Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet"

Transkript

1 Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Innehållsförteckning Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster och sjövattenförekomster... 2 Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster... 2 Metodbeskrivning sjövattenförekomster... 3 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Fragmenteringsgrad för vattendragvattenförekomster... 6 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Barriäreffekt för vattendragvattenförekomster... 8 Metodbeskrivning för sammanvägningen av bedömningar för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder, Barriäreffekt och Fragmenteringsgrad till kvalitetsfaktor Kontinuitet Sida 1 av12

2 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster och sjövattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNÖVD_07081.shp som innehåller vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Lägg till skikten ovan i ArcGIS 2 Rensa bland vandringshinderinventeringarna VandringshinderinomNÖVD_07081.shp kan innehålla flera inventeringar av ett och samma objekt Lägg till en kolumn SENAST i skiktet och gör en visuell bedömning vilka inventeringar avser samma objekt och om så är fallet fyll i ett Y i kolumnen SENAST för denna inventering Välj sedan under Properties > Definition Query: "SENAST" = 'Y' 2.2 Ta bort naturliga vandringshinder genom att under Properties > Definition Query lägga till: ("HNDR_TYP" <> 'Naturligt hinder' AND "HNDR_TYP" <> 'Naurligt hinder (?)' AND "HNDR_TYP" <> 'naturligt hinder' AND "HNDR_TYP" <> 'naturligt') 2.3 Ta bort alla övriga objekt som inte är totala eller partiella vandringshinder för vuxen öring genom att under Properties > Definition Query lägga till: "HNDR_O" = 2 OR "HNDR_O" = Exportera resultatet till skiktet VandringshinderNOVD.shp Sida 2 av12

3 3 Plocka fram vattenförekomsterna i NÖVD i skikten vattendrag.shp och sjoar.shp genom att under Properties > Definition Query lägga till "RAPP_FK" = 'Y' AND "DIST_CD" = 'SE3' och exportera resultaten till vattendrag_vfk.shp och sjoar_vfk.shp. 4 Snap vandringshindren till vattendragsvattenförekomsterna Vandringshindren ligger inte alltid exakt på vattenförekomsten. Detta kan bl a bero på fel i digitaliseringen eller att 6-siffriga koordinater användes. 4.1 Gör en kopia på VandringshinderNOVD.shp som heter VandringshinderNOVD_displace.shp som kommer att innehålla vandringshindren som snappade till vattendragsvattenförekomsten 4.2 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 4.3 Dubbelklicka på SnapAndSplit under XXX i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY Välj att objekten i VandringshinderNOVD_displace.shp ska snappa till vattendrag_vfk.shp med en 100m buffert och starta processen 5 Om det finns dokumentation över vattendrag som har besökts men där inga hindren hittades bör den användas (dessa vattendrag kan i så fall klassas som god eller hög status) 5.1 Joina vattendrag_vfk.shp med InventeradeStrackorNOVD.shp via attributet EU_CD 5.2 Select by attribute från skiktet vattendrag_vfk.shp: "InventeradeStrackorNOVD.INVENTERAD" = 'Y' 5.3 FieldCalculator: fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med värdet 2 (god status) 5.4 Clear selected features and remove joins 6 Välj de vattendragsvattenförekomster som med ett totalt eller partiellt vandringshinder för vuxen öring 6.1 Select by location: select features from vattendrag_vfk.shp that intersect med features from VandringshinderNOVD_displace.shp 6.2 Add Field BARR_PR (short integer, precission 3) i attributtabellen till vattendrag_vfk.shp och fyll de valda cellerna med hjälp av FieldCalculator med värdet 3 7 Välj från hand de kustmynnade och mälarmynnande vattendrag som har fått god status tidigare och ändra med hjälp av FiledCalculator_: BARR_PR för de valda cellerna till 1 (Hög status) Metodbeskrivning sjövattenförekomster 1 Lägg till startpunkten för varje vattendragsvattenförekomst i skiktet vattendrag_vfk.shp med hjälp av XtoolPro > Table Operations > Add X Y Z coordinates Sida 3 av12

4 1.1 Exportera kolumnerna BARR_PR, FROM_X och FROM_Y till excel med hjälp av XtoolsPro > Table operations > Export to Excel 1.2 Spara excelfilen som tabavgränsad textfil FROM_koordinater_vattendrag_VFK.txt och lägg till I GIS igen 1.3 Högerklick på FROM_koordinater_vattendrag_VFK.txt och välj Display XY data 1.4 Exportera eventfilen som skapades och lägg till i GIS som FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK.shp 2 Lägg till en kolumn BARR_PR (short integer, precision 3) skiktet sjoar_vfk.shp Bara de sjöar som har ett vandringshinder vid utloppet (t ex en regleringsdamm) ska klassas som måttlig (klass 3) 3 Select by location features from FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK.shp som ligger inom en 100m buffert från VandringshinderNOVD.shp och exportera valet till FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK_med_vandringshinder100m.shp 4 Välj via Select by location features from sjoar_vfk_shp are in a distance of 10 m (för att kompensera för fel i SMHI:s kartunderlag) med punkterna i FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK_med_vandringshinder100m.shp och fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med hjälp av FieldCalculator med 3 måttlig status. Sida 4 av12

5 De sjöar som inte är påverkad av ett vandringshinder vid sjöutloppet men var vattenförekomsten nedströms är klassad ska klassa som Hög status om vattenförekomsten nedströms är klassad som högs status eller ska klassas som god status om vattenförekomsten nedströms är klassad som god eller måttlig status 5 Spatial joina sjoar_vfk.shp med FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK och välj Each polygon vill be given all the attributes of the point och spara resultatet i sjoar_vfk_join_from_koordinater.shp 5.1 Join sjoar_vfk_shp med sjoar_vfk_join_from_koordinater.shp via attributet EUCD 5.2 Välj I den joinade filen via select by attributets: "sjoar_vfk.barr_pr" = 0 AND "sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1" <> 0 (dvs de sjöar som hittills inte är klassade men som har en klassad vattendragsvattenförekomst nedströms) 5.3 Fyll med hjälp av FieldsCalculator kolumnen [sjoar_vfk.barr_pr Dim num If [sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1] = 1 then num = 1 Elseif [sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1] > 1 then num = 2 End if 5.4 Remove join 6 Ta bort bedömningen för god och hög status för sjöar som ligger uppströms en vattenförekomst som inte är fullständig vandringshinderinventerad eftersom där kan det finnas dammar i vattenförekomsten nedströms eller i sjöutloppet 6.1 Skapa FROM-koordinater för InventeradeStrackorNOVD.shp med hjälp av XtoolsPro > Feature Concersions > Convert features to points och spara resultatet i filen FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp 6.2 Öppna Properties för FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp och visa bara de punkter som tillhör icke inventerade vattenförekomster genom att skriva under DefinitionQuery : Inventerad = N 6.3 Öppna Properties för sjoar_vfk.shp och visa bara de sjövattenförekomster som tidigare har klassats som hög eller god status genom att skriva under DefinitionQuery : BARR_PR = 1 OR BARR_PR = Välj via Select by location features from sjoar_vfk_shp are in a distance of 10 m (för att kompensera för fel i SMHI:s kartunderlag) med punkterna i FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp och fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med hjälp av FieldCalculator med 0 ej klassad. 6.5 Ta bort det som skrevs i DefinitionQuery 7 Klassa Mälarens vattenförekomster och Hjälmaren som hög status eftersom de utgör uppväxtområden för fisk Sida 5 av12

6 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Fragmenteringsgrad för vattendragvattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNOVD.shp som innehåller totala och partiella artificiella vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag_vfk.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar_vfk.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Öppna VandringshinderinomNOVD.shp och välja ut artificiella totala vandringshinder och spara resultatet i filen TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp 2 Räkna ut vattenförekomstens totala längd 2.1 Öppna vattendrag_vfk.shp och lägg till en kolumn LENGTH_VFK (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_VFK med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 2.2 Exportera resultatet som vattendrag_vfk_split.shp 3 Dela på vattendragsvattenförekomsterna vid varje artificiella totala vandringshinder 3.1 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 3.2 Dubbelklicka på SnapAndSplit under XXX i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY 3.3 Välj att objekten i TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp ska snappa till vattendrag_vfk_split.shp med en 100m buffert och starta processen 4 Öppna vattendrag_vfk_split.shp och lägg till en kolumn LENGTH_SEG (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_SEG med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length Sida 6 av12

7 Ta fram den längsta sträckan utan artificiella totala vandringshinder i en vattendragsvattenförekomst 5 Xt oolspro > Table operations > Aggregate Features/Records: 5.1 Välj vattendrag_vfk_split, gruppera over attributet EU_CD, och välja under LENGTH_SEG att längsta delsträckan för varje vattenförekomst ska plockas fram och under LENGTH_VFK att det första värdet ska plockas fram och spara resultatet i LangstaSegmentPerVFK.shp 5.2 Lägg till en kolumn Frag (double, precision 18, scale 3) i filen LangstaSegmentPerVFK.shp och fyll kolumnen med hjälp av FieldCalculator med Frag = (1-( [max_length]/ [LENGTH_VFK]))*100 6 I filen LangstaSegmentPerVFK.shp lägg till en kolumn CONT_FRAG (short integer, precision 3) för fragmenteringsgrad och fyll kolumnen med num Dim num If [Frag] < then num = 3 Elseif [Frag] < AND [Frag] > then num = 4 Elseif [Frag] < AND [Frag] > then num = 5 End if 7 Välj alla objekt i LangstaSegmentPerVFK.shp med attributet Frag = 0 och fyll kolumnen CONT_FRAG med hjälp av FieldCalculator med 0 (för att få bort bedömningarna för de vattenförekomster utan information om förekomst av artificiella vandringshinder) Det är f n inte möjligt att klassa hög och god status p g a databrist. För klassningen skulle det behövas en fullständig vandringshinderinventering av alla vatten i översiktskartan (1: ) i vattenförekomstens delavrinningsområde. Sida 7 av12

8 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Barriäreffekt för vattendragvattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNOVD.shp som innehåller totala och partiella artificiella vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag_vfk.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar_vfk.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1.1 Öppna VandringshinderinomNOVD.shp och välj ut alla totala vandringshinder och spara resultatet i filen TotalaArtificellaVandringshinderNOVD 2 Räkna ut vattenförekomstens totala längd 2.1 Öppna vattendrag_vfk.shp och lägg till en kolumn LENGTH_VFK (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_VFK med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 3 Utloppskoordinater för varje vattenförekomst: 3.1 XtoolsPro > table operations > Add XYZ coordinates: lägg till två kolumner med TOkoordinater (X, Y koordinater för vattenförekomstens utloppspunkt) i vattendrag_vfk.shp 3.2 Exportera resultatet som vattendrag_vfk_split.shp 4 Dela på vattendragsvattenförekomsterna vid varje artificiella totala vandringshinder 4.1 Exportera TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp till TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD_snap.shp 4.2 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 4.3 Dubbelklicka på SnapAndSplit under Normal > Forms i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY 4.4 Välj att objekten i TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp ska snappa till vattendrag_vfk_split.shp med en 100m buffert och och att den ska dela vattenförekomsten vid varje vandringshinder och starta processen 5 Beräkna längden för varje segment: Sida 8 av12

9 5.1 Öppna vattendrag_vfk_split.shp och lägg till en kolumn LENGTH_SEG (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_SEG med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 6 Skapa utloppskoordninater för varje segment: 6.1 XtoolsPro > table operations > Add XYZ coordinates: lägg till två kolumner med TOkoordinater (X, Y koordinater för vattenförekomstens utloppspunkt) i vattendrag_vfk_split.shp 7 Välj de segment som ligger längst nedströms i en vattenförekomst: Öppna attributtabellen för vattendrag_vfk_split.shp och välj alla poster med "TO_X" = "TO_X_SEG" AND "TO_Y" = "TO_Y_SEG" och spara valet som StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp 8 Beräkna barriäreffekten och klassa enligt bedömningsgrunderna: 8.1 Lägg till en kolumn Barreffekt (double, precision 18, scale 3) och fyll med hjälp av FieldCalculator med (1-( [LENGTH_SEG]/ [LENGTH_VFK]))* Lägg till en kolumn BARR_EF (short integer, precision 3) 8.3 Välj alla poster med Barreffekt > 0 och fyll för dess poster kolumnen BARR_EF med hjälp av FieldCalculator med Dim num If [Barreffekt] < then num = 2 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then num = 3 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then num = 4 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then Sida 9 av12

10 num = 5 End if 8.4 Clear selection 9 För över resultat till vattendragsvattenförekomstfilen: 9.1 Join vattendrag_vfk.shp med StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp via attributet EU_CD för att visa klassningen i kolumnen BARR_EF 9.2 Lägg till en kolumn BARR_EF (short integer, precision 3) i filen vattendrag_vfk.shp och kopiera innehållet från kolumnen BARR_EF i filen StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp till denna kolumn 10 Klassa de fullständig vandringshinderinventerade vattenförekomster utan definitiva artificiella vandringshinder som Hög status 10.1 Välja alla fullständig vandrinsghinderinventerade vattenförekomster i filen InventeradeStrackorNOVD.shp med hjälp av Select by attributes i vårt fall INVENTERAD = Y 10.2 Välj alla de vattenförekomster I filen vattendrag_vfk.shp som är fullständig vandringshinderinventerad: Select by location: Select features from vattendrag_vfk that are identical to features in InventeradeStrackorNOVD.shp (use selected features) Öppna attributtabell till vattendrag_vfk.shp och välj bort de objekt som har klassats tidigare: Select by attributes > remove from current selection > "BARR_EF" <> Fyll de återstående valda cellerna i kolumnen BARR_EF i filen vattendrag_vfk.shp med hjälp av FieldCalculator med värdet 1 för hög status Klart! Sida 10 av12

11 Metodbeskrivning för sammanvägningen av bedömningar för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder, Barriäreffekt och Fragmenteringsgrad till kvalitetsfaktor Kontinuitet Programvara ArcGIS 9.1 Underlag Statusbedömningarna för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder (vattendrag_vfk.shp), Barriäreffekt (vattendrag_vfk.shp) och Fragmenteringsgrad (LangstaSegmentPerVFK.shp) i form av GIS filerna som har tagits fram under punkterna ovan Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Skapa en shapefil med alla vattendragsvattenförekomster som ska innehålla bedömningarna samt underlagsmaterial för bedömningarna 1.1 Plocka fram vattenförekomsterna i NÖVD i skikten vattendrag.shp genom att under Properties > Definition Query lägga till "RAPP_FK" = 'Y' AND "DIST_CD" = 'SE3' och exportera resultaten till vattendrag_vfk.shp 1.2 Lägg till kolumnerna för bedömningarna BARR_PR, BARR_EF, CONT_FRAG (short integer, precision 3), för vattenförekomstens längd LENGTH_VFK, för vattenförekomstens längsta vandringsbara sträcka ur fragmenteringsgrad L_MAX_SEG och sträckan upp till första hindret L_1ST_SEG alla av typen (double, scale 18, precision 3) samt en kolumn BARR_FRAG (double, scale 18 precision 3) för sammanvägningen av Fragmenteringsgrad och Barriäreffekt plus en för kolumn BARRFRAGKL (short integer, precision 3) för klassningen av sammanvägningen Fragmenteringsgrad och Barriäreffekt enligt bedömningsgrunderna samt en kolumn RIV_CONT (short integer, precision 3) för bedömningen av hela kvalitetsfaktorn Kontinuitet. 1.3 Spara resultatet som VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp 1.4 Joina resultatfilen för parametern Förekomst av artificiella vandringshinder (vattendrag_vfk.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: vattendrag_vfk.barr_pr till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.BARR_PR 1.5 Remove join 1.6 Joina resultatfilen för parametern Fragmenteringsgrad (LangstaSegmentPerVFK.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: LangstaSegmentPerVFK.CONT_FRAG till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.CONT_FRAG LangstaSegmentPerVFK.LENGTH_SEG till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.L_MAX_SEG LangstaSegmentPerVFK.LENGTH_VFK till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.LENGTH_VFK 1.7 Remove join Sida 11 av12

12 1.8 Joina resultatfilen för parametern Barriäreffekt (vattendrag_vfk.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: vattendrag_vfk.barr_ef till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.BARR_EF vattendrag_vfk.length_seg till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.L_1ST_SEG 1.9 Remove join 1.10 Fyll kolumnen BARR_FRAG med hjälp av FieldCalculator med BARR_FRAG = ((BARR_EF*2)+(CONT_FRAG*2))/ Fyll kolumnen BARRFRAGKL med Dim num If [BARR_FRAG] < 3.60 AND [BARR_FRAG] > 1.99 then num = 1 Elseif [BARR_FRAG] < 5.30 AND [BARR_FRAG] > 3.59 then num = 2 Elseif [BARR_FRAG] < 6.90 AND [BARR_FRAG] > 5.29 then num = 3 Elseif [BARR_FRAG] < 8.50 AND [BARR_FRAG] > 6.89 then num = 4 Elseif [BARR_FRAG] < AND [BARR_FRAG] > 8.49 then num = 5 Else num = 0 End if 1.12 Fyll kolumnen RIV_CONT med hjälp av FieldCalculator med dim num If [BARR_PR] > [BARRFRAGKL] then num = [BARR_PR] Elseif [BARR_PR] < [BARRFRAGKL] then num = [BARRFRAGKL] Else num = 0 End if Klart! För översättningen av klassningarna i siffra till bokstäver som använd i VISS kan följande kod användas Dim num If [BARR_PR] = 1 then num = "H" ElseIf [BARR_PR] = 2 then num = "G" ElseIf [BARR_PR] = 3 then num = "M" ElseIf [BARR_PR] = 4 then num = "P" ElseIf [BARR_PR] = 5 then num = "B" ElseIf [BARR_PR] = 0 then num = "-" Else num = "FEL" End if Sida 12 av12

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar.

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. Skikt: VM_Belastning_EA_2013.shp Plats: Blått plus, Lyr-rubrik: VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå Leveranskatalog för publicering:

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Analys av bilolyckor på E4 (längs Stockholm & Uppsala)

Analys av bilolyckor på E4 (längs Stockholm & Uppsala) We make GIS possible Analys av bilolyckor på E4 (längs Stockholm & Uppsala) Bahman Innehållsforteckning 1 Inledning...3 2 Bakgrund...3 2.1 Tidsschema...3 3 Metodbeskrivning...3 3.1 Datainsamling...3 3.2

Läs mer

Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde

Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Frågeställningar kring ÖVF samt klassificering av vatten Storleksgränsen 1 km2 varför inte 1 ha? Naturvårdsverket beslutade om storlekskriterierna.

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

Bilaga C. Bedömningsgrunder för hydromorfologi. Till Handbok 2007:4. Efter den 1 juli 2011

Bilaga C. Bedömningsgrunder för hydromorfologi. Till Handbok 2007:4. Efter den 1 juli 2011 Bilaga C Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmy ndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havoch vatten.se www.havochvatten. se/publikationer Till Handbok 2007:4 Bedömningsgrunder

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Presentation Påskrift Vad som ska göras i kursen Rita i 2d, skapa egna 3d objekt,

Läs mer

Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten

Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Bakgrund, källa svensk Energi Nya regler för reglering av elnätstarifferna Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Vad som ska göras i kursen: Rita i 2d, skapa egna 3d objekt, använda färdiga

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA20 Programmering och databaser Institutionen för datavetenskap HT 2015 Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser I kursens databasdel ingår två obligatoriska

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Detta arbetsflöde används om man vill transformera originalfilen (dgn v8) från ett koordinatsystem till ett annat.

Detta arbetsflöde används om man vill transformera originalfilen (dgn v8) från ett koordinatsystem till ett annat. TRANSFORMERA MELLAN KOORDINATSYSTEM I MICROSTATION V8I För att kunna transformera en fil från ett koordinatsystem till ett annat måste filen innehålla information om vilket koordinatsystem som används.

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 AutoCAD Map 3D 2013 Nyheter och en del annat Bengt Magnusson, AEC AB Filformat ändrat DWG 2013 Till äldre format: Save As eller DWG Convert Till äldre format

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 16 Januari 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Webbsidor och databaser i ASP.NET

Webbsidor och databaser i ASP.NET Webbsidor och databaser i ASP.NET med VB.NET Webbaserad applikationsutveckling december 2005 Innehållsförteckning 1 TABELLER OCH INSTÄLLNINGAR I DENNA SAMMANFATTNING... 3 1.1 Tabeller... 3 1.2 Lägga till

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6)

Geospatial Solutions Sweden AB Författare e-post Datum Version Sid Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Arne Stoor arne.stoor@geosol.se 2008-03-16 1.0 1 (6) Allmänt Geospatial Solutions Sweden AB svar till Topobase användarförenings dokument Specifikation över funktioner som bör ingå i Topobase200x ver080213

Läs mer

En introduktion till QGIS

En introduktion till QGIS En introduktion till QGIS Allt fler organisationer funderar på att använda öppen programvara (Open Source) för geografisk informationsbehandling/geografisk IT. I den här workshopen får du en praktisk introduktion

Läs mer

Tournament Planner Utökad manual för utskrifter

Tournament Planner Utökad manual för utskrifter Tournament Planner Utökad manual för utskrifter Andra utgåvan Rev 1, 2013-08-22 Denna instruktionsmanual gäller från och med version 2013.1. Innehållsförteckning A Utskrifter före och under tävling 1 Seedningsunderlag

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Makron till HR-plus Excel- och Wordkoppling i Office. Gäller från och med HR-plus webb version 6.10

Makron till HR-plus Excel- och Wordkoppling i Office. Gäller från och med HR-plus webb version 6.10 1 Datum 2014-12-15 Makron till HR-plus Excel- och Wordkoppling i Office Gäller från och med HR-plus webb version 6.10 Makron för Excel: PAPLUS32.XLA, PAPLUS32.XLT Makron för Word: PAPINS32.DOT, HRGRUNDMALL.DOT

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14 Övningar i SQL Övningar i SQL Använd Access för att öva SQL (= Structured Query Language) Skapa tabeller med SQL 1. Ny databas: SQLÖVNING Klicka: Frågor > Ny > Design > OK >Stäng > SQL Radera ordet SELECT.

Läs mer

strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra

strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra konkurrensgrupper: huvudskärm Från fliken Competitive Sets kan du skicka ändringar för en befintlig konkurrensgrupp eller begära en ny.

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Övning 4. Ritverktyg och intro till 3D-modellering

Övning 4. Ritverktyg och intro till 3D-modellering Övning 4. Ritverktyg och intro till 3D-modellering Tid: 2 tim Uppgift: 3D-modell av Campusområdet ArcGIS innehåller verktyg för att rita och redigera vektordata som är nästan lika avancerade som de i ett

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1

X Y år provnr Därefter fritt 4 första kolumnerna villkorade 1369500.58 6184988.86 2011 1 Skapa tilldelnings fil utifrån analyskarta Förutsättningar Detta ger dig möjlighet att skapa en tilldelningsfil, där värde från en analystyp ligger till grund för beräkningen. Du anger själv vilka givor

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs Augustin Konsult AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs, version 1.0 2014-10-29 Kapitel 1: Användargränssnitt och den svenska lokaliseringen... 6 Ribbons och menyer... 6 Toolspace...

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter Uppdaterad 2012-03-02 OBSERVERA! Vid publicering av data och resultat refereras till NORS Nationellt

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Laboration 2. returnerar true om det är omöjligt för roboten att göra move() utan att. exekveringsfel erhålls, annars returnera false.

Laboration 2. returnerar true om det är omöjligt för roboten att göra move() utan att. exekveringsfel erhålls, annars returnera false. Laboration 2. I denna laboration skall ni programmera en robot som modelleras av den givna klassen Robot. En robot vistas i en enkel värld, som modelleras av klassen RobotWorld. Världen består av ett rutmönster

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Emma Åman 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Emma Åman Förord Först och främst vill jag tacka att möjligheten

Läs mer

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities ISSN 0280-5316 ISRN LUTFD2/TFRT--7623--SE Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities Martin Carlson Lund University Department of Automatic Control August 2012 Lund University Department

Läs mer

Automatisering i AutoCAD

Automatisering i AutoCAD Automatisering i AutoCAD Är det något för mig? Ja, i allra högsta grad. Det finns obegränsat med alternativ till vad du kan automatisera. Dessutom kan du göra det på en uppsjö olika sätt. Alltifrån ett

Läs mer

Databasbaserad publicering ME105A Laboration 9 1 (5)

Databasbaserad publicering ME105A Laboration 9 1 (5) Databasbaserad publicering ME105A Laboration 9 1 (5) Laboration 9 I labb 7 gjorde vi en webbsida med produkter. I labb 8 gjorde vi en liknande layout i InDesign och importerade data från databasen. Webbsida

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Structured query language (SQL)

Structured query language (SQL) Structured query language SQL) Varför SQL? SQL är ett standardspråk som är oberoende av databashanteringssystemen som finns på marknaden. Med andra ord kommer du kunna arbeta mot nästan alla sorters relationsdatabaser

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

make connections share ideas be inspired SAS och Excel Jonas Wetterberg, SAS Institute Copyright 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved.

make connections share ideas be inspired SAS och Excel Jonas Wetterberg, SAS Institute Copyright 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved. make connections share ideas be inspired SAS och Excel Jonas Wetterberg, SAS Institute SAS och Excel Välkomna Nyheter SAS Add-In for Microsoft Office (AMO) 6.1 Demonstrera en enklare applikation för inmatning

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

AG3. Test av applikationsschema

AG3. Test av applikationsschema TK 452 N 266 1 (18) AG3 AG3_rapport.doc Projektdokument TK452 Arbetsgrupp 3 Under arbete 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BAKGRUND... 3 2 Genomförande... 3 3 Resultat... 14 3.1

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR TJPLGy-NOVA Extens-Skola Detaljplaneringen till NOVA Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Ljud och video på webbsidor

Ljud och video på webbsidor Nivå 3 Ljud och video på webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.7

Nyheter i. Solen Administration 6.7 Nyheter i Solen Administration 6.7 Solen Administration Nyheter och förbättringar Stöd för metadatabas 6.1. o Nu finns det inställningar/nycklar för arbetsyta. o Två arbetsytor registreras samtidigt, wor

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

cadcorp SIS Engelska Svenska Ikon Ansluter till Cadcorps hemsida Avancerad sortering Behåll gemensam geometri

cadcorp SIS Engelska Svenska Ikon Ansluter till Cadcorps hemsida Avancerad sortering Behåll gemensam geometri cadcorp SIS Ikon Aktivera begränsning Aktivera bibliotek Aktivera filter Aktivera filter Aktivera fotoinnehåll Aktivera fönsterfil Aktivera skikt Anpassa rubrikhuvuden Anpassa till fönster Anpassa till

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Övning 2. Datastrukturer

Övning 2. Datastrukturer Övning 2. Datastrukturer Övningstid: 2 tim Uppgift: Raster- och vektorkarta Läsanvisning: Harrie: kap 6 Syftet med övningen är att du ska få kännedom om de vanligaste datastrukturerna som används i GIS-applikationer.

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer