Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17"

Transkript

1

2 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén, 25 år gammal på första kontoret på Persgatan 9. Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid Fastighetsförteckning Kassaflödesanalys - koncernen... sid 18 2% Resultaträkning Fast.beteckning - moderföretaget... sid 19 Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Balansräkning Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokaler platser - moderföretaget... sid Göteborg Innehåll: Välkommen till Ernst Rosén... sid 4-5 Att notera... sid 6-7 Nyckeltal... sid 8-11 Koncernen Ernst Rosén... sid 12 Organisation... sid 13 Geografi och bestånd... sid 13 Årsredovisning Välkommen till Ernst Rosén Nyckeltal Vasastaden 12:5 Nedre Fogelbergsg. 6 29/ Vasastaden 22:20 Karl Gustavsg % 21% 16% 36% Kassaflödesanalys - moderföretaget... sid 22 Geografi och bestånd Årsredovisning Lunden 22:15 Danska Vägen 69/ Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... sid Liedstrandsgatan 3 46/ Lunden 22:9 Danska Vägen 73 33/ Undertecknande... sid 36 Lunden 25:23 Danska Vägen 79/ Torkelsgatan 1 37/75 Revisionsberättelse sid Lunden 25:26 Pärlstickaregatan 4 39/75 Styrelse och ledning sid Lunden 17:27 Danska Vägen Fastighetsbestånd Lunden 17:26 Danska Vägen Lunden 17:25,17:23 Danska Vägen Fastighetsförteckning sid Lunden 17:24 Danska Vägen Kartor sid Lunden 17:28 S:t Pauligatan Lunden 17:21 Danska Vägen Styrelse & Lunden 17:19 S:t Pauligatan Ledning Lunden 16:25 S:t Pauligatan 1/ Mäster Johansg. 8, Kartor Lunden 16:22 S:t Pauligatan Lunden 16:20 S:t Paulgatan Olskroken 1:17 Redbergsvägen 22 42/ L:a Redbergsgatan Bagaregården 5:10 Kungälvsgatan Lunden 3:4 Platågatan Lunden 25:24 Danska Vägen Lunden 25:25 Danska Vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 40/ Lunden 17:22 Danska Vägen Kallebäck 4:5 Mejerigatan Heden 25:1 Engelbrektsgatan 63/ Hedåsgatan Vasastaden 12:4 Nedre Fogelbergsg sid 3

3 Välkommen till Ernst Rosén Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vår strävan är att ständigt ligga i framkant och vara ett föredöme i branschen. Med mod och smarta lösningar effektiviserar vi vår fastighetsförvaltning och skapar grunden till ett attraktivt erbjudande till våra hyresgäster. Ernst Rosén är bland de största, privata fastighetsägarna på de marknader vi verkar. Bolaget äger och förvaltar ett 60-tal helägda fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Lerum och Alingsås, totalt kvm lokaler och kvm bostäder. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av cirka 2000 lägenheter och ett stort antal lokaler, bland annat köpcentrat Kungsmässan med över 90 butiker. Ernst Roséns andel i Aranäs är 50 %. Huvuddelen av det helägda beståndet finns i Göteborg. De flesta fastigheterna är bostadshus med lokaler och butiker i de nedre planen. Många av fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. I Lerum är beståndet koncentrerat till i huvudsak kommersiella fastigheter i centrum. Drygt 200 lägenheter och kvm butiker och lokaler i Alingsås ägs och förvaltas av Ernst Rosén. Förutom de centrala fastigheterna i Göteborg, Alingsås och Lerum, äger och förvaltar Ernst Rosén den genuina restaurerade bomullsfabriken Nääs Fabriker, ett företagscenter med hotelloch konferensverksamhet, handel, kontor och utbildning. Att finnas nära hyresgästerna och möta dem med egen personal är en viktig ambition hos Ernst Rosén. Kundnöjdhet är ett mål som alla medarbetare tar ett delat ansvar för. För att få svar på om vi lyckas med servicearbetet genomför vi enkäter ihop med konsultföretaget AktivBo. Vi har genomfört undersökningen för våra bostadshyresgäster sedan 1997 och är sedan länge etablerade på en toppnivå, både bland privata och kommunala fastighetsbolag. 87,9 Ernst Roséns serviceindex 2011 Ernst Rosén enkätresultat för helägda fastigheter LOKAL BOSTAD * Serviceindex 85,9 87,9 87,4 88,0 88,8 88,9 88,5 Ta kunden på allvar 86,5 91,9 90,4 90,4 91,8 91,5 90,5 Trygghet 93,6 86,1 84,5 86,4 86,8 86,0 85,9 Rent och snyggt 84,8 83,9 84,5 85,4 87,3 86,4 86,0 Hjälp när det behövs 81,9 91,6 91,5 91,6 91,7 92,4 93,3 Produktindex 82,1 78,6 78,1 78,2 79,0 79,8 79,3 Lägenhet/Lokal 82,5 75,4 75,4 75,4 75,9 76,4 75,7 Allmänna utrymmen 80,6 88,2 89,3 87,7 84,3 85,1 85,5 Utemiljö 84,5 78,7 73,8 76,2 82,0 83,7 83,7 Attraktivitet 90,6 98,0 97,7 97,4 95,7 95,6 94,5 Profil 85,6 89,7 88,9 89,4 88,9 90,2 90,5 Prisvärdhet 80,2 78,0 76,6 69,4 72,9 78,5 79,4 Trend 84,3 89,8 90,8 91,3 92,1 92,5 89,0 * Från och med 2009 års resultat ingår förutom Göteborg även våra fastigheter i Alingsås och Lerum. sid 5

4 Att notera nya bostäder i Lerums centrum Ernst Rosén och Lerums kommun har undertecknat ett markanvisningsavtal avseende drygt 100 bostäder i Lerums centrum. Ernst Rosén 60 år 2012 fyller Ernst Rosén 60 år. Det firar vi med jubileumslogotyp, ny stripning av servicebilar, gårdsfester och jubileumsmagasin. Vi har också tagit fram ett jubileumshäfte där lokalhyresgäster ger attraktiva erbjudanden till bostadshyresgäster. Kundkristallen Vid AktivBo:s årliga BenchMark Event, Kundkristallen, i Stockholm den 9 februari fick Ernst Rosén ta emot pris för Bästa Service index i Sverige I slutet av januari tog Ernst Rosén även emot pris för Bästa Serviceindex i Göteborg polstjärnan Aranäs färdigställer 72 bostadsrätter i Hammerö, Kungsbacka. Inflyttning sker januari till juli Bästa totalupplevelse Snart inflyttning i Villa Beyer Ombyggnationen av Villa Beyer till ägarlägenheterna påbörjades 2011, huset är redo för inflyttning hösten Från den 1 september 2011 både äger och driver Ernst Rosén Nääs Fabriker Hotell & Restaurang i egen regi. Tidigare sköttes Ny vd och inriktning för Flodén Byggnads AB Under 2011 rekryterade Ernst Rosén Anders Ollander som ny vd för Flodén Byggnads AB. Tillsammans med Anders har vi tagit fram en ny inriktning och ny affärsplan för bolaget. oscars Kungälvs politiska ledning i form av allianspartierna uttalar sig gemensamt att de är positiva till att omvandla fastigheten till bostäder. De gillar Ernst Roséns förslag som innefattar ett visst bevarande och nybyggnation. Nääs Fabriker Hotell & Restaurang drivs nu av Ernst Rosén driften av Fazer Food Services. Det innebär ingen större förändring eftersom samma personal finns kvar på hotellet. Under plats chef Magnus Flygares ledning fortsätter vi att utveckla hotell- och restaurangverksamheten som tidigare fick Nääs Fabriker Hotell & Restaurang utmärkelsen Bästa Totalupplevelse i en tävling där Sveriges bästa konferensanläggningar utsågs. Motiveringen löd: Världsklass! En konferensanläggning som har allt! Fin omgivning, trevlig service från personalen, god mat och härlig atmosfär. 3år Ernst Roséns miljöarbete omdiplomeras av Göteborgs stad för en ny 3-årsperiod. Administrativt system Vi har sjösatt ett nytt administrativt system under hösten Det nya systemet är grunden till förändring och utveckling för samtliga anställda med nya möjligheter för rapportuttag, fakturahantering, tidrapportering samt budgetering och resultatuppföljning. Linda Pettersson ny vd för Nääs Fabriker Linda Pettersson har rekryterats som vd för Nääs Fabriker. Hennes uppdrag är att ta fram vision 2015 för området. SID 6 sid 7

5 Är marknadsvärdet på koncernens fastigheter i kronor. 98% Koncernens uthyrningsgrad totalt Antalet m 2 Ernst Roséns vision: Ernst Rosén ska som bolag vara ett föredöme på alla de marknader vi verkar medarbetare i koncernen Så stor är koncernens totala fastighetsyta. Koncernens egna kapital, Mkr Definitioner Övervärde fastigheter Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Genomsnittlig låneränta Nyckeltal Koncernen * Total omsättning, Mkr Hyresintäkter, Mkr Uthyrningsgrad totalt 98 % 98 % 98 % Marknadsvärde fastigheter, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Eget kapital, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 10 % 10 % 7 % Soliditet justerad 47 % 47 % 45 % Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 46 % 48 % 49 % Genomsnittlig låneränta 3,9 % 3,6 % 3,5 % Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,59 3,16 3,48 Räntetäckningsgrad 129 % 231 % 164 % Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Antal anställda * Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB samt fastighetsinnehavet i USA. Marknadsvärdet är framtaget med hjälp av en intern avkastningsmodell. Genomsnittlig räntebindningstid Räntetäckningsgrad Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. Räntekostnad i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder. Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. Resultatet efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. SID 8 sid 9

6 Snittyta bostäder Boendetid 23% 35% Nyckeltal Fastighetsförvaltning * Uthyrningsgrad bostäder 100 % 100 % 100 % Uthyrningsgrad lokaler 95 % 91 % 89 % 16% Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Snittyta bostäder, kvm Snittyta lokaler, kvm % Lägenhetsomflyttning 11 % 13 % 13 % Genomsnittlig boendetid, år Åldersstruktur på Ernst Roséns fastighetsyta Mindre än 1 år 1 2 år 3 5 år 6 9 år 10 år eller längre Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Antal anställda Medarbetarenkät index 93,1 60-tal & tidigare 90-tal & senare Serviceindex Bostad 87,9 87,4 88,0 Produktindex Bostad 78,6 78,1 78,2 60-tal 70-tal 80-tal Serviceindex Lokal 85,9 Produktindex Lokal 82,1 * Nyckeltalen är beräknade på det helägda fastighetsinnehavet i Göteborg, Lerum och Alingsås. 3% 24% 42% 22% 9% SID 10 Ernst Rosén ska med engagemang, mod och smarta lösningar ständigt utveckla ägda fastigheter och andra verksamheter. Alltid målstyrt mot bra resultat för kund, företaget och ägare. Ernst Roséns affärsidé. sid 11

7 Koncernen Ernst Rosén Organisation Investeringar Ernst Rosén investerar i olika verksamheter för att med finansiell styrka och aktivt ägande bidra till utveckling. Fastigheter Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Byggverksamhet Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Affärsstöd Administration Ekonomi / Administration / IT / Marknad / Information Affärsområde Väst Annedal, Vegastaden, Lorensberg, Landala, Nedre Johanneberg och Vasastaden. Kundansvariga / Fastighetsansvariga / Hantverkare VD Affärsstöd Fastighet Media / Underhåll / Utveckling Affärsområde Öst Bagaregården, Lunden, Kallebäck, Olskroken, Alingsås, Lerum. Kundansvariga / Fastighetsansvariga / Hantverkare Aranäs Ernst Rosén bidrar med aktivt ägande i hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka. Företagscenter Ernst Rosén äger och förvaltar företagscentret Nääs Fabriker med hotell, kontor, utbildning och handel. Geografi och bestånd Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. I beståndet utmärker sig företagscentret Nääs Fabriker, inte minst genom den unika hotell- och konferensanläggningen som drivs av det helägda dotterbolaget Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB. Ernst Rosén bedriver också bygg verksamhet genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. Ernst Rosén bedriver och utvecklar verksamheter för långsiktig avkastning och kundnöjdhet. Mod och kreativitet ska inte bara genomsyra fastighets förvaltningen, utan även engagemanget i den investeringsverksamhet som Ernst Rosén bedriver. Ernst Rosén äger totalt ett 100-tal fastigheter, varav ett 40-tal genom Aranäs som ägs till 50 procent. För Ernst Rosén representerar fastigheterna ett uppskattat värde om 5 MDr. Bolaget har varit verksamt i branschen i 60 år och är idag ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. För att ligga i framkant krävs ständig utveckling. Och för att utvecklas krävs kompetenta, aktiva och kreativa medarbetare med modet att föreslå förändring, om den leder till förbättring. Vi ska erbjuda den bästa upplevda lösningen, det ger oss den mest nöjda kunden och bäst resultat. Då blir vi snabbt föredömen, oavsett på vilken marknad vi ger oss in. Det är vår vision m2 total yta m2 bostadsyta m2 lokalyta hyreslägenheter inkl 50 % av vårt bestånd i Kungsbacka. Göteborg 38 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter Lerum & Gråbo 6 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 57 hyreslägenheter Företagscentret Nääs Fabriker m 2 lokalyta Alingsås 16 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 216 hyreslägenheter Kungsbacka 42 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta hyreslägenheter m 2 lokalyta varav m 2 avser Kungsmässan köpcenter. SID 12 sid 13

8 Resultaträkning koncernen Förvaltningsberättelse Ernst Rosén AB är ett helägt dotter företag till Ernst Rosén Förvaltning AB Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnader fastighetsförvaltning, byggnation, värdepapper Avskrivning byggnader 1, Bruttoresultat Allmänt om verksamheten i koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet utgörs av att äga och förvalta bostadsfastigheter. Verksamheten bedrivs i moderföretaget Ernst Rosén AB med fastighetsägande dotter företag. Fastigheterna är centralt belägna i Göteborg, Alingsås och Lerum och är till stor del uppförda i egen regi. Ernst Rosén AB förvaltar och äger även företagscentret Nääs Fabriker i Tollered. Från den 1 september 2011 övertogs driften av hotell- restaurang och konferensanläggningen på Nääs Fabriker från den tidigare operatören Fazer Food Services. Verksamheten bedrivs i dotterföretaget Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB. Koncernen bedriver även byggverksamhet genom dotterföretaget Flodén Byggnads AB. Verksamheten har sin bas i Lerum, Alingsås samt Göteborg med kranskommuner. Under 2011 har flera nyrekryteringar skett bl.a. har en ny vd anställts och fler nyanställningar är planerade. I verksamheten kommer framöver ett större fokus att läggas på egenutvecklade projekt och entreprenader. Koncernens handel med värdepapper sker i dotterföretaget Ernst Rosén Värdepapper AB. Dotterföretaget Ernst Rosén Invest AB äger samtliga aktier California Rosen Inc. med säte i Kalifornien, USA. California Rosen Inc. äger i sin tur 75 % i kommersiella lokaler i en så kallad Industrial Park norr om San Diego i Kalifornien, USA. Fastigheterna omfattar ca kvm. Ernst Rosén Invest AB är också ägare av andelar i Rabbalshede Kraft AB (publ) som äger, projekterar och uppför vindkraftverk i norra Bohuslän. Under 2011 har Ernst Rosén Invest AB investerat ytterligare kapital i verksamheten och ägarandelen uppgår därefter till 29 % av Rabbalshede Kraft AB (publ). Vidare omfattar koncernen 50 % av aktierna i Aranäs AB i Kungsbacka. Aranäskoncernen äger och förvaltar bostäder och lokaler i Kungsbacka kommun. De förvaltade ytorna uppgår till totalt kvm, varav koncernredovisningen omfattar 50 %. Förutom fastighetsförvaltning bedriver Aranäskoncernen byggverksamhet inriktad på produktion av både bostäder och kommersiella lokaler. Fastigheterna i koncernen uppgår till kvm varav kvm avser bostäder. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bostadsfastigheter. Konjunkturen för uthyrning av bostäder är alltjämt mycket positiv. Koncernen verkar på en bostadsmarknad där efterfrågan kraftigt överstiger tillgången. Fastighetsbeståndet är beläget i attraktiva lägen med en förvaltningsservice som håller en mycket hög nivå. Arbetet med kvalitetsutveckling i fastighetsbeståndet och förvaltningen samt satsningen på ett långsiktigt ägande med egen förvaltning fortsätter. Koncernen avser att fortsätta växa genom strategiska förvärv av fastigheter som kompletterar det befintliga beståndet. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa För ytterligare information om koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisar vi till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Fastighetsförsäljning Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Resultat och ställning Ekonomisk översikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Synlig soliditet* 10% 10% 7 % 7 % * I den synliga soliditeten har inte fastigheternas övervärde beaktats. SID 14 sid 15

9 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Not Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Inventarier Pågående byggnation Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat MINORITETSINTRESSE Omsättningstillgångar Varulager m m Värdepapper Pågående arbeten för annans räkning Exploateringsmark Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Lån fastigheter 20, Övriga skulder Kortfristiga skulder Lån fastigheter 20, Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen. Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 21 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits bland skulder eller avsättningar Borgensförbindelser, övriga SID 16 sid 17

10 Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföretaget Belopp i tkr Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager m.m Ökning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettoomsättning Fastighetskostnader Avskrivning byggnader Bruttoresultat Administrations- och marknadsföringskostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets vinst Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen Belopp i tkr JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASsAFLÖDET M M Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade valutakursdifferenser Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank SID 18 sid 19

11 Balansräkning moderföretaget Belopp i tkr Not Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Pågående byggnation Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Lån fastigheter 20, Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 21 Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Ansvar som bolagsman för handels- och kommanditbolags skulder SID 20 sid 21

12 Kassaflödesanalys moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Belopp i tkr om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens regler, Bokföringsnämndens rekommendationer och allmänna råd samt i enlighet med god redovisningssed. Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med Redovisningsrådets akutgrupps uttalande. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. PÅGÅENDE ARBETEN Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader och nettoförsäljningsvärdet med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande. KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Minskning av rörelsefordringar Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förändring finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys moderföretaget JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M Anteciperad utdelning från dotterbolag Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar 905 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncernen Moderföretaget Byggnader 100 år 100 år Markanläggningar 20 år 20 år Byggnads- och markinventarier år 10 år Inventarier 5 7 år 5 år FORDRINGAR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristiga monetära mellan havanden med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. VARULAGER Varulagret, är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. SKATT Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. De förväntade effekterna av temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, har bokförts i balansräkningen till de skattesatser som förväntas gälla när de temporära skillnaderna återförs. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. INTÄKTER Hyresintäkter bokförs i den period de avser. Hyresintäkterna utgörs av hyresvärdet med avdrag för rabatter och vakanta ytor. Pågående arbeten vinstavräknas i samband med slutbesiktning. LEASING - LEASETAGARE Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. DOTTERFÖRETAG Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. SID 22 sid 23

13 INTRESSEFÖRETAG Aranäs AB konsolideras enligt klyvningsmetoden då denna ger en rättvisande bild av koncernens ställning och status. OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Koncernuppgifter Ernst Rosén AB, org nr , med säte i Göteborg är ett helägt dotterbolag till Ernst Rosén Förvaltning AB. Ernst Rosén Förvaltning AB, org nr , med säte i Göteborg, upprättar koncernredovisning för den högsta koncernen. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9 % av inköpen och 8 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp mätt i kronor avser 1 % av inköpen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och REVISORER Medelantalet anställda varav varav män män Moderföretaget Göteborg % % Totalt i moderföretaget % % Dotterföretag och intresseföretag Lerum % % Kungsbacka % % Totalt i dotterföretag % % Koncernen totalt % % Not 1 Nettoomsättningens fördelning KONCERNEN Nettoomsättning Kostnader fastighetsförvaltning, byggnation, värdepapper Fastighetsrörelsen Byggnadsrörelsen Värdepappersrörelsen Summa KONCERNEN Bruttoresultat Fastighetsrörelsen Byggnadsrörelsen Värdepappersrörelsen Summa Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige USA Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Moderföretaget Andel män Andel män Styrelsen 100 % 100 % Övriga ledande befattningshavare 60 % 50 % Koncernen totalt Styrelsen 100 % 100 % Övriga ledande befattningshavare 74 % 66 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) 1 (2 611) 1 (1 826) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (2 293) (2 487) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) 2 (4 904) 2 (4 313) 1 Av moderföretagets pensionskostnader avser 732 (f.å.644) gruppen styrelse och VD. 2 Av koncernens pensionskostnader avser (f.å ) gruppen styrelse och VD MODERFÖRETAGET Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Fastighetsrörelsen, Sverige SID 24 sid 25

14 Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Moderföretaget Sverige (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Revisionsuppdrag Andra uppdrag Moderföretag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader Inventarier Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Fastighetskostnader Administrationskostnader Moderföretaget Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader Inventarier Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Fastighetskostnader Administrationskostnader Not 4 Jämförelsestörande poster I resultatposten ingår kostnader för nytt affärssystem samt ändrade principer för redovisning av indirekta kostnader i del av byggverksamheten. Not 5 Resultat från andelar i Koncernföretag MODERFÖRETAGET Resultatandel från kommandit- och handelsbolag Realisationsresultat vid avyttring av andelar Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Utdelningar Resultatandel från kommanditbolag Resultat från andelar i kommanditbolag utbetalda till koncernföretag Nedskrivning av fordringar och övriga värdepapper Moderföretaget Utdelning från dotterföretag Ränteintäkter, koncernföretag Resultat från andelar i kommanditbolag Nedskrivning av fordringar och övriga värdepapper SID 26 sid 27

15 Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Räntebidrag Moderföretaget Ränteintäkter Räntebidrag Kursförändringar finansiella poster Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader lån fastigheter Kursförändringar finansiella poster Moderföretaget Räntekostnader lån fastigheter Not 10 Byggnader och mark Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Valutaomräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Valutaomräkningsdifferenser Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Nedskrivning under året Avyttringar och utrangeringar Redovisat värde vid periodens slut Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skattekostnad i koncernen Moderföretaget Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Total redovisad skattekostnad i moderföretaget Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Koncern Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Moderföretag Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark SID 28 sid 29

16 Not 11 Inventarier Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 12 Pågående byggnation Koncern Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid periodens slut Not 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Resultatandel, insättningar och uttag i kommanditbolag Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Redovisat värde vid periodens slut SPEC AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Antal Andel Redovisat Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säteandelar i % värde värde värde Flodén Byggnads AB, , Lerum , Ernst Rosén Alingsås Lerum AB, , Göteborg , Nääs Fabriker AB, , Göteborg , Nääs Fabriker Hotell och Resturang AB, , Göteborg Nääs Bostäder AB, , Göteborg , Markgruppen Rosén AB, , Göteborg , Ernst Rosén Invest AB, , Göteborg , Rosén Bizznizz AB, , Göteborg California Rosen Inc, San Diego, USA Spectrum Rosen LLC, San Diego, USA (75 %) Spectrum Rosen LLC II, San Diego, USA (75 %) Fastighetsaktiebolaget Truten, , Göteborg , Ernst Rosén Fastighets AB, , Göteborg , Vattugränd AB, , Göteborg Marstrand Turisthotell AB, , Göteborg Ernst Rosén Holding AB, , Göteborg Ernst Rosén Partner AB, , Göteborg Ernst Rosén Värdepapper AB, Göteborg , Andel i kommandit- och handelsbolag Moderföretag Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid periodens slut SID 30 sid 31

17 Konsoliderade kommandit- och handelsbolag i KONCERNEN KB Danska vägen 74, KB Anders Zornsgatan 25, KB Danska vägen 76-78, KB Anders Zornsgatan 36, KB Danska vägen 80-82, KB Danska vägen 84, KB S:t Pauligatan 20-30, KB Sättmaskinen, KB Danska vägen 86-96, S:t Pauligatan 1-16, HB Akropolis i Lerum, KB Platågatan 4, HB Brobacka i Lerum, KB Engelbrektsgatan 63, HB Brobacken 10 i Lerum, KB Nedre Fogelbergsgatan 4, HB Laggarns väg i Lerum, KB Nedre Fogelbergsgatan 6, HB Hantverksgatan i Lerum, KB Karl-Gustavsgatan 53-67, HB Åsenvägen 1 i Lerum, KB Brunnsgatan 1, HB Ahlströmersgatan 6, KB Övre Husargatan 14-26, HB Ö Kyrkogatan 3 i Alingsås, KB Västergatan 19-29, HB Sidenvägen 9A i Alingsås, KB Nordostpassagen 41-43, KB Kungsgatan i Alingsås KB Vegagatan 22-38, HB Färgaren 11 i Alingsås, KB Jungmansgatan 31-33, HB Torggatan 5-9 i Alingsås, KB Viktor Rydbergsgatan 14, HB Drottninggatan 7-11 i Alingsås, KB Viktor Rydbergsgatan 20, HB Kungsgatan i Alingsås, KB Falkenbergsgatan 14, HB Kungsgatan 24 i Alingsås, KB Utlandia, HB Brännås i Lerum, Not 14 Andelar i intresseföretag Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Redovisat värde vid periodens slut Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Andel Andel Kapitalan- % % delens värde Redovisat värde Intresseföretag/ org nr, säte röster kapital i koncernen hos moderföretaget Direktägda Aranäs AB , Kungsbacka 50,0 50, Rabbalshede Kraft AB (publ) , Tanum 28,9 24, Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Omklassificeringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Avgående tillgångar Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början -390 Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Innehavet avser onoterade andelar. Not 16 Andra långfristiga fordringar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Fotrsättning på nästa sida SID 32 sid 33

18 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 17 Pågående arbete för annans räkning Koncern Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader MODERFÖRETAG Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader Not 18 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Koncernen Vid årets början Årets resultat Utdelning Omräkningsdifferens utländskt dotterföretag Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Vid årets slut Moderföretag Vid årets början Årets resultat Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Vid årets slut Not 19 Avsättningar för uppskjuten skatt Uppskjuten skatteskuld Netto KONCERN Byggnader och mark KONCERN Byggnader och mark MODERFÖRETAGET Byggnader och mark MODERFÖRETAGET Byggnader och mark Not 20 Lån fastigheter Koncern Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Moderföretag Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Lånestockens genomsnittliga bindningstid för ränta på balansdagen uppgår till 43 månader. Koncernen har ingått räntederivatavtal om nominellt mkr (1 143 mkr) i syfte att fördela låneportföljens ränteförfall i enlighet med beslutad finanspolicy. Det teoretiska marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår på balansdagen till -76,3 mkr (-28,7 mkr). Då derivatavtalen ingåtts i säkringssyfte redovisas inte värdet av dessa i balansräkningen. Not 21 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Moderföretag Fastighetsinteckningar I fastighetsinteckningar ingår även ställda säkerheter av koncernföretag för moderföretagets skulder. SID 34 sid 35

19 Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Förutbetalda hyresintäkter Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Övriga poster Moderföretag Förutbetalda hyresintäkter Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Övriga poster Göteborg den 25 april 2012 Reine Rosén Ordförande Johan Rosén Gustav Edvardsson Min revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2012 Jan Malm Auktoriserad revisor Benny Rosén Per Rosén Thomas Lundh Verkställande direktör Revisionsberättelse Till årsstämman i Ernst Rosén AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Ernst Rosén AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman faställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ernst Rosén AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 25 april 2012 Jan Malm Auktoriserad revisor SID 36 sid 37

20 Styrelse Fastighetsförteckning Ledning Gustav Edvardsson född 1951 MBA, civilekonom och fil. kand. Entreprenöroch managementkonsult. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möbelvision AB och Waxy Franschise Sweden AB. Styrelseledamot i Validera Älvsborg. Birgitta Hanning född 1967 Civilekonom. Adjungerad i styrelsen sedan Chef Affärsstöd Administration sedan Koncerncontroller Per Rosén född 1981 Copywriter. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Örgryte IS sedan Reine Rosén född 1951 Byggnadsingenjör. Styrelseordförande i Ernst Rosén AB sedan Styrelseledamot Verkställande direktör Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Rabbalshede Kraft AB sedan 2007, styrelseledamot i Aranäs AB. Thomas Lundh född 1954 Civilekonom, fastighetsjurist. Verkställande direktör i Ernst Rosén AB sedan Ekonomichef , fastighetschef Övriga uppdrag: Styrelseledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, Göteborgskretsen, Örgryte Bostads AB, Aranäs AB, Floden Byggnads AB. Benny Rosén född 1929 Byggmästare. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsens ordförande Verkställande direktör Övriga uppdrag: Hedersordförande i Örgryte IS. Johan Rosén född 1978 Fastighetsförvaltare. Styrelseledamot sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Flodén Byggnads AB, styrelsesuppleant i Aranäs AB. Fast.beteckning Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Göteborg Lunden 22:15 Danska Vägen 69/ Liedstrandsgatan 3 46/ Lunden 22:9 Danska Vägen 73 33/ Lunden 25:23 Danska Vägen 79/ Torkelsgatan 1 37/ Lunden 25:26 Pärlstickaregatan 4 39/ Lunden 17:27 Danska Vägen Lunden 17:26 Danska Vägen Lunden 17:25,17:23 Danska Vägen Lunden 17:24 Danska Vägen Lunden 17:28 S:t Pauligatan Lunden 17:21 Danska Vägen Lunden 17:19 S:t Pauligatan Lunden 16:25 S:t Pauligatan 1/ Mäster Johansg. 8, Lunden 16:22 S:t Pauligatan Lunden 16:20 S:t Paulgatan Olskroken 1:17 Redbergsvägen 22 42/ L:a Redbergsgatan Bagaregården 5:10 Kungälvsgatan Lunden 3:4 Platågatan Lunden 25:24 Danska Vägen Lunden 25:25 Danska Vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 40/ Lunden 17:22 Danska Vägen Kallebäck 4:5 Mejerigatan Heden 25:1 Engelbrektsgatan 63/ Hedåsgatan Vasastaden 12:4 Nedre Fogelbergsg Vasastaden 12:5 Nedre Fogelbergsg. 6 29/ Vasastaden 22:20 Karl Gustavsg Annedal 19:16 Brunnsgatan 1/ Västergatan 11 15/ Övre Husarg Annedal 19:19 Övre Husarg Annedal 19:17 Västergatan Olivedal 5:23 Nordostpassagen Olivedal 3:25 Vegagatan Olivedal 27:11 Jungmansgatan Stampen 26:1 Stampgatan 20 29/ Lorensberg 10:5 Viktor Rydbergsg 14 29/ Lorensberg 11:6 Viktor Rydbergsg Krokslätt 43:11 Falkenbergsgatan Krokslätt 82:19 Utlandagatan 6 8/ Gyllenkrooksgatan 10/ Rudedammsgatan Torp 24:6 Anders Zornsgatan 25 45/ Torp 27:5 Anders Zornsgatan 36 46/ Totalt Göteborg Fr. v. Thomas Lundh VD. Anställd sedan Birgitta Hanning Chef Affärsstöd Administration. Anställd sedan Daniel Holmén Chef Affärsstöd Fastighet. Anställd sedan Annika Fagrell Chef Affärsområde Öst. Anställd sedan Andreas Ekstrand Chef Affärsområde Väst. Anställd sedan 2007 SID 38 sid 39

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll:

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer