uppstå AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning Ventilation (19 ) fel i ventilationssystemets funktion ska visas av ett kontrollsystem kan det förorsakas livsfara eller allvarlig skada ska kontrollsystemet även bestå av larm industribyggnader innehåller ofta processventilationssystem myndigheten lägger stor vikt vid ventilationssystemets funktion Därför krav på funktionskontroll

33 Utförande ingen frekvens anges kan kontrolleras minst lika ofta som produktionslokalernas kontor innebär minst vart 3:e år särskilda krav på intervaller finns: AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer AFS 1992:16 Kvarts AFS 1992:17 Bly 2 ggr/år 2 ggr/år 2 ggr/år processventilationssystemens kontrollsystem bör kontrolleras minst en gång per år dragskåp och säkerhetsbänkar särskilda allmänna råd om omfattning arbetsgivare ska se till att funktionskontrollen utförs inga formella krav finns på utförare

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö)

Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö) Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö) - Termiskt klimat - Luftkvalitet (hygien) - Ljusförhållande - Ljudförhållande Varför behöver man kunskap? Inneklimatet påverkar

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (26) Att beställa och genomföra energikartläggningar Industri EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (26) Att beställa och genomföra energikartläggningar- Industri Här presenteras information om vad

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Årstidsanpassad ventilation

Årstidsanpassad ventilation Årstidsanpassad ventilation Artikel i Bygg&Teknik, nr 5 1995 Sedan vi här i Sverige på tidigt 60-tal i allt större utsträckning började inför mekanisk ventilation i våra nybyggda fastigheter har vintertid

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Självdrags venti lation

Självdrags venti lation Själv v Självdrags venti lation Hanal:!>ol{ DIARIENUMMER: B681-2279/94 TITEL: Självdragsventilation UTGIVARE: Boverket, byggavdelningen UTGIVNINGSMÅNAD: Februari, 1995 UPPLAGA: 2: 1 TRYCK: Åkessons Tryckeri,

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer