Produktkatalog Ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog Ventilation"

Transkript

1 Produktkatalog Ventilation

2 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Innehållsförteckning Värmeväxlare allmänt s. 1-9 För montering i aggregat s Specialister på värmeväxlare... 2 Kvalitet och miljö... 2 Produktvalsprogrammet COILS... 3 Konstruktion... 4 Håldelningstabell & Tum-storlekstabell... 5 Material & korrosionsskydd... 6 Kopplingar, effektsteg & hastigheter... 7 Mollierdiagram & formler För kanal/aggregatrumsvägg s Värmeväxlare för varm- och hetvatten QJHD Cirkulära värmeväxlare för varmvatten QJCD Cirkulära värmeväxlare för kylvatten QLHG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLHF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLHB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLHH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för kylning QLCG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLCF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLCB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLCH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM Tilluft: Q(L,F)TG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)TF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)TB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör Q(L,F)TH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Frånluft: Q(L,F)FG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)FF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Q(L,F)FB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör Q(L,F)FH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx) QLEG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLEF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLEB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLEH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för kondenserande köldmedium QLOG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLOF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör QLOB Gejdanslutning. Inbyggda samlingsrör QLOH Flänsanslutning. Inbyggda samlingsrör Värmeväxlare för ånga QLSG Gejdanslutning. Friliggande samlingsrör QLSF Flänsanslutning. Friliggande samlingsrör Värmeväxlare för varm- och hetvatten QLHN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLHT Enklare hölje utan skärmplåt QLHO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLHQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för kylning QLCN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLCT Enklare hölje utan skärmplåt QLCO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLCQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för värmeåtervinning. ECOTERM Tilluft: Q(L,F)TN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Q(L,F)TO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Q(L,F)TQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Frånluft: Q(L,F)FN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Q(L,F)FO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Q(L,F)FQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för förångande köldmedium (dx) QLEN Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLET Enklare hölje utan skärmplåt QLEO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLEQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för kondenserande köldmedium QLON Hölje med inåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. QLOT Enklare hölje utan skärmplåt QLOO Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt QLOQ Hölje med utåtvikt kant på tak- och bottenplåt Skärmplåt för samlingsrör. Värmeväxlare för ånga QLSK Hölje med täckplåt för samlingsrör Tillbehör s Rätten till ändringar förbehålls. 1

3 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Specialister på värmeväxlare I snart 70 år har Luvata Söderköping utvecklat och tillverkat värmeväxlare för luft och vätska. Alla våra verksamheter präglas av stort tekniskt kunnande och kvalitetsmedvetande. Luvata Söderköping är en del av Luvata Heat Transfer Solutions Division och ett världsomspännande varumärke för värmeväxlare. Vi levererar ca värmeväxlare per år från Söderköping. Du möter en pålitlig leverantör med stora resurser. Inom Luvata har vi förbundit oss att arbeta i partnerskap med kunderna. Fokuseringen på resultat, och att aldrig svika i pålitlighet, gör att vi blir en partner som kunderna kan bygga sin framtid på: Partnerships Beyond Metals. Kvalitet och miljö prioriterade områden Vi levererar värmeväxlare som utgör komponenter i stora projekt och därför vet vi hur viktig leveransprecisionen är. Produkterna ska alltid levereras på utsatt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Vår ständiga utveckling och våra testmöjligheter garanterar att produkterna är i främsta ledet på marknaden och att de uppfyller angivna data. Flera av våra produkter spelar genom sin funktion en aktiv roll för att återvinna energi samt verka för en bättre inomhusmiljö. Vi arbetar medvetet och strukturerat för att värna om miljön under produktens hela livscykel innefattande utveckling, tillverkning, användning, avveckling och återvinning. Genom att effektivisera användandet av material och energi ger vi vårt bidrag till en långsiktig hushållning med naturresurserna. Luvata är certifierat enligt ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2008 samt miljöledningssystem ISO 14001:

4 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Här i katalogen visar vi vårt standardsortiment av värmeväxlare av ventilationsprodukter för inomhusmiljö. Värmeväxlarna är avsedda för värmning eller kylning i ventilationssystem, vissa typer är konstruerade för värmeåtervinning. Då varje produkt anpassas för en speciell uppgift är det sällan två värmeväxlare ser likadana ut. Vi har alltså ett brett sortiment av standardprodukter, men kan även göra speciallösningar just för dig. Kontakta oss för mer information. Rätt värmeväxlare med hjälp av Coils Produktvalsprogrammet Coils är flexibelt och användarvänligt och gör det enkelt att välja rätt värmeväxlare: Värmeväxlare för: - värmning av luft med varmvatten, - kylning av luft med kallvatten, - kylning av luft med förångande medium, - värmning av luft med ånga/andra kondenserande medier. Vätskekopplat värmeåtervinningssystem ECOTERM. Fläktluftvärmare/kylare. Kylmedelkylare. Låt Coils välja alla dimensioner eller ange önskemål om längd, bredd, lamelldelning etc. Coils erbjuder: Åtta olika skärmspråk. Utskriftsspråk kan väljas oberoende av skärmspråk. ens fukthalt kan anges i olika enheter. flöde och vätskeflöde kan anges i olika enheter. Alla förekommande frysskyddsvätskor finns inlagda. Hänsyn till höjd över havet. Dimensionering med hänsyn till dina begränsningar på tryckfall på luft och vätska. Överyta och/eller försmutsningsfaktorer vid behov av säkerhetsmarginal. Pris på många produkter. Måttskiss på flertalet produkter. Möjlighet att välja tillbehör. Utskriften innehåller prestanda samt uppgifter om produktens dimensioner, material, vikt och volym. Möjlighet att spara dina beräkningar för ett senare tillfälle. Monteringsanvisningar samt bruksanvisningar. Kontakta oss så kan vi leverera programmet till dig och hjälpa dig att välja rätt värmeväxlare. Rätten till ändringar förbehålls. 3

5 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Konstruktion värmeväxlare Våra värmeväxlare är uppbyggda av lamellkropp, samlingsrör och hölje och tillverkas i olika material och med olika lamelldelningar. Avsedda för horisontell eller vertikal luftriktning. Samtliga värmeväxlare uppfyller täthetsklass B på luftsidan. Hölje riktning Våra värmeväxlare är huvudsakligen avsedda för värmning eller kylning av luft och andra gaser. Vissa typer är speciellt konstruerade för värmeåtervinning - ECOTERM. Värmeväxlaren är uppbyggd av ett antal zigzag-ställda tubrör i en eller flera rader, i luftströmmens riktning. Tubrören är sammankopplade till slingor med längder avpassade för de olika värmeväxlartyperna. Värme- eller köldbäraren strömmar genom slingorna och luften strömmar utvändigt. Denna konstruktion gör att vatten som strömmar genom rören kan värma eller kyla luften som passerar genom värmeväxlaren på ett mycket effektivt sätt. Som värmemedium används bla varm- eller hetvatten, olja, processvätska eller ånga. Som kylmedium används kylvatten, förångande köldmedium, olja eller annan vätska. Profilerade lameller För att få tillräckligt stor värme- eller kylarea och därmed kompensera det lägre värmeövergångstalet på luftsidan är rören försedda med profilerade lameller. Lamellerna är fixerade på tubrören, genom expansion av respektive tubrör. Detta gör att en mycket god värmeöverföring till lamellerna erhålles. Tubröret, som vanligtvis är i koppar, skyddas helt av lamellen förutom på kylbafflar där tubröret ej är skyddat av lamellen. Tubrören är med hårdlödning anslutna till samlingsrör som har anslutningar utförda med utvändig gänga som standard. Alternativt så kan anslutningen vara "slät" (utan gänga). Samlingsrören har nipplar med proppar för luftning och dränering. Dräneringsnippeln kan förses med givare till frysskyddstermostat. Montagealternativ Värmeväxlaren är inbyggd i ett hölje med gejd eller flänsanslutning på luftsidan. Gejdat hölje är avsett för montering i kanal. Flänsat hölje är avsett för kanal eller aggregatrumsvägg. För värmeväxlare som installeras i aggregat används N, O, Q eller T-höljet. Storlekar Våra värmeväxlare tillverkas som standard i storlekar upp till 3,5 x 2,4m. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör (se sid 94-96) samt med andra mått än standard. Kontakta oss för mer information. Dimensionering För dimensionering hänvisar vi till programmet Coils, se sid 3. Lamellkropp=Lameller + tubrör Lamelldelning Lamelltyp QL 1/2"-tubrör med veckad lamell (standard). 33,33mm Lamelltyp QF 1/2"-tubrör med slät lamell. Ger lägre lufttryckfall osv...* Motströmskoppling. ssida höger. Samlingsrör med anslutningsnipplar och anslutningsrör. * optimeras efter kundens behov. Zigzag-ställda tubrör. 28,87mm Ø13,1mm 4

6 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Håldelningstabell Höljet finns som alternativ med hålad ram enligt RFHF, RVGL. aaa (cm) n c bbb (cm) m d c n x 200 SLITS 9x16 c m x 200 d d Tum-storlekstabell Storlek i " aaa Storlek i mm 1/2" = 12,7 mm 7/8" = 22,0 mm 1 1/8" = 28,6 mm 1 3/8" = 34,9 mm 1 5/8" = 41,3 mm 2 1/8" = 54,0 mm Nya köldmedier ställer höga krav på värmeväxlare DX Införande av nya köldmedier förändrar kraven på värmeväxlarens konstruktion på grund av högre arbetstryck. Vi har valt att följa SS-EN 378-2:2008 för att uppfylla dagens nya krav. Luvata Söderköping kan nu erbjuda 3 olika värmeväxlarvarianter beroende på köldmedia och omgivningstemperatur. Provtryck, bar Drifttryck, bar För att bestämma konstruktionstyp, ska maximal omgivningstemperatur delges innan beställning, för att rätt värmeväxlare ska kunna tillverkas. Max. omgivningstemp. 32 C 38 C 43 C 55 C Dim. kondenseringstemp. 55 C 59 C 63 C 67 C 50 bbb Rätten till ändringar förbehålls. 5

7 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Material och korrosionsskydd Standardvärmeväxlarna klarar de flesta normala komfortoch aggregatinstallationer, vilket är mer än 90% av alla tillverkade värmeväxlare. Vid behov tillhandahåller vi olika metoder av skydd mot korrosion, se tabell. Finns behov av något specialutförande som inte beskrivs här, kontakta oss gärna. Material Lamell Tub Samlingsrör Hölje Aluminium Al/Mg S X Koppar X S X Koppar elförtennt X X X Kopparnickel X X Corropaint epoxybehandlad Al Heresite skyddsmålning Målat stål Varmförzinkat stål Rostfritt stål S=Standardutförande X X X X X X=Specialutförande vid förfrågan Material Hölje Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i varmförzinkad eller rostfri stålplåt (EN ) men går även att få i syrafast stålplåt (EN ). Tubrör Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är i standardutförande i 0,35 mm koppar, men finns även med tjock vägg i 0,65 mm eller 0,85 mm koppar och i koppar/nickel. Samlingsrör Värmeväxlare för kanal och aggregatrum är som standard i stål eller koppar men finns även i koppar/nickel-utförande. Lameller Ventilationsvärmeväxlare är som standard i aluminium men finns som tillval även i AlMg, Corrodip, Corropaint, elförtennt koppar, Heresite, Hydropaint och koppar. Lamellen är normalt veckad för att ge maximal verkningsgrad men finns även i slätutförande vilket rekommenderas då stoft förekommer i luftströmmen och då man eftersträvar låga lufttryckfall. Lod På samtliga lödställen används hårdlod. Koppar mot koppar lödes med låghaltigt silverlod 2%. Koppar mot stål lödes med höghaltigt silverlod. Värmeväxlare för ånga och i koppar/nickel-utförande lödes alltid med silverlod. Vid aggressivt media kan ett 55% silverlod väljas. S S X Korrosionsskydd AlMg: En aluminumlamell med magnesiumlegering anpassad för kustnära miljöer med kloridhalter i luften där vanlig aluminium korroderar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Corrodip: Ett korrosionsskydd som används vid mycket korrosiv miljö, t ex avloppsreningsverk, pappersbruk, syrahaltiga miljöer och mejerier. Epoximålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgtjockleken är 100 µm. Färgen finns även som livsmedelsepoxi. Max tillåten temperatur är 60 C. Minsta lamelldelning är 4 mm. Värmeöverföringen försämras med ca 20% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Corropaint: Ett korrosionsskydd (epoxibelagd aluminium med en tjocklek av 5 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, kustnära miljöer, laboratorier och badhus, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera. Max tillåten temperatur 120 C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s. Elförtennt koppar: En ytbeläggning med tenn som utförs genom elektrolys på en kopparlamell och/eller tub. Korrosionsskyddet lämpar sig för extremt korrosiva marina miljöer, t ex kryssningsfartyg och oljeplattformar. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. Heresite: Ett korrosionsskydd som används i mycket korrosiv miljö, t ex anläggningar med surt nedfall, avloppsreningsverk, simhallar med med hög kloridhalt (<100 ppm) och de flesta andra sura miljöer. Heresitemålningen görs på färdig värmeväxlare varvid hela lamellytan inkl samlingsrör skyddas. Färgen är brun och ungshärdas vid 180 C. Färgtjockleken är 70 µm. Värmeöverföringen försämras med ca 2-3% i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 1,6 m/s. Hydropaint: Ett korrosionsskydd (lackad aluminium med en tjocklek av 2 µm) som används vid måttlig korrosiv miljö, t ex smutsig storstadsluft, där man misstänker att aluminium kommer att korrodera. Den hydrofiliska lamellen klarar 3,5 m/s i lufthastighet på kyl- och frånluftsvärmeväxlaren innan droppavskiljare krävs. Max tillåten temperatur är 120 C. Värmeöverföringen försämras med ca 10% i förhållande till aluminium. Koppar: Koppar används vid korrosiva marina miljöer, t ex kustnära miljöer och kryssningsfartyg där man misstänker att aluminium eller AlMg kommer att korrodera. Värmeöverföringen påverkas inte i förhållande till aluminium. På kyl- och frånluftsvärmeväxlare krävs droppavskiljare från en hastighet av 2,9 m/s. 6

8 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Kopplingar, hastigheter och effektsteg Kopplingar Rören/slingorna kan kopplas så, att värmebäraren eller köldbäraren strömmar på olika sätt i förhållande till luftströmmen, se figur nedan. Korsströmskoppling används för kondenserande ånga och på värmeväxlare för värmning med litet effektuttag. Motströmskoppling är vanligast och används av värmeväxlare för kylning och värmning med hög effekt samt vid värmeåtervinning. Denna koppling ger största effekten. Medströmskoppling används ibland på värmeväxlare för värmning då man prioriterar möjligheten att ha givare till frysskyddstermostat. Vid felaktigt monterade värmeväxlare för kyla där man använt detta kopplingssätt kan effektreduktionen bli upp till 30%. I de fall luftens eller värme-/köldbärarens strömriktning är avgörande för värmeväxlarens funktion är riktningen markerad på värmeväxlaren. Effektsteg Värmeväxlare för förångande köldmedium kan levereras uppdelade i ett, två eller flera effektsteg beroende på värmeväxlarens höjdmått. Två effektsteg (se figur 1) är som standard kopplade så att varannan slinga hör till effektsteg ett och varannan till effektsteg två ( interlacekoppling ). ar och vätskeledningar är försedda med märkbricka som klargör stegtillhörighet. Tre eller flera effektsteg (se figur 2) är normalt uppdelade i höjdled. Expansionsventil (ingår ej) Fastlödd kopparbricka Korsström Ånga (vatten) Motström Medström riktning Fastlödd kopparbricka Figur 1. Två effektsteg med sk. interlace-koppling. Hastigheter Vatten Normala hastigheter för värmeväxlare Vatten Expansionsventil (ingår ej) ej) Fastlödd kopparbricka Hastighet Kyla Värme hastighet, m/s 2 3 1) 2 5 Vätskehastighet, m/s 0.2 2) 2 3) 0.2 2) 1.5 3) riktning 1) För hastigheter över 3 m/s bör droppavskiljare monteras. 2) Min. hastighet beroende på vätsketemperatur. 3) Max. hastighet för kopparrör beroende på erosionsrisk. För värmeväxlare med stålrör i slingorna bör 3 m/s ej överskridas. Fastlödd kopparbricka Figur 2. Tre eller flera effektsteg är normalt uppdelade i höjdled. Fastlödd kopparbricka Rätten till ändringar förbehålls. 7

9 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Mollierdiagram för fuktig luft LUFT -25 till +40 ºC: 8

10 VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT Formler LUFT VATTEN För varm- OCH HETVATTEN Effekt: P (kw)= q (m³/s) t (ºC) 1.2 flöde: q (m 3 /s)= Temp. differens: t (ºC) = Verkningsgrad: n = P (kw) t (ºC) 1.2 t u - t i t ri - t i P (kw) q (m³/s) 1.2 Effekt: P (kw)= q r (l/s) t r (ºC) 4.2 Vattenflöde: q r (l/s)= Temperaturdifferens: t r (ºC)= Effektbehov, pump: P (kw)= P (kw) t r (ºC) 4.2 P (kw) q r (l/s) 4.2 q r (l/s) p r (kpa) ~0.75 (n) 1000 För kylning VÄRMEÅTERVINNING Effekt: P (kw)= q (m³/s) i (kj/kg) 1.2 flöde: q (m 3 /s) = P (kw) i (kj/kg) 1.2 Temperaturverkningsgrad: n t = t 2- -t 1 t 3 -t 1 Entalpidiff: i (kj/kg)= P (kw) q (m³/s) 1.2 Effektbehov, fläkt: P(kW)= q (m³/s) p (Pa) ~0.65 (n) 1000 BLANDNING AV LUFT Blandningstemperatur: t (ºC)= q 1 (m 3 /s) t 1 (ºC) + q 2 (m 3 /s) t 2 (ºC) q tot Optimal brineflöde: q r (l/s)= q 1 (m 3 /s) + q 2 (m 3 /s) 6 Rätten till ändringar förbehålls. 9

11 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Cirkulära värmeväxlare för varmvatten QJHD Värmeväxlaren QJHD är avsedd för uppvärmning av luft i ventilationssystem med varm- eller hetvatten och kan även användas för att värma enskilda rum (zoner). Finns i åtta olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Storlekar & kapacitet Finns i 8 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan. Se även kapacitetstabeller på sid G K L G Ødy H ØD F H+8 QJHD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. Allmänt Kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med valfri luftriktning. Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion. Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar. Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN Driftdata Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150 C. Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminiumlamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185. srören på vätskesidan är utförda i koppar. B QJHD D d y B H F G L K Vikt (mm) (kg) , , , , , , , ,2 Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek. 10

12 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 100 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ,3 1,0 0,01 <0,5 14,7 0,6 0,01 <0,5 21,5 0,8 0, ,5 34,3 0,9 0,01 <0,5 17,2 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,7 0, ,2 0,7 0,01 <0,5 22,9 0,5 0,01 <0,5 27,3 0,5 0,01 <0, ,5 39,7 0,6 0,01 <0,5 26,1 0,4 0,01 <0,5 29,8 0,4 0,01 <0, ,7 0,5 0,01 <0,5 29,8 0,3 0,01 <0,5 31,6 0,3 0,01 <0, ,3 1,5 0, ,5 1,0 0,01 <0,5 16,1 1,2 0, ,5 28,1 1,3 0, ,7 0,8 0,01 <0,5 19,9 1,0 0, ,8 1,1 0,01 <0,5 17,4 0,6 0,01 <0,5 23,5 0,8 0, ,5 35,3 1,0 0,01 <0,5 22,3 0,5 0,01 <0,5 26,9 0,7 0, ,6 0,8 0,01 <0,5 26,9 0,4 0,01 <0,5 30,1 0,5 0,01 <0, ,1 1,9 0,03 1 8,9 1,3 0, ,9 1,5 0, ,5 24,3 1,7 0, ,7 1,1 0,01 <0,5 17,0 1,3 0, ,4 1,5 0, ,7 0,9 0,01 <0,5 21,1 1,1 0, ,5 32,4 1,3 0,02 <0,5 20,0 0,6 0,01 <0,5 24,9 0,9 0, ,2 1,1 0,01 <0,5 25,1 0,5 0,01 <0,5 28,7 0,7 0,02 1 Kapacitet QJHD ,2 1,3 0, ,6 0,9 0,01 <0,5 17,6 1,1 0, ,5 29,8 1,2 0,01 <0,5 15,4 0,7 0,01 <0,5 21,1 0,9 0, ,3 1,0 0,01 <0,5 17,1 0,5 0,01 <0,5 24,5 0,8 0, ,5 36,6 0,9 0,01 <0,5 23,6 0,5 0,01 <0,5 27,8 0,6 0,01 <0, ,6 0,7 0,01 <0,5 27,6 0,4 0,01 <0,5 30,7 0,5 0,01 <0, ,8 2,0 0,03 1 8,6 1,4 0, ,6 1,6 0, ,5 24,0 1,8 0, ,5 1,1 0,01 <0,5 16,8 1,4 0, ,1 1,5 0, ,6 0,9 0,01 <0,5 20,8 1,1 0, ,5 32,1 1,3 0, ,0 0,7 0,01 <0,5 24,8 0,9 0, ,9 1,1 0,01 <0,5 25,0 0,5 0,01 <0,5 28,5 0,7 0, ,9 2,5 0,03 2 6,0 1,7 0,02 1 9,6 2,0 0, ,5 20,5 2,2 0, ,6 1,4 0, ,2 1,7 0, ,0 1,9 0, ,2 1,2 0,01 <0,5 18,6 1,4 0, ,5 29,3 1,7 0, ,4 0,9 0,01 <0,5 22,9 1,2 0, ,8 1,4 0, ,8 0,6 0,01 <0,5 27,1 0,9 0,02 1 Kapacitet QJHD ,5 2,7 0, ,3 2,0 0, ,3 2,1 0, ,5 37,8 2,4 0, ,4 1,7 0, ,5 1,8 0, ,0 2,1 0, ,3 1,4 0, ,6 1,6 0, ,5 44,0 1,9 0, ,1 1,2 0, ,6 1,3 0, ,0 1,6 0, ,8 0,9 0,01 <0,5 35,5 1,0 0, ,6 4,1 0, ,1 3,0 0, ,1 3,2 0, ,5 31,5 3,6 0, ,9 2,5 0, ,9 2,7 0, ,2 3,2 0, ,5 2,1 0, ,6 2,3 0, ,5 38,9 2,8 0, ,0 1,7 0, ,2 1,9 0, ,5 2,4 0, ,7 1,3 0, ,7 1,5 0, ,3 5,2 0, ,9 3,8 0, ,9 4,1 0, ,5 27,5 4,6 0, ,0 3,2 0, ,0 3,5 0, ,7 4,1 0, ,0 2,7 0, ,1 3,0 0, ,5 35,7 3,5 0, ,2 2,2 0, ,0 2,4 0, ,7 3,0 0, ,3 1,7 0, ,9 1,9 0,05 7 Rätten till ändringar förbehålls. 11

13 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 200 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ,9 3,8 0, ,1 2,8 0, ,1 2,9 0, ,5 32,6 3,4 0, ,7 2,4 0, ,8 2,5 0, ,3 3,0 0, ,2 2,0 0, ,3 2,1 0, ,5 39,9 2,6 0, ,5 1,6 0, ,8 1,8 0, ,3 2,2 0, ,1 1,2 0, ,2 1,4 0, ,2 5,5 0, ,1 4,0 0, ,0 4,3 0, ,5 26,5 4,9 0, ,3 3,4 0, ,3 3,7 0, ,8 4,3 0, ,4 2,9 0, ,4 3,2 0, ,5 34,9 3,8 0, ,7 2,4 0, ,5 2,6 0, ,9 3,2 0, ,9 1,9 0, ,5 2,1 0, ,1 7,0 0, ,1 5,1 0, ,0 5,5 0, ,5 22,8 6,3 0, ,6 4,4 0, ,6 4,8 0, ,4 5,5 0, ,3 3,7 0, ,1 4,0 0, ,5 31,9 4,8 0, ,9 3,0 0, ,5 3,3 0, ,3 4,0 0, ,5 2,4 0, ,8 2,6 0,06 13 Tryckfall vatten Kapacitet QJHD ,4 6,2 0, ,1 4,6 0, ,2 4,8 0, ,5 34,0 5,6 0, ,6 3,9 0, ,8 4,2 0, ,5 4,9 0, ,9 3,2 0, ,2 3,5 0, ,5 40,9 4,2 0, ,0 2,6 0, ,5 2,9 0, ,2 3,6 0, ,3 2,0 0,03 <0,5 33,7 2,3 0, ,5 9,3 0, ,0 6,7 0, ,0 7,2 0, ,5 27,7 8,2 0, ,1 5,7 0, ,2 6,2 0, ,8 7,2 0, ,0 4,8 0, ,2 5,3 0, ,5 35,8 6,3 0, ,1 3,9 0, ,1 4,3 0, ,7 5,3 0, ,1 3,0 0, ,9 3,4 0, ,4 11,8 0, ,9 8,6 0, ,9 9,3 0, ,5 23,9 10,5 0, ,3 7,3 0, ,4 8,0 0, ,4 9,2 0, ,8 6,1 0, ,8 6,7 0, ,5 32,7 8,0 0, ,3 5,0 0, ,0 5,6 0, ,0 6,8 0, ,7 3,9 0, ,2 4,4 0,11 7 Kapacitet QJHD ,8 9,8 0, ,6 7,2 0, ,6 7,6 0, ,5 34,5 8,7 0, ,0 6,1 0, ,1 6,6 0, ,0 7,7 0, ,3 5,1 0, ,5 5,6 0, ,5 41,3 6,7 0, ,4 4,1 0, ,8 4,6 0, ,6 5,7 0, ,7 3,2 0, ,0 3,6 0, ,9 14,6 0, ,4 10,7 0, ,3 11,4 0, ,5 28,1 13,0 0, ,4 9,1 0, ,4 9,8 0, ,2 11,4 0, ,3 7,6 0, ,4 8,3 0, ,5 36,1 9,9 0, ,4 6,2 0, ,3 6,9 0, ,0 8,4 0, ,4 4,9 0, ,1 5,4 0, ,7 18,7 0, ,2 13,6 0, ,1 14,6 0, ,5 24,2 16,6 0, ,6 11,6 0, ,6 12,6 0, ,7 14,6 0, ,1 9,7 0, ,0 10,7 0, ,5 33,0 12,7 0, ,6 8,0 0, ,2 8,8 0, ,3 10,8 0, ,0 6,3 0, ,4 7,0 0,

14 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Vattentemperatur in/ut 80ºC/60ºC in/ut 60ºC/40ºC in/ut 55ºC/45ºC Kapacitet QJHD 400 flöde Tryckfall luft in ut Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut ,9 15,4 0, ,9 11,3 0, ,8 12,0 0, ,5 33,6 13,7 0, ,5 9,7 0, ,4 10,3 0, ,2 12,1 0, ,9 8,1 0, ,9 8,8 0, ,5 40,7 10,5 0, ,1 6,5 0, ,3 7,2 0, ,0 9,0 0, ,6 5,1 0, ,6 5,7 0, ,9 23,0 0, ,7 16,8 0, ,5 17,9 0, ,5 27,2 20,5 0, ,9 14,4 0, ,7 15,5 0, ,4 18,0 0, ,9 12,0 0, ,8 13,1 0, ,5 35,5 15,6 0, ,1 9,8 0, ,9 10,8 0, ,5 13,3 0, ,2 7,8 0, ,8 8,6 0, ,7 29,4 0, ,6 21,4 0, ,4 23,0 0, ,5 23,4 26,1 0, ,1 18,3 0, ,9 19,8 0, ,9 23,0 0, ,7 15,4 0, ,4 16,8 0, ,5 32,4 19,9 0, ,3 12,7 0, ,8 13,8 0, ,7 17,0 0, ,8 10,0 0, ,1 11,0 0,27 12 Effekt Flöde vatten Tryckfall vatten ut Effekt Flöde vatten m 3 /h Pa ºC ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa ºC kw l/s kpa Tryckfall vatten ,2 24,2 0, ,2 17,8 0, ,0 18,7 0, ,5 33,9 21,5 0, ,8 15,2 0, ,6 16,2 0, ,5 19,0 0, ,2 12,7 0, ,1 13,7 0, ,5 40,9 16,5 0, ,4 10,3 0, ,5 11,3 0,28 7 Kapacitet QJHD ,3 14,1 0, ,9 8,1 0, ,8 9,0 0, ,3 35,9 0, ,1 26,3 0, ,8 27,9 0, ,5 27,6 31,9 0, ,2 22,5 0, ,0 24,1 0, ,7 28,1 0, ,2 18,8 0, ,1 20,4 0, ,5 35,8 24,4 0, ,3 15,4 0, ,1 16,9 0, ,8 20,8 0, ,5 12,1 0, ,0 13,4 0, ,2 45,7 0, ,0 33,4 0, ,7 35,7 0, ,5 23,8 40,7 0, ,4 28,5 0, ,2 30,8 0, ,3 35,8 0, ,9 23,9 0, ,7 26,1 0, ,5 32,7 31,0 0, ,5 19,7 0, ,0 21,5 0, ,0 26,4 0, ,0 15,6 0, ,3 17,1 0,41 14 Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek. Rätten till ändringar förbehålls. 13

15 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJHD Montering På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej). Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning. På luftsidan kan värmaren monteras horisontellt eller vertikalt med valfri luftning, se bild nedan. KODNYCKEL QJH_ aaa QJHD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. : 2 Lamelldelning: 2,5 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. 14

16 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Cirkulära värmeväxlare för kylvatten QJCD Värmeväxlaren QJCD är avsedd för kylning av luft i ventilationssystem med kylvatten och kan även användas för att kyla luften i enskilda rum (zoner). Finns i sju olika standardstorlekar. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Storlekar & kapacitet Finns i 7 olika standardstorlekar; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 (cirkulär kanal, mm). Se storlekstabell nedan. Se även kapacitetstabell på sid 16. riktning Vatten ut Avlopp R1/2 + Vatten in G K L G Ødy QJCD - cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. H ØD F H+8 Allmänt Monteras i horisontell kanal. Höljet är försett med cirkulär stos som passar mot cirkulär kanalstandard enligt SIS På värmeväxlarens anslutningssida finns öppningsbar lucka för rengöring och inspektion. Cirkulära kanalanslutningar med gummitätningar. Rostfri droppskål för kondensvatten med anslutning för avlopp (R1/2). Höljet uppfyller täthetsklass C enligt EN Driftdata Max drifttryck 1.0 Mpa vid max drifttemperatur 150 C. Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material Värmeväxlaren är uppbyggd med kopparrör och aluminiumlamell. Höljet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt, AZ 185, med tråg i rostfritt stål. srören på vätskesidan är utförda i koppar. B QJCD D d y B H F G L K Vikt (mm) (kg) , , , , ,4 Storlekstabell som visar mått och vikt för varje kanalstorlek. Rätten till ändringar förbehålls. 15

17 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJCD Kapacitet QJCD 100. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,2 0,2 0,01 <0, ,2 0,3 0, ,9 0,4 0, ,5 0,5 0, ,9 0,4 0, ,4 0,7 0,03 2 Kapacitet QJCD 250. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,6 1,8 0, ,1 2,6 0, ,8 2,8 0, ,8 4,0 0, ,5 3,7 0, ,9 5,2 0,21 18 Kapacitet QJCD 125. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 0,4 0, ,1 0,7 0, ,0 0,7 0, ,7 1,0 0, ,7 1,0 0, ,8 1,4 0,06 15 Kapacitet QJCD 160. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 0,7 0, ,6 1,0 0, ,1 1,1 0, ,2 1,5 0, ,8 1,4 0, ,3 2,0 0,08 30 Kapacitet QJCD 200. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,8 1,1 0, ,2 1,6 0, ,8 1,7 0, ,8 2,5 0, ,6 2,2 0, ,9 3,2 0,13 16 Kapacitet QJCD 315. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,6 2,8 0, ,2 4,0 0, ,8 4,4 0, ,9 6,2 0, ,6 5,7 0, ,0 8,1 0,32 24 Kapacitet QJCD 400. Vattentemperatur 6/12ºC flöde in in ut Effekt Vatten flöde Tryckfall Tryckfall vatten m 3 /h Pa ºC %RH ºC kw l/s kpa ,9 4,4 0, ,6 6,3 0, ,1 6,8 0, ,3 9,7 0, ,9 8,8 0, ,4 12,6 0,50 26 Tabellerna ger exempel på kapaciteter för respektive storlek. Om tillräcklig effekt ej uppnås, gå upp en storlek. 16

18 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QJCD Montering På vätskesidan ansluts rören med klämringskoppling (ingår ej). Inloppet är normalt på det undre röret för att underlätta luftning. På luftsidan ansluts kylaren horisontellt med luftriktning enligt monterad pil, se bild nedan. KODNYCKEL QJC_ aaa QJCD = Cirkulär värmeväxlare med inbyggda samlingsrör. aaa = Storlek (cirkulär kanal, mm): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400. : 3 Lamelldelning: 2,5 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalsprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. Rätten till ändringar förbehålls. 17

19 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG Värmeväxlare för uppvärmning QLHG, QLHF, QLHB, QLHH Värmeväxlarna QLHG, QLHF, QLHB och QLHH är avsedda för uppvärmning av luft med värme eller vätska som värmebärare. Monteras i kanal eller på aggregatrumsvägg. Konstruktionen är utförd enligt tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EC. Allmänt Konstruktionen består av lamellkropp, samlingsrör och hölje. Värmeväxlaren är försedd med nipplar för luftning och avtappning och minst en av nipplarna kan förses med givare för frysskyddstermostat (gäller ej anslutning DN 15). Som standard finns höljet i PG-gejd-utförande alternativt med hålad ram enligt RFHF, RVGL. Värmeväxlare över 25 kilo är försedda med lyftprofil. Samtliga anslutningar är försedda med utvändig rörgänga (SS-EN ISO 228-1). Höljet uppfyller täthetsklass B enligt VVS AMA98/EN AMA-kod: QFC.1. Material för aggressiva miljöer finns som standard. Om viss anslutningsstorlek önskas gäller följande begränsningar av vätskeflödet: QLHH med flänsat hölje och inbyggda samlingsrör. DN 15 DN 25 DN 32 DN 50 DN 80 2 x DN 80 Flöde (max) 0.7 l/s 1.6 l/s 2.8 l/s 7.0 l/s 14.0 l/s 28.0 l/s QLHG med gejdat hölje och friliggande samlingsrör. Driftdata Max vätskehastighet: 1.5 m/s i tuber. Normal lufthastighet bör vara 3-4 m/s. Max lufthastighet: 5.0 m/s. För luftflöden upp till 40 m³/s. Drifttryck: Samlingsrör Max/Min temp Max driftttryck Fe 100/-20 C 1.6 Mpa Cu (DN 80) 110/0 C 1.0 Mpa Cu (DN 15-50) 110/0 C 1.6 Mpa Alla värmeväxlare är provtryckta med torr luft under vatten. Material & storlek (se kodnyckeln för mer info) Värmeväxlarna är vanligtvis uppbyggda med kopparrör och aluminiumlamell och hölje i varmförzinkad stålplåt. Samlingsrören är som standard utförda i stål förutom DN 15 och DN 25 som är i koppar med anslutning i mässing. Standardstorlekar finns från 200 x 200 mm till 3500 x 2400 mm. Material för aggressiva miljöer finns, se sid 6. Dimensionering via Coils Dimensionering görs med produktvalsprogrammet Coils som kan laddas ner på vår hemsida. Coils redovisar bland annat måttskiss och följande data: sida: temperatur ut C Effekt kw hastighet m/s tryckfall Pa Vattensida: Returtemperatur C Vätskeflöde l/s Vätskehastighet m/s Vätsketryckfall kpa 18

20 VÄRMEVÄXLARE FÖR KANAL OCH AGGREGATRUMSVÄGG QLHG, QLHF, QLHB, QLHH Montering Värmeväxlaren är försedd med skyltar som visar hur tillopp och returledningar ska anslutas. Värmeväxlaren ansluts så att motströmskoppling erhålls. Om värmeväxlaren är beställd med ospecifierad höger/ vänster utförande levereras högerskyltat. Värmeväxlare för uppvärmning är vändbara. För att få en god funktion måste systemet vara väl luftat. Vatten ut Höger Vatten in Placering av givare Vatten in Motströmskoppling. Vänster Vatten ut Frysskydd Minst en av värmeväxlarens nipplar kan förses med givare för frysskyddstermostat. Om värmeväxlaren efter avtappning kommer att utsättas för frysrisk bör det blåsas med luft för att säkerställa att allt vatten är borta. Givaren ska nå in minst 30 mm i tubröret. KODNYCKEL QLH_ aaa bbb cc dd ee f g QLHG = Gejdat hölje med friliggande samlingsrör. QLHF = Flänsat hölje med friliggande samlingsrör. QLHB = Gejdat hölje med inbyggda samlingsrör. QLHH = Flänsat hölje med inbyggda samlingsrör. aaa = Kanalbredd (cm) bbb = Kanalhöjd (cm) cc = 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12 dd = Lamelldelning (mm x 10) 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ee = Antal vätskevägar 02, 04, 06, 08, 10 osv. f = ssida 1=höger, 2=vänster g = Material g=material Hölje Samlingsrör Lamell A Fzv Stål (ansl 15+25=Cu) Al B Fzv Cu Cu D Fzv Cu Al E Fzv Stål (ansl 15+25=Cu) Corropaint F Fzv Cu Cu förtennt K Fzv Cu Corropaint L Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Al M Rf Cu Cu N Rf Cu Al O Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Corropaint P Rf Cu Cu förtennet Q Rf Stål (ansl 15+25=Cu) Al corrodip R Rf Cu Corropaint Fzv=förzinkad stålplåt, Rf=rostfri stålplåt, Cu=koppar, Al=aluminium 30 mm Tillbehör Flera olika tillbehör finns, se sid Skötsel Bruksanvisning hämtas via produktvalsprogrammet Coils eller från vår hemsida. Våra produkter kan beställas med en rad olika tillbehör samt med andra mått och material än standard.!kontakta oss för mer information. Rätten till ändringar förbehålls. 19

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Nyhet! Nu även med batteriåtervinning QUICKSTART. Kom igång guide AC Master Selection

Nyhet! Nu även med batteriåtervinning QUICKSTART. Kom igång guide AC Master Selection Nyhet! Nu även med batteriåtervinning QUICKSTART Kom igång guide AC Master Selection QuickStart - AC Master Selection AC Master Selection är ett beräkningsprogram för dimensionering av Aircoils standardbatterier.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära kanalvärmare för explosionsfarliga miljöer

VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära kanalvärmare för explosionsfarliga miljöer VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära kanalvärmare för explosionsfarliga miljöer VFL-EX, VTL-EX och VRA-EX Elektriska rektangulära -godkända kanalvärmare VEAB:s rektangulära -godkända kanalvärmare

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR Modell BL14 BL20 BL26 Bredd [mm] 78 76 111 Höjd [mm] 206 310 310 Längd [mm] 9+2,3n 9+2,3n 10+2,36n Horisontell hamn avstånd [mm] 42 42 50 Vertikal hamn avstånd [mm] 172 282 250

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL. 3 Företaget. 4 Batterier. 8 Industribatterier. 10 Kylmedelskylare. 12 Fläktkonvektorer. 14 Produktöversikt

INNEHÅLL INNEHÅLL. 3 Företaget. 4 Batterier. 8 Industribatterier. 10 Kylmedelskylare. 12 Fläktkonvektorer. 14 Produktöversikt PRESENTATION INNEHÅLL INNEHÅLL 4 8 10 12 14 3 Företaget 4 Batterier 8 Industribatterier 10 Kylmedelskylare 12 Fläktkonvektorer 14 Produktöversikt FÖRETAGET VIKTIGT ATT GE DET LILLA EXTRA För oss på AIRCOIL

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB 1 VÄRMEPRODUKTER PELLTEC Pelltecs vision är att leverera moderna, innovativa och effektiva värmeprodukter, särskilt utvalda för att möta industrins och lantbrukets behov. Våra produktområden är främst

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK. Unika lösningar Flexibel prestanda och ekonomi Pålitliga, stabila och effektiva Tätt hölje och optimal isolering

Luftbehandlingsaggregat KLASIK. Unika lösningar Flexibel prestanda och ekonomi Pålitliga, stabila och effektiva Tätt hölje och optimal isolering Luftbehandlingsaggregat KLASIK Unika lösningar Flexibel prestanda och ekonomi Pålitliga, stabila och effektiva Tätt hölje och optimal isolering KLASIK luftbehandlingsenheter Kundorienterade och unika energieffektiva

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

EXTREM PRESTANDA FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

EXTREM PRESTANDA FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN EXTREM PRESTANDA FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN SUPERMAX Svetsade plattvärmeväxlare MAXCHANGER Svetsade plattvärmeväxlare www.tranter.com Plattvärmeväxlarprestanda vid tubvärmeväxlares höga tryck Tranters helsvetsade

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13 1 Innehåll 1. Standarder för beräkning av verkningsgrad i värmeåtervinningssystem. 2. Några beräkningsexempel där de olika standarderna tillämpas.

Läs mer

KVV - Kondenskåpa KVV. Kondenskåpa

KVV - Kondenskåpa KVV. Kondenskåpa KVV Kondenskåpa KVV-kondenskåpan är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från industriella diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettutsläpp ligger på en

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer