Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 1 - februari Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige"

Transkript

1 Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga 290 kommuner i Svenskt näringslivs granskning. Frågan gällde i vilken utsträckning som landets kommuner informerar om kvaliteten inom skola, hemtjänst och äldreboende på sina hemsidor. Samliga 290 kommuners hemsidor är granskade. Av 21 möjliga poäng uppnådde Danderyd 11, en förbättring från förra året då vi fick en åttondeplats med 7 poäng. I granskningen har Svenskt Näringsliv, förutom valmöjligheterna, även tittat på om kvalitetsredovisningar och kundundersökningar finns tillgängliga på nätet och om det går att göra jämförelser mellan olika utförare. Danderyds kvalitetsredovisningar finns på se under Förskola/skola och Sociala tjänster. Enmans vägs handelsområde En detaljplan antogs av kommunfullmäktige i februari För att få till etableringar har kommunen bjudit in företag som arbetar med etablering att anmäla sitt intresse att söka markanvisning för området. Planer och idéer för områdets karaktär, miljö, utseende, funktionalitet och planering skulle redovisas. Kommunen ska precisera sina krav på den handel som ska finnas i området. Målet är bättre utbud och konkurrens, vilket ska komma till nytta för danderydsborna. Kommunstyrelsen har beslutat att bjuda in fyra av de åtta företag som visat intresse att delta i markanvisningstävlingen. Kunskapscentrum Nordost NosVux Kunskapscenter byter namn till Kunskapscentrum Nordost. Under hösten 2007 kommer Kunskapscentrum Nordost dessutom att flytta till nya lokaler i bibliotekshuset i Täby. Öppet hus Information inför valet till gymnasieskolan Måndag 5 februari kl Marina läroverket Stocksunds hamn Välkomna! Tillfälligt bibliotek i Mörby centrum Danderyds bibliotek håller stängt för renovering under tiden 2/1 till preliminärt 15/4. Ett tillfälligt bibliotek med oförändrade öppettider finns på plan 3 i Mörby centrum. Här finns ett urval barn- och vuxenböcker, tidningar och tidskrifter, filmer, CDmusik, ljudböcker och DAISY-talböcker och en internetdator för allmänheten. Personalen finns på plats som vanligt för att svara på frågor, söka informatiom och litteratur samt beställa böcker från andra bibliotek. Välkomna till vårt tillfälliga bibliotek på plan 3 i Mörby centrum! Program för Eneby torg och Mörby centrum Sidan 2 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Sidan 2 Nytt kommunledningskontor Sidan 2 Kultur och evenemang Sidan 3 Digital-tv 12 mars Sidan 3 Fullmäktige på bild Sidan 4-5 Marina läroverket Sidan 6-7 Dags att söka stipendier Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 5 mars kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Föredragningslistan publiceras under rubriken Insyn på Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Förutsättningarna för återvinningsstationer under jord prövas Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har fått i uppdrag att pröva om det är möjligt att placera återvinningsstationer under jord i den kommande detaljplaneringen av Mörby centrum och Eneby torg. Uppdraget föranleds av en motion i fullmäktige väckt av Siv Sahlström (c) m.fl. Båda nämnderna är positiva till idén eftersom stationerna skulle ta mindre plats och bli mindre störande än nu. Det finns dock tekniska problem såsom tömning och tillgänglighet för handikappade som måste lösas. Tekniska kontoret har diskuterat frågan med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för stationerna. Enligt FTI går det för närvarande inte att lösa men utvecklingen innebär att både Program för Eneby torg Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheterna att bygga en ny centrumanläggning, där det även ska finnas bostäder, vid Eneby torg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program, som kommer att behandlas av byggnadsnämnden i slutet av januari. Programmet omfattar dels kvarteret Släden 4 med nytt köpcentrum, vårdcentral, vårdboende och bostadslägenheter, dels Kv. Rödbetan, Snödroppen, m.fl. öster om Enebybergsvägen. Under förutsättning att byggnadsnämnden fattar beslut om programsamråd den 31 januari 2007, kommer ett samrådsmöte att hållas i februari eller mars. För närmare information om tid och plats gå in på kommunens hemsida www. danderyd.se, klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar. Eller kontakta handläggaren, Ingela Isaksson på telefonnummer Program för Mörby Centrum Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnadsnämnden att upprätta ett program samt detaljplan för att pröva möjligheterna för utveckling av Mörby Centrum. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program, som behandlades av byggnadsnämnden i slutet av januari. Under förutsättning att byggnadsnämnden fattar beslut om programsamråd den 31 januari 2007, kommer ett samrådsmöte att hållas i slutet av februari eller i början av mars. För närmare information om tid och plats gå in på kommunens hemsida klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar. Du kan även kontakta handläggarna per telefon, Sara Eriksdotter Hamamgi eller Magnus Ericsson Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2007 Hemtjänst För praktisk hjälp och personlig omvårdnad i hemmet tar kommunen ut en avgift. Högsta avgift är kr per månad. Nivå Timmar per mån Avgift per mån timme kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr Övriga avgifter inom äldreomsorgen för dig som bor i ordinärt boende Trygghetslarm, avgift per mån kr Ledsagarservice, avgift per månad kr för personer som inte har hemtjänst Avlösarservice, avgift per tillfälle kr Korttidsboende/växelvård: Omvårdnadsavgift per dygn kr Matkostnad per dygn kr Den sammanlagda avgiften för alla insatser kan inte överstiga maxbeloppet kr per månad. Avgifter utanför maxtaxan Matdistribution, per portion kr Matkostnad i dagverksamhet, per dag kr Nytt kommunledningskontor Från den 1 januari 2007 är kommunens centrala administration organiserat i ett Kommunledningskontor. Kontoret, som är en sammanslagning av tidigare Ledningsstaben och Uppdragskontoret, finns på Djursholms slott och leds av kommundirektör Johan Haesert. Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Vidare ska kontoret utgöra ett stöd för de verksamheter som bedrivs inom kommunen. Kommunledningskontoret förbereder de ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Kontoret organiseras i avdelningar för ekonomi, personalfrågor och löner, IT, information och kansli. Kommundirektören kommer också att ha en stab med funktioner som controller för uppföljning samt mål- och resultatstyrning, för samhällsbyggnad samt för säkerhets- och beredskapsfrågor. Organisering och bemanning av det nya kontoret pågår. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 1-27/2 Digital-tv den 12 mars 15/1-16/2 Enebyberg 100 år. En utställning på Enebybergs bibliotek sammanställd av Enebybergs gårds förening. 20/1-7/2 Från när och fjärran. Akvareller av Sigvard Wall på Stocksunds bibliotek. Tors. 1/2 kl Zozo. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. 10/2-28/2 Textila upplevelser på Stocksunds bibliotek. Bildvävar av Yvonne Kindborg. Sön. 11/2 kl Skidans dag. Välkomna till Djursholms golfbana. Vid snöbrist gäller 18/2 kl alt. Lilla Vikingarännet vid Ekebysjön (skridsko). Friluftsfrämjandet Djursholm. Sön. 11/2 kl Ökenmässa i Djursholms kapell. Gunnar Lind och Marie-Louise Riise firar mässa inspirerad av Basiliosliturgin från Egypten. 12/2-9/3 Ett urval av de bästa bilderna ur fotografen Jan Deldens bok Händer visas på Enebybergs bibliotek. Tis. 13/2 kl Indiansagor. Lyssna till trumman och följ Månstråle in i indiarnernas värld. Teater för barn 3-5 år på Stocksunds bibliotek. Föranmälan. Tors. 15/2 kl Brudtärnan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 17/2 kl Biblioteket i Alexandria. Gunhild Sällvin berättar om sin resa till Egypten. Stocksunds bibliotek. 19/2-10/3 Kuddfest och färgglädje. Broderat och målat av Carin Sjöholm-Scholander på Djursholms bibliotek. Tis. 20/2 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på OBS nytt datum! Tis. 20/2 kl Årsmöte i Enebybergsbibliotekets vänner. Kl berättar Agneta Pleijel om sin bok Drottningens chirurg. Tors. 22/2 kl Någon kommer på besök. Barnteater på Djursholms bibliotek. Förköp. Tors. 22/2 kl Mrs Henderson presenterar. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 24/2 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Tis. 27/2 kl Levande tätortsvatten. Isak Isaksson, biolog på Svenska Naturskyddsföreningen, talar om vattendrag och vattenföring i tätorter. Danderyds Församlingsgård, Klockargårdsv. 2. Upplysningar: Naturskyddsföreningen. Den 12 mars 2007 är det stockholmsområdets och därmed Danderyds tur att gå över till digital-tv. Då släcks det analoga marknätet och det blir bara digitaltv som fungerar. Vem berörs Det är bara du som tittar på tv via vanlig antenn på taket som berörs. Tittar du på tv via kabel-tv, bredbands-tv eller parabol berörs du inte. Då kan du fortsätta att titta som vanligt om du inte får andra besked av din hyresvärd eller bredbandsoperatör. Vanlig tv-antenn behöver digitalbox Tittar du på tv via en vanlig antenn måste du anpassa din tv-mottagning. Annars blir det helt svart i rutan. Det finns flera sätt. Digitalbox Vill du fortsätta titta på tv med vanlig antenn måste du koppla en digitalbox till din tv. Vill du bara ha SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen och TV4 kan du skaffa en digitalbox utan abonnemang. Kabel-tv Har du tillgång till kabel-tv påverkas du inte av övergången. Parabol I stort sett alla kan skaffa digital-tv via parabol. Du behöver en parabolantenn och en digitalbox för satellitmottagning. Bredbands-tv Har du tillgång till bredband kan du skaffa digital-tv via bredband. Du behöver ett bredband eller ett telefonjack och en digitalbox. Varför digital-tv Bättre bild och ljud, nya tjänster och fler kanaler är några skäl till att gå över till digital-tv. Dessutom är det analoga marknätet fullt. Det får inte plats fler kanaler. Vem ansvarar Digital-tvkommissionen, tillsatt av regeringen, förbereder övergången och ansvarar för att informera. Mer information Alla hushåll har fått en broschyr med information utdelad i brevlådan den januari. Annonser, information i köpcentra m.m. kommer också att finnas. Behöver du hjälp Vänd dig till din radio- och tv-handlare om du behöver hjälp med din digitalbox eller antenn. Du kan också ringa till Digital-tvkommissionen på telefon , måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Läs mer på 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Lennart Waldenström (m) Kerstin Engman (c) Charlotta Malm (fp) Olle Reichenberg (m) Siv Sahlström (c) Bengt Sylvan (fp) Sivert Svärling (s) Mikael Adersteg (mp) Gunnar Oom (m) Isabella Jernbeck (m) Björn Hamilton (m) Sverker Littorin (kd) Carina Erlandsson (m) Patrik Nimmerstam (c) Inger Olsson- Blomberg (m) Boris von Uexküll (m) Kristin Eriksson (c) Torsten Sjögren (m) Tove Sander (s)) Anders Paulsen (m) Inger Strömbom (kd) Lars-Gunnar Wallin (fp) Claës Breitholtz (m) Gösta Eberstein (m) Kommunfullmäktige är kommunens riksdag och det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar om budget, kommunalskatt och andra större övergripande frågor. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott. Kommunstyrelsens ledamöter Gunnar Oom (m) ordförande Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Siv Sahlström (c) 2:e vice ordförande Olle Reichenberg (m) Ingrid Erneman (m) Torsten Sjögren (m) Ulla Hurtig Nielsen (m) Kjell Bergdahl (m) Lena Strååt (m) Patrik Nimmerstam (c) Bengt Sylvan (fp) Lars-Gunnar Wallin (fp) Sivert Svärling (s) 4

5 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Kjell Bergdahl (m) Cecilia Sylten (m) Anita Enflo (c) Ulla Löwenhielm (fp) Ingrid Erneman (m) Anders Bergstrand (m) Olov Johansson (s) Peter Forssman (kd) Ulla Hurtig Nielsen (m) Johan Lagerbielke (c) Håkan Westrin (m) Jonas Uebel (fp) Eva Regårdh (m) Marie-Louise Björkman (m) (Foto Peter Knutson) Lovisa Eriksson (c) Gabriella Norén (m) Catharina Hillerström Vagli (m) Maarit Nordmark (fp) Inger Ruin (s) Eva Lannerö (kd) Nicklas Torlegård (m) Nämndordförande Barn- och utbildningsnämnden: Anders Bergstrand (m) Byggnadsnämnden: Claës Breitholtz (m) Kultur- och fritidsnämnden: Anders Paulsen (m) Produktionsstyrelsen: Boris von Uexküll (m) Socialnämnden: Marie-Louise Björkman (m) Tekniska nämnden: Carina Erlandsson (m) Överförmyndarnämnden: Lennart Waldenström (m) Ersättare i kommunfullmäktige Elisabet Falck(m) Agneta Dybeck (m) Bertil Falck (m) Anders Norlander (m) Leif Ahrle (m) Marie Hellström (m) Artimis Ala Naziri (m) Lena Strååt (m) Anna-Lena Corell (m) Camilla Ferenius (m) Jan Hård af Segerstad (m) Anna Hiort Victor (m) Hasse Barkman (c) Anna Karin Öhrström (c) Magnus Modalen (c) Stefan Wångstedt (c) Andreas Tidström (fp) Ernst Klein (fp) Agnes Ahlander (fp) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Jan Lilja (s) Peter Stenberg (kd) Per-Ove Lannerö, gruppledare (kd) Björn Holst (mp) Ann-Marie Sjölinder (mp) Läs mer om hur Danderyd styrs på 5

6 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Information D a n d e från r y d Marina s A k t u läroverket e l l t Marina läroverket Marina läroverket erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser. Skolan ligger i Stocksunds hamn, just på kajen till Saltsjön. Där ligger segelfartygen Älva, Belle Amie och Najaden samt motorpassagerarfartygen Symfoni, Tranholmen II och Petsamo förtöjda, alla fartyg används i skolans verksamhet. Skolan består av flera byggnader och gröna ytor i samma område vilka utgör Marina läroverket. Marin profil Skolans marina profil innebär bl a att fartygen används för både kortare och längre exkursioner och utbildningsseglingar. Alla elever på Marina läroverket genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning innan de ger sig ut på sjön. Den ger teoretiska och praktiska kunskaper i brand, överlevnad, L-ABC, och HLR. Inom samtliga utbildningar erbjuds eleverna möjlighet att läsa kursen Fartygsbefälsexamen klass VIII. Livet ombord Ungefär 8 veckor av gymnasietiden förläggs ombord på skolans fartyg och båtar under olika utbildningsresor. Vi seglar under sommarhalvåret i Östersjön och i Medelhavet och Atlanten under vintern. När vi ligger i hamn besöker vi intressanta platser och historiska miljöer som berikar undervisningen i våra olika ämnen. Ombord deltar alla i framförandet av fartyget, går vakt, lagar mat och deltar i utbildning som bedrivs såväl ombord som iland. Man kan följa elevernas seglatser på skolans hemsida under Aktuellt. Våra gymnasieutbildningar: Marinbiologi Marinbiologiutbildningen inom naturbruksprogrammet erbjuder naturvetenskaplig kompetens med god behörighet till högre studier inom t ex naturvetenskap och teknik. Utbildningen har en stark kombination av teori och praktik vilket ger en förberedelse för arbetslivet. Under seglingarna genomförs en stor del praktisk marinbiologi då eleverna får se och uppleva det de också läser om i litteraturen. Ledarskap och kommunikation Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efterfrågas inom de flesta yrkeskategorier. I denna utbildning får du en god teoretisk grund och du får vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt får utöva och utveckla dina teoretiska kunskaper t ex genom teamträning ombord på något av skolans segelfartyg. Vi studerar bl a rollen som beslutsfattare och chef, retorik, grupprocesser och pedagogik. Marinteknik Sverige är ett av de fritidsbåtstätaste länderna i världen och marknaden växer. I Sverige finns också en unik skärgård med ett mycket aktivt båtliv. Tekniken och elektroniken i våra fritidsbåtar blir allt mer avancerad vilket ökar behovet av välutbildade marintekniker. I utbildningen till marintekniker får du dels lära dig att utföra installationer, service och reparationer men också hur man använder en fritidsbåt på ett säkert och trivsamt sätt. Segelfartyget Älva är skolans långseglingsfartyg som seglar med våra elever på världshaven årligen under perioden augusti till maj. 6

7 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Information D a n d e från r y d Marina s A k t u läroverket e l l t Danderyd Skolans profil Skolan har en marin profil Den marina profilen ger stora möjligheter för Dig som har ett marint fritidsintresse och vill skaffa Dig god behörighet för högre studier, men också för Dig som siktar mot en marin yrkeskarriär. Skolans gymnasieutbildningar Marinteknik inom FP Ledarskap och kommunikation inom SP Marinbiologi inom NP Utdrag från elevlogg; 31/12-06, Kurs: 270, Fart: 3,6 kn, Position: N 15º 39 E 44º 00, Distans till hamn: 1009 M Från oss alla, till er alla, ett RIKTIGT Gott nytt år! Har haft en minst sagt speciell nyårsdag. Det har varit ca 27-30º varmt och detta har utnyttjats av glatt solbadande elever. Men man var tvungen att, med viss smärta ligga på däckshuset, på minst en handduk! Låg man direkt på däckshuset stektes man som ett ägg. Vackra röda brännskador har visat sig på lår och magar, då handduken inte räckte till. Dagen har varit lugn, med vanliga vakter och lektioner. Tyvärr fi ck mästerfi skarna ingen fångst idag, alltså gårdagens happening gick inte i repris. Men dom hävdar att det var något där och nafsade Därför fick vi ingen lunch idag jooo, men ingen fi sk. Vi var dock ganska nöjda med att inte ha blod över hela däcket och inte ha fi sk på tallriken, för en gångs skull. Pasta, sås och ärtsoppa stod på menyn istället. Många har gått och haft funderingar och tankar som försökt leta sig hem, över det stora havet, hoppas ni vet att vi tänker på er. Eftersom vi i princip kunde ha seglat snabbare baklänges, så har vi ganska många dagar kvar här ute, ca 10. Vissa börjar bli trötta på vattnet, andra tycker att det är mysigt med vattnet, lugnande. Vuxenutbildningar Kvalificerad Yrkesutbildning (2år) Skärgårdskapten ROC och SRC Marin radiokommunikation CCM- Krishantering Snabba fartyg Grundläggande säkerhetsutb för inre fart Fartygsbefälsexamen klass VIII Maskinbefälsexamen klass VIII Kontakta Marina läroverket Marina läroverket Stocksunds hamn, Stocksund Telefon: Telefax: E-post: Webbplats Kontaktpersoner Rektor Per Lindberg Bitr. rektorer Lee Stern , Gunilla Hedström Studierektor vuxenutbildningen Daniel Lindefors Informationskväll 5 februari 2007 Hamnens dag/ Öppet hus på Marina läroverket 26 maj 2007 Hamnens dag är en tradition elever och lärare på Marina läroverket startat och genomför tillsammans med Stocksunds båtklubb. Detta härliga jippo i hamnen, med inriktning mot sjöliv och säkerhet, gästas av bl a Kustbevakningen, Räddningstjänsten, Sjöpolisen, Marinen, Sjöräddningssällskapet och Scouterna. Allmänheten får tillfälle att gå ombord på alla fartygen i hamnen och pröva på olika aktiviteter. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Dags att söka 2007 års stipendier Danderyds kommuns kulturstipendier Kulturstipendium kan sökas företrädesvis av yngre personer, som står i början av sin bana och som visat framstående förmåga inom områdena musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. Sökanden ska vara bosatt eller haft större delen av sin uppväxt i Danderyds kommun samt vara beredd att visa upp sina alster inför en förslagskommitté. Sökanden till stipendium inom områdena musik och dans kallas till en uppspelning, respektive uppvisning den 17 april. Totalt utdelas kronor. Upplysningar på tel och Ansökan skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Välkomna den 1 februari kl till Ösbyskolans matsal. Öppen skola tisdag 6 februari kl inför skolval f-3 Välkommen! tel Ösbyskolan håller informationskväll för föräldrar som skall välja skola till ht Danderyds kommuns ungdomsledarstipendium Stipendium utdelas till föreningsledare, som har långvarig och förtjänt verksamhet i ungdomsförening i Danderyd. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Stipendiet är på kronor. Upplysningar på tel Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Danderyds kommuns hedersplakett Danderyds kommuns hedersplakett för kulturell gärning utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet. Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Upplysningar på tel och Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Danderyds slöjdgille Danderyds slöjdgille utlyser stipendium till ungdomar som utbildar sig inom slöjd och konsthantverk, mantalsskrivna i Danderyds kommun. Ansökan skall vara inlämnad senast den 27 april till Danderyds slöjdgille, c/o Dahlborg, Nora torg 19, Danderyd. Upplysningar De två som fick Slöjdgillets stipendium 2006 heter Kajsa Undeman och Monika Vaerst. Djursholms tennisklubb 3/2 Matchträningsskola kl /2 Sponsormästerskap kl /2 Senior-KM. 26/2-1/3 Sportlovsläger kl Läs mer på DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 1 mars. Manusstopp den 9 februari. 8

Danderyds. Trollkoloni vid Ekebysjön. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - januari 2008. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Trollkoloni vid Ekebysjön. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - januari 2008. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 1 - januari 2008 Trollkoloni vid Ekebysjön Ta med barnen och kom och hälsa på trollen vid Naturskolan vid Ekebysjöns strand. Här finns nu ett 20-tal stentroll uppställda utefter gångstigen

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

Danderyds Nummer 1 - januari 2005

Danderyds Nummer 1 - januari 2005 Danderyds Nummer 1 - januari 2005 Jordbävningskatastrofen i Sydostasien Så har vi arbetat i Danderyd Så snart vidden av jordbävningskatastrofen i Sydostasien stod klar aktiverades Danderyds kommuns krisorganisation,

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(13) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-15:30 Paragrafer 43-53 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(14) Plats och tid Stocksundsskolan, tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.30-21.00 Paragrafer 19-31 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Christian Hoas, 1:e vice

Läs mer

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 08:30-11:45 Paragrafer 31-38 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordförande Ersättare Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström

Läs mer

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl. 19.00 20.10 Paragrafer 1-6 Ledamöter Ersättare Beslutande Gustav Nielsen (M), ordf Anders Bergstrand (M) Gunilla Stjernberg (C), vice ordf Maria Kaiser (C) Monica

Läs mer

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Djursholms KS 2005/0173 slott, måndag 28 mars 2011 kl 8.30-16.30 Paragrafer 40-51 Borgen Beslutande gällande ansökan om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

Läs mer

Översiktsplan för Danderyds kommun

Översiktsplan för Danderyds kommun Översiktsplan för Danderyds kommun Arbetet med översiktsplanen Arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för Danderyds kommun leds av en politisk styrgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott,

Läs mer

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m)

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m) 1(5) Plats och tid Djursholms slott västra flygeln Paragrafer 224-234 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S)

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S) 1(17) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 18:30-19:50 Paragrafer 109-120 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), 1:e vice ordf. Torsten Sjögren (M) Bengt Sylvan

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Johan Haesert, kommundirektör Fredrik Cederblom. Peter Forssman och Jenny Åkervall

Se bifogad närvarolista. Johan Haesert, kommundirektör Fredrik Cederblom. Peter Forssman och Jenny Åkervall Sammanträdesdatum 1 (29) Plats och tid Djursholms slott, kl 19.00 21.15 Paragrafer 1 21 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Johan Haesert, kommundirektör Fredrik Cederblom Utses att justera

Läs mer

Tyck till om din kommun!

Tyck till om din kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2007 Tyck till om din kommun! Danderyd kommer, liksom förra året, att delta i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomför i ett stort antal kommuner. Syftet

Läs mer

Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen 1(6) Plats och tid Slottet, Cafeterian 3 tr, Kl 19.00-20.10 Paragrafer 45-48 Beslutande Övriga deltagare Ersättare Boris von Uexküll, ordf, (M) Sara Jendi Linder, (M) Peter Forssman, v ordf (KD), 45-47

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Gunilla Wästlund (M) Boris von Uexküll (M) Gunilla Wästlund (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Wästlund (M) Boris von Uexküll (M) Gunilla Wästlund (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Onsdag 30 september 2009 kl 19.00 20.05 Paragrafer 75-84 Beslutande Boris von Uexküll (M) Inger Strömbom (KD) Gunilla Wästlund (M) Anders Norlander (M) Richard Jansson

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02 1(13) Plats och tid Djursholms slott, kl 19:00-20.25 Paragrafer 231-242 Beslutande Jonas Uebel (FP) Ersättare Ulla Hurtig Nielsen (M) Fredrik Wevle (M) Patrik Nimmerstam (C) Bodil Borison (M) Robert Nibelius

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Christina Hermelin (kd), vice ordf Robert Nibelius (m)

Christina Hermelin (kd), vice ordf Robert Nibelius (m) Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl 19.30-20.50 Paragrafer 44-50 Beslutande Anders Paulsen (m), ordförande Ersättare Christina Hermelin (kd), vice ordf Robert Nibelius (m) Klas Nilsson

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun!

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2004 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Kommunen har fått ny växel Danderyds kommun har bytt huvudväxel och kommer därmed att få nya telefonnummer. Ledningsstab,

Läs mer

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum Danderyds Nummer 2 - mars 2009 Under förutsättning att Byggnadsnämnden fattar beslut om samråd hålls Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum Måndagen den 23 mars kl 18.30 Aulan på Danderyds gymnasium

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

Danderyds. Feriearbete 2015

Danderyds. Feriearbete 2015 Danderyds Nummer 1 februari 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Hemma på sportlovet? Sidan 3 Sophämtning och snöröjning hör ihop Sidan 3 Cykla i vinter - sopsaltar det regionala cykelstråket

Läs mer

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Djursholms slott, kl. 8.30-16.00 Paragrafer 90-105 Beslutande Övriga deltagare Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö

Läs mer

Danderyds. Dags för. Kommunens öppettider i påskhelgen Skärtorsdagen, den 24 mars, stänger kommunens växel och förvaltningar kl 14.00.

Danderyds. Dags för. Kommunens öppettider i påskhelgen Skärtorsdagen, den 24 mars, stänger kommunens växel och förvaltningar kl 14.00. Danderyds Nummer 2 - mars 2005 Anders Bergstrand, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden med personal från vinnande ICA i Mörby centrum: Per Vallenhag, Gunnar Wallin och Mattis Pettersson. Stor kontroll

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Postlista för Barn- och utbildningsnämnden

Postlista för Barn- och utbildningsnämnden utskriftsdatum: 2012-02-03 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 2011-12-08 till 2012-02-03 Datum 2011-12-08 Diarienr. BUN 2011/0321 Diariebtkn. Ärendemening Anmälan till

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering?

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering? Danderyds Nummer 1 - februari 2011 Nu öppnar Tekniska kontorets kundtjänst Detta innebär att du som kommuninvånare får lättare att komma i kontakt med tekniska kontoret via telefon, e-post eller besök.

Läs mer

Denna veckas innehåll: Matsedel

Denna veckas innehåll: Matsedel Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel NA prov SV NY faktureringsadress Öppethus Eva,Anders borta Efterlysning

Läs mer

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator 1(8) Plats och tid Tranholmen, kl. 18:30-19:38 Paragrafer 19-24 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP) 1:e vice ordförande Carolin Robson (MP), tjg ers Jan

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP) 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.40 Paragrafer 49-56 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:a vice ordförande Artimis

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Danderyds Nummer 3 - april 2008 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Nya affärer såsom en större livsmedelsbutik med saluhall, butiker för villa och

Läs mer

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd)

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd) 1(7) Plats och tid Djursholmsslott västra flygeln 1 tr Paragrafer 162-173 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Eva Lannerö (KD) vice ordförande Gunvor Watz (M)

Eva Lannerö (KD) vice ordförande Gunvor Watz (M) Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Djursholms slott, kl. 19-21,55 Paragrafer 83-96 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Ersättare Eva Lannerö (KD) vice ordförande Gunvor Watz (M) Camilla Ferenius

Läs mer

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Nummer 2 2014 Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Korsgatan 38 K 447 35 VÅRGÅRDA info@htybygg.se Ny- till & ombyggnation Renovering Betonghåltagning Våtrumsbehörighet 0322 62 12 00 070 338 54

Läs mer

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers 1(6) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:25 Paragrafer 113-116 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Johan Gröndal (M) Ruby Rosén

Läs mer

Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträder tisdagen den 11 mars 2014, klockan 18 i Kommunfullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka.

Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträder tisdagen den 11 mars 2014, klockan 18 i Kommunfullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sammanträder tisdagen den 11 mars 2014, klockan 18 i salen, stadshuset, Kungsbacka. Ärende Sid Beslutsförslag 1 Utseende av protokolljusterare samt bestämmande av tid för justering

Läs mer

AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får

AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får KULTUR I ALE AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får Bild från ifocus Sweden AB UTOMHUSBIO Tisdag 16 aug kl 21.30 Star Wars The force awakens Ta med dig snacks, filt, picknickstol,

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande:

Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande: Reservation mot fullmäktiges beslut om Försäljning av del av Djursholm 2:421 och upplåtelse av nyttjanderätt för tennisanläggning till Good to Great Property AB Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007 Danderyds Nummer 3 - april 2007 Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska vara en förebild och genom planering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) 176-179 Ulrika Sandin (MP) ersätter Lena Holst (MP)

Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) 176-179 Ulrika Sandin (MP) ersätter Lena Holst (MP) Sammansträdesprotokoll Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 13:00-14:30 ande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP) Ove Wallin (C) (vice ordförande)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Danderyds Nummer 5 - september 2007

Danderyds Nummer 5 - september 2007 Danderyds Nummer 5 - september 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Så styrs Danderyd Sidan 3 Har du upptäckt Insyn? Sidan 3 Sortera och återvinn Sidan 4 Nu har Information Danderyd öppnat.

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson 1(12) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(14) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-16.00 Paragrafer 124-136 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(20) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-14:00 Paragrafer 16-32 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-11.25 ande Ledamöter Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Tjänstemän Utses

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer