bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01"

Transkript

1 1 bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev:

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Kontakt 3 Säkerhetsföreskrifter 4 STARLOCK Översikt 5 Påfyllning av luft i dynan 6 Anpassa mängden luft i dynan 6 Anpassa stabiliteten och positioneringen 6 CONTOUR Översikt 8 Påfyllning av luft i dynan 9 Anpassa mängden luft i dynan 9 CXR Översikt 10 Påfyllning av luft i dynan 11 Anpassa mängden luft i dynan 11 Tekniska fakta Skötsel /Rekonditionering 15 Garanti 16 Återvinning 16 Tillverkare 16 2

3 3 INLEDNING Vi gratulerar till ert köp av en Star Cushion. Ni ska snart få uppleva en dyna som kombinerar modern design med överlägsen prestanda och personlig komfort. STARLOCK Starlock dynorna är framtagna för att ge brukaren ett kontinuerligt stöd och en god stabilitet genom den unika Starlock teknologin. Genom att placera er själv på dynans många luftfyllda, sammankopplade celler och justera er till önskad sittposition, och därefter låsa den positionen i sitt läge så har ni nu den ideala sittkomforten anpassad efter era speciella sittbehov. Genom Starlock s patenterade teknologi som kallas lockpockets har anpassat sittande tagits till nya nivåer. Starlock dynor ger överlägsen bäckenstabilitet, sittställning och tryckavlastning. Denna unika, patenterade dyna kan användas med eller utan låsning av de s.k. lockpockets. Nu behöver ni inte längre kompromissa mellan stabilitet och positionering vid terapeutisk användning. CONTOUR / CXR Den terapeutiska utformningen av Star Cushion dynan bygger på beprövad Dynamic Air Flow teknologi som använder fl exibla, sammankopplade luftfyllda celler. När ni sitter på en Star Cushion dyna så böjer sig de olika cellerna i alla olika riktningar och då minimeras kraftigt belastning och friktion.. När ni sätter er på dynan så kommer de mjuka fl exibla luftcellerna formas efter den unika kontur och form på er stuss och förse er med ett lågt tryck mot kontaktytorna så att inte blodfl ödet hindras vilket är nödvändigt för god skötsel av hud och vävnad. Som resultat kommer ni att upptäcka att att er Star Cushion dyna är idealisk för att förebygga och behandla skadad och känslig hud. Vi hoppas ni kommer att god användning för er Star Cushion dyna. Star Cushion Products, Inc. har ett rykte om sig att tillverka dynor av fi naste kvalitet och de bästa medicinska dynsystemen som fi nns att tillgå. Var god och läs noggrant igenom information som bifogas dynan. Vi är övertygade att med korrekt skötsel och användning, kommer er Star Cushion dyna att hjälpa er till ett mer aktivt och ett friskare liv. gratulerar till ert val av en Star dyna KONTAKT Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt kontaktas i första hand den lokala leverantören (Hjälpmedelscentral). För att komma i kontakt med leverantören se info nedan: RvS Eurovema AB Tel: Fax: E-post: Box Huddinge Hemsida: 3

4 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom bruksanvisningen noga innan dynan tas i bruk. Om ni inte klarar av att justera in dynan själv så kontakta kvalifi cerad personal innan ni använder dynan., Lågt tryck: För dåligt pumpade celler kan orsaka dåligt stöd eller för lite tryckavlastning. Brukarens kontaktyta får inte vila mot dynans bottenskikt. Detta kan resultera i ett lokalt förhöjd tryck i kontaktytan.. En längre tids förhöjt tryck kan hindra blodcirkulationen och orsaka skador på huden. Varje läge som reducerar blodcirkulationen i huden ökar risken för uppkomsten av trycksår. Högt tryck: Om cellerna förblir för hårt pumpade under dagligt användande, kommer inte kroppen att sjunka tillräckligt djupt i dynan för att kunna erbjuda maximal tryckavlastning. Inkorrekt låsning/ öppning av Starlock dynans Lockpockets celler kan påverka sittpositionen. Det är viktigt att den blå ventilen, som sitter på slangen vid handpumpen, är i sitt låsta läge efter att man väl har erhållit korrekt sittposition. Det är också viktigt att notera att Starlock kan erbjuda varierande grad av luftfl öde mellan luftcellerna genom att öka eller minska luftvolymen i lockpockets. Ökad luftvolym i lockpockets ger ökat stöd och bålstabilitet. RvS Eurovema föreslår att ni dagligen kontrollerar dynans pumpning för att erhålla maximal komfort och terapeutiska fördelar. 4

5 5 STARLOCK ÖVERSIKT StarLock är vår främsta rullstolsdyna som ger er det bästa i avancerad positionering, icke parallell stabilitet och den högsta nivå av förebyggande och medicinsk behandling av trycksår. StarLock dynan kombinerar vår beprövade luftjusterbara, multicell teknologi med vårt unika patentsökta luftfl ödeskontroll. Detta innovativa system som kallas lockpockets och är placerade på undersidan av dynan. När luft pumpas in i lockpockets med hjälp av bollpumpen, som är fäst i dynan, så blir luftfl ödet mellan cellerna begränsad och dynans stabilitet ökar, tillsammans med att önskad position uppnås. Varje cell blir då effektivt låst i sitt läge. Denna unika cell-lås teknologi gör det möjligt att kunna lösa många komplexa sittproblem på ett effektivt och ekonomiskt sätt. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil 2) luftceller 3) bollpump 4) lockpockets 5) frigöringsknapp - vit 6) låsventil - blå 7) överdrag 8) pump 5

6 STEG 1: (Se bilder på nästa sida) 6 STARLOCK PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera den permanent monterade bollpumpen (1) på dynan. Ni kommer att lägga märke till en vit knapp (2) som används för släppa ut luften och en blå låsventil. Se till att den blå låsventilen (3) är i sitt öppna läge. Ventilen är öppen när vredet är parallellt med slangen. Tryck på den vita knappen i 3-5 sekunder för att säkerställa att all luft töms från lockpockets 2. Lokalisera dynans luftventil (4) på hörnet av dynan och öppna den genom att vrida den yttre delen moturs. 3. Pressa försiktigt på slangen (5) från den gula handpumpen (6) över ventilen (4) 4. Pumpa med handpumpen och fyll dynan med lagom mycket luft eller tills dynan får en lätt böjd form. 5. Tag bort pumpen från ventilen och lås ventilen snabbt genom att vrida den medurs. VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. STEG 2: (Se bilder på nästa sida) ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera den lagom fyllda Starlock dynan i stolen och låt brukaren sätta sig på den i en avslappnad och normal position. Se till att armar och ben vilar korrekt på respektive stöd. 2. Placera er hand mellan dynan och brukarens benigaste kontaktyta. (7) 3. Vrid luftventilen moturs för att öppna och sakta släppa ur luft ur dynan.. Använd fi ngrarna för att avgöra hur långt brukaren är från dynans bottenskikt. Fortsätt att släppa ut luft tills den benigaste delen av brukaren är ca: 2 cm från dynans bottenskikt. Stäng då ventilen genom att vrida den medurs. VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. STEG 3: (Se bilder på nästa sida) ANPASSA STABILITETEN OCH POSITIONERINGEN 1. Positionera brukaren på dynan i önskad position/ hållning. Starlock kan anpassa sig till en mängd olika krav. 2. När brukaren väl sitter rätt, så pumpa på bollpumpen (1) ca: 7 10 gånger. På detta sätt blir alla lockpockets fullt uppumpade och låser den justerad luftvolymen i varje cell och låser brukarens önskade sittposition. 3. Kontrollera brukarens position på dynan och stolen. Om extra justering behövs, tryck på den vita knappen bredvid bollpumpen för att frigöra lockpockets. Upprepa steg 1 och 2. När önskat sittposition för brukaren är uppnådd och låst, vrid den blåa låsventilen till stängt läge (vinkelrätt mot slangen). Detta säkerställer att den önskade sittpositionen bibehålls. 4. Justeringar av luftvolymen i lockpockets tillåter varierande grad av luftfl öde mellan luftcellerna. Fullt uppumpade lockpockets hindrar luftfl ödet mellan cellerna och ger maximal positionering och stabilitet. Lufttomma lockpockets tillåter fullt fl öde av luft mellan cellerna. 5. För att ändra positionering så öppnas den blå låsventilen och släpp ut luften med den vita knappen och upprepa steg 1 till 3. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! 6

7 7 STARLOCK BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 7 undersida av dynan 7

8 8 CONTOUR ÖVERSIKT Standard Contour är vår främsta dyna för att förebygga och behandla trycksår. Flexibla, sammankopplade 10cm luftceller tillåter att man sjunker djupt in i dynan som ger ett konstant lågt tryck över hela sittytan. Dessutom rör och formar sig cellerna efter kontaktytan vilket ger låg friktion, idealiskt för att förebygga och behandla trycksår. Mid Contour med 8 cm cellhöjd rekommenderas för som behöver en cellhöjd som ger en hög nivå av vävnadsskydd och behandling samtidigt som det ska vara lätt att göra förfl yttningar till och från dynan. Short Contour med 5 cm cellhöjd rekommenderas för aktiva personer som kan utföra egna förfl yttningar eller som inte ligger i riskzonen för att utveckla trycksår. Short Contour är också den perfekta dynan för sportentusiaster. Dynan ger en idealisk sittyta för er vardagsstol, sportstol eller annan sportutrustning. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil 2) luftceller 3) överdrag 4) pump

9 STEG 1: (Se bilder) 9 CONTOUR PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera dynans luftventil (1) och öppna den genom att skruva moturs ett varv på den yttre delen av den. 2. Montera gummi slangen (5) från pumpen (6) på den öppna ventilen. Försäkra er om att den sluter ordentligt över ventilen. 3. Med pumpen monterad så pumpa upp ett måttligt tryck. Notera: Måttligt tryck är uppnått när mitten på dynan börjar böja sig. 4. Tag bort pumpen (6) från dynans ventil och stäng ventilen snabbt genom att vrida den medurs. 5. När ventilen är stängd kan inte någon luft sippra ut. Dynan är nu måttligt uppumpad. STEG 2: (Se bilder) CONTOUR ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera nu dynan på stolen med ventilen (1) riktad framåt. Sätt brukaren på dynan och stolen i en avslappnad position. Se till att armar och ben är placerade på ett korrekt och bekvämt sätt 2. Placera nu er hand mellan den måttligt uppblåsta dynan och brukarens skinkor (7) Lokalisera de sittbensknölarna. Ta inte bort handen från den del av sittbensknölarna som tränger djupast ner i dynan 3. Med handen mellan sittbensknölarna och dynan så rör på fi ngrarna och uppskatta avståndet från dynans undersida till sittbensknölarna. Vrid på ventilen moturs för att sakta släppa ut luft ur dynan. Fortsätt släppa ut luft tills avståndet är ungefär 2 cm. Stäng nu ventilen genom att vrida medurs för att stoppa luftfl ödet VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 9 7 undersida av dynan

10 10 CXR ÖVERSIKT CXR dynan är byggd för att minimera trycket på bäcken området genom en kombination av 5 cm celler under bäckenet och 10 cm celler över den resterande ytan på dynan. Utförandet med 2 st ventiler gör det möjligt att justera de olika områdena separat för att uppnå individuell insjunkning och konstant lågt sittryck. 5 cm cellerna tillåter nersjunkning och som också ger extra lindring och skydd under bäcken området.. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil coxit yta 2) påfyllningsventil övrig sittyta 3) luftceller övrig sittyta 4) luftceller coxit yta 5) överdrag 6) pump

11 STEG 1: (Se bilder) 11 CXR PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera dynans luftventiler (1) och (2) öppna dem genom att skruva moturs ett varv på den yttre delen av den. 2. Montera gummi slangen (5) från pumpen (6) på den öppna ventilen. Försäkra er om att den sluter ordentligt över ventilen. 3. Med pumpen monterad så pumpa upp ett måttligt tryck. Pumpa vid båda ventilerna. Notera: Måttligt tryck är uppnått när mitten på dynan börjar böja sig. STEG 2: (Se bilder) CXR ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera nu dynan på stolen med ventilerna (1) och (2) riktade framåt. Sätt brukaren på dynan och stolen i en avslappnad position. Se till att armar och ben är placerade på ett korrekt och bekvämt sätt 2. Placera nu er hand mellan den måttligt uppblåsta dynan och brukarens skinkor (7) Lokalisera de sittbensknölarna. Ta inte bort handen från den del av sittbensknölarna som tränger djupast ner i dynan 3. Med handen mellan sittbensknölarna och dynan så rör på fi ngrarna och uppskatta avståndet från dynans undersida till sittbensknölarna. Vrid på ventilen moturs för att sakta släppa ut luft ur dynan. Fortsätt släppa ut luft tills avståndet är ungefär 2 cm. Stäng nu ventilen genom att vrida medurs för att stoppa luftfl ödet VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 7 undersida av dynan 11

12 12 STARLOCK TEKNISKA FAKTA Egenskaper: Finns i Standard (10cm), Mid (8cm), och Short (5cm) cellhöjd Variabel luftfl ödeskontroll gör dynan mycket användbar för brukare med ett komplicerat sittande. Cell-lås teknologin gör den lätt att anpassa vid asymmetriskt sittande. Cell-lås teknologin gör att du kan isolera enskilda luftceller och anpassa med ingen kontakt ytor. Cell-lås teknologin ger ökat skydd vid eventuell skada på en cell. Endast en cell förlorar luft, inte hela dynan. Möjligheten att isolera luftfl ödet mellan cellerna ger ökad stabilitet och hjälper till vid förfl yttningar och ger bättre kontroll av hållning och bålstabilitet. Bibehåller god hudvård genom att ge en behandlande, lågtrycks och låg friktionsmiljö. Låg vikt: ca 1,3kg Finns i barn och vuxenstorlekar. 2 års garanti. Levereras komplett med överdrag, pump och reparations-kit. Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. art.nr. art.nr. Standard Mid Short Storlek bxdxh cm rek. stolstorlek SL SL SL x39x10 / 8 / 5 41x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 41x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 41x51 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 46x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 46x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 46x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 46x56 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 51x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 51x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 51x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 51x56 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 56x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 56x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 56x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 56x56 12

13 13 CONTOUR TEKNISKA FAKTA Egenskaper: Finns i Standard (10cm), Mid (7,5cm), och Short (5cm) cellhöjd Låg vikt: ca 1,3kg Finns i barn och vuxenstorlekar. 2 års garanti. Levereras komplett med överdrag, pump och reparations-kit. Tillverkad av brandsäkert, latexfritt och högkvalites neoprengummi. Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. Standard Mid Short Storlek bxdxh cm Rek. stolstorlek SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 41x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 41x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 41x51 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 46x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 46x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 46x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 46x56 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 51x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 51x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 51x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 51x56 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 56x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 56x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 56x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 56x56 13

14 14 CXR TEKNISKA FAKTA Egenskaper: CXR är byggd för personer som behöver extra skydd och behandling av coxitområdet. Har som standard 2 ventiler med möjlighet att justera 5cm och 10 cm cellerna separat Låg vikt: ca 1,3kg 2 års garanti Finns i barn och vuxenstorlekar Levereras komplett med överdrag, pump och reparations kit. Tillverkad av brandsäkert, latexfritt och högkvalites neoprengummi Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. StorlekBxDxH cm Rek. stolsstorlek CXR x39x10 41x41 CXR x44x10 41x46 CXR x49x10 41x51 CXR x39x10 46x41 CXR x44x10 46x46 CXR x49x10 46x51 CXR x53x10 46x56 CXR x39x10 51x41 CXR x44x10 51x46 CXR x49x10 51x51 CXR x53x10 51x56 CXR x39x10 56x41 CXR x44x10 56x46 CXR x49x10 56x51 CXR x53x10 56x56 14

15 15 SKÖTSEL / REKONDITIONERING Tvätt: DYNAN: Handtvätt: Stäng dynans ventil (er). Använd en tvättlapp eller mjuk borste och ett milt lösningsmedel och ljummet vatten för att handtvätta Star Cushion dynan. Låt dynan lufttorka i ca: 15 minuter. Använd sen en liten handduk för att slutföra torkningen. Maskintvätt: Placera dynan i en tvättpåse och maskintvätta i 10 min på max 60º C. Använd tvättmedel utan blekmedel. Använd inte centrifugering eller torktumlare!! Desinfektera: Desinfektera dynan med lämpligt kemikalie och skölj noga. Hål: Lag eventuella hål med reperationssatsen. ÖVERDRAG: Maskintvätt: Tvätta överdraget i max 60º C och torktumla eller dropptorka. Ej kemtvätt!! Desinfektera: Desinfektera överdraget med lämpligt kemikalie och skölj noga. 15

16 16 GARANTI Två års garanti på dynan Star Cushion ger garanti för er dyna för en period av två år fr.o.m. datum för inköp och för dynans överdrag i trettio dagar fr.o.m. datum för inköp. Garantin gäller material och tillverkningsfel.. Vad som INTE täcks av garantin för dynan och överdraget: 1. Skador som uppkommit genom inkorrekt användning, misskötsel eller punktering av dynan med främmande föremål. 2. Dagligt slitage som uppkommit genom att inte ha följt anvisningarna i denna bruksanvisning. ÅTERVINNING PRODUKT En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall. Klipp bort eventuella metall ventiler, som slängs till metallåtervinning. TILLVERKARE Star Cushion Products, Inc. * Attn.: Star Cushion Registration Department 5 Commerce Drive * Freeburg, IL USA Telephone: * Fax:

17 17 17

18 18 art.nr. BR-STAR rev:

Innehållsförteckning. VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid

Innehållsförteckning. VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid Innehållsförteckning 2.1 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 3.1 Underhåll av din sittdyna 3.2 Att placera dynan rätt 4.1 Att ställa in din dyna 4.2 Att

Läs mer

JAY 3 Dyna. Det bästa har blivit bättre med Fluid och Luft

JAY 3 Dyna. Det bästa har blivit bättre med Fluid och Luft JAY 3 Dyna Det bästa har blivit bättre med Fluid och Luft SUPERIOR CLINICAL SEATING Jay-dynans teknologi Jay Det bästa för sittande och positionering Jay har sedan lång tid tillbaka betraktats som ledande

Läs mer

ROHO nexus SPIRIT Cushion

ROHO nexus SPIRIT Cushion ROHO nexus SPIRIT Cushion Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save

Läs mer

Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890

Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890 Artikelnummer 56-895-A1 Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890 Tryckavlastande madrassystem med alternerande tryck Dynamiskt madrassystem Autoanpassat lågt tryck, kan ställas i statiskt

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

Bruksanvisning för. StarLock sittdynor

Bruksanvisning för. StarLock sittdynor Bruksanvisning för StarLock sittdynor Sittdyna med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna innan du använder produkten och behåll manualen för framtida behov. Om denna manual Denna manual innehåller

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Curera Sittkudde. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006

Bruksanvisning 2010/08. Curera Sittkudde. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006 Bruksanvisning 2010/08 Curera Sittkudde Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 4 Rengöring 5 Övrig information 6 VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 Bruksanvisning 2010/08 Molly Hälskydd Avlastning av häl Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Utprovning och användning 4 Rengöring

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se Introduktion

Läs mer

Svenska. Produktmodel 2011

Svenska. Produktmodel 2011 Produktmodel 2011 Svenska Produktmodel 2011 Svenska INNEHÅLL 1. Syfte med produkten 2. Användningsområde 3. Tekniska data 4. Potentiell risk 5. Monterings beskrivning 6. Underhåll 7. Rutiner vid inspektion

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual

ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual

ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. User: Before using this product, read instructions and save for future reference. s h a p e f i t

Läs mer

ROHO DRY FLOATATION Sittdynor Användarmanual

ROHO DRY FLOATATION Sittdynor Användarmanual LEVERANTÖR: Denna manual måste lämnas till användaren av produkten. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna i manualen innan produkten används och spara den för framtida bruk. ROHO DRY FLOATATION Sittdynor Användarmanual

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning för Sittdynor med luftfyllda celler Standardhög, Mellanhög och låg sittdyna samt hög luftdyna MAX-Immerse och CXR dynor

Bruksanvisning för Sittdynor med luftfyllda celler Standardhög, Mellanhög och låg sittdyna samt hög luftdyna MAX-Immerse och CXR dynor Bruksanvisning för Sittdynor med luftfyllda celler Standardhög, Mellanhög och låg sittdyna samt hög luftdyna MAX-Immerse och CXR dynor Sittdyna med med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning för Sittdyna Galaxy

Bruksanvisning för Sittdyna Galaxy Bruksanvisning för Sittdyna Galaxy Sittdyna med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna innan du använder produkten och behåll manualen för framtida behov. Om denna manual Denna manual innehåller

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1

Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1 Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1 Innehållsförteckning: Säkerhetsföreskrifter Sid 2. Introduktion Sid 2. Användningsområde Sid 3. Funktioner Sid 3. Installation Sid 4. Specialfunktioner

Läs mer

back in a boxtm seat in a boxtm

back in a boxtm seat in a boxtm back in a boxtm seat in a boxtm vensk Användarhandbok 2005 R82 A/. All rights reserved. The R82 logo, Back in a box and eat in a box are registered trademarks of R82 A/. 05.2011 INNEHÅLL äkerhet... 4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning för Sittdyna Stabil-Air

Bruksanvisning för Sittdyna Stabil-Air Bruksanvisning för Sittdyna Stabil-Air Sittdyna med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna innan du använder produkten och behåll manualen för framtida behov. Om denna manual Denna manual innehåller

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08

Bruksanvisning 2010/08 Bruksanvisning 2010/08 Curera Positionering Avser produkterna: Curera Positioneringskudde Curera Positioneringsrulle Curera Ryggkudde Curera Nackkudde Curera Multikudde Curera Stödkil Artikelnummer bruksanvisning:

Läs mer

Dacapo. Invacare. Flexibilitet & komfort

Dacapo. Invacare. Flexibilitet & komfort Flexibilitet & komfort Invacare Dacapo är ett brett sortiment av madrasser designade för att uppfylla kundernas behov inom hemsjukvård och på sjukhus. De är uppbyggda av högelastiskt, miljövänligt skum

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1 Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1 Nima Dynamic Pro + Art nr: PRO+8520020 Materialspecifikation: Stomme (luftceller): Polyuretan, Överdrag: PU belagd polyester, slangar i PVC fri plast.

Läs mer

DYNOR MED ENASTÅENDE LÖSNINGAR

DYNOR MED ENASTÅENDE LÖSNINGAR CUSHIONS DYNOR MED ENASTÅENDE LÖSNINGAR DDKan användas direkt DDMycket bra tryckfördelning DD DDiserande DD egenskaper DDRyggdyna med enkel och stabil montering via kardborre DDRyggdynor inställbara i

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015. Helab sittdynor med tillbehör

PRODUKTKATALOG 2015. Helab sittdynor med tillbehör PRODUKTKATALOG 05 Helab sittdynor med tillbehör Contur Sittdyna Komfortabel och populär sittdyna Contur Sittdyna Contur är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten

Läs mer

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual ROHO AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

SITTDYNOR SORTIMENTSÖVERSIKT

SITTDYNOR SORTIMENTSÖVERSIKT 1. FÖRHÖJANDE DYNOR OCH KILDYNOR Målgrupp: Personer som behöver hjälp vid sittande och uppresning. SITTDYNOR SORTIMENTSÖVERSIKT 2. DYNOR FÖR KORTTIDSSITTANDE mindre tryckfördelande Målgrupp: Personer som

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

RULLSTOLSDYNOR aktuellt sortiment 2010

RULLSTOLSDYNOR aktuellt sortiment 2010 Rullstolsdynor för kort tids användning Dynan är uppbuggd av en kallskumskärna, har plan sittyta med en ingjutning av trögelastiskt skum under sittbenen och svanskotan. Dynan levereras med luftgenomsläppligt

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING. Innehåll:

BRUKSANVISNING. Innehåll: Art.nr. BR301-19, utgåva 1-2001-02-09 BRUKSANVISNING Innehåll: Sid:punkt: 1:1 Exempel på frågeställningar gällande sittställningen 2:1 Viktiga punkter att tänka på vid anpassning 2:2 Prova justeringsmöjligheterna

Läs mer

Bruksanvisning Hygienkudde Twill & Optimal Sense. Artikelnummer bruksanvisning:

Bruksanvisning Hygienkudde Twill & Optimal Sense. Artikelnummer bruksanvisning: Bruksanvisning 2010-12-21 Hygienkudde Twill & Optimal Sense Artikelnummer bruksanvisning: 95-001025 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Rengöring 5 Övrig information 6

Läs mer

Design, flexibilitet och kvalitet

Design, flexibilitet och kvalitet x:panda Design, flexibilitet och kvalitet Om du letar efter ett sittsystem med flexibilitet och hög kvalitet så är x:panda ett självklart val. Den gör det möjligt att ge barnet en bekväm och avslappnad

Läs mer

ETT AKTIVT SITTANDE FÖR PERSONER MED KYFOS

ETT AKTIVT SITTANDE FÖR PERSONER MED KYFOS ETT AKTIVT SITTANDE FÖR PERSONER MED KYFOS - Till brukare med kyfoserad och krum rygg Netti Kyphotic är avsedd för användare som kräver optimal stabilisering av deras spinala krökning. Dynan är utformat

Läs mer

Bruksanvisning. Apollo Topp Artikelnummer bruksanvisning:

Bruksanvisning. Apollo Topp Artikelnummer bruksanvisning: Bruksanvisning Apollo Topp 65 2015-02-02 Artikelnummer bruksanvisning: 570 142 Innehållsförteckning Användningsområde 2 Leveransinnehåll 3 Uppackning och installation 3 Viktigt 3 Teknisk information madrass

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

- Alla delar skall passa perfekt med varandra, tvinga aldrig ihop dem.

- Alla delar skall passa perfekt med varandra, tvinga aldrig ihop dem. Duo Premium VARNING! Läs Noga - Spara alltid manualen för framtida användning. - Får endast användas av vuxen. - Lämna inte ditt barn utan tillsyn i vagnen och låt inte sitt barn leka med vagnen. - Barnet

Läs mer

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper.

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Etac Cross Molift Easy lyftselar Bekväma Cross är en ochmultifunktionell säkra lyftselar kryssrullstol med de bästa förutsätt ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Molift Easy

Läs mer

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read these instructions and save for future reference. shape fitting technology

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

Bruksanvisning 2014-06-16. Liljenberg mjukfibermadrasser Avser produkterna: Liljenbergmadrassen Liljenberg 3-delad madrass

Bruksanvisning 2014-06-16. Liljenberg mjukfibermadrasser Avser produkterna: Liljenbergmadrassen Liljenberg 3-delad madrass Bruksanvisning 2014-06-16 Liljenberg mjukfibermadrasser Avser produkterna: Liljenbergmadrassen Liljenberg 3-delad madrass Artikelnummer bruksanvisning: 95 001312 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Nr. 101OP SAFE OP Operationsmadrass m. COMFOR OP-överdrag. Gul/Rosa SAFEskum.

Nr. 101OP SAFE OP Operationsmadrass m. COMFOR OP-överdrag. Gul/Rosa SAFEskum. Nr. 101OP SAFE OP Operationsmadrass m. COMFOR OP-överdrag. Gul/Rosa SAFEskum. Nr. 101OP.190: 190x50x6 cm Nr. 101OP.95: 95x50x6 cm Nr. 201OP SAFE OP Kombinerad helmadrass för IVA avdelningar med COMFOR

Läs mer

back in a boxtm seat in a boxtm

back in a boxtm seat in a boxtm back in a boxtm seat in a boxtm vensk Användarhandbok 2005 R82 A/. All rights reserved. The R82 logo, Back in a box and eat in a box are registered trademarks of R82 A/. 02.2006 INNEHÅLL äkerhet... 4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända.

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända. - Bruksanvisning Protac MyBaSe Du har valt en kvalitetsprodukt från Protac. Protac garanterar att du har fått en originalprodukt, designad i Danmark och utvecklad tillsammans med yrkeskunniga samarbetspartner.

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING SVENSKA ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten

Läs mer

Easyturn Manual IMB1048 Version

Easyturn Manual IMB1048 Version Easyturn Manual IMB1048 Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 2 Innehållsförteckning Rubrik

Läs mer

Curera Positioneringskuddar

Curera Positioneringskuddar INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 Handbok Curera

Läs mer

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 HANDBOK Positionera

Läs mer

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING ROBER VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄMNE SIDA VIKTIG INFORMATION 3 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 3 BESKRIVNING AV SYSTEMETS DELAR 3-5 INSTALLATION AV MADRASSEN 5 INSTALLATION AV

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

Positioneringskuddar Polykoch

Positioneringskuddar Polykoch Positioneringskuddar Polykoch Mjuka sköna kuddar av hög kvalité framtagna för att avlasta tryck, positionera och stabilisera patienter och brukare både på sjukhus, inom särskilt boende och i hemmet. Polykoch

Läs mer

ROHO MOSAIC sittdyna. Användarhandbok

ROHO MOSAIC sittdyna. Användarhandbok ROHO MOSAIC sittdyna Användarhandbok s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y ROHO MOSAIC sittdyna Användarhandbok LEVERANTÖR: Denna handbok måste ges till användaren av produkten. VÅRDGIVARE: Innan

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

TEMPUR. PRODUKT GUIDE www.tempur.com PRODUKT GUIDE // TEMPUR SVERIGE AB

TEMPUR. PRODUKT GUIDE www.tempur.com PRODUKT GUIDE // TEMPUR SVERIGE AB TEMPUR PRODUKT GUIDE www.tempur.com PRODUKT GUIDE // TEMPUR SVERIGE AB 1 MADRASSER 80 x 200 x 15 cm 90 x 200 x 15 cm 105 x 200 x 15 cm 120 x 200 x 15 cm 140 x 200 x 15 cm 1 Övre skikt 7 cm viskoelastiskt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

Ligger Din patient på bästa sätt?

Ligger Din patient på bästa sätt? ESWELL Tryckavlastade Madrasser och kuddar Ligger Din patient på bästa sätt? Har Du tänkt på vilka skador som kan uppstå om Du inte har placerat patienten på bästa sätt Sk u m Bes k r i v n i n g ESWELLs

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING ROBER VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄMNE SIDA VIKTIG INFORMATION 3 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 3 BESKRIVNING AV SYSTEMETS DELAR 4-5 INSTALLATION AV MADRASSEN 6 INSTALLATION AV

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*)

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Vikpartier med isolerglas 0-0 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Dyna för mindre brukare: Dynan är uppbyggd av en kallskumskärna, har plan sittyta.

Dyna för mindre brukare: Dynan är uppbyggd av en kallskumskärna, har plan sittyta. = efterfrågad stl i upphandlingen Ver 3 Rullstolsdynor för kort tids användning Finns endast i ett antal begränsade bredder och djup. Om storleken inte täcker patientens behov välj en annan typ av dyna.

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden

x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden x:panda nu i 4 storlekar och med flera nya underreden Design, flexibilitet och kvalitet Om du letar efter ett sittsystem med flexibilitet och hög kvalitet så är x:panda ett självklart val. Den gör det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance 2ME LEKSTOL FERRARI Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip är HMN unika bad stol som lever upp till framtiden för dusch / toalettstol

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Spacemaker Ministöd. Bruksanvisning. Spacemakers ministöd är utvecklat för effektiv ståträning och förflyttning både på institution och i hemmiljö.

Spacemaker Ministöd. Bruksanvisning. Spacemakers ministöd är utvecklat för effektiv ståträning och förflyttning både på institution och i hemmiljö. Bruksanvisning Studera denna bruksanvisning noggrant innan ni börjar använda ministödet. Om ni har några frågor rörande användningen eller underhållet av ert nya ministöd och inte hittar svaren i bruksanvisningen

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Ergonomi och komfort för 2000-talets skolmiljöer

Ergonomi och komfort för 2000-talets skolmiljöer Ergonomi och komfort för 2000-talets skolmiljöer MOVE or BE INNOVATIVA SKOLMÖBLER Justerbart fotstöd Opti+ skolbänk är utrustad med ett höjdjusterbart fotstöd som flyttas längs mittstolpen. Det justerbara

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

Vad innebär egentligen ordet Positionering? Vi definierar ordet, och varför. Enkel anatomi för att lokalisera bäckenets position

Vad innebär egentligen ordet Positionering? Vi definierar ordet, och varför. Enkel anatomi för att lokalisera bäckenets position Positionering Vad innebär egentligen ordet Positionering? Vi definierar ordet, och varför. Enkel anatomi för att lokalisera bäckenets position Belastning och stabilitet Definition av positionering Att

Läs mer

Bruksanvisning 2010-12-21. CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madrass. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001070

Bruksanvisning 2010-12-21. CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madrass. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001070 Bruksanvisning 2010-12-21 CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madrass Artikelnummer bruksanvisning: 95-001070 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivning

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. 1 Bruksanvisning för ADAPTOR OCH DRY FLOATATION specialutformade

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

03.12.2013 BRSA0003_3. UT.01. Bruksanvisning

03.12.2013 BRSA0003_3. UT.01. Bruksanvisning SE 03.12.2013 BRSA0003_3. UT.01 Bruksanvisning Bruksanvisning - Symmetrisleep 2 (12) Bruksanvisning - Symmetrisleep Innehållsförteckning Inledning 4 Inledning 4 Användningsområde 4 Korrespondens 4 Att

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer