O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet."

Transkript

1 Dnr: 2011/182-UAN Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. ID:

2 2 (16) Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 4 2 Resultat totalt alla kommunala gymnasieskolor Betygspoäng, behörighet och slutbetyg Andel icke godkända elever Frånvaro 9 3 Resultat från skolenkäten (PN-enkät) Tabellbilaga 16

3 3 (16) Sammanfattning Andelen elever som fått icke godkänt i olika ämnen har minskat jämfört med 2012, från 8,7 procent till 6,7 procent och minskningen har skett i de flesta av de så kallade kärnämnena. Däremot finns det fortfarande stora skillnader mellan de olika gymnasieskolorna, vissa har en låg andel icke godkända elever medan andra har hög andel. Sammanfattar vi skola för skola så finns det ändå vissa gemensamma beröringspunkter t ex en hög andel elever med icke godkända betyg i bland annat idrott och hälsa. Betygspoängen ligger ganska så stabilt över åren (drygt 13 poäng) men har ökat under det senaste året, från 13,6 poäng till 13,8 poäng. Även här varierar det mellan skolorna. Andelen elever som fått ett slutbetyg i den kommunala gymnasieskolan ökade mellan för att under det senaste året minska. Drygt åtta av tio elever fick ett slutbetyg i år jämfört med närmare nio av tio förra året. Det är ingen skillnad mellan könen. Däremot varierar andelen mellan skolorna, från 73 procent till 99 procent. Andelen elever som har behörighet till högskola (utifrån de som fått ett slutbetyg) har ökat sedan Då var andelen 84,6 procent jämfört med i år då den är 88,4 procent. Fler kvinnor än män har, precis som föregående år, en högskolebehörighet 91 respektive 86 procent. Däremot finns det även här skillnader mellan de olika skolorna, det varierar mellan 71 procent till 97 procent. När man ser till de två måtten andelen med slutbetyg och andelen behöriga elever till högskola av de som fått slutbetyg så måste man ta i beaktning att de är två svårtolkade mått. Var för sig kan det se ut som om det är en positiv riktning men tillsammans kan det vara en annan. Till exempel så kan andelen slutbetyg ökat men ökningen skulle i så fall kunna utgöras av fler icke godkända elever och som fått det betyget i slutbetyget och då skulle till exempel andelen behöriga kunna minska. Det bästa är om dessa två mått går i samma riktning vilket de inte gör denna gång bland de kommunala skolorna. Generellt är frånvaron högre på våren än på hösten och den trenden håller i sig. Den totala frånvaron har ökat jämfört med våren 2012 samtidigt som den ogiltiga frånvaron har fortsatt att minska. Totalt finns ingen större skillnad i pojkars eller flickors frånvaro. Frånvaron varierar mellan de olika skolorna och även mellan de olika programmen. Eleverna i den kommunala skolan har i år gett ett något bättre betyg på flera av de frågor i skolenkäten (PN-enkäten) jämfört med vad de gjorde De områden som fått lägst betyg är områdena om elevers möjlighet att påverka av olika slag och innemiljön i t ex klassrum, toaletter och duschar.

4 4 (16) 1 Inledning I utbildningsplanen har det fastlagts att det ska ske två redovisningar per år, en ingående tidigt på året och en övergripande under hösten. I denna övergripande redovisning presenteras till största delen statistik från de elever som gick år 3 våren De studieresultat som mäts är andelen icke godkända elever i ett antal utvalda ämnen, andelen elever med slutbetyg, andelen elever med behörighet till högskola, betygspoäng och frånvaro. Resultaten baseras enbart på de kommunala gymnasieskolorna eftersom detta är statistik som är hämtad ur det egna statistiksystemet IST-Analys och de fristående skolornas heltäckande resultat först kan fås genom den officiella statistik som Skolverket publicerar i december varje år. Därför är resultaten inte heltäckande för alla elevers eller skolors resultat. I statistiken är inte eventuella elever med som gjort prövningar efter terminsslut vilket gör att det totala resultatet kan skilja något när den officiella statistiken som presenteras.

5 5 (16) 2 Resultat totalt alla kommunala gymnasieskolor 2.1 Betygspoäng, behörighet och slutbetyg Total avslutade elever årskurs 3 i någon av de kommunala gymnasieskolorna våren Av dessa så är hälften kvinnor och hälften män. Andelen elever som fått ett slutbetyg i den kommunala gymnasieskolan ökade mellan för att sedan minska till i år. Drygt åtta av tio elever fick ett slutbetyg i år. Det är ingen skillnad mellan könen totalt sett. Däremot varierar andelen mellan skolorna, från 73 procent till 99 procent. Edströmska och Hässlö har fler elever som fått slutbetyg jämfört med föregående år. Tranellska har samma andel som förra året och resterande skolor har färre elever som fått slutbetyg. I tabellbilagan finns tabeller med resultaten. Diagram 1.1. Andel elever med slutbetyg, totalt 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Diagram 1.2. Andel elever med slutbetyg per skola 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 93,4% Andel med slutbetyg (totalt alla kommunala) 90,3% 81,6% 86,6% 83,8% Andel med slutbetyg Carlforsska Edströmska Harhska Hässlö Rudbeckianska Tranellska Widénska

6 6 (16) Andelen elever som har behörighet till högskola (utifrån de som fått ett slutbetyg) har ökat sedan 2011 då det var 84,6 procent tills i år då andelen behöriga är 88,4 procent. Fler kvinnor än män har, precis som föregående år, en högskolebehörighet 91 respektive 86 procent. Hur det varierar över tid för de olika skolorna och skolorna emellan ser ni i diagrammet nedan. I tabellbilagan finns också tabeller med resultaten. Diagram 1.3. Andel elever med högskolebehörighet av de som fick slutbetyg, totalt 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Andel med högskolebehörighet av de som fick slutbetyg (totalt alla kommunala) 91,1% 91,0% 85,1% 85,4% 88,4% Diagram 1.4. Andel elever med högskolebehörighet av de som fick slutbetyg per skola 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Andel med högskolebehörighet av de som fick slutbetyg Carlforsska Edströmska Harhska Hässlö Rudbeckianska Tranellska Widénska

7 7 (16) Betygspoängen ligger ganska så stabilt över åren men har ökat under det senaste året. Det finns en stor variation mellan skolorna. De skolor som har en högre betygspoäng än genomsnittet för de kommunala skolorna i år är; Hässlö. Rudbeckianska och Widénska. Resterande ligger lägre än genomsnittet för alla kommunala gymnasieskolor även om Carlforsska ligger nära genomsnittet. I tabellbilagan finns tabeller med resultaten. Diagram 1.5. Betygspoäng 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 Betygspoäng (totalt alla kommunala) 13,79 13,80 13,91 13,61 13, ,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 Betygspoäng Carlforsska Edströmska Harhska Hässlö Rudbeckianska Tranellska Widénska Wijkmanska

8 8 (16) 2.2 Andel icke godkända elever Tabell 1.4. Andel icke godkända per skola Ämne Carlforsska 8,9% 9,6% 8,6% Edströmska 11,6% 20,5% 13,4% Hahrska 12,1% 13,9% 11,3% Hässlö 5,9% 6,2% 4,1% Rudbeckianska 1,8% 3,2% 2,0% Tranellska 15,5% 15,7% 14,7% Widénska 3,3% 6,6% 1,3% Wijkmanska 2,1% 6,3% 8,2% Total 6,9% 8,7% 6,7% I tabellen ovan framgår det att andelen icke godkända elever ökade från 6,9 procent till 8,7 procent mellan 2011 och 2012 men att den under det senaste året minskat. Andelen mäts på ett antal kärnämnen som är gemensamma, se tabell nedan. Minskningen har skett på alla skolor med undantag för Wijkmanska. Tabell 1.2. Andel icke godkända per ämne Ämne Engelska A 3,1% 6,1% 3,2% Estetisk verksamhet 2,0% 3,6% 2,1% Idrott och hälsa A 7,0% 9,0% 10,7% Matematik A 8,2% 13,6% 6,2% Naturkunskap A 7,6% 11,1% 7,7% Religionskunskap A 9,8% 9,9% 9,4% Samhällskunskap A 7,2% 7,2% 7,5% Svenska A 2,9% 4,6% 2,2% Svenska B 12,8% 11,7% 9,5% Total 6,9% 8,7% 6,7% Minskningen av andelen icke godkända elever har skett i alla ämnen (av de som mäts) med undantag för två; idrott och hälsa A och samhällskunskap A. Det är i idrott och hälsa som flest elever fått icke godkänt betyg.

9 9 (16) 2.3 Frånvaro Generellt är frånvaron högre på våren än på hösten och den trenden håller i sig. Den totala frånvaron har ökat jämfört med våren 2012 samtidigt som den ogiltiga frånvaron har fortsatt att minska. Diagram 1. Frånvaro, totalt årskurs ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 13,7% 14,7% 12,9% 6,3% 6,7% Ht 2008 åk 1-3 5,8% Ht 2009Ht 2010 åk 1-3 åk ,26% 13,35% Ht 2011 åk 1-3 Ser man till de olika årskurserna var för sig så var frånvaron, precis som tidigare, lägst i årskurs 1 för att sedan successivt öka med varje årskurs. Frånvaron i årskurs 3 har ökat tydligt under våren jämfört med våren 2012 medan den i årskurs 1 och 2 är aningen lägre än våren Den ogiltiga frånvaron har en tendens att öka för varje årskurs samtidigt som den successivt har minskat under de senaste åren i alla årskurserna och så även nu. Diagram 2. Frånvaro per årskurs och termin 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Frånvaro totalt årskurs 1-3 hösten våren 2013 (uppdelad per vår och höst) 5,80% 3,50% Ht 2012 åk 1-3 Total frånvaro 17,0% 8,0% 7,7% Vt 2009 åk ,0% 15,22% 14,54% 15,66% Vt 2010 åk 1-3 Ogiltig frånvaro Frånvaro , per årskurs och termin 7,30% Vt 2011 åk 1-3 5,39% Vt 2012 åk 1-3 4,34% Vt 2013 åk 1-3 0,00% Ht Ht Ht Ht Åk Åk Åk Åk Ht Ht Ht Ht Åk Åk Åk Åk Ht Ht Ht Ht Åk Åk Åk Åk Vt Vt Vt Vt Vt Åk Åk Åk Åk Åk Vt Vt Vt Vt Vt Åk Åk Åk Åk Åk Vt Vt Vt Vt Vt Åk Åk Åk Åk Åk Frånvaro Ogiltig frånvaro

10 10 (16) Diagram 3. Frånvaro per kön Frånvaro årskurs 1-3, vårterminer , uppdelat per kön 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 17,4% 16,0% 15,3% 14,65% 15,56% 7,3% 7,0% 6,8% Vt 2009 Flickor Vt 2010 Flickor Vt 2011 Flickor 4,84% 3,42% Vt 2012 Flickor Vt 2013 Flickor Frånvaro 16,5% 16,0% 15,2% 14,42% 15,77% 8,8% 8,5% Vt 2009 Pojkar Ogiltig frånvaro Vt 2010 Pojkar 7,8% Vt 2011 Pojkar 5,97% 5,28% Vt 2012 Pojkar Vt 2013 Pojkar Vi ser i diagrammet ovan att den totala frånvaron ökat för båda könen jämfört med våren 2012 samtidigt som den ogiltiga frånvaron har fortsatt att minska. Totalt finns ingen större skillnad i pojkars eller flickors frånvaro, båda hade drygt 15 procent våren Däremot hade pojkarna en högre ogiltig frånvaro (5,3 %) i förhållande till flickorna (3,4 %) vilket har varit tendensen ända sedan Diagram 4. Frånvaro totalt våren ,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 18,71% 16,42% Frånvaro i årskurs 1-3 i gymnasiet under våren ,57% 16,35% 12,64% 20,80% 12,59% 16,13% 15,66% Frånvaro (%) Ogiltig frånvaro (%) Frånvaron varierar både mellan skolorna och mellan programmen, då även den ogiltiga frånvaron. Tranellska gymnasiet hade både högst total frånvaro med närmare 21 procent och ogiltig frånvaro med närmare åtta procent. Några av programmen som har hög frånvaro är; samhällsveten-skapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, fordonsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. Bland programmen med lägst frånvaro finns de naturvetenskapliga programmen.

11 11 (16) 3 Resultat från skolenkäten (PN-enkät) 2013 Diagram 5. Resultat från PN-enkäten, årskurs 2 i gymnasiet 2013 Resultat från PN-enkät totalt för alla gymnasier Kommunala Fristående Totalt alla gymnasier Skolan ingriper om en elev mobbar På min skola behöver ingen Jag känner mig trygg i skolan Om skoluppgifterna Personalen i skolan På min skola arbetar prataraktivt för personal och Elever och lärare möter varandra Skolan ingriper om en lärare kränker Jag trivs i skolan 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Jag är nöjd med det bemötande Jag är jag nöjd med verksamheten i Jag har arbetsro i skolan I klassrummet är det lugnt, man Det är rent och trivsamt i Toaletterna och duscharna i Jag är nöjd med maten som Skolarbetet gör mig så nyfiken så att Mina föräldrar uppmuntrar mig Om jag har problem i skolan Lärarna hjälper mig i mitt skolarbete Mina lärare förväntar sig att Jag får vara med och påverka hur Lärarna i min skola tar hänsyn till Lärarna planerar tillsammans med Jag är med och bestämmer min Min individuella utvecklingsplan Jag får veta hur det Eleverna får vara Jag vet vad jag går skaför mig i med och påverka kunna för att nå Vi elever får vara med och påverka Källa: IST- Analys Resultatet från skolenkäten är i stort sett detsamma för såväl kommunala som fristående gymnasieskolor. Däremot så har eleverna i de fristående skolorna gett ett bättre betyg på renheten och trivseln i klassrum, toaletter och duschar samt uppgett att de är mer nöjda med den mat som serveras jämfört med eleverna i de kommunala skolorna. Två områden som har lägre betyg än de övriga områdena är elevernas möjligheter att påverka av olika slag och innemilön såsom renhet i klassrum, toaletter och duschar. Även frågan om att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer har ett lågt betyg.

12 12 (16) Diagram 5. Resultat från PN-enkäten, årskurs 2 i gymnasiet 2013 kommunala skolor Resultat från PN-enkät totalt för alla kommunala gymnasier 2012 kommunala gymnasiet 2013 kommunala gymnasiet Totalt alla gymnasier Personalen i skolan arbetar Jag trivs i skolan På min skola aktivt pratar för att personal inte någon elev 4,00 och elever ofta om hur vi Elever och lärare möter varandra med respekt i skolan Skolan ingriper om en lärare kränker en elev Skolan ingriper om en elev mobbar en annan elev 3,50 3,00 2,50 Jag är nöjd med det bemötande jag Jag får är i nöjd skolan med verksamheten i skolan Jag har arbetsro i skolan I klassrummet är det lugnt, man har arbetsro Det är rent och trivsamt i klassrummen På min skola behöver ingen känna sig rädd eller hotad Jag känner mig trygg i skolan Om skoluppgifterna är för svåra får jag hjälp av mina Mina föräldrar uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i Om jag har problem i skolan är mina föräldrar beredda 2,00 1,50 1,00 Toaletterna och duscharna i skolan är rena och fräscha Jag är nöjd med maten som serveras i skolan Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mig Lärarna hjälper mig i mitt skolarbete om jag behöver Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Jag får vara med och påverka Jag är med och bestämmer hur vi arbetar i skolan min individuella Lärarna i min skola tar hänsyn Min individuella till elevernas åsikter utvecklingsplan har Lärarna planerar tillsammans Jag får veta hur det går för med Eleverna oss elever får vara med och Jag vet vad jag mig ska i kunna skolarbetet för påverka det man gör i skolan Vi elever får vara med och att nå målen i de olika påverka vilka regler som ska Källa: IST- Analys Eleverna i den kommunala skolan har i år gett ett något bättre betyg på flera av de frågor som finns jämfört med vad de gjorde Men även här är det de två områdena om elevers möjlighet att påverka av olika slag och innemiljön i t ex klassrum, toaletter och duschar som har de lägsta betygen. Även skolmaten och frågan om skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer har ett lågt betyg. Gymnasieskolorna har själva analyserat sina resultat från skolenkäten och om man ser till området och frågorna som rör trygghet och arbetsro så framkommer det att eleverna högt betyg på dessa men också att det finns skillnader mellan såväl skolor som program. Andelen omotiverade elever samt lokalförutsättningar är de vanligaste orsakerna som anges som förklaring till svaga resultat kring trygghet och arbetsro. Höjda kunskapskrav misstänks också påverka elevernas mående och trygghet negativt.

13 13 (16) Gymnasieskolornas egna analyser visar också att när det gäller området kring demokrati och påverkan så finns det stora utvecklingsområden då områdena är bland de områden som har lägst betyg. En del skolor har mycket svaga resultat på vissa av frågorna inom området. Även här finns stora skillnader inom skolorna och mellan program. Flera måste fokusera på sitt motivationshöjande uppdrag, att bli bättre på att skapa förutsättningar för att eleverna ska känna att större glädje och att deras möjligheter att påverka sin undervisning ökar. Arbetet med ordningsregler behöver struktureras i större utsträckning. Vidare visar gymnasieskolornas egna analyser att skolorna behöver arbeta med demokratiuppdraget och tydliggöra vad det innebär, både för elever och lärare. Vissa skolor har mycket nått mycket goda resultat kring detta vid samverkan med elevhälsan för att stötta eleverna till att ta ett större eget ansvar. Det bedrivs också riktade insatser mot att eleverna i större utsträckning ska vara med och påverka samt samplanera undervisningen tillsammans med lärarna. Gymnasieskolornas egna analyser visar att studie- och yrkesvägledningsinsatser görs på samtliga gymnasier. Studiebesök och praktikinsatser görs på alla skolor. Samarbete finns med till exempel Ung Företagsamhet och Jobba i Västerås och Mälardalens högskola. Skolor med yrkesprogram har ofta branschråd och inom ramen för arbetsplatsförlagd praktik (APL) så får dessa elever god kunskap om det kommande arbetslivet inom deras valda bransch.

14 14 (16) Diagram 6. Resultat från PN-enkäten, årskurs 2 i gymnasiet 2013 Resultat från PN-enkät totalt för alla gymnasier Totalt alla gymnasier Fristående Kommunala Har det hänt under det här läsåret att någon/några av dina skolkamrater ljugit om dig, pratat skit bakom din rygg, inte låtsats om dig eller frusit ut dig från gruppen? (Ja minst 20% 24% 24% Har du blivit allvarligt kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan det här läsåret? (Ja minst en gång) Har du blivit retad på allvar, t.ex. anklagats för saker du inte gjort, blivit hotad eller blivit kallad fula saker av någon/några av dina skolkamrater under det här läsåret? (Ja minst 9% 8% 10% 12% 12% 13% Har du under det här läsåret blivit slagen, sparkad eller utsatt för annat våld av någon/några av dina skolkamrater? (Ja minst någon/några gånger) 3% 3% 3% Har du under det här läsåret känt obehag inför tanken att gå till skolan på grund av rädsla för att råka i bråk under skoldagen? (Ja, 5% 7% 5% Källa: IST- Analys Resultatet från skolenkäten gällande kränkningar av olika slag skiljer sig något åt gällande de kommunala som fristående gymnasieskolor på vissa av frågorna. Var fjärde elev har uppgett att det hänt att deras skolkamrater ljugit om dem, pratat skit bakom deras rygg, inte låtsats om dem eller frusit ur dem ur gruppen någon gång under det senaste året. Och en av tio har uppgett att de blivit retade på allvar av sina skolkamrater under det senaste läsåret. Lika många har upplevt att de blivit allvarligt kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan under det senaste läsåret Vid de fristående skolorna har fler elever uppgett att skolkamraterna ljugit, pratat skit om dem bakom deras rygg etc jämfört med eleverna i de kommunala skolorna. Det är också fler elever där som uppgett att de känt rädsla och obehag inför tanken att gå till skolan på grund av rädsla för att råka i bråk under skoldagen. Däremot så har fler eleverna i de kommunala skolorna uppgett att de blivit allvarligt kränkt eller illa behandlade av vuxna i skolan och att de blivit retade på allvar t ex anklagade för saker de inte gjort, hotats etc. Utifrån gymnasieskolornas egna analyser av resultaten från skolenkäten inför terialuppföljningen framträder ett mönster med relativt stora skillnader mellan skolorna och programmen. På vissa skolor betraktar man resultatet med stor förvåning, då man inte har uppfattningen att kränkningar har en så stor omfattning som beskrivs. Skolorna har en uppfattning att man agerar vid mobbning som inte delas av eleverna i samma utsträckning. Förhållandet mellan trygghet och arbetsro och upplevelsen av kränkningar anses ha en svag koppling. En annan tänkbar analys är att eleverna, på grund av frågornas utformning, bedömer att andra elever känner en större rädsla än vad de själva

15 15 (16) gör - en förklaring kan vara att verksamheten ibland kan verka tuff och hård för en utomstående betraktare, men att de enskilda individernas uppfattning är att känslan av trygghet trots detta är relativt stark. Utformningen av lokalerna har relevans när det gäller detta, otrygga miljöer påverkar omfattningen av kränkningar. Utifrån gymnasieskolornas egna analyser av resultaten på skolenkäten finns det några punkter inom de olika områdena som det behöver arbetas vidare med på ett eller annat sätt och de är; Trygghet och arbetsro Lokalförutsättningar har betydelse för upplevelse av arbetsro. Elever med lägre motivation har en negativ inverkan på arbetsron. GY11 har inneburit en svårare utbildning vilket påverkar många elever negativt. Väl fungerande arbetslag och bra stämning mellan lärare påverkar elevernas arbetsro positivt. Demokrati och påverkan Goda exempel behöver lyftas fram i syfte att inspirera och utveckla andra skolor. Samtliga skolor bör ta fram handlingsplaner för arbetet med det motivationshöjande arbetet, hur vi får eleverna att vilja vara i skolan, delta och påverka sin situation. En övergripande plan behövs för hur skolorna ska ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna. Arbetet med demokratiuppdraget måste fördjupas. Kränkande behandling Förhållandet mellan upplevelsen av trygghet och studiero i förhållande till egen upplevd kränkande behandling och bedömning av andras upplevelse av detta, behöver analyseras djupare. Skolorna har en uppfattning att man agerar vid mobbning som inte delas av eleverna i samma utsträckning. Personalen vid en enhet deltar, tillsammans med sin rektor, i Skolverkets utbildning kring likabehandlingsfrågor.

16 16 (16) Tabellbilaga Tabell 1.1. Andel elever med slutbetyg Skolor Carlforsska 90,1% 79,6% 80,4% 75,9% Edströmska 88,7% 85,5% 88,8% 90,5% Hahrska 81,6% 87,5% 72,7% Hässlö 93,7% 97,1% 97,8% 98,5% Rudbeckianska 90,1% 89,3% 90,6% 86,4% Tranellska 95,9% 85,9% 86,0% Widénska 77,9% 96,3% 94,8% Wijkmanska 91,9% 92,1% 83,8% Totalt alla kommunala skolor 79,1% 84,1% 86,6% 83,8% Tabell 1.2. Andel elever med högskolebehörighet av de som fick slutbetyg Skolor Carlforsska 86,8% 83,4% 86,6% 87,4% Edströmska 83,3% 75,0% 69,5% 70,5% Hahrska 63,4% 81,8% 87,5% Hässlö 89,9% 73,0% 85,4% 94,0% Rudbeckianska 97,4% 97,1% 94,9% 95,1% Tranellska 59,6% 67,3% 67,4% Widénska 98,3% 88,5% 96,7% Wijkmanska 82,5% 78,0% 82,3% Totalt alla kommunala skolor 89,8% 84,6% 85,4% 88,4% Tabell 1.3. Betygspoäng Skolor Carlforsska 14,07 13,61 13,60 13,70 Edströmska 11,30 11,16 11,19 11,03 Hahrska 12,00 12,07 11,90 Hässlö 14,68 13,83 14,58 15,21 Rudbeckianska 15,27 15,38 14,92 14,97 Tranellska 12,27 12,35 11,81 Widénska 14,59 14,07 14,84 Wijkmanska 12,47 11,75 12,72 Totalt alla kommunala skolor 13,80 13,91 13,61 13,82

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 2014-08- 14 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 Skiljeboskolan Ansvarig: Lars Nordin 1 Kvalitetsrapport grundskola och särskola 2 Områden att redovisa: 1. Normer och värden

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Resultatet av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 6 Övriga

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Jag trivs i skolan Mitt barn trivs i förskolan/skolan

Jag trivs i skolan Mitt barn trivs i förskolan/skolan Skolenkät Svarsfrekvens förskoleklass årskurs 95% 95,6% 7% 85% 88,% 78% för 6% 55,% 5,5% % 5,8% % Jag trivs i n Mitt barn trivs i förn/n,5,5,5 för,5 5 6 Det är arbetsro i n Jag upplever att det är arbetsro

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Vallentuna kommun Ekebyskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Ekebyskolan - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 22 svar, 2% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Årsanalys av Skolenkäten 2014

Årsanalys av Skolenkäten 2014 Enheten för statistik Pontus Bäckström RAPPORT 1 (13) Årsanalys av Skolenkäten 2014 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015 jag tycker om skolan det är jätte bra skolan också alla personalen är mycket bra och alla elever är jättebra - Elev högstadiet skolan är bra alla är snälla och det känns som en stor härlig familj ingen

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor 392 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98%

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98% Elever år - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 0 8 8,,,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår. 0 8,.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

FOKUS PÅ. PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan

FOKUS PÅ. PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan FOKUS PÅ NR 1 ARPIL 2017 PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan ""Var femte 15-åring känner sig konstig och missanpassad i skolan. Lika stor andel känner sig ensamma i skolan. ""Sverige är ett av

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Skolenkäten

Skolenkäten Skolenkäten 2015-2016 Resultat från elever i årskurs nio www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00 Fax: 08-586 080 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Karlbergsskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Ragnar Larsson och Cecilia Binbach 2015-06-17 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer