aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26"

Transkript

1 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 BRA AFFÄR Därför ökar produktiviteten i ett grönt hus SID 04 REPORTAGE Superbygget där ordning och reda skapar både miljö- och affärsnytta SID 08 KLIMATSMART Så kan ett grönt kontrakt sänka din hyra SID 34 FÖRDJUPNING Världens mest använda miljöcertifiering, steg för steg SID 32

2 INTRO VD OM BREEAM För oss är BREEAM hållbarhet på riktigt Nästan hälften av dagens globala koldioxidutsläpp är relaterade till byggnaders uppförande och drift. Utöver det har fastighetsverksamheten inverkan på bland annat trafiksystem, vattenanvändning och lokala ekosystem. Så när vi som långsiktigt bygg- och fastighets bolag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor får det verkligen effekt. Vårt beslut att miljöcertifiera våra större nybyggnader innebär, förutom att vi skapar mycket attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får kvitton på att våra projekt verkligen leder till förbättringar för miljön, kunderna och oss själva. DU OCH DITT FÖRETAG gör ett smart strategiskt val och en tydlig insats för miljön genom att välja en lokal i något av våra BREEAM-certifierade hus. En attraktiv och hållbar arbetsplats skapar förutsättningar för ditt företag att attrahera och behålla kompetens. Ett BREEAM-certifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera din miljöprofil, samtidigt som det också är mer kostnadseffektivt. I DET HÄR MAGASINET kan du läsa mer om våra BREEAM-projekt, vilken nytta BREEAM-arbetet haft för projekten och hur miljöcertifiering går till. Här kan du också läsa hur en arbetsplats i en miljöcertifierad byggnad kan påverka dina anställda och ditt företag. En attraktiv och hållbar arbetsplats skapar förutsättningar för ditt företag att attrahera och behålla kompetens. FÖR OSS ÄR hållbarhet en del av affären, precis som för många av er. Kom gärna och prata med oss om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer hållbart. Jag tror att vi båda kan ha nytta av det. n Ingalill Berglund, vd, Atrium Ljungberg 2

3 INTRO LÄSNING INNEHÅLL DETTA ÄR BREEAM En snabb introduktion till världens mest använda miljöcertifiering. NOD I KISTA Följ med in i bygget där ordning skapar både affärs- och miljönytta på samma gång. BREEAM I SIFFROR AKZONOBEL I SICKLA FRONT Så har BREEAM påverkat bygget av AkzoNobels nya, gröna huvudkontor. MOBILIA I MALMÖ Tack vare BREEAM och Mobilia får Malmöborna bättre vatten. INTRUM JUSTITIA I SICKLA Intrum Justitias flytt gav personalen mer energi och tydligare miljötänk. BREEAM I DETALJ Ekologi, energi och avfall få koll på de tio bedömningsområdena. 14 NOD-arkitekten Ari Leinonen. BREEAM IN USE Minskade kostnader och ökad goodwill därför tjänar hyregästerna på att miljöcertifiera driften av huset. MILJÖMÄRKT REDAKTION REDAKTÖR: Ola Jacobsen FOTO: Ola Jacobsen, Linnea Svensson Arbab LAYOUT: Fanny Lundstedt PROJEKTLEDARE: Bengt Johansson, TRYCKERI: Trydells OM OSS: Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. Ambitionen är att utveckla områden till helhetsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden. Vi finns i starka tillväxtområden som Stockholm, Uppsala och Malmö. Läs mer på atriumljungberg.se eller ring oss på

4 INTRO SÅ KAN FLYTTEN TILL ETT GRÖNT KONTOR STÄRKA DITT FÖRETAG n Det finns många skäl att vilja flytta till ett miljöcertifierat kontor. Det kan handla om att du vill ha friskare och mer produktiva medarbetare, känna att du aktivt kan bidra till en bättre miljö, sänka dina lokalkostnader eller snabbare nå uppsatta hållbarhets- och PR-mål. Oavsett hur ditt mål med ett miljömärkt kontor ser ut är BREEAM ett effektivt verktyg för att nå dit. Nyttan med 4 skäl att byta till ett grönt kontor Öka produktiviteten En sundare och mer effektiv arbetsmiljö gör att en arbetsgivare får ut mer av sina medarbetare. Studier visar att hyresgäster i gröna kontor har ökad produktivitet och färre sjukdagar. Stärk varumärket Kontoret är ett effektivt sätt att kommunicera hållbarhetsarbetet. En djupare hållbarhetsprägel genom företagets lokaler ses som en direkt tillgång av aktieägare och kunder. Nå miljömål För många företag är lokalerna en av de största miljöpåverkansfaktorerna. Gröna kontor utvecklar hållbarhetsarbetet och ger en högre uppfyllnad av egna miljömål inom både arbetet med CSR-frågor och ISO certifiering. Sänk kostnader Kännedom om lokalens energi- och miljöprestanda är ett effektivt verktyg för att öka kostnads medvetenheten i organisationen. Den som vill kan även teckna ett grönt hyreskontrakt för att göra en insats för miljön och samtidigt sänka sina kostnader. FAKTA Detta kan certifieras n Stadsdelar: BREEAM Communities n Ny- och ombyggnader: BREEAM Europe Retail, Offices, Industrial, BREEAM Bespoke (skräddarsydd) n Drift av byggnader: BREEAM In Use 4

5 FAKTA Därför ökar produktiviteten i miljövänliga hus n Ett av de säkraste sätten att öka lönsamhet i ett företag är att öka produktiviten. Studier visar att produktiviteten hos de anställda i en grön byggnad är högre än i en konventionell byggnad. Sambanden mellan gröna byggnader och en ökad produktivitet i form av en mer effektiv arbetsmiljö med bland annat mindre stress är tydliga. Det är framför allt fyra faktorer som påverkar arbetsmiljön som styrs av BREEAM: 1. Ökad ventilationskontroll 2. Belysningskontroll 3. Temperaturkontroll 4. Ökat dagsljus och utblick Miljöcertifieringen är en garanti för att din nya lokal designas, byggs och förvaltas på ett sätt som är så bra som möjligt ur ett långsiktigt miljö- och arbetsmiljöperspektiv. BREEAM ställer högre krav än lagstiftningen vilket gör att till exempel materialtillverkarna ändrar sina produkter för att uppfylla kraven. De gör att det idag är miljösystemen som driver utvecklingen, inte lagstiftningen, säger Pia Öhrling, miljökonsult och en av Sveriges främsta experter på certifiering av byggnader. Certifiering är en objektiv bedömning av en byggnads miljöprestanda. BREEAM är världsledande inom miljöbedömning för bygg-och fastighetssektorn, med starkt fäste i Europa. BREEAM-certifieringen ser inte bara till byggnadens miljöpåverkan som en följd av byggskede, förvaltning och drift utan tar även hänsyn till miljöpåverkan som orsakats av att byggnaden existerar. Huset ska kännas miljövänligt för dem som använder det. Pia Öhrling, miljökonsult DET KAN TILL exempel handla om miljöbelastningen till följd av materialproduktionen av de material som används i byggnaden, eller hur möjligheterna ser ut för anställda i en byggnad att ta sig till jobbet; hur mycket eller lite koldioxidutsläpp transporten orsakar. Gröna tak och goda ekologiska värden gör att medarbetare trivs bättre och kan prestera bättre, säger Pia Öhrling. För miljön har åtgärder som gröna tak mindre påverkan, jämfört med byggnadens tekniska system och vilken typ av glas man valt att använda i fasaden. Jämfört med husets behov av kyla, värme och ljus gör insatser som gröna tak ganska liten nytta, men de har ett viktigt signalvärde. Huset ska kännas miljövänligt för dem som använder det, inte bara vara det, säger Pia Öhrling. >> LÄS MER: Så räknar vi ut BREEAM-poängen, sid 31 >> 5

6 INTRO VÄRLDENS MEST ANVÄNDA MILJÖBEDÖMNINGSMETOD >> BREEAM-PROCESSEN ANVÄNDS redan på projekteringsstadiet för att designa projektet på ett sätt som är så bra som möjligt för både miljön och de människor som ska bygga och verka i bygganden. För Tommy Lager, teknisk expert och energisamordnare på Atrium Ljungberg, har arbetet med BREEAM inneburit flera aha-upplevelser. Nu gör vi livscykelkostnadsanalyser på fler områden, vilket bland annat lett till att vi använder värmeåtervinning från gråvatten till nytt varmvatten i flera projekt. Det var en överraskning för mig att det gick så fort att få det återbetalt. BREEAM har också tagit ner oss på lokal klimatnivå och fått oss att göra värmemodellering av inomhusklimatet i byggnaderna, för att se hur det fungerar i olika väderlek under olika årstider. Det hjälper oss att välja rätt fönster, avskärmningar, installationslösningar och layout för att få det bästa inomhusklimatet på det mest hållbara sättet, säger Tommy Lager. Så funkar n BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är världens ledande och mest använda miljöbedömnings metod för byggnader och används som måttstock för att beskriva en byggnadsmiljöprestanda. Idag är över byggnader certifierade. Systemet ägs av brittiska BRE Global och sätter standard för bästa praxis inom hållbart byggande. FAKTA BREEAM:s syfte n Ge byggnader med låg miljöpåverkan ett erkännande på marknaden. n Säkerställa att bästa miljöpraxis tillämpas. n Kriterier och standarder som används ska överträffa myndighetskraven och uppmuntra marknaden till utveckling av innovativa lösningar som minimerar byggnaders miljöpåverkan. n Öka medvetenheten hos ägare, brukare, projektörer, entreprenörer och förvaltare om fördelarna med byggnader med låg miljöpåverkan. n Fungera som hjälp för organisationer som vill redovisa framsteg utifrån sina miljömål. FAKTA Miljöcertifiering n En miljöcertifiering gör en objektiv bedömning av hur hållbar en byggnad är och mäter byggnadens miljöprestanda. n En certifierad byggnad erhåller poäng inom tio områden utifrån dess prestanda. Poängen adderas till en totalpoäng som ger bygganden dess betyg på en femgradig skala. (Läs mer på sid 32) n En svensk anpassning av BREEAM, så kallad BREEAM-SE, har utvecklats av Sweden Green Building Council, SGBC, i samarbete med BRE Global. Betyg utfärdas av SGBC baserat på uppgifter som byggherren tillhandahållit och som verifierats av en oberoende revisor. 6

7 MEN ARBETET MED BREEAM-certifiering innebär också förändringar för projektens miljökonsulter. Vi har en viktigare roll idag. Från att vara någon som såg till att alla papper var i ordning har miljökonsulten blivit en central person i projekten, säger Pia Öhrling. BREEAM täcker in många aspekter i de olika faserna, från projektering till drift under hela byggnadens livslängd. Olika områden, som energianvändning och avfallshantering, viktas efter deras påverkan på miljön. n BRA MILJÖVAL. BREEAM hjälper oss att välja rätt fönster, avskärmningar, installationslösningar för att få det bästa inomhusklimatet på det mest hållbara sättet, säger Tommy Lager, Atrium Ljungberg. MILJÖASPEKTER Markanvändning Kommunikationer/ Infrastruktur Ekologi Förorening Energi Vatten Material Avfall Inomhusmiljö Byggskede Styrning/uppföljning LCA & LCC (Livscykelanalys/ Livscykel-kostnadsanalys) BREEAM Europe LEED, NC, CS x x x x x x x x x x x Miljöbyggnad x x x Green Building x TABELL Det enda heltäckande systemet n Det finns flera certifieringssystem världen över. I Sverige används idag i huvudsak fyra miljöcertifieringssystem som har olika bedömningsgrunder och krav. BREEAM:s mål n Minska miljöpåverkan från byggnader n Möjliggöra bedömning av en byggnads miljöfördelar n Erbjuda en trovärdig miljömärkning n Stimulera efterfrågan på hållbara byggnader 7

8 REPORTAGE NOD I KISTA BÄST FÖR MILJÖN. Jakob Deling och Christian Strömberg är BREEAMansvariga under byggfasen av NOD. BREEAM hjälper oss att strama upp våra processer så att vi alltid följer bästa praxis, säger Jakob Deling. 8

9 TOFFLOR GER ORDNING & REDA PÅ BREEAM-BYGGET n Tofflor på kontoret och en sorteringsansvarig avfallsexpert på bygget gör NOD både säkrare och mer effektivt till nytta för både entreprenörer och framtida kunder. >> 9

10 REPORTAGE NOD I KISTA Genom att ha ett snyggt och rent byggkontor sätter vi nivån för hela bygget. Tofflor kan verka lite fånigt, men det fungerar. Jakob Deling, projektledare Det är tyst på byggkontoret i Kista. Inte knäpptyst, det hörs dämpade röster, men inget slammer eller tunga steg. Här finns inga klampande stålskodda skor. Istället flödar ljuset in på heltäckningsmattan och de vita fåtöljerna. Här byter man plasthjälm och arbetsskor mot spatofflor och finkaffe på väg in till mötet. Här är BREEAM:s ordningskrav dragna till sin spets. Genom att ha ett snyggt och rent byggkontor sätter vi nivån för hela bygget. Tofflor kan verka lite fånigt, men det fungerar, måste man stanna upp på väg in på kontoret och byta sina leriga stövlar mot rena tofflor skickar det signaler om hur vi vill ha det på det här bygget, säger Jakob Deling, biträdande projektledare för NOD i Kista. ORDNING OCH REDA skapar bättre förutsättningar för alla att ta sig fram. Eftersom det dessutom ger en mer trivsam miljö och färre olyckor premierar BREEAM god ordning på bygget. Dessutom ger det en effektivare byggprocess, något som gynnar både entreprenörer och kunder. BREEAM hjälper oss att vara uppmärksamma och ställa tydliga krav, både på oss själva och på entreprenörerna, säger Christian Strömberg, biträdande platschef för NOD i Kista. Med sina hårda krav inom alla områden och projektfaser tvingar BREEAM in projektledarna i ett tankesätt som gynnar miljön. Även om vi redan har en hög standard inom Atrium Ljungberg fokuserar vi nu mer på att göra rätt och stämma av mot BREEAM innan vi tar beslut, säger Jakob Deling. >> 10

11 UNIVERSITET. Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap, DSV, kommer att bedriva utbildningsverksamhet i NOD. ORDNING OCH REDA. Var sak på sin plats, riktiga staket och ordentliga temporära elinstallationer istället för kabeltrassel på golvet. En bra arbetsmiljö premieras av BREEAM. 11

12 REPORTAGE NOD I KISTA >> Ordning och reda skapar bättre förut sättningar för alla att göra sina uppgifter på bygget, det ger en trivsam miljö och leder till färre olyckor. Men ett perfekt rent bygge kostar pengar. För att lyckas med sorteringen av byggavfall krävs det att man har en ansvarig person som bara jobbar med att stödja arbetet med sorteringen. Men kostnaden tjänar man snabbt igen. Istället för att betala kostnaden för deponi av avfallet får vi betalt för att lämna åter vinningsbart material. Det tjänar både vi och miljön på, säger Christian Strömberg. Alla som jobbar här vet att vi ser vad som händer. Därför tänker de efter innan de lämnar lampor och värmeaggregat på i onödan. Christian Strömberg, biträdande platschef DOKUMENTATION ÄR EN viktig del av BREEAM, och en förutsättning för att få projektet certifierat. Men kravet på dokumentation har andra positiva effekter. Nu när vi tvingas dokumentera stramar vi automatiskt upp våra processer så att vi alltid följer bästa praxis, på det sättet är vi säkra på att utförandet sker på det sätt som är mest miljövänligt. BREEAM-aspekter är en punkt på varje projektmöte, säger Jakob Deling. För att sänka användningen av el och vatten i byggfasen använder Atrium Ljungberg BREEAM:s metod: registrera, följa upp och anslå. Vi har gjort en tabell som mynnar ut i ett diagram för byggel och vatten som vi sätter upp på anslagstavlan vid omklädningsrummen. Genom att kommunicera de här kontrollerna får vi in tänket att inte använda mer energi och vatten än vad vi behöver. Alla som jobbar här vet att vi ser vad som händer. Därför tänker de efter innan de lämnar lampor och värmeaggregat på i onödan, säger Christian Strömberg. EN ANNAN, MER bestående effekt av BREEAMcertifieringen av NOD är det gröna taket på delar av byggnaden. Genom att anlägga ett grönt tak ökar vi antalet växtarter vid NOD. BREEAM får oss att tänka längre, säger Jakob Deling, biträdande projektledare för NOD. n HÖG SÄKERHET. Välutrustade stationer med förband, ögondusch och brandsläckare ger en högra säkerhet och bättre arbetsmiljö under byggfasen och premieras av BREEAM. 12

13 NÄSTA SIDA Möt arkitekten bakom NOD, Ari Leinonen >> 13

14 PLATS FÖR INNOVATION. För de som vågar ta tillvara den här möjligheten till kreativa möten finns mycket att hämta i ökad innovationskraft, säger Ari Leinonen, arkitekt. 14

15 REPORTAGE NOD I KISTA ARKITEKTEN BAKOM NOD: Det är ett unikt hus i Kista Hallå där... ARI LEINONEN Arkitekt och vd för Scheiwiller Svensson arkitektkontor, som har varit med och skapat NOD. Hur har BREEAM-certifieringen påverkat ditt arbete med NOD? Eftersom Atrium Ljungberg och deras hyresgäster tycker att de här frågorna är viktiga integreras de direkt i arkitekturen. För mig har BREEAM fungerat som en som checklista för att fokusera på hållbarhet ur flera perspektiv redan från början. Redan innan det är färdigbyggt pratas det mycket om NOD. Varför? Arkitekturen sticker ut och det är den första byggnaden som bjuder in med öppenhet och transparens i området. Med sitt publika entréplan och effektiva användning av ytor är NOD ett unikt hus i Kista. Hur påverkar byggnadens öppenhet och transparens hyresgästerna? Huset möjliggör exponering på ett nytt sätt, både mot omgivningen och mot de andra hyresgästerna. För de som vågar ta tillvara den här möjligheten till kreativa möten finns mycket att hämta i ökad innovationskraft. Hur ser din vision för NOD ut? Huset är ritat för att erbjuda flexibla arbetsytor för en kreativ mix av hyresgäster. NOD möjliggör effektiv användning av ytor samtidigt som det säkerställer en bra arbetsmiljö. Huset är gjort för att ta tillvara på möjligheter. n FAKTA Detta är NOD n I Nod kommer lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv att sammanföras och skapa en helt ny typ av mötesplats som är öppen, kreativ och dynamisk. n Här ska både små och medelstora företag inom ICT samsas med bland annat Stockholms universitets största insitution Institutionen för dataoch systemvetenskap (DSV), Stockholm Science & Innovation School och utbildningsföretaget Cornestone. n Syftet med NOD är att utgöra en brygga och katalysator mellan de som bor, besöker och verkar i Kista samt att tillföra nya verksamheter till området som kan utvecklas till framtidens världsföretag. n NOD färdigställs under

16 DETALJER BREEAM I SIFFROR 59 % 86 % Så mycket nöjdare upplever användarna att de blir av att flytta till en BREEAM-certifierad lokal. av projekten får en högre kvalitet på bygget tack vare BREEAMcertifieringen. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, ,5 l/min istället för det vanliga 12 liter per minut. Så mycket vatten spolar det ur kranen på den som tvättar händerna i Atrium Ljungbergs BREEAM-certifierade lokaler. Detta utan att tiden det tar att få händerna rena förändrats. Källa: Atrium Ljungberg 72 % 93 % av leverantörerna till BREEAM-certifierade projekt säger att deras investeringar i innovation har ökat tack vare de högre miljökraven från kunden. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, av projekten uppmuntras i någon mån av BREEAM att använda installationer som möjliggör smart energistyrning. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA,

17 17

18 INBLICK SICKLA FRONT BREEAM en självklarhet för kunder med höga miljökrav n När Atrium Ljungberg bygger nytt svenskt huvud kontor och laboratorium åt AkzoNobel i Sickla är BREEAMcertifiering en förutsättning. Eftersom vi ligger långt framme i vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet så var BREEAM-certifiering ett krav från oss, säger Maria Fiskerud, informationschef på AkzoNobel i Sverige. >> 18

19 HÅLLER I LÄNGDEN. Tegelfasaden på AkzoNobels nya Sverigekontor är långsiktigt hållbart materialval, säger Angela Berg, projektchef på Atrium Ljungberg. 19

20 KUND MED KRAV. Maria Fiskerud på AkzoNobel ser BREEAM-certifieringen som ett bra sätt att se till att deras nya lokaler lever upp till företagets höga miljökrav. Vi bygger så att det blir lätt att göra rätt. Man ska känna sig miljövänlig när man arbetar här. Angela Berg, projektchef, Atrium Ljungberg V ID EN SKOGSBACKE i Sickla i sydöstra Stockholm växer Sickla Front fram i glas och tegel. En av hyresgästerna är AkzoNobel, som flyttar in sitt Sverigekontor och laboratorium. För att möta deras högt ställda miljö- och säkerhetskrav valde Atrium Ljungberg att BREEAM-certifiera projektet. Eftersom BREEAM är så heltäckande är certifieringen ett effektivt sätt för oss att säkerställa att byggnaden lever upp till våra miljökrav. Det förenklar också vårt hållbarhetsarbete att veta att byggnaden har konstruerats och sköts på bästa sätt och dessutom är väl dokumenterad, säger Maria Fiskerud på AkzoNobel. För att lyckas med certifieringen måste projektet möta långtgående krav på både material och processer. Även om Atrium Ljungberg redan uppfyller många av kraven innebär en BREEAM-certifiering alltid en konkret påverkan på projektet. Certifieringen är ett bra verktyg för att visa på vilken hög nivå Atrium Ljungberg arbetar med de här frågorna, säger projektchefen Angela Berg. För Sickla Front har BREEAM-certifieringen bland annat inneburit att man valt material som är tillverkade och utvunna av miljöcertifierade bolag. Tegelfasaden är heller inte bara vald för sitt utseende, utan är ett långsiktigt hållbart materialval. Genom att behålla en liten skogsbacke bakom byggnaden förbättras närmiljön. Arbetet med BREEAM sätter miljöfrågor och hållbart byggande högt på min agenda. Certifieringen ger en kvalitetsstämpel och jag är stolt över att arbeta på ett bolag som sätter de här frågorna så högt, säger Angela Berg. Arbetet med BREEAM påverkar både projektering, byggfas och fastigheten under hela dess livslängd. BREEAM handlar om att skapa en arbetsplats som påverkar miljön mindre. Som förbrukar mindre vatten och energi, där det är enkelt att källsortera avfall och som man kan ta sig till utan att åka bil. Vi bygger så att det blir lätt att göra rätt. Man ska känna sig miljövänlig när man arbetar här, säger Angela Berg. n 20

21 INBLICK SICKLA FRONT FAKTA Så påverkar BREEAM hela byggprocessen från projektering till förvaltning Arbetet med BREEAM påverkar både projektering, byggfas och fastigheten under hela dess livslängd. Här är exempel på val som påverkats av BREEAM-certifieringen av Sickla Front. PROJEKTERING n Vid ett BREEAM-certifierat bygge premieras ISO certifierade leverantörer för cementtillverkningen av stommen. n Tegelfasaden på Sickla Front är ett långsiktigt hållbart materialval. Det är underhållsfritt, ger ett bra klimat och mindre fuktskador. Vid brand går det mesta av huset att rädda. n Skogsbacken bakom byggnaden bevaras. Genom ett omsorgsfullt val av växter kan fler fjärilsarter lockas till platsen. BYGGFAS n Byggen genererar otroligt mycket avfall så det är bra att ta hand om det på ett bättre sätt. I Sickla Front används metoden Rent bygge, som ställer krav på både ordning och reda och materialåtervinning. n Skyddsutrustning för besökare gör att de på ett säkert sätt kan gå ut på arbetsplatsen. n Byggplatsen är ordentligt avspärrad med staket för ökad säkerhet. n För att se till att ljudkraven efterlevs görs ljudmätningar löpande. FÖRVALTNINGSFAS n Luften från dragskåpen i laboratoriet återanvänds för att spara energi. n Solavskärmning i fönsterglaset istället för mekanisk avskärmning ger bättre utsikt, lägre energiförbrukning och högre driftsäkerhet. n Vattenförbrukningen sänks med snålspolande kranar och toaletter. n Arbetsplatser placeras så att fler får dagsljus och en bra utsikt. n Genom att kunna styra luftflödet olika i olika delar av huset kan man spara mycket energi. MOT SJÖSTAN. Sickla Front ligger där Sickla möter Hammarby Sjöstad, en minut från Tvärbanan. Närheten till den väl utbyggda kollektivtrafiken ger kommunikationspoäng i BREEAM. 21

22 INBLICK MOBILA I MALMÖ Genom att leda ner filtrerat regnvattnet kan träden vid Mobilia dra nytta av det samtidigt som vi minskar trycket på det kommunala dagvattensystemet, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för 22 Mobilia.

23 n Betydligt lägre energiåtgång per kvadratmeter och en helt ny dagvattenhantering. Det är ett av resultaten av BREEAM-certifieringen av nya Mobilia i Malmö. Vi leder ner en del av regnvattnet i marken där det tas upp av träden. Det ger mindre belastning på kommunens dagvattennät, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för Mobilia. >> Bättre vatten i Malmö Mobilias smarta dagvattenhantering gynnar hela Malmö 23

24 HÅLLBAR MARK. Marktegel bidrar till ökad hållbarhet i Mobilia i Malmö. G ENOM ATT TA hand om dagvattnet lokalt och bara låta överskottsvattnet, efter en viss fördröjning, rinna vidare till det kommunala dagvattensystemet, bidrar Atrium Ljungberg till att minska belastningen på dagvattennätet i Malmö. Sättet som Mobilia hanterar dagvattnet på hjälper oss att höja kvaliteten på vattnet i Malmö, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Att använda smarta lösningar för att minska energianvändningen är också centralt inom BREEAM. Vi satte tidigt hårda krav på energiförbrukning per kvadratmeter för de nya byggnaderna och vi ligger väl till i förhållande till de mål vi satte upp, säger Ralph Torgersson, Atrium Ljungbergs projektledare för Mobilias nya utbyggnad. Hyresgästerna på Mobilia får en husbok, som ser lite olika ut beroende på typ av hyresgäster. Den beskriver hela huset, var man källsorterar sitt avfall, att vi har vattensnåla blandare och toaletter, allt för att de som använder byggnaderna ska kunna göra så miljömedvetna val som möjligt, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för Mobilia. HYRESGÄSTEN ÅHLÉNS är mycket positiva till att nya Mobilia miljöcertifieras. För oss är miljöfrågorna viktiga i hela verksamheten. Bland annat källsorterar vi avfallet från alla våra varuhus och vi köper miljömärkt el till våra egna elabonnemang. Vi kommer också att fokusera mer på att minska vår energiförbrukning i framtiden, vilket rimmar väl med BREEAM, säger Anita Falkenek, miljöchef på Åhléns. Det är roligt att bygga något som man är stolt över, något som man kan skryta om för sina barn. Ralph Torgersson, projektledare för Atrium Ljungberg 24

25 INBLICK MOBILIA I MALMÖ För oss är miljöfrågorna viktiga i hela verksamheten. Bland annat källsorterar vi avfallet från alla våra varuhus. Anita Falkenek, miljöchef på Åhléns Hon ser många fördelar med att arbeta med miljöfrågor i driften. Det minskar förstås den negativa effekten på miljön, men ofta är det också kostnadseffektivt. Man får också mer stolta medarbetare. Kan man dessutom nå ut till kunderna om vilka insatser som görs är det ytterligare en fördel, säger Anita Falkenek. Hon ser gärna att fler fastighetsägare jobbar mer aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågorna. ÅHLÉNS HAR TAGIT miljöarbetet i Mobilia ytterligare ett steg och har valt LED-armaturer i sitt varuhus. Vi har tagit beslutet för att det minskar energianvändningen drastiskt. Dessutom minskar behovet av service och underhåll eftersom ljuskällan klarar omkring åtta års drift innan den behöver bytas, säger Thomas Hässledal, projektchef på Åhlens. Cykelstaden Malmö arbetar hela tiden med att få ned bilåkandet. Cykelställen vid Mobilia är ett framgångsrikt steg i den riktningen, som även bidrar med BREEAM-poäng åt Mobilia. Det märktes direkt att det fungerade också, det är alltid fullt med cyklar under de takförsedda cykelparkeringarna, säger Ralph Torgersson. Men det är inte bara miljön som tjänar på BREEAM-certifieringen. Man tittar ju hela tiden framåt, det är kul när det kommer nya grejer som gör att vi kan ta nya steg. Arbetet med BREEAM triggar mig att tänka till lite extra. Det är roligt att bygga något som man är stolt över, något som man kan skryta om för sina barn, de har kommit längre än en själv i sin miljömedvetenhet. n FAKTA Detta är Mobilia stadskvarter n Det välkända köpcentrumet Mobilia har på några år omvandlats från ett traditionellt köpcentrum till ett levande stadskvarter i Malmös innerstad. Stadskvarterets fokus på handel har också ett stort inslag av restauranger, service och bostäder. I Mobilia möter de karaktäristiska industribyggnaderna från 1900-talets början nytillkomna moderna byggnader, torg och mötesesplatser. n Mobilia stadskvarter består av 120 butiker, restauranger och serviceverksamheter, samt 270 lägenheter. 25

26 NYTT TÄNK. Anna-Lena Öhman och Anna Fredholm tycker att Intrum Justitias miljöpolicy har slagit igenom på ett helt annat sätt sedan de flyttade till sitt nya BREEAM-certifierade kontor. 26

27 REPORTAGE INTRUM JUSTITIA n I november 2012 flyttade Intrum Justitias HK in i ett av Sveriges första BREEAM-certifierade kontor. Vårt nya kontor har givit mycket energi och ökat vår medvetenhet och engagemang för miljön, säger Anna-Lena Öhman, miljö- och kvalitetsansvarig på Intrum Justitia i Sverige. BREEAM är helt i linje med vårt miljöarbete Certifieringen av Intrum Justitias nya huvudkontor i Sickla har skapat lösningar för mindre avfall och mer hållbar energianvändning, både under byggfasen och när huset används. Dessutom har ekologin runt huset förbättrats med fler växtarter. För Intrum Justitia var de nya lokalerna en perfekt matchning. Att flytta huvudkontoret till en BREEAMcertifierad byggnad ligger i linje med vårt miljöarbete, säger Anna-Lena Öhman, miljö- och kvalitetsansvarig på Intrum Justitia. Fler möten med mindre resande har minskat Intrum Justitias miljöbelastning. Här har vi omkring 100 konferensutrymmen i olika storlek, många med videomötesutrustning. Det har dels minskat behovet av att resa till kontoren ute i landet, vilket är bra för miljön, men det har också gjort att vi har kunnat effektivisera våra processer eftersom vi kan ta mötet direkt och inte behöver sitta i bilen i flera timmar för att komma till en viss plats, säger Anna-Lena Öhman. ÄVEN OM INTRUM JUSTITIA har varit miljöcertifierat med ISO sedan 2009 är det först i och med flytten till det nya BREEAM-certifierade kontoret som miljötänket har fått ordentligt genomslag i företaget. BREEAM ställer krav även på verksamheten. Det gör oss mer aktiva och engagerade i miljöarbetet. >> 27

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG

FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG Det här dokumentet kan tjäna som inspiration och utgöra ett stöd vid statusgenomgången av Fastighetsägarnas gröna hyresavtal. Statusgenomgången är en del i det

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret.

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. Hufvudstadens miljöhandbok - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. När man varit igång sedan 1915 är det naturligt att tänka några generationer framåt. För oss på Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbete

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Öresund spännande region stark internationell prägel hög tillväxt stor framtidstro KÖPENHAMN H KASTRUP MALMÖ C HYLLIE EMPORIA KONTORSFASTIGHET Öresundsregionen SIDA

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS NYA HOVÅS Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS ADRESS: BJÖRKLUNDAVÄGEN BYGGSTART: VÅREN 2015 INGEN JOBBAR SOM DU Primo är inte bara en naturlig entré till det expansiva området Nya Hovås. Det är en byggnad

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer