Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 1 - februari Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige"

Transkript

1 Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga 290 kommuner i Svenskt näringslivs granskning. Frågan gällde i vilken utsträckning som landets kommuner informerar om kvaliteten inom skola, hemtjänst och äldreboende på sina hemsidor. Samliga 290 kommuners hemsidor är granskade. Av 21 möjliga poäng uppnådde Danderyd 11, en förbättring från förra året då vi fick en åttondeplats med 7 poäng. I granskningen har Svenskt Näringsliv, förutom valmöjligheterna, även tittat på om kvalitetsredovisningar och kundundersökningar finns tillgängliga på nätet och om det går att göra jämförelser mellan olika utförare. Danderyds kvalitetsredovisningar finns på se under Förskola/skola och Sociala tjänster. Enmans vägs handelsområde En detaljplan antogs av kommunfullmäktige i februari För att få till etableringar har kommunen bjudit in företag som arbetar med etablering att anmäla sitt intresse att söka markanvisning för området. Planer och idéer för områdets karaktär, miljö, utseende, funktionalitet och planering skulle redovisas. Kommunen ska precisera sina krav på den handel som ska finnas i området. Målet är bättre utbud och konkurrens, vilket ska komma till nytta för danderydsborna. Kommunstyrelsen har beslutat att bjuda in fyra av de åtta företag som visat intresse att delta i markanvisningstävlingen. Kunskapscentrum Nordost NosVux Kunskapscenter byter namn till Kunskapscentrum Nordost. Under hösten 2007 kommer Kunskapscentrum Nordost dessutom att flytta till nya lokaler i bibliotekshuset i Täby. Öppet hus Information inför valet till gymnasieskolan Måndag 5 februari kl Marina läroverket Stocksunds hamn Välkomna! Tillfälligt bibliotek i Mörby centrum Danderyds bibliotek håller stängt för renovering under tiden 2/1 till preliminärt 15/4. Ett tillfälligt bibliotek med oförändrade öppettider finns på plan 3 i Mörby centrum. Här finns ett urval barn- och vuxenböcker, tidningar och tidskrifter, filmer, CDmusik, ljudböcker och DAISY-talböcker och en internetdator för allmänheten. Personalen finns på plats som vanligt för att svara på frågor, söka informatiom och litteratur samt beställa böcker från andra bibliotek. Välkomna till vårt tillfälliga bibliotek på plan 3 i Mörby centrum! Program för Eneby torg och Mörby centrum Sidan 2 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Sidan 2 Nytt kommunledningskontor Sidan 2 Kultur och evenemang Sidan 3 Digital-tv 12 mars Sidan 3 Fullmäktige på bild Sidan 4-5 Marina läroverket Sidan 6-7 Dags att söka stipendier Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 5 mars kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Föredragningslistan publiceras under rubriken Insyn på Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Förutsättningarna för återvinningsstationer under jord prövas Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har fått i uppdrag att pröva om det är möjligt att placera återvinningsstationer under jord i den kommande detaljplaneringen av Mörby centrum och Eneby torg. Uppdraget föranleds av en motion i fullmäktige väckt av Siv Sahlström (c) m.fl. Båda nämnderna är positiva till idén eftersom stationerna skulle ta mindre plats och bli mindre störande än nu. Det finns dock tekniska problem såsom tömning och tillgänglighet för handikappade som måste lösas. Tekniska kontoret har diskuterat frågan med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för stationerna. Enligt FTI går det för närvarande inte att lösa men utvecklingen innebär att både Program för Eneby torg Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheterna att bygga en ny centrumanläggning, där det även ska finnas bostäder, vid Eneby torg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program, som kommer att behandlas av byggnadsnämnden i slutet av januari. Programmet omfattar dels kvarteret Släden 4 med nytt köpcentrum, vårdcentral, vårdboende och bostadslägenheter, dels Kv. Rödbetan, Snödroppen, m.fl. öster om Enebybergsvägen. Under förutsättning att byggnadsnämnden fattar beslut om programsamråd den 31 januari 2007, kommer ett samrådsmöte att hållas i februari eller mars. För närmare information om tid och plats gå in på kommunens hemsida www. danderyd.se, klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar. Eller kontakta handläggaren, Ingela Isaksson på telefonnummer Program för Mörby Centrum Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnadsnämnden att upprätta ett program samt detaljplan för att pröva möjligheterna för utveckling av Mörby Centrum. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program, som behandlades av byggnadsnämnden i slutet av januari. Under förutsättning att byggnadsnämnden fattar beslut om programsamråd den 31 januari 2007, kommer ett samrådsmöte att hållas i slutet av februari eller i början av mars. För närmare information om tid och plats gå in på kommunens hemsida klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar. Du kan även kontakta handläggarna per telefon, Sara Eriksdotter Hamamgi eller Magnus Ericsson Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2007 Hemtjänst För praktisk hjälp och personlig omvårdnad i hemmet tar kommunen ut en avgift. Högsta avgift är kr per månad. Nivå Timmar per mån Avgift per mån timme kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr Övriga avgifter inom äldreomsorgen för dig som bor i ordinärt boende Trygghetslarm, avgift per mån kr Ledsagarservice, avgift per månad kr för personer som inte har hemtjänst Avlösarservice, avgift per tillfälle kr Korttidsboende/växelvård: Omvårdnadsavgift per dygn kr Matkostnad per dygn kr Den sammanlagda avgiften för alla insatser kan inte överstiga maxbeloppet kr per månad. Avgifter utanför maxtaxan Matdistribution, per portion kr Matkostnad i dagverksamhet, per dag kr Nytt kommunledningskontor Från den 1 januari 2007 är kommunens centrala administration organiserat i ett Kommunledningskontor. Kontoret, som är en sammanslagning av tidigare Ledningsstaben och Uppdragskontoret, finns på Djursholms slott och leds av kommundirektör Johan Haesert. Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Vidare ska kontoret utgöra ett stöd för de verksamheter som bedrivs inom kommunen. Kommunledningskontoret förbereder de ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Kontoret organiseras i avdelningar för ekonomi, personalfrågor och löner, IT, information och kansli. Kommundirektören kommer också att ha en stab med funktioner som controller för uppföljning samt mål- och resultatstyrning, för samhällsbyggnad samt för säkerhets- och beredskapsfrågor. Organisering och bemanning av det nya kontoret pågår. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 1-27/2 Digital-tv den 12 mars 15/1-16/2 Enebyberg 100 år. En utställning på Enebybergs bibliotek sammanställd av Enebybergs gårds förening. 20/1-7/2 Från när och fjärran. Akvareller av Sigvard Wall på Stocksunds bibliotek. Tors. 1/2 kl Zozo. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. 10/2-28/2 Textila upplevelser på Stocksunds bibliotek. Bildvävar av Yvonne Kindborg. Sön. 11/2 kl Skidans dag. Välkomna till Djursholms golfbana. Vid snöbrist gäller 18/2 kl alt. Lilla Vikingarännet vid Ekebysjön (skridsko). Friluftsfrämjandet Djursholm. Sön. 11/2 kl Ökenmässa i Djursholms kapell. Gunnar Lind och Marie-Louise Riise firar mässa inspirerad av Basiliosliturgin från Egypten. 12/2-9/3 Ett urval av de bästa bilderna ur fotografen Jan Deldens bok Händer visas på Enebybergs bibliotek. Tis. 13/2 kl Indiansagor. Lyssna till trumman och följ Månstråle in i indiarnernas värld. Teater för barn 3-5 år på Stocksunds bibliotek. Föranmälan. Tors. 15/2 kl Brudtärnan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 17/2 kl Biblioteket i Alexandria. Gunhild Sällvin berättar om sin resa till Egypten. Stocksunds bibliotek. 19/2-10/3 Kuddfest och färgglädje. Broderat och målat av Carin Sjöholm-Scholander på Djursholms bibliotek. Tis. 20/2 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på OBS nytt datum! Tis. 20/2 kl Årsmöte i Enebybergsbibliotekets vänner. Kl berättar Agneta Pleijel om sin bok Drottningens chirurg. Tors. 22/2 kl Någon kommer på besök. Barnteater på Djursholms bibliotek. Förköp. Tors. 22/2 kl Mrs Henderson presenterar. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 24/2 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Tis. 27/2 kl Levande tätortsvatten. Isak Isaksson, biolog på Svenska Naturskyddsföreningen, talar om vattendrag och vattenföring i tätorter. Danderyds Församlingsgård, Klockargårdsv. 2. Upplysningar: Naturskyddsföreningen. Den 12 mars 2007 är det stockholmsområdets och därmed Danderyds tur att gå över till digital-tv. Då släcks det analoga marknätet och det blir bara digitaltv som fungerar. Vem berörs Det är bara du som tittar på tv via vanlig antenn på taket som berörs. Tittar du på tv via kabel-tv, bredbands-tv eller parabol berörs du inte. Då kan du fortsätta att titta som vanligt om du inte får andra besked av din hyresvärd eller bredbandsoperatör. Vanlig tv-antenn behöver digitalbox Tittar du på tv via en vanlig antenn måste du anpassa din tv-mottagning. Annars blir det helt svart i rutan. Det finns flera sätt. Digitalbox Vill du fortsätta titta på tv med vanlig antenn måste du koppla en digitalbox till din tv. Vill du bara ha SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen och TV4 kan du skaffa en digitalbox utan abonnemang. Kabel-tv Har du tillgång till kabel-tv påverkas du inte av övergången. Parabol I stort sett alla kan skaffa digital-tv via parabol. Du behöver en parabolantenn och en digitalbox för satellitmottagning. Bredbands-tv Har du tillgång till bredband kan du skaffa digital-tv via bredband. Du behöver ett bredband eller ett telefonjack och en digitalbox. Varför digital-tv Bättre bild och ljud, nya tjänster och fler kanaler är några skäl till att gå över till digital-tv. Dessutom är det analoga marknätet fullt. Det får inte plats fler kanaler. Vem ansvarar Digital-tvkommissionen, tillsatt av regeringen, förbereder övergången och ansvarar för att informera. Mer information Alla hushåll har fått en broschyr med information utdelad i brevlådan den januari. Annonser, information i köpcentra m.m. kommer också att finnas. Behöver du hjälp Vänd dig till din radio- och tv-handlare om du behöver hjälp med din digitalbox eller antenn. Du kan också ringa till Digital-tvkommissionen på telefon , måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Läs mer på 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Lennart Waldenström (m) Kerstin Engman (c) Charlotta Malm (fp) Olle Reichenberg (m) Siv Sahlström (c) Bengt Sylvan (fp) Sivert Svärling (s) Mikael Adersteg (mp) Gunnar Oom (m) Isabella Jernbeck (m) Björn Hamilton (m) Sverker Littorin (kd) Carina Erlandsson (m) Patrik Nimmerstam (c) Inger Olsson- Blomberg (m) Boris von Uexküll (m) Kristin Eriksson (c) Torsten Sjögren (m) Tove Sander (s)) Anders Paulsen (m) Inger Strömbom (kd) Lars-Gunnar Wallin (fp) Claës Breitholtz (m) Gösta Eberstein (m) Kommunfullmäktige är kommunens riksdag och det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar om budget, kommunalskatt och andra större övergripande frågor. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott. Kommunstyrelsens ledamöter Gunnar Oom (m) ordförande Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Siv Sahlström (c) 2:e vice ordförande Olle Reichenberg (m) Ingrid Erneman (m) Torsten Sjögren (m) Ulla Hurtig Nielsen (m) Kjell Bergdahl (m) Lena Strååt (m) Patrik Nimmerstam (c) Bengt Sylvan (fp) Lars-Gunnar Wallin (fp) Sivert Svärling (s) 4

5 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Kjell Bergdahl (m) Cecilia Sylten (m) Anita Enflo (c) Ulla Löwenhielm (fp) Ingrid Erneman (m) Anders Bergstrand (m) Olov Johansson (s) Peter Forssman (kd) Ulla Hurtig Nielsen (m) Johan Lagerbielke (c) Håkan Westrin (m) Jonas Uebel (fp) Eva Regårdh (m) Marie-Louise Björkman (m) (Foto Peter Knutson) Lovisa Eriksson (c) Gabriella Norén (m) Catharina Hillerström Vagli (m) Maarit Nordmark (fp) Inger Ruin (s) Eva Lannerö (kd) Nicklas Torlegård (m) Nämndordförande Barn- och utbildningsnämnden: Anders Bergstrand (m) Byggnadsnämnden: Claës Breitholtz (m) Kultur- och fritidsnämnden: Anders Paulsen (m) Produktionsstyrelsen: Boris von Uexküll (m) Socialnämnden: Marie-Louise Björkman (m) Tekniska nämnden: Carina Erlandsson (m) Överförmyndarnämnden: Lennart Waldenström (m) Ersättare i kommunfullmäktige Elisabet Falck(m) Agneta Dybeck (m) Bertil Falck (m) Anders Norlander (m) Leif Ahrle (m) Marie Hellström (m) Artimis Ala Naziri (m) Lena Strååt (m) Anna-Lena Corell (m) Camilla Ferenius (m) Jan Hård af Segerstad (m) Anna Hiort Victor (m) Hasse Barkman (c) Anna Karin Öhrström (c) Magnus Modalen (c) Stefan Wångstedt (c) Andreas Tidström (fp) Ernst Klein (fp) Agnes Ahlander (fp) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Jan Lilja (s) Peter Stenberg (kd) Per-Ove Lannerö, gruppledare (kd) Björn Holst (mp) Ann-Marie Sjölinder (mp) Läs mer om hur Danderyd styrs på 5

6 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Information D a n d e från r y d Marina s A k t u läroverket e l l t Marina läroverket Marina läroverket erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser. Skolan ligger i Stocksunds hamn, just på kajen till Saltsjön. Där ligger segelfartygen Älva, Belle Amie och Najaden samt motorpassagerarfartygen Symfoni, Tranholmen II och Petsamo förtöjda, alla fartyg används i skolans verksamhet. Skolan består av flera byggnader och gröna ytor i samma område vilka utgör Marina läroverket. Marin profil Skolans marina profil innebär bl a att fartygen används för både kortare och längre exkursioner och utbildningsseglingar. Alla elever på Marina läroverket genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning innan de ger sig ut på sjön. Den ger teoretiska och praktiska kunskaper i brand, överlevnad, L-ABC, och HLR. Inom samtliga utbildningar erbjuds eleverna möjlighet att läsa kursen Fartygsbefälsexamen klass VIII. Livet ombord Ungefär 8 veckor av gymnasietiden förläggs ombord på skolans fartyg och båtar under olika utbildningsresor. Vi seglar under sommarhalvåret i Östersjön och i Medelhavet och Atlanten under vintern. När vi ligger i hamn besöker vi intressanta platser och historiska miljöer som berikar undervisningen i våra olika ämnen. Ombord deltar alla i framförandet av fartyget, går vakt, lagar mat och deltar i utbildning som bedrivs såväl ombord som iland. Man kan följa elevernas seglatser på skolans hemsida under Aktuellt. Våra gymnasieutbildningar: Marinbiologi Marinbiologiutbildningen inom naturbruksprogrammet erbjuder naturvetenskaplig kompetens med god behörighet till högre studier inom t ex naturvetenskap och teknik. Utbildningen har en stark kombination av teori och praktik vilket ger en förberedelse för arbetslivet. Under seglingarna genomförs en stor del praktisk marinbiologi då eleverna får se och uppleva det de också läser om i litteraturen. Ledarskap och kommunikation Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efterfrågas inom de flesta yrkeskategorier. I denna utbildning får du en god teoretisk grund och du får vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt får utöva och utveckla dina teoretiska kunskaper t ex genom teamträning ombord på något av skolans segelfartyg. Vi studerar bl a rollen som beslutsfattare och chef, retorik, grupprocesser och pedagogik. Marinteknik Sverige är ett av de fritidsbåtstätaste länderna i världen och marknaden växer. I Sverige finns också en unik skärgård med ett mycket aktivt båtliv. Tekniken och elektroniken i våra fritidsbåtar blir allt mer avancerad vilket ökar behovet av välutbildade marintekniker. I utbildningen till marintekniker får du dels lära dig att utföra installationer, service och reparationer men också hur man använder en fritidsbåt på ett säkert och trivsamt sätt. Segelfartyget Älva är skolans långseglingsfartyg som seglar med våra elever på världshaven årligen under perioden augusti till maj. 6

7 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Information D a n d e från r y d Marina s A k t u läroverket e l l t Danderyd Skolans profil Skolan har en marin profil Den marina profilen ger stora möjligheter för Dig som har ett marint fritidsintresse och vill skaffa Dig god behörighet för högre studier, men också för Dig som siktar mot en marin yrkeskarriär. Skolans gymnasieutbildningar Marinteknik inom FP Ledarskap och kommunikation inom SP Marinbiologi inom NP Utdrag från elevlogg; 31/12-06, Kurs: 270, Fart: 3,6 kn, Position: N 15º 39 E 44º 00, Distans till hamn: 1009 M Från oss alla, till er alla, ett RIKTIGT Gott nytt år! Har haft en minst sagt speciell nyårsdag. Det har varit ca 27-30º varmt och detta har utnyttjats av glatt solbadande elever. Men man var tvungen att, med viss smärta ligga på däckshuset, på minst en handduk! Låg man direkt på däckshuset stektes man som ett ägg. Vackra röda brännskador har visat sig på lår och magar, då handduken inte räckte till. Dagen har varit lugn, med vanliga vakter och lektioner. Tyvärr fi ck mästerfi skarna ingen fångst idag, alltså gårdagens happening gick inte i repris. Men dom hävdar att det var något där och nafsade Därför fick vi ingen lunch idag jooo, men ingen fi sk. Vi var dock ganska nöjda med att inte ha blod över hela däcket och inte ha fi sk på tallriken, för en gångs skull. Pasta, sås och ärtsoppa stod på menyn istället. Många har gått och haft funderingar och tankar som försökt leta sig hem, över det stora havet, hoppas ni vet att vi tänker på er. Eftersom vi i princip kunde ha seglat snabbare baklänges, så har vi ganska många dagar kvar här ute, ca 10. Vissa börjar bli trötta på vattnet, andra tycker att det är mysigt med vattnet, lugnande. Vuxenutbildningar Kvalificerad Yrkesutbildning (2år) Skärgårdskapten ROC och SRC Marin radiokommunikation CCM- Krishantering Snabba fartyg Grundläggande säkerhetsutb för inre fart Fartygsbefälsexamen klass VIII Maskinbefälsexamen klass VIII Kontakta Marina läroverket Marina läroverket Stocksunds hamn, Stocksund Telefon: Telefax: E-post: Webbplats Kontaktpersoner Rektor Per Lindberg Bitr. rektorer Lee Stern , Gunilla Hedström Studierektor vuxenutbildningen Daniel Lindefors Informationskväll 5 februari 2007 Hamnens dag/ Öppet hus på Marina läroverket 26 maj 2007 Hamnens dag är en tradition elever och lärare på Marina läroverket startat och genomför tillsammans med Stocksunds båtklubb. Detta härliga jippo i hamnen, med inriktning mot sjöliv och säkerhet, gästas av bl a Kustbevakningen, Räddningstjänsten, Sjöpolisen, Marinen, Sjöräddningssällskapet och Scouterna. Allmänheten får tillfälle att gå ombord på alla fartygen i hamnen och pröva på olika aktiviteter. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Dags att söka 2007 års stipendier Danderyds kommuns kulturstipendier Kulturstipendium kan sökas företrädesvis av yngre personer, som står i början av sin bana och som visat framstående förmåga inom områdena musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. Sökanden ska vara bosatt eller haft större delen av sin uppväxt i Danderyds kommun samt vara beredd att visa upp sina alster inför en förslagskommitté. Sökanden till stipendium inom områdena musik och dans kallas till en uppspelning, respektive uppvisning den 17 april. Totalt utdelas kronor. Upplysningar på tel och Ansökan skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Välkomna den 1 februari kl till Ösbyskolans matsal. Öppen skola tisdag 6 februari kl inför skolval f-3 Välkommen! tel Ösbyskolan håller informationskväll för föräldrar som skall välja skola till ht Danderyds kommuns ungdomsledarstipendium Stipendium utdelas till föreningsledare, som har långvarig och förtjänt verksamhet i ungdomsförening i Danderyd. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Stipendiet är på kronor. Upplysningar på tel Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Danderyds kommuns hedersplakett Danderyds kommuns hedersplakett för kulturell gärning utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet. Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Upplysningar på tel och Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Danderyds slöjdgille Danderyds slöjdgille utlyser stipendium till ungdomar som utbildar sig inom slöjd och konsthantverk, mantalsskrivna i Danderyds kommun. Ansökan skall vara inlämnad senast den 27 april till Danderyds slöjdgille, c/o Dahlborg, Nora torg 19, Danderyd. Upplysningar De två som fick Slöjdgillets stipendium 2006 heter Kajsa Undeman och Monika Vaerst. Djursholms tennisklubb 3/2 Matchträningsskola kl /2 Sponsormästerskap kl /2 Senior-KM. 26/2-1/3 Sportlovsläger kl Läs mer på DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 1 mars. Manusstopp den 9 februari. 8

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 #6/09 RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 Utbildningsförvaltningens personaltidning Samlat grepp om yrkeshögskolan, s

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009 Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15 BERGA Enklare kontakt med kommunen 10-12 The Majority Says tar nya steg 6-8 LEDARE NYHETER Friare,

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Stora trafiksatsningar vid väg 40

Stora trafiksatsningar vid väg 40 Jonas Lundqvist är tillförordnad socialchef Under tiden 1 september 31 oktober är Jonas Lundqvist, administrativ chef på socialtjänsten, tillförordnad socialchef. Rolf Elgh gick i pension 31 augusti och

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer