Produktkatalog Ventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog Ventilation"

Transkript

1 Produktkatalog Ventilation

2 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Innehållsförteckning Värmeväxlare allmänt s. 1-9 För montering i aggregat s Specialister på värmeväxlare... 2 Kvalitet och miljö... 2 Produktvalsprogrammet COILS... 3 Konstruktion... 4 Håldelningstabell & Tum-storlekstabell... 5 Material & korrosionsskydd... 6 Kopplingar, effektsteg & hastigheter... 7 Mollierdiagram & formler För kanal/aggregatrumsvägg s Värmeväxlare för varm- och hetvatten QJHD Cirkulära värmeväxlare för varmvatten QJCD Cirkulära värmeväxlare för kylvatten QLHG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLHF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLHB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLHH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för kylning QLCG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLCF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLCB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLCH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM Tilluft: Q(L,F)TG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)TF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)TB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör Q(L,F)TH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Frånluft: Q(L,F)FG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)FF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)FB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör Q(L,F)FH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx) QLEG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLEF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLEB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLEH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för kondenserande köldmedium QLOG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLOF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLOB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLOH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för ånga QLSG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLSF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Värmeväxlare för varm- och hetvatten QLHN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLHT Enklare hölje utan skärmplåt QLHO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLHQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för kylning QLCN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLCT Enklare hölje utan skärmplåt QLCO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLCQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM Tilluft: Q(L,F)TN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Q(L,F)TO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Q(L,F)TQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Frånluft: Q(L,F)FN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Q(L,F)FO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Q(L,F)FQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx) QLEN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLET Enklare hölje utan skärmplåt QLEO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLEQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för kondenserande köldmedium QLON Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLOT Enklare hölje utan skärmplåt QLOO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLOQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för ånga QLSK Hölje med täckplåt för samlingsrör Tillbehör s Rätten till ändringar förbehålls. 1

3 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Specialister på värmeväxlare I snart 70 år har Luvata Söderköping utvecklat och tillverkat värmeväxlare för luft och vätska. Alla våra verksamheter präglas av stort tekniskt kunnande och kvalitetsmedvetande. Luvata Söderköping är en del av Luvata Heat Transfer Solutions Division och ett världsomspännande varumärke för värmeväxlare. Vi levererar ca värmeväxlare per år från Söderköping. Du möter en pålitlig leverantör med stora resurser. Inom Luvata har vi förbundit oss att arbeta i partnerskap med kunderna. Fokuseringen på resultat, och att aldrig svika i pålitlighet, gör att vi blir en partner som kunderna kan bygga sin framtid på: Partnerships Beyond Metals. Kvalitet och miljö prioriterade områden Vi levererar värmeväxlare som utgör komponenter i stora projekt och därför vet vi hur viktig leveransprecisionen är. Produkterna ska alltid levereras på utsatt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Vår ständiga utveckling och våra testmöjligheter garanterar att produkterna är i främsta ledet på marknaden och att de uppfyller angivna data. Flera av våra produkter spelar genom sin funktion en aktiv roll för att återvinna energi samt verka för en bättre inomhusmiljö. Vi arbetar medvetet och strukturerat för att värna om miljön under produktens hela livscykel innefattande utveckling, tillverkning, användning, avveckling och återvinning. Genom att effektivisera användandet av material och energi ger vi vårt bidrag till en långsiktig hushållning med naturresurserna. Luvata är certifierat enligt ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2008 samt miljöledningssystem ISO 14001:

4 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Här i katalogen visar vi vårt standardsortiment av värmeväxlare av ventilationsprodukter för inomhusmiljö. Värmeväxlarna är avsedda för värmning eller kylning i ventilationssystem, vissa typer är konstruerade för värmeåtervinning. Då varje produkt anpassas för en speciell uppgift är det sällan två värmeväxlare ser likadana ut. Vi har alltså ett brett sortiment av standardprodukter, men kan även göra speciallösningar just för dig. Kontakta oss för mer information. Rätt värmeväxlare med hjälp av Coils Produktvalsprogrammet Coils är flexibelt och användarvänligt och gör det enkelt att välja rätt värmeväxlare: Värmeväxlare för: - värmning av luft med varmvatten, - kylning av luft med kallvatten, - kylning av luft med förångande medium, - värmning av luft med ånga/andra kondenserande medier. Vätskekopplat värmeåtervinningssystem ECOTERM. Fläktluftvärmare/kylare. Kylmedelkylare. Låt Coils välja alla dimensioner eller ange önskemål om längd, bredd, lamelldelning etc. Coils erbjuder: Åtta olika skärmspråk. Utskriftsspråk kan väljas oberoende av skärmspråk. ens fukthalt kan anges i olika enheter. flöde och vätskeflöde kan anges i olika enheter. Alla förekommande frysskyddsvätskor finns inlagda. Hänsyn till höjd över havet. Dimensionering med hänsyn till dina begränsningar på tryckfall på luft och vätska. Överyta och/eller försmutsningsfaktorer vid behov av säkerhetsmarginal. Pris på många produkter. Måttskiss på flertalet produkter. Möjlighet att välja tillbehör. Utskriften innehåller prestanda samt uppgifter om produktens dimensioner, material, vikt och volym. Möjlighet att spara dina beräkningar för ett senare tillfälle. Monteringsanvisningar samt bruksanvisningar. Kontakta oss så kan vi leverera programmet till dig och hjälpa dig att välja rätt värmeväxlare. Rätten till ändringar förbehålls. 3

5 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Konstruktion värmeväxlare Våra värmeväxlare är uppbyggda av lamellkropp, samlingsrör och hölje och tillverkas i olika material och med olika lamelldelningar. Avsedda för horisontell eller vertikal luftriktning. Samtliga värmeväxlare uppfyller täthetsklass B på luftsidan. Hölje riktning Våra värmeväxlare är huvudsakligen avsedda för värmning eller kylning av luft och andra gaser. Vissa typer är speciellt konstruerade för värmeåtervinning - ECOTERM. Värmeväxlaren är uppbyggd av ett antal zigzag-ställda tubrör i en eller flera rader, i luftströmmens riktning. Tubrören är sammankopplade till slingor med längder avpassade för de olika värmeväxlartyperna. Värme- eller köldbäraren strömmar genom slingorna och luften strömmar utvändigt. Denna konstruktion gör att vatten som strömmar genom rören kan värma eller kyla luften som passerar genom värmeväxlaren på ett mycket effektivt sätt. Som värmemedium används bla varm- eller hetvatten, olja, processvätska eller ånga. Som kylmedium används kylvatten, förångande köldmedium, olja eller annan vätska. Profilerade lameller För att få tillräckligt stor värme- eller kylarea och därmed kompensera det lägre värmeövergångstalet på luftsidan är rören försedda med profilerade lameller. Lamellerna är fixerade på tubrören, genom expansion av respektive tubrör. Detta gör att en mycket god värmeöverföring till lamellerna erhålles. Tubröret, som vanligtvis är i koppar, skyddas helt av lamellen förutom på kylbafflar där tubröret ej är skyddat av lamellen. Tubrören är med hårdlödning anslutna till samlingsrör som har anslutningar utförda med utvändig gänga som standard. Alternativt så kan anslutningen vara "slät" (utan gänga). Samlingsrören har nipplar med proppar för luftning och dränering. Dräneringsnippeln kan förses med givare till frysskyddstermostat. Montagealternativ Värmeväxlaren är inbyggd i ett hölje med gejd eller flänsanslutning på luftsidan. Gejdat hölje är avsett för montering i kanal. Flänsat hölje är avsett för kanal eller aggregatrumsvägg. För värmeväxlare som installeras i aggregat används N, O, Q eller T-höljet. Storlekar Våra värmeväxlare tillverkas som standard i storlekar upp till 3,5 x 2,4m. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör (se sid 94-96) samt med andra mått än standard. Kontakta oss för mer information. Dimensionering För dimensionering hänvisar vi till programmet Coils, se sid 3. Lamellkropp=Lameller + tubrör Lamelldelning Lamelltyp QL 1/2"-tubrör med veckad lamell (standard). 33,33mm Lamelltyp QF 1/2"-tubrör med slät lamell. Ger lägre lufttryckfall osv...* Motströmskoppling. ssida höger. Samlingsrör med anslutningsnipplar och anslutningsrör. * optimeras efter kundens behov. Zigzag-ställda tubrör. 28,87mm Ø13,1mm 4

6 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Håldelningstabell Höljet finns som alternativ med hålad ram enligt RFHF, RVGL. aaa (cm) n c bbb (cm) m d c n x 200 SLITS 9x16 c m x 200 d d Tum-storlekstabell Storlek i " aaa Storlek i mm 1/2" = 12,7 mm 7/8" = 22,0 mm 1 1/8" = 28,6 mm 1 3/8" = 34,9 mm 1 5/8" = 41,3 mm 2 1/8" = 54,0 mm Nya köldmedier ställer höga krav på värmeväxlare DX Införande av nya köldmedier förändrar kraven på värmeväxlarens konstruktion på grund av högre arbetstryck. Vi har valt att följa SS-EN 378-2:2008 för att uppfylla dagens nya krav. Luvata Söderköping kan nu erbjuda 3 olika värmeväxlarvarianter beroende på köldmedia och omgivningstemperatur. Provtryck, bar Drifttryck, bar För att bestämma konstruktionstyp, ska maximal omgivningstemperatur delges innan beställning, för att rätt värmeväxlare ska kunna tillverkas. Max. omgivningstemp. 32 C 38 C 43 C 55 C Dim. kondenseringstemp. 55 C 59 C 63 C 67 C 50 bbb Rätten till ändringar förbehålls. 5

7 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Material och korrosionsskydd Standardvärmeväxlarna klarar de flesta normala komfortoch aggregatinstallationer, vilket är mer än 90% av alla tillverkade värmeväxlare. Vid behov tillhandahåller vi olika metoder av skydd mot korrosion, se tabell. Finns behov av något specialutförande som inte beskrivs här, kontakta oss gärna. Material Lamell Tub Samlingsrör Hölje Aluminium Al/Mg S X Koppar X S X Koppar elförtennt X X X Kopparnickel X X Corropaint epoxybehandlad Al Heresite skyddsmålning Målat stål Varmförzinkat stål Rostfritt stål S=Standardutförande X X X X X X=Specialutförande vid förfrågan Material Hölje Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i varmförzinkad eller rostfri stålplåt (EN ) men går även att få i syrafast stålplåt (EN ). Tubrör Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är i standardutförande i 0,35 mm koppar, men finns även med tjock vägg i 0,65 mm eller 0,85 mm koppar och i koppar/nickel. Samlingsrör Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i stål eller koppar men finns även i koppar/nickel-utförande. Lameller Ventilationsvärmeväxlare är som standard i aluminium men finns som tillval även i AlMg, Corrodip, Corropaint, elförtennt koppar, Heresite, Hydropaint och koppar. Lamellen är normalt veckad för att ge maximal verkningsgrad men finns även i slätutförande vilket rekommenderas då stoft förekommer i luftströmmen och då man eftersträvar låga lufttryckfall. Lod På samtliga lödställen används hårdlod. Koppar mot koppar lödes med låghaltigt silverlod 2%. Koppar mot stål lödes med höghaltigt silverlod. Värmeväxlare för ånga och i koppar/nickel-utförande lödes alltid med silverlod. Vid aggressivt media kan ett 55% silverlod väljas. S S X Korrosionsskydd AlMg: En aluminumlamell med magnesiumlegering anpassad för kustnära miljöer med kloridhalter i luften där vanlig aluminium korroderar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Corrodip: Ett korrosionsskydd som används vid mycket korrosiv miljö, t ex avloppsreningsverk, pappersbruk, syrahaltiga miljöer och mejerier. Epoximålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgtjockleken är 100 µm. Färgen finns även som livsmedelsepoxi. Max tillåten temperatur är 60 C. Minsta lamelldelning är 4 mm. Värmeöverföringen försämras med ca 20% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Corropaint: Ett korrosionsskydd (epoxibelagd aluminium med en tjocklek av 5 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, kustnära miljöer, laboratorier och badhus, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera. Max tillåten temperatur 120 C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s. Elförtennt koppar: En ytbeläggning med tenn som utförs genom elektrolys på en kopparlamell och/eller tub. Korrosionsskyddet lämpar sig för extremt korrosiva marina miljöer, t ex kryssningsfartyg och oljeplattformar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Heresite: Ett korrosionsskydd som används i mycket korrosiv miljö, t ex anläggningar med surt nedfall, avloppsreningsverk, simhallar med med hög kloridhalt (<100 ppm) och de flesta andra sura miljöer. Heresitemålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgen är brun och ungshärdas vid 180 C. Färgtjockleken är 70 µm. Värmeöverföringen försämras med ca 2-3% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s. Hydropaint: Ett korrosionsskydd (lackad aluminium med en tjocklek av 2 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera. Den hydrofiliska lamellen klarar 3,5 m/s i lufthastighet på kyl- och frånluftsvärmeväxlaren innan droppavskiljare krävs. Max tillåten temperatur är 120 C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. Koppar: Koppar används vid korrosiva marina miljöer, t ex kustnära miljöer och kryssningsfartyg där man misstänker att aluminium eller AlMg kommer att korrodera. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. 6

8 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Kopplingar, hastigheter och effektsteg Kopplingar Rören/slingorna kan kopplas så, att värmebäraren eller köldbäraren strömmar på olika sätt i förhållande till luftströmmen, se figur nedan. Korsströmskoppling används för kondenserande ånga och på värmeväxlare för värmning med litet effektuttag. Motströmskoppling är vanligast och används av värmeväxlare för kylning och värmning med hög effekt samt vid värmeåtervinning. Denna koppling ger största effekten. Medströmskoppling används ibland på värmeväxlare för värmning då man prioriterar möjligheten att ha givare till frysskyddstermostat. Vid felaktigt monterade värmeväxlare för kyla där man använt detta kopplingssätt kan effektreduktionen bli upp till 30%. I de fall luftens eller värme-/köldbärarens strömriktning är avgörande för värmeväxlarens funktion är riktningen markerad på värmeväxlaren. Effektsteg Värmeväxlare för förångande köldmedium kan levereras uppdelade i ett, två eller flera effektsteg beroende på värmeväxlarens höjdmått. Två effektsteg (se figur 1) är som standard kopplade så att varannan slinga hör till effektsteg ett och varannan till effektsteg två ( interlacekoppling ). ar och vätskeledningar är försedda med märkbricka som klargör stegtillhörighet. Tre eller flera effektsteg (se figur 2) är normalt uppdelade i höjdled. Expansionsventil (ingår ej) Fastlödd kopparbricka Korsström Ånga (vatten) Motström Medström riktning Fastlödd kopparbricka Figur 1. Två effektsteg med sk. interlace-koppling. Hastigheter Vatten Normala hastigheter för värmeväxlare Vatten Expansionsventil (ingår ej) ej) Fastlödd kopparbricka Hastighet Kyla Värme hastighet, m/s 2 3 1) 2 5 Vätskehastighet, m/s 0.2 2) 2 3) 0.2 2) 1.5 3) riktning 1) För hastigheter över 3 m/s bör droppavskiljare monteras. 2) Min. hastighet beroende på vätsketemperatur. 3) Max. hastighet för kopparrör beroende på erosionsrisk. För värmeväxlare med stålrör i slingorna bör 3 m/s ej överskridas. Fastlödd kopparbricka Figur 2. Tre eller flera effektsteg är normalt uppdelade i höjdled. Fastlödd kopparbricka Rätten till ändringar förbehålls. 7

9 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Mollierdiagram för fuktig luft LUFT -25 till +40 ºC: 8

10 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Formler LUFT VATTEN För varm- OCH HETVATTEN Effekt: P (kw)= q (m³/s) t (ºC) 1.2 flöde: q (m 3 /s)= Temp. differens: t (ºC) = Verkningsgrad: n = P (kw) t (ºC) 1.2 t u - t i t ri - t i P (kw) q (m³/s) 1.2 Effekt: P (kw)= q r (l/s) t r (ºC) 4.2 Vattenflöde: q r (l/s)= Temperaturdifferens: t r (ºC)= Effektbehov, pump: P (kw)= P (kw) t r (ºC) 4.2 P (kw) q r (l/s) 4.2 q r (l/s) p r (kpa) ~0.75 (n) 1000 För kylning VÄRMEÅTERVINNING Effekt: P (kw)= q (m³/s) i (kj/kg) 1.2 flöde: q (m 3 /s) = P (kw) i (kj/kg) 1.2 Temperaturverkningsgrad: n t = t 2- -t 1 t 3 -t 1 Entalpidiff: i (kj/kg)= P (kw) q (m³/s) 1.2 Effektbehov, fläkt: P(kW)= q (m³/s) p (Pa) ~0.65 (n) 1000 BLANDNING AV LUFT Blandningstemperatur: t (ºC)= q 1 (m 3 /s) t 1 (ºC) + q 2 (m 3 /s) t 2 (ºC) q tot Optimal brineflöde: q r (l/s)= q 1 (m 3 /s) + q 2 (m 3 /s) 6 Rätten till ändringar förbehålls. 9

11 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Cirkulära värmeväxlare för varmvatten QJHD Värmeväxlaren QJHD är avsedd för uppvärmning av luft i ventilationssystem med varm- eller hetvatten och kan även användas för att värma enskilda rum (zoner). Finns i åtta olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Storlekar & kapacitet Finns i 8 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan. Se även kapacitetstabeller på sid G K L G Ødy H ØD F H+8 QJHD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. Allmänt Kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med valfri luftriktning. Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion. Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar. Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN Driftdata Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150 C. Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminiumlamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185. srören på vätskesidan är utförda i koppar. B QJHD D d y B H F G L K Vikt (mm) (kg) , , , , , , , ,2 Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek. 10

12 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 100 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ,3 1,0 0,01 <0,5 14,7 0,6 0,01 <0,5 21,5 0,8 0, ,5 34,3 0,9 0,01 <0,5 17,2 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,7 0, ,2 0,7 0,01 <0,5 22,9 0,5 0,01 <0,5 27,3 0,5 0,01 <0, ,5 39,7 0,6 0,01 <0,5 26,1 0,4 0,01 <0,5 29,8 0,4 0,01 <0, ,7 0,5 0,01 <0,5 29,8 0,3 0,01 <0,5 31,6 0,3 0,01 <0, ,3 1,5 0, ,5 1,0 0,01 <0,5 16,1 1,2 0, ,5 28,1 1,3 0, ,7 0,8 0,01 <0,5 19,9 1,0 0, ,8 1,1 0,01 <0,5 17,4 0,6 0,01 <0,5 23,5 0,8 0, ,5 35,3 1,0 0,01 <0,5 22,3 0,5 0,01 <0,5 26,9 0,7 0, ,6 0,8 0,01 <0,5 26,9 0,4 0,01 <0,5 30,1 0,5 0,01 <0, ,1 1,9 0,03 1 8,9 1,3 0, ,9 1,5 0, ,5 24,3 1,7 0, ,7 1,1 0,01 <0,5 17,0 1,3 0, ,4 1,5 0, ,7 0,9 0,01 <0,5 21,1 1,1 0, ,5 32,4 1,3 0,02 <0,5 20,0 0,6 0,01 <0,5 24,9 0,9 0, ,2 1,1 0,01 <0,5 25,1 0,5 0,01 <0,5 28,7 0,7 0,02 1 Kapacitet QJHD ,2 1,3 0, ,6 0,9 0,01 <0,5 17,6 1,1 0, ,5 29,8 1,2 0,01 <0,5 15,4 0,7 0,01 <0,5 21,1 0,9 0, ,3 1,0 0,01 <0,5 17,1 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,8 0, ,5 36,6 0,9 0,01 <0,5 23,6 0,5 0,01 <0,5 27,8 0,6 0,01 <0, ,6 0,7 0,01 <0,5 27,6 0,4 0,01 <0,5 30,7 0,5 0,01 <0, ,8 2,0 0,03 1 8,6 1,4 0, ,6 1,6 0, ,5 24,0 1,8 0, ,5 1,1 0,01 <0,5 16,8 1,4 0, ,1 1,5 0, ,6 0,9 0,01 <0,5 20,8 1,1 0, ,5 32,1 1,3 0, ,0 0,7 0,01 <0,5 24,8 0,9 0, ,9 1,1 0,01 <0,5 25,0 0,5 0,01 <0,5 28,5 0,7 0, ,9 2,5 0,03 2 6,0 1,7 0,02 1 9,6 2,0 0, ,5 20,5 2,2 0, ,6 1,4 0, ,2 1,7 0, ,0 1,9 0, ,2 1,2 0,01 <0,5 18,6 1,4 0, ,5 29,3 1,7 0, ,4 0,9 0,01 <0,5 22,9 1,2 0, ,8 1,4 0, ,8 0,6 0,01 <0,5 27,1 0,9 0,02 1 Kapacitet QJHD ,5 2,7 0, ,3 2,0 0, ,3 2,1 0, ,5 37,8 2,4 0, ,4 1,7 0, ,5 1,8 0, ,0 2,1 0, ,3 1,4 0, ,6 1,6 0, ,5 44,0 1,9 0, ,1 1,2 0, ,6 1,3 0, ,0 1,6 0, ,8 0,9 0,01 <0,5 35,5 1,0 0, ,6 4,1 0, ,1 3,0 0, ,1 3,2 0, ,5 31,5 3,6 0, ,9 2,5 0, ,9 2,7 0, ,2 3,2 0, ,5 2,1 0, ,6 2,3 0, ,5 38,9 2,8 0, ,0 1,7 0, ,2 1,9 0, ,5 2,4 0, ,7 1,3 0, ,7 1,5 0, ,3 5,2 0, ,9 3,8 0, ,9 4,1 0, ,5 27,5 4,6 0, ,0 3,2 0, ,0 3,5 0, ,7 4,1 0, ,0 2,7 0, ,1 3,0 0, ,5 35,7 3,5 0, ,2 2,2 0, ,0 2,4 0, ,7 3,0 0, ,3 1,7 0, ,9 1,9 0,05 7 Rätten till ändringar förbehålls. 11

13 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 200 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ,9 3,8 0, ,1 2,8 0, ,1 2,9 0, ,5 32,6 3,4 0, ,7 2,4 0, ,8 2,5 0, ,3 3,0 0, ,2 2,0 0, ,3 2,1 0, ,5 39,9 2,6 0, ,5 1,6 0, ,8 1,8 0, ,3 2,2 0, ,1 1,2 0, ,2 1,4 0, ,2 5,5 0, ,1 4,0 0, ,0 4,3 0, ,5 26,5 4,9 0, ,3 3,4 0, ,3 3,7 0, ,8 4,3 0, ,4 2,9 0, ,4 3,2 0, ,5 34,9 3,8 0, ,7 2,4 0, ,5 2,6 0, ,9 3,2 0, ,9 1,9 0, ,5 2,1 0, ,1 7,0 0, ,1 5,1 0, ,0 5,5 0, ,5 22,8 6,3 0, ,6 4,4 0, ,6 4,8 0, ,4 5,5 0, ,3 3,7 0, ,1 4,0 0, ,5 31,9 4,8 0, ,9 3,0 0, ,5 3,3 0, ,3 4,0 0, ,5 2,4 0, ,8 2,6 0,06 13 Tryckfall vatten Kapacitet QJHD ,4 6,2 0, ,1 4,6 0, ,2 4,8 0, ,5 34,0 5,6 0, ,6 3,9 0, ,8 4,2 0, ,5 4,9 0, ,9 3,2 0, ,2 3,5 0, ,5 40,9 4,2 0, ,0 2,6 0, ,5 2,9 0, ,2 3,6 0, ,3 2,0 0,03 <0,5 33,7 2,3 0, ,5 9,3 0, ,0 6,7 0, ,0 7,2 0, ,5 27,7 8,2 0, ,1 5,7 0, ,2 6,2 0, ,8 7,2 0, ,0 4,8 0, ,2 5,3 0, ,5 35,8 6,3 0, ,1 3,9 0, ,1 4,3 0, ,7 5,3 0, ,1 3,0 0, ,9 3,4 0, ,4 11,8 0, ,9 8,6 0, ,9 9,3 0, ,5 23,9 10,5 0, ,3 7,3 0, ,4 8,0 0, ,4 9,2 0, ,8 6,1 0, ,8 6,7 0, ,5 32,7 8,0 0, ,3 5,0 0, ,0 5,6 0, ,0 6,8 0, ,7 3,9 0, ,2 4,4 0,11 7 Kapacitet QJHD ,8 9,8 0, ,6 7,2 0, ,6 7,6 0, ,5 34,5 8,7 0, ,0 6,1 0, ,1 6,6 0, ,0 7,7 0, ,3 5,1 0, ,5 5,6 0, ,5 41,3 6,7 0, ,4 4,1 0, ,8 4,6 0, ,6 5,7 0, ,7 3,2 0, ,0 3,6 0, ,9 14,6 0, ,4 10,7 0, ,3 11,4 0, ,5 28,1 13,0 0, ,4 9,1 0, ,4 9,8 0, ,2 11,4 0, ,3 7,6 0, ,4 8,3 0, ,5 36,1 9,9 0, ,4 6,2 0, ,3 6,9 0, ,0 8,4 0, ,4 4,9 0, ,1 5,4 0, ,7 18,7 0, ,2 13,6 0, ,1 14,6 0, ,5 24,2 16,6 0, ,6 11,6 0, ,6 12,6 0, ,7 14,6 0, ,1 9,7 0, ,0 10,7 0, ,5 33,0 12,7 0, ,6 8,0 0, ,2 8,8 0, ,3 10,8 0, ,0 6,3 0, ,4 7,0 0,

14 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 400 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut ,9 15,4 0, ,9 11,3 0, ,8 12,0 0, ,5 33,6 13,7 0, ,5 9,7 0, ,4 10,3 0, ,2 12,1 0, ,9 8,1 0, ,9 8,8 0, ,5 40,7 10,5 0, ,1 6,5 0, ,3 7,2 0, ,0 9,0 0, ,6 5,1 0, ,6 5,7 0, ,9 23,0 0, ,7 16,8 0, ,5 17,9 0, ,5 27,2 20,5 0, ,9 14,4 0, ,7 15,5 0, ,4 18,0 0, ,9 12,0 0, ,8 13,1 0, ,5 35,5 15,6 0, ,1 9,8 0, ,9 10,8 0, ,5 13,3 0, ,2 7,8 0, ,8 8,6 0, ,7 29,4 0, ,6 21,4 0, ,4 23,0 0, ,5 23,4 26,1 0, ,1 18,3 0, ,9 19,8 0, ,9 23,0 0, ,7 15,4 0, ,4 16,8 0, ,5 32,4 19,9 0, ,3 12,7 0, ,8 13,8 0, ,7 17,0 0, ,8 10,0 0, ,1 11,0 0,27 12 Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa Tryckfall vatten ,2 24,2 0, ,2 17,8 0, ,0 18,7 0, ,5 33,9 21,5 0, ,8 15,2 0, ,6 16,2 0, ,5 19,0 0, ,2 12,7 0, ,1 13,7 0, ,5 40,9 16,5 0, ,4 10,3 0, ,5 11,3 0,28 7 Kapacitet QJHD ,3 14,1 0, ,9 8,1 0, ,8 9,0 0, ,3 35,9 0, ,1 26,3 0, ,8 27,9 0, ,5 27,6 31,9 0, ,2 22,5 0, ,0 24,1 0, ,7 28,1 0, ,2 18,8 0, ,1 20,4 0, ,5 35,8 24,4 0, ,3 15,4 0, ,1 16,9 0, ,8 20,8 0, ,5 12,1 0, ,0 13,4 0, ,2 45,7 0, ,0 33,4 0, ,7 35,7 0, ,5 23,8 40,7 0, ,4 28,5 0, ,2 30,8 0, ,3 35,8 0, ,9 23,9 0, ,7 26,1 0, ,5 32,7 31,0 0, ,5 19,7 0, ,0 21,5 0, ,0 26,4 0, ,0 15,6 0, ,3 17,1 0,41 14 Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek. Rätten till ändringar förbehålls. 13

15 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Montering På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej). Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning. På luftsidan kan värmaren monteras horisontellt eller vertikalt med valfri luftning, se bild nedan. KODNYCKEL QJH_ aaa QJHD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. : 2 Lamelldelning: 2,5 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. 14

16 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Cirkulära värmeväxlare för kylvatten QJCD Värmeväxlaren QJCD är avsedd för kylning av luft i ventilationssystem med kylvatten och kan även användas för att kyla luften i enskilda rum (zoner). Finns i sju olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Storlekar & kapacitet Finns i 7 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan. Se även kapacitetstabell på sid 16. riktning Vatten ut Avlopp R1/2 + Vatten in G K L G Ødy QJCD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. H ØD F H+8 Allmänt Monteras i horisontell kanal. Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion. Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar. Rostfri droppskål för kondensvatten med anslutning för avlopp (R1/2). Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN Driftdata Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150 C. Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminiumlamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185, med tråg i rostfritt stål. srören på vätskesidan är utförda i koppar. B QJCD D d y B H F G L K Vikt (mm) (kg) , , , , ,4 Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek. Rätten till ändringar förbehålls. 15

17 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJCD Kapacitet QJCD 100. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,2 0,2 0,01 <0, ,2 0,3 0, ,9 0,4 0, ,5 0,5 0, ,9 0,4 0, ,4 0,7 0,03 2 Kapacitet QJCD 250. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,6 1,8 0, ,1 2,6 0, ,8 2,8 0, ,8 4,0 0, ,5 3,7 0, ,9 5,2 0,21 18 Kapacitet QJCD 125. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 0,4 0, ,1 0,7 0, ,0 0,7 0, ,7 1,0 0, ,7 1,0 0, ,8 1,4 0,06 15 Kapacitet QJCD 160. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 0,7 0, ,6 1,0 0, ,1 1,1 0, ,2 1,5 0, ,8 1,4 0, ,3 2,0 0,08 30 Kapacitet QJCD 200. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,8 1,1 0, ,2 1,6 0, ,8 1,7 0, ,8 2,5 0, ,6 2,2 0, ,9 3,2 0,13 16 Kapacitet QJCD 315. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,6 2,8 0, ,2 4,0 0, ,8 4,4 0, ,9 6,2 0, ,6 5,7 0, ,0 8,1 0,32 24 Kapacitet QJCD 400. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 4,4 0, ,6 6,3 0, ,1 6,8 0, ,3 9,7 0, ,9 8,8 0, ,4 12,6 0,50 26 Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek. 16

18 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJCD Montering På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej). Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning. På luftsidan ansluts kylaren horisontellt med luftriktning enligt monterad pil, se bild nedan. KODNYCKEL QJC_ aaa QJCD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400. : 3 Lamelldelning: 2,5 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalsprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. Rätten till ändringar förbehålls. 17

19 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Värmeväxlare för uppvärmning QLHG, QLHF, QLHB, QLHH Värmeväxlarna QLHG, QLHF, QLHB och QLHH är avsedda för uppvärmning av luft med värme eller vätska som värmebärare. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Konstruktionen är utförd enligt tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EC. Allmänt Konstruktionen består av lamellkropp, samlingsrör och hölje. Värmeväxlaren är försedd med nipplar för luftning och avtappning och minst en av nipplarna kan förses med givare för frysskyddstermostat (gäller ej anslutning DN 15). Som standard finns höljet i PG-gejd-utförande alternativt med hålad ram enligt RFHF, RVGL. Värmeväxlare över 25 kilo är försedda med lyftprofil. Samtliga anslutningar är försedda med utvändig rörgänga (SS-EN ISO 228-1). Höljet uppfyller täthetsklass B enligt VVS AMA98/EN AMA-kod: QFC.1. Material för aggressiva miljöer finns som standard. Om viss anslutningsstorlek önskas gäller följande begränsningar av vätskeflödet: QLHH med flänsat hölje och inbyggda samlingsrör. DN 15 DN 25 DN 32 DN 50 DN 80 2 x DN 80 Flöde (max) 0.7 l/s 1.6 l/s 2.8 l/s 7.0 l/s 14.0 l/s 28.0 l/s QLHG med gejdat hölje och friliggande samlingsrör. Driftdata Max vätskehastighet: 1.5 m/s i tuber. Normal lufthastighet bör vara 3-4 m/s. Max lufthastighet: 5.0 m/s. För luftflöden upp till 40 m³/s. Drifttryck: Samlingsrör Max/Min temp Max driftttryck Fe 100/-20 C 1.6 Mpa Cu (DN 80) 110/0 C 1.0 Mpa Cu (DN 15-50) 110/0 C 1.6 Mpa Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material & storlek (se kodnyckeln för mer info) Värmeväxlarna är vanligtvis uppbyggda med kopparrör och aluminiumlamell och hölje i varmförzinkad stålplåt. Samlingsrören är som standard utförda i stål förutom DN 15 och DN 25 som är i koppar med anslutning i mässing. Standardstorlekar finns från 200 x 200 mm till 3500 x 2400 mm. Material för aggressiva miljöer finns, se sid 6. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalsprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa 18

20 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QLHG, QLHF, QLHB, QLHH Montering Värmeväxlaren är försedd med skyltar som visar hur tillopp och returledningar ska anslutas. Värmeväxlaren ansluts så att motströmskoppling erhålls. Om värmeväxlaren är beställd med ospecifierad höger/ vänster utförande levereras högerskyltat. Värmeväxlare för uppvärmning är vändbara. För att få en god funktion måste systemet vara väl luftat. Vatten ut Höger Vatten in Placering av givare Vatten in Motströmskoppling. Vänster Vatten ut Frysskydd Minst en av värmeväxlarens nipplar kan förses med givare för frysskyddstermostat. Om värmeväxlaren efter avtappning kommer att utsättas för frysrisk bör det blåsas med luft för att säkerställa att allt vatten är borta. Givaren ska nå in minst 30 mm i tubröret. KODNYCKEL QLH_ aaa bbb cc dd ee f g QLHG = Gejdat hölje med friliggande samlingsrör. QLHF = Flänsat hölje med friliggande samlingsrör. QLHB = Gejdat hölje med inbyggda samlingsrör. QLHH = Flänsat hölje med inbyggda samlingsrör. aaa = Kanalbredd (cm) bbb = Kanalhöjd (cm) cc = 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12 dd = Lamelldelning (mm x 10) 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ee = Antal vätskevägar 02, 04, 06, 08, 10 osv. f = ssida 1=höger, 2=vänster g = Material g=material Hölje Samlingsrör Lamell A Fzv Stål (ansl 15+25=Cu) Al B Fzv Cu Cu D Fzv Cu Al E Fzv Stål (ansl 15+25=Cu) Corropaint F Fzv Cu Cu förtennt K Fzv Cu Corropaint L Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Al M Rf Cu Cu N Rf Cu Al O Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Corropaint P Rf Cu Cu förtennet Q Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Al corrodip R Rf Cu Corropaint Fzv=förzinkad stålplåt, Rf=rostfri stålplåt, Cu=koppar, Al=aluminium 30 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. Rätten till ändringar förbehålls. 19

Värmeväxlare Ventilation Tekniska data

Värmeväxlare Ventilation Tekniska data Värmeväxlare Ventilation Tekniska data 2012.11 VÄRMEVÄXLRE LLMÄNT Innehållsförteckning Värmeväxlare allmänt s. 1-9 För montering i aggregat s.52-93 Rätten till ändringar förbehålls. Specialister på värmeväxlare...

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

Värme-, kyl- och återvinningsbatterier Instruktion för installation, drift och skötsel

Värme-, kyl- och återvinningsbatterier Instruktion för installation, drift och skötsel SE Värme-, kyl- och återvinningsbatterier för installation, drift och skötsel Beskrivning Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Den profilerade lamellen med zigzag-ställda rör

Läs mer

INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52

INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52 INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52 1. ALLMÄNT TBLK är en kombinationsdel för värme och kyla med inspektion. Ingående funktioner: Värme: Varmvattenbatteriet är en lamellvärmeväxlare, som är tillverkad

Läs mer

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten Cirkulära kanalkylare för kyl Cirkulära kanalkylare för kyl med cirkulär kanalanslutning har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används för

Läs mer

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme med cirkulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används

Läs mer

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten Rektangulära kanalvärmare för värme Rektangulära kanalvärmare för värme med rektangulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan

Läs mer

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Beskrivning Säkerhetsföreskrifter och varningar Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Den profilerade lamellen

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

KODFÖRKLARING Värmebatteri typ HW

KODFÖRKLARING Värmebatteri typ HW Värmebatteri typ HW TYP TYP HW - G - A - 1400-1000 - 3-20 - 12 - X - R6 Värmebatteri bredd mm höjd mm Exempel: HW-GA-1400-1000-3-20-12-X-R6 anpassas till anläggningens behov eller önskade kanalmått Termodynamiska

Läs mer

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C).

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C). KYL Fläktförångare EVS och EVS/B 4-05 FABRIKANT INTRODUKTION Användningsområde EVS och EVS/B är avsedda för takmontage i mindre kyl-, frys- och svalanläggningar. Förångarna är avsedda för HFC köldmedier.

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Planfilterskåp Påsfilterskåp Patronfilterskåp Profilfilterskåp

Planfilterskåp Påsfilterskåp Patronfilterskåp Profilfilterskåp Viktiga saker att tänka på vid val av FILTERskåp: - Material, FZ, AZ, RF eller SF - Luckplacering, standard är på höjdsidan - Typ av filter, matta, påse, patron eller kassetter - Anslutningsalternativ:

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Funktioner Styr- och reglerutrustning Belysning Flexicool QPVA och QPBA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Jalusispjället används i luftbehandlingssystem som regler- och avstängningsspjäll. Jalusispjällen ansluts till rektangulära kanaler med gejd- eller flänsanslutning

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFD

Kylbaffel Flexicool IQFD Kylbaffel Flexicool IQFD Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFD är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla Värmefläktar för takmontage med värme som värmekälla Värmefläktar för värme takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker.

Läs mer

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten Cirkulära kanalkylare för kyl Cirkulära kanalkylare för kyl har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsluften i ett ventilationssystem. används också för att dividuellt kyla luften i

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt Fläktkonvektor / Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå -hastighetsfläkt Modellprogrammet motsvarar marknadens högt ställda krav på låg ljudnivå, funktion, kvalité och design. Modell är avseddd för

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Värmeväxlare för vätska/ånga, QSAA, QSAK.

Värmeväxlare för vätska/ånga, QSAA, QSAK. Värmeväxlare för vätska/ånga, Q, QK. Generell beskrivning Q: Värmeväxlaren är uppbyggd av anslutningskammare och ståltuber som är varmförzinkade i en enhet. tandard för höljet är varmförzinkad stålplåt.

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

ALJa -----------------------------------------------------------

ALJa ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ är en riktbar jetspridare

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

MORENDO. Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA

MORENDO. Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA Kan användas överallt där rektangulära ljuddämpare används Låg bygghöjd Lågt tryckfall via baffelavtrappning Typgodkänt isoleringsmaterial,

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

Ångbatterier QLS(G,F,) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av ångbatterier

Ångbatterier QLS(G,F,) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av ångbatterier Ångbatterier QLS(G,F,) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av ångbatterier Beskrivning Säkerhetsföreskrifter och varningar Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller.

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

Nyhet! Nu även med batteriåtervinning QUICKSTART. Kom igång guide AC Master Selection

Nyhet! Nu även med batteriåtervinning QUICKSTART. Kom igång guide AC Master Selection Nyhet! Nu även med batteriåtervinning QUICKSTART Kom igång guide AC Master Selection QuickStart - AC Master Selection AC Master Selection är ett beräkningsprogram för dimensionering av Aircoils standardbatterier.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel

Frånluftsventil KGEB. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Frånluftsventil KGEB Frånluftsventil KGEB är en mönsterskyddad ventil som kan användas i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras i vägg eller tak, och dess flöde är enkelt att ställa in. KGEB

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

DirtVec. Smutsavskiljare för värme- och kylsystem.

DirtVec. Smutsavskiljare för värme- och kylsystem. www.hogforsgst.com Smutsavskiljaren DirtVec är tekniskt högkvalitativ, lätthanterlig med goda installationsegenskaper. DirtVec Smutsavskiljare för värme- och kylsystem ögforsgst När du väljer smutsavskiljare:

Läs mer

Er partner för energiåtervinning

Er partner för energiåtervinning Er partner för energiåtervinning Företaget Enventus AB har utvecklat och producerat roterande värmeväxlare i över 25 år och vi är idag ett ledande företag inom denna branch på den globala marknaden. Vår

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

Airvec. Luftavskiljare För värme- och kylsystem.

Airvec. Luftavskiljare För värme- och kylsystem. www.hogforsgst.com Luftavskiljaren AirtVec är tekniskt högkvalitativ, lätthanterlig med goda installationsegenskaper. Airvec Luftavskiljare För värme- och kylsystem HögforsGST När du väljer luftavskiljare:

Läs mer

Ytterväggsgaller RIS. Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD

Ytterväggsgaller RIS. Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD Ytterväggsgaller RIS Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD 29.01.2013 Konstruktion, mått, material och ytbehandling Konstruktion RIS ytterväggsgaller består av galler, monteringsram

Läs mer

Virvelluftspridare UDZ

Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ som är avsett att monteras i ventilationskanal kan användas i lokaler med stor volym, till exempel fabrikslokaler, lagringsutrymmen, stormarknader, hallar

Läs mer

ABC VÄDERKÅPA. Produktblad Montage Miljö VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT

ABC VÄDERKÅPA. Produktblad Montage Miljö VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT ABC VÄDERKÅPA VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT 2016-04 Produktblad Montage Miljö 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti ABC VÄDERKÅPA VÄDERKÅPA FÖR UTELUFT A-KLASS Den europeiska standarden EN 13030 specificerar en

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC YGV YTTERVÄGGSGALLER UTELUFT/AVLUFT 201-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll YTTERVÄGGSGALLER ABC YGV YTTERVÄGGSGALLER UTELUFT/AVLUFT OBS! Slät överkant. ANVÄNDNING ABC-YGV är ett ytterväggsgaller

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

CRT. Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA

CRT. Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA Tätt avstängningsspjäll Täthetsklass 4 Motorreglering (standard) Manuell reglering med vred (tillbehör) Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) Teknisk beskrivning

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad 400-1900 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! 400-1900 aggregaten finns nu med nya styrfunktioner

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

VVS. Överströmningsregulator PN 10 alt. PN 16 AVDA och AVDSA. Danfoss VVS V4-50. Användning. centralvärmeanläggningar

VVS. Överströmningsregulator PN 10 alt. PN 16 AVDA och AVDSA. Danfoss VVS V4-50. Användning. centralvärmeanläggningar Användning Överströmningsregulator PN 10 alt. PN 16 AVDA och AVDSA AVDSA Danfoss VVS Danfoss VVS V4-50 l AVDA/AVDSA är självverkande överströmningsregulatorer för fjärrvärme- och centralvärmeanläggningar

Läs mer

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Enkelt montage Rensbart Inga synliga skruvar Kan fås i alternativa

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kylmedelkylaren är konruerad för utomhusplacering och avsedd för kylmedel, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 orlekar med följande varvtal; 865,

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Galler SV2, SV1. Specifikationer. Snabbval Tilluft utan anslutningslåda

Galler SV2, SV1. Specifikationer. Snabbval Tilluft utan anslutningslåda Galler SV2, SV1 SV2 och SV1 galler är avsedda att användas som tilluftsdon, frånluftsdon eller överluftsdon i komfortmiljöer och industrilokaler har justerbara spridningsbilder och kastlängder. Gallren

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFE

Kylbaffel Flexicool IQFE Kylbaffel Flexicool IQFE Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFE är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR Modell BL14 BL20 BL26 Bredd [mm] 78 76 111 Höjd [mm] 206 310 310 Längd [mm] 9+2,3n 9+2,3n 10+2,36n Horisontell hamn avstånd [mm] 42 42 50 Vertikal hamn avstånd [mm] 172 282 250

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner Rektangulär rak ljuddämpare Dimensioner a + 00 b a Beskrivning är försedd med inbyggda sidobafflar placerade utanför det anslutande breddmåttet. n kan tillverkas i alla normalt förekoande kanaldimensioner.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer