Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!"

Transkript

1 Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans med sekreterare. Leder föreningens sammanträden. Planerar och samordnar verksamheten. För föreningens talan utåt. Kollar att alla beslut genomförs. Godkänner alla räkningar. Ansvarar för kallelsen till årsmöte och styrelsemöte. Ansvarar tillsammans med sekreterare för att medlemmarna kallas till olika möten. Ansvarar tillsammans med kassör för att föreningens ansökningar om bidrag i rätt tid. Vice ordförande Sammankallande i en av grupperna (prov och tävling, aktivitets- och informationsgruppen, Ersättare för ordförande om denne är frånvarande eller slutar. Sekreterare Skriver dagordning tillsammans med ordförande. Skriver föreningens protokoll. Sköter föreningens arkiv/förvarar alla viktiga papper. Sköter föreningens post/mail (skickar vidare till berörda personer). Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten. Förbundskansliets kontaktperson i klubben. Distriktets kontaktperson i klubben Skickar information till medlemmarna. Kassör Sköter föreningens ekonomi. Sköter in/utbetalningar och bokföring. Upprättar årligen bokslut (balans samt resultaträkningar). Ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifter. Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens bidragsansökningar lämnas i tid. Nyckelansvarig

2 Ledamot Sammankallande i en av grupperna (prov och tävling, aktivitets- och informationsgruppen, Ansvarar för att det finns kontaktperson inom klubben för bingolotto, sponsorhuset och ullmax. Suppleant 1 Suppleanten tjänstgör i den ordning årsmötet beslutar. Har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten. Sammankallande i en av grupperna (prov och tävling, aktivitets- och informationsgruppen, Suppleant 2 Suppleanten tjänstgör i den ordning årsmötet beslutar. Har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens möten. Sammankallande i en av grupperna (prov och tävling, aktivitets- och informationsgruppen,

3 Allmänt om grupperna Varje verksamhetsområde och verksamhetsgrupp är ansvarig inför styrelsen. Inför varje år skrivs en verksamhetsplan och budget. Vid behov av avsteg från beslutad plan eller budget, skall nytt beslut tas av styrelsen. Styrelsen bedömer om ärendet behöver avgöras av klubbmöte. I varje grupp finns en sammankallande från styrelsen vars huvudsakliga uppgift är att: Ha ett övergripande ansvar för gruppens verksamhet Kalla till regelbundna gruppmöten Fördela arbetsuppgifter inom gruppen Tillse att utvärderingar, analyser och dokumentation görs efter varje arrangemang Tillse att handlingar inför årsmöte kommer i tid till styrelsen. Lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar. Beslutsrätt för grupperna Grupperna har inte rätt att fatta beslut i frågor som: binder klubbens organisation över flera år rör frågor som omfattar hela verksamheten inte ryms inom givna ekonomiska ramar kan påverka annan grupp disciplinära ärenden Uppföljning Efter genomförandet av aktivitet skall uppföljning ske i verksamhetsgruppen för att ständigt förbättra klubbens verksamhet. Uppföljningarna ska dokumenteras i form av minnesanteckningar som senare användas som underlag för verksamhetsberättelsen som upprättas i november. Uppföljningen ska innefatta såväl själva arrangemanget som det ekonomiska utfallet. Senast en månad efter avslutad aktivitet skall ekonomisk redovisning lämnas till klubbens kassör. Vid upprättande av sådan redovisning biträder kassören vid behov. För arbetsgivarredovisning skall redovisas namn, adress och personnummer för samtliga personer, som fått någon form av kostnadsersättning eller arvode. Denna redovisning skall lämnas tillsammans med den ekonomiska redovisningen. Möten Grupperna sammanträder vid behov på kallelse av sammankallande. Vid mötena för grupperna minnesanteckningar (ej krav på formella protokoll).

4 Prov och tävling Samordna både inofficiella och officiella tävlingar och prov Upprätta planer med mål för tävlingar Utvärdera tävlingar Planera inför kommande års tävlingar, stämma av med distriktet Planera och samordna KM Hålla förteckning över funktionärer, både sådana med auktorisation och övriga som hjälper till vid tävlingar. Se till att auktoriserade funktionärer får tjänstgöra så att auktorisationen kan bibehållas. Info och samverkan med distrikt o andra organisationer som Hundungdom, Försvarsmakten mfl. Samarbeta m HUG i utbildningsfrågor. Inför brukstävling I samband med sista anmälningsdag kalla till möte med ansvarig tävlingsledare och tävlingssekreterare och upprätta fördelningslista vem? Var? När? Finns i pärm i PoT-skåpet på kontoret. Prata med markägare inför tävling Anmäla skott till polisen inför tävling Tillsammans med Anläggning, drift och försäljning inventera och införskaffa materiel till tävlingar (t.ex. apporter, priser, koner, hinder, spån, spårpinnar, snitslar, skyltar osv) Inför lydnadstävling I samband med sista anmälningsdag kalla till möte med ansvarig tävlingsledare och tävlingssekreterare och upprätta fördelningslista vem? Var? När? Finns i pärm i PoT-skåpet på kontoret. Tillsammans med Anläggning, drift och försäljning inventera och införskaffa materiel till tävlingar (t.ex. apporter, priser, koner, hinder, spån, spårpinnar, snitslar, skyltar osv) Inför agilitytävling Ansvara för/samordna: Kontakt med TL och domare, priser, kök osv. Ansvara för att underrätta och samordna arbete tillsammans med övriga grupper inför tävling. Inför tävling i rallylydnad Under utveckling då vi ännu inte haft någon rallylydnadstävling i klubben

5 Hundägarutbildningsgruppen Upprätta planer med mål för utbildningar och kurser Vid behov, annonsering av kurser Kurser riktade till såväl nybörjare som tävlingsekipage (valp, allmänlydnad, tävlingslydnad, bruks, agility, rallylydnad och övriga kurser) Ansvarig för klubbens bibliotek Utvärdera utbildningar och kurser Fixa schema för tisdagsträningar Arrangera temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till fortsatt utbildning. Delta på informations- och samordningsmöten anordnade av distrikten. Samordningsmöten hålls i syfte att sprida information och byta erfarenheter mellan lokalklubbar i distriktet. Utbildningsbehovet i klubbarna inventeras för att ligga till grund för planering och eventuell samordning av utbildningar inom distriktet. Kurser Kontakt med Studieförbund och allmän administration av kursverksamheten. Inventering och handhavande av litteratur till kurser Ta emot anmälningar till kurser Kontinuerlig kontakt med sådana som väntar på kursstart Samordna instruktörer till olika kurser Skicka ut kallelse till kursdeltagare Ansvara för att studiefrämjandets närvarolista delas ut till instruktör och samlas in igen Verka för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå kurs ska erbjudas kursplats. Inventera huruvida klubben tar emot alla som vill gå hundägarutbildning och arbeta för att platser ska erbjudas alla som önskar. Utbildning Ansvara för fortbildning och utbildning av funktionärer (domare, tävlingsfunktionärer, förtroendevalda, instruktörer) Stimulera och stödja instruktörer och lärare inom lokalklubben i den omfattning som fordras samt vara dem behjälplig i olika frågor. Inhämta information från instruktörer och lärare och lyfta fram viktiga frågor till distriktets hundägarutbildning. Delge distriktets hundägarutbildning information om klubbens planerade verksamhet. Delge distriktets hundägarutbildning synpunkter för vidarebefordran till centrala hundägarutbildningsgruppen

6 Aktivitets- och informationsgruppen Upprätta planer med mål för marknadsföring, samt genomföra dessa Aktiv marknadsföring av klubbens verksamhet Klubbfester och andra sammankomster/arrangemang/aktiviteter för klubbens medlemmar i samråd med andra verksamhetsområden och grupper Aktiviteter för medlemmar Träningsgrupper (lydnad, rallylydnad, agility med flera utifrån efterfrågan) Årsmötesfest Träningstävlingar (Hoforscupen, lydnadsträningstävling osv) Föreslå teman för medlemsmöte, eller övriga aktiviteter i form av medlemsvård i samband med medlemsmöten. Övriga aktiviteter utifrån verksamhetsplan Aktiviteter öppna för alla Öppet hus några gånger per år (påsk, höstlov, hundens dag, prova-på-aktiviteter förslagsvis en gång per månad) Delta vid bessemerfesten, Lissjödagarna, Torsåkers bygdemarknad, kommunala arrangemang etc. Information Hemsidan Uppdatera med info från respektive grupp (kurser, annonser, dagordningar, resultat osv) Hålla hemsidan uppdaterad vad gäller förtroendevalda Föra in tävlingsresultat för våra tävlingsekipage Ansvara för att blogginlägg skrivs vid våra olika aktiviteter Facebook All info från hemsidan ska även ut på facebook-sidan Tävlingar för att sprida sidan Påminna om kursstarter Lägga ut info om övriga aktiviteter Information ut till medlemmar Välkomstmail till nya medlemmar Uppföljning av avgående medlemmar, eventuellt erbjudande till dessa Bidra med teknisk hjälp gällande mailutskick från övriga grupper

7 Anläggning, drift och försäljning Samordna service inför tävlingar, prov och utbildningar Inventering och underhåll av material för träning, tävling och kurser i samarbete med övriga grupper Trivsel och verksamhet i klubbstugan (tillexempel pynta inför påsk och advent) Inköp av varor Anordna städdagar Underhåll av stuga och träningsplaner Anläggning, drift Fixar stugschema med ansvariga för städning, och vad som ska göras Laga trasigt Byta ut farligt Göra klippschema för klubbens planer Slyröjning och grästrimning Bekämpa ohyra inne i klubbstugan och på toaletten Byta gardiner, tvätta handdukar, putsa fönster, städa skåp & lådor (detta kan med fördel göras på anordnade städdagar) Ansvara för underhåll av värmepump (rengöra filter osv) Dra vatten/el/annan service till tävlingar efter överenskommelse Övervakning av temperatur så ingenting fryser på toaletten eller i köket (slå av/på värmen på vår/höst) Hålla koll på brunn och slamtömning Bära in/ut utemöbler på vår/höst Försäljning Inhandla kioskvaror till försäljning i köket Ansvara för inhandling och matlagning till funktionärer och tävlande vid klubbens tävlingar

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer