bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01"

Transkript

1 1 bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev:

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Kontakt 3 Säkerhetsföreskrifter 4 STARLOCK Översikt 5 Påfyllning av luft i dynan 6 Anpassa mängden luft i dynan 6 Anpassa stabiliteten och positioneringen 6 CONTOUR Översikt 8 Påfyllning av luft i dynan 9 Anpassa mängden luft i dynan 9 CXR Översikt 10 Påfyllning av luft i dynan 11 Anpassa mängden luft i dynan 11 Tekniska fakta Skötsel /Rekonditionering 15 Garanti 16 Återvinning 16 Tillverkare 16 2

3 3 INLEDNING Vi gratulerar till ert köp av en Star Cushion. Ni ska snart få uppleva en dyna som kombinerar modern design med överlägsen prestanda och personlig komfort. STARLOCK Starlock dynorna är framtagna för att ge brukaren ett kontinuerligt stöd och en god stabilitet genom den unika Starlock teknologin. Genom att placera er själv på dynans många luftfyllda, sammankopplade celler och justera er till önskad sittposition, och därefter låsa den positionen i sitt läge så har ni nu den ideala sittkomforten anpassad efter era speciella sittbehov. Genom Starlock s patenterade teknologi som kallas lockpockets har anpassat sittande tagits till nya nivåer. Starlock dynor ger överlägsen bäckenstabilitet, sittställning och tryckavlastning. Denna unika, patenterade dyna kan användas med eller utan låsning av de s.k. lockpockets. Nu behöver ni inte längre kompromissa mellan stabilitet och positionering vid terapeutisk användning. CONTOUR / CXR Den terapeutiska utformningen av Star Cushion dynan bygger på beprövad Dynamic Air Flow teknologi som använder fl exibla, sammankopplade luftfyllda celler. När ni sitter på en Star Cushion dyna så böjer sig de olika cellerna i alla olika riktningar och då minimeras kraftigt belastning och friktion.. När ni sätter er på dynan så kommer de mjuka fl exibla luftcellerna formas efter den unika kontur och form på er stuss och förse er med ett lågt tryck mot kontaktytorna så att inte blodfl ödet hindras vilket är nödvändigt för god skötsel av hud och vävnad. Som resultat kommer ni att upptäcka att att er Star Cushion dyna är idealisk för att förebygga och behandla skadad och känslig hud. Vi hoppas ni kommer att god användning för er Star Cushion dyna. Star Cushion Products, Inc. har ett rykte om sig att tillverka dynor av fi naste kvalitet och de bästa medicinska dynsystemen som fi nns att tillgå. Var god och läs noggrant igenom information som bifogas dynan. Vi är övertygade att med korrekt skötsel och användning, kommer er Star Cushion dyna att hjälpa er till ett mer aktivt och ett friskare liv. gratulerar till ert val av en Star dyna KONTAKT Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt kontaktas i första hand den lokala leverantören (Hjälpmedelscentral). För att komma i kontakt med leverantören se info nedan: RvS Eurovema AB Tel: Fax: E-post: Box Huddinge Hemsida: 3

4 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom bruksanvisningen noga innan dynan tas i bruk. Om ni inte klarar av att justera in dynan själv så kontakta kvalifi cerad personal innan ni använder dynan., Lågt tryck: För dåligt pumpade celler kan orsaka dåligt stöd eller för lite tryckavlastning. Brukarens kontaktyta får inte vila mot dynans bottenskikt. Detta kan resultera i ett lokalt förhöjd tryck i kontaktytan.. En längre tids förhöjt tryck kan hindra blodcirkulationen och orsaka skador på huden. Varje läge som reducerar blodcirkulationen i huden ökar risken för uppkomsten av trycksår. Högt tryck: Om cellerna förblir för hårt pumpade under dagligt användande, kommer inte kroppen att sjunka tillräckligt djupt i dynan för att kunna erbjuda maximal tryckavlastning. Inkorrekt låsning/ öppning av Starlock dynans Lockpockets celler kan påverka sittpositionen. Det är viktigt att den blå ventilen, som sitter på slangen vid handpumpen, är i sitt låsta läge efter att man väl har erhållit korrekt sittposition. Det är också viktigt att notera att Starlock kan erbjuda varierande grad av luftfl öde mellan luftcellerna genom att öka eller minska luftvolymen i lockpockets. Ökad luftvolym i lockpockets ger ökat stöd och bålstabilitet. RvS Eurovema föreslår att ni dagligen kontrollerar dynans pumpning för att erhålla maximal komfort och terapeutiska fördelar. 4

5 5 STARLOCK ÖVERSIKT StarLock är vår främsta rullstolsdyna som ger er det bästa i avancerad positionering, icke parallell stabilitet och den högsta nivå av förebyggande och medicinsk behandling av trycksår. StarLock dynan kombinerar vår beprövade luftjusterbara, multicell teknologi med vårt unika patentsökta luftfl ödeskontroll. Detta innovativa system som kallas lockpockets och är placerade på undersidan av dynan. När luft pumpas in i lockpockets med hjälp av bollpumpen, som är fäst i dynan, så blir luftfl ödet mellan cellerna begränsad och dynans stabilitet ökar, tillsammans med att önskad position uppnås. Varje cell blir då effektivt låst i sitt läge. Denna unika cell-lås teknologi gör det möjligt att kunna lösa många komplexa sittproblem på ett effektivt och ekonomiskt sätt. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil 2) luftceller 3) bollpump 4) lockpockets 5) frigöringsknapp - vit 6) låsventil - blå 7) överdrag 8) pump 5

6 STEG 1: (Se bilder på nästa sida) 6 STARLOCK PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera den permanent monterade bollpumpen (1) på dynan. Ni kommer att lägga märke till en vit knapp (2) som används för släppa ut luften och en blå låsventil. Se till att den blå låsventilen (3) är i sitt öppna läge. Ventilen är öppen när vredet är parallellt med slangen. Tryck på den vita knappen i 3-5 sekunder för att säkerställa att all luft töms från lockpockets 2. Lokalisera dynans luftventil (4) på hörnet av dynan och öppna den genom att vrida den yttre delen moturs. 3. Pressa försiktigt på slangen (5) från den gula handpumpen (6) över ventilen (4) 4. Pumpa med handpumpen och fyll dynan med lagom mycket luft eller tills dynan får en lätt böjd form. 5. Tag bort pumpen från ventilen och lås ventilen snabbt genom att vrida den medurs. VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. STEG 2: (Se bilder på nästa sida) ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera den lagom fyllda Starlock dynan i stolen och låt brukaren sätta sig på den i en avslappnad och normal position. Se till att armar och ben vilar korrekt på respektive stöd. 2. Placera er hand mellan dynan och brukarens benigaste kontaktyta. (7) 3. Vrid luftventilen moturs för att öppna och sakta släppa ur luft ur dynan.. Använd fi ngrarna för att avgöra hur långt brukaren är från dynans bottenskikt. Fortsätt att släppa ut luft tills den benigaste delen av brukaren är ca: 2 cm från dynans bottenskikt. Stäng då ventilen genom att vrida den medurs. VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. STEG 3: (Se bilder på nästa sida) ANPASSA STABILITETEN OCH POSITIONERINGEN 1. Positionera brukaren på dynan i önskad position/ hållning. Starlock kan anpassa sig till en mängd olika krav. 2. När brukaren väl sitter rätt, så pumpa på bollpumpen (1) ca: 7 10 gånger. På detta sätt blir alla lockpockets fullt uppumpade och låser den justerad luftvolymen i varje cell och låser brukarens önskade sittposition. 3. Kontrollera brukarens position på dynan och stolen. Om extra justering behövs, tryck på den vita knappen bredvid bollpumpen för att frigöra lockpockets. Upprepa steg 1 och 2. När önskat sittposition för brukaren är uppnådd och låst, vrid den blåa låsventilen till stängt läge (vinkelrätt mot slangen). Detta säkerställer att den önskade sittpositionen bibehålls. 4. Justeringar av luftvolymen i lockpockets tillåter varierande grad av luftfl öde mellan luftcellerna. Fullt uppumpade lockpockets hindrar luftfl ödet mellan cellerna och ger maximal positionering och stabilitet. Lufttomma lockpockets tillåter fullt fl öde av luft mellan cellerna. 5. För att ändra positionering så öppnas den blå låsventilen och släpp ut luften med den vita knappen och upprepa steg 1 till 3. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! 6

7 7 STARLOCK BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 7 undersida av dynan 7

8 8 CONTOUR ÖVERSIKT Standard Contour är vår främsta dyna för att förebygga och behandla trycksår. Flexibla, sammankopplade 10cm luftceller tillåter att man sjunker djupt in i dynan som ger ett konstant lågt tryck över hela sittytan. Dessutom rör och formar sig cellerna efter kontaktytan vilket ger låg friktion, idealiskt för att förebygga och behandla trycksår. Mid Contour med 8 cm cellhöjd rekommenderas för som behöver en cellhöjd som ger en hög nivå av vävnadsskydd och behandling samtidigt som det ska vara lätt att göra förfl yttningar till och från dynan. Short Contour med 5 cm cellhöjd rekommenderas för aktiva personer som kan utföra egna förfl yttningar eller som inte ligger i riskzonen för att utveckla trycksår. Short Contour är också den perfekta dynan för sportentusiaster. Dynan ger en idealisk sittyta för er vardagsstol, sportstol eller annan sportutrustning. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil 2) luftceller 3) överdrag 4) pump

9 STEG 1: (Se bilder) 9 CONTOUR PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera dynans luftventil (1) och öppna den genom att skruva moturs ett varv på den yttre delen av den. 2. Montera gummi slangen (5) från pumpen (6) på den öppna ventilen. Försäkra er om att den sluter ordentligt över ventilen. 3. Med pumpen monterad så pumpa upp ett måttligt tryck. Notera: Måttligt tryck är uppnått när mitten på dynan börjar böja sig. 4. Tag bort pumpen (6) från dynans ventil och stäng ventilen snabbt genom att vrida den medurs. 5. När ventilen är stängd kan inte någon luft sippra ut. Dynan är nu måttligt uppumpad. STEG 2: (Se bilder) CONTOUR ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera nu dynan på stolen med ventilen (1) riktad framåt. Sätt brukaren på dynan och stolen i en avslappnad position. Se till att armar och ben är placerade på ett korrekt och bekvämt sätt 2. Placera nu er hand mellan den måttligt uppblåsta dynan och brukarens skinkor (7) Lokalisera de sittbensknölarna. Ta inte bort handen från den del av sittbensknölarna som tränger djupast ner i dynan 3. Med handen mellan sittbensknölarna och dynan så rör på fi ngrarna och uppskatta avståndet från dynans undersida till sittbensknölarna. Vrid på ventilen moturs för att sakta släppa ut luft ur dynan. Fortsätt släppa ut luft tills avståndet är ungefär 2 cm. Stäng nu ventilen genom att vrida medurs för att stoppa luftfl ödet VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 9 7 undersida av dynan

10 10 CXR ÖVERSIKT CXR dynan är byggd för att minimera trycket på bäcken området genom en kombination av 5 cm celler under bäckenet och 10 cm celler över den resterande ytan på dynan. Utförandet med 2 st ventiler gör det möjligt att justera de olika områdena separat för att uppnå individuell insjunkning och konstant lågt sittryck. 5 cm cellerna tillåter nersjunkning och som också ger extra lindring och skydd under bäcken området.. ÖVERSIKT 1) påfyllningsventil coxit yta 2) påfyllningsventil övrig sittyta 3) luftceller övrig sittyta 4) luftceller coxit yta 5) överdrag 6) pump

11 STEG 1: (Se bilder) 11 CXR PUMPNING AV DYNAN 1. Lokalisera dynans luftventiler (1) och (2) öppna dem genom att skruva moturs ett varv på den yttre delen av den. 2. Montera gummi slangen (5) från pumpen (6) på den öppna ventilen. Försäkra er om att den sluter ordentligt över ventilen. 3. Med pumpen monterad så pumpa upp ett måttligt tryck. Pumpa vid båda ventilerna. Notera: Måttligt tryck är uppnått när mitten på dynan börjar böja sig. STEG 2: (Se bilder) CXR ANPASSA MÄNGDEN LUFT I DYNAN 1. Placera nu dynan på stolen med ventilerna (1) och (2) riktade framåt. Sätt brukaren på dynan och stolen i en avslappnad position. Se till att armar och ben är placerade på ett korrekt och bekvämt sätt 2. Placera nu er hand mellan den måttligt uppblåsta dynan och brukarens skinkor (7) Lokalisera de sittbensknölarna. Ta inte bort handen från den del av sittbensknölarna som tränger djupast ner i dynan 3. Med handen mellan sittbensknölarna och dynan så rör på fi ngrarna och uppskatta avståndet från dynans undersida till sittbensknölarna. Vrid på ventilen moturs för att sakta släppa ut luft ur dynan. Fortsätt släppa ut luft tills avståndet är ungefär 2 cm. Stäng nu ventilen genom att vrida medurs för att stoppa luftfl ödet VIKTIGT: DRAG INTE ÅT VENTILEN FÖR HÅRT. ER DYNA ÄR NU FÄRDIG ATT ANVÄNDAS! BILDER Känn efter med handen mellan sittbenknölarna och dynans botten för att uppskatta avståndet till ca: 2cm. 7 undersida av dynan 11

12 12 STARLOCK TEKNISKA FAKTA Egenskaper: Finns i Standard (10cm), Mid (8cm), och Short (5cm) cellhöjd Variabel luftfl ödeskontroll gör dynan mycket användbar för brukare med ett komplicerat sittande. Cell-lås teknologin gör den lätt att anpassa vid asymmetriskt sittande. Cell-lås teknologin gör att du kan isolera enskilda luftceller och anpassa med ingen kontakt ytor. Cell-lås teknologin ger ökat skydd vid eventuell skada på en cell. Endast en cell förlorar luft, inte hela dynan. Möjligheten att isolera luftfl ödet mellan cellerna ger ökad stabilitet och hjälper till vid förfl yttningar och ger bättre kontroll av hållning och bålstabilitet. Bibehåller god hudvård genom att ge en behandlande, lågtrycks och låg friktionsmiljö. Låg vikt: ca 1,3kg Finns i barn och vuxenstorlekar. 2 års garanti. Levereras komplett med överdrag, pump och reparations-kit. Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. art.nr. art.nr. Standard Mid Short Storlek bxdxh cm rek. stolstorlek SL SL SL x39x10 / 8 / 5 41x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 41x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 41x51 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 46x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 46x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 46x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 46x56 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 51x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 51x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 51x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 51x56 SL SL SL x39x10 / 8 / 5 56x41 SL SL SL x44x10 / 8 / 5 56x46 SL SL SL x49x10 / 8 / 5 56x51 SL SL SL x53x10 / 8 / 5 56x56 12

13 13 CONTOUR TEKNISKA FAKTA Egenskaper: Finns i Standard (10cm), Mid (7,5cm), och Short (5cm) cellhöjd Låg vikt: ca 1,3kg Finns i barn och vuxenstorlekar. 2 års garanti. Levereras komplett med överdrag, pump och reparations-kit. Tillverkad av brandsäkert, latexfritt och högkvalites neoprengummi. Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. Standard Mid Short Storlek bxdxh cm Rek. stolstorlek SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 41x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 41x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 41x51 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 46x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 46x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 46x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 46x56 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 51x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 51x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 51x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 51x56 SC MC SCS x39x10 / 8 / 5 56x41 SC MC SCS x44x10 / 8 / 5 56x46 SC MC SCS x49x10 / 8 / 5 56x51 SC MC SCS x53x10 / 8 / 5 56x56 13

14 14 CXR TEKNISKA FAKTA Egenskaper: CXR är byggd för personer som behöver extra skydd och behandling av coxitområdet. Har som standard 2 ventiler med möjlighet att justera 5cm och 10 cm cellerna separat Låg vikt: ca 1,3kg 2 års garanti Finns i barn och vuxenstorlekar Levereras komplett med överdrag, pump och reparations kit. Tillverkad av brandsäkert, latexfritt och högkvalites neoprengummi Dyna: Flamsäker neoprengummi Överdrag: Toppen & sidor: 90% Polypropylen/10% Lycra och Rip Stop Nylon Icke-absorberande material vilket hjälper fukt att avdunsta Botten: Vävt polyester material överdragen med en speciell polyvinyl blandning. Behandlad med antimicrobial för att förhindra dör orsakad av bakteriell tillväxt eller mögel. Även fl amsäker och klarat test Överdraget är avtagbart och finns i olika varianter. T.ex. inkontinesskyddat. Brukarvikt: Från 15 till 225 kg Storleks tabell art.nr. StorlekBxDxH cm Rek. stolsstorlek CXR x39x10 41x41 CXR x44x10 41x46 CXR x49x10 41x51 CXR x39x10 46x41 CXR x44x10 46x46 CXR x49x10 46x51 CXR x53x10 46x56 CXR x39x10 51x41 CXR x44x10 51x46 CXR x49x10 51x51 CXR x53x10 51x56 CXR x39x10 56x41 CXR x44x10 56x46 CXR x49x10 56x51 CXR x53x10 56x56 14

15 15 SKÖTSEL / REKONDITIONERING Tvätt: DYNAN: Handtvätt: Stäng dynans ventil (er). Använd en tvättlapp eller mjuk borste och ett milt lösningsmedel och ljummet vatten för att handtvätta Star Cushion dynan. Låt dynan lufttorka i ca: 15 minuter. Använd sen en liten handduk för att slutföra torkningen. Maskintvätt: Placera dynan i en tvättpåse och maskintvätta i 10 min på max 60º C. Använd tvättmedel utan blekmedel. Använd inte centrifugering eller torktumlare!! Desinfektera: Desinfektera dynan med lämpligt kemikalie och skölj noga. Hål: Lag eventuella hål med reperationssatsen. ÖVERDRAG: Maskintvätt: Tvätta överdraget i max 60º C och torktumla eller dropptorka. Ej kemtvätt!! Desinfektera: Desinfektera överdraget med lämpligt kemikalie och skölj noga. 15

16 16 GARANTI Två års garanti på dynan Star Cushion ger garanti för er dyna för en period av två år fr.o.m. datum för inköp och för dynans överdrag i trettio dagar fr.o.m. datum för inköp. Garantin gäller material och tillverkningsfel.. Vad som INTE täcks av garantin för dynan och överdraget: 1. Skador som uppkommit genom inkorrekt användning, misskötsel eller punktering av dynan med främmande föremål. 2. Dagligt slitage som uppkommit genom att inte ha följt anvisningarna i denna bruksanvisning. ÅTERVINNING PRODUKT En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall. Klipp bort eventuella metall ventiler, som slängs till metallåtervinning. TILLVERKARE Star Cushion Products, Inc. * Attn.: Star Cushion Registration Department 5 Commerce Drive * Freeburg, IL USA Telephone: * Fax:

17 17 17

18 18 art.nr. BR-STAR rev:

ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual

ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. User: Before using this product, read instructions and save for future reference. s h a p e f i t

Läs mer

ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual

ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

SITTDYNOR SORTIMENTSÖVERSIKT

SITTDYNOR SORTIMENTSÖVERSIKT 1. FÖRHÖJANDE DYNOR OCH KILDYNOR Målgrupp: Personer som behöver hjälp vid sittande och uppresning. SITTDYNOR SORTIMENTSÖVERSIKT 2. DYNOR FÖR KORTTIDSSITTANDE mindre tryckfördelande Målgrupp: Personer som

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual ROHO AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända.

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända. - Bruksanvisning Protac MyBaSe Du har valt en kvalitetsprodukt från Protac. Protac garanterar att du har fått en originalprodukt, designad i Danmark och utvecklad tillsammans med yrkeskunniga samarbetspartner.

Läs mer

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper.

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Etac Cross Molift Easy lyftselar Bekväma Cross är en ochmultifunktionell säkra lyftselar kryssrullstol med de bästa förutsätt ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Molift Easy

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. 1 Bruksanvisning för ADAPTOR OCH DRY FLOATATION specialutformade

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

DEN LILLA SÖMNBOKEN OM KONSTEN ATT VAKNA RIKTIGT UTVILAD

DEN LILLA SÖMNBOKEN OM KONSTEN ATT VAKNA RIKTIGT UTVILAD DEN LILLA SÖMNBOKEN OM KONSTEN ATT VAKNA RIKTIGT UTVILAD BRA SÖMN ÄR NÄSTAN ALLT Sömn är en avgörande faktor för att vi skall kunna leva maximalt och njuta av livet. Det är därför vi på Jensen ägnat nästan

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen

Positionera med Curera Kuddar som ger stöd i alla lägen INNEHÅLL: Rygg och andningsfrämjande läge... 3... 4 Halvsidesläge... 5 Avlastning nacke och arm... 6 Viloläge, Hemiplegi... 7 Avlastning sacrum, knän och hälar... 8 Molly Hälskydd... 10 HANDBOK Positionera

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

nexus SPIRIT cushion shape fitting technology Operations Manual

nexus SPIRIT cushion shape fitting technology Operations Manual nexus SPIRIT cushion Operations Manual shape fitting technology nexus SPIRIT Cushion User Manual Cojín nexus SPIRIT Manual del usuario Coussin nexus SPIRIT Manuel de l'utilisateur nexus SPIRIT KISSEN BENUTZERHANDBUCH

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Ergonomi och komfort för 2000-talets skolmiljöer

Ergonomi och komfort för 2000-talets skolmiljöer Ergonomi och komfort för 2000-talets skolmiljöer MOVE or BE INNOVATIVA SKOLMÖBLER Justerbart fotstöd Opti+ skolbänk är utrustad med ett höjdjusterbart fotstöd som flyttas längs mittstolpen. Det justerbara

Läs mer

ÅTERANVÄNDNINGS OCH SERVICEMANUAL

ÅTERANVÄNDNINGS OCH SERVICEMANUAL ÅTERANVÄNDNINGS OCH SERVICEMANUAL - Rekonditionering, tvätt, service och rengöring 0214/2 Återanvändnings och servicemanual Rekonditionering, tvätt, service och rengöring FRAMTIDEN HANDLAR OM ATT TA HAND

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Lösningar för infektionskontroll TM

Lösningar för infektionskontroll TM Lösningar för infektionskontroll TM Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel underlättar infektionskontroll Handicares sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar Introduktion Denna checklista är ett hjälpmedel för att kunna göra de basinställningar och anpassningar som behövs för brukaren av en komfortrullstol. Det finns flertalet tillbehör tillgängliga för denna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

keeps you going Användarmanual Rollz Motion

keeps you going Användarmanual Rollz Motion keeps you going Användarmanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Hjälpmedelsteknik Sverige AB Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående information. Hjälpmedelsteknik

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Produktinformation från Etac

Produktinformation från Etac Produktinformation från Etac Juli September 2014 Innehåll Manuella rullstolar 3 Utgående produkt - 3 Junior 4 5 Bord svängbart till x:panda 4 Nytt bord till ståstöd 4 Adapter x:panda på Stingray 5 Nytt

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bruksanvisning. PreVento Castor 303 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 570 278

Bruksanvisning. PreVento Castor 303 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 570 278 Bruksanvisning PreVento Castor 303 2014-11-21 Artikelnummer bruksanvisning: 570 278 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 3 Installation och användarinstruktioner

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor Praktiska råd och instruktiva bilder Att positionera För en sängliggande patient är det viktigt att regelbundet ändra ställning. Klarar patienten inte

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Träning. Bollar Redskap Övrigt. DHS Hjälpmedelsbutik Telefon: 042-17 72 73 Reservation för prisändringar och ändring av design eller konstruktion.

Träning. Bollar Redskap Övrigt. DHS Hjälpmedelsbutik Telefon: 042-17 72 73 Reservation för prisändringar och ändring av design eller konstruktion. Träning Bollar Redskap Övrigt Bollar Knådbollen Artikelnummer: S309 Pris: 25 kr Skummet i knådbollen är "trögare" än vanligt skum och mycket "följsamt". Motståndet är mindre än i de vanliga skumbollarna.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 020-36 87 00 / SHOP ONLINE TOUPEMABELGAL.SE

SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 020-36 87 00 / SHOP ONLINE TOUPEMABELGAL.SE SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 ÄKTA HÅR SID 4-5 CYBERHAIR SID 6-7 VITAL HAIR SID 8 SYNTETFIBER Vi gratulerar till ditt val av denna kvalitetsprodukt från Toupéma Belgal. Ditt

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems www.kortsystem.se i Information Kortsystem har levererat märksystem till lager- och

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

TRYCKFRIHET. Stimulite bikakematerial

TRYCKFRIHET. Stimulite bikakematerial TRYCKFRIHET Stimulite bikakematerial Stimulite... Den intelligenta lösningen 100 kg person sittande på en skum dyna 100 kg person sittande på en Stimulite dyna Elegant och modernt, Supracor s revolutionerande

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Manual FUJI Cyber Relax

Manual FUJI Cyber Relax 0 Manual FUJI Cyber Relax Helkroppsmassage Hela kroppen masseras i etapper under totalt 15 minuter. Ryggen masseras med en mekanisk 3D teknik plus luftkuddar som pressar på sidorna vilket ger en behaglig

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Produktbeskrivning och prestanda 5 Uppackning

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Bruksanvisning Innehåll Meddelande från doktor Michael Ho Vem kan använda produkten? 2 3 Olika funktioner För perfekt stöd och komfort För perfekt ryggmassage För perfekt

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak TECKENFÖRKLARING Luft, fuktighet Radon Ventilation Certifi kat INSTRUMENTBRÄDA Telefon Fax +39 0422 203 +39 0422 00234 UTLÄNDKST KOMMERSIELLT

Läs mer

Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen.

Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen. 44 SÄNGKLÄDER Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen. En god sömn gör livet så mycket lättare.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer