... e#- t <.V. at '...-:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.brfymer.se ... e#- t. 7. .. <.V. at '...-:"

Transkript

1 .. <.V. t. 7. e#- at '...-: ~.

2 ., " '

3 /-.. ~./ -,.-/ "

4 Protokoll fört vid ordinarie Årssammanträde med Bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 16 Mars Sammanträdet öppnades kl e.m. av styrelsens ordförande hr. E.O. Eriksson som hälsade de närvarande välkomna och erinrade om att föreningens bostadshus nu vore så långt framkomna att taklagskransen svajade å densamma. 2 Styrelsens förslag till dagordning föredrogs och godkändes. 3 Till att leda dagens förhandlingar valdes hr. F. Blom. 4 Till justeringsmän och valkontrollanter valdes hr. Alb. Jansson och W. Olsson. 5 Föredrogs styrelsens berättelse för det gångna året. Årssammanträdet beslöt att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna. 6 Föredrogs revisorernas berättelse, därav framgick att inkomster och utgifter balanserat på en summa av Kr :20. Berättelsen godkändes och beviljades styrelsen i enlighet med angivna förslag full och tacksam ansvarsfrihet. 7 Beslöts att tilldela styrelsen ett arvode av 200 Kr. för det gångna året. 8 Företog val av 2 styrelseledamöter för 2 år. Valda blevo hr. Th. Lundin med 22 röster och G.W. Welander med 17 röster. Till styrelsesuppleanter utsågos de i röstetal närmast varande, nämligen hr. C.L. Andersson och O. Dalkvist med vardera 3 röster. 9 Till revisorer valdes hr. Alb. Jansson och F.A. Blom, hr. Blom tillika kassakontrollant. Till revisorssuppl. Valdes hr. E.L. Hagelin. 10 Företogs till behandling frågor om ökade insatser. Styrelsen hade med anledning av att statens byggnadslån enligt drädselkammarens beslut att icke får beräknas å högre byggnadskostnad än Kr per eldstad tomten den inberäknad, sett sig nödsakad att föreslå insatsernas höjande. Styrelsen föreslog därför att insatserna skulle bestämmas till Kr. per eldstad samt att i samband därmed även ändra stadgarna, så att föreningen skulle äga rätt att uppföra bostadshus med lägenheter å högst 3 rum och kök samt affärslägenheten. Årssammanträdet beslöt att bifalla styrelsens förslag om ändring av 2 och 4 i föreningsstadgan samt dess K.B. anmäla för registrering. 11 Företogs till behandling styrelsens förslag: att föreningen skulle uttala sig om huruvida föreningens tomt skulle ytterligare bebyggas. Sammanträdet beslöt att uppdraga åt styrelsen att undersöka möjligheterna för uppförande av ytterligare ett hus med affärslägenheter å n.b. och bostadslägenheter i övrigt.

5 12 Med anledning av att takstolarna voro resta å föreningens hus beslöt sammanträdet att i stället för taklagsfest tilldela arbetarna vid bygget 5 Kr. per man samt bjuda dem på kaffe. Kostnaden skulle beräknas till sammanlagt högst 6 Kr per man. 13 På anmodan av ingenjör Lindsjö som var närvarande vid sammanträdet, beslöts följande: att inköpa kokspisar till 23 lägenheter av Ahlgrens patent samt kombinera dem med gasspisar eller platta. Priset för ved och gasspis 148 Kr. om samma spisar användes till alla lägenheter. Enbart gasplatta minskar priset med 23 Kr. Till rummen i dessa lägenheter kakelugnar efter fritt val beräknade med apriser till en kostnad av 565 Kr. per lägenhet. Överskjutande kostnad betalas av lägenhetsinnehavaren. För uppvärmning av tamburerna beslöts att inköpa kaminer för 60 Kr. per st. Till en lägenhet skulle uppvärmning ske med s.k. Geisersystem och den genomsnittliga kostnad som beräknas för lägenhet betalas av föreningen och överskjutande kostnad av lägenhetsinnehavaren. Diskbänkar beslöts att beställas av marmor till samtliga lägenheter, bänkarnas dimension längd 130 cm. bredd 55 cm. väggbeklädnad över bänken 30 cm. hög Bänkarna skulle göras nedhuggna med c:a 6 á 7 mm hög kant omkr. samt med lutning mot hallen. Kostnad 72 Kr. per st. Ifråga om målning i lägenheterna, beslöts att takfärgen skulle neddragas till lämplig höjd. Målning i övrigt ordnas senare efter lägenhetsinnehavarens önskan, samt att tapeter inköpes till pris av 2 Kr. per rulle och fritt val. Till samtliga lägenheter å n.b. beslöts att beställa dubbla dörrar emellan tambur och förstuga. 14 Beslöts att ytterligare bordlägga frågan om värdering av lägenheterna. Justeras Werner Ohlsson Albert Johansson Uppsala som ovan Th. Lundin Sekreterare.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

Obs!. betyder att ordet inte går att tolka. (Alla original är handskrivna.)

Obs!. betyder att ordet inte går att tolka. (Alla original är handskrivna.) 1 av 6 2008-12-26 15:57 Protokoll för Enskede villaägareförening under året 1922 Obs!. betyder att ordet inte går att tolka. (Alla original är handskrivna.) Ett blad ligger löst i protokollsboken, där

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP 1 LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 2004 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Vice

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN 1 Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister

Läs mer