Mottagare av SISU-priset 2014 Anna Thulin, Visby IBK. Verksamhetsberättelse. med årsredovising SISU Idrottsutbildarna Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagare av SISU-priset 2014 Anna Thulin, Visby IBK. Verksamhetsberättelse. med årsredovising 2014. SISU Idrottsutbildarna Gotland"

Transkript

1 Mottagare av SISU-priset 2014 Anna Thulin, Visby IBK Verksamhetsberättelse med årsredovising 2014 SISU Idrottsutbildarna Gotland 1

2 SISU Idrottsutbildarna Gotland Distriktsstämma Suderbys Herrgård torsdagen 26 mars 2015 kl Föredragningslista 1 Stämmans öppnande. 2 Fastställande av röstlängd, samt fråga om stämmans behöriga utlysande. 3 Val av stämmofunktionärer. a) Ordförande. b) Sekreterare. c) Två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. d) Erforderligt antal rösträknare. 4 Fastställande av föredragningslista. 5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1-31/12. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1-31/12. 6 Behandling av revisorernas berättelse för samma tid. 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 8 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för densamma. 9 Behandling av motioner som inlämnats i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av styrelsens förslag. 10 Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. (Nuv: Lotta Sandström) Revisorer Ordinarie Lars Svensson Nils-Åke Axelsson Suppleanter Tore Karlström Johan Gate Valberedningen Hans Rosengren ordf. Jenny Sandelin, Fredrik Persson SISU Idrottsutbildarnas styrelse, kommittéer, projektgrupper och personal Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Personalreprentant Adj sekr Adj kassör GI-representant Styrelsen Lotta Sandström Patrik Gahm Roger Söör Matilda Persson Annica Liljegren Ella Wahlgren Johan Palmqvist Tomas Jansson Patrik Oscarsson Bo Johansson Eva Sandin Verkställande utskott Mats Ladebäck, Lotta Sandström, Patrik Gahm, Eva Widing, Patrik Oscarsson Personal Distriksidrottschef Patrik Oscarsson Ekonom Bo Johansson Verksamhetsledare Bo Ronsten Utbildningskonsulenter Tomas Jansson Elisabeth Johansson Peter Nilsson Frida Yttergren Gunnel Österberg fr o m 1/3 Projektledare Elisabeth Johansson Projektgrupper NatWest Island Games Org.kommitté Lars Samuelsson, Roger Wärn, Bo Johansson, Susanne Appelgren, Johan Lindvall, Markus Wahlgren, Pernilla Larsson, Johanna Dahlbom, Fredrik Persson, Peter Nährström, Kati Athee, Jenny Sander, Linda Westerholm,Patrik Gahm, Christer Stoltz, Erik Olsson Ungdomsledarcamp Bo Ronsten, Gunnar Bendelin, Eva Östman, Torsten Bäckstrand, Peter Nilsson, Britt Nordström, Eva Sandin 11 Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år. (Nuv: Johan Palmqvist, Annica Liljegren och Roger Söör) 12 Val av två revisorer jämte personliga ersättare för en tid av ett år. (Nuv: Lars Svensson och Nils-Åke Axelsson ordinarie, Tore Karlström och Johan Gate suppleanter) 13 Val på ett år av ordförande i valberedningen. (Nuv: Hans Rosengren) 14 Val på ett år av två ledamöter i valberedningen. (Nuv: Jenny Sandelin och Fredrik Persson) 15 Val av ombud och ersättare till SISU-stämman. 16 Stämmans avslutande. Foto sid 1: Elin Bodin 2 Idrottens himmel och helvete Under våren 2015 fortsätter Utbildningsradion (UR) genom Sveriges Radion och Sveriges Television satsningen på barn- och ungdomsidrott. Programmen som har ett kritiskt anslag kommer förhoppningsvis att skapa debatt om barn- och ungdomsidrotten, men också en möjlighet för samtal och lärande på flera olika sätt. Idrottens himmel och helvetes åtta teman är: Elit & Press Utanförskap Hets Föräldrar Ekonomi Kropp och Ideal Skador & Skandaler Hot & Våld Det finns även fyra ledarspecialprogram vars arbetsnamn är: Träning Tävling Ledarskap Förening 3

3 Styrelsens berättelse dels för att kunna ge aktiva i våra elitföreningar en möjlighet att kombinera elitidrottande med högskolestudier, dels vara en slussfunktion för studenter som vill idrotta på Gotland. Under 2015 kommer jobbet med Framtidens IF att intensifieras och fler föreningar kommer att engageras. Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna presenterade för årsstämmorna 2014 en tvåårig verksamhetsinriktning för åren 2014/2015. Nedan följer en redovisning av vidtagna åtgärder inom respektive område under det gångna året Mål Idrotten i samhället Verkar för att vi har samma förutsättningar som övriga Sverige vad avser resor. SISU har varit med och arrangerat en idrottsresekonferens för den gotländska idrotten under året. Företräder idrottens intressen i det gotländska samhället. SISU företräder den gotländska idrotten främst i de nätverk och organisationer som har koppling till utbildning och bildning så som Bildningsförbundet, studieförbundsgruppen och kompetensnätverket. 14 processjobb i 11 idrottsföreningar. 174 ledare och föräldrar har fått möjlighet att diskutera alkoholfrågor i föreningen. Den 9 december hade SISU i samarbete med Polisen och Visby IBK:s manifestation en föreläsning kring droger på Gotland. Tillsammans med RFSL Gotland planeras en satsning vad gäller inkludering inom idrotten. IF arbetar för att behålla och rekrytera unga och vuxna aktiva. SISU har varit involverade i projektet Sportis. Våren 2014 i Klintehamn, Roma, Hemse, Slite/Lärbro, Gråbo. Hösten 2014 i Roma, Fårösund, Visby, Gråbo. För att få en bild av föreningens verksamhet har åtta föreningar i samarbete med SISU gjort en skattning och analys av föreningen. SISU har medverkat i IFK Visbys LIRA-projekt vad gäller utbildning av unga ledare. Den gotländska idrotten har en aktiv roll i folkhälsoarbetet. Detta både i barn- och ungdomsidrotten som i vuxenidrotten. SISU deltog med en utställning kring folkhälsoarbetet vid FC Gutes turnering GA Cup. Elitsatsningar på Gotland ges stöd och hjälp. SISU Idrottsutbildarna har varit ett stöd och hjälp för ett antal föreningar under P 18 IK, Visby Ladies och Dalhem IF damfotboll. SISU är även ett stöd och hjälp för det elitnätverk som finns. Visby IBK:s satsning "Tillsammans mot toppen" och Endre IF:s satning "Endrehjärtat". Ledare- och organisationsutveckling Gotländska idrottsledare är välutbildade och trygga i sina uppdrag unika deltagare deltog i SISU:s verksamhet under % av SISU:s verksamhet har varit riktade till ledare. Antalet SDF-utbildningarna har ökat under året, främst i gymnastik och fotboll. De gotländska idrottsföreningarna är engagerade i samhällsutvecklingen och har en tydlig roll i utvecklingen av Gotland Anläggningar och idrottsmiljöer Inventerar och certifierar idrottsanläggningar avseende miljö- och funktionshinderanpassning. SISU Idrottsutbildarna har inte arbetet med detta område. Ökad samsyn med KFF för att stödja idrottsföreningarna avseende fördelning av träningstider. SISU Idrottsutbildarna har inte arbetet med detta område. Skapar nya idrottsmiljöer och anläggningar för motorsport, ridsport, skytte, simning, gymnastik m fl. SISU har arbetet till viss del med anläggningsfrågorna i dessa idrotter under året i samband med vårt ordinarie föreningsutvecklingsarbete inom dessa idrotter och deras föreningar. Skapar en långsiktig upprustningsplan för befintliga idrottsanläggningar. SISU Idrottsutbildarna har inte arbetet med detta område under året. Arbetar med idrottens trovärdighetsfrågor. Trovärdighetsfrågorna får allt större betydelse för vår idrottsrörelse och SISU lyfter fram dessa under samlingsnamnet, Värdefullt. Kansliet har under året påbörjat ett arbete att tydliggöra olika tydliga områden inom Värdefullt och trovärdighetsfrågorna för att ha modell med insatser och verktyg som vi kan använda oss av när behov uppstår. Representerar gotländsk idrott gentemot SF och svensk idrott i övrigt. SISU har under året varit representerade på samtliga centrala träffar för förtroendevalda eller anställda för att bevaka och lyfta fram de gotländska frågorna. Det har under året genomförts en kartläggning bland våra 47 idrotter, vilka som har representation i sin idrott, för att ha en uppdaterad bild av gotländska ledare på SF-nivå. Idrottslig utveckling Den gotländska idrotten arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Gotlands Skidförbund har med processhjälp från SISU tagit fram en vision och värdegrund. Endre IF har i samarbete med SISU tagit fram styrdokument för föreningen. Satsningen Tänk Om (idrott, ungdomar och alkohol) genomfört 4 SISU-styrelsen har deltagit i remiss-skrivningen kring bidragsöversynen, genomfört två idrottspolitiska träffar samt idrottsbussen. SISU har tillsammans med Vuxenskolan, Region Gotland och Länsstyrelsen samverkat kring projektet Fiber 2.0. SISU har genomfört två processkvällar. Bland idéerna som kommit fram är att med den nya tekniken erbjuda friskvård på distans. GI/SISU arbetar för ett bättre samarbete mellan idrotter och IF/SDF. I satsningen Samsyn Gotland kan det bli aktuellt att SISU Idrottsutbildarna hjälper till med utbildningsfrågor. GI/SISU bidrar med spetskompetens inom idrottsrörelsen. SISU Idrottsutbildarna erbjuder hjälp och utbildning inom områden som t.ex. kost, idrottsskador, styrelsearbete m.m. Elisabeth Johansson har genomför 24 föreläsningar kring kost/hälsa. Tommy Olsson har använts vid GTU 1. I föreläsningsserien Träna inför årets lopp har ett antal föreläsare med spetskompetens använts. Bl.a. f.d. förbundskaptenen i skidor Christer Skog. Idrottsgymnasiet Gotland utvecklas och kvalitetssäkras. SISU Idrottsutbildarna är delaktiga i utbildningsfrågor vid idrottsgymnasiet. T.ex. fortbildning med instruktörerna. Ett utvecklat samarbetet med högskolan Campus Gotland/ Uppsala Universitet. Efter att Högskolan Gotland gick samman med Uppsala Universitet har vi initierat en ny kontakt med Campus Gotland. Detta Endre IF har slutfört sitt värdegrundsarbete under året och blivit certifierade. SISU har genomfört 14 processarbeten med 11 föreningar i Tänk om-projektet, vilket syftar till att få ungdomar att senarelägga sin alkoholdebut. SISU har arrangerat utbildningar för föreningar som är med i projektet Fysisk aktivitet för äldre. SISU har genomfört en kväll för landsbygdsutveckling där flertalet IF sökte Leaderprojekt efteråt. Ett processarbete med Fiber 2.0 har genomförts med syfte att hjälpa de nya fibernäten skapa verksamhet och mötesplatser i de gotländska socknarna. Det gotländska samhället, via myndigheter och politiker, ser idrottsledarna och föreningarna som betydelsefulla medspelare för samhällsutvecklingen. Under två kvällar arrangerades, tillsammans med GI, Idrottsbussen, en busstur för politiker till ca 10 föreningar för att visa upp idrottens vardag där idrottsledare fick möjlighet att träffa lokala politiker. De gotländska idrottsföreningarna och specialidrottsförbunden är förberedda att möta den föränderliga samhällsutveckling som vi kan se via intentionerna från arbetet kring Framtidens idrottsförening". Fem föreningar har under året jobbat med studiematerialet Framtidens IF. Deltar i arbetet med planeringen för den nya Arenahallen. Detta för att den skall bli så bra och funktionell som möjligt. SISU har varit representerade i referensgruppens arbete med den nya Arenahallen under det gångna året. Skapar en ny spontanidrottsplats utanför Visby. Anpassar och utvecklar befintliga spontanidrottsplatser för flickors behov. SISU har lyft fram den studie som är genomförd i Stockholm kring nyttjandet av spontanidrottsplatser utifrån ett könsperspektiv i olika utbildningssituationer. Arrangerar minst en anläggningskonferens per år. Det blev tyvärr ingen specifik anläggningskonferens under 2014 då mycket tid har gått åt till arbetet kring nya arenahallen. Däremot har anläggningsfrågorna varit med som en punkt på båda de styrelsekonferenser som har arrangerats under året. Stöd och service Vi arbetar förebyggande för att IF/SDF ska ha en sund och väl fungerande ekonomi. En kontrolluppgiftskväll har genomförts i samarbete med GI och Skatteverket. Genom ordinarie föreningskontakter erbjuds hjälp med löneoch bokföringstjänst, samt utbildningar i ämnet. Rådgivning tillhandahålls vid behov. 5

4 GI/SISU fortsätter utveckla möjligheter till administrativt stöd för IF/SDF. Några förändringar har gjorts i det digitala Resebidragsprogrammet. Målsättning finns att ta hem programmet Rådgivning tillhandahålls löpande. Verkar för att alla IF/SDF är anslutna och använder Idrott- Online. Vi har genomfört fantastiska 35 st IOL-utbildningar under året, både för medlemshantering, hemsida och LOK-stöd. Stödjer IF:s och SDF:s kommunikation med media. Två kommunikation och media föreläsningar har genomförts i mars och november på styrelsekonferenserna för SDF och IF. Undersöker möjligheterna att utveckla varumärket Idrottens Ö. Info och kort föreläsning planeras till resemötet SISU uppfattas som ett modernt och attraktivt studieförbund. Genom ett idogt arbete för att tillhandahålla aktuella och intressanta föreläsningar, uppdaterat material och ett brett utbud av olika utbildningsmöjligheter. Arrangemang/internationellt utbyte Nationella och internationella organisationer väljer Gotland som ett förstahandsval för idrottsliga utbyten. I samband med Ledarkonvent (Barry Smith) genomfört erfarenhetsutbyte med Idrottens Ö arrangörer och 20 deltagare från Blekinge och Småland. På uppdrag av GI arrangerat två idémöten för nya arrangemang i den nya sporthallen. Samtliga idrottsarrangemang vet vilket stöd de kan få för att genomföra och vidareutveckla sitt arrangemang via Idrottens Ö. Genomfört två idéträffar kring nya evenemang i nya sporthallen. På uppdrag av GI genomfört utvärderingsträff för 46 arrangörer. Gotländska idrottsledare ska stimuleras att åta sig internationella uppdrag och ges möjlighet att få den utbildning och det erfarenhetsutbyte som krävs för att fullgöra uppdragen. Bjudit in till en internationell ledarutbildning tillsammans med AFS och GI. Genomfört analyser hos 3 NatWest Island Games-idrotter under Fler föreningar använder sig av internationellt utbyte som en metod eller modell för att utveckla verksamheten. 6 I samverkan med Fårösund GoIF och Östergarns IK genomfört en camp på Gotland där deltagare fått utvecklas i interkulturellt lärande. Samverkat med FFA (frälsningsarmen) och Gotlands Fotbollsförbund och genomfört utbildning av unga fotbollsledare från Canada. Stöttat Visby BBK som genomfört ledarutbildning tillsammans med Leicester University. Engagemanget kring NatWest Island Games 2017 är starkt i det gotländska samhället och organisationen kring arrangemanget känner sig trygg i sina åtaganden. Genomfört 10 utställningar i syfte att informera om NWIG Bågskytte har trimmat organisationen via SM-tävling. Fotboll har genomfört tre processkvällar och föreläsning med Pia Sundhage. Basket, friidrott, bordtennis har genomfört processkvällar. Skyttesport, gymnastik, cykel/triathlon och volleyboll har genomfört varsin lärgrupp för organisationsansvariga. Genomfört en Kick Off för 118 deltagare. Påbörjat analyser av utbildningsbehov i respektive idrott. Den Gotländska idrottsrörelsen har god insikt i vilka stödformer som finns för internationella och nationella utbyten och arrangemang. Deltagit på två nationella utvecklingsdagar kring Erasmus +. Genomfört en utbildningskväll med tema söka bidrag. PROJEKT -- PROJEKT -- Idrottsledarutbildningen Projektid: 1 augusti--31 december 2014 Projektledare: Gunnel Österberg På uppdrag av kommunala gymnasieskolan har Gotlands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna startat upp en ny kurs i Aktivitetsledarskap 100 p. Kursen har ingått i det individuella valet och bestått av 12 elever. Ungdomarna har jobbat med teambuilding, idrottsskador, idrottens organisation, mental träning, idrottens historia, idrottsledarskap samt haft möjlighet att delta på SISU:s ordinarie kursutbud. Eleverna har gått Plattformen samt deltagit på utbildningar på Folksams Ledarcamp på Bosön. -- PROJEKT -- PROJEKT -- PROJEKT -- PROJEKT -- PROJEKT -- B7 Games på Åland augusti Projekttid: 1 januari--31 december 2014 Projektledare: Gunnel Österberg B7 är en sammanslutning av Östersjöns sju största öar. Region Gotland har en samordnande roll i B7-samarbetet där olika konstellationer från det offentliga, privata och det ideella ingår. GI samordnar deltagandet på uppdrag av Region Gotland. B7 fungerar som ett nätverk där idrotten och ungdomsutbyte ingår. Spelen riktar sig till ungdomar som är år och består av tre idrotter, friidrott, beachvolleyboll och fotboll. SISU och Gotlands Idrottsförbund höll i ett antal planeringsmöten med berörda SDF och Gotlands Idrottsförbund. Gotlands trupp bestod av 48 gotländska ungdomar och 10 ledare. Truppen togs ut av respektive SDF. Det var perfekta arrangemang på Åland och många kontakter knöts mellan idrottsungdomar från Åland, Ösel, Dagö, Öland och Gotland. Rügen och Bornholm deltog ej i årets spel. Spelen är ett bra interkulturellt lärande för våra gotländska ungdomar. Idrottsmedicinsk grundkurs Projekttid: 1 januari--31 december 2014 Projektledare: Anita Gandå SISU Idrottsutbildarna arrangerar sedan i början av 90-talet i samverkan med vår lokala idrottsmedicinska förening, IM-Gotland, en grundkurs under v 24 vartannat år. Kursen har fått ett väldigt gott rykte i landet och brukar samla deltagare från hela landet var rekordår för kursen som samlade hela 60 deltagare. Grundkursen som är på 40 timmar och håller på måndag till fredag under v 24 samlar högklassiga föreläsare så som Åke Andrén-Sandberg, Susanne Brokop, Björn Engström, Cecilia Fridén, Per Rehnström som varvas med våra lokala föreläsare. Kursen lockar såväl läkare, sköterskor, sjukgymnaster, naprapater som idrottsledare. Det är ett fantastiskt tillfälle för gotländsk idrott att få kunskapspåfyllnad inom detta så viktiga område. Internationella Camper Projektid: 1 januari--31 december 2014 Projektledare: Bo Ronsten På uppdrag av Gotlands Idrottsförbund har SISU varit med och format innehållet på den internationella campen som genomförts på Fårö och i Östergarn. Innehållet har präglats av de internationella skriverierna om allas lika värde som blossade upp vid friidrotts VM och OS i Ryssland. Projektet har bland annat samverkat med RFSL i värderingsarbete, värderingsfrågor kring droger, ungt ledarskap och interkulturellt lärande har även genomsyrat projektet. Värdefullt Projekttid: 1 januari--31 december 2014 Projektledare: Jan Christoffersson och Peter Nilsson Under 2014 har satsningen Tänk Om (ungdomar, idrott och alkohol) genomförts i åtta IF. SISU Idrottsutbildarna har vid dessa tillfällen varit processledare. SISU Idrottsutbildarna har varit delaktig när Endre IF under året arbetat för att bli en Värdefull idrottsförening. FC Gute har även 2014 Värdefulltstämplat sin turnering GA Cup. SISU Idrottsutbildarna har erbjudit hjälp med material inför turneringen. Den 9 december deltog GI/SISU i Visby IBK:s manifestation mot droger. SISU Idrottsutbildarna arrangerade tillsammans med polisen en föreläsning i Södervärnsskolans aula med 39 åhörare. NatWest Island Games 2017 Projekttid: 1 december oktober 2014 Projektledare: Bo Ronsten, Patrik Oscarsson SISU Idrottsutbildarna har under året erbjudit samtliga 14 idrotter ett processarbete för att jobba fram en modell hur de skall nyttja spelen i sin utveckling av idrotten och rekrytering till sin idrott. SISU har även under året genomfört fem kulturarrangemang i form av en utställning om NatWest Island games samt genomfört sex föreläsningar om spelen Under året har SISU även utarbetat en modell för att genomföra en utbildningsanalys i var och en av de 14 idrotterna utifrån vilka behov av utbildning av funktionärer och eller andra målgrupper som idrotten har. Detta arbete kommer att starta under Idrotten vill Projekttid: 1 januari december 2015 Projektledare: SISU Idrotten Vill är SISU:s del av Idrottslyftet. Syftet är att stötta idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i deras utvecklingsinsatser. Idrotten vill börjar med en kartläggning av föreningen där styrelse/ledare gör en bedömning (skattning) av föreningens föroch nackdelar. Därefter görs en analys av SISU under en föreningsträff. Utifrån skattningen och analysen görs sen en plan om fortsatt arbete och föreningen kan då få ansöka om ekonomisk stöd för t.ex ledarutbildningar och utvecklingsarbeten. Under 2014 har SISU gjort analys hos 25 föreningar och gett ekonomiskt stöd på kr. 7

5 Statistik Studieverksamhet totalt Föreläsningar Kulturarrangemang idrottsvis idrottsvis idrottsvis Medlems- Arrangemang Antal Arrangemang Publik Arrangemang Publik organisation timmar Badminton Bangolf Basketboll Bilsport Bordtennis Bowling Boxning Boule Bridge Budo Bågskytte Cykel Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Ridsport Rugby Segling Simning Skidor Skolidrott Skridskor Skyttesport Sportdykning Sv. Livräddningssällsk Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Volleyboll SISU Idrottsutb, GI Summa: Utbildningstimmar Gotland i jämförelse med riket Arrangemang Förändring Föreläsning Kulturprogram Totalt Totalt Antal Procent Gotland % Totalt riket % Förändring Lärgrupp Kurs Process Totalt Totalt Antal Procent Gotland % Totalt riket % Utbildningstimmar Förändring Lärgrupp Kurs Process Totalt Totalt Antal Procent Gotland % Totalt riket % Utveckling SISU Föreläsningar och kulturarrangemang är ej inräknade i antalet timmar totalt 0 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År

6 Slutord för verksamhetsåret 2014 från SISU-ordföranden Rekordår! Under det gångna året gjorde vi utbildningstimmar! De ni, det är inte dåligt. Aldrig tidigare har vi utbildat så mycket och så många gotlänningar, nästan 8,2% av befolkningen har under året gått någon form av ledarutbildning inom SISU Idrottsutbildarna. Jag önskade i förra årets slutord, eftersom vi då tillfälligt hade brutit trenden att ständigt öka antalet utbildningstimmar (det fattades 192 timmar), att jag hoppades att Idrottsgotland skulle använda sig ännu mera av SISU Idrottsutbildarna under 2014 så vi återigen skulle öka vår verksamhet. Nu blev det så och det visar att det ständigt finns behov inom idrotten av att utbilda och få duktiga ledare som tar hand om idrottade gotlänningar. Utbildningsinsatserna inför NatWest Islands Games på Gotland 2017 fortsätter och vi samarbetar med alla de idrotter som är aktuella. SISU Idrottsutbildarna kommer att bistå med hjälp av utbildnings- och utvecklingsinsatser när det gäller förberedelserna för detta stora evenemang. När det gäller vår ekonomi har vi i år gjort stora satsningar för att kunna nå och stötta fler utifrån deras behov genom att öka bemanningen på kansliet. Trots detta har vi lyckats få plus och minus att gå ihop och vi kan för 2014 visa på ett litet överskott, kronor. Det visar att de senaste årens medvetna satsningar på att möta utbildningsbehoven ger positivt resultat även i de ekonomiska siffrorna. Styrelsens ambition är att stärka det egna kapitalet något men också att ständigt vara lyhörda för att möta våra föreningars framtida utbildningsbehov. Eventuellt kan detta leda till ytterligare förstärkning på personalsidan under Under året har SISU Idrottsutbildarna centralt gjort uppföljning på det kvalitetsarbete som genomfördes året innan. Omdömena visar att våra resurser nyttjas på ett kvalitativt bra sätt för den gotländska idrotten. Jag kan även nämna att vår utbildningsverksamhet är mycket jämställd. Det visar sig att vi utbildar 52% män och 48% kvinnor. Dessutom är ca 40% av alla våra deltagare under 24 år. Detta, att vi lockar yngre personer till folkbildning och utbildningsaktiviteter, sticker verkligen ut i bildningsvärlden. Jag vill även denna gång i mitt slutord uppmana Idrottsgotland att fortsätta utbildas och utvecklas med hjälp av sitt eget studieförbund, SISU Idrottsutbildarna. Tveka inte att ta kontakt med vår duktiga personal med era frågor, idéer och problem. Vi finns där för att hjälpa er! Slutligen vill jag tacka alla ledare som ställer upp och utbildar andra på sin ideella tid och som på detta sätt bidrar till, inte bara personlig utveckling, utan vågar jag säga en utveckling av hela Gotland! Ha ett gott idrottsår 2015! Lotta Sandström Ordförande SISU Idrottsutbildarna Gotland SISU-Gotlands distriktsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 Sid 2 ÅRSREDOVISNING FÖR SISU-GOTLANDS DISTRIKTSFÖRBUND Styrelsen för SISU-Gotlands distriktsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Förbundet bedriver studie- och utbildningsverksamhet för idrottens medlemsorganisationer, vilket tydligare framgår av verksamhetsberättelsen. Under verksamhetsåret har det genomförts st ( st) utbildningstimmar och 89 st (88 st) kulturarrangemang och 130 st (135 st) föreläsningar. Dessutom har förbundet genomfört 172 st (130 st) kurser varav 15 st (11 st) på uppdrag av Gotlands Idrottsförbund. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Verksamhetens omfattning är nytt rekord för SISU-Gotland i antal utbildningstimmar, vilket är ett bevis för att det är en fortsatt stor efterfrågan på SISU Idrottsutbildarnas tjänster bland föreningar och förbund. Verksamhetsresultatet visar också på att SISU-Gotland fortsatt prioriterar ledarutbildning då hela 50% av verksamheten har varit sådan under det gångna året. Detta har skett med stöd från Idrottslyftet och speciella ledarsatsningar. Stor andel av utvecklingsarbetet har även i år skett i projektform i samverkan med Gotlands Idrottsförbund. SISU har ansvarat för utbildningsinsatser och processarbete inom projekten PIGG, Värdefullt, Tänk Om och sommarcamperna. Under året har Region Gotland via Kultur- och fritidsförvaltningen diskuterat förändringar i bidragsgivningen till SISU:s verksamhet. Det har varit en viktig princip att behålla ett system som tar hänsyn till idrottens behov av utbildning. SISU-Gotland har efter några år med ett negativt ekonomisk resultat nu åter lyckats att stärka det egna kapitalet något via ett överskott på årets verksamhet. Medlemmar Matilda Persson, Wisby Simsällskap Vilken idrott besöker du helst, varför? Simning för att det är stor variation, det blir aldrig tråkigt! Det är världens bästa sport! plus att det oftast är varmt i simhallen så man slipper frysa! :) 10 Johan Palmqvist, Visby AIK, VIF Gute HK, Team Gotland m fl Vilken idrott besöker du helst, varför? Gotländsk idrott på alla nivåer. Det är alltid lika kul att se våra gotländska talanger utvecklas inom sina respektive idrotter. Roger Söör, Visby TK, Visby GK Vilken idrott besöker du helst, varför? Tennis, för att det kräver så många goda fysiska och mentala färdigheter för att lyckas. Kombinerat med ett räknesätt som är oslagbart raffinerat blir det min sport. Annica Liljegren, Dalhem IF Vilken idrott besöker du helst, varför? Egentligen ser jag helst på fotboll, fast när det gäller idrottsgotland ser jag gärna på innebandy med Endre. Tycker om värmen som klubben sprider och njuter bland annat av Anna Jakobssons kämpaglöd match efter match. Ella Wahlgren, IFK Visby Vilken idrott besöker du helst, varför? Jag besöker helst fotboll, då hela min familj är där:) Patrik Gahm, FC Gute Vilken idrott besöker du helst, varför? Jag ser gärna all idrott live men en riktigt bra fotbollsmatch oavsett ålder eller division är det bästa som finns. Att se glädjen i spelarnas ögon och i fansens ögon och njuta av fantastiska individuella prestationer samt se lagen spela en taktisk väl utvecklad fotboll det slår faktiskt alla annan idrott. Lotta Sandström, När IF Vilken idrott besöker du helst? Fotboll! För att denna idrott innehåller så mycket; samarbete, individuell prestation, kamp, finlir, hårt arbete, finess, vackra passningar, skott, dribblingar, finter, räddningar mm, glädje, sorg. Ja, listan kan göras lång. Tomas Jansson, Lärbro IF Vilken idrott besöker du helst, varför? Fotboll, ishockey och motorsport. Idrotter där det händer mycket. Förbundets medlemmar är 47 (48) SDF/K inom distriktet samt tre övriga medlemmar. Resultat och ställning SISU-Gotlands distriktsförbunds ekonomiska utveckling i sammandrag: 2014 år 2013 år 2012 år 2011 år 2010 Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Resultat efter finansiella intäkter och kostn Balansomslutning Kassalikviditet 252 % 251 % 208 % 234 % 355 % Soliditet 61 % 54 % 60 % 73 % Framtida utveckling År 2015 kommer i likhet med tidigare år att ha ett tydligt fokus på folkbildningsverksamheten och våra medlemmars behov av utbildning- och utvecklingsinsatser. Styrelsen har beslutat om oförändrade resurser till verksamheten inför kommande år, allt i syfte att kunna tillgodose den gotländska idrottens behov. Ett antal projekt kommer i likhet med tidigare år att kräva stora utbildningsinsatser, speciellt satsningen på PIGG och Nat West Island Games Statsbidragsreglerna kommer under 2015 att i stort sett vara oförändrade vilket är positivt. Det kommer också att bli en viktig dialog med Region Gotland under 2015 kring framtida stöd till gotländsk idrottsledarutbildning. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att årets vinst kronor kr läggs till det egna kapitalet, varefter det egna kapitalet uppgår till kronor kr. SISU-Gotlands distiktsförbunds resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 11

7 SISU-Gotlands distriktsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 Sid 3 SISU-Gotlands distriktsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 Sid 4 RESULTATRÄKNING Not BALANSRÄKNING Tillgångar Not Intäkter Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Summa intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anl.tillgångar Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Årets resultat Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga 12 13

8 SISU-Gotlands distriktsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 Sid 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper: Allmänna redovisningsprinciper: Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Det har inte skett någon förändring vad beträffar redovisningsprinciperna jämfört med föregående år. De ändamålsbestämda medlen redovisas under eget kapital. Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Värderingsprinciper: Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges Not 1 Nettoomsättning: Not 4 Maskiner och inventarier: Deltagarintäkter Ingående anskaffningsvärde Försäljningsintäkter Årets investeringar Övriga intäkter Försäljningar och utrangeringar DF-ersättning Utgående ackum. ansk.värde Administrationsintäkter Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackum. avskrivn Not 2 Offentligrättsliga bidrag: Kommunala bidrag Utgående planenligt restvärde Statliga bidrag Övriga bidrag Avskrivningar på inventarier har skett enligt plan med 20 % Not 5 Förändring av eget kapital: Not 3 Medelantalet anställda, andra ersättningar Balanserat och sociala kostnader: resultat: Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män Ingående balans har uppgått till: Årets resultat Utgående balans Kvinnor 3 3 Män 3 3 Totalt 6 6 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: Semesterlöner Löner Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga poster Sociala avgifter Inga arvoden utgår till styrelsen. Visby den 13 februari 2015 Styrelsen i SISU-Gotlands distriktsförbund Lotta Sandström (ordförande) Patrik Gahm (vice ordförande), Ella Wahlgren, Annica Liljegren, Eva Sandin, Roger Söör, Johan Palmqvist, Matilda Persson, Tomas Jansson (personalrepresentant), Patrik Oscarsson (adj sekreterare, utbildningschef), Bo Johansson (adj kassör) Revisionsberättelse Till distriktsstämman i SISU-Gotlands distriktsförbund Org nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för SISU-Gotlands distriktsförbund för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för SISU-Gotlands distriktsförbund för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Visby den 16 februari 2015 Lars Svensson Auktoriserad revisor, Nils-Åke Axelsson 14 15

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Mottagare av SISU-priset 2015 Anna Samelius, Visborgs OK. Verksamhetsberättelse. med årsredovising SISU Idrottsutbildarna Gotland

Mottagare av SISU-priset 2015 Anna Samelius, Visborgs OK. Verksamhetsberättelse. med årsredovising SISU Idrottsutbildarna Gotland Mottagare av SISU-priset 2015 Anna Samelius, Visborgs OK Verksamhetsberättelse med årsredovising 2015 SISU Idrottsutbildarna Gotland 1 SISU Idrottsutbildarna Gotland Distriktsstämma Suderbys Herrgård torsdagen

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2012-2013 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer