TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER"

Transkript

1 MED GY11/VUX12 KURSER GY2000 Administration Konferens och reception ADM Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Anläggning Stensättning ATE Anläggning stensättning ANLANG0 100 Gröna ytor ATE Anläggning gröna ytor ANLANL0 200 Anläggning ATE Anläggning 1 ANLANL Vägbyggnad ATE Anläggning vägbyggnad ANLANN0 100 Ledningsbyggnad ATE Anläggning ledningsbyggnad ANLANÄ0 200 Arkitektur Miljöanpassad arkitektur BYT Arkitektur hus ARKARK0 100 Automationsteknik Servoteknik STR Elmotordrivsystem AUTELD0 100 Automationsteknik Byggnadsautomation STR Fastighetsautomation 1 AUTFAS Automationsenheter STR Industriautomation AUTIND0 100 Bageri- och konditorikunskap Choklad och konfektyr KOND Choklad och konfektyr BAGCHO0 100 Konditori restaurang KOND Konditori specialisering BAGKON00S 100 Beläggning Beläggning ATE Beläggning BELBEL0 200 Berghantering Bergborrning ATE Bergborrning BERBEB0 200 Bergmaskiner ATE Bergmaskiner BERBEM0 100 Bergsprängning ATE Bergsprängning BERBEP0 200 Bergarbeten ATE Bergarbeten BERBER0 200 Biologi naturbruk Utrotningshotade arter NAM Bevarandebiologi BIGBEA0 100 Biodling NAM Biologi naturbruk specialisering BIGBIG00S 100 Bild Bild BF Bild BILBIL0 100 Bild och form, fördjupning BF Bild och form specialisering BILBIL00S 100 Bild och form, grundkurs BF Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Biologi Biologi A BI Biologi 1 BIOBIO Biologi B BI Biologi 2 BIOBIO Bioteknik BI Bioteknik BIOBIT0 100 Cad CAD A TEU Cad 1 CADCAD01 50 CAD B TEU Cad 2 CADCAD02 50 CAD C TEU Cad 3 CADCAD03 50 Dator- och kommunikationsteknik Industriell IT STR Industriell informationsteknik DAOINU0 100 Datorstyrd produktion CNC-teknik D CNC Datorstyrd produktion 4 DARDAT CNC-teknik E CNC Datorstyrd produktion 5 DARDAT Dansteknik Dansträning DNS Dansträning DATDAR0 100 Design Designmodeller MOD Designmodeller DESDES0 100 Design TEU Design 1 DESDES Digitalt skapande Digitalt skapande EOS Digitalt skapande 1 DIGDIG Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Djursjukvård DJR Djurvård inom djurens hälsooch sjukvård 1 DJRDJU Djur Djurkunskap grundkurs DJR Djurhållning DJUDJH0 100 Driftsäkerhet och Reparationsteknik UND Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH underhåll Sid 71

2 Eldistributionsteknik Högspänningsnät ELD Högspänningsnät ELDHÖG0 100 Lågspänningsnät ELD Lågspänningsnät ELDLÅS0 100 Drift och underhåll ELD Nätunderhållsarbete på luftledningsnät ELDNÄD ,4 24kV Elektronik Mikroprocessorteknik B ENK Mikrodatortillämpningar ELEMIK0 100 Elektroteknik Elkunskap ELKU Elektromekanik ELRELK0 100 Elektroniksystem Ljudanläggningar ENSY Bild- och ljudanläggningar ELTBID0 100 Marinelektronik ENSY Marina elektroniksystem ELTMAR0 100 Energiteknik Energi A ENTE Energiteknik 1 ENEENE Energi B ENTE Energiteknik 2 ENEENE Alternativ energihantering KRV Förnybar energi ENEFÖR0 100 Engelska Engelska A EN Engelska 5 ENGENG Engelska B EN Engelska 6 ENGENG Engelska C EN Engelska 7 ENGENG Engelska för döva Engelska för döva A ENDV Engelska för döva 5 ENLENE Engelska för döva B ENDV Engelska för döva 6 ENLENE Engelska för döva C ENDV Engelska för döva 7 ENLENE Entreprenörskap Småföretagande B FE Entreprenörskap och företagande ENTENR0 100 Estetisk kommunikation Estetisk orientering EOS Estetisk kommunikation 1 ESTEST Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning FATE Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100 Film- och tv-produktion Rörlig bild A, 100 p RBL Film- och tv-produktion 1 FILFIL Rörlig bild B, 100 p RBL Film- och tv-produktion 2 FILFIL Filosofi Filosofi A FS Filosofi 1 FIOFIO01 50 Filosofi B FS Filosofi 2 FIOFIO02 50 Fiskevård Fiskevård A NAM Fiskevård 1 FIKFIS Formgivning Formgivning A FOG Formgivning 1 FOMFOR01S 100 Fotografisk bild Fotografisk bild A FBL Fotografisk bild 1 FOTFOT Fotografisk bild B FBL Fotografisk bild 2 FOTFOT Fritids- och friskvårdsverksamheter Badverksamhet BKF Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0 100 Fysik Fysik A FY Fysik 1a FYSFYS01a 150 Fysik B FY Fysik 2 FYSFYS Företagsekonomi Marknadsföring FE Marknadsföring FÖRMAD0 100 Redovisning och beskattning FE Redovisning 1 FÖRRED Geografi Geografiska informationssystesystem GE Geografiska informations- GEOGEO0 100 Geografi A GE Geografi 1 GEOGEO Geografi B GE Geografi 2 GEOGEO Gerontologi och geriatrik Geriatrik OMV Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Golvläggning Golv GOTE Golvläggning 1 GOLGOL Våtrumsbeklädnad GOTE Golvläggning 2 våtrum GOLGOL Trä och laminatgolv GOTE Golvläggning 3 trä och GOLGOV laminat Godstransporter Tunga godstransporter TRTE Godstrafik GOSGOD0 200 Lastbilsmonterad kran TRTE Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 100 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation B GKO Grafisk kommunikation 2 GRAGRA Sid 72

3 Grafisk produktion Tryckteknik A TRYK Grafisk produktion 1 GRFGRF Tryckteknik B TRYK Grafisk produktion 2 GRFGRF Tryckteknik C TRYK Grafisk produktion 3 GRFGRF Tryckteknik D TRYK Grafisk produktion 4 GRFGRF Handel Handel specialisering HNDL Handel specialisering HANHAN00S 100 Historia Historia inom lärlingsförsök HIF Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Historia A HI Historia 1b HISHIS01b 100 Historia B HI Historia 2a HISHIS02a 100 Historia B HI Historia 2b kultur HISHIS02b 100 Historia C HI Historia 3 HISHIS Hotell Hotell A HOK Logi HOTLOG0 100 Hotell B HOK Reception 1 HOTREC Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Tematisk specialisering TS Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM0 50 Hundkunskap Hundar DJR Hundkunskap 1 HUNHUN Hygienkunskap Livsmedelshygien LMK Hygien HYGHYG0 100 Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande MKU Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0 100 Hälsa Alternativmedicin OMV Komplementärmedicin HÄLKOM0 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa A IDH Idrott och hälsa 1 IDRIDR Idrott och hälsa B IDH Idrott och hälsa 2 IDRIDR Inköp och logistik Inköp och varuhantering HNDL Inköp 1 INKINK Installationsteknik Belysningsteknik ELI Belysningsteknik INSBES0 100 Elinstallation grundkurs ELI Elinstallationer INSELI0 200 Elinstallation motorstyrning ELI Elmotorstyrning INSELS0 100 Industritekniska processer Industriell produktion A KIP Industritekniska processer 1 INUINU Industriell produktion B KIP Industritekniska processer 2 INUINU Kemi Kemi A KE Kemi 1 KEMKEM Kemi B KE Kemi 2 KEMKEM Klassisk grekiska språk och kultur Grekiska A GRK Klassisk grekiska språk och kultur 1 Grekiska B GRK Klassisk grekiska språk och kultur 2 KLAKLA KLAKLA Konferens och evenemang Konferens HOK Konferens 2 KONKON Konst och kultur Filmkunskap KUHI Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100 Konstruktion Konstruktion A TEU Konstruktion 1 KOTKOS Konstruktion B TEU Konstruktion 2 KOTKOS Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik A KRV Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA Kraft- och värmeteknik B KRV Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA Kraft- och värmeteknik C KRV Reservkraft KRARER0 100 Kyl- och värmepumpsteknik Kyl installation KYVP Kyl- och värmepumpsteknik installation KYLKYC0 200 Sid 73

4 Kyl- och värmepumpsteknik Kyl drift och underhåll KYVP Kyl- och värmepumpsteknik grund Kyl service KYVP Kyl- och värmepumpsteknik service KYLKYO0 100 KYLKYV0 200 Lackeringsteknik Lackering tunga fordon A LAC Lackeringsteknik för tunga LACLAR0 200 fordon Lantbruksdjur Lantbruksdjurs skötsel DJR Lantbruksdjur 1 LANLAN Larm och säkerhetsteknik Latin språk och kultur Säkerhetssystem TEI Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Latin med allmän språkkunskap A Latin med allmän språkkunskap B Latin med allmän språkkunskap C LARLAM0 100 LAS Latin språk och kultur 1 LATLAT LAS Latin språk och kultur 2 LATLAT LAS Latin språk och kultur 3 LATLAT Ledarskap och organisation Organisation o ledarskap FE Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Ljudproduktion Ljudmedier A LJUM Ljudproduktion 1 LJULJU Ljudmedier B LJUM Ljudproduktion 2 LJULJU Mat och dryck i kombination Gastronomi MAKU Mat och dryck i kombination MACMAT0 100 Matlagningskunskap Dietik och dietmatlagning NÄR Specialkoster MALSPE0 100 Maskin- och lastbilsteknik Hydraulik tunga fordon FOR Mobil hydraulik 1 MASMOB Systemteknik buss och lastbil BULT Styr- och övervakningssystem MASSTY0 100 Matematik Matematik A MA Matematik 1a MATMAT01a 100 Matematik A MA Matematik 1b MATMAT01b 100 Matematik A MA Matematik 1c MATMAT01c 100 Matematik B MA Matematik 2a MATMAT02a 100 Matematik B MA Matematik 2b MATMAT02b 100 Matematik B MA Matematik 2c MATMAT02c 100 Matematik C MA Matematik 3b MATMAT03b 100 Matematik C MA Matematik 3c MATMAT03c 100 Matematik D MA Matematik 4 MATMAT Matematik E MA Matematik 5 MATMAT Mediekommunikation Mediekommunikation A MDK Journalistik, reklam och MEEJOU information 1 Medieproduktion Medieproduktion A MPR Medieproduktion 1 MEPMEI Medieproduktion B MPR Medieproduktion 2 MEPMEI Medier, samhälle och kommunikation Mediekunskap MDK Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE Moderna språk Moderna språk steg 1 MSPR Moderna språk 1 MODXXX Moderna språk steg 2 MSPR Moderna språk 2 MODXXX Moderna språk steg 3 MSPR Moderna språk 3 MODXXX Moderna språk steg 4 MSPR Moderna språk 4 MODXXX Moderna språk steg 5 MSPR Moderna språk 5 MODXXX Moderna språk steg 6 MSPR Moderna språk 6 MODXXX Moderna språk steg 7 MSPR Moderna språk 7 MODXXX Sid 74

5 Modersmål Aktiv tvåspråkighet ML Modersmål aktiv tvåspråkighet MOEMOD0 100 Modersmål A ML Modersmål 1 MOEXXX Modersmål B ML Modersmål 2 MOEXXX Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg NABT Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT Avverkning med motorsåg SKOG Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT Musikteori Arrangering och komposition MUPR Arrangering och komposition MUIARA0 100 Gehörs- och musiklära A MU Gehörs- och musiklära 1 MUIGEH Gehörs- och musiklära B MU Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH Mur- och putsverk Murning A HUS Mur- och putsverk 1 MURMUR grundmurar Murning B HUS Mur- och putsverk 2 MURMUR murverk Putsning HUS Mur- och putsverk 3 puts MURMUR Musik Ensembleledning MUPR Ensembleledning och dirigering MUSENE0 100 Ensemble A MU Ensemble 1 MUSENS Ensemble B MU Ensemble 2 MUSENS02S 100 Instrument och sång C MU Instrument eller sång 2 MUSINS Körsång A MU Körsång 1 MUSKÖS Körsång B MU Körsång 2 MUSKÖS02S 100 Rytmik med dans MU Rytmik MUSRYT0 100 Måleri Invändig målning MÅL Måleri 1 MÅLMÅL Människan Människan socialt och kulturellt SOMS Internationellt arbete MÄNINA0 100 Mät-, styr- och reglerteknik Avancerade styrsystem STR Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100 Styrteknik A STR Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 100 Styrteknik B STR Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100 Mönsterkonstruktion Datoriserad mönsterhantering MKO Datoriserad mönsterhante- MÖNDAT C ring 2 Naturbruksteknik Avverkningsmaskiner SKOG Avverkningsmaskiner NABAVV0 100 Virkestransport A SKOG Virkestransport med skotare NABVIE0 100 Naturkunskap Naturkunskap A NK Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Naturkunskap B NK Naturkunskap 2 NAKNAK Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll NABT Byggnadsunderhåll NARBYA0 100 Näthandel Näthandel C HNDL Näthandel 2 NÄTNÄT Nätverksteknik Lokala nätverk B DTR Nätverksteknologier NÄVNÄK0 100 Datorkommunikation DTR Nätverksteknik NÄVNÄR0 100 Odling i växthus Odling i växthus ODL Odling i växthus 1 ODIODL Växthusteknik NABT Odling i växthus 2 ODIODL Odling Grovfoderproduktion ODL Odling av djurfoder ODLODL0 100 Ekologisk odling ODL Odling specialisering ODLODL00S 100 Plantskoleskötsel ODL Trädgårdsodling plantskoleväxter ODLTRS0 100 Trädgårdsodling grundkurs ODL Trädgårdsodling ODLTRÅ0 100 Odling på åker ODL Växtodling 1 ODLVÄT Pedagogik i vård och omsorg Handledning OMV Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 Pedagogik Pedagogiskt ledarskap LPL Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 Sid 75

6 Pedagogiskt arbete Skapande verksamhet EOS Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Plåtslageriteknik Taktäckning B BYPL Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG Kopparslageri BYPL Kulturplåtslageri PLTKUU0 100 Lättbyggnad BYPL Lättbyggnadsteknik PLTLÄT0 200 Lödning och skärning SVST Plåtslageri svetstekniker PLTPLT0 100 Produktionskunskap Industriell produktion A KIP Produktionskunskap 1 PRDPRO Industriell produktion B KIP Produktionskunskap 2 PRDPRO Programmering Programmering C DTR Programmering 2 PRRPRR Psykologi Psykologi A PS Psykologi 1 PSKPSY01 50 Psykologi B PS Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Teknisk psykologi PS1203 Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Religionskunskap Religionskunskap A RE Religionskunskap 1 RELREL01 50 Religionskunskap B RE Religionskunskap 2 RELREL02 50 Rid- och körkunskap Körning RID Körning 1 RIDKÖR Rid- och körkunskap Ridning och körning grundkurs RID Ridning och körning RIDRID0 200 Ridning RID Ridning 1 RIDRID Trav RID Trav 1 RIDTRA Samhällskunskap Internationell ekonomi FE Internationell ekonomi SAMINE0 100 Internationella relationer SH Internationella relationer SAMINR0 100 Samhällskunskap inom lärlingsförsök SHF Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Samhällskunskap A SH Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 Samhällskunskap B SH Samhällskunskap 2 SAMSAM Samhällskunskap C SH Samhällskunskap 3 SAMSAM Serviceteknik naturbruk Basmaskin service NABT Serviceteknik naturbruk 1 SEISEI Naturbruksmaskiner repara- NABT Serviceteknik naturbruk 2 SEISEI tion Serveringskunskap Servering D SERK Matsalshantverk SERMAF0 100 Servering B SERK Servering 1 SERSER Servering C SERK Servering 2 SERSER Sjukvård Sjukvård OMV Akutsjukvård SJUAKU0 200 Barn- och ungdomssjukvård OMV Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0 200 Hemsjukvård OMV Hemsjukvård SJUHEM0 100 Lindrande vård OMV Lindrande vård SJULIN0 100 Skogsproduktion Skogsskötsel A SKOG Skogsskötsel 1 SKGSKO Skogsskötsel B SKOG Skogsskötsel 2 SKGSKO Virkesmätning SKOG Virkesmätning SKGVIK0 100 Skog, mark och vatten Jakt och viltvård NAM Jakt och viltvård 1 SKOJAK Skötsel av utemiljöer Beskärning TDG Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100 Specialidrott Specialidrott B SC Idrottsspecialisering 3 SPEIDS Stycknings- och charkuterikunskap Styckning övriga djurslag STYCK Styckning 4 STYSTY Support och servicearbete Svenska som andraspråk Elektroniksystemreparationer ENSY Service och reparationsarbete SUPSER0 100 Svenska som andraspråk A SVA Svenska som andraspråk 1 SVASVA Svenska som andraspråk B SVA Svenska som andraspråk 2 SVASVA Sid 76

7 Svenska Svenska A SV Svenska 1 SVESVE Svenska B SV Svenska 2 SVESVE Svenska C SV Svenska 3 SVESVE Litteratur och litteraturkunskap SV Litteratur SVELIT0 100 Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande 1 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 1 Teckenspråk för hörande 2 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 2 Teckenspråk för hörande 3 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 3 Teckenspråk för hörande 4 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 4 Teckenspråk för hörande 5 TNH Svenskt teckenspråk för hörande 5 SVTSVT SVTSVT SVTSVT SVTSVT SVTSVT Teater Fysisk teater TEA Fysisk teater TEAFYS0 100 Ljus- och ljudteknik TEA Ljud och ljus TEALJU00S 100 Röst och rörelse TEA Röst TEARÖS0 100 Scenografi, mask, kostym TEA Scenografi, mask och kostym TEASCE00S 100 Scenisk gestaltning A TEA Scenisk gestaltning 1 TEASCE Scenisk gestaltning B TEA Scenisk gestaltning 2 TEASCE Scenisk gestaltning C TEA Scenisk gestaltning 3 TEASCE Sceniskt karaktärsarbete TEA Sceniskt karaktärsarbete 1 TEASCN Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning grundkurs ODL Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ Trä Stommar HUS Trä 1 stommar TRÄTRK Beklädnader HUS Trä 2 beklädnad TRÄTRK Snickerier och inredning HUS Trä 3 montage TRÄTRK Turism Turism natur, kultur och TURI Hållbar turism TURHÅL0 100 miljö Marknad för turism TURI Reseproduktion och försäljning TURRES0 100 Utställningsdesign Expo A EXPO Utställningsdesign 1 UTSUTS Expo B EXPO Utställningsdesign 2 UTSUTS Expo C EXPO Utställningsdesign 3 UTSUTS03S 100 Vattenbruk Fiskodling VTB Fiskodling 1 VANFIS Vattenkraftteknik Generatorer och transformatorematorer VAKR Generatorer och transfor- VAEGEN0 100 Hydraulik och turbiner VAKR Hydraulik, kraftstationshydraulik VAEHYD0 100 och turbiner Kontrollanläggningar VAKR Kontrollanläggningar VAEKOR0 200 Kraftstationer VAKR Vattenkraftstationer VAEVAN0 100 Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik B VMT Dricksvatten VATDRI0 200 Vatten- och miljöteknik C VMT Rening av förorenat vatten VATREN0 100 Vattenreningens mikrobiologi VMT Vattenreningens mikrobiologi VATVAR0 100 Vatten- och miljöteknik A VMT Vatten- och miljöteknik VATVAT0 200 Sid 77

8 Ventilationsplåtslageri Ventilationsservice BYPL Ventilationsservice VENVEI0 100 Ventilationsanläggningar BYPL Ventilationsmontering 2 VENVEN Ventilation BYPL Ventilationsplåtslageri 1 VENVET Ventilationsteknik Luftmängdsmätning BYPL Ventilationsteknik VETVEL0 100 injustering VVS-teknik VVS Svetsteknik A VVT VVS svets och lödning rör VVSVVS0 100 VVS teknik C VVT VVS-teknik VVSVVT0 200 Växtkunskap Växtkunskap TDG Växtkunskap 1 VÄXVÄX Webbteknik Webbdesign DTR Webbutveckling 1 WEBWEU Sid 78

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Här i tabellen ser du vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta de äldre kurserna för en sökande som vill höja sitt meritvärde. GY2011/VUX12 Administration

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via www.antagning.se. För särskilda

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik Yrkesämne Administration Affärskommunikation Anläggning Anläggningsförare ATV- och MC- teknik Automationsteknik (avseende kurserna Allmän automations- teknik samt Avhjälpande och förebyggande underhåll)

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare

Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare Obligatorisk bilaga VAL Yrkeslärare Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via Umeå universitet För särskilda behörighetskrav

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30 FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY0 - GY2011 2011-09-30 GY2011 GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration specialisering ADMADM00S 100 -- Administration 1 ADMADM01

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Ballastkunskap ATE1212 50. Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Konferens och reception ADM1208 100

Ballastkunskap ATE1212 50. Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Konferens och reception ADM1208 100 Bilaga SKOLFS 2011:196 Motsvarandelista GY2000 GY2011 Administration Administration specialisering ADMADM00S 100 -- Administration 1 och ADMADM01 100 Administration B ADM1202 200 Administration 2 ADMADM02

Läs mer

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen Kursutbud MiROi 2015 Starter 2015 Sista ansökningsdag 4 maj 31 mars sommarkurser (juni-juli) 30 april 3 augusti 31 maj 7 september 30 juni 5 oktober 31 augusti 2 november 30 september 7 december 31 oktober

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Nedan angivna formulär är obligatoriskt för dig som söker till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet,

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

El- och energiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet, år 1 Kunskapscentrum M Timplan för: EE11 Timplan: 14 El- och energiprogrammet, år 1 23 46 138 138 345 INDV Individuellt val (200) 180 ISPEC/PROF Gymnasiegemensamma ämnen Inriktning och programfördjupning (1200)

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur.

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur. Kurslitteratur Kurs Kurskod Titel Förlag ISBN Administration 1 ADMADM01 Administration 1 978-91-47-11396-5 Administration 2 ADMADM02 Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik, Fakta & uppgifter 978-91-47-11623-2

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning Som lärlingselev skapas goda chanser att få arbete direkt efter utbildningen då du får en yrkesexamen. Utbildningsmodell Lärlingsutbildningen är uppbyggd så att du läser gymnasiegemensamma

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Har erfarenhet som yrkeslärare Ja Nej Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar.

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete

Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete Sturegymnasiet Timplan för: BFPED0L11 Timplan: 14 Utskriftsdatum: 14-01-23 Barn- och fritidsprogrammet, lärling, Pedagogiskt arbete APL Arbetsplatsförlagt lärande (0) VAL T K 340 460 360 0 1,160 1,160

Läs mer

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser)

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Engelska 5 ENGENG05 100 Matematik 1a MATMAT01a 100 Svenska 1* SVESVE01 100 Svenska som andraspråk 1* SVASVA01 Idrott

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen

Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2014 Viva vägledning visar vägen Rev 8 Du behöver inte ha svaren bara frågorna! Att som vuxen ha eget ansvar för det som händer i sitt liv är både spännande,

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Poängplan TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Kärnämnen Kurs Kurskod Åk 1 Åk 2 Åk 3 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Ekonomiprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: EK11 Timplan: 11 Ekonomiprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning (600) VAL T K 40

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring= http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-ochprogram/search.htm?alphasearchstring=&searchtype=freetext&searchra nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Gymnasieskolans resultat

Gymnasieskolans resultat Gymnasieskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket 2006 2010 Andel elever med Slutbetyg vid Falkenbergs gymnasieskola Nationella prov och betyg Falkenbergs gymnasieskola 2011 ördelning per

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Grundläggande nivå och Gymnasial nivå Kursutbud - hösten 2015 Du gör din ansökan på www.kunskapsforbundet.se/vux Sök senast 25 maj! Reservation för ändringar i

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET start lå 02/03 Rev 040312 Handelsgymnasiet Kurser Kurskod Gymn. 02/03 03/04 04/05 poäng År 1 År 2 År 3 Kärnämnen 750p 300 400 50 Karaktärsämnen/gemensamma kurser 700p 500 200 Projektarbete PA1201 100 100

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Komvux på distans eller i klassrum.

Komvux på distans eller i klassrum. Hösten 2012 Komvux på distans eller i klassrum. sid 3 sid 34 NTI-skolan i samarbete med: Stockholms stad, Sigtuna kommun, Solna stad, Sollentuna kommun, Sundbybergs stad, Nacka kommun, Botkyrka kommun,

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 36 (1 5 september 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 36 (1 5 september 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 36 (1 5 september 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Individuella val Handelsprogrammet

Läs mer

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost ENGENG05 Engelska 5-9v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05 Engelska 5-19v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05K Engelska 5 - kväll Tuija Paukkonen Piloto

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen!

Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen! Gymnasie- och vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Umeå 2013 Viva vägledning visar vägen! MOT MÅL YRKESUTBILDNING STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING A,B,D, E,F (betyg) ENGELSKA 5,6 INDIVIDUELL STUDIEPLAN DISTANSSTUDIER

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015.

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015. Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 3 förordning (2014:854) om vidareutbildning

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatrisk bilaga - Yrkeslärarprgrammet Efternamn Tilltalsnamn Persnnummer E-pstadress Telefn Nedan angivna frmulär är bligatriskt för dig sm söker till Yrkeslärarprgrammet vid Götebrgs Universitet, Högsklan

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer