Allt du behöver för crowdsourcing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver för crowdsourcing"

Transkript

1 GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing

2 Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här guiden behöver du följande programvaror och tjänster: ArcGIS for Desktop (ArcMap) Ett användarkonto på ArcGIS Online Har du inte dem? Öppna då din webbläsare, gå till den här adressen och få möjlighet att ladda ner allt du behöver (och lite till) helt kostnadsfritt i 60 dagar. En komplett lösning för din crowdsourcing av information kommer att bestå av 4 huvudsakliga steg som du behöver gå igenom. Den här guiden omfattar de tre första. Stegen är: 1. Skapa ett geoobjektslager som informationen kan lagras i Detta lager med information är alltså det som används för att samla informationen. 2. Skapa en webbkarta som innehåller ditt geoobjektslager för att sätta ditt informationslager i ett sammanhang Denna karta gör att såväl du som dina uppgiftslämnare ser exakt var informationen de samlar in är placerad någonstans. 3. Skapa och tillgängliggöra en användarvänlig webbapp som samlar in informationen Detta blir själva verktyget som uppgiftslämnaren använder för att samla in information i, och som de alltså använder sin egen smartphone, surfplatta eller dator för att nå. 4. Skapa en s.k. dashboard för att visa och följa resultatet Detta steg behandlas i del 2 av den här guiden som kommer under försommaren 2015.

3 Steg 1. Skapa ett geoobjektslager som informationen lagras i I detta steg skapar du förutsättningen för informationsinsamlingen, alltså det lager i kartan som kommer innehålla och lagra informationen du är ute efter. Först måste du alltså skapa ett lager i en filgeodatabas i ArcGIS for Desktop, du kan använda antingen ArcMap eller ArcGIS Pro för detta. Du ska också se till att ditt lager innehåller de fält du vill kunna samla in som t.ex. status, kommentar, e-post o.s.v. Du kan här även lägga till s.k. domäner eller subtyper ifall du vill. I vårt fall kommer vi använda ArcMap i stegen nedan. Öppna Catalog-fönstret och högerklicka på den mapp där du vill skapa en filgeodatabas Välj New Klicka på File Geodatabase

4 Döp sedan filgeodatabasen till ett lämpligt namn Högerklicka på den nya filgeodatabasen Välj New Välj sedan Feature Class I dialogfönstret som öppnas anger du ett Namn och eventuellt Alias för ditt nya geoobjektslager. Under Type väljer du Point Features för att skapa ett punktlager. Klicka på därefter på Next I dialogfönstret som öppnas ska du nu ange vilket koordinatsystem ditt geoobjektslager ska skapas i. Här rekommenderar vi att du använder SWEREF99 TM som fungerar bra i flera olika system.

5 Klicka därefter på Next I dialogfönstret som öppnas kan du lämna XY Tolerance med de default-inställningar som föreslås, du kommer med all säkerhet inte behöva en större noggrannhet än detta då de enheter som kommer användas förmodligen inte har högre precision än så. Klicka därefter på Next I dialogfönstret som öppnas kan du lämna Configuration Keyword med de defaultinställningar som föreslås ( Default ). Du behöver alltså inte definiera något sådant för denna applikation.

6 Klicka därefter på Next I dialogfönstret som öppnas är det dags att ange de fält med information som ska finnas i lagret. Här anger du fältnamn (Field Name) och vilken datatyp (Data Type) det rör sig om. Ange t.ex. ett fält som heter Status med datatyp Short Integer (du kommer behöva denna datatyp ifall du vill skapa drop-down-listor eller domäner för ditt fält). Skapa därefter alla andra fält med tillhörande datatyper som du kan tänkas vilja ha med i lagret. Sätt därefter egenskaper för fälten under Field Properties för varje fält, genom att markera fältet och sedan fylla i den information som behövs, så för fältet Status kan du fylla i Alias: Status Allow Null Values: No Default Value: När du är klar med att lägga till all dina fält klickar du på Finish

7 I vår app ska vi sätta upp en domän för fältet Status. Domänen gör så att användaren får en rullista att välja värden ifrån vilket underlättar användandet av appen och kvalitetssäkrar data vid insamlingen. Högerklicka på filgeodatabasen och välj Properties I dialogfönstret som öppnas ska du klicka på klicka på fliken Domains Högst upp anger du ett namn för din domän och en beskrivning av den. Under Domain Properties anger du att Field Type: Short Integer (eftersom du valt detta i det förra steget för fältet i fråga) Domain Type: Coded Values (för att du ska kunna ange egna värden) Split Policy: Default Value Merge Policy: Default Value Under Coded Values anger du vilka värdemängder din domän ska innehålla, vilket alltså motsvarar de val i rullisten som användaren kommer se i fältet Status. I vårt fall har vi 3 st. värden: 1 = Bra 2 = Medel 3 = Dålig

8 När du är klar med att skapa dina värdemängder klickar du på Apply och sedan på OK Nu måste du koppla ihop din domän med fältet Status, högerklicka på lagret du skapat i filgeodatabasen och välj Properties I dialogfönstret som öppnas väljer du fliken Fields Markera fältet ( vårt fall Status ) som du vill koppla domänen till och därefter under Field Properties klickar du i fältet bredvid Domain och väljer din domän i rullisten som öppnas. Klicka på Apply för att koppla din domän till ditt fält och när du är färdig med att koppla alla dina domäner klickar du på OK.

9 När du är nöjd med inställningarna för dina lager ska du symbolsätta dem med lämpliga symboler: Högerklicka på lagret i Table of Contents I dialogfönstret som öppnas klickar du på Properties Välj fliken Symbology Välj Categories i listan till vänster, klicka därefter på knappen Add All Values Om du angett att du vill ha en domän kopplad till ditt lager kommer du se symboler som representerar de olika värdemängderna. Välj att bocka av all other values, du är förmodligen inte intresserad av att se dessa. Dubbelklicka sedan på en av symbolerna för att ändra den till något lämpligt.

10 I vårt fall har vi valt symbolen Circle 2 med en storlek på 10 punkter och att värdemängden Bra är grön, Medel är gul och Dålig är röd. Klicka på Ok i dialogfönstret Symbol Selector när du ändrat symbol för varje värdemängd. Klicka på Apply i dialogfönstret Layer Properties när du är färdig och vill se hur det ser ut i Table of Contents och sedan på OK för att stänga dialogfönstret. Nu är det dags att publicera ditt lager på ArcGIS Online: För att du ska kunna fortsätta måste du se till att logga in på ditt användarkonto på ArcGIS Online nu. Klicka på fliken File i menyfältet i ArcMap Välj Sign In Skriv in dina inloggningsuppgifter i dialogfönstret som öppnas

11 För att publicera lagret som en tjänst på ArcGIS Online klickar du på File i menyfältet i ArcMap och väljer Share As och därefter Service I dialogfönstret som öppnas väljer du Publish a service Klicka därefter på Next I dialogfönstret som öppnas väljer du ditt ArcGIS Online konto vid Connection Ofta är detta förvalt men om du dessutom har tillgång till en ArcGIS for Server kan det vara så att det är den som blir förvald. I vårt fall vill vi dock nyttja ArcGIS Online för detta. Under Service Name döper du din tjänst till ett lämpligt namn Klicka därefter på Continue

12 I dialogfönstret som öppnas ska du göra inställningarna för din tjänst, låt Parameters vara enligt de default inställningar som föreslås men förmodligen är de utgråade i vilket fall. Till vänster väljer du Capabilities och där bockar du för Feature Access och bockar av Tiled Mapping. Detta då du behöver inte skapa en s.k. cache av ditt data utan du behöver endast tillgång till objekten i tjänsten. Välj Feature Access till vänster och bocka för följande val: Create, Query och Update då dessa är de tre funktioner din app kommer behöva för att dina uppgiftslämnare ska kunna använda den för att samla in information.

13 Under Item Description till vänster skriver du in metadata för din tjäsnt. Notera att ifall du utgår ifrån en MXD-fil som redan har metadata, kan detta redan vara ifyllt för dig. Fyll i Summary, Tags och Description, detta för att din tjänst ska bli sökbar för dig. Tags är sökord som du kopplar till tjänsten. Det räcker med ett ifall du vill, men du kan lägga till så många du vill. Summary och Description beskriver din tjänst så att du och eventuellt andra förstår syftet med den. Under Sharing ska du välja att göra tjänsten publik, dvs. bocka för Everyone (public). Annars kommer inte dina uppgiftslämnare att kunna nå tjänsten! När du gjort detta ska du klicka på knappen Analyze i överkant på dialogfönstret, denna analyserar din tjänst och kollar så att allt är ok innan du publicerar så att du vet att det kommer fungera. Får du ett fel Error kommer du inte kunna publicera din tjänst, men varningar och meddelanden kommer hindra dig, oftast får du en varning om att ditt lager kommer kopiera upp data på servern i samband med publiceringen, men det är precis det du vill göra i detta fall så du kan med gott samvete ignorera denna varning.

14 När du kollat att det inte finns några hinder för din publicering kan du klicka på knappen Publish i överkant av dialogfönstret. När publiceringen gått igenom får du en bekräftelse på detta Klicka på OK för att stänga denna. Nu är du klar i ArcMap och det är dags för steg 2: Att skapa en webbkarta med din tjänst.

15 Steg 2. Skapa en webbkarta Öppna din webbläsare och logga in på När du loggat in klickar du på Mitt Innehåll högst upp i menyn. Du hittar din publicerade tjänst i listan över ditt innehåll, den består av ditt geoobjektslager och dess definitionsfil. Definitionsfilen behöver du inte bry dig om i normalfallet.

16 Klicka på titeln för din tjänst i listan för att komma till sidan med sammanfattningen för tjänsten. Klicka på knappen Öppna och välj Lägg till lager på ny karta Zooma in till det område du är intresserad av och spara därefter din nya webbkarta, klicka på knappen Spara och välj Spara som Kartan kommer då öppnas med samma utsnitt för dina uppgiftlämnare.

17 I dialogfönstret som öppnas ger du din webbkarta en lämplig titel, anger en eller flera söktaggar och skriver in en kortfattad sammanfattning av vad kartan är till för. När du är klar klickar du på knappen Spara Karta och din webbkarta kommer även den att synas i listan under Mitt innehåll För att webbkartan ska kunna användas i webbapplikationen du ska bygga i nästa steg måste du även göra webbkartan publik. Klicka på knappen Dela i menyfältet I dialogfönstret som öppnas väljer du att bocka för Alla (publik) så att alla kan se den. (Om det inte redan är gjort, se till att bocka i Dela aktuell kartutbredning också) När du gjort kartan publik tänds också knapparna för att bädda in på webbplats och skapa webbapplikation, vilket du behöver för nästa steg. Klicka på knappen Klar när du är färdig med dina inställningar, nu är webbkartan klar och du är redo att skapa din webbapplikation.

18 Steg 3. Skapa och tillgängliggöra en användarvänlig webbapplikation Nu ska du skapa den webbapplikation som dina uppgiftslämnare ska använda. I kartvisaren klicka du återigen på knappen Dela I dialogfönstret som öppnas klickar du på knappen Skapa en webbapplikation I dialogfönstret som öppnas väljer du mallen GeoForm som alltså är den webbapp du ska skapa för detta projekt. Gör detta genom att klicka på Publicera under bilden, och välj Publicera i menyn som tänds.

19 I det dialogfönster som öppnas ger du din insamlingsapp en lämplig titel, en eller flera söktaggar och anger en kortfattad sammanfattning om vad appen är till för. Välj också att bocka för Dela den här appen på samma sätt som kartan (alla) så att även appen blir publik och kan användas av alla. När du beskrivit din app klart ska du klicka på knappen Spara och publicera När du gör detta så kommer du in i byggverktyget för appen, detta verktyg kan även nå I byggverktyget ska du först välja vilken webbkarta som ska användas i appen, med största säkerhet är det redan förvalt utifrån din webbkarta du nyss skapat. Är den det ska du klicka på knappen Nästa för att gå vidare i processen. Är den inte förvald måste du klicka på knappen Välj webbkarta för att där ange den webbkarta du vill använda.

20 Nu ska du välja ditt redigerbara lager. Klicka på pilen till höger för att välja det lager du vill att appen ska lagra den insamlade informationen i, välj det lager du skapa och publicerade med hjälp av ArcMap tidigare. Klicka därefter på knappen Nästa I dialogfönstret som öppnas väljer du vilken storlek du vill ha på rubriken under Rubrikstorlek (du kan alltid gå tillbaks och ändra ifall du vill) Vid Logobild kan du ange en URL till en bild att använda som logo för din app, URL en måste vara publik även den.

21 I det stora textfältet kan du skriva en instruktion eller beskrivning av din app och ditt projekt. Du har flera olika verktyg till din hjälp och du kan lägga in länkar bilder och mycket mer här ifall du vill. När du är klar med detta klickar du på Nästa I dialogfönstret som öppnas ska du nu välja vilka fält som dina informationslämnare ska kunna fylla i när de lämnar informationen. Bocka för eller av de fält du vill att de som lämnar informationen ska se och kunna fylla i. Du kan också skriva en hjälptext eller Tips i fälten som ytterligare hjälper och förenklar för de som ska lämna informationen. När du är nöjd med inställningar för textfälten klickar du på knappen Nästa I dialogfönstret som öppnas ska du nu välja utseende på din app, här finns flera olika teman och utseenden att välja mellan, i vårt fall har vi valt temat Superhero När du är nöjd med ditt val och utseendet på din app ska du klicka på Nästa

22 I dialogfönstret som öppnas ska du fylla i lite alternativ för användaren, oftast går det bra att acceptera default-inställningarna, men det du kanske vill är att bestämma vilken bakgrundskarta som appen kommer använda som standard och vilken alternativ karta som användaren ska kunna växla till. När du är nöjd med dina alternativ klickar du på knappen Nästa

23 I dialogfönstret som öppnas är det dags att förhandsgranska allt det du gjort hittills. Titta igenom din applikation, och om du är nöjd med hur den ser ut kan du klicka på knappen Nästa. (Om inte, kan du klicka på ett av stegen i listan till vänster för att gå tillbaka och ändra något.)

24 I dialogfönstret som öppnas, är det dags att spara din app. Observera att du alltid kan komma tillbaka till byggverktyget ifall du skulle vilja justera något i efterhand. Klicka på knappen Spara för att spara och publicera din applikation. När du gjort detta får du en bekräftelse på att appen publicerats och ett antal alternativ för att dela med dig av en länk till informationen. Observera att eftersom du valt att publicera din app på ArcGIS Online så får du automatiskt en egen s.k. kort-länk (Short URL) till din app. De fullständiga URL en finns i metadatat för din app i listan under Mitt innehåll på ArcGIS Online. Vill du testa din app, kan du kopiera länken du får i bekräftelsen till webbläsare eller gå via listan i Mitt Innehåll på ArcGIS Online. Nu är du klar med att skapa din app, och kan börja sprida den.

25 Nu har du skapat allt du behöver för att samla in lägesbunden information med hjälp av allmänheten. Genom att logga in i ArcMap eller ArcGIS Pro med samma användare som du använde för att skapa ditt lager kommer du också kunna hämta hem datat för vidare analyser eller presentationer. Lycka till! Om du vill ha koll på hur insamlingen går och även se statistik för går du vidare till steg 4 och skapar en dashboard. Mer om hur det går till i del 2 av den här guiden som kommer på esri.se under försommaren Vill du ha mer information om vilken nytta ArcGIS kan tillhandahålla dig och din organisation? Oavsett om du har du frågor kring den här guiden eller om ArcGIS i allmänhet är du alltid välkommen att kontakta oss på eller via ett besök på vår hemsida esri.se.

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MYNEWSDESK!

VÄLKOMMEN TILL MYNEWSDESK! VÄLKOMMEN TILL MYNEWSDESK! Vår förhoppning är att du snabbt ska bli en van användare av Mynewsdesk och se det goda resultat som ett effektivt och genomtänkt kommunikationsarbete kan ge. Vår målsättning

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Visualisering med GeoSuite Toolbox

Visualisering med GeoSuite Toolbox Vianova GeoSuite AB presenterar: Visualisering med GeoSuite Toolbox med Google som plattform Jan Ludvigsson 6/17/2011 Innehåll: Visualisering med GeoSuite Toolbox... 3 Bakgrund... 3 Att publicera en översiktskarta

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer