Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret 2004-2005"

Transkript

1 Individuellt val Vägga gymnasieskola läsåret Du ska välja minst 150 poäng per läsår så att Du får sammanlagt 300 poäng individuellt val. Om Du vill veta mer om kurserna som finns i denna katalog, går det bra att fråga den kontaktperson som finns angiven vid varje kurs. Nationella kursplaner finns på Skolverkets hemsida, Du kan välja kurser som ger Dig ökade möjligheter till fortsatta studier. Detta gör Du t ex genom att komplettera med vissa kurser, se sidan 3 under rubriken Högskolekomplettering. Vill Du välja en kurs som inte finns i katalogen, kan Du vända Dig till Din studie- och yrkesvägledare. Kurser anordnas i mån av tillräckligt antal anmälda elever på respektive kurs och att organisatoriska förutsättningar föreligger. Om det till någon kurs är fler sökande än det finns platser, sker urvalet slumpmässigt. När Du väljer en kurs som går på kvällstid, ansvarar och betalar Du själv för transport till och från skolan. Sist i katalogen finns en kopia av valblanketten som Du kommer att få i början av januari. Använd kopian som provblankett. När Du får Din riktiga valblankett och Du gjort Dina val ska den skrivas under av både Dig och Din målsman och lämnas till Din mentor senast den 30 januari

2 HÖGSKOLEKOMPLETTERING För Dig som önskar en högskolekomplettering förslår vi följande kombinationer. Inför årskurs 2 kan Du välja dessa kurser: Historia A tisdag ht 04 och vt 05 se sidan 10 i katalogen Naturkunskap B fredag ht 04 och vt 05 se sidan 13 i katalogen Inför årskurs 3 kan Du välja dessa kurser: Engelska B fredag ht 04 och vt 05 se sidan 7 i katalogen Matematik B tisdag ht 04 eller tisdag vt 05 se sidan 13 i katalogen Vill Du läsa Matematik C bör Du ha läst Matematik B i årskurs 2. 3

3 Innehållsförteckning kurs sid kurs sid Astronomi 5 Jägarexamen 11 Avspänning/med. 5 Kalligrafikurs 11 Barn och ungdomar 5 Kallkök 11 Bild och form grund 5 Kommunikation 12 Bild och form fördjupning 5 Kulturhistoria 12 Cadteknik A 5 Kurser vartannat år 17 Cadteknik B 6 Körsång kurs A 12 Cadteknik C 6 Körsång kurs B 12 Datateknik, progr. A 6 Latin A.. 12 Datateknik progr. B 6 Matematik breddning 13 Dietik och dietmatlagning 6 Matematik B 13 Digitalt skapande 6 Matematik C 13 Elevengagemang A 7 Musikproduktion.A 13 Elevengagemang B 7 Musikproduktion.B 13 Engelska B 7 Naturkunskap B 13 Engelska C 7 Omvårdnad mikrobiologi 14 Ensemble A 7 Psykologi A 14 Filmkunskap 7 Psykologi B 14 Filosofi A 7 Rättskunskap 14 Filosofi B 8 Rörlig bild A 14 Formgivning A 8 Rörlig bild B 14 Fotografisk bild A 8 Scenisk gestaltning 15 Fotografisk bild B 8 Scenisk musikprojekt 18 Franska steg 1 8 Spanska steg 1 15 Franska steg 2 8 Spanska steg 2 15 Franska steg 3 8 Spanska steg 3 15 Friluftsliv A 9 Specialidrott A 15 Friluftsliv B 9 Specialidrott B 15 Företagsek småföret. A 9 Styrka till vardags 15 Företagsek småföret. B 9 Svenska C 16 Företagsekonomi A 9 Svetsmetoder grund 16 Gehör och musiklära 9 Teckenspråk 16 Historia A 10 Tyska steg 1 16 Historia B 10 Tyska steg 2 16 Hälsopedagogik 10 Tyska steg 3 16 Högskolekomplettering 3 Varmkök grund 16 Idrott och hälsa B 10 Webbdesign 17 Idrottskunskap A 10 Idrottskunskap B 10 Instrument och sång 11 Internationella relationer 11 4

4 Astronomi, allmän / LK 50 poäng Kod: FY 1501 Kontaktperson: Kenneth Borg Tid: tisdag ht 04 och 4-5 kvällsobservationer eller tisdag vt 05 och 4-5 kvällsobservationer Innehåll: Grundkurs om planeter, stjärnor, galaxer och vår plats i universum. Naturvetenskapligt perspektiv på astrologi och andra pseudovetenskaper. Kursen ger även god grund för avsnittet om astrofysik i ämnet fysik. Arbetssätt: Laborativt med datorprogram för simulering och bildbehandling. Kvällsobservationer med bl.a. CCD-kamera. Avspänning - meditation /LK Kod: IDH 1503 Kontaktperson: Leif Nilsson eller fredag ht 04 och vt 05 Innehåll: Kursen ger kunskaper och färdigheter i olika avspänningstekniker och förståelse för deras användning. Barn och ungdomar som far illa/ LK Kod: IOS 1500 Kontaktperson: Ulla Svanberg Innehåll: Kursen ger kunskaper om den sociala miljöns betydelse för barns och ungdomars utveckling till harmoniska människor. Du får lära Dig att kunna identifiera riskzoner för barnets välbefinnande. Du får utveckla en lyhördhet för krissituationer där barn och ungdomar far illa, samt utveckla beredskap till åtgärder och behandling. Bild och form, grundkurs Kod: BF 1202 Kontaktperson: Solvig Johansson Tid: fredag ht 04 Innehåll: Här lär Du Dig grunderna i teckning, färg och form. Du får möjlighet att fördjupa Dig i den teknik Du själv önskar. Bild och form, grundkurs är till för Dig som inte läst detta som estetisk verksamhet. Bild och form, fördjupning Poäng: 200 Kod: BF 1203 Kontaktperson: Solvig Johansson Tid: tisdag och fredag ht 04 och vt 05 Innehåll: För Dig som har en egen idé som Du vill prova och utveckla. Mycket självständigt arbete, ansvar och initiativ krävs. Cadteknik A Kod: TEU 1201 Kontaktperson: Andreas Jonsson Tid: fredag ht 04 Innehåll: Kursen ger grundläggande kunskaper i CAD, datorstödd design (computer aided design) med rit- och konstruktionsprogrammet AutoCad Individualiserad undervisning. 5

5 Cadteknik B Kod: TEU 1202 Kontaktperson: Andreas Jonsson Tid: fredag ht 04 eller tisdag vt 05 Innehåll: Kursen ska ge grundläggande kunskaper i datorstödd design och konstruktion, samt ge fördjupade kunskaper i att använda CAD-teknik för framtagning av ritningar. Kursen ska också ge kunskaper om tredimensionella ritningar. Vi använder AUTO-CAD och 3D studio max. Cadteknik C Kod: TEU 1203 Kontaktperson: Andreas Jonsson Tid: tisdag vt 05 Innehåll: CAD C behandlar tredimensionell Cadteknik. Du arbetar huvudsakligen med programmet Mechanical Desktop. I kursen får Du lära Dig att utifrån Dina egna ideér och fantasier, bygga och formge Dina egna föremål. Kursen ger Dig fördjupade kunskaper i hur man bygger föremål i 3D och behandlar även ytmodellering av enklare slag. Kursens upplägg: * självständigt kunna framställa en 3D-modell * att kunna upprätta en samanställningsritning * lära sig att arbeta med ytor av enklare slag * utföra ett projektorienterat arbete i grupp. Datateknik, Programmering A Kod: DTR 1207 Kontaktperson: Maria Hermansson Tid: tisdag ht 04 Innehåll: Grundkurs i programmering. Kan läsas för flera språk, dvs kursen kan läsas flera gånger. Datateknik, Programmering B Kod: DTR 1208 Kontaktperson: Maria Hermansson Tid: tisdag vt 05 Innehåll: Ett strukturerat programmeringsspråk. Kan läsas för flera språk, dvs kursen kan läsas flera gånger. Dietik och dietmatlagning Kod: NÄR 1201 Kontaktperson: Thommy Bergholts Innehåll: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om de sjukdomstillstånd som kräver specialkost och fördjupade kunskaper om hur denna kost skall komponeras och tillagas. Digitalt skapande Kod: EOS 1201 Kontaktperson: Johan Burman Tid: tisdag ht 04 och tisdag vt 05 Innehåll: I kursen arbetar vi med digitala verktyg för bild, ljud och musikskapande, med tyngdpunkt på ljud och musik. 6

6 Elevengagemangkurs A / LK Poäng 100 Kod: SH 1501 Kontaktperson: Ulf Andersson och ordförande för Lokala styrelsen. Tid: torsdag ht 04 och vt 05 kl Innehåll: Arbeta för elevdemokrati och lära sig mötesteknik, för att sedan praktisera sina kunskaper och på ett bra sätt föra fram åsikter och representera eleverna på skolan. Elevengagemangkurs B / LK Poäng 100 Kod: SH 1502 Kontaktperson: Ulf Andersson och ordförande för Lokala styrelsen. Tid: torsdag ht 04 och vt 05 kl Innehåll: Fortsättning på elevengagemangkurs A Engelska B Kod: EN 1202 Kontaktperson: Lars-Åke Pettersson Engelska C Kod: EN 1203 Kontaktperson: Lars-Åke Pettersson Ensemble A Kod: MU 1201 Kontaktperson: Lars-Erik Andersson, Kommunala musikskolan Tid: får Du av Kommunala musikskolan, pågår under 2 år. Innehåll: Kursen ska vara inriktad mot flera olika genrer eller olika ensembleformer och ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter. Du ska utveckla Dina instrumentala/vokala färdigheter och Din samspels- och samarbetsförmåga. OBS! Du betalar även fortsättningsvis Din avgift till den kommunala musikskolan. Filmkunskap Kod: KUHI 1201 Kontaktperson: Ann-Marie Nilsson Tid: fredag ht 04 eller fredag vt 05 Innehåll: Vi ser på och analyserar både dokumentär film och fiktionsfilm. Du får kunskap om filmens utveckling. Filosofi A Kod: FS 1201 Kontaktperson: Martin Bengtsson Tid: fredag ht 04 Innehåll: Filosofins historia, argumentationsanalys, grundläggande logik, vetenskapsteori, kunskaps-, verklighets- och etikproblem. Du får utveckla din förmåga att tänka kritiskt, självständigt och logiskt. Du får lära Dig att kritiskt kunna värdera och granska argument inom politik, reklam och annan verksamhet i samhället. Du får lära känna kunskapens gränser och grundvalar med mera. 7

7 Filosofi B Kod: FS 1202 Kontaktperson: Martin Bengtsson Tid: fredag vt 05 Innehåll: Du får lära dig huvuddragen i och förstå några äldre och några moderna teorier om kunskap och verklighet. Du får också tillfälle att upptäcka problem och ställa frågor inom något valt filosofiskt ämnesområde. Formgivning A Kod: FOG 1203 Kontaktperson: Solvig Johansson Tid: tisdag och fredag vt 05 Innehåll: Du arbetar från idé till färdig produkt; skisser, formanalyser och praktiskt arbete i keramik och andra material. Du får kunskap om tredimensionell form, material och verktyg och att presentera en produkt. Fotografisk bild A Kod: FBL 1201 Kontaktperson: Christina Wahlqvist eller onsdag ht 04 och vt 05 Innehåll: Du får teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt bildarbete. Du får lära Dig den teknik som används och Du får möjligheter att utveckla Din förmåga till kreativt bildskapande. Fotografisk bild B Kod: FBL 1202 Kontaktperson: Christina Wahlqvist Innehåll: Fortsättning på Fotografisk bild A, t ex digitalt efterarbete digitalkamera färgfoto studiofotografering projektarbeten. Franska, steg 1 Kod: FR 1301 Kontaktperson: Eva Westin Franska, steg 2 Kod: FR 1302 Kontaktperson: Eva Westin Franska, steg 3 Kod: FR 1303 Kontaktperson: Eva Westin 8

8 Friluftsliv A / LK Kod: IDH 1560 Kontaktperson: Tony Viberg Tid: Vt 05 tre dygn plus tid för handledning. Innehåll: Under ledning planera och genomföra vistelser i naturen med övernattning. Du får kunskaper om orientering, vägval under såväl dag som natt. Du får lära Dig känna till nödvändig utrustning och även matlagning i samband med vistelse i naturen. Du får kunskap om det psykologiska samspelet i en grupp. Friluftsliv B / LK Kod: IDH 1561 Kontaktperson: Tony Viberg Tid: Vt 05 och ht 05; enstaka dagar för förberedelser, 10 dygn inkl. resa i aug/sept 05 plus efterarbete. Innehåll: Att planera och genomföra en veckas vandring i höglänt terräng, under icke vintertid. Målet är att Du ska känna till hur man slår läger, genomför lägerarbeten, lagar mat och att Du ska klara av att vistas ute i fjällvärlden en längre tid. OBS! Måste väljas inför ÅK 2 Företagsekonomi, småföretagande A Kod: FE 1207 Kontaktperson: Britt-Marie Björkvald Tid: tisdag ht 04 Innehåll: Kursen behandlar företagandets villkor och ger kunskaper om olika företags arbetsuppgifter och verksamhet. Företagsekonomi, småföretagande B Kod: FE 1208 Kontaktperson: Britt-Marie Björkvald Innehåll: Kursen ger en helhetsbild av företagande, från affärsidé till etablerad verksamhet i mindre företag, samt behandlar entreprenörens roll i samhällets utveckling. Kursen kan drivas i samverkan med Ung Företagsamhet. Företagsekonomi A Kod: FE 1202 Kontaktperson: Britt-Marie Björkvald Tid: tisdag ht 04 Innehåll: Grundkurs i ekonomi, med inslag av privatekonomi. Kursen behandlar företagens roll och villkor i samhället och övar grundläggande företagsekonomiska begrepp. Ger kunskaper som behövs i ett arbetsliv med decentraliserat ekonomiskt ansvar. Gehör och musiklära Kod: MU 1203 Kontaktperson: Cecilia Widebrant Tid: tisdag ht 04 och tisdag vt 05 Innehåll: Kursen ger grundläggande kunskap om musikteoretiska begrepp, t.ex noter, ackord. Kursen ger också grundläggande kunskaper och övning i gehörslära, t.ex återge avlyssnad musik, med enkel rytm, melodi och harmoni. 9

9 Historia A Kod: HI 1201 Kontaktperson: Ulf Andersson Innehåll: En grundkurs med betoning på modern historia, där målet för kursen är att Du ska fördjupa och vidga Ditt historiemedvetande och stärka Din förståelse för egen och andras identitet. Kursen ska också bidra till att Du skapar en kritisk och analytisk hållning till framställningar och påståenden som möter Dig i samhället. Historia B Kod: HI 1202 Kontaktperson: Ulf Andersson Innehåll: Formulera historiska problem och arbeta med dem. Olika sätt att se på historien. Källkritik. Historiskt perspektiv på dagens händelser. Göra historiska jämförelser. Hälsopedagogik Kod: LPL 1203 Kontaktperson: Ulla Svanberg Tid: tisdag ht 04 Innehåll: Kan man skratta sig frisk? Hur blir man en uppmuntrare? Kan man lära sig att våga? Vågar vi leva efter våra drömmar? Vad innebär livskvalitet? Frågor vi ställer oss och finner svar på, genom att i kursen bland annat ge kunskaper om hur livsattityd, stress, nära och djup gemenskap med andra, meningsfull fritid och kulturella upplevelser påverkar vår livskvalitet och vårt välbefinnande. Vidare ger kursen ett globalt perspektiv på begreppet hälsa. Idrott och hälsa B Kod: IDH 1202 Kontaktperson: Barbro Paakkinen Tid: fredag ht 04 eller fredag vt 05 Innehåll: En skön fortsättning på Idrott och hälsa A. Idrottskunskap A / LK Kod: IDH 1554 Kontaktperson: Tony Viberg Tid: ht 04 / vt 05 handledning efter överenskommelse med Tony Viberg. Innehåll: Att utveckla elevernas ledarskap inom det lokala föreningslivet. Deltar i genomförande av idrottsaktivitet för barn eller ungdom. Idrottskunskap B / LK Kod: IDH 1555 Kontaktperson: Tony Viberg Tid: vt 05 handledning efter överenskommelse med Tony Viberg. Innehåll: Genomföra flera aktiviteter med olika tidsutsträckning för barn och ungdom, t ex träningsläger. 10

10 Instrument och sång, Nivå 1, 2, 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kod: MU 1205 Kod: MU 1206 Kod: MU1207 Kontaktperson: Lars-Erik Andersson Kommunala musikskolan Tid: får Du av Kommunala musikskolan Innehåll: Du måste på Din ansökan ange vilket instrument Du spelar. För närmare information om vad kurserna innehåller, ska Du prata med Din instrumentlärare eller musiklärare på skolan. OBS! Du betalar även fortsättningsvis Din avgift till den kommunala musikskolan. Internationella relationer Kod: SH 1204 Kontaktperson: Martin Bengtsson Tid: tisdag vt 05 Innehåll: Kursen tar upp internationella relationer ur sociala, politiska, ekonomiska och kulturella aspekter och behandlar orsaker till och konsekvenser av aktuella förändringar i de internationella relationerna. Jägarexamen med högvilt/ LK Poäng:100 Kod: NK 1500 Kontaktperson: Ulf Wildt + viss övrig tid. Innehåll: Förberedande kurs för Jägarexamen, högvilt. Kursen handlar om jakt- och viltvård, ekologi, artkännedom, jaktvapen och vapenlagstiftning. Det kommer att finnas möjlighet att avlägga Jägarförbundets prov; Jägarexamen. Kostnaden för Jägarexamen betalar du själv. Kursen sker i samarbete med Mörrums jaktskytteklubb. Kalligrafi kurs 1/LK Poäng 50 Kod: BF 1500 Kontaktperson: Solvig Johansson Tid: tisdag ht 04 Innehåll: Kursen ger kunskap om skrift, dess historia och användningsområden och Du får färdigheter i skönskrift samt kunskap om arbetsmaterial och metoder. Kallkök Kod: MAKU 1204 Kontaktperson: Thommy Bergholts Tid: torsdagar , ht 04 och vt 05 Innehåll: Kursen ger Dig kunskaper och färdigheter om hur man tillreder kalla rätter såsom förrätter, efterrätter och bakverk av olika slag. Praktiska färdigheter i tillagning av kall mat ingår i kursen. 11

11 Kommunikation Kod: LPL 1204 Kontaktperson: Ulla Svanberg Tid: tisdag vt 05 Innehåll: Vad händer när människor kommunicerar med varandra? Vilka medvetna omedvetna budskap sänder vi? Vad innebär det att lyssna? Bortom orden? Kvinnlig/manlig kommunikation, skiljer den sig och vilka konsekvenser kan det i så fall få för vår samlevnad? Hur handskas man med störningar? Genom att i kursen söka svar på dessa och många andra frågor, så ökar vi vår kulturkompetens. Dvs. vi lär oss att samverka mellan generationer, kön, olika socialgrupper, chef - anställd osv. Kursen ska vidare utveckla Din förmåga att våga framträda och att självständigt kunna organisera och genomföra olika typer av framträdanden. Kulturhistoria, Kultur-och idéhistoria Kod: KUHI 1202 Kontaktperson: Ulf Andersson Innehåll: Om konst och arkitektur, teater, musik, film, klädsel och inredning genom tiderna. Körsång kurs A Kod: MU 1208 Kontaktperson: Cecilia Widebrant Tid: onsdag , ht 04 och vt 05 Innehåll: Kursen ska stimulera sångglädje och ge kännedom om körmusik från skilda genrer. Körsång kurs B Kod: MU 1209 Kontaktperson: Cecilia Widebrant Tid: onsdag , ht 04 och vt 05 + viss övrig tid för repetitioner och konserter. Innehåll: Kursen ska stimulera till sångglädje och utveckla kännedom om körmusik samt olika typer av körensembler, t ex barbershop, dubbelkvartett. Latin A, med allmän språkkunskap Kod: LAS 1201 Kontaktperson: Britt-Marie Bengtsson 12

12 Matematik breddning Kod: MA 1206 Kontaktperson: Patrik Erixon Tid: fredag vt 05 Innehåll: Kursen behandlar hur matematiken växt fram genom historien, från skåror i ett vargben till derivata. Hur räknade babylonierna ut kvadratrötter och varför? Vem var Hypatia som dog för matematiken? När och av vem uppfanns nollan? Hur bevisade Pythagora, Phytagoras sats? Vem var Gauss och varför kallas han ibland matematikernas konung? Kursen varvar historia med praktiska övningsuppgifter och syftar till att ge en fördjupad förståelse i matematiska begrepp och hur de växt fram. I kursen ingår valbara fördjupningsuppgifter där möjlighet ges att titta lite extra på något begrepp eller på någon matematiker. Matematik B Kod: MA 1202 Kontaktperson: Patrik Erixon Tid: tisdag ht 04 eller tisdag vt 05 Matematik C Kod: MA 1203 Kontaktperson: Patrik Erixon Musikproduktion, Ljudteknik A Kod: MUPR 1203 Kontaktperson: Ann-Marie Nilsson Tid: fredag ht 04 Innehåll: Du lär Dig PA teknik och digital inspelning. Musikproduktion, Ljudteknik B Kod: MUPR 1204 Kontaktperson: Ann-Marie Nilsson Tid: fredag vt 05 Innehåll: Du fortsätter med digital inspelning. Naturkunskap B Kod: NK 1202 Kontaktperson: Henrik Lindgren Innehåll: Ger en bred kunskap om människokroppens funktion, från cellen till trehövdade armmuskeln. Du kommer även att läsa en del kemi, en del om livets uppkomst på jorden, samt en del av djurens beteenden. 13

13 Omvårdnad, mikrobiologi och hygien / LK Kod: OMV 1500 Kontaktperson: Birgitta Leijgård Tid: fredag vt 05 Innehåll: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om de vanligast förekommande mikroorganismerna och deras spridningsvägar. Målet med kursen är också att förstå vikten av god hygien och kunna använda hygieniska metoder såväl i sjukhusmiljö, restaurangmiljö som i hemmiljö. Psykologi A Kod: PS 1201 Kontaktperson: Maria Mattsson Tid: fredag ht 04 Innehåll: Psykologi handlar om vem Du är och hur Du utvecklas. Kursen syftar till att öka Din förståelse för Dig själv och för andra. Vi studerar olika synsätt på människans utveckling, hur vi påverkar och påverkas och hur vi kommunicerar. Psykologi B Kod: PS 1202 Kontaktperson: Maria Mattsson Tid: fredag vt 05 Innehåll: Du får fördjupa Dig ytterligare inom psykologiämnet, både teoretiskt och genom att göra egna studier som Du själv får vara med och utforma. Rättskunskap Kod: RK 1203 Kontaktperson: Britt-Marie Björkvald Tid: fredag ht 04 Innehåll: Kursen ska ge kunskaper om hur rättsväsendet har vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar. Kursen är en grundkurs och behandlar främst vardagslivets juridik och ger färdigheter som är nödvändiga att ha för en medborgare. Rörlig bild A Kod: RBL 1201 Kontaktperson: Ann-Marie Nilsson Innehåll: Du får kunskaper om och praktisk träning i film/videoarbete, genom inspelning och redigering av rörliga bilder, med text och ljud. Du utvecklar det egna bildskapandet och Du får också lära Dig att kombinera datorgrafik, ljud och video. Rörlig bild B Kod: RBL 1202 Kontaktperson: Ann-Marie Nilsson Innehåll: Fördjupning av innehållet i Rörlig bild A. 14

14 Scenisk gestaltning A Kod: TEA 1204 Kontaktperson: Peter Storm Tid: fredag ht 04 och fredag vt 05 Innehåll: Denna teaterkurs ger en introduktion i de uttrycksformer som ingår i scenisk gestaltning. Skådespeleri, dramatik, scenografi, regi, kostym, rekvisita, mask, ljus och ljud. Vi gör egna gestaltningsarbeten samt analys av texter och föreställningar. Spanska, steg 1 Kod: SP 1301 Kontaktperson: Eva Kornerup Spanska, steg 2 Kod: SP 1302 Kontaktperson: Eva Kornerup Spanska, steg 3 Kod: SP 1303 Kontaktperson: Eva Kornerup Specialidrott A Poäng: 200 Kod: SC 1201 Kontaktperson: Bo Runeson och tisdag ht 05 och vt 06 Innehåll: Förutom träning i din specialidrott, får Du lära Dig om hur biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer påverkar träning och utveckling. Cirka 30% av kursen är teoretiska moment. OBS! Måste väljas inför åk 2. Specialidrott B Kod: SC 1202 Kontaktperson: Bo Runeson Innehåll: Fördjupning av Specialidrott A Styrka till vardags / LK Kod: IDH 1502 Kontaktperson: Anders Svensson Tid: fredag ht 04 eller fredag vt 05 Innehåll: Du ska få kunskap om olika metoder att förvärva styrka och även kunskap om kroppens olika behov i samband med träning. 15

15 Svenska C, Muntlig och skriftlig kommunikation Kod: SV 1205 Kontaktperson: Ulf Andersson Tid: fredag vt 05 Innehåll: Fördjupa kunskaperna om språket som kommunikationsredskap. Utveckla förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Svetsmetoder grundkurs Kod: SVST 1221 Kontaktperson: Stefan Engström Tid: fredag ht 04 eller fredag vt 05 Innehåll: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i manuell metallbåg-, MIG/MAG- eller motståndssvetsning. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet. Teckenspråk för hörande, steg 1 Kod: TNH 1201 Kontaktperson: Kerstin Troedsson eller fredag ht 04 och vt 05 Innehåll: Kursen innehåller grundläggande kunskaper i bokstavering och tecken. Tyska steg 1 Kod: TY 1301 Kontaktperson: Eva Westin Innehåll: Vardagskommunikation, enkla grammatiska strukturer, viss inblick i landets kultur samt basordsförråd. Tyska steg 2 Kod: TY 1302 Kontaktperson: Eva Westin Tyska steg 3 Kod: TY 1303 Kontaktperson: Eva Westin Varmkök, grundkurs Kod: MAKU 1210 Kontaktperson: Thommy Bergholts Tid: måndag , ht 04 och vt 05 eller tisdag , ht 04 och vt 05 Innehåll: Kursen ger Dig kunskaper och färdigheter om hur bra mat ska vara sammansatt och hur den tillagas. Kompositioner av måltider och praktiska färdigheter i tillagning av mat för olika tillfällen ingår i kursen. 16

16 Webb-design Kod: DTR 1210 Kontaktperson: Peter Stibe Innehåll: Kursen ska ge grundläggande kunskaper om webb-sidors uppbyggnad samt kunskaper om multimediala programvaror, och färdigheter i att använda dessa. Kursen ska även ge kunskap om hur en webb-sida skapas och läggs upp. 17

17 Följande kurs går vartannat år och går att välja i nästa års katalog för läsåret 2005/06 Sceniskt musikprojekt Kod: MU 1211 Kontaktperson: Cecilia Widebrant eller Ann-Marie Nilsson Tid: tisdag och fredag vt 06 Innehåll: Kursen innebär att sätta upp en musikal från idé till färdig föreställning. Eleven har möjlighet att välja inriktning, t.ex. skådespelare, musiker, dansare, sångare eller ljus/ljud, regi osv. Alla elever ska få kunskaper om de olika momenten. 18

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 3 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Individuella val läsåret 2010-2011

Individuella val läsåret 2010-2011 SPÅNGBERGSGYMNASIET Den lilla skolan med de stora möjligheterna Gäller åk 2 Individuella val läsåret 2010-2011 Ditt val skall lämnas till din mentor senast onsdag 10 mars DATA Val nr 1 - Webbdesign Ämne

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Individuellt val 2011/2012

Individuellt val 2011/2012 1 Individuellt val 2011/2012 Du ska välja 100 poäng: I block A väljer Du en kurs på 100 poäng. I block B och C väljer Du en 50 poängskurs i vardera. Du ska även göra val i 2:a och 3:e hand som reservalternativ.

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA Estetiska programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA estetiska programmet your way to express Estetiska programmet är för dig som tänker dig en framtid där vidare studier, inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

VECKONYTT v.36. Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se

VECKONYTT v.36. Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se VECKONYTT v.36 Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Dennna veckas innehåll: Höstermin slutar Facebook Matsedel Indv val Kalendarium

Läs mer

VECKONYTT v.37 MATSEDEL

VECKONYTT v.37 MATSEDEL VECKONYTT v.37 Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Dennna veckas innehåll: Skolfotografering Matsedel Entreprenöriellt lärande Kalendarium

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

ES Estetiska programmet

ES Estetiska programmet ES Estetiska programmet Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen kommer du att ha kunskaper inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Du

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori restaurang 4 Naturorienterande

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Handelsämne Personlig försäljning 6 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 ALB1402, Modersmål A (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ALB1403, Modersmål B (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Reviderade upplagan 1.0

Reviderade upplagan 1.0 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA KURSER TILL INDIVIDUELLA VALET I denna katalog hittar du de kurser som erbjuds i Individuella valet. Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3-4 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 5 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 5 Sceniskt musikprojekt 5 Idrott Avspänning och stresshantering 5 Bollspel

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 042 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens gymnasium

Läs mer