aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26"

Transkript

1 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 BRA AFFÄR Därför ökar produktiviteten i ett grönt hus SID 04 REPORTAGE Superbygget där ordning och reda skapar både miljö- och affärsnytta SID 08 KLIMATSMART Så kan ett grönt kontrakt sänka din hyra SID 34 FÖRDJUPNING Världens mest använda miljöcertifiering, steg för steg SID 32

2 INTRO VD OM BREEAM För oss är BREEAM hållbarhet på riktigt Nästan hälften av dagens globala koldioxidutsläpp är relaterade till byggnaders uppförande och drift. Utöver det har fastighetsverksamheten inverkan på bland annat trafiksystem, vattenanvändning och lokala ekosystem. Så när vi som långsiktigt bygg- och fastighets bolag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor får det verkligen effekt. Vårt beslut att miljöcertifiera våra större nybyggnader innebär, förutom att vi skapar mycket attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får kvitton på att våra projekt verkligen leder till förbättringar för miljön, kunderna och oss själva. DU OCH DITT FÖRETAG gör ett smart strategiskt val och en tydlig insats för miljön genom att välja en lokal i något av våra BREEAM-certifierade hus. En attraktiv och hållbar arbetsplats skapar förutsättningar för ditt företag att attrahera och behålla kompetens. Ett BREEAM-certifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera din miljöprofil, samtidigt som det också är mer kostnadseffektivt. I DET HÄR MAGASINET kan du läsa mer om våra BREEAM-projekt, vilken nytta BREEAM-arbetet haft för projekten och hur miljöcertifiering går till. Här kan du också läsa hur en arbetsplats i en miljöcertifierad byggnad kan påverka dina anställda och ditt företag. En attraktiv och hållbar arbetsplats skapar förutsättningar för ditt företag att attrahera och behålla kompetens. FÖR OSS ÄR hållbarhet en del av affären, precis som för många av er. Kom gärna och prata med oss om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer hållbart. Jag tror att vi båda kan ha nytta av det. n Ingalill Berglund, vd, Atrium Ljungberg 2

3 INTRO LÄSNING INNEHÅLL DETTA ÄR BREEAM En snabb introduktion till världens mest använda miljöcertifiering. NOD I KISTA Följ med in i bygget där ordning skapar både affärs- och miljönytta på samma gång. BREEAM I SIFFROR AKZONOBEL I SICKLA FRONT Så har BREEAM påverkat bygget av AkzoNobels nya, gröna huvudkontor. MOBILIA I MALMÖ Tack vare BREEAM och Mobilia får Malmöborna bättre vatten. INTRUM JUSTITIA I SICKLA Intrum Justitias flytt gav personalen mer energi och tydligare miljötänk. BREEAM I DETALJ Ekologi, energi och avfall få koll på de tio bedömningsområdena. 14 NOD-arkitekten Ari Leinonen. BREEAM IN USE Minskade kostnader och ökad goodwill därför tjänar hyregästerna på att miljöcertifiera driften av huset. MILJÖMÄRKT REDAKTION REDAKTÖR: Ola Jacobsen FOTO: Ola Jacobsen, Linnea Svensson Arbab LAYOUT: Fanny Lundstedt PROJEKTLEDARE: Bengt Johansson, TRYCKERI: Trydells OM OSS: Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. Ambitionen är att utveckla områden till helhetsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden. Vi finns i starka tillväxtområden som Stockholm, Uppsala och Malmö. Läs mer på atriumljungberg.se eller ring oss på

4 INTRO SÅ KAN FLYTTEN TILL ETT GRÖNT KONTOR STÄRKA DITT FÖRETAG n Det finns många skäl att vilja flytta till ett miljöcertifierat kontor. Det kan handla om att du vill ha friskare och mer produktiva medarbetare, känna att du aktivt kan bidra till en bättre miljö, sänka dina lokalkostnader eller snabbare nå uppsatta hållbarhets- och PR-mål. Oavsett hur ditt mål med ett miljömärkt kontor ser ut är BREEAM ett effektivt verktyg för att nå dit. Nyttan med 4 skäl att byta till ett grönt kontor Öka produktiviteten En sundare och mer effektiv arbetsmiljö gör att en arbetsgivare får ut mer av sina medarbetare. Studier visar att hyresgäster i gröna kontor har ökad produktivitet och färre sjukdagar. Stärk varumärket Kontoret är ett effektivt sätt att kommunicera hållbarhetsarbetet. En djupare hållbarhetsprägel genom företagets lokaler ses som en direkt tillgång av aktieägare och kunder. Nå miljömål För många företag är lokalerna en av de största miljöpåverkansfaktorerna. Gröna kontor utvecklar hållbarhetsarbetet och ger en högre uppfyllnad av egna miljömål inom både arbetet med CSR-frågor och ISO certifiering. Sänk kostnader Kännedom om lokalens energi- och miljöprestanda är ett effektivt verktyg för att öka kostnads medvetenheten i organisationen. Den som vill kan även teckna ett grönt hyreskontrakt för att göra en insats för miljön och samtidigt sänka sina kostnader. FAKTA Detta kan certifieras n Stadsdelar: BREEAM Communities n Ny- och ombyggnader: BREEAM Europe Retail, Offices, Industrial, BREEAM Bespoke (skräddarsydd) n Drift av byggnader: BREEAM In Use 4

5 FAKTA Därför ökar produktiviteten i miljövänliga hus n Ett av de säkraste sätten att öka lönsamhet i ett företag är att öka produktiviten. Studier visar att produktiviteten hos de anställda i en grön byggnad är högre än i en konventionell byggnad. Sambanden mellan gröna byggnader och en ökad produktivitet i form av en mer effektiv arbetsmiljö med bland annat mindre stress är tydliga. Det är framför allt fyra faktorer som påverkar arbetsmiljön som styrs av BREEAM: 1. Ökad ventilationskontroll 2. Belysningskontroll 3. Temperaturkontroll 4. Ökat dagsljus och utblick Miljöcertifieringen är en garanti för att din nya lokal designas, byggs och förvaltas på ett sätt som är så bra som möjligt ur ett långsiktigt miljö- och arbetsmiljöperspektiv. BREEAM ställer högre krav än lagstiftningen vilket gör att till exempel materialtillverkarna ändrar sina produkter för att uppfylla kraven. De gör att det idag är miljösystemen som driver utvecklingen, inte lagstiftningen, säger Pia Öhrling, miljökonsult och en av Sveriges främsta experter på certifiering av byggnader. Certifiering är en objektiv bedömning av en byggnads miljöprestanda. BREEAM är världsledande inom miljöbedömning för bygg-och fastighetssektorn, med starkt fäste i Europa. BREEAM-certifieringen ser inte bara till byggnadens miljöpåverkan som en följd av byggskede, förvaltning och drift utan tar även hänsyn till miljöpåverkan som orsakats av att byggnaden existerar. Huset ska kännas miljövänligt för dem som använder det. Pia Öhrling, miljökonsult DET KAN TILL exempel handla om miljöbelastningen till följd av materialproduktionen av de material som används i byggnaden, eller hur möjligheterna ser ut för anställda i en byggnad att ta sig till jobbet; hur mycket eller lite koldioxidutsläpp transporten orsakar. Gröna tak och goda ekologiska värden gör att medarbetare trivs bättre och kan prestera bättre, säger Pia Öhrling. För miljön har åtgärder som gröna tak mindre påverkan, jämfört med byggnadens tekniska system och vilken typ av glas man valt att använda i fasaden. Jämfört med husets behov av kyla, värme och ljus gör insatser som gröna tak ganska liten nytta, men de har ett viktigt signalvärde. Huset ska kännas miljövänligt för dem som använder det, inte bara vara det, säger Pia Öhrling. >> LÄS MER: Så räknar vi ut BREEAM-poängen, sid 31 >> 5

6 INTRO VÄRLDENS MEST ANVÄNDA MILJÖBEDÖMNINGSMETOD >> BREEAM-PROCESSEN ANVÄNDS redan på projekteringsstadiet för att designa projektet på ett sätt som är så bra som möjligt för både miljön och de människor som ska bygga och verka i bygganden. För Tommy Lager, teknisk expert och energisamordnare på Atrium Ljungberg, har arbetet med BREEAM inneburit flera aha-upplevelser. Nu gör vi livscykelkostnadsanalyser på fler områden, vilket bland annat lett till att vi använder värmeåtervinning från gråvatten till nytt varmvatten i flera projekt. Det var en överraskning för mig att det gick så fort att få det återbetalt. BREEAM har också tagit ner oss på lokal klimatnivå och fått oss att göra värmemodellering av inomhusklimatet i byggnaderna, för att se hur det fungerar i olika väderlek under olika årstider. Det hjälper oss att välja rätt fönster, avskärmningar, installationslösningar och layout för att få det bästa inomhusklimatet på det mest hållbara sättet, säger Tommy Lager. Så funkar n BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är världens ledande och mest använda miljöbedömnings metod för byggnader och används som måttstock för att beskriva en byggnadsmiljöprestanda. Idag är över byggnader certifierade. Systemet ägs av brittiska BRE Global och sätter standard för bästa praxis inom hållbart byggande. FAKTA BREEAM:s syfte n Ge byggnader med låg miljöpåverkan ett erkännande på marknaden. n Säkerställa att bästa miljöpraxis tillämpas. n Kriterier och standarder som används ska överträffa myndighetskraven och uppmuntra marknaden till utveckling av innovativa lösningar som minimerar byggnaders miljöpåverkan. n Öka medvetenheten hos ägare, brukare, projektörer, entreprenörer och förvaltare om fördelarna med byggnader med låg miljöpåverkan. n Fungera som hjälp för organisationer som vill redovisa framsteg utifrån sina miljömål. FAKTA Miljöcertifiering n En miljöcertifiering gör en objektiv bedömning av hur hållbar en byggnad är och mäter byggnadens miljöprestanda. n En certifierad byggnad erhåller poäng inom tio områden utifrån dess prestanda. Poängen adderas till en totalpoäng som ger bygganden dess betyg på en femgradig skala. (Läs mer på sid 32) n En svensk anpassning av BREEAM, så kallad BREEAM-SE, har utvecklats av Sweden Green Building Council, SGBC, i samarbete med BRE Global. Betyg utfärdas av SGBC baserat på uppgifter som byggherren tillhandahållit och som verifierats av en oberoende revisor. 6

7 MEN ARBETET MED BREEAM-certifiering innebär också förändringar för projektens miljökonsulter. Vi har en viktigare roll idag. Från att vara någon som såg till att alla papper var i ordning har miljökonsulten blivit en central person i projekten, säger Pia Öhrling. BREEAM täcker in många aspekter i de olika faserna, från projektering till drift under hela byggnadens livslängd. Olika områden, som energianvändning och avfallshantering, viktas efter deras påverkan på miljön. n BRA MILJÖVAL. BREEAM hjälper oss att välja rätt fönster, avskärmningar, installationslösningar för att få det bästa inomhusklimatet på det mest hållbara sättet, säger Tommy Lager, Atrium Ljungberg. MILJÖASPEKTER Markanvändning Kommunikationer/ Infrastruktur Ekologi Förorening Energi Vatten Material Avfall Inomhusmiljö Byggskede Styrning/uppföljning LCA & LCC (Livscykelanalys/ Livscykel-kostnadsanalys) BREEAM Europe LEED, NC, CS x x x x x x x x x x x Miljöbyggnad x x x Green Building x TABELL Det enda heltäckande systemet n Det finns flera certifieringssystem världen över. I Sverige används idag i huvudsak fyra miljöcertifieringssystem som har olika bedömningsgrunder och krav. BREEAM:s mål n Minska miljöpåverkan från byggnader n Möjliggöra bedömning av en byggnads miljöfördelar n Erbjuda en trovärdig miljömärkning n Stimulera efterfrågan på hållbara byggnader 7

8 REPORTAGE NOD I KISTA BÄST FÖR MILJÖN. Jakob Deling och Christian Strömberg är BREEAMansvariga under byggfasen av NOD. BREEAM hjälper oss att strama upp våra processer så att vi alltid följer bästa praxis, säger Jakob Deling. 8

9 TOFFLOR GER ORDNING & REDA PÅ BREEAM-BYGGET n Tofflor på kontoret och en sorteringsansvarig avfallsexpert på bygget gör NOD både säkrare och mer effektivt till nytta för både entreprenörer och framtida kunder. >> 9

10 REPORTAGE NOD I KISTA Genom att ha ett snyggt och rent byggkontor sätter vi nivån för hela bygget. Tofflor kan verka lite fånigt, men det fungerar. Jakob Deling, projektledare Det är tyst på byggkontoret i Kista. Inte knäpptyst, det hörs dämpade röster, men inget slammer eller tunga steg. Här finns inga klampande stålskodda skor. Istället flödar ljuset in på heltäckningsmattan och de vita fåtöljerna. Här byter man plasthjälm och arbetsskor mot spatofflor och finkaffe på väg in till mötet. Här är BREEAM:s ordningskrav dragna till sin spets. Genom att ha ett snyggt och rent byggkontor sätter vi nivån för hela bygget. Tofflor kan verka lite fånigt, men det fungerar, måste man stanna upp på väg in på kontoret och byta sina leriga stövlar mot rena tofflor skickar det signaler om hur vi vill ha det på det här bygget, säger Jakob Deling, biträdande projektledare för NOD i Kista. ORDNING OCH REDA skapar bättre förutsättningar för alla att ta sig fram. Eftersom det dessutom ger en mer trivsam miljö och färre olyckor premierar BREEAM god ordning på bygget. Dessutom ger det en effektivare byggprocess, något som gynnar både entreprenörer och kunder. BREEAM hjälper oss att vara uppmärksamma och ställa tydliga krav, både på oss själva och på entreprenörerna, säger Christian Strömberg, biträdande platschef för NOD i Kista. Med sina hårda krav inom alla områden och projektfaser tvingar BREEAM in projektledarna i ett tankesätt som gynnar miljön. Även om vi redan har en hög standard inom Atrium Ljungberg fokuserar vi nu mer på att göra rätt och stämma av mot BREEAM innan vi tar beslut, säger Jakob Deling. >> 10

11 UNIVERSITET. Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap, DSV, kommer att bedriva utbildningsverksamhet i NOD. ORDNING OCH REDA. Var sak på sin plats, riktiga staket och ordentliga temporära elinstallationer istället för kabeltrassel på golvet. En bra arbetsmiljö premieras av BREEAM. 11

12 REPORTAGE NOD I KISTA >> Ordning och reda skapar bättre förut sättningar för alla att göra sina uppgifter på bygget, det ger en trivsam miljö och leder till färre olyckor. Men ett perfekt rent bygge kostar pengar. För att lyckas med sorteringen av byggavfall krävs det att man har en ansvarig person som bara jobbar med att stödja arbetet med sorteringen. Men kostnaden tjänar man snabbt igen. Istället för att betala kostnaden för deponi av avfallet får vi betalt för att lämna åter vinningsbart material. Det tjänar både vi och miljön på, säger Christian Strömberg. Alla som jobbar här vet att vi ser vad som händer. Därför tänker de efter innan de lämnar lampor och värmeaggregat på i onödan. Christian Strömberg, biträdande platschef DOKUMENTATION ÄR EN viktig del av BREEAM, och en förutsättning för att få projektet certifierat. Men kravet på dokumentation har andra positiva effekter. Nu när vi tvingas dokumentera stramar vi automatiskt upp våra processer så att vi alltid följer bästa praxis, på det sättet är vi säkra på att utförandet sker på det sätt som är mest miljövänligt. BREEAM-aspekter är en punkt på varje projektmöte, säger Jakob Deling. För att sänka användningen av el och vatten i byggfasen använder Atrium Ljungberg BREEAM:s metod: registrera, följa upp och anslå. Vi har gjort en tabell som mynnar ut i ett diagram för byggel och vatten som vi sätter upp på anslagstavlan vid omklädningsrummen. Genom att kommunicera de här kontrollerna får vi in tänket att inte använda mer energi och vatten än vad vi behöver. Alla som jobbar här vet att vi ser vad som händer. Därför tänker de efter innan de lämnar lampor och värmeaggregat på i onödan, säger Christian Strömberg. EN ANNAN, MER bestående effekt av BREEAMcertifieringen av NOD är det gröna taket på delar av byggnaden. Genom att anlägga ett grönt tak ökar vi antalet växtarter vid NOD. BREEAM får oss att tänka längre, säger Jakob Deling, biträdande projektledare för NOD. n HÖG SÄKERHET. Välutrustade stationer med förband, ögondusch och brandsläckare ger en högra säkerhet och bättre arbetsmiljö under byggfasen och premieras av BREEAM. 12

13 NÄSTA SIDA Möt arkitekten bakom NOD, Ari Leinonen >> 13

14 PLATS FÖR INNOVATION. För de som vågar ta tillvara den här möjligheten till kreativa möten finns mycket att hämta i ökad innovationskraft, säger Ari Leinonen, arkitekt. 14

15 REPORTAGE NOD I KISTA ARKITEKTEN BAKOM NOD: Det är ett unikt hus i Kista Hallå där... ARI LEINONEN Arkitekt och vd för Scheiwiller Svensson arkitektkontor, som har varit med och skapat NOD. Hur har BREEAM-certifieringen påverkat ditt arbete med NOD? Eftersom Atrium Ljungberg och deras hyresgäster tycker att de här frågorna är viktiga integreras de direkt i arkitekturen. För mig har BREEAM fungerat som en som checklista för att fokusera på hållbarhet ur flera perspektiv redan från början. Redan innan det är färdigbyggt pratas det mycket om NOD. Varför? Arkitekturen sticker ut och det är den första byggnaden som bjuder in med öppenhet och transparens i området. Med sitt publika entréplan och effektiva användning av ytor är NOD ett unikt hus i Kista. Hur påverkar byggnadens öppenhet och transparens hyresgästerna? Huset möjliggör exponering på ett nytt sätt, både mot omgivningen och mot de andra hyresgästerna. För de som vågar ta tillvara den här möjligheten till kreativa möten finns mycket att hämta i ökad innovationskraft. Hur ser din vision för NOD ut? Huset är ritat för att erbjuda flexibla arbetsytor för en kreativ mix av hyresgäster. NOD möjliggör effektiv användning av ytor samtidigt som det säkerställer en bra arbetsmiljö. Huset är gjort för att ta tillvara på möjligheter. n FAKTA Detta är NOD n I Nod kommer lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv att sammanföras och skapa en helt ny typ av mötesplats som är öppen, kreativ och dynamisk. n Här ska både små och medelstora företag inom ICT samsas med bland annat Stockholms universitets största insitution Institutionen för dataoch systemvetenskap (DSV), Stockholm Science & Innovation School och utbildningsföretaget Cornestone. n Syftet med NOD är att utgöra en brygga och katalysator mellan de som bor, besöker och verkar i Kista samt att tillföra nya verksamheter till området som kan utvecklas till framtidens världsföretag. n NOD färdigställs under

16 DETALJER BREEAM I SIFFROR 59 % 86 % Så mycket nöjdare upplever användarna att de blir av att flytta till en BREEAM-certifierad lokal. av projekten får en högre kvalitet på bygget tack vare BREEAMcertifieringen. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, ,5 l/min istället för det vanliga 12 liter per minut. Så mycket vatten spolar det ur kranen på den som tvättar händerna i Atrium Ljungbergs BREEAM-certifierade lokaler. Detta utan att tiden det tar att få händerna rena förändrats. Källa: Atrium Ljungberg 72 % 93 % av leverantörerna till BREEAM-certifierade projekt säger att deras investeringar i innovation har ökat tack vare de högre miljökraven från kunden. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, av projekten uppmuntras i någon mån av BREEAM att använda installationer som möjliggör smart energistyrning. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA,

17 17

18 INBLICK SICKLA FRONT BREEAM en självklarhet för kunder med höga miljökrav n När Atrium Ljungberg bygger nytt svenskt huvud kontor och laboratorium åt AkzoNobel i Sickla är BREEAMcertifiering en förutsättning. Eftersom vi ligger långt framme i vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet så var BREEAM-certifiering ett krav från oss, säger Maria Fiskerud, informationschef på AkzoNobel i Sverige. >> 18

19 HÅLLER I LÄNGDEN. Tegelfasaden på AkzoNobels nya Sverigekontor är långsiktigt hållbart materialval, säger Angela Berg, projektchef på Atrium Ljungberg. 19

20 KUND MED KRAV. Maria Fiskerud på AkzoNobel ser BREEAM-certifieringen som ett bra sätt att se till att deras nya lokaler lever upp till företagets höga miljökrav. Vi bygger så att det blir lätt att göra rätt. Man ska känna sig miljövänlig när man arbetar här. Angela Berg, projektchef, Atrium Ljungberg V ID EN SKOGSBACKE i Sickla i sydöstra Stockholm växer Sickla Front fram i glas och tegel. En av hyresgästerna är AkzoNobel, som flyttar in sitt Sverigekontor och laboratorium. För att möta deras högt ställda miljö- och säkerhetskrav valde Atrium Ljungberg att BREEAM-certifiera projektet. Eftersom BREEAM är så heltäckande är certifieringen ett effektivt sätt för oss att säkerställa att byggnaden lever upp till våra miljökrav. Det förenklar också vårt hållbarhetsarbete att veta att byggnaden har konstruerats och sköts på bästa sätt och dessutom är väl dokumenterad, säger Maria Fiskerud på AkzoNobel. För att lyckas med certifieringen måste projektet möta långtgående krav på både material och processer. Även om Atrium Ljungberg redan uppfyller många av kraven innebär en BREEAM-certifiering alltid en konkret påverkan på projektet. Certifieringen är ett bra verktyg för att visa på vilken hög nivå Atrium Ljungberg arbetar med de här frågorna, säger projektchefen Angela Berg. För Sickla Front har BREEAM-certifieringen bland annat inneburit att man valt material som är tillverkade och utvunna av miljöcertifierade bolag. Tegelfasaden är heller inte bara vald för sitt utseende, utan är ett långsiktigt hållbart materialval. Genom att behålla en liten skogsbacke bakom byggnaden förbättras närmiljön. Arbetet med BREEAM sätter miljöfrågor och hållbart byggande högt på min agenda. Certifieringen ger en kvalitetsstämpel och jag är stolt över att arbeta på ett bolag som sätter de här frågorna så högt, säger Angela Berg. Arbetet med BREEAM påverkar både projektering, byggfas och fastigheten under hela dess livslängd. BREEAM handlar om att skapa en arbetsplats som påverkar miljön mindre. Som förbrukar mindre vatten och energi, där det är enkelt att källsortera avfall och som man kan ta sig till utan att åka bil. Vi bygger så att det blir lätt att göra rätt. Man ska känna sig miljövänlig när man arbetar här, säger Angela Berg. n 20

21 INBLICK SICKLA FRONT FAKTA Så påverkar BREEAM hela byggprocessen från projektering till förvaltning Arbetet med BREEAM påverkar både projektering, byggfas och fastigheten under hela dess livslängd. Här är exempel på val som påverkats av BREEAM-certifieringen av Sickla Front. PROJEKTERING n Vid ett BREEAM-certifierat bygge premieras ISO certifierade leverantörer för cementtillverkningen av stommen. n Tegelfasaden på Sickla Front är ett långsiktigt hållbart materialval. Det är underhållsfritt, ger ett bra klimat och mindre fuktskador. Vid brand går det mesta av huset att rädda. n Skogsbacken bakom byggnaden bevaras. Genom ett omsorgsfullt val av växter kan fler fjärilsarter lockas till platsen. BYGGFAS n Byggen genererar otroligt mycket avfall så det är bra att ta hand om det på ett bättre sätt. I Sickla Front används metoden Rent bygge, som ställer krav på både ordning och reda och materialåtervinning. n Skyddsutrustning för besökare gör att de på ett säkert sätt kan gå ut på arbetsplatsen. n Byggplatsen är ordentligt avspärrad med staket för ökad säkerhet. n För att se till att ljudkraven efterlevs görs ljudmätningar löpande. FÖRVALTNINGSFAS n Luften från dragskåpen i laboratoriet återanvänds för att spara energi. n Solavskärmning i fönsterglaset istället för mekanisk avskärmning ger bättre utsikt, lägre energiförbrukning och högre driftsäkerhet. n Vattenförbrukningen sänks med snålspolande kranar och toaletter. n Arbetsplatser placeras så att fler får dagsljus och en bra utsikt. n Genom att kunna styra luftflödet olika i olika delar av huset kan man spara mycket energi. MOT SJÖSTAN. Sickla Front ligger där Sickla möter Hammarby Sjöstad, en minut från Tvärbanan. Närheten till den väl utbyggda kollektivtrafiken ger kommunikationspoäng i BREEAM. 21

22 INBLICK MOBILA I MALMÖ Genom att leda ner filtrerat regnvattnet kan träden vid Mobilia dra nytta av det samtidigt som vi minskar trycket på det kommunala dagvattensystemet, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för 22 Mobilia.

23 n Betydligt lägre energiåtgång per kvadratmeter och en helt ny dagvattenhantering. Det är ett av resultaten av BREEAM-certifieringen av nya Mobilia i Malmö. Vi leder ner en del av regnvattnet i marken där det tas upp av träden. Det ger mindre belastning på kommunens dagvattennät, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för Mobilia. >> Bättre vatten i Malmö Mobilias smarta dagvattenhantering gynnar hela Malmö 23

24 HÅLLBAR MARK. Marktegel bidrar till ökad hållbarhet i Mobilia i Malmö. G ENOM ATT TA hand om dagvattnet lokalt och bara låta överskottsvattnet, efter en viss fördröjning, rinna vidare till det kommunala dagvattensystemet, bidrar Atrium Ljungberg till att minska belastningen på dagvattennätet i Malmö. Sättet som Mobilia hanterar dagvattnet på hjälper oss att höja kvaliteten på vattnet i Malmö, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Att använda smarta lösningar för att minska energianvändningen är också centralt inom BREEAM. Vi satte tidigt hårda krav på energiförbrukning per kvadratmeter för de nya byggnaderna och vi ligger väl till i förhållande till de mål vi satte upp, säger Ralph Torgersson, Atrium Ljungbergs projektledare för Mobilias nya utbyggnad. Hyresgästerna på Mobilia får en husbok, som ser lite olika ut beroende på typ av hyresgäster. Den beskriver hela huset, var man källsorterar sitt avfall, att vi har vattensnåla blandare och toaletter, allt för att de som använder byggnaderna ska kunna göra så miljömedvetna val som möjligt, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för Mobilia. HYRESGÄSTEN ÅHLÉNS är mycket positiva till att nya Mobilia miljöcertifieras. För oss är miljöfrågorna viktiga i hela verksamheten. Bland annat källsorterar vi avfallet från alla våra varuhus och vi köper miljömärkt el till våra egna elabonnemang. Vi kommer också att fokusera mer på att minska vår energiförbrukning i framtiden, vilket rimmar väl med BREEAM, säger Anita Falkenek, miljöchef på Åhléns. Det är roligt att bygga något som man är stolt över, något som man kan skryta om för sina barn. Ralph Torgersson, projektledare för Atrium Ljungberg 24

25 INBLICK MOBILIA I MALMÖ För oss är miljöfrågorna viktiga i hela verksamheten. Bland annat källsorterar vi avfallet från alla våra varuhus. Anita Falkenek, miljöchef på Åhléns Hon ser många fördelar med att arbeta med miljöfrågor i driften. Det minskar förstås den negativa effekten på miljön, men ofta är det också kostnadseffektivt. Man får också mer stolta medarbetare. Kan man dessutom nå ut till kunderna om vilka insatser som görs är det ytterligare en fördel, säger Anita Falkenek. Hon ser gärna att fler fastighetsägare jobbar mer aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågorna. ÅHLÉNS HAR TAGIT miljöarbetet i Mobilia ytterligare ett steg och har valt LED-armaturer i sitt varuhus. Vi har tagit beslutet för att det minskar energianvändningen drastiskt. Dessutom minskar behovet av service och underhåll eftersom ljuskällan klarar omkring åtta års drift innan den behöver bytas, säger Thomas Hässledal, projektchef på Åhlens. Cykelstaden Malmö arbetar hela tiden med att få ned bilåkandet. Cykelställen vid Mobilia är ett framgångsrikt steg i den riktningen, som även bidrar med BREEAM-poäng åt Mobilia. Det märktes direkt att det fungerade också, det är alltid fullt med cyklar under de takförsedda cykelparkeringarna, säger Ralph Torgersson. Men det är inte bara miljön som tjänar på BREEAM-certifieringen. Man tittar ju hela tiden framåt, det är kul när det kommer nya grejer som gör att vi kan ta nya steg. Arbetet med BREEAM triggar mig att tänka till lite extra. Det är roligt att bygga något som man är stolt över, något som man kan skryta om för sina barn, de har kommit längre än en själv i sin miljömedvetenhet. n FAKTA Detta är Mobilia stadskvarter n Det välkända köpcentrumet Mobilia har på några år omvandlats från ett traditionellt köpcentrum till ett levande stadskvarter i Malmös innerstad. Stadskvarterets fokus på handel har också ett stort inslag av restauranger, service och bostäder. I Mobilia möter de karaktäristiska industribyggnaderna från 1900-talets början nytillkomna moderna byggnader, torg och mötesesplatser. n Mobilia stadskvarter består av 120 butiker, restauranger och serviceverksamheter, samt 270 lägenheter. 25

26 NYTT TÄNK. Anna-Lena Öhman och Anna Fredholm tycker att Intrum Justitias miljöpolicy har slagit igenom på ett helt annat sätt sedan de flyttade till sitt nya BREEAM-certifierade kontor. 26

27 REPORTAGE INTRUM JUSTITIA n I november 2012 flyttade Intrum Justitias HK in i ett av Sveriges första BREEAM-certifierade kontor. Vårt nya kontor har givit mycket energi och ökat vår medvetenhet och engagemang för miljön, säger Anna-Lena Öhman, miljö- och kvalitetsansvarig på Intrum Justitia i Sverige. BREEAM är helt i linje med vårt miljöarbete Certifieringen av Intrum Justitias nya huvudkontor i Sickla har skapat lösningar för mindre avfall och mer hållbar energianvändning, både under byggfasen och när huset används. Dessutom har ekologin runt huset förbättrats med fler växtarter. För Intrum Justitia var de nya lokalerna en perfekt matchning. Att flytta huvudkontoret till en BREEAMcertifierad byggnad ligger i linje med vårt miljöarbete, säger Anna-Lena Öhman, miljö- och kvalitetsansvarig på Intrum Justitia. Fler möten med mindre resande har minskat Intrum Justitias miljöbelastning. Här har vi omkring 100 konferensutrymmen i olika storlek, många med videomötesutrustning. Det har dels minskat behovet av att resa till kontoren ute i landet, vilket är bra för miljön, men det har också gjort att vi har kunnat effektivisera våra processer eftersom vi kan ta mötet direkt och inte behöver sitta i bilen i flera timmar för att komma till en viss plats, säger Anna-Lena Öhman. ÄVEN OM INTRUM JUSTITIA har varit miljöcertifierat med ISO sedan 2009 är det först i och med flytten till det nya BREEAM-certifierade kontoret som miljötänket har fått ordentligt genomslag i företaget. BREEAM ställer krav även på verksamheten. Det gör oss mer aktiva och engagerade i miljöarbetet. >> 27

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer