Produktkatalog Ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog Ventilation"

Transkript

1 Produktkatalog Ventilation

2 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Innehållsförteckning Värmeväxlare allmänt s. 1-9 För montering i aggregat s Specialister på värmeväxlare... 2 Kvalitet och miljö... 2 Produktvalsprogrammet COILS... 3 Konstruktion... 4 Håldelningstabell & Tum-storlekstabell... 5 Material & korrosionsskydd... 6 Kopplingar, effektsteg & hastigheter... 7 Mollierdiagram & formler För kanal/aggregatrumsvägg s Värmeväxlare för varm- och hetvatten QJHD Cirkulära värmeväxlare för varmvatten QJCD Cirkulära värmeväxlare för kylvatten QLHG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLHF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLHB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLHH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för kylning QLCG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLCF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLCB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLCH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM Tilluft: Q(L,F)TG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)TF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)TB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör Q(L,F)TH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Frånluft: Q(L,F)FG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)FF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)FB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör Q(L,F)FH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx) QLEG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLEF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLEB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLEH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för kondenserande köldmedium QLOG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLOF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLOB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLOH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för ånga QLSG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLSF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Värmeväxlare för varm- och hetvatten QLHN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLHT Enklare hölje utan skärmplåt QLHO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLHQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för kylning QLCN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLCT Enklare hölje utan skärmplåt QLCO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLCQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM Tilluft: Q(L,F)TN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Q(L,F)TO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Q(L,F)TQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Frånluft: Q(L,F)FN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Q(L,F)FO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Q(L,F)FQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx) QLEN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLET Enklare hölje utan skärmplåt QLEO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLEQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för kondenserande köldmedium QLON Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLOT Enklare hölje utan skärmplåt QLOO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLOQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för ånga QLSK Hölje med täckplåt för samlingsrör Tillbehör s Rätten till ändringar förbehålls. 1

3 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Specialister på värmeväxlare I snart 70 år har Luvata Söderköping utvecklat och tillverkat värmeväxlare för luft och vätska. Alla våra verksamheter präglas av stort tekniskt kunnande och kvalitetsmedvetande. Luvata Söderköping är en del av Luvata Heat Transfer Solutions Division och ett världsomspännande varumärke för värmeväxlare. Vi levererar ca värmeväxlare per år från Söderköping. Du möter en pålitlig leverantör med stora resurser. Inom Luvata har vi förbundit oss att arbeta i partnerskap med kunderna. Fokuseringen på resultat, och att aldrig svika i pålitlighet, gör att vi blir en partner som kunderna kan bygga sin framtid på: Partnerships Beyond Metals. Kvalitet och miljö prioriterade områden Vi levererar värmeväxlare som utgör komponenter i stora projekt och därför vet vi hur viktig leveransprecisionen är. Produkterna ska alltid levereras på utsatt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Vår ständiga utveckling och våra testmöjligheter garanterar att produkterna är i främsta ledet på marknaden och att de uppfyller angivna data. Flera av våra produkter spelar genom sin funktion en aktiv roll för att återvinna energi samt verka för en bättre inomhusmiljö. Vi arbetar medvetet och strukturerat för att värna om miljön under produktens hela livscykel innefattande utveckling, tillverkning, användning, avveckling och återvinning. Genom att effektivisera användandet av material och energi ger vi vårt bidrag till en långsiktig hushållning med naturresurserna. Luvata är certifierat enligt ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2008 samt miljöledningssystem ISO 14001:

4 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Här i katalogen visar vi vårt standardsortiment av värmeväxlare av ventilationsprodukter för inomhusmiljö. Värmeväxlarna är avsedda för värmning eller kylning i ventilationssystem, vissa typer är konstruerade för värmeåtervinning. Då varje produkt anpassas för en speciell uppgift är det sällan två värmeväxlare ser likadana ut. Vi har alltså ett brett sortiment av standardprodukter, men kan även göra speciallösningar just för dig. Kontakta oss för mer information. Rätt värmeväxlare med hjälp av Coils Produktvalsprogrammet Coils är flexibelt och användarvänligt och gör det enkelt att välja rätt värmeväxlare: Värmeväxlare för: - värmning av luft med varmvatten, - kylning av luft med kallvatten, - kylning av luft med förångande medium, - värmning av luft med ånga/andra kondenserande medier. Vätskekopplat värmeåtervinningssystem ECOTERM. Fläktluftvärmare/kylare. Kylmedelkylare. Låt Coils välja alla dimensioner eller ange önskemål om längd, bredd, lamelldelning etc. Coils erbjuder: Åtta olika skärmspråk. Utskriftsspråk kan väljas oberoende av skärmspråk. ens fukthalt kan anges i olika enheter. flöde och vätskeflöde kan anges i olika enheter. Alla förekommande frysskyddsvätskor finns inlagda. Hänsyn till höjd över havet. Dimensionering med hänsyn till dina begränsningar på tryckfall på luft och vätska. Överyta och/eller försmutsningsfaktorer vid behov av säkerhetsmarginal. Pris på många produkter. Måttskiss på flertalet produkter. Möjlighet att välja tillbehör. Utskriften innehåller prestanda samt uppgifter om produktens dimensioner, material, vikt och volym. Möjlighet att spara dina beräkningar för ett senare tillfälle. Monteringsanvisningar samt bruksanvisningar. Kontakta oss så kan vi leverera programmet till dig och hjälpa dig att välja rätt värmeväxlare. Rätten till ändringar förbehålls. 3

5 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Konstruktion värmeväxlare Våra värmeväxlare är uppbyggda av lamellkropp, samlingsrör och hölje och tillverkas i olika material och med olika lamelldelningar. Avsedda för horisontell eller vertikal luftriktning. Samtliga värmeväxlare uppfyller täthetsklass B på luftsidan. Hölje riktning Våra värmeväxlare är huvudsakligen avsedda för värmning eller kylning av luft och andra gaser. Vissa typer är speciellt konstruerade för värmeåtervinning - ECOTERM. Värmeväxlaren är uppbyggd av ett antal zigzag-ställda tubrör i en eller flera rader, i luftströmmens riktning. Tubrören är sammankopplade till slingor med längder avpassade för de olika värmeväxlartyperna. Värme- eller köldbäraren strömmar genom slingorna och luften strömmar utvändigt. Denna konstruktion gör att vatten som strömmar genom rören kan värma eller kyla luften som passerar genom värmeväxlaren på ett mycket effektivt sätt. Som värmemedium används bla varm- eller hetvatten, olja, processvätska eller ånga. Som kylmedium används kylvatten, förångande köldmedium, olja eller annan vätska. Profilerade lameller För att få tillräckligt stor värme- eller kylarea och därmed kompensera det lägre värmeövergångstalet på luftsidan är rören försedda med profilerade lameller. Lamellerna är fixerade på tubrören, genom expansion av respektive tubrör. Detta gör att en mycket god värmeöverföring till lamellerna erhålles. Tubröret, som vanligtvis är i koppar, skyddas helt av lamellen förutom på kylbafflar där tubröret ej är skyddat av lamellen. Tubrören är med hårdlödning anslutna till samlingsrör som har anslutningar utförda med utvändig gänga som standard. Alternativt så kan anslutningen vara "slät" (utan gänga). Samlingsrören har nipplar med proppar för luftning och dränering. Dräneringsnippeln kan förses med givare till frysskyddstermostat. Montagealternativ Värmeväxlaren är inbyggd i ett hölje med gejd eller flänsanslutning på luftsidan. Gejdat hölje är avsett för montering i kanal. Flänsat hölje är avsett för kanal eller aggregatrumsvägg. För värmeväxlare som installeras i aggregat används N, O, Q eller T-höljet. Storlekar Våra värmeväxlare tillverkas som standard i storlekar upp till 3,5 x 2,4m. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör (se sid 94-96) samt med andra mått än standard. Kontakta oss för mer information. Dimensionering För dimensionering hänvisar vi till programmet Coils, se sid 3. Lamellkropp=Lameller + tubrör Lamelldelning Lamelltyp QL 1/2"-tubrör med veckad lamell (standard). 33,33mm Lamelltyp QF 1/2"-tubrör med slät lamell. Ger lägre lufttryckfall osv...* Motströmskoppling. ssida höger. Samlingsrör med anslutningsnipplar och anslutningsrör. * optimeras efter kundens behov. Zigzag-ställda tubrör. 28,87mm Ø13,1mm 4

6 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Håldelningstabell Höljet finns som alternativ med hålad ram enligt RFHF, RVGL. aaa (cm) n c bbb (cm) m d c n x 200 SLITS 9x16 c m x 200 d d Tum-storlekstabell Storlek i " aaa Storlek i mm 1/2" = 12,7 mm 7/8" = 22,0 mm 1 1/8" = 28,6 mm 1 3/8" = 34,9 mm 1 5/8" = 41,3 mm 2 1/8" = 54,0 mm Nya köldmedier ställer höga krav på värmeväxlare DX Införande av nya köldmedier förändrar kraven på värmeväxlarens konstruktion på grund av högre arbetstryck. Vi har valt att följa SS-EN 378-2:2008 för att uppfylla dagens nya krav. Luvata Söderköping kan nu erbjuda 3 olika värmeväxlarvarianter beroende på köldmedia och omgivningstemperatur. Provtryck, bar Drifttryck, bar För att bestämma konstruktionstyp, ska maximal omgivningstemperatur delges innan beställning, för att rätt värmeväxlare ska kunna tillverkas. Max. omgivningstemp. 32 C 38 C 43 C 55 C Dim. kondenseringstemp. 55 C 59 C 63 C 67 C 50 bbb Rätten till ändringar förbehålls. 5

7 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Material och korrosionsskydd Standardvärmeväxlarna klarar de flesta normala komfortoch aggregatinstallationer, vilket är mer än 90% av alla tillverkade värmeväxlare. Vid behov tillhandahåller vi olika metoder av skydd mot korrosion, se tabell. Finns behov av något specialutförande som inte beskrivs här, kontakta oss gärna. Material Lamell Tub Samlingsrör Hölje Aluminium Al/Mg S X Koppar X S X Koppar elförtennt X X X Kopparnickel X X Corropaint epoxybehandlad Al Heresite skyddsmålning Målat stål Varmförzinkat stål Rostfritt stål S=Standardutförande X X X X X X=Specialutförande vid förfrågan Material Hölje Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i varmförzinkad eller rostfri stålplåt (EN ) men går även att få i syrafast stålplåt (EN ). Tubrör Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är i standardutförande i 0,35 mm koppar, men finns även med tjock vägg i 0,65 mm eller 0,85 mm koppar och i koppar/nickel. Samlingsrör Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i stål eller koppar men finns även i koppar/nickel-utförande. Lameller Ventilationsvärmeväxlare är som standard i aluminium men finns som tillval även i AlMg, Corrodip, Corropaint, elförtennt koppar, Heresite, Hydropaint och koppar. Lamellen är normalt veckad för att ge maximal verkningsgrad men finns även i slätutförande vilket rekommenderas då stoft förekommer i luftströmmen och då man eftersträvar låga lufttryckfall. Lod På samtliga lödställen används hårdlod. Koppar mot koppar lödes med låghaltigt silverlod 2%. Koppar mot stål lödes med höghaltigt silverlod. Värmeväxlare för ånga och i koppar/nickel-utförande lödes alltid med silverlod. Vid aggressivt media kan ett 55% silverlod väljas. S S X Korrosionsskydd AlMg: En aluminumlamell med magnesiumlegering anpassad för kustnära miljöer med kloridhalter i luften där vanlig aluminium korroderar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Corrodip: Ett korrosionsskydd som används vid mycket korrosiv miljö, t ex avloppsreningsverk, pappersbruk, syrahaltiga miljöer och mejerier. Epoximålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgtjockleken är 100 µm. Färgen finns även som livsmedelsepoxi. Max tillåten temperatur är 60 C. Minsta lamelldelning är 4 mm. Värmeöverföringen försämras med ca 20% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Corropaint: Ett korrosionsskydd (epoxibelagd aluminium med en tjocklek av 5 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, kustnära miljöer, laboratorier och badhus, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera. Max tillåten temperatur 120 C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s. Elförtennt koppar: En ytbeläggning med tenn som utförs genom elektrolys på en kopparlamell och/eller tub. Korrosionsskyddet lämpar sig för extremt korrosiva marina miljöer, t ex kryssningsfartyg och oljeplattformar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Heresite: Ett korrosionsskydd som används i mycket korrosiv miljö, t ex anläggningar med surt nedfall, avloppsreningsverk, simhallar med med hög kloridhalt (<100 ppm) och de flesta andra sura miljöer. Heresitemålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgen är brun och ungshärdas vid 180 C. Färgtjockleken är 70 µm. Värmeöverföringen försämras med ca 2-3% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s. Hydropaint: Ett korrosionsskydd (lackad aluminium med en tjocklek av 2 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera. Den hydrofiliska lamellen klarar 3,5 m/s i lufthastighet på kyl- och frånluftsvärmeväxlaren innan droppavskiljare krävs. Max tillåten temperatur är 120 C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. Koppar: Koppar används vid korrosiva marina miljöer, t ex kustnära miljöer och kryssningsfartyg där man misstänker att aluminium eller AlMg kommer att korrodera. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. 6

8 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Kopplingar, hastigheter och effektsteg Kopplingar Rören/slingorna kan kopplas så, att värmebäraren eller köldbäraren strömmar på olika sätt i förhållande till luftströmmen, se figur nedan. Korsströmskoppling används för kondenserande ånga och på värmeväxlare för värmning med litet effektuttag. Motströmskoppling är vanligast och används av värmeväxlare för kylning och värmning med hög effekt samt vid värmeåtervinning. Denna koppling ger största effekten. Medströmskoppling används ibland på värmeväxlare för värmning då man prioriterar möjligheten att ha givare till frysskyddstermostat. Vid felaktigt monterade värmeväxlare för kyla där man använt detta kopplingssätt kan effektreduktionen bli upp till 30%. I de fall luftens eller värme-/köldbärarens strömriktning är avgörande för värmeväxlarens funktion är riktningen markerad på värmeväxlaren. Effektsteg Värmeväxlare för förångande köldmedium kan levereras uppdelade i ett, två eller flera effektsteg beroende på värmeväxlarens höjdmått. Två effektsteg (se figur 1) är som standard kopplade så att varannan slinga hör till effektsteg ett och varannan till effektsteg två ( interlacekoppling ). ar och vätskeledningar är försedda med märkbricka som klargör stegtillhörighet. Tre eller flera effektsteg (se figur 2) är normalt uppdelade i höjdled. Expansionsventil (ingår ej) Fastlödd kopparbricka Korsström Ånga (vatten) Motström Medström riktning Fastlödd kopparbricka Figur 1. Två effektsteg med sk. interlace-koppling. Hastigheter Vatten Normala hastigheter för värmeväxlare Vatten Expansionsventil (ingår ej) ej) Fastlödd kopparbricka Hastighet Kyla Värme hastighet, m/s 2 3 1) 2 5 Vätskehastighet, m/s 0.2 2) 2 3) 0.2 2) 1.5 3) riktning 1) För hastigheter över 3 m/s bör droppavskiljare monteras. 2) Min. hastighet beroende på vätsketemperatur. 3) Max. hastighet för kopparrör beroende på erosionsrisk. För värmeväxlare med stålrör i slingorna bör 3 m/s ej överskridas. Fastlödd kopparbricka Figur 2. Tre eller flera effektsteg är normalt uppdelade i höjdled. Fastlödd kopparbricka Rätten till ändringar förbehålls. 7

9 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Mollierdiagram för fuktig luft LUFT -25 till +40 ºC: 8

10 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Formler LUFT VATTEN För varm- OCH HETVATTEN Effekt: P (kw)= q (m³/s) t (ºC) 1.2 flöde: q (m 3 /s)= Temp. differens: t (ºC) = Verkningsgrad: n = P (kw) t (ºC) 1.2 t u - t i t ri - t i P (kw) q (m³/s) 1.2 Effekt: P (kw)= q r (l/s) t r (ºC) 4.2 Vattenflöde: q r (l/s)= Temperaturdifferens: t r (ºC)= Effektbehov, pump: P (kw)= P (kw) t r (ºC) 4.2 P (kw) q r (l/s) 4.2 q r (l/s) p r (kpa) ~0.75 (n) 1000 För kylning VÄRMEÅTERVINNING Effekt: P (kw)= q (m³/s) i (kj/kg) 1.2 flöde: q (m 3 /s) = P (kw) i (kj/kg) 1.2 Temperaturverkningsgrad: n t = t 2- -t 1 t 3 -t 1 Entalpidiff: i (kj/kg)= P (kw) q (m³/s) 1.2 Effektbehov, fläkt: P(kW)= q (m³/s) p (Pa) ~0.65 (n) 1000 BLANDNING AV LUFT Blandningstemperatur: t (ºC)= q 1 (m 3 /s) t 1 (ºC) + q 2 (m 3 /s) t 2 (ºC) q tot Optimal brineflöde: q r (l/s)= q 1 (m 3 /s) + q 2 (m 3 /s) 6 Rätten till ändringar förbehålls. 9

11 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Cirkulära värmeväxlare för varmvatten QJHD Värmeväxlaren QJHD är avsedd för uppvärmning av luft i ventilationssystem med varm- eller hetvatten och kan även användas för att värma enskilda rum (zoner). Finns i åtta olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Storlekar & kapacitet Finns i 8 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan. Se även kapacitetstabeller på sid G K L G Ødy H ØD F H+8 QJHD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. Allmänt Kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med valfri luftriktning. Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion. Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar. Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN Driftdata Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150 C. Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminiumlamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185. srören på vätskesidan är utförda i koppar. B QJHD D d y B H F G L K Vikt (mm) (kg) , , , , , , , ,2 Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek. 10

12 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 100 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ,3 1,0 0,01 <0,5 14,7 0,6 0,01 <0,5 21,5 0,8 0, ,5 34,3 0,9 0,01 <0,5 17,2 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,7 0, ,2 0,7 0,01 <0,5 22,9 0,5 0,01 <0,5 27,3 0,5 0,01 <0, ,5 39,7 0,6 0,01 <0,5 26,1 0,4 0,01 <0,5 29,8 0,4 0,01 <0, ,7 0,5 0,01 <0,5 29,8 0,3 0,01 <0,5 31,6 0,3 0,01 <0, ,3 1,5 0, ,5 1,0 0,01 <0,5 16,1 1,2 0, ,5 28,1 1,3 0, ,7 0,8 0,01 <0,5 19,9 1,0 0, ,8 1,1 0,01 <0,5 17,4 0,6 0,01 <0,5 23,5 0,8 0, ,5 35,3 1,0 0,01 <0,5 22,3 0,5 0,01 <0,5 26,9 0,7 0, ,6 0,8 0,01 <0,5 26,9 0,4 0,01 <0,5 30,1 0,5 0,01 <0, ,1 1,9 0,03 1 8,9 1,3 0, ,9 1,5 0, ,5 24,3 1,7 0, ,7 1,1 0,01 <0,5 17,0 1,3 0, ,4 1,5 0, ,7 0,9 0,01 <0,5 21,1 1,1 0, ,5 32,4 1,3 0,02 <0,5 20,0 0,6 0,01 <0,5 24,9 0,9 0, ,2 1,1 0,01 <0,5 25,1 0,5 0,01 <0,5 28,7 0,7 0,02 1 Kapacitet QJHD ,2 1,3 0, ,6 0,9 0,01 <0,5 17,6 1,1 0, ,5 29,8 1,2 0,01 <0,5 15,4 0,7 0,01 <0,5 21,1 0,9 0, ,3 1,0 0,01 <0,5 17,1 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,8 0, ,5 36,6 0,9 0,01 <0,5 23,6 0,5 0,01 <0,5 27,8 0,6 0,01 <0, ,6 0,7 0,01 <0,5 27,6 0,4 0,01 <0,5 30,7 0,5 0,01 <0, ,8 2,0 0,03 1 8,6 1,4 0, ,6 1,6 0, ,5 24,0 1,8 0, ,5 1,1 0,01 <0,5 16,8 1,4 0, ,1 1,5 0, ,6 0,9 0,01 <0,5 20,8 1,1 0, ,5 32,1 1,3 0, ,0 0,7 0,01 <0,5 24,8 0,9 0, ,9 1,1 0,01 <0,5 25,0 0,5 0,01 <0,5 28,5 0,7 0, ,9 2,5 0,03 2 6,0 1,7 0,02 1 9,6 2,0 0, ,5 20,5 2,2 0, ,6 1,4 0, ,2 1,7 0, ,0 1,9 0, ,2 1,2 0,01 <0,5 18,6 1,4 0, ,5 29,3 1,7 0, ,4 0,9 0,01 <0,5 22,9 1,2 0, ,8 1,4 0, ,8 0,6 0,01 <0,5 27,1 0,9 0,02 1 Kapacitet QJHD ,5 2,7 0, ,3 2,0 0, ,3 2,1 0, ,5 37,8 2,4 0, ,4 1,7 0, ,5 1,8 0, ,0 2,1 0, ,3 1,4 0, ,6 1,6 0, ,5 44,0 1,9 0, ,1 1,2 0, ,6 1,3 0, ,0 1,6 0, ,8 0,9 0,01 <0,5 35,5 1,0 0, ,6 4,1 0, ,1 3,0 0, ,1 3,2 0, ,5 31,5 3,6 0, ,9 2,5 0, ,9 2,7 0, ,2 3,2 0, ,5 2,1 0, ,6 2,3 0, ,5 38,9 2,8 0, ,0 1,7 0, ,2 1,9 0, ,5 2,4 0, ,7 1,3 0, ,7 1,5 0, ,3 5,2 0, ,9 3,8 0, ,9 4,1 0, ,5 27,5 4,6 0, ,0 3,2 0, ,0 3,5 0, ,7 4,1 0, ,0 2,7 0, ,1 3,0 0, ,5 35,7 3,5 0, ,2 2,2 0, ,0 2,4 0, ,7 3,0 0, ,3 1,7 0, ,9 1,9 0,05 7 Rätten till ändringar förbehålls. 11

13 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 200 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ,9 3,8 0, ,1 2,8 0, ,1 2,9 0, ,5 32,6 3,4 0, ,7 2,4 0, ,8 2,5 0, ,3 3,0 0, ,2 2,0 0, ,3 2,1 0, ,5 39,9 2,6 0, ,5 1,6 0, ,8 1,8 0, ,3 2,2 0, ,1 1,2 0, ,2 1,4 0, ,2 5,5 0, ,1 4,0 0, ,0 4,3 0, ,5 26,5 4,9 0, ,3 3,4 0, ,3 3,7 0, ,8 4,3 0, ,4 2,9 0, ,4 3,2 0, ,5 34,9 3,8 0, ,7 2,4 0, ,5 2,6 0, ,9 3,2 0, ,9 1,9 0, ,5 2,1 0, ,1 7,0 0, ,1 5,1 0, ,0 5,5 0, ,5 22,8 6,3 0, ,6 4,4 0, ,6 4,8 0, ,4 5,5 0, ,3 3,7 0, ,1 4,0 0, ,5 31,9 4,8 0, ,9 3,0 0, ,5 3,3 0, ,3 4,0 0, ,5 2,4 0, ,8 2,6 0,06 13 Tryckfall vatten Kapacitet QJHD ,4 6,2 0, ,1 4,6 0, ,2 4,8 0, ,5 34,0 5,6 0, ,6 3,9 0, ,8 4,2 0, ,5 4,9 0, ,9 3,2 0, ,2 3,5 0, ,5 40,9 4,2 0, ,0 2,6 0, ,5 2,9 0, ,2 3,6 0, ,3 2,0 0,03 <0,5 33,7 2,3 0, ,5 9,3 0, ,0 6,7 0, ,0 7,2 0, ,5 27,7 8,2 0, ,1 5,7 0, ,2 6,2 0, ,8 7,2 0, ,0 4,8 0, ,2 5,3 0, ,5 35,8 6,3 0, ,1 3,9 0, ,1 4,3 0, ,7 5,3 0, ,1 3,0 0, ,9 3,4 0, ,4 11,8 0, ,9 8,6 0, ,9 9,3 0, ,5 23,9 10,5 0, ,3 7,3 0, ,4 8,0 0, ,4 9,2 0, ,8 6,1 0, ,8 6,7 0, ,5 32,7 8,0 0, ,3 5,0 0, ,0 5,6 0, ,0 6,8 0, ,7 3,9 0, ,2 4,4 0,11 7 Kapacitet QJHD ,8 9,8 0, ,6 7,2 0, ,6 7,6 0, ,5 34,5 8,7 0, ,0 6,1 0, ,1 6,6 0, ,0 7,7 0, ,3 5,1 0, ,5 5,6 0, ,5 41,3 6,7 0, ,4 4,1 0, ,8 4,6 0, ,6 5,7 0, ,7 3,2 0, ,0 3,6 0, ,9 14,6 0, ,4 10,7 0, ,3 11,4 0, ,5 28,1 13,0 0, ,4 9,1 0, ,4 9,8 0, ,2 11,4 0, ,3 7,6 0, ,4 8,3 0, ,5 36,1 9,9 0, ,4 6,2 0, ,3 6,9 0, ,0 8,4 0, ,4 4,9 0, ,1 5,4 0, ,7 18,7 0, ,2 13,6 0, ,1 14,6 0, ,5 24,2 16,6 0, ,6 11,6 0, ,6 12,6 0, ,7 14,6 0, ,1 9,7 0, ,0 10,7 0, ,5 33,0 12,7 0, ,6 8,0 0, ,2 8,8 0, ,3 10,8 0, ,0 6,3 0, ,4 7,0 0,

14 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 400 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut ,9 15,4 0, ,9 11,3 0, ,8 12,0 0, ,5 33,6 13,7 0, ,5 9,7 0, ,4 10,3 0, ,2 12,1 0, ,9 8,1 0, ,9 8,8 0, ,5 40,7 10,5 0, ,1 6,5 0, ,3 7,2 0, ,0 9,0 0, ,6 5,1 0, ,6 5,7 0, ,9 23,0 0, ,7 16,8 0, ,5 17,9 0, ,5 27,2 20,5 0, ,9 14,4 0, ,7 15,5 0, ,4 18,0 0, ,9 12,0 0, ,8 13,1 0, ,5 35,5 15,6 0, ,1 9,8 0, ,9 10,8 0, ,5 13,3 0, ,2 7,8 0, ,8 8,6 0, ,7 29,4 0, ,6 21,4 0, ,4 23,0 0, ,5 23,4 26,1 0, ,1 18,3 0, ,9 19,8 0, ,9 23,0 0, ,7 15,4 0, ,4 16,8 0, ,5 32,4 19,9 0, ,3 12,7 0, ,8 13,8 0, ,7 17,0 0, ,8 10,0 0, ,1 11,0 0,27 12 Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa Tryckfall vatten ,2 24,2 0, ,2 17,8 0, ,0 18,7 0, ,5 33,9 21,5 0, ,8 15,2 0, ,6 16,2 0, ,5 19,0 0, ,2 12,7 0, ,1 13,7 0, ,5 40,9 16,5 0, ,4 10,3 0, ,5 11,3 0,28 7 Kapacitet QJHD ,3 14,1 0, ,9 8,1 0, ,8 9,0 0, ,3 35,9 0, ,1 26,3 0, ,8 27,9 0, ,5 27,6 31,9 0, ,2 22,5 0, ,0 24,1 0, ,7 28,1 0, ,2 18,8 0, ,1 20,4 0, ,5 35,8 24,4 0, ,3 15,4 0, ,1 16,9 0, ,8 20,8 0, ,5 12,1 0, ,0 13,4 0, ,2 45,7 0, ,0 33,4 0, ,7 35,7 0, ,5 23,8 40,7 0, ,4 28,5 0, ,2 30,8 0, ,3 35,8 0, ,9 23,9 0, ,7 26,1 0, ,5 32,7 31,0 0, ,5 19,7 0, ,0 21,5 0, ,0 26,4 0, ,0 15,6 0, ,3 17,1 0,41 14 Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek. Rätten till ändringar förbehålls. 13

15 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Montering På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej). Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning. På luftsidan kan värmaren monteras horisontellt eller vertikalt med valfri luftning, se bild nedan. KODNYCKEL QJH_ aaa QJHD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. : 2 Lamelldelning: 2,5 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. 14

16 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Cirkulära värmeväxlare för kylvatten QJCD Värmeväxlaren QJCD är avsedd för kylning av luft i ventilationssystem med kylvatten och kan även användas för att kyla luften i enskilda rum (zoner). Finns i sju olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Storlekar & kapacitet Finns i 7 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan. Se även kapacitetstabell på sid 16. riktning Vatten ut Avlopp R1/2 + Vatten in G K L G Ødy QJCD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. H ØD F H+8 Allmänt Monteras i horisontell kanal. Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion. Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar. Rostfri droppskål för kondensvatten med anslutning för avlopp (R1/2). Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN Driftdata Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150 C. Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminiumlamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185, med tråg i rostfritt stål. srören på vätskesidan är utförda i koppar. B QJCD D d y B H F G L K Vikt (mm) (kg) , , , , ,4 Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek. Rätten till ändringar förbehålls. 15

17 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJCD Kapacitet QJCD 100. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,2 0,2 0,01 <0, ,2 0,3 0, ,9 0,4 0, ,5 0,5 0, ,9 0,4 0, ,4 0,7 0,03 2 Kapacitet QJCD 250. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,6 1,8 0, ,1 2,6 0, ,8 2,8 0, ,8 4,0 0, ,5 3,7 0, ,9 5,2 0,21 18 Kapacitet QJCD 125. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 0,4 0, ,1 0,7 0, ,0 0,7 0, ,7 1,0 0, ,7 1,0 0, ,8 1,4 0,06 15 Kapacitet QJCD 160. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 0,7 0, ,6 1,0 0, ,1 1,1 0, ,2 1,5 0, ,8 1,4 0, ,3 2,0 0,08 30 Kapacitet QJCD 200. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,8 1,1 0, ,2 1,6 0, ,8 1,7 0, ,8 2,5 0, ,6 2,2 0, ,9 3,2 0,13 16 Kapacitet QJCD 315. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,6 2,8 0, ,2 4,0 0, ,8 4,4 0, ,9 6,2 0, ,6 5,7 0, ,0 8,1 0,32 24 Kapacitet QJCD 400. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 4,4 0, ,6 6,3 0, ,1 6,8 0, ,3 9,7 0, ,9 8,8 0, ,4 12,6 0,50 26 Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek. 16

18 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJCD Montering På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej). Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning. På luftsidan ansluts kylaren horisontellt med luftriktning enligt monterad pil, se bild nedan. KODNYCKEL QJC_ aaa QJCD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400. : 3 Lamelldelning: 2,5 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalsprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. Rätten till ändringar förbehålls. 17

19 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Värmeväxlare för uppvärmning QLHG, QLHF, QLHB, QLHH Värmeväxlarna QLHG, QLHF, QLHB och QLHH är avsedda för uppvärmning av luft med värme eller vätska som värmebärare. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Konstruktionen är utförd enligt tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EC. Allmänt Konstruktionen består av lamellkropp, samlingsrör och hölje. Värmeväxlaren är försedd med nipplar för luftning och avtappning och minst en av nipplarna kan förses med givare för frysskyddstermostat (gäller ej anslutning DN 15). Som standard finns höljet i PG-gejd-utförande alternativt med hålad ram enligt RFHF, RVGL. Värmeväxlare över 25 kilo är försedda med lyftprofil. Samtliga anslutningar är försedda med utvändig rörgänga (SS-EN ISO 228-1). Höljet uppfyller täthetsklass B enligt VVS AMA98/EN AMA-kod: QFC.1. Material för aggressiva miljöer finns som standard. Om viss anslutningsstorlek önskas gäller följande begränsningar av vätskeflödet: QLHH med flänsat hölje och inbyggda samlingsrör. DN 15 DN 25 DN 32 DN 50 DN 80 2 x DN 80 Flöde (max) 0.7 l/s 1.6 l/s 2.8 l/s 7.0 l/s 14.0 l/s 28.0 l/s QLHG med gejdat hölje och friliggande samlingsrör. Driftdata Max vätskehastighet: 1.5 m/s i tuber. Normal lufthastighet bör vara 3-4 m/s. Max lufthastighet: 5.0 m/s. För luftflöden upp till 40 m³/s. Drifttryck: Samlingsrör Max/Min temp Max driftttryck Fe 100/-20 C 1.6 Mpa Cu (DN 80) 110/0 C 1.0 Mpa Cu (DN 15-50) 110/0 C 1.6 Mpa Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material & storlek (se kodnyckeln för mer info) Värmeväxlarna är vanligtvis uppbyggda med kopparrör och aluminiumlamell och hölje i varmförzinkad stålplåt. Samlingsrören är som standard utförda i stål förutom DN 15 och DN 25 som är i koppar med anslutning i mässing. Standardstorlekar finns från 200 x 200 mm till 3500 x 2400 mm. Material för aggressiva miljöer finns, se sid 6. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalsprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa 18

20 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QLHG, QLHF, QLHB, QLHH Montering Värmeväxlaren är försedd med skyltar som visar hur tillopp och returledningar ska anslutas. Värmeväxlaren ansluts så att motströmskoppling erhålls. Om värmeväxlaren är beställd med ospecifierad höger/ vänster utförande levereras högerskyltat. Värmeväxlare för uppvärmning är vändbara. För att få en god funktion måste systemet vara väl luftat. Vatten ut Höger Vatten in Placering av givare Vatten in Motströmskoppling. Vänster Vatten ut Frysskydd Minst en av värmeväxlarens nipplar kan förses med givare för frysskyddstermostat. Om värmeväxlaren efter avtappning kommer att utsättas för frysrisk bör det blåsas med luft för att säkerställa att allt vatten är borta. Givaren ska nå in minst 30 mm i tubröret. KODNYCKEL QLH_ aaa bbb cc dd ee f g QLHG = Gejdat hölje med friliggande samlingsrör. QLHF = Flänsat hölje med friliggande samlingsrör. QLHB = Gejdat hölje med inbyggda samlingsrör. QLHH = Flänsat hölje med inbyggda samlingsrör. aaa = Kanalbredd (cm) bbb = Kanalhöjd (cm) cc = 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12 dd = Lamelldelning (mm x 10) 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ee = Antal vätskevägar 02, 04, 06, 08, 10 osv. f = ssida 1=höger, 2=vänster g = Material g=material Hölje Samlingsrör Lamell A Fzv Stål (ansl 15+25=Cu) Al B Fzv Cu Cu D Fzv Cu Al E Fzv Stål (ansl 15+25=Cu) Corropaint F Fzv Cu Cu förtennt K Fzv Cu Corropaint L Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Al M Rf Cu Cu N Rf Cu Al O Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Corropaint P Rf Cu Cu förtennet Q Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Al corrodip R Rf Cu Corropaint Fzv=förzinkad stålplåt, Rf=rostfri stålplåt, Cu=koppar, Al=aluminium 30 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. Rätten till ändringar förbehålls. 19

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer