Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17"

Transkript

1

2 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén, 25 år gammal på första kontoret på Persgatan 9. Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid Fastighetsförteckning Kassaflödesanalys - koncernen... sid 18 2% Resultaträkning Fast.beteckning - moderföretaget... sid 19 Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Balansräkning Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokaler platser - moderföretaget... sid Göteborg Innehåll: Välkommen till Ernst Rosén... sid 4-5 Att notera... sid 6-7 Nyckeltal... sid 8-11 Koncernen Ernst Rosén... sid 12 Organisation... sid 13 Geografi och bestånd... sid 13 Årsredovisning Välkommen till Ernst Rosén Nyckeltal Vasastaden 12:5 Nedre Fogelbergsg. 6 29/ Vasastaden 22:20 Karl Gustavsg % 21% 16% 36% Kassaflödesanalys - moderföretaget... sid 22 Geografi och bestånd Årsredovisning Lunden 22:15 Danska Vägen 69/ Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... sid Liedstrandsgatan 3 46/ Lunden 22:9 Danska Vägen 73 33/ Undertecknande... sid 36 Lunden 25:23 Danska Vägen 79/ Torkelsgatan 1 37/75 Revisionsberättelse sid Lunden 25:26 Pärlstickaregatan 4 39/75 Styrelse och ledning sid Lunden 17:27 Danska Vägen Fastighetsbestånd Lunden 17:26 Danska Vägen Lunden 17:25,17:23 Danska Vägen Fastighetsförteckning sid Lunden 17:24 Danska Vägen Kartor sid Lunden 17:28 S:t Pauligatan Lunden 17:21 Danska Vägen Styrelse & Lunden 17:19 S:t Pauligatan Ledning Lunden 16:25 S:t Pauligatan 1/ Mäster Johansg. 8, Kartor Lunden 16:22 S:t Pauligatan Lunden 16:20 S:t Paulgatan Olskroken 1:17 Redbergsvägen 22 42/ L:a Redbergsgatan Bagaregården 5:10 Kungälvsgatan Lunden 3:4 Platågatan Lunden 25:24 Danska Vägen Lunden 25:25 Danska Vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 40/ Lunden 17:22 Danska Vägen Kallebäck 4:5 Mejerigatan Heden 25:1 Engelbrektsgatan 63/ Hedåsgatan Vasastaden 12:4 Nedre Fogelbergsg sid 3

3 Välkommen till Ernst Rosén Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vår strävan är att ständigt ligga i framkant och vara ett föredöme i branschen. Med mod och smarta lösningar effektiviserar vi vår fastighetsförvaltning och skapar grunden till ett attraktivt erbjudande till våra hyresgäster. Ernst Rosén är bland de största, privata fastighetsägarna på de marknader vi verkar. Bolaget äger och förvaltar ett 60-tal helägda fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Lerum och Alingsås, totalt kvm lokaler och kvm bostäder. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av cirka 2000 lägenheter och ett stort antal lokaler, bland annat köpcentrat Kungsmässan med över 90 butiker. Ernst Roséns andel i Aranäs är 50 %. Huvuddelen av det helägda beståndet finns i Göteborg. De flesta fastigheterna är bostadshus med lokaler och butiker i de nedre planen. Många av fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. I Lerum är beståndet koncentrerat till i huvudsak kommersiella fastigheter i centrum. Drygt 200 lägenheter och kvm butiker och lokaler i Alingsås ägs och förvaltas av Ernst Rosén. Förutom de centrala fastigheterna i Göteborg, Alingsås och Lerum, äger och förvaltar Ernst Rosén den genuina restaurerade bomullsfabriken Nääs Fabriker, ett företagscenter med hotelloch konferensverksamhet, handel, kontor och utbildning. Att finnas nära hyresgästerna och möta dem med egen personal är en viktig ambition hos Ernst Rosén. Kundnöjdhet är ett mål som alla medarbetare tar ett delat ansvar för. För att få svar på om vi lyckas med servicearbetet genomför vi enkäter ihop med konsultföretaget AktivBo. Vi har genomfört undersökningen för våra bostadshyresgäster sedan 1997 och är sedan länge etablerade på en toppnivå, både bland privata och kommunala fastighetsbolag. 87,9 Ernst Roséns serviceindex 2011 Ernst Rosén enkätresultat för helägda fastigheter LOKAL BOSTAD * Serviceindex 85,9 87,9 87,4 88,0 88,8 88,9 88,5 Ta kunden på allvar 86,5 91,9 90,4 90,4 91,8 91,5 90,5 Trygghet 93,6 86,1 84,5 86,4 86,8 86,0 85,9 Rent och snyggt 84,8 83,9 84,5 85,4 87,3 86,4 86,0 Hjälp när det behövs 81,9 91,6 91,5 91,6 91,7 92,4 93,3 Produktindex 82,1 78,6 78,1 78,2 79,0 79,8 79,3 Lägenhet/Lokal 82,5 75,4 75,4 75,4 75,9 76,4 75,7 Allmänna utrymmen 80,6 88,2 89,3 87,7 84,3 85,1 85,5 Utemiljö 84,5 78,7 73,8 76,2 82,0 83,7 83,7 Attraktivitet 90,6 98,0 97,7 97,4 95,7 95,6 94,5 Profil 85,6 89,7 88,9 89,4 88,9 90,2 90,5 Prisvärdhet 80,2 78,0 76,6 69,4 72,9 78,5 79,4 Trend 84,3 89,8 90,8 91,3 92,1 92,5 89,0 * Från och med 2009 års resultat ingår förutom Göteborg även våra fastigheter i Alingsås och Lerum. sid 5

4 Att notera nya bostäder i Lerums centrum Ernst Rosén och Lerums kommun har undertecknat ett markanvisningsavtal avseende drygt 100 bostäder i Lerums centrum. Ernst Rosén 60 år 2012 fyller Ernst Rosén 60 år. Det firar vi med jubileumslogotyp, ny stripning av servicebilar, gårdsfester och jubileumsmagasin. Vi har också tagit fram ett jubileumshäfte där lokalhyresgäster ger attraktiva erbjudanden till bostadshyresgäster. Kundkristallen Vid AktivBo:s årliga BenchMark Event, Kundkristallen, i Stockholm den 9 februari fick Ernst Rosén ta emot pris för Bästa Service index i Sverige I slutet av januari tog Ernst Rosén även emot pris för Bästa Serviceindex i Göteborg polstjärnan Aranäs färdigställer 72 bostadsrätter i Hammerö, Kungsbacka. Inflyttning sker januari till juli Bästa totalupplevelse Snart inflyttning i Villa Beyer Ombyggnationen av Villa Beyer till ägarlägenheterna påbörjades 2011, huset är redo för inflyttning hösten Från den 1 september 2011 både äger och driver Ernst Rosén Nääs Fabriker Hotell & Restaurang i egen regi. Tidigare sköttes Ny vd och inriktning för Flodén Byggnads AB Under 2011 rekryterade Ernst Rosén Anders Ollander som ny vd för Flodén Byggnads AB. Tillsammans med Anders har vi tagit fram en ny inriktning och ny affärsplan för bolaget. oscars Kungälvs politiska ledning i form av allianspartierna uttalar sig gemensamt att de är positiva till att omvandla fastigheten till bostäder. De gillar Ernst Roséns förslag som innefattar ett visst bevarande och nybyggnation. Nääs Fabriker Hotell & Restaurang drivs nu av Ernst Rosén driften av Fazer Food Services. Det innebär ingen större förändring eftersom samma personal finns kvar på hotellet. Under plats chef Magnus Flygares ledning fortsätter vi att utveckla hotell- och restaurangverksamheten som tidigare fick Nääs Fabriker Hotell & Restaurang utmärkelsen Bästa Totalupplevelse i en tävling där Sveriges bästa konferensanläggningar utsågs. Motiveringen löd: Världsklass! En konferensanläggning som har allt! Fin omgivning, trevlig service från personalen, god mat och härlig atmosfär. 3år Ernst Roséns miljöarbete omdiplomeras av Göteborgs stad för en ny 3-årsperiod. Administrativt system Vi har sjösatt ett nytt administrativt system under hösten Det nya systemet är grunden till förändring och utveckling för samtliga anställda med nya möjligheter för rapportuttag, fakturahantering, tidrapportering samt budgetering och resultatuppföljning. Linda Pettersson ny vd för Nääs Fabriker Linda Pettersson har rekryterats som vd för Nääs Fabriker. Hennes uppdrag är att ta fram vision 2015 för området. SID 6 sid 7

5 Är marknadsvärdet på koncernens fastigheter i kronor. 98% Koncernens uthyrningsgrad totalt Antalet m 2 Ernst Roséns vision: Ernst Rosén ska som bolag vara ett föredöme på alla de marknader vi verkar medarbetare i koncernen Så stor är koncernens totala fastighetsyta. Koncernens egna kapital, Mkr Definitioner Övervärde fastigheter Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Genomsnittlig låneränta Nyckeltal Koncernen * Total omsättning, Mkr Hyresintäkter, Mkr Uthyrningsgrad totalt 98 % 98 % 98 % Marknadsvärde fastigheter, Mkr Övervärde fastigheter, Mkr Eget kapital, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 10 % 10 % 7 % Soliditet justerad 47 % 47 % 45 % Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 46 % 48 % 49 % Genomsnittlig låneränta 3,9 % 3,6 % 3,5 % Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,59 3,16 3,48 Räntetäckningsgrad 129 % 231 % 164 % Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Antal anställda * Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB samt fastighetsinnehavet i USA. Marknadsvärdet är framtaget med hjälp av en intern avkastningsmodell. Genomsnittlig räntebindningstid Räntetäckningsgrad Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. Räntekostnad i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder. Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. Resultatet efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. SID 8 sid 9

6 Snittyta bostäder Boendetid 23% 35% Nyckeltal Fastighetsförvaltning * Uthyrningsgrad bostäder 100 % 100 % 100 % Uthyrningsgrad lokaler 95 % 91 % 89 % 16% Yta bostäder, kvm Yta lokaler, kvm Yta totalt, kvm Snittyta bostäder, kvm Snittyta lokaler, kvm % Lägenhetsomflyttning 11 % 13 % 13 % Genomsnittlig boendetid, år Åldersstruktur på Ernst Roséns fastighetsyta Mindre än 1 år 1 2 år 3 5 år 6 9 år 10 år eller längre Antal bostäder Antal lokaler Antal fastigheter Antal anställda Medarbetarenkät index 93,1 60-tal & tidigare 90-tal & senare Serviceindex Bostad 87,9 87,4 88,0 Produktindex Bostad 78,6 78,1 78,2 60-tal 70-tal 80-tal Serviceindex Lokal 85,9 Produktindex Lokal 82,1 * Nyckeltalen är beräknade på det helägda fastighetsinnehavet i Göteborg, Lerum och Alingsås. 3% 24% 42% 22% 9% SID 10 Ernst Rosén ska med engagemang, mod och smarta lösningar ständigt utveckla ägda fastigheter och andra verksamheter. Alltid målstyrt mot bra resultat för kund, företaget och ägare. Ernst Roséns affärsidé. sid 11

7 Koncernen Ernst Rosén Organisation Investeringar Ernst Rosén investerar i olika verksamheter för att med finansiell styrka och aktivt ägande bidra till utveckling. Fastigheter Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Byggverksamhet Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Affärsstöd Administration Ekonomi / Administration / IT / Marknad / Information Affärsområde Väst Annedal, Vegastaden, Lorensberg, Landala, Nedre Johanneberg och Vasastaden. Kundansvariga / Fastighetsansvariga / Hantverkare VD Affärsstöd Fastighet Media / Underhåll / Utveckling Affärsområde Öst Bagaregården, Lunden, Kallebäck, Olskroken, Alingsås, Lerum. Kundansvariga / Fastighetsansvariga / Hantverkare Aranäs Ernst Rosén bidrar med aktivt ägande i hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka. Företagscenter Ernst Rosén äger och förvaltar företagscentret Nääs Fabriker med hotell, kontor, utbildning och handel. Geografi och bestånd Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. I beståndet utmärker sig företagscentret Nääs Fabriker, inte minst genom den unika hotell- och konferensanläggningen som drivs av det helägda dotterbolaget Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB. Ernst Rosén bedriver också bygg verksamhet genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. Ernst Rosén bedriver och utvecklar verksamheter för långsiktig avkastning och kundnöjdhet. Mod och kreativitet ska inte bara genomsyra fastighets förvaltningen, utan även engagemanget i den investeringsverksamhet som Ernst Rosén bedriver. Ernst Rosén äger totalt ett 100-tal fastigheter, varav ett 40-tal genom Aranäs som ägs till 50 procent. För Ernst Rosén representerar fastigheterna ett uppskattat värde om 5 MDr. Bolaget har varit verksamt i branschen i 60 år och är idag ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. För att ligga i framkant krävs ständig utveckling. Och för att utvecklas krävs kompetenta, aktiva och kreativa medarbetare med modet att föreslå förändring, om den leder till förbättring. Vi ska erbjuda den bästa upplevda lösningen, det ger oss den mest nöjda kunden och bäst resultat. Då blir vi snabbt föredömen, oavsett på vilken marknad vi ger oss in. Det är vår vision m2 total yta m2 bostadsyta m2 lokalyta hyreslägenheter inkl 50 % av vårt bestånd i Kungsbacka. Göteborg 38 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta hyreslägenheter Lerum & Gråbo 6 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 57 hyreslägenheter Företagscentret Nääs Fabriker m 2 lokalyta Alingsås 16 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta m 2 lokalyta 216 hyreslägenheter Kungsbacka 42 hyresfastigheter m 2 förvaltad yta m 2 bostadsyta hyreslägenheter m 2 lokalyta varav m 2 avser Kungsmässan köpcenter. SID 12 sid 13

8 Resultaträkning koncernen Förvaltningsberättelse Ernst Rosén AB är ett helägt dotter företag till Ernst Rosén Förvaltning AB Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnader fastighetsförvaltning, byggnation, värdepapper Avskrivning byggnader 1, Bruttoresultat Allmänt om verksamheten i koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet utgörs av att äga och förvalta bostadsfastigheter. Verksamheten bedrivs i moderföretaget Ernst Rosén AB med fastighetsägande dotter företag. Fastigheterna är centralt belägna i Göteborg, Alingsås och Lerum och är till stor del uppförda i egen regi. Ernst Rosén AB förvaltar och äger även företagscentret Nääs Fabriker i Tollered. Från den 1 september 2011 övertogs driften av hotell- restaurang och konferensanläggningen på Nääs Fabriker från den tidigare operatören Fazer Food Services. Verksamheten bedrivs i dotterföretaget Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB. Koncernen bedriver även byggverksamhet genom dotterföretaget Flodén Byggnads AB. Verksamheten har sin bas i Lerum, Alingsås samt Göteborg med kranskommuner. Under 2011 har flera nyrekryteringar skett bl.a. har en ny vd anställts och fler nyanställningar är planerade. I verksamheten kommer framöver ett större fokus att läggas på egenutvecklade projekt och entreprenader. Koncernens handel med värdepapper sker i dotterföretaget Ernst Rosén Värdepapper AB. Dotterföretaget Ernst Rosén Invest AB äger samtliga aktier California Rosen Inc. med säte i Kalifornien, USA. California Rosen Inc. äger i sin tur 75 % i kommersiella lokaler i en så kallad Industrial Park norr om San Diego i Kalifornien, USA. Fastigheterna omfattar ca kvm. Ernst Rosén Invest AB är också ägare av andelar i Rabbalshede Kraft AB (publ) som äger, projekterar och uppför vindkraftverk i norra Bohuslän. Under 2011 har Ernst Rosén Invest AB investerat ytterligare kapital i verksamheten och ägarandelen uppgår därefter till 29 % av Rabbalshede Kraft AB (publ). Vidare omfattar koncernen 50 % av aktierna i Aranäs AB i Kungsbacka. Aranäskoncernen äger och förvaltar bostäder och lokaler i Kungsbacka kommun. De förvaltade ytorna uppgår till totalt kvm, varav koncernredovisningen omfattar 50 %. Förutom fastighetsförvaltning bedriver Aranäskoncernen byggverksamhet inriktad på produktion av både bostäder och kommersiella lokaler. Fastigheterna i koncernen uppgår till kvm varav kvm avser bostäder. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Koncernens huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bostadsfastigheter. Konjunkturen för uthyrning av bostäder är alltjämt mycket positiv. Koncernen verkar på en bostadsmarknad där efterfrågan kraftigt överstiger tillgången. Fastighetsbeståndet är beläget i attraktiva lägen med en förvaltningsservice som håller en mycket hög nivå. Arbetet med kvalitetsutveckling i fastighetsbeståndet och förvaltningen samt satsningen på ett långsiktigt ägande med egen förvaltning fortsätter. Koncernen avser att fortsätta växa genom strategiska förvärv av fastigheter som kompletterar det befintliga beståndet. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, tkr, disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa För ytterligare information om koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisar vi till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Fastighetsförsäljning Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Resultat och ställning Ekonomisk översikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Synlig soliditet* 10% 10% 7 % 7 % * I den synliga soliditeten har inte fastigheternas övervärde beaktats. SID 14 sid 15

9 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Not Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Inventarier Pågående byggnation Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat MINORITETSINTRESSE Omsättningstillgångar Varulager m m Värdepapper Pågående arbeten för annans räkning Exploateringsmark Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Lån fastigheter 20, Övriga skulder Kortfristiga skulder Lån fastigheter 20, Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SUMMA TILLGÅNGAR Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen. Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 21 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits bland skulder eller avsättningar Borgensförbindelser, övriga SID 16 sid 17

10 Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföretaget Belopp i tkr Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager m.m Ökning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettoomsättning Fastighetskostnader Avskrivning byggnader Bruttoresultat Administrations- och marknadsföringskostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets vinst Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen Belopp i tkr JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASsAFLÖDET M M Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade valutakursdifferenser Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank SID 18 sid 19

11 Balansräkning moderföretaget Belopp i tkr Not Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10, Pågående byggnation Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Lån fastigheter 20, Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 21 Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Ansvar som bolagsman för handels- och kommanditbolags skulder SID 20 sid 21

12 Kassaflödesanalys moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Belopp i tkr om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens regler, Bokföringsnämndens rekommendationer och allmänna råd samt i enlighet med god redovisningssed. Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med Redovisningsrådets akutgrupps uttalande. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. PÅGÅENDE ARBETEN Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader och nettoförsäljningsvärdet med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande. KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Minskning av rörelsefordringar Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förändring finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys moderföretaget JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M Anteciperad utdelning från dotterbolag Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar 905 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Koncernen Moderföretaget Byggnader 100 år 100 år Markanläggningar 20 år 20 år Byggnads- och markinventarier år 10 år Inventarier 5 7 år 5 år FORDRINGAR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristiga monetära mellan havanden med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. VARULAGER Varulagret, är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. SKATT Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. De förväntade effekterna av temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, har bokförts i balansräkningen till de skattesatser som förväntas gälla när de temporära skillnaderna återförs. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. INTÄKTER Hyresintäkter bokförs i den period de avser. Hyresintäkterna utgörs av hyresvärdet med avdrag för rabatter och vakanta ytor. Pågående arbeten vinstavräknas i samband med slutbesiktning. LEASING - LEASETAGARE Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. DOTTERFÖRETAG Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. SID 22 sid 23

13 INTRESSEFÖRETAG Aranäs AB konsolideras enligt klyvningsmetoden då denna ger en rättvisande bild av koncernens ställning och status. OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Koncernuppgifter Ernst Rosén AB, org nr , med säte i Göteborg är ett helägt dotterbolag till Ernst Rosén Förvaltning AB. Ernst Rosén Förvaltning AB, org nr , med säte i Göteborg, upprättar koncernredovisning för den högsta koncernen. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9 % av inköpen och 8 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp mätt i kronor avser 1 % av inköpen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och REVISORER Medelantalet anställda varav varav män män Moderföretaget Göteborg % % Totalt i moderföretaget % % Dotterföretag och intresseföretag Lerum % % Kungsbacka % % Totalt i dotterföretag % % Koncernen totalt % % Not 1 Nettoomsättningens fördelning KONCERNEN Nettoomsättning Kostnader fastighetsförvaltning, byggnation, värdepapper Fastighetsrörelsen Byggnadsrörelsen Värdepappersrörelsen Summa KONCERNEN Bruttoresultat Fastighetsrörelsen Byggnadsrörelsen Värdepappersrörelsen Summa Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige USA Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Moderföretaget Andel män Andel män Styrelsen 100 % 100 % Övriga ledande befattningshavare 60 % 50 % Koncernen totalt Styrelsen 100 % 100 % Övriga ledande befattningshavare 74 % 66 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) 1 (2 611) 1 (1 826) Dotterföretag (varav pensionskostnad) (2 293) (2 487) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) 2 (4 904) 2 (4 313) 1 Av moderföretagets pensionskostnader avser 732 (f.å.644) gruppen styrelse och VD. 2 Av koncernens pensionskostnader avser (f.å ) gruppen styrelse och VD MODERFÖRETAGET Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Fastighetsrörelsen, Sverige SID 24 sid 25

14 Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Moderföretaget Sverige (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Revisionsuppdrag Andra uppdrag Moderföretag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader Inventarier Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Fastighetskostnader Administrationskostnader Moderföretaget Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader Inventarier Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Fastighetskostnader Administrationskostnader Not 4 Jämförelsestörande poster I resultatposten ingår kostnader för nytt affärssystem samt ändrade principer för redovisning av indirekta kostnader i del av byggverksamheten. Not 5 Resultat från andelar i Koncernföretag MODERFÖRETAGET Resultatandel från kommandit- och handelsbolag Realisationsresultat vid avyttring av andelar Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Utdelningar Resultatandel från kommanditbolag Resultat från andelar i kommanditbolag utbetalda till koncernföretag Nedskrivning av fordringar och övriga värdepapper Moderföretaget Utdelning från dotterföretag Ränteintäkter, koncernföretag Resultat från andelar i kommanditbolag Nedskrivning av fordringar och övriga värdepapper SID 26 sid 27

15 Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Räntebidrag Moderföretaget Ränteintäkter Räntebidrag Kursförändringar finansiella poster Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader lån fastigheter Kursförändringar finansiella poster Moderföretaget Räntekostnader lån fastigheter Not 10 Byggnader och mark Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Valutaomräkningsdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Valutaomräkningsdifferenser Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Nedskrivning under året Avyttringar och utrangeringar Redovisat värde vid periodens slut Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skattekostnad i koncernen Moderföretaget Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Total redovisad skattekostnad i moderföretaget Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid periodens slut Koncern Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Moderföretag Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark SID 28 sid 29

16 Not 11 Inventarier Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 12 Pågående byggnation Koncern Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid periodens slut Not 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Resultatandel, insättningar och uttag i kommanditbolag Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Redovisat värde vid periodens slut SPEC AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Antal Andel Redovisat Redovisat Dotterföretag / Org nr / Säteandelar i % värde värde värde Flodén Byggnads AB, , Lerum , Ernst Rosén Alingsås Lerum AB, , Göteborg , Nääs Fabriker AB, , Göteborg , Nääs Fabriker Hotell och Resturang AB, , Göteborg Nääs Bostäder AB, , Göteborg , Markgruppen Rosén AB, , Göteborg , Ernst Rosén Invest AB, , Göteborg , Rosén Bizznizz AB, , Göteborg California Rosen Inc, San Diego, USA Spectrum Rosen LLC, San Diego, USA (75 %) Spectrum Rosen LLC II, San Diego, USA (75 %) Fastighetsaktiebolaget Truten, , Göteborg , Ernst Rosén Fastighets AB, , Göteborg , Vattugränd AB, , Göteborg Marstrand Turisthotell AB, , Göteborg Ernst Rosén Holding AB, , Göteborg Ernst Rosén Partner AB, , Göteborg Ernst Rosén Värdepapper AB, Göteborg , Andel i kommandit- och handelsbolag Moderföretag Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid periodens slut SID 30 sid 31

17 Konsoliderade kommandit- och handelsbolag i KONCERNEN KB Danska vägen 74, KB Anders Zornsgatan 25, KB Danska vägen 76-78, KB Anders Zornsgatan 36, KB Danska vägen 80-82, KB Danska vägen 84, KB S:t Pauligatan 20-30, KB Sättmaskinen, KB Danska vägen 86-96, S:t Pauligatan 1-16, HB Akropolis i Lerum, KB Platågatan 4, HB Brobacka i Lerum, KB Engelbrektsgatan 63, HB Brobacken 10 i Lerum, KB Nedre Fogelbergsgatan 4, HB Laggarns väg i Lerum, KB Nedre Fogelbergsgatan 6, HB Hantverksgatan i Lerum, KB Karl-Gustavsgatan 53-67, HB Åsenvägen 1 i Lerum, KB Brunnsgatan 1, HB Ahlströmersgatan 6, KB Övre Husargatan 14-26, HB Ö Kyrkogatan 3 i Alingsås, KB Västergatan 19-29, HB Sidenvägen 9A i Alingsås, KB Nordostpassagen 41-43, KB Kungsgatan i Alingsås KB Vegagatan 22-38, HB Färgaren 11 i Alingsås, KB Jungmansgatan 31-33, HB Torggatan 5-9 i Alingsås, KB Viktor Rydbergsgatan 14, HB Drottninggatan 7-11 i Alingsås, KB Viktor Rydbergsgatan 20, HB Kungsgatan i Alingsås, KB Falkenbergsgatan 14, HB Kungsgatan 24 i Alingsås, KB Utlandia, HB Brännås i Lerum, Not 14 Andelar i intresseföretag Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Redovisat värde vid periodens slut Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag Andel Andel Kapitalan- % % delens värde Redovisat värde Intresseföretag/ org nr, säte röster kapital i koncernen hos moderföretaget Direktägda Aranäs AB , Kungsbacka 50,0 50, Rabbalshede Kraft AB (publ) , Tanum 28,9 24, Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Omklassificeringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Avgående tillgångar Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början -390 Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Innehavet avser onoterade andelar. Not 16 Andra långfristiga fordringar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Fotrsättning på nästa sida SID 32 sid 33

18 Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 17 Pågående arbete för annans räkning Koncern Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader MODERFÖRETAG Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader Not 18 Eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Koncernen Vid årets början Årets resultat Utdelning Omräkningsdifferens utländskt dotterföretag Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Vid årets slut Moderföretag Vid årets början Årets resultat Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Vid årets slut Not 19 Avsättningar för uppskjuten skatt Uppskjuten skatteskuld Netto KONCERN Byggnader och mark KONCERN Byggnader och mark MODERFÖRETAGET Byggnader och mark MODERFÖRETAGET Byggnader och mark Not 20 Lån fastigheter Koncern Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Moderföretag Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Lånestockens genomsnittliga bindningstid för ränta på balansdagen uppgår till 43 månader. Koncernen har ingått räntederivatavtal om nominellt mkr (1 143 mkr) i syfte att fördela låneportföljens ränteförfall i enlighet med beslutad finanspolicy. Det teoretiska marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår på balansdagen till -76,3 mkr (-28,7 mkr). Då derivatavtalen ingåtts i säkringssyfte redovisas inte värdet av dessa i balansräkningen. Not 21 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Moderföretag Fastighetsinteckningar I fastighetsinteckningar ingår även ställda säkerheter av koncernföretag för moderföretagets skulder. SID 34 sid 35

19 Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Förutbetalda hyresintäkter Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Övriga poster Moderföretag Förutbetalda hyresintäkter Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Övriga poster Göteborg den 25 april 2012 Reine Rosén Ordförande Johan Rosén Gustav Edvardsson Min revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2012 Jan Malm Auktoriserad revisor Benny Rosén Per Rosén Thomas Lundh Verkställande direktör Revisionsberättelse Till årsstämman i Ernst Rosén AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Ernst Rosén AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman faställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ernst Rosén AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 25 april 2012 Jan Malm Auktoriserad revisor SID 36 sid 37

20 Styrelse Fastighetsförteckning Ledning Gustav Edvardsson född 1951 MBA, civilekonom och fil. kand. Entreprenöroch managementkonsult. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Möbelvision AB och Waxy Franschise Sweden AB. Styrelseledamot i Validera Älvsborg. Birgitta Hanning född 1967 Civilekonom. Adjungerad i styrelsen sedan Chef Affärsstöd Administration sedan Koncerncontroller Per Rosén född 1981 Copywriter. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Örgryte IS sedan Reine Rosén född 1951 Byggnadsingenjör. Styrelseordförande i Ernst Rosén AB sedan Styrelseledamot Verkställande direktör Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Rabbalshede Kraft AB sedan 2007, styrelseledamot i Aranäs AB. Thomas Lundh född 1954 Civilekonom, fastighetsjurist. Verkställande direktör i Ernst Rosén AB sedan Ekonomichef , fastighetschef Övriga uppdrag: Styrelseledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, Göteborgskretsen, Örgryte Bostads AB, Aranäs AB, Floden Byggnads AB. Benny Rosén född 1929 Byggmästare. Styrelseledamot i Ernst Rosén AB sedan Styrelsens ordförande Verkställande direktör Övriga uppdrag: Hedersordförande i Örgryte IS. Johan Rosén född 1978 Fastighetsförvaltare. Styrelseledamot sedan Styrelsesuppleant Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Flodén Byggnads AB, styrelsesuppleant i Aranäs AB. Fast.beteckning Adress Bygg/ Tax.v Total Antal Antal Yta (m 2 ) Yta (m 2 ) Garage- Omb. år Tkr yta (m 2 ) lägenheter lokaler lägenheter lokal platser Göteborg Lunden 22:15 Danska Vägen 69/ Liedstrandsgatan 3 46/ Lunden 22:9 Danska Vägen 73 33/ Lunden 25:23 Danska Vägen 79/ Torkelsgatan 1 37/ Lunden 25:26 Pärlstickaregatan 4 39/ Lunden 17:27 Danska Vägen Lunden 17:26 Danska Vägen Lunden 17:25,17:23 Danska Vägen Lunden 17:24 Danska Vägen Lunden 17:28 S:t Pauligatan Lunden 17:21 Danska Vägen Lunden 17:19 S:t Pauligatan Lunden 16:25 S:t Pauligatan 1/ Mäster Johansg. 8, Lunden 16:22 S:t Pauligatan Lunden 16:20 S:t Paulgatan Olskroken 1:17 Redbergsvägen 22 42/ L:a Redbergsgatan Bagaregården 5:10 Kungälvsgatan Lunden 3:4 Platågatan Lunden 25:24 Danska Vägen Lunden 25:25 Danska Vägen 75/ Pärlstickaregatan 2 40/ Lunden 17:22 Danska Vägen Kallebäck 4:5 Mejerigatan Heden 25:1 Engelbrektsgatan 63/ Hedåsgatan Vasastaden 12:4 Nedre Fogelbergsg Vasastaden 12:5 Nedre Fogelbergsg. 6 29/ Vasastaden 22:20 Karl Gustavsg Annedal 19:16 Brunnsgatan 1/ Västergatan 11 15/ Övre Husarg Annedal 19:19 Övre Husarg Annedal 19:17 Västergatan Olivedal 5:23 Nordostpassagen Olivedal 3:25 Vegagatan Olivedal 27:11 Jungmansgatan Stampen 26:1 Stampgatan 20 29/ Lorensberg 10:5 Viktor Rydbergsg 14 29/ Lorensberg 11:6 Viktor Rydbergsg Krokslätt 43:11 Falkenbergsgatan Krokslätt 82:19 Utlandagatan 6 8/ Gyllenkrooksgatan 10/ Rudedammsgatan Torp 24:6 Anders Zornsgatan 25 45/ Torp 27:5 Anders Zornsgatan 36 46/ Totalt Göteborg Fr. v. Thomas Lundh VD. Anställd sedan Birgitta Hanning Chef Affärsstöd Administration. Anställd sedan Daniel Holmén Chef Affärsstöd Fastighet. Anställd sedan Annika Fagrell Chef Affärsområde Öst. Anställd sedan Andreas Ekstrand Chef Affärsområde Väst. Anställd sedan 2007 SID 38 sid 39

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer