ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual"

Transkript

1 ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y

2

3 ROHO MOSAIC sittdyna Användarhandbok LEVERANTÖR: Denna handbok måste ges till användaren av produkten. VÅRDGIVARE: Innan du använder produkten, läs instruktionerna och spara för framtida behov. Innehåll Varningar och försiktighetsåtgärder 66 Avsedd användning 67 Deldetalj 67 Produktspecifikationer Dynans placering och justering Placering av överdrag 70 Felsökning 70 Rengöring och desinficering Kassering 72 Kontaktinformation och returregler 72 Begränsad garanti 73 ROHO, Inc. har en policy av ständiga produktförbättringar och förbehåller sig rätten att ändra detta dokument. Den aktuella versionen av det här dokumentet finns på Tillverkad av ROHO, Inc. 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois USA.: Fax e-post: Utanför USA.: Fax e-post: 2006, 2013 ROHO, Inc. Följande är varumärken och registrerade varumärken från ROHO, Inc.: ROHO, MOSAIC och shape fitting technology. Produkterna i denna handbok kan omfattas av ett eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare detaljer se 65

4 Varningar Hud/mjukdelar uppdelning kan inträffa på grund av ett antal faktorer, som kan variera från enskilda. Kontrollera huden dagligen. Rodnad, tryckskador, eller mörkare områden (jämfört med normal hud) kan indikera början av mjuk vävnadsnedbrytning som måste åtgärdas. Om missfärgningen inte försvinner inom 30 minuter efter upptäckt, rådfråga omedelbart professionell sjukvårdspersonal. Kontrollera luftmängden ofta, minst en gång om dagen! ANVÄND INTE att ha för lite luft eller för mycket luft eftersom dynans fördelar kommer att minska eller försvinna, vilket resulterar i en ökad risk för skador på hud- och andra mjukdelar. Om produkten inte verkar hålla lufttrycket, se TROUBLESHOOTING (FELSÖKNING). Om produkten fortfarande inte håller kvar luften, kontakta omedelbart din kliniska vårdgivare, distributör eller ROHO, Inc. ANVÄND INTE produkten på, eller i kombination med andra produkter eller material, om inte annat anges i den här handboken. Annars kan det leda till att patienten sitter instabilt. Om din dyna känns instabil, se FELSÖKNING eller kontakta en läkare för korrekt användning. PLACERA INTE NÅGRA hinder (med undantag för ett ROHO-överdrag) mellan personen och dynan. Annars minskar dynans effektivitet. Konsultera din läkare för korrekt användning. Dynan och överdraget måste ha rätt storlek. Om de INTE har det, minskar kuddens fördelar eller elimineras helt, vilket ökar risken för skador på hud eller annan mjukdelsvävnad. Se felsökning eller rådgör med en läkare. ANVÄND INTE dynan som en flythjälpmedel i vatten (t.ex. för livräddning). Den kommer INTE att stödja dig i vatten. Försiktighetsåtgärder Håll dynan borta från vassa föremål. UTSÄTT INTE dynan på hög värme, öppen flamma eller het aska. Förändringar i höjd kan kräva justering av sittdynan. En dyna som har varit i temperatur < 0 ºC / 32 F kan ha vara något styva. Se felsökning. ANVÄND INTE ventilen som ett handtag för att bära eller för att dra dynan. Användning av pump, överdrag, eller reparationsutrustning, andra än de som levereras av ROHO, Inc., kan upphäva garantin. Långvarig exponering för ozon kan försämra några av de material som används i denna produkt, och påverka produktens prestanda, och göra garantin ogiltig. 66

5 Avsedd användning ROHO MOSAIC sittdyna (MOSAIC) är en justerbar, luftfylld, segmenterad dyna för rullstol och avsedd att avlastabrukarens sittande ochatt ge skydd av hud/mjukdelar. Dynan har en brukarviktgräns på 113 kg. (250 lbs), och dynan måste vara rätt dimensionerad för brukaren. ROHO, Inc. rekommenderar att en vårdgivare, t.ex. en läkare eller arbetsterapeut eller sjukgymnast med erfarenhet av sittplatser och positionering, konsulteras för att avgöra om MOSAIC är lämplig för personens särskilda sittbehov. Om du använder en rullstol med en sits som inte ger en fast stöd, rekommenderar ROHO, Inc. användning av ROHO Planar Solid säte, eller en fast sittplattform, i samverkan med din rullstolsdyna för bästa positioneringsresultat. Delar Dynceller Överdrag Lufttryck Product Registration Card Användarhandbok Reparationssats Produktspecifikationer Materials: Dyna: Flamhämmande PVC-film (innehåller inte DEHP). Ventilen: nickelpläterad mässing. Standardöverdrag: Tvåvägs stretchbar top, mellanstycke tygsidor med ett blixtlås och glidfri botten med hake och ögla för att säkra kudden i stolen. Se skötseletiketten som bifogas. Starka överdrag: Tvåvägs stretchbar top, mellanstycke tygsidor med ett blixtlås och glidfri botten med hake och ögla för att säkra kudden i stolen. Se skötseletiketten som bifogas. 67 Handpump Registreringskort För att beställa reservdelar från U.S.A., kontakta ROHO Customer Care Department, ring din produktleverantör, eller besök ROHO Store Utanför U.S.A., kontakta ditt lands ROHO distributör.

6 Storlek (alla mått är ungefärliga) Kudde* Bredd Längd Vikt MOSAIC1616C 40,5 cm (16 in) 40,5 cm (16 in) 0,75 lbs. (0,3 kg) MOSAIC1616HD MOSAIC1816C MOSAIC1816HD MOSAIC1818C MOSAIC1818HD 45,5 cm (18 in) 40,5 cm (16 in) 0,75 lbs. (0,4 kg) 45,5 cm (18 in) 45,5 cm (18 in) 1,0 lbs. (0,4 kg) Cellhöjd: 7,0 cm (2,75 in) *C = Standard överdrag HD = Starka överdrag Dynans placering och justering 1 1. Skjut handpumpens munstycke över ventilen. Öppna ventilen (vrid moturs). 2. Fyll dynan tills den börjar böja sig. 3. Stäng ventilen (vrid medurs) och ta bort pumpen

7 Dynans placering och justering 4. Placera dynan inuti överdraget. (Se COVER PLACEMENT (PLACERING AV ÖVERDRAG) 5. Placera dynan på rullstolen med luftcellerna uppåt. Personen bör sitta i rullstolen i sin normala sittställning. Kontrollera att dynan är centrerad under personen. Ventilen bör vara riktad framåt, på vänster sida om personen Dynan är mest effektiv när det är 1,5 cm till 2,5 cm (1/2 in. till 1 in.) luft mellan personens lägsta beniga framträdande och anliggningsytan. Öppna ventilen Justera lufttrycket. (a) för in handen mellan dynan och de enskilda. Lyft 6a personens ben och känn efter lägsta beniga framträdande. Sänk benen till sittande position. 1,5 cm - 2,5 cm (1/2 in. - 1 in.) (b) Medan du håller handen under individens lägsta beniga framträdande, öppna ventilen (vrid moturs). Släpp ur luft tills du knappt kan flytta dina fingerspetsar. 6b 7. Stäng ventilen (vrid moturs). 7 69

8 Placering av överdrag Svenska Om övertäckt, skall dynan ligga platt på stolen (material som inte glider på undersidan). 1. Öppna överdraget. 2. Sätt i sittdynan. Standardöverdrag: Dynans hörn skall synas genom öppningarna i överdraget. Dra ut ventilen ur öppningen. Starka överdrag: Ventilen ska peka mot dragkedjan. 3. Stäng dragkedjan. Obs! Ett överdrag är inte nödvändigt. Men, ett överdrag medföljer varje MOSAIC till hjälp vid överflyttningar och för att förhindra att dynans celler sticker ut över rullstolens sits. Överdragets glidfria botten hjälper till att hålla fast kudden i stolen. Felsökning Håller inte luft: Blås upp sittdynan. Kontrollera att ventilen är fullständigt stängd (vrid medurs). Leta efter hål. Om stora hål eller läckage, se den begränsade garantin. Om mycket små hål eller inga hål är synliga, följ anvisningarna i reparationssatsen som medföljer din produkt. Obekväm/instabil: Bekräfta att: Dynan inte är för hårt pumpad (Se ADJUSTMENT (JUSTERING)) cellerna och överdragets ovansida är vända uppåt. dynan är centrerad under personen. dynan är rätt dimensionerad för personen och rullstolen. Låt personen sitta på dynan i minst en timme, så att de kan anpassa sig till strukturytan och luftens inströmning i cellerna. Dynan glider på rullstol: Kontrollera att den glidfria botten av överdraget är vänt nedåt. Se riktnings etiketter på dynan och locket. Dynan är stel: Låt dynan värmas till rumstemperatur. Öppna hörnventilen. Rulla ihop dynan och rulla ut den tills dynan är mjuk och smidig igen. Upprepa instruktionerna CUSHION PLACEMENT AND ADJUSTMENT (DYNANS PLACERING OCH INSTÄLLNING) före användning. 70

9 Rengöring och desinficering Rengöring och desinficering är två separata processer. Rengöring måste ske före desinfektion. Obs! Före användning av en annan person, rengör, desinficera och kontrollera att produkten fungerar. VARNING: Om du använder blekmedel, följ säkerhetsanvisningarna på blekmedelsbehållaren. ANVÄND INTE: slipmedel, såsom stålull eller skursvampar. rengöringsmedel som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel som aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kemtvättsvätskor eller borttagningsmedel för självhäftande etiketter. använd inte frätande, tvätt- och rengöringsmedel för diskmaskin. låt inte vatten eller rengöringslösning tränga in i produkten. utsätt inte produkten för rengöringsmetoder med ozongas eller ultraviolett ljus. Skötsel av överdrag: Före rengöring och desinfektion, ta bort fästkrokar från undersidan av överdraget. Tvätta med liknande färger. Rengöring av överdrag: Tag bort överdraget. Maskintvätta i varmt vatten (40 C) med ett milt rengöringsmedel och mjuk centrifugering, eller handtvätt med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Mild torktumling. 40C 40C Desinficering av överdrag: Handtvätt i ljummet vatten + 1 del flytande blekmedel per 9 delar vatten. Skölj noggrant. Eller tvätta i varmt vatten (60 C). Mild torktumling. 40C + 1:9 60C Rengöring av dynan: Ta bort överdraget och stäng ventilen. Handtvätt i varmt (40 C) vatten. Använd mild flytande handtvål, flytande handdiskmedeleller tvättmedel som används för allmän rengöring. Använd en mjuk, plast borste, svamp eller trasa för att försiktigt borsta alla dynans ytor. Skölj med rent vatten. Lufttorka. Maskintvätta INTE. Får ej utsättas för direkt solljus. Desinficering av dynan: Handtvätta i ljummet vatten + 1 del flytande blekmedel per 9 delar vatten. Använd INTE autoklav. 71

10 Rengöring och desinficering Sterilicering av dynan: Följ rengöring och desinficerings anvisningar. ROHO produkter är inte paketerade i sterilt skick, inte heller är de avsedda eller måste steriliseras före användning. Höga temperaturer påskyndar åldrandet och kan orsaka skador på produkten. Om institutionella regler kräver sterilisering, öppna ventilen och använd lägsta möjliga temperatur under kortast möjliga tid. Gassterilisering är att föredra framför ångautoklav, men ingen av dem rekommenderas. I någon process med tryck, se till att alla ventiler är öppna för att undvika att skada produkten. ROHO Inc starkt missgynnar steriliseringsmetoder med temperaturer högre än 71 C (160 F) för PVC-produkter. Kassering Om de används och kasseras på rätt sätt, har denna produkts delar inga kända miljörisker. Kassera produkten och/eller komponenter i enlighet med tillämpliga lokala bestämmelser. BRÄNN INTE. Kontaktinformation I USA: ROHO Warranty Service and Customer Care: Telefon: Fax: Garantiservice: Kundtjänst: Obs! Vid returer, skicka till: ROHO, Inc South 74th Street Belleville, IL Utanför USA.: ROHO International: Telefon: Fax: Eller besök för en lista med ROHO Internationella distributörer. Returregler Alla produkter som returneras måste vara nya och oanvända, kräva förhandstillstånd från ROHO, Inc., och är föremål för en avgift. Innan du returnerar produkten: I USA, kontakta Warranty Service Department; utanför USA., kontakta din lands ROHO distributör. 72

11 Begränsad garanti Vad täcks? ROHO, Inc. täcker eventuella defekter i material eller utförande av produkten. Hur länge? 12 månader från det datum då produkten köpts, med undantag av överdraget, som har en 6-månaders begränsad garanti. Vad täcks inte? En produkt som har blivit missbrukad, skadad av en olycka eller skadats från naturkatastrof, t ex översvämning, tornado, jordbävning, brand. Eventuella utbyten av medföljande tillbehör eller modifiering av produkten medför att garantin upphör att gälla. Vad kunden måste göra: Inom USA, måste kunden kontakta ROHO, Inc. Garanti Service avdelning. Obs! Alla varor som skickas till ROHO, Inc. utan föregående tillstånd kommer inte att returneras till kunden. Utanför U.S.A., kontakta ditt lands ROHO distributör. Frågor? Se kontaktinformation. Ansvarsfriskrivning. Alla underförstådda garantier, inklusive SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL begränsade till samma period av produkttyper refererade ovan i hur länge? och varje åtgärd för brott mot dessa garantier eller garantier häri måste inledas inom denna tid. ROHO, Inc. ansvarar inte för eventuella indirekta skador eller följdskador med avseende på ekonomisk skada på egendom till följd av ett brott mot uttryckliga eller underförstådda garantier eller på annat sätt. Dina rättigheter och effekten av denna garanti på dem. Denna garanti begränsar varaktigheten för alla underförstådda garantier enligt ovan och begränsar eller utesluter återkrav för oavsiktliga skador eller följdskador. Vissa länder tillåter inte begränsningar för hur länge underförstådda garantier kommer att pågå och vissa lagar tillåter inte uteslutning eller begränsning av indirekta skador eller följdskador, så att dessa bestämmelser i så fall inte gäller dig. Medan den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som kan variera från olika länders lagar. 73

12

13

14 Mailing/Shipping Address: 1501 South 74th Street, Belleville, IL USA Administrative Offices: 100 N. Florida Avenue, Belleville, IL USA U.S.: Fax Outside the U.S.: Fax A PRODUCT SUPPORTED BY: ITEM# LITG00538, Qty: Revision: 12/2/13 Print Date:

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01

bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01 1 bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Kontakt 3 Säkerhetsföreskrifter 4 STARLOCK Översikt 5 Påfyllning av luft i dynan 6

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive

2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive 2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. -systemet Bruksanvisning Varning: Enligt federal lagstiftning (USA) får denna anordningen

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

T-801B.NORD MANUAL. Svenska

T-801B.NORD MANUAL. Svenska T-801B.NORD MANUAL Svenska Innehållsförteckning Viktig säkerhetsinformation 3 Windows Home-knappen 9 Produktöversikt 4 Starta och stänga program 10 Instruktioner för användning 6 Huvudmenyn 11 Förpackningens

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -

VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Artikelnummer 128702 (Sweden) OM/SM-TDB/7(CE) INTERNATIONELL MODELL: TDB/7 (CE) Gryta med ångmantel Självständig

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654 Scan Station Pro 550 Användarhandbok A-61698_sv 7J3654 Säkerhet Placera Kodak Scan Station Pro 550 på ett jämnt underlag som tål en tyngd på 13,6 kg. Tänk på att det ska finnas ett eluttag inom 1,52 meter

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer