ELEV PM. Ekebygymnasiet 2013/2014. skola.uppsala.se/ekebygymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEV PM. Ekebygymnasiet 2013/2014. skola.uppsala.se/ekebygymnasiet"

Transkript

1 ELEV PM Ekebygymnasiet 2013/2014 skola.uppsala.se/ekebygymnasiet

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Till dig som är ny elev 3 Expedition 4 -Frånvaroanmälan -Affärsverksamhet Ekebygymnasiets Verksamhetsidé 5 Organisation - personal 6 -Skolledning -Administrativ personal -Elevhälsan -Övrig personal -Biblioteket Undervisande personal 8 Program på Ekebygymnasiet 9 Sidan Läsårstider 2013/2014 för elever / för lärare 10 -Ansvariga politiker -Ansvarig för gymnasieskolorna i Uppsala kommun Till vem kan du vända dig? 11 -Översikt över arbetsfördelning Vem bestämmer i skolan Hur kan du som elev påverka? 13 -Klassråd -Elevråd -Skolkonferens ABC för gymnasieskolan 15 Ordningsregler för Ekebygymnasiet 24 Lokalhänvisningar 25 Orienteringsplan 26

3 3 Till dig som är ny elev! Ekeby bruk lades ner på 70-talet och skolan har funnits här sedan mitten av 80-talet. Det är en del av skolans charm att vi befinner oss i det gamla brukets lokaler. Vi trivs mycket bra här och vi hoppas att du kommer att göra detsamma. Förutom vår något annorlunda byggnad, utmärks vår skola av det trivsamma klimat som råder mellan eleverna och mellan elever och personal. Att skolan är relativt liten bidrar naturligtvis till att vi känner oss mycket trygga i skolmiljön och att ingen kan vara anonym, utan att alla ansikten känns bekanta. Skolan är en rent yrkesförberedande skola. Från ht 2011 började eleverna, i åk 1 och 2, läsa enligt GY-11 och då kallas El- och energiprogrammet (EE), Hotell och turismprogrammet (HT), Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) samt Hantverksprogrammet med inriktning Florist (FL) endast åk 2 och 3. Under din studietid här kommer en lärare att fungera som din personliga studiehandledare och mentor. Med den läraren har du återkommande planerings- och utvecklingssamtal, där du kan tala om vilka ambitioner du har med dina studier, vilken hjälp du behöver för att lyckas, dina funderingar kring studieresultat, studieval och mycket annat. Elevhälsan bestående av SYV, skolsköterska, kurator, specialpedagog och biträdande rektor finns också till din hjälp om du behöver. Till stugan kan du gå och arbeta själv eller få extra hjälp av specialpedagog. Vi hoppas att det ska hjälpa dig att nå de mål du tänkt dig i gymnasieskolan. Vi tycker att det är viktigt, att du känner till vad som händer på skolan och att du är med och påverkar det. Du skall veta att elever via elevrådet och skolkonferensen har större inflytande än vad många kanske tror. Aktivera dig gärna i elevråd samt klassrådsarbetet i den egna klassen! Vi ställer också krav på dig. Framför allt förväntar vi oss att du tar ansvar för dig själv och dina studier och att du deltar i undervisningen till hundra procent. Kom ihåg att vi alla är varandras arbetsmiljö! På Ekebygymnasiet uppträder vi mot varandra så att vi alla känner glädje att vara här och studera. Viktigast av allt är att du känner nytta och nöje av att gå här, att du växer både kunskapsmässigt och som människa samt att du lämnar oss med gott självförtroende Tillsammans skall vi göra din tid här på Ekebygymnasiet så givande och utvecklande vi kan! Lycka till med dina kommande studier och välkommen till Ekebygymnasiet! Erik Ojala Enhetsrektor Ingrid Jonsson Biträdande rektor

4 4 EXPEDITION Växel Måndag - Torsdag kl Fredag kl Lunchstängt kl Postadress: EKEBYGYMNASIET Ekeby Bruk Uppsala Tel. växel: Fax: Ekebygymnasiets hemsida: Mailadress: skola.uppsala.se/ekebygymnasiet Frånvaroanmälan Elever Dexter : Personal AFFÄRSVERKSAMHET Butiken Öppet: Måndag , Tisdag , Onsdag Torsdag Fredag Tårtbeställning m.m Restaurang Restaurang Ekeby bordsbeställning (från 10.00) Lunchrestaurang varje dag Kvällsrestaurang öppet onsdagar (vissa perioder)

5 5 EKEBYGYMNASIETS VERKSAMHETSIDÉ Vi på Ekebygymnasiet har en vision som inkluderar alla som har vår skola som sin arbetsplats; alltså både elever och personal. En vision är något som kan verka ouppnåeligt, men en fungerande vision ger riktning åt all verksamhet. Vår vision är enkel och självklar; Ekebygymnasiet skall präglas av: att här gör vi saker på riktigt som leder till ett arbete kreativitet och aktivt deltagande i arbetet att alla tar ansvar och visar varandra respekt att alla ges möjlighet till trygghet, delaktighet, personlig utveckling och framgång Med utgångspunkt från visionen och utvärderingar kommer vi på Ekebygymnasiet under läsåret att arbeta tillsammans med utvecklingsområdena så att: alla elever skall ta ansvar, kunna och vilja fullfölja sin utbildning eleverna ska ha god närvaro elever och lärare skall samverka för att uppnå bättre kvalité på utbildningen öka antalet godkända kursbetyg vi ökar ämnessamverkan och kontakter med yrkeslivet alla elever blir anställningsbara Kreativitet, delaktighet och trygghet bygger på mångfald och en tillåtande inställning, vilket i sin tur förutsätter god kommunikation. Ett konsekvent utvecklingsarbete för god kommunikation skall ske under hela läsåret. Elevmedverkan är en förutsättning för elevernas utveckling som demokratiska personer. Delaktighet föder ansvarstagande för de personliga och det gemensamma, både hos elever och personal. Delaktighet, samverkan och återkoppling ska ske på alla områden inom hela verksamheten.

6 6 ORGANISATION - PERSONAL SKOLLEDNING Enhetsrektor Erik Ojala Biträdande rektor Ingrid Jonsson ADMINISTRATIV PERSONAL Reception och växel Lisbeth Dahlin Evalena Bärlin Sarkkinen Skoladministratörer Silva Chader, bussbiljetter, CSN, betyg Lisbeth Dahlin, personaladm och reception Ekonom Irina Johansson Schemaläggare Pernilla Gürbüz Hemsida Jonas Rönnbäck Datatekniker Håkan Thalén ELEVHÄLSAN Specialpedagog Maria Larspers Studie- o yrkesvägledare Sabina Bergström Per Hedström Skolkurator Arvid Jägerbert Se hemsidan för besökstider Skolsköterska Sabrina Österman Pauksens

7 7 Se hemsidan för besökstider Skolläkare Håkan Sandler Träffas efter föranmälan hos skolsköterskan ÖVRIG PERSONAL Vaktmästare (och lokalansvarig intendent) Stig Eriksson Butik och Kerstins kök Service- och måltidschef Kerstin Ahlstrand Butiksledare Susanne Salestedt Butiksbiträde Pernilla Tjern Kokerska Mona Sverin Kerstin Selin Ekonomibiträden Ann-Christine Ahlström Carina Nilsson Tuula Blad Ryszard Frydman BIBLIOTEK Skolbibliotekarie Malin Svensson Se hemsidan för öppettider

8 8 UNDERVISANDE LÄRARE (signatur) E-post Efternamn Förnamn AON Andersson Jan BNB Bergman Bo BFH Bischof Heidi CAG Carrera Gabriella DAH Danielsson Helene DRC Dottemar Christina ENB Eiserman Bengt ELM Ekedahl Mats EÖD Elmersjö Daniel ENH Eriksson Hanna FKC Flink Conny FRE Fredberger Elisabet GES Gille Stig GGN Gripenberg Slotte Nicole GNU Gustafsson Ulla GNY Gustafsson Yngve GZP Gürbüz Pernilla GZÖ Gürbüz Özlem HNE Hamrin Eva HGE Holmberg Emil HTJ Jan Holmqvist JNK Jansson Karin JNE Johansson Erik KGM Kjellberg Marcus KRT Kyller Torbjörn LDM Landén Mattias LZL Lantz Lotta LAM Larspers Maria LSM Lassis Marianne LSI Lektonius Ida LNS Lindgren Stina MNL Mårtensson Leif NNG Nehlin Gunilla NMB Nyström Bernt OMC Ohlström Carina POC Pettersson Camilla PNR Pettersson Roland RKJ Rönnbäck Jonas STA Salestedt Anders SVA Skoglöv Annika SLN Stoll Norbert SVE Sundlöv Elisabet WSÅ Westas Åsa WLK Wicksell Karin

9 9 PROGRAM PÅ EKEBYGYMNASIET El- och energiprogrammet Elteknik Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens Turism och Resor Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri & konditori Kök & servering Hantverksprogrammet (endast åk 2 och 3) Florist (lärlingsutbildning) Introduktionsprogram Programinriktat individuellt val (Alla program) Yrkesintroduktion (Vissa yrken) För Komvux elever: Kockutbildning Bar- och dryckesutbildning Säljare Butik och Färskvaruhandel Enstaka kvällskurser inom Bageri, Konditori, Styckning och Floristik

10 10 Läsårstider 2013/2014 Höstterminen 2013 Elevernas arbetsår Lärarnas arbetsår Börjar 19 aug 12 aug (Upprop åk 2 & 3 22/8) Slutar 20 dec 20 dec Lov 30 sep Studiedag 30 september Lov 28 okt 1 nov Studiedagar okt Vårterminen 2014 Elevernas arbetsår Lärarnas arbetsår Börjar 8 jan 7 jan Slutar 12 juni (åk 3 gy, 5 juni) 19 juni Sportlov feb feb Påsklov april april Studiedag 28 maj Lov 30 april 30 april Lov 2 maj Lov 28 maj Lov 30 maj Öppet Hus Lördagen den 23 november kl Ondsdagen den 5 februari kl Onsdagen den 7 maj kl ANSVARIGA POLITIKER Uppdragsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) Mohamad Hassan (FP) ordförande Torbjörn Aronsson (KD) 1:e v. ordf. Ulrik Wärnsberg (S) 2:e v. ordf. Styrelsen för vård och bildning Cecilia Hamenius (FP) ordförande Christopher Lagerqvist (M)1:e vice ordförande Agneta Boström (S) 2:e vice ordförande ANSVARIG FÖR GYMNASIESKOLORNA I UPPSALA KOMMUN Affärsområdeschef gymnasiet Kajsa Wejryd

11 11 TILL VEM KAN DU VÄNDA DIG? ÖVERSIKT ÖVER ARBETSFÖRDELNING I skolan finns många människor som du kan vända dig till i olika ärenden. Här får du en allmän översikt över arbetsfördelningen mellan dem du mest kommer i kontakt med. Naturligtvis griper de olika arbetsuppgifterna delvis in i varandra. Mentor Mentorn har i första hand ansvar för klassen. Det gäller klassrådsverksamheten, trivsel, ordning, studieresultat, studieplanering, frånvaroregistrering, kortare lov, kontakt med föräldrar m.m. Till din mentor kan du vända dig för rådgivning och hjälp i de flesta ärenden och han/hon kan sen, om det behövs, hjälpa dig att hitta rätt väg för att gå vidare med ditt ärende. Studie- o yrkesvägledare (SYV) SYV organiserar studie- och yrkesvägledning och ger i klassen information om olika utbildningar, utbildningsvägar, yrken och arbetsmarknad. Studievägledaren kan även ge dig personlig vägledning i studie- och yrkesvalet. Vid dessa tillfällen är även dina föräldrar välkomna att diskutera din studiesituation och dina framtidsplaner. Studievägledaren hjälper också till med undervisning om arbetslivet och med studiebesök och praktikfrågor. I biblioteket finns ett omfattande studie- och yrkesorienterande informationsmaterial som du är välkommen att ta del av. Studievägledaren sköter skolans kontakter med arbetsförmedlingen. Skolsköterska Till skolsköterskan vänder du dig i första hand med frågor som rör din hälsa. Skolsköterska och skolläkare har tillsammans hand om hälsoundersökningar och ger hjälp till elever med handikapp. Om du har problem av något slag, är skolsköterskan alltid öppen för samtal, även om det inte direkt har att göra med din hälsa. Kurator Kurator hjälper dig med sociala och ekonomiska frågor. Du bör också, i första hand, vända dig till kurator om du har personliga problem och svårigheter i skolan eller hemma. Ekonomiska frågor: Kurator hjälper till med ansökningar om studiehjälp, studiemedel och samhällets hjälpmöjligheter i svåra ekonomiska och sociala situationer. Stipendiefrågor: Kommunala och enskilda stipendier samt stipendier för studier i andra länder. Problem: Det kan t ex vara studiesvårigheter, studieavbrott, sociala problem, fritidsoch inackorderingsproblem. Skolpsykolog Vi har ingen egen skolpsykolog på skolan. Behöver du få kontakt med en psykolog så kontakta i första hand skolsköterskan, som kan hjälpa dig vidare.

12 12 Bibliotekarie Hon ansvarar för bibliotekets verksamhet, som i huvudsak är till för dina studier. I samarbete med lärare sker undervisning som ger dig möjlighet att söka information i böcker, tidskrifter, dagstidningar och databaser. Målet är att du självständigt skall söka och värdera kunskap. Biblioteket är öppet dagligen och har, förutom bokhallen, Stugan som är ett tyst läsrum för enskilda studier. Där kan du även få hjälp av specialpedagog. I åk 1 får du en introduktion till hur man hittar i vårt bibliotek, med en fördjupning i åk 3 inför projektarbetet. Vaktmästare Han sköter fastigheterna, inredning, nyckel- och skåphantering. Anmälan av fel, eller önskemål om hjälp lämnas enklast i vaktmästarfacket utanför exp. Vaktmästaren träffas säkrast på vaktmästarexpeditionen eller per telefon, anknytning 901. Vid akuta problem kan vaktmästaren också sökas via receptionen. Skoladministratörer De har hand om administrativa uppgifter som t ex registrering av alla elever och deras studieresultat, program- och kursval, registrering av inrapporterad sjukfrånvaro och vikarieanskaffning. På kansliet kan du få de blanketter du behöver för byten, prövningar m.m. Ekonom Hon handlägger frågor beträffande budget- och prognosarbete och anbudsupphandling. Lokalvårdare De ansvarar för den normala dagliga städningen av lokalerna. OBS I lokalvården ingår inte borttagning av onormal nedsmutsning, snus, klotter, osv. För detta svarar eleverna själva inom sina ansvarsområden. Städningen sker under dagtid. Det ger möjlighet till samarbete med lokalvårdarna t ex när det gäller skötseln av klassens ansvarsområde. Schemaläggare Skolan har en ansvarig schemaläggare. Till henne kan du vända dig med frågor som rör ditt schema. I första hand bör du dock diskutera eventuella schemaproblem med din mentor. Enhetsrektor Han har totalansvaret för skolan vad gäller ledning och ekonomi. Rektor fattar beslut, i många fall i samråd med personal och elever, i en rad frågor. Rektor ansvarar för skolans yttre kontakter med myndigheter och organisationer, skolans ekonomi, organisation, arbetsmiljön samt fattar beslut beträffande viktigare förändringar av elevens studier. Rektor är också kontaktperson för skolans elevråd, samt leder skolkonferenserna. Biträdande rektor Ekebygymnasiet har en biträdande rektor med ansvar för den dagliga/löpande verksamheten inom elevhälsan och elevärenden. Du kan som elev eller vårdnadshavare vända dig till bitr. rektor med frågor om elevhälsan, frånvarohantering och studiefrågor.

13 13 VEM BESTÄMMER I SKOLAN - HUR KAN DU SOM ELEV PÅVERKA? KLASSRÅD ELEVRÅD SKOLKONFERENS Via klassråd, elevråd och skolkonferens kan elever vara med och fatta alla viktiga beslut. Klassråd Ett klassråd består av samtliga elever i klassen samt mentor. Klassrådsarbetet skall ge eleverna större möjlighet till medinflytande och medansvar. Detta framhävs också starkt i läroplanen (Gy11). Klassrådet behandlar frågor om planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogiska frågor av allmän karaktär, frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör klassens verksamhet, frågor som tas upp i andra konferenser där företrädare för eleverna deltar samt övriga frågor som är av intresse för klassens elever. 1. Mentorn har det allmänna ansvaret för klassen/gruppen och därmed också för att klassrådsverksamheten kommer till stånd och fungerar. 2. Det är viktigt att arbetet leder fram till förslag som av klassrepresentanten kan tas upp i elevråd, skolkonferens och andra konferenser. Vidare bör tid anslås för information till klassen om diskussioner och beslut i t ex skolkonferens och elevråd. 3. Klassrådsverksamheten förläggs till anvisad schematid och ingår i mentors tjänstgöring i klassen. INNEHÅLL 1. Diskussioner kring klassens arbete *Frånvaro * APL * Studiebesök *Samarbete/Sammanhållning 2. Planering och genomförande av undervisningen * Arbetsformer * Kursmål * Gymnasiearbete * Betygssättning * Programmål * Klassråd * Hemarbete/examination * Studieplaner 3. Frågor till/från elevrådet eller skolledningen * Schema * Utvärdering * Elevinflytande 4. Skolans arbetsmiljö * Lokaler * Raster * Normer och samlevnad * Ordningsfrågor * Skyddsfrågor * Likabehandlingsplan

14 14 Elevråd Den består av representanter från alla skolans klasser. En ordinarie representant och en ersättare per klass, väljs på första klassrådstimmen. Elevrådet tillvaratar elevernas intressen och arbetar för att påverka skolan på ett för eleverna gynnsamt sätt. Elevrådet utser representanter till skolans högsta beslutande organ, skolkonferensen. Elevrådets styrelse har ett rum på plan 4 i hus G. Elevrådet träffas en gång i månaden. Skolkonferens Det är skolans högsta beslutande organ, och fattar övergripande beslut i väsentliga frågor som gäller skolans verksamhet. Det gäller bland annat budgetförslag, läsårsplan, schemaläggningsprinciper, ordningsregler, lokalanvändning, inventarier och trivselbefrämjande åtgärder. Konferensen består av personal och elever samt rektor. Rektor är ordförande. Skolkonferensen sammanträder minst fem gånger per läsår. Klasskonferensen samlas vid behov och behandlar frågor som berör situationen i en hel klass eller enskilda elever. Klasskonferensen rådfrågas t ex om flyttning till högre årskurs och om utökat eller reducerat program. Klasskonferensen består av ansvarig skolledare, undervisande lärare och elevhälsan. När klasskonferensen behandlar pedagogiska frågor, studieplanering osv kan elever delta (hela klassen eller representanter för klassen). Elevhälsan Den består av biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, studievägledare (SYV) och specialpedagog. Elevhälsomöten (EHM) Elevhälsan tar upp och försöker hitta lösningar på problem som kan gälla såväl enskilda elever som klasser. Förhandlingarna inom elevhälsomöten sker under tystnadsplikt. I elevhälsomöten deltar enhetsrektor eller biträdande rektor, elevhälsans grupp samt mentor. Till elevhälsomöten kan berörda lärare, vårdnadshavare och eleven kallas. Programråd/Yrkesråd. Råden har till uppgift att utveckla kontakterna mellan skolan och omvärlden och skapa förutsättningar för den arbetsplatsförlagda utbildningen. I programråden ingår politiker, representanter för näringsliv och högskola, rektor, lärare, SYV och elevrepresentanter. Programråden sammanträder några gånger per år. Matrådet I matrådet träffas representanter för elever och personal för att tillsammans hjälpas åt att bevara Ekebygymnasiets goda matkultur.

15 15 ABC FÖR EKEBYGYMNASIET Affischering Anslagstavlorna i hus G vid personalfacken, är avsedda för expeditionens meddelanden till elever och personal. Elevaffischering får endast göras på anslagstavla utanför butiken, märkt Elevanslagstavla samt på anslagstavlan på elevtorget. Felaktigt placerade affischer tas ned och kastas. Obs! Ingen affischering på dörrar och väggar. APL Arbetsplatsförlagd lärande ingår i de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Minst 15 veckor av utbildningstiden är förlagd till företag. Under APL gäller normalt arbetsplatsens villkor och arbetstider. OBS Betyg/omdöme ges av arbetsplatsen. Eleven ansvarar för att betyget kommer till skolan efter avslutad APL-period För elever som börjar ht 2011 är APL det samma som den tidigare APU. Arbetskläder RL har speciella arbetskläder, som skolan delvis tillhandahåller och tvättar, efter en elevdepositionsavgift av 400:- kronor. Skor, som används utomhus, tillåts inte i köken därför subventionerar skolan speciella skor. Eleven betalar 200:- För EE gäller speciella regler för arbetskläder under APL. Befrielse från idrott är inte längre möjligt. Ämnet heter idag Idrott och hälsa och är du sjuk eller har ett handikapp kontaktar du skolsköterskan som skriver ett intyg om vilka problem du har. Lärarna gör sedan en individuell anpassning av undervisningen. Se även reducerat program! Betyg Om du har stor frånvaro kan läraren bli tvungen att inte ge dig något betyg. Detta innebär att kursens poäng inte räknas och du kan riskera att inte få ett slutbetyg. I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs samt gymnasiearbetet (åk 3). För elever som börjat efter ht 2011 gäller en ny betygsskala med beteckning A-F. Betyget F betyder att eleven inte nått kunskapskraven. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapsbehov i sin helhet får betyget E. Högsta betyget A, får en elev om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om du får betyget Icke godkänd (F) har du rätt att pröva för ett högre betyg. Betygskatalog I gymnasieskolan får du betyg fortlöpande efter varje avslutad kurs. Betygen samlas i en betygskatalog. I slutbetyget kommer sedan samtliga kurser att redovisas. Vid behov kan du få ett utdrag ur betygskatalogen. Du får automatiskt efter åk 1 och åk 2 ett utdrag ur betygskatalogen i form av ett samlat betygsdokument. Bibliotekslån Lån på biblioteket skall återlämnas före läsårets slut. Låntagaren är skyldig att ersätta lånad bok som förkommit eller som förstörts med 300:-. Biträdande rektor Hon ansvarar för den dagliga/löpande verksamheten, elevhälsan och elevärenden. Brandlarm Brandlarm ges med tutande tonintervall genom den interna högtalaranläggningen och yttre larmklockor. Larmet utlöses automatiskt via detektorer och speciella larmknappar. Utrymning vid larm sker omgående närmaste väg enligt de utrymningsplaner som finns anslagna i korridorerna. Tillträde till lokal får endast ske efter behörig person gett tillåtelse.

16 16 Busskort För att få kort måste följande vara uppfyllt: - du skall studera vid gymnasieskola och vara berättigad till studiehjälp - du är född 1994 eller senare - du har mer än 6 km skolväg. Ansök om busskort hos Silva Chader. Borttappat eller på annat sätt förlorat UB-kort, UL-kort ersätts mot en expeditionsavgift på 300 kr. OBS! Denna avgift tas ut även om eleven inte önskar nytt busskort. Tvättade och skadade UL-kort kan ersättas om kortnumret kan läsas. Exp-avgift 100 kr. Återlämning av busskort Elev som inte längre är berättigad till resor (byte av adress etc.) skall omedelbart återlämna utkvitterat busskort. Skolan spärrar kortet, så snart som den fått kännedom om att rätten till ersättning upphört. Om resor företas efter att rätten till ersättning upphört, debiteras kostnaden, samt en expeditionsavgift på 300 kr. Om busskortet inte återlämnats inom 14 dagar, höjs expeditionsavgiften till kr. (Inkasso!) Ersättning för egna utlägg. Ingen ersättning ges för egna reseutlägg innan förlorat kort ersatts. Läkarintyg bussbiljett Ekebygymnasiet använder samma policy som de övriga gymnasieskolorna i Uppsala. Det vill säga: Läkarintyg är ingen grund för att erhålla busskort, utan avståndet till skolan måste vara över 6 km. Detta enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110). Byten Ansökan om byte av klass, grupp eller kurs lämnas direkt till bitr rektor eller studievägledare. För att få byta klass eller grupp måste du lämna in en skriftlig motivering till bitr rektor. Innan beslut fattas krävs i regel ett personligt samtal med bitr rektor och i vissa fall yttrande från klasskonferens. Bytet får inte ske förrän ansökan skriftligen beviljats. Cafeteria Skolan har en cafeteria på elevtorget i G-huset som är öppen under vissa dagar, den drivs av elever och lärare i undervisningssyfte. När cafeterian inte är öppen, finns kaffebröd och färdiga smörgåsar i butiken, som ligger på bottenvåningen (plan 2) i G-huset. Kaffe- och vatten automat finns också på elevtorget. Dexter är vårt frånvarosystem. Inloggning till dexter kan du få via din mentor. Datakontrakt Varje elev får ett kontrakt att underteckna tillsammans med målsman vid höstterminens början. Kontraktet gäller hela studietiden vid Ekebygymnasiet. EE Den officiella förkortningen för el- och energiprogrammet, nya läroplanen - gy-11. Ekeby Aktuellt EkebyAktuellt (EA) utkommer varje torsdag (senast 14.00) och innehåller information till ALLA på skolan. Ekeby Aktuellt anslås också på skolans anslagstavlor, samt finns på hemsidan. Mentor eller annan vidtalad lärare går igenom innehållet med klassen. Elevinflytande Elevernas rätt till inflytande i undervisningen och i skolans övriga angelägenheter fastslås i gymnasieförordningen, i läroplanen och i arbetsmiljölagen. Motiven för inflytande är dels pedagogisk: undervisningen blir bättre och de studerande mer motiverade om de kan påverka innehåll, arbetssätt och utvärderingsformer, dels demokratiska: eleverna skall förberedas för ett demokratiskt samhällsliv.

17 17 Elevregister På Ekebygymnasiet förs personregister (elevregister) med stöd av särskilt tillstånd. Registeransvarig för gymnasieskolan är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). De register som förs är Extens och Dexter för gymnasiets elever. Registren innehåller uppgifter om elevs namn, adress, telefonnummer, personnummer, frånvaro och betyg. Uppgifter om innehållet i Extensregistret framgår av det samlade betygsdokument som ges till varje elev minst en gång per år. Elevråd Elevrådet består av två representanter från varje klass. Styrelsemedlemmar väljs vanligtvis, med undantag av elever från åk 1, i slutet av vårterminen. Styrelsen har ett eget rum på plan 4 i G-huset, där du kan nå dem. Enhetsrektor Han har totalansvar för ledning och ekonomi. Examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. F-huset F-huset är beteckningen på den del av skolan, som ligger i Bostadsrättsföreningen Uppsala Ekeby Industrihus. Du kommer lättast dit genom gången från elevtorget. Frånvaroanmälan Elever anmäler varje dag eventuell frånvaro på tel Frånvaro kan även anmälas via inloggning på Dexter. Om du måste lämna skolan under skoldagen p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak, skall du anmäla detta. Det räcker inte med att göra det muntligt, utan du måste lämna speciell blankett till expeditionen. Blanketten ska vara underskriven av skolsköterskan eller undervisande lärare. Observera att vid upprepad ogiltig frånvaro kan studiebidraget dras in! Dessförinnan varnar mentor eleven samt skickar bitr. rektor en skriftlig varning hem. Frånvaro och ledighet Den tid som är avsatt för arbete i skolan måste utnyttjas på bästa sätt. Med varje frånvaro från skolarbetet följer ett krav på eleven att hämta igen det förlorade. För denna inläsning ansvarar i första hand eleven själv. Därför måste onödig frånvaro undvikas. Naturligtvis är det tillåtet att elever deltar i sådant som har med skolans utveckling att göra, även utanför klassrummet på skoltid, t ex skolkonferens, elevråd, skyddskommitté, föreningsverksamhet, teater, musik, körsång, idrott osv. Sådan frånvaro bokförs också av mentor, så se till att du alltid meddelar honom/henne om vad du deltagit i. Vid längre tids sjukdom försöker skolan att på olika sätt att stödja eleven. Frånvaroregistrering Undervisande lärare ansvarar för att all frånvaro registreras. Frånvaro från prov Se Omprov. Fusk Alla typer av fusk är naturligtvis förbjudna här på Ekebygymnasiet. Detta gäller även så kallat Internetfusk (dvs. att man kopierar hela eller delar av arbeten från Internet). Skolan använder Urkund som är ett verktyg, som hjälper undervisande personal att upptäcka plagiat. Upptäcks sådant blir arbetet underkänt (F), utan möjlighet till omprövning under kursens gång. Ett F kan påverka hela kursbetyget negativt. Föräldrar och rektor informeras alltid vid fusk i alla former. Fusk kan leda till avstängning.

18 18 Försäkring Eleverna i Uppsala kommuns skolor har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Gjensidige som kommunen betalar. Försäkringen gäller både på skoltid och fritid. Kontrollera belopp och villkor i folder som du får första veckan. Om du använder glasögon uppmanas du att ta en glasögonförsäkring, som kan utfärdas i samband med nyinköp, eller att bygga på din hemförsäkring med en allrisk/otursförsäkring. Högskolebehörighet Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. G-huset G-huset är beteckningen på Ekebygymnasiets huvudbyggnad. Byggnaden har också UE - snurran på taket. GY2011 (gy-11) Ny reformerad gymnasieskola startar för åk 1 ht (se www,skolverket.se för mer info). Gymnasiearbete För att få en gymnasieexamen måste eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete som omfattar 100 poäng under 3:e året. Hemsida Adressen till skolans hemsida är Där finns aktuell information, EkebyAktuellt samt schema. Kolla hemsidan ofta! Hissar Skolans hissar är enbart avsedda för varutransporter och rörelsehindrade. HT Den officiella förkortningen för Hotell- och turismprogrammet, gy-11. Icke Godkänd F enligt gy-11, innebär att dina kunskaper i ämnet/kursen inte motsvarar kurskraven. Om efterföljande kurser i utbildningen bygger på denna kurs, kan du bli tvungen att läsa in kursen och göra en prövning innan du kan fortsätta. IG-prövning Du har möjlighet att pröva för godkänt betyg på de ämnen/kurser där du underkänts (F). Se Omprov och sommargymnasiet. Individuella val Antalet anmälda elever avgör om kursen anordnas. Se till att du deltager under vald kurs enligt schema! Det är, av schematekniska skäl, i det närmaste omöjligt att i efterhand läsa dubbla kurser för att hämta in något som missats tidigare år. för åk 1-2 gäller det inom ramen för 200 poäng. för åk 3 Varje elev skall inom ramen för 300 poäng självständigt välja ett eller flera ämnen/kurser. Dessa kan antingen vara nationella eller lokalt utarbetade och finnas på någon av gymnasieskolorna i kommunen. Individuellt program kan utformas för elever som har speciella behov. En elev som har gått ett individuellt program skall få slutbetyg efter att ha fullföljt den studieplan som har lagts upp för eleven. Introduktionsprogram De är till för att ge möjligheter till elever som inte uppnått behörighet till nationellt program. Via programmen kan eleven uppnå behörighet, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. På Ekeby erbjuder vi yrkesintroduktion. Läs mer på skolverket.se/gy2011.

19 19 Kerstins kök. Ekebygymnasiet har en stor elevrestaurang i D-huset som är en del av ett privat bolags fastigheter. Där äter varje dag ca 250 av våra elever, men vi säljer också mat till Gluntens Montessoriskola och JB gymnasiet. Klassfacket All information till klassen lämnas i klassens fack. Facket skall tömmas helst varje dag, men minst två gånger i veckan av klassens representanter som ansvarar för att informationen når klassen. Klasskonferenser I dessa konferenser behandlas t ex hur klasserna fungerar, elevernas studiesituation mm. Klassresor De skall planeras i god tid, och i samråd med undervisande lärare, kopplas till pågående kurser med förberedelser och uppföljning. Skriftlig ansökan, med program, lämnas till rektor för godkännande minst en månad i förväg. Klassrumsansvarig. Varje klassrum har schemalagd ansvarig lärare. Ansvarig lärare ser, tillsammans med elever, till att klassrummet, med inredning, hålls snyggt, samt rapporterar till vaktmästare om något behöver lagas. Kopiering Elever kan för privat bruk kopiera på den kopiator som finns i biblioteket. Myntautomat finns och varje kopia kostar 2 kronor. Biblioteksarbete får du kopiera gratis. Vid kopiering i samband med studieuppgifter vänder du dig till din lärare i ämnet för att få hjälp att kopiera. Övriga kopiatorer på skolan är avsedda endast för personalen. Larm Skolan är utrustad med larm, som är inkopplat på de tider ingen verksamhet pågår i skolan. Ledighet Lov kan erhållas för sammanlagt högst sex dagar per läsår. Kortare ledighet (högst tre dagar per termin) beviljas av mentor. Längre ledighet (4-6 dagar) beviljas av bitr. rektor/rektor efter ansökan minst 10 dagar i förväg. Observera! Ledighet beviljas generellt inte för terminens första eller sista veckor och inte för semesterresa. Beställd resa utgör i sig inget skäl till ledighet. Ansök om ledighet i god tid. Lektionstider Lektioner pågår normalt från till Några gemensamma undervisningstider finns inte, utan starttid och längd på lektionerna varierar. Detta ger en jämnare belastning och mindre köer i matsal, bibliotek och rastutrymmen. Någon ringsignal finns därför inte på skolan. Detta ställer speciella krav på alla att själva passa lektionstiderna. Likabehandling Skolan följer den likabehandlingsplan som vi gemensamt har fastställt. Se hemsidan. Lärare Lärarscheman finns på hemsidan. Du kan också söka lärare i personalrummet eller i lärarens arbetsrum. Lärling Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Läromedel Skolan tillhandahåller de läroböcker du behöver. Alla läroböcker (med få undantag) är låneböcker, som kan användas i många år. De måste återlämnas i bästa möjliga skick, utan noteringar och anteckningar, vid läsårets slut eller senast när ämnet avslutas i gymnasieskolan. Böckerna är numrerade och en lånelista upprättas av ansvarig lärare, där du kvitterar ut dina läromedel. Namn, klass, utlåningsdatum och

20 20 bokens skick skrivs in på utlåningsblanketten i läroboken. Du ansvarar sedan för läroboken. Om du avbryter dina studier under läsåret, skall lånade läromedel återlämnas till ansvarig lärare. Böcker som du tappar bort eller skadar blir du ersättningsskyldig för. Icke reglerade skulder till skolan för t ex läromedel, kan medföra att betyg inte delas ut på avslutningsdagen. Läroplan I läroplanen anges vilka moment som skall behandlas i de olika ämnena/kurserna samt utbildningsmål och kravnivåer för varje kurs inom programmen. I GY 2011 beskrivs synen på kunskap, utveckling och lärande. Den uttrycker även verksamhetens värdegrund och uppdrag samt riktlinjer och mål för arbetet. Matersättning vid APL På samtliga program utgår matersättning med 30 kr/dag, om inte du får mat på arbetsplatsen. (RL-eleverna får ofta mat av arbetsplatsen under APLperioden). Mobiltelefoner får inte vara påslagna under pågående undervisning om inte annat sägs av undervisande lärare. Moderna språk Moderna språk franska, tyska, spanska etc. erbjuds som individuellt val. Lektionerna är då förlagda till annan gymnasieskola. Modersmålsundervisning Om du har annat modersmål än svenska kan du byta ett modernt språk, som individuellt val, mot undervisning i modersmålet. Du kan också få studiehandledning på modersmålet och extra undervisning i svenska. Modersmålet kan även studeras som utökad studiekurs. Se även Stödundervisning och Svenska som andraspråk. Nationella kursprov konstrueras av Skolverket. Syftet med de nationella kursproven är att ge underlag för betygsättningen i en klass samt att ge möjlighet till jämförelser med andra elevers resultat på samma kurs i hela landet. Resultatet på ett kursprov är inte bindande för den enskilde elevens betyg, men ger vägledning för lärarens bedömning. Kursprov finns för svenska, matematik och engelska. Närvaro I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro, inte bara vid lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan föreskriver t ex temadagar och studiebesök. Frånvaro från all skolverksamhet noteras och skrivs in i Dexter. Omprov Görs upp med din undervisande lärare. Se studietid. Ordningsregler Ordningsregler finns för Ekebygymnasiet som helhet (se sidan 24). Speciella regler finns också för köken, biblioteket samt skrivningar. PraLin Skolans arbete med likabehandlingsplanen. Reducerat program. En elev som har påtagliga studiesvårigheter, som inte kan lösas på annat sätt, kan av rektor beviljas reducerat program. Eleven befrias då från undervisning i kurser som motsvarar högst 10% av det antal gymnasiepoäng, som krävs för ett fullständigt nationellt eller specialutformat program. Ta kontakt med SYV och bitr rektor. Reseersättning för APL Om du tror att du har rätt till reseersättning kontakta Silva Chader.

21 21 Reseersättning vid individuella val på andra skolor beviljas i allmänhet inte. Har du några frågor kontakta Silva Chader. Restaurang Ekeby Den drivs av restaurang- och serveringselever som lunchrestaurang för allmänheten. Restaurangen håller också öppet en kväll/vecka. Se hemsidan för mer information. Rök- och snusförbud Rökning är inte tillåten inom skolans område. Snusning är naturligtvis inte tillåten under lektioner. Från höstterminen 08 är det enbart tillåtet för personal att röka under lunchpaus. Samma regler gäller självklart även för elever. OBS! Rökning är absolut inte tillåten i köks- och serveringskläder, eftersom det enligt lag är förbjudet att vara i kök och utomhus i samma kläder. Sen ankomst lärare Eleverna väntar 5 minuter. En elev kontaktar därefter expeditionen för besked. Telefon: anknytning 900( ) Kontrollera alltid med receptionen om lektionen är inställd/flyttad. Sekretess All personal har sekretess eftersom skolan är en myndighet. Skadegörelse Den som vållar skada på skolbyggnad, undervisningsmaterial eller inredning får ersätta den orsakade skadan, helt eller delvis beroende på situationen. Anmäl omgående varje skada du upptäcker, och om du vet vem/vilka som orsakat den, till din lärare, mentor, till vaktmästare eller till skolledningen. Vi behöver alla hjälpas åt för att behålla en trevlig arbetsmiljö för elever och personal. Schema Finns på hemsidan. Skollunch Alla elever vid Ekebygymnasiet har tillgång till kostnadsfri skollunch. Skollunch serveras i skolans två elevrestauranger. Eleverna fördelas mellan restaurangerna för att minska väntetiden och öka trivseln vid lunchen. Stekeby eller Kerstins kök finns alltid angiven på klassens schema. Du kan alltså inte själv välja var du vill äta. Om du av religiösa eller medicinska skäl inte kan äta viss kost, måste du snarast anmäla detta till skolsköterskan. Skolresor Se klassresor. Skrivningar Nationella prov sker på för proven fastställd tid. De prov som ges utöver detta, genomförs på lektionstid i skrivningsämnet. Skåp - omklädningsrum Alla elever som arbetar i skolans olika produktionslokaler har tillgång till egna klädskåp. De finns i G-huset i speciella omklädningsrum, som öppnas i anslutning till lektionerna. Samtliga elever har också mindre skåp för bokförvaring på olika ställen i byggnaderna. Lås till elevskåpen köps av eleven. OBS! Köp rejäla lås! OBS! att alla skåp är skolans egendom och att de kan öppnas av skolan vid behov. Slutbetyg För att få ett slutbetyg skall du ha betyg på alla kurser som ingår i din studieväg. SMHV-FL Officiell förkortning för Floristprogrammet. Sommargymnasiet. Under sommaren har du möjlighet att läsa in vissa kärnämneskurser som du av någon anledning inte klarat av. OBS! Sommargymnasiet kan sökas endast av dig om du fått F på kursen. Du kan högst läsa två kurser under sommaren.

22 22 Spel Spel om pengar eller pengars värde är förbjudet inom skolans område. Studieavbrott Om du vill sluta i gymnasieskolan utan att ha slutfört lärokursen, skall du anmäla detta skriftligen på speciell blankett till bitr. rektor. Dessutom skall alltid mentor, kurator eller studievägledare kontaktas före ett studieavbrott. Studiehjälp Kan du i allmänhet få från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20. Studiehjälpen består av bidrag och olika tillägg. För att få studiehjälp måste du studera på heltid, dvs. använda hela din arbetstid till studier och kontinuerligt delta i undervisningen. En kort beskrivning följer av de olika formerna av studiehjälp. Studiebidrag får du oavsett dina föräldrars ekonomi. Beloppet är på kr per månad under 10 månader. Du behöver inte söka studiebidraget. Det betalas ut automatiskt fr.o.m. kvartalet efter det du fyllt 16 år t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år. Inackorderingstillägg För att kunna beviljas tillägget krävs att det program och den nationella inriktning du ska läsa inte finns på din hemort och därmed måste bosätta dig på studieorten (finns dock utrymme för särskilda skäl). Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Respektive hemkommun utformar regler för och fattar beslut om inackorderingstillägg. Vänd dig till din hemkommun för besked. Sista ansökningsdag är den 30 juni det läsår som du studerar. OBS! Ersättning för busskort beviljas inte. Detta gäller även om avståndet från din bostad i Uppsala till skolan är längre än 6 km. Extra tillägg är ett bidrag som du kan få efter ansökan och bestäms efter familjens samlade ekonomiska underlag, som måste understiga kr/år. Häri ingår inkomst av tjänst och kapital samt del av förmögenhet. Sista ansökningsdag för detta är 30 juni det läsår som du studerar. (Källa Studiehjälp vid frånvaro. Observera att studiehjälp endast utgår vid heltidsstudier. Studiehjälpen rapporteras för varje månad du heltidsstuderar. Upprepad ogiltig frånvaro medför att studiehjälpen reduceras eller inte betalas ut alls. Om studiebidraget dras in påverkas även andra bidrag för familjen t.ex. bostadsbidrag, extra tillägg mm. Studiemedel Till elev fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år. Ansök på särskild blankett till CSN. Består av en bidragsdel och en frivillig lånedel. Studiekontrakt. Varje elev i åk 1 får ett studiekontrakt, som är gemensamt för kommunen, att underteckna tillsammans med målsman vid höstterminens början. Kontraktet gäller hela studietiden vid Ekebygymnasiet. Studietid Det är en resurstid där du kan få extra stöd eller göra omprov i samråd med behörig lärare. Stugan Finns i bibliotekslokalen. Där kan du få hjälp av specialpedagog och/eller arbeta med egna studier under håltimmar. Stödundervisning Om du har svårt att följa med i undervisningen därför att du har varit sjuk länge, bytt kurs eller liknande, kan du få stödundervisning vid sidan av den vanliga undervisningen.

23 23 Svenska som andra språk anordnas för elever som har annat modersmål än svenska och som behöver det. Svenska som andra språk är ett kärnämne, som ger samma behörighet som svenska som första språk. SYV. Förkortning för studie- och yrkesvägledare. Tystnadsplikt All personal har tystnadsplikt. Elevhälsoteamet (skolläkare, skolsköterska och kurator) har enligt sekretesslagen särskild tystnadsplikt. UAN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är styrelsen för skolan. Upphittat Upphittade föremål lämnas till expeditionen och kan också avhämtas där. Utlandsstudier Elever som tagits in på ett nationellt program i gymnasieskolan och påbörjat det, har rätt att fullfölja utbildningen efter ett studieavbrott på högst ett läsår för studier utomlands. Studier utomlands redovisas i betygskatalogen. Utvecklingssamtal På Ekebygymnasiet genomför vi ett utvecklingssamtal per termin där vårdnadshavare för elever, som inte fyllt 18 år, inbjuds att närvara. Dels till ett samtal som genomförs med den individuella studieplanen som grund och en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation ges och dels erbjuds specifik ämnesinformation av undervisande lärare. Varning ges vid risk för F på pågående kurs. Vilrum För plötsliga sjukdomsfall finns vilrum hos skolsyster. Värdeföremål Lämna aldrig pengar, busskort, eller andra värdeföremål kvar i ytterplagg, undervisningslokaler, korridorer, kapprum eller omklädningsrum. Undvik så långt det går att förvara dyrbarheter i ditt elevskåp, även om det är låst! Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter, och det finns ingen gemensam försäkring som täcker förluster vid stölder. Anmäl omedelbart förlust till expeditionen/skolledning, polis och eget försäkringsbolag. Yrkesintroduktion Vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Övergång till annat program. Det är möjligt att byta studieväg inom gymnasieskolan. Tala med studievägledaren eller programansvarig skolledare. Övergång till årskurs 1 på annan studieväg Om du har börjat på en studieväg i gymnasieskolan och önskar börja om på ett annat program, lämnar du i vanlig ordning in din ansökan till Intagningsnämnden till åk 1. Detta sker redan i slutet av januari.

24 24 ORDNINGSREGLER FÖR EKEBYGYMNASIET Vi vill ha en lugn och trivsam arbetsmiljö: kom därför i tid till lektionerna ta med dig nödvändigt material stäng av mobilen innan lektionen börjar undvik att störa kamrater på lektionen håll våra bänkar och väggar klotterfria lägg papper i återvinningen och kasta annat skräp i papperskorgen ät och drick utanför klassrummet rökning är förbjudet på skolans område och på annan tid än raster När du lämnar klassrummet ska det se snyggt ut och alla datorer ska vara avstängda. Framtagna i samråd med elever och personal, reviderade ht Beslutade av rektor jan 2012.

25 25 LOKALHÄNVISNINGAR På orienteringsplanen finns de hus som Ekebygymnasiet använder markerade med G, F, C och D. Vi delar lokaler med Hemfossa, hus F som är del av en bostadsrättsförening och företagarägt. Hus G ägs av kommunen. I våra hus är källaren = plan 1, bottenvåningen = plan 2 osv. Alla salar är numrerade efter detta system. Sal F32 hittar du alltså i F-huset, plan 3 (dvs. 1 trappa upp). HUS G Plan 4 Plan 3 Plan 2 Plan 1 HUS F Plan 4 Plan 3 Plan 2 HUS C Plan 2 HUS D Plan 3 Plan 2 Skolexpedition (med rektorer, administrativ personal, studievägledare, ekonom, skolsköterska, kurator) Restaurang Ekeby, Stekeby Utbildningskök, metodkök G43, lektionssal G41 Elevrådslokal Gång till F-hus Bibliotek Elevtorg Lektionssalar G32 G39 Datatekniker Charkutbildning, metodkök G31 Arbetsrum för lärare på vuxenutbildningen Bageri- och konditoriutbildning Omklädningsrum Vaktmästare, varumottagning Butik Lektionssal G20 - G21 och G22 Garage, förråd Omklädningsrum Komvuxelevernas uppehållsrum/pentry Lektionssalar F41 F43 Gång till G-hus Personalrum Lektionssalar F31 F33 Floristsal, bild Sporthall, gym, omklädningsrum idrott Kerstins kök Elprogrammet

26 26 MÅNDAG Orienteringsplan för Ekebygymnasiet Idrottshall C D Entré EE Kerstins Kök Butiks entré Entré A G Huvudentré, Restaurangentré Entré HT floristsal F