Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 8 - december Beslut i. och kommunstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen."

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av Mörby centrum med butiker och bostäder. Ett program för planuppdrag ska tas fram och redovisas för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Utvecklingen av affärsbyggnaden påverkar även den yttre miljön. De båda torgen påverkas, ny bebyggelse föreslås på parkmark och förändring av de norra busshållplatserna föreslås. En särskild utredning ska pröva hur ett nytt busstorg kan skapas. Kommunstyrelsen har uppdragit åt Ledningsstaben att genomföra en översiktlig studie av området kring Mörby centrum som underlag för fortsatt planarbete. Kommundirektören får träffa avtal med Diligentia om ersättning för utredningsarbetet. Fastighetsförsäljningar Stocksunds stationshus är sålt till en privatperson. Fastigheten Skolan 8 vid Vasavägen i Stocksund är såld till en bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Två av de fem lägenheterna köps av kommunen som kommer att anlita en mäklare för att sälja lägenheterna. Driving range Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att pröva möjligheten att i en detaljplan inrymma en driving range och byggnad för café, försäljning m.m. inom kommunens upplagsområde söder om Anneberg. Den yta som används för lagring, uppställning av entreprenörers fordon m.m. kan halveras. Miljön närmast Anneberg skulle bli betydligt bättre. Nya lokaler till Mörbygården Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda frågan om att flytta dagcentralen Mörbygården från Sätraängsvägen till Kevinge äldreboende där gemensamhetsutrymmen finns som skulle kunna nyttjas. En flyttning skulle ge dagcentralen en mycket mer central placering och en väsentligt lägre kostnad för kommunen när egna lokaler nyttjas. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att säga upp hyresavtalet för de nuvarande lokalerna. Panga lagom... Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyr verkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Kommunens öppettider i jul- och nyårshelgerna Dagen före julafton, den 23 december och dagen före nyårsafton, den 30 december, stänger kommunens växel och förvaltningar kl Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Välkommen till skolan Sidan 3 Översiktsplanen Utställningsversion Sidan 4 Ny fotbollshall Sidan 4 Kultur och evenemang Sidan 5 Utgivningsplan för Danderyds- Aktuellt Sidan 6 DANDERYDS KOMMUN Ställ frågor om politiken i Danderyd Välkommen att träffa Marina A Davidsdotter (mp), lördag den 21 januari kl på Djursholms bibliotek. Folkpartiet, lördag 4 februari kl vid Mörby centrums södra entré. Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Pågående planer Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 6 februari kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Förslag från kommunstyrelsen till fullmäktige den 12 december Handel och villor vid Enmans väg I områden söder om Enmans väg i Enebyberg har byggnadsnämnden beslutat om en detaljplan för dels ett handelsområde, dels för fem villor. Handelsområdet planeras innehålla dagligvaruhandel, handelsträdgård, kontor m.m. Ett av syftena är att skapa ett bullerskydd mot E18. I syd förlängs den befintliga bullervallen. Fem villatomter vid Ekeby skogsväg En detaljplan har antagits som innebär att fem villatomter skapas i anslutning till befintlig villabebyggelse vid Ekeby skogsväg. Mäklare kommer att anlitas för att sälja tomterna. Vision Stockholm Nordost nya invånare och nya arbetstillfällen i nordostsektorn till 2030 är visionen som gjorts i samarbete med UNO-kommunerna och Regionplane- och trafikkontoret. UNO står för utveckling nordost och omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. UNO-kommunerna avser att fortsätta sin samverkan för att utveckla stråket längs E18, en gemensam regional kärna samt Roslagspilen, en ny pendeltågsgren till nordostsektorn. Det handlar om att utveckla Täby centrum och Arninge/ Rosenkälla som en regional kärna, att utveckla den tätare stadsbygden i Danderyd och Täby samt de gamla och nya stadsbildningarna i Norrtälje, Vaxholm. Österåker och Vallentuna. Ändring av detaljplanen för Hortusparkeringen Ett förslag till detaljplan har upprättats vars syfte är att ändra gällande bestämmelse gatumark till kvartersmark med bestämmelsen parkering. Ändringen gör det möjligt att använda Hortusparkeringen som infartsparkering för danderydsbor. Handlingarna finns på Arbetsområde vid Rinkebyvägen Miljö och stadsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för arbetsområdet vid Rinkebyvägen, norr om Danderyds gymnasium. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna att skapa nya tomter för etablering av handel, kontor, verkstäder, småindustri, hantverk och idrott som komplement till dagens serviceutbud. Detaljplanen finns utställd på Tekniska nämndhuset under tiden 29/11-9/1. Planen finns även på se samt på biblioteken i Mörby Centrum, Enebyberg och Djursholm under vanliga öppettider. Hit går Dina skattepengar Den 29 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Inkomster Milj kr Kr per inv Kommunalskatt 1 480, Statsbidrag 16,1 532 Försäljning av fastigheter 35, Räntor och diverse intäkter 56, Utgifter 1 587, Utjämningssystemet 332, Barnomsorg 209, Skola 370, Musikskola 6,6 219 Barn- och utbildningsnämnden, övrigt 9,5 316 Äldreomsorg 267, Handikappomsorg 89, Övrig social verksamhet 67, Gator, vägar o grönområden 53, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 16,2 535 Teknisk nämnd övrigt 7,8 259 Kultur och fritid 49, Övrigt* 106, *Övrigt 1 587, Budgeterat resultat 30,1 996 Kommunledning 18,6 615 Brandförsvar 17,6 581 Anställdas pensioner (gamla åtaganden) 23,7 783 Personalpolitiska åtgärder 3,4 113 Miljö och hälsoskydd 2,8 94 Byggnadsnämnd 5,4 178 Diverse verksamheter 5, , Skatten år 2006 Kommun:...17:86 Landsting:...12:27 Församlingsavgift:...00:70 Begravningsavgift:...00:09 Stiftsavgift:...00:03 2

3 Tidningsinsamlingen Samtliga villaägare ska nu ha fått sina kärl och radoch kedjehusområdena ska, efter överenskommelse med SITA, ha fått 1-2 större kärl till respektive område/förening. Kostnaden är 287 kr för de mindre kärlen och kr för de större. Faktura kommer sändas ut i januari Tjänsten är därefter kostnadsfri. Saknar du ett kärl? Meddela SITA på telefon Vill du inte ha ditt kärl? Meddela SITA senast 16 december. När du fick ditt kärl följde information och hämtningsschema med. Skulle du sakna detta, kan du ringa till SITA, Du kan också hämta schemat på vår hemsida under Tekniska tjänster. Tidningsinsamling vid flerfamiljshus Bor du i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för kärl för tidningsinsamling. SITA Sverige AB är entreprenör och ansvarig för tidningsinsamlingen. Du kan nå dem på telefon Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari-februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass resp. skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 13 februari Observera att skolvalet fr.o.m. i år kommer att göras via Internet. Skolvalet är öppet 23/1-13/2. All information du behöver finns på Informationsmöten Brageskolan och Enebyskolan, Plats: Gethagsvägen 14 Enebyberg Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Skolår 4 31/ Ekebyskolan, Fafnervägen 47, Djursholm Förskoleklass 18/ Skolår 1 18/ Skolår 4 18/ Svalnässkolan, Emblavägen 10, Djursholm Förskoleklass 17/ Skolår 1 17/ Ösbyskolan, Norevägen 51, Djursholm Förskoleklass 16/ Skolår 1 16/ Kevingeskolan, Golfvägen 18, Danderyd Förskoleklass 24/ Skolår 1 24/ Skolår 4 2/ Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Förskoleklass 25/ Skolår 1 25/ Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Stocksundsskolan och Långängsskolan Plats: Studievägen 4, Stocksund Förskoleklass 26/ Skolår 1 26/ Vasaskolan, Vendevägen 30, Djursholm Förskoleklass 19/ Skolår 1 19/ Skolår 4 23/ Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor Informationskväll Inför valet till gymnasieskolan. Måndag 30 januari kl Marina läroverket, Stocksunds hamn Tel Välkomna! Öppet hus i Fribergaskolan Information inför valet till år 7. Onsdag den 4 februari kl Varmt välkomna! Läs mer på 3

4 Översiktsplanen - utställningsversion Förslaget till Översiktsplan för Danderyds kommun har nu varit ute på samråd under tiden 11/4-23/6. Inför samrådet skickade vi ut en folder till alla hushåll med en karta och kort beskrivning av förslaget samt en inbjudan till ett offentligt möte den 18/5. De synpunkter som har kommit in från invånare och myndigheter är sammanfattade i en samrådsredogörelse, som också innehåller de ändringar som gjorts. Samrådsredogörelsen samt länsstyrelsens yttrande, som ska finnas med i sin helhet, kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida Den politiska styrgruppen för arbetet med översiktsplanen har nu lagt fram ett utställningsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun. Utställning Förslaget finns nu utställt i Tekniska nämndhuset, Noragårdsvägen 2, under tiden 12/12 till 24/2. Förslaget finns också på kommunens samtliga bibliotek under ordinarie öppettider samt på kommunens hemsida Upplysningar lämnas av Ann-Kristin Berg, e-post Offentligt möte kommer att äga rum måndag den 23 januari kl i Gästabudssalen, Danderyds församlingsgård, Klockargårdsvägen 2, Danderyd. Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast fredag den 24 februari till kommunstyrelsen, Djursholms slott, Djursholm. Yttranden kan även lämnas som e-post till Årets företagare 2004 Sedan 1986 har Företagarnas Riksorganisation delat ut hederstecknet Årets Företagare för att uppmärksamma framför allt mindre och medelstora företag och deras insatser. Danderyds kommun har sedan 1988 medverkat i denna process genom att i samarbete med handelskammarens lokalavdelning och företagarnas lokala organisation lämna förslag till pristagare. Till Årets Företagare 2004 har nu Johan och Michael Englesson, som driver företaget Staffan Englesson AB, utsetts. Företaget konstruerar, tillverkar och säljer möbler och har en inredningsbutik i gamla mejeriet vid Danderydsvägen. På bilden mottar Michael Englesson hederstecknet ur kommunalrådet Gunnar Ooms hand. Motiveringen lyder: Med framgång driver Johan och Michael företaget som startades av pappa Staffan. De är något av bygdens söner som kunniga och driftiga för arvet vidare. Johan och Michael är mycket goda företrädare för tillverkande företagande i tiden. Ny boendeparkering har öppnats i Altorp, mellan Bråvallavägen och järnvägsspåren. För att få p-tillstånd ska du skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Du måste vara måste folkbokförd i Danderyd. Parkeringen väster om järnvägen, vid motionsspåren, kommer att tidsbegränsas till max 4 timmar i följd och p-skiva. Ny inomhushall - Fotbollsklubbar och kommunen samverkar I Danderyd finns idag fyra föreningar som bedriver fotbollsverksamhet för kommunens ungdomar; Enebybergs IF, Stocksunds IF, Danderyds SK och FC Café Opera Djursholm Ungdom. De fyra föreningarna organiserar totalt nästan ungdomar i regelbunden fotbollsverksamhet. Föreningarna har hittills lidit stor brist på träningsmöjligheter, speciellt under vinterhalvåret. De idrotts- och gymnastikhallar som kommunen har till sitt förfogande disponeras till allra största delen av traditionella inomhusverksamheter som handboll, innebandy, basket och gymnastik. Fotbollsverksamheten, som bedrivs året runt, har därför blivit tvingad att söka sig utanför kommunen för att hyra inomhustider för ungdomarnas träning, matcher och cuper. Föreningarna har nu beslutat att bilda ett gemensamt ägt bolag som ska investera i en hallanläggning. Kommunen föreslås borga för föreningarnas banklån på maximalt 90% av den totala investeringen. Kommunen upplåter också kostnadsfritt mark på lämpligt ställe i kommunen för anläggningen. Den lämpligaste platsen för hallen bedöms vara i anslutning till Danderyds gymnasium. På platsen står dock idag en paviljong som används för den kommunala vuxenutbildningen. För att möjliggöra uppförandet av hallen behöver därför paviljongen flyttas och kommunen kommer att stå för flyttkostnaden. Den nya fotbollshallen beräknas vara klar för användning när inomhusverksamheten tar sin början nästa höst. 4

5 Kultur och evenemang 15/12-5/ /12 Tavlor i akvarell och akryl. En utställning på Djursholms bibliotek av Marielle Qvennerberg /12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad i historisk miljö. Enebybergsvägen 3. Information Sön. 18/12 kl Biskopen kommer till Djursholms kapell. Fjärde söndagen i advent och kapellet fyller 108 år. Efter gudstjänsten bjuder vi på läktarbuljong. Tis. 20/12 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 10-28/1 Kring kyrkogården - en utställning i dikt och bild på Enebybergs bibliotek, sammanställd av Gun Ursing och Kerstin Steen. 14/1-1/2 Glasmålningar. En utställning på Stocksunds bibliotek av Lena Falkman. 16/1-4/2 Ulla Timander visar bokillustrationer i akvarell på Djursholms bibliotek. Ons. 18/1 kl Astronomi och kultur. Öppen föreläsning i Mörbyskolans aula av Nils-Erik Olsson, ordförande i Stockholms amatörastronomer. Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs. Läs mer på www. morbyskolan.se/dac. Danderyds Astronomicentrum. Lör. 21/1 kl är det dags för vårens första All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Mån. 23/1 kl Linedanceafton i Cedergrenska tornet. Introduktionskurs. Dansinstruktörer på plats mellan 20 och 22. För mer information ring , eller gå in på Sällskapet Amorina. Tis. 24/1 kl Gittan och gråvargarna. Teater Pero spelar för barn från 3 år på Enebybergs bibliotek. Förköp fr.o.m. den 9 januari, tel Vinterns konserter och evenemang i Danderyds Musikskola se Bibliotekens öppettider i jul-, nyårs- och trettonhelgerna Danderyd Djursholm Enebyberg Stocksund Fredag 23/ stängt /12-26/12 stängt stängt stängt stängt Tisdag 27/ Onsdag 28/ Torsdag 29/ stängt Fredag 30/ stängt /12-1/1 stängt stängt stängt stängt Måndag 2/ Tisdag 3/ Onsdag 4/ Torsdag 5/ stängt Fredag 6/1 stängt stängt stängt stängt Lördag 7/ stängt stängt stängt Tors. 26/1 kl Harlekina show. Pantomimteatern spelar för barn 3-5 år på Djursholms bibliotek. Förköp. Tors. 26/1 kl Lena Einhorn berättar om sin bok och film Ninas resa på Enebybergs bibliotek. Kaffeservering. Enebybergsbibliotekets vänner och Enebykyrkan. Tors. 26/1 kl Opera- och Romansafton. Solister och ensemble från Operahögskolans avgångsklass. Danderyds Församlingsgård, Klockargårdsvägen 2.Entré 100 kr, barn o. ungdom fri entré. Danderyds Konsertfrämjande Tis. 31/1 kl Det var en gång en elefant. Dramalek med Teater Tummeliten på Stocksunds bibliotek. För barn 3-6 år. Förköp. Tis. 31/1 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på se/dac 4/2-1/3 Skånsk textil - gammalt och nytt. En utställning på Stocksunds bibliotek av Marie-Louise Winberg. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 5

6 Gruppförsändelse till hushållen Välkommen till Mörbybadet! D a n d e r y d s A k t u e l l t Johnossi kommer till Samskolans aula Den 17 december, mitt i vinterkylan, får Danderyds fritidsgårdar värme från ett oväntat håll! Den kommande supergruppen Johnossi spelar i samskolans aula. Dessutom får lokala grupper såsom Downsound, Five dollars worth, Den flygande geten och Bad hairday chansen att visa upp sig. Öppettider i jul- och nyårshelgerna Julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen: Stängt Annandagen och trettondagen: Öppet (familjebad) Trettondagsafton: Öppet till Simskolor vt 2006, ring för info. Vendevägen 94 B, Danderyd. Tel Konserten börjar kl och slutar vid Biljetter finns att köpa på Fritidsgårdarna i Danderyd. Vid frågor ring Jonas Jonsson på Pavven, Jul på fritidsgårdarna Alla fritidsgårdar har öppet de svarta dagarna under jullovet. För mer info angående aktiviteter.gå in på www. danderyd.se/fritidsgårdarna eller Lördagen den 14 januari åker fritidsgårdarna till Järvsö. I kostnaden på 350 kr ingår buss och liftkort. För mer info ring Enebybergs fritidsgård, eller gå in på Utgivningsplan för Danderyds Aktuellt 2005 Nr Manusstopp Delas ut /1...2/ /2...2/ /4...6/ /5...8/ /8...14/ /9...12/ / / / /12 Reservation för eventuella ändringar. Juristjouren Fr.o.m. den 12/1 och därefter varje torsdag mellan kl :00 finns vår jurist på plats på biblioteket i Mörby centrum för att erbjuda 15 minuters gratis juridisk rådgivning. Du kan få hjälp med att reda ut om ditt problem är av rättslig natur, hur du går vidare för att lösa det och vilka kostnader som kan bli aktuella. För vidare information ring eller titta in på Juristjourens kontor på Golfvägen 10 i Mörby Centrum. Julklapp från Friskis och Svettis Ett gym- eller jympakort är en utmärkt julklapp till någon vars hälsa du är mån om! Välkommen att jympa och gymträna med oss under jul och nyår. Vi har öppet på kvällstid under mellandagarna. Särskilt julschema gäller from 19 december. Läs mer på Fixar-Jerka Är Du över 75 år och behöver praktisk hjälp i bostaden kan Du kontakta Fixar-Jerka. Han kan till exempel hjälpa Dig med att byta glödlampor i taket, proppar, batterier, ordna sladdar och mattkanter, uppmärksamma säkerhetsaspekter och montera och kontrollera brandvarnare. Fixar-Jerkas tjänster är gratis, men det material som behövs betalar Du själv. I fixarens tjänster ingår inte sådan service som ingår i hemtjänstens ordinarie uppgifter. Fixaren ska heller inte ersätta hantverkare. Fixar-Jerka har anställts för att öka tryggheten för Dig som är äldre och bor i Ditt eget hem och för att förebygga fallolyckor i hemmet. För boka en tid med Fixar-Jerka, ring DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 2 februari. Manusstopp den 13 januari. 6

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011 Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Översiktsplan för Danderyds kommun

Översiktsplan för Danderyds kommun Översiktsplan för Danderyds kommun Arbetet med översiktsplanen Arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för Danderyds kommun leds av en politisk styrgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott,

Läs mer

Danderyds. Dags för. Kommunens öppettider i påskhelgen Skärtorsdagen, den 24 mars, stänger kommunens växel och förvaltningar kl 14.00.

Danderyds. Dags för. Kommunens öppettider i påskhelgen Skärtorsdagen, den 24 mars, stänger kommunens växel och förvaltningar kl 14.00. Danderyds Nummer 2 - mars 2005 Anders Bergstrand, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden med personal från vinnande ICA i Mörby centrum: Per Vallenhag, Gunnar Wallin och Mattis Pettersson. Stor kontroll

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl. 19.00 20.10 Paragrafer 1-6 Ledamöter Ersättare Beslutande Gustav Nielsen (M), ordf Anders Bergstrand (M) Gunilla Stjernberg (C), vice ordf Maria Kaiser (C) Monica

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2012-14378 Planavdelningen 2015-03-04 Maria Pettersson Sida 1 (6) Telefon 08-508 26 662 Programsamråd Enligt sändlista Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Danderyds Nummer 3 - april 2008 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Nya affärer såsom en större livsmedelsbutik med saluhall, butiker för villa och

Läs mer

ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar.

ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar. ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar. 2015 Hämtning vid tomtgränsen Mölndals stad hämtar tidningar i de

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Tyck till om din kommun!

Tyck till om din kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2007 Tyck till om din kommun! Danderyd kommer, liksom förra året, att delta i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomför i ett stort antal kommuner. Syftet

Läs mer

SUNDBYS JULLOVSPROGRAM

SUNDBYS JULLOVSPROGRAM SUNDBYS JULLOVSPROGRAM ANMÄLAN TILL JULLOVSKURSERNA För att göra det så rättvist som möjligt: Sön 11.12 kl 14.30 delar vi ut KÖLAPPAR (= lottad ordning) och 14.45 16.00 tar vi emot anmälningar. Därefter

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum Danderyds Nummer 2 - mars 2009 Under förutsättning att Byggnadsnämnden fattar beslut om samråd hålls Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum Måndagen den 23 mars kl 18.30 Aulan på Danderyds gymnasium

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

för Filofax A av Joakim Hertze

för Filofax A av Joakim Hertze Året för Filofax A av Joakim Hertze oktober december vecka denna vecka. måndag. tisdag. onsdag december januari Nyårsafton torsdag. Nyårsdagen fredag lördag söndag januari vecka denna vecka måndag tisdag.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Sportlovsaktiviteter 2017

Sportlovsaktiviteter 2017 Sportlovsaktiviteter 2017 Öppen sporthall: Äntligen lite ledighet igen! I år är vi glada att kunna presentera ett sportlovsprogram med mycket roligt att hitta på. Hoppas du hittar något som passar och

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007 Danderyds Nummer 3 - april 2007 Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska vara en förebild och genom planering

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering?

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering? Danderyds Nummer 1 - februari 2011 Nu öppnar Tekniska kontorets kundtjänst Detta innebär att du som kommuninvånare får lättare att komma i kontakt med tekniska kontoret via telefon, e-post eller besök.

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Kommunbladet december 2015

Kommunbladet december 2015 Kommunbladet december 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt Norra Hisingen Sommarprogram 2016 TRÄFFPUNKTER FÖR SENIORER Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt www.goteborg.se Välkommen till din träffpunkt i Norra Hisingen en mötesplats

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 253 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Försäljning

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅD. Detaljplan för hotell i Ölandshamnen, Del av Kvarnholmen 2:1 Kalmar kommun. Enligt utsändningslista

INBJUDAN TILL SAMRÅD. Detaljplan för hotell i Ölandshamnen, Del av Kvarnholmen 2:1 Kalmar kommun. Enligt utsändningslista Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortés 2016-06-23 2014-4278 1(5) 0480-45 03 91 Enligt utsändningslista INBJUDAN TILL SAMRÅD Detaljplan för hotell i Ölandshamnen, Del av Kvarnholmen 2:1 Kalmar kommun

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Grä storp Höstlov 2011

Grä storp Höstlov 2011 Grä storp Höstlov 2011 Aktiviteter under v 44 LÖRDAG 29 OKTOBER Grästorps IK Åse & Viste Arena Skridsko-Hockeyskola kl 10:00-11:00. SÖNDAG 30 OKTOBER Grästorps Scoutkår Kl 11:00-13:00. Från 8 år. Anna-Sofia

Läs mer

Kultur- och fritid februari (vecka 8)

Kultur- och fritid februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-26 februari (vecka 8) 2017 Färgelanda fritidsgård Välkommen till Fritidsgården, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag 13.30-16.30 årskurs 4-6 17.00-19.00

Läs mer

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 3 maj 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Eldning av trädgårdsavfall Sidan 2 Vill du bli Volontär? Sidan 3 På gång på Danderydsgården Sidan 3 Danderyds grundskolor bäst

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Friskis & Svettis. Friskis & Svettis. SMU Mellerud. Friskis & Svettis

Friskis & Svettis. Friskis & Svettis. SMU Mellerud. Friskis & Svettis 2010 måndag 22 februari Tid: 19.45 75 Plats: Rådahallen B-hall, Mellerud Ledare: Anders Tel. 0530-331 01 Plats: Åsebro skola Ledare: Lena Tel. 0530-331 01 tisdag 23 februari SMU Mellerud -20.00 Aktivitet:

Läs mer

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun!

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2004 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Kommunen har fått ny växel Danderyds kommun har bytt huvudväxel och kommer därmed att få nya telefonnummer. Ledningsstab,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder. Dnr Sida 1 (6) 2016-10-07 Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 2 - mars 2006 Stockholms Ström utredning om Stor-Stockholms framtida elförsörjning I en delrapport från utredningen om Stor.Stockholms framtida elförsörjning föreslås en ny struktur för den framtida

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Kultur i Hörby December 2016

Kultur i Hörby December 2016 Kultur i Hörby December 2016 ROY WILSON QUINTET med Anita Larsson SKIVSLÄPP Premiär för RWQ CD-Skiva Elisabet Elisabet & Jonas Strid framför några av våra mest älskade Julsånger Metropol 4 December kl

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis 2012 måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Tid: 10.00 15.00 Aktivitet: Innebandy, pingis, badminton m.m. Plats: Rådahallen (A-hallen) Arrangör: Rådahallen och Melleruds kommun

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA P D TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ N 1994 ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr ut din bostad Annonsera ut din bostad tryggt, enkelt & kostnadsfritt Vi hjälper

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer