Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet"

Transkript

1 Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Nedan angivna formulär är obligatoriskt för dig som söker till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst, Karlstad universitet, Malmö högskola, Stockholms Universitet. Läs igenom informationen noggrant. Om texten ej ryms i formuläret så skriv på separat papper. De särskilda behörighetskraven för Yrkeslärarprogrammet utgörs av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Dessa yrkeskunskaper kan ha införskaffats yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. Yrkeskunskaperna uttrycks i behörighetskrav för varje undervisningsämne. Gör så här: 1. Anmäl dig online till utbildningen. Detta gör du genom att skapa konto och ansöka till valt lärosätes utbildningsalternativ på 2. Läs noga igenom kunskapskriterierna för de yrkesämnen du vill undervisa i. Dessa finner du på följande sida listan över särskilda behörighetkrav. Tänk på att ditt yrkeskunnande kan vara relevant för fler yrkesämnen än vad du tror från början. 3. Ange, genom att kryssa eller markera, vilka yrkesämnen du ansöker till (http://mah.se/yrk/kunskapskriterier listan över särskilda behörighetkrav). Listan är i bokstavsordning. Fyll i alla de ifyllbara fälten i dokumentet innan du skriver ut det, och kryssa till sist i för hand vilka yrkesämnen du ansöker om prövning i. o Administration o Affärskommunikation o Anläggning o Anläggningsförare o ATV- och MC-teknik o Automationsteknik (avseende kurserna Allmän Automationsteknik samt Avhjälpande och förebyggande underhåll) o Automationsteknik (avseende kurserna Elmotordrivsystem) o Automationsteknik (avseende kurserna Fastighetsautomation 1 och Fastighetsautomation 2) o Automationsteknik (avseende kurserna Industriautomation och Robotteknik)

2 o Bageri- och konditorkunskap (avseende kurserna Bageri 1, Bageri 2, Bageri 3, Bageri 4 och Bageri specialisering) o Bageri- och konditorkunskap (avseende kurserna Choklad och konfektyr) o Bageri- och konditorkunskap (avseende kurserna Konditori 1, Konditori 2, Konditori 3, Konditori 4 och Konditori specialisering) o Beläggning o Berghantering o Betong o Biologi i vattenmiljöer o Biologi naturbruk o Brand, bevakning och säkerhet o Bygg och anläggning o Byggproduktionsledning o Båtkunskap o Dansgestaltning för yrkesdansare o Dansteknik för yrkesdansare (avseende kurserna Dansteknik breddning och Dansträning för yrkesdansare) o Dansteknik för yrkesdansare (avseende kurserna Klassisk balett 1, Klassisk balett 2 och Klassisk balett 3) o Dansteknik för yrkesdansare (avseende kurserna Modern nutida dans 1, Modern nutida dans 2 och Modern nutida dans 3) o Dator- och kommunikationsteknik o Datorstyrd produktion o Design o Djur o Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård o Driftsäkerhet och underhåll o Dryckeskunskap o Däcktjänst o Eldistributionsteknik o Elektronik o Elektronikproduktion o Elektroniksystem (avseende kurserna Bild- och ljudanläggningar, Kontorstekniksystem och Trådlösa radiosystem) o Elektroniksystem (avseende kurserna Marina elektroniksystem) o Elektroteknik o Elementmontering o Ellära o Elmätteknik o El- och verkstadsteknik o Elprojektering o Energiteknik o Entrepenörskap o Eventteknik o Fastighetsförvaltning o Fastighetsservice o Fiske

3 o Fiskevård o Flygplatsteknik o Flygyrkesteknik o Fordons- och transportbranschen o Fordonsteknik o Formgivning o Fritids- och friskvårdsverksamheter o Fritids- och idrottskunskap o Fritidsbåtteknik o Försäljning och kundservice o Gerontologi och geriatrik o Godshantering o Godstransporter o Golvläggning o Grafisk produktion o Grundläggande vård och omsorg o Gymnasieingenjören i praktiken o Handel o Hantverk inriktning finsnickeri o Hantverk inriktning florist o Hantverk inriktning frisör o Hantverk inriktning textil design o Hantverk inriktning övriga hantverk o Hantverkskunskap inriktning finsnickeri o Hantverkskunskap inriktning florist o Hantverkskunskap inriktning frisör o Hantverkskunskap inriktning textil design o Hantverkskunskap inriktning övriga hantverk o Hjulutrustningsteknik o Hotell (avseende kursen Frukost och bufféservering) o Hotell (avseende kursen Hotelladministration) o Hotell (avseende kurserna Logi, Reception 1, Reception 2 och Reception 3) o Hotell (avseende kurserna Våningsservice 1, Våningsservice 2, Våningsservice 3) o Hundkunskap o Husbyggnad o Husbyggnad specialyrken o Hygienkunskap o Hälsa o Hästkunskap o Industrirörteknik o Industritekniska processer o Industriteknisk fördjupning o Information och kommunikation o Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur o Inköp och logistik o Installationsteknik o Installationsteknik VVS

4 o IT i vård och omsorg o Järnvägsbyggnad o Järnvägsteknik o Karosseriteknik o Konferens och evenemang o Konsthantverk o Kraft- och värmeteknik o Kyl- och värmepumpsteknik o Lackeringsteknik o Lager och terminal o Lantbruksdjur o Larm och säkerhetsteknik o Livsmedels- och näringskunskap o Marinmotorteknik o Marin el och elektronik o Maskintjänst o Maskin- och lastbilsteknik o Massage o Materialkunskap o Matlagningskunskap o Mat och Butik o Mat och dryck i kombination o Medicin o Mekatronik o Mobila arbetsmaskiner o Motor- och röjmotorsåg o Mur- och putsverk o Måleri o Måltids- och branschkunskap o Människan o Människan i industrin o Människans säkerhet o Mät-, styr- och reglerteknik o Mönsterkonstruktion (avseende kurserna Mönsterkonstruktion 1 och Mönsterkonstruktion 2) o Mönsterkonstruktion (avseende kurserna Datoriserad mönster-hantering och Datoriserad mönsterhantering 2) o Naturbruk o Naturbrukets byggnader o Naturbruksteknik (avseende kurserna Avverkningsmaskiner, Skogsmaskiner specialisering, Småskalig skogsteknik, Terräng-transporter och Virkestransport med skotare) o Naturbruksteknik (avseende kursen Fordon och redskap) o Naturbruksteknik (avseende kurserna Lantbruksmaskiner1 och Lantbruksmaskiner 2) o Naturbrukteknik (avseende kursen Lastmaskiner och truckar) o Naturbruksteknik (avseende kursen Trädgårdsmaskiner)

5 o Naturguidning o Natur- och landskapsvård o Näthandel o Nätverksteknik o Odling (avseende kursen Odling specialisering, om denna kurs bygger på kursen Växtodling 2, samt avseende kurserna Odling av djurfoder, Växtodling 1 och Växtodling 2) o Odling (avseende kursen Odling specialisering, om denna kurs bygger på kurserna trädgårdsodling plantskoleväxter eller Trädgårdsodling grönsaker, frukt och bär, samt avseende kurserna Trädgårdsodling, Trädgårdsodling grönsaker, frukt och bär och Trädgårdsodling plantskoleväxter) o Odling i växthus o Pedagogik i vård och omsorg o Pedagogiskt arbete o Personbilsteknik o Persontransporter o Plåtslageri o Plåtslageriteknik o Processautomation o Produktionsfilosofi o Produktionskunskap o Produktionsutrustning o Produktutveckling o Psykiatri o Rennäring o Rid- och körkunskap (avseende kurserna Körning 1, Körning 2, Ridning 1, Ridning 2 samt Ridning och körning) o Rid- och körkunskap (avseende kurserna Trav 1 och Trav 2) o Samhällsbyggande o Samisk mat och matkultur o Samiskt hantverk o Sammanfogningsteknik o Serveringskunskap o Service och bemötande o Serviceteknik naturbruk o Sjukvård o Sjöfartssäkerhet o Skog, mark och vatten o Skogsproduktion o Skötsel av utemiljöer o Snöfordonsteknik o Socialt arbete o Specialidrott o Specialpedagogik o Spårfordonsteknik o Stycknings- och charkuterikunskap (avseende kurserna Charkuteri 1, Charkuteri 2, Charkuteri 3, Charkuteri 4 och Charkuteri specialisering)

6 o Stycknings- och charkuterikunskap (avseende kurserna Finstyckning, Styckning 1, Styckning 2, Styckning 3, Styckning 4 och Styckning specialisering) o Support och servicearbete o Systemkunskap o Teknik i vård och omsorg o Teknisk isolering o Tillverkningsunderlag o Transportteknik o Trä o Trädgårdsanläggning o Träningslära o Turism (avseende kurserna Aktiviteter och upplevelser, Guide och reseledare, Värdskap på resmålet och Turistbyråservice) o Turism (avseende kurserna Besöksnäringen, Hållbar turism och Resmål och resvägar) o Tätskikt i våtrum o Utställningsdesign o Vattenbruk o Vattenkraftteknik o Vatten- och miljöteknik o Ventilationsplåtslageri o Ventilationsteknik o Verktygs- och materialhantering o VVS-teknik (avseende kurserna Entrepenadteknik, Sanitets-teknik 1, Sanitetesteknik 2, VVS-teknik, VVS svets och lödning rör, VVS gassvetsning rör, Värmeteknik 1 och Värmeteknik 2) o VVS-teknik (avseende kurserna VVS TIG-svetsning och VVS svets industrirör) o Vård och omsorg o Vård och omsorg specialisering o Växtkunskap o Yttre miljö 4. Lista de arbeten som du har haft och som är relevanta för respektive yrkesämne. Bifoga vidimerade kopior av tjänstgöringsintyg eller motsvarande för varje arbete och numrera bilagorna. Från intygen ska det framgå mellan vilka datum du arbetat och i vilken omfattning. Bifoga också, om möjligt, arbetsbeskrivningar där det framgår vilka arbetsuppgifter du haft samt referenser från din/a arbetsgivare. Arbete 1 Ex: Elektriker, Johnssons El AB Bilaga Relevant för, vilket yrkesämne? Automationsteknik (avseende kurserna Allmän automation samt Avhjälpande och förebyggande underhåll)

7 5. Lista de utbildningar som du har genomgått och som är relevanta för respektive yrkesämne. Bifoga vidimerade kopior av intyg, diplom eller dylikt, för de listade utbildningarna. Bifoga också, om möjligt, betygshandling, kursförteckning eller annan handling som beskriver utbildningens mål och innehåll. Utbildning Relevant för, vilket yrkesämne? 1 Ex: KY-utbildning, Elektriker, Borås Bilaga Beskrivning av arbetsuppgifter som representerar efterfrågat yrkeskunnande Utifrån de yrkesämnen du har angett i din ansökan ska du nu med egna ord beskriva dina arbetsuppgifter och/eller aktiviteter på ett separat papper. Tänk på vilka kunskaper som är nödvändiga för arbetet/aktiviteten. Relatera respektive kunskap/er till Högskoleverkets kunskapskriterier för yrkesämnet. Skriv om ett yrkesämne i taget. Du kan här beskriva en situation eller problem i det/den arbete/aktivitet du har utfört, för att sedan förklara vilka kunskaper du har använt för att lösa situationen/problemet. Förklara vad det är som en yrkeskunnig inom ditt arbete måste vara bra på för att nå det resultat du gjorde. Kunskapskriterierna finner du på Tänk på att alla kunskapskriterier skiljer sig åt och att du för varje yrkesämne du ansöker till måste inkludera de ämnesspecifika aspekter som finns angivna.

8 7. Lista de övriga intyg du har bifogat i din dokumentation, som du anser styrker ditt yrkeskunnande. Exempel på denna form av intyg är, SSK-legitimation, el-behörighet eller körkort. Bifoga vidimerade kopior av samtliga åberopade intyg. Numrera intygen i bilagorna. Intyg Relevant för vilket yrkesämne? 1 Ex: El-behörighet AB, bilaga 1 Automationsteknik (avseende kurserna Allmän automation samt Avhjälpande och förebyggande underhåll) Skicka alla dokument till: Antagningsservice Strömsund OBS! Detta är en bilaga till din anmälan. För att den ska behandlas måste du först göra ansökan till utbildningen på Om du har frågor om bilagan eller hur du ska fylla i den, kontakta studievägledningen på respektive lärosäte!

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Här i tabellen ser du vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta de äldre kurserna för en sökande som vill höja sitt meritvärde. GY2011/VUX12 Administration

Läs mer

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER MED GY11/VUX12 KURSER GY2000 Administration Konferens och reception ADM1208 100 Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Anläggning Stensättning ATE1210 150 Anläggning stensättning ANLANG0 100 Gröna

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET SYV-INFO Gymnasievalet 2015 Hej! Som Studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll för de elever som ska välja gymnasieskola. Vi vill därför förse dig med ett material som

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Vi tänder. stjärnor. varje dag

Vi tänder. stjärnor. varje dag Vi tänder stjärnor varje dag Utbildningskatalog Komvux Stockholms län 2014 Vägen till att bli en stjärna börjar här Innehåll Våra löften 4 Utbildningar inom ekonomi, försäljning, administration och IT

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

REVIDERAD 2006-11-28

REVIDERAD 2006-11-28 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Yrkesutbildning i Skaraborg 2011 Höstupplagan. Vill du bli mekaniker? Se sidorna 8-11

Yrkesutbildning i Skaraborg 2011 Höstupplagan. Vill du bli mekaniker? Se sidorna 8-11 Yrkesutbildning i Skaraborg 2011 Höstupplagan Vill du bli mekaniker? Se sidorna 8-11 Yrkesutbildning i Skaraborg 2011 Höstupplagan 2 Innehållsförteckning GY-utbildningar Elektriker - Skövde... 5 CNC-tekniker

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer