framtiden är trådlös Från nedlagd gruva till levande myrmark Så funkar gruvor och smältverk HÄR BLIR SKROTADE MOBILER NY METALL HIGHTECH UNDER JORD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framtiden är trådlös Från nedlagd gruva till levande myrmark Så funkar gruvor och smältverk HÄR BLIR SKROTADE MOBILER NY METALL HIGHTECH UNDER JORD:"

Transkript

1 Metals for modern life 2015 HÄR BLIR SKROTADE MOBILER NY METALL Från nedlagd gruva till levande myrmark framtiden är trådlös HIGHTECH UNDER JORD: Så funkar gruvor och smältverk MALMDECKARNA SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT SVERIGES MODERNASTE GRUVA

2 FRÅGOR Vad kan du om metaller, gruvor och smältverk? Testa dig själv! Du hittar alla svaren i artiklarna på kommande sidor, samt i facit på sidan 21. VAD INNEBÄR PROSPEKTERING? 1. Undersökning av berggrunden för att upptäcka nya mineralfyndigheter. X. Borrning av ett djupgående gruvschakt för exempelvis malmfrakt. 2. Fjärrstyrning av gruvmaskiner från annan plats, till exempel ovan jord. VISSTE DU ATT? Boliden hittills provborrat totalt 300 mil, vilket är dubbelt så långt som Sverige. Borr kärnorna (bilden) analyseras för att se om berggrunden innehåller intressant mineral. MALMEN INNEHÅLLER TILL EN BÖRJAN MELLAN 0,2 OCH 7 PROCENT METALL, MEN UNGEFÄR HUR HÖGT ÄR METALL INNEHÅLLET EFTER SMÄLTVERKENS FÖRÄDLINGSPROCESSER? procent X. 89 procent procent VILKEN METALL ÄR BÄST PÅ ATT LEDA ELEKTRICITET? 1. Koppar X. Silver 2. Guld VISSTE DU ATT? Renströmsgruvan i Bolidenområdet är den djupaste i Sverige. Gruvan är cirka meter djup, och i den skulle fyra stycken Eiffeltorn få plats ovanpå varandra. VISSTE DU ATT? Zink är efter järn och stål, aluminium och koppar den tonnagemässigt största metallen i världshandeln. VAD ÄR ANRIKNING? 1. Förstärkning av gruvortens väggar med hjälp av bultar och betongsprutning. X. Förädling av den krossade malmen till ett koncentrat med hög metallhalt. 2. Smältverkens process för tillverkning av metallegeringar. HUR MYCKET AV DET GULD SOM KONSUMERAS I VÄRLDEN KOMMER FRÅN ÅTERVINNING, TILL EXEMPEL AV ELEKTRONIKSKROT? 1. En tiondel X. En tredjedel 2. Hälften METALS FOR MODERN LIFE 2015

3 Lennart Evrell VD OCH KONCERNCHEF vad kan vara mer spännande än att arbeta med själva grunden för mänsklighetens utveckling och välstånd? Jag talar förstås om metaller. Ända sedan människan började gjuta verktyg för tusentals år sedan har metaller varit avgörande för samhällsutvecklingen, och idag finns det knappt en produkt eller tjänst som inte består eller framställs med hjälp av metall. Metaller används i allt från sjukhusutrustning till rymdsatelliter, och spelar också en viktig roll när en växande del av jordens befolkning reser sig ur fattigdom och bygger samhällen med moderna bostäder, effektiv vattenrening och fungerande kommunikationsmedel. Metaller är också en förutsättning för dagens miljöteknik, som solceller, hybridbilar och vindkraftverk. Till skillnad från de flesta andra material kan metaller återvinnas om och om igen utan att tappa kvalitet. Kretskort från mobiler och datorer innehåller till exempel en lång rad metaller, bland annat stora mängder guld och koppar. Bolidens smältverk Rönnskär är världsledande inom återvinning av metaller från elektronikskrot. På sidan 24 berättar processoperatören Tomas om hur det arbetet går till. Metallåtervinning är ett prioriterat område för Boliden, och kräver fortsatt teknik- och processutveckling. Men tillgången på återvinningsmaterial är inte tillräckligt stor för att täcka världens behov av metaller. Nya gruvor behövs, men de ska brytas på ett hållbart och säkert sätt. Boliden har höga ambitioner när det gäller säkerhet för människa och miljö och vill ligga längst fram när det gäller utvecklingen av säkrare metoder och tekniker. Redan vid starten av en ny gruva planeras också hur man ska efterbehandla området så att det en dag åter blir en del av naturen. Läs mer om Bolidens säkerhets- och miljöarbete på sidan14 och 32. Grundförutsättningen för Bolidens verksamhet är alltså att vi hittar nya fyndigheter att bryta. Våra geologer och geofysiker analyserar berggrunden, Vill du vara med och bidra till samhällsutvecklingen? säkerställer nya mineraltillgångar i våra gruvor, samt upptäcker helt nya fyndigheter på andra platser. En mineralfyndighet klassas dock inte som malm förrän den är ekonomiskt lönsam att utvinna, och en stor del av jobbet går därmed ut på att utvärdera data i form av tolkningar och kostnadsberäkningar. På sidan 11 möter du Paal, som är en av dessa viktiga medarbetare. Teknikutvecklingen i Bolidens gruvområden har utvecklats enormt de senaste årtiondena, och i dag sker arbetet till stor del med hjälp av maskiner och avancerad övervakningsteknik. Processerna vid våra gruvor Aitik och Garpenberg kan numera hanteras via smartphones, och utveckling av applikationer för bland annat maskinunderhåll är också på gång. Smältverkens processer blir även de alltmer komplicerade. Det som tidigare betraktades som föroreningar ses idag som potentiella råvaror, och målet är att utvinna så mycket som möjligt ur samma mängd material. Ständig processutveckling ökar inte bara Bolidens konkurrenskraft, utan hjälper oss också att nå vår nollvision för olyckor och tillbud. En av våra duktiga processingenjörer är Sigrid, som jobbar i det toppmoderna anrikningsverket i Garpenberg. På sidan 20 berättar hon varför hon valt att jobba med processutveckling på Boliden. Boliden verkar på en global marknad, där priserna sätts på metallbörser som London Metal Exchange (LME). Eftersom vi inte kan påverka priserna på våra produkter är det avgörande för oss att vara bäst på de områden vi kan påverka. Vi behöver därför fler medarbetare med kompetens inom ekonomi, energiplanering, inköp, logistik och kundservice. Inom Boliden finns alltså många karriärvägar, och vi uppmuntrar våra medarbetare att prova på olika roller i koncernen. Boliden erbjuder också en bra balans mellan arbete och fritid, och har bland annat utsetts till Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats. Våra verksamheter ligger i naturnära områden och många av våra medarbetare uppskattar möjligheten att kombinera ett intressant och utmanande arbete med ett aktivt friluftsliv. Vill du vara med och bidra till samhällsutvecklingen, och samtidigt jobba i ett ansvarstagande företag i en global, högteknologisk bransch? Då är du välkommen att söka jobb på Boliden. Kort sagt: samhället behöver metaller och vi behöver dig! Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka medarbetare och en omsättning på 37 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. Innehåll och produktion: Boliden och TR Formgivning: TR Tryck: TMG Sthlm, 2015 METALS FOR MODERN LIFE

4 METALLER en förutsättning för det moderna samhället metaller är sedan årtusenden tätt sammanlänkade med mänsklighetens utveckling, och spelar än idag en avgörande roll. Tillgången på metaller är avgörande för att tillmötesgå urbaniseringen och befolkningsökningen i världen. Välfungerande färdmedel, bostäder, elektronik och kommunikationskanaler bygger alla på metallanvändning. Samtidigt pågår en diskussion om var metallerna ska komma ifrån och hur gruvdriften ska bedrivas. Pär Weihed, professor vid Luleå tekniska Universitet, är ofta synlig i debatten. Han menar att vi bör öppna fler gruvor inom EU, inte minst i Norden, där vi har kompetensen och tekniken för att bryta dem på ett hållbart sätt. Du anser att man borde öppna fler gruvor inom EU. Varför då? Europa står för cirka 20 procent av metallkonsumtionen men utvinner enbart 3-4 procent, trots stor tillgång på metalller på hemmaplan. Det innebär att fler gruvor i stället etableras TEXT: MONIKA NILSSON FOTO: SHUTTERSTOCK i områden där miljöpåverkan blir större, eftersom man inte har samma miljökrav och regelverk som vi har inom EU och Sverige. Många kämpar av miljöskäl för att stoppa etableringen av fler gruvor exempelvis här i Sverige, men samtidigt är vi helt beroende av metalltillgången. Att inte etablera ansvarsfull gruvbrytning nära inpå oss själva orsakar i förlängningen ökad miljöförstöring globalt sett. Varför behöver vi fortfarande så mycket metall? All utveckling från stenåldern till nutid är helt kopplad till människans förmåga att använda metaller. Idag är i stort sett allt transporter, byggnader och apparater gjort av metall och metallerna bidrar till all samhällsutveckling. Jordens cirka 80 olika metalliska grundämnen finns i produkter som vi har runt omkring oss dagligen. Jordens befolkning ökar och därigenom ökar också behovet av metaller. Samtidigt urbaniseras världen och då behövs även mer infrastruktur, vilket också kräver mer metall. Zn Pb Ag METALS FOR MODERN LIFE 2015

5 Sedan vill vi ju att fler länder ska lyftas ur fattigdom och när dessa länders ekonomi är under utveckling behövs metaller, främst under uppbyggnadsfasen. Just nu är det tre miljarder människor som gör resan från fattigdom till medelklass. Skulle andra material på sikt kunna ersätta metaller? Man forskar mycket kring det. Jag tror att vissa tillämpningar i apparater, byggnader och maskiner till viss del kommer ersättas med bio-, plast och kompositmaterial. Men man ska komma ihåg att metaller är grundämnen och aldrig förstörs, till skillnad från plast. Hanterar man dem smart kan man återvinna dem i det oändliga, vilket på lång sikt skulle kunna göra att behovet av ny utvinning planar ut. Här är Boliden helt klart en föregångare, med sin forskning och utveckling kring metallåtervinning. Skulle metallbehovet kunna täckas helt genom återvinning? I framtiden teoretiskt sett ja, men praktiskt sett nej. Vi kan räkna ut hur mycket vi producerar nu och hur mycket metalller vi kommer att förbruka fram tills att alla länder nått en medelklassekonomi, där metallanvändningen planar ut. Om vi visste exakt hur länge metallerna kommer att vara bundna i olika produkter, skulle vi kunna kalkylera när återvinningen räcker för att till godose behovet. Men det skulle också kräva att vi utvecklat rätt tekniker för återvinning och att vi de närmaste 100 åren producerar tillräckligt mycket metall, genom utökad gruvproduktion, för att alla länder ska kunna bygga ut infrastrukturer och nå en balanserad ekonomi. Vi kommer därmed nog alltid behöva en nyproduktion, även om den i förlängningen skulle kunna minska. Hur ser du på åsikten att vi bör minska vår metallkonsumtion för att möta kraven på ett hållbart samhälle? Det gör vi redan i Västeuropa och Nordamerika, där man redan byggt ut infrastrukturerna och användningen börjar plana ut. Man ska inte bedriva gruvverksamhet om man inte gör det med största möjliga miljösäkerhet. Svenska gruvor är ledande ända från prospektering till efterbehandling. Viss påverkan blir det, men detta måste minimeras med tydliga transparenta och förutsägbara krav. Idag konkurrerar man på olika villkor, men det får globala miljökonsekvenser. Vilket miljöansvar har gruvföretagen? Deras ansvar är jättestort. Hållbarhet handlar om ansvar för miljö, sociala och ekonomiska förhållanden. De världsomfattande större företagen är bra på att ta ansvar, men branschen har också lockat till sig oseriösa aktörer i länder där miljörestriktionerna är minimala. Jordens cirka 80 olika metalliska grundämnen finns i produkter som vi använder dagligen. Till sist, vilken är världens mest använda metall? Järn är den mest använda metallen volymmässigt, då den ger oss stålet som används i så mycket. Au Cu, Zn METALS FOR MODERN LIFE 2015

6 Fun Facts Har du tänkt på att i princip varenda produkt eller tjänst du använder består av metall, eller framställs med hjälp av metall? Här är några exempel. KOPPAR Elkraft och elektronik baseras på kopparns mycket goda förmåga att leda elektricitet, och nära hälften av all koppar används till detta. Andra stora användningsområden är inom byggnads-, verkstads- och processindustrin. Inom bilindustrin används koppar framförallt till kylarsystem och elektronik. Cu VISSTE DU ATT? Koppar kan förhindra bakterietillväxt, och används därför i exempelvis vattenledningar och dörrhandtag. ZINK Tack vare dess självläkande och rostskyddande förmåga används zink ofta som korrosionsskydd. Mer än hälften av världens zinkkonsumtion används till ytbehandling och rostskydd av stål, till exempel inom bilindustrin, på fartyg, broar och vindkraftverk. Zn VISSTE DU ATT? Ett tunt zinkskikt på stål räcker för att motverka rost i mer än 50 år. 6 METALS FOR MODERN LIFE 2015

7 BLY Bilbatterier och andra ackumulatorer är idag det största användningsområdet för bly, och 85% av allt bly används till olika typer av bly/syra-batterier, även i hybridbilar och bilar med start-stopfunktion. Bly är också en effektiv fuktspärr och används därför också i rörledningar och elektriska kablar som läggs i mark eller under vatten. Skyddsutrustning för arbete med radioaktiva ämnen och röntgen är ett annat användningsområde. Pb VISSTE DU ATT? Bly har den högsta återvinningsgraden bland metaller. Återvinningsnivån i Europa och Nordamerika av blybatterier är 99 %. GULD Guld används till smycken, men även inom tandvård samt elektronik-, rymd- och läkemedelsindustrin. Många rymd satelliter har ett tunt ytskikt guld, på grund av guldets motståndskraft mot elektro magnetisk strålning och radiovågor. Guld används också än idag i mynt och som investeringsobjekt. VISSTE DU ATT? Mer än 1/3 av världens samlade produktion av guld förvaras av centralbankerna, en ännu större andel är privat egendom och en mindre del används inom industrin. Återvunnet guld svarar för över hälften av den globala guldkonsumtionen. Au SILVER Silver används i smycken men även för industriellt bruk, till exempel i elektronik, solceller, speglar och som katalysator för kemiska produkter. Silver är bakteriedödande, och motverkar även tillväxt av mögel och dålig lukt. Man har därför börjat använda silverjoner i klädmaterial och i exempelvis tangent bord. Vattenrening är ytterligare ett användningsområde. Silver används även som investerings objekt i form av silver mynt och silvertackor. VISSTE DU ATT? Silver är bäst på att leda värme och elektricitet av alla grundämnen. Ag METALS FOR MODERN LIFE

8 Konsten att göra metall Att framställa metall ur malm är en avancerad och tekniskt sofistikerad process, som består av flera moment och underprocesser. Varje länk i kedjan är beroende av den föregående och kräver medarbetare med specialkompetens inom en rad olika områden. Prospektering Gruvbrytning Anrikning Metallproduktion Försäljning Sökandet efter nya fyndigheter kallas för prospektering, och är det första steget i Bolidens värdekedja. Geologer, geofysiker och kemister undersöker och analyserar intressanta områden. Huvudinriktningen är att hitta malmer som innehåller zink, koppar och ädelmetaller. Boliden har närmare hundra års erfarenhet av prospektering och attraherar idag yrkeskunniga människor från hela världen. I Bolidens fem gruvområden bryts malm som kan innehålla zink, koppar, bly, guld och silver. Arbetet sker i olika steg och omfattar borrning, sprängning, lastning och krossning av malm. I gruvan arbetar också maskinansvariga, underhållsingenjörer och gruvkonstruktörer. Arbetet omfattar även ingående miljöanalyser, som utförs av miljötekniker och ingenjörer. Det värdefulla mineralet ligger bundet i gråberg. För att skilja dem åt behandlas malmen i ett anrikningsverk. Där krossas och mals malmen till ett fint pulver, som blandas med vatten i stora kar. När man tillsätter luft och särskilda ämnen bildas bubblor som mineralpartiklarna fäster vid. Man kan också utvinna mineralet genom kemisk lakning. Processoperatörer och -ingenjörer övervakar processen. För att koncentratet ska bli högkvalitativ metall måste det förädlas i ett smältverk. I Bolidens fem smältverk behandlas koncentratet på olika sätt, beroende på vilken typ av metall som ska utvinnas. Processerna är tekniskt avancerade och övervakas noga av en mängd olika yrkeskategorier. Smältverken kan även utvinna metall ur metallskrot, elektronikskrot och uttjänta bilbatterier. Den smälta metallen formas exempelvis till zinktackor, kopparkatoder, blytackor, guldoch silvergranuler och lastas på båt, tåg eller lastbil för leverans till kund. Merparten av Bolidens metaller säljs till industriella kunder i norra Europa. Merparten av zinken levereras till stålföretag och kopparn till tillverkare av valstråd, stänger och kopparlegeringar. 8 METALS FOR MODERN LIFE 2015

9 HIGH TECH arbetet i moderna gruvor och smältverk utförs till stor del med avancerade metoder och hjälpmedel. Maskinerna under jord sköts exempelvis via joy-sticks och trådlösa nätverk, och smält processerna övervakas från datorstyrda kontrollrum. I Aitikgruvans anrikningsverk kan processen numera styras via smartphone eller läsplatta. Personalen kopplar upp sig mot anrikningsverkets styrsystem via gruvans trådlösa nätverk och styr verkets processer, ser över ritningar och kopplingscheman samt felsöker och felrapporterar. En liknande lösning används även i det nybyggda anrikningsverket i Garpenberg. I Aitik pågår också utvecklingen av en ny app som ska förenkla operatörernas underhållsarbete och förebygga akuta driftstopp. Genom att hålla en mobil över en tagg på maskinen kan operatörerna både läsa av statusen, komma åt alla ritningar och dokumentera underhållsronderna direkt i telefonen. Detta gör att ronderna går snabbare och att operatörerna enklare kan spåra fel på plats. Operatörerna kan även ta del av kommentarer från tidigare ronder och komplettera beskrivningen med foton. METALS FOR MODERN LIFE

10 Bolidens prospekterare är ständigt ute på spaning efter nya fyndigheter. MALMDECKARNA TEXT: MONIKA NILSSON, FOTO: NEIL CRIGHTON OCH STEFAN BERG sökandet efter nya mineralfyndigheter, så kallad prospektering, är grunden för Bolidens verksamhet och en förutsättning för att kunna tillverka metall. Arbetet utförs av geologer och geofysiker som genomför mätningar och undersökningar ute i fält, samt analyserar den information som hämtats in. Målet är att hitta fyndigheter med metallhalter som gör dem värda Det är avgörande att vi är ytterst noggranna med vårt miljöansvar. att bryta. Sådana fyndigheter klassificeras som malm, vilket alltså är ett ekonomiskt begrepp. Samhället är beroende av till exempel koppar och zink för elektronik, kommunikation och samhällsuppbyggnad. Alla gruvor har begränsad livslängd, så för att säkra Bolidens produktion och tillgodose efterfrågan både i Norden och i övriga världen måste vi upptäcka nya brytvärda mineraliseringar, förklarar Bolidens prospekteringschef Jonas Wiik. I Bolidens fall handlar det i första hand om att hitta mineral som innehåller koppar, zink, bly och ädelmetaller, men även andra metaller är intressanta. Ett exempel är tellur, som bryts i Bolidens guldgruva Kankberg och används i exempelvis solceller. Grundlig analys avgör Det finns många olika prospekteringsmetoder för att hitta mineraliseringar, till exempel blockletning, geologisk kartering i fält, geofysiska mätningar, geokemisk provtagning och provborrning. All insamlad data passerar Bolidens geodataavdelning för bearbetning och tolkas med hjälp av olika dataprogram till en flerdimensionell modell. Man gör också ekonomiska beräkningar för att se om fyndet är lönsamt att bryta. Sammantaget ger allt detta ett beslutsunderlag som avgör om man väljer att gå vidare med fler provborrningar, för att slutligen eventuellt påbörja gruvdrift. Steget från fynd till gruva är långt och tar ofta fem till tio år från de inledande undersökningarna. Vi vill veta om det finns mineralisering i berggrunden, vilken sorts mineralisering det är, var och hur den sitter, i vilken volym och i vilka halter. Bolidens strategi är att vår gruvverksamhet ska växa, både genom att starta nya gruvor men också genom att öka livslängden i de gruvor vi har. Vårt mål är att gruvorna ska ha en livslängd på minst tio år, säger Jonas. Viktigt att ha en bra dialog Bolidens prospektering är indelad i två typer. Gruvnära prospektering sker i närheten av de gruvor som redan är i drift, medan fältprospektering sker i helt nya områden där man tror att berggrunden kan innehålla intressanta mineraliseringar. Boliden bedriver fältprospektering i Sverige och Finland. Arbetet pågår året runt och varje prospekteringsprojekt hanteras av en grupp sakkunniga som gör arbetsplaner och ser till att arbetet sker i enlighet med de lagar och riktlinjer som finns. Gruppen har också en nära dialog med Bergstaten och Bergmästaren, som ger tillstånd för prov- 10 METALS FOR MODERN LIFE 2015

11 GEOLOGISK POTENTIIAL 1-15 ÅR UPPSLAGS- GENERERING UTVÄRDERING TESTNING AV MÅL- OMRÅDEN borrningar, samt AV med MÅL- markägare och andra OMRÅDEN intressenter. För oss är det mycket viktigt att ha en bra 10 dialog 000 med myndigheter, markägare och sakägare, som kan vara skogsägare, renskötare Antal områden och att husägare. testa Det är av görande att vi är ytterst noggranna med vårt miljöansvar och att vi gör rätt för oss hela vägen. Vi ska alltid återställa området så långt det är möjligt och ersätter eventuell åverkan som skett, berättar Jonas. IDÉSTUDIE Det roligaste är spänningsmomentet Geofysikern Paal Ahnfelt är stationerad i Boliden Garpenberg, med uppdraget att lokalisera och identifiera brytvärda mineraliseringar. Det roligaste är spänningsmomentet. Varje område är en ny utmaning att bita tag i och man vet ju inte vad som väntar, vilket tilltalar mig. Att jag valde Boliden beror delvis på att företaget har en lång tradition av prospektering och länge legat i framkant genom att bygga geofysiska instrument och utveckla nya metoder, säger geofysikern Paal. Allt börjar ute i fält, där en mättekniker samlar in data från det område man tror kan innehålla malm. Sedan skickas data till mig på kontoret och jag börjar analysera och utvärdera. Jag beräknar data på olika sätt, en mätruta i taget, tills jag avläst hela området. Jag söker främst efter avvikelser i berggrunden, eftersom de kan indikera en malmkropp. Sedan görs geometriska beräkningar, varpå vi eventuellt föreslår en provborrning. Till sist bedöms alltihop tillsammans med geologer, berättar Paal. Utmaningen är att framställa begripliga och träffsäkra modeller och tolkningar. Dessa ska Paal sedan presentera för prospekteringsgruppen han ingår i, och tillsammans MINERALTILLGÅNGAR tar de sedan 2-10 ÅR beslut om man ska gå vidare med borrning. Gruppen består av sakkunniga med olika kompetenser. Eftersom FÖRPROJEKTarbetet bygger mycket på matematik och fysik är det viktigt att jag jobbar fram begripliga modeller och pedagogiskt kan presentera mitt resultat. Då får alla i teamet BESLUT FÖRSTUDIE en bättre förståelse, vilket OM GRUVA ger säkrare beslut inför provborrning. Utan geofysiken skulle man provborra med mycket större osäkerhet, så det är ett kraftfullt stöd åt geologerna. MINERALTILLGÅNGAR 2-10 ÅR VAD ÄR GEOFYSIK? Geofysiska mätningar grundar sig på att olika bergarter har olika fysiska egenskaper. Mineraliseringar har i regel avvikande egenskaper jämfört med omgivande berg. Det finns olika sätt att utföra geofysiska mätningar. Boliden använder geofysiska data, som insamlats från luften och markytan eller från borrhål. Med hjälp av Bolidens egenutvecklade elektromagnetiska mätutrustning kan man hitta fyndigheter mer än en kilometer under markytan. Från prospektering till gruva GEOLOGISK POTENTIIAL 1-15 ÅR AVGRÄNSNING AV MINERAL- TILLGÅNGAR UPPSLAGS- GENERERING UTVÄRDERING AV MÅL- OMRÅDEN Antal områden att testa TESTNING AV MÅL- OMRÅDEN AVGRÄNSNING AV MINERAL- TILLGÅNGAR MINERALTILLGÅNGAR 2-10 ÅR IDÉSTUDIE FÖRSTUDIE FÖRPROJEKT MINERALTILLGÅNGAR 2-10 ÅR BESLUT OM GRUVA Mineraltillgångar är de delar av en känd fyndighet som kan komma att bli kommersiellt utvinningsbara men som inte kvalificerar för Mineralreserv. Mineralreserver är de delar av en känd fyndighet som med god säkerhet kan brytas och processas enligt företagets krav på lönsamhet. METALS FOR MODERN LIFE

12 trådlös FRAMTIDEN ÄR I dagens gruvor utförs en allt större del av arbetet med hjälp av självgående maskiner och trådlösa nätverk. FOTO: STEFAN BERG OCH TOMAS WESTERMARK Dagens gruvor blir allt mer digitaliserade. I den mest utopiska bilden av framtidens gruva vistas inga människor i gruvorterna, utan endast maskiner som fjärrstyrs från andra platser i princip var som helst i världen. Om det verkligen blir så vet ingen, men helt säkert är att gruvproduktionen kommer att bli effektivare, säkrare, miljövänligare och billigare. Boliden genomför nu en satsning på trådlösa nätverk och avancerad positioneringsteknik som kommer att göra koncernens gruvor till några av de modernaste, säkraste och mest produktiva i världen. Ökad automation gör också att man på sikt kan bryta malm på större djup, vilket blir allt viktigare eftersom det är där morgondagens malmfyndigheter finns. Fjärrstyrning och automation kommer att ge stora effekter inom följande områden. STÖRRE SÄKERHET Säkrare inpasseringsrutiner via positionering underlättar arbetet och om olyckan är framme kan man kommunicera med personal och styra dem till närmaste räddningskammare. Tack vare att man numera kan fjärrstyra maskiner kommer personalen i allt större utsträckning kunna sköta arbetet på avstånd, även från kontrollrum ovan jord. BÄTTRE ARBETSMILJÖ Kontrollen av luftkvaliteten i gruvan är ett ständigt pågående arbete och tack vare automatiserade lösningar finns möjligheten att utveckla ventilationen ännu mer, vilket både sparar pengar och förbättrar arbetsmiljön nere i gruvan. Vid en eventuell brand kan dessutom ventilationen styras för att förkorta förloppet och minska risken för att branden ska sprida sig. Genom ständig övervakning av maskinerna kan man också styra underhållsarbetet bättre och ge bättre återkoppling till operatörerna om hur arbetet går. ÖKAD PRODUKTIVITET Bättre kommunikationskanaler, automatrapportering från maskinerna och realtidsuppdatering om positionering gör också att man kan planera brytningen bättre. Man kan även utnyttja tiden bättre eftersom hela personalen kan arbeta hela skifttiden och inte behöver lägga tid på att ta sig till och från brytningsorten. Maskiner som är autonoma eller fjärrstyrs från ovan jord behöver heller inte stå stilla under utvädringstiden efter skjutning. EFFEKTIVARE UNDERHÅLL Med ett högre maskinutnyttjande behövs också ett effektivt underhållsarbete. Även detta kan förbättras med modern teknik. En möjlighet är att automatiskt samla in driftsinformation från maskinerna. Med utgångspunkt från den informationen kan man få ett mer välplanerat förebyggande underhåll, utifrån faktiskt slitage och exakt drifttid. Genom att samplanera underhåll med produktionsplanen kan service utföras när maskinbehovet är som lägst. Allt för att minska oplanerade stopp i produktionen och driftstörningar. 12 METALS FOR MODERN LIFE 2015

13 Kristineberg är den äldsta aktiva gruvan i Bolidenområdet, men samtidigt en av Bolidenkoncernens modernaste. Här har ett 35 km långt trådlöst nätverk installerats, och numera går all kommunikation i gruvan via det. Kommunikationen sker med telefoner som hanterar tal, textmeddelanden och larm. Systemet fungerar också som positioneringssystem, där allt som märkts upp med en tagg, både människor och maskiner, kan positionsbestämmas i realtid på en 3D-karta av gruvan. Liknande system är nu på gång i flera av Bolidens gruvområden. METALS FOR MODERN LIFE

14 NULÄGE OCH NOLLVISION Antalet allvarliga olyckor har mer än halverats i gruv branschen det senaste decenniet. Den vanligaste formen av tillbud och olyckor är personer som snubblar, ramlar eller skadar fingrar när de arbetar med handverktyg. I de flesta fall återvänder personen till arbetet inom någon dag. Ett vanligt mått inom arbetsmiljöområdet är Lost Time Injury (LTI), som anger antalet olyckor med mer än en dags frånvaro per miljon arbetade timmar. Bland Bolidens anställda sjönk siffran från 7,0 år 2013 till 5,8 år Inklusive entreprenörer från 8,9 till 7,9. Boliden har nyligen infört en ambitiös nedtrappningsmodell mot en olycksfri arbetsplats. Den utgörs av en 33-procentig minskning av olyckorna per enhet och år fram till 2018, då företaget har ett uttalat mål att vara nere på noll. boliden har kommit långt, men för att nå vårt mål om en helt olycksfri arbetsplats måste vi jobba ännu mer med den mänskliga faktorn, säger Per Renman, Group Safety Director på Boliden. För 40 år sedan toppade gruvbranschen olycksstatistiken bland svenska arbetsplatser. Sedan dess har målmedvetna satsningar på såväl personsäkerhet som teknik lett till att många av de farligaste manuella arbetsmomenten försvunnit, samtidigt som fysiska skydd införts för att eliminera rasrisker och liknande. Idag är det statistiskt sett inte farligare att arbeta i gruvor och smältverk än på de flesta andra arbetsplatser i samhället. Transportnäringen, jordbrukssektorn och byggbranschen har exempelvis betydligt högre olyckstal, säger Per Renman. Han poängterar dock att det gäller att aldrig tappa respekten för de risker som hänger samman med hantering av stora materialflöden, tunga maskiner, kemikalier och i vissa fall höga temperaturer. Kontinuerlig teknisk förbättring av maskiner och utrustning har i Bolidens anläggningar lett till allt från effektivare ventilationssystem och möjlighet att fjärrstyra underjordsmaskiner på distans, till bättre flamsäkra skyddskläder vid heta arbeten och säkrare kommunikationssystem via radio och mobiltelefoni. Sammantaget har övergången från tunga fysiska jobb till automatiserat maskinarbete bidragit enormt till att minska risker och allvarliga olyckor. Vi har också infört tydliga rutiner, arbetsmiljöledningssystem och bättre information, vilket ytterligare ökat säkerheten. Men det svåraste steget, som vi fortfarande arbetar mycket med, är beteendebaserad säkerhet, säger Per Renman och förklarar att utgångspunkten för denna satsning är en insikt om att de flesta incidenter som inträffar idag har en stark koppling till den mänskliga faktorn. Trötthet och stress kan exempelvis få medarbetare att välja genvägar och i vissa fall hoppa över föreskrifter eller skyddsutrustning för att i all välmening hålla produktionen igång. Men säkerheten går före allt. Den som känner minsta tveksamhet kring ett arbetsmoment ska alltid avbryta det för att inte utsätta sig själv eller andra för risker. Det är en viktig del i den 14 METALS FOR MODERN LIFE 2015

15 TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM FOTO: STEFAN BERG Bättre skyddsutrustning, säkrare maskiner, tydligare rutiner och ökad automation har gjort att antalet olyckor minskat avsevärt vid gruvor och smältverk de senaste decennierna. SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT starka säkerhetskultur vi nu håller på att bygga upp i hela företaget, säger Per Renman. Han betonar vikten av att involvera samtliga medarbetare i detta arbete och förklarar att det i grunden handlar om omtanke om varandra. Under en gemensam slogan, BSafe, uppmanar Boliden alla anställda och entreprenörer verksamma vid företagets anläggningar att säga till så fort de ser en riskfylld situation. Dessutom ska alla tillbud rapporteras och bakomliggande orsaker analyseras, för att hela tiden identifiera nya risker och undvika att liknande incidenter inträffar igen. Per Renman påpekar att Bolidens aktivt förebyggande riskarbete har högsta prioritet av flera anledningar. Alla har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Dessutom finns ett direkt samband mellan god säkerhet och lönsamhet. Den som inte kan hantera arbetsmiljöfrågor kommer inte heller kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Det finns ingen genväg till en olycksfri arbetsplats, det är något vi skapar tillsammans. Övergången från tunga fysiska jobb till automatiserat maskinarbete har bidragit enormt till att minska risker och allvarliga olyckor. Per Renman, Group Safety Director Arbete för ökad säkerhet BSafe är ett koncept som tagits fram som en del av Bolidens arbete med visuell, tydlig och enhetlig information om säkerhets åtgärder, korrekt beteende och korrekt utrustning på alla arbetsplatser. METALS FOR MODERN LIFE

16 Boliden har både dagbrottsgruvor och underjordsgruvor. Malmkroppens geometri och sammansättning avgör hur brytning sker och vilka anrikningsprocesser som används. Så funkar en gruva Krossning Bergförstärkning Borrning Borrning och sprängning Vid brytning under jord tar man sig fram till malmen genom att driva ramper och orter. I malmen borras hål som kan vara mellan mm i diameter och 5 25 m långa. Hålen fylls med emulsionssprängämne som pumpas in i hålen. Hålen har en individuell detonationsfördröjning så att det kan vara upp till sex sekunder från detonation av första till sista hål. En malmsalva kan innehålla ton malm. I dagbrottet Aitik är borrhålen meter djupa, och här ger en normal salva cirka ton losshållet berg. Lastning I flera av Bolidens underjordsgruvor sker lastningen av den lossprängda malmen med hjälp av fjärrstyrda lastmaskiner. Dessa kan antingen styras helt av operatör eller köras på automatik, där lastning och lossning görs av operatör via kamera och förflyttningen däremellan körs på automatik via ett lokalt WLANsystem. I ett dagbrott lastas malmen med grävmaskiner på gruvtruckar. Malmen tranporteras därefter till en krossanläggning, som kan ligga både ovan och under jord. Bergförstärkning I alla bergutrymmen under jord där människor ska vistas sker ett systematiskt säkerhetsarbete genom skrotning, betongsprutning och bultning. Vid skrotning knackas löst berg loss från tak och väggar med ett speciellt skrotningsaggregat. Sedan sprutas bergytorna med ett lager stålfiberarmerad betong. Till sist borras och gjuts bergbultar fast i ett systematiskt mönster. Krossning Den brutna malmen krossas i krossanläggningen till mindre bitar som först transporteras till ett mellanlager, och därefter till anrikningsverket. I en underjordsgruva hissas den krossade malmen upp ur gruvan via ett schakt med hjälp av ett så kallat bergspel. I ett dagbrott körs malmen på gruvtruckar uppför en spiralformad ramp. Laddning och sprängning Lastning och transport 16 METALS FOR MODERN LIFE 2015

17 Malning Avvattning Malning I anrikningsverket separeras det värdefulla mineralet från gråberget. Första steget är att tillsätta vatten och mala malmen i stora kvarnar. En vanlig metod är så kallad autogenmalning, vilken innebär att malmen mal sig själv utan tillsats av externa malmkroppar. Resultatet är en så kallad slurry, innehållande vatten och finmald malm. Flotation Flotationsprocessen är en ytkemisk process där man med små mängder kemikalier kan påverka värdemineralens ytor så att dessa blir hydrofoba. När man blåser in luft i slurryn fastnar de hydrofoba mineralpartiklarna på luftbubblor och lyfts upp till ytan där de kan avskiljas i form av ett skum. Processen övervakas av operatörer som justerar en mängd parametrar för att maximera halten utvunnen metall. Avvattning och koncentrat Mineralet avvattnas och filtreras till ett finkornigt koncentrat, så kallad slig, vilket är gruvornas slutprodukt. Bolidens gruvor producerar i huvudsak zink-, koppar- och blykoncentrat, som vidareförädlas till ren metall i smältverkens processer. Ädelmetallerna ligger bundna i dessa koncentrat och utvinns i smältverken. Läs mer på sidan 22. Flotation Koncentrattransport METALS FOR MODERN LIFE

18 KORT OM GARPENBERG PLACERING: HEDEMORA KOMMUN, DALARNA ANTAL ANSTÄLLDA: 400, VARAV DE FLESTA JOBBAR SKIFT FÖR ATT HÅLLA BÅDE MALMBRYTNING OCH ANRIKNING IGÅNG DYGNET RUNT ÅRET OM. PRODUKTION: 2,5 MILJONER TON MALM PER ÅR. SLUTPRODUKT: ZINK-, KOPPAR- OCH BLYKONCEN- TRAT, SOM DÄREFTER FÖRÄDLAS I SMÄLTVERK TILL REN METALL. 18 METALS FOR MODERN LIFE 2015

19 GARPENBERG TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM FOTO: STEFAN BERG Sveriges modernaste gruva En ny, rekordstor malmfyndighet förvandlade den nedläggningshotade gruvan i Garpenberg till ett expansivt industri område med teknik och utrustning i absolut världsklass. den 68 meter höga berglaven syns på långt håll en fönsterlös betongskrapa med en central funktion i det nyanlagda gruvområdet. Här hissas drygt 400 ton krossad malm upp varje timme, med hjälp av ett gigantiskt bergsspel som håller en hastighet på 17 meter per sekund. Ett lass tar alltså bara någon minut att forsla upp från gruvans djupaste nivå, som ligger drygt en kilometer under markytan. Detta är bara en av många nyinvesteringar sedan Boliden 2011 beslutade att storsatsa på en utbyggnad av Garpenberg. En investering på 3,9 miljarder kronor i allt från fasta anläggningar och maskinutrustning till avancerade IT-system för fjärrstyrning och automation, har gjort att Boliden kunnat effektivisera gruvbrytningen i Garpenberg med målet att öka produktionen till 2,5 miljoner ton malm per år. I slutet av 2015 ska man vara uppe i den planerade produktionstakten. Så såg det inte ut när jag började som gruvarbetare här för nästan 15 år sedan. Då var läget osäkert och hela verksamheten hotades av nedläggning, säger skyddsombudet Dan Östman, som tar emot vid personhissen som leder ner genom gruvområdets nyaste schakt. den här delen av gruvan togs i drift så sent som våren 2014, efter tre års intensivt utbyggnadsarbete såväl ovan som under jord. Förutom Bolidens egen projektorganisation engagerades runt 800 entreprenörer i den omfattande expansion som resulterade i att Garpenberg nu har Sveriges modernaste gruvanläggning och en av världens effektivaste. Samtidigt är det Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Redan på talet började malm brytas här. Boliden har ägt gruvan sedan 1957, då cirka ton malm producerades per år. Dagens gruvbrytning ser dock helt annorlunda ut än då. Många tunga manuella moment har ersatts av datorstyrda maskiner, konstaterar Dan Östman och pekar på en enorm borrigg som tagits in för service i gruvans fullt utrustade verkstad på 900 meters djup. METALS FOR MODERN LIFE

20 Numera är gruvarbetarnas viktigaste verktyg en joystick eller surfplatta, som de använder för att styra allt från borrning och sprängning i bergrummen till lastning och krossning av den brutna malmen. likadant är det i nästa steg av utvinningsprocessen, som sker i det intilliggande anrikningsverket en över 200 meter lång byggnad dit den krossade malmen forslas på transportband via ett mellanlager ovan jord. Anrikningschef Jenny Gotthardsson är van att guida branschkollegor och andra intresserade besökare genom den toppmoderna anläggningen. För att höras genom det öronbedövande bullret kommunicerar hon via trådlös mikrofon och headset när hon redogör för den senaste utvecklingen inom anrikningens tre avgörande moment: malning, flotation och avvattning. Principerna för att på detta sätt skilja de önskade mineralerna från gråberget har varit kända sedan slutet av 1800-talet, men produktionsmetoderna har förstås förändrats enormt sedan dess. Och utvecklingen fortsätter än idag. Vi jobbar hela tiden med att justera allt från kemikalietillsatser till materialflöden för att optimera processen och säkerställa kvaliteten i våra slutprodukter zink-, koppar- och blykoncentrat, säger Jenny Gotthardsson. Hon pekar på en bubblande grå sörja i en 70 kubikmeter stor flotationstank och förklarar att onlineanalyser av innehållet görs var sjätte minut. Allt sker per automatik med övervakning från kontrollrummet, som ligger i ett kontorshus bredvid anrikningsverket. Här är tystnaden slående jämfört med bullret i den folktomma produktionshallen. Fyra processoperatörer sitter vid stora bildskärmar och håller koll på såväl flöden som provtagningar och eventuella larm Noggrann planering från vaggan till graven Den nya malmkropp som upptäcktes i Garpenberg för omkring 15 år sedan lade grunden för expansionen av gruvan som driftsattes Utvinningen beräknas fortsätta i minst 20 år till, men redan nu finns en plan för hur avvecklingen ska gå till. Med hjälp av effektiva reningsverk och system där processvatten återcirkuleras kan vi minimera våra utsläpp från den dagliga verksamheten. Men vårt miljöansvar sträcker sig betydligt längre än så. Redan innan en ny gruva börjar byggas planerar vi för hur vi ska stänga den, och vi är också skyldiga att redan nu från olika delstationer i anrikningen. Sammantaget har den nya anläggningen gett oss en mer renodlad produktionskedja med större kapacitet och ökad automationsgrad. Det gör att vi kan producera nästan dubbelt så mycket som tidigare med samma antal medarbetare, säger Jenny Gotthardsson, men konstaterar i nästa andetag att färdig blir man aldrig: Det är det som är så fascinerande med att jobba med processförbättringar. Alltid finns det någon detalj att skruva på för att kunna utvinna mer ur vår innehållsrika råvara. avsätta medel för de kostnader det kommer att innebära, säger Ann-Charlotte Almquist, HR-chef med ansvar för kvalitet och miljö vid Boliden Garpenberg. I den planerade efterbehandlingen ingår bland annat att gräva bort, kapsla in och täcka över metallhaltigt material och föroreningar. Inom gruvområdet finns exempelvis ett sandmagasin med restprodukter från anrikningen. Här gäller det att förhindra urlakning av metaller från sanden, och med olika metoder återställa området till den naturmark det en gång var. Läs mer på sidan 32. Varför sökte du jobbet? När jag skrev mitt examensjobb om användning av digitalteknik i gruvor kom jag i kontakt med Boliden. Dessutom är jag intresserad av industri och reglerteknik, och ville gärna bo nära naturen på en mindre ort. SNABBA TILL SIGRID SEHLSTEDT, PROCESSINGENJÖR VID ANRIKNINGSVERKET I GARPENBERG Vad gör du som processingenjör? Kommer på nya idéer, löser problem och håller koll på kvaliteten i tillverkningen. Jag sitter inte på kontoret hela dagarna, utan är också ute i produktionen och träffar drift operatörer och labbpersonal. Vi samarbetar även med de olika teknikavdelningarna uppe i Boliden. Vad är roligast med jobbet? Det är väldigt spännande att reda ut vad saker beror på, hur olika processer hänger ihop. Ännu roligare är det när vi lyckas hitta mervärden, exempelvis genom att en lösning på en specifik detalj även påverkar flera delar av produktionskedjan på ett positivt sätt. Och den vanligaste frågan om jobbet? De flesta vet inte ens vad ett anrikningsverk är. Många undrar också om det inte är smutsigt, tufft och riskfyllt. Många känner inte till hur avancerad teknik och omfattande säkerhetssatsningar har förändrat branschen på senare år. Skulle du tipsa andra att börja på Boliden? Verkligen, stämningen är god och det har varit lättare än jag trodde att komma in som nyanställd. Många hjälper till. 20 METALS FOR MODERN LIFE 2015

21 SÅ FUNKAR DEN Precis som andra marknader styrs basmetallmarknaden av tillgång och efterfrågan. I själva verket består basmetallmarknaden av två marknader: Marknaden för koncentrat (råmaterial), med gruvor och smältverk som aktörer. Marknaden för färdiga metaller, med smältverk och metallkonsumenter som aktörer. De båda marknaderna är sammanlänkade. Exempelvis leder brist på zinkkoncentrat (till följd av att gruvor stängs) till slut till att det uppstår brist på metaller på marknaden. Under en begränsad tid kan det dock råda brist på zinkkoncentrat och ändå finnas ett överskott på zinkmetallmarknaden. Balansen mellan tillgång på koncentrat från världens gruvor och global efterfrågan på koncentrat från smältverken styr utvecklingen av smältlöner, som är den ersättning smältverken får för att vidareförädla råvara till färdiga metaller. Basmetaller som koppar, bly och zink köps och säljs på metallbörsen London Metal Exchange (LME). Prissättningen på LME avspeglar den globala tillgången och efterfrågan. LME är en handelsplats för metallterminer, vilket betyder att man köper och säljer metaller för framtida leverans. Priset som kunden betalar är en kombination av LME-priset och en individuellt framförhandlad premie, baserad på lokal tillgång och efterfrågan, transportkostnader, ersättning för produktanpassning (olika legeringar och dimensioner) samt betalningsvillkor. Priset på ädelmetaller såsom guld och silver, sätts på The London Bullion Market Association (LBMA). Slutanvändare zink Bolidens kunder är främst stålverk som använder zink för att ge stålet ökat rostskydd. Nästan två tredjedelar av all zinkanvändning går, via stålverk, till byggindustrin inklusive infrastruktur. Slutanvändare koppar Bolidens kunder är främst tillverkare av valstråd och kopparstänger. En stor andel av den slutliga användningen går, via tillverkare av kopparkomponenter, till byggindustrin och tillverkare av el- och elektronikprodukter. Slutanvändare bly, guld och silver Blyet går till batteritillverkare medan ädelmetallerna guld och silver går till smyckes- och elektronikindustrin samt till finansiella placerare. Metallmarknaden: Hållbarhetsarbete med våra affärspartners Bolidens ambition är att utveckla och driva hållbarhetsarbetet inom gruv- och metall-industrin. Mycket av det arbetet görs tillsammans med våra affärspartners såsom leverantörer, kunder och entreprenörer som Boliden anlitar. För Boliden är det viktigt att de som företaget samarbetar med delar Bolidens grundläggande värderingar och principer. Affärspartners utvärderas inte bara utifrån affärsmässiga grunder utan också utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här har Boliden identifierat ett antal ansvarområden som man åtagit sig att arbeta för tillsammans med sina partners. Dessa berör frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och systematiskt miljöarbete, antikorruption och slutligen om man följer upp och utvärderar det egna hållbarhetsarbetet. Sedan 2010 genomförs därför kontinuerliga utvärderingar av Bolidens partners så kallade EBP (Evaluation of Business Partners). Arbetet består av en systematisk process där affärspartnern inledningsvis besvarar en webbaserad självutvärdering som sedan följs upp av Boliden. Om det visar sig att en partner inte möter förväntningarna leder det i första hand till en aktiv dialog mellan Boliden och partnern. Uppföljningen kan ske i samband med besök, eller med revisioner. Syftet är att Boliden ska få en bild av hur respektive affärspartner arbetar med ett antal viktiga frågor och vilka förbättringar Boliden kan bidra med för att åstadkomma en positiv utveckling. Bolidens hållbarhetsansvar tar sin utgångspunkt i de tio principerna i FNs Global Compact, liksom standarder från FNs internationella arbetsorganisation ILO, och från den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Facit till 5 frågor på sid 2. Fråga 1: 1. Fråga 2: 2. Fråga 3: X. Fråga 4: X. Fråga 5: 2. METALS FOR MODERN LIFE

22 I Bolidens smältverk förädlas gruvkoncentrat och sekundärmaterial till rena metaller. Metallerna avskiljs med hjälp av reaktioner vid höga temperaturer eller med hjälp av lakning. Så funkar ett smältverk ZINKSMÄLTVERK Rostning Lakning Metallkoncentrat Metallkoncentrat Metallkoncentrat från gruvor innehåller vanligtvis cirka 50 procent zink. Direktlakning Rostning Koncentratet rostas i en ugn för att leda bort svavel. Resultatet är ett så kallat rostgods som innehåller cirka 60 procent zink. Vid så kallad direkt lakning kan rostningen uteslutas. Lakning Rostgodset lakas med svavelsyra för att fälla ut och filtrera bort järn. Resultatet är en zinksulfatlösning med små mängder orenheter. KOPPARSMÄLTVERK Konvertering Råmaterial Smältning Anodgjutning Råmaterial Råmaterial från gruvor inne håller vanligtvis cirka 25 procent koppar medan återvinningsmaterial i snitt innehåller omkring 30 procent. Smältning Smältningen sker i olika typer av ugnar beroende på råmaterial och processteknik. I ugnen bildas ett övre skikt av slagg och ett undre skikt av skärsten med en kopparhalt på cirka 55 procent. Konvertering Skärstenen tappas i en konverterugn där järn och andra föroreningar samt svavel avskiljs. Hit kommer även metallskrot och i vissa fall svartkoppar en mellanprodukt vid återvinning av elektronik. Resultatet är så kallad råkoppar med en kopparhalt på procent. 22 METALS FOR MODERN LIFE 2015

23 Gjutning Rening Elektrolys Slutprodukt Rening Zinksulfatlösningen renas i tre steg och innehåller därefter cirka 150 gram zink per liter. Elektrolys Zinken fälls ut från lösningen med hjälp av elektrolys. Resultatet är zinkkatoder med en zinkhalt av 99,995 procent. Gjutning Zinken gjuts sedan till tackor eller så kalllade jumbos, som kan väga upp till fyra ton. Zinken kan också legeras med andra metaller enligt kundernas önskemål. Slutprodukt Zinken säljs främst till stålverk som använder den för att rostskydda sina produkter, som i sin tur används i exempelvis bilar, broar, höghus och vindkraftverk. Ädelmetallverk Ädelmetallverk Guld, silver, palladium och platina utvinns ur processerna och utgör väsentliga delar av kopparsmältverkens intäkter. Elektrolys Slutprodukt Anodgjutning Råkopparn processas vidare i en anodugn för att reducera syret. Renheten ökar till procent och kopparn gjuts därefter till anoder. Elektrolys Anoderna placeras i tankar med katodplåtar av stål. I den efterföljande elektrolysen överförs koppar från anoderna till katoderna, som till slut har en kopparhalt på 99,9975 procent. Katoderna skiljs från stålplåtarna, tvättas och är sedan klara för leverans. Slutprodukt Kopparn säljs främst till tillverkare av valstråd och kopparstänger, och används slutligen inom exempelvis byggindustrin och i el- och elektronik produkter. METALS FOR MODERN LIFE

24 Här blir skrotade mobiler Bolidens kopparsmältverk Rönnskär är världsledande på återvinning av elektronikskrot tack vare en ugn som påminner om en snurrande läskflaska. i vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det innebär att mängden återvinningsmaterial ökar, och att smältverken får en ny råmaterialkälla och en rik sådan. Guldhalten i elektronikskrot varierar men ligger i genomsnitt på 100 gram/ton, vilket kan jämföras med guldhalten i malmkoncentratet från Bolidens guldgruva Kankberg, som ligger på 4 gram/ton. Elektronikskrot utgör därmed en allt större del av Boliden Rönnskärs totala metallflöde. Här finns sedan 2012 ett nytt e-kaldoverk, där man smälter ner krossat elektronikskrot för att återvinna metallinnehållet. Smältan går sedan vidare till den vanliga kopparprocessen. en av de som arbetar i det nya e-kaldoverket är processoperatören Tomas Bäckström. Vad är ett e-kaldoverk? Det är egentligen ett energismart sätt att återvinna elektronikskrot och metaller. Här smälter vi elektronikskrot 24 timmar om dygnet, varje dag, hela året. Vad menar du med energismart? Ja, vi ger bara processen en kick i början, sedan behöver vi inte tillföra någon energi. Elektronikskrotet smälts av värmen från plasten som det innehåller. Ångan som produceras går till vår energicentral för att omvandlas till fjärrvärme och el. Vilken del av processen ansvarar du för? Jag jobbar i ett tidigt skede. Efter att elektronikskrotet har krossats och provtagits kommer det till oss för smältning. Därefter integreras det med den vanliga smältprocessen för vidareförädling till koppar, guld och silver. Jag övervakar processen och ser till att alla nivåer är rätt. Vi jobbar efter ett rullande schema, där en stor del är förebyggande underhåll. Det är det mest självständiga jobb jag provat på eftersom mycket handlar om att tänka själv, exempelvis när man tar prover på en smälta och skickar för snabbanalys. När svaren kommer får man besluta vad man ska lägga till eller ta bort för att få en så bra smältkvalitet som möjligt. TEXT: EVELINA LÖÖV FOTO: STEFAN BERG, EVELINA LÖÖV, SHUTTERSTOCK ILLUSTRATION: TR 24 METALS FOR MODERN LIFE 2015

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

ny metall Skrotade Allt handlar om kemi Så funkar gruvor och smältverk FRAMTIDENS GRUVA ÄR DIGITAL

ny metall Skrotade Allt handlar om kemi Så funkar gruvor och smältverk FRAMTIDENS GRUVA ÄR DIGITAL Metals for modern life 2016 FRAMTIDENS GRUVA ÄR DIGITAL Allt handlar om kemi Så funkar gruvor och smältverk mobiler Skrotade blir ny metall MALMDECKARNA FRÅN FYND TILL KUND NEDLAGD GRUVA BLIR MYRMARK Vi

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Välkommen till en anläggning i världsklass

Välkommen till en anläggning i världsklass Boliden Garpenberg Välkommen till en anläggning i världsklass Boliden Garpenberg i Hedemora kommun är i dag en av världens modernaste gruvor. Samtidigt är det Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1 Gruvverksamhetens beslutsprocess Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines Boliden Mines 1 2014-01-29 Boliden 2014 Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetens

Läs mer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGÅVA 2014 Fyndet som blev en guldgruva Så funkar metallmarknaden Framtidens gruvor finns i städerna Vi producerar metaller för det moderna samhället Boliden utvinner mineraler

Läs mer

New Boliden Way November 2012

New Boliden Way November 2012 New Boliden Way November 2012 Vår nyckel till fortsatta framgångar Boliden verkar i en global och utpräglat cyklisk bransch. Bara de bästa aktörerna på marknaden de som satsar på kontinuerliga förbättringar

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass

AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass Bildplatshållare AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass SveMins höstmöte Hans Jönsson Projektledare Boliden 1 Bolidens produktionsenheter Aitik (Sverige) Koppargruva Rönnskär Boliden (Sverige) Kopparsmältverk

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Vad Visar omslaget? del Av MAlMKroPPEn. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM SolidModEll. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM trådmodell

Vad Visar omslaget? del Av MAlMKroPPEn. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM SolidModEll. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM trådmodell årsredovisning 2 11 Vad Visar omslaget? omslaget zoomar in en tredimensionell CAD-ritning (Computer Aided Design) av en malmkropp som så kallad trådmodell. Ritningen gör det möjligt att förstå malmkroppens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE Boliden Minerals prospektering i Norrbotten har identifierat en mineralisering nordost Gällivare nära den gamla gruvan i Nautanen som bröts i början av 1900

Läs mer

Bolidens värderingar. Entusiasm för förbättringar. Ansvar för värdekedjan. Personligt engagemang

Bolidens värderingar. Entusiasm för förbättringar. Ansvar för värdekedjan. Personligt engagemang Det här är Boliden Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning Bryter, producerar och säljer koppar, zink, bly, silver

Läs mer

Välkommen till Boliden Aitik

Välkommen till Boliden Aitik FAKTA PROCESSÖVERSIKT Boliden Aitik är Sveriges största koppargruva och ligger strax söder om Gällivare i norra Sverige. Fyndigheten innehåller kopparkis och svavelkis som ger koppar, guld och silver.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Lennart Evrell VD och koncernchef Carina Wång T.f. Ekonomi- och finansdirektör Boliden AB 1 Boliden AB 2 Viktiga händelser kvartal 1 Marknad Stabil global efterfrågan på

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Rönnskär.nu. - ny teknik för moderna metaller. Historia. Rena produkter. Starka sidor

Rönnskär.nu. - ny teknik för moderna metaller. Historia. Rena produkter. Starka sidor Rönnskär 1 Rönnskär.nu - ny teknik för moderna metaller Bolidens smältverk Rönnskärsverken utanför Skellefteå, har under de senaste åren genomgått stora förändringar. En omfattande expansion har tagit

Läs mer

nyckel till energilagring Metaller är framtidens Behovet av metaller ökar Så funkar gruvor och smältverk FRAMTIDENS GRUVA ÄR DIGITAL

nyckel till energilagring Metaller är framtidens Behovet av metaller ökar Så funkar gruvor och smältverk FRAMTIDENS GRUVA ÄR DIGITAL Metals for modern life FRAMTIDENS GRUVA ÄR DIGITAL Behovet av metaller ökar Så funkar gruvor och smältverk nyckel till Metaller är framtidens energilagring MALMDECKARNA FRÅN FYND TILL KUND NEDLAGD GRUVA

Läs mer

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt Pågående verksamhet Område av intresse Industrimineral Energimineral Diamant Ädelmetall Basmetall Specialmetall Projekt fas 3 - Skandinavien Stekenjokk Resource:

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Förädling av råvaran

Förädling av råvaran Guld till smycken Förr i tiden grävde man för hand. Man hackade med hackor. Arbetet kunde utföras av barnarbetare, slavar och fångar. Det var mest män som arbetade i gruvorna. Nu för tiden använder man

Läs mer

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort Spår i marken av gruvans drift i Sala tätort En informationsfolder om vad den historiska gruvbrytningen lämnat efter sig i vår närmiljö och vad vi bör och måste tänka på att göra för att minimera skadlig

Läs mer

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010 Process IT 2011 Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar Bildplatshållare 1 April 2010 Boliden AB Beslutade större investeringar Boliden (c:a 800-1000 MSEK) - Hötjärn (Ny process

Läs mer

www.boliden.com ÅRSREDOVISNING 2012

www.boliden.com ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisningen 2012 är Bolidens första integrerade rapport där information om företagets finansiella utveckling beskrivs tillsammans med arbetet med hållbarhetsfrågorna

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

För dig som vill arbeta i gruvnäringen

För dig som vill arbeta i gruvnäringen För dig som vill arbeta i gruvnäringen 1 2 Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan i början av 1990-talet har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktionen av malm slog i

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef

Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef Boliden AB 1 Metallmarknaden Boliden AB 2 Utveckling Marknad Q1-Q3 2007 BNP prognos 2007-2008 Global (IMF) 5,2% 2007 4,8% 2008

Läs mer

Smartare återvinningsteknik

Smartare återvinningsteknik Smartare återvinningsteknik SveMins höstkonferens 27/11-2014 Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Ing-Marie Andersson Drugge Direktör Teknologi & Strategi Boliden Smelters Innehåll

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Glasbruksprojektet. Förstudie avfall. Renare Marks Vårmöte. Hanna Almqvist, Golder Associates AB Pär Elander, Elander Miljöteknik AB 2015-03-25

Glasbruksprojektet. Förstudie avfall. Renare Marks Vårmöte. Hanna Almqvist, Golder Associates AB Pär Elander, Elander Miljöteknik AB 2015-03-25 Renare Marks Vårmöte Hanna Almqvist, Golder Associates AB Pär Elander, Elander Miljöteknik AB 1 Glas Blått: kobolt Svart: nickel, krom Orange: kadmium, svavel Rött: guld (små mängder) Turkos: koppar Arsenik:

Läs mer

Goslar Rammelsberg September 2008

Goslar Rammelsberg September 2008 Goslar Rammelsberg September 2008 Reserapport av Ida Wedin Så fick jag äntligen en studieresan till den medeltida staden Goslar och dess bergverk Rammelsberg, i utkanten av den tyska nationalparken Harz.

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Kompletterande samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4, med anledning av att Boliden planerar att ansöka om nytt tillstånd för Kristinebergsgruvan

Kompletterande samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4, med anledning av att Boliden planerar att ansöka om nytt tillstånd för Kristinebergsgruvan 16 maj 2012 Boliden Mineral AB Kompletterande samråd enligt miljöbalkens 6 kap 4, med anledning av att Boliden planerar att ansöka om nytt tillstånd för Kristinebergsgruvan 1 Inledning Boliden Mineral

Läs mer

Årsredovisning 2006 Metallpartner i världsklass. Global Reports LLC

Årsredovisning 2006 Metallpartner i världsklass. Global Reports LLC Årsredovisning 2006 Metallpartner i världsklass Innehåll VD-ord 2 Metallmarknader och omvärld 5 Koncernens verksamhet och affärsmodell 12 Mål och måluppfyllelse 16 Strategier 18 Hållbar utveckling 21 Affärsområde

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nyhetsbrev nummer 7 23 Juni 2009 Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nu ligger en testversion av Bergskrafts unika kartportal på plats ute på nätet! Enklast når man den via en länk på www.bergskraft.se.

Läs mer

EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE

EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE Boliden Mineral utför prospektering i Laver på en stor kopparmineralisering med låg halt. Laver ligger i Älvsbyn kommun, Norrbotten, Sverige (Figur

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 preliminär. Full-year Report 2007

Bokslutskommuniké 2007 preliminär. Full-year Report 2007 Boliden AB 1 Bokslutskommuniké 2007 preliminär Full-year Report 2007 Lennart Evrell, VD och koncernchef Lennart Evrell, President & CEO Boliden AB 2 Viktiga händelser kvartal 4 Rörelseresultatet kv 4 uppgick

Läs mer

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING TIO HÄNDELSRIKA ÅR 2004 blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining-koncernen. Mycket har hänt sedan dess och både företaget och koncernen har

Läs mer

Jonas Jänkänpää. Boliden Mineral AB. Anrikningsverk Aitik. Ansvarig över FU avdelningen 2014-04-09

Jonas Jänkänpää. Boliden Mineral AB. Anrikningsverk Aitik. Ansvarig över FU avdelningen 2014-04-09 Jonas Jänkänpää Boliden Mineral AB Anrikningsverk Aitik Ansvarig över FU avdelningen 1 Aitik en dagbrottsgruva Varje dag, dygnet runt bryts och transporteras gigantiska mängder berg. En av Europas största

Läs mer

Balans i Boliden. Seminarium 11 april 2014. Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Balans i Boliden. Seminarium 11 april 2014. Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer Balans i Boliden Seminarium 11 april 2014 Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer 1 2014-04-10 Vad är viktigast för svenska studenter när de ska söka jobb? Att uppnå balans mellan arbete och privatliv

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Boliden är en medelstor producent av bly från smältverk och gruvor. Återvunna batterier utgör 75 procent av råvaran i Bolidens blyproduktion.

Boliden är en medelstor producent av bly från smältverk och gruvor. Återvunna batterier utgör 75 procent av råvaran i Bolidens blyproduktion. årsredovisning 21 årsredovisning 21 hållbarhetsredovisning 21 innehåll Boliden i korthet 2 VD-ord 4 Bolidens affärsmodell 6 Bolidens omvärld 8 Bolidens profil 12 Bolidens strategiska fokus 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,8 (-4,2) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,06) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Boliden ÅRsRedovisning 2007

Boliden ÅRsRedovisning 2007 Årsredovisning 2007 Det här är Boliden Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

Testa din egen näsa. Hur många av proverna innehåller svavelkis? 1. Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013?

Testa din egen näsa. Hur många av proverna innehåller svavelkis? 1. Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB Boliden Delårsrapport januari-juni 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 2 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 2 2005* - Cu-konsumtion -0,7

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014 RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN April 2014 Stab Gruvor Miljö 2014-04-03 Yttre miljö Mats Lindblom Bergsstaten Varvsgatan 41 972 32 Luleå ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN Kampanjen för kompletteringsborrningar

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL.

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ALLÄTARE Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ÅTERANVÄNDNIN SKA OCKSÅ VAR KROSSNING OC EKONOMISKT LÖNSAMT H

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial På listan Utanför listan Antimon (Sb) Litium (Li) Beryllium (Be) Nickel (Ni) Gallium

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Lena Olofsson Bergsingenjör Arbetsmiljösamordnare Kontaktperson BAS U 1 Expansion Garpenberg 2.5 Investering: 3,9 miljarder SEK År 2011-2014 Nytt

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Storliden. Göran Gustafsson, VD

Storliden. Göran Gustafsson, VD 1 Storliden Storlidengruvan som upptäcktes 1998 och invigdes våren 2001. Investeringskostnaden för gruvan samt utbyggnad av industriområdet har uppgått till ca 123 miljoner kronor. Produktion från gruvan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING LKAB KONCERNEN

RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING LKAB KONCERNEN RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING LKAB KONCERNEN RIKTLINJER FÖR MARKANVÄNDNING ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE NOVEMBER 2015 2 Riktlinjer för markanvändning MARKFRÅGOR FÖR LKAB Gruvverksamhet tar mark i anspråk,

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 1 LME kopparpris och lager USc/t 95 Ton 1000000 90 900000 85 800000 80 700000 75 600000 70 500000 65 400000 60 300000 2 USc/t

Läs mer

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756).

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). Kassaflödet

Läs mer

Är det möjligt att återvinna metaller ur förorenade massor? Dan Berggren Kleja, SGI Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers

Är det möjligt att återvinna metaller ur förorenade massor? Dan Berggren Kleja, SGI Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers Är det möjligt att återvinna metaller ur förorenade massor? Dan Berggren Kleja, SGI Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers 1 Syfte 1. Översikt befintliga tekniker när det gäller återvinning av metaller

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer