Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 8 - december Beslut i. och kommunstyrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen."

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av Mörby centrum med butiker och bostäder. Ett program för planuppdrag ska tas fram och redovisas för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Utvecklingen av affärsbyggnaden påverkar även den yttre miljön. De båda torgen påverkas, ny bebyggelse föreslås på parkmark och förändring av de norra busshållplatserna föreslås. En särskild utredning ska pröva hur ett nytt busstorg kan skapas. Kommunstyrelsen har uppdragit åt Ledningsstaben att genomföra en översiktlig studie av området kring Mörby centrum som underlag för fortsatt planarbete. Kommundirektören får träffa avtal med Diligentia om ersättning för utredningsarbetet. Fastighetsförsäljningar Stocksunds stationshus är sålt till en privatperson. Fastigheten Skolan 8 vid Vasavägen i Stocksund är såld till en bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Två av de fem lägenheterna köps av kommunen som kommer att anlita en mäklare för att sälja lägenheterna. Driving range Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att pröva möjligheten att i en detaljplan inrymma en driving range och byggnad för café, försäljning m.m. inom kommunens upplagsområde söder om Anneberg. Den yta som används för lagring, uppställning av entreprenörers fordon m.m. kan halveras. Miljön närmast Anneberg skulle bli betydligt bättre. Nya lokaler till Mörbygården Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda frågan om att flytta dagcentralen Mörbygården från Sätraängsvägen till Kevinge äldreboende där gemensamhetsutrymmen finns som skulle kunna nyttjas. En flyttning skulle ge dagcentralen en mycket mer central placering och en väsentligt lägre kostnad för kommunen när egna lokaler nyttjas. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att säga upp hyresavtalet för de nuvarande lokalerna. Panga lagom... Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyr verkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Dagen före julafton, den 23 december och dagen före nyårsafton, den 30 december, stänger kommunens växel och förvaltningar kl Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Välkommen till skolan Sidan 3 Översiktsplanen Utställningsversion Sidan 4 Ny fotbollshall Sidan 4 Kultur och evenemang Sidan 5 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Ställ frågor om politiken i Danderyd Välkommen att träffa Marina A Davidsdotter (mp), lördag den 21 januari kl på Djursholms bibliotek. Folkpartiet, lördag 4 februari kl vid Mörby centrums södra entré. Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Pågående planer Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 6 februari kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Förslag från kommunstyrelsen till fullmäktige den 12 december Handel och villor vid Enmans väg I områden söder om Enmans väg i Enebyberg har byggnadsnämnden beslutat om en detaljplan för dels ett handelsområde, dels för fem villor. Handelsområdet planeras innehålla dagligvaruhandel, handelsträdgård, kontor m.m. Ett av syftena är att skapa ett bullerskydd mot E18. I syd förlängs den befintliga bullervallen. Fem villatomter vid Ekeby skogsväg En detaljplan har antagits som innebär att fem villatomter skapas i anslutning till befintlig villabebyggelse vid Ekeby skogsväg. Mäklare kommer att anlitas för att sälja tomterna. Vision Stockholm Nordost nya invånare och nya arbetstillfällen i nordostsektorn till 2030 är visionen som gjorts i samarbete med UNO-kommunerna och Regionplane- och trafikkontoret. UNO står för utveckling nordost och omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. UNO-kommunerna avser att fortsätta sin samverkan för att utveckla stråket längs E18, en gemensam regional kärna samt Roslagspilen, en ny pendeltågsgren till nordostsektorn. Det handlar om att utveckla Täby centrum och Arninge/ Rosenkälla som en regional kärna, att utveckla den tätare stadsbygden i Danderyd och Täby samt de gamla och nya stadsbildningarna i Norrtälje, Vaxholm. Österåker och Vallentuna. Ändring av detaljplanen för Hortusparkeringen Ett förslag till detaljplan har upprättats vars syfte är att ändra gällande bestämmelse gatumark till kvartersmark med bestämmelsen parkering. Ändringen gör det möjligt att använda Hortusparkeringen som infartsparkering för danderydsbor. Handlingarna finns på Arbetsområde vid Rinkebyvägen Miljö och stadsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för arbetsområdet vid Rinkebyvägen, norr om Danderyds gymnasium. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna att skapa nya tomter för etablering av handel, kontor, verkstäder, småindustri, hantverk och idrott som komplement till dagens serviceutbud. Detaljplanen finns utställd på Tekniska nämndhuset under tiden 29/11-9/1. Planen finns även på se samt på biblioteken i Mörby Centrum, Enebyberg och Djursholm under vanliga öppettider. Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Inkomster Milj kr Kr per inv Kommunalskatt 1 480, Statsbidrag 16,1 532 Försäljning av fastigheter 35, Räntor och diverse intäkter 56, Utgifter 1 587, Utjämningssystemet 332, Barnomsorg 209, Skola 370, Musikskola 6,6 219 Barn- och utbildningsnämnden, övrigt 9,5 316 Äldreomsorg 267, Handikappomsorg 89, Övrig social verksamhet 67, Gator, vägar o grönområden 53, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 16,2 535 Teknisk nämnd övrigt 7,8 259 Kultur och fritid 49, Övrigt* 106, *Övrigt 1 587, Budgeterat resultat 30,1 996 Kommunledning 18,6 615 Brandförsvar 17,6 581 Anställdas pensioner (gamla åtaganden) 23,7 783 Personalpolitiska åtgärder 3,4 113 Miljö och hälsoskydd 2,8 94 Byggnadsnämnd 5,4 178 Diverse verksamheter 5, , Skatten år 2006 Kommun:...17:86 Landsting:...12:27 Församlingsavgift:...00:70 Begravningsavgift:...00:09 Stiftsavgift:...00:03 2

3 Tidningsinsamlingen Samtliga villaägare ska nu ha fått sina kärl och radoch kedjehusområdena ska, efter överenskommelse med SITA, ha fått 1-2 större kärl till respektive område/förening. Kostnaden är 287 kr för de mindre kärlen och kr för de större. Faktura kommer sändas ut i januari Tjänsten är därefter kostnadsfri. Saknar du ett kärl? Meddela SITA på telefon Vill du inte ha ditt kärl? Meddela SITA senast 16 december. När du fick ditt kärl följde information och hämtningsschema med. Skulle du sakna detta, kan du ringa till SITA, Du kan också hämta schemat på vår hemsida under Tekniska tjänster. Tidningsinsamling vid flerfamiljshus Bor du i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för kärl för tidningsinsamling. SITA Sverige AB är entreprenör och ansvarig för tidningsinsamlingen. Du kan nå dem på telefon Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari-februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass resp. skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 13 februari Observera att skolvalet fr.o.m. i år kommer att göras via Internet. Skolvalet är öppet 23/1-13/2. All information du behöver finns på Informationsmöten Brageskolan och Enebyskolan, Plats: Gethagsvägen 14 Enebyberg Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Skolår 4 31/ Ekebyskolan, Fafnervägen 47, Djursholm Förskoleklass 18/ Skolår 1 18/ Skolår 4 18/ Svalnässkolan, Emblavägen 10, Djursholm Förskoleklass 17/ Skolår 1 17/ Ösbyskolan, Norevägen 51, Djursholm Förskoleklass 16/ Skolår 1 16/ Kevingeskolan, Golfvägen 18, Danderyd Förskoleklass 24/ Skolår 1 24/ Skolår 4 2/ Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Förskoleklass 25/ Skolår 1 25/ Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Stocksundsskolan och Långängsskolan Plats: Studievägen 4, Stocksund Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Vasaskolan, Vendevägen 30, Djursholm Förskoleklass 19/ Skolår 1 19/ Skolår 4 23/ Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Informationskväll Inför valet till gymnasieskolan. Måndag 30 januari kl Marina läroverket, Stocksunds hamn Tel Välkomna! Öppet hus i Fribergaskolan Information inför valet till år 7. Onsdag den 4 februari kl Varmt välkomna! Läs mer på 3

4 Översiktsplanen - utställningsversion Förslaget till Översiktsplan för Danderyds kommun har nu varit ute på samråd under tiden 11/4-23/6. Inför samrådet skickade vi ut en folder till alla hushåll med en karta och kort beskrivning av förslaget samt en inbjudan till ett offentligt möte den 18/5. De synpunkter som har kommit in från invånare och myndigheter är sammanfattade i en samrådsredogörelse, som också innehåller de ändringar som gjorts. Samrådsredogörelsen samt länsstyrelsens yttrande, som ska finnas med i sin helhet, kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida Den politiska styrgruppen för arbetet med översiktsplanen har nu lagt fram ett utställningsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun. Utställning Förslaget finns nu utställt i Tekniska nämndhuset, Noragårdsvägen 2, under tiden 12/12 till 24/2. Förslaget finns också på kommunens samtliga bibliotek under ordinarie öppettider samt på kommunens hemsida Upplysningar lämnas av Ann-Kristin Berg, e-post Offentligt möte kommer att äga rum måndag den 23 januari kl i Gästabudssalen, Danderyds församlingsgård, Klockargårdsvägen 2, Danderyd. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast fredag den 24 februari till kommunstyrelsen, Djursholms slott, Djursholm. Yttranden kan även lämnas som e-post till Årets företagare 2004 Sedan 1986 har Företagarnas Riksorganisation delat ut hederstecknet Årets Företagare för att uppmärksamma framför allt mindre och medelstora företag och deras insatser. Danderyds kommun har sedan 1988 medverkat i denna process genom att i samarbete med handelskammarens lokalavdelning och företagarnas lokala organisation lämna förslag till pristagare. Till Årets Företagare 2004 har nu Johan och Michael Englesson, som driver företaget Staffan Englesson AB, utsetts. Företaget konstruerar, tillverkar och säljer möbler och har en inredningsbutik i gamla mejeriet vid Danderydsvägen. På bilden mottar Michael Englesson hederstecknet ur kommunalrådet Gunnar Ooms hand. Motiveringen lyder: Med framgång driver Johan och Michael företaget som startades av pappa Staffan. De är något av bygdens söner som kunniga och driftiga för arvet vidare. Johan och Michael är mycket goda företrädare för tillverkande företagande i tiden. Ny boendeparkering har öppnats i Altorp, mellan Bråvallavägen och järnvägsspåren. För att få p-tillstånd ska du skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Du måste vara måste folkbokförd i Danderyd. Parkeringen väster om järnvägen, vid motionsspåren, kommer att tidsbegränsas till max 4 timmar i följd och p-skiva. Ny inomhushall - Fotbollsklubbar och kommunen samverkar I Danderyd finns idag fyra föreningar som bedriver fotbollsverksamhet för kommunens ungdomar; Enebybergs IF, Stocksunds IF, Danderyds SK och FC Café Opera Djursholm Ungdom. De fyra föreningarna organiserar totalt nästan ungdomar i regelbunden fotbollsverksamhet. Föreningarna har hittills lidit stor brist på träningsmöjligheter, speciellt under vinterhalvåret. De idrotts- och gymnastikhallar som kommunen har till sitt förfogande disponeras till allra största delen av traditionella inomhusverksamheter som handboll, innebandy, basket och gymnastik. Fotbollsverksamheten, som bedrivs året runt, har därför blivit tvingad att söka sig utanför kommunen för att hyra inomhustider för ungdomarnas träning, matcher och cuper. Föreningarna har nu beslutat att bilda ett gemensamt ägt bolag som ska investera i en hallanläggning. Kommunen föreslås borga för föreningarnas banklån på maximalt 90% av den totala investeringen. Kommunen upplåter också kostnadsfritt mark på lämpligt ställe i kommunen för anläggningen. Den lämpligaste platsen för hallen bedöms vara i anslutning till Danderyds gymnasium. På platsen står dock idag en paviljong som används för den kommunala vuxenutbildningen. För att möjliggöra uppförandet av hallen behöver därför paviljongen flyttas och kommunen kommer att stå för flyttkostnaden. Den nya fotbollshallen beräknas vara klar för användning när inomhusverksamheten tar sin början nästa höst. 4

5 Kultur och evenemang 15/12-5/ /12 Tavlor i akvarell och akryl. En utställning på Djursholms bibliotek av Marielle Qvennerberg /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad i historisk miljö. Enebybergsvägen 3. Information Sön. 18/12 kl Biskopen kommer till Djursholms kapell. Fjärde söndagen i advent och kapellet fyller 108 år. Efter gudstjänsten bjuder vi på läktarbuljong. Tis. 20/12 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 10-28/1 Kring kyrkogården - en utställning i dikt och bild på Enebybergs bibliotek, sammanställd av Gun Ursing och Kerstin Steen. 14/1-1/2 Glasmålningar. En utställning på Stocksunds bibliotek av Lena Falkman. 16/1-4/2 Ulla Timander visar bokillustrationer i akvarell på Djursholms bibliotek. Ons. 18/1 kl Astronomi och kultur. Öppen föreläsning i Mörbyskolans aula av Nils-Erik Olsson, ordförande i Stockholms amatörastronomer. Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs. Läs mer på www. morbyskolan.se/dac. Danderyds Astronomicentrum. Lör. 21/1 kl är det dags för vårens första All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Mån. 23/1 kl Linedanceafton i Cedergrenska tornet. Introduktionskurs. Dansinstruktörer på plats mellan 20 och 22. För mer information ring , eller gå in på Sällskapet Amorina. Tis. 24/1 kl Gittan och gråvargarna. Teater Pero spelar för barn från 3 år på Enebybergs bibliotek. Förköp fr.o.m. den 9 januari, tel Vinterns konserter och evenemang i Danderyds Musikskola se Bibliotekens öppettider i jul-, nyårs- och trettonhelgerna Danderyd Djursholm Enebyberg Stocksund Fredag 23/ stängt /12-26/12 stängt stängt stängt stängt Tisdag 27/ Onsdag 28/ Torsdag 29/ stängt Fredag 30/ stängt /12-1/1 stängt stängt stängt stängt Måndag 2/ Tisdag 3/ Onsdag 4/ Torsdag 5/ stängt Fredag 6/1 stängt stängt stängt stängt Lördag 7/ stängt stängt stängt Tors. 26/1 kl Harlekina show. Pantomimteatern spelar för barn 3-5 år på Djursholms bibliotek. Förköp. Tors. 26/1 kl Lena Einhorn berättar om sin bok och film Ninas resa på Enebybergs bibliotek. Kaffeservering. Enebybergsbibliotekets vänner och Enebykyrkan. Tors. 26/1 kl Opera- och Romansafton. Solister och ensemble från Operahögskolans avgångsklass. Danderyds Församlingsgård, Klockargårdsvägen 2.Entré 100 kr, barn o. ungdom fri entré. Danderyds Konsertfrämjande Tis. 31/1 kl Det var en gång en elefant. Dramalek med Teater Tummeliten på Stocksunds bibliotek. För barn 3-6 år. Förköp. Tis. 31/1 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 4/2-1/3 Skånsk textil - gammalt och nytt. En utställning på Stocksunds bibliotek av Marie-Louise Winberg. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 5

6 Gruppförsändelse till hushållen Välkommen till Mörbybadet! D a n d e r y d s A k t u e l l t Johnossi kommer till Samskolans aula Den 17 december, mitt i vinterkylan, får Danderyds fritidsgårdar värme från ett oväntat håll! Den kommande supergruppen Johnossi spelar i samskolans aula. Dessutom får lokala grupper såsom Downsound, Five dollars worth, Den flygande geten och Bad hairday chansen att visa upp sig. Öppettider i jul- och nyårshelgerna Julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen: Stängt Annandagen och trettondagen: Öppet (familjebad) Trettondagsafton: Öppet till Simskolor vt 2006, ring för info. Vendevägen 94 B, Danderyd. Tel Konserten börjar kl och slutar vid Biljetter finns att köpa på Fritidsgårdarna i Danderyd. Vid frågor ring Jonas Jonsson på Pavven, Jul på fritidsgårdarna Alla fritidsgårdar har öppet de svarta dagarna under jullovet. För mer info angående aktiviteter.gå in på www. danderyd.se/fritidsgårdarna eller Lördagen den 14 januari åker fritidsgårdarna till Järvsö. I kostnaden på 350 kr ingår buss och liftkort. För mer info ring Enebybergs fritidsgård, eller gå in på Utgivningsplan för Danderyds Aktuellt 2005 Nr Manusstopp Delas ut /1...2/ /2...2/ /4...6/ /5...8/ /8...14/ /9...12/ / / / /12 Reservation för eventuella ändringar. Juristjouren Fr.o.m. den 12/1 och därefter varje torsdag mellan kl :00 finns vår jurist på plats på biblioteket i Mörby centrum för att erbjuda 15 minuters gratis juridisk rådgivning. Du kan få hjälp med att reda ut om ditt problem är av rättslig natur, hur du går vidare för att lösa det och vilka kostnader som kan bli aktuella. För vidare information ring eller titta in på Juristjourens kontor på Golfvägen 10 i Mörby Centrum. Julklapp från Friskis och Svettis Ett gym- eller jympakort är en utmärkt julklapp till någon vars hälsa du är mån om! Välkommen att jympa och gymträna med oss under jul och nyår. Vi har öppet på kvällstid under mellandagarna. Särskilt julschema gäller from 19 december. Läs mer på Fixar-Jerka Är Du över 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan Du kontakta Fixar-Jerka. Han kan till exempel hjälpa Dig med att byta glödlampor i taket, proppar, batterier, ordna sladdar och mattkanter, uppmärksamma säkerhetsaspekter och montera och kontrollera brandvarnare. Fixar-Jerkas tjänster är gratis, men det material som behövs betalar Du själv. I fixarens tjänster ingår inte sådan service som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Fixaren ska heller inte ersätta hantverkare. Fixar-Jerka har anställts för att öka tryggheten för Dig som är äldre och bor i Ditt eget hem och för att förebygga fallolyckor i hemmet. För boka en tid med Fixar-Jerka, ring DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 2 februari. Manusstopp den 13 januari. 6

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012 Danderyds Nummer 6 - september 2012 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Ny parkeringstjänst Sidan 2 Bildreportage från Kungaparets besök Sidan 3 Solsken, flaggor och fest när Kungaparet och

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Danderyds Nummer 7 - november 2006 Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Det ser förhållandevis ljust ut för Danderyds ekonomi inför 2007 och de närmast följande åren. Kostnadsökningarna för

Läs mer

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler.

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler. Danderyds Nummer 6 - oktober 2011 Förstudien om kommunens nya hemsida klar Syftet med förstudien var att få kunskap om hur en ny hemsida kan ge större nytta för invånare, företagare och förtroendevalda.

Läs mer

Hur vill du utveckla centrala Danderyd?

Hur vill du utveckla centrala Danderyd? Danderyds Nummer 3 april/maj 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Missa inte kommunens cykeldag! Sidan 2 Grävningsarbeten för nya elkablar Sidan 3 Städa naturligt! Sidan 4 Hur vill du utveckla

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Salems Kommun Informerar. Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006

Salems Kommun Informerar. Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006 Salems Kommun Informerar Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006 Fixarservice i Salem Karl-Erik Johansson är en av kontakterna i Fixarservicen Kommunen har startat en försöksverksamhet

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

BO I ASKERSUND. SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5. EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12

BO I ASKERSUND. SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5. EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2012 SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5 EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12 Julbilaga med korsord Skolans byggstart

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012 vi på Tjörn Nr 6/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt färjeläge sid 6 Det hände på höstlovet sid 10 11 Han fick Sveriges roligaste jobb sid 5 Översätt direkt på webben Tjörns

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

Ekonomichefen svarar på frågor! Sidan 6. Julmarknad i Arvidsjaur. Arvidsjaurs kommun Àrviesjávrien kommuvdna

Ekonomichefen svarar på frågor! Sidan 6. Julmarknad i Arvidsjaur. Arvidsjaurs kommun Àrviesjávrien kommuvdna Arvidsjaurs kommun Àrviesjávrien kommuvdna Nr 2 / 2013 INFORMATION FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN / 0960-155 00 vxl Ekonomichefen svarar på frågor! Sidan 6 Julmarknad i Arvidsjaur I år var julmarknaden flyttad

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

90 barn hämtade sina pallar på Askersunds torg. Det var fjärde året som pallarna delades ut till fjolårets nyfödda.

90 barn hämtade sina pallar på Askersunds torg. Det var fjärde året som pallarna delades ut till fjolårets nyfödda. 90 barn hämtade sina pallar på Askersunds torg. Det var fjärde året som pallarna delades ut till fjolårets nyfödda. PALLAR TILL NYFÖDDA I ASKERSUND Lördag 21 maj var det dags för pallutdelning igen. För

Läs mer

Flisterminal som ger stora miljövinster!

Flisterminal som ger stora miljövinster! Nykvarns kommuntidning Nr 4-09 Flisterminal som ger stora miljövinster! UNIKT SAMARBETE GAV SNYGG FASAD SUCCÉ FÖR NYKVARNSMODELLEN FÖRSIKTIGHET I BUDGETEN SKOLGÅRDENS DAG PÅ LILLHAGASKOLAN TUTAN DECEMBER

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År. Ökat behov av kontaktpersoner. Skapande förening med många idéer. Hårdare krav på livsmedelsproducenter

God Jul & Gott Nytt År. Ökat behov av kontaktpersoner. Skapande förening med många idéer. Hårdare krav på livsmedelsproducenter Ökat behov av kontaktpersoner Skapande förening med många idéer Ändrade regler för skoterkörning Hårdare krav på livsmedelsproducenter NR 4 / 2005 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN God Jul & Gott Nytt År

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer