Arbetsmarknadsinformation augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsinformation augusti 2010"

Transkript

1 Arbetsmarknadsinformation usti 2010

2 Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Innehåll Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Positiva förändringar i de flesta län 5 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning 6 Ersättningsfallen minskar i alla åldersgrupper 7 Fortsatt ökning av andelen medlemmar i program 8 Andra indikatorer 9 Arbetsförmedlingen 9 Teknikföretagens konjunkturbarometer 11 Monster Employment Index 12 Arbetskraftsinvandring 13 Ingenjörer i Norden 15 Danmark fortsatt hög arbetslöshet bland nyexaminerade 15 Norge arbetslösheten för ingenjörer oförändrat låg och jobben fler 15 Finland arbetslösheten på väg ned 16 Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation 16 Bilaga 17 Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 17 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 17 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 18 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa Saco-förbund samt AEA totalt 19 Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 19 Arbetsmarknadsinformation. usti 2010, Olle Dahlberg,

3 3 Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter I augusti 2010 var andelen medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA 1 1,2 procent (1204 medlemmar). Samma månad föregående år var andelen 1,5 procent (1437). Efter att ha stigit brant under 2009 om än från en mycket låg nivå stabiliserades andelen ersättningsfall förra hösten på 1,5 procent, där den sedan låg kvar fram till och med april I maj sjönk andelen något och sedan i juni har den legat på 1,2 procent. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Antal samt andel medlemmar med ersättning från AEA per månad aug aug 2010 Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel Antal ,0% Samtidigt ökade andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram (eller med annat stöd) från 0,5 procent i augusti 2009, till 0,8 procent i augusti i år. Det innebär att totalt 2,0 procent av medlemmarna båda månaderna antingen deltog i program eller fick ersättning från AEA. Den sammantagna andelen minskade dock något jämfört med i april, då den nådde 2,2 procent. Gävleborg låg liksom i april lägst bland länen med 0,3 procent, efter att ha minskat ytterligare. Jämtland låg högst med 3,1 procent, men fortfarande lägre än förra hösten. Medlemmarna i de båda länen är dock få, liksom förändringen av antalet ersättningsfall. Av storstadslänen sjönk andelen i Västra Götaland mest från 2,0 procent i augusti förra året till 1,2 procent. I Stockholm minskade andelen från 1,4 till 1,2 procent medan den i Skåne oförändrat var 1,4 procent. Andelen ersättningsfall minskade i alla åldersgrupper jämfört med i augusti Störst var förändringen för de yngsta (25-29 år), för vilka andelen föll från 2,1 till 1,4 procent. För civilingenjörer totalt var andelen ersättningsfall 1,2 procent och för högskoleingenjörer 1,5 procent. Lantmätare låg med 0,3 procent fortsatt lägst av de redovisade civilingenjörsinriktningarna, och kemi låg nu högst med 1,5 procent. Inom högsko- 1 Om arbetslöshetsmått, se sista avsnittet.

4 4 leingenjörsgruppen låg bygg lägst med 1,3 procent och maskin fortfarande högst, men detta efter att ha minskat till 2,0 procent från 3,0 i augusti förra året. Andelen ersättningsfall för män respektive kvinnor har också närmat sig varandra. För kvinnor sjönk andelen från 1,8 till 1,3 procent jämfört med augusti 2009, och för män från 1,4 till 1,2 procent. Diagrammet nedan visar utvecklingen av andelen ersättningsfall under perioden från december 2001 och framåt för Sveriges Ingenjörer jämfört med hela AEA exklusive Sveriges Ingenjörer 2. 4,5% 4,0% 3,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA Sveriges Ingenjörer samt AEA exkl. Sveriges Ingenjörer; per månad aug aug 2010 Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Sveriges Ingenjörer AEA exkl. Sveriges Ingenjörer 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Efter årsskiftet ökade antalet platser i Arbetsförmedlingens platsbank kraftigt inom Teknik och Data/IT. Under sommaren stannade ökningen upp, för att i början av september åter nå ungefär samma nivå som i maj, med c:a 1250 platser inom vardera gruppen. Jämfört med i augusti 2009 innebär det att antalet platser har fördubblats inom både Teknik och Data/IT. Monster Employment Index, som mäter antalet platsannonser online för sju europeiska länder, steg efter årsskiftet i samtliga länder för att under sommaren åter mattas av. På årsbasis ökade dock index överlag, och störst 26 procent var ökningen för Sverige. Sett till de sjutton branschindex som redovisas för Sverige, var ökningen störst för tre (av fyra) med ingenjörsanknytning, av vilka bygg- och anläggning låg i topp med en ökning på 57 procent. I konjunkturbarometern för tredje kvartalet 2010 rapporterade Teknikföretagen en fortsatt ökande brist på arbetskraft. Vad gäller tekniker/ingenjörer angav totalt 18 procent av företagen brist på ingenjörer, upp från 3 procent i augusti Antalet arbetstillstånd enligt de nya regler som infördes i december 2008 fortsätter att utvecklas som under 2009 för dataspecialister och ingenjörer. Fram till och med augusti hade närmare 2000 tillstånd beviljats (c:a 3200 under 2009), varav majoriteten liksom 2009 avsåg dataspecialister. Tillstånden är tidsbegränsade till 2 år (med möjlighet till förlängning), och i början av september var totalt 2446 arbetstillstånd i kraft för dataspecialister och ingenjörer sammantagna. 2 I augusti 2010 hade AEA totalt c:a medlemmar, varav c:a tillhörde Sveriges Ingenjörer.

5 5 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer Positiva förändringar i de flesta län Andel medlemmar med ersättning från AEA per län Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 4,5% 4,0% 3,5% Totalt aug 09 Totalt aug 10 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Gävleborg Västmanland Kalmar Dalarna Östergötland Södermanland Jönköping Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Halland Blekinge Kronoberg Skåne Västernorrland Norrbotten Västerbotten Värmland Jämtland Anm.: Uppgifterna i diagrammet sorterade efter stigande andel i augusti Andelen ersättningsfall i augusti 2010 var i de flesta län lägre än under samma månad förra året. Liksom i april 2010 var andelen lägst i Gävleborg, efter att ha minskat ytterligare från 0,7 till 0,3 procent. Ett stycke efter följde Västmanland och Kalmar med 0,9 procent. Övriga län låg mellan 1,0 och 1,6 procent, utom Jämtland med 3,1 procent. Nivån i Jämtland var oförändrad jämfört med i april 2010, men fortfarande lägre än för ett år sedan. Observera att antalet medlemmar är relativt litet i flera län (som t.ex. i både Jämtland och Gävleborg), varför även mindre förändringar i antal ersättningsfall kan ge stora utslag. I den mån trender går att urskilja, framträder de tydligare i det länsvisa diagrammet i bilagan, där andelen ersättningsfall för de fyra senaste rapportmånaderna redovisas. I bilagan finns i tabellform även en jämförelse mellan augusti 2009 och 2010, med uppgifter om medlemsantal och ersättningsfall (antal och andel) per län. I storstadslänen återfinns drygt (62 procent) av förbundets medlemmar anslutna till AEA. I augusti 2010 fick 766 av dessa medlemmar (1,3 procent) ersättning från kassan någon gång under månaden, jämfört med 935 (1,6 procent) samma månad I både Stockholm och Västra Götaland var andelen nu 1,2 procent; samma månad förra året var andelarna 1,4 respektive 2,0 procent. I Skåne var andelen 1,4 procent oförändrad jämfört med i augusti 2009 men lägre än april månads 1,7 procent. Se även diagrammet över länsgrupper i bilagan.

6 6 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning Andelen ersättningsfall var totalt 1,2 procent för civilingenjörer och 1,5 procent för högskoleingenjörer i augusti I augusti förra året var andelarna 1,3 respektive 2,2 procent. För civilingenjörer inom de flesta större inriktningar var andelen ersättningsfall lägre än för ett år sedan. För lantmätare var andelen oförändrad, medan den ökade till 1,6 procent för civilingenjörer kemi, som nu även låg högst. Lantmäteri Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Civilingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Väg- och vatten Data Teknisk fysik Elektro Teknisk fysik&elektro Maskin Industriell ekonomi Övriga Kemi TOTALT CI Jämfört med augusti 2009 minskade andelen ersättningsfall för alla redovisade högskoleingenjörsinriktningar utom för dataingenjörer. Förändringen för dataingenjörer svarade dock mot en måttlig ökning av antalet ersättningsfall från 25 till 30. Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Högskoleingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Bygg 09 Data 10 Övriga Elektro Maskin TOTALT HI

7 7 Ersättningsfallen minskar i alla åldersgrupper Andelen ersättningsfall minskade för alla åldrar jämfört med i augusti För de yngsta, (25-29 år), som under våren åter visade en ökning, var förändringen störst från 2,1 procent i augusti 2009 till 1,4 procent 3,4. Även jämfört med i våras minskade andelarna överlag, med undantag för åldersgruppen år. Samtidigt bör noteras att andelen medlemmar i program ökar med stigande ålder (se vidare nästa avsnitt). Andel medlemmar med ersättning från AEA Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 2,5% 2,0% ,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% Av diagrammet nedan framgår utvecklingen av andelen ersättningsfall per åldersgrupp i augusti månad de senaste fem åren. Andel medlemmar med ersättning från AEA per åldersklass Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 3,5% 3,0% ,5% 2,0% 1,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% Uppgifter om andelen arbetssökande bland helt nyexaminerade ingenjörer låter sig inte enkelt inhämtas, men den brukar erfarenhetsmässigt dock vara högre än för den yngsta gruppen här. 4 För AEA totalt var andelen ersättningsfall i åldersgruppen år 2,3 procent (3,1 procent i april).

8 8 Fortsatt ökning av andelen medlemmar i program I augusti deltog 777 medlemmar i någon form av arbetsmarknadsprogram eller anställning med stöd (735 i april), vilket motsvarade 0,8 (0,7) procent av antalet förbundsmedlemmar i AEA. Som framgår av fördelningen över åldergrupperna i diagrammet nedan, har ökningen sedan i april skett i åldrarna över 50 år. Andelarna är där också betydligt högre än för de yngre. Andel medlemmar i arbetsmarknadsprogram Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: AEA 2,5% 2,0% ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Drygt fyra av tio medlemmar deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin 5 och en fjärdedel befann sig i Nystartjobb 6. Ungefär 10 procent fick stöd för start av näringsverksamhet och en lika stor andel erhöll lönebidrag. Andelen medlemmar i arbetspraktik var 5 procent. Andelarna i övriga program, som omfattade de återstående 10 procenten av medlemmarna, var två procent eller mindre. Den sammanlagda andelen medlemmar med ersättning från AEA och i program var 2,0 procent, och alltså densamma som i augusti förra året 7. Det har dock skett en liten minskning sedan i april, då den nådde 2,2 procent - se vidare diagrammet. 2,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram Per tertial aug aug Källa: AEA 2,0% Andel ersättningsfall Andel i program 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jobb- och utvecklingsgarantin är ett individuellt utformat program som även kan innehålla stöd och program som här redovisas separat. Garantin är i normalfallet aktuell efter 300 ersättningsdagar. 6 Reguljär anställning för långtidsarbetslösa, där arbetsgivaren är befriad från arbetsgivaravgifter under lika lång tid som den anställde tidigare varit arbetslös (dubbla tiden för personer över 55 år). 7 Några medlemmar kan en given månad ingå i båda grupperna. Den eventuella överskattning detta innebär utgör dock mindre än en tiondels procentenhet.

9 9 En nedbrytning per åldersgrupp visar att jämfört med augusti 2009 har den totala andelen (ersättning från AEA samt i program) minskat något för de under 40 år, och omvänt ökat i åldrarna däröver. Sedan i april i år har det dock skett en minskning i samtliga åldrar utom i gruppen år. För den största förändringen sedan våren svarade de yngsta (25-29), för vilka den totala andelen föll från 2,6 till 1,8 procent. 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i program Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: SACO Arbetsmarknadsdata/AEA Andel i program Andel ersättningsfall 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Andra indikatorer Arbetsförmedlingen I augusti 2010 varslades totalt personer, bara en dryg tredjedel så många som de som inrapporterades samma månad förra året. Detta är självfallet en följd både av de stora neddragningarna under finanskrisen och att arbetsmarknaden stärkts. Värt att märka är ändå att enligt Arbetsförmedlingens statistik från januari 1992 och framåt, har lägre tal rapporterats bara 8 tidigare månader (av totalt 224) senast i maj Inom verkstadsindustrin 8 varslades nu bara totalt 90 personer, långt färre än de 339 som varslades i april i år och en bråkdel av de 889 som varslades för ett år sedan. Inom transportmedelstillverkning skedde inga varsel alls, vilket kan jämföras med 206 för ett år sedan och toppnoteringen 4921 i oktober I början av juli publicerade Arbetsförmedlingen uppdaterade s.k. bristindex på ett års sikt för ett par hundra yrken 9. Bland de tio där bristen förutses bli störst återfanns tre ingenjörsyrken samtliga relaterade till byggindustrin. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker låg näst högst (tätt efter läkare), följda av Civilingenjörer inom bygg och anläggning, medan VVS-ingenjörer kom på åttonde plats i listan. 8 Observera dock att uppgifterna inte här helt jämförbara mellan åren, till följd av att SCB har genomfört förändringar i näringsgrensindelningen (SNI). 9 För en definition av bristindex, se rapporten: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2011, Arbetsförmedlingen,

10 10 För tio av totalt 16 ingenjörsyrken förväntas liten eller mycket liten konkurrens om jobben. För ytterligare fem bedömdes balans komma att råda första halvåret 2011 och bara för ett Kemiingenjörer och kemitekniker att konkurrensen om jobben blir stor. En överblick ges i följande diagram (med förenklade indexnivåer). Bristindex ingenjörsyrken Avser arbetsmarknadsläget ett år framåt från angiven tidpunkt för bedömningen Källa: Arbetsförmedlingen 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning VVS-ingenjör Civilingenjörer, elkraft Elingenjörer och eltekniker Civilingenjörer, maskin Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Lantmätare Maskiningenjörer och maskintekniker Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi GIS-ingenjörer Ingenjörer och tekniker inom elektronik, tele Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik, metall Laboratorieingenjörer Civilingenjörer, kemi Kemiingenjörer och kemitekniker Höst 2009 Vår 2010 Stor konkurrens om jobben Balans Liten konkurrens om jobben Både i ett kort och ett långt tidsperspektiv bedömer Arbetsförmedlingen brist på arbetskraft för både civil- och högskoleingenjörer med olika inriktningar. En av orsakerna som pekas ut är att utbildningsvolymen för högskoleingenjörer är för liten, vilket man i sin tur menar beror på litet intresse hos ungdomarna för utbildningen. Vad gäller IT-yrken bedöms efterfrågan komma att öka stadigt under det kommande året, vilket förväntas leda till att brist på arbetskraft blir ett växande problem. Bristen förväntas bestå långsiktigt, till del beroende på ökande behov men också på att för få utbildas. Även för företagssäljare, ett yrke där kompetenskraven är höga och inom vilket Arbetsförmedlingen konstaterar att många ingenjörer är verksamma, förväntas brist på både kort och lång sikt. Som redovisats i tidigare rapporter halverades antalet platser inom Teknik och Data/IT 10 i Arbetsförmedlingens platsbank 11 från hösten 2008 fram till i januari Under resten av året var antalet i stort sett oförändrat, med c:a platser per yrkesgrupp, för att på våren 2010 åter snabbt öka. I början av maj 2010 fanns 1160 lediga jobb inom Teknik, och nästan lika många inom Data/IT. Efter en svacka under sommaren, steg antalet nu i september åter till ungefär samma nivå som i maj, med c:a 1250 platser inom vardera gruppen, vilket på årsbasis alltså motsvarar en fördubbling. Diagrammet visar utvecklingen i början av hösten 2008, 2009 och 2010 för ett tjugotal redovisade teknikyrken sammanlagda i ett fåtal större grupper. Maskiningenjö- 10 Till Teknik har även lagts ingenjörer inom bygg hämtade från yrkesområdet Bygg- och anläggning. Till platser inom IT har också IT-chefer hämtade från gruppen ledningsarbeten räknats med. Bland ledningsarbeten förekommer under ett flertal rubriker även platser som i vissa fall vänder sig till ingenjörer (främst inom bygg), vilka dock inte tagits med här. 11 Platsbankens marknadsandel varierar över tid och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Antalet platser utgör därför en underskattning, samtidigt som de å andra sidan alltså inte alltid riktar sig till högskoleutbildade ingenjörer.

11 11 rer föll mest mellan september 2008 och 2009, men var samtidigt den grupp som ökade mest vid en jämförelse mellan hösten 2009 och Arbetsförmedlingens Platsbank Ingenjörer/tekniker Källa: Arbetsförmedlingen Ingenjörer/tekniker bygg och anläggning Ingenjörer/tekniker el, elektronik, teleteknik och elkraft 12 sep sep sep 10 Ingenjörer/tekniker maskin Övriga ingenjörer/tekniker Anm.: Tidpunkter i anslutning till produktionen av förbundets tertialvisa rapporter. Teknikföretagens konjunkturbarometer Under rubriken Efterfrågan fortsätter stiga rapporterar Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer för tredje kvartalet att totalt 18 procent av företagen angav brist på tekniker/ingenjörer i augusti 2010, jämfört med bara 3 procent i augusti Andel teknikföretag som anger brist på olika kategorier av arbetskraft. Källa: Teknikföretagens konjunkturbarometer 3 kvartalet Av de åtta redovisade branscherna var förändringen störst för leverantörer till maskinindustrin, där den ökade till 19 procent av företagen från 12 procent i maj. Enskilt högst låg dock företag inom elmaskinbranschen, av vilka hela 32 procent nu redovisade brist.

12 För transportmedel-/bilindustrin vände bristen ned från att ha omfattat 23 procent av företagen i maj till 16 procent i augusti detta kan dock ställas mot att 0 (noll) procent angav brist på ingenjörer i november I en kommentar till läget i branschen skriver man att också att även om branschen visar en klart lugnare tillväxt i exportorderingången, är det knappast förvånande efter det stora orderlyftet tidigare i år. Bilindustrins leverantörer visar samtidigt nästan en oförändrat stark ordertillväxt. 12 Monster Employment Index Monster Employment Index (MEI) 12 baseras på en månatlig sammanställning av antalet platsannonser online. Index upprättas för sju europeiska länder samt för USA och Kanada. Efter årsskiftet steg index såväl i Sverige som i övriga redovisade europeiska länder, för att under sommaren mattas av eller åter minska. Jämfört med i augusti 2009 var ökningen i Europa i snitt 15 procent. Sverige stod med 26 procent för den största ökningen. Monster Employment Index aug 09 - aug 10 MEI totalt för vissa länder samt Europa (sju länder) Källa: Monster worldwide 150 MEI Sverige MEI Tyskland MEI UK MEI Europa MEI Frankrike MEI USA Sept Okt Nov Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul 90 Anm.: MEI Europa omfattar utöver länderna ovan även Belgien, Italien och Nederländerna. Bruten skala. Sedan april i år ökade branschindex för de sju europeiska länderna sammantagna med 3 procent inom forskning, 5 procent inom IT, 9 procent inom teknik ( engineering ) och 10 procent inom bygg- och anläggning. För bilindustrin ökade index med 5 procent medan det för telekommunikation istället föll med 1 procent. 13 I diagrammet nedan återges utvecklingen i Sverige sedan augusti 2009 dels för totalindex, dels för fyra separata branschindex (av sjutton) med ingenjörsanknytning. Index för dessa fyra branscher föll med mellan 5 och 10 procent från april till augusti 2010, men ökade alla på årsbasis. Sedan i augusti 2009 var ökningen 57 procent inom bygg- och anläggning, 47 procent inom IT-branschen, 44 procent inom teknik och 24 procent inom forskning de tre första ökade mest av samtliga sjutton index Index för bilindustri och telekommunikation särredovisas inte för Sverige.

13 13 Monster Employment Index Sverige aug 09 - aug 10 MEI totalt samt ett urval branschindex Källa: Monster worldwide Sept Okt Nov 09 Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul 0 MEI Sverige Teknik Bygg & Anläggning IT Forskning & Utveckling Arbetskraftsinvandring Under 2009 beviljades totalt 3223 arbetstillstånd för ingenjörer och dataspecialister enligt de nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes 15 december Av dessa avsåg 2202 dataspecialister, 540 civilingenjörer, arkitekter m.fl. och 481 ingenjörer och tekniker. De största kategorierna inom de två ingenjörsyrkena, enskilt och sammantaget, utgjordes av ingenjörer inom elektronik och teleteknik (405) och maskinteknik (167) 15. Utvecklingen 2010 följer i stort den under föregående år. Fram t.o.m. augusti 2010 hade totalt 1961 arbetstillstånd beviljats för de tre yrkesgrupperna. Liksom under 2009 dominerar dataspecialister, och bland ingenjörsyrkena - elektronik och teleteknik samt maskinteknik. Se vidare tabell på följande sida. Av de arbetstillstånd som under 2010 hittills har beviljats för ingenjörer och dataspecialister sammantagna, svarade Indien ensamt för 52 procent. Därefter följde Kina med 16 procent och Kroatien med 4 procent. De fem vanligaste ursprungsländerna för respektive yrkesgrupp framgår av tabellen nedan. Civilingenjörer, ark m.fl. Ingenjörer och tekniker Dataspecialister Topp 5 Antal Andel Topp 5 Antal Andel Topp 5 Antal Andel Kina % Kina 65 28% Indien % Indien 67 18% Indien 51 22% Kina % Kroatien 48 13% Kroatien 17 7% Ryssland 51 4% Usa 24 7% Usa 12 5% Kanada 44 3% Brasilien 16 4% Japan 9 4% Usa 31 2% Övriga (34) 12 3% Övriga (26) 76 33% Övriga (39) % Totalt % Totalt % Totalt % Källa: Migrationsverket 14 Klassningen sker således inte efter utbildning, utan efter yrken enligt SSYK (svensk standard för yrkesklassificering) på olika nivå SSYK 3 (huvudgrupper) och SSYK 4 (undergrupper). 15 För c:a 17 procent av beviljade tillstånd 2009 i de här aktuella grupperna saknades detaljerad uppgift om yrke (SSYK4).

14 14 Beviljade arbetstillstånd 2010 tom aug Ingenjörer och dataspecialister Yrkesgrupp SSYK 3 Undergrupp SSYK 4 Totalt Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Elektronik och teleteknik 169 (ej angiven) 63 Maskin 58 Övriga 31 Elkraft 28 Gruvteknik och metallurgi 7 Bygg och anläggning 5 Kemi 3 Arkitekter 2 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Totalt 366 Ingenjörer och tekniker Elektronik och teleteknik 67 Maskin 52 (ej angiven) 42 El 27 Övriga 25 Bygg 5 Kemi 5 Laboratorieingenjörer 4 Gruvteknik och metallurgi 3 Ingenjörer och tekniker Totalt 230 Dataspecialister Systemerare och programmerare 895 (ej angiven) 400 Övriga dataspecialister 70 Dataspecialister Totalt 1365 Totalt 1961 Källa: Migrationsverket Stockholms län stod ensamt för närmare 70 procent av det totala antalet arbetstillstånd i de tre grupperna, följt av Västra Götaland med 10 procent och Skåne med 4 procent. Dataspecialister fanns i större grupper även i Blekinge och Värmland, och ingenjörer i Västmanland, Dalarna och Östergötland 16. Se vidare tabellen. Beviljade arbetstillstånd 2010 tom augusti per län - ingenjörer och dataspec. Län Civiling., ark. m.fl. Ingenjörer och tekniker Dataspecialister Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Stockholm % 74 32% % % V:a Götaland 53 14% 48 21% 96 7% % Skåne 21 6% 20 9% 44 3% 85 4% Västmanland 24 7% 39 17% 5 0% 68 3% Blekinge 1 0% 2 1% 56 4% 59 3% Värmland 1 0% 0 0% 54 4% 55 3% Östergötland 15 4% 10 4% 29 2% 54 3% Dalarna 23 6% 18 8% 4 0% 45 2% Övriga län 19 5% 19 8% 20 1% 58 3% Totalt % % % % Källa: Migrationsverket 16 I tillståndet kan en central företagsenhet ha uppgivits, även om arbetet utförs på annan plats.

15 Arbetstillstånd beviljas enligt de nya reglerna som längst för 2 år. Därefter kan ansökas om förlängning med ytterligare 2 år. Efter 48 månader kan permanent uppehållstillstånd beviljas. De tillstånd som beviljades under 2010 gavs för i snitt 349 dagar. Antalet personer med arbetstillstånd ökar alltså inte den takt nya tillstånd beviljas. Uppgifter från Migrationsverket visar också att per var antalet giltiga arbetstillstånd totalt 2446 för de tre yrkesgrupperna sammantagna: 1731 för dataspecialister, 419 för civilingenjörer, arkitekter m.fl. och 296 för ingenjörer och tekniker17. Samtidigt bör man ha i åtanke att antalet arbetstillstånd enligt dessa regler inte ger någon heltäckande bild av hur många utländska medborgare som arbetar i Sverige kortare eller längre tid. Förutom att det finns flera undantag från reglerna, säger uppgifterna heller ingenting om många som söker sig till Sverige från övriga EU. Ingenjörer i Norden Danmark fortsatt hög arbetslöshet bland nyexaminerade Uppgifter från Ingenjörernas arbetslöshetskassa (IAK) 18 visar att arbetslösheten bland ingenjörer totalt var 4,1 procent i juli I juli 2009 var arbetslösheten 3,4 procent, men till skillnad från förra året ingår nu även personer i arbetsmarknadsprogram i underlaget, varför uppgifterna inte är helt jämförbara. För Civilingenjører var arbetslösheten beräknad på detta sätt 3,4 procent i juli i år och för diplomingeniører (motsvarande högskoleingenjörer) 6,4 procent. Läget är fortsatt bekymmersamt särskilt för nyexaminerade. Enligt ett pressmeddelande från IDA ( ), stod en fjärdedel av de nyexaminerade utan jobb i juni Både arbejdsgiverne og vi ved, at Danmark i løbet af ganske få år kommer til at mangle ingeniører og andre højtuddannede, enligt IDA:s ordförande Frida Frost. Derfor har vi som samfund ikke råd til at miste en kvart årgang. Erfaringer fra tidligere perioder med høj dimittendledighed viser desværre, at der er alt for mange, der aldrig bliver ansat i et job, de er uddannede til. Enligt den danska ingenjörsarbetslöshetskassan IAK finns också en tendens hos arbetsgivare att hellre anställa helt nyexaminerade, än de som gått arbetslösa en tid efter avslutade studier. IDA och IAK har också beslutat att inleda ett samarbete om nätverk, jobbsökarkurser och mentorer för nyexaminerade planeras. Enligt Frida Frost vill man även se att de regler återinförs, som innebar att mindre verksamheter gavs stöd för att anställa den första högskoleutbildade på arbetsplatsen. Erfarenheten visar, menar hon, att det inte bara gagnar sysselsättningen bland högutbildade, utan att det också hjälper andra yrkesgrupper, samtidigt som det förbättrar företagens möjligheter att klara sig i den globala konkurrensen. 15 Norge arbetslösheten för ingenjörer oförändrat låg och jobben fler Enligt norska NAV:s månadsrapport för augusti var andelen helt arbetslösa totalt 2,9 procent och därmed på samma nivå som i juli Att arbetstillstånd beviljats betyder inte heller nödvändigtvis att det har tagits i anspråk, eller att den anställde är kvar i landet hela den beviljade perioden Uppgifter för augusti i år var ännu inte publicerade när denna rapport togs fram. 20 Arbeidsmarkedet nå august 2010, Arbeids- och velferdsforvaltningen,

16 16 Arbetslösheten inom ingenjörs- och IKT-yrken låg kvar på i stort sett samma nivå som i augusti förra året. För sivilingeniører, sivilarkitekter og liknende var andelen 1,1 procent (1,2 % aug 2009), för ingeniører og teknikere 1,3 procent (1,4 %), och för IKT-yrken 1,9 procent (2,0 %). Totalt sett minskade antalet lediga platser jämfört med augusti 2009 med 12 procent, medan det ökade och ökade mest för ingenjörs- och IKT-yrken: +26 procent. Detta kan ställas mot att antalet platser också minskade mest för ingenjörs- och IKTyrken mellan augusti 2008 och 2009 (-47%), samtidigt som ökningen av antalet heltidsarbetslösa inom gruppen då var störst (131%) näst efter bygg- och anläggningsyrken (157%). Finland arbetslösheten på väg ned Arbetslösheten för medlemmar i TEK 21 (motsvarande civilingenjörer) var 3,5 procent i juli 2010, efter att successivt ha sjunkit från en topp på 5,8 procent i november I augusti förra året var nivån 2,9 procent. Trenden är densamma för medlemmar i UIL 22 (motsvarande högskoleingenjörer). Arbetslösheten i juli 2010 var 6,1 procent, och liksom för medlemmar i TEK har arbetslösheten sjunkit stadigt sedan i november 2009, då nivån nådde 8,9 procent. I augusti 2009 var nivån 5,2 procent. Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa) mäter antalet ersättningsfall under en månad för anslutna medlemmar i ett visst förbund och sätter det i relation till det totala antalet anslutna medlemmar i förbundet. Både de som fått ersättning på heltid respektive deltid ingår i uppgifterna. Statistiken visar vilken månad ersättningen betalats ut. De arbetslöshetsdagar som ersättningen avser kan ha inträffat en tidigare månad. Arbetsförmedlingen mäter andelen heltidsarbetslösa medlemmar sista dagen i månaden. 21 Teknikens Akademikerförbund, 22 Nya ingenjörsföreningen,

17 17 Bilaga Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade stigande efter andel i augusti Se även motsvarande diagram på följande sida, där andelar redovisas även för mellanliggande tertial. Län * Förändring Andel Antal Σ Medl Andel Antal Σ Medl Antal Proc.enh. Gävleborg 0,9% ,3% ,6 Västmanland 0,8% ,9% ,1 Kalmar 2,4% ,9% ,5 Dalarna 1,1% ,0% ,1 Östergötland 1,1% ,0% ,1 Södermanland 1,2% ,0% ,2 Jönköping 1,7% ,1% ,6 Örebro 1,4% ,2% ,2 Uppsala 1,2% ,2% ,0 Stockholm 1,4% ,2% ,2 Västra Götaland 2,0% ,2% ,8 Halland 1,1% ,2% ,1 Blekinge 2,6% ,3% ,3 Kronoberg 1,5% ,3% ,2 Skåne 1,4% ,4% ,0 Västernorrland 0,9% ,4% ,5 Norrbotten 1,4% ,4% ,0 Västerbotten 1,8% ,5% ,3 Värmland 1,3% ,6% ,3 Jämtland 4,0% ,1% ,9 * Gotlands län redovisas inte p.g.a. för litet underlag. Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Södermanland, Östergötland Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland Stockholm, Uppsala Halland, V:a Götaland Blekinge, Skåne Västerbotten, Norrbotten Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata

18 18 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade efter stigande andel i augusti Se även motsvarande tabell på föregående sida. 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Gävleborg Västmanland Kalmar Dalarna Östergötland Södermanland Jönköping Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Halland Blekinge Kronoberg Skåne Västernorrland Norrbotten Västerbotten Värmland Jämtland Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata

19 19 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Sv Ingenjörer Jusek Civilekonomerna Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Sv Universitetslärarförbund AEA Totalt * * Omfattar samtliga medlemmar i AEA - även direktanslutna. Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Akademikernas ST:s SKTF:s Pappersindustriarbetarnas Unionens Byggnadsarbetarnas IF Metall Samtliga a-kassor * * Innefattar även kassor ej redovisade här (exkl. Alfa). Källa: Arbetsförmedlingen Anm.: Arbetsförmedlingen och AEA redovisar arbetslösa på olika sätt, varför uppgifterna inte är direkt jämförbara med varandra (om måtten: se särskilt avsnitt).

20 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48 Tel , Fax ,