Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet"

Transkript

1 Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Innehållsförteckning Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster och sjövattenförekomster... 2 Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster... 2 Metodbeskrivning sjövattenförekomster... 3 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Fragmenteringsgrad för vattendragvattenförekomster... 6 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Barriäreffekt för vattendragvattenförekomster... 8 Metodbeskrivning för sammanvägningen av bedömningar för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder, Barriäreffekt och Fragmenteringsgrad till kvalitetsfaktor Kontinuitet Sida 1 av12

2 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster och sjövattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNÖVD_07081.shp som innehåller vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Lägg till skikten ovan i ArcGIS 2 Rensa bland vandringshinderinventeringarna VandringshinderinomNÖVD_07081.shp kan innehålla flera inventeringar av ett och samma objekt Lägg till en kolumn SENAST i skiktet och gör en visuell bedömning vilka inventeringar avser samma objekt och om så är fallet fyll i ett Y i kolumnen SENAST för denna inventering Välj sedan under Properties > Definition Query: "SENAST" = 'Y' 2.2 Ta bort naturliga vandringshinder genom att under Properties > Definition Query lägga till: ("HNDR_TYP" <> 'Naturligt hinder' AND "HNDR_TYP" <> 'Naurligt hinder (?)' AND "HNDR_TYP" <> 'naturligt hinder' AND "HNDR_TYP" <> 'naturligt') 2.3 Ta bort alla övriga objekt som inte är totala eller partiella vandringshinder för vuxen öring genom att under Properties > Definition Query lägga till: "HNDR_O" = 2 OR "HNDR_O" = Exportera resultatet till skiktet VandringshinderNOVD.shp Sida 2 av12

3 3 Plocka fram vattenförekomsterna i NÖVD i skikten vattendrag.shp och sjoar.shp genom att under Properties > Definition Query lägga till "RAPP_FK" = 'Y' AND "DIST_CD" = 'SE3' och exportera resultaten till vattendrag_vfk.shp och sjoar_vfk.shp. 4 Snap vandringshindren till vattendragsvattenförekomsterna Vandringshindren ligger inte alltid exakt på vattenförekomsten. Detta kan bl a bero på fel i digitaliseringen eller att 6-siffriga koordinater användes. 4.1 Gör en kopia på VandringshinderNOVD.shp som heter VandringshinderNOVD_displace.shp som kommer att innehålla vandringshindren som snappade till vattendragsvattenförekomsten 4.2 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 4.3 Dubbelklicka på SnapAndSplit under XXX i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY Välj att objekten i VandringshinderNOVD_displace.shp ska snappa till vattendrag_vfk.shp med en 100m buffert och starta processen 5 Om det finns dokumentation över vattendrag som har besökts men där inga hindren hittades bör den användas (dessa vattendrag kan i så fall klassas som god eller hög status) 5.1 Joina vattendrag_vfk.shp med InventeradeStrackorNOVD.shp via attributet EU_CD 5.2 Select by attribute från skiktet vattendrag_vfk.shp: "InventeradeStrackorNOVD.INVENTERAD" = 'Y' 5.3 FieldCalculator: fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med värdet 2 (god status) 5.4 Clear selected features and remove joins 6 Välj de vattendragsvattenförekomster som med ett totalt eller partiellt vandringshinder för vuxen öring 6.1 Select by location: select features from vattendrag_vfk.shp that intersect med features from VandringshinderNOVD_displace.shp 6.2 Add Field BARR_PR (short integer, precission 3) i attributtabellen till vattendrag_vfk.shp och fyll de valda cellerna med hjälp av FieldCalculator med värdet 3 7 Välj från hand de kustmynnade och mälarmynnande vattendrag som har fått god status tidigare och ändra med hjälp av FiledCalculator_: BARR_PR för de valda cellerna till 1 (Hög status) Metodbeskrivning sjövattenförekomster 1 Lägg till startpunkten för varje vattendragsvattenförekomst i skiktet vattendrag_vfk.shp med hjälp av XtoolPro > Table Operations > Add X Y Z coordinates Sida 3 av12

4 1.1 Exportera kolumnerna BARR_PR, FROM_X och FROM_Y till excel med hjälp av XtoolsPro > Table operations > Export to Excel 1.2 Spara excelfilen som tabavgränsad textfil FROM_koordinater_vattendrag_VFK.txt och lägg till I GIS igen 1.3 Högerklick på FROM_koordinater_vattendrag_VFK.txt och välj Display XY data 1.4 Exportera eventfilen som skapades och lägg till i GIS som FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK.shp 2 Lägg till en kolumn BARR_PR (short integer, precision 3) skiktet sjoar_vfk.shp Bara de sjöar som har ett vandringshinder vid utloppet (t ex en regleringsdamm) ska klassas som måttlig (klass 3) 3 Select by location features from FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK.shp som ligger inom en 100m buffert från VandringshinderNOVD.shp och exportera valet till FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK_med_vandringshinder100m.shp 4 Välj via Select by location features from sjoar_vfk_shp are in a distance of 10 m (för att kompensera för fel i SMHI:s kartunderlag) med punkterna i FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK_med_vandringshinder100m.shp och fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med hjälp av FieldCalculator med 3 måttlig status. Sida 4 av12

5 De sjöar som inte är påverkad av ett vandringshinder vid sjöutloppet men var vattenförekomsten nedströms är klassad ska klassa som Hög status om vattenförekomsten nedströms är klassad som högs status eller ska klassas som god status om vattenförekomsten nedströms är klassad som god eller måttlig status 5 Spatial joina sjoar_vfk.shp med FROM_KOORDINATER_vattendrag_VFK och välj Each polygon vill be given all the attributes of the point och spara resultatet i sjoar_vfk_join_from_koordinater.shp 5.1 Join sjoar_vfk_shp med sjoar_vfk_join_from_koordinater.shp via attributet EUCD 5.2 Välj I den joinade filen via select by attributets: "sjoar_vfk.barr_pr" = 0 AND "sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1" <> 0 (dvs de sjöar som hittills inte är klassade men som har en klassad vattendragsvattenförekomst nedströms) 5.3 Fyll med hjälp av FieldsCalculator kolumnen [sjoar_vfk.barr_pr Dim num If [sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1] = 1 then num = 1 Elseif [sjoar_vfk_join_from_koordinater.barr_pr_1] > 1 then num = 2 End if 5.4 Remove join 6 Ta bort bedömningen för god och hög status för sjöar som ligger uppströms en vattenförekomst som inte är fullständig vandringshinderinventerad eftersom där kan det finnas dammar i vattenförekomsten nedströms eller i sjöutloppet 6.1 Skapa FROM-koordinater för InventeradeStrackorNOVD.shp med hjälp av XtoolsPro > Feature Concersions > Convert features to points och spara resultatet i filen FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp 6.2 Öppna Properties för FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp och visa bara de punkter som tillhör icke inventerade vattenförekomster genom att skriva under DefinitionQuery : Inventerad = N 6.3 Öppna Properties för sjoar_vfk.shp och visa bara de sjövattenförekomster som tidigare har klassats som hög eller god status genom att skriva under DefinitionQuery : BARR_PR = 1 OR BARR_PR = Välj via Select by location features from sjoar_vfk_shp are in a distance of 10 m (för att kompensera för fel i SMHI:s kartunderlag) med punkterna i FROM_KOORDINATER_InventeradeStrackorNOVD.shp och fyll de valda cellerna i kolumnen BARR_PR med hjälp av FieldCalculator med 0 ej klassad. 6.5 Ta bort det som skrevs i DefinitionQuery 7 Klassa Mälarens vattenförekomster och Hjälmaren som hög status eftersom de utgör uppväxtområden för fisk Sida 5 av12

6 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Fragmenteringsgrad för vattendragvattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNOVD.shp som innehåller totala och partiella artificiella vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag_vfk.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar_vfk.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Öppna VandringshinderinomNOVD.shp och välja ut artificiella totala vandringshinder och spara resultatet i filen TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp 2 Räkna ut vattenförekomstens totala längd 2.1 Öppna vattendrag_vfk.shp och lägg till en kolumn LENGTH_VFK (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_VFK med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 2.2 Exportera resultatet som vattendrag_vfk_split.shp 3 Dela på vattendragsvattenförekomsterna vid varje artificiella totala vandringshinder 3.1 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 3.2 Dubbelklicka på SnapAndSplit under XXX i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY 3.3 Välj att objekten i TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp ska snappa till vattendrag_vfk_split.shp med en 100m buffert och starta processen 4 Öppna vattendrag_vfk_split.shp och lägg till en kolumn LENGTH_SEG (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_SEG med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length Sida 6 av12

7 Ta fram den längsta sträckan utan artificiella totala vandringshinder i en vattendragsvattenförekomst 5 Xt oolspro > Table operations > Aggregate Features/Records: 5.1 Välj vattendrag_vfk_split, gruppera over attributet EU_CD, och välja under LENGTH_SEG att längsta delsträckan för varje vattenförekomst ska plockas fram och under LENGTH_VFK att det första värdet ska plockas fram och spara resultatet i LangstaSegmentPerVFK.shp 5.2 Lägg till en kolumn Frag (double, precision 18, scale 3) i filen LangstaSegmentPerVFK.shp och fyll kolumnen med hjälp av FieldCalculator med Frag = (1-( [max_length]/ [LENGTH_VFK]))*100 6 I filen LangstaSegmentPerVFK.shp lägg till en kolumn CONT_FRAG (short integer, precision 3) för fragmenteringsgrad och fyll kolumnen med num Dim num If [Frag] < then num = 3 Elseif [Frag] < AND [Frag] > then num = 4 Elseif [Frag] < AND [Frag] > then num = 5 End if 7 Välj alla objekt i LangstaSegmentPerVFK.shp med attributet Frag = 0 och fyll kolumnen CONT_FRAG med hjälp av FieldCalculator med 0 (för att få bort bedömningarna för de vattenförekomster utan information om förekomst av artificiella vandringshinder) Det är f n inte möjligt att klassa hög och god status p g a databrist. För klassningen skulle det behövas en fullständig vandringshinderinventering av alla vatten i översiktskartan (1: ) i vattenförekomstens delavrinningsområde. Sida 7 av12

8 Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Barriäreffekt för vattendragvattenförekomster Programvara: ArcGIS 9.1 XtoolsPro (http://www.xtoolspro.com) Makro SnapAndSplit.frm (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206) Underlag: GIS skikt VandringshinderinomNOVD.shp som innehåller totala och partiella artificiella vandringshinderinventeringar från alla län i NÖVD samt data från SMHI:s damminventering GIS-skikt vattendrag_vfk.shp som innehåller Sveriges vattendragsvattenförekomster GIS-skikt sjoar_vfk.shp som innehåller Sveriges sjövattenförekomster Inventerade vattendragsvattenförekomster i NÖVD (InventeradeStrackorNOVD.shp) som innehåller vattenförekomsterna och ett attribut INVENTERAD med värden Y eller N Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1.1 Öppna VandringshinderinomNOVD.shp och välj ut alla totala vandringshinder och spara resultatet i filen TotalaArtificellaVandringshinderNOVD 2 Räkna ut vattenförekomstens totala längd 2.1 Öppna vattendrag_vfk.shp och lägg till en kolumn LENGTH_VFK (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_VFK med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 3 Utloppskoordinater för varje vattenförekomst: 3.1 XtoolsPro > table operations > Add XYZ coordinates: lägg till två kolumner med TOkoordinater (X, Y koordinater för vattenförekomstens utloppspunkt) i vattendrag_vfk.shp 3.2 Exportera resultatet som vattendrag_vfk_split.shp 4 Dela på vattendragsvattenförekomsterna vid varje artificiella totala vandringshinder 4.1 Exportera TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp till TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD_snap.shp 4.2 Öppna Visual Basic och importera filen SnapAndSplit.frm 4.3 Dubbelklicka på SnapAndSplit under Normal > Forms i vänstra boxen och starta makron genom att trycka på Run > PLAY 4.4 Välj att objekten i TotalaArtificiellaVandringshinderNOVD.shp ska snappa till vattendrag_vfk_split.shp med en 100m buffert och och att den ska dela vattenförekomsten vid varje vandringshinder och starta processen 5 Beräkna längden för varje segment: Sida 8 av12

9 5.1 Öppna vattendrag_vfk_split.shp och lägg till en kolumn LENGTH_SEG (double, precision 18, scale 3) och fyll kolumnen LENGTH_SEG med dbllength Dim dbllength as double Dim pcurve as Icurve Set pcurve = [shape] dbllength = pcurve.length 6 Skapa utloppskoordninater för varje segment: 6.1 XtoolsPro > table operations > Add XYZ coordinates: lägg till två kolumner med TOkoordinater (X, Y koordinater för vattenförekomstens utloppspunkt) i vattendrag_vfk_split.shp 7 Välj de segment som ligger längst nedströms i en vattenförekomst: Öppna attributtabellen för vattendrag_vfk_split.shp och välj alla poster med "TO_X" = "TO_X_SEG" AND "TO_Y" = "TO_Y_SEG" och spara valet som StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp 8 Beräkna barriäreffekten och klassa enligt bedömningsgrunderna: 8.1 Lägg till en kolumn Barreffekt (double, precision 18, scale 3) och fyll med hjälp av FieldCalculator med (1-( [LENGTH_SEG]/ [LENGTH_VFK]))* Lägg till en kolumn BARR_EF (short integer, precision 3) 8.3 Välj alla poster med Barreffekt > 0 och fyll för dess poster kolumnen BARR_EF med hjälp av FieldCalculator med Dim num If [Barreffekt] < then num = 2 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then num = 3 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then num = 4 Elseif [Barreffekt] < AND [Barreffekt] > then Sida 9 av12

10 num = 5 End if 8.4 Clear selection 9 För över resultat till vattendragsvattenförekomstfilen: 9.1 Join vattendrag_vfk.shp med StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp via attributet EU_CD för att visa klassningen i kolumnen BARR_EF 9.2 Lägg till en kolumn BARR_EF (short integer, precision 3) i filen vattendrag_vfk.shp och kopiera innehållet från kolumnen BARR_EF i filen StrackaUppTillForstaVandringsghinder.shp till denna kolumn 10 Klassa de fullständig vandringshinderinventerade vattenförekomster utan definitiva artificiella vandringshinder som Hög status 10.1 Välja alla fullständig vandrinsghinderinventerade vattenförekomster i filen InventeradeStrackorNOVD.shp med hjälp av Select by attributes i vårt fall INVENTERAD = Y 10.2 Välj alla de vattenförekomster I filen vattendrag_vfk.shp som är fullständig vandringshinderinventerad: Select by location: Select features from vattendrag_vfk that are identical to features in InventeradeStrackorNOVD.shp (use selected features) Öppna attributtabell till vattendrag_vfk.shp och välj bort de objekt som har klassats tidigare: Select by attributes > remove from current selection > "BARR_EF" <> Fyll de återstående valda cellerna i kolumnen BARR_EF i filen vattendrag_vfk.shp med hjälp av FieldCalculator med värdet 1 för hög status Klart! Sida 10 av12

11 Metodbeskrivning för sammanvägningen av bedömningar för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder, Barriäreffekt och Fragmenteringsgrad till kvalitetsfaktor Kontinuitet Programvara ArcGIS 9.1 Underlag Statusbedömningarna för parametrarna Förekomst av artificiella vandringshinder (vattendrag_vfk.shp), Barriäreffekt (vattendrag_vfk.shp) och Fragmenteringsgrad (LangstaSegmentPerVFK.shp) i form av GIS filerna som har tagits fram under punkterna ovan Metodbeskrivning för vattendragsvattenförekomster 1 Skapa en shapefil med alla vattendragsvattenförekomster som ska innehålla bedömningarna samt underlagsmaterial för bedömningarna 1.1 Plocka fram vattenförekomsterna i NÖVD i skikten vattendrag.shp genom att under Properties > Definition Query lägga till "RAPP_FK" = 'Y' AND "DIST_CD" = 'SE3' och exportera resultaten till vattendrag_vfk.shp 1.2 Lägg till kolumnerna för bedömningarna BARR_PR, BARR_EF, CONT_FRAG (short integer, precision 3), för vattenförekomstens längd LENGTH_VFK, för vattenförekomstens längsta vandringsbara sträcka ur fragmenteringsgrad L_MAX_SEG och sträckan upp till första hindret L_1ST_SEG alla av typen (double, scale 18, precision 3) samt en kolumn BARR_FRAG (double, scale 18 precision 3) för sammanvägningen av Fragmenteringsgrad och Barriäreffekt plus en för kolumn BARRFRAGKL (short integer, precision 3) för klassningen av sammanvägningen Fragmenteringsgrad och Barriäreffekt enligt bedömningsgrunderna samt en kolumn RIV_CONT (short integer, precision 3) för bedömningen av hela kvalitetsfaktorn Kontinuitet. 1.3 Spara resultatet som VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp 1.4 Joina resultatfilen för parametern Förekomst av artificiella vandringshinder (vattendrag_vfk.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: vattendrag_vfk.barr_pr till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.BARR_PR 1.5 Remove join 1.6 Joina resultatfilen för parametern Fragmenteringsgrad (LangstaSegmentPerVFK.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: LangstaSegmentPerVFK.CONT_FRAG till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.CONT_FRAG LangstaSegmentPerVFK.LENGTH_SEG till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.L_MAX_SEG LangstaSegmentPerVFK.LENGTH_VFK till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.LENGTH_VFK 1.7 Remove join Sida 11 av12

12 1.8 Joina resultatfilen för parametern Barriäreffekt (vattendrag_vfk.shp) via attributet EU_CD till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.shp och kopiera innehållet av attributen: vattendrag_vfk.barr_ef till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.BARR_EF vattendrag_vfk.length_seg till VandringshinderstatistikvattendragsVFK.L_1ST_SEG 1.9 Remove join 1.10 Fyll kolumnen BARR_FRAG med hjälp av FieldCalculator med BARR_FRAG = ((BARR_EF*2)+(CONT_FRAG*2))/ Fyll kolumnen BARRFRAGKL med Dim num If [BARR_FRAG] < 3.60 AND [BARR_FRAG] > 1.99 then num = 1 Elseif [BARR_FRAG] < 5.30 AND [BARR_FRAG] > 3.59 then num = 2 Elseif [BARR_FRAG] < 6.90 AND [BARR_FRAG] > 5.29 then num = 3 Elseif [BARR_FRAG] < 8.50 AND [BARR_FRAG] > 6.89 then num = 4 Elseif [BARR_FRAG] < AND [BARR_FRAG] > 8.49 then num = 5 Else num = 0 End if 1.12 Fyll kolumnen RIV_CONT med hjälp av FieldCalculator med dim num If [BARR_PR] > [BARRFRAGKL] then num = [BARR_PR] Elseif [BARR_PR] < [BARRFRAGKL] then num = [BARRFRAGKL] Else num = 0 End if Klart! För översättningen av klassningarna i siffra till bokstäver som använd i VISS kan följande kod användas Dim num If [BARR_PR] = 1 then num = "H" ElseIf [BARR_PR] = 2 then num = "G" ElseIf [BARR_PR] = 3 then num = "M" ElseIf [BARR_PR] = 4 then num = "P" ElseIf [BARR_PR] = 5 then num = "B" ElseIf [BARR_PR] = 0 then num = "-" Else num = "FEL" End if Sida 12 av12

Geografiska Sverige Data, GSD från Metria,) och ArcGIS 9. Övningen innefattar dataformat, menyer, ikoner, och verktyg.

Geografiska Sverige Data, GSD från Metria,) och ArcGIS 9. Övningen innefattar dataformat, menyer, ikoner, och verktyg. Introduktion till GSD och ArcGIS Syftet t med övningen är att ge en introduktion till digitala it kartor (här är källdata Geografiska Sverige Data, GSD från Metria,) och ArcGIS 9. Övningen innefattar dataformat,

Läs mer

Övning 5. Flygbulleranalys

Övning 5. Flygbulleranalys Övning 5. Flygbulleranalys Övningstid: 2 tim Uppgift: Analysera hur många som drabbas av olika bullernivåer vid start och landning på Norrköpings flygplats Den här övningen skiljer sig lite från de tidigare.

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004 Kyrkån Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e Vattenförekomst: - Kommun: Laxå Vattendragsnummer: 8 Inventeringsdatum: 9 augusti 4 Koordinater: 655964 49694 Inventerad

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

PM 2012:14. En metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån Nya nationella höjdmodellen i ArcMap

PM 2012:14. En metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån Nya nationella höjdmodellen i ArcMap PM 2012:14 Bilaga 1 En metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån Nya nationella höjdmodellen i ArcMap Miljöenheten Malin Spännar Version 2012-10-29 Länsstyrelsen Dalarna Tfn 023-810 00

Läs mer

Kalixälvens VRO- Sjöar och vattendrag

Kalixälvens VRO- Sjöar och vattendrag Kalixälvens VRO- Sjöar och vattendrag Potentiella vattenförekomster 490 vattendrag (flödesordning >3) 209 sjöar >0,5 km2 inkl mindre sjöar om skyddade områden eller hotspots, ex belastning från punktkällor

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar.

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. Skikt: VM_Belastning_EA_2013.shp Plats: Blått plus, Lyr-rubrik: VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå Leveranskatalog för publicering:

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Övning 4. Analys baserad på vektordata

Övning 4. Analys baserad på vektordata Övning 4. Analys baserad på vektordata Tid: 2 tim Uppgift: Analys av trafikolyckor Läsanvisning: Harrie: kap 9.1-9.5 Syftet är att demonstrera metoder och funktioner i ArcMap som kan användas i vektor-gis,

Läs mer

Hydrologisk utredning Anderstorps Stormosse

Hydrologisk utredning Anderstorps Stormosse BILAGA 2 FRAMTAGANDE AV HYDROLOGISK MODELL Modellen bygger på laserdata från flygburen laserskanning framtaget av Lantmäteriet. Höjdmodellen redovisar terrängens form och höjdläge med hög noggrannhet.

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

CADS Data- Manager. Användarhandbok. CAD Studion AB

CADS Data- Manager. Användarhandbok. CAD Studion AB CADS Data- Manager Användarhandbok CAD Studion AB Innehåll 1. Installation... 2 2. Aktivering av licens... 2 3. Visa och filtrera data... 4 3.1. Propertyset definitioner... 4 3.2. Objektsegenskaper...

Läs mer

Nationella Biotopkarteringsdatabasen

Nationella Biotopkarteringsdatabasen Användarmanual Nationella Biotopkarteringsdatabasen Externa applikationen Manualversion 1 november 2014 Applikationsversion 2.2.1 Användarmanual Biotopkarteringsdatabasen Innehåll 1 Support... 1 2 Databasapplikationen...

Läs mer

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Dataknappen.

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Dataknappen. Jobba med Microsoft Exceldata i ArcGIS När du jobbar i ArcMap behöver du ofta använda dig av Excel-tabeller. Du kan öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGIS och arbeta med dem som andra datakällor.

Läs mer

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Data-knappen.

Excelfiler läggs till i ArcMap på samma sätt som annan data, genom Lägg till Data-knappen. Jobba med Exceldata i ArcGis oktober 2009 När du jobbar i ArcMap behöver du ofta använda dig av Excel-tabeller. Du kan öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGis och arbeta med dem som andra

Läs mer

Användarhandledning till GISforMIFO

Användarhandledning till GISforMIFO Användarhandledning till GISforMIFO En applikation för hantering av geografisk information i länsstyrelsens arbete med förorenade områden Kontaktuppgifter Roine Landin, utvecklare GISforMIFO 018-19 50

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Undersökning av den lokala miljön med GIS - handledning för ArcView 8.3

Undersökning av den lokala miljön med GIS - handledning för ArcView 8.3 Undersökning av den lokala miljön med GIS - handledning för ArcView 8.3 Johansson, T., Larsson, T. & Blixt, M.: Sammanfattning av övningar utförda i det av Europeiska Unionen finansierade MINERVA-projektet

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Samtliga inventerade vattendrag

Samtliga inventerade vattendrag Samtliga inventerade vattendrag Figur 1. Karta över samtliga vattendrag som biotopkarterades i Örebro län år 2004. 10 Strömförhållande Sammantaget i alla inventerade vattendrag är strömförhållanden med

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Bäveån - mynningen i havet till Nordmanneröd

Bäveån - mynningen i havet till Nordmanneröd 20120801 Vattenförekomst Bäveån mynningen i havet till Nordmanneröd EU_CD Vattenkategori Distriktsindelning Huvudavrinningsområde Delavrinningsområde Kommuner Övervakningsstationer SE647599127716 Vattendrag

Läs mer

http://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/samverkan-med-andra/hydrografi-i-natverk

http://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/samverkan-med-andra/hydrografi-i-natverk Avrinningsområden Denna övning är inspirerad av Andreas, miljöinspektör i Lilla Edet med ansvar bland annat för inventering av enskilda avlopp. Andreas ville genomföra inventeringen per avrinningsområde,

Läs mer

Metod beskrivning påverkansanalys miljögifter ytvatten inom Södra Östersjön och Norra östersjöns distrikt

Metod beskrivning påverkansanalys miljögifter ytvatten inom Södra Östersjön och Norra östersjöns distrikt MEDDELANDE Sida 1/3 Datum 2008-08-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Metod beskrivning påverkansanalys miljögifter ytvatten inom Södra Östersjön och Norra östersjöns distrikt. Martin Fransson Naturavdelningen

Läs mer

Bilaga C. Bedömningsgrunder för hydromorfologi. Till Handbok 2007:4. Efter den 1 juli 2011

Bilaga C. Bedömningsgrunder för hydromorfologi. Till Handbok 2007:4. Efter den 1 juli 2011 Bilaga C Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmy ndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havoch vatten.se www.havochvatten. se/publikationer Till Handbok 2007:4 Bedömningsgrunder

Läs mer

Analys av bilolyckor på E4 (längs Stockholm & Uppsala)

Analys av bilolyckor på E4 (längs Stockholm & Uppsala) We make GIS possible Analys av bilolyckor på E4 (längs Stockholm & Uppsala) Bahman Innehållsforteckning 1 Inledning...3 2 Bakgrund...3 2.1 Tidsschema...3 3 Metodbeskrivning...3 3.1 Datainsamling...3 3.2

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Renate Foks 12 nov 2013 Hagbyån och Halltorpsån Utdrag från VISS, 12 nov 2013 Hagbyån Hagbyån Hagbyån Halltorpsån Halltorpsån gul = måttlig ekologisk status, grön=

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Övning 3a. Tematiska kartor

Övning 3a. Tematiska kartor Övning 3a. Tematiska kartor Övningstid: 2 tim Uppgift: Visualisering av befolkningsdata mm. Läsanvisning: Harrie: kap 11 Det finns två huvudtyper av kartor: topografiska och tematiska. De senare kan definieras

Läs mer

Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde

Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Frågeställningar kring ÖVF samt klassificering av vatten Storleksgränsen 1 km2 varför inte 1 ha? Naturvårdsverket beslutade om storlekskriterierna.

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Övning 1. Basfunktioner i ArcGIS

Övning 1. Basfunktioner i ArcGIS Övning 1. Basfunktioner i ArcGIS Övningstid: 2 tim Uppgift: Göra en kartlayout Läsanvisning: - Övningens syfte är att du ska bekanta dig med de viktigaste verktygen i programvaran ArcGIS. Det är ett programpaket

Läs mer

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer.

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Med det här dokumentet kan man via några steg skapa 2D-ritningsmallar till CAXA Draft i IRONCAD. Som utgångspunkt är

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars LEGO projekt Projektets mål är att ni gruppvis skall öva på att genomföra ett projekt. Vi använder programmet LabVIEW för att ni redan nu skall bli bekant med dess grunder till hjälp i kommande kurser.

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Lilla Å (Mynningen-Musån)

Lilla Å (Mynningen-Musån) 20120412 Vattenförekomst Lilla Å (MynningenMusån) EU_CD Vattenkategori Distriktsindelning Huvudavrinningsområde Delavrinningsområde Kommuner Övervakningsstationer SE632093131112 Vattendrag 5. Västerhavet

Läs mer

Manual till Lathunden. En programvara från Genetica

Manual till Lathunden. En programvara från Genetica Manual till Lathunden En programvara från Genetica Innehållsförteckning 1 Lathunden SQL... 4 2 Starta programmet... 4 3 Grundstruktur... 5 4 Tablå... 5 4.1 Vänsta sidan av Tablån - Databasen... 5 4.2 Mitten

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. SQL result Host: s384.loopia.se Database: webbfunktion_com Generation Time: Mar 25, 2016 at 12:55 AM Generated by: phpmyadmin 4.4.15.5 / MySQL 5.6.27-log SQL query: SELECT, CAST(Value AS DEC) as FROM `webbanalysblogg-uppsala`

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0)

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) MÄLARDALENS HÖGSKOLA Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) Med Visual C++ 7.0 COM-komponent EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling oktober 2003 Om denna sammanfattning Denna sammanfattning innehåller

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

INNEHÅLL RITFUNKTIONER... 18

INNEHÅLL RITFUNKTIONER... 18 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 LÄROBÖCKER...3 KONVENTIONER...9 AUTODESK HISTORIK...10 LADDA HEM FILER VIA INTERNET...10 SYSTEMKRAV...10 NYHETER I AUTOCAD 2005... 11 RITFUNKTIONER... 18 LINJER...18

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

Det finns beskrivningar för såväl Open Street Map (OSM) som Nationella vägdatabasen (NVDB). För kursen tnsl13 rekommenderas användandet av NVDB.

Det finns beskrivningar för såväl Open Street Map (OSM) som Nationella vägdatabasen (NVDB). För kursen tnsl13 rekommenderas användandet av NVDB. Kvantitativ analys av räddningssystem i Arc Map Detta dokument beskriver hur man kan göra täckningsanalyser, tillgänglighetsberäkningar, prognosskikt och hur man kan lösa lokaliseringsproblem i GIS-programmet

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Eva Hellstöm - Christina Strand

Eva Hellstöm - Christina Strand GIS-data som underlag för detaljplan Använd AutoCAD Map 3D för att läsa in GIS-data från länsstyrelsen m.fl. Synliggör din detaljplan för allmänheten med Mapguide Eva Hellstöm - Christina Strand AutoCAD

Läs mer

Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL

Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL I detta avsnitt beskrivs ett antal praktiska handgrepp som behövs för att köra Jasmine ODQL. 1 ODQL miljön Man kan enklast köra ODQL mot Jasmine från ett vanligt Command

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013-04-19 1 Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013.04.19 Bakgrund till programmet Fokus på vattenkraft

Läs mer

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren Statusklassning Bohuskusten Anna Dimming Ragnar Lagergren Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Presentation Påskrift Vad som ska göras i kursen Rita i 2d, skapa egna 3d objekt,

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14 Övningar i SQL Övningar i SQL Använd Access för att öva SQL (= Structured Query Language) Skapa tabeller med SQL 1. Ny databas: SQLÖVNING Klicka: Frågor > Ny > Design > OK >Stäng > SQL Radera ordet SELECT.

Läs mer

Addera ett nytt Arranger Track. Skapa Arranger Events

Addera ett nytt Arranger Track. Skapa Arranger Events Datorstudion med Cubase Johan Axelsson 69 Arrangera med Arranger Track Det finns ett annat sätt att arrangera dina projekt, alltså att lägga upp ordningen och längden på intron, verser, refränger, stick

Läs mer

Övning 1 - Abstrakta datatyper

Övning 1 - Abstrakta datatyper /home/lindahlm/activity-phd/teaching/12dd1320/exercise1/exercise1.py September 3, 20121 0 # coding : latin Övning 1 - Abstrakta datatyper 18 Summering Vi gick igenom betydelsen av abstrakta datatyper/datastrukturer.

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Vad som ska göras i kursen: Rita i 2d, skapa egna 3d objekt, använda färdiga

Läs mer

GSD Datastruktur. GSD Datastruktur... 1 Uppdatering av sde_geogsd databasen... 4 Skapa och ladda Raster... 6

GSD Datastruktur. GSD Datastruktur... 1 Uppdatering av sde_geogsd databasen... 4 Skapa och ladda Raster... 6 Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Övrigt Skapad för Version: 10.0 Uppdaterad: 2013 08 12 GSD Datastruktur Det här dokumentet ger importinstruktioner och en rekommenderad struktur för Geografiska Sverige

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Agenda. Arrayer deklaration, åtkomst Makron Flerdimensionella arrayer Initiering Strängar Funktioner och arrayer. Övningar nu och då

Agenda. Arrayer deklaration, åtkomst Makron Flerdimensionella arrayer Initiering Strängar Funktioner och arrayer. Övningar nu och då Agenda Arrayer deklaration, åtkomst Makron Flerdimensionella arrayer Initiering Strängar Funktioner och arrayer Övningar nu och då 1 Motivering I de flesta problem ingår att hantera multipla data I de

Läs mer

Övningar Dag 2 En första klass

Övningar Dag 2 En första klass Kurs i C++ Sid 1 (5) Övningar Dag 2 En första klass Denna övning går ut på att steg för steg bygga upp en klass och skapa objekt. Vi kommer att utgå från en sammansatt datatyp i en struct och parallellt

Läs mer

Sverige och Sveriges kommuner

Sverige och Sveriges kommuner Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen Sverige och Sveriges kommuner GIS-övning med vektorfiler i shapeformat: illustrera befolkningsdata Per Stolpe, 2011 1 Övningsuppgifter: skapa en Sverigekarta

Läs mer

Nyheter i Autodesk Revit 2016

Nyheter i Autodesk Revit 2016 Nyheter i Autodesk Revit 2016 Architecture, Structure, MEP Kristofer Martell CAD/BIM Maria Runesson CAD/BIM Revit 2015 R2 Nytt i Autodesk Revit 2015 - R2 Arkitekt Solon Dynamo Dissalow Join På flera väggar

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra

strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra konkurrensgrupper: huvudskärm Från fliken Competitive Sets kan du skicka ändringar för en befintlig konkurrensgrupp eller begära en ny.

Läs mer

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA20 Programmering och databaser Institutionen för datavetenskap HT 2015 Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser I kursens databasdel ingår två obligatoriska

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten

Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Målet med avsnittet Områdesbestämning Slutprodukten Förhandsreglering Områdesbestämning i kartan med AutoCAD Map 3D 2011 och CADRA-databasen Bakgrund, källa svensk Energi Nya regler för reglering av elnätstarifferna Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen

Läs mer

Labb LABB 15. XML användande i praktiken. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 15. XML användande i praktiken. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 15 XML användande i praktiken Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I dagens labb ska vi försöka använda information från XML. Innehåll XML-fil... 2 Lista upp maten... 3 Spara din XML...

Läs mer

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA 2017 Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING LÄNSSTYRELSERNA http://lansstyrelsen.se Innehåll Söka metadata... 2 Sökpanel... 2 Fritextsökning... 2 Geografisk sökning... 3 Ämnesområden...

Läs mer

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument.

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument. 1 WFS-tjänst för Bebyggelseregistret Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument. Tjänsten uppdateras varje helg. All textinformation

Läs mer

Webbsidor och databaser i ASP.NET

Webbsidor och databaser i ASP.NET Webbsidor och databaser i ASP.NET med VB.NET Webbaserad applikationsutveckling december 2005 Innehållsförteckning 1 TABELLER OCH INSTÄLLNINGAR I DENNA SAMMANFATTNING... 3 1.1 Tabeller... 3 1.2 Lägga till

Läs mer

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén JavaScript in SharePoint and not just for Apps Wictor Wilén Wictor Wilén Agenda Varför JavaScript? JavaScript bibliotek SharePoint JS bibliotek JavaScript Client Side Object Model (JSOM/CSOM) REST Client

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer