Kommunsekreterarens rum, Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber och Bengt Storbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209"

Transkript

1 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef Helena Randefelt, praktikant Johan Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare Björn Pettersson (C), ej tjänstgörande ersättare Per Carlström (FP), ej tjänstgörande ersättare Gunilla Carlsson (S), ej tjänstgörande ersättare Agneta Lindkvist (V), ej tjänstgörande ersättare Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare Marita Haraldsson (MP), ej tjänstgörande ersättare Kenneth Danielsson (SD), ej tjänstgörande ersättare & Andreas Funk (SD), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Irja Gustavsson (S), Bengt Evertsson (MP) (ersättare Anders Ceder (S), Ingrid Åberg (KD) Justeringens plats och tid Kommunsekreterarens rum, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ida Frödén Ordförande... Jonas Kleber och Bengt Storbacka Justerare... Irja Gustavsson (S) & Anders Ceder (S) 189 Justerare... Bengt Evertsson (MP) ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten...

2 Ledamöter Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Jäv 189 Linda Svahn (S) Jäv 191 Bengt Storbacka (S) Linda Andersson (S) Daniel Andersson (S) Moa Fohlin (S) Zaki Habib (S) Margareta Ahlm (S) Jonas Bernström (S) Farhia Ahmed (S) Arnold Bengtsson (S) Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Jäv 190 Jenny Larsson (C) Tuula Marjeta (C) Anders Persson (C) Ulf Axelsson (V) Gunilla Remnert (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Jäv 192 Jan Hansson (M) Sven Erik Larsson (M) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Bengt Evertsson (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Per Söderlund (SD) Virosa Viberg (SD) Jäv 192 Pamela Hopkins (SD) Thord Durnell (SD) Jan Marne (SD) Birgitta Duell (SD) Anders Rapp (SD) Tjänstgörande ersättare Joacim Hermansson (S) för Kristine Andersson (S) Ulla Lundqvist (S) för John Omoomian (S) Hans-Olov Hake (S) för Victoria Johansson (S) Bo Stenberg (S) för Lennart Olsson (S) Annamaria Ericsson (S) för Maria Eriksson (S) Mona Westerlund (S) för Nafih Mawlod (S) Anne Nyström (C) för Christina Pettersson (C) Agneta Lindkvist (V) för Ulf Axelsson (V) Agneta Holmgran (M) för Anniette Lindvall (M) Christian Kokvik (M) för Lillemor Bodman (M) Jäv 196 Kenneth Danielsson (SD) för Virosa Viberg 192 Anders Eriksson (SD) för Mats Seijbolt (SD)

3 Ärendeförteckning 186/2014 Allmänhetens frågestund. 187/2014 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 2014 till 14 oktober /2014 Val till kommunala revisionen /2014 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd 190/2014 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd 191/2014 Val av barn- och utbildningens ordförande tillika kommunalråd 192/2014 Val av oppositionsföreträdare 193/2014 Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för /2014 Plan/program för styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen 195/2014 Flytta del av socialnämndens investeringsbudget /2014 Ersättning till borgerliga vigselförrättare 197/2014 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden /2014 Budget 2015, verksamhetsplan VP /2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) till socialnämndens ordförande om ekonomikunskap hos enhetschefer i äldreomsorgen 200/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande för Bergslagens kommunalteknik om Kyrkberget i Lindesberg 201/2014 Svar på motion från Ulf Axelsson (V) om förnybar energi och ägardirektiv för Linde Energi AB 202/2014 Svar på motion från Jonas Kleber (C) om belysning på spåret Lindesjön runt 203/2014 Svar på motion från Göran Karlsson (S) om att anlägga fjäril- och hundpark i anslutning till Mariedals förskola i Frövi. 204/2014 Medborgarförslag om förändring av detaljplan i Lindesberg 205/2014 Göran Bäuerle (V) avsägelse om uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

4 206/2014 Motion från Virosa Viberg (SD) om utskick och informationskväll om nätdrogen Spice 207/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Lindesbergs dricksvatten till Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning 208/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om en naturstig på Kyrkberget 209/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP) om utökning av antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling

5 5 KF 186 Dnr. Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställdes av allmänheten.

6 6 KF 187 Dnr. 2014/459 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018 Kommunfullmäktige beslutar att välja: Ordförande: Bengt Storbacka (S), Hasselstigen 11, Lindesberg 1:e vice ordf.: Fredrik Lindmark (M), Lindagatan 14, Lindesberg 2:a vice ordf. Tuula Marjeta (C), Fillmansboda 238, Frövi Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (presidium) i kommunfullmäktige för tiden Valberedningen beslutade den 18 november 2014, 3 att föreslå kommunfullmäktige att välja: Ordförande: Bengt Storbacka (S), Hasselstigen 11, Lindesberg 1:e vice ordf.: Fredrik Lindmark (M), Lindagatan 14, Lindesberg 2:a vice ordf. Tuula Marjeta (C), Fillmansboda 238, Frövi Ledamöternas förslag till beslut Margareta Alm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

7 7 KF 188 Dnr. 2014/462 Val till kommunala revisionen Kommunfullmäktige beslutar att välja: Ledamöter Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan Birgitta Asp-Ericsson (S) Kurrbodavägen Ramsberg Roland Rohde (C) Östergården Oppeby Fellingsbro Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Ulla-Britt Strandberg (FP) Skolgatan Lindesberg Majny Andersson (KD) Emanuels Väg Vedevåg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Ordförande och vice ordförande i Kommunala revisionen Ordförande Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan

8 8 Val av 7 ledamöter samt ordförande och vice ordförande i Kommunala revisionen för granskning av Lindesbergs kommuns räkenskaper

9 9 Valberedningen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse: Ledamöter Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan Birgitta Asp-Ericsson (S) Kurrbodavägen Ramsberg Bo Henriksson (S) Vinbärsvägen Lindesberg Roland Rohde (C) Östergården Oppeby Fellingsbro Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Majny Andersson (KD) Emanuels Väg Vedevåg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Ledamöternas förslag till beslut Margareta Ahlm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att på grund av fel proportionalitet i nomineringarna till revisionen så ska Ulla-Britt Strandberg (FP) väljas som ledamot i revisionen istället för en ledamot från socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Arnold Bengtsson (S) föreslår att Bo Henriksson (S) inte utses till ledamot i revisionen och att Ulla-Britt Strandberg (FP) därmed får en plats i revisionen.

10 10 sgång Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt ändringsförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt ändringsförslaget. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten

11 11 KF 189 Dnr. 2014/466 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd välja: Irja Gustavsson (S) Brudstensvägen Lindesberg Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Partierna har nominerat: Irja Gustavsson (S) Brudstensvägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Irja Gustavsson (S) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

12 12 KF 190 Dnr. 2014/467 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till socialnämndens ordförande tillika kommunalråd välja: Susanne Karlsson (C) Rosenkullavägen Lindesberg Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd. Partierna har nominerat: Susanne Karlsson (C) Rosenkullavägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Susanne Karlsson (C) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: Den valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

13 13 KF 191 Dnr. 2014/465 Val av barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd välja: Linda Svahn (S) Skogalundsvägen Lindesberg Val av barn- och utbildningsnämndens kommunalråd. Partierna har nominerat: Linda Svahn (S) Skogalundsvägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Linda Svahn (S) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

14 14 KF 192 Dnr. 2014/479 Val av oppositionsföreträdare Kommunfullmäktige beslutar att till oppositionsföreträdare välja: Pär-Ove Lindqvist (M) Torphyttan Lindesberg Val av oppositionsråd. Partierna har nominerat: Pär-Ove Lindqvist (M) Torphyttan Lindesberg Virosa Viberg (SD) Köpmangatan 12 A Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Pär-Ove Lindqvist (M) och Virosa Viberg (SD) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Gunilla Remnert (V) föreslår att oppositionsrådsposten ska delas mellan samtliga partier utifrån valresultatet. Per Söderlund (SD) föreslår att oppositionsrådsposten ska delas i två lika delar. Jan Hansson (M) och Jonas Kleber (C) föreslår att oppositionsrådsposten ska vara på heltid.

15 15 Jan Hansson (M) föreslår att Pär-Ove Lindqvist utses till oppositionsföreträdare. Per Söderlund (SD) föreslår att Virosa Viberg (SD) utses till oppositionsföreträdare. sgång Ordförande läser upp alla förslagen angående oppositionsrådspostens utformning och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag. Omröstning begärs och verkställs. Per Söderlund (SD) begär sluten omröstning. Mötet ajourneras Ordföranden informerar om att enligt kommunallagen kap ska omröstning ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal. Ordförande redogör för propositionsordningen. Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag är huvudförslag. Han ställer sedan Gunilla Remnert (V) och Per Söderlunds (SD) förslag mot varandra för att utse ett motförslag. Han finner därefter att Per Söderlunds (SD) förslag blir motförslag. Den som stödjer Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag röstar ja och den som stödjer Per Söderlunds (SD) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 32 ja, 8 nej och 4 personer avstod. En person var frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Därefter ställde ordföranden Jan Hanssons (M) förslag mot Per Söderlunds (Sd) förslag. Omröstning begärs och är sluten eftersom det avser val. Protokollsjusterarna Irja Gustavsson och Bengt Evertsson utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Mötet ajourneras De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. De röstande prickas av vid urnan. Antalet avgivna röster är 44. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.

16 16 Omröstningen utföll med 15 röster för Pär-Ove Lindqvist, 8 röster på Virosa Viberg (SD) och 21 blanka röster. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige utser Pär-Ove Lindqvist (M) till heltidsarvoderad oppositionsföreträdare. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Reservation Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och lämnade in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

17 17 JA Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag NEJ- Per Söderlunds (SD) förslag Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår Anne Nyström (C) 1 Anders Ceder (S) X 24 Christina Pettersson (C) X Agneta Lindkvist (V) 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Ulf Axelsson (V) X 3 Linda Svahn (S) X 26 Gunilla Remnert (V) X Agneta Holmgran (M) 5 Linda Andersson (S) X 28 Anniette Lindvall (M) X 6 Daniel Andersson (S) X 29 Jan Hansson (M) X Christian Kokvik (M) 7 Moa Fohlin (S) X 30 Lillemor Bodman (M) X 8 Zaki Habib (S) X 31 Sven Erik Larsson (M) X 9 Joacim Hermansson (S) Kristine Andersson (S) X 32 Anna Öfverström (M) X 10 Ulla Lundqvist (S) John Omoomian (S) X 33 Fredrik Lindmark (M) X 11 Hans Olov Hake (S) Victoria Johansson (S) X 34 Göran Gustavsson (FP) X 12 Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) X 35 Ingrid Åberg (KD) X 13 Margareta Ahlm (S) X 36 Bengt Evertsson (MP) X 14 Jonas Bernström (S) X 37 Agneta Nilsdotter (MP) X 15 Farhia Ahmed (S) X 38 Per Söderlund (SD) X Kenneth Danielsson (SD) 16 Arnold Bengtsson (S) X 39 Virosa Viberg (SD) X Annamaria Ericsson (S) 17 Maria Eriksson (S) X 40 Pamela Hopkins (SD) X 18 Mona Westerlund (S) Nafih Mawlod (S) X 41 Thord Durnell (SD) X 19 Jonas Kleber (C) X 42 Jan Marne (SD) X 20 Susanne Karlsson (C) X 43 Birgitta Duell (SD) X Anders Eriksson (SD) 21 Jenny Larsson (C) X 44 Mats Seijboldt (SD) X 22 Tuula Marjeta (C) X 45 Anders Rapp (SD) X 23 Anders Persson (C) X 4 Bengt Storbacka (S) X

18 18 Summa

19 19 KF 193 Dnr. 2014/461 Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015 Kommunfullmäktige beslutar att som nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015 välja: Nämndemän Joacim Hermansson (S) Carina Östrand (S) Näsbygatan 17 Skidgränd Frövi Lindesberg Lisbet Billgren (S) Birgitta Asp-Ericsson (S) Österhammar Disatorp 303 Kurrbodavägen Fellingsbro Ramsberg Mathz Eriksson (C) Inga Ängsteg (C) Uskaboda Perers gård 213 Nyhammar Nora Lindesberg Christina Liodden (V) Göran Gustafsson (FP) Herrgårdsvägen 16 Nybyn Ringholmen Guldsmedshyttan Frövi Lennart Åberg (KD) Birgitta Duell (SD) Lövstigen 26 Hammarn Lindesberg Lindesberg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015.

20 20 Kommunfullmäktiges valberedning beslutade att föreslår kommunfullmäktige beslutar att utse: Nämndemän Joacim Hermansson (S) Carina Östrand (S) Näsbygatan 17 Skidgränd Frövi Lindesberg Lisbet Billgren (S) Birgitta Asp-Ericsson (S) Österhammar Disatorp 303 Kurrbodavägen Fellingsbro Ramsberg Mathz Eriksson (C) Inga Ängsteg (C) Uskaboda Perers gård 213 Nyhammar Nora Lindesberg Christina Liodden (V) Göran Gustafsson (FP) Herrgårdsvägen 16 Nybyn Ringholmen Guldsmedshyttan Frövi Lennart Åberg (KD) Birgitta Duell (SD) Lövstigen 26 Hammarn Lindesberg Lindesberg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Meddelas för åtgärd: Kanslienheten för vbf till Örebro Tingsrätt Meddelas för kännedom: De valda

21 21 KF 194 Dnr. 2014/413 Plan/program för styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen version antas Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering efter två år, 2017 I en genomförd revisionsgransking av den interna kontrollen från 2013 har det framförts att reglementet är gammalt och att återrapporteringen till kommunstyrelsen inte fungerar bra. Revisorerna har också bedömt att kommunstyrelsen behöver ta en mer aktiv roll i tillsynen av verksamheterna och utveckla internkontrollsarbetet. I en annan revisionsgranskning från samma år konstateras att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet behöver utvecklas. Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen strukturerar och formaliserar innehållet i uppsiktsplikten riktat mot nämndernas verksamheter samt att dokumentera en struktur och en årscykel för olika uppföljningar. Med anledning av dessa granskningar gav ledningsgruppen kommunstrategen i uppdrag att driva ett projekt som ska leda till införandet av en ny struktur och systematik i kommunens styrnings- och ledningssystem som gör att man får ett samlat grepp kring verksamheternas planering, uppföljning, intern kontroll och övergripande kvalitetsarbete. Syftet är att synliggöra den röda tråden genom att vidareutveckla återrapportering och uppföljning till kommunstyrelsen, där resultat i uppföljningen utgör en grund för planeringen. Projektet syftar också till att ge kommunstyrelsen en mer aktiv roll i tillsynen av de kommunala bolagens och nämndernas internkontrollarbete. Målet är att rapportering från bolag och nämnder till kommunstyrelsen sker i enlighet med anvisningarna så att kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att: 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

22 22 Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen version antas. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering efter två år, Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1, beslutar kommunstyrelsen: Bilaga 1 till Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen, Årshjul och anvisningar för år 2015 antas. Ekonomichefen får i uppdrag att komplettera Bilaga 1 med datum för de olika aktiviteterna efter att kommunstyrelsen beslutat om sammanträdestider för år Ledamöternas förslag till beslut Agneta Nilsdotter (MP) och Ulf Axelsson (V) föreslår att förslaget ska bifallas. Meddelas för åtgärd: Kommunchef Ekonomichef Meddelas för kännedom: Samtliga förvaltningar och nämnder

23 23 KF 195 Dnr. 2014/389 Flytta del av socialnämndens investeringsbudget 2014 Socialnämnden får flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Socialförvaltningen har beviljats kronor till investeringar under år Inom avdelningen för vård och omsorg finns sex särskilda boenden som ständigt har behov av byte av möbler till gemensamhetsutrymmen, bland annat matsalsmöbler. Dessutom behöver några kontor byta ut sina kontorsmöbler, både inom administrationen och avdelningen för individ och familj. Socialförvaltningen kommer inte att använda alla beviljade medel för investeringar och då investeringsmedel inte kan användas vid byte av möbler behövs ytterligare medel i driftbudgeten. Socialnämnden beslutade den 18 juni 2014 att begära hos kommunstyrelsen att få flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Socialnämnden får flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Meddelas för åtgärd: Socialnämnden

24 24 KF 196 Dnr. 2014/383 Ersättning till borgerliga vigselförrättare Ersättning till borgerliga vigselförrättare utgår med 5 * timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Förrättningen är kostnadsfri för invånare i Lindesbergs kommun som gifter sig inom kommunens gränser. För övriga tar Lindesbergs kommun ut en avgift om 6,2 * det aktuella timarvodet av brudparet. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt det kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare för vigselförrättarens resor inom kommunen. Reseersättning för vigsel utanför kommunens gränser betalas av brudparet själva till vigselförrättaren. Den ökade kostnaden tas ut kommunstyrelsens anslag. Länsstyrelsen förordningar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I Lindesberg finns för närvarande fyra personer utsedda. Det är vigselförrättarna som sköter all administration runt vigslarna. Kommunen står för viss materialkostnad, som till exempel papper och stämplar. Det finns inga beslutade rutiner eller ersättningsnivåer till vigselförrättarna. Det saknas också beslut för om vigseln ska vara kostnadsfri för brudparet. Antalet vigslar är ca 35 stycken per år. En borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning med 110 kronor från Länsstyrelsen för varje vigsel som förrättats. Har vigselförrättaren samma dag haft fler än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen betalas ut av Länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren. Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser och efterarbete som vigselförrättaren behöver göra inför och efter vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. Om vigseln ska vara kostnadsfri för brudparet är ett ställningsstagande som måste göras utifrån viken service kommunen vill erbjuda sina invånare. Kommunen kan även göra åtskillnad om ersättning ska debiteras för tillresta, eller utanför kommungränsen.

25 25 Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober att föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Ersättning till borgerliga vigselförrättare utgår med 5 * timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Förrättningen är kostnadsfri för invånare i Lindesbergs kommun som gifter sig inom kommunens gränser. För övriga tar Lindesbergs kommun ut en avgift om 800 kronor av brudparet. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt det kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare för vigselförrättarens resor inom kommunen. Reseersättning för vigsel utanför kommunens gränser betalas av brudparet själva till vigselförrättaren. Den ökade kostnaden tas ut kommunstyrelsens anslag. På grund av jäv deltar inte Christian Kokvik (M) i handläggningen av ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Anne Nyström (C) föreslår att Lindesbergs kommun ska ta ut en avgift om 6,2 * det aktuella timarvodet. sgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Anne Nyströms (C) ändringsförslag. Meddelas för åtgärd: Kommunkansliet Meddelas för kännedom: Borgerliga vigselförrättare

26 26 KF 197 Dnr. 2014/417 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2015 görs i: Nerikes Allehanda, Lindenytt (webbpublicering) och 24i Bergslagen (webbpublicering). Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida och på samtliga av kommunens bibliotek, inklusive skolbibliotek. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 10 i kommunallagen besluta om i vilka ortstidningar annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske. Det är enligt denna paragraf ett krav att annonsering ska ske i minst en ortstidning. Annonsering har under år 2014 skett i en ortstidning och på två webbplatser exkl. Lindesbergs kommuns egen webbplats. Årskostnad för annonsering åtta gånger (ett år) är: Lindenytt ca kr (endast webbpublicering) 24i ca kr (endast webbpublicering) Nerikes Allehanda ca kr Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 föreslog Bengt Evertsson (MP) att annonsering även ska göras i ETC Bergslagen. Göran Gustavson (FP) föreslog att annonsering även ska göras i Länsposten. Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att återremittera ärendet för att utreda kostnaderna för annonseringen. Kommunsekreteraren inkom den 4 november 2014 med en tjänsteskrivelse där kostnaderna för annonsering i de föreslagna tidningarna redovisas. Ledamöternas förslag till beslut Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att förslaget ska bifallas.

27 27 Jonas Kleber (C) föreslår att annonsering ska göras i Nerikes Allehanda Lindenytt (webbpublicering) och Länsposten. Bengt Evertsson (MP) föreslår att annonsering även ska göras i ECT Bergslagen (endast tidningen). sgång Ordförande läser upp alla förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. Omröstning begärs och verkställs. Ordförande redogör för propositionsordningen. Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvists (M) förslag är huvudförslag. Han ställer sedan Jonas Kleber (C) och Bengt Evertssons (MP) förslag mot varandra för att utse ett motförslag. Den som stödjer Jonas Klebers (C) förslag röstar ja och den som stödjer Bengt Evertssons (MP) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 31 ja, 3 nej och 11 ledamöter avstod. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Han finner därefter att Jonas Klebers (C) förslag blir motförslag. Ordförande läser därefter upp huvudförslaget och motförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med huvudförslaget. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten

28 28 JA Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag NEJ- Per Söderlunds (SD) förslag Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 25 Ulf Axelsson (V) X 2 Irja Gustavsson (S) X 26 Gunilla Remnert (V) X 3 Linda Svahn (S) X 27 Pär-Ove Lindqvist (M) X Agneta Holmgran (M) 5 Linda Andersson (S) X 28 Anniette Lindvall (M) X 6 Daniel Andersson (S) X 29 Jan Hansson (M) X Christian Kokvik (M) 7 Moa Fohlin (S) X 30 Lillemor Bodman (M) X 8 Zaki Habib (S) X 31 Sven Erik Larsson (M) X Joacim Hermansson (S) 9 Kristine Andersson (S) X 32 Anna Öfverström (M) X 10 Ulla Lundqvist (S) John Omoomian (S) X 33 Fredrik Lindmark (M) X 11 Hans Olov Hake (S) Victoria Johansson (S) X 34 Göran Gustavsson (FP) X 12 Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) X 35 Ingrid Åberg (KD) X 13 Margareta Ahlm (S) X 36 Bengt Evertsson (MP) X 14 Jonas Bernström (S) X 37 Agneta Nilsdotter (MP) X 15 Farhia Ahmed (S) X 38 Per Söderlund (SD) X 16 Arnold Bengtsson (S) X 39 Virosa Viberg (SD) X Annamaria Ericsson (S) 17 Maria Eriksson (S) X 40 Pamela Hopkins (SD) X 18 Mona Westerlund (S) Nafih Mawlod (S) X 41 Thord Durnell (SD) X 19 Jonas Kleber (C) X 42 Jan Marne (SD) X 20 Susanne Karlsson (C) X 43 Birgitta Duell (SD) X Anders Eriksson (SD) 21 Jenny Larsson (C) X 44 Mats Seijboldt (SD) X 22 Tuula Marjeta (C) X 45 Anders Rapp (SD) X 23 Anders Persson (C) X 4 Bengt Storbacka (S) X

29 29 Anne Nyström (C) 24 Christina Pettersson (C) X Summa

30 30 KF 158 Dnr. 2014/100 Utdebitering för år 2015 Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:30 per skattekrona Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2014 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2013 till 22:33 kronor per skattekrona. Den 1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län samman och bildar en ny regionorganisation, Region Örebro län. Kommunfullmäktige beslöt Om en överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län samt Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län. et omfattade även ett godkännande av att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 deltog ingen av ledamöterna från (M) i ärendets behandling och beslut. Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:30 per skattekrona Meddelas för åtgärd: Ekonomichef

31 31 KF 199 Dnr. 2014/436 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) till socialnämndens ordförande om ekonomikunskap hos enhetschefer i äldreomsorgen Interpellationen får ställas och besvaras. Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) inkom med en interpellation den 28 oktober 2014 som är ställd till socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) angående vilken kunskap i ekonomi enhetschefer i äldreomsorgen behöver ha. De vill ha svar på dessa frågor: Vilken vidareutbildning får äldreomsorgens enhetschefer i Lindesbergs kommun? Är kunskap och utbildning i ekonomi en fördel vid rekryteringen? Vilken stöttning får enhetscheferna från socialförvaltningens ekonom? Av svaret från socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) framgår det att; samtliga nuvarande enhetschefer inom Vård och Omsorg har en högskoleeller universitetsutbildning, såsom Social Omsorg, Sjuksköterske- eller arbetsterapeututbildning. I Social Omsorg ingår ekonomi och statistik. I samband med medarbetare samtal går verksamhetschefen igenom vilka vidareutbildningar som behövs för varje enskild enhetschef och för läser tre av enhetscheferna nationellt ledarskap. Ekonomin är en del av uppdraget som ingår i enhetschefens uppdrag så kunskapen om detta är en viktig del vid rekryteringar. Enhetscheferna har ett tätt och nära samarbete med förvaltningens ekonom, för att se orsak och verkan till det ekonomiska läget.

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer