bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01"

Transkript

1 1 bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev:

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Kontakt 3 Säkerhetsföreskrifter 4 STARLOCK Översikt 5 Påfyllning av luft i dynan 6 Anpassa mängden luft i dynan 6 Anpassa stabiliteten och positioneringen 6 CONTOUR Översikt 8 Påfyllning av luft i dynan 9 Anpassa mängden luft i dynan 9 CXR Översikt 10 Påfyllning av luft i dynan 11 Anpassa mängden luft i dynan 11 Tekniska fakta Skötsel /Rekonditionering 15 Garanti 16 Återvinning 16 Tillverkare 16 2

3 3 INLEDNING Vi gratulerar till ert köp av en Star Cushion. Ni ska snart få uppleva en dyna som kombinerar modern design med överlägsen prestanda och personlig komfort. STARLOCK Starlock dynorna är framtagna för att ge brukaren ett kontinuerligt stöd och en god stabilitet genom den unika Starlock teknologin. Genom att placera er själv på dynans många luftfyllda, sammankopplade celler och justera er till önskad sittposition, och därefter låsa den positionen i sitt läge så har ni nu den ideala sittkomforten anpassad efter era speciella sittbehov. Genom Starlock s patenterade teknologi som kallas lockpockets har anpassat sittande tagits till nya nivåer. Starlock dynor ger överlägsen bäckenstabilitet, sittställning och tryckavlastning. Denna unika, patenterade dyna kan användas med eller utan låsning av de s.k. lockpockets. Nu behöver ni inte längre kompromissa mellan stabilitet och positionering vid terapeutisk användning. CONTOUR / CXR Den terapeutiska utformningen av Star Cushion dynan bygger på beprövad Dynamic Air Flow teknologi som använder fl exibla, sammankopplade luftfyllda celler. När ni sitter på en Star Cushion dyna så böjer sig de olika cellerna i alla olika riktningar och då minimeras kraftigt belastning och friktion.. När ni sätter er på dynan så kommer de mjuka fl exibla luftcellerna formas efter den unika kontur och form på er stuss och förse er med ett lågt tryck mot kontaktytorna så att inte blodfl ödet hindras vilket är nödvändigt för god skötsel av hud och vävnad. Som resultat kommer ni att upptäcka att att er Star Cushion dyna är idealisk för att förebygga och behandla skadad och känslig hud. Vi hoppas ni kommer att god användning för er Star Cushion dyna. Star Cushion Products, Inc. har ett rykte om sig att tillverka dynor av fi naste kvalitet och de bästa medicinska dynsystemen som fi nns att tillgå. Var god och läs noggrant igenom information som bifogas dynan. Vi är övertygade att med korrekt skötsel och användning, kommer er Star Cushion dyna att hjälpa er till ett mer aktivt och ett friskare liv. gratulerar till ert val av en Star dyna KONTAKT Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt kontaktas i första hand den lokala leverantören (Hjälpmedelscentral). För att komma i kontakt med leverantören se info nedan: RvS Eurovema AB Tel: Fax: E-post: Box Huddinge Hemsida: 3

4 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom bruksanvisningen noga innan dynan tas i bruk. Om ni inte klarar av att justera in dynan själv så kontakta kvalifi cerad personal innan ni använder dynan., Lågt tryck: För dåligt pumpade celler kan orsaka dåligt stöd eller för lite tryckavlastning. Brukarens kontaktyta får inte vila mot dynans bottenskikt. Detta kan resultera i ett lokalt förhöjd tryck i kontaktytan.. En längre tids förhöjt tryck kan hindra blodcirkulationen och orsaka skador på huden. Varje läge som reducerar blodcirkulationen i huden ökar risken för uppkomsten av trycksår. Högt tryck: Om cellerna förblir för hårt pumpade under dagligt användande, kommer inte kroppen att sjunka tillräckligt djupt i dynan för att kunna erbjuda maximal tryckavlastning. Inkorrekt låsning/ öppning av Starlock dynans Lockpockets celler kan påverka sittpositionen. Det är viktigt att den blå ventilen, som sitter på slangen vid handpumpen, är i sitt låsta läge efter att man väl har erhållit korrekt sittposition. Det är också viktigt att notera att Starlock kan erbjuda varierande grad av luftfl öde mellan luftcellerna genom att öka eller minska luftvolymen i lockpockets. Ökad luftvolym i lockpockets ger ökat stöd och bålstabilitet. RvS Eurovema föreslår att ni dagligen kontrollerar dynans pumpning för att erhålla maximal komfort och terapeutiska fördelar. 4

5 5 STARLOCK ÖVERSIKT StarLock är vår främsta rullstolsdyna som ger er det bästa i avancerad positionering, icke parallell stabilitet och den högsta nivå av förebyggande och medicinsk behandling av trycksår. StarLock dynan kombinerar vår beprövade luftjusterbara, multicell teknologi med vårt unika patentsökta luftfl ödeskontroll. Detta innovativa system som kallas lockpockets och är placerade på undersidan av dynan. När luft pumpas in i lockpockets med hjälp av bollpumpen, som är fäst i dynan, så blir luftfl ödet mellan cellerna begränsad och dynans stabilitet ökar, tillsammans med att önskad position uppnås. Varje cell blir då effektivt låst i sitt läge. Denna unika cell-lås teknologi gör det möjligt att kunna lösa många komplexa sittproblem på ett effektivt och ekonomiskt sätt. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil 2) luftceller 3) bollpump 4) lockpockets 5) frigöringsknapp - vit 6) låsventil - blå 7) överdrag 8) pump 5

6 STEG 1: (Se bilder på nästa sida) 6 STARLOCK PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera den permanent monterade bollpumpen (1) på dynan. Ni kommer att lägga märke till en vit knapp (2) som används för släppa ut luften och en blå låsventil. Se till att den blå låsventilen (3) är i sitt öppna läge. Ventilen är öppen när vredet är parallellt med slangen. Tryck på den vita knappen i 3-5 sekunder för att säkerställa att all luft töms från lockpockets 2. Lokalisera dynans luftventil (4) på hörnet av dynan och öppna den genom att vrida den yttre delen moturs. 3. Pressa försiktigt på slangen (5) från den gula handpumpen (6) över ventilen (4) 4. Pumpa med handpumpen och fyll dynan med lagom mycket luft eller tills dynan får en lätt böjd form. 5. Tag bort pumpen från ventilen och lås ventilen snabbt genom att vrida den medurs. VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. STEG 2: (Se bilder på nästa sida) ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera den lagom fyllda Starlock dynan i stolen och låt brukaren sätta sig på den i en avslappnad och normal position. Se till att armar och ben vilar korrekt på respektive stöd. 2. Placera er hand mellan dynan och brukarens benigaste kontaktyta. (7) 3. Vrid luftventilen moturs för att öppna och sakta släppa ur luft ur dynan.. Använd fi ngrarna för att avgöra hur långt brukaren är från dynans bottenskikt. Fortsätt att släppa ut luft tills den benigaste delen av brukaren är ca: 2 cm från dynans bottenskikt. Stäng då ventilen genom att vrida den medurs. VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. STEG 3: (Se bilder på nästa sida) ANPASSA STABILITETEN OCH POSITIONERINGEN 1. Positionera brukaren på dynan i önskad position/ hållning. Starlock kan anpassa sig till en mängd olika krav. 2. När brukaren väl sitter rätt, så pumpa på bollpumpen (1) ca: 7 10 gånger. På detta sätt blir alla lockpockets fullt uppumpade och låser den justerad luftvolymen i varje cell och låser brukarens önskade sittposition. 3. Kontrollera brukarens position på dynan och stolen. Om extra justering behövs, tryck på den vita knappen bredvid bollpumpen för att frigöra lockpockets. Upprepa steg 1 och 2. När önskat sittposition för brukaren är uppnådd och låst, vrid den blåa låsventilen till stängt läge (vinkelrätt mot slangen). Detta säkerställer att den önskade sittpositionen bibehålls. 4. Justeringar av luftvolymen i lockpockets tillåter varierande grad av luftfl öde mellan luftcellerna. Fullt uppumpade lockpockets hindrar luftfl ödet mellan cellerna och ger maximal positionering och stabilitet. Lufttomma lockpockets tillåter fullt fl öde av luft mellan cellerna. 5. För att ändra positionering så öppnas den blå låsventilen och släpp ut luften med den vita knappen och upprepa steg 1 till 3. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! 6

7 7 STARLOCK BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 7 undersida av dynan 7

8 8 CONTOUR ÖVERSIKT Standard Contour är vår främsta dyna för att förebygga och behandla trycksår. Flexibla, sammankopplade 10cm luftceller tillåter att man sjunker djupt in i dynan som ger ett konstant lågt tryck över hela sittytan. Dessutom rör och formar sig cellerna efter kontaktytan vilket ger låg friktion, idealiskt för att förebygga och behandla trycksår. Mid Contour med 8 cm cellhöjd rekommenderas för som behöver en cellhöjd som ger en hög nivå av vävnadsskydd och behandling samtidigt som det ska vara lätt att göra förfl yttningar till och från dynan. Short Contour med 5 cm cellhöjd rekommenderas för aktiva personer som kan utföra egna förfl yttningar eller som inte ligger i riskzonen för att utveckla trycksår. Short Contour är också den perfekta dynan för sportentusiaster. Dynan ger en idealisk sittyta för er vardagsstol, sportstol eller annan sportutrustning. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil 2) luftceller 3) överdrag 4) pump

9 STEG 1: (Se bilder) 9 CONTOUR PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera dynans luftventil (1) och öppna den genom att skruva moturs ett varv på den yttre delen av den. 2. Montera gummi slangen (5) från pumpen (6) på den öppna ventilen. Försäkra er om att den sluter ordentligt över ventilen. 3. Med pumpen monterad så pumpa upp ett måttligt tryck. Notera: Måttligt tryck är uppnått när mitten på dynan börjar böja sig. 4. Tag bort pumpen (6) från dynans ventil och stäng ventilen snabbt genom att vrida den medurs. 5. När ventilen är stängd kan inte någon luft sippra ut. Dynan är nu måttligt uppumpad. STEG 2: (Se bilder) CONTOUR ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera nu dynan på stolen med ventilen (1) riktad framåt. Sätt brukaren på dynan och stolen i en avslappnad position. Se till att armar och ben är placerade på ett korrekt och bekvämt sätt 2. Placera nu er hand mellan den måttligt uppblåsta dynan och brukarens skinkor (7) Lokalisera de sittbensknölarna. Ta inte bort handen från den del av sittbensknölarna som tränger djupast ner i dynan 3. Med handen mellan sittbensknölarna och dynan så rör på fi ngrarna och uppskatta avståndet från dynans undersida till sittbensknölarna. Vrid på ventilen moturs för att sakta släppa ut luft ur dynan. Fortsätt släppa ut luft tills avståndet är ungefär 2 cm. Stäng nu ventilen genom att vrida medurs för att stoppa luftfl ödet VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 9 7 undersida av dynan

10 10 CXR ÖVERSIKT CXR dynan är byggd för att minimera trycket på bäcken området genom en kombination av 5 cm celler under bäckenet och 10 cm celler över den resterande ytan på dynan. Utförandet med 2 st ventiler gör det möjligt att justera de olika områdena separat för att uppnå individuell insjunkning och konstant lågt sittryck. 5 cm cellerna tillåter nersjunkning och som också ger extra lindring och skydd under bäcken området.. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil coxit yta 2) påfyllningsventil övrig sittyta 3) luftceller övrig sittyta 4) luftceller coxit yta 5) överdrag 6) pump

11 STEG 1: (Se bilder) 11 CXR PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera dynans luftventiler (1) och (2) öppna dem genom att skruva moturs ett varv på den yttre delen av den. 2. Montera gummi slangen (5) från pumpen (6) på den öppna ventilen. Försäkra er om att den sluter ordentligt över ventilen. 3. Med pumpen monterad så pumpa upp ett måttligt tryck. Pumpa vid båda ventilerna. Notera: Måttligt tryck är uppnått när mitten på dynan börjar böja sig. STEG 2: (Se bilder) CXR ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera nu dynan på stolen med ventilerna (1) och (2) riktade framåt. Sätt brukaren på dynan och stolen i en avslappnad position. Se till att armar och ben är placerade på ett korrekt och bekvämt sätt 2. Placera nu er hand mellan den måttligt uppblåsta dynan och brukarens skinkor (7) Lokalisera de sittbensknölarna. Ta inte bort handen från den del av sittbensknölarna som tränger djupast ner i dynan 3. Med handen mellan sittbensknölarna och dynan så rör på fi ngrarna och uppskatta avståndet från dynans undersida till sittbensknölarna. Vrid på ventilen moturs för att sakta släppa ut luft ur dynan. Fortsätt släppa ut luft tills avståndet är ungefär 2 cm. Stäng nu ventilen genom att vrida medurs för att stoppa luftfl ödet VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 7 undersida av dynan 11

12 12 STARLOCK TEKNISKA FAKTA Egenskaper: Finns i Standard (10cm), Mid (8cm), och Short (5cm) cellhöjd Variabel luftfl ödeskontroll gör dynan mycket användbar för brukare med ett komplicerat sittande. Cell-lås teknologin gör den lätt att anpassa vid asymmetriskt sittande. Cell-lås teknologin gör att du kan isolera enskilda luftceller och anpassa med ingen kontakt ytor. Cell-lås teknologin ger ökat skydd vid eventuell skada på en cell. Endast en cell förlorar luft, inte hela dynan. Möjligheten att isolera luftfl ödet mellan cellerna ger ökad stabilitet och hjälper till vid förfl yttningar och ger bättre kontroll av hållning och bålstabilitet. Bibehåller god hudvård genom att ge en behandlande, lågtrycks och låg friktionsmiljö. Låg vikt: ca 1,3kg Finns i barn och vuxenstorlekar. 2 års garanti. Levereras komplett med överdrag, pump och reparations-kit. Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. art.nr. art.nr. Standard Mid Short Storlek bxdxh cm rek. stolstorlek SL SL SL x39x10 / 8 / 5 41x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 41x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 41x51 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 46x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 46x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 46x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 46x56 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 51x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 51x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 51x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 51x56 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 56x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 56x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 56x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 56x56 12

13 13 CONTOUR TEKNISKA FAKTA Egenskaper: Finns i Standard (10cm), Mid (7,5cm), och Short (5cm) cellhöjd Låg vikt: ca 1,3kg Finns i barn och vuxenstorlekar. 2 års garanti. Levereras komplett med överdrag, pump och reparations-kit. Tillverkad av brandsäkert, latexfritt och högkvalites neoprengummi. Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. Standard Mid Short Storlek bxdxh cm Rek. stolstorlek SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 41x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 41x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 41x51 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 46x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 46x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 46x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 46x56 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 51x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 51x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 51x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 51x56 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 56x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 56x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 56x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 56x56 13

14 14 CXR TEKNISKA FAKTA Egenskaper: CXR är byggd för personer som behöver extra skydd och behandling av coxitområdet. Har som standard 2 ventiler med möjlighet att justera 5cm och 10 cm cellerna separat Låg vikt: ca 1,3kg 2 års garanti Finns i barn och vuxenstorlekar Levereras komplett med överdrag, pump och reparations kit. Tillverkad av brandsäkert, latexfritt och högkvalites neoprengummi Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. StorlekBxDxH cm Rek. stolsstorlek CXR x39x10 41x41 CXR x44x10 41x46 CXR x49x10 41x51 CXR x39x10 46x41 CXR x44x10 46x46 CXR x49x10 46x51 CXR x53x10 46x56 CXR x39x10 51x41 CXR x44x10 51x46 CXR x49x10 51x51 CXR x53x10 51x56 CXR x39x10 56x41 CXR x44x10 56x46 CXR x49x10 56x51 CXR x53x10 56x56 14

15 15 SKÖTSEL / REKONDITIONERING Tvätt: DYNAN: Handtvätt: Stäng dynans ventil (er). Använd en tvättlapp eller mjuk borste och ett milt lösningsmedel och ljummet vatten för att handtvätta Star Cushion dynan. Låt dynan lufttorka i ca: 15 minuter. Använd sen en liten handduk för att slutföra torkningen. Maskintvätt: Placera dynan i en tvättpåse och maskintvätta i 10 min på max 60º C. Använd tvättmedel utan blekmedel. Använd inte centrifugering eller torktumlare!! Desinfektera: Desinfektera dynan med lämpligt kemikalie och skölj noga. Hål: Lag eventuella hål med reperationssatsen. ÖVERDRAG: Maskintvätt: Tvätta överdraget i max 60º C och torktumla eller dropptorka. Ej kemtvätt!! Desinfektera: Desinfektera överdraget med lämpligt kemikalie och skölj noga. 15

16 16 GARANTI Två års garanti på dynan Star Cushion ger garanti för er dyna för en period av två år fr.o.m. datum för inköp och för dynans överdrag i trettio dagar fr.o.m. datum för inköp. Garantin gäller material och tillverkningsfel.. Vad som INTE täcks av garantin för dynan och överdraget: 1. Skador som uppkommit genom inkorrekt användning, misskötsel eller punktering av dynan med främmande föremål. 2. Dagligt slitage som uppkommit genom att inte ha följt anvisningarna i denna bruksanvisning. ÅTERVINNING PRODUKT En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall. Klipp bort eventuella metall ventiler, som slängs till metallåtervinning. TILLVERKARE Star Cushion Products, Inc. * Attn.: Star Cushion Registration Department 5 Commerce Drive * Freeburg, IL USA Telephone: * Fax:

17 17 17

18 18 art.nr. BR-STAR rev:

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Liko Universalsele, mod. 000, 002

Liko Universalsele, mod. 000, 002 Liko Universalsele, mod. 000, 002 Bruksanvisning Svensk 7SV161110-06 Produktbeskrivning Liko Universalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella inställningar

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Handbok till bra sittande. En vägledning genom förskrivningsprocessen

Handbok till bra sittande. En vägledning genom förskrivningsprocessen Handbok till bra sittande En vägledning genom förskrivningsprocessen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Lotte Wemmenborn, leg. sjukgymnast, Rörelsefirman Foto omslag: Sara Appelgren Foto inlaga:

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

PARKER BAD. Bakåtlutande höj- och sänkbart sittbadkar. with people in mind

PARKER BAD. Bakåtlutande höj- och sänkbart sittbadkar. with people in mind PARKER BAD Bakåtlutande höj- och sänkbart sittbadkar with people in mind 2 Parker Bad UPPTÄCK EN SMIDIGARE LÖSNING FÖR ASSISTERAD BADNING Fristående Parker Bath från ArjoHuntleigh är ett unikt bakåtlutande

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Bruksanvisning Svenska 7SV160165-05 Originalsele Nallesele Låg Produktbeskrivning Liko Originalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Produkter för bad och toalett

Produkter för bad och toalett Produkter för bad och toalett Vinnande design i tre decennier Våra produkter har utvecklats i nära samarbete med etablerade designers samt vårdpersonal och användare. Detta har resulterat i en ergonomisk

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

Hjälp för Fot & fotled

Hjälp för Fot & fotled Hjälp för Fot & fotled 1 Hjälp för Fot & fotled mediroyal.se facebook.com/mediroyalnordic mediroyal.se 2 Hjälp för Fot & fotled FOTLEDEN ÄR EN AV DE MEST SKADEUTSATTA LEDERNA I KROPPEN. Även en lättare

Läs mer