Kommunsekreterarens rum, Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber och Bengt Storbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209"

Transkript

1 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef Helena Randefelt, praktikant Johan Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare Björn Pettersson (C), ej tjänstgörande ersättare Per Carlström (FP), ej tjänstgörande ersättare Gunilla Carlsson (S), ej tjänstgörande ersättare Agneta Lindkvist (V), ej tjänstgörande ersättare Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare Marita Haraldsson (MP), ej tjänstgörande ersättare Kenneth Danielsson (SD), ej tjänstgörande ersättare & Andreas Funk (SD), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Irja Gustavsson (S), Bengt Evertsson (MP) (ersättare Anders Ceder (S), Ingrid Åberg (KD) Justeringens plats och tid Kommunsekreterarens rum, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ida Frödén Ordförande... Jonas Kleber och Bengt Storbacka Justerare... Irja Gustavsson (S) & Anders Ceder (S) 189 Justerare... Bengt Evertsson (MP) ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten...

2 Ledamöter Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Jäv 189 Linda Svahn (S) Jäv 191 Bengt Storbacka (S) Linda Andersson (S) Daniel Andersson (S) Moa Fohlin (S) Zaki Habib (S) Margareta Ahlm (S) Jonas Bernström (S) Farhia Ahmed (S) Arnold Bengtsson (S) Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Jäv 190 Jenny Larsson (C) Tuula Marjeta (C) Anders Persson (C) Ulf Axelsson (V) Gunilla Remnert (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Jäv 192 Jan Hansson (M) Sven Erik Larsson (M) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Bengt Evertsson (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Per Söderlund (SD) Virosa Viberg (SD) Jäv 192 Pamela Hopkins (SD) Thord Durnell (SD) Jan Marne (SD) Birgitta Duell (SD) Anders Rapp (SD) Tjänstgörande ersättare Joacim Hermansson (S) för Kristine Andersson (S) Ulla Lundqvist (S) för John Omoomian (S) Hans-Olov Hake (S) för Victoria Johansson (S) Bo Stenberg (S) för Lennart Olsson (S) Annamaria Ericsson (S) för Maria Eriksson (S) Mona Westerlund (S) för Nafih Mawlod (S) Anne Nyström (C) för Christina Pettersson (C) Agneta Lindkvist (V) för Ulf Axelsson (V) Agneta Holmgran (M) för Anniette Lindvall (M) Christian Kokvik (M) för Lillemor Bodman (M) Jäv 196 Kenneth Danielsson (SD) för Virosa Viberg 192 Anders Eriksson (SD) för Mats Seijbolt (SD)

3 Ärendeförteckning 186/2014 Allmänhetens frågestund. 187/2014 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 2014 till 14 oktober /2014 Val till kommunala revisionen /2014 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd 190/2014 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd 191/2014 Val av barn- och utbildningens ordförande tillika kommunalråd 192/2014 Val av oppositionsföreträdare 193/2014 Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för /2014 Plan/program för styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen 195/2014 Flytta del av socialnämndens investeringsbudget /2014 Ersättning till borgerliga vigselförrättare 197/2014 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden /2014 Budget 2015, verksamhetsplan VP /2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) till socialnämndens ordförande om ekonomikunskap hos enhetschefer i äldreomsorgen 200/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande för Bergslagens kommunalteknik om Kyrkberget i Lindesberg 201/2014 Svar på motion från Ulf Axelsson (V) om förnybar energi och ägardirektiv för Linde Energi AB 202/2014 Svar på motion från Jonas Kleber (C) om belysning på spåret Lindesjön runt 203/2014 Svar på motion från Göran Karlsson (S) om att anlägga fjäril- och hundpark i anslutning till Mariedals förskola i Frövi. 204/2014 Medborgarförslag om förändring av detaljplan i Lindesberg 205/2014 Göran Bäuerle (V) avsägelse om uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

4 206/2014 Motion från Virosa Viberg (SD) om utskick och informationskväll om nätdrogen Spice 207/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Lindesbergs dricksvatten till Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning 208/2014 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om en naturstig på Kyrkberget 209/2014 Motion från Bengt Evertsson (MP) om utökning av antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling

5 5 KF 186 Dnr. Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställdes av allmänheten.

6 6 KF 187 Dnr. 2014/459 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018 Kommunfullmäktige beslutar att välja: Ordförande: Bengt Storbacka (S), Hasselstigen 11, Lindesberg 1:e vice ordf.: Fredrik Lindmark (M), Lindagatan 14, Lindesberg 2:a vice ordf. Tuula Marjeta (C), Fillmansboda 238, Frövi Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (presidium) i kommunfullmäktige för tiden Valberedningen beslutade den 18 november 2014, 3 att föreslå kommunfullmäktige att välja: Ordförande: Bengt Storbacka (S), Hasselstigen 11, Lindesberg 1:e vice ordf.: Fredrik Lindmark (M), Lindagatan 14, Lindesberg 2:a vice ordf. Tuula Marjeta (C), Fillmansboda 238, Frövi Ledamöternas förslag till beslut Margareta Alm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

7 7 KF 188 Dnr. 2014/462 Val till kommunala revisionen Kommunfullmäktige beslutar att välja: Ledamöter Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan Birgitta Asp-Ericsson (S) Kurrbodavägen Ramsberg Roland Rohde (C) Östergården Oppeby Fellingsbro Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Ulla-Britt Strandberg (FP) Skolgatan Lindesberg Majny Andersson (KD) Emanuels Väg Vedevåg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Ordförande och vice ordförande i Kommunala revisionen Ordförande Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan

8 8 Val av 7 ledamöter samt ordförande och vice ordförande i Kommunala revisionen för granskning av Lindesbergs kommuns räkenskaper

9 9 Valberedningen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utse: Ledamöter Gunilla Carlsson (S) Egnahemsvägen Guldsmedshyttan Birgitta Asp-Ericsson (S) Kurrbodavägen Ramsberg Bo Henriksson (S) Vinbärsvägen Lindesberg Roland Rohde (C) Östergården Oppeby Fellingsbro Mats Melander (M) Lingonvägen Lindesberg Majny Andersson (KD) Emanuels Väg Vedevåg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Ledamöternas förslag till beslut Margareta Ahlm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att på grund av fel proportionalitet i nomineringarna till revisionen så ska Ulla-Britt Strandberg (FP) väljas som ledamot i revisionen istället för en ledamot från socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Arnold Bengtsson (S) föreslår att Bo Henriksson (S) inte utses till ledamot i revisionen och att Ulla-Britt Strandberg (FP) därmed får en plats i revisionen.

10 10 sgång Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt ändringsförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt ändringsförslaget. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten

11 11 KF 189 Dnr. 2014/466 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd välja: Irja Gustavsson (S) Brudstensvägen Lindesberg Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Partierna har nominerat: Irja Gustavsson (S) Brudstensvägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Irja Gustavsson (S) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

12 12 KF 190 Dnr. 2014/467 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till socialnämndens ordförande tillika kommunalråd välja: Susanne Karlsson (C) Rosenkullavägen Lindesberg Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd. Partierna har nominerat: Susanne Karlsson (C) Rosenkullavägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Susanne Karlsson (C) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: Den valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

13 13 KF 191 Dnr. 2014/465 Val av barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Kommunfullmäktige beslutar att till barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd välja: Linda Svahn (S) Skogalundsvägen Lindesberg Val av barn- och utbildningsnämndens kommunalråd. Partierna har nominerat: Linda Svahn (S) Skogalundsvägen Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Linda Svahn (S) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

14 14 KF 192 Dnr. 2014/479 Val av oppositionsföreträdare Kommunfullmäktige beslutar att till oppositionsföreträdare välja: Pär-Ove Lindqvist (M) Torphyttan Lindesberg Val av oppositionsråd. Partierna har nominerat: Pär-Ove Lindqvist (M) Torphyttan Lindesberg Virosa Viberg (SD) Köpmangatan 12 A Lindesberg Vid valberedningens sammanträde den 18 november som behandlade ärendet Val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare beslutades att överlämna de inkomna nomineringarna till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. På grund av jäv deltar inte Pär-Ove Lindqvist (M) och Virosa Viberg (SD) i handläggningen av detta ärende. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet gällande val av kommunalråd, majoritetsföreträdare och oppositionsföreträdare ska delas i fyra ärenden vilket godkändes av kommunfullmäktige. Gunilla Remnert (V) föreslår att oppositionsrådsposten ska delas mellan samtliga partier utifrån valresultatet. Per Söderlund (SD) föreslår att oppositionsrådsposten ska delas i två lika delar. Jan Hansson (M) och Jonas Kleber (C) föreslår att oppositionsrådsposten ska vara på heltid.

15 15 Jan Hansson (M) föreslår att Pär-Ove Lindqvist utses till oppositionsföreträdare. Per Söderlund (SD) föreslår att Virosa Viberg (SD) utses till oppositionsföreträdare. sgång Ordförande läser upp alla förslagen angående oppositionsrådspostens utformning och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag. Omröstning begärs och verkställs. Per Söderlund (SD) begär sluten omröstning. Mötet ajourneras Ordföranden informerar om att enligt kommunallagen kap ska omröstning ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal. Ordförande redogör för propositionsordningen. Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag är huvudförslag. Han ställer sedan Gunilla Remnert (V) och Per Söderlunds (SD) förslag mot varandra för att utse ett motförslag. Han finner därefter att Per Söderlunds (SD) förslag blir motförslag. Den som stödjer Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag röstar ja och den som stödjer Per Söderlunds (SD) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 32 ja, 8 nej och 4 personer avstod. En person var frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Därefter ställde ordföranden Jan Hanssons (M) förslag mot Per Söderlunds (Sd) förslag. Omröstning begärs och är sluten eftersom det avser val. Protokollsjusterarna Irja Gustavsson och Bengt Evertsson utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. Mötet ajourneras De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. De röstande prickas av vid urnan. Antalet avgivna röster är 44. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.

16 16 Omröstningen utföll med 15 röster för Pär-Ove Lindqvist, 8 röster på Virosa Viberg (SD) och 21 blanka röster. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige utser Pär-Ove Lindqvist (M) till heltidsarvoderad oppositionsföreträdare. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Reservation Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och lämnade in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: De valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Ekonomienheten

17 17 JA Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag NEJ- Per Söderlunds (SD) förslag Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår Anne Nyström (C) 1 Anders Ceder (S) X 24 Christina Pettersson (C) X Agneta Lindkvist (V) 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Ulf Axelsson (V) X 3 Linda Svahn (S) X 26 Gunilla Remnert (V) X Agneta Holmgran (M) 5 Linda Andersson (S) X 28 Anniette Lindvall (M) X 6 Daniel Andersson (S) X 29 Jan Hansson (M) X Christian Kokvik (M) 7 Moa Fohlin (S) X 30 Lillemor Bodman (M) X 8 Zaki Habib (S) X 31 Sven Erik Larsson (M) X 9 Joacim Hermansson (S) Kristine Andersson (S) X 32 Anna Öfverström (M) X 10 Ulla Lundqvist (S) John Omoomian (S) X 33 Fredrik Lindmark (M) X 11 Hans Olov Hake (S) Victoria Johansson (S) X 34 Göran Gustavsson (FP) X 12 Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) X 35 Ingrid Åberg (KD) X 13 Margareta Ahlm (S) X 36 Bengt Evertsson (MP) X 14 Jonas Bernström (S) X 37 Agneta Nilsdotter (MP) X 15 Farhia Ahmed (S) X 38 Per Söderlund (SD) X Kenneth Danielsson (SD) 16 Arnold Bengtsson (S) X 39 Virosa Viberg (SD) X Annamaria Ericsson (S) 17 Maria Eriksson (S) X 40 Pamela Hopkins (SD) X 18 Mona Westerlund (S) Nafih Mawlod (S) X 41 Thord Durnell (SD) X 19 Jonas Kleber (C) X 42 Jan Marne (SD) X 20 Susanne Karlsson (C) X 43 Birgitta Duell (SD) X Anders Eriksson (SD) 21 Jenny Larsson (C) X 44 Mats Seijboldt (SD) X 22 Tuula Marjeta (C) X 45 Anders Rapp (SD) X 23 Anders Persson (C) X 4 Bengt Storbacka (S) X

18 18 Summa

19 19 KF 193 Dnr. 2014/461 Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015 Kommunfullmäktige beslutar att som nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015 välja: Nämndemän Joacim Hermansson (S) Carina Östrand (S) Näsbygatan 17 Skidgränd Frövi Lindesberg Lisbet Billgren (S) Birgitta Asp-Ericsson (S) Österhammar Disatorp 303 Kurrbodavägen Fellingsbro Ramsberg Mathz Eriksson (C) Inga Ängsteg (C) Uskaboda Perers gård 213 Nyhammar Nora Lindesberg Christina Liodden (V) Göran Gustafsson (FP) Herrgårdsvägen 16 Nybyn Ringholmen Guldsmedshyttan Frövi Lennart Åberg (KD) Birgitta Duell (SD) Lövstigen 26 Hammarn Lindesberg Lindesberg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt för 2015.

20 20 Kommunfullmäktiges valberedning beslutade att föreslår kommunfullmäktige beslutar att utse: Nämndemän Joacim Hermansson (S) Carina Östrand (S) Näsbygatan 17 Skidgränd Frövi Lindesberg Lisbet Billgren (S) Birgitta Asp-Ericsson (S) Österhammar Disatorp 303 Kurrbodavägen Fellingsbro Ramsberg Mathz Eriksson (C) Inga Ängsteg (C) Uskaboda Perers gård 213 Nyhammar Nora Lindesberg Christina Liodden (V) Göran Gustafsson (FP) Herrgårdsvägen 16 Nybyn Ringholmen Guldsmedshyttan Frövi Lennart Åberg (KD) Birgitta Duell (SD) Lövstigen 26 Hammarn Lindesberg Lindesberg Roger Vikberg (SD) Stripavägen Guldsmedshyttan Meddelas för åtgärd: Kanslienheten för vbf till Örebro Tingsrätt Meddelas för kännedom: De valda

21 21 KF 194 Dnr. 2014/413 Plan/program för styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen version antas Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering efter två år, 2017 I en genomförd revisionsgransking av den interna kontrollen från 2013 har det framförts att reglementet är gammalt och att återrapporteringen till kommunstyrelsen inte fungerar bra. Revisorerna har också bedömt att kommunstyrelsen behöver ta en mer aktiv roll i tillsynen av verksamheterna och utveckla internkontrollsarbetet. I en annan revisionsgranskning från samma år konstateras att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet behöver utvecklas. Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen strukturerar och formaliserar innehållet i uppsiktsplikten riktat mot nämndernas verksamheter samt att dokumentera en struktur och en årscykel för olika uppföljningar. Med anledning av dessa granskningar gav ledningsgruppen kommunstrategen i uppdrag att driva ett projekt som ska leda till införandet av en ny struktur och systematik i kommunens styrnings- och ledningssystem som gör att man får ett samlat grepp kring verksamheternas planering, uppföljning, intern kontroll och övergripande kvalitetsarbete. Syftet är att synliggöra den röda tråden genom att vidareutveckla återrapportering och uppföljning till kommunstyrelsen, där resultat i uppföljningen utgör en grund för planeringen. Projektet syftar också till att ge kommunstyrelsen en mer aktiv roll i tillsynen av de kommunala bolagens och nämndernas internkontrollarbete. Målet är att rapportering från bolag och nämnder till kommunstyrelsen sker i enlighet med anvisningarna så att kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att: 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

22 22 Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen version antas. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering efter två år, Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1, beslutar kommunstyrelsen: Bilaga 1 till Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen, Årshjul och anvisningar för år 2015 antas. Ekonomichefen får i uppdrag att komplettera Bilaga 1 med datum för de olika aktiviteterna efter att kommunstyrelsen beslutat om sammanträdestider för år Ledamöternas förslag till beslut Agneta Nilsdotter (MP) och Ulf Axelsson (V) föreslår att förslaget ska bifallas. Meddelas för åtgärd: Kommunchef Ekonomichef Meddelas för kännedom: Samtliga förvaltningar och nämnder

23 23 KF 195 Dnr. 2014/389 Flytta del av socialnämndens investeringsbudget 2014 Socialnämnden får flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Socialförvaltningen har beviljats kronor till investeringar under år Inom avdelningen för vård och omsorg finns sex särskilda boenden som ständigt har behov av byte av möbler till gemensamhetsutrymmen, bland annat matsalsmöbler. Dessutom behöver några kontor byta ut sina kontorsmöbler, både inom administrationen och avdelningen för individ och familj. Socialförvaltningen kommer inte att använda alla beviljade medel för investeringar och då investeringsmedel inte kan användas vid byte av möbler behövs ytterligare medel i driftbudgeten. Socialnämnden beslutade den 18 juni 2014 att begära hos kommunstyrelsen att få flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Socialnämnden får flytta över kronor från investeringsbudget 2014 till socialförvaltningens driftbudget Meddelas för åtgärd: Socialnämnden

24 24 KF 196 Dnr. 2014/383 Ersättning till borgerliga vigselförrättare Ersättning till borgerliga vigselförrättare utgår med 5 * timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Förrättningen är kostnadsfri för invånare i Lindesbergs kommun som gifter sig inom kommunens gränser. För övriga tar Lindesbergs kommun ut en avgift om 6,2 * det aktuella timarvodet av brudparet. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt det kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare för vigselförrättarens resor inom kommunen. Reseersättning för vigsel utanför kommunens gränser betalas av brudparet själva till vigselförrättaren. Den ökade kostnaden tas ut kommunstyrelsens anslag. Länsstyrelsen förordningar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I Lindesberg finns för närvarande fyra personer utsedda. Det är vigselförrättarna som sköter all administration runt vigslarna. Kommunen står för viss materialkostnad, som till exempel papper och stämplar. Det finns inga beslutade rutiner eller ersättningsnivåer till vigselförrättarna. Det saknas också beslut för om vigseln ska vara kostnadsfri för brudparet. Antalet vigslar är ca 35 stycken per år. En borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning med 110 kronor från Länsstyrelsen för varje vigsel som förrättats. Har vigselförrättaren samma dag haft fler än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen betalas ut av Länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren. Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser och efterarbete som vigselförrättaren behöver göra inför och efter vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. Om vigseln ska vara kostnadsfri för brudparet är ett ställningsstagande som måste göras utifrån viken service kommunen vill erbjuda sina invånare. Kommunen kan även göra åtskillnad om ersättning ska debiteras för tillresta, eller utanför kommungränsen.

25 25 Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober att föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Ersättning till borgerliga vigselförrättare utgår med 5 * timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för sammanträden. Förrättningen är kostnadsfri för invånare i Lindesbergs kommun som gifter sig inom kommunens gränser. För övriga tar Lindesbergs kommun ut en avgift om 800 kronor av brudparet. Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt det kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare för vigselförrättarens resor inom kommunen. Reseersättning för vigsel utanför kommunens gränser betalas av brudparet själva till vigselförrättaren. Den ökade kostnaden tas ut kommunstyrelsens anslag. På grund av jäv deltar inte Christian Kokvik (M) i handläggningen av ärendet. Ledamöternas förslag till beslut Anne Nyström (C) föreslår att Lindesbergs kommun ska ta ut en avgift om 6,2 * det aktuella timarvodet. sgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Anne Nyströms (C) ändringsförslag. Meddelas för åtgärd: Kommunkansliet Meddelas för kännedom: Borgerliga vigselförrättare

26 26 KF 197 Dnr. 2014/417 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2015 görs i: Nerikes Allehanda, Lindenytt (webbpublicering) och 24i Bergslagen (webbpublicering). Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida och på samtliga av kommunens bibliotek, inklusive skolbibliotek. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 10 i kommunallagen besluta om i vilka ortstidningar annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske. Det är enligt denna paragraf ett krav att annonsering ska ske i minst en ortstidning. Annonsering har under år 2014 skett i en ortstidning och på två webbplatser exkl. Lindesbergs kommuns egen webbplats. Årskostnad för annonsering åtta gånger (ett år) är: Lindenytt ca kr (endast webbpublicering) 24i ca kr (endast webbpublicering) Nerikes Allehanda ca kr Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 föreslog Bengt Evertsson (MP) att annonsering även ska göras i ETC Bergslagen. Göran Gustavson (FP) föreslog att annonsering även ska göras i Länsposten. Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att återremittera ärendet för att utreda kostnaderna för annonseringen. Kommunsekreteraren inkom den 4 november 2014 med en tjänsteskrivelse där kostnaderna för annonsering i de föreslagna tidningarna redovisas. Ledamöternas förslag till beslut Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att förslaget ska bifallas.

27 27 Jonas Kleber (C) föreslår att annonsering ska göras i Nerikes Allehanda Lindenytt (webbpublicering) och Länsposten. Bengt Evertsson (MP) föreslår att annonsering även ska göras i ECT Bergslagen (endast tidningen). sgång Ordförande läser upp alla förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. Omröstning begärs och verkställs. Ordförande redogör för propositionsordningen. Virosa Viberg (SD), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvists (M) förslag är huvudförslag. Han ställer sedan Jonas Kleber (C) och Bengt Evertssons (MP) förslag mot varandra för att utse ett motförslag. Den som stödjer Jonas Klebers (C) förslag röstar ja och den som stödjer Bengt Evertssons (MP) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 31 ja, 3 nej och 11 ledamöter avstod. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Han finner därefter att Jonas Klebers (C) förslag blir motförslag. Ordförande läser därefter upp huvudförslaget och motförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med huvudförslaget. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten

28 28 JA Jan Hansson (M) och Jonas Klebers (C) förslag NEJ- Per Söderlunds (SD) förslag Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 25 Ulf Axelsson (V) X 2 Irja Gustavsson (S) X 26 Gunilla Remnert (V) X 3 Linda Svahn (S) X 27 Pär-Ove Lindqvist (M) X Agneta Holmgran (M) 5 Linda Andersson (S) X 28 Anniette Lindvall (M) X 6 Daniel Andersson (S) X 29 Jan Hansson (M) X Christian Kokvik (M) 7 Moa Fohlin (S) X 30 Lillemor Bodman (M) X 8 Zaki Habib (S) X 31 Sven Erik Larsson (M) X Joacim Hermansson (S) 9 Kristine Andersson (S) X 32 Anna Öfverström (M) X 10 Ulla Lundqvist (S) John Omoomian (S) X 33 Fredrik Lindmark (M) X 11 Hans Olov Hake (S) Victoria Johansson (S) X 34 Göran Gustavsson (FP) X 12 Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) X 35 Ingrid Åberg (KD) X 13 Margareta Ahlm (S) X 36 Bengt Evertsson (MP) X 14 Jonas Bernström (S) X 37 Agneta Nilsdotter (MP) X 15 Farhia Ahmed (S) X 38 Per Söderlund (SD) X 16 Arnold Bengtsson (S) X 39 Virosa Viberg (SD) X Annamaria Ericsson (S) 17 Maria Eriksson (S) X 40 Pamela Hopkins (SD) X 18 Mona Westerlund (S) Nafih Mawlod (S) X 41 Thord Durnell (SD) X 19 Jonas Kleber (C) X 42 Jan Marne (SD) X 20 Susanne Karlsson (C) X 43 Birgitta Duell (SD) X Anders Eriksson (SD) 21 Jenny Larsson (C) X 44 Mats Seijboldt (SD) X 22 Tuula Marjeta (C) X 45 Anders Rapp (SD) X 23 Anders Persson (C) X 4 Bengt Storbacka (S) X

29 29 Anne Nyström (C) 24 Christina Pettersson (C) X Summa

30 30 KF 158 Dnr. 2014/100 Utdebitering för år 2015 Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:30 per skattekrona Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2014 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2013 till 22:33 kronor per skattekrona. Den 1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län samman och bildar en ny regionorganisation, Region Örebro län. Kommunfullmäktige beslöt Om en överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län samt Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län. et omfattade även ett godkännande av att en skatteväxling sker per innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 deltog ingen av ledamöterna från (M) i ärendets behandling och beslut. Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Utdebiteringen för år 2015 fastställs till 22:30 per skattekrona Meddelas för åtgärd: Ekonomichef

31 31 KF 199 Dnr. 2014/436 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) till socialnämndens ordförande om ekonomikunskap hos enhetschefer i äldreomsorgen Interpellationen får ställas och besvaras. Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) inkom med en interpellation den 28 oktober 2014 som är ställd till socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) angående vilken kunskap i ekonomi enhetschefer i äldreomsorgen behöver ha. De vill ha svar på dessa frågor: Vilken vidareutbildning får äldreomsorgens enhetschefer i Lindesbergs kommun? Är kunskap och utbildning i ekonomi en fördel vid rekryteringen? Vilken stöttning får enhetscheferna från socialförvaltningens ekonom? Av svaret från socialnämndens ordförande Irja Gustavsson (S) framgår det att; samtliga nuvarande enhetschefer inom Vård och Omsorg har en högskoleeller universitetsutbildning, såsom Social Omsorg, Sjuksköterske- eller arbetsterapeututbildning. I Social Omsorg ingår ekonomi och statistik. I samband med medarbetare samtal går verksamhetschefen igenom vilka vidareutbildningar som behövs för varje enskild enhetschef och för läser tre av enhetscheferna nationellt ledarskap. Ekonomin är en del av uppdraget som ingår i enhetschefens uppdrag så kunskapen om detta är en viktig del vid rekryteringar. Enhetscheferna har ett tätt och nära samarbete med förvaltningens ekonom, för att se orsak och verkan till det ekonomiska läget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.30 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Henrik Arenvang, Förvaltningschef Marianne Phersson, Sekreterare Lars Tybell, personalrepresentant Nina Sundberg, personalrepresentant

Henrik Arenvang, Förvaltningschef Marianne Phersson, Sekreterare Lars Tybell, personalrepresentant Nina Sundberg, personalrepresentant Vuxenutbildningsnämnden 2008-08-20 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:15 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Ulf Axelsson (v), ers för Maria Berdén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer