VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sundsvalls Brukshundklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 - Sundsvalls Brukshundklubb"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sundsvalls Brukshundklubb STYRELSE Ordförande Håkan Norberg Vice ordförande Marie Hallén Sekreterare Katarina Eriksson , Susann Hallberg Kassör Ann-Sofie Löth Ledamot Lotta Dereborn Suppleant Mia Dahl Suppleant Vakant , Katarina Eriksson Kassaförvaltare på styrelsens uppdrag har varit Hans Johnsson som i sin roll skött klubbens betalningar och den löpande bokföringen och redovisningen. VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett både händelserikt och framgångsrikt år för klubben. Under 2010 arrangerade vi SM i Draghund på Södra Berget, ett viktigt och lyckat arrangemang som överträffade våra förväntningar. Vi arrangerade årets officiella utställning för bruksraser och inofficiella utställning för övriga raser på ett sätt som gav stor uppskattning och vi genomförde ett antal lyckade bruks och lydnadstävlingar. Aktiviteten i träning och hundägarutbildning har varit god. Sportsligt var 2010 ett bra tävlingsår och sammantaget kunde vi räkna hem hela 24 SM-medaljer varav 4 i guld. Under året bedrevs, i linje med verksamhetsplanen, en både aktiv och utvecklande verksamhet i klubben. Klubbens sektorer och kommittéer har levererat och verksamhetsplanerna är i stor grad genomförda. Klubben har utvecklats mot de mål vi satt upp och vissa sektorer har levererat med råge. Arbetet i klubben har präglats av engagemang även om antalet aktiva medlemmar skulle ha kunnat vara större. Sammantaget har 2010 varit ett år där träning, tävling, gemensamma arrangemang och positiv gemenskap har stått i fokus. Klubben och dess verksamhet med hunden i centrum har fortsatt att utvecklas. Vi har under året hållit fyra medlemsmöten varav två har varit framtidsinriktade där vi med klubbens medlemmar diskuterat hur vi vill se klubbens utveckling under de närmaste åren. Vi har diskuterat nuläget med dess problem och möjligheter och vi har diskuterat de mål, aktiviteter och värderingar vi vill ska vara bärande under kommande år. Antalet medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb har under året uppgått till 410 betalande medlemmar. Under 2009 respektive 2008 var antalet betalande medlemmar 453 respektive 506.

2 PROGRAMFÖRKLARING, LÅNGSIKTIGA OCH KORTSIKTIGA MÅL Programförklaring. Den vid årsmötet 2007 antagna programförklaringen har fortsatt fungerat som en röd tråd i klubbens samlade verksamhet. "Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb för alla aktiva hundägare och genom samverkan ska klubben arbeta mot gemensamma mål" Klubbens långsiktiga målbild, som kompletterar Svenska Brukshundklubbens målbild, har fungerat som vår strategiska ledstjärna i arbetet att utveckla klubbens verksamhet. Bra renommé bland aktiva hundägare Nationellt framgångsrika ekipage Väl fungerande organisation och stark ekonomi Egen anläggning av hög klass Brett engagemang för att utveckla klubben Positiv gemenskap Kortsiktiga mål: Vår kortsiktiga målbild för 2010 har varit att: Hålla fler kurser än under de föregående åren Fler ekipage till start i lokala och nationella tävlingar än under de föregående åren Öka intäkterna med 15% och göra ett positivt rörelseresultat Fullfölja upprustningen av klubbhus och planer Öka aktiviteten på klubben och öka antalet aktiva medlemmar Genomföra våra arrangemang med högre kvalitet än tidigare Klubben har trots en tuff start under våren klarat målet att "hålla fler kurser än under föregående år". Om vi klarat målet att få "fler ekipage till start i lokala och nationella tävlingar än under föregående år" vet vi inte med säkerhet då vi inte har tillgång till denna statistik. Vi bedömer det ändock troligt att så är fallet. Vi har också under året klarat målen att "öka intäkterna med 15% och göra ett positivt rörelseresultat". Återstår gör att "fullfölja upprustningen av klubbhus och planer". Ett medvetet beslut togs att avvakta med den återstående ommålningen av klubbhuset då uppslutningen bland klubbens medlemmar var låg och klubbens budget inte tillät extern upphandling. När det gäller upprustningen av planerna är vi ännu inte i mål. Målet att "öka aktiviteten på klubben och antalet aktiva medlemmar" bedömer vi inte uppfyllt under Aktiviteten på klubben har i många avseenden varit bra men sammantaget behöver den öka liksom antalet aktiva medlemmar. Klubben klarade på ett mycket bra sätt målet att "genomföra sina arrangemang med högre kvalitet än tidigare" där SM i Draghund och årets utställning är bra exempel.

3 SEKTORER OCH KOMMITTÉER Följande sektorer och kommittéer, här redovisade med respektive sammankallande, har officiellt ingått i Sundsvalls Brukshundklubbs organisation under 2010: Hundägarutbildning (HUS) Draghund Bruks och Lydnad (BOL) Agility Utställning Bevakningshund Räddningshund Mentalhund (kontaktperson) Freestylekommittén Ungdomskommittén Fastighetskommittén Kökskommittén Info och PR-kommittén BA-kommittén (1:a halvåret) Expeditionen Webmaster Lotteriansvarig Championväggen Resultatbanken Madde Melander Katarina Stenvall Ann-Cathrine Lilja Linda Georgsson Erica Raitio Katarina Eriksson Karin Sjökvist Anders Nyman Annette Hådén Cecilia Bergman Roger Sjölund Britt-Inger Gustafsson Håkan Norberg Per Östman Anja Abrahamsson Marie Hallén/Ylva Holm Ewa Åsberg fram till Håkan Ohlsson Jeanette Nordqvist Viveka Andersson Hundägarutbildningssektorn (HUS) har fortsatt att hålla hög kvalitet i sina kurser och våra kompetenta instruktörer har fått sedvanlig positiv respons. Totalt genomförde HUS 24 kurser. Med det kom vi inte riktigt upp i det antal kurser vi kalkylerat med, men tack vare en stark höst är 2010 ett klart godkänt år för HUS och sektorn lyckades med målet att arrangera fler kurser än föregående år.. Sektorn har också tagit en del nya grepp vad gäller kursutformningen, både vad gäller inriktning och kurslängd. Dessutom har kurser i den nya och populära disciplinen rallylydnad genomförts. För att utveckla vår utbildningsverksamhet ytterligare behöver vi fler aktiva instruktörer. Draghundsektorn hade som mål att genomföra det hittills bästa SM:et i Draghund. Att döma av den respons vi fick lyckades SM-organisationen uppenbarligen mycket bra i sina ambitioner. Tack vare de välpreparerade och utmanande banorna på Södra Berget var de sportsliga förutsättningarna riktigt bra. Funktionärsmässigt fungerade arrangemanget över förväntan, och många av klubbens olika medlemmar syntes med glädje i arrangörsleden. Publik och media gav oss också betydligt mer uppmärksamhet än vad vi förväntat oss. Ekonomiskt gav SM-tävlingarna ett stort överskott, betydligt mer än kalkylerat. Detta tack vare ett rakt igenom väl planerat och genomfört arrangemang. Sundsvalls Brukshundklubb blev också den mest framgångsrika klubben under SM-dagarna. Totalt tog klubben 22 medaljer varav 4 i guld. Dessa tillföll Tina Gidlund, Joakim Kristoffersson, Malin Sjödin

4 och herrstafettlaget med Roger Sjödin, Joakim Kristoffersson och Thomas Henriksson. Till det kommer att sektorn tog 2 medaljer vid Barmarks SM i Mora. Bredden bland sektorns aktiva ökade under året. Dragronden drog ett stort antal deltagare och många olika raser var representerade. Många medlemmar tog också grönt kort under säsongen. Bruks och Lydnadssektorn (BOL) har på nytt ett väl genomfört år att se tillbaka på. Bra arrangerade tävlingar i rapport, spår, sök, skydd och lydnad, liksom populära träningstävlingar och en lyckad provapådag har givit bra respons från deltagande ekipage som under året totalt uppgick till 91 tävlande i lydnad, 11 i appell och 38 i bruks. På funktionärssidan har sektorn tagit initiativ och genomfört utbildning av nio nya tävlingsledare, varav två från Njurunda BK, och två tävlingssekreterare. Viktig investering för framtiden. Dessutom har två medlemmar utbildat sig till domare. Vid SM-tävlingarna i rapport i Edsbyn representerades Sundsvalls BK av Erling och Ingrid Andersson med Månstrimmans Pirelli med en stark 7:e plats som resultat. Agilitysektorn höll en grundkurs i maj-juni. En fortsättningskurs planerades och lades ut för anmälning, men intresset blev svalt och sektorn beslutade att inte köra den. Utställningssektorn har ett riktigt bra år bakom sig. Verksamheten har utvecklats och engagemanget har varit starkt. Förberedelserna och genomförandet av årets officiella utställning för bruksraser och inofficiella utställning för övriga raser gjordes på ett berömvärt sätt och fick mycket uppskattning från utställare, domare och SBK centralt. Totalt deltog 172 ekipage. Sektorn har genom sitt engagemang ställt för att kommande års utställningar nu kan bli både sportsliga och ekonomiska höjdpunkter och dessutom hållas på vår egen anläggning i Gudmundsbyn. Bevakningshundsektorn har under året utbildat både hundförare och instruktörer genom Hemvärnet, Flygvapnet och SBK. Flertalet av klubbens hundförare har deltagit i hemvärnets övningar, däribland den stora bataljonsövningen. Sektorn har med gott resultat haft ekipage ute på eftersök för både polisen och hemvärnet. Vid årets SM för Försvarsmaktshundar deltog klubben genom Ann-Sofie Halvarsson med Heziblos Lady Ferula som också vann DM för försvarsmakthundar. Räddningshundsektorn kan som aktiv kraft inom distriktet redovisa ett välfyllt år Träningsgruppen i Sundsvall/Timrå har övat en till två gånger per vecka. Distriktets förare har inbjudits till två förarträffar för att träna hund. Dessutom två centrala konferenser, utbildningskonferens, distriktskonferens och en lokal konferens. I februari startades det första räddningshundslekiset som riktar sig till hundar som inte är äldre än 24 månader. Ny IPO-R miljöbana har införskaffats och den är placerad i Timrå. Den 6-10 september åkte tre ekipage hemmahörande i Sundsvall till England och Hampshire på den största Europeiska samövningen någonsin för USAR grupper, Orion Ett jättearrangemang med cirka 1500 deltagare från ett flertal länder. Ekipagen som åkte var Thommie Gradin/Oziz, Gunnel Modin/Swixi och Karin Sjöqvist/Nexa.

5 Under året har fem eftersök skett av dem som har E kontrakt med polisen och fyra träningshelger har genomförts för de internationella ekipagen. Freestylekommittén har arrangerat två tävlingar och två nybörjarkurser och en fortsättningskurs. Under sommaren har man haft öppen träning för de som gått kurser. Flera av klubbens ekipage blev uppflyttade ur sin klass. I år har även Linnea Rundberg tävlat på Stora Stockholm under Agria Cup i klass 3 där hon nådde en 6:e placering. Ungdomskommittén var aktiv under vårsäsongen men har sedan varit vilande. Fastighetskommittén har på ett bra sätt skött den så viktiga driften av fastigheten och anläggningen i Gudmundsbyn. Kökskommittén har under året gjort värdefulla insatser för klubben då man på sitt uppskattade sätt svarat för serveringen vid både tävlingar, träningar och möten. Serveringen har varit öppen vid såväl bruks- och lydnadstävlingar, medlemsmöten, aktivitetsdagar, onsdagsträningar, vår utställning i Timrå Ridhus och SM i Draghund på Södra Berget. Sektorn har också mycket positivt bidragit till klubbens ekonomi. Expeditionskommittén har under 2010 arbetat efter den arbetsordning som finns. Det innebär bland annat att sortera posten.

6 EKONOMI Ekonomin. Klubben har under 2010 gjort ett bra resultat och ett resultat som är bättre än budgeterat. Året gav klubben ett preliminärt överskott på SEK , ett överskott som stärker klubbens ekonomi inför framtiden. Att klubbens rörelseresultat blev så starkt är i första hand tack vare SM i Draghund som gav ett överskott på SEK Glädjande är också att den löpande driften exklusive SM i Draghund varit i balans och sammantaget gav även den ett överskott, SEK Andra sektorer och kommittéer som på ett bra sätt bidragit till klubbens resultat är Utställning, HUS, Kök och Lotterier. Soliditeten och likviditeten i klubben har under året förstärkts ytterligare. Kassan uppgår nu till SEK och det egna kapitalet inklusive årets resultat till SEK Smärre justeringar av resultatet kan komma att ske i samband med revisionen inför årsmötet. Utöver de i bokslutet redovisade tillgångarna har klubben också ett betydande värde i fastigheten i Gudmundsbyn. Efter kontakter mellan styrelsen och kommunen har vi fått bekräftat att vi äger fastigheten utan restriktioner från kommunen. Vi har också låtit en oberoende fastighetsvärderare värdera fastigheten. Fastigheten inklusive mark och byggnad har av honom värderats till SEK plus/minus SEK

7 Resultaträkning 2010 (prel) Intäkter 648,5 Rörelsekostnader - 579,6 Rörelseresultat 68,9 Räntor och avskrivningar - 5,5 Resultat 63,4 Balansräkning (prel) Tillgångar Anläggningstillgångar 109,9 Varulager 8,0 Kortsiktiga fordringar 28,7 Kassa och bank 287,8. Summa tillgångar 434,4 Skulder och Eget kapital Kortsiktiga skulder 42,0 Hasses minnesfond 9,1 Eget kapital 319,9 Årets resultat 63,4. Summa Skulder och Eget kapital 434,4 Resultat per sektor och kommitté (prel) Intäkter Kostnader Resultat Draghund inkl SM 221,4 168,3 53,1 Hundägarutbildning 56,5 18,8 37,7 Utställning 41,9 20,1 21,8 Bruks och Lydnad 31,7 28,2 3,5 Freestyle 20,8 4,7 16,1 Agility 5,6 2,3 3,3 Bevakning shund 2,5 1,2 1,3 Mentalhund 0 0,2-0,2 Elitsatsningen 37,9 40,1-2,2 Kök inkl SM och Utställning 90,4 49,2 49,2 Fastighet 12,1 125,1-112,9 Lotterier 69,4 50,3 19,1 BA inkl webannonser 9,6 22,1-12,5 Expeditionen 47,7 42,5 5,2 Styrelsen 1,0 12,1-11,1 Resultat 648,5 585,1 63,4

8 TRÄNING OCH TÄVLING Träning. Utbildnings- och träningsverksamheten är en viktig hörnsten i klubbens verksamhet och 2010 har varit ett nytt positivt år i den bemärkelsen. Bedömningen vi gjort är att antalet ekipage i träning troligen ökat vilket är mycket glädjande. Vi genomförde också fler kurser än året innan och vi nådde verksamhetsplanens ambition om hög kvalitet i klubbens kursverksamhet. Här några av de aktiviteter som genomförts under året 24 kurser i allmänlydnad, tävlingslydnad, sök, spår, agility, freestyle, grund, valp och rallylydnad Veterinärkvällar och instruktörsträffar Schemalagd skidträning med hund från november till mars Dragronden kördes vid närmare 10 tillfällen och drog sammanlagt rekordmånga deltagare Träningsläger på snö i Bruksvallarna Draghundskurs, inkl grönt kort kurs, med 20-talet ekipage Elitsatsning under kvalificerad ledning i såväl bruks som lydnad BoL:s träningstävlingar med domare Prova-på-dag i sök, spår och rapport Ungdomsträningar under våren Välbesökta onsdagsträningar Tävling har för klubben varit ett nytt framgångsrikt år i SM-sammanhang och representationen har varit stark med över 50 startande ekipage i årets olika SM-tävlingar i Rapport, Draghund, Draghund barmark och Försvarsmaktshundar. SM-medaljer togs av följande medlemmar: Guld (4) Tina Gidlund/Viktor Combined 10 km (A), D21 Joakim Kristoffersson/Hallnästets Ripasso Lina 10 km (A), H17 Malin Sjödin/Hugo Boss Pulka 5 km (A), D12 Roger Sjödin/Råvatj Enzo, Joakim Kristoffersson/ Elof och Thomas Henriksson/Jute Stafett 3 x 5 km, H21 Silver (14) Thomas Henriksson/Klasans Cilla Pulka 10 km (B), H21 Thomas Henriksson/Jute Combined 15 km (A), H21 Per Kunkell/Harry Linlöpning barmark 3 km (B), H21 Tina Gidlund/Ormkullens Grym Pulka 10 km (A), D21 Monica Wounder/Foxys Ero Pulka 10 km (B), D21 Monica Wounder/Foxys Ero Lina 10 km (B), D21 Roger Sjödin/Råvatj Enzo Pulka 10 km (A), H40 Joakim Kristoffersson/Hallnäsets Ripasso Pulka 10 km (A), H17 Joakim Kristoffersson/Hallnäsets Ripasso Combined 10 km (A), H17 Axel Englund/Cera Pulka 5 km (A), H12 Malin Sjödin/Samba Combined 5 km (A), D12

9 Peter Stenvall/Viktor, Mikael Henriksson/Meja och Fredrik Thiger/Larry Veronika Thiger/Kickan, Linnea Mukka/ Kvick-Ricci och Tina Gidlund/Ormkullens Grym Joakim Kristoffersson/Elof, Elias Hannus/ Altersundets Lunar S och Malin Sjödin/Samba Stafett 3 x 5 km, H21 Stafett 3 x 5 km, D21 Stafett 3 x 5 km, Juniorer Brons (6) Tina Gidlund/ Ormkullens Grym Cykel 5,4 km (A), D21 Fredrik Thiger/Amber Pulka 10 km (A), H40 Per-Erik Öhlund/Ralph Lauren Pulka 10 km (A), H55 Axel Englund/Cera Lina 5 km (A), H12 Malin Sjödin/Samba Lina 5 km (A), D12 John Eriksson/Asera, Tomas Kristoffersson/Misil och Karl Larsson/Klara Stafett 3 x 5 km, H21

10 KLUBBENS UTVECKLING Verksamhetsplanen som antogs vid föregående årsmöte har steg för steg arbetats igenom med sikte på klubbens mål. Många aktiviteter har sjösatts och genomförts samtidigt som det återstår en del innan vi når våra uppsatta långsiktiga mål. Arbetet har bedrivits i såväl styrelsen som klubbens sektorer och kommittéer. Bland pågående och genomförda aktiviteter kan nämnas Styrelsearbetet har varit inriktat på att utveckla klubben i enlighet med verksamhetsplanen och medlemmarnas förväntningar. I kontakten med medlemmar har styrelsen verkat för att skapa bra engagemang i både den löpande verksamheten och i utvecklingsarbetet. Styrelsen har fortsatt att strukturera arbetssättet i klubben och att verka för att det skapas bra förutsättningar för arbetet i sektorer och kommittéer. Medlemsmöten. Tre medlemsmöten har hållits plus ett extra medlemsmöte inför årsmötet. Av de tre mötena var det första ett traditionellt möte medan de andra två hade klubbens framtid som tema. Mötena har varit välbesökta och präglats av öppna diskussioner där många bra idéer kommit upp. Resultatet från framtidsmötena utgör ett värdefullt underlag för 2011 års verksamhetsplan. Analys av nuläge och omvärld. Styrelsen har under året konstaterat och kommunicerat att de successiva förändringar vi kan se i vår omvärld allt mer också påverkar klubbens verksamhet. Effekterna kan avläsas i att o Medlemsantalet sjunker hos oss liksom i de flesta brukshundklubbarna i landet o Alltför få nya medlemmar blir kvar i klubben o Rekryteringen av nya tävlingsekipage blir allt svårare o Nya grenar som rallylydnad och freestyle blir allt populärare o Antalet aktiva instruktörer minskar och vår kapacitet att erbjuda kurser sjunker o Konkurrensen för kursverksamheten har blivit hårdare och antalet aktörer fler o Rekryteringen av ungdomar allt svårare och därmed ökar också medelåldern i klubben o Kostnaderna för underhållet av vår anläggningen ökar o All klubbens verksamhet blir allt mer beroende av ett fåtal medlemmars insats Stora framtidsmöjligheter. Styrelsen har också på ett tydligt sätt kunnat se att det finns en stark vilja bland klubbens medlemmar att hitta lösningar på de frågor som vi behöver ta tag i och att vara delaktiga i att forma klubbens framtid o Intresset för hundar blir allmänt bara större och större o Engagemanget bland medlemmarna i att forma klubbens framtid är stark o Många starka krafter i klubben besitter både bred och djup kompetens o De nya stadgarna ger oss utökade möjligheter att forma vår verksamhet på det sätt vi själva tycker är bäst för klubben Kontaktpersoner i styrelsen. Respektive sektor och kommitté har under året haft sin egen kontaktperson i styrelsen enligt följande: o Marie Hallén Draghund, Ungdom och BA o Katarina Eriksson Bevakningshund och Räddningshund

11 o Ann-Sofie Löth Kök och Webmaster o Lotta Dereborn BoL, Freestyle och Fastighet o Susann Hallberg HUS o Mia Dahl Agility och RUS Utställning o Håkan Norberg Expedition och RUS Mentalhund Ny hemsida har utvecklats och är i drift sedan i september. Stor vikt har lagts på att skapa en hemsida som är överskådlig, informativ och interaktiv. Varje sektor och kommitté ansvarar nu för egna inlägg. Hemsidan har fått bra respons och besöksfrekvensen är rekordstor. I genomsnitt besöks den av cirka 400 personer per dag under säsong. Hemsidan är nu också kopplad till Facebook vilket gör att varje aktiv medlem har möjlighet att läsa och kommerntera. Arbetet att utforma hemsidan har letts av Katarina Eriksson och Marie Hallén. Ungdomssatsningen startade bra under våren men har ändock inte fått den utveckling vi hade hoppats på. Tillsammans med Timrå BK har vi tagit ett initiativ till att göra en gemensam ungdomssatsning. Det kan vara en väg att lyckas i denna viktiga fråga. De nya ekonomirutinerna har under 2010 testats fullt ut med mycket gott resultat. I kombinationen av kassaförvaltare Hans Johnssons ansvarsfulla arbete har rutinerna visat sig fungera precis så bra som förväntat. Däremot behöver medlemsadministrationen i klubben förenklas och förbättras. Samarbetet i MND. Sundsvalls Brukshundklubb har medverkat i samarbetet mellan distriktets brukshundklubbar och deltagit i MND:s styrelsekonferens. Vi har under det gångna året varit representerade i MND:s styrelse och sektorer med fyra personer; Karin Sjökvist för Räddningshund, Boel Crona för Draghundsektorn, Erik Willner för Distriktsgrupp Skydd och Kjell Söderlund som presstalesman. Samarbete med Timrå BK. Styrelsen har på medlemsmötets uppdrag kommit överens med Timrå BK att utöka och tydliggöra samarbetet mellan klubbarna. Det betyder att medlemmarna nu kommer att få tillgång till båda klubbarnas samlade kompetenser, och förhoppningsvis uppleva en ökad gemenskap. Samarbetet ger oss också möjlighet att fortsätta erbjuda den stora bredd av verksamhet som vi brukshundklubbar står för och gemensamt satsa på ungdomarna. Det är främsta fokus i klubbarnas plan på det nya samarbetet. Verksamhetsplanen En preliminär verksamhetsplan för 2011 har upprättats. Planen tar sikte på klubbens målbild och de synpunkter och idéer som framkommit vid medlemsmöten och framtidsdiskussioner i klubben. Planen är tänkt att kompletteras efter årsmötet när den nya styrelsen träffar sektorer och kommittéer för att fastställa 2011 års definitiva verksamhetsplan.

12 TACK! Tack till våra klubbkamrater. Tillsammans är vi en förening som på ett kompetent och engagerat sätt har bedrivit verksamheten under det gångna året. Bakom klubbens framgång och utveckling står våra aktiva medlemmar. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er alla för både ert värdefulla arbete i sektorer och kommittéer men också för den uppskattade kamratskap som präglar klubben. Tack till markägare. Den mångåriga och goda kontakten med markägarna runt vår fastighet är av stort värde för klubbens verksamhet. Det är ett samarbete vi uppskattar och styrelsen vill framföra ett varmt tack till er alla. Tack till sponsorer. Under året har klubben i olika sammanhang fått värdefullt stöd i olika former av våra sponsorer. Styrelsen vill framföra klubbens varma tack. För styrelsen Håkan Norberg Ordförande Marie Hallén Vice ordförande Katarina Eriksson Sekreterare Ann-Sofie Löth Kassör Lotta Dereborn Ledamot Mia Dahl Suppleant

13 SEKTORERS OCH KOMMITTÈERS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Hundägarutbildningssektorn (HUS) HUS har under året bestått av Madde Melander (sammankallande), Anneli Edstrand, Ann-Sofie Halvarsson och Gunilla Hollström (i inledningsskedet). Under året kom vi sammantaget upp i 24 startade kurser. En sökkurs och en freestylekurs blev inställda pga för få anmälda, med dessa skulle antalet varit 26. Efterfrågan har varit stor och med tillgång till fler instruktörer hade ett betydande större antal kurser kunnat anordnats. I november hade vi en instruktörsträff. Tyvärr var vi inte så många men det var en positiv och givande träff. Veterinärkvällar med leg.veterinär Mats Österholm har anordnats både under våren och hösten. Mycket uppskattade med många tips och råd. Draghundsektorn... Bruks och Lydnadssektorn (BOL) BOL har under 2010 bestått av Ann-Chatrine Lilja (sammankallande), Annica Jonsson, Cecilia Bergman, Inga-Lill Johansson, Håkan Ohlsson och Kattis Lundquist Träningstävlingar Vi hade tre stycken under våren. Under höstens tre träningstävlingar samarbetade vi med "lydnadsgruppen" och delade upp träningarna, så ettan och tvåan var för sig och trean och elit för sig. Tyvärr fanns det inte lika stort intresse för brukslydnaden så det blev ingen träning tävlingsmässigt för dom klasserna under hösten. Årets sista träningstävling, adventscupen blev tyvärr inställd p g a för få anmälningar. Funktionärer I början av året startade Kattis Lundqvist och Anki Andremo en tävlingsledareutbildning med 11 deltagare. 9 stycken har gått i mål och har endast några praktiska prov kvar. Utbildningen hade vi tillsammans med Njurunda BK, vi utbildade två tävlingsledare åt dom och dom utbildade två nya tävlingssekreterare åt oss. Nya tävlingsledare: Annette Hådén, Ann-Chatrine Lilja, Kristina Sjödin, Sara Edblom, Niclas Knutar, Cecilia Bergman, Yvonne Johansson, Lena Sjöberg Njurunda BK och Yvonne Sjödin Njurunda BK. Nya tävlingssekreterare: Annica Jonsson och Sara Eriksson. Eva Forslund och Magnus Viklund har utbildat sig till domare och är färdiga klass 2 domare. Povapådag - Sök, Spår och Rapport Vi hade en mycket lyckad dag med många nya som var intresserade av att prova på bruksgrenarna. Alla fick prova på de grenarna som dom var intresserade av. Många "gamla" medlemmar ställde upp som funktionärer, visade grenarna och ställde upp och vägledde alla deltagarna på ett strålande sätt. Tävlingar under året

14 Vi har genomfört följanden tävlingar under året: Rapport lägre - elit Spår, lägre, högre och elit Sök, lägre, högre och elit Två appelltävlingar spår och sök Fem lydnadstävlingar med KM i oktober. Vi hade vår skyddstävling tillsammans med Örnsköldsviks BK, vilket blev lyckat och det var samtidigt DM. Tävlingen var en tvådagars tävling som gick av stapeln på Sundsvalls BK. Våra sponsorer under året har varit Arken, Djurmagasinet och Djurkompaniet. Så här många tävlande har vi haft: 91 startande i lydnadsklass, 11 startande i appellklass och 38 startande i bruksgrenarna. Vi tackar alla som har hjälp till på våra tävlingar och alla som har tävlat på vår klubb under året och ser fram emot en ny tävlingssäsong Agilitysektorn... Utställningssektorn Sektorn har under året bestått av: Erica Raitio (sammankallande), Isabelle Backlund, Anja Abrahamsson, Karina Nordgren, Linda Georgsson och Martina Raitio 2010 blev ett mycket bra år för oss! Sektorn har träffats regelbundet under hela året och fört minnesanteckningar från våra möten. I september arrangerade vi två dagars handlingsträning inför höstens utställningar. Tyvärr sammanföll det med några andra arrangemang i närområdet, men några deltagare kom varje dag och det blev mycket lyckat. Instruktörer var Linda Georgsson och Martina Raitio. 10 oktober gick vår årliga utställning av stapeln som var officiell för SBK s bruksraser och inofficiell för övriga raser. Detta blev otroligt lyckat med många anmälningar, 57 inofficiella och 115 officiella deltagare. Med hjälp av Timrå BK har vi fått ett nytt datorprogram, vilket har underlättat vårt jobb inför utställningen enormt mycket. På plats och i efterhand har vi fått mycket positiv respons från både SBK centralt, utställare, domare och publik. Vi hade stor hjälp från många duktiga funktionärer i klubben. Tack! Bevakningssektorn Bevakningssektorn har under år 2010 bestått av Katarina Eriksson (sammankallande), Roger Sjölund, Isabelle Backlund och Anki Westin. DM för Försvarsmaktshundar arrangerades av Matfors Brukshundklubb den 12 juni. Där deltog följande ekipage från Sundsvalls Brukshundklubb: 1. Ann-Sofie Halvarsson Heziblos Lady Ferula Hovawart 3. Isabelle Backlund Beauty Nights Daydream Flat coated retriever 4. Åsa Strindin Månstrimmans Natrolite Schäfer

15 Sundsvalls Brukshundklubb var även i år representerad vid det Nationella mästerskapet för Försvarsmaktshundar med Ann-Sofie Halvarsson och Heziblos Lady Ferula. En snöig och kall vinterkväll i januari hade vi film- och popcornkväll på klubben. Vi var 11 hundförare som träffades och såg en film, som tagits fram av centrala SBK, om försvarsmaktshunden. Den 13 maj hade vi en funktionskontroll vid Åkeri Grus i Sundsvall. 6 ekipage deltog. Vi planerade ett läger på Brämön men pga för få deltagande blev det inställt. Ann-Sofie Halvarsson har under sommaren fortsatt sin instruktörsutbildning, GB1 steg 2/3, vid Marma hundtjänstskola. Roger Sjölund har varit på vidareutbildning med Flygvapnet. Ett flertal hundekipage från klubben har deltagit i Medelpads Hemvärnsbataljons övningar och utbildningar under året, där i bland den stora bataljonsövningen. Vi har även haft hundförare som varit ute på eftersök med Hemvärnet och polisen. Nämnas kan Anki Westin som var med och kunde hjälpa polisen att finna en 77-årig man som försvann i Liden. Isabelle Backlund har också varit ute vid flertalet tillfällen. Räddningssektorn Kontaktperson för Räddningssektorn har under året varit Karin Sjöqvist som samtidigt varit ansvarig för Räddningssektorn inom MND. Ett välfyllt år för räddningshundsverksamheten gör snart bokslut. Träningsgrupper/grupp i Sundsvall/Timrå har övat en till två gånger per vecka. Antalet ekipage har här minskat så det beslöts att det räckte med en grupp. Övik har för närvarande ett ekipage och i Jämtland finns två ekipage. Två centrala konferenser har det varit, en i februari som bl.a. innehöll föreläsningar från olika räddningshundsområden så som eftersök, sjöräddning, COP 15 m.m. En utbildningskonferens i december där en reviderad kurspärm presenterades och IPO-R SM i framtiden diskuterades. Distriktets förare har inbjudits till två förarträffar där vi tränat hund, utbytt idéer, haft information från lokalt- centralt och från MSB och naturligtvis ätit gemensam middag. Det har varit en distriktskonferens i maj och en lokal konferens. I februari startade vi det första räddningshundslekiset som riktade sig till hundar som inte var äldre än 24 månader. Tanken var att ekipagen skulle få en första inblick i räddningsträning med fokus på miljö, lek med annan än föraren och vittring. 24st deltagare blev det som mest och vi träffades 1-2 gånger i månaden från maj till november med uppehåll i juli. I Maj hade vi vår årliga repetition av orientering som fördelar sig på två kvällar. Nytt för i år var en liten GPS introduktion.

16 Vi har införskaffat en ny IPO-R miljöbana som är placerad på Timrå BHK. Den fick bekänna färg på vår IPO-R tävling i Juni. Sju deltagare i vardera ytsök och ruinsök klass A. När det inte fanns några startande till klass B så blev det heller inget DM när detta hålls enbart i den klassen. Resultat: 5 juni, Ruinsök RH T A 1. Hedi Wiesner Gracehunters Cool Water Åre BK 279 p SG 2. Ann-Marie Melin Vassruggens Unja Seljabrekka Tierps BK 264 p G 3. Åsa Päbel Sheepchaser s Bessie Umeå BK 263 p G 6 juni, Ytsök RH FL A 1. Lena Eriksson Oz Way s Fröken Allis Åre BHK 281 p SG 2. Anki Westin Aussie Action s Red Kidoo Sundsvalls BK 280 p SG 3. Ann-Marie Melin Vassruggens Unja Seljabrekka Tierps BK 273 p SG Två stycken funktionskontroller av färdiga ekipage har gjorts en i Sundsvall i augusti och en i Östersund i oktober. Sammanlagt godkändes 8 ekipage från vårt distrikt. En central intensiv utbildning har startat. Den bedrivs i internat form och MND har fyra deltagande ekipage som i skrivandets stund har godkänt resultat i delprov ett. Delprov två beräknas ske i februari. Den 6-10 september åkte tre ekipage hemmahörande i Sundsvall till England och Hampshire på den största Europeiska samövningen någonsin för USAR grupper, Orion Ett jättearrangemang med ca 1500 deltagare från ett flertal länder. Ekipagen som åkte var Thommie Gradin med Oziz, Gunnel Modin med Swixi och Karin Sjöqvist med Nexa. SM för räddningshundar gick av stapeln i Norrköping och MND hade tre deltagande ekipage. Dessa var Anna Holter med Gullan, Lena Eriksson med Alliz och Hedi Wiesner med Nora. Lena och Alliz, Åre BK, höll våra färger högt och segrade i ytsöket, Grattis än en gång! Thomas Holmberg med Chessie har gjort sin RHFU, förarutbildning, med rekommendation till den Internationella gruppen. Under året har fem stycken eftersök skett av dem som har E kontrakt med polisen. En samövning med Doctus räddningsskola i Torpshammar skulle ha skett den 9-10 december men blev dessvärre inställd i sista sekund. Under året har fyra träningshelger genomförts för de internationella ekipagen. Hälften har varit i Umeå hälften i Sundsvall. Innehållet i dessa har bl.a. varit träning av hund, fystest av förare, HLR repetition m.m. Ett arbete med att få en aktivare och mer levande hemsida har påbörjats och även en diskussion om hur vi ska profilera oss utanför de egna leden.

17 Nu ser vi framåt mot 2011 där det påbörjade arbetet fortsätter, en räddningshundskurs startar, IPO-R får fart i vårt distrikt och all rolig träning bara blir ännu roligare. Freestylekommittén Freestylekommittén har under 2010 bestått av Annette Hådén (sammankallande), Linnea Rundberg, Angelika Genberg och Louise Logenius. Vi har haft två tävlingar under året. Flera av klubbens ekipage blev uppflyttade ur sin klass. I år har även Linnea Rundberg tävlat på Stora Stockholm under Agria Cup i klass 3 och nådde en 6:e placering. Vi har även haft öppen träning under sommaren för de som gått kurser. När det gäller våra kurser har vi haft två nybörjarkurser och en fortsättningskurs i freestyle. Vi har haft en instruktör Frida Binette uppe hos oss i år för vår egen utveckling. Kommittén har haft regelbundna möten under året. Kökskommittén Kökskommittén har under 2010 bestått av Britt-Inger Gustafsson (sammankallande), Marie Fahlberg och Maggie Thavenius (tillkom under hösten efter BA redaktionens avveckling.) Kommittén har under året haft servering öppen vid ett antal bruks- och lydnadstävlingar, medlemsmöten, aktivitetsdagar och utställning. Största arrangemanget under året var Drag-SM i mars på Södra Berget. Ambitionen har varit hög bland kommitténs medlemmar när det gäller öppettider och servicenivåer. Vi har under året 2010 samlats till åtta protokollförda möten i kommittén. Under kurskvällar sker försäljning av instruktörerna vilket innebär att kökskommitténs ansvar är att fylla på kaffe och godbitar vid behov i ett speciellt utrymme för klubbens instruktörer. Detta är en verksamhet som fungerat väl under året. Vi har efter bästa förmåga haft serveringen bemannad på onsdagsträningarna. Vi har under året arbetat med att förbättra rutiner för inköp och beställningar. Tanken är att vi ska kunna planera årets olika aktiviteter och med en god framförhållning från arrangerande sektorer så bedömer vi att servicenivån kan hållas på en hög nivå. Men det innebär problem med att hålla serveringen öppen när kommittén inte får förutsättningar i tid. Detta har bitvis fungerat bra men ett arbete återstår innan det kommer att fungera helt tillfredställande. Det arbetet fortgår. För att öka servicen för våra medlemmar har det under året funnits önskemål om tillgång till fika även när köket inte är bemannat t.ex. dagtid. Betalning för fikat läggs då i Burken.

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2015. Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2015 Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsplanen består av följande delar:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sundsvalls Brukshundklubb STYRELSE Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Suppleant Lena Funseth Norberg Karin Morander Ylva Holm Inga Bengtsson Camilla

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Aktivt hundliv. Klubbens verksamhetsidé: Verksamhetsplan 2015

Aktivt hundliv. Klubbens verksamhetsidé: Verksamhetsplan 2015 Aktivt hundliv Kungsörs Brukshundsklubb är en förening inom Svenska Brukshundsklubben. SBK;s ledord är Aktivt hundliv och organisationens övergripande mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Lunds Brukshundklubb satsar 2016

Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Förslag till verksamhetsplan för 2016 utifrån bl.a. våra Framtidsmöten Övergripande mål Behålla och utveckla Lunds Brukshundklubb som en klubb med bred verksamhet genom..

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Styrelsen har under året bestått av: Kerstin Ekholm Emma Axklo Kerstin Andersson Susanna Widlundh Gun Andersson Marianne Söderberg Fredrik Lövgren Malin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Söderåsens Brukshundklubb

Söderåsens Brukshundklubb 1962 2012 Söderåsens Brukshundklubb Så började det... 1948-1969 Det började redan 1948. Då var det 10 hundintresserade som ville lära sina hundar lite hyfs och startade en sektion under Helsingborgs Brukshundklubb.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2014. Styrelse Lena Weiffert Paul

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN Mål 2016

MÅL & VERKSAMHETSPLAN Mål 2016 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2016 Mål 2016 Få alla medlemmar att känna sig välkomna på klubben och vilja delta i de aktiviteter vi anordnar som tävlingar, träningar och kurser. Genom att tydliggöra trivselregler

Läs mer

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen Styrelsen för Lilla Edets Brukshundklubb Verksamhetsåret 2016 05-12-31 06-12-31 07-12-31 08-12-31 09-12-31 10-12-31 11-12-31 12-12-31 13-12-31 14-12-31 15-12-31 16-12-31 Årets utveckling Lilla Edets Brukshundklubb

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Ulf Nilsson Erika Karlsson

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015. Arbeta för klubbens vidareutbildning vad det gäller medlemmar, funktionärer och instruktörer. Fortsätta tillsammans med distriktets andra brukshundsklubbar att

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 270 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb

Nordmalings Brukshundklubb 2016-09-06 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Anette Arenborn, sekreterare Elin Dalsfelt, ledamot Erica Carlsson,

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Martin Landås Katarina Finn Stig Nilsson Karin Spets Seppo Reijonen Lars Säfström Anders Smevold Conny Venngren

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Styrelsemöte augusti 2016

Styrelsemöte augusti 2016 Styrelsemöte 64-75 22 augusti 2016 Närvarande: Anette Björkman Bergström, Christel Leiborn, Nenette Hillborg, Maria Kölestam och Sofia Friberg. Frånvarande: Helen Låås och P-O Andersson, Mikael Ingesson

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

Protokoll Medlemsmöte Lomma 2014-10-09

Protokoll Medlemsmöte Lomma 2014-10-09 Protokoll Medlemsmöte Lomma 2014-10-09 Deltagare: 17 medlemmar närvarande. 1 Mötet öppnas 2 Val av Protokolljusterare 3 Dagordningen Ordförande Anna-Kari Sahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016 2017-01-15 Inledning Mora BK har haft ett händelserikt år, som vanligt! Agilityn, Rallyn och Tävling har kört ett stort antal tävlingar med många tävlande, alla mycket uppskattade!

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Under SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31

Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 för Nynäshamns Brukshundklubb perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 STYRELSEN Rose-Marie Svanfeldt, ordförande Ellen Wallberg, sekreterare Kjell-Åke Ersson, kassör Anna Karin Jaxwall,

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

MEDLEMSBLAD MAJ 2014

MEDLEMSBLAD MAJ 2014 MEDLEMSBLAD MAJ 2014 STYRELSEN 2014 Ordförande Linnéa Lundberg 070-533 12 60 Sekreterare Malin Mattsson 070-676 98 66 Kassör Maria J Johansson 070-604 51 35 Vice ordförande Monica Öberg Ledamot Kennet

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 5 Datum: 2011-08-25 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Cathrine Carlström Vice Ordförande Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016.

Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016. 1 Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016. Styrelsen har bestått av Peter Jakob ordförande, Lena Funseth-Norberg, vice ordf.,margaretha Lundmark, kassör, Gunnel Crona, sekreterare, Anna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 2008 2009 2 (5) Skövde Konståkningsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 2009 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175 Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen Org.nr 812800-9175 Styrelse: Styrelsemedlem Katarina Strömberg Emma Wittlock Mariella Gonzalez Maria Stengård fd. Jansson Lena Edvardsson Pia Johansson Suss Engert

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30 Plats: Klubbstugan. Närvarande: Annette Ståhl ordförande Lars Magnusson vice ordförande Catharina Sandin kassör Peter Karlsson Patrik Gunnarsson Susanne Mickelsson

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande:

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande: Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte 2005-04-28 klockan 19.00 i Söderhamn Närvarande: Ockelbo Hofors Edsbyn Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Järvsö Skutskär Valbo Totalt: 2 st 2 st 1

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer