INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION INNAN DU BÖRJAR"

Transkript

1 Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva ut sidan 11 Skalenlig ritning sidan 11 Bild i valfritt format - inte skalenlig sidan 16 Om du inte hittar bygglov sidan 18 Vattenledningar i marken (översvämning, borrning, dränering, utgrävning) sidan 20 Detaljplan Gällande planer Vad är en detaljplan? Ta fram gällande planer sidan 21 sidan 21 sidan 24 Lantmäteriakter Tomtens gränser - Förrättningsakt Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar Servitut Förrättningsakter Ta fram en förrättningsakt sidan 29 sidan 33 sidan 34 sidan 34 sidan 35 Kartor Primärkarta med höjdkurvor-för ansökan av bergvärme Polygonpunkter/fixpunkter Ta fram polygon- eller fixpunkter sidan 40 sidan 45 sidan 45 Övrigt Kolonilott- ritningar/vatten etc Bevarandeprogram Ta fram bevarandeprogram Fornlämningar Geoteknik Snabbmanual sidan 49 sidan 50 sidan 52 sidan 56 sidan 58 sidan 59 1

2 INFORMATION INNAN DU BÖRJAR För att starta en sökning behöver du en fastighetsbeteckning. Om du inte har en gällande beteckning så kan du ta fram den med hjälp av de vita pärmarna vid datorerna eller genom fastighetskartan på datorn (se manualen sidan 3 för vidare instruktioner). 2

3 VAD ÄR EN FASTIGHET? Många menar en byggnad när de talar om en fastighet. Vi menar ett mark- eller vattenområde när vi talar om en fastighet. Se kartan nedan för exempel över fastigheten Backa 21:17 (blåmarkerad på kartan nedan) som sträcker sig över både land och vatten samt berör ett flertal byggnader. En fastighetsbeteckning består av ett traktnamn, kvartersnummer och tomtnummer. Enbart siffror RÄCKER INTE om du vill kunna söka information här, exempel: 2:57 = FEL Haga 2:57 = RÄTT SÖK FASTIGHETSBETECKNING För att söka i våra system behöver du veta fastighetens gällande fastighetsbeteckning. Har du ingen fastighetsbeteckning så kan du med hjälp av en gatuadress söka fram beteckningen i den vita pärmen alternativt ta fram beteckningen i Fastighetskartan som du hittar under Kartor i startläget (se nästa sida). Observera att vi endast har information om fastigheter inom Göteborgs kommun! 3

4 Sök efter en fastighet genom att välja Kartor i startläget den digitala kartan öppnas. I Fastighetskartan trycker du på Välj för att söka med något av alternativen fastighetsbeteckning, gatuadress (gata med nummer) eller gatunamn. Du kan även leta upp fastigheten genom att söka i kartan. I kartan kan du även välja att visa särskild information. Markera ditt val under SKIKT i högra sidan. Du kan exempelvis välja att visa byggnader eller gatunamn på kartan. Om du under rullisten för Välj väljer Fastighet så kan du söka efter fastighetsbeteckningen t.ex. Backa 21:17 fastigheten blåmarkeras då i kartan. Om du väljer Adress_tab skriver du in hela gatuadressen t.ex. Exportgatan 33 4

5 adressen markeras. Vid val av Gatunamn skriver du in gatunamnet t.ex. Exportgatan gatan markeras i kartan. Översiktskarta Verktygsfält I översiktskartan kan du snabbt förflytta dig inom kommunen. I verktygsfältet kan du markera önskat verktyg. Zoom-knapparna i verktygsfältet kan hjälpa dig att exempelvis förstora eller förminska. Tryck på önskad verktygssymbol och klicka i kartan. Pdf-knappen använder du om vill skapa en karta för utskrift, mejla eller spara på usb. Zoom in Zoom ut Skapa pdf Flytta kartbilden Mät i kartan Avmarkera val 5

6 FASTIGHETSINFORMATION Med hjälp av informationsknappen i så kan du i fastighetskartan klicka på fastigheten och ta fram en enkel FIR-rapport eller Avancerad FIR-rapport för att läsa en fastighetsinformation. I rapporterna kan du bland annat hitta lagfaren ägare (Avancerad FIR-rapport), gällande gatuadress, servitut, rättigheter och gällande planer. Ta fram fastighetsinformation: Klicka på i -knappen med en pil som du hittar i verktygsfältet. Klicka sedan på fastigheten i kartan klicka på Enkel FIR-rapport Fastighetsinformationen öppnas. För att öppna en Avancerad FIR-rapport måste du logga in med följande uppgifter användarnamn: arkiv lösenord: arkiv Välj sedan informationstyp visa rapport. 6

7 LAGFAREN ÄGARE Ägaruppgifter hittar du i fastighetsinformationen (se sidan 6). För att kunna ta fram uppgifter som lagfaren ägare, tomträttshavare och tidigare ägare måste du öppna en Avancerad FIR-rapport. För att öppna en Avancerad FIR-rapport måste du logga in med följande uppgifter användarnamn: arkiv lösenord: arkiv Välj informationstyp visa rapport. För att mejla, spara rapporten på usb eller skriva ut på A4 högerklickar du på rapporten välj print välj att mejla, spara på usb eller skriv ut A4. Ägare för flera fastigheter: Om du vill ha ägaruppgifter för flera fastigheter måste du öppna rapporterna för varje fastighet, det finns tyvärr inget sätt att markera flera eller effektivisera sökningen. Du kan också vända dig till Metria som kan leverera fastighetsinformation mot en avgift, du kan kontakta dem via mejl: 7

8 RITNINGAR/BYGGLOV När du ska bygga nytt eller förändra lämnar du in en bygglovansökan. Med denna kan det finnas ritningar, skriftliga handlingar, slutbevis, slutbesked, geotekniska undersökningar med mera. Vårt samlade namn för dessa handlingar är bygglovhandlingar. Byggloven ligger sorterade på fastighetsbeteckning. För att hitta beviljade bygglov måste du ha en gällande fastighetsbeteckning (se sidan 3). När du har en fastighetsbeteckning kan du gå vidare på denna sida. Om du inte hittar dina ritningar och bor i radhus, kedjehus, parhus eller enbostadshus kontakta personalen innan du börjar söka (se sidan 18-19). Börja sökningen efter bygglovhandlingar genom att klicka på bilden Ritningar: Du får nu upp vårt digitala bygglovsystem där du gör sökningen med gällande fastighetsbeteckning. Klicka på texten Bygglov : (Om ikonen inte finns där har uppkopplingen misslyckats. Stäng då alla fönster och öppna igen - GÖR DETTA 2 GÅNGER) 8

9 Till höger visas tre vita fält, skriv din fastighetsbeteckning i det mittersta fältet och tryck på Sök. GLÖM INTE TRAKTNAMN t.ex. Haga 2:3 Nu ska din fastighetsbeteckning bli synlig under Funna värden. Här kan flera beteckningar synas. Dubbelklicka på din fastighetsbeteckning för att starta sökningen. Observera att sökningen tar tid! Så länge som du kan se den gröna sökindikatorn i nedre delen av fönstret så pågår sökningen, vänta! När sökningen är färdig får du upp en träfflista. Om du inte får någon träff gå vidare till sidan Träfflistan går inte att skriva ut eller spara ner. Du får gärna fota eller skriva av den. Träfflistan innehåller de bygglovärenden som vi har digitalt sparade för fastigheten. Ärendena är sorterade efter datum (observera att vi inte har någon information om byggår, de datum 9

10 som du ser i listan gäller för bygglovärendet). Du kan i texten se vad ärendet handlar om. I exemplet nedan är det första bygglovärendet för fastigheten Haga 2:3 från år 1911 och handlar om en nybyggnad av flerfamiljshus. För att titta på bygglovhandlingar i ett ärende så klickar du på en av miniatyrbilderna du kan se i högra sidan. Observera att arkivpersonal inte får göra urvalet till dig! Klicka på en miniatyrbild för att öppna upp och titta på den. Det går tyvärr bara att spara en bild i taget (se instruktioner för hur du gör nedan)! Alternativet för dig med många ärenden är att du 10 Vill du spara/skriva ut bilden? Ja följ manualen Nej stäng bilden genom att klicka på röd fyrkant i övre högra hörnet.

11 beställer alla bygglovhandlingar (alla bilder) på en cd-skiva. Kostnaden för en cd-beställning är 200 kronor per fastighetsbeteckning. Beställningen kan du antingen göra via kommunens webbportal eller genom att kontakta arkivpersonal under arkivets besökstider. MEJLA, SPARA PÅ USB ELLER SKRIVA UT Oavsett om du ska mejla, spara på usb eller skriva ut bilden så måste du följa samma instruktioner. Du måste först bestämma dig för om du vill ha bilden skalenlig (sidan 11) eller i ett bestämt format, vilket då inte blir skalenligt (sidan 16). Att mejla, spara på usb och skriva ut A4-papper är kostnadsfritt. Utskrifter på större format än A4 kostar 40 kronor per utskrift och kan endast genomföras under arkivets besökstid. Observera att vi endast tar emot kortbetalning. SKALENLIG RITNING Om du vill skapa en skalenlig ritning så kan du inte bestämma formatstorlek. Så här skapar du en skalenlig bild för utskrift, mejla eller spara på usb: Längst upp i verktygslistan hittar du en knapp med en röd ruta som heter storlek = utskriftsformat. För att spara, mejla eller skriva ut en bild måste du klicka på den röda rutan. 11

12 En röd ruta syns nu på bilden vilket är det område som kommer sparas. En utskrift av bilden till vänster skulle se ut såhär (området inom den röda rutan): OM din bild inte har en svart ram runt sig måste du klicka på F2 på tangentbordet för att skapa en skalenlig bild. Så här ser en bild med svart ram ut. Om din bild har en svart ram behöver du INTE trycka F2. Välj i stället formatstorlek så att den röda rutan täcker det område du vill spara (se nästa sida). 12

13 Endast det område som finns inom den rödmarkerade rutan kommer kunna skrivas ut, sparas eller mejlas. För att öka den röda rutan och få med mer av bilden behöver du öka storleken på rutan: I verktygsfältet till höger om storleksknappen finns en liten pil, klicka på pilen för att välja formatstorlek. En rullist öppnas då och du kan välja mellan formaten A4, A3, A2, A1 och A0. För bästa utskrift: Markera det format (A4, A3, A2, A1 eller A0) som gör att den röda rutan täcker området du vill skriva ut. Undvik att ta med för mycket av det vita området/kanten runt bilden. Flytta på röda rutan eller rotera rutan: För att flytta det röda området håller du muspekaren över det röda området klicka och håll nere vänster musknapp dra det röda området till önskad plats släpp musknappen. För att rotera den röda rutan högerklickar du på rutan rutan roterar nu mellan liggande och stående format. Liggande Stående 13

14 När du är nöjd med placering av röda rutan klickar du på symbolen skriv ut i verktygsfältet för att få valet att skriva ut, spara eller mejla. Efter några sekunder kommer fyra val upp på skärmen. Du kan antingen skicka bilden som e-post, spara på usb, skriva ut A4 eller skriva ut A3-A0 och betala vid disk. Att mejla eller spara på usb är gratis! Skicka som e-post när du klickar på valet så öppnar sig ett nytt fönster. I fältet mottagare fyller du i mejladressen som du vill skicka bilden till (om du vill skicka till flera mejladresser använder du kommatecken mellan adresserna). erna). Du kan inte komma åt internet via våra datorer och kommer därför inte kunna kontrollera om mejlet kommit fram. Spara på eget usb när du väljer att spara bilden på usb öppnar sig ett nytt fönster. Glöm inte att sätta i ditt usb-minne! I fältet File name döper du bilden klicka Save rutan försvinner. Bilden ska nu vara sparad på ditt usb. Du kan tyvärr inte öppna ditt usb på våra datorer på grund av säkerheten. Men om du sparar ytterligare en fil på usb-minnet så öppnar sig minnet net och du kan se om den filen ligger sparad. Ta ut usb-minnet när du är klar ( säker borttagning finns inte på datorn). 14

15 Skriv ut endast A4 Vid val av A4-utskrift kommer bilden ut på närmaste skrivare, det finns två stycken på borden vid självbetjäningsdatorerna. Skriv ut A3-A0 betala vid disk Detta val går endast att göra under arkivets öppettider. Genom att klicka på valet skickar du bilden till personalens datorer. Personal kan därefter hämta upp den sparade handlingen och skriva ut mot betalning. Titta efter ett litet klistermärke högst uppe på dataskärmen med datorns publika nummer och gå till personalen vid disken och tala om vilket nummer din dator har samt vilken storlek du valt på den röda rutan när du sparat bilden. Vi tar endast emot betalkort! När du är färdig stänger du bilden genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet. 15

16 BILD I VALFRITT FORMAT INTE SKALENLIG Längst upp i verktygslistan hittar du en knapp med en röd ruta som heter storlek = utskriftsformat. För att spara, mejla eller skriva ut en bild måste du klicka på den röda rutan. En röd ruta syns då på bilden vilket är det område som kommer sparas. En utskrift av bilden i exemplet ovan skulle bli så här: I verktygsfältet till höger om storleksknappen finns en liten pil, klicka på pilen för att välja formatstorlek. En rullist öppnas då och du kan välja mellan formaten A4, A3, A2, A1 och A0. Området utanför den röda rutan kommer INTE med på utskriften. Placera därför den röda rutan så att den täcker hela området du vill få med. 16

17 Flytta på rutan: Håll muspekaren på det röda området klicka och håll nere vänster musknapp. Flytta muspekaren till önskat område. Släpp musknappen. Snurra på rutan: Håll muspekaren på det röda området och högerklicka på musen. Liggande Stående Ändra utskriftsområde (röda rutan): Ställ muspekaren precis i ett av hörnen på den röda rutan. Muspekaren ändrar sig då från en korspil till en dubbelpil När du ser dubbelpilen klickar du och håller ner vänster musknapp för att dra ut/in den röda rutan så att den täcker det område du vill ha. Släpp vänster musknapp. Peka i rutans hörn Dra ut/in rutan Släpp musknappen 17

18 OM DU INTE HITTAR NÅGRA BYGGLOV 1. Den vanligaste orsaken till fel beror på att fastighetsbeteckningen inte stämmer. Dubbelkontrollera att det är rätt fastighetsbeteckning med traktnamn. Kontrollera också att du inte slagit in ett extra mellanslag mellan bokstäverna och siffrorna. En fullständig fastighetsbeteckning kan t.ex. vara Haga 1: Vi har endast information om fastigheter inom Göteborgs kommun! Göteborgs kommun har inte alltid varit så stor som den är idag. Om ditt hus byggts innan ditt område införlivades med Göteborg är det inte alltid du kan hitta handlingar. Olika delar av kommunen har införlivats med Göteborg vid olika tidpunkter. När ett område har införlivats har vi tagit över de bygglovhandlingar som funnits hos de införlivade kommunerna och socknarna. Beroende på hur fullständig överlämningen har varit kan det finnas brister i informationen. Ett exempel på detta är södra skärgården som införlivades 1974 och där det saknas en del handlingar. 3. Har din fastighet nyligen avstyckats från en annan fastighet? Bygglovhandlingarna kan i dessa fall ligga kvar på en äldre beteckning och om den äldre fastigheten i sin tur avstyckats kan handlingarna i sällsynta fall ligga kvar på beteckningen två steg bakåt. 4. Bor du i en byggnad som ligger över flera fastigheter? I exemplet till höger är byggnaden uppdelad i flera fastigheter (beteckningar). Indelningen markeras av de svarta linjerna och på kartan kan du också se siffror som är beteckningar inom Vasastaden. I dessa fall kan ritningarna vara placerade på en av de andra beteckningarna inom byggnaden (ofta den lägsta). 18

19 5. Bor du i radhus, kedjehus, parhus eller någon annan byggnad där husen runt omkring ser ut att vara byggda efter samma ritning? Det är vanligt att en gemensam bygglovansökan (ritningar och skriftliga handlingar) lämnas in när ett större område planeras. Handlingarna finns i dessa fall inte registrerade på varje fastighet utan på en av fastigheterna i området (ofta den med lägst beteckning). Flera radhusområden som ligger intill varandra kan också byggas i flera etapper och handlingarna kan då ligga på den lägsta beteckningen i ett intilliggande område. Kontakta arkivpersonal för hjälp under arkivets besökstider. 6. Är bygglovet helt nytt? Vi har en fördröjning med inläggning av handlingar i det digitala systemet, det kan ta 1-2 månader innan handlingen digitaliserats och hunnit in i systemet. Under denna tid är handlingarna hos vårt skanningsföretag. Du kan vända dig till vår bygglovavdelning vid infodisken för att se om handläggaren har kvar några handlingar i ärendesystemet. 7. Vissa handlingar finns endast på papper, alltså inte i databasen. De flesta av dessa handlingar kan du hitta hänvisningar till i vår äldre bygglovdatabas (tillgänglig under arkivets besökstid). Det kan stå en av tre saker: G Geo, K Beräkn eller Ö Handling. Det ser ut såhär i träfflistan i vår äldre bygglovdatabas: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 8. Geoteknik och konstruktionsberäkningar gjorda före 1982 saknar register. Manuell sökning av arkivpersonal under arkivets besökstid krävs för att ta reda på om det finns några handlingar, sökningen görs på fastighetsbeteckningen (observera att fastighetsbeteckningen kan ha ändrats med tiden). Du kan även kontakta våra geologer per mejl för att se om de har något material: Glöm inte att uppge fastighetsbeteckning! 19

20 VATTENLEDNINGAR I MARKEN (ÖVERSVÄMNING, BORRNING, DRÄNERING OCH ANNAN UTGRÄVNING) Ritningar över vattenledningar i marken lämnas in till oss i samband med en bygglovansökan. Ritningarna sparas digitalt på fastighetsbeteckningen. Följ manualen på sidan 8 (ritning/bygglov) för hur du hittar ritningarna. Om du inte hittar vattenledningar Tyvärr är det inte alltid det finns ritningar över vattenledningar. Chansen att du hittar ritningar ökar för ett nyare hus i och med att inlämnandet av handlingarna blivit bättre med tiden. Om du inte hittar en ritning över vattenledningar kan du göra följande: Kontakta förvaltningen kretslopp och vatten för att få anslutningspunkter från ledningar som finns i vägen till din fastighet. Med hjälp av anslutningspunkter kan du i bästa fall göra en kvalificerad gissning om vart ledningarna går. Telefonnummer: Mejl: Det kan även finnas andra ledningar i mark som exempelvis eleller teleledningar vilket vi inte har här. Använd ledningskollen för att ta reda på var kablar/ledningarna finns. Kundservice Göteborgs Energi AB Telefonnummer:

21 GÄLLANDE PLANER I fastighetsinformationen (se sidan 6) hittar du även information om vilka planer som är gällande för fastigheten under rubriken Planer. Där kan du se om en fastighet berörs av en gällande detaljplan, stadsplan, avstyckningsplan, områdesbestämmelser med mera. Den inskannade plankartan och planhandlingen hittar du i bestämmelsekartan (se sidan 24). Vill du titta på en plan skriv då av planens nummer och läs vidare i manualen för hur du tar fram den. I exemplet nedan kan du se hur planinformationen för en fastighet kan se ut i en enkel FIR-rapport (sidan 6). Fastigheten berörs av gällande detaljplan 1480K-II Under planinformationen kan du även hitta information som att fastigheten berörs av fornlämningar (se mer sidan 32). Finns inga gällande planer gäller plan- och bygglagen som du hittar på Boverkets hemsida. VAD ÄR EN DETALJPLAN? Detaljplan eller annan plan reglerar bygglov. Vid bygglovansökan ska dina förändringar inte strida mot gällande plan. Nedan följer en introduktion till vad en plan är och hur de används. Om du redan vet detta kan du gå vidare till sida 24. Glöm inte att se efter om din fastighet ligger inom Göteborgs bevarandeprogram (sidan 49). Planer är juridiska dokument som reglerar hur ett visst område ska se ut. En plan kan tala om var det får byggas, hur högt det får byggas och var vissa typer av verksamheter får finnas inom området etc. 21

22 Översiktsplan Inom Göteborgs kommun finns en övergripande översiktsplan, som du hittar på kommunens webbportal under fliken Bygga & Bo. Översiktsplanen ligger som grund i ett detaljplanearbete. Pågående plan- och byggprojekt På arkivet har vi inga planer som är under arbete dvs. vi på arkivet kan INTE kan svara på några frågor gällande framtidsplaner för ett område. Information om de planer som är på gång läggs kontinuerligt upp på Göteborgs kommuns webbportal under fliken Bygga och bo. Om du vill veta vilka plan- eller byggprojekt som är på gång så kan du hitta information på webbportalen. Här finns även telefonnummer till planhandläggaren och information om hur långt planen har kommit i planprocessen. På arkivet finns de planer som är klara, de planer som antagits och som idag är juridiskt giltiga. Inom Göteborgs kommun har det genom tiderna gjorts olika planer som har haft olika planbenämningar. Fram till 1987 kallades det som vi idag kallar för detaljplan för stadsplan. Du kan också stöta på avstyckningsplaner, områdesbestämmelser, byggplaner eller ändringar i plan. Gemensamt för dem alla är att de är juridiska dokument som reglerar byggrätten inom området. De inskannade planerna som du kan hitta i bestämmelsekartan består av en inskannad karta och handling: Karta Skriven handling 22

23 I kartan finns en teckenförklaring som talar om vad som gäller, exempelvis kan prickad mark betyda att det inte får byggas inom området. Planerna är olika stora, vissa planer är små och täcker bara en fastighet, andra planer är väldigt stora och täcker många fastigheter. Det finns också fastigheter som är så stora att flera olika planer gäller inom fastigheten. När du följt manualen och hittat din plan ska du läsa handlingen och leta upp din fastighet i plankartan för att se vad som gäller i ditt område. Hur ser detaljplanen ut för en fastighet? Detta är det vanligaste sättet att söka en plan. Du måste ha en fastighetsbeteckning innan du går vidare i manualen nedan - se sidan 3 om du inte har fastighetsbeteckningen. Hur hittar jag planen om jag vet plannumret? Fortsätt följ manualen sidan 26. Hur får jag tag på planen för ett område och INTE för en bestämd fastighet? Du måste själv leta upp det område du vill titta på i den digitala kartan (bestämmelsekartan). En instruktion om hur du flyttar dig i kartan och använder kartans verktyg finns på sidan 5. Skriv in plannumret efter ett %-tecken enligt manualen på sidan 26. Om jag tror/vet att fastigheten berörs av flera planer och vill veta vilka, hur gör jag? För att hitta uppgifterna får du ta fram fastighetsinformation om fastigheten, följ manualen från sidan 6. I fastighetsinformationen hittar du planernas nummer. Om du därefter vill titta på planerna följer du manualen på nästa sida. 23

24 TA FRAM GÄLLANDE PLANER Klicka på bilden Kartor Byt karta från fastighetskarta till bestämmelsekarta. Bestämmelsekartan visar gällande planer. Plangränser markeras med röda linjer i kartan och plannummer står med röd text t.ex. DP/3832. Söka fram en plan: Klicka på pilen till höger om Välj för att ta fram en rullist med sökalternativ välj alternativet Fastighet för att söka med fastighetsbeteckning och välj Planer om du redan vet planens nummer. Glöm inte att skriva ut hela fastighetsbeteckningen vid en sökning med alternativet Fastighet (fastighetsbeteckning), skriv exempelvis Pustervik 2:18. När du gjort sökningen blåmarkeras fastigheten i kartan klicka på den blåmarkerade fastigheten gällande plan blåmarkeras i kartan och den inskannade planen kommer upp i en gul mapp på högra sidan under Träfflistan tillsammans med en mapp som heter Fastighet där fastighetsbeteckningen som du klickat på i 24

25 kartan finns. För att öppna mappen klickar du på symbolen + till vänster om mappsymbolen. I exemplet nedan är gällande plan en stadsplan som har aktbeteckning 1480K-II För att öppna plankarta och planhandling klickar du på karta eller handling i träfflistan. Det inskannade materialet kommer då öppnas i ett nytt fönster därifrån har du möjlighet att läsa, mejla och spara på usb. Observera att avstyckningsplaner endast har en karta. Fastigheter utanför planlagt område Om du bara får upp en mapp som heter Fastighet när du söker gällande plan i bestämmelsekartan innebär det att fastigheten ligger utanför planlagt område. Dubbelkontrollera att uppgifterna stämmer genom att öppna en fastighetsinformation i fastighetskartan, sidan 6 i manualen. Om du har frågor om vad som gäller för fastigheten så kan du läsa mer på kommunens webbportal eller kontakta infodiskens rådgivning. 25

26 Söka plan med plannummer För att söka upp en plan med exempelvis plannummer 3832 skriver du %3832 i sökfältet Välj för alternativet Planer. Planen kommer då upp i träfflistan. För att läsa, mejla eller spara plankarta eller planhandling öppnar du dem i ett nytt fönster klicka på symbolen för skriv ut OK Observera att nerladdningen tar en liten stund! Du kommer se en sökindikator som visar hur många procent av materialet som laddats ner. Ha tålamod, det kan ta ett par minuter om filen är stor. Efter en stund kommer fyra val upp på skärmen. Du kan välja mellan att antingen skicka handlingen som e-post, spara på usb, betala vid disk, skriva ut A4 eller skriva ut A3-A0. Att mejla eller spara på usb är gratis! Pappersutskrifter i format A3-A0 kan endast utföras under arkivets besökstid mot kostnad. Skicka som e-post när du klickar på valet så öppnar sig ett nytt fönster. I fältet mottagare fyller du i mejladressen som du vill skicka handlingen till (om du vill skicka till flera mejladresser använder du kommatecken mellan adresserna). erna). Du kan inte komma in på internet via våra datorer och kommer därför inte kunna kontrollera om mejlet kommit fram. 26

27 Spara på eget usb när du väljer att spara handlingen på usb öppnar sig ett nytt fönster. Glöm inte att sätta i ditt usb-minne! I fältet File name döper du handlingen klicka Save rutan försvinner. Handlingen ska nu vara sparad på ditt usb. Du kan tyvärr inte öppna ditt usb på våra datorer på grund av säkerhetsnivån. Men om du sparar ytterligare en fil på usb-minnet så öppnar sig minnet och du kan se om filen ligger sparad. Ta ut usb-minnet när du är klar ( säker borttagning finns inte på datorn). Skriv ut endast A4 Vid val av A4-utskrift kommer handlingen på närmaste skrivare, det finns två stycken på borden vid självbetjäningsdatorerna. Skriv ut A3-A0 betala vid disk Detta val går endast att göra under arkivets öppettider. Genom att klicka på valet skickar du handlingen till personaldatorerna där personal kan hämta upp den och skriva ut mot betalning. Titta efter ett klistermärke högst upp i mitten av dataskärmen med datorns publika nummer. Gå till personalen vid disken och tala om vilket nummer din dator har samt vilken storlek du valt på den röda rutan. Vi tar endast emot betalkort. När du är klar stänger du plankartan genom att klicka på det röda krysset uppe i höger hörn. Planen består av plankarta och handling, upprepa proceduren för att få båda. 27

28 Var uppmärksam på att en fastighet/ett område kan beröras av mer än en plan. I exemplet nedan berörs ett område av både en stadsplan och en ändring av detaljplan. Alla poster i listan är juridiskt gällande planer för området. Titta på alla kartor/handlingar som kommer upp i listan i vänstermarginalen. Har du följdfrågor om planen? Behöver du hjälp med tolkningar av planer eller har frågor om bygglov så kan du kontakta en sakkunnig bygglovhandläggare via infodiskens rådgivning. Se mer information på kommunens webbportal under fliken Bygga & Bo. Infodisken för bygg, plan och lantmäteri kan du antingen besöka på plan 3 vid hissarna eller ringa på telefonnummer eller

29 TOMTENS GRÄNSER - FÖRRÄTTNINGSAKT När en fastighet är med om åtgärder dokumenteras det i akter. En lantmätare skapar en akt när fastighetens gränser sätts ut, akten kan innehålla text, kartor och koordinater. För att kunna ta fram en akt behöver du ta reda på aktnamnet vilket du hittar i en fastighetsinformation (se sidan 6 eller bilderna nedan). Avstyckningar, sammanslagningar och fastighetsregleringar är exempel på akter som du kan hitta under rubriken Åtgärder i rapporten. I åtgärdslistan hittar du det datum som åtgärden ägt rum, vilken typ av åtgärd det är och aktnamnet. Skriv av aktnamnen på de akter du vill se - alla siffror, bindestreck och bokstäver i aktnamnen ska skrivas av. Ett aktnamn kan exempelvis vara 1480K-1998F84. 29

30 Du kan söka fram akterna i lantmäteriets digitala tjänst för att läsa, skriva av eller fota. Du kan inte skriva ut akterna! En beställning av akter per mejl skickas till Glöm inte att uppge aktbeteckning. Sök fram en lantmäteriakt Gå tillbaka till startfönstret och klicka på bilden Lantmäteri. Välj Avancerad sökning under Sökalternativ. 30

31 Välj Västra Götalands län under Län i fältet Akt skriver du in aktnamnet (siffror, bindestreck och bokstäver) klicka på Sök. Sökresultatet kommer fram och du får fram en länk till den inskannade akten. Om du inte får fram någon akt så finns den inte tillgänglig digitalt, kontakta arkivpersonal för hjälp. Akten kan finnas på papper i vårt arkiv eller i ett annat arkiv. 31

32 Du kan nu läsa akten genom att bläddra i akten med hjälp av pilarna högst upp i verktygsfältet där du även hittar bland annat zoomverktyg. Observera att du endast kan läsa akten, du kan INTE mejla, spara på usb eller skriva ut den. Du kan beställa akten per mejl. Säg antingen till personalen under besökstid eller skicka ett mejl till med din beställning. I mejlet talar du om aktnamnet. Hjälp med tolkningar av akterna? Via rådgivningen i vår infodisk för bygg, plan och lantmäteri kan du få hjälp av en sakkunnig lantmätare med tolkningar av akterna. Se mer information om förrättningar på kommunens webbportal: Infodisken kan du antingen besöka på plan 3 vid hissarna eller ringa på telefonnummer eller

33 SAMFÄLLIGHETER OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Vad är en samfällighet? En samfällighet (SA) är ett mark- eller vattenområde som hör till flera fastigheter samtidigt, fastigheterna är tillsammans delägare i SA. Vid en sökning i fastighetskartan blåmarkeras SA. För att ta fram en SA kan du antingen söka efter en fastighet som berörs av den eller skriva in fastighetsbeteckningen för den SA du söker t.ex. Backa S:245. En samfällighet kan sedan i sin tur beröras av en eller flera gemensamhetsanläggningar. I en fastighetsrapport (sidan 6) kan du bland annat se vilket ändamål SA har t.ex. en lekplats, vilka fastigheter som är delägare och hur stort andelstal de har. Under rubriken Rättigheter kan du hitta aktnamn till berörda servitut (lantmäteriförrättningar) där du hittar beskrivningar av rättigheter. Akterna kan du söka fram genom lantmäteriets digitala söktjänst (se sidan 35 för hur du tar fram de digitala akterna). SA = Samfällighet GA = Gemensamhetsanläggning Vad är en gemensamhetsanläggning? En gemensamhetsanläggning (GA) är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter som bildats enligt anläggningslagen. En GA kan exempelvis bildas då flera fastigheter behöver tillgång till en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar. Vad som gäller för anläggningen och hur kostnader fördelas mellan de deltagande fastigheterna skrivs ner i ett anläggningsbeslut (se sidan 35 för hur du tar fram akterna). Det är fastigheter och inte fastighetsägare som är anslutna till en GA vilket innebär att även framtida ägare till de anslutna fastigheterna är bundna av det som 33

34 bestämts i beslutet. För att söka fram information om en GA söker du på en fastighetsbeteckning till en av fastigheterna som är berörd, du kan alltså INTE söka på en GA direkt i söksystemet. I en fastighetsinformation kan du sedan se vilka fastigheter som berörs och vilket ändamål GA har genom att klicka på den blå länken till GA t.ex. kallas Tumlehed GA:1 (se sidan 35) i fastighetsrapporten till en berörd fastighet en fastighetsinformation till GA öppnas i ett nytt fönster. SERVITUT Vad är ett servitut? Servitut (S) är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Den är alltså knuten till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare. Under rubriken Rättigheter i en fastighetsrapport hittar du servitut som berör fastigheten (se sidan 35 för hur du tar fram akterna). FÖRRÄTTNINGSAKTER En lantmätare är på plats när en samfällighet, ett servitut eller en gemensamhetsanläggning skapas. Vid förrättningen skapar lantmätaren en akt. Du hittar förrättningarnas aktnamn i en fastighetsinformation och du kan ta fram en digital kopia av akterna genom lantmäteriets söksida (se sidan 35-36). 34

35 I en förrättningsakt kan du hitta information som: Ändamål t.ex. väg, lekplats, båtbrygga. Vilket område som berörs kan visas på en bifogad karta. Vilka fastigheter som är delägare. Andelstal över hur drift och kostnader ska fördelas. Läs i de digitala förrättningsakterna för att se vad som gäller för just din fastighet. TA FRAM EN FÖRRÄTTNINGSAKT Klicka på bilden Kartor för att öppna fastighetskartan. Sök fram din fastighet/samfällighet eller en fastighet som du vet berörs av en gemensamhetsanläggning (GA), samfällighet (SA) eller servitut (S). Ta sedan fram en Enkel FIR-rapport för fastigheten genom att klicka på fastigheten i kartan med i -knappen markerad. 35

36 Du hittar information i fastighetsrapporten under rubriken Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar. I rapporten kan du klicka på den blåa länken för SA/GA för att få mer information i ett nytt fönster (se bilderna nedan). Under rubriken Åtgärder hittar du aktnamn till åtgärder som gjorts och under Rättigheter hittar du servitut (S) som berör fastigheten. Aktnamnen till servitut hittar du under FRM-akt. Ett aktnamn kan som i exemplet nedan vara 14-TRL OBS! För att söka på akten 14-TRL söker du på 14-TRL-1326 (ta alltid bort punkt och siffra som står i slutet av aktnamnet efter punkt). 36

37 Inskrivningsmyndighetens (IM) akter Akter som exempelvis 14-IM1-51/2558 (se exempel nedan) måste du beställa från inskrivningsmyndighetens (IM) hemsida Akter som finns på Region- och stadsarkivet Nybyggnadskartor med aktnamn innehållande beteckningen IX (se exempel nedan) finns på Regionarkivet. Nybyggnadskartor gjorda år 2008 och framåt finns inskannade i bygglovdatabasen (se sidan 8). Akter för utstakning och kontroll med beteckningen VIII (se exempel nedan) finns inskannat i bygglovdatabasen (se sidan 8) från år 2005 och framåt. Ta fram akterna Lantmäteriförrättningar finns digitalt i lantmäteriets digitala arkiv. För att ta fram dem behöver du ett aktnamn vilket du hittar i en fastighetsinformation. Skriv av de aktnamn du behöver och gör en sökning enligt instruktionerna nedan, glöm inte att skriva ner alla siffror, bindestreck och bokstäver. Lantmäteriet äger akterna, vi prenumererar på deras tjänst och kan läsa akterna. Du kan alltså INTE skriva ut, spara på usb eller mejla akterna. För att läsa, skriva av eller fota akter börjar du med att gå tillbaka till startfönstret klicka på bilden Lantmäteriet. 37

38 Välj Avancerad sökning under Sökalternativ. Välj Västra Götalands län under Län I fältet Akt skriver du in aktnamnet (siffror, bindestreck och bokstäver) Klicka på Sök. Sökresultatet kommer fram klicka på den blå länken med aktnamnet för att öppna den inskannade akten. Om du inte får fram någon akt så finns akten inte tillgänglig digitalt, se sidan 37 för 38

39 information om de akter vi inte har tillgång till eller kontakta arkivpersonal för hjälp. Du kan läsa akten genom att bläddra i den inskannade akten på datorn med hjälp av pilarna högst upp i verktygsfältet. Där hittar du även bland annat zoom-verktyg för förstoring. Observera att du endast kan läsa akten, du kan INTE mejla, spara på usb eller skriva ut den. Du kan beställa akten av arkivpersonal till din mejl. Säg till personalen under besökstid eller skicka ett mejl till med din beställning. Hjälp med tolkningar av akterna? Via rådgivningen i vår infodisk för bygg, plan och lantmäteri kan du få hjälp av en sakkunnig lantmätare med tolkningar av akterna. Du kan antingen besöka infodisken på plan 3 eller ringa på telefonnummer eller

40 PRIMÄRKARTA MED HÖJDKURVOR FÖR ANSÖKAN AV BERGVÄRME En primärkarta är en karta som bland annat visar höjdkurvor, staket, byggnader och buskar. Kartan används bland annat vid ansökan om borrning för bergvärme. Du kan själv skapa en primärkarta för att kostnadsfritt mejla, spara på usb eller skriva ut på A4 från våra självservicedatorer. Börja med att klicka på Kartor välj sedan Primärkarta Byt från Fastighetskarta till Primärkarta genom att klicka på pilen till höger om rullisten. 40

41 Du kan nu välja vilken information du vill se på din karta kryssa för de val du vill se under Skikt på vänster sida i kartfönstret. Här kan du exempelvis välja att visa fastighetsbeteckning, gatunamn eller höjdtext. För att skapa en primärkarta måste du göra en pdf av kartan. Sök fram den fastighet du vill skapa en primärkarta för (se sidan 3) klicka på pdf-symbolen i verktygsfältet en rektangulär ruta visas på kartan. Rutan visar vad som kommer med på en A4 i liggande format. För att ändra skala på kartan (för att få med mer/mindre av kartan) eller rotera kartformatet till stående format ändrar du i skalan eller format under Skapa skalriktig karta i PDF-format och uppdaterar. 41

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer