Marknadsföringsmaterial maj Mini Futures. En placering där du själv väljer risknivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföringsmaterial maj Mini Futures. En placering där du själv väljer risknivå"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial maj 2017 Mini Futures En placering där du själv väljer risknivå 1

2 Mini Futures en placering där du själv väljer risknivå Intresset för Mini Futures har ökat markant de senaste åren. En anledning till det ökade intresset är att många placerare uppskattar möjligheten att själva få välja risknivå på sina placeringar, och dessutom ha möjlighet att tjäna pengar både när marknaden stiger och när den faller. 2

3 Nordnets Mini Futures Nordnets Mini Futures emitterade av Nordea Bank AB (publ) är börsnoterade värdepapper kopplade till utvecklingen på en underliggande tillgång och de handlas normalt av mer aktiva placerare. Mini Futures kan t.ex. ha både aktier, aktieindex eller råvaror som underliggande tillgång. Du köper eller säljer Mini Futures på samma sätt som du handlar med aktier. Mer om Nordnet och Nordeas respektive roller finner ni på sidan 12 i denna broschyr. Mini Futures är en så kallad hävstångsplacering. Hävstångseffekten gör att det krävs en mindre summa pengar för att få samma exponering som om du hade köpt en aktie eller ett aktieindex direkt. För att du själv ska kunna välja vilken risk du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika Mini Futures på samma underliggande aktier, aktieindex och råvaror, med olika stor hävstång. En hög hävstång innebär hög risk och en Mini Future med låg hävstång har lägre risk. Mini Futures passar den som har en tro på att en aktie, aktieindex eller råvara ska stiga, eller falla. Tror du till exempel att en aktie ska stiga i värde kan du köpa en Mini Long. Stiger aktien kan din Mini Long procentuellt stiga mer i värde än aktien. Men om aktien faller kommer din Mini Long normalt att falla procentuellt mer i värde än aktien. Och tror du att aktien ska falla kan du köpa en Mini Short. Skulle aktien falla kommer värdet på din Mini Short att stiga i värde, dessutom med hävstång, samtidigt som den som köpt aktien ser sitt värde minska. Om aktien stiger faller värdet på din Mini Short, med hävstång. Mini Futures har en så kallad stop-loss-funktion, vilket innebär att du aldrig kan förlora mer än ditt placerade kapital. Mini Futures är komplexa och därför är det viktigt att du som vill handla Mini Futures förstår hur de fungerar. 3

4 Så fungerar Mini Futures Kapitalinsats och finansieringsnivå En Mini Future består av två delar: Kapitalinsats och finansieringsnivå. Kapitalinsatsen är helt enkelt det pris du betalar för en Mini Future. Finansieringen, lånet, tillhandahåller Nordea som emittent och för denna del betalar du ränta, räntan belastar dagligen Mini Futurens finansieringsnivå. Hävstång Hävstång kan i korthet beskrivas som kapitalinsatsens storlek i förhållande till den totala exponeringen mot den underliggande tillgången. Fördelen med hävstången i en Mini Future är att den ökar avkastningspotentialen, eftersom den medger större exponering med en mindre kapitalinsats, men det är viktigt att veta att den samtidigt ökar risken i placeringen. Ju större hävstång, desto större risk. För att du som kund ska kunna välja rätt Mini Future så erbjuder vi ett flertal Mini Futures med exponering mot samma underliggande tillgång, till exempel ett aktieindex, men med olika stor hävstång. Eftersom hävstången medför att värdet på en Mini Future kan röra sig relativt mycket på kort tid, passar den bäst för dig som är en aktiv och erfaren investerare som tittar till din depå ofta. Räkneexempel för hävstång finns ni på sidorna 6 och 8 under rubriken Värdet på en Mini Long och Värdet på en Mini Short. Stop loss-nivån ger ett skydd Varje Mini Future har ett inbyggt skydd, en så kallad stop loss. Stop loss-bufferten uttrycks i kronor och ören och visar hur stor skillnaden är mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. Storleken på bufferten beror på hur volatil (kursrörlig) och likvid den underliggande tillgången är. Exempelvis har en Mini Future med underliggande volatil aktie normalt en större buffert än en Mini Future med ett aktieindex som underliggande. Stop loss-nivån säkerställer att förlusten aldrig kan bli större än det placerade beloppet. Stop loss-nivån justeras varje dag. Mini Futures är open-ended Mini Futures har ingen förfallodag, utan är så kallade open-ended. Det innebär att de löper vidare tills placeringen når stop loss-nivån. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller (knockas) Mini Futuren och ett restvärde beräknas. I vissa fall kan Mini Futures förtidsinlösas enligt de slutliga villkoren. Meddelande om förtida inlösen sker senast 5 bankdagar innan inlösen. 4

5 Så fungerar Mini Futures, forts. Restvärde Skulle priset på den underliggande tillgången nå eller passera stop loss-nivån kommer emittenten, Nordea Bank AB (publ), avveckla positionen i de underliggande tillgångarna och beräkna ett restvärde. Restvärdets storlek kan variera och är beroende av till vilken nivå emittenten lyckats sälja eller köpa in de underliggande tillgångarna. I sämsta fall fastställs restvärdet till noll. Du kan aldrig förlora mer än ditt placerade belopp. Buy-back När värdet på en Mini Future har nått stop loss-nivån kan Nordea som emittent i vissa fall ställa en köpkurs som innehavarna kan sälja till. Köpkursen motsvarar det restvärde som beräknats. Detta ger innehavarna möjlighet att direkt kunna sälja sitt innehav och inte behöva vänta på att få pengarna utbetalade till sitt konto, vilket normalt tar 10 bankdagar. Obser vera att denna möjlighet är tidsbegränsad till börsens stängning samma dag som stop loss-nivån nåtts. Brett utbud Vi erbjuder flera olika Mini Futures, både Mini Long och Mini Short, med samma exponering mot samma underliggande tillgång. Det som skiljer dem åt är finansieringsnivån, stop loss-nivån och hävstången, vilket påverkar Mini Futurens pris, risk och avkastning. 5

6 Så fungerar Mini Long Med en Mini Long tjänar du pengar när den underliggande tillgången stiger och förlorar pengar när den faller. Vi erbjuder Mini Long på både aktier, aktieindex och råvaror och med denna placering kan du få en betydligt högre avkastning än om du köper aktien eller aktieindexet direkt, men även det omvända gäller. En Mini Future ger dig med andra ord en hävstång. Värdet på en Mini Long Så här beräknar du värdet på en Mini Long på en aktie: (Kurs på underliggande tillgång - finansieringsnivå) x eventuell valutakurs Här kommer ett exempel där vi visar på skillnaden mellan att placera i en Mini Long och att placera direkt i aktien: Aktiekurs: 100 kr Pris Mini Long: 25 kr Finansieringsnivå: 75 kr Aktie Min Long Hävstång: Aktiekurs/Pris = 100kr/25 kr = 4 Dag Aktie Utveckling aktie Mini Short Utveckling Mini Short Marknads-uppgång Mini Long 2 Dag 120 Aktie 20% Utveckling aktie 45 Mini Short -80% Utveckling Mini Short Marknads-nedgång % 5 80% I ovan exempel ser du hur värdet på din Mini Long påverkas vid en kursuppgång om 25 procent och hur en kursnedgång om 15 procent i den underliggande aktien påverkar värdet på din Mini Long. I båda exempel ser du hur din Mini Long och aktien stiger och faller med samma antal kronor, men den procentuella utvecklingen skiljer sig dock markant åt. Denna skillnad uppstår genom hävstången som finns i Mini Futuren, i detta fall 4 gångers hävstång. Avkastningen och förlusten har alltså varit fyra gånger så hög i Mini Long jämfört med om du hade köpt aktien, exklusive valuta- och räntekostnad och courtage. I exemplet ovan följer din Mini Long den underliggande aktiens värdeförändring fullt ut i kronor och ören, trots att du endast betalar en liten del av aktiens pris. Finansieringsnivån, det vill säga skillnaden mellan aktiekursen och det pris du betalade för Mini Long, tillhandahålls av Nordea. Kostnaden dras varje dag. 6

7 Så fungerar Mini Long, forts. Här kommer ett exempel som visar hur finansieringsnivån påverkar värdet på en Mini Long på en aktie. Räntan du betalar beror på ränteläget. Aktiekurs: 100 kr Finansieringsnivå: 75 kr Låneränta: 3 % (exempelränta) Finansieringsnivån per dag räknas ut räknas ut så här: Låneränta x (Finansieringsnivå/360 dagar) = 3 % x (75/360) = 0,0063 kr per dag. Det innebär att om aktiekursen den dagen är oförändrad kommer värdet på denna Mini Long att minska med 0,0063 kr den dagen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kapitalinsatsen faller från 25 till 23,50 kr under perioden. Finasieringsnivån stiger från 75 till 76,50 kr under perioden. Restvärde Om aktiekursen når stop loss-nivån kommer Mini Long att avnoteras från börsen. Restvärdet betalas automatiskt ut kostnadsfritt till innehavarnas konto 10 bankdagar efter slutdagen, om du inte sålt din Mini Long under buy-back-perioden. Se räkneexempel för en aktie nedan. Aktiekurs: 120 kr Finansieringsnivå: 100 kr Stop loss-nivå: 110 kr Anta att aktiekursen nu faller och når stop loss-nivån på 110 kr. Din Mini Long handelsstoppas för att avnoteras på börsen och Nordea fastställer ett restvärde. Mini Longens slutkurs fastställs som skillnaden mellan aktiens slutkurs och finansieringsnivån på Mini Long. Mini Longens slutkurs blir den snittkurs som Nordea lyckas avveckla positionen till under en period på tre handelstimmar från det att stop loss-nivån nåddes. Låt oss anta att aktiens slutkurs fastställs till 108 kr. Restvärdet beräknas då till 108 kr kr = 8 kr per Mini Long. 7

8 Så fungerar Mini Short Vi har Mini Short på både aktier, aktieindex och råvaror. Våra Mini Short fungerar på samma sätt som våra Mini Long, fast tvärtom. En Mini Short ökar i värde när den under liggande tillgången faller, dessutom med hävstång, samtidigt som den som köpt motsvarande aktie ser sitt värde minska. Om aktien stiger faller värdet på din Mini Short, med hävstång, men även det omvända gäller. Värdet på en Mini Short Så här beräknar du värdet på en Mini Short: (Finansieringsnivå - kurs på underliggande tillgång) x eventuell valutakurs Här kommer ett exempel där vi visar på skillnaden mellan att placera i en Mini Short och att placera direkt i aktien: Finansieringsnivå: 125 kr Pris Mini Short: 25 kr Aktiekurs: 100 kr Aktie Min Short Hävstång: Aktiekurs/Pris = 100kr/25 kr = 4 Dag Aktie Utveckling aktie Mini Short Utveckling Mini Short Marknads-uppgång Mini short 2 Dag 120 Aktie 20% Utveckling aktie 5 Mini Short -80% Utveckling Mini Short Marknads-nedgång % 45 80% I ovan exempel ser du hur värdet på din Mini Short påverkas vid en kursnedgång om 20 procent och hur en kuruppgång om 20 procent i den underliggande aktien påverkar värdet på din Mini Short. I båda exempel ser du hur din Mini Short och aktien stiger och faller med samma antal kronor, men den procentuella utvecklingen skiljer sig dock markant åt. Denna skillnad uppstår genom hävstången som finns i Mini Short, i detta fall 4 gångers hävstång. Avkastningen och förlusten har alltså varit fyra gånger så hög i Mini Short jämfört med om du hade köpt aktien, exklusive valuta- och räntekostnad och courtage. I exemplet ovan följer din Mini Short den underliggande aktiens värdeförändring fullt ut räknat i kronor och ören. Resten av värdet, finansieringsnivån, tillhandahålls av Nordea. 8

9 Så fungerar Mini Short, forts. Här kommer ett exempel som visar hur finansieringsnivån påverkar värdet på en Mini Short på en aktie. Aktiekurs: 100 kr Finansieringsnivå: 125 kr Låneränta: 3 % (exempelränta) Ränteintäkten per dag räknas ut så här: Kostnad för aktielån x (Finansieringsnivå/365 dagar) = 3 % x (100/365) = 0,0083 kr per dag. Det innebär att om aktiekursen den dagen är oförändrad kommer värdet på denna Mini Short att minska med 0,0083 kr den dagen. I en Mini Short får du en ränta för likviden som om du blankar aktien. Stop loss i Mini Short Varje Mini Short har en stop loss, ett inbyggt skydd. Om aktiekursen når stop loss-nivån kommer Mini Short att avnoteras från börsen. Nordea beräknar då ett eventuellt restvärde. Restvärdet betalas automatiskt ut kostnadsfritt till innehavarnas konto 10 bankdagar efter slutdagen, om du inte sålt din Mini Short under buy-back-perioden. Så här beräknas restvärdet Finansieringsnivå: 125 kr Aktiekurs: 100 kr Stop loss-nivå: 115 kr Anta att aktiekursen stiger och når stop loss-nivån på 115 kr. Din Mini Short handelsstoppas då på börsen och Nordea fastställer ett restvärde. Mini Shortens slutkurs fastställs som skillnaden mellan finansieringsnivån och aktiens slutkurs. Mini Shortens slutkurs blir den snittkurs som Nordea lyckas köpa in positionen till under en period på tre handelstimmar från det att stop lossnivån nåddes. Låt oss anta att aktiens slutkurs fastställs till 118 kr. Restvärdet beräknas då till 125 kr kr = 7 kr per Mini Short. 9

10 Välj rätt Mini Future Placerare har olika marknadstro. En del tror att en aktie, aktieindex eller råvara ska stiga eller falla lite, medan andra tror att uppgången eller nedgången ska bli kraftig. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också. För att tillgodose alla önskemål vad gäller avkastning och risk har vi i samarbete med Nordea som emittent börsnoterat ett stort antal Mini Long och Mini Short på samma underliggande tillgång. På så sätt kan du själv hitta den Mini Future som både passar din marknadstro och den risk du är villig att ta. På ser du hela vårt utbud. Så tyder du börskoden Varje Mini Long respektive Mini Short har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: MINI L VOLVO NORDNET 1. MINI L talar om att du tjänar pengar om den under liggande tillgången stiger i värde. VOLVO talar om att värdepappret är kopplat till Volvoaktiens utveckling. 1 är ett löpnummer och används för att hålla isär Mini Futurerna från varandra. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är arrangör av produkten. I kortnamnet MINI S ABB NORDNET 2. MINI S talar om att du tjänar pengar om den underliggande tillgången faller i värde. ABB talar om att värdepappret är kopp lat till ABB:s aktieutveckling. 2 är ett löpnummer och används för att hålla isär Mini Futurerna från varandra. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är arrangör av produkten. Viktigt att veta Så här handlar du Nordeas Mini Futures är börsnoterade på Stockholmsbörsen och handlas på samma sätt som aktier. Nordea ser till att det under normala marknadsförhållanden finns både köp- och säljkurser. Det gör att du kan handla Mini Futures och du väljer själv hur länge du vill behålla dem under börsens öppettider och normala marknadsförhållanden. Våra Mini Futures handlas styckvis. Om exempelvis en Mini Long kostar 100 kronor innebär ett köp av Mini Long att du får betala kronor. Kostnader och avgifter När du handlar Nordnets Mini Futures emitterade av Nordea betalar du inget courtage om du handlar via din Nordnet depå. Om du handlar via annan bank eller nätmäklare betalar du normalt courtage, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en finansieringskostnad för finansieringsdelen. Kostnaden varierar beroende på både vilken underliggande tillgång placeringen är kopplad till och om det är en Mini Long eller en Mini Short. 10

11 Kostnadsexempel (utan courtage) Pris vid köp Mini Future för 100 kr Finansieringsdel 200 kr Finansieringskostnad för 30 dagar Finansieringsdel efter 30 dagar Nytt pris Mini Future (underliggande oförändrat) Beräkning 100 kr 200 kr x 3,00 % x (30/365 dagar) 200 kr + 0,494 kr 100 kr - 0,494 kr Belopp 100 kr 0,494 kr 200,494 kr 99,506 kr I exemplet ovan har vi beräknat finansieringskostnaden för en Mini Future under 30 dagar. Ränta-på-ränta effekten är inkluderad i beräkningen av finansieringsnivån. Courtage och spread är inte inkluderat i räkneexemplet. Dokumentation Syftet med denna broschyr är att ge en kort introduktion till Nordnets Mini Futures. För respektive Mini Future finns Slutliga villkor. Mini Futures emitteras under Nordea Bank AB (publ):s Warrant- och Certifikatprogram ( Grundprospektet ). Det är viktigt att du tar del av både Slutliga villkor och det av den irländska central banken godkända Grundprospektet innan du köper Mini Futures. Skatter Handel med finansiella instrument kan medföra beskattning. Nordnet ger inte råd kring beskattning. Vid frågor kring skatter vänligen vänd er till en lämplig skatteexpert eller revisor. Beskrivning av samarbete mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordnet Bank AB Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ) och Nordnet Bank AB ( Nordnet ) har ett samarbete avseende utgivande och försäljning av finansiella instrument av typen Mini Futures. Inom ramen för samarbetet agerar Nordea emittent (utgivare) innebärande att de Mini Futures som erbjuds av Nordnet och som innehåller beteckningen nordnet i börskoden är utgivna av Nordea och en del av samarbetet. Nordeas roll är att tillhandahålla själva instrumentet, att erbjuda köp- och säljkurser (market making) och andra administrativa tjänster. Som kompensation för utförandet av dessa tjänster erhåller Nordea en del av de avgifter som tas ut ur Mini Futuren över tid (se avsnitt om [avgifter och kostnader på sidan 12]. Nordnets roll är att beställa och distribuera de av Nordea utgivna instrumenten via sin plattform Nordnet Markets samt att tillhandahålla broschyrer, eventuell kundkontakt, marknadsföringsmaterial mm. Vill du veta mer? Du hittar mer information om Nordnets Mini Futures på nordnet.se 11

12 Risker med Mini Futures Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Mini Futures. Mer information finns på sidorna i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s Warrant- och Certi-fikatprogram. Information om emittenten finns i Grundprospektet, som du kan hämta på närmaste Nordeakontor eller på investor-relations/upplaning-och-kreditbetyg/prospekt/nordea-bank-ab-publbase-prospectus/. Välj subkategori NBAB - Warrants & Certificates (NBAB & NBF previous issuer). Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.se. Kreditrisk Vid köp av Nordnets Mini Futures tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med negativ outlook enligt Standard & Poor s och Aa3 enligt Moody s. Observera att ratingen kan ändras. Mer information finns på och com. Marknadsavbrott och andra särskilda händelser Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga. Marknadsrisk Värdet på din Mini Future påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och låneräntan. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på Mini Futures. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Mini Futures (man säger då att de är illikvida). Valutarisk Du som köper Mini Futures bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att en Mini Future kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad. 12

13 Fördjupningsavsnitt Den underliggande tillgången Terminer som underliggande tillgång En termin är en överenskommelse om att köpa eller sälja ett bestämt antal, till exempel en råvara, till ett förutbestämt pris (terminspris) vid en fastställd tid i framtiden (förfallodagen). För Mini Futures utgivna av Nordea Bank AB (publ) med en råvara eller ett aktieindex som underliggande tillgång är det ofta en termin som är kopplad till Mini Futuren. Vid bestämmande av vilket terminskontrakt som ska användas väljs ofta det som har bäst likviditet. Eftersom terminskontrakten har en förfallodag så väljer man löpande att byta till en termin som har lite längre tid kvar till förfall, man gör en så kallad terminsrullning. Terminskontrakten rullas ofta månadsvis eller kvartalsvis, men det kan skilja sig åt beroende på hur likvitt terminskontraktet är. Rullande terminskontrakt kan både ha en negativ och en positiv effekt på Mini Futurens pris och påverka finansieringsnivån, skillnaden justeras på samma sätt som när räntekostanden justeras i finansieringsnivån. En marknad med stigande terminspriser brukar kallas för contango, då kostar vanligtvis det nya terminskontraktet mer än vad det aktuella terminskontraktet kan säljas för. En marknad med fallande terminspriser brukar kallas för backwardation, då kostar det nya terminskontraktet vanligtvis mindre än vad de aktuell terminskontraket kan säljas för. Eventuell skillnad mellan priset på terminskontrakten justeras i finansieringsdelen i Mini Futuren. Ibland handlas terminskontrakt på råvaror och aktieindex i en annan valuta än den valuta i vilken de är emitterade. I dessa fall uppstår en valutarisk som kan påverka Mini Futurens pris, såväl positivt som negativt. Råvaror Råvaror handlas normalt i terminskontrakt. En kursutveckling i den underliggande terminen kan ha både en negativ och en positiv påverkan på Mini Futurens värde. Aktieindex (med terminer som underliggade) Aktieindex handlas i normalt i terminskontrakt. En kursutveckling i den underliggande terminen kan ha både en negativ och en positiv påverkan på Mini Futurens värde. Aktier/Aktieindex (aktiekorg) Aktier handlas på börsen. Det innebär att Mini Futuren är kopplad till priset på den underliggande aktien. En kursutveckling i den underliggande aktien kan ha både en negativ och en positiv påverkan på Mini Futurens värde. 13

14 Marknadsräntan Marknadsräntan gör att finansieringsnivån stiger på daglig basis och därigenom minskar värdet på din Mini Future. Marknadsräntan beräknas som summan av räntebasen och räntebasmarginalen. Räntebasen bestäms utifrån den underliggande tillgångens valuta, vilket innebär att om den underliggande tillgången är denominerad i svenska kronor kommer räntebasen att vara 3-månaders STIBOR. I exempelvis en Mini Long med EURO STOXX 50 som underliggande tillgång kommer marknadsräntan att bestå av räntebasen 3-månders EUONIA plus en räntebasmarginal. Räntebasmarginalen skiljer sig åt mellan olika Mini Futures. Paritet Pariteten i en Mini Future förklarar hur många Min Futures som motsvarar en enhet i underliggande tillgång. T.ex. för en Mini Long på Volvo är pariteten 1 och det betyder att du som investerar behöver köpa en Mini Long på Volvo för att det ska motsvara ett köp av en volvoaktie. Det betyder också att en Mini Long på Volvo rör sig med exakt lika många kronor och ören som volvoaktien rör sig. Om du instället köper en Mini Long på DAX, där pariteten är 1000 betyder det att du som investerare måste köpa 1000 st Mini Long på DAX för att investeringen ska motsvara en enhet av DAX index. DAX index är denominerad och handlas i euro tillskillnad mot Mini futuren som handlas i svenska kronor. Valutarisken i en Mini Future beskrivs närmare i avsnittet Risker med Mini Futures. Vanligtvis är pariteten i en Mini Future 1, men för tillgånger tex Olja och DAX Index, där en enhet handlas i större belopp kan pariteten vara större. 14

15 Disclaimer Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordnets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordnet Bank AB. All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns tillgängliga på Nordnet s webbtjänst eller i andra applikationer och programvaror riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om erbjudanden från Nordnet, av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat. Samtliga besökare/användare till/av Nordnets webbtjänst och/eller övriga applikationer, såväl privatpersoner som företag, presumeras ha läst igenom och godkänt användarvillkoren på Om Nordnet Organisationsnr: Kontakt: Mer information Har du frågor, ring oss på eller maila 15

16 Anteckningar 16

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Följer marknaden till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial januari Följer marknaden till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial januari 2017 Följer marknaden till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Bull & Bear. En placering med klös

Bull & Bear. En placering med klös Bull & Bear En placering med klös Marknadsföringsmaterial 08/2017 1 Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober Följer marknaden till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial oktober Följer marknaden till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial oktober 2016 Följer marknaden till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011 MINILONG Avseende: EUR/SEK Med noteringsdag: 22 februari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

SHRT OMX H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMXS30. Noteringsdag: 22 april 2013

SHRT OMX H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMXS30. Noteringsdag: 22 april 2013 SHRT OMX H Avseende: OMXS30 Noteringsdag: 22 april 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet

Läs mer

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR)

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 26.5.2016 Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) Börshandel med flera olika underliggande tillgångar och små handelskostnader Teckningstid: Löpande Underliggande tillgång: Aktier,

Läs mer

Certifikat BEAR STL HA

Certifikat BEAR STL HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BEAR STL HA Avseende: StatoilHydro ASA Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor ersätter per den 16 december 2011 tidigare

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Certifikat BULL ICA X3 H

Certifikat BULL ICA X3 H Certifikat BULL ICA X3 H Avseende: ICA Gruppen AB Noteringsdag: 29 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: OMXS30 Index Med noteringsdag: 09 jun 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Certifikat BULL OLJA H

Certifikat BULL OLJA H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BULL OLJA H Avseende: Terminskontrakt olja ( LCO ) Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor ersätter per den 24 november

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: Stora Enso Oyj Swedish Match AB Millicom International Cellular SA Tele2 AB Med noteringsdag: 29 april 2011

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 11oktober 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer