Dagsverke. n i 10 tim arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagsverke. n i 10 tim arbete"

Transkript

1 Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks- á 5 kr Mans- á 3 kr Öke- á 5 kr kr öre kr ör e N o 1 Jernäs 23/24 Seland, tillhör Lotsen Jonas Alfred Lydig, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 2367 belägen omkring 4600 meter från gamla tomten. N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det gäller yttre och inre 10, golv, dörrar, fönster och öfrig inredning 9 27 murar med spislar och kakelugn 7 21 timmerstommen brädfodringen 3, stenkällaren 2 6 Flyttning: allt slags sten (3 lass per dag) d o trä d o lösegendom 4, Uppsättning: stenfot ock grund timmerstommen yttre taket 7 21 murarne med spislar och kakelugn golf, varmtak, fönster, dörrar och övrig inredning drefning af kök, kammare och sal 13, brädfodring och stenkällare Öfverföres 697 Nya byggnadsmaterialier, i stället för vid nedtagningen 120 st. brändt murtegel á 5 kronor för st. obrändt d o á 3 d o 48 1 hektoliter kalk á 1 á 1,10 kr st spånspik, 2800 tretums och 2500 fyrtums spik alnar takspån á 1,25 kr för alen tolfter 1 x 7 tums bräder á 4,80 kr. tolft d o 1 x 6 d o á 3,90 kr sand och lera husmossa rullar tapeter á 30 öre rullen meter takbård á 5 öre meter liter olja á 60 öre och 5 kilo zinkhvitt á 55 öre 5 75 fyllning å varmtaken 1, kilo jutedref á 20 öre per kilo 12 1 rull papp á 4 kronor rullen 4 Målarens aflöning

2 N o 2 Flygelbyggnad af timmer under spåntak Nedtagning: taket, det yttre och inre 9, golv, dörrar, fönster och öfrig inredning 6 18 murar med spislar och bakugn 4 12 brädfodringen 2, timmerstommen 6 18 Flyttning: allt slags sten 8 40 allt d o trä 8 40 all lösegendom 2 10 Uppsättning: Stenfot och grund 8 24 Öfverföres timmerstommen yttertaket 7 21 murar och bakugn golf, varmtak, fönster, dörrar och öfrig inredning brädfodringen 7 21 drefning af kök och kammare 9 27 gräfning af källargrubba 2 6 Nya byggnadsmaterialier, i stället för vid nedtagningen 100 st. brändt murtegel á 5 kr för st. obrändt d o á 3 kr d o 48 1 hektoliter kalk á 1,10 kr för hl st spånspik, 2500 tretums och 2500 fyrat. spik alnar takspån á 1,25 kr för alen tolfter 1 x 6 tums bräder á 3,90 kr. tolft anskaffning af sand och lera d o af husmossa 3 9 d o af fyllning å varmtaken rullar tapeter á 30 öre rullen, 30 meter takbård á 5 öre meter 9 3 liter linolja á 60 öre och 3 kilo zinkhvitt á 55 öre kilo jutedref á 20 öre per kilo 6 Målarens aflöning N o 3 Ladugårdsbyggnad af timmer under spåntak Nedtagning: yttre och inre taken 3 9 all inredning 3 9 timmerstommen 5 15 muren 1, Utflyttning: i ett för allt Nya byggnadsmaterialier, i stället för vid nedtagningen Öfverföres st. brändt murtegel á 5 kr. för alnar takspån á 1,25 kr för aln st spånspik, 2000 tretums och 3000 fyratums spik st. 6 tums furuspik á 7,50 kr för 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3,90 tolft Uppsättning: grunden 6 18 stommen all inredning 8 24 muren 2, taken N o 3 Kornhässja, 3 ledig

3 Nedtagning 2 6 Flyttning 2 10 Uppsättning N o 5 Matbod af timmer under tak af spån Nedtagning och uppsättning 4 12 Flyttning af hela byggnaden 2, Uppsättning och inredning N o 6 Sommarfähus af timmer och bräder under tak af spån Nedtagning af stommen och inredning 2 6 Flyttning af hela byggnaden 1, Uppsättning och inredning 4 12 Nya byggnadsmaterialier, i stället för vid nedtagningen 3 alnar takspån á 1,25 kr för aln 3 75 spånspik Öfverföres N o 6 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt 3 9 utflyttning Gräfning af brunn, dess förseende med källved och öfverbyggnad d o af gamla d o 5 15 Summa N o 1 Jernäs 23/24 Seland, tillhör Erik Jonsson, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 2373 belägen omkring 4700 meter från gamla tomten N o 1 Manbyggnad af timmer, brädfodrad, under tak af spån Nedtagning: taket, det yttre och inre 4 12 brädfodringen 3 9 stommen och innanredet 6 18 murar 4 12 Utflyttning: allt slags sten (3 lass per dag) 6 30 d o trävirke 6 30 husgeråd 2 10 Uppsättning: stenfoten 6 18 stommen 6 18 yttre taket 5 15 murarna inredningen 8 24 brädfodringen 4 12 Nya byggnadsmaterialer, i stället för Öfverföres 254 vid nedtagningen ofrivilligt förstörda. 50 st brändt tegel á 5 kr. för 100 st st obränt d o á 3 kr. för 100 st alnar takspån á 1,25kr för aln st spånspik á 67 öre för 1000 st st 3 tums, 1000 st 4 tums och 100 st 5 tums spik rullar tapeter á 35 öre och 10 rullar á 25 öre 6 40 meter tapetbård á 5 öre för metern 2 5 liter olja á 60 öre och 5 kilo zinkhvitt á 55 öre tolfter 5/8 x 3 tums och 2 tolfter 1 x 6 tums bräder á 1,45 för förra och 3,90 för senare sorten anskaffning af husmossa 2 6

4 fyllning å varmtaken kilo jutedref á 20 öre kilo 6 För drifning af kök och kammare 9 27 Målarens aflöning N o 2 Ladugårdsbyggnad af resvirke under tak af spån Nedtagning: i ett för allt (N o 3 kornhässja inberäknad) Utflyttning 6 18 Uppsättning: grund, källargrubba, timmerstommen och kornhässjan yttertaket 5 15 muren inredningen 3 9 ofrivilligt förstörda. 20 st bränt tegel á 5 kr. för 100 stycken 1 Öfverföres st. obrändt tegel á 3 kr. för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr 50 öre för 1000 st st. 5 tums spik á 4 kr 50 öre för 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr 90 öre tolft för hämtning af lera och sand samt för fyllning af varmtak 2½ N o 2 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utflyttning 3 9 Gräfning af brunn, dess förseende med källved och öfverbyggnad d o af gamla d o 5 15 Summa N o 1 Jernäs 2 ½ Seland, tillhör Albert Olofsson, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 147 belägen omkring 7500 meter från gamla tomten 1 N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån Nedtagning: yttre taket 4 12 inre tak och golfven 4 12 fönster och dörrar 3 9 brädfodring och förstuguqvist 1, Öfverföres murarna 4 12 timmerstommen 10, stenkällaren under golfet 2 6 Utflyttning: allt slags sten (2 lass per dag) d o trä husgeråd och öfrig lösegendom 7 35 Uppsättning: stenfot och grund stenkällaren 2 6 timmerstommen yttertaket 7, Byggnaderna flyttades till ägofiguren 145. Ca 120 meter söder om angiven ägofigur. På den angivna tomten fanns byggnader som byggnader som beboddes av Anton Johansson

5 murarna kakelugnen 16 fönster, dörrar och öfrig inredning brädfodringen 2 6 fyllning å inre taken 1, ofrivilligt förstörda. 40 st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st obrändt tegel á 3 kr. för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st 6 tums furuspik á 7 kr 50 öre tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft hektoliter kalk 1 10 sand och lera 2 1, husmossa 3 9 Öfverföres rullar tapeter á 20 öre rullen meter tapetbårder á 5 öre metern 2 8 liter linolja á 60 öre och 3 kilo zinkhvitt á 55 öre kilo jutedref á 20 öre för kilo 6 För drifning af kök och kammare 9 27 Målarens aflöning N o 2 Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af spån Nedtagning: i ett för allt Utflyttning: d o 24, Uppsättning: stenfot och grund stommen 8 24 taket inredningen 9 27 muren st. brändt tegel st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st 5 tums spik á 4 kr. 50 öre för 1000 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft fyllning å varmtak N o 3 Tröskloge af timmer under tak af spån. Nedtagning: i ett för allt 4 12 Utflyttning: d o Öfverföres Uppsättning: i ett för allt tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre för tolft alnar takspån á 1 kr. 25 öre aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st. 2 10

6 100 st. 7 tums furuspik á 7 kr. 50 öre för 1000 st N o 4 Kornhässja Nedtagning: i ett för allt 2 6 Utflyttning: i d o 4 20 Uppsättning: d o N o 5 Visthusbod af timmer, under tak af spån Nedtagning: i ett för allt 3 9 Utflyttning: d o 5 25 Uppsättning: d o alnar takspån á 1 kr. 25 öre aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st N o 6 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utfyttning 3 9 Gräfning af brunn, dess förseende med källved och öfverbyggnad Öfverföres d o af gamla d o 5 15 Summa N o 2 Jernäs 2 Seland, tillhör Heribert Kassberg, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 5250, belägen cirka 1000 meter från gamla tomten. N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån Nedtagning: taket, det yttre 5 15 taket, det inre, golf, dörrar, fönster och öfrig inredning papp från väggar och tak 1 3 murar med spislar och kakelugnar 8 24 brädfodringen 5 15 timmerstommen stenkällaren 3 9 Utflyttning: allt slags sten (6 lass per dag) 9 45 d o trä med fyllning 9 45 d o lös egendom 5 25 Uppsättning: stenfot och grund timmerstommen yttertaket murarna kakelugn 21 golf och varmtak med fyllning fönster, dörrar och öfrig inredning Öfverföres 667 brädfodringen stenkällaren 3 9 ofrivilligt förstörda. 150 st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st obrändt tegel á 3 kr. för 100 st 48 2 hektoliter kalk á 1 kr. 10 öre för hl alnar takspån á 1 kr. 25 öre aln 37 50

7 sand och lera för alla åbyggnader 2 2, fyllning å varmtaken 3 9 husmossa st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st 6 tums furuspik á 7 kr 50 öre 1000 st 75 6 tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft st. pappspik á 70 öre för 1000 st rullar tapeter á 75 öre för rullen d o d o á 65 öre d o d o á 35 öre meter tapetbårdar á 5 öre metern rullar väggpapp á 5 kr. 75 öre rullen d o takpapp á 4 kr. rullen liter linolja á 60 öre litern kilo zinkhvitt á 55 öre kilo kilo jutedref á 20 öre kilo 18 Drifning af kök, kammare och sal Målares aflöning Öfverföres 1087 N o 2 Bryggstugubyggnad af timmer under tak af spån Nedtagning: taket, det yttre 6 18 taket, det inre, golf, dörrar, fönster och öfrig inredning murar och spislar 9 27 yttre brädfodringen stenkällare 3 9 Utflytning: allt slags sten allt slags trä med fyllning å taken d o lös egendom 3 15 Uppsättning: stenfot och grund timmerstommen yttre taket murarna golf, varmtak med fyllning fönster, dörrar och annan inredning brädfodringen stenkällaren st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr. för 100 st 48 2 hektoliter kalk á 1 kr. 10 öre för hektoliter alnar takspån á 1 kr. 25 öre aln fyllning å varmtaken 2 6 husmossa kilo jutedref á 20 öre kilo 18 Öfverföres st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st 6 tums spik á 7 kr. 50 öre 1000 st 75 6 tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft rullar tapeter á 30 öre rullen 4 80

8 35 meter tapetbårdar á 5 öre metern rulle väggpapp d o takpapp st. pappspik 70 5 liter linolja á 60 öre litern 3 5 liter zinkhvitt á 55 öre kilo 2 75 Drifning af kök, kammare och bryggstuga Mälarens aflöning N o 3 Ladugårdsbyggnad, af dels timmer dels resvirke, under tak af spån Nedtagning: taket, det yttre 5 15 all inredning timmerstommen muren 2 6 Utflyttning: i ett för allt 9 45 Uppsättning: stenfot med grund timmerstommen taket, det yttre all inredning urinbrunn 3 9 muren 2, ofrivilligt förstörda. Öfverföres st. brändt tegel á 5 kr. för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums spik á 7 kr. 50 öre för 1000 st tolfter 6 x 1 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft fyllning å varmtaken N o 4 Afträdeshus och gödselrum af resvirke och bräder, under tak af spån Nedtagning: taket, stommen o inredningen 2 6 Utflyttning: i ett för allt 1 5 Uppsättning: tomtning, uppsättning och inredning 6 18 ofrivilligt förstörda. 10 alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st tolfter 6 x 1 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft N o 5 Kornhässja Nedtagning: i ett för allt 4 12 Utflyttning: i ett för allt 2, Uppsättning: i ett för allt 12 0, ofrivilligt förstörda. 50 st. 6 tums spik á 7 kr. 50 öre för 1000 st Öfverföres N o 6 Vedbod af timmer, under tak af spån 3 9 Nedtagning: af hela byggnaden Utflyttning: af d o 1 5

9 Uppsättning: af d o alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st N o 7 Kornbod: i ett för allt 35 N o 8 Sommarfähus i ett för allt 15 N o 9 Badstuga d o d o 25 N o 10 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utflyttning 3 9 Gräfning af brunn, dess förseende med källved och öfverbyggnad d o af gamla d o 5 15 Summa N o 3 Jernäs 21/24 Seland, tillhör Erik Strömgren, som skall utflytta alla sina med Konrad Strömgren till hälften hvardela gemensamma sina byggnader m. m. till ägofiguren N o m belägen cirka 530 meter från den gamla tomten N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 2 6 Öfverföres 6 taket, det inre, golf, fönster, dörrar och annan inredning 4 12 muren 2 6 brädfodringen 2 6 timmerstommen 3 9 Utflyttning: allt slags sten och trä (10 lass per dag) Uppsättning: grund 4 12 timmerstommen 4 12 yttertaket 4 12 murning all inredning 7 21 brädfodringen st. brändt tegel st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st kilo jutedref á 20 öre kilo N o 2 Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af näfver och takved Nedtagning, utflyttning och uppsättning i ett för allt 50 N o 3 Tröskloge af timmer under tak af spån. Nedtagning: tak, väggar och golf 5 15 Öfverföres Utflyttning: i ett för allt 2 1, Uppsättning: d o d o 12 36

10 30 alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln tolfter 1 x 6 tums bräder st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre för 1000 st N o 4 Matbod af timmer under tak af näfver. Nedtagning, utflyttning och uppsättning i ett för allt 35 N o 5 Brunn med källved och öfverbyggnad. Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utflyttning 3 9 Gräfning af brunn, dess förseende med källved och öfverbyggnad d o af gamla d o 5 15 Summa ( ) Af förestående summa utgör hälften utflyttningskostnad eller N o 4 Jernäs 3½ Seland, tillhör Gustaf Markström, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 3682, belägen cirka 2130 meter från gamla tomten N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre och inre golf, fönster, dörrar och öfrig inredning Öfverföres 63 murar och spislar 8 24 brädfodring och veranda 4, timmerstommen stenkällaren 2 6 Utflyttning: allt slags sten (4 lass per dag) allt slags trä lösegendom 4 20 Uppsättning: stenfot och grund stommen yttertaket 6 18 fönster och dörrar golf och varmtak med fyllning veranda och trappa 5 15 murarna brädfodring och krans stenkällaren 2 6 drifning af kök och kammare st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln sand och lera (tages i närheten af nya tomten) st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. tretums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft rullar tapeter á 75 öre och 20 rullar á 20 öre 11 50

11 Öfverföres meter tapetbård á 5 öre för meter 4 2 rullar papp á 4 kr. för rull 8 10 liter linolja á 60 öre för litern 6 10 kilo zinkhvitt á 55 öre för kilo 5 50 anskaffning av husmossa kilo jutedref á 20 öre för kilo 6 Målarens aflöning N o 2 Bagarstugubyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 3 9 d o det inre, golf, fönster o dörrar 2 6 muren 2 6 brädfodringen 1, stommen 4 12 Utflyttning: allt slags sten 4 20 d o trä 5 25 Uppsättning: stenfot och grund 5 15 stommen 6 18 taket, det yttre 4 12 innertak, golf och all öfrig inredning 7 21 muren brädfodringen 4 12 ofrivilligt förstörda. 40 st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr. för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. tretums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st Öfverföres st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft anskaffning af sand och lera 1 5 d o af fyllning å varmtaken 1 3 Målares aflöning, inberäkndt åtgång färg N o 3 Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af spån Nedtagning: taket, det yttre 4 12 all inredning 6 18 timmerstommen 6 18 Utflyttning: i ett för allt Uppsättning: stenfot och grund timmerstommen 8 24 taket, det yttre all inredning 8 24 ofrivilligt förstörda. 3 tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik st. 6 tums spik á 7 kr. 50 öre 1000 st. 75 fyllning å varmtaken N o 4 Rundloge af timmer under tak af spån

12 Nedtagning: I ett för allt 6 18 Ytflyttning: d o 5 25 Uppsättning: d o Öfverföres ofrivilligt förstörda. 1 tolfter 1 x 6 tums bräder st. 3 tums spik st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st. 75 anskaffning af sten till grund N o 5 Kornhässja under tak af bräder Nedtagning: I ett för allt 5 15 Utflyttning: d o 2, Uppsättning: d o (deri inberäknadt stenanskaffning) ofrivilligt förstörda. 400 st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st N o 6 sommarfähus under tak af spån. Nedtagning: I ett för allt 3 9 Ytflyttning: d o 2 10 Uppsättning: d o st. spånspik á 67 öre för 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder N o 7 Kornbod af timmer, under tak af spån Utflyttning: i ett för allt (hela kostnaden) 40 N o 8 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utfyllning 3 9 Gräfning af brunn, dess förseende med källved on öfverbyggnad Öfverföres d o af gamla d o 5 15 Summa N o 4 Jernäs 3½ Seland, tillhör Anders Olof Eriksson, som skall utflytta alla sina åbyggnader m. m. till ägofiguren N o 8576, belägen cirka 4200 meter från gamla tomten N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre och inre murar och spislar 6 18 timmerstommen brädfodring 2, Utflyttning: allt slags sten (3 lass per dag) d o trä d o lös egendom 4 20 Uppsättning: stenfot och grund timmerstommen taket, det yttre 5 15 murarna med spislar golf, varmtak, fönster, dörrar och öfrig inredning brädfodringen 10 30

13 drifning af kök och kammare st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st hektoliter kalk 1 10 Öfverföres tolfter 5/8 x 3 tums bräder á 1 kr. 45 öre tolft d o 1 x 6 tums d o á 3 kr. 90 öre tolft d o 1 x 9 tums d o á 7 kr. 25 öre tolft alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 6 tums spik á 7 kr. 50 öre 1000 st anskaffning af mursand och lera d o husmossa kilo jutedref á 20 öre för 1 kilo 6 20 rullar tapeter á 30 öre och 60 meter bård á 5 öre 9 1 ½ rull papp á 4 kr. rull 6 fyllning å varmtaken liter linolja á 60 öre 0ch 3 kilo zinkhvitt á 55 öre 3 45 Gräfning af källare under golfet och dess stensättande 4 12 Målares aflöning N o 2 Flygelbyggnad af timmer, under tak af spån Nedtagning: taket, det yttre 2 6 innertaket, golf, fönster, dörrar och öfrig inredning 4 12 muren 2 6 brädfodringen 1 3 timmerstommen 3 9 Utflyttning: allt slags sten 5 25 d o trä 4 20 Uppsättning: grund 6 18 timmerstommen 4 12 murarna med spislar Öfverföres taket, det yttre 4 12 all inredning 7 21 bräfodring 2 6 drifning st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr. för 100 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st kilo jutedref á 20 öre för kilo 6 8 rullar tapeter a 30 öre ō 30 m. bård á 5 öre N o 3 Bagarstugubyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 2 6

14 all inredning 2 6 muren 2 6 brädfodringen 1 3 timmerstommen 4 12 Utflyttning: allt slags sten 4 20 d o trä 5 25 Uppsättning: stenfot och grund 4 1/3 13 timmerstommen 8 24 taket, det yttre 8 24 all inredning 4 12 Öfverföres mur med bakugn brädfodringen st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik st. 4 tums spik tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft N o 4 Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 2 6 all inredning 3 9 timmerstommen 4 12 muren 1 3 Utflyttning: i ett för allt Uppsättning: grund stommen 8 24 all inredning 6 18 muren I avseende till takets bristfälliga beskaffenhet beräknas ingen ersättning för dess omläggning 40 st. brändt tegel á 5kr. för 100 st. 2 Öfverföres st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st N o 5 Tröskloge af timmer under tak af spån Nedtagning: I ett för allt 6 18 Utflyttning: d o 6 30 Uppsättning: d o alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln 15 1 tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st N o 6 Kornhässja Nedtagning: I ett för allt 2 6 Utflyttning: d o 2 10

15 Uppsättning: d o 6 0, N o 7 Matbod af timmer under tak af spån Utflyttningskostnaden i ett för allt N o 8 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utflyttning 3 9 Gräfning af brunnen, dess förseende med källved och öfverbyggnad D o af gamla d o 5 15 Summa N o 5 Jernäs 2 7/16 Seland, tillhör N. A. Wallander, som skall flytta en matbod af timmer under tak af spån, in på egna egor, omkring 25 meter från den plats der boden nu står, hvarför kostnaden i ett för allt uppskattas till 25 Summa 25 N o 6 Jernäs 2 11/16 Seland, tillhör Johan Olof Göransson, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N is 6553, 6554, 6555 och 6560, belägna cirka 1250 meter från gamla tomten N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre och inre golf, dörrar, fönster och öfrig inredning 8 24 murar med spislar 7 21 brädfodring 3 9 timmerstommen Utflyttning: allt slags sten (6 lass per dag) 7 35 allt slags trä 6 30 lösegendomen 1, Uppsättning: stenfot och grund timmerstommen taket, det yttre 5 15 golf, varmtak, fönster, dörrar och öfrig inredning murarna med spislar brädfodringen Öfverföres För drifning af kök, kammare och sal st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr. för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st rullar tapeter á 25 öre, 18 rullar á 20 öre meter tapetbård á 5 öre metern rull väggpapp liter linolja á 60 öre och 3 kilo zinkhvitt á 55 öre kilo jutedref á 20 öre för 1 kilo 18 anskaffning af sand och lera

16 d o husmossa 2 6 d o fyllning å varmtaken 1 3 Målares aflöning N o 2 Flygelbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 2 6 all inredning 2 6 timmerstommen 4 12 muren 2 6 brädfodring 1, Utflyttning: allt slags sten 2 10 d o trä 2, Öfverföres Uppsättning: stenfot och grund 6 18 timmerstommen 5 15 taket, det yttre 5 15 muren all inredning 5 15 brädfodringen st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln 15 4 tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 5 tums á 4 kr. 50 öre 1000 st. 45 Målares aflöning, deri inberäknat åtgång färg N o 3 Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 4 12 muren 1 3 brädfodringen 1 3 inredningen 3 9 timmerstommen 4 12 Utflyttning: i ett för allt 5 25 Uppsättning: stenfot och grund timmerstommen 8 24 taket, det yttre Öfverföres muren all inredning 5 15 brädfodringen alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st N o 4 Tröskloge af timmer under tak af spån Nedtagning: I ett för allt 6 18 Utflyttning: d o 3 15

17 Uppsättning: d o alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 6 tums furuspik á 7 kr. 50 öre 1000 st N o 5 Kornhässja Nedtagning: I ett för allt 2 6 Utflyttning: d o 1, Uppsättning: d o N o 6 Kornbod af timmer, under tak af näfver: i ett för allt 35 N o 7 Visthusbod af timmer, under tak af spån: i ett för allt 35 Öfverföres N o 8 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utflyttning 3 9 Gräfning af brunn, dess förseende med källved och öfverbyggnad D o af gamla d o 5 15 Summa N o 6 Jernäs 387/640 Seland, tillhör Jerfeds Ångsågs Aktiebolag, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 82 belägen cirka 7400 meter från gamla tomten 2 N o 2 Bagarstugubyggnad af timmer, brädfodrad, under tak af spån. (Halfva byggnaden eges af K. Eriksson) Nedtagning: ½ af taket, det yttre 1, ½ af all inredning 2 6 ½ af timmerstommen 2, ½ af murarna 2 6 ½ af brädfodringen 1, Utflyttning: ½ af alt slags sten (3 lass per dag) 4 20 ½ af allt slags trä 4 20 Uppsättning: ½ stenfot och grund 5 15 ½ af timmerstommen 4 12 ½ af murarna 3, ½ af all inredning 6 18 ½ af brädfodringen 2, ½ af drifning af kök och kammare 4, Öfverföres st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik, 1000 st. 3 tums och 750 st. 4 tums spik st. 5 tums á 4 kr. 50 öre 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft ) Ägofiguren 82 är tomten som Kerstin Jonssons hus står på. Någon bagarstuga på denna tomt har jag ej sett på denna tomt. Leif J.

18 1,5 liter linolja á 60 öre och 1,5 kilo zinkhvitt á 55 öre kilo jutedref á 20 öre för kilo 3 00 fyllning å varmtaken 1 3 Målares aflöning Summa 247 N o 6 Jernäs 387/1280 Seland, tillhör Karl Eriksson, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N o 7772 belägna cirka 1400 meter från gamla tomten N o 2 Bagarstugubyggnad af timmer, brädfodrad, under tak af spån. (Halfva byggnaden eges af Jerfeds Ångsågsaktiebolag) Nedtagning: ½ af taket, det yttre 1, ½ af all inredning 2 6 ½ af timmerstommen 2, ½ af murarna 2 6 ½ af brädfodringen 1, Utflyttning: ½ af alt slags sten (6 lass per dag) 2 10 ½ af allt alags trä 2 10 Öfverföres Uppsättning: ½ stenfot och grund 5 15 ½ af timmerstommen 4 12 ½ af murarna 3, ½ af all inredning 6 18 ½ af brädfodringen 2, ½ af drifning af kök och kammare 4, st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik, 1000 st. 3 tums och 750 st. 4 tums spik st. 5 tums á 4 kr. 50 öre 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft ,5 liter linolja á 60 öre och 1,5 kilo zinkhvitt á 55 öre kilo jutedref á 20 öre för kilo 3 fyllning å varmtaken 1 3 Målares aflöning Summa 227 N o 7 Jernäs 2 1/16 Seland, tillhör Herr A. Strandberg, som skall utflytta alla sina byggnader m. m. till ägofiguren N is ch 6541, belägna cirka 225 meter från gamla tomten N o 1 Manbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre och inre 8 24 Öfverföres 24 golf, dörrar, fönster och öfrig inredning 8 24 murarna med spislar 6 18 brädfodring 2, timmerstommen stenkällaren 2 6 Utflyttning: allt slags sten 6 30 d o trä 5 25

19 lösegendomen 1,2 6 Uppsättning: stenfot och grund jämte stenkällaren timmerstommen taket, det yttre 5 15 golf, varmtak, fönster, dörrar och öfrig inredning murarna med spislar ,5 hektoliter kalk á 1 kr. 10 öre för hektoliter st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 5 tums spik á 4 kr. 50 öre för 1000 st alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft rullar tapeter á 45 öre rullen meter tapetbård á 5 öre metern liter linolja á 60 öre och 7 kilo zinkhvitt á 55 öre 8 05 sand och lera (för öfriga byggnader inräknadt) 2 2, husmossa kilo jutedref á 20 öre för 1 kilo 6 Öfverföres Drifning af väggarna jemte fyllning å varmtaken 9 57 Målares aflöning N o 2 Bagarstugubyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: yttre taket 2 6 inredning och brädfodringen 4 12 stommen 3 9 murarna med spislar 5 15 Utflyttning: allt slags sten 3 15 d o trä 3 15 Uppsättning: stenfot och murgrund 6 18 timmerstommen 4 12 taket, det yttre 4 12 murarna all inredning 6 18 brädfodringen 2 6 drifning av väggar alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st ½ hl. kalk á 1 kr. 10 öre för hl rullar tapeter á 25 öre och tapetbård á 5 öre 2 75 fyllning å varmtaken 1 3 Öfverföres Målares aflöning N o 3 Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: taket, det yttre 3 9

20 all inredning 3 9 muren 1 3 stommen 4 12 Utflyttning: allt slags sten 2 10 d o trä 4 20 Uppsättning: tomtning och grund 6 18 stommen 9 27 taket, det yttre 7 21 all inredning 7 21 muren alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. brändt tegel á 5kr. för 100 st st. obrändt tegel á 3 kr för 100 st st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 6 tums spik á 7 kr. 50 öre för 1000 st tolfter 1 x 6 tums bräder á 3 kr. 90 öre tolft N o 4 Stallbyggnad af timmer under tak af spån. Nedtagning: yttre taket 2 6 inredningen 1 3 stommen 2, Öfverföres Utflyttning: i ett för allt 2 10 Uppsättning: grund 2 6 stommen 5 15 inredning 2 6 taket, det yttre alnar takspån á 1 kr. 25 öre för aln st. spånspik á 67 öre för 1000 st st. 3 tums spik á 2 kr. för 1000 st st. 4 tums spik á 3 kr. 50 öre för 1000 st st. 6 tums spik á 7 kr. 50 öre för 1000 st N o 5 Matbod af timmer under tak af spån i ett för allt 35 N o 6 Matbod af timmer under tak af spån i ett för allt 35 N o 7 Hässjelada af timmer under tak af spån Nedtagning: i ett för allt 2 6 Utflyttning 1 5 Uppsättning: N o 8 Kornhässja Nedtagning: i ett för allt 2, Utflyttning: d o 1, Uppsättning: d o N o 9 Brunn med öfverbyggnad Nedtagning: öfverbyggnad, upptagning af källved samt utflyttning 3 9 Gräfning af brunn, dess forseende med källved och öfverbyggnad Öfverföres

21 D o af gamla d o 5 15 Summa Ingen af de utflyttandes byggnader, trädgård eller andra anläggningar hafva sådan belägenhet, att någon af de qvarboende delegarne ansett med sin fördel förenligt att dem inlösa. Jernäs den 1 juni 1909 På Embetets vägnar V. Th. Stein Kommissionslandtmätare Förestående värderingsinstrument är för oss uppläst och godkännes; som ofvan J. A. Lydig G. Markström J. A. Nordström Albert Olofsson Joh. Olof Johansson Johan Adolf Kassberg E. Strömgren E. Salen genom E. Nygren e f E O Nygren A. Ågren N. A. Wallander Karl Wallander O. A. Nordin Jonas Öberg Joh. Johansson Jerfeds Ångsågs Aktiebolag gm Fredrik Öqvist J O G gem Karl Johansson el fulmakt E G Öhman J B Pettersson Johan Davidsson Delägarnas egenhändiga namnteckningar äfvensom att Heribert Kassberg ansåg det för honom upptagna beloppet för målares aflöning för lågt, och Anders Olof Eriksson genom sitt ombud Teodor Andersson samt Herr A. Strandberg ansågo, att de belopp, som upptagits för planerande af deras respektive nya tomter vore för låga, intyga gode männen: Jonas Jonsson E. Göransson

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Qva-

Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Qva- Häfdeförteckning 1 öfver alla egorna till Jernäs by uti Nordmalings socken, Nordmalings och Bjurholm tingslag af Westerbotens län. Upprättad år 1903 och kompletterad år 1907 1 Rev 2010-11-09 Tomter 2,

Läs mer

C.W. Appelqvist i Fristad

C.W. Appelqvist i Fristad År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och wärderat

Läs mer

förrättning, hvilken ägaren sjelf bevistat, funnit samma åbyggnad der egaren särskilt beskrifning afgifvit af följande beskaffenhet.

förrättning, hvilken ägaren sjelf bevistat, funnit samma åbyggnad der egaren särskilt beskrifning afgifvit af följande beskaffenhet. Sidan 1 År 1841 den 26 Maj har undertecknade, t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemännen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson i Tåstad samt Mur och Byggmästaren Nils Nylund, besett och

Läs mer

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist År 1841 den 26 maj har undertecknad t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson

Läs mer

Nionde roten, tomt 40

Nionde roten, tomt 40 Tomt 9.40 1 Nionde roten, tomt 40 Kvarteret Vadman Tjugofemte roten 1637 57v Trettonde roten 1657h 70 Spannmålsgatan under Väder- kvarnsberget Paul Persson 1658 Christopher Johansson stadstjänare 1666

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

Den i stället betiäntlige Brandredskap, består af 2 hand-sprutor, 2 brandhakar, 2 brand-stegar, 2 svabbar och 2 bleckämbare, målade med oljefärg.

Den i stället betiäntlige Brandredskap, består af 2 hand-sprutor, 2 brandhakar, 2 brand-stegar, 2 svabbar och 2 bleckämbare, målade med oljefärg. Sid 1 År 1839 den 17 april har undertecknad Häradshöfvding och i orten af nämndemännen Bengt Bengtsson i Tångestad och Magnus Hollstensson i Blinnestad samt Byggmästare Claes Tollin i Söderköping besett

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Ansökan om bidrag till restaurering av överloppsbyggnader.

Ansökan om bidrag till restaurering av överloppsbyggnader. 1 (6) Ansökan om bidrag till restaurering av överloppsbyggnader. Administrativa uppgifter Sökande Namn (inkl. ev. attention eller c/o) Adress Personnr/organisationsnr Postnummer Postort Telefon dagtid

Läs mer

godemännen vid skiftesverket Helmer Hörnström från Lefvar och Johan Björklund från Bredvik, hvilka derom åtsporda hade föreskrifven godemansed aflagt.

godemännen vid skiftesverket Helmer Hörnström från Lefvar och Johan Björklund från Bredvik, hvilka derom åtsporda hade föreskrifven godemansed aflagt. 1 Protokoll hållit nedannämnda tider i och för laga skifte å alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken, Nordmalings och Bjurholms tingslag af Westerbottens län. År 1901 den 12 augusti instälde

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Tallåsen Vackert belägen hästgård med lantligt boende nära stan, 6 km söder om Vetlanda. Bostadshus i bra skick uppfört 1920. 5 r o k med vackra kakelugnar och kaminer. Gäststuga. Stall med 3 hästboxar,

Läs mer

Förteckningar i mars 1809 över egendom som urmakaren Zachris Svahn i Kuopio förlorat under kriget (RA/Senatens kammarexpeditions arkiv, ansökningar

Förteckningar i mars 1809 över egendom som urmakaren Zachris Svahn i Kuopio förlorat under kriget (RA/Senatens kammarexpeditions arkiv, ansökningar Utdrag af Rådhus Rättens Protocoll hållit i KuopioStad den 11:te Martii 1809. : 33 I anseende till ämnad underdånig ersättnings Ansökning, inlämnade Urmakaren Zachris Svahn en skrift sålydande. Förtekning

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Stenfotens wärde 20. Hela stommen med din vidbyggde kammaren som har 3 wäggar och är 7 aln. lång, 6 aln. bred. och ½ aln hög wärderas till 650

Stenfotens wärde 20. Hela stommen med din vidbyggde kammaren som har 3 wäggar och är 7 aln. lång, 6 aln. bred. och ½ aln hög wärderas till 650 Sidan 1 År 1838 den 20 April har undertecknat häradshöfding och i orten tilf. Domhafvande, med biträde af Nämndemännen Bengt Bengtsson i Tångstad och Magnus Holstensson i Blinnestad samt Byggmästaren Claes

Läs mer

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 Käringsundsvägen 67 75 000 ALLMÄN BESKRIVNING Idyllisk äldre gårdsenhet

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Hammaren, torp under Årsta

Hammaren, torp under Årsta Hammaren, torp under Årsta Haningegillets torpgrupp skrev 1982 denna kortberättelse om torpet Hammaren under Årsta, Den bestod då av Henry Hall, Gunilla Hagström, Elsie Lindholm och Ulla Nygren. Vid vägen

Läs mer

GÅRD - HAGFORS - STACKERUD - PRIS: HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - HAGFORS - STACKERUD - PRIS: HÖGSTBJUDANDE GÅRD - HAGFORS - STACKERUD - PRIS: HÖGSTBJUDANDE Fastighet Äganderätt Hagfors Stackerud 1:78 Adress Gård i Stackerud, Hagfors kommun Arealer Stackerud Gärdet, 683 62 Ekshärad. Belägen i Hagfors kommun

Läs mer

PROSPEKT MOGATA PRÄSTGÅRD 1:44

PROSPEKT MOGATA PRÄSTGÅRD 1:44 PROSPEKT Prästlönetillgångarna i Linköpings stift har genom Egendomsnämnden, som förvaltar stiftets skogs- och jordbruksfastigheter, beslutat försälja MOGATA PRÄSTGÅRD 1:44 LÄN: Östergötland KOMMUN: Söderköping

Läs mer

Välkomna till fastigheten Oppvreta 1:8 i Dingtuna

Välkomna till fastigheten Oppvreta 1:8 i Dingtuna UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Det går att bygga till eller renovera sitt hus med nästan nollbudget. Resultatet blir både snyggt och miljövänligt.

Det går att bygga till eller renovera sitt hus med nästan nollbudget. Resultatet blir både snyggt och miljövänligt. Det går att bygga till eller renovera sitt hus med nästan nollbudget. Resultatet blir både snyggt och miljövänligt. Vi började med att gräva efter lera. 1 / 42 Efter mycket testande så ser blandningen

Läs mer

Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo

Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo Villa Lilla Brännbovägen 17, Sigtuna - Brännbo Planlösning Lilla Brännbovägen 17 MÄKLARENS UTLÅTANDE Charmig tegelkädd egnahemsvilla från 1950-talet på hörntomt i det populära området Brännbo i Sigtuna.

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Fogdevägen 2 Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Fogdevägen 2 Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 7 rum (3 sovrum) / 160 m² Område Läppe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Hamnfogdegården - ett unikt och välbevarat 1850-talshus i Södermanland.

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Långåsvägen 5. Län Västra Götaland Gatuadress Långåsvägen 5 Kommun Mölndal Storlek 1.0 rum / 32 m² Område. Tillträde tidigast

Långåsvägen 5. Län Västra Götaland Gatuadress Långåsvägen 5 Kommun Mölndal Storlek 1.0 rum / 32 m² Område. Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Kommun Mölndal Storlek 1.0 rum / 32 m² Område Sandsjöbacka Naturskyddsområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Husets yta

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5, DEL AV Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 300 000

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

RESTAURERING AV ELDSTÄDER / SKORSTENAR PÅ FINNPÖRTET ALMSJÖN 3:8 ULLÅNGERS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

RESTAURERING AV ELDSTÄDER / SKORSTENAR PÅ FINNPÖRTET ALMSJÖN 3:8 ULLÅNGERS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV ELDSTÄDER / SKORSTENAR PÅ FINNPÖRTET ALMSJÖN 3:8 ULLÅNGERS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:9 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Fagrabjörk. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Fagrabjörk. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Fagrabjörk Stor mangårdsbyggnad i herrgårdstil från 1855. Då huset stått tomt under en längre tid är renoveringsbehovet stort. Stor parkträdgård med gamla grova lövträd. Fastigheten är belägen mellan sjöarna

Läs mer

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala.

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. B ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. Bostadshus från 2004 i ett plan med källare under en del. Ca 161 m 2 i markplan och ca 82 m 2 i källarplan. Trevlig, ljus tomt om 2280 m 2 ca 6 km från

Läs mer

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Area ( ) ( ) ( ) Personkod ( ) ( ) ( ) ( ) Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet Frågeformuläret består av en inledande sida, samt fyra delar om innemiljön (I-IV):

Läs mer

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm

Monteringsanvisning. Jonsbastu 9 kvm Monteringsanvisning Jonsbastu 9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Hagvägen 3/ Flen Göken 5 Flen. Hagvägen 3 har ett centralt läge och en underbar pool! 1 500 000 SEK

Hagvägen 3/ Flen Göken 5 Flen. Hagvägen 3 har ett centralt läge och en underbar pool! 1 500 000 SEK 2015 02 12 Hagvägen 3/ Göken 5 Hagvägen 3/ Göken 5 Hagvägen 3 har ett centralt läge och en underbar pool! RUM: 5 BOAREA: 140,0 m² BIAREA: 68,0 m² TOMTAREAL/MARK: 1 346,0 m² PRIS: 1 500 000 SEK PRISTYP:

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

FRITIDSHUS - BJURBERGET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRITIDSHUS - BJURBERGET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRITIDSHUS - BJURBERGET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDDE Beskrivning Fritidshus i Bjurberget! Frididshus i ett plan med storstuga med öppen spis, två sovrum och kök. Huset ligger i ett högt och enskilt

Läs mer

Gamle Mossevägen 42. Län Skåne Gatuadress Gamle Mossevägen 42 Kommun Sjöbo Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område Heingetorp - Heingemosse

Gamle Mossevägen 42. Län Skåne Gatuadress Gamle Mossevägen 42 Kommun Sjöbo Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område Heingetorp - Heingemosse Län Skåne Gatuadress Gamle Mossevägen 42 Kommun Sjöbo Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område Heingetorp - Heingemosse Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning

Läs mer

Egendomen, som består af # hemman Krono skatte Imediate Anslaget till Gästgifveri, är belägen

Egendomen, som består af # hemman Krono skatte Imediate Anslaget till Gästgifveri, är belägen Sida 1 År 1838 den 17 april har undertecknad Häradshöfding och i orten t.f. Domhafvandes med mitt biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångesta och Magnus Hollstenson i Blinnestad samt byggmästaren

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - SYSSLEBÄCK - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - SYSSLEBÄCK - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - SYSSLEBÄCK - PRIS: 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Stort äldre hus i Sysslebäck, Torsby kommun. Stort äldre hus från 1800-talet i Sysslebäck, Torsby kommun. 2-våningar med

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA/FRITIDSHUS - NYSKOGA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA/FRITIDSHUS - NYSKOGA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA/FRITIDSHUS - NYSKOGA - PRIS: 475 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus med enskilt läge i Nyskoga, Torsby kommun Nyrenoverat hus i Nyskoga, Torsby kommun. 1½-plan med boarea på 64

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 Län Dalarna Gatuadress Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Äldre hus på stor tomt, belägen i fin

Läs mer

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Smålandsidyll Gården Ängen består av ett vackert beläget byggnadscentrum samt 9 ha mark belägen 25 min. bilväg från Jönköping och 3,5 km till Vaggeryd. Det charmiga huset

Läs mer

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 1 Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 Laga skifte infördes i Sverige 1827 med förordning om hur uppdelning av jorden skulle ske. Redan då frågade lantmätaren Sennebybönderna, om man ville

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - LOMMA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - LOMMA - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - LOMMA - PRIS: 6 000 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Lomma 1 plans friliggande med källare. Här har vi ett rejält, fräscht och välvårdat hus för Er som behöver utrymme för lek

Läs mer

GÅRD I BASTERUDSTORP - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJU

GÅRD I BASTERUDSTORP - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJU GÅRD I BASTERUDSTORP - PRIS: 885 000:- ELLER HÖGSTBJU Beskrivning Vacker gård i Basterud, Ekshärad Vacker gård i Basterud, Ekshärad, Hagfors kommun. 1½-plans bostadshus för permanent eller fritid i timmer.

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31466.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris:

ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris: B ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris: 195 000 Godbyvägen 30 195 000 BOSTADSHUSET Bostadshuset är uppfört 1946

Läs mer

KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN HÄR!

KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN HÄR! GÅRDBY CHARMIG ÄLDRE VILLA PÅ STOR TOMT I GÅRDBY CA 1,5 MIL SYDOST OM BRON Villa - 90m 2-3 rum och kök - Stor & lummig trädgård - Gårdby 117, Gårdby UTGÅNGSPRIS: 975 000 kr VI KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN

Läs mer

Teknisk specifikation, Karolinergården Björsäter

Teknisk specifikation, Karolinergården Björsäter Teknisk specifikation, Karolinergården Björsäter Allmänna kommentarer Detta är en förteckning över de material och virkesdimensioner som förekommer i :s hus Björsäter. För förenklad översikt se gränsdragningslista

Läs mer

Pris: 1 850 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 850 000 kr el högstbjudande Gård 1,3 ha norr Eslöv Gård/boende i trevlig bymiljö i Bosarp några km norr Eslöv. Vacker mangårdsbyggnad om ca 200 kvm med 5 rum/kök och stor, inredningsbar kallvind med burspråk. Övreståndsmiljö såsom

Läs mer

GÅRD - HAGFORS - STACKERUD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - HAGFORS - STACKERUD - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - HAGFORS - STACKERUD - PRIS: 500 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Adress Gård i Stackerud, Hagfors kommun Arealer Fastigheten Hagfors Stackerud 1:10 Skiftet vid gården Stackerud Gärdet, 683 62

Läs mer

GÅRD VÄRENDS NÖBBELE

GÅRD VÄRENDS NÖBBELE GÅRD VÄRENDS NÖBBELE Del av Växjö Värends-Nöbbele 1:1 Läge Gården är belägen centralt i Värends Nöbbele, ca 9 km sydost om Ingelstad och ca 28 km syd om Växjö. Se markering på kartbilaga 1a. Omfattning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Skogsfastighet nära Bräcke

Skogsfastighet nära Bräcke Skogsfastighet nära Bräcke BRÄCKE BRÖCKLING 1:39 Skogsfastighet med gårdsdel ca 6 km från Bräcke. Samlad gårdbild med bostadsbyggnad, gäststuga och ekonomibyggnader. Jakt och fiske. Total areal ca 310

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Ringvägen 21 Kommun Örnsköldsvik Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 151 m² Område. Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Ringvägen 21 Kommun Örnsköldsvik Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 151 m² Område. Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 151 m² Område Villaområde mellansel Tillträde tidigast 2012-06-03 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nya köksluckor,

Läs mer

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m.

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Veronica Olofsson Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter november 2007 KALMAR

Läs mer

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 Allmänt Fastigheten är belägen ca 4 km nordväst Emmaboda. Fastigheten omfattar bostadshus och ekonomibyggnad samt ca 1 ha mark i anslutning till byggnaderna.

Läs mer

Välkommen. Pris : kr, Boarea: 200 m²

Välkommen. Pris : kr, Boarea: 200 m² Objektbeskrivning Välkommen Gårdsbild Friliggande villa, Alvik Pris : 1 700 000 kr, Boarea: 200 m² Mäklare: Hélène Carlsson Jönses Telefon: 0247-100 60, Mobiltelefon: 070 555 62 94 e-post: helene.carlsson@maklarhuset.se

Läs mer

11. Fristad Nov 2013

11. Fristad Nov 2013 11. Fristad Nov 2013 11 Nov Arbetet med kakelugnen fortskrider. Fredrik Jonsson bygger upp kakelugnen igen. Det går åt värmeljus för att torka bort fukten medan bruket brinner. I taket finns spår av en

Läs mer

Brygghus på Stabby prästgård

Brygghus på Stabby prästgård 2010:41 Antikvarisk kontrollrapport Brygghus på Stabby prästgård Restaurering av brygghus, Stabby prästgård, Bondkyrko socken sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Brygghuslängan (till vänster

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kattbergsvägen 1

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kattbergsvägen 1 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Nordanstig Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 264 m² Område Strömsbruk Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Rymlig villa med egen

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata Högsby Drageryd 503 Drageryd Här är det charmiga 1800 talshuset med en omgivning som påminner om Bullerbyn, allt renoverat med omsorg. Huset i mycket bra skick, nyare kök, bergvärme, nytt tak. Två stycken

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:43 Slandrom 410, 832 93 Frösön Datum 15 06 02 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Mälltorpsvägen 189

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Mälltorpsvägen 189 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 3 rum (2 sovrum) / 60 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi älskar gamla hus och att odla! Här hittade vi avskilt lugn med utflyktsavstånd från

Läs mer

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Renoverad villa med nyinstallerad BERGVÄRME

Läs mer

ostadshus med stall i Haga, Saltvik.

ostadshus med stall i Haga, Saltvik. ostadshus med stall i Haga, Saltvik. Bostadshus i I1/2-plan på fullständig källarvåning byggt på 1920-talet. Stor tomt om 8 210 m² bestående av vårdad tomt invid byggnaderna. På tomten finns även förråd/lider/stall

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 15 m 2 Bågarna/spaljéns maxhöjd 3,5m Vera är ett litet hus som fortsätter ut i en spaljé.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:50 Brattland 624, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Lantgård 6,2 ha Linderöd

Lantgård 6,2 ha Linderöd Lantgård 6,2 ha Linderöd Välskött gård på högt, trevligt läge mellan Hörby och Kristianstad. 1,5-planshus med källare om 3 rum och kök, möjligt att inreda ytterligare ett till två rum. Bilgarage med isolerat

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

1. Januari 2015 Fristad

1. Januari 2015 Fristad 1. Januari 2015 Fristad Nytt år. Ny energi. Nu ska projekt Fristad gamla gästgiveri bli fullkomnat. Arbetet med kuskrummet fortsätter. Gästkammaren ska målas färdigt. Det sista på Salen ska göras. Färger

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Län Kalmar Typ Villa Kommun Mönsterås Storlek 99 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Ringvägen 3

Län Kalmar Typ Villa Kommun Mönsterås Storlek 99 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Ringvägen 3 Ringvägen 3 Län Kalmar Typ Villa Kommun Mönsterås Storlek 99 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Ringvägen 3 Renoverad 1-plansvilla! Nyligen renoverad 1970-talsvilla om 3 rum

Läs mer

Rödöns Socken Folket och livet i Byarna

Rödöns Socken Folket och livet i Byarna Rödöns Socken Folket och livet i Byarna Vike 3:3 Frösön Vike 3:3 Jan-Olov Jonsson Vike 3:3 1894 när Vike 3 delades på tre lotter övertog sonen Anders Nilsson och hans hustru Anna-Lisa Lögdberg från Kälen

Läs mer

FRITIDSHUS PÅ ARRENDETOMT - STILLERYD

FRITIDSHUS PÅ ARRENDETOMT - STILLERYD FRITIDSHUS PÅ ARRENDETOMT - STILLERYD Fritidshus på fritt läge i skogen På avskilt läge i Stilleryd ligger detta fritidshus med två rum och kök samt en veranda. Skog runt om och gångavstånd till badplatsen.

Läs mer

Byggnadsvård intresserar

Byggnadsvård intresserar Byggnadsvård intresserar Det var fullt i slöjdsalen på gamla folkskolan då Silmu hade byggnadsvårdsdag. Närmare fyrtio personer deltog och mycket mera ryms där inte utan att det blir trångt. Det var inte

Läs mer

Materialinventering av byggnad med rivningsplan

Materialinventering av byggnad med rivningsplan Materialinventering utförd av Kommun: Gävle Inventeringsdatum Ort/område Fritidsboda Fastighet: Fritidsboda 4:8 Byggnadstyp: Objekt: Fritidshus och förråd Anders Andersson 2009-05-01 Rapportdatum: 2010-05-02

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Nipuddsvägen 2 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 230 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Nipuddsvägen 2 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 230 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 230 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag älskar det fantastiska läget på Nipkanten, med utsikt över hela Sollefteå,

Läs mer

BIDRAGSANSÖKAN. Lilla byggnadsvårdsbidraget

BIDRAGSANSÖKAN. Lilla byggnadsvårdsbidraget BIDRAGSANSÖKAN Bidrag enligt förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård Lilla byggnadsvårdsbidraget Sänds till Länsstyrelsen i Örebro län Plan och kultur 701 86 Örebro Objekt Objektets namn

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17

HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17 HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17 Händelö gård 2008-11-17 Beställare: Uppdrag: Peter Swanborg Etablering Norrköping AB Näringslivets Hus Drottninggatan 24 602 24 NORRKÖPING Inventering och fortsatt utredning beträffande

Läs mer

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK Beskrivning Ca:28 ha mark på högt och vackert med mycket attraktivt läge. Här bedriver man i dag uthyrning av stall och ridhus med kollektiv

Läs mer

Län Västmanland Typ Villa Kommun Skinnskatteberg Storlek 117 m2 Område Kolsva Tillträde tidigast Gatuadress Spaboda 6

Län Västmanland Typ Villa Kommun Skinnskatteberg Storlek 117 m2 Område Kolsva Tillträde tidigast Gatuadress Spaboda 6 Spaboda 6 Län Västmanland Typ Villa Kommun Skinnskatteberg Storlek 117 m2 Område Kolsva Tillträde tidigast Gatuadress Spaboda 6 Lantligt läge! Fastighet med lantligt och lugnt läge. Stor tomt med utsikt

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och harmoniskt boende i naturnära

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Hästgård i Segersta. Fastigheten ingår i Segersta vvo om ca 6 000 ha. Utgångspris: 1 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Hästgård i Segersta. Fastigheten ingår i Segersta vvo om ca 6 000 ha. Utgångspris: 1 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Hästgård i Segersta BOLLNÄS SEGERSTA-BYN 2:40 Gård med vackert läge i Segersta. Bostadshus med åtta rum och kök. Stor ekonomibyggnad med bl.a stall med sex boxar, höförvaring, snickarbod, dubbel garage

Läs mer