Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 1 - februari Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior."

Transkript

1 Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen eller pizzerian har utsetts var det åter dags att utse den mest hygieniska pizzerian. Syftet med projektet är att erhålla en samlad bild av hur livsmedelshygienen samt skötsel i övrigt ser ut i dessa lokaler. Vidare anser Miljö och stadsbyggnad att den här typen av projekt kan engagera och motivera verksamheterna att jobba med att förbättra hanteringen och standarden i lokalen ur livsmedelshygienisk synvinkel. Totalt har 15 pizzerior inspekterats. Vinnare 2005 blev Deli Italia med 92,9 poäng av 100. På andra plats kom Inverness Livs, 77,8 poäng och på tredje plats Klingsta stuga med 60,0 poäng. Största delen av bristerna konstaterades i pizzeriornas egenkontroll och dokumentation. Vinnaren hade väl täckande egenkontrollprogram och dokumentation som kunde uppvisas vid inspektionen. Detta förklarar den stora skillnaden mellan vinnaren och de övriga. Läs mer på Ställ frågor om politiken Välkommen att träffa: Folkpartiet, lördag 4 februari kl vid Mörby centrums södra entré. Siv Sahlström (c) 2:e vice ordf. i kommunstyrelsen på Djursholms bibliotek, onsdag 8 februari kl Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Öppet hus i Fribergaskolan Information inför valet till år 7. Lördag den 4 februari kl Varmt välkomna! Läs mer på Hortusparkeringen Försöket med trängselskatt har medfört att fler Danderydsbor är i behov av parkering i närheten av tunnelbanan. Därför har kommunstyrelsen fattat beslut att göra Hortusparkeringen vid Danderyds Sjukhus tunnelbanestation till infartsparkering reserverad för Danderydsbor. Från den 1 mars kommer parkeringen, under dagtid och på vardagar, att vara tillgänglig endast för Danderydsbor i enlighet med övriga infartsparkeringar i kommunen. Sök parkeringstillstånd genom att skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Observera att tillståndet inte garanterar parkering utan enbart möjliggör detta. Frågan har väckts angående att eventuellt ta ut en administrationsavgift för parkeringstillstånden. Ärendet kommer att behandlas under våren 06. Läs mer på vår hemsida och i kommande nummer av DanderydsAktuellt. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Nöjda Danderydsbor Sidan 2 Skola och näringsliv i idérik korsbefruktning Sidan 3 Kultur och evenemang Sidan 4 Intresserad av att starta egen barnomsorg? Sidan 5 Dags att söka årets stipendier Sidan 5 Skolvalet på Internet Sidan 5 Skidspår och israpporter på vår hemsida Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 6 februari kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Träffpunkt Enebyberg Kommunfullmäktige har tidigare godkänt förslaget till Träffpunkt Enebyberg, en samordning av bibliotekets, dagcentralens, fritidsgårdens och öppna förskolans verksamhet. I förslaget ingår också en samverkan med Enebykyrkan och med Svenska kyrkan när det gäller lokaler och verksamhet. Fullmäktige föreslås nu godkänna ett förslag till samarbetsavtal med Enebykyrkan samt tekniska nämndens förslag till ombyggnad av fastigheten till en kostnad om 12,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har beslutat att produktionsdirektör Johan Haesert även under genomförandet ska fungera som projektledare. Förslag till detaljplan för angöringsficka och p-plats vid Ekebyskolan Byggnadsnämnden har föreslagit att fullmäktige ändrar detaljplanen för vissa markområden runt Ekebyskolan för att kunna bygga en angöringsficka och en parkeringsplats. En avlämningsplats anläggs på nuvarande lärarparkeringen. Efter synpunkter ändrades det ursprungliga förslaget så att den nya lärarparkeringen kommer närmare skolan. Detaljplan för handelsområde vid Enmans väg Byggnadsnämnden har godkänt ett förslag till detaljplan för området söder om Enmans väg i Enebyberg. Bebyggelse för handel och kontor samt 5 villor föreslås. Fullmäktige föreslås anta detaljplanen godkänna exploateringsbudgeten på 34,5 miljoner kronor. ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, parkering, bullerdämpning, cirkulationsplats samt VA-ledningar i anslutning till handelsområdet godkänna försäljningsstrategin och uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra projektet. Kontakta Din kommun via e-post! Nöjda Danderydsbor Gott betyg till Danderyds skolor Föräldrar och elever är mycket nöjda med verksamheten och har förtroende för lärarna. Det är en del av resultatet från kommunens enkät som utfördes under oktober och november 2005 i skolår 2, 5 och 8. 98% svarar att man är mycket nöjd eller nöjd med skolan som helhet. 88% har mycket stort eller stort förtroende för lärarna. I skolår 2 och är 98% av föräldrarna nöjda eller mycket nöjda med skolans förmåga att förmedla kunskaper. Hela resultatet publiceras på danderyds hemsida www. danderyd.se Succé för Mörbybadet Hela 97 % av de tillfrågade i vår nyligen genomförda kundundersökning tycker att helhetsintrycket av Mörbybadet är bra eller ganska bra. Det visar att vårt bad efter den omfattande renoveringen har förvandlats till en verklig tillgång för lek, rekreation, motion och träning, säger Carina Erlandsson (m), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden. 400 personer har gett sina omdömen i direktintervjuer eller enkäter. Både engångsbadare och personer med rabattkort eller årskort har tillfrågats och åldersspridningen är god. Frågorna har bl a omfattat öppettider, personalens bemötande, entréavgift, de verksamheter som badet erbjuder och helhetsintrycket. Bedömningarna är genomgående mycket positiva. Vi vill att fler ska upptäcka badets förtjänster. Nu har vi en anläggning i toppklass som står rustad att välkomna ännu fler badare, säger Inger Strömbom (kd), vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden. Läs mer på Fler utvärderingar på nätet På kommunens hemsida kan Du också ta del av utvärderingar av några av våra kultur- och fritidsverksamheter. Läs mer på Pågående planer Sveavägens hållplats och Djursholms delikatesser En ny detaljplan ska upprättas som syftar till att ändra användningen för Sveavägens hållplats från järnvägsändamål till kvartersmark för förskola. På fastigheten Djursholm 2:327 ändras användningen från bostadsändamål till handel, hantverk och kontor. Planprocessen har börjat med ett program som skickats ut på remiss till sakägare, myndigheter och förvaltningar. Sista dag för yttrande är den 26 februari. Programmet finns att läsa på kommunens hemsida och på biblioteken i Djursholm och Mörby Centrum. 2

3 Skola och näringsliv i idérik korsbefruktning Ett bildreportage från Danderyds gymnasium En av kvällens inspirerande talare, Ulf Spendrup, anländer till skolan Kvällens tema engagerade lärarna. fr v Alexandra Sobierajski, Rebecca Rudfjäll och Frida Roll Kvällens moderator, Ingvar Kvernes från Stockholms Handelskammare, i samtal med Christina Skogster Stange. Skola och näringsliv i idérik korsbefruktning - det var ämnet för ett livligt mingelparty i Danderyds gymnasium i slutet av november förra året. Ett inspirerande tal om entreprenörskap hölls av Ulf Spendrup inför företrädare från Stockholms Handelskammare och lokala spjutspetsföretag, kommunalrådet Gunnar Oom samt ett åttiotal intresserade gymnasister. Som värd fungerade skolans rektor Håkan Söderström. Världsklass är den eftersträvade Christina Skogster Stange från Intentia höll ett intressant anförande inför de närvarande. nivån för samarbetet mellan lokal skola och näringsliv där mötet i skolans aula utgör den första byggstenen. Den här kontakten är den första i en långsiktig satsning på entrepenörskap, förklarar Anders Thorson, initiativtagare till mötet och utbildningsledare vid skolans samhällsekonomiska program. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska stimulera elevernas intresse för småföretagande Näringslivet får möjlighet att lära känna den yngre generationen, samtidigt som man stödjer eleverna på olika sätt att starta egna företag. Redan i mars arrangeras nästa möte. Fokus ligger då på små och medelstora företag. Text: Jan Westlin, foto: Mathias Länje 3

4 Kultur och evenemang 4/2-6/3 Tors. 2/2 kl Undergången - Hitler och tredje rikets fall. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. 4/2-1/3 Skånsk textil - gammalt och nytt. En utställning på Stocksunds bibliotek av Marie-Louise Winberg. 6-24/2 Solglimtar i vintermörker. Margareta Johansson visar målningar i akvarell och olja på Enebybergs bibliotek. Sön. 12/2 kl Åk för snöstjärnan! Skidans dag. Välkomna till Djursholms golfbana. Vid snöbrist gäller 19/2, kl , alternativt lilla Vikingarännet vid Ösbysjön (skridsko) 19/2, kl Servering. Friluftsfrämjandet. 13/2-4/3 Amanda Fletcher och Christina Lundqvist visar porträtt i olja på Djurholms bibliotek. Mån. 13/2 kl Föredrag om Stockholms strömförsörjning. Christer Olsson, Svenska kraftnät, berättar om planerna för Stockholms strömförsörjning och hur de påverkar Danderyd i fråga om markanvändning och magnetfältsklimat. Noakssalen, Danderyds församlingsgård. Naturskyddsföreningen. Mån. 13/2 kl Nina Burton berättar om sin bok Den nya kvinnostaden på Djursholms biblio- Intresserad av folkdans? Kom till oss i Danderys folkdanslag och testa! Vi dansar på tisdagar kl i Danderydsgården. Det enda du behöver kunna är vals, schottis och lite hambo. Ring till Inga-Stina Hallberg, eller till Susanne Kundler, om du vill veta mer. tek. Djursholmsbibliotekets vänner. Tis. 14/2 kl Bu och Bä på kalashumör med Teater Bambino. Teater för barn från 2 år. Biljetter á 30:-/st kan bokas fr.o.m. den 20 februari. Enebybergs bibliotek. Tis. 14/2 kl Konsert på Djursholms bibliotek. Stocksunds musikvänner. Välkommen! Ons. 15/2 kl Prova på-curling. Vi besöker nya Curlinghallen bakom Danderyds gymnasium. Curling var tidigt en stor sport för äldre gentlemen i Stocksund och curlingbanor har funnits vid Stockby, Vasavägen, Majstigen och Stockhagen. Vi får en kort introduktion och historik och får pröva på att sätta några stenar. Kaffe och kaka. Sällskapet Amorina. Tors. 16/2 kl The Teminal. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Nya öppettider på Stocksunds bibliotek Måndag Tisdag - onsdag Torsdag... stängt Fredag Lördag Danderyds Musikskola 60 år Läs mer i nästa nummer av DanderydsAktuellt se även Tors. 16/2 kl W.A. Mozart 250 år! Pianisten Per Rundberg uppmärksammar Mozartjubileet i sitt program. Danderyds församlingsgård, Klockargårdsv. 2. Entré 100 kr. Barn & ungdom fri entré. Danderyds Konsertfrämjande. Lör. 18/2 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Tors. 23/2 kl Min Onkel. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Tors. 23/2 kl Vin- och ostprovning på Enebybergs gård med enebybergaren och vinexperten Jens Dolk. Ett samarrangemang mellan Enebybergsbiliotekets vänner och Enebybergs Gårds förening. Biljetter á 200:-/st säljs på biblioteket fr o m den 6 februari. Obs! endast 40 platser. Lör. 25/2 kl Göran Palm. Författarbesök på Stocksunds bibliotek. Tis. 28/2 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 6/3-25/3 Catharina Elsner visar krokier på Djursholms bibliotek. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 4

5 Danderyds kommuns kulturstipendier Kulturstipendium kan sökas företrädesvis av yngre personer, som står i början av sin bana och som visat framstående förmåga inom områdena musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. Sökanden ska vara bosatt eller haft större delen av sin uppväxt i Danderyds kommun samt vara beredd att visa upp sina alster inför en förslagskommitté. Sökanden till stipendium inom områdena musik och dans kallas till en uppspelning, respektive uppvisning den 25 april. Totalt delas kronor ut. Upplysningar, telefon och Ansökan skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Djursholms slott, Djursholm, senast den 7 april. Är du intresserad av att starta egen barnomsorg? Du kan ansöka om stöd i form av barnomsorgspeng. Familjedaghem Du som vill fortsätta att vara hemma med ditt barn kan ansöka om att få starta familjedaghem. Det räcker med att du tar hand om minst ett barn utöver ditt eget/dina egna. Du bör också ha lämplig utbildning för arbetet och du måste teckna egen firma. Flerfamiljesystem För dig som vill lösa barnomsorgen tillsammans med grannar och bekanta är flerfamiljesystemet ett alternativ. Ni måste vara två eller fler familjer som går samman och ansöker om att få starta. En person anställs av flerfamiljesystemet och tar hand om barnen i någon av familjernas hem. Det kan antingen vara en utomstående eller någon av föräldrarna. En av föräldrarna är firmatecknare. Tycker du att det låter intressant? kontakta Gun Rudberg Utbildnings- och kulturkontoret telefon e-post För mer information besök Dags att söka årets stipendier Danderyds kommuns hedersplakett för kulturell gärning utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet. Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Upplysningar, telefon och Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Djursholms slott, Djursholm, senast den 7 april. Danderyds kommuns ungdomsledarstipendium Stipendium utdelas till föreningsledare som har långvarig och förtjänt verksamhet i ungdomsförening i Danderyd. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Stipendiet är på kronor. Upplysningar, telefon Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Djursholms slott, Djursholm, senast den 7 april. Danderyds slöjdgille utlyser stipendium till ungdomar som utbildar sig inom slöjd och konsthantverk, mantalsskrivna i Danderyds kommun. Upplysningar Ansökan skall vara inlämnad senast den 28 april till Danderyds slöjdgille, c/o Dahlborg, Nora torg 19, Danderyd. 5

6 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Nu väljer vi skola på Internet! Valet är öppet under perioden 23 januari till och med 13 februari. Du som ska välja skola är förälder till: barn som fyller 6 år under 2006 barn som fyller 7 år under 2006 och inte går i förskoleklass barn som går i skolår 3 i Balders-, Svalnäs- och Ösbyskolan samt Elevverket barn som ska börja i skolår 7 Hasa på nederbörden På vår hemsida kan du under hela vintersäsongen läsa aktuella rapporter om isläget på våra sjöar och havsvikar samt hur det står till med skidspåren i kommunen. Ta för vana att alltid gå in på innan du ger dig ut på skridskor, för säkerhets skull och på skidor, för nöjes skull. All information om valet finns på Dags att radonmäta Ditt hus Om du inte redan gjort det. För att du ska få ett godkänt årsmedelvärde ska mättiden vara minst två månader inom mätsäsongen, som normalt är från 1 oktober till 30 april. Sista datum för att påbörja en mätning blir då den sista februari. För mer information kan du kontakta Britt-Marie Rolén på Miljö och stadsbyggnad, Du kan också läsa mer på och på Skolval till F - år 3 Välkommen till Öppet hus onsdagen den 8/2 kl samt frågestund med skolans ledning kl Odinslunds dagverksamhet Måndagar kl sittande gymnastik och allsång till dragspel. Tisdagar kl Qi-gong. Välkommen till Mörbybadet! Nya priser på årskort Läs mer på Vendevägen 94 B, Danderyd. Tel Fixar-Jerka Är Du över 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden? Då kan Du kontakta Fixar-Jerka. Han kan till exempel hjälpa Dig med att byta glödlampor i taket, ordna sladdar och mattkanter samt montera och kontrollera brandvarnare. Fixar-Jerkas tjänster är gratis, men det material som behövs betalar Du själv. Fixar-Jerka har anställts för att öka tryggheten för Dig som är äldre och bor i Ditt eget hem och för att förebygga fallolyckor i hemmet. För att boka tid med Fixar-Jerka, ring Schema finns för övriga aktiviteter. Kontakta Maud, telefon Välkommen till Vendevägen 9-11 i Djursholm. DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx) (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 2 mars. Manusstopp den 10 februari. 6