Statens skolverks författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens skolverks författningssamling"

Transkript

1 Statens skolverks författningssamling ISSN Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen; Utkom från trycket den 30 juni 2015 beslutade den 10 juni Med stöd av sjätte och elfte punkterna i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och med stöd av sjätte punkten i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen ska ha följande lydelse. Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket. På Skolverkets vägnar ANNA EKSTRÖM Anna Sundborg 1

2 2 1 Senaste lydelse SKOLFS 2014:20. Ändringen innebär bl.a. att ämnena automationsteknik, elektroniksystem, hotell, mönsterkonstruktion, naturbruksteknik, odling, rid- och körkunskap, stycknings- och charkuterikunskap, turism samt VVS-teknik utgår ur förteckningen. Motsvarandelista GY2011 GY2011 Administration Administration specialisering ADMADM00S Administration 1 och ADMADM Administration B ADM Administration 2 ADMADM Personaladministration ADMPER Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Konferens och reception ADM Aktiviteter och värdskap Aktiviteter och upplevelser AKTAKT Besöksnäringen AKTBEO0 100 Turism och Turism och resor Guide och reseledare AKTGUI Turistbyråservice AKTTUR Värdskap på resemålet AKTVAR TURI1205 TURI1207 Anläggning Anläggning stensättning ANLANG0 100 Stensättning ATE Anläggning gröna ytor ANLANL0 200 Gröna ytor ATE Anläggning 1 ANLANL Anläggning ATE Anläggning 2 ANLANL Grundläggning och ATE Ballastkunskap ATE1212 Anläggning vägbyggnad ANLANN0 100 Vägbyggnad ATE Anläggningsprocessen ANLANS Anläggning ledningsbyggnad ANLANÄ0 200 Ledningsbyggnad ATE Arkitektur Arkitektur rum ARKARI Arkitektur hus ARKARK0 100 Miljöanpassad arkitektur BYT Bageri- och konditorikunskap Bageri specialisering BAGBAG00S Bilaga 1 1

3 GY2011 Bageri- och konditorikunskap Bageri 1 och BAGBAG Bageri A och BAK Bageri 2 och BAGBAG Bageri B och BAK Bageri 3 BAGBAG Bageri C BAK Bageri 4 BAGBAG Choklad och konfektyr BAGCHO0 100 Choklad och konfektyr KOND Konditori specialisering BAGKON00S 100 Konditori restaurang KOND Konditori 1 och BAGKON Konditori A och KOND Konditori 2 och BAGKON Konditori B och KOND Konditori 3 BAGKON Konditori C KOND Konditori 4 BAGKON Beläggning Beläggningsmaskiner BELBEG Beläggning BELBEL0 200 Beläggning ATE Beläggningsarbeten BELBEÄ Berghantering Bergborrning BERBEB0 200 Bergborrning ATE Bergmaskiner BERBEM0 100 Bergmaskiner ATE1205 Bergsprängning BERBEP0 200 Bergsprängning ATE Bergarbeten BERBER0 200 Bergarbeten ATE Betong Betong 1 lågform och platta på mark BETBET Armering A och HUS Betong HUS Betong 2 väggar och pelare BETBET Armering B och HUS Betong HUS Betong 3 bärlag BETBET Armering B och HUS Betong HUS

4 4 GY2011 Betong Betong 4 golv BETBET Armering B och HUS Betong HUS Biologi naturbruk Bevarandebiologi BIGBEA0 100 Utrotningshotade arter NAM1211 Biologi naturbruk specialisering BIGBIG00S 100 Biodling NAM1202 Djurens biologi BIGDJE0 100 Etologi och DJR1206 Mikrobiologi och genetik och BI1206 Växt- och djurliv BI1208 Marken och växternas biologi BIGMAN0 100 Kretslopp och BI1205 Mikrobiologi och genetik och BI1206 Växt- och djurliv BI1208 Biologi i vattenmiljöer Biologi i vattenmiljöer 1 BIIVAT Vattenvård A och NAM1212 Vattenvård B NAM1213 Biologi i vattenmiljöer 2 BIIVAT Biologi i vattenmiljöer 3 BIIVAT Bild Bild BILBIL0 100 Bild BF Bild och form specialisering BILBIL00S 100 Bild och form, fördjupning BF Bild och form 1a1 BILBIL01a1 Bild och form, grundkurs BF1202 Bild och form 1a2 BILBIL01a2 -- Bild och form 1b BILBIL01b Form BILFOM0 100 Form BF Biologi Biologi 1 BIOBIO Biologi A BI Biologi 2 BIOBIO Biologi B BI1202 Bioteknik BIOBIT0 100 Bioteknik BI

5 GY2011 Bygg och anläggning Bygg och anläggning 1 och BYGBYG Byggkunskap och BYT1201 Bygg och anläggning 2 BYGBYG Hus och anläggningsbyggnad och BYT Arbetsmiljö och säkerhet och ARL1201 Måleri och byggplåt och BYT Rit och mätteknik BYT1205 Cad Cad 1 CADCAD01 CAD A TEU1201 Cad 2 CADCAD02 CAD B TEU1202 Cad 3 CADCAD03 CAD C TEU1203 Charkuterikunskap Charkuteri specialisering CHACHA00S Charkuteri 1 och Charkuteri 2 och Charkuteri 3 CHACHA01 CHACHA02 CHACHA Charkuteri A och 100 Charkuteri B och 200 Charkuteri C Charkuteri 4 CHACHA Charkuteri fågel och Charkuteri vilt Däckstjänst Däckstjänst 1 DACDAC Däckstjänst och Vakttjänst däck Däckstjänst 2 DACDAC Däckstjänst och Vakttjänst däck CHK1201 CHK1202 CHK1203 CHK1204 CHK1205 FTT1202 FTT1210 FTT1202 FTT1210 Fartygsbefäl DACFAR0 100 Fartygsbefäl FTT Radiokommunikation till sjöss DACRAD0 -- Datoriserad mönsterhantering Datoriserad mönsterhantering 1 DAIMON Datoriserad mönsterhantering A och Datoriserad mönsterhantering B MKO1201 MKO 1202 Datoriserad mönsterhantering 2 DAIMON Datoriserad mönsterhantering C MKO Dansgestaltning Dansimprovisation och komposition DANDAI0 100 Dansimprovisation och komposition DNS Dansgestaltning 1 DANDAN Dans och gestaltning A DNS

6 6 GY2011 Dansgestaltning Dansgestaltning 2 DANDAN Dans och gestaltning B DNS Dansimprovisation DANDAS0 100 Dansimprovisation och komposition DNS Koreografi DANKOO Repertoar DANREE Dator- och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik DAODAC Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Datorkunskap och DAA1201 Persondatorer DTR Datorteknik 1b DAODAT01b 100 Datorkunskap och DAA1201 Persondatorer DTR Digital kommunikationsteknik DAODIG0 100 Datorkommunikation eller DTR Lokala nätverk A DTR Industriell informationsteknik DAOINU0 100 Industriell IT STR1204 Multimediasystem DAOMUL Datorstyrd produktion Cad/cam DARCAD0 100 CAD/CAM-teknik och CNC1201 CAD-teknik A TEU1201 Datorstyrd produktion 1 DARDAT CNC-teknik A och CNC1202 CNC-teknik B CNC Datorstyrd produktion 2 DARDAT CNC-teknik C CNC Datorstyrd produktion 3 DARDAT CNC-teknik C CNC Datorstyrd produktion 4 DARDAT CNC-teknik D CNC Datorstyrd produktion 5 DARDAT CNC-teknik E CNC1206 Datorstyrd produktion 6 DARDAT Dansteknik Dansträning DATDAR0 100 Dansträning DNS

7 GY2011 Dansteknik Dansteknik 1 DATDAS01S 100 Dans och gestaltning A DNS Dansteknik 2 DATDAS02S 100 Dans och gestaltning B DNS Dansteknik 3 DATDAS03S Dansteknik 4 DATDAS04S Design Designmodeller DESDES0 100 Designmodeller MOD Design 1 DESDES Design TEU Design 2 DESDES Digitalt skapande Digitalt skapande 1 DIGDIG Digitalt skapande EOS Digitalt skapande 2 DIGDIG Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 DJRDJU Djursjukvård DJR DJRDJU Djur Djurhållning DJUDJH0 100 Djurkunskap grundkurs DJR1204 Djur i zoohandel DJUDJI Djuren i naturbruket DJUDJR Djur specialisering DJUDJU00S 100 Djur för forskningsändamål eller DJR Djurhållning i park DJR Sällskapsdjur 1 och DJUSÄL Sällskapsdjur DJR Sällskapsdjur 2 DJUSÄL Driftsäkerhet och underhåll Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH Reparationsteknik UND Avhjälpande underhåll 2 DRIAVH Underhåll driftsäkerhet DRIUND0 100 Underhåll B och UND1207 Underhåll C UND

8 8 GY2011 Driftsäkerhet och underhåll Underhåll elteknik DRIUNE Underhåll hydraulik och pneumatik DRIUNH0 100 Hydraulik och endera av UND1201 Styrteknik A eller STR1209 Styrteknik introduktion STR1211 Underhåll mekatronik DRIUNL Underhåll produktionsmekanik DRIUNO Underhåll pneumatik DRIUNP Underhåll hydraulik DRIUNR Underhåll transmissioner och uppriktning DRIUNT Underhåll pumpteknik DRIUNU Underhåll vibrationsteknik DRIUNV0 100 Lager B och UND1203 Vibrationsteknik UND1210 Underhåll lager och smörjteknik DRIUNÅ0 100 Tribologi och UND1205 Lager A UND1202 Dryckeskunskap Barteknik DRYBAT Drycker och ansvarsfull alkoholservering DRYDRC0 100 Ansvarsfull alkoholhantering och Drycker SERK1202 LMK1201 Drycker DRYDRY Drycker specialisering DRYDRY00S Eldistributionsteknik Belysningsnät ELDBEY Högspänningsnät ELDHÖG0 100 Högspänningsnät ELD Lågspänningsnät ELDLÅS0 100 Lågspänningsnät ELD1204 1

9 GY2011 Eldistributionsteknik Nätunderhållsarbete på luftledningsnät ELDNÄD0 100 Drift och underhåll ELD ,4 24kV Nätunderhållsarbete i vindkraftnät ELDNÄN Nät- och transformatorstationer ELDNÄT0 100 Nätstationer i jordkabelnät och ELD1205 Transformatorstationer ELD1206 Nätunderhållsarbete i stadsnät ELDNÄU Elektronik Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0 100 Elektronik grundkurs och ENK1205 Digitalteknik A och ENK1203 Mikroprocessorteknik A ENK1207 Låg- och högfrekvenskretsar ELELÅG0 100 Analoga kretsar A och ENK Analoga kretsar B ENK1202 Mikrodatortillämpningar ELEMIK0 100 Mikroprocessorteknik B ENK Elmotordrivsystem Elmotordrivsystem ELIELD0 100 Servoteknik STR1208 Ellära Ellära 1 ELLELL Ellära A och ELL1201 Ellära B ELL1202 Ellära 2 ELLELL Växelström trefas och ELL1205 Elkvalitet ELI1205 Praktisk ellära ELLPRA0 100 Ellära A och ELL1201 Växelström trefas och ELL1205 Elkvalitet ELI1205 Elektroteknik Antenn- och kabel-tv-teknik ELRANT0 100 Antenninstallationer och TEI1201 Installation och registrering och TEI1202 Kabel-tv-teknik TEI1203 9

10 10 GY2011 Elektroteknik Data- och medianät ELRDAA0 100 Lokala datanät och TEI1204 Installation och registrering TEI1202 Elkraftteknik ELRELF0 100 Elkompetens A och ELKU1201 Elkompetens B ELKU1202 Elektromekanik ELRELK0 100 Elkunskap ELKU Elektroniksystem installation och Bild- och ljudanläggningar ELOBID0 100 Ljudanläggningar ENSY underhåll Kontorstekniksystem ELOKOT0 100 Fax, skrivare och kopiatorer och ENSY1204 Lokala datanät TEI1204 Trådlösa radiosystem ELOTRL Energiteknik Energiteknik 1 ENEENE Energi A ENTE Energiteknik 2 ENEENE Energi B ENTE Förnybar energi ENEFÖR0 100 Alternativ energihantering KRV Vatten- och processkemi ENEVAE Engelska Engelska 5 ENGENG Engelska A EN Engelska 6 ENGENG Engelska B EN Engelska 7 ENGENG Engelska C EN Engelska för döva Engelska för döva 5 ENLENE Engelska för döva A ENDV Engelska för döva 6 ENLENE Engelska för döva B ENDV Engelska för döva 7 ENLENE Engelska för döva C ENDV Entreprenörskap Entreprenörskap ENTENR0 100 Projekt och företagande och ARL1202 Småföretagande A FE1207 Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 1 ESTEST Estetisk orientering EOS Estetisk kommunikation 2 ESTEST Scenisk produktion eller TEA Sceniskt musikprojekt MU

11 GY2011 Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation 3 ESTEST Scenisk produktion eller TEA Sceniskt musikprojekt MU Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100 Fastighetsförvaltning FATE Fastighetskommunikation FAFFAT Informationsteknik i fastighetsförvaltning FAFINF Fastighetsautomation Fastighetsautomation 1 FAIFAS Fastighetsautomation 2 FAIFAS Fastighetsautomation A och Fastighetsautomation B Fartygsteknik Lasthantering och passagerarsäkerhet FARLAS0 100 Roro/passagerarfartyg och Tanklasthantering Skeppsteknik FARSKE0 -- MÄTE1201 MÄTE1202 FTT1208 FTT1209 Fastighetsservice Fastighetsservice VVS FASFAE0 100 Uppvärmningssystem och FATE1205 Värmedistribution FATE1206 Fastighetsservice elarbeten och FASFAH0 100 Köks- och tvättutrustning och FATE1203 Fastighetsservice byggnader FASFAS0 100 Byggnader och utrustning FATE Fastighetsservice ytor FASFAV Fiskevård Fiskevård 1 FIKFIS Fiskevård A NAM1204 Fiskevård 2 FIKFIS Fiskevård B och NAM Sportfiske VTB Fiskevård 3 FIKFIS Film- och tv-produktion Filmproduktion FILFIL0 100 Rörlig bild C, 200 p RBL Film- och tv-produktion 1 FILFIL Rörlig bild A, 100 p RBL Film- och tv-produktion 2 FILFIL Rörlig bild B, 100 p RBL

12 12 GY2011 Film- och tv-produktion Tv-produktion FILTVP0 100 Rörlig bild C, 200 p RBL Filosofi Filosofi 1 FIOFIO01 Filosofi A FS1201 Filosofi 2 FIOFIO02 Filosofi B FS1202 Fiske Fiske 1 och FISFIS Yrkesfiske VTB Fiske 2 FISFIS Fiske 3 FISFIS Fordonsteknik Fordonsteknik introduktion FODFOO0 200 Fordon och samhälle och FOK1201 Fordonskännedom och FOK1202 Fordonsteknik grundkurs och FOR1206 Fordonsvård och service och FOR Hydraulik och pneumatik FOR1209 Fordon och redskap inom naturbruk Fordon och redskap FOHFOR0 100 Basmaskin körning NABT1201 Formgivning Fackteckning och design FOMFAC0 100 Fackteckning och design A och FOG1202 Fackteckning och design B FOG1206 Formgivning 1 FOMFOR01S 100 Formgivning A FOG Formgivning 2 och FOMFOR02S 100 Formgivning B FOG Formgivning 3 FOMFOR03S 100 Textil färg och form FOMTEX0 100 Textil färg och form och FOG1201 Textila material TKF1201

13 GY2011 Fordons- och transportbranschen Fordons- och transportbranschens villkor FORFOD0 200 Fordon och samhälle och FOK1201 och arbetsområden Fordonskännedom och FOK1202 Fordonsel och FOR1203 Fordonsteknik grundkurs och FOR1206 Fordonsvård och service och FOR Hydraulik och pneumatik FOR1209 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 FOTFOT Fotografisk bild A FBL Fotografisk bild 2 FOTFOT Fotografisk bild B FBL Fotografisk bild 3 och FOTFOT Fotografisk bild C FBL Fotografisk bild 4 FOTFOT Fritids- och friskvårdsverksamheter Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0 100 Badverksamhet BKF Fysik Drift och underhåll av fritidsanläggningar FRIDRF0 100 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer B FAF och Arbetsmiljö och säkerhet ARL1201 Fritidsmiljöer och arenor FRIFRS0 100 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer A FAF och Arbetsmiljö och säkerhet ARL1201 Fritids- och friskvårdsverksamheter FRIFRT Fysik 1a eller Fysik 1b1 och Fysik 1b2 FYSFYS01a FYSFYS01b1 FYSFYS01b2 1 Fysik A FY Fysik 2 FYSFYS Fysik B FY Fysik 3 FYSFYS Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 Småföretagande B FE Företagsekonomi specialisering FÖRFÖR00S

14 14 GY2011 Företagsekonomi Företagsekonomi 1 FÖRFÖR Företagsekonomi A och FE1202 Företagsekonomi B FE Företagsekonomi 1 FÖRFÖR Småföretagande A och FE1207 Småföretagande B FE Företagsekonomi 2 FÖRFÖR Företagsekonomi B eller FE Småföretagande B FE Marknadsföring FÖRMAD0 100 Marknadsföring FE Redovisning 1 FÖRRED Redovisning och beskattning FE Redovisning 2 FÖRRED Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 FÖSPER Personlig försäljning och HNDL1209 Försäljning och service HNDL1203 Personlig försäljning 2 FÖSPER Personlig försäljning 3 FÖSPER Servicekunskap FÖSSEV Telefon- och internetservice FÖSTEL Geografi Geografiska informationssystem GEOGEO0 100 Geografiska informationssystem GE1203 Geografi 1 GEOGEO Geografi A GE Geografi 2 GEOGEO Geografi B GE1202 Gerontologi och geriatrik Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Geriatrik OMV Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 Vård och omsorgsarbete och OMV Utvecklingsstörning och funktionshinder SOMS Godshantering Hantering av varor och gods GODHAT Lastbärare GODLAS

15 GY2011 Godshantering Maskinell godshantering GODMAL0 200 Godshantering A och TRTE Truck A och TRTE1217 Truck B och TRTE Farligt gods TRTE1219 Tunga arbetsmaskiner GODTUN Golvläggning Golvläggning 1 GOLGOL Golv GOTE Golvläggning 2 våtrum GOLGOL Våtrumsbeklädnad GOTE Golvläggning 3 trä och laminat GOLGOV Trä och laminatgolv GOTE Godstransporter Godstrafik GOSGOD0 200 Tunga godstransporter TRTE Godstransporter specialisering GOSGOD00S 100 Anläggningstransporter eller TRTE1201 Flyggods eller TRTE1203 Internationella transporter eller TRTE Kyl, frys och värmetransporter eller TRTE1210 Miljötransporter eller TRTE1213 Skogstransporter eller TRTE Tank- och bulktransporter TRTE1215 Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 100 Fordonsmonterad kran TRTE1205 Grafisk kommunikation Grafiska arbetsflöden och analysmodeller GRAGRA0 100 Grafisk kommunikation C GKO Grafisk kommunikation 1 GRAGRA Grafisk kommunikation A GKO Grafisk kommunikation 2 GRAGRA Grafisk kommunikation B GKO Grafisk illustration GRAGRI0 100 Grafisk illustration GKO Grafisk illustration i pixelgrafik GRAGRP Original, reproduktion och prepress GRAGRR0 100 Grafisk kommunikation C GKO Grafisk illustration i vektorgrafik GRAGRV

16 16 GY2011 Grafisk produktion Grafisk produktion 1 GRFGRF Tryckteknik A TRYK Grafisk produktion 2 GRFGRF Tryckteknik B TRYK Grafisk produktion 3 GRFGRF Tryckteknik C TRYK Grafisk produktion 4 GRFGRF Tryckteknik D TRYK Hälsovård Barnhälsovård HAABAR Friskvård och hälsa HAAFRI Komplementärmedicin HAAKOM0 100 Alternativmedicin OMV1201 Kost, måltid och munhälsa HAAKOS Hälsa Ergonomi HALERG Hälsopedagogik HALHAL0 100 Vård och omsorgsarbete eller OMV Folkhälsokunskap och OMV1203 Arbetsmiljö och säkerhet ARL1201 Kost och hälsa HALKOC Mental träning HALMEN Handel Affärsutveckling och ledarskap HANAFR Branschkunskap inom handel och administration HANBRS Handel specialisering HANHAN00S 100 Handel specialisering HNDL Praktisk marknadsföring 1 HANPRA Praktisk marknadsföring A och HNDL1210 Praktisk marknadsföring B HNDL Praktisk marknadsföring 2 HANPRA Praktisk marknadsföring 3 HANPRA

17 GY2011 Hantverk inriktning finsnickeri Hantverk introduktion HAVHAV0 200 Hantverksteknik A HNT1201 BÅB1401 MBSN1401 TMT1401 Finsnickeri 1 HAVFIN Hantverksteknik B HNT1202 BÅB1402 MBSN1402 TMT1402 Finsnickeri 2 HAVFIN Hantverksteknik C HNT1203 BÅB1403 MBSN1403 TMT1403 Finsnickeri 3 HAVFIN Hantverksteknik D HNT1204 BÅB1404 MBSN1404 TMT1404 Finsnickeri 4 HAVFIN Hantverksteknik E och HNT1205 BÅB1405 MBSN1405 TMT1405 Finsnickeri 4 specialisering HAVFIN04S -- Finsnickeri 5 HAVFIN Finsnickeri 5 specialisering HAVFIN05S -- Finsnickeri 6a HAVFIN06a Finsnickeri 6b HAVFIN06b -- Hantverksteknik F HNT1206 BÅB1406 MBSN1406 TMT

18 18 GY2011 Hantverk inriktning florist Hantverk introduktion HAVHAV0 200 Hantverksteknik A HNT1201 FLOR1401 Florist 1 HAVFLO Hantverksteknik B HNT1202 FLOR1402 Florist 2 HAVFLO Hantverksteknik C HNT1203 FLOR1403 Florist 3 HAVFLO Hantverksteknik D HNT1204 FLOR1404 Florist 4 HAVFLO Hantverksteknik E och HNT1205 FLOR1405 Hantverksteknik F HNT1206 FLOR1406 Florist 4 specialisering HAVFLO04S -- Florist 5 HAVFLO Florist 5 specialisering HAVFLO05S -- Florist 6a HAVFLO06a Florist 6b HAVFLO06b -- Hantverk inriktning frisör Hantverk introduktion HAVHAV0 200 Hantverksteknik A HNT1201 FRST1401 Frisör 1 HAVFRI Hantverksteknik B HNT1202 FRST1402 Frisör 2 HAVFRI Hantverksteknik C HNT1203 FRST1403 Frisör 3 HAVFRI Hantverksteknik D HNT1204 FRST

19 GY2011 Hantverk inriktning frisör Frisör 4 HAVFRI Hantverksteknik E och HNT1205 FRST1405 Hantverksteknik F HNT1206 FRST1406 Frisör 4 specialisering HAVFRI04S -- Frisör 5 HAVFRI Frisör 5 specialisering HAVFRI05S -- Frisör 6a HAVFRI06a Frisör 6b HAVFRI06b -- Hantverk inriktning övriga hantverk Hantverk introduktion HAVHAV0 200 Hantverksteknik A HNT1201 GLAT1401 BÅB1401 GRYT1401 GSMT1401 KER1401 LÅST1401 SAMK1401 SILV1401 SKOT1401 TAPT1401 UMI1401 HÖVA

20 20 GY2011 Hantverk inriktning övriga hantverk Hantverksteknik 1 HAVHNT Hantverksteknik B HNT1202 GLAT1402 BÅB1402 GRYT1402 GSMT1402 KER1402 LÅST1402 SAMK1402 SILV1402 SKOT1402 TAPT1402 UMI1402 HÖVA1402 Hantverksteknik 2 HAVHNT Hantverksteknik C HNT1203 GLAT1403 GRYT1403 GSMT1403 KER1403 LÅST1403 SAMK1403 SILV1403 SKOT1403 TAPT1403 UMI1403 HÖVA

21 GY2011 Hantverk inriktning övriga hantverk Hantverksteknik 3 HAVHNT Hantverksteknik D HNT1204 GLAT1404 GRYT1404 GSMT1404 KER1404 LÅST1404 SAMK1404 SILV1404 SKOT1404 TAPT1404 UMI1404 HÖVA1404 Hantverksteknik 4 HAVHNT Hantverksteknik E och HNT1205 GLAT1405 GRYT1405 GSMT1405 KER1405 LÅST1405 SAMK1405 SILV1405 SKOT1405 TAPT1405 UMI1405 HÖVA

22 22 GY2011 Hantverk inriktning övriga hantverk Hantverksteknik F HNT1206 GLAT1406 GRYT1406 GSMT1406 KER1406 LÅST1406 SAMK1406 SILV1406 SKOT1406 TAPT1406 UMI1406 HÖVA1406 Hantverksteknik 4 specialisering HAVHNT04S -- Hantverksteknik 5 HAVHNT Hantverksteknik 5 specialisering HAVHNT05S -- Hantverksteknik 6a HAVHNT06a Hantverksteknik 6b HAVHNT06b -- Hantverk inriktning textil design Hantverk introduktion HAVHAV0 200 Hantverksteknik A HNT1201 MODE1401 SKT1401 Textil design 1 HAVTEX Hantverksteknik B HNT1202 MODE1402 SKT1402 Textil design 2 HAVTEX Hantverksteknik C HNT1203 MODE1403 SKT1403 Textil design 3 HAVTEX Hantverksteknik D HNT1204 MODE1404 SKT

23 GY2011 Hantverk inriktning textil design Textil design 4 HAVTEX Hantverksteknik E och HNT1205 MODE1405 SKT1405 Hantverksteknik F HNT1206 MODE1406 SKT1406 Textil design 4 specialisering HAVTEX04S -- Textil design 5 HAVTEX Textil design 5 specialisering HAVTEX05S -- Textil design 6a HAVTEX06a Textil design 6b HAVTEX06b -- Historia Historia 1a1 HISHIS01a1 Historia inom lärlingsförsök HIF1201 Historia 1a2 HISHIS01a2 -- Historia 1b eller Historia 1a1 och Historia 1a2 HISHIS01b HISHIS01a1 HISHIS01a2 100 Historia A HI Historia 2a HISHIS02a 100 Historia B HI Historia 2b kultur HISHIS02b 100 Historia B HI Historia 3 HISHIS Historia C HI Humanistisk och samhällsvetenskaplig Humanistisk och samhällsvetenskaplig HUAHUM00S Tematisk specialisering TSF spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spets spetsutbildning

24 24 GY2011 Husbyggnad specialyrken Specialyrken 1 HUBSPC01S 100 Specialyrke A eller BYRK1201 Specialgolv eller GOTE Stavparkett eller GOTE Textila golv eller GOTE1206 Trappbeklädnader eller GOTE1207 Planglas A eller GLTE Keramiska plattor HUS Specialyrken 2 HUBSPC02S 200 Fordonsglasning och GLTE Isolerrutor eller GLTE Planglas B och GLTE Plaster eller GLTE1208 Specialyrke B BYRK Specialyrken 3 HUBSPC03S 200 Golvunderhåll eller GOTE Mattor och plattor eller GOTE Skorstenar och öppna spisar eller HUS Bly- och konstglas och GLTE Inramningar eller GLTE Glas- och metallkonstruktioner eller GLTE Plattsättning HUS Hundkunskap Hundkunskap 1 HUNHUN Hundar DJR1209 Hundkunskap 2 HUNHUN Hundkunskap 3 HUNHUN Träning av hund HUNTRN

25 GY2011 Husbyggnad Husbyggnadsprocessen eller Husbyggnad 1 HUSHUB0 HUSHUS Byggnadsträ och betong HUS Husbyggnad 2 HUSHUS Formbyggnad och HUS Byggisolering HUS1205 Husbyggnad 3 ombyggnad HUSHUS Reparation och ombyggnad och HUS Ställningsbyggnad HUS1215 Hantverkskunskap Material och miljö HVKMAE0 100 Materialkunskap och HVK1203 Arbetsmiljö och säkerhet ARL1201 Material HVKMAT0 -- Miljö HVKMIL0 -- Tradition och utveckling HVKTRA0 100 Hantverksorientering och HVK1201 Kultur och stilhistoria HVK1202 Hygienkunskap Hygien HYGHYG0 100 Livsmedelshygien LMK1204 Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0 100 Hållbart samhällsbyggande MKU Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0 100 Naturkunskap A och endera av NK1201 Miljökunskap eller MKU Miljöteknik MKU1205 Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 100 Miljöpolitik och endera av MKU1204 Miljöteknik eller MKU1205 Miljöledning och miljörevision eller MKU1203 Miljökunskap MKU

26 26 GY2011 Hästkunskap Hästkunskap 1 och HÄTHÄS Hästkunskap och DJR Hästkunskap 2 HÄTHÄS Häst- och stallskötsel DJR Hästkunskap 3 HÄTHÄS Arbete med häst och DJR Hovvård DJR1216 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 IDRIDR Idrott och hälsa A IDH Idrott och hälsa 1 specialisering IDRIDO Idrott och hälsa 2 IDRIDR Idrott och hälsa B IDH1202 Idrott och hälsa 2 specialisering IDRIDO Industrirörteknik Industrirörteknik 1 och INDIND Industrirör A och VVT Industrirörteknik 2 och INDIND Industrirör B VVT Industrirörteknik 3 INDIND Information och kommunikation Intern och extern kommunikation INFINE Information och kommunikation 1 INFINF Information och layout A och ADM1205 Datorkunskap DAA1201 Information och kommunikation 2 INFINF Programhantering INFPRG Inköp och logistik Inköp 1 INKINK Inköp och varuhantering HNDL Inköp 2 INKINK Logistik 1 INKLOG Logistik 2 INKLOG Transport och spedition INKTRP Industriautomation Industriautomation INRIND0 100 Automationsenheter STR Robotteknik INRROB0 100 Robotteknik A och Robotteknik B STR1206 STR1207

27 GY2011 Installationsteknik Belysningsteknik INSBES0 100 Belysningsteknik ELI1201 Elinstallationer INSELI0 200 Elinstallation grundkurs ELI Elmotorstyrning INSELS0 100 Elinstallation motorstyrning ELI Kommunikationsnät 1 INSKOM Kommunikationsnät 2 INSKOM Kommunikationsnät 3 INSKOM Industritekniska processer Industritekniska processer 1 INUINU Industriell produktion A KIP Industritekniska processer 2 INUINU Industriell produktion B KIP Industritekniska processer 3 INUINU Industritekniska processer 4 INUINU Laboratorieteknik INULAB Kemi Kemi 1 KEMKEM Kemi A KE Kemi 2 KEMKEM Kemi B KE Klassisk grekiska språk och kultur Klassisk grekiska språk och kultur 1 KLAKLA Grekiska A GRK Klassisk grekiska språk och kultur 2 KLAKLA Grekiska B GRK Konferens och evenemang Evenemang KONEVE Konferens och evenemang KONKOF Konferens 1 KONKOF Konferens 2 KONKON Konferens HOK Konferens 3 KONKON Rums- och konferensbokning KONRUM

28 28 GY2011 Konst och kultur Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100 Filmkunskap KUHI1201 Konstarterna och samhället KOSKOS0 Nutida konst eller KUHI1205 Kultur- och konstanalys KUHI1203 Kultur- och idéhistoria KOSKUL0 100 Kultur- och idéhistoria eller KUHI Kulturhistorisk fördjupning KUHI1204 Samtida kulturuttryck KOSSAT0 100 Nutida konst och endera av KUHI1205 Kultur- och konstanalys eller KUHI1203 Staden och framtiden KUHI Konstruktion Konstruktion 1 KOTKOS Konstruktion A TEU Konstruktion 2 KOTKOS Konstruktion B TEU Konstruktion 3 KOTKOS Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA Kraft- och värmeteknik A KRV Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA Kraft- och värmeteknik B KRV Reservkraft KRARER0 100 Kraft- och värmeteknik C KRV Kyl- och värmepumpsteknik Kyl- och värmepumpsteknik installation KYLKYC0 200 Kyl installation KYVP Kyl- och värmepumpsteknik miljö och KYLKYH0 100 Kyl säkerhet och KYVP1204 säkerhet Köldmedieteknik KYVP1205 Kyl- och värmepumpsteknik energieffektivisering KYLKYL Kyl- och värmepumpsteknik grund KYLKYO0 100 Kyl drift och underhåll KYVP1201 Kyl- och värmepumpsteknik service KYLKYV0 200 Kyl service KYVP

29 GY2011 Lackeringsteknik Baskurs i lackering LACBAK0 200 Fordonslackering B och LAC Fordonslackering C LAC Färg och dekorationslackering LACFÄR0 100 Färglära A och LAC1205 Dekorationslackering LAC1201 Industriell lackering LACINS Lackeringssystem LACLAC0 200 Lackeringssystem och LAC Rekonditionering LAC1212 Lackeringsteknik introduktion LACLAE0 200 Fordonslackering A och LAC Plastreparationer LAC1211 Lackeringsteknik applicering LACLAK Lackeringsteknik för tunga fordon LACLAR0 200 Lackering tunga fordon A LAC Produktionsflöden LACPRD0 200 Lackeringsutrustning och LAC Färglära B LAC1206 Lantbruksdjur Lantbruksdjur specialisering LANLAN00S 100 Mjölk- och nötköttproduktion eller DJR Svinskötsel eller DJR Fårskötsel DJR1207 Lantbruksdjur 1 LANLAN Lantbruksdjurs skötsel DJR Lantbruksdjur 2 LANLAN Larm och säkerhetsteknik Brandlarmssystem LARBRN CCTV-system LARCCT Inbrottslarmssystem LARINB Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100 Säkerhetssystem TEI Passersystem LARPAS

30 30 GY2011 Latin språk och kultur Latin språk och kultur 1 LATLAT Latin med allmän språkkunskap A LAS Latin språk och kultur 2 LATLAT Latin med allmän språkkunskap B LAS Latin språk och kultur 3 LATLAT Latin med allmän språkkunskap C LAS Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Organisation och ledarskap FE1205 Livsmedels- och näringskunskap Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV Livsmedel A och LMK1202 Näringslära NÄR1202 Livsmedels- och näringskunskap 2 LIVLIV Ljudproduktion Film- och interaktiv ljudproduktion LJUFIL0 100 Ljudmedier C LJUM Ljudproduktion 1 LJULJU Ljudmedier A LJUM Ljudproduktion 2 LJULJU Ljudmedier B LJUM Radioproduktion LJURAD0 100 Ljudmedier C LJUM Mat och dryck i kombination Mat och dryck i kombination MACMAT0 100 Gastronomi MAKU1203 Matlagningskunskap Matlagning specialisering MALMAL00S Matlagning 1 och MALMAL Kallkök och MAKU Matlagning 2 MALMAL Varmkök och MAKU Restaurang- och storkök A MAKU Matlagning 3 MALMAL Restaurang- och storkök A och MAKU Restaurang- och storkök B MAKU Matlagning 4 MALMAL Restaurang och MAKU Storkök och MAKU Restaurang påbyggnad MAKU Specialkoster MALSPE0 100 Dietik och dietmatlagning NÄR

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik Yrkesämne Administration Affärskommunikation Anläggning Anläggningsförare ATV- och MC- teknik Automationsteknik (avseende kurserna Allmän automations- teknik samt Avhjälpande och förebyggande underhåll)

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER MED GY11/VUX12 KURSER GY2000 Administration Konferens och reception ADM1208 100 Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Anläggning Stensättning ATE1210 150 Anläggning stensättning ANLANG0 100 Gröna

Läs mer

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Här i tabellen ser du vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta de äldre kurserna för en sökande som vill höja sitt meritvärde. GY2011/VUX12 Administration

Läs mer

Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare

Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via Umeå universitet För särskilda behörighetskrav

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via www.antagning.se. För särskilda

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen Kursutbud MiROi 2015 Starter 2015 Sista ansökningsdag 4 maj 31 mars sommarkurser (juni-juli) 30 april 3 augusti 31 maj 7 september 30 juni 5 oktober 31 augusti 2 november 30 september 7 december 31 oktober

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete

Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete APL Arbetsplatsförlagt lärande (0) VAL T K 340 460 360 0 1,160 1,160

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning Som lärlingselev skapas goda chanser att få arbete direkt efter utbildningen då du får en yrkesexamen. Utbildningsmodell Lärlingsutbildningen är uppbyggd så att du läser gymnasiegemensamma

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur.

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur. Kurslitteratur Kurs Kurskod Titel Förlag ISBN Administration 1 ADMADM01 Administration 1 978-91-47-11396-5 Administration 2 ADMADM02 Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik, Fakta & uppgifter 978-91-47-11623-2

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Nedan angivna formulär är obligatoriskt för dig som söker till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet,

Läs mer

Ballastkunskap ATE1212 50. Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Konferens och reception ADM1208 100

Ballastkunskap ATE1212 50. Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Konferens och reception ADM1208 100 Bilaga SKOLFS 2011:196 Motsvarandelista GY2000 GY2011 Administration Administration specialisering ADMADM00S 100 -- Administration 1 och ADMADM01 100 Administration B ADM1202 200 Administration 2 ADMADM02

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30 FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY0 - GY2011 2011-09-30 GY2011 GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration specialisering ADMADM00S 100 -- Administration 1 ADMADM01

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Har erfarenhet som yrkeslärare Ja Nej Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar.

Läs mer

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser)

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Engelska 5 ENGENG05 100 Matematik 1a MATMAT01a 100 Svenska 1* SVESVE01 100 Svenska som andraspråk 1* SVASVA01 Idrott

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Gymnasieskolans resultat

Gymnasieskolans resultat Gymnasieskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket 2006 2010 Andel elever med Slutbetyg vid Falkenbergs gymnasieskola Nationella prov och betyg Falkenbergs gymnasieskola 2011 ördelning per

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen

Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen Rev 8 Du behöver inte ha svaren bara frågorna! Att som vuxen ha eget ansvar för det som händer i sitt liv är både spännande,

Läs mer

El- och energiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet, år 1 Kunskapscentrum M Timplan för: EE11 Timplan: 14 El- och energiprogrammet, år 1 23 46 138 138 345 INDV Individuellt val (200) 180 ISPEC/PROF Gymnasiegemensamma ämnen Inriktning och programfördjupning (1200)

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring= http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-ochprogram/search.htm?alphasearchstring=&searchtype=freetext&searchra nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

Lernia. Restaurang och Livsmedel. Delikatess och catering

Lernia. Restaurang och Livsmedel. Delikatess och catering Lernia Restaurang och Livsmedel Delikatess och catering Grundutbildning HYGHYG0 Hygien 100 gyp LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100 gyp MÅTBRC0 Branschkunskap inom rest. o livsm. 100 gyp SEVSEV01

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015.

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015. Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 3 förordning (2014:854) om vidareutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen!

Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen! Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen! MOT MÅL YRKESUTBILDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING A,B,D, E,F (betyg) ENGELSKA 5,6 INDIVIDUELL STUDIEPLAN DISTANSSTUDIER

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatrisk bilaga - Yrkeslärarprgrammet Efternamn Tilltalsnamn Persnnummer E-pstadress Telefn Nedan angivna frmulär är bligatriskt för dig sm söker till Yrkeslärarprgrammet vid Götebrgs Universitet, Högsklan

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Komvux på distans eller i klassrum.

Komvux på distans eller i klassrum. Hösten 2012 Komvux på distans eller i klassrum. sid 3 sid 34 NTI-skolan i samarbete med: Stockholms stad, Sigtuna kommun, Solna stad, Sollentuna kommun, Sundbybergs stad, Nacka kommun, Botkyrka kommun,

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå ht 2012 Viva vägledning visar vägen!

Vuxenutbildningen i Umeå ht 2012 Viva vägledning visar vägen! Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Umeå ht 2012 Viva vägledning visar vägen! MOT MÅL YRKESUTBILDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING A,B,D, E,F (betyg) ENGELSKA 5,6 INDIVIDUELL STUDIEPLAN

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET start lå 02/03 Rev 040312 Handelsgymnasiet Kurser Kurskod Gymn. 02/03 03/04 04/05 poäng År 1 År 2 År 3 Kärnämnen 750p 300 400 50 Karaktärsämnen/gemensamma kurser 700p 500 200 Projektarbete PA1201 100 100

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: IP00 Timplan: 09 Industriprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län

Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län hösten 2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Kristoffer Lövgren Inledning Denna reviderade sammanställning

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Poängplan TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Kärnämnen Kurs Kurskod Åk 1 Åk 2 Åk 3 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Fritid och hälsa Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kursöversikt YrkesVux Senast reviderad 2015-03-26 Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetenscentrum Dan Randelid 0346-88 67 38 dan.randelid@falkenberg.se YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kurspaket

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer