TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER"

Transkript

1 MED GY11/VUX12 KURSER GY2000 Administration Konferens och reception ADM Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Anläggning Stensättning ATE Anläggning stensättning ANLANG0 100 Gröna ytor ATE Anläggning gröna ytor ANLANL0 200 Anläggning ATE Anläggning 1 ANLANL Vägbyggnad ATE Anläggning vägbyggnad ANLANN0 100 Ledningsbyggnad ATE Anläggning ledningsbyggnad ANLANÄ0 200 Arkitektur Miljöanpassad arkitektur BYT Arkitektur hus ARKARK0 100 Automationsteknik Servoteknik STR Elmotordrivsystem AUTELD0 100 Automationsteknik Byggnadsautomation STR Fastighetsautomation 1 AUTFAS Automationsenheter STR Industriautomation AUTIND0 100 Bageri- och konditorikunskap Choklad och konfektyr KOND Choklad och konfektyr BAGCHO0 100 Konditori restaurang KOND Konditori specialisering BAGKON00S 100 Beläggning Beläggning ATE Beläggning BELBEL0 200 Berghantering Bergborrning ATE Bergborrning BERBEB0 200 Bergmaskiner ATE Bergmaskiner BERBEM0 100 Bergsprängning ATE Bergsprängning BERBEP0 200 Bergarbeten ATE Bergarbeten BERBER0 200 Biologi naturbruk Utrotningshotade arter NAM Bevarandebiologi BIGBEA0 100 Biodling NAM Biologi naturbruk specialisering BIGBIG00S 100 Bild Bild BF Bild BILBIL0 100 Bild och form, fördjupning BF Bild och form specialisering BILBIL00S 100 Bild och form, grundkurs BF Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Biologi Biologi A BI Biologi 1 BIOBIO Biologi B BI Biologi 2 BIOBIO Bioteknik BI Bioteknik BIOBIT0 100 Cad CAD A TEU Cad 1 CADCAD01 50 CAD B TEU Cad 2 CADCAD02 50 CAD C TEU Cad 3 CADCAD03 50 Dator- och kommunikationsteknik Industriell IT STR Industriell informationsteknik DAOINU0 100 Datorstyrd produktion CNC-teknik D CNC Datorstyrd produktion 4 DARDAT CNC-teknik E CNC Datorstyrd produktion 5 DARDAT Dansteknik Dansträning DNS Dansträning DATDAR0 100 Design Designmodeller MOD Designmodeller DESDES0 100 Design TEU Design 1 DESDES Digitalt skapande Digitalt skapande EOS Digitalt skapande 1 DIGDIG Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Djursjukvård DJR Djurvård inom djurens hälsooch sjukvård 1 DJRDJU Djur Djurkunskap grundkurs DJR Djurhållning DJUDJH0 100 Driftsäkerhet och Reparationsteknik UND Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH underhåll Sid 71

2 Eldistributionsteknik Högspänningsnät ELD Högspänningsnät ELDHÖG0 100 Lågspänningsnät ELD Lågspänningsnät ELDLÅS0 100 Drift och underhåll ELD Nätunderhållsarbete på luftledningsnät ELDNÄD ,4 24kV Elektronik Mikroprocessorteknik B ENK Mikrodatortillämpningar ELEMIK0 100 Elektroteknik Elkunskap ELKU Elektromekanik ELRELK0 100 Elektroniksystem Ljudanläggningar ENSY Bild- och ljudanläggningar ELTBID0 100 Marinelektronik ENSY Marina elektroniksystem ELTMAR0 100 Energiteknik Energi A ENTE Energiteknik 1 ENEENE Energi B ENTE Energiteknik 2 ENEENE Alternativ energihantering KRV Förnybar energi ENEFÖR0 100 Engelska Engelska A EN Engelska 5 ENGENG Engelska B EN Engelska 6 ENGENG Engelska C EN Engelska 7 ENGENG Engelska för döva Engelska för döva A ENDV Engelska för döva 5 ENLENE Engelska för döva B ENDV Engelska för döva 6 ENLENE Engelska för döva C ENDV Engelska för döva 7 ENLENE Entreprenörskap Småföretagande B FE Entreprenörskap och företagande ENTENR0 100 Estetisk kommunikation Estetisk orientering EOS Estetisk kommunikation 1 ESTEST Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning FATE Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100 Film- och tv-produktion Rörlig bild A, 100 p RBL Film- och tv-produktion 1 FILFIL Rörlig bild B, 100 p RBL Film- och tv-produktion 2 FILFIL Filosofi Filosofi A FS Filosofi 1 FIOFIO01 50 Filosofi B FS Filosofi 2 FIOFIO02 50 Fiskevård Fiskevård A NAM Fiskevård 1 FIKFIS Formgivning Formgivning A FOG Formgivning 1 FOMFOR01S 100 Fotografisk bild Fotografisk bild A FBL Fotografisk bild 1 FOTFOT Fotografisk bild B FBL Fotografisk bild 2 FOTFOT Fritids- och friskvårdsverksamheter Badverksamhet BKF Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0 100 Fysik Fysik A FY Fysik 1a FYSFYS01a 150 Fysik B FY Fysik 2 FYSFYS Företagsekonomi Marknadsföring FE Marknadsföring FÖRMAD0 100 Redovisning och beskattning FE Redovisning 1 FÖRRED Geografi Geografiska informationssystesystem GE Geografiska informations- GEOGEO0 100 Geografi A GE Geografi 1 GEOGEO Geografi B GE Geografi 2 GEOGEO Gerontologi och geriatrik Geriatrik OMV Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Golvläggning Golv GOTE Golvläggning 1 GOLGOL Våtrumsbeklädnad GOTE Golvläggning 2 våtrum GOLGOL Trä och laminatgolv GOTE Golvläggning 3 trä och GOLGOV laminat Godstransporter Tunga godstransporter TRTE Godstrafik GOSGOD0 200 Lastbilsmonterad kran TRTE Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 100 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation B GKO Grafisk kommunikation 2 GRAGRA Sid 72

3 Grafisk produktion Tryckteknik A TRYK Grafisk produktion 1 GRFGRF Tryckteknik B TRYK Grafisk produktion 2 GRFGRF Tryckteknik C TRYK Grafisk produktion 3 GRFGRF Tryckteknik D TRYK Grafisk produktion 4 GRFGRF Handel Handel specialisering HNDL Handel specialisering HANHAN00S 100 Historia Historia inom lärlingsförsök HIF Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Historia A HI Historia 1b HISHIS01b 100 Historia B HI Historia 2a HISHIS02a 100 Historia B HI Historia 2b kultur HISHIS02b 100 Historia C HI Historia 3 HISHIS Hotell Hotell A HOK Logi HOTLOG0 100 Hotell B HOK Reception 1 HOTREC Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Tematisk specialisering TS Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM0 50 Hundkunskap Hundar DJR Hundkunskap 1 HUNHUN Hygienkunskap Livsmedelshygien LMK Hygien HYGHYG0 100 Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande MKU Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0 100 Hälsa Alternativmedicin OMV Komplementärmedicin HÄLKOM0 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa A IDH Idrott och hälsa 1 IDRIDR Idrott och hälsa B IDH Idrott och hälsa 2 IDRIDR Inköp och logistik Inköp och varuhantering HNDL Inköp 1 INKINK Installationsteknik Belysningsteknik ELI Belysningsteknik INSBES0 100 Elinstallation grundkurs ELI Elinstallationer INSELI0 200 Elinstallation motorstyrning ELI Elmotorstyrning INSELS0 100 Industritekniska processer Industriell produktion A KIP Industritekniska processer 1 INUINU Industriell produktion B KIP Industritekniska processer 2 INUINU Kemi Kemi A KE Kemi 1 KEMKEM Kemi B KE Kemi 2 KEMKEM Klassisk grekiska språk och kultur Grekiska A GRK Klassisk grekiska språk och kultur 1 Grekiska B GRK Klassisk grekiska språk och kultur 2 KLAKLA KLAKLA Konferens och evenemang Konferens HOK Konferens 2 KONKON Konst och kultur Filmkunskap KUHI Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100 Konstruktion Konstruktion A TEU Konstruktion 1 KOTKOS Konstruktion B TEU Konstruktion 2 KOTKOS Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik A KRV Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA Kraft- och värmeteknik B KRV Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA Kraft- och värmeteknik C KRV Reservkraft KRARER0 100 Kyl- och värmepumpsteknik Kyl installation KYVP Kyl- och värmepumpsteknik installation KYLKYC0 200 Sid 73

4 Kyl- och värmepumpsteknik Kyl drift och underhåll KYVP Kyl- och värmepumpsteknik grund Kyl service KYVP Kyl- och värmepumpsteknik service KYLKYO0 100 KYLKYV0 200 Lackeringsteknik Lackering tunga fordon A LAC Lackeringsteknik för tunga LACLAR0 200 fordon Lantbruksdjur Lantbruksdjurs skötsel DJR Lantbruksdjur 1 LANLAN Larm och säkerhetsteknik Latin språk och kultur Säkerhetssystem TEI Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Latin med allmän språkkunskap A Latin med allmän språkkunskap B Latin med allmän språkkunskap C LARLAM0 100 LAS Latin språk och kultur 1 LATLAT LAS Latin språk och kultur 2 LATLAT LAS Latin språk och kultur 3 LATLAT Ledarskap och organisation Organisation o ledarskap FE Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Ljudproduktion Ljudmedier A LJUM Ljudproduktion 1 LJULJU Ljudmedier B LJUM Ljudproduktion 2 LJULJU Mat och dryck i kombination Gastronomi MAKU Mat och dryck i kombination MACMAT0 100 Matlagningskunskap Dietik och dietmatlagning NÄR Specialkoster MALSPE0 100 Maskin- och lastbilsteknik Hydraulik tunga fordon FOR Mobil hydraulik 1 MASMOB Systemteknik buss och lastbil BULT Styr- och övervakningssystem MASSTY0 100 Matematik Matematik A MA Matematik 1a MATMAT01a 100 Matematik A MA Matematik 1b MATMAT01b 100 Matematik A MA Matematik 1c MATMAT01c 100 Matematik B MA Matematik 2a MATMAT02a 100 Matematik B MA Matematik 2b MATMAT02b 100 Matematik B MA Matematik 2c MATMAT02c 100 Matematik C MA Matematik 3b MATMAT03b 100 Matematik C MA Matematik 3c MATMAT03c 100 Matematik D MA Matematik 4 MATMAT Matematik E MA Matematik 5 MATMAT Mediekommunikation Mediekommunikation A MDK Journalistik, reklam och MEEJOU information 1 Medieproduktion Medieproduktion A MPR Medieproduktion 1 MEPMEI Medieproduktion B MPR Medieproduktion 2 MEPMEI Medier, samhälle och kommunikation Mediekunskap MDK Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE Moderna språk Moderna språk steg 1 MSPR Moderna språk 1 MODXXX Moderna språk steg 2 MSPR Moderna språk 2 MODXXX Moderna språk steg 3 MSPR Moderna språk 3 MODXXX Moderna språk steg 4 MSPR Moderna språk 4 MODXXX Moderna språk steg 5 MSPR Moderna språk 5 MODXXX Moderna språk steg 6 MSPR Moderna språk 6 MODXXX Moderna språk steg 7 MSPR Moderna språk 7 MODXXX Sid 74

5 Modersmål Aktiv tvåspråkighet ML Modersmål aktiv tvåspråkighet MOEMOD0 100 Modersmål A ML Modersmål 1 MOEXXX Modersmål B ML Modersmål 2 MOEXXX Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg NABT Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT Avverkning med motorsåg SKOG Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT Musikteori Arrangering och komposition MUPR Arrangering och komposition MUIARA0 100 Gehörs- och musiklära A MU Gehörs- och musiklära 1 MUIGEH Gehörs- och musiklära B MU Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH Mur- och putsverk Murning A HUS Mur- och putsverk 1 MURMUR grundmurar Murning B HUS Mur- och putsverk 2 MURMUR murverk Putsning HUS Mur- och putsverk 3 puts MURMUR Musik Ensembleledning MUPR Ensembleledning och dirigering MUSENE0 100 Ensemble A MU Ensemble 1 MUSENS Ensemble B MU Ensemble 2 MUSENS02S 100 Instrument och sång C MU Instrument eller sång 2 MUSINS Körsång A MU Körsång 1 MUSKÖS Körsång B MU Körsång 2 MUSKÖS02S 100 Rytmik med dans MU Rytmik MUSRYT0 100 Måleri Invändig målning MÅL Måleri 1 MÅLMÅL Människan Människan socialt och kulturellt SOMS Internationellt arbete MÄNINA0 100 Mät-, styr- och reglerteknik Avancerade styrsystem STR Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100 Styrteknik A STR Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 100 Styrteknik B STR Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100 Mönsterkonstruktion Datoriserad mönsterhantering MKO Datoriserad mönsterhante- MÖNDAT C ring 2 Naturbruksteknik Avverkningsmaskiner SKOG Avverkningsmaskiner NABAVV0 100 Virkestransport A SKOG Virkestransport med skotare NABVIE0 100 Naturkunskap Naturkunskap A NK Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Naturkunskap B NK Naturkunskap 2 NAKNAK Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll NABT Byggnadsunderhåll NARBYA0 100 Näthandel Näthandel C HNDL Näthandel 2 NÄTNÄT Nätverksteknik Lokala nätverk B DTR Nätverksteknologier NÄVNÄK0 100 Datorkommunikation DTR Nätverksteknik NÄVNÄR0 100 Odling i växthus Odling i växthus ODL Odling i växthus 1 ODIODL Växthusteknik NABT Odling i växthus 2 ODIODL Odling Grovfoderproduktion ODL Odling av djurfoder ODLODL0 100 Ekologisk odling ODL Odling specialisering ODLODL00S 100 Plantskoleskötsel ODL Trädgårdsodling plantskoleväxter ODLTRS0 100 Trädgårdsodling grundkurs ODL Trädgårdsodling ODLTRÅ0 100 Odling på åker ODL Växtodling 1 ODLVÄT Pedagogik i vård och omsorg Handledning OMV Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 Pedagogik Pedagogiskt ledarskap LPL Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 Sid 75

6 Pedagogiskt arbete Skapande verksamhet EOS Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Plåtslageriteknik Taktäckning B BYPL Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG Kopparslageri BYPL Kulturplåtslageri PLTKUU0 100 Lättbyggnad BYPL Lättbyggnadsteknik PLTLÄT0 200 Lödning och skärning SVST Plåtslageri svetstekniker PLTPLT0 100 Produktionskunskap Industriell produktion A KIP Produktionskunskap 1 PRDPRO Industriell produktion B KIP Produktionskunskap 2 PRDPRO Programmering Programmering C DTR Programmering 2 PRRPRR Psykologi Psykologi A PS Psykologi 1 PSKPSY01 50 Psykologi B PS Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Teknisk psykologi PS1203 Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Religionskunskap Religionskunskap A RE Religionskunskap 1 RELREL01 50 Religionskunskap B RE Religionskunskap 2 RELREL02 50 Rid- och körkunskap Körning RID Körning 1 RIDKÖR Rid- och körkunskap Ridning och körning grundkurs RID Ridning och körning RIDRID0 200 Ridning RID Ridning 1 RIDRID Trav RID Trav 1 RIDTRA Samhällskunskap Internationell ekonomi FE Internationell ekonomi SAMINE0 100 Internationella relationer SH Internationella relationer SAMINR0 100 Samhällskunskap inom lärlingsförsök SHF Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Samhällskunskap A SH Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 Samhällskunskap B SH Samhällskunskap 2 SAMSAM Samhällskunskap C SH Samhällskunskap 3 SAMSAM Serviceteknik naturbruk Basmaskin service NABT Serviceteknik naturbruk 1 SEISEI Naturbruksmaskiner repara- NABT Serviceteknik naturbruk 2 SEISEI tion Serveringskunskap Servering D SERK Matsalshantverk SERMAF0 100 Servering B SERK Servering 1 SERSER Servering C SERK Servering 2 SERSER Sjukvård Sjukvård OMV Akutsjukvård SJUAKU0 200 Barn- och ungdomssjukvård OMV Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0 200 Hemsjukvård OMV Hemsjukvård SJUHEM0 100 Lindrande vård OMV Lindrande vård SJULIN0 100 Skogsproduktion Skogsskötsel A SKOG Skogsskötsel 1 SKGSKO Skogsskötsel B SKOG Skogsskötsel 2 SKGSKO Virkesmätning SKOG Virkesmätning SKGVIK0 100 Skog, mark och vatten Jakt och viltvård NAM Jakt och viltvård 1 SKOJAK Skötsel av utemiljöer Beskärning TDG Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100 Specialidrott Specialidrott B SC Idrottsspecialisering 3 SPEIDS Stycknings- och charkuterikunskap Styckning övriga djurslag STYCK Styckning 4 STYSTY Support och servicearbete Svenska som andraspråk Elektroniksystemreparationer ENSY Service och reparationsarbete SUPSER0 100 Svenska som andraspråk A SVA Svenska som andraspråk 1 SVASVA Svenska som andraspråk B SVA Svenska som andraspråk 2 SVASVA Sid 76

7 Svenska Svenska A SV Svenska 1 SVESVE Svenska B SV Svenska 2 SVESVE Svenska C SV Svenska 3 SVESVE Litteratur och litteraturkunskap SV Litteratur SVELIT0 100 Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande 1 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 1 Teckenspråk för hörande 2 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 2 Teckenspråk för hörande 3 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 3 Teckenspråk för hörande 4 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 4 Teckenspråk för hörande 5 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 5 SVTSVT SVTSVT SVTSVT SVTSVT SVTSVT Teater Fysisk teater TEA Fysisk teater TEAFYS0 100 Ljus- och ljudteknik TEA Ljud och ljus TEALJU00S 100 Röst och rörelse TEA Röst TEARÖS0 100 Scenografi, mask, kostym TEA Scenografi, mask och kostym TEASCE00S 100 Scenisk gestaltning A TEA Scenisk gestaltning 1 TEASCE Scenisk gestaltning B TEA Scenisk gestaltning 2 TEASCE Scenisk gestaltning C TEA Scenisk gestaltning 3 TEASCE Sceniskt karaktärsarbete TEA Sceniskt karaktärsarbete 1 TEASCN Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning grundkurs ODL Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ Trä Stommar HUS Trä 1 stommar TRÄTRK Beklädnader HUS Trä 2 beklädnad TRÄTRK Snickerier och inredning HUS Trä 3 montage TRÄTRK Turism Turism natur, kultur och TURI Hållbar turism TURHÅL0 100 miljö Marknad för turism TURI Reseproduktion och försäljning TURRES0 100 Utställningsdesign Expo A EXPO Utställningsdesign 1 UTSUTS Expo B EXPO Utställningsdesign 2 UTSUTS Expo C EXPO Utställningsdesign 3 UTSUTS03S 100 Vattenbruk Fiskodling VTB Fiskodling 1 VANFIS Vattenkraftteknik Generatorer och transformatorematorer VAKR Generatorer och transfor- VAEGEN0 100 Hydraulik och turbiner VAKR Hydraulik, kraftstationshydraulik VAEHYD0 100 och turbiner Kontrollanläggningar VAKR Kontrollanläggningar VAEKOR0 200 Kraftstationer VAKR Vattenkraftstationer VAEVAN0 100 Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik B VMT Dricksvatten VATDRI0 200 Vatten- och miljöteknik C VMT Rening av förorenat vatten VATREN0 100 Vattenreningens mikrobiologi VMT Vattenreningens mikrobiologi VATVAR0 100 Vatten- och miljöteknik A VMT Vatten- och miljöteknik VATVAT0 200 Sid 77

8 Ventilationsplåtslageri Ventilationsservice BYPL Ventilationsservice VENVEI0 100 Ventilationsanläggningar BYPL Ventilationsmontering 2 VENVEN Ventilation BYPL Ventilationsplåtslageri 1 VENVET Ventilationsteknik Luftmängdsmätning BYPL Ventilationsteknik VETVEL0 100 injustering VVS-teknik VVS Svetsteknik A VVT VVS svets och lödning rör VVSVVS0 100 VVS teknik C VVT VVS-teknik VVSVVT0 200 Växtkunskap Växtkunskap TDG Växtkunskap 1 VÄXVÄX Webbteknik Webbdesign DTR Webbutveckling 1 WEBWEU Sid 78

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län

Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län hösten 2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Kristoffer Lövgren Inledning Denna reviderade sammanställning

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Vi tänder. stjärnor. varje dag

Vi tänder. stjärnor. varje dag Vi tänder stjärnor varje dag Utbildningskatalog Komvux Stockholms län 2014 Vägen till att bli en stjärna börjar här Innehåll Våra löften 4 Utbildningar inom ekonomi, försäljning, administration och IT

Läs mer