BIRSTA 2P ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION. Dok. Nr.: A Rev. D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIRSTA 2P ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION. Dok. Nr.: A Rev. D"

Transkript

1 BIRSTA 2P ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Dok. Nr.: A Rev. D

2 2 Arbetsbeskrivning Skriven av: Fredrik Sangö Dok. nr.: A Inledning / data: Birsta 2P är fullskaletestat enligt EN 37-2 (TB och TB32) och CE-märkt enligt EN 37-5: a:2008 för kapacitetsklass N2 (No CPD SC064-0). Birsta 2P är testat med c-c 3 meter vilket gav en arbetsbredd på.2 meter. Testad längd var 78 meter + 2 x 2 meter förankring totalt ~ 02 meter. Montagearbetet kan indelas i nedanstående 0 punkter vilka kommer att behandlas i arbetsbeskrivningen var för sig i nedanstående ordning. ) Planering 2) Lossning av material 3) Egenkontroll 4) Säkerhet 5) Etablering 6) Montage 7) Lagning av zinkskador 8) Avetablering 9) Reparationer 0) Underhåll I kap. presenteras övrig information (ritningar, CE-certifikat och DoP) för Birsta 2P. Allmänna råd för hur Birsta 2P skall användas finns presenterat i kap 2 till 8. Rev. nr. Datum Signatur Anledning för revision D Jan Milke C Åke Larsson Införda kommentarer B Utkast 2 För kommentarer A Fredrik Sangö Godkänd av Birstaverken Birstaverken AB - Birstavägen 0 - S Sundsbruk - Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

3 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 3 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING Innehåll PLANERING LOSSNING AV MATERIAL EGENKONTROLL SÄKERHET ETABLERING MONTAGE LAGNING AV ZINKSKADOR AVETABLERING REPARATION UNDERHÅLL... 7 ÖVRIG INFORMATION BIRSTA 2P Ritning ( ) CE Certifikat Prestandadeklaration / Declaration of Preformance (DoP) RÅD Placering Arbetsbredd som funktion av hastigheten Minsta räckeslängd Förankring Mellanförankring Övergångar Kopplingselement Tillsatser MONTAGE Kompetens Avvikande c/c avstånd Balklängder Kapade ståndare (väg) Kapade ståndare (bro) Förankring, mellanförankring, övergång, kopplingselement och tillsatser Lagning av korrosionsskydd efter kapning, håltagning, mm Reparation RITNINGAR FÖRANKRINGAR Lång spikad påfart grus (ritning ) Kort spikad påfart grus (ritning ) Lång grävd påfart (ritning ) Lång spikad påfart asfalt (ritning ) Kort spikad påfart asfalt (ritning ) Lång spikad avfart grus (ritning ) Kort spikad avfart grus (ritning ) Lång grävd avfart (ritning ) Lång spikad avfart asfalt (ritning ) Kort spikad avfart asfalt (ritning ) SafeEnd (ritning )... 36

4 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 4 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 5 RITNINGAR MELLANFÖRANKRING Spikad mellanförankring Påfart (ritning ) Spikad mellanförankring Avfart (ritning ) RITNINGAR KOPPLINGSELEMENT Birsta 2P till Birsta W2 och W3 (ritning 8266) Birsta W2 och W3 till Birsta 2P (ritning 8267) Birsta 2P till B-profil (ritning 82248) B-profil till Birsta 2P (ritning 82249) Birsta 2P till Birsta P (ritning 8263) Birsta P till Birsta 2P (ritning 82630) Birsta 2P till Birsta K (ritning ) Birsta K till Birsta 2P (ritning ) SafeEnd till Birsta 2P, MV (ritning ) SafeEnd till Birsta 2P (ritning ) RITNINGAR TILLSATSER Skärm h=.5 m (ritning ) Skärm avslut h=.5 m (ritning ) ARBETSBESKRIVNING - BIRSTA GENERELL... 54

5 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 5 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING PLANERING Det är i detta läge som projektets kvalitet och smidighet avgörs. Ett väl planerat montage är en god förutsättning då man vill uppnå hög kvalitet, en god logistik, ett jobb utfört med säkerhet samt nöjda medarbetare. Samtliga inblandade parter bör i god tid ha diskuterat igenom förutsättningar för montaget och kommit överens om hur det skall gå till. Det är viktigt att både beställare och entreprenör är medvetna om vilka åtagande som var och en skall svara för. Dessa samordnas bäst genom en god kontakt. Planera leveranser samt montage i god tid. Samtliga inblandade parter skall hålla varandra underrättade om ändrade förutsättningar. 2 LOSSNING AV MATERIAL Materialet lossas och placeras lämpligen där montaget skall ske, detta så att onödig hantering på arbetsplats kan undvikas. Hantera materialet varsamt, använd strö av trä som underlägg till material som ej är placerat på pall. Vid lossning kontrolleras att lossat gods överensstämmer med fraktsedel. Godset skall kontrolleras så att inga synliga skador finns. Avvikelser avseende kolliantal eller skador skall noteras på fraktsedel och avsändaren skall omgående kontaktas. 3 EGENKONTROLL Räckesmontör skall utföra och i lämpligt dokument redovisa egenkontroll vilken minst skall omfatta nedanstående punkter: Kontrollpunkter Montage i trafikmiljö: Materialet är kontrollerat efter leverans till arbetsplatsen med avseende på skador och antal Linjeföringen är kontrollerad Höjden är kontrollerad Samtliga skruvförband är monterade och åtdragna Eventuella mindre skador på varmförzinkningen eller målningen är behandlade Att inga fasta hinder bör finns inom räckets arbetsområde, se även 2.2. Stödremsan är min 0.3 meter, se även 2..

6 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 6 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 4 SÄKERHET Då montage ofta utförs i en trafikerad miljö är säkerhetsaspekten mycket viktig. Avspärrningar skall vara anpassade så att montage kan ske utan att dessa avlägsnas. 5 ETABLERING Senast vid etablering skall montörer informeras/informera sig om förutsättningarna som råder på arbetsplatsen. 6 MONTAGE Montagebeskrivningen förutsätter att det monterande företaget har säkerställt sig om att montörer har erforderlig kunskap med avseende på räckets detaljer, benämningar samt bultförbandens dimensioner mm, se ritning i kap... Varje skruv skall dras till normal åtdragning. Försiktighet ska tas så att överdragning undviks. OBS! Safeend monteras efter separat instruktion OBS! M0x30 är i kvalitet 4.6 och får ej överdras pga. brottrisk. OBS! M6x05 får ej överdras, för att undvika buckling av rörföljare. Utsättning: Prylning/hålslagning: Innan montaget kan påbörjas måste utsättning av hålen för ståndarna göras. Detta kräver stor noggrannhet. Utsättning sker enligt ritning. OBS cc-mått är parallella med vägbanan (lutande mått). Tänk på att stödremsan utanför ståndaren ska vara min 0.3 m För detta krävs anpassade spett för att minimera skador i asfalt och optimera stadgan. Direkt efter hålslagning måste ståndare monteras. Om marken där prylning sker uppfattas som lös meddelas platsledning. Se 3.6 för prylning av hål till spikade förankringar. Montage: Montaget startar med fördel i en ände med en förankring följt av räcket, se även 3.6. Först grovriktas ståndarna i höjd och sidled samt fastsätts med grus. Därefter monteras resterande detaljer utan att färdigdra skruvarna. Räcket finriktas och färdigdras följt av avsyning enligt kap. 3. o Tillåten spalt (öppning) mellan rörprofiler 0-2 mm (5 mm bör eftersträvas. 0 mm bör undvikas då temperaturen vid montagearbetet understiger 0 ºC). o Avstånd mellan skarv och ståndare skall vara minst 0.2 meter. o Där ej andra toleranser är angivna gäller ± 20 mm för montage.

7 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 7 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 7 LAGNING AV ZINKSKADOR Lagning av eventuella zinkskador på levererat material utförs enligt SS/EN-46 samt Branschstandard efterbearbetning och reparation. Zinkskador skall behandlas enligt följande: Repor och avlånga fläckar smalare än 2 mm och mindre än 0 cm 2. Ingen åtgärd krävs. Skador bredare än 2 mm och mindre än 3.6x3.6 cm 2 (eller mindre än 0 cm 2 ) skall åtgärdas med målning med zinkrik färg. Det är även möjligt att använda lämplig zinkpasta, zinkflakes eller legerade "sticks". Före reparation utförs rengöring med rostfri stålborste. Skador större än 0 cm 2 skall omförzinkas. 8 AVETABLERING Allmänt synintryck och egenkontroll enligt kap 3 skall vara utförd samt ifyllda, och kopior överlämnas till beställaren (kund). Efter egenkontroll märks räcket med CE-märke (på första och sista ståndaren i det CE-märkta räcket, vid behov kan extra CE-märke sättas upp mellan första och sista ståndaren). 9 REPARATION Allt skadat material skall bytas omgående. Med skadat menas där stålet är försvagat t.ex. djupa repor, revor, veck och dylikt. Skadat material skall ersättas med originaldelar. Att byta skadade detaljer efter påkörning skiljer sig inte från vanligt montage förutom demontaget. Tänk på att det kan finnas stora spänningar i det påkörda räcket. Se även UNDERHÅLL Ett minimum av underhåll är vid behov renspolning med rent vatten följt av en okulärbesiktning med avseende på skador.

8 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 8 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING ÖVRIG INFORMATION BIRSTA 2P. Ritning ( ) - sida 9..2 CE Certifikat sida 0 och.3 Prestanda deklaration / Declaration of Preformance (DoP) sida 2.

9 9

10 0

11

12 Manufacturer DECLARATION of PERFORMANCE (DoP) No. Birsta 2P CPR Birstaverken AB Box 30, SE Sundsbruk, Sweden Telephone: Web: Product identification code Birsta 2P Single sided safety barrier c/c 3.0 m Product type Birsta 2P (ver ) Intended use In circulation areas Harmonised standard EN 37 5:2007 / A:2008 System of assessment and verification System Name of notified body SP Technical Research Institute of Sweden Identification number of the notified body No Description of the notified body tasks Performed the initial type testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control EC Certificate of Conformity No CPD SC064 0 Declared performance Essential characteristics Performance Harmonised standard Performance under impact: containment level N2 EN 37 5:2007 / A:2008 impact severity A EN 37 5:2007 / A:2008 working width.2 m (W4) EN 37 5:2007 / A:2008 dynamic deflection.2 m EN 37 5:2007 / A:2008 Durability: of performance under impact Hot dip galvanized coatings according to SS EN ISO 46 NA. Fe/Zn 5 EN 37 5:2007 / A:2008 The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Signed for and on behalf of the manufacturer by: Åke Larsson Technical Manager Sundsvall

13 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 3 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 2 RÅD 2. Placering Birsta 2P är lämplig att placera i område med gångtrafik bakom räcket då inga delar lossnade från räcket under provning (TB och TB32). Se olika lämpliga placeringar nedan. För montering i asfalt och andra placeringar kontakta Birstaverken för mer information. Figur 2. Normalt placerat sidoräcke.

14 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 4 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING Figur 2.2 Räcke i kombination med kantsten. Figur 2.3 Sidoplacerat räcke (S = Sidoplaceringsavstånd).

15 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 5 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING Figur 2.4 Övergång från sidoplacerat räcke. Längd på övergångssträckan, min=20xs (figur 2.3).

16 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 6 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 2.2 Arbetsbredd som funktion av hastigheten Arbetsbredden varierar med hastigheten på avkörande fordon. Birsta 2P är testad med: Stor bil 500 kg Hastighet 0 km/tim Påkörningsvinkel 20 grader. Vilket resulterade i en arbetsbredd på.2 meter (deklarerad arbetsbredd). Birstaverken rekommenderar att inga fasta föremål placeras inom de i Tabell 2. angivna arbetsbredderna. Tabell 2. Beräknad och deklarerad arbetsbredd. Referenshastighet (VR) [km/h] Arbetsbredd [m] >80.2 Deklarerad arbetsbredd Beräknad arbetsbredd Kommentar

17 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 7 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 2.3 Minsta räckeslängd Inga installationer av Birsta 2P bör göras kortare än de i tabellen nedan angivna minsta räckeslängderna. Minsta räckeslängd är den längd på räcket som minst behövs för att räcket skall fungera vid en påkörning (denna längd förutsätter att räcket är förankrat i båda ändarna). Tabell 2.2 Minsta räckeslängd Referenshastighet (VR) [km/h] Minsta räckeslängd [m] Kommentar >80 24 Skadad räckeslängd vid provning (hastighet 0km/h) 80 2 Skadad räckeslängd vid beräkning (hastighet 80km/h) Notera att längden ovan är längden som behövs för att räcket skall fungera vid en påkörning. Oftast krävs betydligt längre räcke för att skydda trafikanten mot det som är på andra sidan räcket. 2.4 Förankring Birsta 2P skall förankras i ändarna enligt Tabell 2.2. för att räcket skall uppnå deklarerade egenskaper. Ritningar på förankringar finns presenterade i kap. 4. Utvinkling av förankringen bör göras enligt TRVK 202 (VGU).

18 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 8 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING Tabell 2.3 Lämpliga förankringar till Birsta 2P.

19 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 9 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 2.5 Mellanförankring Allmänt Birsta 2P bör mellanförankras vid behov. Olika mellanförankringar finns presenterade i kap.5. En god planering av räckets linjeföring medför ofta att mellanförankringar kan undvikas / minimeras. Minsta radie Birsta 2P kan installeras utan mellanförankring för de i Tabell 2..4 presenterade radierna. Tabell 2.4 Acceptabel radie utan mellanförankring. Referenshastighet (VR) [km/h] Radie accepterad utan mellanförankring >80 70 m m Antal mellanförankringar vid små radier För att uppnå de deklarerade egenskaperna när räcke placeras i mindre radier skall mellanförankringar (i båda riktningarna) användas med c/c enligt Tabell 2.5. För räcke i radie kortare än c/c för mellanförankring enligt Tabell 2.5 behövs inga mellanförankringar. För konkava radier behövs endast mellanförankring i början och slutet av radien. Om området bakom räcket är fritt från oeftergivliga hinder kan antalet mellanförankringar minskas. Kontakta Birstaverken för mer information. Tabell 2.5 c/c mellanförankring för små radier. Radie [m] c/c mellanförankringar [m] Referenshastighet (VR) [km/h] > < R < < R < R R < R < < R < R R 0 Vid radie start och slut Vid radie start och slut Ett område på R x R meter bakom räcket skall vara fritt från oeftergivliga hinder.

20 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 20 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING Exempel på mellanförankring, tabell 2.5 Vinkeländring För att uppnå de deklarerade egenskaperna när räcket ändrar riktning på en kort sträcka skall mellanförankringar användas enligt Tabell 2.6. Tabell 2.6 mellanförankringar vid vinkeländring. Referenshastighet (VR) [km/h] Vinkel ändring 20 grader på en sträcka mindre än Kommentar meter Mellanförankring placeras med c/c 24 meter för båda 80 2 meter Mellanförankring placeras med c/c 2 meter för båda

21 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 2 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 2.6 Övergångar Övergång mellan Birsta 2P till Birsta 3P: - Påfart minst 4 fack med c/c.5 meter innan broräckesavslut (5 fack med c/c.5 meter används vanligen). - Avfart (dubbel sidig trafik) minst 4 fack med c/c.5 meter efter broräckesavslut. - Avfart (enkel sidig trafik) ingen förtätning krävs (c/c 3.0 meter direkt till broräckesavslut) 2.7 Kopplingselement Ritningar på kopplingselement finns presenterade i kap. 6. Kontakta Birstaverken för andra typer av kopplingselement. 2.8 Tillsatser Birsta 2P kan förses med tillsatser utan att de deklarerade egenskaperna (se kap..3) för räcket i sig förändras. Olika acceptabla tillsatser finns presenterade kap.7.

22 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 22 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 3 MONTAGE 3. Kompetens Vid montage av skyddsanordningar bör en ansvarig person närvara under montagearbetet. Den ansvariga personen bör ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet avseende material, utförande och kontroll av skyddsanordningar samt ha kännedom om den aktuella skyddsanordnings uppbyggnad och funktion. Exempel på lämplig kompetens är Svenska Vägoch Broräckesföreningens (SVBRF) Montageutbildning Teori, kompletterat med relevant praktikdel. 3.2 Avvikande c/c avstånd Avvikande c/c avstånd skall försöka undvikas (acceptabel avvikelse = ±0. meter). Om det inte kan undvikas får endast en ståndare flyttas på en räckeslängd av 24 meter. Ingen ståndare får flyttas så att c/c till nästa ståndare överstiger 4.0 meter. 3.3 Balklängder Avvikande balklängder skall försöka undvikas (normal längd 6 meter). Om det inte kan undvikas skall endast en balk med avvikande längd användas på räckeslängden 24 meter. Noter: Förankringar skall monteras med de på ritningen angivna balklängderna. 3.4 Kapade ståndare (väg) Birsta 2P skall monteras med.95 meter långa ståndare (.25 meter ståndare skall vara i marken). Vid montage av Birsta 2P accepteras att endast en ståndare kapas inom räckeslängden 24 meter. Om fler ståndare måste kapas skall dessa ståndare sättas i betongfundament (räckesplatta) för räckesståndare.

23 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 23 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 3.5 Kapade ståndare (bro) Vid montage av Birsta 2P på bro accepteras endast att kapade ståndare monteras i betongfundament (räckesplatta) för räckesståndare. 3.6 Förankring, mellanförankring, övergång, kopplingselement och tillsatser Montaget skall utföras enligt aktuell ritning, denna arbetsbeskrivning och Birsta Generell (se kap. 8). Vid spikade förankringar prylas ett hål genom förankringsplåten och därefter slås spiken ner i detta hål. Förankringen är därmed fastspikad. Vid spikade mellanförankringar monteras ett nedre dragstagsfäste i spiken. Spiken till spikade förankringar och mellanförankringar skall fyllas med grus alternativt täckas med plastlock efter avslutat montage. SafeEnd monteras enligt separat instruktion. 3.7 Lagning av korrosionsskydd efter kapning, håltagning, mm För alla kapade tvärsnitt (balk och ståndare), håltagning, mm skall korrosionsskyddet återställas enligt kap. 7.

24 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 24 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 3.8 Reparation Efter en påkörning på skyddsanordningen skall allt skadat material bytas omgående. Det kan även vara lämpligt att byta ut en oskadad vägräckesprofil på vardera sida om skadan (då det kan finnas icke synliga skador på närliggande vägräckesprofiler). Allt material måste vara originaldelar.

25 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 25 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 4 RITNINGAR FÖRANKRINGAR Lång spikad påfart grus (ritning ) Kort spikad påfart grus (ritning ) Lång grävd påfart (ritning ) Lång spikad påfart asfalt (ritning ) Kort spikad påfart asfalt (ritning ) Lång spikad avfart grus (ritning ) Kort spikad avfart grus (ritning ) Lång grävd avfart (ritning ) Lång spikad avfart asfalt (ritning ) Kort spikad avfart asfalt (ritning ) SafeEnd (ritning )

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 3

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Drawing no Item No. Design. Qty. Description Drawn Copied Control. Stand. GLN Material Dimension Note Appr. Scale Replaces Birsta SafeEnd - 2P Filename Drawing no Replaced by Date Copyright Birstaverken AB

37 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 37 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 5 RITNINGAR MELLANFÖRANKRING Spikad mellanförankring Påfart (ritning ) Spikad mellanförankring Avfart (ritning )

38 38

39 39

40 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 40 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 6 RITNINGAR KOPPLINGSELEMENT Birsta 2P till Birsta W (ritning 8266) Birsta W till Birsta 2P (ritning 8267) Birsta 2P till B-profil (ritning 82248) B-profil till Birsta 2P (ritning 82249) Birsta 2P till Birsta P (ritning 8263) Birsta P till Birsta 2P (ritning 82630) Birsta 2P till Birsta K (ritning ) Birsta K till Birsta 2P (ritning ) SafeEnd till Birsta 2P, MV (ritning ) SafeEnd till Birsta 2P (ritning )

41 Drawing no `2 697` A 600` A INSIDE ROAD OUTSIDE ROAD REGULATIONS. NO SHARP EDGES ALLOWED 2. WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C. 3. HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm B A-A ( : 0 ) 20 ` Ø 8 + 0,5-0 52` 2` B ( : 2 ) Item No. Design. 2 2 Qty. PLATE t=3 PL 25 x 80 W-PROFIL TOP SIDE /2 TUBE 88,9 x 3,25 TUBE 88,9 x 3,25 Description Drawn Copied Control. Stand. S235 JR S235 JR S235 JR S235 JR S355 J2 297x87x3 t=3 L=600 L~220 L= Material Dimension Appr. Scale Replaces GLN GLN :0 Birsta 2P - Birsta W Birsta TRANSITION Filename Drawing no Note Replaced by Date Copyright Birstaverken AB 220 `0,5 *) a=t ALL WELDS a * a * Kg 2 4

42 Drawing no `2 697` A-A ( : 0 ) 52` A a * a * C 2` 5 A 600` INSIDE ROAD OUTSIDE ROAD *) a = t ALL WELDS REGULATIONS. NO SHARP EDGES ALLOWED 2. WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C. 3. HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm 20 ` Ø 8 + 0, C ( : 2 ) Item No. Design. 2 2 Qty. PLATE t=3 PL 25 x 80 W-PROFIL UNDER SIDE /2 TUBE 88,9 x 3,25 TUBE 88,9 x 3,25 Description Drawn Copied Control. Stand. S235 JR S235 JR S235 JR S235 JR S355 J2 297x87x3 t=3 L=600 L~220 L= Material Dimension Appr. Scale Replaces GLN GLN :0 Birsta W - Birsta 2P Birsta TRANSITION Filename Drawing no Note Replaced by Date Copyright Birstaverken AB 220 `0,5 4 2 Kg 42

43 Drawing no INSIDE ROAD 2 700`2 80` A A 320` AIRHOLE min 8 mm OUTSIDE ROAD 3 0,5 Kg B REGULATIONS. NO SHARP EDGES ALLOWED 2. WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C. 3. HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm 4 A-A ( : 0 ) B ( : 2 ) Item No. Design. 2 Qty. PL ~ 80 x 60 /2 TUBE 88,9 x 3,25 B-PROFIL TOP SIDE (OVAL HOLE) TUBE 88,9 x 3,25 Description Drawn Copied Control. Stand. S235 JR S235 JR S235 JR S355 J2 t=3 L~220 L=450 L= O Material Dimension Appr. Scale Replaces GLN GLN :0 Birsta 2P - B-Profile Birsta TRANSITION Filename Drawing no Note Replaced by Date Copyright Birstaverken AB 4`0,5 220 `0,5 *) a=t ALL WELDS a * a * 20 ` Ø 8 + 0,5-0 52`

44 Drawing no B A-A ( : 0 ) INSIDE ROAD 3 A A 700`2 320` 80` AIRHOLE min 8 mm 4 OUTSIDE ROAD 0,5 Kg *) a=t ALL WELDS REGULATIONS. NO SHARP EDGES ALLOWED 2. WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C. 3. HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm 2 20 ` Ø 8 + 0,5-0 B ( : 2 ) Item No. Design. 2 Qty. PL ~ 80 x 60 /2 TUBE 88,9 x 3,25 B-PROFIL UNDER SIDE TUBE 88,9 x 3,25 Description Drawn Copied Control. Stand. S235 JR S235 JR S235 JR S355 J2 t=3 L~220 L=450 L=247 Material Dimension Appr. Scale Replaces GLN GLN :0 B-Profile - Birsta 2P Birsta TRANSITION R Filename Drawing no Note Replaced by Date Copyright Birstaverken AB 220 `0,5 7`0,5 a * a * 44

45 `2 A REGULATIONS NO SHARP EDGES ALLOWED WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C HOT DIP GALVANIZING ACC. TO, EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm A A-A ( : 5 ) /2 TUBE 88,9 x 3,25 PL 700 x 386 x 202 PL 683 x 85 x 76 TUBE 88,9 x 3,2 TUBE 88,9 x 3,2 RECT. TUBE 40 x 00 x3 S235 JR S235 JR S235 JR S235 JR S235 JR S355 J2 L~220 t=3 t=3 L=2050 L=2000 L= Design. Drawn Copied Checked Stand. Appr. Scale Replaces Replaced by GLN GLN Birsta 2P - Birsta P Birsta TRANSITION Filename Drawing no Date Copyright Birstaverken AB 76` 220 `0,5 696 `2 0 `2 50 `0,5 745`2 683`2 +0 n 9-0,2 25 `0,5 MARKING SEE Birsta M.I.S DOCUMENT 52` a * a * 2` *) a=t ALL WELDS 20 ` Ø , `2 30 `0,5 30 `0,5 00 `0,7

46 ` 2` 902`2 B A B A 300`2 9 `0, `2 096 `2 REGULATIONS NO SHARP EDGES ALLOWED WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C HOT DIP GALVANIZING ACC. TO, EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm 683`2 745`2 50 `0,5 B-B ( : 5 ) A-A ( : 5 ) /2 TUBE 88,9 x 3,25 PL 700 x 386 x 202 PL 683 x 85 x 76 TUBE 88,9 x 3,2 TUBE 88,9 x 3,2 RECT. TUBE 40 x 00 x3 S235 JR S235 JR S235 JR S235 JR S235 JR S355 J2 L~220 t=3 t=3 L=2050 L=2000 L= Design. Drawn Copied Checked Stand. Appr. Scale Replaces Replaced by GLN GLN Birsta P - Birsta 2P Birsta TRANSITION Filename Drawing no Date Copyright Birstaverken AB 76` 220 `0,5 240`2 25 `0,5 20 ` Ø ,5 min ,5 00 `0,7 30 `0,5 +0 n 9-0,2 a * a * *) a=t ALL WELDS MARKING SEE Birsta M.I.S DOCUMENT 40` 80` 30 `0,5 82` 46

47 47

48 Drawing no A A A-A ( : 5 ) 2 u 3800 `2 4 3 REGULATIONS. NO SHARP EDGES ALLOWED 2. WELDING QUALITY LEVEL ACC. TO, EN ISO 587 CLASS C. 3. HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS MIN. 85 µm MEAN COATING THICKNESS MIN. 95 µm 35` 45` 5 (2x) n ,6 A Item No. Design. Qty. FÖRSTÄRKNING BAK. FÖRSTÄRKNING FRONT KOHLSWA PROFILE NEDRE RÖR ÖVERGÅNG ÖVRE RÖR ÖVERGÅNG Description Drawn Copied Control. Stand. S 355 S 355 S 235 S 355 S 355 t=4 t=4 L= ,9x3,2 88,9x3, Material Dimension Appr. Scale Replaces GLN GLN :0 KOHLSWA TILL 2P ÖVERGÅNG Filename Drawing no Note Replaced by Date Copyright Birstaverken AB

49 Copyright Birstaverken AB idw REGULATION NO SHARP EDGES ALLOWED 49.5 A HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS: MIN 85 µm MEAN COATING THICKNESS: MIN 95 µm HOLES MOST BE CLEANED FROM SUPERFLUOUS ZINK MARKING ACC. TO Birsta M.I.S. DOCUMENT MATERIAL SPECIFICATIONS ACC. TO Birsta M.I.S. DOCUMENT SURFACE FINISH AND PERFORMANCE ACC. TO B. M.I.S. DOCUMENT WELDING QUALITY ACC. TO Birsta M.I.S. DOCUMENT ( 2, ) a3 5 a3 5x50(00) B 5x50(00) Item No Qty. FÄSTE MINI C Plåt 2P RÖR, nedre höger 2P RÖR, ÖVRE höger SafeEnd SKARV M.PLÅT Description WELDING ASSEMBLY S 235 S 235 S 355 S 355 Material Dimension Note Design. Drawn Copied Checked Stand. Appr. Scale Replaces Replaced by GLN GLN JPN :0 a SAFEROAD company RELEASED ÖVERGÅNG SafeEnd TILL 2P, Mv 46,5 kg Drawing no Date Rev.

50 Copyright Birstaverken AB idw a ( 2,2 ) REGULATION NO SHARP EDGES ALLOWED 50 HOT DIP GALVANIZING ACC. TO EN ISO 46 LOCAL COATING THICKNESS: MIN 85 µm MEAN COATING THICKNESS: MIN 95 µm HOLES MOST BE CLEANED FROM SUPERFLUOUS ZINK 2870 MARKING ACC. TO Birsta M.I.S. DOCUMENT MATERIAL SPECIFICATIONS ACC. TO Birsta M.I.S. DOCUMENT SURFACE FINISH AND PERFORMANCE ACC. TO B. M.I.S. DOCUMENT WELDING QUALITY ACC. TO Birsta M.I.S. DOCUMENT.5 A B 5x50(00) a x50(00) Item No Qty. FÄSTE MINI C PLÅT 2P RÖR,NEDRE VÄNSTER SafeEnd SKARV M. PLÅT 2P RÖR, ÖVRE vänster Description WELDING ASSEMBLY S 235 S 235 S 355 S 355 Material Dimension Note Design. Drawn Copied Checked Stand. Appr. Scale Replaces Replaced by GLN GLN JPN :0 a SAFEROAD company RELEASED ÖVERGÅNG SafeEnd TILL 2P 54,6 kg Drawing no Date Rev.

51 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 5 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 7 RITNINGAR TILLSATSER Skärm h=.5 m (ritning ) Skärm avslut h=.5 m (ritning )

52 52

53 53

54 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 54 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 8 ARBETSBESKRIVNING - BIRSTA GENERELL Datum: Rev: 2 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta Generell Inledning Birsta Generell gäller för GC-räcken och andra ej CE-märkta räcken, samt för tillsatser till räcken, övergångar mellan olika räckessystem och förankringar. Montagearbetet kan indelas i nedanstående punkter vilka kommer att behandlas i arbetsbeskrivningen var för sig i nedanstående ordning. Om det gäller ett objekt där projektspecifika förhållanden råder upprättas separat arbetsbeskrivning. ) Planering: 2) Lossning av material: 3) Egenkontroll: 4) Säkerhet: 5) Etablering: 6) Montage: 7) Lagning av zinkskador: 8) Avetablering: 9) Reparationer: 0) Underhåll: ) Planering: Det är i detta läge som projektets kvalitet och smidighet avgörs. Ett väl planerat montage är en god förutsättning då man vill uppnå hög kvalitet, en god logistik, ett jobb utfört med säkerhet samt nöjda medarbetare. Samtliga inblandade parter bör i god tid ha gått igenom ritningar, diskuterat igenom förutsättningar för montaget och kommit överens om hur det skall gå till. Det är viktigt att både beställare och entreprenör är medvetna om vilka åtagande som var och en skall svara för. Dessa samordnas bäst genom en god kontakt. Planera leveranser samt montage i god tid. Samtliga inblandade parter skall hålla varandra underättade om ändrade förutsättningar.

55 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 55 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 2) Lossning av material: Materialet lossas och placeras lämpligen där montaget skall ske, detta så att onödig hantering på arbetsplats kan undvikas. Hantera materialet varsamt, använd strö av trä som underlägg till material som ej är placerat på pall. Vid lossning kontrolleras att lossat gods överensstämmer med fraktsedel. Godset skall kontrolleras så att inga synliga skador finns. Avvikelser avseende kolliantal eller skador skall noteras på fraktsedel och avsändaren skall omgående kontaktas. 3) Egenkontroll: Montören skall utföra och i lämpligt dokument redovisa egenkontroll vilken minst skall omfatta nedanstående punkter. Kontrollpunkter Montage Materialet är kontrollerat efter leverans till arbetsplatsen med avseende på skador och antal Linjeföringen är kontrollerad Höjden är kontrollerad mot ritning Samtliga skruvförband är monterade och åtdragna Eventuella mindre skador på varmförzinkningen eller målningen är behandlade Eventuella zinkklumpar och taggar är borttagna Där tillämpligt, inga fasta hinder finns inom produktens arbetsområde. 4) Säkerhet: Då montage ofta utförs i en trafikerad miljö är säkerhetsaspekten mycket viktig. Avspärrning skall vara anpassad så att montage kan ske utan att dessa avlägsnas. 5) Etablering: Senast vid etablering skall montörer informeras/informera sig om förutsättningarna som råder på arbetsplatsen. Se punkterna 3 och 4.

56 Birsta 2P MONTAGE OCH REPARATION 56 A Rev. D ARBETSBESKRIVNING 6) Montage: Montagebeskrivningen förutsätter att det monterande företaget måste säkerställa sig om att montörer har erforderlig kunskap med avseende detaljer, benämningar samt bultförbandens dimensioner mm. Denna information är tillgänglig på ritningarna. Ev. Utsättning: Innan montaget kan påbörjas måste utsättning av stolphålen göras. Detta kräver stor noggrannhet. Utsättning sker enligt ritning. Ev. Prylning/hålslagning: För detta krävs anpassade spett för att minimera skador i asfalt och optimera stadgan. Direkt efter hålslagning måste stolpen monteras. Montage: Enligt ritning. Där ej andra toleranser är angivna gäller ± 20 mm för montage. 7) Lagning av zinkskador: Lagning av eventuella zinkskador utförs enligt SS/EN-46. 8) Avetablering: Avsyning avseende höjder och allmänt synintryck. Egenkontroll enligt punkt 3 skall vara utförd samt ifyllda, och kopior överlämnas till beställaren (kund). 9) Reparation: Allt skadat material skall bytas omgående. Med skadat menas där stålet är försvagat t.ex. djupa repor, revor, veck och dylikt. Att byta skadade detaljer efter påkörning skiljer sig inte från vanligt montage förutom demontaget. Tänk på att det kan finnas stora spänningar i de påkörda delarna. 0) Underhåll: Ett minimum av underhåll är varje vår renspolning med rent vatten följt av en okulärbesiktning med avseende på skador.

57 Main Office Birstaverken AB Birstavägen 0 Box Sundsbruk Sweden Tel: Fax: Arboga Office Kapellgatan 29 Box Arboga Sweden Borås Office Viaredsvägen Borås Sweden

BIRSTA 1P MARK ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION

BIRSTA 1P MARK ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION BIRSTA 1P MARK ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Datum: 2010-12-07 Rev: 1 2014-03-04 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta 1P i Mark Inledning Birsta 1P är ett vägräcke vilket är provat

Läs mer

BIRSTA 1P N2 & H1 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL. Dok. Nr.: P Rev 0

BIRSTA 1P N2 & H1 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL. Dok. Nr.: P Rev 0 BIRSTA P N2 & H MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Dok. Nr.:890000 P Rev 0 Arbetsbeskrivning Skriven av: Fredrik Sangö Dok. nr.: A-82090000 (EU2) A-8200000 (EU4) Inledning / data: Birsta P N2 är fullskalatestat

Läs mer

BIRSTA W3 EU2 & EU4 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL. Dok. Nr.: _ Rev A

BIRSTA W3 EU2 & EU4 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL. Dok. Nr.: _ Rev A BIRSTA W3 EU2 & EU4 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Dok. Nr.:82090000_8200000 Rev A 2 Arbetsbeskrivning Skriven av: Fredrik Sangö Dok. nr.: A-82090000 (EU2) A-8200000 (EU4) Inledning

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2 Datum: 2015-10-04 Rev: 0 Inledning / data Birsta SafeEnd är en patenterad energiupptagande vägräckesände som även fungerar som förankring till

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Birsta Broräcke 3P

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Birsta Broräcke 3P ARBETSBESKRIVNING MONTAGE, REPARATION OCH UNDERHÅLL Birsta Broräcke 3P Datum: 2013-10-25 Rev: 0 Fredrik Sangö Birstaverken AB 1 av 6 Inledning Birsta 3P är ett broräcke som är testat och godkänt enligt

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Cityguard T1 och T2

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Cityguard T1 och T2 Datum: 2012-08-07 Rev: 1 2012-11-09 2 2013-08-12 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Cityguard T1 och T2 Inledning Cityguard är ett tillfälligt räcke som levereras i fabriksmonterade moduler som möjliggör

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION VÄGRÄCKE Birsta 1P

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION VÄGRÄCKE Birsta 1P Datum: 2010-04-15 Rev: 0 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION VÄGRÄCKE Birsta 1P Inledning Montagearbetet kan indelas i nedanstående punkter vilka kommer att behandlas i arbetsbeskrivningen var för

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta 2P

Montageinstruktioner för Birsta 2P Montageinstruktioner för Birsta P 00.06.5 Montaget skall utföras av utbildad personal. För montage gäller räcke 07 m. bilaga samt enl. nedan. Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta K

Montageinstruktioner för Birsta K Montageinstruktioner för Birsta K 00.0.0 Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade i den ordning som de normalt utförs. Den inbördes ordningen är inte alltid lika från projekt till

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta W

Montageinstruktioner för Birsta W Montageinstruktioner för Birsta W 00.0.0 För montage gäller räcke 0 m. bilaga samt enl. nedan. Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade i den ordning som de normalt utförs. Den inbördes

Läs mer

Montageanvisning för W-profil väg. (rev )

Montageanvisning för W-profil väg. (rev ) Montageanvisning för W-profil väg (rev. 2013-05-16) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen...1 Material...1 Avrop av material...1 Tillverkning av radier...1

Läs mer

Montageanvisning för vägräcke. (rev )

Montageanvisning för vägräcke. (rev ) Montageanvisning för vägräcke (rev. 2012-02-21) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av radier...

Läs mer

Nordic W N2. Revision: Rev 2 Revision: Rev 2

Nordic W N2. Revision: Rev 2 Revision: Rev 2 Arbetsbeskrivning Installation och reparation Dokumentnamn: Working instruction Installation and repair Document name: Revision: Rev 2 Revision: Rev 2 Arbetsbeskrivning / Installation instruction Sida

Läs mer

Montageinstruktion för Kolsva EUK2 och EUK utgåva 2

Montageinstruktion för Kolsva EUK2 och EUK utgåva 2 Montageinstruktion för Kolsva EUK2 och EUK4 2010-03-22 utgåva 2 Information till ansvarig innan montage Avrop av material Platschef ropar av respektive räckessträcka med längd samt längder på eventuella

Läs mer

Nordic ID H1. Revision: Rev 0 Revision: Rev 0

Nordic ID H1. Revision: Rev 0 Revision: Rev 0 Arbetsbeskrivning Installation och reparation Dokumentnamn: Working instruction Installation and repair Document name: Revision: Rev 0 Revision: Rev 0 Arbetsbeskrivning / Installation instruction Sida

Läs mer

Montageinstruktioner för Birsta K

Montageinstruktioner för Birsta K Montageinstruktioner för Birsta K 00.0. Montaget skall utföras av utbildad personal. Montagearbetet kan indelas i nedanstående delar. De är listade i den ordning som de normalt utförs. Den inbördes ordningen

Läs mer

Montageanvisning för Broräcke, W-profil. (rev. 2012-02-21)

Montageanvisning för Broräcke, W-profil. (rev. 2012-02-21) Montageanvisning för Broräcke, W-profil (rev. 2012-02-21) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av

Läs mer

Nordic ID H2. Revision: Rev 0 Revision: Rev 0

Nordic ID H2. Revision: Rev 0 Revision: Rev 0 Arbetsbeskrivning Installation och reparation Dokumentnamn: Working instruction Installation and repair Document name: Revision: Rev 0 Revision: Rev 0 Arbetsbeskrivning / Installation instruction Sida

Läs mer

Montageanvisning för FMK Broräcke 1. (rev. 2012-02-21)

Montageanvisning för FMK Broräcke 1. (rev. 2012-02-21) Montageanvisning för FMK Broräcke 1 (rev. 2012-02-21) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av radier...

Läs mer

Montageanvisning för FMK Broräcke 1. (rev )

Montageanvisning för FMK Broräcke 1. (rev ) Montageanvisning för FMK Broräcke 1 (rev. 2011-01-18) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av radier...

Läs mer

Montageanvisning för GC- räcke. (rev. 2012-02-21)

Montageanvisning för GC- räcke. (rev. 2012-02-21) Montageanvisning för GC- räcke (rev. 2012-02-21) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av radier...

Läs mer

Säker, säkrare, SafeEnd

Säker, säkrare, SafeEnd Säker, säkrare, SafeEnd Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala

Läs mer

Swedish design and manufacture since 1967

Swedish design and manufacture since 1967 Swedish design and manufacture since 97 Fästplåt för Pahléns rostfria Bräddavlopp exclusive ied, ed to a third ritten permission. M- rev.0 Monteringsinstruktion Copyright 0 Pahlén B, Box 78, S-9 7 Upplands

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vi tillverkar och säljer väg- och broräcken,

Läs mer

P R O D U K T Ö V E R S I K T

P R O D U K T Ö V E R S I K T PRODUKTÖVERSIKT Birstaverken AB är ett verkstadsföretag som i över 50 år genom sin innovationskraft utvecklats till ett av de ledande företagen, när det gäller trafiksäkerhet. Genom att vara lyhörd för

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning Här förtecknas skyddsanordningar för permanent bruk, förutom broräcken, som enligt Trafikverkets bedömning uppfyller trafiksäkerhetskrav för användning på det allmänna statliga vägnätet och som inte omfattas

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Monteringsanvisning. DUO-RAIL konfigurationsnivå K (baselement) för skyddsanordningen. kapacitetsklass T1 och T2

Monteringsanvisning. DUO-RAIL konfigurationsnivå K (baselement) för skyddsanordningen. kapacitetsklass T1 och T2 Monteringsanvisning för skyddsanordningen DUO-RAIL konfigurationsnivå K (baselement) kapacitetsklass T1 och T2 1/7 1. Systembeskrivning av DUO-RAIL konfigurationsnivå K DUO-RAIL-systemet har en moduluppbyggd

Läs mer

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5. Informationsdagar 2011. 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar enligt SS-EN 1317-5 Informationsdagar 2011 5 maj Lund 9 maj Sigtuna 11 maj Göteborg 19 maj Umeå TrV:s Administrativa rutiner Leveransinnehåll Mitten 90-tal,

Läs mer

P R O D U K T Ö V E R S I K T

P R O D U K T Ö V E R S I K T P R O D U K T Ö V E R S I K T 2 0 0 9 Birstaverken AB är ett verkstadsföretag som under 40 år genom sin innovationskraft utvecklats till ett av marknadens ledande företag inom trafiksäkerhet. Genom att

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Rör det rörräcke rör det Birstaverken rörräcket

Rör det rörräcke rör det Birstaverken rörräcket Rör det rörräcke rör det Birstaverken rörräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

3 Vägräckesändar, övergångar mellan vägräcken samt krockdämpare

3 Vägräckesändar, övergångar mellan vägräcken samt krockdämpare Bilaga 1 Förklaring av standarder för funktionsprovning av 1 Allmänt Denna bilaga kommer att uppdateras efterhand som nya europeiska standarder (EN) inom området fastställs och när tillämpningsanvisningar

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Flexibilitet som flyttar gränserna

Flexibilitet som flyttar gränserna maskin mekano Flexibilitet som flyttar gränserna Produktionen av sand, grus och krossade produkter handlar i hög grad om ton/h. Lönsamhet förutsätter i många fall en omfattande produktion. Detta skapar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Monterings- och bruksanvisning Pallställ MONTERING AV GAVLAR Åtdragningsmoment skruvförband Skruv M0 8.8 Max åtdragningsmoment 7 Nm Till skruvförbanden skall användas Lockingmuttrar M0 klass 8 Taptite

Läs mer

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning Manual Stålstolpar 2012-02-22. Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för estetisk belysning, trafikbelysning och strålkastarbelysning. Produkterna delas in i standardstolpar, specialstolpar

Läs mer

Certificate 3032/78. Moelven Vänerply, Structural Plywood

Certificate 3032/78. Moelven Vänerply, Structural Plywood Certificate The product described below and production control has been found to comply with Building Regulations of the National Board of Housing Building and Planning (BBR) with reference to and under

Läs mer

Declaration of Performance

Declaration of Performance Concrete Edition 2013-09-16 Identification no. 01 14 02 03 100 0 000001 Translation of original EN 934-2:2009 13 0402 DECLARATION OF PERFORMANCE 01 14 02 03 100 0 000001 1082 1. Product Type: Unique identification

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING PALLSTÄLL CITY

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING PALLSTÄLL CITY MONTERINGS- & BRUKSANVISNING PALLSTÄLL CITY INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA INNAN DU BÖRJAR MONTERA BELASTNINGSINFO & STAGSCHEMA TILLSYN & UNDERHÅLL MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 s. 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

RÄFFLAD TRÅDSPIK DIMENSIONER BLANK / VARMFÖRZINKAD / AISI 316/A4. Prestandadeklaration BLANK VARMFÖRZINKAD. d h [mm]

RÄFFLAD TRÅDSPIK DIMENSIONER BLANK / VARMFÖRZINKAD / AISI 316/A4. Prestandadeklaration BLANK VARMFÖRZINKAD. d h [mm] Dokumentsnr: CE-300366-A3 Används för att sammanfoga virkesdelar i trä, exempelvis vid bygge av staket och träfasader Dimensioner: Blank: d 2,3-7,0 mm L 60-225 mm Varmförzinkat: d 2,3-8,0 mm L 55-330 mm

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar MONTERINGSANVISNING Allmänt Bentrianglarna monteras i första hand på platta tak eller på marken med syftet att få en mer fördelaktig vinkel på solfångaren mot solen. Aquasol levererar tre modeller av benställningar,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal på företaget idag som då, så har kunskapen och

Läs mer

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27 SE... 9 GB... 11 NO... 13 FR... 15 RU... 17 DE... 19 PL... 21 FI... 23 NL... 25 ES... 27 IT... 29 ELC331 ELC623, ELC633, ELC923, ELC933, ELC1533 min 300 mm 9 16 300/240 445/336 445 375 300 340 375 430

Läs mer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no SE

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no SE MANUAL HALLSYSTEM Art no 921110 SE COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.SE INNEHÅLL 2 SÄKERHET 2 KONTROLLERA MATERIAL 2 ALLMÄN INFORMATION 3 PROJEKTERING OCH PLANERING 4 INGÅENDE DETALJER

Läs mer

12-01-27. Design. Monteringsanvisning

12-01-27. Design. Monteringsanvisning 12-01-27 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Fransk

Läs mer

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ

Monteringsanvisning. Publicus cykelställ Ett av nordens mest sålda cykelställ. PUBLICUS är ett cykelställ uppmärksammat för sin goda design. Den enkla, rena formen ger denna eleganta klassiker en naturlig plats i det offentliga rummet. cykelställ

Läs mer

Declaration of performance

Declaration of performance Concrete Declaration of performance Version 2013-12-20 Identifications no. 01 03 01 01 001 0 000164 Translation of original Declaration of Performance EN 934-2:2009 13 0402 Declaration of performance 01

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt!

Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt! Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt! 1 Lars Björk Vattenfall Research And Development VRD Vattenfall Research And Development Civil Engineering

Läs mer

7 Vägkantsutmärkningar

7 Vägkantsutmärkningar 7 Vägkantsutmärkningar Vägkantsutmärkning används för att förstärka den visuella ledningen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och körkomforten. Exempel på vägkantsutmärkningar är: kantstolpar med

Läs mer

11.7 VÄGKANTSUTMÄRKNINGAR

11.7 VÄGKANTSUTMÄRKNINGAR VU 94S-2 11 Vägmarkering och vägkantsutmärkning 45 (50) 11.7 VÄGKANTSUTMÄRKNINGAR Vägkantsutmärkning används för att förstärka den visuella ledningen. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och körkomforten.

Läs mer

EN Ytbehandling CPR Anmält organ Standarder Certifieringsprocessen Typprov och TAIT Besiktningsprocessen Förbättringspotential

EN Ytbehandling CPR Anmält organ Standarder Certifieringsprocessen Typprov och TAIT Besiktningsprocessen Förbättringspotential EN 12271 Ytbehandling 2014-12-02 CPR Anmält organ Standarder Certifieringsprocessen Typprov och TAIT Besiktningsprocessen Förbättringspotential Förkortningar CPR Construction Product Regulation, Byggproduktförordningen,

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR YTBEHANDLING GENERAL REQUIREMENTS FOR SURFACE TREATMENT Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

ADAPT LIFT. Skåplyftare för köksö GRANBERG

ADAPT LIFT. Skåplyftare för köksö GRANBERG ADAPT LIFT Skåplyftare för köksö GRANBERG SNABBFAKTA Med ADAPT LIFT skapas en köksö där du kan ställa in en arbetshöjd som är helt anpassad till din längd. Lyftaren består av två starka motorer som är

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

MANUAL FÖR VÄGEN. Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2

MANUAL FÖR VÄGEN. Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2 FÖR VÄGEN MANUAL Miniguard Produktinformation, installationstips Klass T1, T2 och T3 enligt EN1317-2 AB Provia Vägmärkning Vidövägen 51 663 21 Skoghall Tel: 054-51 21 30 Fax: 054-51 21 39 post@provia.net

Läs mer

Till

Till Till Per.andersson@transportstyrelsen.se Synpunkter på förslag Befintliga krav och allmänna råd om egenskapskrav för vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa Svar från lämnas i denna form

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Be-Ge 9080 24h HD KLG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Be-Ge 9080 24h HD KLG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Be-Ge 300 24h (3 sidor) Be-Ge 852 24h (3 sidor) Be-Ge 9080 24h HD KLG (3 sidor) Be-Ge 800 24h (3 sidor) Be-Ge är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, England

Läs mer

10-11-02. Design. Monteringsanvisning

10-11-02. Design. Monteringsanvisning 10-11-02 Design Monteringsanvisning 250 Dimensioner 101,6 1231 1231 1407 1304 2225 1304 2372 2225 250 101,6 1 Placering av första hörnstolpen A= B= A= B= 2 Montering Hög front Expanderskruv M12x100 Placera

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Cressall Resistors. ES, HP och DBR Series bromsmotstånd. www.chscontrols.se

Cressall Resistors. ES, HP och DBR Series bromsmotstånd. www.chscontrols.se lltid lways tillgänglig available - lltid öppen! - lways open! ES Series - 0,-8 kw kontinuerligt Tekniska data Motståndselement Spiraltrådlindat på keramikbobin Kylning Luft, självkylning Motståndsmaterial

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

6342 SKÅRE med brandstång

6342 SKÅRE med brandstång 6342 SKÅRE med brandstång Åldersgrupp: Mått: Säkerhetsyta: Från 6 år Längd: 1,58 m Bredd: 1,53 m Höjd: 2,75 m 5,70 x 4,65 m MONTERINGSANVISNING 1. Lägg den förmonterade modellen på sidan, montera markfundamentens

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD

Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD Bruksanvisning i original Instruktionsbok DeLaval foderfront DS & DS-HD KCC_110894-1008 - Innehållsförteckning DeLaval foderfront DS & DS-HD... 1 Planering... 1 Allmänt... 1 Stålstolpar... 1 Trästolpar...

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer

Declaration of Performance

Declaration of Performance Flooring EN 13813:2002 Translation of original EN 1504-2:2004 13 0402 02 08 03 04 005 0 000021 1083 EN 13813:2002 1. Product Type: Unique identification code of the product-type: 2. Type batch or serial

Läs mer

Manual Aluminiumstolpar

Manual Aluminiumstolpar Manual Aluminiumstolpar 2012-02-22. Morastolpe MSX Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för trafikbelysning med produktnamnet Morastolpen och varumärket Vänliga vägen Morastolpen.

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

Original instructions Elztrip EZ W

Original instructions Elztrip EZ W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip EZ 100 L [mm] A [mm] 06 1000 744 11 1500 1244 15 2000 1744 1 2 EZMVK 00 2

Läs mer

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen I dagens industrisamhälle utgör det ständigt ökande antalet motorfordon en stor belastning på våra vägar och i synnerhet på våra broar. Enbart i Europa finns

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer