Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00."

Transkript

1 Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande tjänstgörande Agneta Lindqvist (V) ej tjänstgörande Sven Öberg (KD) ej tjänstgörande Björn Pettersson (C) ej tjänstgörande tjänstgörande Bertil Jansson (M) ej tjänstgörande Per Carlström (FP) ej tjänstgörande Margareta Andergard (FP) ej tjänstgörande Bo Stenberg (S) ej tjänstgörande Utses att justera Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Justeringens plats och tid Kanslienheten, 27 maj kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna Nilsson Ordförande Bengt Storbacka Justerare... Nafih Mawlod Justerare... Pamela Hopkins ANSLAG BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunfullmäktige Anslaget tas ned Kanslienheten...

2 Ledamöter Bengt Storbacka (S) Fredrik Lindmark (M) Margareta Ahlm (S) Daniel Andersson (S) Linda Andersson (S) Arnold Bengtsson (S) Jonas Bernström (S) Anders Ceder (S) AnnaMaria Ericsson (S) Moa Fohlin (S) Irja Gustavsson (S) Zaki Habib (S) Victoria Johansson (S) Nafih Mawlod (S) Lennart Olsson (S) John Omoomian (S) Linda Svahn (S) Ulf Axelsson (V) Gunilla Remnert (V) Susanne Karlsson (C) Jonas Kleber (C) Jenny Larsson (C) Anders Persson (C) Christina Pettersson (C) Lillemor Bodman (M) Jan Hansson (M) Sven-Erik Larsson (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) Anna Öfverström (M) Ingrid Åberg (KD) Göran Gustavsson (-) Agneta Nilsdotter (MP) Thord Durnell (SD) Pamela Hopkins (SD) Jan Marne (SD) Anders Eriksson (SD) Mats Seijboldt (SD) Per Söderlund (SD) Virosa Viberg (SD) Tjänstgörande ersättare Joacim Hermansson (S) för Farhia Ahmed Shekh (S) Ulla Lundqvist (S) för Kristine Andersson (S) Johan Andersson (C) för Tuula Marjeta (C) Inger Griberg (MP) för Bengt Evertsson (MP)

3 Ärendeförteckning 94/2015 Allmänhetens frågestund 95/2015 Presentation av ledamöter 96/2015 Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur 97/2015 Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter 98/2015 Avsägelse från Farhad Eliassi (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 99/2015 Kommunal borgen, Tallen /2015 Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan bolagen 101/2015 Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd 102/2015 Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 år /2015 Revidering av socialnämndens reglemente 104/2015 Taxa för serviceteamet /2015 Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall 106/2015 sgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL 107/2015 Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn 108/2015 Revisionsberättelse 2014 för Bergslagens kommunalteknik 109/2015 Årsredovisning 2014 för Bergslagens kommunalteknik 110/2015 Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om att utveckla området vid Loppholmarna, Energikällan, Lindesbergs Arena och Lindeskolan 111/2015 Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Johan Andersson (C) om att anlägga ett utegym utefter spåret Lindesjön runt 112/2015 Svar på motion från Irja Gustavsson (S) och Arnold Bengtsson (S) om traineeplatser/lärlingsutbildning i kommunens vård och omsorg

4 113/2015 Svar på motion från Birgitta Duell (SD) om att sätta upp skyltar som visar stigen Lindesjön runt 114/2015 Interpellation från Marita Haraldsson (MP) om könsfördelning och personalresurser på korttidsplatser inom LSS 115/2015 Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till socialnämndens ordförande om korttidsplatser inom LSS 116/2015 Interpellation från Mats Seijboldt (SD) om lärare drar sig för att ingripa i laddade situationer av rädsla för att bli avstängda 117/2015 Motion från Jonas Bernström (S) om renovering av badplatsen i Storå/Guldsmedshyttan 118/2015 Medborgarförslag om sänkt hastighet genom hela Gusselby 119/2015 Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Gusselby och Lindesberg 120/2015 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Molindersväg i Lindesberg 121/2015 Medborgarförslag om att anlägga en sopsorteringsstation i centrala Gusselby 122/2015 Medborgarförslag om informationstavla och upprustning av toaletterna på Kyrkberget 123/2015 Meddelanden 124/2015 Motion från Victoria Johansson (S) om kombinerade papperskorgar i Lindesberg 125/2015 Motion från Virosa Viberg (SD) om förbud mot tiggeri på offentlig plats i Lindesbergs kommun 126/2015 Medborgarförslag om körkortslån till ungdomar i Lindesbergs kommun 127/2015 Motion från Sven-Erik Larsson (M) och Lillemor Bodman (M) om åtgärder för att motverka ungdomar från att strida tillsammans med terrorgrupper 128/2015 Interpellation om utvärdering av den nya politiska organisationen

5 5 KF 94 Allmänhetens frågestund Lillit Aperyan och tre klasskamrater från Lindeskolan frågade kommunfullmäktige om kommunen skulle kunna erbjuda körkortslån till ungdomar i Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), svarade eleverna att kommunen inte kan erbjuda detta men att kommunen kanske kan vara med och arbeta fram en lösning tillsammans med andra aktörer. Jennifer Jennessen från Ramsberg frågade kommunfullmäktige vad som kommer att hända med biblioteket i Ramsberg. I dagarna har tidningarna skrivit om att biblioteket ska ersättas med en bokbuss. Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), svarade att en besparing beslutats av tidigare kultur- och fritidsnämnden samtidigt som Svenska kyrkan sa upp hyreskontraktet för biblioteket. Innan tillväxtutskotett kommit fram till en permanent lösning för biblioteket i Ramsberg kommer en bokbuss att användas.

6 6 KF 95 Dnr. Presentation av ledamöter Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för att presentera sig själv och berätta om sina förhoppningar inför mandatperioden De som kommer att gavs möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj var: Zaki Habib (S) Kristine Andersson (S) John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Arnold Bengtsson (S) AnnaMaria Ericsson (S) Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Jenny Larsson (C) Anders Persson (C) Christina Pettersson (C) Ulf Axelsson (V) Gunilla Remnert (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) Kristine Andersson (S) och Farhia Ahmed (S) presenterade sig inte vid detta sammanträde.

7 7 KF 96 Dnr. 2015/259 Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur: Daniel Andersson (S) Bo Stenberg (S) Victoria Johansson (S) Ulla Lundqvist (S) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Ulf Axelsson (V) Christian Kokvik (M) Tomas Klockars (M) Inger Griberg (MP) Kenneth Danielsson (SD) Mats Seijboldt (SD) Beredningsledare: Jenny Larsson (C) Målområdesberedningen ska arbeta utifrån frågeställningarna: Vad är attraktivt boende? Vart bör attraktiva boenden planeras och byggas? Målområdesberedningen delredovisar till kommunfullmäktige i februari Slutredovisning sker i rapportform och presenteras för kommunfullmäktige i juni Partierna har nominerat: Daniel Andersson (S) Bo Stenberg (S) Victoria Johansson (S) Ulla Lundqvist (S) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Ulf Axelsson (V) Christian Kokvik (M) Tomas Klockars (M) Inger Griberg (MP) Kenneth Danielsson (SD)

8 8 Mats Seijboldt (SD) Till beredningsledare: Jenny Larsson (C) Valberedningen beslutade den 13 maj 2015 att föreslå kommunfullmäktige utse: Daniel Andersson (S) Prästgården, Centralvägen Frövi Bo Stenberg (S) Ringvägen Stråssa Victoria Johansson (S) Prästgatan 11 E Lindesberg Ulla Lundqvist (S) Elzwiks Väg Guldsmedshyttan Jenny Larsson (C) Södermalm, Östra Öskevik Nora Christina Pettersson (C) Löa Born 144, Stenhaga Kopparberg Ulf Axelsson (V) Björkhyttevägen 44 B Lindesberg Christian Kokvik (M) Villagatan Lindesberg Tomas Klockars (M)

9 9 Snickaregatan 4 B lgh Lindesberg Inger Griberg (MP) Bergshyttan Norrgård Lindesberg Kenneth Danielsson (SD) Fanthyttan Storå Mats Seijboldt (SD) Emanuels Väg Vedevåg Beredningsledare: Jenny Larsson (C) Ledamöternas förslag till beslut Kommunfullmäktiges presidium föreslår att: Målområdesberedningen ska arbeta utifrån frågeställningarna: Vad är attraktivt boende? Vart bör attraktiva boenden planeras och byggas? Målområdesberedningen delredovisar till kommunfullmäktige i februari Slutredovisning sker i rapportform och presenteras för kommunfullmäktige i juni sgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäktiges presidiums tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Samtliga ledamöter i målområdesberedningen Personalenheten

10 10 KF 97 Dnr. 2015/260 Val av 12 ledamöter till målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter: Arnold Bengtsson (S) John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) Moa Fohlin (S) Anders Persson (C) Tuula Marjeta (C) Gunilla Remnert (V) Bertil Jansson (M) Margareta Andergard (FP) Sven Öberg (KD) Virosa Viberg (SD) Pamela Hopkins (SD) Beredningsledare: Arnold Bengtsson (S) Målområdesberedningen ska arbeta utifrån frågeställningen Vad vill du kunna påverka som kommuninvånare? Målområdesberedningen delredovisar till kommunfullmäktige i februari Slutredovisning sker i rapportform och presenteras för kommunfullmäktige i juni Partierna har nominerat: Arnold Bengtsson (S) John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) Moa Fohlin (S) Anders Persson (C) Tuula Marjeta (C) Gunilla Remnert (V) Bertil Jansson (M) Margareta Andergard (FP) Sven Öberg (KD) Virosa Viberg (SD)

11 11 Pamela Hopkins (SD) Till beredningsledare: Arnold Bengtsson (S) Valberedningen beslutade den 13 maj 2015 att föreslå kommunfullmäktige utse: Arnold Bengtsson (S) Skinnarbacken 32 A Lindesberg John Omoomian (S) Flädervägen Lindesberg Nafih Mawlod (S) Flädervägen Lindesberg Moa Fohlin (S) Villagatan Lindesberg Anders Persson (C) Västra Löa Korsbacken Kopparberg Tuula Marjeta (C) Herrängen Fillmansboda Frövi Gunilla Remnert (V) Blixterboda Frövi Bertil Jansson (M) Åstigen Lindesberg Margareta Andergard (FP)

12 12 Siggebohyttevägen Lindesberg Sven Öberg (KD) Ringvägen Stråssa Virosa Viberg (SD) Bondskogsvägen Lindesberg Pamela Hopkins (SD) Östra Löa Hagalund Kopparberg Beredningsledare: Arnold Bengtsson (S) Ledamöternas förslag till beslut Kommunfullmäktiges presidium föreslår att: Målområdesberedningen ska arbeta utifrån frågeställningen Vad vill du kunna påverka som kommuninvånare? Målområdesberedningen delredovisar till kommunfullmäktige i februari Slutredovisning sker i rapportform och presenteras för kommunfullmäktige i juni sgång Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäktiges presidiums tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Samtliga ledamöter i målområdesberedningen Personalenheten

13 13 KF 98 Dnr. 2015/220 Avsägelse från Farhad Eliassi (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Farhad Eliassis (S) avsägelse godkänns. Platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden lämnas vakant eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden Farhad Eliassi (S) inkom den 20 april 2015 med en avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämnden valdes genom proportionellt valsätt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december Efter kommunikation med jurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns inga regler i lagen när det gäller avsägelse av ersättare som valts proportionellt. Om det behövs en ersättare till, om valsedelsgruppen på grund av avhoppet inte har fler ersättare, så är SKL:s bedömning att man kan ha fyllnadsval på den platsen men det finns inget krav på att fyllnadsval ska ske. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Barn- och utbildningsnämnden Farhad Eliassi (S)

14 14 KF 99 Dnr. 2015/128 Kommunal borgen, Tallen 2015 Kommunfullmäktige beslutar att: Såsom för egen skuld ingå förnyad borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av tidigare borgensåtagande om 22, ) jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för borgensåtagandet. Den kooperative hyresrättsföreningen Tallen inkom i början av 1990-talet genom initiativ från Lindesbergs kommun. Riksbyggen stod för byggnationen och de svarar fortsättningsvis för administration och service på uppdrag av föreningen. Från början rörde det sig om 52 lägenheter, en avlastningsenhet samt kök, matsal och ett antal kontorsrum för hemtjänstpersonal. I samband med byggnationen erhöll föreningen kommunal borgen för de lån som upptogs för att genomföra projektet. Borgensbeloppet var mellan 55 och 60 miljoner kronor. Det rörde sig om två lån från SBAB och fem lån från Swedbank Hypotek. Före årsskiftet 2014/2015 meddelande SBAB att man ändrade på amorteringsprincipen på de lån Tallen hade hos dem. Föreningen tolkar de nya villkoren som så att man inte längre vill låna pengar till Tallen. SBAB har enligt uppgift fattat ett principbeslut att försöka avsluta utlåningen till trygghets- och serviceboenden snarast möjligt. Föreningen har därför hört sig för om andra långivare kan tänka sig att låna ut pengar. Flera banker har visat sig villiga att låna ut pengar till föreningen. Totalt rör det sig om två lån från SBAB och ett av lånen från Swedbank som föreningen önskar föra över till annan långivare. Beloppen är 7,5 miljoner per lån. Gunnar Jaxell, sekreterare i styrelsen för Tallen inkom med en skrivelse daterad den 10 mars 2015, där Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen

15 15 föreslår att Lindesbergs kommun förnyar sitt borgensåtagande när föreningen byter långivare på 3 x 7,5 miljoner kronor till den nya långivaren. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att förslå kommunfullmäktige besluta: Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av lånet) jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för borgensåtagandet. Ledamöternas förslag till beslut Irja Gustavsson (S) föreslog att den första meningen i kommunstyrelsens förslag ska ändras för att göra beslutet tydligare: Såsom för egen skuld ingå förnyad borgen för Kooperativa Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, (80% av tidigare borgensåtagande om 22, ) jämte därpå löpande ränta och kostnader. sgång Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. Meddelas för åtgärd: Ekonomienheten Ekonomichefen Gunnar Jaxell Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen

16 16 KF 100 Dnr. 2015/161 Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan bolagen Kommunfullmäktige beslutar att: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Linde Stadshuskoncernen har sedan beslutet i kommunfullmäktige haft en ram, så kallad generell borgen. I en skrivelse daterad den 7 april 2015 ansöker VDn för Linde Stadshus om förändring mellan bolagen, med anledning av ett projekt i Lindesbergsbostäder AB istället hamnar i Fastigheter i Linde AB. Nyttjat belopp har inte förändrats sedan kommunfullmäktige fastställde generell borgen, det vill säga inga tillkommande åtaganden. VDn för Linde Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta:

17 17 Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan: Bolag Högsta lånebelopp Fastigheter i Linde AB Lindeasbergsbostäder AB Linde Energi AB Summa koncernen Linde Stadshus AB Meddelas för åtgärd: Ekonomienheten Ekonomichefen Linde Stadshus AB Lindesbergsbostäder AB Fastigheter i Linde AB Linde Energi AB

18 18 KF 101 Dnr. 2015/147 Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 mars Socialnämnden antog år 2013 riktlinjer för kostnader för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd. Utifrån en enkät som genomfördes under 2014 till berörda framkom att den enskilde personen och dess företrädare önskade möjlighet till avdrag samt även ökad tydlighet avseende uppräkningen av måltidskostnad. Förvaltningen ser att förändringar behöver göras i avdragsmöjlighet för matkostnad. Idag följer uppräkningen av matkostnad konsumentprisindex. Förvaltningen föreslår att tillsammans med ekonomienheten att i oktober varje år se över hur kostnaderna för senast året har sett ut och utifrån detta göra justeringar inför nästkommande år. Dessa justeringar meddelas skriftligen till berörda parter under december månad. Socialnämnden föreslog den 12 mars 2015 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att andra avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd enligt bilaga 1 och 2 i riktlinjerna för avgifter för kost i grupp och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd, inkomna till kanslienheten den 18 mars Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 mars Meddelas för åtgärd: Socialchefen Socialnämnden

19 19 KF 102 Dnr. 2015/95 Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 4 år 2014 Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader efter beslutsdatum. Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Socialnämnden inkom den 4 mars 2015 med en rapport med ej verkställda beslut för kvartal 4 år Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Socialnämnden

20 20 KF 103 Dnr. 2015/96 Revidering av socialnämndens reglemente Revidering av socialnämndens reglemente antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 februari 2015 Kommunfullmäktige antog ett reglemente för socialnämnden 193/2011, som gäller från och med den 17 oktober Socialförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av socialnämndens reglemente. Socialnämnden beslutade den 12 februari 2015 att föreslå att kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslaget från den 12 februari Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Revidering av socialnämndens reglemente antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 februari 2015 Meddelas för åtgärd: Socialchefen Socialnämnden Kanslieneheten

21 21 KF 104 Dnr. 2015/154 Taxa för serviceteamet 2016 Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/km Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Karin Holmberg inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2015 där hon föreslår att taxan för serviceteamet bör höjas till år 2016 enligt följande förslag (inkl. moms): Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Samt att budget för serviceteamet ska utökas med lön för personer på heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med minst 1,6 miljoner kronor. Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag: Snöskottning/gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme

22 22 Sandning inkluderas i snöskottningen. Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Efter tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 inkom Karin Holmberg med en revidering av tidigare förslag, i enlighet med tillväxtutskottets beslut: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/timme Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive moms): Snöskottning inklusive sandning/ gräsklippning mm Övriga uppdrag; Häckklippning, flyttar mm Framkörning övriga uppdrag 230 kr/timme 340 kr/timme 8,50 kr/km Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. Ledamöternas förslag till beslut Ulf Axelsson (V) föreslog att taxan för serviceteamet ska ligga kvar på samma nivå som är idag. Susanne Karlsson (C) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordförande ställde Ulf Axelssons (V) förslag mot kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

23 23 Reservation Ulf Axelsson (V) och Gunilla Remnert (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Meddelas för åtgärd: Tillväxtförvaltningen Tillväxtutskotett

24 24 KF 105 Dnr. 2015/97 Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov antas enligt följande förslag: Komplementbyggnad (ej bostad) 2 491:- Tillbyggnad en- och tvåbostadshus 2 491:- Takkupa 2 491:- Inreda ny bostad 2 491:- Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där även tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår Riksdagen beslutade den 4 juni 2014 att anta förslag om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. De nya reglerna började gälla den 2 juli Under hösten 2014 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram förslag på hur avgiften för anmälningarna kan tas ut. Kommunen kan för anmälningspliktiga åtgärder, sk Attefallsåtgärder, ta ut avgift för den handläggning ärendet kräver. I avgiften ingår kostnad för administration inklusive arkivering, startbesked, fastställande av kontrollplan, slutbesked samt kartavgift. Avgiften tas ut enligt tabell 5 i SKL:s plan- och bygglovstaxa. Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 19 februari 2015 att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige i samverkanskommunerna att anta taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Komplementbyggnad (ej bostad) 2 491:- Tillbyggnad en- och tvåbostadshus 2 491:- Takkupa 2 491:- Inreda ny bostad 2 491:- Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där även tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov antas enligt följande förslag:

25 25 Komplementbyggnad (ej bostad) 2 491:- Tillbyggnad en- och tvåbostadshus 2 491:- Takkupa 2 491:- Inreda ny bostad 2 491:- Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där även tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår Meddelas för åtgärd: Bergslagens miljö- och byggförvaltning Bergslagens miljö- och byggnämnd

26 26 KF 106 Dnr. 2015/98 sgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL Nytt förslag till beslutsgång för detaljplaner godkänns i enlighet med förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd, daterat den 19 februari Ändring sker i Bergslagens miljö- och byggnämnds reglemente där enkelt planförfarande ändras till standardförfarande. 3 i reglementet ändras till Bergslagens miljö- och byggnämnd prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap då bestämmelserna om standarsförfarande får tillämpas. (PBL 5 kap) I delegationsordningen sker ändring i PBL 5 kap 27. Delegation tas bort från förvaltningen, så att det endast är nämnden som beslutar i dessa frågor enligt BMB:s reglemente 3. För att få till en snabbare beslutsgång när det gäller detaljplaner förändrades 5 kap PBL från den 1 januari Förändringarna innebär att kommunerna oftare ska använda sig av det som i framtiden heter standardförfarande och som förut hette enkelt planförfarande. Standardförfarande är ett begränsat förfarande som bara innehåller ett kommunikationssteg. Det ska även bli enklare att byta mellan de olika förfarandena enligt 5 kap 18. Det gamla enkla planförfarandet togs i Bergslagens miljö- och byggnämnd utan att planen behandlades i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 19 februari 2015 att godkänna förslaget om ny beslutsgång för detaljplaner och skickar det vidare till respektive kommunstyrelse för beslut i kommunfullmäktige. Nämnden föreslår även att ändring sker i Bergslagens miljö- och byggnämnds reglemente gällande enkelt planförfarande som ändras till standardförfarande. Ny lydelse bör vara: Bergslagens miljö- och byggnämnd prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap då bestämmelserna om standarsförfarande får tillämpas. (PBL 5 kap)

27 27 I delegationsordningen bör ändring ske i PBL 5 kap 27. Där bör delegation tas bort från förvaltningen, så att det endast är nämnden som beslutar i dessa frågor enligt BMB:s reglemente 3. Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Nytt förslag till beslutsgång för detaljplaner godkänns i enlighet med förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd, daterat den 19 februari Ändring sker i Bergslagens miljö- och byggnämnds reglemente där enkelt planförfarande ändras till standardförfarande. 3 i reglementet ändras till Bergslagens miljö- och byggnämnd prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap då bestämmelserna om standarsförfarande får tillämpas. (PBL 5 kap) I delegationsordningen sker ändring i PBL 5 kap 27. Delegation tas bort från förvaltningen, så att det endast är nämnden som beslutar i dessa frågor enligt BMB:s reglemente 3. Meddelas för åtgärd: Bergslagens miljö- och byggförvaltning Bergslagens miljö- och byggnämnd

28 28 KF 107 Dnr. 2015/106 Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1 miljon kronor från anslaget för investering av dagvatten i centrala Lindesberg till exploatering av Vibyn (Va-byggnation) projektnummer Under 2012 presenterades en exploateringskalkyl gällande nytt bostadsområde i Vibyn, Frövi. För detta beviljades 3,8 Mnkr. Byggnation pågår för tillfället. I de medel som beviljades utgick dåvarande mark- och exploateringsingenjör ifrån att kostnaden för utbyggnad av VA-nätet skulle bekostas av VA-kollektivet, och den kostnaden togs inte med i kalkylen. VA-kollektivet står inte för den investeringen och kostnaden behöver tas inom projektet. Som konsekvens kommer kollektivet inte att erhålla den anslutningsavgift som ska betalas vid anslutning till vatten och avlopp, då kommunen bekostat investeringen. VA-kollektivet bedömer att 25 % av avgiften ska tillfalla kollektivet för redan gjorde investeringar. Den totala investeringen i VA-utbyggnaden uppgår till ungefär 3,5 Mnkr som inte finns med i ursprungskalkylen. När hela områden är fullt utbyggt kommer ungefär 2,5 Mnkr erhållas från anslutningsavgifter. För att etapp 1 ska färdigställas behövs ett tilläggsanslag på 1 Mnkr. Bergslagens kommunalteknik har i sin budget för år 2015 ett anslag om 3 Mnkr för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg. Under året kommer inte summan att utnyttjas till fullo. Förslagsvis flyttas därför 1 Mnkr av dess över till Vibynprojektet etapp 1. I en tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2015 föreslår mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf att kommunfullmäktige ska besluta: Att omdisponera Bergslagens kommunaltekniks investeringsbudget 2015 för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg på 1 Mnkr avseende investering exploatering Vibyn gällande VA-byggnation. Samt att kommunstyrelsen ska besluta: