Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring"

Transkript

1 Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

2 Kvinnorna söker ju inte arbete i gruvan? Ojämställdhet i lokalsamhället är en del av problemet? det omgivande samhället och kommunens befolkning är mer genuskonservativa företagen? Många kommuner i norra Sveriges inland finns i de nedre delarna av SCB:s jämställdhetsindex könsuppdelad arbetsmarknad gammaldags och könsstereotyp fördelning av arbetsuppgifter i både arbetsliv och hemliv Åldrande befolkning och ett tydligt överskott av män unga människor och framför allt unga kvinnor flyttar bort de kvinnor och män som stannar väljer traditionellt? En ensidig och grabbig kultur traditionell, patriarkalisk och manscentrerad massmedia, konst och litteratur konservativ, stel och inte speciellt kreativ eller dynamisk kultur? Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 2

3 Vad händer när det blir mer av samma sak i regionen? Norra Sveriges gruvsamhällen upplever just nu en närmast paradoxal situation traditionella utflyttningsbygder med en blomstrande gruvbransch Framtidens gruvindustri behöver att såväl samhällen som gruvföretag är attraktiva för både kvinnor och män hur ska vi i de pågående förändringarna undvika att bygga in den gamla mansdominansen, stereotypa könsuppdelningar och föreställningar om kvinnor och män? Mansdominansen i gruvföretagen kanske fortsätter att låsa arbetsmarknaden både på ett strukturellt och symboliskt plan Gruvbranschen är manlig på ett konkret sätt % av gruvarbetarna är män % av alla anställda på företagen är män Men är också manlig på ett symboliskt sätt arbetet, yrket och arbetsplatskulturen har starka symboliska kopplingar till en speciell form av kollektiv lokal manlighet Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 3

4 Men ojämställdhet handlar inte bara om att kvinnorna inte söker jobben Visserligen försvårar ojämställdhet i företaget företagens rekrytering ses inte som attraktiva, gammeldags på många sätt förväxling av kön och kompetens, risk för (omedveten) könsdiskriminering, såväl internt som externt Ojämställdhet försvårar dessutom utvecklingsarbete skapar en stel, konservativ och ineffektiv organisation? begränsar förändringsutrymme och möjligheter/alternativ för både organisationen och individen hinder för flexibilitet, kommunikation, innovativitet, kreativitet och för det organisatoriska lärandet, kompetensutveckling, professionalisering Och även implementering av ny teknik och nya arbetssätt den informella organisationen och yrkes- och företagskulturen släpar efter, hänger inte med ny teknik och ny produktion konservering av det gamla Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 4

5 Kolgruvor och arbetssäkerhet Det är idiotiskt att vara macho Den sista bastionen av manlighet i samhället kolgruvorna kända för att vara det mest macho i ett macho- land? En arbetsplatskultur där man hellre tar genvägar än följer säkerhetsregler? en kultur som arbetsgivarna fostrat eller åtminstone sett mellan fingrarna? De senaste åren förändrade attityder till arbetssäkerhet men arbetsplatskulturerna och yrkesidentiteterna är sega det släpar efter Gruvledningen: macho-manlighet ett hinder för kvalitet och säkerhet? inne i organisationen skapar macho-manlighetens attityder problem och hinder gör det svårare att öka arbetssäkerheten, att implementera nya säkerhetssystem? Praktiska problem att lära säkerhet? och att få gruvarbetarna att följa regler och instruktioner kring arbetssäkerhet det är skillnad på vad som lärs ut, vad som lärs in och vad som görs Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 5

6 Arbetsplatskultur och genus i gruvbranschen Foto LKAB arbetssäkerhet teknikutveckling kompetenskrav lärande jämställdhet Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 6

7 Foto LKAB Från underjordsarbete till sjunde våningen From hard rock länge var underjordsarbetet bergnära ett fysiskt hårt och farligt manuellt arbete under svåra förhållanden en viss typ av arbetsplatskultur starka drag av macho-manlighet? to remote control teknikutveckling för att öka kapaciteten i gruvan, öka produktiviteten, förbättra kvaliteten, öka säkerheten fjärrstyrning och övervakning, i vissa fall från marknivån (sjunde våningen i kontorshuset) Steg för steg har nya villkor i gruvarbetet skapats människans roll i tekniksystemet ändras nya typer av arbetsuppgifter kräver nya typer av kompetenser Detta kräver nya arbetsplatskulturer och yrkesidentiteter Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 7

8 Foto LKAB Krock mellan det moderna gruvarbetet och de gamla manligheterna? Arbetsplatskulturen är seg, yrkesidentiteterna släpar efter ett riktigt gruvarbete är ett farligt och tufft arbete, ett mystiskt och unikt arbete, ett manuellt och tungt arbete och ett manligt arbete mycket av det informella lärandet baseras på den gamla typen av gruvarbete Dessutom: de lokala manligheterna är rotade i denna gamla yrkesidentitet den gamla gruvarbetarmanligheten Den starka kopplingen till genus (manlighet) gör arbetsplatskulturen segare och yrkesidentitetens eftersläpning längre tveksamhet till ny teknik, arbetssäkerhet och jämställdhet? I framtidens gruvkultur finns inte någon plats för detta Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 8

9 Framtidens gruvkultur Ett forskningsprojekt tillsammans med LKAB LKAB Division Mining, projektgrupper med gruvarbetare i Kiruna och Malmberget, blandat kvinnor och män workshops med diskussioner, studiebesök, intervjuer, enkätundersökning, föreläsningar, möten och arbeta fram diskussionsmaterial Bygga en plattform för förändring medvetenhet om problem och möjligheter undersökning av arbetsplatskulturer synliggörande av attityder till arbetsmiljö, säkerhet, genus och jämställdhet förslag på förbättringar Framtidens gruvkultur innebär attraktiva och säkra arbeten ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö arbete, arbetsplatser och kultur som tilltalar både män och kvinnor Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 9

10 Framtidens gruvbrytning Attraktiva och säkra arbeten Internationell konkurrens, djupare och mer avlägsna gruvor, ökade miljökrav Ökat socialt ansvar bygga upp en stark teknisk och social infrastruktur som borgar för samhällets fortlevnad sedan gruvbrytningen upphört Arbetsmiljö och säkerhet automatisering, fjärrstyrning, nya kommunikationssystem Nya yrkesroller i produktionscentraler gruvarbetarna blir operatörer får övervakande och koordinerande arbetsuppgifter liknar tjänstearbete avancerad datateknik, intelligenta och automatiserade beslutssystem för global kommunikation, informationssökning och lärande samverka med specialistteam bestående av gruvtekniker, anrikningsanalytiker, produktions-, logistik- och underhållsplanerare mm Nya modeller för arbetsorganisation lean mining distans- och gränsöverskridande samarbete och utveckling inom företaget eller mellan företag, globalisering Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 10

11 Professor Lena Abrahamsson Avdelningen för Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Luleå

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU. Slutrapport 2013. Eira Andersson, Ylva Fältholm & Eva Källhammer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU. Slutrapport 2013. Eira Andersson, Ylva Fältholm & Eva Källhammer Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Slutrapport 2013 Eira Andersson, Ylva Fältholm & Eva Källhammer Avdelningen för Arbetsvetenskap Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle Luleå

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Mångfald som Konkurrensfaktor - ett Projekt för Städpoolen Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1377075107796] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé

Läs mer

Från hantverkskilt till hästföretag

Från hantverkskilt till hästföretag V i n n o va R a p p o r t VR 2009:20 Från hantverkskilt till hästföretag Genusperspektiv på innovation och jämställdhet Ulrika Lorentzi Titel: Från hantverkskilt till hästföretag - Genusperspektiv på

Läs mer

Högskolestudier för Kommunals medlemmar. k ett led i det livslånga lärandet

Högskolestudier för Kommunals medlemmar. k ett led i det livslånga lärandet Högskolestudier för Kommunals medlemmar k ett led i det livslånga lärandet kinnehåll Sida Sammanfattande förslag till åtgärder 3 1. Vår vision 6 2. Högskolestudier och livslångt lärande 10 3. Bygga för

Läs mer

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes

How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes RECENSION Lena Abrahamsson Kerstin Waldenström, Annika Härenstam: How are good and bad jobs created? Case studies of employee, managerial and organisational factors and processes Arbetsliv i omvandling,

Läs mer

A&O för kriser och kompetens utmaning för strategiskt lärande

A&O för kriser och kompetens utmaning för strategiskt lärande A&O för kriser och kompetens utmaning för strategiskt lärande Dokumentation från konferensen A&O för att klara kriser och framtida kompetenskrav, 3 februari 2011. Kontinuerligt lärande i arbetet skapar

Läs mer

Svenskt Managements framtida utmaningar

Svenskt Managements framtida utmaningar Svenskt Managements framtida utmaningar Den svenska ledarskapstraditionen kommer ur en industriera vi idag lämnat bakom oss. Vilket ledarskap behövs nu och i framtiden, när vi alla verkar i ett globalt

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling.

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling. ANNONS Dec 0 4 sidor om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt Hållbara samhällen Urban Mining Forskning och utveckling Världsledande inom elektronikåtervinning Sveriges ledande

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Framtidsjobb för ekonomer. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för ekonomer. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för ekonomer Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer