Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 8 - december Beslut i. och kommunstyrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen."

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av Mörby centrum med butiker och bostäder. Ett program för planuppdrag ska tas fram och redovisas för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Utvecklingen av affärsbyggnaden påverkar även den yttre miljön. De båda torgen påverkas, ny bebyggelse föreslås på parkmark och förändring av de norra busshållplatserna föreslås. En särskild utredning ska pröva hur ett nytt busstorg kan skapas. Kommunstyrelsen har uppdragit åt Ledningsstaben att genomföra en översiktlig studie av området kring Mörby centrum som underlag för fortsatt planarbete. Kommundirektören får träffa avtal med Diligentia om ersättning för utredningsarbetet. Fastighetsförsäljningar Stocksunds stationshus är sålt till en privatperson. Fastigheten Skolan 8 vid Vasavägen i Stocksund är såld till en bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Två av de fem lägenheterna köps av kommunen som kommer att anlita en mäklare för att sälja lägenheterna. Driving range Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att pröva möjligheten att i en detaljplan inrymma en driving range och byggnad för café, försäljning m.m. inom kommunens upplagsområde söder om Anneberg. Den yta som används för lagring, uppställning av entreprenörers fordon m.m. kan halveras. Miljön närmast Anneberg skulle bli betydligt bättre. Nya lokaler till Mörbygården Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda frågan om att flytta dagcentralen Mörbygården från Sätraängsvägen till Kevinge äldreboende där gemensamhetsutrymmen finns som skulle kunna nyttjas. En flyttning skulle ge dagcentralen en mycket mer central placering och en väsentligt lägre kostnad för kommunen när egna lokaler nyttjas. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att säga upp hyresavtalet för de nuvarande lokalerna. Panga lagom... Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyr verkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Dagen före julafton, den 23 december och dagen före nyårsafton, den 30 december, stänger kommunens växel och förvaltningar kl Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Välkommen till skolan Sidan 3 Översiktsplanen Utställningsversion Sidan 4 Ny fotbollshall Sidan 4 Kultur och evenemang Sidan 5 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Ställ frågor om politiken i Danderyd Välkommen att träffa Marina A Davidsdotter (mp), lördag den 21 januari kl på Djursholms bibliotek. Folkpartiet, lördag 4 februari kl vid Mörby centrums södra entré. Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Pågående planer Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 6 februari kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Förslag från kommunstyrelsen till fullmäktige den 12 december Handel och villor vid Enmans väg I områden söder om Enmans väg i Enebyberg har byggnadsnämnden beslutat om en detaljplan för dels ett handelsområde, dels för fem villor. Handelsområdet planeras innehålla dagligvaruhandel, handelsträdgård, kontor m.m. Ett av syftena är att skapa ett bullerskydd mot E18. I syd förlängs den befintliga bullervallen. Fem villatomter vid Ekeby skogsväg En detaljplan har antagits som innebär att fem villatomter skapas i anslutning till befintlig villabebyggelse vid Ekeby skogsväg. Mäklare kommer att anlitas för att sälja tomterna. Vision Stockholm Nordost nya invånare och nya arbetstillfällen i nordostsektorn till 2030 är visionen som gjorts i samarbete med UNO-kommunerna och Regionplane- och trafikkontoret. UNO står för utveckling nordost och omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. UNO-kommunerna avser att fortsätta sin samverkan för att utveckla stråket längs E18, en gemensam regional kärna samt Roslagspilen, en ny pendeltågsgren till nordostsektorn. Det handlar om att utveckla Täby centrum och Arninge/ Rosenkälla som en regional kärna, att utveckla den tätare stadsbygden i Danderyd och Täby samt de gamla och nya stadsbildningarna i Norrtälje, Vaxholm. Österåker och Vallentuna. Ändring av detaljplanen för Hortusparkeringen Ett förslag till detaljplan har upprättats vars syfte är att ändra gällande bestämmelse gatumark till kvartersmark med bestämmelsen parkering. Ändringen gör det möjligt att använda Hortusparkeringen som infartsparkering för danderydsbor. Handlingarna finns på Arbetsområde vid Rinkebyvägen Miljö och stadsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för arbetsområdet vid Rinkebyvägen, norr om Danderyds gymnasium. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna att skapa nya tomter för etablering av handel, kontor, verkstäder, småindustri, hantverk och idrott som komplement till dagens serviceutbud. Detaljplanen finns utställd på Tekniska nämndhuset under tiden 29/11-9/1. Planen finns även på se samt på biblioteken i Mörby Centrum, Enebyberg och Djursholm under vanliga öppettider. Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Inkomster Milj kr Kr per inv Kommunalskatt 1 480, Statsbidrag 16,1 532 Försäljning av fastigheter 35, Räntor och diverse intäkter 56, Utgifter 1 587, Utjämningssystemet 332, Barnomsorg 209, Skola 370, Musikskola 6,6 219 Barn- och utbildningsnämnden, övrigt 9,5 316 Äldreomsorg 267, Handikappomsorg 89, Övrig social verksamhet 67, Gator, vägar o grönområden 53, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 16,2 535 Teknisk nämnd övrigt 7,8 259 Kultur och fritid 49, Övrigt* 106, *Övrigt 1 587, Budgeterat resultat 30,1 996 Kommunledning 18,6 615 Brandförsvar 17,6 581 Anställdas pensioner (gamla åtaganden) 23,7 783 Personalpolitiska åtgärder 3,4 113 Miljö och hälsoskydd 2,8 94 Byggnadsnämnd 5,4 178 Diverse verksamheter 5, , Skatten år 2006 Kommun:...17:86 Landsting:...12:27 Församlingsavgift:...00:70 Begravningsavgift:...00:09 Stiftsavgift:...00:03 2

3 Tidningsinsamlingen Samtliga villaägare ska nu ha fått sina kärl och radoch kedjehusområdena ska, efter överenskommelse med SITA, ha fått 1-2 större kärl till respektive område/förening. Kostnaden är 287 kr för de mindre kärlen och kr för de större. Faktura kommer sändas ut i januari Tjänsten är därefter kostnadsfri. Saknar du ett kärl? Meddela SITA på telefon Vill du inte ha ditt kärl? Meddela SITA senast 16 december. När du fick ditt kärl följde information och hämtningsschema med. Skulle du sakna detta, kan du ringa till SITA, Du kan också hämta schemat på vår hemsida under Tekniska tjänster. Tidningsinsamling vid flerfamiljshus Bor du i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för kärl för tidningsinsamling. SITA Sverige AB är entreprenör och ansvarig för tidningsinsamlingen. Du kan nå dem på telefon Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari-februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass resp. skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 13 februari Observera att skolvalet fr.o.m. i år kommer att göras via Internet. Skolvalet är öppet 23/1-13/2. All information du behöver finns på Informationsmöten Brageskolan och Enebyskolan, Plats: Gethagsvägen 14 Enebyberg Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Skolår 4 31/ Ekebyskolan, Fafnervägen 47, Djursholm Förskoleklass 18/ Skolår 1 18/ Skolår 4 18/ Svalnässkolan, Emblavägen 10, Djursholm Förskoleklass 17/ Skolår 1 17/ Ösbyskolan, Norevägen 51, Djursholm Förskoleklass 16/ Skolår 1 16/ Kevingeskolan, Golfvägen 18, Danderyd Förskoleklass 24/ Skolår 1 24/ Skolår 4 2/ Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Förskoleklass 25/ Skolår 1 25/ Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Stocksundsskolan och Långängsskolan Plats: Studievägen 4, Stocksund Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Vasaskolan, Vendevägen 30, Djursholm Förskoleklass 19/ Skolår 1 19/ Skolår 4 23/ Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Informationskväll Inför valet till gymnasieskolan. Måndag 30 januari kl Marina läroverket, Stocksunds hamn Tel Välkomna! Öppet hus i Fribergaskolan Information inför valet till år 7. Onsdag den 4 februari kl Varmt välkomna! Läs mer på 3

4 Översiktsplanen - utställningsversion Förslaget till Översiktsplan för Danderyds kommun har nu varit ute på samråd under tiden 11/4-23/6. Inför samrådet skickade vi ut en folder till alla hushåll med en karta och kort beskrivning av förslaget samt en inbjudan till ett offentligt möte den 18/5. De synpunkter som har kommit in från invånare och myndigheter är sammanfattade i en samrådsredogörelse, som också innehåller de ändringar som gjorts. Samrådsredogörelsen samt länsstyrelsens yttrande, som ska finnas med i sin helhet, kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida Den politiska styrgruppen för arbetet med översiktsplanen har nu lagt fram ett utställningsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun. Utställning Förslaget finns nu utställt i Tekniska nämndhuset, Noragårdsvägen 2, under tiden 12/12 till 24/2. Förslaget finns också på kommunens samtliga bibliotek under ordinarie öppettider samt på kommunens hemsida Upplysningar lämnas av Ann-Kristin Berg, e-post Offentligt möte kommer att äga rum måndag den 23 januari kl i Gästabudssalen, Danderyds församlingsgård, Klockargårdsvägen 2, Danderyd. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast fredag den 24 februari till kommunstyrelsen, Djursholms slott, Djursholm. Yttranden kan även lämnas som e-post till Årets företagare 2004 Sedan 1986 har Företagarnas Riksorganisation delat ut hederstecknet Årets Företagare för att uppmärksamma framför allt mindre och medelstora företag och deras insatser. Danderyds kommun har sedan 1988 medverkat i denna process genom att i samarbete med handelskammarens lokalavdelning och företagarnas lokala organisation lämna förslag till pristagare. Till Årets Företagare 2004 har nu Johan och Michael Englesson, som driver företaget Staffan Englesson AB, utsetts. Företaget konstruerar, tillverkar och säljer möbler och har en inredningsbutik i gamla mejeriet vid Danderydsvägen. På bilden mottar Michael Englesson hederstecknet ur kommunalrådet Gunnar Ooms hand. Motiveringen lyder: Med framgång driver Johan och Michael företaget som startades av pappa Staffan. De är något av bygdens söner som kunniga och driftiga för arvet vidare. Johan och Michael är mycket goda företrädare för tillverkande företagande i tiden. Ny boendeparkering har öppnats i Altorp, mellan Bråvallavägen och järnvägsspåren. För att få p-tillstånd ska du skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Du måste vara måste folkbokförd i Danderyd. Parkeringen väster om järnvägen, vid motionsspåren, kommer att tidsbegränsas till max 4 timmar i följd och p-skiva. Ny inomhushall - Fotbollsklubbar och kommunen samverkar I Danderyd finns idag fyra föreningar som bedriver fotbollsverksamhet för kommunens ungdomar; Enebybergs IF, Stocksunds IF, Danderyds SK och FC Café Opera Djursholm Ungdom. De fyra föreningarna organiserar totalt nästan ungdomar i regelbunden fotbollsverksamhet. Föreningarna har hittills lidit stor brist på träningsmöjligheter, speciellt under vinterhalvåret. De idrotts- och gymnastikhallar som kommunen har till sitt förfogande disponeras till allra största delen av traditionella inomhusverksamheter som handboll, innebandy, basket och gymnastik. Fotbollsverksamheten, som bedrivs året runt, har därför blivit tvingad att söka sig utanför kommunen för att hyra inomhustider för ungdomarnas träning, matcher och cuper. Föreningarna har nu beslutat att bilda ett gemensamt ägt bolag som ska investera i en hallanläggning. Kommunen föreslås borga för föreningarnas banklån på maximalt 90% av den totala investeringen. Kommunen upplåter också kostnadsfritt mark på lämpligt ställe i kommunen för anläggningen. Den lämpligaste platsen för hallen bedöms vara i anslutning till Danderyds gymnasium. På platsen står dock idag en paviljong som används för den kommunala vuxenutbildningen. För att möjliggöra uppförandet av hallen behöver därför paviljongen flyttas och kommunen kommer att stå för flyttkostnaden. Den nya fotbollshallen beräknas vara klar för användning när inomhusverksamheten tar sin början nästa höst. 4

5 Kultur och evenemang 15/12-5/ /12 Tavlor i akvarell och akryl. En utställning på Djursholms bibliotek av Marielle Qvennerberg /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad i historisk miljö. Enebybergsvägen 3. Information Sön. 18/12 kl Biskopen kommer till Djursholms kapell. Fjärde söndagen i advent och kapellet fyller 108 år. Efter gudstjänsten bjuder vi på läktarbuljong. Tis. 20/12 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 10-28/1 Kring kyrkogården - en utställning i dikt och bild på Enebybergs bibliotek, sammanställd av Gun Ursing och Kerstin Steen. 14/1-1/2 Glasmålningar. En utställning på Stocksunds bibliotek av Lena Falkman. 16/1-4/2 Ulla Timander visar bokillustrationer i akvarell på Djursholms bibliotek. Ons. 18/1 kl Astronomi och kultur. Öppen föreläsning i Mörbyskolans aula av Nils-Erik Olsson, ordförande i Stockholms amatörastronomer. Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs. Läs mer på www. morbyskolan.se/dac. Danderyds Astronomicentrum. Lör. 21/1 kl är det dags för vårens första All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Mån. 23/1 kl Linedanceafton i Cedergrenska tornet. Introduktionskurs. Dansinstruktörer på plats mellan 20 och 22. För mer information ring , eller gå in på Sällskapet Amorina. Tis. 24/1 kl Gittan och gråvargarna. Teater Pero spelar för barn från 3 år på Enebybergs bibliotek. Förköp fr.o.m. den 9 januari, tel Vinterns konserter och evenemang i Danderyds Musikskola se Bibliotekens öppettider i jul-, nyårs- och trettonhelgerna Danderyd Djursholm Enebyberg Stocksund Fredag 23/ stängt /12-26/12 stängt stängt stängt stängt Tisdag 27/ Onsdag 28/ Torsdag 29/ stängt Fredag 30/ stängt /12-1/1 stängt stängt stängt stängt Måndag 2/ Tisdag 3/ Onsdag 4/ Torsdag 5/ stängt Fredag 6/1 stängt stängt stängt stängt Lördag 7/ stängt stängt stängt Tors. 26/1 kl Harlekina show. Pantomimteatern spelar för barn 3-5 år på Djursholms bibliotek. Förköp. Tors. 26/1 kl Lena Einhorn berättar om sin bok och film Ninas resa på Enebybergs bibliotek. Kaffeservering. Enebybergsbibliotekets vänner och Enebykyrkan. Tors. 26/1 kl Opera- och Romansafton. Solister och ensemble från Operahögskolans avgångsklass. Danderyds Församlingsgård, Klockargårdsvägen 2.Entré 100 kr, barn o. ungdom fri entré. Danderyds Konsertfrämjande Tis. 31/1 kl Det var en gång en elefant. Dramalek med Teater Tummeliten på Stocksunds bibliotek. För barn 3-6 år. Förköp. Tis. 31/1 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 4/2-1/3 Skånsk textil - gammalt och nytt. En utställning på Stocksunds bibliotek av Marie-Louise Winberg. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 5

6 Gruppförsändelse till hushållen Välkommen till Mörbybadet! D a n d e r y d s A k t u e l l t Johnossi kommer till Samskolans aula Den 17 december, mitt i vinterkylan, får Danderyds fritidsgårdar värme från ett oväntat håll! Den kommande supergruppen Johnossi spelar i samskolans aula. Dessutom får lokala grupper såsom Downsound, Five dollars worth, Den flygande geten och Bad hairday chansen att visa upp sig. Öppettider i jul- och nyårshelgerna Julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen: Stängt Annandagen och trettondagen: Öppet (familjebad) Trettondagsafton: Öppet till Simskolor vt 2006, ring för info. Vendevägen 94 B, Danderyd. Tel Konserten börjar kl och slutar vid Biljetter finns att köpa på Fritidsgårdarna i Danderyd. Vid frågor ring Jonas Jonsson på Pavven, Jul på fritidsgårdarna Alla fritidsgårdar har öppet de svarta dagarna under jullovet. För mer info angående aktiviteter.gå in på www. danderyd.se/fritidsgårdarna eller Lördagen den 14 januari åker fritidsgårdarna till Järvsö. I kostnaden på 350 kr ingår buss och liftkort. För mer info ring Enebybergs fritidsgård, eller gå in på Utgivningsplan för Danderyds Aktuellt 2005 Nr Manusstopp Delas ut /1...2/ /2...2/ /4...6/ /5...8/ /8...14/ /9...12/ / / / /12 Reservation för eventuella ändringar. Juristjouren Fr.o.m. den 12/1 och därefter varje torsdag mellan kl :00 finns vår jurist på plats på biblioteket i Mörby centrum för att erbjuda 15 minuters gratis juridisk rådgivning. Du kan få hjälp med att reda ut om ditt problem är av rättslig natur, hur du går vidare för att lösa det och vilka kostnader som kan bli aktuella. För vidare information ring eller titta in på Juristjourens kontor på Golfvägen 10 i Mörby Centrum. Julklapp från Friskis och Svettis Ett gym- eller jympakort är en utmärkt julklapp till någon vars hälsa du är mån om! Välkommen att jympa och gymträna med oss under jul och nyår. Vi har öppet på kvällstid under mellandagarna. Särskilt julschema gäller from 19 december. Läs mer på Fixar-Jerka Är Du över 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan Du kontakta Fixar-Jerka. Han kan till exempel hjälpa Dig med att byta glödlampor i taket, proppar, batterier, ordna sladdar och mattkanter, uppmärksamma säkerhetsaspekter och montera och kontrollera brandvarnare. Fixar-Jerkas tjänster är gratis, men det material som behövs betalar Du själv. I fixarens tjänster ingår inte sådan service som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Fixaren ska heller inte ersätta hantverkare. Fixar-Jerka har anställts för att öka tryggheten för Dig som är äldre och bor i Ditt eget hem och för att förebygga fallolyckor i hemmet. För boka en tid med Fixar-Jerka, ring DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 2 februari. Manusstopp den 13 januari. 6

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 2 - mars 2006 Stockholms Ström utredning om Stor-Stockholms framtida elförsörjning I en delrapport från utredningen om Stor.Stockholms framtida elförsörjning föreslås en ny struktur för den framtida

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan.

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan. Evenemangslista ... 2009.11.14 2010.01.10 Hans M Karlsson Hans M Karlsson är född och uppvuxen i Värmland. Han har under många år arbetat som professionell fotograf inom press och reklam. Under de sista

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Danderyds Nummer 5 - september 2007

Danderyds Nummer 5 - september 2007 Danderyds Nummer 5 - september 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Så styrs Danderyd Sidan 3 Har du upptäckt Insyn? Sidan 3 Sortera och återvinn Sidan 4 Nu har Information Danderyd öppnat.

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 5 - september 2005 Välj skola via Internet När föräldrar och barn ska välja skola och fritidshem inför hösten 2006 är planen att det ska ske via Internet. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006

Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006 Danderyds Nummer 3 - april 2006 Samordning Stocksund Samordning av verksamheter En utredning ska pröva möjligheten att samordna olika verksamheter vid Stocksunds centrum. Bakgrunden är att hemtjänsten

Läs mer

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA P D TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ N 1994 ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr ut din bostad Annonsera ut din bostad tryggt, enkelt & kostnadsfritt Vi hjälper

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Händer i höst! kultur för barn & unga. Lille Prinsen, Norrdans. Foto: Carl Thorborg

Händer i höst! kultur för barn & unga. Lille Prinsen, Norrdans. Foto: Carl Thorborg Foto: Carl Thorborg Lille Prinsen, Norrdans kultur för barn & unga Händer i höst! Barnföreställningar Entré 25 kr Barn- och familjeföreställningar arrangeras på olika platser i kommunen. Förköp på huvudbiblioteket

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse?

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse? K a l m a r Tid: 16,00-19,30 KALMAR 1 Målgrupp: Lärare och elevassistenter i skolår F-3 samt särskolan Plats: Kalmar Datum: Måndagen den 2:a april Lokal: Teatercafét på Kalmar teater K a l m a r KALMAR

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Danderyds Nummer 1 - januari 2005

Danderyds Nummer 1 - januari 2005 Danderyds Nummer 1 - januari 2005 Jordbävningskatastrofen i Sydostasien Så har vi arbetat i Danderyd Så snart vidden av jordbävningskatastrofen i Sydostasien stod klar aktiverades Danderyds kommuns krisorganisation,

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 253 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Försäljning

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer