Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet"

Transkript

1 Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Innehållsförteckning Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster och sjövattenförekomster... 2 Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster... 2 Metodbeskrivning sjövattenförekomster... 3 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Fragmenteringsgrad för vattendragvattenförekomster... 6 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Barriäreffekt för vattendragvattenförekomster... 8 Metodbeskrivning för sammanvägningen av bedömningar för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder, Barriäreffekt och Fragmenteringsgrad till kvalitetsfaktor Kontinuitet Sida 1 av12

2 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster och sjövattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNÖVD_07081.shp som innehåller vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Lägg till skikten ovan i ArcGIS 2 Rensa bland vandringshinderinventeringarna VandringshinderinomNÖVD_07081.shp kan innehålla flera inventeringar av ett och samma objekt Lägg till en kolumn SENAST i skiktet och gör en visuell bedömning vilka inventeringar avser samma objekt och om så är fallet fyll i ett Y i kolumnen SENAST för denna inventering Välj sedan under Properties > Definition Query: "SENAST" = 'Y' 2.2 Ta bort naturliga vandringshinder genom att under Properties > Definition Query lägga till: ("HNDR_TYP" <> 'Naturligt hinder' AND "HNDR_TYP" <> 'Naurligt hinder (?)' AND "HNDR_TYP" <> 'naturligt hinder' AND "HNDR_TYP" <> 'naturligt') 2.3 Ta bort alla övriga objekt som inte är totala eller partiella vandringshinder för vuxen öring genom att under Properties > Definition Query lägga till: "HNDR_O" = 2 OR "HNDR_O" = Exportera resultatet till skiktet VandringshinderNOVD.shp Sida 2 av12

3 3 Plocka fram vattenförekomsterna i NÖVD i skikten vattendrag.shp och sjoar.shp genom att under Properties > Definition Query lägga till "RAPP_FK" = 'Y' AND "DIST_CD" = 'SE3' och exportera resultaten till vattendrag_vfk.shp och sjoar_vfk.shp. 4 Snap vandringshindren till vattendragsvattenförekomsterna Vandringshindren ligger inte alltid exakt på vattenförekomsten. Detta kan bl a bero på fel i digitaliseringen eller att 6-siffriga koordinater användes. 4.1 Gör en kopia på VandringshinderNOVD.shp som heter VandringshinderNOVD_displace.shp som kommer att innehålla vandringshindren som snappade till vattendragsvattenförekomsten 4.2 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 4.3 Dubbelklicka på SnapAndSplit under XXX i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY Välj att objekten i VandringshinderNOVD_displace.shp ska snappa till vattendrag_vfk.shp med en 100m buffert och starta processen 5 Om det finns dokumentation över vattendrag som har besökts men där inga hindren hittades bör den användas (dessa vattendrag kan i så fall klassas som god eller hög status) 5.1 Joina vattendrag_vfk.shp med InventeradeStrackorNOVD.shp via attributet EU_CD 5.2 Select by attribute från skiktet vattendrag_vfk.shp: "InventeradeStrackorNOVD.INVENTERAD" = 'Y' 5.3 FieldCalculator: fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med värdet 2 (god status) 5.4 Clear selected features and remove joins 6 Välj de vattendragsvattenförekomster som med ett totalt eller partiellt vandringshinder för vuxen öring 6.1 Select by location: select features from vattendrag_vfk.shp that intersect med features from VandringshinderNOVD_displace.shp 6.2 Add Field BARR_PR (short integer, precission 3) i attributtabellen till vattendrag_vfk.shp och fyll de valda cellerna med hjälp av FieldCalculator med värdet 3 7 Välj från hand de kustmynnade och mälarmynnande vattendrag som har fått god status tidigare och ändra med hjälp av FiledCalculator_: BARR_PR för de valda cellerna till 1 (Hög status) Metodbeskrivning sjövattenförekomster 1 Lägg till startpunkten för varje vattendragsvattenförekomst i skiktet vattendrag_vfk.shp med hjälp av XtoolPro > Table Operations > Add X Y Z coordinates Sida 3 av12

4 1.1 Exportera kolumnerna BARR_PR, FROM_X och FROM_Y till excel med hjälp av XtoolsPro > Table operations > Export to Excel 1.2 Spara excelfilen som tabavgränsad textfil FROM_koordinater_vattendrag_VFK.txt och lägg till I GIS igen 1.3 Högerklick på FROM_koordinater_vattendrag_VFK.txt och välj Display XY data 1.4 Exportera eventfilen som skapades och lägg till i GIS som FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK.shp 2 Lägg till en kolumn BARR_PR (short integer, precision 3) skiktet sjoar_vfk.shp Bara de sjöar som har ett vandringshinder vid utloppet (t ex en regleringsdamm) ska klassas som måttlig (klass 3) 3 Select by location features from FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK.shp som ligger inom en 100m buffert från VandringshinderNOVD.shp och exportera valet till FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK_med_vandringshinder100m.shp 4 Välj via Select by location features from sjoar_vfk_shp are in a distance of 10 m (för att kompensera för fel i SMHI:s kartunderlag) med punkterna i FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK_med_vandringshinder100m.shp och fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med hjälp av FieldCalculator med 3 måttlig status. Sida 4 av12

5 De sjöar som inte är påverkad av ett vandringshinder vid sjöutloppet men var vattenförekomsten nedströms är klassad ska klassa som Hög status om vattenförekomsten nedströms är klassad som högs status eller ska klassas som god status om vattenförekomsten nedströms är klassad som god eller måttlig status 5 Spatial joina sjoar_vfk.shp med FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK och välj Each polygon vill be given all the attributes of the point och spara resultatet i sjoar_vfk_join_from_koordinater.shp 5.1 Join sjoar_vfk_shp med sjoar_vfk_join_from_koordinater.shp via attributet EUCD 5.2 Välj I den joinade filen via select by attributets: "sjoar_vfk.barr_pr" = 0 AND "sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1" <> 0 (dvs de sjöar som hittills inte är klassade men som har en klassad vattendragsvattenförekomst nedströms) 5.3 Fyll med hjälp av FieldsCalculator kolumnen [sjoar_vfk.barr_pr Dim num If [sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1] = 1 then num = 1 Elseif [sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1] > 1 then num = 2 End if 5.4 Remove join 6 Ta bort bedömningen för god och hög status för sjöar som ligger uppströms en vattenförekomst som inte är fullständig vandringshinderinventerad eftersom där kan det finnas dammar i vattenförekomsten nedströms eller i sjöutloppet 6.1 Skapa FROM-koordinater för InventeradeStrackorNOVD.shp med hjälp av XtoolsPro > Feature Concersions > Convert features to points och spara resultatet i filen FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp 6.2 Öppna Properties för FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp och visa bara de punkter som tillhör icke inventerade vattenförekomster genom att skriva under DefinitionQuery : Inventerad = N 6.3 Öppna Properties för sjoar_vfk.shp och visa bara de sjövattenförekomster som tidigare har klassats som hög eller god status genom att skriva under DefinitionQuery : BARR_PR = 1 OR BARR_PR = Välj via Select by location features from sjoar_vfk_shp are in a distance of 10 m (för att kompensera för fel i SMHI:s kartunderlag) med punkterna i FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp och fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med hjälp av FieldCalculator med 0 ej klassad. 6.5 Ta bort det som skrevs i DefinitionQuery 7 Klassa Mälarens vattenförekomster och Hjälmaren som hög status eftersom de utgör uppväxtområden för fisk Sida 5 av12

6 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Fragmenteringsgrad för vattendragvattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNOVD.shp som innehåller totala och partiella artificiella vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag_vfk.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar_vfk.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Öppna VandringshinderinomNOVD.shp och välja ut artificiella totala vandringshinder och spara resultatet i filen TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp 2 Räkna ut vattenförekomstens totala längd 2.1 Öppna vattendrag_vfk.shp och lägg till en kolumn LENGTH_VFK (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_VFK med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 2.2 Exportera resultatet som vattendrag_vfk_split.shp 3 Dela på vattendragsvattenförekomsterna vid varje artificiella totala vandringshinder 3.1 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 3.2 Dubbelklicka på SnapAndSplit under XXX i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY 3.3 Välj att objekten i TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp ska snappa till vattendrag_vfk_split.shp med en 100m buffert och starta processen 4 Öppna vattendrag_vfk_split.shp och lägg till en kolumn LENGTH_SEG (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_SEG med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length Sida 6 av12

7 Ta fram den längsta sträckan utan artificiella totala vandringshinder i en vattendragsvattenförekomst 5 Xt oolspro > Table operations > Aggregate Features/Records: 5.1 Välj vattendrag_vfk_split, gruppera over attributet EU_CD, och välja under LENGTH_SEG att längsta delsträckan för varje vattenförekomst ska plockas fram och under LENGTH_VFK att det första värdet ska plockas fram och spara resultatet i LangstaSegmentPerVFK.shp 5.2 Lägg till en kolumn Frag (double, precision 18, scale 3) i filen LangstaSegmentPerVFK.shp och fyll kolumnen med hjälp av FieldCalculator med Frag = (1-( [max_length]/ [LENGTH_VFK]))*100 6 I filen LangstaSegmentPerVFK.shp lägg till en kolumn CONT_FRAG (short integer, precision 3) för fragmenteringsgrad och fyll kolumnen med num Dim num If [Frag] < then num = 3 Elseif [Frag] < AND [Frag] > then num = 4 Elseif [Frag] < AND [Frag] > then num = 5 End if 7 Välj alla objekt i LangstaSegmentPerVFK.shp med attributet Frag = 0 och fyll kolumnen CONT_FRAG med hjälp av FieldCalculator med 0 (för att få bort bedömningarna för de vattenförekomster utan information om förekomst av artificiella vandringshinder) Det är f n inte möjligt att klassa hög och god status p g a databrist. För klassningen skulle det behövas en fullständig vandringshinderinventering av alla vatten i översiktskartan (1: ) i vattenförekomstens delavrinningsområde. Sida 7 av12

8 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Barriäreffekt för vattendragvattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNOVD.shp som innehåller totala och partiella artificiella vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag_vfk.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar_vfk.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1.1 Öppna VandringshinderinomNOVD.shp och välj ut alla totala vandringshinder och spara resultatet i filen TotalaArtificellaVandringshinderNOVD 2 Räkna ut vattenförekomstens totala längd 2.1 Öppna vattendrag_vfk.shp och lägg till en kolumn LENGTH_VFK (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_VFK med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 3 Utloppskoordinater för varje vattenförekomst: 3.1 XtoolsPro > table operations > Add XYZ coordinates: lägg till två kolumner med TOkoordinater (X, Y koordinater för vattenförekomstens utloppspunkt) i vattendrag_vfk.shp 3.2 Exportera resultatet som vattendrag_vfk_split.shp 4 Dela på vattendragsvattenförekomsterna vid varje artificiella totala vandringshinder 4.1 Exportera TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp till TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD_snap.shp 4.2 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 4.3 Dubbelklicka på SnapAndSplit under Normal > Forms i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY 4.4 Välj att objekten i TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp ska snappa till vattendrag_vfk_split.shp med en 100m buffert och och att den ska dela vattenförekomsten vid varje vandringshinder och starta processen 5 Beräkna längden för varje segment: Sida 8 av12

9 5.1 Öppna vattendrag_vfk_split.shp och lägg till en kolumn LENGTH_SEG (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_SEG med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 6 Skapa utloppskoordninater för varje segment: 6.1 XtoolsPro > table operations > Add XYZ coordinates: lägg till två kolumner med TOkoordinater (X, Y koordinater för vattenförekomstens utloppspunkt) i vattendrag_vfk_split.shp 7 Välj de segment som ligger längst nedströms i en vattenförekomst: Öppna attributtabellen för vattendrag_vfk_split.shp och välj alla poster med "TO_X" = "TO_X_SEG" AND "TO_Y" = "TO_Y_SEG" och spara valet som StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp 8 Beräkna barriäreffekten och klassa enligt bedömningsgrunderna: 8.1 Lägg till en kolumn Barreffekt (double, precision 18, scale 3) och fyll med hjälp av FieldCalculator med (1-( [LENGTH_SEG]/ [LENGTH_VFK]))* Lägg till en kolumn BARR_EF (short integer, precision 3) 8.3 Välj alla poster med Barreffekt > 0 och fyll för dess poster kolumnen BARR_EF med hjälp av FieldCalculator med Dim num If [Barreffekt] < then num = 2 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then num = 3 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then num = 4 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then Sida 9 av12

10 num = 5 End if 8.4 Clear selection 9 För över resultat till vattendragsvattenförekomstfilen: 9.1 Join vattendrag_vfk.shp med StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp via attributet EU_CD för att visa klassningen i kolumnen BARR_EF 9.2 Lägg till en kolumn BARR_EF (short integer, precision 3) i filen vattendrag_vfk.shp och kopiera innehållet från kolumnen BARR_EF i filen StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp till denna kolumn 10 Klassa de fullständig vandringshinderinventerade vattenförekomster utan definitiva artificiella vandringshinder som Hög status 10.1 Välja alla fullständig vandrinsghinderinventerade vattenförekomster i filen InventeradeStrackorNOVD.shp med hjälp av Select by attributes i vårt fall INVENTERAD = Y 10.2 Välj alla de vattenförekomster I filen vattendrag_vfk.shp som är fullständig vandringshinderinventerad: Select by location: Select features from vattendrag_vfk that are identical to features in InventeradeStrackorNOVD.shp (use selected features) Öppna attributtabell till vattendrag_vfk.shp och välj bort de objekt som har klassats tidigare: Select by attributes > remove from current selection > "BARR_EF" <> Fyll de återstående valda cellerna i kolumnen BARR_EF i filen vattendrag_vfk.shp med hjälp av FieldCalculator med värdet 1 för hög status Klart! Sida 10 av12

11 Metodbeskrivning för sammanvägningen av bedömningar för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder, Barriäreffekt och Fragmenteringsgrad till kvalitetsfaktor Kontinuitet Programvara ArcGIS 9.1 Underlag Statusbedömningarna för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder (vattendrag_vfk.shp), Barriäreffekt (vattendrag_vfk.shp) och Fragmenteringsgrad (LangstaSegmentPerVFK.shp) i form av GIS filerna som har tagits fram under punkterna ovan Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Skapa en shapefil med alla vattendragsvattenförekomster som ska innehålla bedömningarna samt underlagsmaterial för bedömningarna 1.1 Plocka fram vattenförekomsterna i NÖVD i skikten vattendrag.shp genom att under Properties > Definition Query lägga till "RAPP_FK" = 'Y' AND "DIST_CD" = 'SE3' och exportera resultaten till vattendrag_vfk.shp 1.2 Lägg till kolumnerna för bedömningarna BARR_PR, BARR_EF, CONT_FRAG (short integer, precision 3), för vattenförekomstens längd LENGTH_VFK, för vattenförekomstens längsta vandringsbara sträcka ur fragmenteringsgrad L_MAX_SEG och sträckan upp till första hindret L_1ST_SEG alla av typen (double, scale 18, precision 3) samt en kolumn BARR_FRAG (double, scale 18 precision 3) för sammanvägningen av Fragmenteringsgrad och Barriäreffekt plus en för kolumn BARRFRAGKL (short integer, precision 3) för klassningen av sammanvägningen Fragmenteringsgrad och Barriäreffekt enligt bedömningsgrunderna samt en kolumn RIV_CONT (short integer, precision 3) för bedömningen av hela kvalitetsfaktorn Kontinuitet. 1.3 Spara resultatet som VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp 1.4 Joina resultatfilen för parametern Förekomst av artificiella vandringshinder (vattendrag_vfk.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: vattendrag_vfk.barr_pr till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.BARR_PR 1.5 Remove join 1.6 Joina resultatfilen för parametern Fragmenteringsgrad (LangstaSegmentPerVFK.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: LangstaSegmentPerVFK.CONT_FRAG till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.CONT_FRAG LangstaSegmentPerVFK.LENGTH_SEG till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.L_MAX_SEG LangstaSegmentPerVFK.LENGTH_VFK till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.LENGTH_VFK 1.7 Remove join Sida 11 av12

12 1.8 Joina resultatfilen för parametern Barriäreffekt (vattendrag_vfk.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: vattendrag_vfk.barr_ef till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.BARR_EF vattendrag_vfk.length_seg till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.L_1ST_SEG 1.9 Remove join 1.10 Fyll kolumnen BARR_FRAG med hjälp av FieldCalculator med BARR_FRAG = ((BARR_EF*2)+(CONT_FRAG*2))/ Fyll kolumnen BARRFRAGKL med Dim num If [BARR_FRAG] < 3.60 AND [BARR_FRAG] > 1.99 then num = 1 Elseif [BARR_FRAG] < 5.30 AND [BARR_FRAG] > 3.59 then num = 2 Elseif [BARR_FRAG] < 6.90 AND [BARR_FRAG] > 5.29 then num = 3 Elseif [BARR_FRAG] < 8.50 AND [BARR_FRAG] > 6.89 then num = 4 Elseif [BARR_FRAG] < AND [BARR_FRAG] > 8.49 then num = 5 Else num = 0 End if 1.12 Fyll kolumnen RIV_CONT med hjälp av FieldCalculator med dim num If [BARR_PR] > [BARRFRAGKL] then num = [BARR_PR] Elseif [BARR_PR] < [BARRFRAGKL] then num = [BARRFRAGKL] Else num = 0 End if Klart! För översättningen av klassningarna i siffra till bokstäver som använd i VISS kan följande kod användas Dim num If [BARR_PR] = 1 then num = "H" ElseIf [BARR_PR] = 2 then num = "G" ElseIf [BARR_PR] = 3 then num = "M" ElseIf [BARR_PR] = 4 then num = "P" ElseIf [BARR_PR] = 5 then num = "B" ElseIf [BARR_PR] = 0 then num = "-" Else num = "FEL" End if Sida 12 av12

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Hjälp/Instruktion OL Laser

Hjälp/Instruktion OL Laser Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2012-04-16 1.3 1 (44) Innehållsförteckning Installera 4 Ladda ner installationsfiler... 4 Installera... 4 Läsa in laserdata, få information och spara laserdata 8 Öppna

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1

csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1 Avancerad excel del 1 Vi ska jobba med Riksdagens data, så gå till data.riksdagen.se och o välj Data och Anföranden. Det finns en mängd olika sätt att ladda ner data, men vi vill tittaa på vilka som har

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD CADvent Plug-in till MagiCAD Version 1.5 Innehållsförteckning CADvent Plug-in till MagiCAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Manual för Lindab CADvent Plug-in till MagiCAD... 3 Almän information...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se System requirements: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktopsystem-requirements.htm

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Vers 1.1 André Steinthorsson UPC Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Filsamlingen är ett verktyg i Mondo som gör att du bl.a. kan ladda upp filer i din sajt och på så vis göra de tillgängliga

Läs mer