VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3"

Transkript

1 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: Copyright (c) by Ross-Tech, LLC. 888 Sumneytown Pike Lansdale, PA Manualen är översatt till svenska av Anders Eriksson, med tillåtelse av Ross-Tech LLC, och är copyrightskyddad. Vissa anpassningar har gjorts. Friskrivningar: Förbehåll görs för eventuella fel i denna skrift. Användning av VAG-COM på bil är på eget ansvar. Copyright 2003 by Ross-Tech, LLC

2 VAG-COM Innehållsförteckning Komma igång 2-5 Öppningsbild 6 Välj styrenhet 7 Öppna styrenhet 8-9 Felkoder 10 Mätvärden Dataloggning Enstaka värden 15 Readiness 16 Logga in 17 7-siffrig PIN/SKC-inmatning 18 Grundinställningar Utgångstest 21 Omkoda 22 Anpassning Säkerhetsåtkomst 25 Auto-Scan Styrenhetsavsökare 28 OBD-II Inställningar Om VAG-COM 34 Appendix A: Saker som kan orsaka problem Appendix B: FAQ (Frequently Asked Questions) Vanliga frågor Appendix C: VAG-Scope Appendix D: TDI Timing Checker 53 Appendix E: VAG-COM funktionsdiagram 54 Dokumentsversion

3 VAG-COM Komma igång VAG-COM förvandlar en Windowsbaserad PC till ett sofistikerat diagnostikverktyg för VW/Audi/SEAT/Skoda-modeller mellan 1990 och Anslut adapterns serie eller USB-kontakt till uttaget på PCn. Om adaptern behöver förlängas så går det bra när det gäller seriell kontakt (COM-port). USB-kabeln däremot kan ej förlängas. Om adaptern har en seriell anslutning, gå vidare till sida 4. Om adaptern har USB-kontakt ska detta meddelande komma upp. Det som då behöver göras är att installera den drivrutin som finns i VAG-COMmappen. Klicka på Ny maskinvara har hittats och Guiden Ny maskinvara ska komma upp. Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat), klicka sen på Nästa > Denna bild ska komma upp. Välj Sök efter bästa möjliga drivrutin på dessa plaster. Markera Inkludera den här platsen i sökningen. Avmarkera Sök igenom flyttbara media, disketter, CD-ROM-skivor...). 2

4 Komma igång, forts. Klicka på [Bläddra] för att leta upp mappen där du lagt VAG-COM. Markera denna och klicka på [OK]. Klicka på [Nästa >] och denna bild kommer upp. Den visar bara på att RossTech inte betalt Microsoft något för att certifiera drivrutinen ;-). Klicka bara på [Fortsätt ändå]. När denna bild visar sig är installationen färdig, klicka på [Slutför] : OBS: Skulle det vara så att HEX-USB anslutits, utan att ovanstående information har följts, och det uppstår problem med VAG-COM. Gör då på följande sätt: Anslut HEX-USB till datorn Klicka [Start] och starta Kontrollpanelen. Växla till Klassiskt Läge om det ej är valt. Öppna System, Välj Flik Maskinvara och klicka på [Enhetshanteraren]. Längst ner, öppna USBstyrenheter Högerklicka på VAG-COM Compatible USB Interface, välj avinstallera, Klicka på OK. Stäng Enhetshanteraren och Kontrollpanelen. Därefter, ta ur HEX-USB ur PCn, vänta 5 sekunder och ansluter den därefter återigen. Följ därefter installationen som börjar på sidan 2. 3

5 Komma igång, forts. Använd adapterns OBD-kontakt till bilens diagnostikuttag Om bilen har en 2x2-kontakt (gäller de flesta bilar före 95-96), anslut en 2x2-adapter mellan adapter och 2x2-kontakten i bilen. Starta VAG-COM-programmet på PCn. 4

6 Komma igång, forts. Sätt på tändningen i bilen (kontrollera att instrumentbelysningen är tänd). Motorn kan också vara startad. På programmets öppningsbild (visas på sidan 6), klicka på [Inställningar] för att gå in till inställningsbilden (visas på sida 31). Markera rätt port för PCn, serieport (vanligen COM1 eller COM2) eller USB-port (USB) och klicka sedan på [Testa]. Försäkra dig om att VAG-COM hittar adaptern. Ett meddelande likt detta ska komma upp. Om adapterns status är hittas ej, kontrollara adapterns anslutning i bägge ändar. Om status för K1 eller K2 är ej OK, kan det bero på en kortslutning eller avbrott i bilens diagnostikuttag (troligast orsakat av en radio som är inmonterad i efterhand, se FAQ i Appendix B i denna manual). Om testningen gick bra, klicka på [OK] och därefter [Spara] för att spara inställningen, nu dyker åter öppningsbilden upp. Klicka på [Välj] för att visa bilden Välj styrenhet (visas på sida 7 i denna manual). Välj en av bilens styrenheter, exempelvis Motor. Efter att VAG-COM har hittat styrenheten, klicka på [Felkoder - 02] för att se om det finns några. Upprepa detta för bilens alla styrenheter. Om det uppstår problem, se FAQ i Appendix B. Om du har min s.k. standardadapter (utan lysdiod). Gå nu in i Skärm Om VAG-COM Markera hela serienumret, högerklicka på det och välj kopiera. Öppna ditt epostprogram och skicka ett ebrev till Skriv i Ämne(Subject) Aktivering och gå nu till textfältet Högerklicka och välj klistra in, serienumret ska nu synas där. Skriv inte in det för hand då det lätt blir fel! Skriv också in namn, adress, telefon och epostadress och skicka iväg det. När du får aktiveringskoden från mig, markera den, högerklicka på den och välj kopiera. Starta VAG-COM, klicka på Om VAG-COM, klicka på aktivera/avaktivera. Klistra in aktiveringskoden i fältet under texten Skriv in din aktiveringskod här Tryck på knappen Aktivera. Nu ska en ruta komma upp som talar om att allt gått bra. Efter detta kan man se att texten Oregistrerad/Shareware ändrat sig till Registrerad/Aktiverad 5

7 VAG-COM Öppningsbild Denna bild kommer upp när du startar VAG-COM. På denna bild finns det 7 knappar du kan klicka på med musen: [Välj] [Auto-Scan] [Hitta Styrenheter] [OBD-II] [Inställningar] [Om VAG-COM] [Stäng VAG-COM] (Detta stänger VAG-COM-programmet) 6

8 VAG-COM Välj styrenhet De olika datorerna i bilen kallas styrenheter. På denna skärm väljs vilken styrenhet som ska anropas. Klicka på knapp 01-Motor för att anropa motorns styrenhet. Notera: Ingen bil har alla styrenheter som finns i VAG-COM! Nyare bilar har fler, äldre bilar har färre. Varje flik innehåller en grupp av styrenheter. VAG-COM har knappar för alla styrenheter som stöds av VAS- 5051/5052, VAGs diagnostikverktyg. Om du väljer [15 Krockkuddar] så kommer denna bild upp, läs mer om Krockkuddeproblemet i Appendix A. Flikar för styrenheter Genom att välja fliken för Vanliga, Drivning, Kaross, Komfort/Hjälp, Elektronik1, eller Elektronik 2 visas olika grupper av knappar för styrenheter. Direktval Det går också att ange en adress för en styrenhet manuellt. Ange adressen och klicka på [Hämta] Klicka på [Gå tillbaka] för att gå tillbaka till öppningsbilden 7

9 VAG-COM Öppna styrenhet Denna skärm kommer upp när VAG-COM försöker att anropa någon av styrenheterna på skärmen Välj styrenhet. Kommunikationsstatus: Visar status på nuvarande uppkoppling. Det är normalt för VAG-COM att behöva ett eller fler försök för att få kontakt. När uppkoppling är gjord: IC= Visar antalet gånger som sessionen har initierats. Om IC överstiger 1 är kommunikationen ej 100% säker. TE= Är räknare för sändningsfel (Transmitter Error)inom individuella paket och kan indikera osäker kommunikation. RE= Är räknare för mottagningsfel (Receive Errors) inom individuella paket och kan indikera osäker kommunikation. Protokoll indikerar om styrenheten kommunicerar med KWP-1281 eller KWP (Se funktionsdiagram i Appendix E i denna manual för mer info). En roterande markör visar att kommunikationen är aktiv. 8

10 Öppna styrenhet forts. Styrenhetsinformation När kommunikation har etablerats presenteras all information om styrenheten här. VAG-nummer Är VAGs artikelnummer för styrenheten. Detta är ofta samma nummer som står på enhetens etikett. Komponent Ger mer information om styrenheten och kan innehålla versionsnr för styrenhetens firmware. Soft. Coding Är SW-kodningen som bestämmer olika optioner för styrenheten. Shop # Identifierar verkstadskoden (WSC=WorkShopCode) som var lagrat i diagnosverktyget som senast omkodade styrenheten. OBS!: Vissa äldre styrenheter är inte omkodningsbara och då syns ett art.nr för Bosch eller annan info i dessa fält. Se information på skärm Inställningar för hur VAG-COM använder verkstadskoden (WSC). Extra Dessa fält kan visa VIN och startspärrinformation eller slavstyrenhets art.nr i vissa bilar. Denna text visas i VAG-COM på samma sätt som det är presenterat av styrenheten, och kan i vissa fall vara på tyska. Grundfunktioner Denna grupp av "Säkra" funktioner används för att läsa ut data från styrenheten. Varje funktion beskrivs i detalj på de följande sidorna. Grå knappar är funktioner som ännu inte implementerats eller inte gäller för denna styrenhet. Avancerade funktioner Med dessa funktioner är det möjligt att göra diverse omprogrammeringar på styrenheten. Innan ändringar ska göras på dessa funktioner behöver man ha en verkstadshandbok eller annan dokumentation för bilen till sin hjälp. Det är fullt möjligt att göra bilen obrukbar eller förstöra komponenter om man gör ändringar här utan att ha korrekt information eller utbildning. Varje funktion beskrivs i detalj på de följande sidorna. Tryck på [Stäng kontr.enh., Gå tillbaka - 06] för att avsluta kommunikationen och återvända till skärmen Välj Styrenhet. 9

11 På denna skärm visar VAG-COM eventuella felkoder (DTC's=Diagnostic Trouble Codes). VAG-COM visar felkodsnr och visar också i klartext vad det innebär. [Skriv ut koder] Skriver ut en felkodsrapport. Om PCn inte är ansluten till en skrivare när denna knapp ska användas, ställ då först in skrivarfunktionen i Windows att fungera off-line. Senare, när en skrivare anslutits, avmarkera arbeta off-line, för att kunna skriva ut rapporten. VAG-COM Felkoder [Kopiera koder] Kopierar felkoderna till Windows urklipp. Efter att knappen nedtryckts kan resultatet klistras in i valfri applikation, exempelvis MS Word eller Anteckningar. [Frysdata] Tillfogar frysdata för felkoder på styrenheter som använder KWP-2000-protokollet. OBS: Alla styrenheter stöder ej detta fullt ut; endast ett fåtal bilar kan idag hantera frysdata. Ett meddelande kommer att synas när denna funktion ej stöds. [Radera koder - 05] Raderar felkoderna i styrenhetens minne. Märk väl, detta lagar inte felet som orskade felkoden! Felkoder ska inte raderas förrän felet som orsakade den/dem har åtgärdats. OBS: Det går inte att radera en av flera felkoder, alla raderas på en gång. Detta är ingen begränsning i VAG-COM, det är så VAGs protokoll fungerar. [Gå tillbaka] Gå tillbaka till skärmen för styrenheten, där andra funktioner kan väljas. 10

12 VAG-COM Mätvärden (VAG 1551/1552 funktion 08) På denna skärm kan ett flertal data utläsas från styrenheten i realtid. Använd [Upp] och [Ner] för att söka igenom tillgängliga grupper ( på de flesta styrenheter). Misströsta inte när denna text kommer upp "Fel: Grupp xxx Ej Tillgänglig" eller om vissa grupper har tomma fält. De flesta styrenheter efter 1995 har grupper i 200-området men det är ofta gap i nummerserien. Det går också att ange ett gruppnummer i grupprutan och trycka på [Hämta] Det går också att [Logga] data från Mätvärden. För mer information se sidan 13 Data-Loggning. [Gå till grundinställningar] Kan användas till att växla till grundinställningar för den grupp som visas. Detta ska bara göras med hjälp av verkstadshandbok eller annan dokumentation. För mer information se sidan 19 - Grundinställningar. OBS: Endast en grupp kan användas vid grundinställningar. Knappen [Gå till grundinställningar] är ej valbar om andra och/eller tredje gruppen också används. För att ta bort en grupp som används, klicka på rutan som visar gruppnumret (som om man skulle vilja skriva in ett nytt nummer). Knappen Gå till grundinställningar är borttagen på bilar som använder protokoll KWP Då måste man gå direkt till skärmen Grundinställningar Data som presenteras i varje grupp i Mätvärden, varierar mycket mellan olika styrenheter och mellan olika modeller och årsmodeller. Vissa grupper är omskrivna i verkstadshandboken men många är det inte. Undersök gärna styrenheterna i bilen genom att bläddra igenom alla grupper. Ingenting kan skadas i funktionen Mätvärden! 11

13 Mätvärden forts. I varje enskilt fall försöker VAG-COM att göra om rådata från styrenheten till användbart data såsom grader C, km/h etc. För närvarande omvandlas allt till metriska värden. OBS: Group 000 och andra grupper som visar 10 fält i stället för 4 är ett undantag. Ingen omskalning är möjlig p.g.a. att styrenheten inte sänder info om datatyp med dessa data. Grupper av denna typ kan bara visas i den översta raden. VAG-COM försöker också utvärdera i möjligaste grad vad datat betyder. Dessvärre så är inte informationen om datatypen så utförlig. Ett exempel: VAG-COM kan utläsa att ett fält innehåller en temperatur men datat från styrenheten talar inte om om det är kylvattentemperatur eller temp. på insugningsluft. För att minska detta problem innehåller VAG-COM etikettfiler (Label Files) och namnet på denna visas. Om en etikettfil inte existerar för den aktuella styrenheten visar VAG-COM en intelligent gissning för vad det aktuella datat betyder. VAGs VAG och 1552 diagnostikverktyg gör inte detta, de bara visar datat! Sample Rate: Det går att få lite mer än 4.0 samplingar/sekund fr.o.m. 97 års VR6 styrenhet (en grupp), om den bästa protokollinställningen är gjord. Denna styrenhet arbetar med 9600 baud. De flesta nyare styrenheter arbetar med och ger då proportionellt mer samplingar. Om två grupper visas samtidigt är antalet samplingar hälften och vid tre är den en tredjedel. Samplingshastigheten varierar mellan olika styrenheter och även PCn kan ha viss effekt. Vissa styrenheter (speciellt AG4-överföringar och Digifant-III-enheter) använder en hybridtyp av data som läser en lång rubrik vid växling av grupp. Att titta på flera grupper på en gång går, men hastigheten blir mycket långsam. Om man ser texten "Reading Header" hela tiden under texten för samplingshastighet vet man att det är en av dessa. För styrenheter som använder KWP-2000 finns det en [Turbo] knapp i skärm Mätvärden. Genom att trycka på denna kan samplingen öka markant, i vissa fall till över 30/sekund med endast en grupp. När väl [Turbo] tryckts ner kommer detta high-speed-läge bestå tills man lämnar skärm mätvärden. [VAG-Scope] är ett tilläggsprogram för VAG-COM som möjliggör att grafiskt visa olika mätvärden. Se Appendix C för information om VAG-Scope. Tryck [Klart, Gå tillbaka] för att återvända till skärmen för info om styrenhet/val av funktion. Varning! Om du vill se realtidsdata när bilen körs på vägen rekommenderas att bilen framförs av en annan person som sitter framför en icke aktiverad krockkudde, helst i baksätet! Om en krock skulle inträffa och krockkudden skulle utlösa, skulle PCn slungas mot kroppen eller huvudet och orsaka svåra skador. 12

14 VAG-COM Data-loggning Realtidsdata från skärmen Mätvärden kan loggas i en fil med ändelsen.csv. Dessa kan öppnas och analyseras i Excel eller annat kalkylprogram. Så här ser det ut när loggning har startats; [Starta], [Stoppa] och [Återstart] kan alla utföras från samma knapp. [Starta] Data börjar sparas i logg-filen. [Stoppa] Stoppar sparande av data till logg-filen. [Återstart] Återupptar sparande av data till logg-filen. [Markering] Varje gång denna knapp trycks så placeras en markering i filen (från siffran 1 och uppåt). Detta kan vara till hjälp vid analys av data. [Leta] Denna knapp finns inte ännu. Alla logg-filer placeras i mappen LOGS, som är en underkatalog till mappen där VAG-COM finns. När logg-filen sparas får den namn efter styrenhetens nummer följt av nummer på gruppen som loggas. Namnet kan ändras till valfritt namn. Om ett namn på en befintlig fil används kommer det nya datat att läggas till på slutet. 13

15 Data-loggning forts. Det är ännu inte möjligt att välja Gå till grundinställningar under tiden loggning sker, men funktionen kommer att läggas till senare. Däremot går det att starta en loggning när man befinner sig i Grundinställningar. OBS! Om VAG-COM svarar att det inte går att öppna en logg-fil saknas förmodligen mappen LOGS. Användning av Excel: 1. Välj den grupp i Mätvärden som ska granskas. 2. Klicka på [LOGGA] 3. Använd föreslaget filnamn. Data läggs till i slutet på filen om en tidigare fil används. 4. Klicka på [Klart, stäng] när loggningen är klar. 5. Öppna Microsoft Excel 6. Klicka på Arkiv->Öppna (Ändra filtyp till alla *.* ) och hämta in loggfilen. 7. Markera de kolumner som ska visas i diagrammet. 8. Klicka på diagramguiden (Ikonen med staplar). 9. Välj XY (Scatter) och klicka på ett av formaten med linjer. 10. Guiden ber dig att ange namn för axlarna, om så önskas. Kommentar av Anders: Jag har tittat på denna ansvisning, som jag enbart översatt. Jag får det inte alls att fungera, det kanske beror på vilken version av Excel man har. Jag kommer att titta på detta senare. Jag vet inte hur pass intressant det är när det finns Vag-Scope. Om det är någon som vet hur man gör, hör gärna av er. Det går också att använda [VAG-Scope], tilläggsprogram för VAG-COM, för att spela upp en logg-fil. Se Appendix C för information om VAG-Scope. Varning! Om VAG-COM ska användas under körning, tag hjälp av någon! En person kör bilen medans den andra observar data, se till att denne inte sitter framför en aktiv krockkudde! Tänk på att inte bryta några lagar,fortkörning eller annat, vid användning av VAG-COM! 14

16 VAG-COM Enstaka värden (VAG 1551/1552 funktion 9) Denna funktion medger studie av realtidsdata från styrenheter som stöder det. Men, dataströmmen som kommer från styrenheten innehåller ingen info om vad det är eller hur man gör om det till läsbara värden. Det enda sättet att veta vad datat innebär är att finna uppgifter om denna funktion i verkstadshandboken för bilen. Denna funktion är ovanlig men den används t.ex. i vissa OBD-I 2.8L 12V V6 motorer. Trots att namnet på denna funktion är Enstaka värden så har det ändrats så att det nu går att se två kanaler på en gång! Tryck på [Klart, gå tillbaka] för att återvända till skärmen för info om styrenhet/val av funktion. 15

17 VAG-COM Systemtest (VAG 1551/1552 funktion 15) Koden för Systemtest består av 8 bitar, var och en av dessa svarar mot en övervakad komponent i avgasreningen i en OBD-II-bil. När alla bitarna visar godkänd betyder det att alla komponenter har kontrollerats och godkänts vid testningen. Varje gång man raderar felkoder eller bryter spänningen till styrenheten kommer alla bitarna i systemtestet att sättas till ej godkänd. De flesta bilar har ej alla 8 komponenterna, detta gör att så snart spänningen återkommer till styrenheten så kommer bitarna som hör till komponenter som inte finns i bilen att sättas till godkänd igen. Det behövs en mängd olika körförhållanden för att testa alla systemen. Det kan göras på en kortare tid genom att använda ett mycket speciellt och komplicerat körschema som återfinns i OBD-sektionen i verkstadshandboken till bilen. Alternativet är att bara köra bilen 2-3 dagar. Körningen ska innehålla minst en kort motorvägstur och efter det ska alla bitarna vara satta till godkänd om allt är riktigt. Använd [Gå tillbaka] för att återvända till skärm info om styrenhet/val av funktion. OBS: Denna funktion finns bara på motorstyrenheter som är OBD-II-kompatibla (alla årsmodell 96 och nyare med bensinmotor i USA). Bilar som ej sålts i USA eller TDIer har inte denna funktion även om de för övrigt är OBD-II-kompatibla. OBD-I krävde ingen övervakning. Motorer med 12V 2.8L V6 kan ha bitar för systemtest lagrade i eller intill Grupp 029 i Mätvärden. 16

18 VAG-COM Logga in (VAG 1551/1552 funktion 11) Inloggningsproceduren måste användas på vissa (men inte alla) styrenheter, innan omkodning eller anpassning kan göras. På andra, kan den koppla på vissa funktioner, som t.ex. farthållare. Inloggningskoder hittas i verkstadshandboken till bilen. Om det gäller en startspärr, välj [7-digit PIN/SKC] för att ange en 7-siffrig kod. Denna funktion beskrivs på sidan 18. Tryck på knapp [Verkställ], inloggningen sparas och du återvänder till info om styrenhet/val av funktion. Använd [Avbryt] för att avbryta inloggningen och återvända till info om styrenhet/val av funktion. Inloggning avbruten pga bruten förbindelse, denna varning dyker upp i det högra övre hörnet om en uppkoppling avbryts efter att inloggning är gjord. En ny inloggning måste göras. Den vanligaste orsaken till detta är användning av en felaktig inloggningskod eller att en 7-siffrig PIN/SKC grundats på ett felaktig startspärrs-id eller att en felaktig 7- siffrig PIN/SKC angivits. 17

19 VAG-COM 7-siffrig PIN/SKC-inmatning Den 7-siffriga PIN/SKCn används vid nyckelmatchning och anpassning av startspärr 3. SKC är en förkortning av Secret Key Code (hemlig nyckelkod) Följande information måste anges: 7-siffrig SKC som återförsäljaren tog fram till det av dig angivna IDt för startspärren. Det datum när återförsäljaren tog fram detta SKC. Verkstadskod (WSC) för återförsäljaren som tog fram denna SKC. Importörnr för återförsäljaren som tog fram detta SKC. Den 7-siffriga SKCn är oanvändbar utan övriga uppgifter. När alla uppgifter är ifyllda, klicka på [OK]. Om någon inmatad uppgift är felaktig dyker detta meddelande upp När uppgifterna har godkänts kommer man tillbaka till antingen inloggnings eller anpassningsskärmen (beroende på var man var när man klickade på [ 7-siffrig PIN/SKC] ). Nu ska XXXXX visas i inloggnings eller anpassningsvärdet. OBS: Till skillnad från VAGs fabriksinstrument, så kan VAG-COM, använda samma 7-siffriga kod till samma bil vid vilket tillfälle som helst i framtiden. Men då måste samtliga uppgifter sparas, dvs: 7-siffrig kod, datum, verkstadskod och importörnummer. Tryck på [OK] för att spara den 7-siffriga informationen och återvända till inloggnings eller anpassningsskärmen. Använd [Avbryt] för att återvända till inloggnings eller anpassningsskärmen utan att spara. 18

20 VAG-COM Grundinställningar (VAG 1551/1552 funktion 04) Denna skärm visas när en styrenhet är i läge grundinställningar. Skärm Grundinställningar är mycket lika skärm Mätvärden, och innehållet i varje grupp är detsamma. Skillnaden mellan de två funktionerna är att styrenheten kan försöka genomföra olika kalibreringar i läge Grundinställningar. Varning! Innan något ändras i Grundinställningar ska kunskaper om hur man gör inhämtas från verkstadshandboken eller annan skriftlig dokumentation. Om inte detta görs kan det resultera i allvarliga skador på bilen. Trots att man kan använda [Upp] och [Ner] för att bläddra mellan tillgängliga grupper, precis som i skärm Mätvärden, så är det inte ett bra sätt här. Det finns risk att en grupp som inte var tänkt att ändras kan ställas om ifall detta görs. Det går bra att ange ett gruppnr direkt och klicka på [Hämta] [Åter till mätvärden] Tar dig tillbaka till den säkra skärmen Mätvärden. OBS: Fler än en grupp är inte möjlig i Grundinställningar. Data som presenteras i varje grupp i Grundinställningar varierar mycket mellan olika styrenheter och mellan olika modeller och årsmodeller. Vissa grupper är omskrivna i verkstadshandboken men många är det inte. 19

21 Grundinställningar forts. VAG-COM försöker också utvärdera i möjligaste grad vad datat betyder. Dessvärre så är inte informationen om datatypen så utförlig. Ett exempel: VAG-COM kan utläsa att ett fält innehåller en temperatur men datat från styrenheten talar inte om om det är kylvattentemperatur eller temp. på insugningsluft. För att minska detta problem innehåller VAG-COM etikettfiler (Label Files) och namnet på denna visas. Om en etikettfil inte existerar för den aktuella styrenheten visar VAG-COM en intelligent gissning för vad det aktuella datat betyder. VAGs VAG och 1552 diagnostikverktyg gör inte detta, de bara visar datat! Använd [Klart, gå tillbaka] för att återvända till info om Styrenhet/ välj funktion. Den vanligaste användningen för Grundinställningar är att kalibrera om gasspjället. Injustering av gasspjällets grundläge Dessa villkor måste vara uppfyllda innan detta görs: *Inga felkoder i styrenheten för motorn *Batterispänningen måste vara minst 11,5 volt *Gasspjället måste kunna röra sig fritt (ej kolavlagringar) *Kylarvattnet måste vara mellan +5 och 95*C Sätt på tändningen, men starta inte bilen. [Välj] [01 - Motor] [Mätvärden - 08] Grupp 060 ( kan vara 098 på wiredrivna bilar) [Hämta] [Gå till grundinställningar] När detta görs visas texten ADP RUN i övre högra hörnet. Spjälljusteringen påbörjas när [Gå till grundinställningar] trycks ner. Du kommer att se värden ändras och höra att spjället rör sig några sekunder, därefter stannar det. Rör nu ingenting under 30 sekunder, tryck därefter på [Åter till Mätvärden] och allt är klart. Var noga med att inte röra gaspedalen och att inte motorn är startad när detta görs! Här finns en mer detaljerad beskrivning över alla typer av bilar (på engelska): En annan användning är att lufta bromsar med ABS-system på nyare bilar. Se verkstadshandboken innan detta moment ska utföras! Det går att starta eller avsluta en [Loggning] medans man befinner sig i Grundinställningar. Se sidan 13 för information om Loggning. Grundinställningar med KWP-2000: På styrenheter som använder KWP-2000 finns det en [PÅ/AV/Nästa] knapp, med denna kan man starta och avsluta Grundinställningar medan man fortfarande kan se mätvärden. 20

22 Utgångstest används till att testa en styrenhets utgångar och förbindelsen med olika enheter. Utgångstest med KWP-2000 ger även fyra fält med mätvärden nedanför det långa fältet. För att börja Utgångstest och att stega sig igenom, tryck på [Starta/Nästa]. Notera: VAG-COM Utgångstest (VAG 1551/1552 funktion 03) Utgångarna som kan testas och i vilken ordning detta sker beror helt och hållet på styrenheten och kan inte påverkas av VAG-COM. Vilka utgångar som testas och i vilken ordning detta görs framgår av verkstadshandboken för bilen. När testet är startat kan det avbrytas genom att trycka på [Klart, gå tillbaka] och man kommer tillbaka till skärmen Öppna Styrenhet. TESTET ÄR FORTFARANDE AKTIVT! De flesta styrenheter tillåter bara Utgångstest att köras en gång per session. Om Testet körs klart så tillåter VAG-COM att återvända till Utgångstest, utan att stänga styrenheten,men det går inte att köra testet igen. Om man vill köra testet igen, stäng styrenheten och koppla upp den igen. På vissa bilar måste tändningen slås av och på eller t.o.m. starta motorn (för att få bort bränslet ur cylindrarna). Vissa utgångar kräver ytterligare åtgärd för att aktiveras. Insprutningsmunstycken är ett sådant exempel. För att aktivera insprutningsmunstycken måste gaspedalen tryckas ner (och i vissa fall släppas upp). Exakt handhavande framgår av verkstadshandboken. På vissa system är Utgångstest bara tillgänglig när motorn är igång. Varning: Använd aldrig Utgångstest på någon styrenhet när bilen är i rörelse! Att göra utgångstest på ABS-systemet kan temporärt koppla bort bromsarna helt och orsaka att vissa hjul låser sig eller frikopplas. Vi rekommenderar starkt att verkstadshandboken granskas innan Utgångstest körs på någon styrenhet, för att veta vad som kan förväntas! Tryck på [Klart, gå tillbaka] för att återvända till skärmen Öppna Styrenhet/Välj funktion. 21

23 VAG-COM Omkoda (VAG 1551/1552 funktion 07) Omkodning används till att ställa in olika val i en styrenhet. Varning! Innan omkodning görs ska kunskaper om hur man gör inhämtas från verkstadshandboken eller annan skriftlig dokumentation för bilen. Ta alltid för vana att skriva ner den aktuella koden som finns på bilen, innan ändring görs. Det finns inget sätt annat sätt att få tillbaka de gamla värdena, om omkodningen inte skulle fungera OBS: Vissa enheter kräver att inloggning görs innan omkodning kan göras. Unik egenskap för VAG-COM: Den WSC (verkstadskod) som står där, kan lämnas orörd eller så kan den WSC som önskas knappas in. Andra program lämnar alltid uppgifter om WSC när omkodning är gjord. Importörnumret används bara vid omkodning av styrenheter som använder KWP Importörnumret ändras bara om det finns ett inlagt i skärm Inställningar. Tryck på knappen [Verkställ] för att lagra en ny SW-kodning i styrenheten och återvänd till Öppna Styrenhet/Välj funktion. Använd [Avbryt] för att återvända till Öppna Styrenhet utan att göra omkodning. 22

24 VAG-COM Anpassning (VAG 1551/1552 funktion 10) Funktionen Anpassning tillåter att vissa värden ändras och/eller inställningar i styrenheter som stöder detta. Varning! Innan något ändras i Anpassning ska kunskaper om hur man gör inhämtas från verkstadshandboken för bilen eller annan skriftlig dokumentation. Men observera, många kanaler i Anpassning är ej dokumenterade! Använd knapparna [Upp] och [Ner] bredvid Kanalnummer för att bläddra genom alla 99 möjliga kanaler eller ange ett kanalnummer och klicka på [Avläs]. Om en kanal existerar kommer VAG-COM att visa lagrat värde. Om en kanal ej existerar kommer N/A (inte aktuellt) att visas. Andra data som styrenheten sänder, eller icke sänder, kommer att avkodas och visas i de fyra rutorna på skärmens överdel. När en kanal av intresse har hittats kan knapparna [Upp] and [Ner] användas för att ändra värdet. Eller också kan ett nytt värde matas in och därefter klicka på [Testa]. Detta kommer att skicka det nya värdet till styrenheten så effekten av ändringen kan utvärderas. När du är nöjd med med ändringen kan den lagras permanent i styrenheten genom att klicka på [Spara]. OBS!: Kanal 00 är ett specialfall. Genom att trycka [Spara] vid kanal 00 återställs alla anpassningsvärden till fabriksinställningar. Detta fungerar bara med styrenheterna som stödjer detta. Kontrollera i verkstadshandboken om denna funktion stöds för varje styrenhet i bilen. 23

25 Anpassning forts. OBS: Vissa styrenheter för motorer och startspärrar kräver en Inloggning innan man kan [Testa] eller [Spara] Anpassningsvärden. Här följer exempel på sådant som kan göras med Anpassning: * Ändring av varvtal för tomgång (endast vissa motorer) * Ändring av serviceintervall och återställning av Servicelampa (nyare instrumentkretsar) * Koppla bort/koppla in olika komponenter i krockkudde/srs-systemen. * Ändra känsligheten på kupéövervakningen i larmsystemet i många nyare Audi. * Byte av Styrenheter och ommatchning av nycklar (nyare bilar försedda med startspärrar) * Välja olika inställningar på centrallås på nyare bilar. Klicka på [Klart, gå tillbaka] för att återvända till skärmen för Öppna Styrenhet. OBS: Värden som är inlagda med [Testa], men som inte är sparade, ligger kvar i styrenheten tills att spänningen bryts till denna. 24

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Innehåll. Introduktion

Innehåll. Introduktion Innehåll Introduktion och kontaktinformation 1 Systemkrav 2 Grunder vid användning av 3 Textinmatning 3 Föra över text 3 Avsluta 4 Översikt över kablar och infrarödutrustning 4 För PC 4 För Mac 4 Infraröd

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Tekniksnack.pdf. Version 2.0-68. Sammanhållande för Tekniksnack är SM0RUX Pontus, SM7URN Patrik och SA7CDJ Janne.

Tekniksnack.pdf. Version 2.0-68. Sammanhållande för Tekniksnack är SM0RUX Pontus, SM7URN Patrik och SA7CDJ Janne. Version 2.0-68 Tekniksnack hålls varannan onsdag (udda veckor) kl. 19.00 på DCS010T och handlar om D-STAR i allmänhet, det svenska D-STAR-nätet samt tips om nya så väl som redan etablerade funktioner i

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer