Kommunsekreterarens rum, Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber och Bengt Storbacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209"

Transkript

1 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef Helena Randefelt, praktikant Johan Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare Björn Pettersson (C), ej tjänstgörande ersättare Per Carlström (FP), ej tjänstgörande ersättare Gunilla Carlsson (S), ej tjänstgörande ersättare Agneta Lindkvist (V), ej tjänstgörande ersättare Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare Marita Haraldsson (MP), ej tjänstgörande ersättare Kenneth Danielsson (SD), ej tjänstgörande ersättare & Andreas Funk (SD), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Irja Gustavsson (S), Bengt Evertsson (MP) (ersättare Anders Ceder (S), Ingrid Åberg (KD) Justeringens plats och tid Kommunsekreterarens rum, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ida Frödén Ordförande... Jonas Kleber och Bengt Storbacka Justerare... Irja Gustavsson (S) & Anders Ceder (S) 189 Justerare... Bengt Evertsson (MP) ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten...

2 Ledamöter Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Jäv 189 Linda Svahn (S) Jäv 191 Bengt Storbacka (S) Linda Andersson (S) Daniel Andersson (S) Moa Fohlin (S) Zaki Habib (S) Margareta Ahlm (S) Jonas Bernström (S) Farhia Ahmed (S) Arnold Bengtsson (S) Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Jäv 190 Jenny Larsson (C) Tuula Marjeta (C) Anders Persson (C) Ulf Axelsson (V) Gunilla Remnert (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Jäv 192 Jan Hansson (M) Sven Erik Larsson (M) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Bengt Evertsson (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Per Söderlund (SD) Virosa Viberg (SD) Jäv 192 Pamela Hopkins (SD) Thord Durnell (SD) Jan Marne (SD) Birgitta Duell (SD) Anders Rapp (SD) Tjänstgörande ersättare Joacim Hermansson (S) för Kristine Andersson (S) Ulla Lundqvist (S) för John Omoomian (S) Hans-Olov Hake (S) för Victoria Johansson (S) Bo Stenberg (S) för Lennart Olsson (S) Annamaria Ericsson (S) för Maria Eriksson (S) Mona Westerlund (S) för Nafih Mawlod (S) Anne Nyström (C) för Christina Pettersson (C) Agneta Lindkvist (V) för Ulf Axelsson (V) Agneta Holmgran (M) för Anniette Lindvall (M) Christian Kokvik (M) för Lillemor Bodman (M) Jäv 196 Kenneth Danielsson (SD) för Virosa Viberg 192 Anders Eriksson (SD) för Mats Seijbolt (SD)

3 Ärendeförteckning 186/2014 Allmänhetens frågestund. 187/2014 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 2014 till 14 oktober /2014 Val till kommunala revisionen /2014 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd 190/2014 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd 191/2014 Val av barn- och utbildningens ordförande tillika kommunalråd 192/2014 Val av oppositionsföreträdare 193/2014 Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för /2014 Plan/program för styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen 195/2014 Flytta del av socialnämndens investeringsbudget /2014 Ersättning till borgerliga vigselförrättare 197/2014 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden /2014 Budget 2015, verksamhetsplan VP /2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) till socialnämndens ordförande om ekonomikunskap hos enhetschefer i äldreomsorgen 200/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande för Bergslagens kommunalteknik om Kyrkberget i Lindesberg 201/2014 Svar på motion från Ulf Axelsson (V) om förnybar energi och ägardirektiv för Linde Energi AB 202/2014 Svar på motion från Jonas Kleber (C) om belysning på spåret Lindesjön runt 203/2014 Svar på motion från Göran Karlsson (S) om att anlägga fjäril- och hundpark i anslutning till Mariedals förskola i Frövi. 204/2014 Medborgarförslag om förändring av detaljplan i Lindesberg 205/2014 Göran Bäuerle (V) avsägelse om uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

4 206/2014 Motion från Virosa Viberg (SD) om utskick och informationskväll om nätdrogen Spice 207/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Lindesbergs dricksvatten till Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning 208/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om en naturstig på Kyrkberget 209/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP) om utökning av antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling

5 5 KF 186 Dnr. Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställdes av allmänheten.

6 6 KF 187 Dnr. 2014/459 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018 Kommunfullmäktige beslutar att välja: Ordförande: Bengt Storbacka (S), Hasselstigen 11, Lindesberg 1:e vice ordf.: Fredrik Lindmark (M), Lindagatan 14, Lindesberg 2:a vice ordf. Tuula Marjeta (C), Fillmansboda 238, Frövi Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (presidium) i kommunfullmäktige för tiden Valberedningen beslutade den 18 november 2014, 3 att föreslå kommunfullmäktige att välja: Ordförande: Bengt Storbacka (S), Hasselstigen 11, Lindesberg 1:e vice ordf.: Fredrik Lindmark (M), Lindagatan 14, Lindesberg 2:a vice ordf. Tuula Marjeta (C), Fillmansboda 238, Frövi Ledamöternas förslag till beslut Margareta Alm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

7 7 KF 188 Dnr. 2014/462 Val till kommunala revisionen Kommunfullmäktige beslutar att välja: Ledamöter Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan Birgitta Asp-Ericsson (S) Kurrbodavägen Ramsberg Roland Rohde (C) Östergården Oppeby Fellingsbro Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Ulla-Britt Strandberg (FP) Skolgatan Lindesberg Majny Andersson (KD) Emanuels Väg Vedevåg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Ordförande och vice ordförande i Kommunala revisionen Ordförande Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan

8 8 Val av 7 ledamöter samt ordförande och vice ordförande i Kommunala revisionen för granskning av Lindesbergs kommuns räkenskaper

9 9 Valberedningen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse: Ledamöter Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan Birgitta Asp-Ericsson (S) Kurrbodavägen Ramsberg Bo Henriksson (S) Vinbärsvägen Lindesberg Roland Rohde (C) Östergården Oppeby Fellingsbro Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Majny Andersson (KD) Emanuels Väg Vedevåg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Ledamöternas förslag till beslut Margareta Ahlm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att på grund av fel proportionalitet i nomineringarna till revisionen så ska Ulla-Britt Strandberg (FP) väljas som ledamot i revisionen istället för en ledamot från socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Arnold Bengtsson (S) föreslår att Bo Henriksson (S) inte utses till ledamot i revisionen och att Ulla-Britt Strandberg (FP) därmed får en plats i revisionen.

10 10 sgång Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt ändringsförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt ändringsförslaget. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten

11 11 KF 189 Dnr. 2014/466 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd välja: Irja Gustavsson (S) Brudstensvägen Lindesberg Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Partierna har nominerat: Irja Gustavsson (S) Brudstensvägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Irja Gustavsson (S) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

12 12 KF 190 Dnr. 2014/467 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till socialnämndens ordförande tillika kommunalråd välja: Susanne Karlsson (C) Rosenkullavägen Lindesberg Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd. Partierna har nominerat: Susanne Karlsson (C) Rosenkullavägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Susanne Karlsson (C) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: Den valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

13 13 KF 191 Dnr. 2014/465 Val av barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd välja: Linda Svahn (S) Skogalundsvägen Lindesberg Val av barn- och utbildningsnämndens kommunalråd. Partierna har nominerat: Linda Svahn (S) Skogalundsvägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Linda Svahn (S) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

14 14 KF 192 Dnr. 2014/479 Val av oppositionsföreträdare Kommunfullmäktige beslutar att till oppositionsföreträdare välja: Pär-Ove Lindqvist (M) Torphyttan Lindesberg Val av oppositionsråd. Partierna har nominerat: Pär-Ove Lindqvist (M) Torphyttan Lindesberg Virosa Viberg (SD) Köpmangatan 12 A Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Pär-Ove Lindqvist (M) och Virosa Viberg (SD) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Gunilla Remnert (V) föreslår att oppositionsrådsposten ska delas mellan samtliga partier utifrån valresultatet. Per Söderlund (SD) föreslår att oppositionsrådsposten ska delas i två lika delar. Jan Hansson (M) och Jonas Kleber (C) föreslår att oppositionsrådsposten ska vara på heltid.

15 15 Jan Hansson (M) föreslår att Pär-Ove Lindqvist utses till oppositionsföreträdare. Per Söderlund (SD) föreslår att Virosa Viberg (SD) utses till oppositionsföreträdare. sgång Ordförande läser upp alla förslagen angående oppositionsrådspostens utformning och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag. Omröstning begärs och verkställs. Per Söderlund (SD) begär sluten omröstning. Mötet ajourneras Ordföranden informerar om att enligt kommunallagen kap ska omröstning ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal. Ordförande redogör för propositionsordningen. Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag är huvudförslag. Han ställer sedan Gunilla Remnert (V) och Per Söderlunds (SD) förslag mot varandra för att utse ett motförslag. Han finner därefter att Per Söderlunds (SD) förslag blir motförslag. Den som stödjer Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag röstar ja och den som stödjer Per Söderlunds (SD) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 32 ja, 8 nej och 4 personer avstod. En person var frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Därefter ställde ordföranden Jan Hanssons (M) förslag mot Per Söderlunds (Sd) förslag. Omröstning begärs och är sluten eftersom det avser val. Protokollsjusterarna Irja Gustavsson och Bengt Evertsson utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Mötet ajourneras De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. De röstande prickas av vid urnan. Antalet avgivna röster är 44. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.

16 16 Omröstningen utföll med 15 röster för Pär-Ove Lindqvist, 8 röster på Virosa Viberg (SD) och 21 blanka röster. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige utser Pär-Ove Lindqvist (M) till heltidsarvoderad oppositionsföreträdare. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Reservation Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och lämnade in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

17 17 JA Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag NEJ- Per Söderlunds (SD) förslag Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår Anne Nyström (C) 1 Anders Ceder (S) X 24 Christina Pettersson (C) X Agneta Lindkvist (V) 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Ulf Axelsson (V) X 3 Linda Svahn (S) X 26 Gunilla Remnert (V) X Agneta Holmgran (M) 5 Linda Andersson (S) X 28 Anniette Lindvall (M) X 6 Daniel Andersson (S) X 29 Jan Hansson (M) X Christian Kokvik (M) 7 Moa Fohlin (S) X 30 Lillemor Bodman (M) X 8 Zaki Habib (S) X 31 Sven Erik Larsson (M) X 9 Joacim Hermansson (S) Kristine Andersson (S) X 32 Anna Öfverström (M) X 10 Ulla Lundqvist (S) John Omoomian (S) X 33 Fredrik Lindmark (M) X 11 Hans Olov Hake (S) Victoria Johansson (S) X 34 Göran Gustavsson (FP) X 12 Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) X 35 Ingrid Åberg (KD) X 13 Margareta Ahlm (S) X 36 Bengt Evertsson (MP) X 14 Jonas Bernström (S) X 37 Agneta Nilsdotter (MP) X 15 Farhia Ahmed (S) X 38 Per Söderlund (SD) X Kenneth Danielsson (SD) 16 Arnold Bengtsson (S) X 39 Virosa Viberg (SD) X Annamaria Ericsson (S) 17 Maria Eriksson (S) X 40 Pamela Hopkins (SD) X 18 Mona Westerlund (S) Nafih Mawlod (S) X 41 Thord Durnell (SD) X 19 Jonas Kleber (C) X 42 Jan Marne (SD) X 20 Susanne Karlsson (C) X 43 Birgitta Duell (SD) X Anders Eriksson (SD) 21 Jenny Larsson (C) X 44 Mats Seijboldt (SD) X 22 Tuula Marjeta (C) X 45 Anders Rapp (SD) X 23 Anders Persson (C) X 4 Bengt Storbacka (S) X

18 18 Summa

19 19 KF 193 Dnr. 2014/461 Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015 Kommunfullmäktige beslutar att som nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015 välja: Nämndemän Joacim Hermansson (S) Carina Östrand (S) Näsbygatan 17 Skidgränd Frövi Lindesberg Lisbet Billgren (S) Birgitta Asp-Ericsson (S) Österhammar Disatorp 303 Kurrbodavägen Fellingsbro Ramsberg Mathz Eriksson (C) Inga Ängsteg (C) Uskaboda Perers gård 213 Nyhammar Nora Lindesberg Christina Liodden (V) Göran Gustafsson (FP) Herrgårdsvägen 16 Nybyn Ringholmen Guldsmedshyttan Frövi Lennart Åberg (KD) Birgitta Duell (SD) Lövstigen 26 Hammarn Lindesberg Lindesberg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015.

20 20 Kommunfullmäktiges valberedning beslutade att föreslår kommunfullmäktige beslutar att utse: Nämndemän Joacim Hermansson (S) Carina Östrand (S) Näsbygatan 17 Skidgränd Frövi Lindesberg Lisbet Billgren (S) Birgitta Asp-Ericsson (S) Österhammar Disatorp 303 Kurrbodavägen Fellingsbro Ramsberg Mathz Eriksson (C) Inga Ängsteg (C) Uskaboda Perers gård 213 Nyhammar Nora Lindesberg Christina Liodden (V) Göran Gustafsson (FP) Herrgårdsvägen 16 Nybyn Ringholmen Guldsmedshyttan Frövi Lennart Åberg (KD) Birgitta Duell (SD) Lövstigen 26 Hammarn Lindesberg Lindesberg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Meddelas för åtgärd: Kanslienheten för vbf till Örebro Tingsrätt Meddelas för kännedom: De valda

21 21 KF 194 Dnr. 2014/413 Plan/program för styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen version antas Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering efter två år, 2017 I en genomförd revisionsgransking av den interna kontrollen från 2013 har det framförts att reglementet är gammalt och att återrapporteringen till kommunstyrelsen inte fungerar bra. Revisorerna har också bedömt att kommunstyrelsen behöver ta en mer aktiv roll i tillsynen av verksamheterna och utveckla internkontrollsarbetet. I en annan revisionsgranskning från samma år konstateras att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet behöver utvecklas. Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen strukturerar och formaliserar innehållet i uppsiktsplikten riktat mot nämndernas verksamheter samt att dokumentera en struktur och en årscykel för olika uppföljningar. Med anledning av dessa granskningar gav ledningsgruppen kommunstrategen i uppdrag att driva ett projekt som ska leda till införandet av en ny struktur och systematik i kommunens styrnings- och ledningssystem som gör att man får ett samlat grepp kring verksamheternas planering, uppföljning, intern kontroll och övergripande kvalitetsarbete. Syftet är att synliggöra den röda tråden genom att vidareutveckla återrapportering och uppföljning till kommunstyrelsen, där resultat i uppföljningen utgör en grund för planeringen. Projektet syftar också till att ge kommunstyrelsen en mer aktiv roll i tillsynen av de kommunala bolagens och nämndernas internkontrollarbete. Målet är att rapportering från bolag och nämnder till kommunstyrelsen sker i enlighet med anvisningarna så att kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att: 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

22 22 Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen version antas. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering efter två år, Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1, beslutar kommunstyrelsen: Bilaga 1 till Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen, Årshjul och anvisningar för år 2015 antas. Ekonomichefen får i uppdrag att komplettera Bilaga 1 med datum för de olika aktiviteterna efter att kommunstyrelsen beslutat om sammanträdestider för år Ledamöternas förslag till beslut Agneta Nilsdotter (MP) och Ulf Axelsson (V) föreslår att förslaget ska bifallas. Meddelas för åtgärd: Kommunchef Ekonomichef Meddelas för kännedom: Samtliga förvaltningar och nämnder

23 23 KF 195 Dnr. 2014/389 Flytta del av socialnämndens investeringsbudget 2014 Socialnämnden får flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Socialförvaltningen har beviljats kronor till investeringar under år Inom avdelningen för vård och omsorg finns sex särskilda boenden som ständigt har behov av byte av möbler till gemensamhetsutrymmen, bland annat matsalsmöbler. Dessutom behöver några kontor byta ut sina kontorsmöbler, både inom administrationen och avdelningen för individ och familj. Socialförvaltningen kommer inte att använda alla beviljade medel för investeringar och då investeringsmedel inte kan användas vid byte av möbler behövs ytterligare medel i driftbudgeten. Socialnämnden beslutade den 18 juni 2014 att begära hos kommunstyrelsen att få flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Socialnämnden får flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Meddelas för åtgärd: Socialnämnden

24 24 KF 196 Dnr. 2014/383 Ersättning till borgerliga vigselförrättare Ersättning till borgerliga vigselförrättare utgår med 5 * timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Förrättningen är kostnadsfri för invånare i Lindesbergs kommun som gifter sig inom kommunens gränser. För övriga tar Lindesbergs kommun ut en avgift om 6,2 * det aktuella timarvodet av brudparet. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt det kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare för vigselförrättarens resor inom kommunen. Reseersättning för vigsel utanför kommunens gränser betalas av brudparet själva till vigselförrättaren. Den ökade kostnaden tas ut kommunstyrelsens anslag. Länsstyrelsen förordningar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I Lindesberg finns för närvarande fyra personer utsedda. Det är vigselförrättarna som sköter all administration runt vigslarna. Kommunen står för viss materialkostnad, som till exempel papper och stämplar. Det finns inga beslutade rutiner eller ersättningsnivåer till vigselförrättarna. Det saknas också beslut för om vigseln ska vara kostnadsfri för brudparet. Antalet vigslar är ca 35 stycken per år. En borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning med 110 kronor från Länsstyrelsen för varje vigsel som förrättats. Har vigselförrättaren samma dag haft fler än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen betalas ut av Länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren. Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser och efterarbete som vigselförrättaren behöver göra inför och efter vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. Om vigseln ska vara kostnadsfri för brudparet är ett ställningsstagande som måste göras utifrån viken service kommunen vill erbjuda sina invånare. Kommunen kan även göra åtskillnad om ersättning ska debiteras för tillresta, eller utanför kommungränsen.

25 25 Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober att föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Ersättning till borgerliga vigselförrättare utgår med 5 * timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Förrättningen är kostnadsfri för invånare i Lindesbergs kommun som gifter sig inom kommunens gränser. För övriga tar Lindesbergs kommun ut en avgift om 800 kronor av brudparet. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt det kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare för vigselförrättarens resor inom kommunen. Reseersättning för vigsel utanför kommunens gränser betalas av brudparet själva till vigselförrättaren. Den ökade kostnaden tas ut kommunstyrelsens anslag. På grund av jäv deltar inte Christian Kokvik (M) i handläggningen av ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Anne Nyström (C) föreslår att Lindesbergs kommun ska ta ut en avgift om 6,2 * det aktuella timarvodet. sgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Anne Nyströms (C) ändringsförslag. Meddelas för åtgärd: Kommunkansliet Meddelas för kännedom: Borgerliga vigselförrättare

26 26 KF 197 Dnr. 2014/417 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2015 görs i: Nerikes Allehanda, Lindenytt (webbpublicering) och 24i Bergslagen (webbpublicering). Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida och på samtliga av kommunens bibliotek, inklusive skolbibliotek. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 10 i kommunallagen besluta om i vilka ortstidningar annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske. Det är enligt denna paragraf ett krav att annonsering ska ske i minst en ortstidning. Annonsering har under år 2014 skett i en ortstidning och på två webbplatser exkl. Lindesbergs kommuns egen webbplats. Årskostnad för annonsering åtta gånger (ett år) är: Lindenytt ca kr (endast webbpublicering) 24i ca kr (endast webbpublicering) Nerikes Allehanda ca kr Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 föreslog Bengt Evertsson (MP) att annonsering även ska göras i ETC Bergslagen. Göran Gustavson (FP) föreslog att annonsering även ska göras i Länsposten. Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att återremittera ärendet för att utreda kostnaderna för annonseringen. Kommunsekreteraren inkom den 4 november 2014 med en tjänsteskrivelse där kostnaderna för annonsering i de föreslagna tidningarna redovisas. Ledamöternas förslag till beslut Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att förslaget ska bifallas.

27 27 Jonas Kleber (C) föreslår att annonsering ska göras i Nerikes Allehanda Lindenytt (webbpublicering) och Länsposten. Bengt Evertsson (MP) föreslår att annonsering även ska göras i ECT Bergslagen (endast tidningen). sgång Ordförande läser upp alla förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. Omröstning begärs och verkställs. Ordförande redogör för propositionsordningen. Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvists (M) förslag är huvudförslag. Han ställer sedan Jonas Kleber (C) och Bengt Evertssons (MP) förslag mot varandra för att utse ett motförslag. Den som stödjer Jonas Klebers (C) förslag röstar ja och den som stödjer Bengt Evertssons (MP) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 31 ja, 3 nej och 11 ledamöter avstod. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Han finner därefter att Jonas Klebers (C) förslag blir motförslag. Ordförande läser därefter upp huvudförslaget och motförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med huvudförslaget. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten

28 28 JA Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag NEJ- Per Söderlunds (SD) förslag Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 25 Ulf Axelsson (V) X 2 Irja Gustavsson (S) X 26 Gunilla Remnert (V) X 3 Linda Svahn (S) X 27 Pär-Ove Lindqvist (M) X Agneta Holmgran (M) 5 Linda Andersson (S) X 28 Anniette Lindvall (M) X 6 Daniel Andersson (S) X 29 Jan Hansson (M) X Christian Kokvik (M) 7 Moa Fohlin (S) X 30 Lillemor Bodman (M) X 8 Zaki Habib (S) X 31 Sven Erik Larsson (M) X Joacim Hermansson (S) 9 Kristine Andersson (S) X 32 Anna Öfverström (M) X 10 Ulla Lundqvist (S) John Omoomian (S) X 33 Fredrik Lindmark (M) X 11 Hans Olov Hake (S) Victoria Johansson (S) X 34 Göran Gustavsson (FP) X 12 Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) X 35 Ingrid Åberg (KD) X 13 Margareta Ahlm (S) X 36 Bengt Evertsson (MP) X 14 Jonas Bernström (S) X 37 Agneta Nilsdotter (MP) X 15 Farhia Ahmed (S) X 38 Per Söderlund (SD) X 16 Arnold Bengtsson (S) X 39 Virosa Viberg (SD) X Annamaria Ericsson (S) 17 Maria Eriksson (S) X 40 Pamela Hopkins (SD) X 18 Mona Westerlund (S) Nafih Mawlod (S) X 41 Thord Durnell (SD) X 19 Jonas Kleber (C) X 42 Jan Marne (SD) X 20 Susanne Karlsson (C) X 43 Birgitta Duell (SD) X Anders Eriksson (SD) 21 Jenny Larsson (C) X 44 Mats Seijboldt (SD) X 22 Tuula Marjeta (C) X 45 Anders Rapp (SD) X 23 Anders Persson (C) X 4 Bengt Storbacka (S) X

29 29 Anne Nyström (C) 24 Christina Pettersson (C) X Summa

30 30 KF 158 Dnr. 2014/100 Utdebitering för år 2015 Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:30 per skattekrona Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2014 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2013 till 22:33 kronor per skattekrona. Den 1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län samman och bildar en ny regionorganisation, Region Örebro län. Kommunfullmäktige beslöt Om en överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län samt Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län. et omfattade även ett godkännande av att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 deltog ingen av ledamöterna från (M) i ärendets behandling och beslut. Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:30 per skattekrona Meddelas för åtgärd: Ekonomichef

31 31 KF 199 Dnr. 2014/436 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) till socialnämndens ordförande om ekonomikunskap hos enhetschefer i äldreomsorgen Interpellationen får ställas och besvaras. Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) inkom med en interpellation den 28 oktober 2014 som är ställd till socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) angående vilken kunskap i ekonomi enhetschefer i äldreomsorgen behöver ha. De vill ha svar på dessa frågor: Vilken vidareutbildning får äldreomsorgens enhetschefer i Lindesbergs kommun? Är kunskap och utbildning i ekonomi en fördel vid rekryteringen? Vilken stöttning får enhetscheferna från socialförvaltningens ekonom? Av svaret från socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) framgår det att; samtliga nuvarande enhetschefer inom Vård och Omsorg har en högskoleeller universitetsutbildning, såsom Social Omsorg, Sjuksköterske- eller arbetsterapeututbildning. I Social Omsorg ingår ekonomi och statistik. I samband med medarbetare samtal går verksamhetschefen igenom vilka vidareutbildningar som behövs för varje enskild enhetschef och för läser tre av enhetscheferna nationellt ledarskap. Ekonomin är en del av uppdraget som ingår i enhetschefens uppdrag så kunskapen om detta är en viktig del vid rekryteringar. Enhetscheferna har ett tätt och nära samarbete med förvaltningens ekonom, för att se orsak och verkan till det ekonomiska läget.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen

Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen Plats och tid Löa bygdegård, Löa, kl. 17.00-17.50 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Mats Melander, ordf. revisionen Utses att justera Kristine Andersson

Läs mer

Se bilaga. Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S) och Jan Hansson (M) Kanslienheten, Kommunfullmäktige 2015-02-24

Se bilaga. Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S) och Jan Hansson (M) Kanslienheten, Kommunfullmäktige 2015-02-24 Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 18.00-21.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef Christel Store, kommunhusets

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-9.50 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) Linda Svahn (S) Kristine Andersson (S) Daniel Andersson (S) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Se bilaga. Linda Svahn (S) och Mats Seijboldt (SD) ersättare Christina Pettersson (C) och Agneta Nilsdotter (MP) Kanslienheten, 18 juni 2015 kl. 13.

Se bilaga. Linda Svahn (S) och Mats Seijboldt (SD) ersättare Christina Pettersson (C) och Agneta Nilsdotter (MP) Kanslienheten, 18 juni 2015 kl. 13. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 18.00-20.20 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, stabschef Christer Lenke, kommunchef Bo Björn, ordförande revisonen

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl. 12.00. Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson

Kansliet, Kommunhuset, 20 maj kl. 12.00. Anna Nilsson. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Bengt Evertsson. Justerare... Christina Pettersson Plats och tid Fröviskolan, Frövi, kl. 17-20.35 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Stefan Eriksson, vice VD LIBO Linda Svahn

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 19 december 2013 kl. 15.30

Kommunsekreterarens rum, 19 december 2013 kl. 15.30 Plats och tid Aulan på Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Isabella Lohse, fysisk planerare, Bergslagens

Läs mer

Helena Randefelt, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef. Kanslienheten, 29 september kl. 15.00

Helena Randefelt, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef. Kanslienheten, 29 september kl. 15.00 Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17-20:50 ande Se bilaga Övriga deltagande Helena Randefelt, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Utses att justera Ulla

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni 2015. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011

Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011 Val i kommunfullmäktige den 14 februari 2011 Förslag från kommunfullmäktiges valberedning Uppdaterad 2011-02-14 Val: a) Fyllnadsval efter Irene Jakobsson (S) som avsagt sig platsen som ersättare i gemensam

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg kl. 17:00-18:08 ande Se bilaga Närvarande 33 ordinarie fullmäktige, 10 ersättare, 2 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

Se bilaga. Tuula Marjeta, Pär-Ove Lindqvist (ersättare Christina Pettersson, Jan Hansson) Kanslienheten, kl

Se bilaga. Tuula Marjeta, Pär-Ove Lindqvist (ersättare Christina Pettersson, Jan Hansson) Kanslienheten, kl Plats och tid Aktiviteten, Linde Arena, kl. 17.00-18.30 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

POSTLISTA DAG. U Kommunledningskontoret BESLUT Redovisning av motioner som inte är. 2016/111 AKK slutbehandlade per den 14 mars 2016

POSTLISTA DAG. U Kommunledningskontoret BESLUT Redovisning av motioner som inte är. 2016/111 AKK slutbehandlade per den 14 mars 2016 Sida 1 (6) Avdelning Handläggare I/ INFORMATION 2016.321 KF 63/2016 2016-04-19 Meddelanden Nerikes Brandkår BESLT 2016.1178 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Nerikes Brandkår 2015 KF 45/2016

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 september 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN TILLÄGGSHANDLINGAR KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 25 februari 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset Ledamot

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Se bilaga. Ulla Lundkvist (S) och Jan Hansson (M) (ersättare Lennart Olsson (S) och Jan Marne (SD)) Kommunhuset, tisdag 27 oktober 2015

Se bilaga. Ulla Lundkvist (S) och Jan Hansson (M) (ersättare Lennart Olsson (S) och Jan Marne (SD)) Kommunhuset, tisdag 27 oktober 2015 Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Se bilaga Ida Frödén, sekreterare/kanslichef Helena Randefelt, kommunsekreterare Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Masugnen, lokal Smedjan, Lindesberg, kl. 17:00-18:50 Beslutande Se bilaga Närvarande 36 ordinarie ledamöter, 4 ersättare, 5 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9-10 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beslutande kommunstyrelsen tisdagen den 24 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13 Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.00 i Kindla, hus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 29 september 2014 kl Ida Frödén. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... John Omoomian

Kommunsekreterarens rum, 29 september 2014 kl Ida Frödén. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... John Omoomian Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-18.05 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, kommunsekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonom Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten

Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten Plats och tid Aktiviteten (Spegelsalen), Lindesberg arena, kl. 14-17.45 ande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

POSTLISTA DAG U Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande

POSTLISTA DAG U Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande Sida 1 (8) Avdelning Handläggare I/ Linde Stadshus AB BESLT 2016.269 Förändring i bolagsstrukturen KF 3/2016 2016-02-16 2015/550 AKK Linde Stadshus AB BESLT 2016.270 Revidering av bolagsordning för Linde

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL ETRA KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, fredagen den 30 november 2012 kl. 15- i Stadsskogsskolans aula, Lindesberg. Ledamot

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

POSTLISTA DAG. U Agneta Nilsdotter (MP) BESLUT Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om kulturmiljöplan

POSTLISTA DAG. U Agneta Nilsdotter (MP) BESLUT Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om kulturmiljöplan Sida 1 (6) Avdelning Handläggare I/ Jonas Bernström (S) BESLT 2016.116 Motion från Jonas Bernström (S) om renovering av badplatsen i Storå/Guldsmedshyttan KS 63/2016 2016-03-22 2015/261 AKK Sven-Erik Larsson

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar beslutande nämnd KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 augusti 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, hus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 15 november 2010 med början kl. 17:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2014-12-01

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2014-12-01 Plats och tid Leja, Kommunhuset, kl. 9.00-11.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda Svahn (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 13 december 2010 med början kl. 14:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

Ingrid Åberg (KD) med Susanne Karlsson (C) som ersättare. Kanslienheten, måndag 6 februari Ida Frödén. Ordförande Irja Gustavsson

Ingrid Åberg (KD) med Susanne Karlsson (C) som ersättare. Kanslienheten, måndag 6 februari Ida Frödén. Ordförande Irja Gustavsson 1 Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.35 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till extra sammanträde med kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, tisdagen den 28 augusti 2012 direkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 19 januari 2017 kl. 09.00 i Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00. Plats: Kulturum, Lindeskolan, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden

Sammanträdesdatum Räddnings- och säkerhetsnämnden Plats och tid Brandstationen Lindesberg, kl. 15:00-17:10 ande Jonas Kleber (C), ordf. Gert Rydelius (C), ersättare för Agneta Nilsdotter (-) Farhan Kadir (C) Gunnar Nilsson (M) Jan Marne (M) Göran Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Närvarande 38 ordinarie ledamöter, 7 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef,

Närvarande 38 ordinarie ledamöter, 7 ersättare. Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef, Plats och tid Masugnen, lokal Smedjan, Lindesberg, kl. 17:00-18:00 ande Se bilaga Närvarande 38 ordinarie ledamöter, 7 ersättare Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, kommunchef

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 13:00 17:00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer