aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26"

Transkript

1 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 BRA AFFÄR Därför ökar produktiviteten i ett grönt hus SID 04 REPORTAGE Superbygget där ordning och reda skapar både miljö- och affärsnytta SID 08 KLIMATSMART Så kan ett grönt kontrakt sänka din hyra SID 34 FÖRDJUPNING Världens mest använda miljöcertifiering, steg för steg SID 32

2 INTRO VD OM BREEAM För oss är BREEAM hållbarhet på riktigt Nästan hälften av dagens globala koldioxidutsläpp är relaterade till byggnaders uppförande och drift. Utöver det har fastighetsverksamheten inverkan på bland annat trafiksystem, vattenanvändning och lokala ekosystem. Så när vi som långsiktigt bygg- och fastighets bolag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor får det verkligen effekt. Vårt beslut att miljöcertifiera våra större nybyggnader innebär, förutom att vi skapar mycket attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får kvitton på att våra projekt verkligen leder till förbättringar för miljön, kunderna och oss själva. DU OCH DITT FÖRETAG gör ett smart strategiskt val och en tydlig insats för miljön genom att välja en lokal i något av våra BREEAM-certifierade hus. En attraktiv och hållbar arbetsplats skapar förutsättningar för ditt företag att attrahera och behålla kompetens. Ett BREEAM-certifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera din miljöprofil, samtidigt som det också är mer kostnadseffektivt. I DET HÄR MAGASINET kan du läsa mer om våra BREEAM-projekt, vilken nytta BREEAM-arbetet haft för projekten och hur miljöcertifiering går till. Här kan du också läsa hur en arbetsplats i en miljöcertifierad byggnad kan påverka dina anställda och ditt företag. En attraktiv och hållbar arbetsplats skapar förutsättningar för ditt företag att attrahera och behålla kompetens. FÖR OSS ÄR hållbarhet en del av affären, precis som för många av er. Kom gärna och prata med oss om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att bli mer hållbart. Jag tror att vi båda kan ha nytta av det. n Ingalill Berglund, vd, Atrium Ljungberg 2

3 INTRO LÄSNING INNEHÅLL DETTA ÄR BREEAM En snabb introduktion till världens mest använda miljöcertifiering. NOD I KISTA Följ med in i bygget där ordning skapar både affärs- och miljönytta på samma gång. BREEAM I SIFFROR AKZONOBEL I SICKLA FRONT Så har BREEAM påverkat bygget av AkzoNobels nya, gröna huvudkontor. MOBILIA I MALMÖ Tack vare BREEAM och Mobilia får Malmöborna bättre vatten. INTRUM JUSTITIA I SICKLA Intrum Justitias flytt gav personalen mer energi och tydligare miljötänk. BREEAM I DETALJ Ekologi, energi och avfall få koll på de tio bedömningsområdena. 14 NOD-arkitekten Ari Leinonen. BREEAM IN USE Minskade kostnader och ökad goodwill därför tjänar hyregästerna på att miljöcertifiera driften av huset. MILJÖMÄRKT REDAKTION REDAKTÖR: Ola Jacobsen FOTO: Ola Jacobsen, Linnea Svensson Arbab LAYOUT: Fanny Lundstedt PROJEKTLEDARE: Bengt Johansson, TRYCKERI: Trydells OM OSS: Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. Ambitionen är att utveckla områden till helhetsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden. Vi finns i starka tillväxtområden som Stockholm, Uppsala och Malmö. Läs mer på atriumljungberg.se eller ring oss på

4 INTRO SÅ KAN FLYTTEN TILL ETT GRÖNT KONTOR STÄRKA DITT FÖRETAG n Det finns många skäl att vilja flytta till ett miljöcertifierat kontor. Det kan handla om att du vill ha friskare och mer produktiva medarbetare, känna att du aktivt kan bidra till en bättre miljö, sänka dina lokalkostnader eller snabbare nå uppsatta hållbarhets- och PR-mål. Oavsett hur ditt mål med ett miljömärkt kontor ser ut är BREEAM ett effektivt verktyg för att nå dit. Nyttan med 4 skäl att byta till ett grönt kontor Öka produktiviteten En sundare och mer effektiv arbetsmiljö gör att en arbetsgivare får ut mer av sina medarbetare. Studier visar att hyresgäster i gröna kontor har ökad produktivitet och färre sjukdagar. Stärk varumärket Kontoret är ett effektivt sätt att kommunicera hållbarhetsarbetet. En djupare hållbarhetsprägel genom företagets lokaler ses som en direkt tillgång av aktieägare och kunder. Nå miljömål För många företag är lokalerna en av de största miljöpåverkansfaktorerna. Gröna kontor utvecklar hållbarhetsarbetet och ger en högre uppfyllnad av egna miljömål inom både arbetet med CSR-frågor och ISO certifiering. Sänk kostnader Kännedom om lokalens energi- och miljöprestanda är ett effektivt verktyg för att öka kostnads medvetenheten i organisationen. Den som vill kan även teckna ett grönt hyreskontrakt för att göra en insats för miljön och samtidigt sänka sina kostnader. FAKTA Detta kan certifieras n Stadsdelar: BREEAM Communities n Ny- och ombyggnader: BREEAM Europe Retail, Offices, Industrial, BREEAM Bespoke (skräddarsydd) n Drift av byggnader: BREEAM In Use 4

5 FAKTA Därför ökar produktiviteten i miljövänliga hus n Ett av de säkraste sätten att öka lönsamhet i ett företag är att öka produktiviten. Studier visar att produktiviteten hos de anställda i en grön byggnad är högre än i en konventionell byggnad. Sambanden mellan gröna byggnader och en ökad produktivitet i form av en mer effektiv arbetsmiljö med bland annat mindre stress är tydliga. Det är framför allt fyra faktorer som påverkar arbetsmiljön som styrs av BREEAM: 1. Ökad ventilationskontroll 2. Belysningskontroll 3. Temperaturkontroll 4. Ökat dagsljus och utblick Miljöcertifieringen är en garanti för att din nya lokal designas, byggs och förvaltas på ett sätt som är så bra som möjligt ur ett långsiktigt miljö- och arbetsmiljöperspektiv. BREEAM ställer högre krav än lagstiftningen vilket gör att till exempel materialtillverkarna ändrar sina produkter för att uppfylla kraven. De gör att det idag är miljösystemen som driver utvecklingen, inte lagstiftningen, säger Pia Öhrling, miljökonsult och en av Sveriges främsta experter på certifiering av byggnader. Certifiering är en objektiv bedömning av en byggnads miljöprestanda. BREEAM är världsledande inom miljöbedömning för bygg-och fastighetssektorn, med starkt fäste i Europa. BREEAM-certifieringen ser inte bara till byggnadens miljöpåverkan som en följd av byggskede, förvaltning och drift utan tar även hänsyn till miljöpåverkan som orsakats av att byggnaden existerar. Huset ska kännas miljövänligt för dem som använder det. Pia Öhrling, miljökonsult DET KAN TILL exempel handla om miljöbelastningen till följd av materialproduktionen av de material som används i byggnaden, eller hur möjligheterna ser ut för anställda i en byggnad att ta sig till jobbet; hur mycket eller lite koldioxidutsläpp transporten orsakar. Gröna tak och goda ekologiska värden gör att medarbetare trivs bättre och kan prestera bättre, säger Pia Öhrling. För miljön har åtgärder som gröna tak mindre påverkan, jämfört med byggnadens tekniska system och vilken typ av glas man valt att använda i fasaden. Jämfört med husets behov av kyla, värme och ljus gör insatser som gröna tak ganska liten nytta, men de har ett viktigt signalvärde. Huset ska kännas miljövänligt för dem som använder det, inte bara vara det, säger Pia Öhrling. >> LÄS MER: Så räknar vi ut BREEAM-poängen, sid 31 >> 5

6 INTRO VÄRLDENS MEST ANVÄNDA MILJÖBEDÖMNINGSMETOD >> BREEAM-PROCESSEN ANVÄNDS redan på projekteringsstadiet för att designa projektet på ett sätt som är så bra som möjligt för både miljön och de människor som ska bygga och verka i bygganden. För Tommy Lager, teknisk expert och energisamordnare på Atrium Ljungberg, har arbetet med BREEAM inneburit flera aha-upplevelser. Nu gör vi livscykelkostnadsanalyser på fler områden, vilket bland annat lett till att vi använder värmeåtervinning från gråvatten till nytt varmvatten i flera projekt. Det var en överraskning för mig att det gick så fort att få det återbetalt. BREEAM har också tagit ner oss på lokal klimatnivå och fått oss att göra värmemodellering av inomhusklimatet i byggnaderna, för att se hur det fungerar i olika väderlek under olika årstider. Det hjälper oss att välja rätt fönster, avskärmningar, installationslösningar och layout för att få det bästa inomhusklimatet på det mest hållbara sättet, säger Tommy Lager. Så funkar n BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är världens ledande och mest använda miljöbedömnings metod för byggnader och används som måttstock för att beskriva en byggnadsmiljöprestanda. Idag är över byggnader certifierade. Systemet ägs av brittiska BRE Global och sätter standard för bästa praxis inom hållbart byggande. FAKTA BREEAM:s syfte n Ge byggnader med låg miljöpåverkan ett erkännande på marknaden. n Säkerställa att bästa miljöpraxis tillämpas. n Kriterier och standarder som används ska överträffa myndighetskraven och uppmuntra marknaden till utveckling av innovativa lösningar som minimerar byggnaders miljöpåverkan. n Öka medvetenheten hos ägare, brukare, projektörer, entreprenörer och förvaltare om fördelarna med byggnader med låg miljöpåverkan. n Fungera som hjälp för organisationer som vill redovisa framsteg utifrån sina miljömål. FAKTA Miljöcertifiering n En miljöcertifiering gör en objektiv bedömning av hur hållbar en byggnad är och mäter byggnadens miljöprestanda. n En certifierad byggnad erhåller poäng inom tio områden utifrån dess prestanda. Poängen adderas till en totalpoäng som ger bygganden dess betyg på en femgradig skala. (Läs mer på sid 32) n En svensk anpassning av BREEAM, så kallad BREEAM-SE, har utvecklats av Sweden Green Building Council, SGBC, i samarbete med BRE Global. Betyg utfärdas av SGBC baserat på uppgifter som byggherren tillhandahållit och som verifierats av en oberoende revisor. 6

7 MEN ARBETET MED BREEAM-certifiering innebär också förändringar för projektens miljökonsulter. Vi har en viktigare roll idag. Från att vara någon som såg till att alla papper var i ordning har miljökonsulten blivit en central person i projekten, säger Pia Öhrling. BREEAM täcker in många aspekter i de olika faserna, från projektering till drift under hela byggnadens livslängd. Olika områden, som energianvändning och avfallshantering, viktas efter deras påverkan på miljön. n BRA MILJÖVAL. BREEAM hjälper oss att välja rätt fönster, avskärmningar, installationslösningar för att få det bästa inomhusklimatet på det mest hållbara sättet, säger Tommy Lager, Atrium Ljungberg. MILJÖASPEKTER Markanvändning Kommunikationer/ Infrastruktur Ekologi Förorening Energi Vatten Material Avfall Inomhusmiljö Byggskede Styrning/uppföljning LCA & LCC (Livscykelanalys/ Livscykel-kostnadsanalys) BREEAM Europe LEED, NC, CS x x x x x x x x x x x Miljöbyggnad x x x Green Building x TABELL Det enda heltäckande systemet n Det finns flera certifieringssystem världen över. I Sverige används idag i huvudsak fyra miljöcertifieringssystem som har olika bedömningsgrunder och krav. BREEAM:s mål n Minska miljöpåverkan från byggnader n Möjliggöra bedömning av en byggnads miljöfördelar n Erbjuda en trovärdig miljömärkning n Stimulera efterfrågan på hållbara byggnader 7

8 REPORTAGE NOD I KISTA BÄST FÖR MILJÖN. Jakob Deling och Christian Strömberg är BREEAMansvariga under byggfasen av NOD. BREEAM hjälper oss att strama upp våra processer så att vi alltid följer bästa praxis, säger Jakob Deling. 8

9 TOFFLOR GER ORDNING & REDA PÅ BREEAM-BYGGET n Tofflor på kontoret och en sorteringsansvarig avfallsexpert på bygget gör NOD både säkrare och mer effektivt till nytta för både entreprenörer och framtida kunder. >> 9

10 REPORTAGE NOD I KISTA Genom att ha ett snyggt och rent byggkontor sätter vi nivån för hela bygget. Tofflor kan verka lite fånigt, men det fungerar. Jakob Deling, projektledare Det är tyst på byggkontoret i Kista. Inte knäpptyst, det hörs dämpade röster, men inget slammer eller tunga steg. Här finns inga klampande stålskodda skor. Istället flödar ljuset in på heltäckningsmattan och de vita fåtöljerna. Här byter man plasthjälm och arbetsskor mot spatofflor och finkaffe på väg in till mötet. Här är BREEAM:s ordningskrav dragna till sin spets. Genom att ha ett snyggt och rent byggkontor sätter vi nivån för hela bygget. Tofflor kan verka lite fånigt, men det fungerar, måste man stanna upp på väg in på kontoret och byta sina leriga stövlar mot rena tofflor skickar det signaler om hur vi vill ha det på det här bygget, säger Jakob Deling, biträdande projektledare för NOD i Kista. ORDNING OCH REDA skapar bättre förutsättningar för alla att ta sig fram. Eftersom det dessutom ger en mer trivsam miljö och färre olyckor premierar BREEAM god ordning på bygget. Dessutom ger det en effektivare byggprocess, något som gynnar både entreprenörer och kunder. BREEAM hjälper oss att vara uppmärksamma och ställa tydliga krav, både på oss själva och på entreprenörerna, säger Christian Strömberg, biträdande platschef för NOD i Kista. Med sina hårda krav inom alla områden och projektfaser tvingar BREEAM in projektledarna i ett tankesätt som gynnar miljön. Även om vi redan har en hög standard inom Atrium Ljungberg fokuserar vi nu mer på att göra rätt och stämma av mot BREEAM innan vi tar beslut, säger Jakob Deling. >> 10

11 UNIVERSITET. Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap, DSV, kommer att bedriva utbildningsverksamhet i NOD. ORDNING OCH REDA. Var sak på sin plats, riktiga staket och ordentliga temporära elinstallationer istället för kabeltrassel på golvet. En bra arbetsmiljö premieras av BREEAM. 11

12 REPORTAGE NOD I KISTA >> Ordning och reda skapar bättre förut sättningar för alla att göra sina uppgifter på bygget, det ger en trivsam miljö och leder till färre olyckor. Men ett perfekt rent bygge kostar pengar. För att lyckas med sorteringen av byggavfall krävs det att man har en ansvarig person som bara jobbar med att stödja arbetet med sorteringen. Men kostnaden tjänar man snabbt igen. Istället för att betala kostnaden för deponi av avfallet får vi betalt för att lämna åter vinningsbart material. Det tjänar både vi och miljön på, säger Christian Strömberg. Alla som jobbar här vet att vi ser vad som händer. Därför tänker de efter innan de lämnar lampor och värmeaggregat på i onödan. Christian Strömberg, biträdande platschef DOKUMENTATION ÄR EN viktig del av BREEAM, och en förutsättning för att få projektet certifierat. Men kravet på dokumentation har andra positiva effekter. Nu när vi tvingas dokumentera stramar vi automatiskt upp våra processer så att vi alltid följer bästa praxis, på det sättet är vi säkra på att utförandet sker på det sätt som är mest miljövänligt. BREEAM-aspekter är en punkt på varje projektmöte, säger Jakob Deling. För att sänka användningen av el och vatten i byggfasen använder Atrium Ljungberg BREEAM:s metod: registrera, följa upp och anslå. Vi har gjort en tabell som mynnar ut i ett diagram för byggel och vatten som vi sätter upp på anslagstavlan vid omklädningsrummen. Genom att kommunicera de här kontrollerna får vi in tänket att inte använda mer energi och vatten än vad vi behöver. Alla som jobbar här vet att vi ser vad som händer. Därför tänker de efter innan de lämnar lampor och värmeaggregat på i onödan, säger Christian Strömberg. EN ANNAN, MER bestående effekt av BREEAMcertifieringen av NOD är det gröna taket på delar av byggnaden. Genom att anlägga ett grönt tak ökar vi antalet växtarter vid NOD. BREEAM får oss att tänka längre, säger Jakob Deling, biträdande projektledare för NOD. n HÖG SÄKERHET. Välutrustade stationer med förband, ögondusch och brandsläckare ger en högra säkerhet och bättre arbetsmiljö under byggfasen och premieras av BREEAM. 12

13 NÄSTA SIDA Möt arkitekten bakom NOD, Ari Leinonen >> 13

14 PLATS FÖR INNOVATION. För de som vågar ta tillvara den här möjligheten till kreativa möten finns mycket att hämta i ökad innovationskraft, säger Ari Leinonen, arkitekt. 14

15 REPORTAGE NOD I KISTA ARKITEKTEN BAKOM NOD: Det är ett unikt hus i Kista Hallå där... ARI LEINONEN Arkitekt och vd för Scheiwiller Svensson arkitektkontor, som har varit med och skapat NOD. Hur har BREEAM-certifieringen påverkat ditt arbete med NOD? Eftersom Atrium Ljungberg och deras hyresgäster tycker att de här frågorna är viktiga integreras de direkt i arkitekturen. För mig har BREEAM fungerat som en som checklista för att fokusera på hållbarhet ur flera perspektiv redan från början. Redan innan det är färdigbyggt pratas det mycket om NOD. Varför? Arkitekturen sticker ut och det är den första byggnaden som bjuder in med öppenhet och transparens i området. Med sitt publika entréplan och effektiva användning av ytor är NOD ett unikt hus i Kista. Hur påverkar byggnadens öppenhet och transparens hyresgästerna? Huset möjliggör exponering på ett nytt sätt, både mot omgivningen och mot de andra hyresgästerna. För de som vågar ta tillvara den här möjligheten till kreativa möten finns mycket att hämta i ökad innovationskraft. Hur ser din vision för NOD ut? Huset är ritat för att erbjuda flexibla arbetsytor för en kreativ mix av hyresgäster. NOD möjliggör effektiv användning av ytor samtidigt som det säkerställer en bra arbetsmiljö. Huset är gjort för att ta tillvara på möjligheter. n FAKTA Detta är NOD n I Nod kommer lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv att sammanföras och skapa en helt ny typ av mötesplats som är öppen, kreativ och dynamisk. n Här ska både små och medelstora företag inom ICT samsas med bland annat Stockholms universitets största insitution Institutionen för dataoch systemvetenskap (DSV), Stockholm Science & Innovation School och utbildningsföretaget Cornestone. n Syftet med NOD är att utgöra en brygga och katalysator mellan de som bor, besöker och verkar i Kista samt att tillföra nya verksamheter till området som kan utvecklas till framtidens världsföretag. n NOD färdigställs under

16 DETALJER BREEAM I SIFFROR 59 % 86 % Så mycket nöjdare upplever användarna att de blir av att flytta till en BREEAM-certifierad lokal. av projekten får en högre kvalitet på bygget tack vare BREEAMcertifieringen. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, ,5 l/min istället för det vanliga 12 liter per minut. Så mycket vatten spolar det ur kranen på den som tvättar händerna i Atrium Ljungbergs BREEAM-certifierade lokaler. Detta utan att tiden det tar att få händerna rena förändrats. Källa: Atrium Ljungberg 72 % 93 % av leverantörerna till BREEAM-certifierade projekt säger att deras investeringar i innovation har ökat tack vare de högre miljökraven från kunden. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA, av projekten uppmuntras i någon mån av BREEAM att använda installationer som möjliggör smart energistyrning. Källa: The Value of BREEAM, BSRIA,

17 17

18 INBLICK SICKLA FRONT BREEAM en självklarhet för kunder med höga miljökrav n När Atrium Ljungberg bygger nytt svenskt huvud kontor och laboratorium åt AkzoNobel i Sickla är BREEAMcertifiering en förutsättning. Eftersom vi ligger långt framme i vårt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet så var BREEAM-certifiering ett krav från oss, säger Maria Fiskerud, informationschef på AkzoNobel i Sverige. >> 18

19 HÅLLER I LÄNGDEN. Tegelfasaden på AkzoNobels nya Sverigekontor är långsiktigt hållbart materialval, säger Angela Berg, projektchef på Atrium Ljungberg. 19

20 KUND MED KRAV. Maria Fiskerud på AkzoNobel ser BREEAM-certifieringen som ett bra sätt att se till att deras nya lokaler lever upp till företagets höga miljökrav. Vi bygger så att det blir lätt att göra rätt. Man ska känna sig miljövänlig när man arbetar här. Angela Berg, projektchef, Atrium Ljungberg V ID EN SKOGSBACKE i Sickla i sydöstra Stockholm växer Sickla Front fram i glas och tegel. En av hyresgästerna är AkzoNobel, som flyttar in sitt Sverigekontor och laboratorium. För att möta deras högt ställda miljö- och säkerhetskrav valde Atrium Ljungberg att BREEAM-certifiera projektet. Eftersom BREEAM är så heltäckande är certifieringen ett effektivt sätt för oss att säkerställa att byggnaden lever upp till våra miljökrav. Det förenklar också vårt hållbarhetsarbete att veta att byggnaden har konstruerats och sköts på bästa sätt och dessutom är väl dokumenterad, säger Maria Fiskerud på AkzoNobel. För att lyckas med certifieringen måste projektet möta långtgående krav på både material och processer. Även om Atrium Ljungberg redan uppfyller många av kraven innebär en BREEAM-certifiering alltid en konkret påverkan på projektet. Certifieringen är ett bra verktyg för att visa på vilken hög nivå Atrium Ljungberg arbetar med de här frågorna, säger projektchefen Angela Berg. För Sickla Front har BREEAM-certifieringen bland annat inneburit att man valt material som är tillverkade och utvunna av miljöcertifierade bolag. Tegelfasaden är heller inte bara vald för sitt utseende, utan är ett långsiktigt hållbart materialval. Genom att behålla en liten skogsbacke bakom byggnaden förbättras närmiljön. Arbetet med BREEAM sätter miljöfrågor och hållbart byggande högt på min agenda. Certifieringen ger en kvalitetsstämpel och jag är stolt över att arbeta på ett bolag som sätter de här frågorna så högt, säger Angela Berg. Arbetet med BREEAM påverkar både projektering, byggfas och fastigheten under hela dess livslängd. BREEAM handlar om att skapa en arbetsplats som påverkar miljön mindre. Som förbrukar mindre vatten och energi, där det är enkelt att källsortera avfall och som man kan ta sig till utan att åka bil. Vi bygger så att det blir lätt att göra rätt. Man ska känna sig miljövänlig när man arbetar här, säger Angela Berg. n 20

21 INBLICK SICKLA FRONT FAKTA Så påverkar BREEAM hela byggprocessen från projektering till förvaltning Arbetet med BREEAM påverkar både projektering, byggfas och fastigheten under hela dess livslängd. Här är exempel på val som påverkats av BREEAM-certifieringen av Sickla Front. PROJEKTERING n Vid ett BREEAM-certifierat bygge premieras ISO certifierade leverantörer för cementtillverkningen av stommen. n Tegelfasaden på Sickla Front är ett långsiktigt hållbart materialval. Det är underhållsfritt, ger ett bra klimat och mindre fuktskador. Vid brand går det mesta av huset att rädda. n Skogsbacken bakom byggnaden bevaras. Genom ett omsorgsfullt val av växter kan fler fjärilsarter lockas till platsen. BYGGFAS n Byggen genererar otroligt mycket avfall så det är bra att ta hand om det på ett bättre sätt. I Sickla Front används metoden Rent bygge, som ställer krav på både ordning och reda och materialåtervinning. n Skyddsutrustning för besökare gör att de på ett säkert sätt kan gå ut på arbetsplatsen. n Byggplatsen är ordentligt avspärrad med staket för ökad säkerhet. n För att se till att ljudkraven efterlevs görs ljudmätningar löpande. FÖRVALTNINGSFAS n Luften från dragskåpen i laboratoriet återanvänds för att spara energi. n Solavskärmning i fönsterglaset istället för mekanisk avskärmning ger bättre utsikt, lägre energiförbrukning och högre driftsäkerhet. n Vattenförbrukningen sänks med snålspolande kranar och toaletter. n Arbetsplatser placeras så att fler får dagsljus och en bra utsikt. n Genom att kunna styra luftflödet olika i olika delar av huset kan man spara mycket energi. MOT SJÖSTAN. Sickla Front ligger där Sickla möter Hammarby Sjöstad, en minut från Tvärbanan. Närheten till den väl utbyggda kollektivtrafiken ger kommunikationspoäng i BREEAM. 21

22 INBLICK MOBILA I MALMÖ Genom att leda ner filtrerat regnvattnet kan träden vid Mobilia dra nytta av det samtidigt som vi minskar trycket på det kommunala dagvattensystemet, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för 22 Mobilia.

23 n Betydligt lägre energiåtgång per kvadratmeter och en helt ny dagvattenhantering. Det är ett av resultaten av BREEAM-certifieringen av nya Mobilia i Malmö. Vi leder ner en del av regnvattnet i marken där det tas upp av träden. Det ger mindre belastning på kommunens dagvattennät, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för Mobilia. >> Bättre vatten i Malmö Mobilias smarta dagvattenhantering gynnar hela Malmö 23

24 HÅLLBAR MARK. Marktegel bidrar till ökad hållbarhet i Mobilia i Malmö. G ENOM ATT TA hand om dagvattnet lokalt och bara låta överskottsvattnet, efter en viss fördröjning, rinna vidare till det kommunala dagvattensystemet, bidrar Atrium Ljungberg till att minska belastningen på dagvattennätet i Malmö. Sättet som Mobilia hanterar dagvattnet på hjälper oss att höja kvaliteten på vattnet i Malmö, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö. Att använda smarta lösningar för att minska energianvändningen är också centralt inom BREEAM. Vi satte tidigt hårda krav på energiförbrukning per kvadratmeter för de nya byggnaderna och vi ligger väl till i förhållande till de mål vi satte upp, säger Ralph Torgersson, Atrium Ljungbergs projektledare för Mobilias nya utbyggnad. Hyresgästerna på Mobilia får en husbok, som ser lite olika ut beroende på typ av hyresgäster. Den beskriver hela huset, var man källsorterar sitt avfall, att vi har vattensnåla blandare och toaletter, allt för att de som använder byggnaderna ska kunna göra så miljömedvetna val som möjligt, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef för Mobilia. HYRESGÄSTEN ÅHLÉNS är mycket positiva till att nya Mobilia miljöcertifieras. För oss är miljöfrågorna viktiga i hela verksamheten. Bland annat källsorterar vi avfallet från alla våra varuhus och vi köper miljömärkt el till våra egna elabonnemang. Vi kommer också att fokusera mer på att minska vår energiförbrukning i framtiden, vilket rimmar väl med BREEAM, säger Anita Falkenek, miljöchef på Åhléns. Det är roligt att bygga något som man är stolt över, något som man kan skryta om för sina barn. Ralph Torgersson, projektledare för Atrium Ljungberg 24

25 INBLICK MOBILIA I MALMÖ För oss är miljöfrågorna viktiga i hela verksamheten. Bland annat källsorterar vi avfallet från alla våra varuhus. Anita Falkenek, miljöchef på Åhléns Hon ser många fördelar med att arbeta med miljöfrågor i driften. Det minskar förstås den negativa effekten på miljön, men ofta är det också kostnadseffektivt. Man får också mer stolta medarbetare. Kan man dessutom nå ut till kunderna om vilka insatser som görs är det ytterligare en fördel, säger Anita Falkenek. Hon ser gärna att fler fastighetsägare jobbar mer aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågorna. ÅHLÉNS HAR TAGIT miljöarbetet i Mobilia ytterligare ett steg och har valt LED-armaturer i sitt varuhus. Vi har tagit beslutet för att det minskar energianvändningen drastiskt. Dessutom minskar behovet av service och underhåll eftersom ljuskällan klarar omkring åtta års drift innan den behöver bytas, säger Thomas Hässledal, projektchef på Åhlens. Cykelstaden Malmö arbetar hela tiden med att få ned bilåkandet. Cykelställen vid Mobilia är ett framgångsrikt steg i den riktningen, som även bidrar med BREEAM-poäng åt Mobilia. Det märktes direkt att det fungerade också, det är alltid fullt med cyklar under de takförsedda cykelparkeringarna, säger Ralph Torgersson. Men det är inte bara miljön som tjänar på BREEAM-certifieringen. Man tittar ju hela tiden framåt, det är kul när det kommer nya grejer som gör att vi kan ta nya steg. Arbetet med BREEAM triggar mig att tänka till lite extra. Det är roligt att bygga något som man är stolt över, något som man kan skryta om för sina barn, de har kommit längre än en själv i sin miljömedvetenhet. n FAKTA Detta är Mobilia stadskvarter n Det välkända köpcentrumet Mobilia har på några år omvandlats från ett traditionellt köpcentrum till ett levande stadskvarter i Malmös innerstad. Stadskvarterets fokus på handel har också ett stort inslag av restauranger, service och bostäder. I Mobilia möter de karaktäristiska industribyggnaderna från 1900-talets början nytillkomna moderna byggnader, torg och mötesesplatser. n Mobilia stadskvarter består av 120 butiker, restauranger och serviceverksamheter, samt 270 lägenheter. 25

26 NYTT TÄNK. Anna-Lena Öhman och Anna Fredholm tycker att Intrum Justitias miljöpolicy har slagit igenom på ett helt annat sätt sedan de flyttade till sitt nya BREEAM-certifierade kontor. 26

27 REPORTAGE INTRUM JUSTITIA n I november 2012 flyttade Intrum Justitias HK in i ett av Sveriges första BREEAM-certifierade kontor. Vårt nya kontor har givit mycket energi och ökat vår medvetenhet och engagemang för miljön, säger Anna-Lena Öhman, miljö- och kvalitetsansvarig på Intrum Justitia i Sverige. BREEAM är helt i linje med vårt miljöarbete Certifieringen av Intrum Justitias nya huvudkontor i Sickla har skapat lösningar för mindre avfall och mer hållbar energianvändning, både under byggfasen och när huset används. Dessutom har ekologin runt huset förbättrats med fler växtarter. För Intrum Justitia var de nya lokalerna en perfekt matchning. Att flytta huvudkontoret till en BREEAMcertifierad byggnad ligger i linje med vårt miljöarbete, säger Anna-Lena Öhman, miljö- och kvalitetsansvarig på Intrum Justitia. Fler möten med mindre resande har minskat Intrum Justitias miljöbelastning. Här har vi omkring 100 konferensutrymmen i olika storlek, många med videomötesutrustning. Det har dels minskat behovet av att resa till kontoren ute i landet, vilket är bra för miljön, men det har också gjort att vi har kunnat effektivisera våra processer eftersom vi kan ta mötet direkt och inte behöver sitta i bilen i flera timmar för att komma till en viss plats, säger Anna-Lena Öhman. ÄVEN OM INTRUM JUSTITIA har varit miljöcertifierat med ISO sedan 2009 är det först i och med flytten till det nya BREEAM-certifierade kontoret som miljötänket har fått ordentligt genomslag i företaget. BREEAM ställer krav även på verksamheten. Det gör oss mer aktiva och engagerade i miljöarbetet. >> 27

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG

FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG Det här dokumentet kan tjäna som inspiration och utgöra ett stöd vid statusgenomgången av Fastighetsägarnas gröna hyresavtal. Statusgenomgången är en del i det

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3

KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3 KONTOR 245M 2 STOCKHOLM FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 245 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm Ett modernt kontorshus med unik industrikänsla! Välkommen till http:// trikafabriken9.se/! Yta: 1 200-7 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Planlösning Ert nya

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret.

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. Hufvudstadens miljöhandbok - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. När man varit igång sedan 1915 är det naturligt att tänka några generationer framåt. För oss på Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbete

Läs mer

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Projektengagemang -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Infrastruktur Byggnader Affärsidé Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

SOLNA. Svetsarvägen 10, Solna Business Park 754 kvm. Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen

SOLNA. Svetsarvägen 10, Solna Business Park 754 kvm. Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen Fantastiskt fin hörnlokal med högt i tak i bästa läge mitt på Svetsarvägen Yta: 754 kvm Typ av lokal: Butik, Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan användas till

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Färögatan 33 Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista Låst cykelförråd Takterrass Park Dusch/ Omklädningsrum Gym Konferensanläggning Restaurang Café Tunnelbana Kemtvätt

Läs mer

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1

Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Bästa kontorsläget i Öresund SIDA 1 Öresund spännande region stark internationell prägel hög tillväxt stor framtidstro KÖPENHAMN H KASTRUP MALMÖ C HYLLIE EMPORIA KONTORSFASTIGHET Öresundsregionen SIDA

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

KONTOR 185M 2 NACKA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 185M 2 NACKA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 185M 2 NACKA HESSELMANS TORG 5 FIN LOKAL HÖGST UPP PREMIUMKONTORSHUS I SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte mellan stram design,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ KONE Case #16:2 Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal LOKALEN SOM SPRÅNGBRÄDA KONE ATRIUM LJUNGBERG Med hjälp av KONE

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

KONTOR 132M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 132M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 132M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR MED ETT PERFEKT LÄGE I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte mellan stram design,

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Entréplan, 1 266 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 137 Alviks Strand Ledig yta: 1266 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 Tillträde: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

NYTT KONTOR NORDIC MORNING Case #16:3 NYA AFFÄRER Så lyckades kommunikationsjätten Nordic Morning hitta affärssynergierna med stöd av sitt nya kontor

NYTT KONTOR NORDIC MORNING Case #16:3 NYA AFFÄRER Så lyckades kommunikationsjätten Nordic Morning hitta affärssynergierna med stöd av sitt nya kontor NYTT KONTOR NYA AFFÄRER NORDIC MORNING Case #16:3 Så lyckades kommunikationsjätten Nordic Morning hitta affärssynergierna med stöd av sitt nya kontor NYTT KONTOR NYA AFFÄRER NORDIC MORNING ATRIUM LJUNGBERG

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A 400 2 800 kvm, Västra Hamnen Östra Varvsgatan 13 A Västra Hamnen Ledig yta: 400 2 800 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 200 Miljömärkning: BREEAM Excellent

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 055 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

KONTOR 973M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 973M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 973M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LJUSA, LUFTIGA KONTOR I POPULÄRA SICKLA, STADSDELEN 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en takhöjd om 4,3

Läs mer

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS NYA HOVÅS Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS ADRESS: BJÖRKLUNDAVÄGEN BYGGSTART: VÅREN 2015 INGEN JOBBAR SOM DU Primo är inte bara en naturlig entré till det expansiva området Nya Hovås. Det är en byggnad

Läs mer

KONTOR 290M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANSTORG 5

KONTOR 290M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANSTORG 5 KONTOR 290M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANSTORG 5 KONTOR MED ETT PERFEKT LÄGE I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte mellan stram

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 17, Solna/Arenastaden 269 kvm

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 17, Solna/Arenastaden 269 kvm Lokal med glaspartier från golv till tak! Perfekt för det kreativa kontoret. Takhöjden är ca 3,5 m. Yta: 269 kvm Typ av lokal: Kontor/showroom Sidan 1 (6) Om lokalen I Arenastaden växer en av norra Europas

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 602 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär.

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 602 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär. Yta: 602 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Fd industrilokal högst upp i huset

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer