Arbetsmarknadsinformation augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsinformation augusti 2010"

Transkript

1 Arbetsmarknadsinformation usti 2010

2 Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Innehåll Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Positiva förändringar i de flesta län 5 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning 6 Ersättningsfallen minskar i alla åldersgrupper 7 Fortsatt ökning av andelen medlemmar i program 8 Andra indikatorer 9 Arbetsförmedlingen 9 Teknikföretagens konjunkturbarometer 11 Monster Employment Index 12 Arbetskraftsinvandring 13 Ingenjörer i Norden 15 Danmark fortsatt hög arbetslöshet bland nyexaminerade 15 Norge arbetslösheten för ingenjörer oförändrat låg och jobben fler 15 Finland arbetslösheten på väg ned 16 Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation 16 Bilaga 17 Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 17 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 17 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 18 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa Saco-förbund samt AEA totalt 19 Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 19 Arbetsmarknadsinformation. usti 2010, Olle Dahlberg,

3 3 Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter I augusti 2010 var andelen medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA 1 1,2 procent (1204 medlemmar). Samma månad föregående år var andelen 1,5 procent (1437). Efter att ha stigit brant under 2009 om än från en mycket låg nivå stabiliserades andelen ersättningsfall förra hösten på 1,5 procent, där den sedan låg kvar fram till och med april I maj sjönk andelen något och sedan i juni har den legat på 1,2 procent. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Antal samt andel medlemmar med ersättning från AEA per månad aug aug 2010 Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel Antal ,0% Samtidigt ökade andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram (eller med annat stöd) från 0,5 procent i augusti 2009, till 0,8 procent i augusti i år. Det innebär att totalt 2,0 procent av medlemmarna båda månaderna antingen deltog i program eller fick ersättning från AEA. Den sammantagna andelen minskade dock något jämfört med i april, då den nådde 2,2 procent. Gävleborg låg liksom i april lägst bland länen med 0,3 procent, efter att ha minskat ytterligare. Jämtland låg högst med 3,1 procent, men fortfarande lägre än förra hösten. Medlemmarna i de båda länen är dock få, liksom förändringen av antalet ersättningsfall. Av storstadslänen sjönk andelen i Västra Götaland mest från 2,0 procent i augusti förra året till 1,2 procent. I Stockholm minskade andelen från 1,4 till 1,2 procent medan den i Skåne oförändrat var 1,4 procent. Andelen ersättningsfall minskade i alla åldersgrupper jämfört med i augusti Störst var förändringen för de yngsta (25-29 år), för vilka andelen föll från 2,1 till 1,4 procent. För civilingenjörer totalt var andelen ersättningsfall 1,2 procent och för högskoleingenjörer 1,5 procent. Lantmätare låg med 0,3 procent fortsatt lägst av de redovisade civilingenjörsinriktningarna, och kemi låg nu högst med 1,5 procent. Inom högsko- 1 Om arbetslöshetsmått, se sista avsnittet.

4 4 leingenjörsgruppen låg bygg lägst med 1,3 procent och maskin fortfarande högst, men detta efter att ha minskat till 2,0 procent från 3,0 i augusti förra året. Andelen ersättningsfall för män respektive kvinnor har också närmat sig varandra. För kvinnor sjönk andelen från 1,8 till 1,3 procent jämfört med augusti 2009, och för män från 1,4 till 1,2 procent. Diagrammet nedan visar utvecklingen av andelen ersättningsfall under perioden från december 2001 och framåt för Sveriges Ingenjörer jämfört med hela AEA exklusive Sveriges Ingenjörer 2. 4,5% 4,0% 3,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA Sveriges Ingenjörer samt AEA exkl. Sveriges Ingenjörer; per månad aug aug 2010 Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Sveriges Ingenjörer AEA exkl. Sveriges Ingenjörer 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Efter årsskiftet ökade antalet platser i Arbetsförmedlingens platsbank kraftigt inom Teknik och Data/IT. Under sommaren stannade ökningen upp, för att i början av september åter nå ungefär samma nivå som i maj, med c:a 1250 platser inom vardera gruppen. Jämfört med i augusti 2009 innebär det att antalet platser har fördubblats inom både Teknik och Data/IT. Monster Employment Index, som mäter antalet platsannonser online för sju europeiska länder, steg efter årsskiftet i samtliga länder för att under sommaren åter mattas av. På årsbasis ökade dock index överlag, och störst 26 procent var ökningen för Sverige. Sett till de sjutton branschindex som redovisas för Sverige, var ökningen störst för tre (av fyra) med ingenjörsanknytning, av vilka bygg- och anläggning låg i topp med en ökning på 57 procent. I konjunkturbarometern för tredje kvartalet 2010 rapporterade Teknikföretagen en fortsatt ökande brist på arbetskraft. Vad gäller tekniker/ingenjörer angav totalt 18 procent av företagen brist på ingenjörer, upp från 3 procent i augusti Antalet arbetstillstånd enligt de nya regler som infördes i december 2008 fortsätter att utvecklas som under 2009 för dataspecialister och ingenjörer. Fram till och med augusti hade närmare 2000 tillstånd beviljats (c:a 3200 under 2009), varav majoriteten liksom 2009 avsåg dataspecialister. Tillstånden är tidsbegränsade till 2 år (med möjlighet till förlängning), och i början av september var totalt 2446 arbetstillstånd i kraft för dataspecialister och ingenjörer sammantagna. 2 I augusti 2010 hade AEA totalt c:a medlemmar, varav c:a tillhörde Sveriges Ingenjörer.

5 5 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer Positiva förändringar i de flesta län Andel medlemmar med ersättning från AEA per län Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 4,5% 4,0% 3,5% Totalt aug 09 Totalt aug 10 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Gävleborg Västmanland Kalmar Dalarna Östergötland Södermanland Jönköping Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Halland Blekinge Kronoberg Skåne Västernorrland Norrbotten Västerbotten Värmland Jämtland Anm.: Uppgifterna i diagrammet sorterade efter stigande andel i augusti Andelen ersättningsfall i augusti 2010 var i de flesta län lägre än under samma månad förra året. Liksom i april 2010 var andelen lägst i Gävleborg, efter att ha minskat ytterligare från 0,7 till 0,3 procent. Ett stycke efter följde Västmanland och Kalmar med 0,9 procent. Övriga län låg mellan 1,0 och 1,6 procent, utom Jämtland med 3,1 procent. Nivån i Jämtland var oförändrad jämfört med i april 2010, men fortfarande lägre än för ett år sedan. Observera att antalet medlemmar är relativt litet i flera län (som t.ex. i både Jämtland och Gävleborg), varför även mindre förändringar i antal ersättningsfall kan ge stora utslag. I den mån trender går att urskilja, framträder de tydligare i det länsvisa diagrammet i bilagan, där andelen ersättningsfall för de fyra senaste rapportmånaderna redovisas. I bilagan finns i tabellform även en jämförelse mellan augusti 2009 och 2010, med uppgifter om medlemsantal och ersättningsfall (antal och andel) per län. I storstadslänen återfinns drygt (62 procent) av förbundets medlemmar anslutna till AEA. I augusti 2010 fick 766 av dessa medlemmar (1,3 procent) ersättning från kassan någon gång under månaden, jämfört med 935 (1,6 procent) samma månad I både Stockholm och Västra Götaland var andelen nu 1,2 procent; samma månad förra året var andelarna 1,4 respektive 2,0 procent. I Skåne var andelen 1,4 procent oförändrad jämfört med i augusti 2009 men lägre än april månads 1,7 procent. Se även diagrammet över länsgrupper i bilagan.

6 6 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning Andelen ersättningsfall var totalt 1,2 procent för civilingenjörer och 1,5 procent för högskoleingenjörer i augusti I augusti förra året var andelarna 1,3 respektive 2,2 procent. För civilingenjörer inom de flesta större inriktningar var andelen ersättningsfall lägre än för ett år sedan. För lantmätare var andelen oförändrad, medan den ökade till 1,6 procent för civilingenjörer kemi, som nu även låg högst. Lantmäteri Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Civilingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Väg- och vatten Data Teknisk fysik Elektro Teknisk fysik&elektro Maskin Industriell ekonomi Övriga Kemi TOTALT CI Jämfört med augusti 2009 minskade andelen ersättningsfall för alla redovisade högskoleingenjörsinriktningar utom för dataingenjörer. Förändringen för dataingenjörer svarade dock mot en måttlig ökning av antalet ersättningsfall från 25 till 30. Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Högskoleingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Bygg 09 Data 10 Övriga Elektro Maskin TOTALT HI

7 7 Ersättningsfallen minskar i alla åldersgrupper Andelen ersättningsfall minskade för alla åldrar jämfört med i augusti För de yngsta, (25-29 år), som under våren åter visade en ökning, var förändringen störst från 2,1 procent i augusti 2009 till 1,4 procent 3,4. Även jämfört med i våras minskade andelarna överlag, med undantag för åldersgruppen år. Samtidigt bör noteras att andelen medlemmar i program ökar med stigande ålder (se vidare nästa avsnitt). Andel medlemmar med ersättning från AEA Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 2,5% 2,0% ,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% Av diagrammet nedan framgår utvecklingen av andelen ersättningsfall per åldersgrupp i augusti månad de senaste fem åren. Andel medlemmar med ersättning från AEA per åldersklass Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata 3,5% 3,0% ,5% 2,0% 1,5% 1,4% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,3% 1,6% 1,0% 0,8% 0,5% 0,0% Uppgifter om andelen arbetssökande bland helt nyexaminerade ingenjörer låter sig inte enkelt inhämtas, men den brukar erfarenhetsmässigt dock vara högre än för den yngsta gruppen här. 4 För AEA totalt var andelen ersättningsfall i åldersgruppen år 2,3 procent (3,1 procent i april).

8 8 Fortsatt ökning av andelen medlemmar i program I augusti deltog 777 medlemmar i någon form av arbetsmarknadsprogram eller anställning med stöd (735 i april), vilket motsvarade 0,8 (0,7) procent av antalet förbundsmedlemmar i AEA. Som framgår av fördelningen över åldergrupperna i diagrammet nedan, har ökningen sedan i april skett i åldrarna över 50 år. Andelarna är där också betydligt högre än för de yngre. Andel medlemmar i arbetsmarknadsprogram Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: AEA 2,5% 2,0% ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Drygt fyra av tio medlemmar deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin 5 och en fjärdedel befann sig i Nystartjobb 6. Ungefär 10 procent fick stöd för start av näringsverksamhet och en lika stor andel erhöll lönebidrag. Andelen medlemmar i arbetspraktik var 5 procent. Andelarna i övriga program, som omfattade de återstående 10 procenten av medlemmarna, var två procent eller mindre. Den sammanlagda andelen medlemmar med ersättning från AEA och i program var 2,0 procent, och alltså densamma som i augusti förra året 7. Det har dock skett en liten minskning sedan i april, då den nådde 2,2 procent - se vidare diagrammet. 2,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram Per tertial aug aug Källa: AEA 2,0% Andel ersättningsfall Andel i program 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Jobb- och utvecklingsgarantin är ett individuellt utformat program som även kan innehålla stöd och program som här redovisas separat. Garantin är i normalfallet aktuell efter 300 ersättningsdagar. 6 Reguljär anställning för långtidsarbetslösa, där arbetsgivaren är befriad från arbetsgivaravgifter under lika lång tid som den anställde tidigare varit arbetslös (dubbla tiden för personer över 55 år). 7 Några medlemmar kan en given månad ingå i båda grupperna. Den eventuella överskattning detta innebär utgör dock mindre än en tiondels procentenhet.

9 9 En nedbrytning per åldersgrupp visar att jämfört med augusti 2009 har den totala andelen (ersättning från AEA samt i program) minskat något för de under 40 år, och omvänt ökat i åldrarna däröver. Sedan i april i år har det dock skett en minskning i samtliga åldrar utom i gruppen år. För den största förändringen sedan våren svarade de yngsta (25-29), för vilka den totala andelen föll från 2,6 till 1,8 procent. 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i program Per åldersklass. Tertial aug aug Källa: SACO Arbetsmarknadsdata/AEA Andel i program Andel ersättningsfall 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Andra indikatorer Arbetsförmedlingen I augusti 2010 varslades totalt personer, bara en dryg tredjedel så många som de som inrapporterades samma månad förra året. Detta är självfallet en följd både av de stora neddragningarna under finanskrisen och att arbetsmarknaden stärkts. Värt att märka är ändå att enligt Arbetsförmedlingens statistik från januari 1992 och framåt, har lägre tal rapporterats bara 8 tidigare månader (av totalt 224) senast i maj Inom verkstadsindustrin 8 varslades nu bara totalt 90 personer, långt färre än de 339 som varslades i april i år och en bråkdel av de 889 som varslades för ett år sedan. Inom transportmedelstillverkning skedde inga varsel alls, vilket kan jämföras med 206 för ett år sedan och toppnoteringen 4921 i oktober I början av juli publicerade Arbetsförmedlingen uppdaterade s.k. bristindex på ett års sikt för ett par hundra yrken 9. Bland de tio där bristen förutses bli störst återfanns tre ingenjörsyrken samtliga relaterade till byggindustrin. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker låg näst högst (tätt efter läkare), följda av Civilingenjörer inom bygg och anläggning, medan VVS-ingenjörer kom på åttonde plats i listan. 8 Observera dock att uppgifterna inte här helt jämförbara mellan åren, till följd av att SCB har genomfört förändringar i näringsgrensindelningen (SNI). 9 För en definition av bristindex, se rapporten: Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2011, Arbetsförmedlingen,

10 10 För tio av totalt 16 ingenjörsyrken förväntas liten eller mycket liten konkurrens om jobben. För ytterligare fem bedömdes balans komma att råda första halvåret 2011 och bara för ett Kemiingenjörer och kemitekniker att konkurrensen om jobben blir stor. En överblick ges i följande diagram (med förenklade indexnivåer). Bristindex ingenjörsyrken Avser arbetsmarknadsläget ett år framåt från angiven tidpunkt för bedömningen Källa: Arbetsförmedlingen 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning VVS-ingenjör Civilingenjörer, elkraft Elingenjörer och eltekniker Civilingenjörer, maskin Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Lantmätare Maskiningenjörer och maskintekniker Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi GIS-ingenjörer Ingenjörer och tekniker inom elektronik, tele Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik, metall Laboratorieingenjörer Civilingenjörer, kemi Kemiingenjörer och kemitekniker Höst 2009 Vår 2010 Stor konkurrens om jobben Balans Liten konkurrens om jobben Både i ett kort och ett långt tidsperspektiv bedömer Arbetsförmedlingen brist på arbetskraft för både civil- och högskoleingenjörer med olika inriktningar. En av orsakerna som pekas ut är att utbildningsvolymen för högskoleingenjörer är för liten, vilket man i sin tur menar beror på litet intresse hos ungdomarna för utbildningen. Vad gäller IT-yrken bedöms efterfrågan komma att öka stadigt under det kommande året, vilket förväntas leda till att brist på arbetskraft blir ett växande problem. Bristen förväntas bestå långsiktigt, till del beroende på ökande behov men också på att för få utbildas. Även för företagssäljare, ett yrke där kompetenskraven är höga och inom vilket Arbetsförmedlingen konstaterar att många ingenjörer är verksamma, förväntas brist på både kort och lång sikt. Som redovisats i tidigare rapporter halverades antalet platser inom Teknik och Data/IT 10 i Arbetsförmedlingens platsbank 11 från hösten 2008 fram till i januari Under resten av året var antalet i stort sett oförändrat, med c:a platser per yrkesgrupp, för att på våren 2010 åter snabbt öka. I början av maj 2010 fanns 1160 lediga jobb inom Teknik, och nästan lika många inom Data/IT. Efter en svacka under sommaren, steg antalet nu i september åter till ungefär samma nivå som i maj, med c:a 1250 platser inom vardera gruppen, vilket på årsbasis alltså motsvarar en fördubbling. Diagrammet visar utvecklingen i början av hösten 2008, 2009 och 2010 för ett tjugotal redovisade teknikyrken sammanlagda i ett fåtal större grupper. Maskiningenjö- 10 Till Teknik har även lagts ingenjörer inom bygg hämtade från yrkesområdet Bygg- och anläggning. Till platser inom IT har också IT-chefer hämtade från gruppen ledningsarbeten räknats med. Bland ledningsarbeten förekommer under ett flertal rubriker även platser som i vissa fall vänder sig till ingenjörer (främst inom bygg), vilka dock inte tagits med här. 11 Platsbankens marknadsandel varierar över tid och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Antalet platser utgör därför en underskattning, samtidigt som de å andra sidan alltså inte alltid riktar sig till högskoleutbildade ingenjörer.

11 11 rer föll mest mellan september 2008 och 2009, men var samtidigt den grupp som ökade mest vid en jämförelse mellan hösten 2009 och Arbetsförmedlingens Platsbank Ingenjörer/tekniker Källa: Arbetsförmedlingen Ingenjörer/tekniker bygg och anläggning Ingenjörer/tekniker el, elektronik, teleteknik och elkraft 12 sep sep sep 10 Ingenjörer/tekniker maskin Övriga ingenjörer/tekniker Anm.: Tidpunkter i anslutning till produktionen av förbundets tertialvisa rapporter. Teknikföretagens konjunkturbarometer Under rubriken Efterfrågan fortsätter stiga rapporterar Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer för tredje kvartalet att totalt 18 procent av företagen angav brist på tekniker/ingenjörer i augusti 2010, jämfört med bara 3 procent i augusti Andel teknikföretag som anger brist på olika kategorier av arbetskraft. Källa: Teknikföretagens konjunkturbarometer 3 kvartalet Av de åtta redovisade branscherna var förändringen störst för leverantörer till maskinindustrin, där den ökade till 19 procent av företagen från 12 procent i maj. Enskilt högst låg dock företag inom elmaskinbranschen, av vilka hela 32 procent nu redovisade brist.

12 För transportmedel-/bilindustrin vände bristen ned från att ha omfattat 23 procent av företagen i maj till 16 procent i augusti detta kan dock ställas mot att 0 (noll) procent angav brist på ingenjörer i november I en kommentar till läget i branschen skriver man att också att även om branschen visar en klart lugnare tillväxt i exportorderingången, är det knappast förvånande efter det stora orderlyftet tidigare i år. Bilindustrins leverantörer visar samtidigt nästan en oförändrat stark ordertillväxt. 12 Monster Employment Index Monster Employment Index (MEI) 12 baseras på en månatlig sammanställning av antalet platsannonser online. Index upprättas för sju europeiska länder samt för USA och Kanada. Efter årsskiftet steg index såväl i Sverige som i övriga redovisade europeiska länder, för att under sommaren mattas av eller åter minska. Jämfört med i augusti 2009 var ökningen i Europa i snitt 15 procent. Sverige stod med 26 procent för den största ökningen. Monster Employment Index aug 09 - aug 10 MEI totalt för vissa länder samt Europa (sju länder) Källa: Monster worldwide 150 MEI Sverige MEI Tyskland MEI UK MEI Europa MEI Frankrike MEI USA Sept Okt Nov Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul 90 Anm.: MEI Europa omfattar utöver länderna ovan även Belgien, Italien och Nederländerna. Bruten skala. Sedan april i år ökade branschindex för de sju europeiska länderna sammantagna med 3 procent inom forskning, 5 procent inom IT, 9 procent inom teknik ( engineering ) och 10 procent inom bygg- och anläggning. För bilindustrin ökade index med 5 procent medan det för telekommunikation istället föll med 1 procent. 13 I diagrammet nedan återges utvecklingen i Sverige sedan augusti 2009 dels för totalindex, dels för fyra separata branschindex (av sjutton) med ingenjörsanknytning. Index för dessa fyra branscher föll med mellan 5 och 10 procent från april till augusti 2010, men ökade alla på årsbasis. Sedan i augusti 2009 var ökningen 57 procent inom bygg- och anläggning, 47 procent inom IT-branschen, 44 procent inom teknik och 24 procent inom forskning de tre första ökade mest av samtliga sjutton index Index för bilindustri och telekommunikation särredovisas inte för Sverige.

13 13 Monster Employment Index Sverige aug 09 - aug 10 MEI totalt samt ett urval branschindex Källa: Monster worldwide Sept Okt Nov 09 Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul 0 MEI Sverige Teknik Bygg & Anläggning IT Forskning & Utveckling Arbetskraftsinvandring Under 2009 beviljades totalt 3223 arbetstillstånd för ingenjörer och dataspecialister enligt de nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes 15 december Av dessa avsåg 2202 dataspecialister, 540 civilingenjörer, arkitekter m.fl. och 481 ingenjörer och tekniker. De största kategorierna inom de två ingenjörsyrkena, enskilt och sammantaget, utgjordes av ingenjörer inom elektronik och teleteknik (405) och maskinteknik (167) 15. Utvecklingen 2010 följer i stort den under föregående år. Fram t.o.m. augusti 2010 hade totalt 1961 arbetstillstånd beviljats för de tre yrkesgrupperna. Liksom under 2009 dominerar dataspecialister, och bland ingenjörsyrkena - elektronik och teleteknik samt maskinteknik. Se vidare tabell på följande sida. Av de arbetstillstånd som under 2010 hittills har beviljats för ingenjörer och dataspecialister sammantagna, svarade Indien ensamt för 52 procent. Därefter följde Kina med 16 procent och Kroatien med 4 procent. De fem vanligaste ursprungsländerna för respektive yrkesgrupp framgår av tabellen nedan. Civilingenjörer, ark m.fl. Ingenjörer och tekniker Dataspecialister Topp 5 Antal Andel Topp 5 Antal Andel Topp 5 Antal Andel Kina % Kina 65 28% Indien % Indien 67 18% Indien 51 22% Kina % Kroatien 48 13% Kroatien 17 7% Ryssland 51 4% Usa 24 7% Usa 12 5% Kanada 44 3% Brasilien 16 4% Japan 9 4% Usa 31 2% Övriga (34) 12 3% Övriga (26) 76 33% Övriga (39) % Totalt % Totalt % Totalt % Källa: Migrationsverket 14 Klassningen sker således inte efter utbildning, utan efter yrken enligt SSYK (svensk standard för yrkesklassificering) på olika nivå SSYK 3 (huvudgrupper) och SSYK 4 (undergrupper). 15 För c:a 17 procent av beviljade tillstånd 2009 i de här aktuella grupperna saknades detaljerad uppgift om yrke (SSYK4).

14 14 Beviljade arbetstillstånd 2010 tom aug Ingenjörer och dataspecialister Yrkesgrupp SSYK 3 Undergrupp SSYK 4 Totalt Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Elektronik och teleteknik 169 (ej angiven) 63 Maskin 58 Övriga 31 Elkraft 28 Gruvteknik och metallurgi 7 Bygg och anläggning 5 Kemi 3 Arkitekter 2 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Totalt 366 Ingenjörer och tekniker Elektronik och teleteknik 67 Maskin 52 (ej angiven) 42 El 27 Övriga 25 Bygg 5 Kemi 5 Laboratorieingenjörer 4 Gruvteknik och metallurgi 3 Ingenjörer och tekniker Totalt 230 Dataspecialister Systemerare och programmerare 895 (ej angiven) 400 Övriga dataspecialister 70 Dataspecialister Totalt 1365 Totalt 1961 Källa: Migrationsverket Stockholms län stod ensamt för närmare 70 procent av det totala antalet arbetstillstånd i de tre grupperna, följt av Västra Götaland med 10 procent och Skåne med 4 procent. Dataspecialister fanns i större grupper även i Blekinge och Värmland, och ingenjörer i Västmanland, Dalarna och Östergötland 16. Se vidare tabellen. Beviljade arbetstillstånd 2010 tom augusti per län - ingenjörer och dataspec. Län Civiling., ark. m.fl. Ingenjörer och tekniker Dataspecialister Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Stockholm % 74 32% % % V:a Götaland 53 14% 48 21% 96 7% % Skåne 21 6% 20 9% 44 3% 85 4% Västmanland 24 7% 39 17% 5 0% 68 3% Blekinge 1 0% 2 1% 56 4% 59 3% Värmland 1 0% 0 0% 54 4% 55 3% Östergötland 15 4% 10 4% 29 2% 54 3% Dalarna 23 6% 18 8% 4 0% 45 2% Övriga län 19 5% 19 8% 20 1% 58 3% Totalt % % % % Källa: Migrationsverket 16 I tillståndet kan en central företagsenhet ha uppgivits, även om arbetet utförs på annan plats.

15 Arbetstillstånd beviljas enligt de nya reglerna som längst för 2 år. Därefter kan ansökas om förlängning med ytterligare 2 år. Efter 48 månader kan permanent uppehållstillstånd beviljas. De tillstånd som beviljades under 2010 gavs för i snitt 349 dagar. Antalet personer med arbetstillstånd ökar alltså inte den takt nya tillstånd beviljas. Uppgifter från Migrationsverket visar också att per var antalet giltiga arbetstillstånd totalt 2446 för de tre yrkesgrupperna sammantagna: 1731 för dataspecialister, 419 för civilingenjörer, arkitekter m.fl. och 296 för ingenjörer och tekniker17. Samtidigt bör man ha i åtanke att antalet arbetstillstånd enligt dessa regler inte ger någon heltäckande bild av hur många utländska medborgare som arbetar i Sverige kortare eller längre tid. Förutom att det finns flera undantag från reglerna, säger uppgifterna heller ingenting om många som söker sig till Sverige från övriga EU. Ingenjörer i Norden Danmark fortsatt hög arbetslöshet bland nyexaminerade Uppgifter från Ingenjörernas arbetslöshetskassa (IAK) 18 visar att arbetslösheten bland ingenjörer totalt var 4,1 procent i juli I juli 2009 var arbetslösheten 3,4 procent, men till skillnad från förra året ingår nu även personer i arbetsmarknadsprogram i underlaget, varför uppgifterna inte är helt jämförbara. För Civilingenjører var arbetslösheten beräknad på detta sätt 3,4 procent i juli i år och för diplomingeniører (motsvarande högskoleingenjörer) 6,4 procent. Läget är fortsatt bekymmersamt särskilt för nyexaminerade. Enligt ett pressmeddelande från IDA ( ), stod en fjärdedel av de nyexaminerade utan jobb i juni Både arbejdsgiverne og vi ved, at Danmark i løbet af ganske få år kommer til at mangle ingeniører og andre højtuddannede, enligt IDA:s ordförande Frida Frost. Derfor har vi som samfund ikke råd til at miste en kvart årgang. Erfaringer fra tidligere perioder med høj dimittendledighed viser desværre, at der er alt for mange, der aldrig bliver ansat i et job, de er uddannede til. Enligt den danska ingenjörsarbetslöshetskassan IAK finns också en tendens hos arbetsgivare att hellre anställa helt nyexaminerade, än de som gått arbetslösa en tid efter avslutade studier. IDA och IAK har också beslutat att inleda ett samarbete om nätverk, jobbsökarkurser och mentorer för nyexaminerade planeras. Enligt Frida Frost vill man även se att de regler återinförs, som innebar att mindre verksamheter gavs stöd för att anställa den första högskoleutbildade på arbetsplatsen. Erfarenheten visar, menar hon, att det inte bara gagnar sysselsättningen bland högutbildade, utan att det också hjälper andra yrkesgrupper, samtidigt som det förbättrar företagens möjligheter att klara sig i den globala konkurrensen. 15 Norge arbetslösheten för ingenjörer oförändrat låg och jobben fler Enligt norska NAV:s månadsrapport för augusti var andelen helt arbetslösa totalt 2,9 procent och därmed på samma nivå som i juli Att arbetstillstånd beviljats betyder inte heller nödvändigtvis att det har tagits i anspråk, eller att den anställde är kvar i landet hela den beviljade perioden Uppgifter för augusti i år var ännu inte publicerade när denna rapport togs fram. 20 Arbeidsmarkedet nå august 2010, Arbeids- och velferdsforvaltningen,

16 16 Arbetslösheten inom ingenjörs- och IKT-yrken låg kvar på i stort sett samma nivå som i augusti förra året. För sivilingeniører, sivilarkitekter og liknende var andelen 1,1 procent (1,2 % aug 2009), för ingeniører og teknikere 1,3 procent (1,4 %), och för IKT-yrken 1,9 procent (2,0 %). Totalt sett minskade antalet lediga platser jämfört med augusti 2009 med 12 procent, medan det ökade och ökade mest för ingenjörs- och IKT-yrken: +26 procent. Detta kan ställas mot att antalet platser också minskade mest för ingenjörs- och IKTyrken mellan augusti 2008 och 2009 (-47%), samtidigt som ökningen av antalet heltidsarbetslösa inom gruppen då var störst (131%) näst efter bygg- och anläggningsyrken (157%). Finland arbetslösheten på väg ned Arbetslösheten för medlemmar i TEK 21 (motsvarande civilingenjörer) var 3,5 procent i juli 2010, efter att successivt ha sjunkit från en topp på 5,8 procent i november I augusti förra året var nivån 2,9 procent. Trenden är densamma för medlemmar i UIL 22 (motsvarande högskoleingenjörer). Arbetslösheten i juli 2010 var 6,1 procent, och liksom för medlemmar i TEK har arbetslösheten sjunkit stadigt sedan i november 2009, då nivån nådde 8,9 procent. I augusti 2009 var nivån 5,2 procent. Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa) mäter antalet ersättningsfall under en månad för anslutna medlemmar i ett visst förbund och sätter det i relation till det totala antalet anslutna medlemmar i förbundet. Både de som fått ersättning på heltid respektive deltid ingår i uppgifterna. Statistiken visar vilken månad ersättningen betalats ut. De arbetslöshetsdagar som ersättningen avser kan ha inträffat en tidigare månad. Arbetsförmedlingen mäter andelen heltidsarbetslösa medlemmar sista dagen i månaden. 21 Teknikens Akademikerförbund, 22 Nya ingenjörsföreningen,

17 17 Bilaga Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade stigande efter andel i augusti Se även motsvarande diagram på följande sida, där andelar redovisas även för mellanliggande tertial. Län * Förändring Andel Antal Σ Medl Andel Antal Σ Medl Antal Proc.enh. Gävleborg 0,9% ,3% ,6 Västmanland 0,8% ,9% ,1 Kalmar 2,4% ,9% ,5 Dalarna 1,1% ,0% ,1 Östergötland 1,1% ,0% ,1 Södermanland 1,2% ,0% ,2 Jönköping 1,7% ,1% ,6 Örebro 1,4% ,2% ,2 Uppsala 1,2% ,2% ,0 Stockholm 1,4% ,2% ,2 Västra Götaland 2,0% ,2% ,8 Halland 1,1% ,2% ,1 Blekinge 2,6% ,3% ,3 Kronoberg 1,5% ,3% ,2 Skåne 1,4% ,4% ,0 Västernorrland 0,9% ,4% ,5 Norrbotten 1,4% ,4% ,0 Västerbotten 1,8% ,5% ,3 Värmland 1,3% ,6% ,3 Jämtland 4,0% ,1% ,9 * Gotlands län redovisas inte p.g.a. för litet underlag. Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Södermanland, Östergötland Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland Stockholm, Uppsala Halland, V:a Götaland Blekinge, Skåne Västerbotten, Norrbotten Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata

18 18 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade efter stigande andel i augusti Se även motsvarande tabell på föregående sida. 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Gävleborg Västmanland Kalmar Dalarna Östergötland Södermanland Jönköping Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Halland Blekinge Kronoberg Skåne Västernorrland Norrbotten Västerbotten Värmland Jämtland Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata

19 19 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Sv Ingenjörer Jusek Civilekonomerna Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Sv Universitetslärarförbund AEA Totalt * * Omfattar samtliga medlemmar i AEA - även direktanslutna. Källa: AEA/SACO Arbetsmarknadsdata Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Akademikernas ST:s SKTF:s Pappersindustriarbetarnas Unionens Byggnadsarbetarnas IF Metall Samtliga a-kassor * * Innefattar även kassor ej redovisade här (exkl. Alfa). Källa: Arbetsförmedlingen Anm.: Arbetsförmedlingen och AEA redovisar arbetslösa på olika sätt, varför uppgifterna inte är direkt jämförbara med varandra (om måtten: se särskilt avsnitt).

20 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48 Tel , Fax ,

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 Arbetsmarknadsinformation ember 2008 Arbetsmarknadsinformation. ember 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 1 (15) Arbetsmarknadsinformation december 2008 Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmarknadsläget för

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 2 / 2006 Augusti Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - aug 2006 3000 2500 2000 1500 1616 1000 500 0 2002 2003 2004

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer. December 2015

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer. December 2015 Arbetsmarknadsläget för ingenjörer ember 2015 Sammanfattning Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,4 procent i december 2015. Arbetslösheten har därmed praktiskt taget legat stilla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation - med utblick mot Norden. Augusti 2008, Olle Dahlberg, 2008-09-16

Arbetsmarknadsinformation - med utblick mot Norden. Augusti 2008, Olle Dahlberg, 2008-09-16 Arbetsmarknadsinformation med utblick mot Norden Augusti 2008 Arbetsmarknadsinformation - med utblick mot Norden. Augusti 2008, Olle Dahlberg, 2008-09-16 1 (17) Arbetsmarknadsinformation augusti 2008 -

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012.

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012. Månadens statistik från AEA 201 Medlemmar: 654 674 (+0,00%) Ersättningstagare: 9 218 (1,40%) Deltagare i program: 4 872 (0,74%) Antal arbetslösa: 14 090 (2,15%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som fått

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 688 827 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj ) ARBETSLÖSHET 11 439 personer (1,7%) Med ersättning 62% (7 114)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport OKTOBER 28% direktanslutna 72% i förbund 42% programtagare 58% ersättningsdeltagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 690 300 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (12 184 personer) 8 085 var heltidsarbetslösa 2 462 var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Medlemsstatistik april 2011

Medlemsstatistik april 2011 Medlemsstatistik april 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-04-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 631707 627334 4373 0,70 % s:a direktaviserade 298553 294929 3624 1,23 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad 2013-11-22 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, 111 84 Stockholm,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 650 761 (+1,51%) Ersättningstagare: 8 606 (1,32%) Deltagare i program: 4 719 (0,73%) Antal arbetslösa: 13 325 (2,05%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar fortsätter

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari Månadens statistik från AEA Medlemmar: 687 767 (+0,0%) Ersättningstagare: 7 952 (1,2%) Deltagare i program: 4 693 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 645 (1,8%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober påbörjade 1 236 arbetssökande någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt Ingenjörernas arbetsmarknad Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt SAMMANFATTNING Arbetslösheten var under 2014 fortsatt låg för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Liksom 2013

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer