Arbetsmarknadsinformation augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsinformation augusti 2010"

Transkript

1 Arbetsmarknadsinformation usti 2010

2 Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Innehåll Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Positiva förändringar i de flesta län 5 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning 6 Ersättningsfallen minskar i alla åldersgrupper 7 Fortsatt ökning av andelen medlemmar i program 8 Andra indikatorer 9 Arbetsförmedlingen 9 Teknikföretagens konjunkturbarometer 11 Monster Employment Index 12 Arbetskraftsinvandring 13 Ingenjörer i Norden 15 Danmark fortsatt hög arbetslöshet bland nyexaminerade 15 Norge arbetslösheten för ingenjörer oförändrat låg och jobben fler 15 Finland arbetslösheten på väg ned 16 Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation 16 Bilaga 17 Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 17 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 17 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 18 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa Saco-förbund samt AEA totalt 19 Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 19 Arbetsmarknadsinformation. usti 2010, Olle Dahlberg,

3 3 Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter I augusti 2010 var andelen medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA 1 1,2 procent (1204 medlemmar). Samma månad föregående år var andelen 1,5 procent (1437). Efter att ha stigit brant under 2009 om än från en mycket låg nivå stabiliserades andelen ersättningsfall förra hösten på 1,5 procent, där den sedan låg kvar fram till och med april I maj sjönk andelen något och sedan i juni har den legat på 1,2 procent. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Antal samt andel medlemmar med ersättning från AEA per månad aug aug 2010 Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel Antal ,0% Samtidigt ökade andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram (eller med annat stöd) från 0,5 procent i augusti 2009, till 0,8 procent i augusti i år. Det innebär att totalt 2,0 procent av medlemmarna båda månaderna antingen deltog i program eller fick ersättning från AEA. Den sammantagna andelen minskade dock något jämfört med i april, då den nådde 2,2 procent. Gävleborg låg liksom i april lägst bland länen med 0,3 procent, efter att ha minskat ytterligare. Jämtland låg högst med 3,1 procent, men fortfarande lägre än förra hösten. Medlemmarna i de båda länen är dock få, liksom förändringen av antalet ersättningsfall. Av storstadslänen sjönk andelen i Västra Götaland mest från 2,0 procent i augusti förra året till 1,2 procent. I Stockholm minskade andelen från 1,4 till 1,2 procent medan den i Skåne oförändrat var 1,4 procent. Andelen ersättningsfall minskade i alla åldersgrupper jämfört med i augusti Störst var förändringen för de yngsta (25-29 år), för vilka andelen föll från 2,1 till 1,4 procent. För civilingenjörer totalt var andelen ersättningsfall 1,2 procent och för högskoleingenjörer 1,5 procent. Lantmätare låg med 0,3 procent fortsatt lägst av de redovisade civilingenjörsinriktningarna, och kemi låg nu högst med 1,5 procent. Inom högsko- 1 Om arbetslöshetsmått, se sista avsnittet.

4 4 leingenjörsgruppen låg bygg lägst med 1,3 procent och maskin fortfarande högst, men detta efter att ha minskat till 2,0 procent från 3,0 i augusti förra året. Andelen ersättningsfall för män respektive kvinnor har också närmat sig varandra. För kvinnor sjönk andelen från 1,8 till 1,3 procent jämfört med augusti 2009, och för män från 1,4 till 1,2 procent. Diagrammet nedan visar utvecklingen av andelen ersättningsfall under perioden från december 2001 och framåt för Sveriges Ingenjörer jämfört med hela AEA exklusive Sveriges Ingenjörer 2. 4,5% 4,0% 3,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA Sveriges Ingenjörer samt AEA exkl. Sveriges Ingenjörer; per månad aug aug 2010 Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Sveriges Ingenjörer AEA exkl. Sveriges Ingenjörer 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Efter årsskiftet ökade antalet platser i Arbetsförmedlingens platsbank kraftigt inom Teknik och Data/IT. Under sommaren stannade ökningen upp, för att i början av september åter nå ungefär samma nivå som i maj, med c:a 1250 platser inom vardera gruppen. Jämfört med i augusti 2009 innebär det att antalet platser har fördubblats inom både Teknik och Data/IT. Monster Employment Index, som mäter antalet platsannonser online för sju europeiska länder, steg efter årsskiftet i samtliga länder för att under sommaren åter mattas av. På årsbasis ökade dock index överlag, och störst 26 procent var ökningen för Sverige. Sett till de sjutton branschindex som redovisas för Sverige, var ökningen störst för tre (av fyra) med ingenjörsanknytning, av vilka bygg- och anläggning låg i topp med en ökning på 57 procent. I konjunkturbarometern för tredje kvartalet 2010 rapporterade Teknikföretagen en fortsatt ökande brist på arbetskraft. Vad gäller tekniker/ingenjörer angav totalt 18 procent av företagen brist på ingenjörer, upp från 3 procent i augusti Antalet arbetstillstånd enligt de nya regler som infördes i december 2008 fortsätter att utvecklas som under 2009 för dataspecialister och ingenjörer. Fram till och med augusti hade närmare 2000 tillstånd beviljats (c:a 3200 under 2009), varav majoriteten liksom 2009 avsåg dataspecialister. Tillstånden är tidsbegränsade till 2 år (med möjlighet till förlängning), och i början av september var totalt 2446 arbetstillstånd i kraft för dataspecialister och ingenjörer sammantagna. 2 I augusti 2010 hade AEA totalt c:a medlemmar, varav c:a tillhörde Sveriges Ingenjörer.

5 5 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer Positiva förändringar i de flesta län Andel medlemmar med ersättning från AEA per län Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 4,5% 4,0% 3,5% Totalt aug 09 Totalt aug 10 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Gävleborg Västmanland Kalmar Dalarna Östergötland Södermanland Jönköping Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Halland Blekinge Kronoberg Skåne Västernorrland Norrbotten Västerbotten Värmland Jämtland Anm.: Uppgifterna i diagrammet sorterade efter stigande andel i augusti Andelen ersättningsfall i augusti 2010 var i de flesta län lägre än under samma månad förra året. Liksom i april 2010 var andelen lägst i Gävleborg, efter att ha minskat ytterligare från 0,7 till 0,3 procent. Ett stycke efter följde Västmanland och Kalmar med 0,9 procent. Övriga län låg mellan 1,0 och 1,6 procent, utom Jämtland med 3,1 procent. Nivån i Jämtland var oförändrad jämfört med i april 2010, men fortfarande lägre än för ett år sedan. Observera att antalet medlemmar är relativt litet i flera län (som t.ex. i både Jämtland och Gävleborg), varför även mindre förändringar i antal ersättningsfall kan ge stora utslag. I den mån trender går att urskilja, framträder de tydligare i det länsvisa diagrammet i bilagan, där andelen ersättningsfall för de fyra senaste rapportmånaderna redovisas. I bilagan finns i tabellform även en jämförelse mellan augusti 2009 och 2010, med uppgifter om medlemsantal och ersättningsfall (antal och andel) per län. I storstadslänen återfinns drygt (62 procent) av förbundets medlemmar anslutna till AEA. I augusti 2010 fick 766 av dessa medlemmar (1,3 procent) ersättning från kassan någon gång under månaden, jämfört med 935 (1,6 procent) samma månad I både Stockholm och Västra Götaland var andelen nu 1,2 procent; samma månad förra året var andelarna 1,4 respektive 2,0 procent. I Skåne var andelen 1,4 procent oförändrad jämfört med i augusti 2009 men lägre än april månads 1,7 procent. Se även diagrammet över länsgrupper i bilagan.

6 6 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning Andelen ersättningsfall var totalt 1,2 procent för civilingenjörer och 1,5 procent för högskoleingenjörer i augusti I augusti förra året var andelarna 1,3 respektive 2,2 procent. För civilingenjörer inom de flesta större inriktningar var andelen ersättningsfall lägre än för ett år sedan. För lantmätare var andelen oförändrad, medan den ökade till 1,6 procent för civilingenjörer kemi, som nu även låg högst. Lantmäteri Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Civilingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Väg- och vatten Data Teknisk fysik Elektro Teknisk fysik&elektro Maskin Industriell ekonomi Övriga Kemi TOTALT CI Jämfört med augusti 2009 minskade andelen ersättningsfall för alla redovisade högskoleingenjörsinriktningar utom för dataingenjörer. Förändringen för dataingenjörer svarade dock mot en måttlig ökning av antalet ersättningsfall från 25 till 30. Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Högskoleingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Bygg 09 Data 10 Övriga Elektro Maskin TOTALT HI

7 7 Ersättningsfallen minskar i alla åldersgrupper Andelen ersättningsfall minskade för alla åldrar jämfört med i augusti För de yngsta, (25-29 år), som under våren åter visade en ökning, var förändringen störst från 2,1 procent i augusti 2009 till 1,4 procent 3,4. Även jämfört med i våras minskade andelarna överlag, med undantag för åldersgruppen år. Samtidigt bör noteras att andelen medlemmar i program ökar med stigande ålder (se vidare nästa avsnitt). Andel medlemmar med ersättning från AEA Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 2,5% 2,0% ,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% Av diagrammet nedan framgår utvecklingen av andelen ersättningsfall per åldersgrupp i augusti månad de senaste fem åren. Andel medlemmar med ersättning från AEA per åldersklass Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 3,5% 3,0% ,5% 2,0% 1,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% Uppgifter om andelen arbetssökande bland helt nyexaminerade ingenjörer låter sig inte enkelt inhämtas, men den brukar erfarenhetsmässigt dock vara högre än för den yngsta gruppen här. 4 För AEA totalt var andelen ersättningsfall i åldersgruppen år 2,3 procent (3,1 procent i april).

8 8 Fortsatt ökning av andelen medlemmar i program I augusti deltog 777 medlemmar i någon form av arbetsmarknadsprogram eller anställning med stöd (735 i april), vilket motsvarade 0,8 (0,7) procent av antalet förbundsmedlemmar i AEA. Som framgår av fördelningen över åldergrupperna i diagrammet nedan, har ökningen sedan i april skett i åldrarna över 50 år. Andelarna är där också betydligt högre än för de yngre. Andel medlemmar i arbetsmarknadsprogram Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: AEA 2,5% 2,0% ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Drygt fyra av tio medlemmar deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin 5 och en fjärdedel befann sig i Nystartjobb 6. Ungefär 10 procent fick stöd för start av näringsverksamhet och en lika stor andel erhöll lönebidrag. Andelen medlemmar i arbetspraktik var 5 procent. Andelarna i övriga program, som omfattade de återstående 10 procenten av medlemmarna, var två procent eller mindre. Den sammanlagda andelen medlemmar med ersättning från AEA och i program var 2,0 procent, och alltså densamma som i augusti förra året 7. Det har dock skett en liten minskning sedan i april, då den nådde 2,2 procent - se vidare diagrammet. 2,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram Per tertial aug aug Källa: AEA 2,0% Andel ersättningsfall Andel i program 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jobb- och utvecklingsgarantin är ett individuellt utformat program som även kan innehålla stöd och program som här redovisas separat. Garantin är i normalfallet aktuell efter 300 ersättningsdagar. 6 Reguljär anställning för långtidsarbetslösa, där arbetsgivaren är befriad från arbetsgivaravgifter under lika lång tid som den anställde tidigare varit arbetslös (dubbla tiden för personer över 55 år). 7 Några medlemmar kan en given månad ingå i båda grupperna. Den eventuella överskattning detta innebär utgör dock mindre än en tiondels procentenhet.

9 9 En nedbrytning per åldersgrupp visar att jämfört med augusti 2009 har den totala andelen (ersättning från AEA samt i program) minskat något för de under 40 år, och omvänt ökat i åldrarna däröver. Sedan i april i år har det dock skett en minskning i samtliga åldrar utom i gruppen år. För den största förändringen sedan våren svarade de yngsta (25-29), för vilka den totala andelen föll från 2,6 till 1,8 procent. 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i program Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: SACO Arbetsmarknadsdata/AEA Andel i program Andel ersättningsfall 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Andra indikatorer Arbetsförmedlingen I augusti 2010 varslades totalt personer, bara en dryg tredjedel så många som de som inrapporterades samma månad förra året. Detta är självfallet en följd både av de stora neddragningarna under finanskrisen och att arbetsmarknaden stärkts. Värt att märka är ändå att enligt Arbetsförmedlingens statistik från januari 1992 och framåt, har lägre tal rapporterats bara 8 tidigare månader (av totalt 224) senast i maj Inom verkstadsindustrin 8 varslades nu bara totalt 90 personer, långt färre än de 339 som varslades i april i år och en bråkdel av de 889 som varslades för ett år sedan. Inom transportmedelstillverkning skedde inga varsel alls, vilket kan jämföras med 206 för ett år sedan och toppnoteringen 4921 i oktober I början av juli publicerade Arbetsförmedlingen uppdaterade s.k. bristindex på ett års sikt för ett par hundra yrken 9. Bland de tio där bristen förutses bli störst återfanns tre ingenjörsyrken samtliga relaterade till byggindustrin. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker låg näst högst (tätt efter läkare), följda av Civilingenjörer inom bygg och anläggning, medan VVS-ingenjörer kom på åttonde plats i listan. 8 Observera dock att uppgifterna inte här helt jämförbara mellan åren, till följd av att SCB har genomfört förändringar i näringsgrensindelningen (SNI). 9 För en definition av bristindex, se rapporten: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2011, Arbetsförmedlingen,

10 10 För tio av totalt 16 ingenjörsyrken förväntas liten eller mycket liten konkurrens om jobben. För ytterligare fem bedömdes balans komma att råda första halvåret 2011 och bara för ett Kemiingenjörer och kemitekniker att konkurrensen om jobben blir stor. En överblick ges i följande diagram (med förenklade indexnivåer). Bristindex ingenjörsyrken Avser arbetsmarknadsläget ett år framåt från angiven tidpunkt för bedömningen Källa: Arbetsförmedlingen 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning VVS-ingenjör Civilingenjörer, elkraft Elingenjörer och eltekniker Civilingenjörer, maskin Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Lantmätare Maskiningenjörer och maskintekniker Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi GIS-ingenjörer Ingenjörer och tekniker inom elektronik, tele Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik, metall Laboratorieingenjörer Civilingenjörer, kemi Kemiingenjörer och kemitekniker Höst 2009 Vår 2010 Stor konkurrens om jobben Balans Liten konkurrens om jobben Både i ett kort och ett långt tidsperspektiv bedömer Arbetsförmedlingen brist på arbetskraft för både civil- och högskoleingenjörer med olika inriktningar. En av orsakerna som pekas ut är att utbildningsvolymen för högskoleingenjörer är för liten, vilket man i sin tur menar beror på litet intresse hos ungdomarna för utbildningen. Vad gäller IT-yrken bedöms efterfrågan komma att öka stadigt under det kommande året, vilket förväntas leda till att brist på arbetskraft blir ett växande problem. Bristen förväntas bestå långsiktigt, till del beroende på ökande behov men också på att för få utbildas. Även för företagssäljare, ett yrke där kompetenskraven är höga och inom vilket Arbetsförmedlingen konstaterar att många ingenjörer är verksamma, förväntas brist på både kort och lång sikt. Som redovisats i tidigare rapporter halverades antalet platser inom Teknik och Data/IT 10 i Arbetsförmedlingens platsbank 11 från hösten 2008 fram till i januari Under resten av året var antalet i stort sett oförändrat, med c:a platser per yrkesgrupp, för att på våren 2010 åter snabbt öka. I början av maj 2010 fanns 1160 lediga jobb inom Teknik, och nästan lika många inom Data/IT. Efter en svacka under sommaren, steg antalet nu i september åter till ungefär samma nivå som i maj, med c:a 1250 platser inom vardera gruppen, vilket på årsbasis alltså motsvarar en fördubbling. Diagrammet visar utvecklingen i början av hösten 2008, 2009 och 2010 för ett tjugotal redovisade teknikyrken sammanlagda i ett fåtal större grupper. Maskiningenjö- 10 Till Teknik har även lagts ingenjörer inom bygg hämtade från yrkesområdet Bygg- och anläggning. Till platser inom IT har också IT-chefer hämtade från gruppen ledningsarbeten räknats med. Bland ledningsarbeten förekommer under ett flertal rubriker även platser som i vissa fall vänder sig till ingenjörer (främst inom bygg), vilka dock inte tagits med här. 11 Platsbankens marknadsandel varierar över tid och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Antalet platser utgör därför en underskattning, samtidigt som de å andra sidan alltså inte alltid riktar sig till högskoleutbildade ingenjörer.

11 11 rer föll mest mellan september 2008 och 2009, men var samtidigt den grupp som ökade mest vid en jämförelse mellan hösten 2009 och Arbetsförmedlingens Platsbank Ingenjörer/tekniker Källa: Arbetsförmedlingen Ingenjörer/tekniker bygg och anläggning Ingenjörer/tekniker el, elektronik, teleteknik och elkraft 12 sep sep sep 10 Ingenjörer/tekniker maskin Övriga ingenjörer/tekniker Anm.: Tidpunkter i anslutning till produktionen av förbundets tertialvisa rapporter. Teknikföretagens konjunkturbarometer Under rubriken Efterfrågan fortsätter stiga rapporterar Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer för tredje kvartalet att totalt 18 procent av företagen angav brist på tekniker/ingenjörer i augusti 2010, jämfört med bara 3 procent i augusti Andel teknikföretag som anger brist på olika kategorier av arbetskraft. Källa: Teknikföretagens konjunkturbarometer 3 kvartalet Av de åtta redovisade branscherna var förändringen störst för leverantörer till maskinindustrin, där den ökade till 19 procent av företagen från 12 procent i maj. Enskilt högst låg dock företag inom elmaskinbranschen, av vilka hela 32 procent nu redovisade brist.

12 För transportmedel-/bilindustrin vände bristen ned från att ha omfattat 23 procent av företagen i maj till 16 procent i augusti detta kan dock ställas mot att 0 (noll) procent angav brist på ingenjörer i november I en kommentar till läget i branschen skriver man att också att även om branschen visar en klart lugnare tillväxt i exportorderingången, är det knappast förvånande efter det stora orderlyftet tidigare i år. Bilindustrins leverantörer visar samtidigt nästan en oförändrat stark ordertillväxt. 12 Monster Employment Index Monster Employment Index (MEI) 12 baseras på en månatlig sammanställning av antalet platsannonser online. Index upprättas för sju europeiska länder samt för USA och Kanada. Efter årsskiftet steg index såväl i Sverige som i övriga redovisade europeiska länder, för att under sommaren mattas av eller åter minska. Jämfört med i augusti 2009 var ökningen i Europa i snitt 15 procent. Sverige stod med 26 procent för den största ökningen. Monster Employment Index aug 09 - aug 10 MEI totalt för vissa länder samt Europa (sju länder) Källa: Monster worldwide 150 MEI Sverige MEI Tyskland MEI UK MEI Europa MEI Frankrike MEI USA Sept Okt Nov Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul 90 Anm.: MEI Europa omfattar utöver länderna ovan även Belgien, Italien och Nederländerna. Bruten skala. Sedan april i år ökade branschindex för de sju europeiska länderna sammantagna med 3 procent inom forskning, 5 procent inom IT, 9 procent inom teknik ( engineering ) och 10 procent inom bygg- och anläggning. För bilindustrin ökade index med 5 procent medan det för telekommunikation istället föll med 1 procent. 13 I diagrammet nedan återges utvecklingen i Sverige sedan augusti 2009 dels för totalindex, dels för fyra separata branschindex (av sjutton) med ingenjörsanknytning. Index för dessa fyra branscher föll med mellan 5 och 10 procent från april till augusti 2010, men ökade alla på årsbasis. Sedan i augusti 2009 var ökningen 57 procent inom bygg- och anläggning, 47 procent inom IT-branschen, 44 procent inom teknik och 24 procent inom forskning de tre första ökade mest av samtliga sjutton index Index för bilindustri och telekommunikation särredovisas inte för Sverige.

13 13 Monster Employment Index Sverige aug 09 - aug 10 MEI totalt samt ett urval branschindex Källa: Monster worldwide Sept Okt Nov 09 Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul 0 MEI Sverige Teknik Bygg & Anläggning IT Forskning & Utveckling Arbetskraftsinvandring Under 2009 beviljades totalt 3223 arbetstillstånd för ingenjörer och dataspecialister enligt de nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes 15 december Av dessa avsåg 2202 dataspecialister, 540 civilingenjörer, arkitekter m.fl. och 481 ingenjörer och tekniker. De största kategorierna inom de två ingenjörsyrkena, enskilt och sammantaget, utgjordes av ingenjörer inom elektronik och teleteknik (405) och maskinteknik (167) 15. Utvecklingen 2010 följer i stort den under föregående år. Fram t.o.m. augusti 2010 hade totalt 1961 arbetstillstånd beviljats för de tre yrkesgrupperna. Liksom under 2009 dominerar dataspecialister, och bland ingenjörsyrkena - elektronik och teleteknik samt maskinteknik. Se vidare tabell på följande sida. Av de arbetstillstånd som under 2010 hittills har beviljats för ingenjörer och dataspecialister sammantagna, svarade Indien ensamt för 52 procent. Därefter följde Kina med 16 procent och Kroatien med 4 procent. De fem vanligaste ursprungsländerna för respektive yrkesgrupp framgår av tabellen nedan. Civilingenjörer, ark m.fl. Ingenjörer och tekniker Dataspecialister Topp 5 Antal Andel Topp 5 Antal Andel Topp 5 Antal Andel Kina % Kina 65 28% Indien % Indien 67 18% Indien 51 22% Kina % Kroatien 48 13% Kroatien 17 7% Ryssland 51 4% Usa 24 7% Usa 12 5% Kanada 44 3% Brasilien 16 4% Japan 9 4% Usa 31 2% Övriga (34) 12 3% Övriga (26) 76 33% Övriga (39) % Totalt % Totalt % Totalt % Källa: Migrationsverket 14 Klassningen sker således inte efter utbildning, utan efter yrken enligt SSYK (svensk standard för yrkesklassificering) på olika nivå SSYK 3 (huvudgrupper) och SSYK 4 (undergrupper). 15 För c:a 17 procent av beviljade tillstånd 2009 i de här aktuella grupperna saknades detaljerad uppgift om yrke (SSYK4).

14 14 Beviljade arbetstillstånd 2010 tom aug Ingenjörer och dataspecialister Yrkesgrupp SSYK 3 Undergrupp SSYK 4 Totalt Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Elektronik och teleteknik 169 (ej angiven) 63 Maskin 58 Övriga 31 Elkraft 28 Gruvteknik och metallurgi 7 Bygg och anläggning 5 Kemi 3 Arkitekter 2 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Totalt 366 Ingenjörer och tekniker Elektronik och teleteknik 67 Maskin 52 (ej angiven) 42 El 27 Övriga 25 Bygg 5 Kemi 5 Laboratorieingenjörer 4 Gruvteknik och metallurgi 3 Ingenjörer och tekniker Totalt 230 Dataspecialister Systemerare och programmerare 895 (ej angiven) 400 Övriga dataspecialister 70 Dataspecialister Totalt 1365 Totalt 1961 Källa: Migrationsverket Stockholms län stod ensamt för närmare 70 procent av det totala antalet arbetstillstånd i de tre grupperna, följt av Västra Götaland med 10 procent och Skåne med 4 procent. Dataspecialister fanns i större grupper även i Blekinge och Värmland, och ingenjörer i Västmanland, Dalarna och Östergötland 16. Se vidare tabellen. Beviljade arbetstillstånd 2010 tom augusti per län - ingenjörer och dataspec. Län Civiling., ark. m.fl. Ingenjörer och tekniker Dataspecialister Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Stockholm % 74 32% % % V:a Götaland 53 14% 48 21% 96 7% % Skåne 21 6% 20 9% 44 3% 85 4% Västmanland 24 7% 39 17% 5 0% 68 3% Blekinge 1 0% 2 1% 56 4% 59 3% Värmland 1 0% 0 0% 54 4% 55 3% Östergötland 15 4% 10 4% 29 2% 54 3% Dalarna 23 6% 18 8% 4 0% 45 2% Övriga län 19 5% 19 8% 20 1% 58 3% Totalt % % % % Källa: Migrationsverket 16 I tillståndet kan en central företagsenhet ha uppgivits, även om arbetet utförs på annan plats.

15 Arbetstillstånd beviljas enligt de nya reglerna som längst för 2 år. Därefter kan ansökas om förlängning med ytterligare 2 år. Efter 48 månader kan permanent uppehållstillstånd beviljas. De tillstånd som beviljades under 2010 gavs för i snitt 349 dagar. Antalet personer med arbetstillstånd ökar alltså inte den takt nya tillstånd beviljas. Uppgifter från Migrationsverket visar också att per var antalet giltiga arbetstillstånd totalt 2446 för de tre yrkesgrupperna sammantagna: 1731 för dataspecialister, 419 för civilingenjörer, arkitekter m.fl. och 296 för ingenjörer och tekniker17. Samtidigt bör man ha i åtanke att antalet arbetstillstånd enligt dessa regler inte ger någon heltäckande bild av hur många utländska medborgare som arbetar i Sverige kortare eller längre tid. Förutom att det finns flera undantag från reglerna, säger uppgifterna heller ingenting om många som söker sig till Sverige från övriga EU. Ingenjörer i Norden Danmark fortsatt hög arbetslöshet bland nyexaminerade Uppgifter från Ingenjörernas arbetslöshetskassa (IAK) 18 visar att arbetslösheten bland ingenjörer totalt var 4,1 procent i juli I juli 2009 var arbetslösheten 3,4 procent, men till skillnad från förra året ingår nu även personer i arbetsmarknadsprogram i underlaget, varför uppgifterna inte är helt jämförbara. För Civilingenjører var arbetslösheten beräknad på detta sätt 3,4 procent i juli i år och för diplomingeniører (motsvarande högskoleingenjörer) 6,4 procent. Läget är fortsatt bekymmersamt särskilt för nyexaminerade. Enligt ett pressmeddelande från IDA ( ), stod en fjärdedel av de nyexaminerade utan jobb i juni Både arbejdsgiverne og vi ved, at Danmark i løbet af ganske få år kommer til at mangle ingeniører og andre højtuddannede, enligt IDA:s ordförande Frida Frost. Derfor har vi som samfund ikke råd til at miste en kvart årgang. Erfaringer fra tidligere perioder med høj dimittendledighed viser desværre, at der er alt for mange, der aldrig bliver ansat i et job, de er uddannede til. Enligt den danska ingenjörsarbetslöshetskassan IAK finns också en tendens hos arbetsgivare att hellre anställa helt nyexaminerade, än de som gått arbetslösa en tid efter avslutade studier. IDA och IAK har också beslutat att inleda ett samarbete om nätverk, jobbsökarkurser och mentorer för nyexaminerade planeras. Enligt Frida Frost vill man även se att de regler återinförs, som innebar att mindre verksamheter gavs stöd för att anställa den första högskoleutbildade på arbetsplatsen. Erfarenheten visar, menar hon, att det inte bara gagnar sysselsättningen bland högutbildade, utan att det också hjälper andra yrkesgrupper, samtidigt som det förbättrar företagens möjligheter att klara sig i den globala konkurrensen. 15 Norge arbetslösheten för ingenjörer oförändrat låg och jobben fler Enligt norska NAV:s månadsrapport för augusti var andelen helt arbetslösa totalt 2,9 procent och därmed på samma nivå som i juli Att arbetstillstånd beviljats betyder inte heller nödvändigtvis att det har tagits i anspråk, eller att den anställde är kvar i landet hela den beviljade perioden Uppgifter för augusti i år var ännu inte publicerade när denna rapport togs fram. 20 Arbeidsmarkedet nå august 2010, Arbeids- och velferdsforvaltningen,

16 16 Arbetslösheten inom ingenjörs- och IKT-yrken låg kvar på i stort sett samma nivå som i augusti förra året. För sivilingeniører, sivilarkitekter og liknende var andelen 1,1 procent (1,2 % aug 2009), för ingeniører og teknikere 1,3 procent (1,4 %), och för IKT-yrken 1,9 procent (2,0 %). Totalt sett minskade antalet lediga platser jämfört med augusti 2009 med 12 procent, medan det ökade och ökade mest för ingenjörs- och IKT-yrken: +26 procent. Detta kan ställas mot att antalet platser också minskade mest för ingenjörs- och IKTyrken mellan augusti 2008 och 2009 (-47%), samtidigt som ökningen av antalet heltidsarbetslösa inom gruppen då var störst (131%) näst efter bygg- och anläggningsyrken (157%). Finland arbetslösheten på väg ned Arbetslösheten för medlemmar i TEK 21 (motsvarande civilingenjörer) var 3,5 procent i juli 2010, efter att successivt ha sjunkit från en topp på 5,8 procent i november I augusti förra året var nivån 2,9 procent. Trenden är densamma för medlemmar i UIL 22 (motsvarande högskoleingenjörer). Arbetslösheten i juli 2010 var 6,1 procent, och liksom för medlemmar i TEK har arbetslösheten sjunkit stadigt sedan i november 2009, då nivån nådde 8,9 procent. I augusti 2009 var nivån 5,2 procent. Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa) mäter antalet ersättningsfall under en månad för anslutna medlemmar i ett visst förbund och sätter det i relation till det totala antalet anslutna medlemmar i förbundet. Både de som fått ersättning på heltid respektive deltid ingår i uppgifterna. Statistiken visar vilken månad ersättningen betalats ut. De arbetslöshetsdagar som ersättningen avser kan ha inträffat en tidigare månad. Arbetsförmedlingen mäter andelen heltidsarbetslösa medlemmar sista dagen i månaden. 21 Teknikens Akademikerförbund, 22 Nya ingenjörsföreningen,

17 17 Bilaga Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade stigande efter andel i augusti Se även motsvarande diagram på följande sida, där andelar redovisas även för mellanliggande tertial. Län * Förändring Andel Antal Σ Medl Andel Antal Σ Medl Antal Proc.enh. Gävleborg 0,9% ,3% ,6 Västmanland 0,8% ,9% ,1 Kalmar 2,4% ,9% ,5 Dalarna 1,1% ,0% ,1 Östergötland 1,1% ,0% ,1 Södermanland 1,2% ,0% ,2 Jönköping 1,7% ,1% ,6 Örebro 1,4% ,2% ,2 Uppsala 1,2% ,2% ,0 Stockholm 1,4% ,2% ,2 Västra Götaland 2,0% ,2% ,8 Halland 1,1% ,2% ,1 Blekinge 2,6% ,3% ,3 Kronoberg 1,5% ,3% ,2 Skåne 1,4% ,4% ,0 Västernorrland 0,9% ,4% ,5 Norrbotten 1,4% ,4% ,0 Västerbotten 1,8% ,5% ,3 Värmland 1,3% ,6% ,3 Jämtland 4,0% ,1% ,9 * Gotlands län redovisas inte p.g.a. för litet underlag. Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Södermanland, Östergötland Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland Stockholm, Uppsala Halland, V:a Götaland Blekinge, Skåne Västerbotten, Norrbotten Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata

18 18 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade efter stigande andel i augusti Se även motsvarande tabell på föregående sida. 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Gävleborg Västmanland Kalmar Dalarna Östergötland Södermanland Jönköping Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Halland Blekinge Kronoberg Skåne Västernorrland Norrbotten Västerbotten Värmland Jämtland Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata

19 19 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Sv Ingenjörer Jusek Civilekonomerna Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Sv Universitetslärarförbund AEA Totalt * * Omfattar samtliga medlemmar i AEA - även direktanslutna. Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Akademikernas ST:s SKTF:s Pappersindustriarbetarnas Unionens Byggnadsarbetarnas IF Metall Samtliga a-kassor * * Innefattar även kassor ej redovisade här (exkl. Alfa). Källa: Arbetsförmedlingen Anm.: Arbetsförmedlingen och AEA redovisar arbetslösa på olika sätt, varför uppgifterna inte är direkt jämförbara med varandra (om måtten: se särskilt avsnitt).

20 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48 Tel , Fax ,

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 Arbetsmarknadsinformation ember 2008 Arbetsmarknadsinformation. ember 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 1 (15) Arbetsmarknadsinformation december 2008 Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmarknadsläget för

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation - med utblick mot Norden. Augusti 2008, Olle Dahlberg, 2008-09-16

Arbetsmarknadsinformation - med utblick mot Norden. Augusti 2008, Olle Dahlberg, 2008-09-16 Arbetsmarknadsinformation med utblick mot Norden Augusti 2008 Arbetsmarknadsinformation - med utblick mot Norden. Augusti 2008, Olle Dahlberg, 2008-09-16 1 (17) Arbetsmarknadsinformation augusti 2008 -

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad 2013-11-22 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, 111 84 Stockholm,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar bakåt och framåt

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar bakåt och framåt Ingenjörernas arbetsmarknad Vintern 2014/15 med några blickar bakåt och framåt SAMMANFATTNING Arbetslösheten var under 2014 fortsatt låg för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Liksom 2013

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt Ingenjörernas arbetsmarknad Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt SAMMANFATTNING Arbetslösheten var under 2014 fortsatt låg för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Liksom 2013

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-05-21 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 %

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % Medlemmar per förbund Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring -04-30 2011-12-31 antal procent Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % s:a direktaviserade 328105 306062 22043 7,20 % s:a förbundsaviserade

Läs mer