Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 1 - februari Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige"

Transkript

1 Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga 290 kommuner i Svenskt näringslivs granskning. Frågan gällde i vilken utsträckning som landets kommuner informerar om kvaliteten inom skola, hemtjänst och äldreboende på sina hemsidor. Samliga 290 kommuners hemsidor är granskade. Av 21 möjliga poäng uppnådde Danderyd 11, en förbättring från förra året då vi fick en åttondeplats med 7 poäng. I granskningen har Svenskt Näringsliv, förutom valmöjligheterna, även tittat på om kvalitetsredovisningar och kundundersökningar finns tillgängliga på nätet och om det går att göra jämförelser mellan olika utförare. Danderyds kvalitetsredovisningar finns på se under Förskola/skola och Sociala tjänster. Enmans vägs handelsområde En detaljplan antogs av kommunfullmäktige i februari För att få till etableringar har kommunen bjudit in företag som arbetar med etablering att anmäla sitt intresse att söka markanvisning för området. Planer och idéer för områdets karaktär, miljö, utseende, funktionalitet och planering skulle redovisas. Kommunen ska precisera sina krav på den handel som ska finnas i området. Målet är bättre utbud och konkurrens, vilket ska komma till nytta för danderydsborna. Kommunstyrelsen har beslutat att bjuda in fyra av de åtta företag som visat intresse att delta i markanvisningstävlingen. Kunskapscentrum Nordost NosVux Kunskapscenter byter namn till Kunskapscentrum Nordost. Under hösten 2007 kommer Kunskapscentrum Nordost dessutom att flytta till nya lokaler i bibliotekshuset i Täby. Öppet hus Information inför valet till gymnasieskolan Måndag 5 februari kl Marina läroverket Stocksunds hamn Välkomna! Tillfälligt bibliotek i Mörby centrum Danderyds bibliotek håller stängt för renovering under tiden 2/1 till preliminärt 15/4. Ett tillfälligt bibliotek med oförändrade öppettider finns på plan 3 i Mörby centrum. Här finns ett urval barn- och vuxenböcker, tidningar och tidskrifter, filmer, CDmusik, ljudböcker och DAISY-talböcker och en internetdator för allmänheten. Personalen finns på plats som vanligt för att svara på frågor, söka informatiom och litteratur samt beställa böcker från andra bibliotek. Välkomna till vårt tillfälliga bibliotek på plan 3 i Mörby centrum! Program för Eneby torg och Mörby centrum Sidan 2 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Sidan 2 Nytt kommunledningskontor Sidan 2 Kultur och evenemang Sidan 3 Digital-tv 12 mars Sidan 3 Fullmäktige på bild Sidan 4-5 Marina läroverket Sidan 6-7 Dags att söka stipendier Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 5 mars kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Föredragningslistan publiceras under rubriken Insyn på Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Förutsättningarna för återvinningsstationer under jord prövas Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har fått i uppdrag att pröva om det är möjligt att placera återvinningsstationer under jord i den kommande detaljplaneringen av Mörby centrum och Eneby torg. Uppdraget föranleds av en motion i fullmäktige väckt av Siv Sahlström (c) m.fl. Båda nämnderna är positiva till idén eftersom stationerna skulle ta mindre plats och bli mindre störande än nu. Det finns dock tekniska problem såsom tömning och tillgänglighet för handikappade som måste lösas. Tekniska kontoret har diskuterat frågan med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för stationerna. Enligt FTI går det för närvarande inte att lösa men utvecklingen innebär att både Program för Eneby torg Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva möjligheterna att bygga en ny centrumanläggning, där det även ska finnas bostäder, vid Eneby torg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program, som kommer att behandlas av byggnadsnämnden i slutet av januari. Programmet omfattar dels kvarteret Släden 4 med nytt köpcentrum, vårdcentral, vårdboende och bostadslägenheter, dels Kv. Rödbetan, Snödroppen, m.fl. öster om Enebybergsvägen. Under förutsättning att byggnadsnämnden fattar beslut om programsamråd den 31 januari 2007, kommer ett samrådsmöte att hållas i februari eller mars. För närmare information om tid och plats gå in på kommunens hemsida www. danderyd.se, klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar. Eller kontakta handläggaren, Ingela Isaksson på telefonnummer Program för Mörby Centrum Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnadsnämnden att upprätta ett program samt detaljplan för att pröva möjligheterna för utveckling av Mörby Centrum. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program, som behandlades av byggnadsnämnden i slutet av januari. Under förutsättning att byggnadsnämnden fattar beslut om programsamråd den 31 januari 2007, kommer ett samrådsmöte att hållas i slutet av februari eller i början av mars. För närmare information om tid och plats gå in på kommunens hemsida klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar. Du kan även kontakta handläggarna per telefon, Sara Eriksdotter Hamamgi eller Magnus Ericsson Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2007 Hemtjänst För praktisk hjälp och personlig omvårdnad i hemmet tar kommunen ut en avgift. Högsta avgift är kr per månad. Nivå Timmar per mån Avgift per mån timme kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr timmar kr Övriga avgifter inom äldreomsorgen för dig som bor i ordinärt boende Trygghetslarm, avgift per mån kr Ledsagarservice, avgift per månad kr för personer som inte har hemtjänst Avlösarservice, avgift per tillfälle kr Korttidsboende/växelvård: Omvårdnadsavgift per dygn kr Matkostnad per dygn kr Den sammanlagda avgiften för alla insatser kan inte överstiga maxbeloppet kr per månad. Avgifter utanför maxtaxan Matdistribution, per portion kr Matkostnad i dagverksamhet, per dag kr Nytt kommunledningskontor Från den 1 januari 2007 är kommunens centrala administration organiserat i ett Kommunledningskontor. Kontoret, som är en sammanslagning av tidigare Ledningsstaben och Uppdragskontoret, finns på Djursholms slott och leds av kommundirektör Johan Haesert. Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Vidare ska kontoret utgöra ett stöd för de verksamheter som bedrivs inom kommunen. Kommunledningskontoret förbereder de ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Kontoret organiseras i avdelningar för ekonomi, personalfrågor och löner, IT, information och kansli. Kommundirektören kommer också att ha en stab med funktioner som controller för uppföljning samt mål- och resultatstyrning, för samhällsbyggnad samt för säkerhets- och beredskapsfrågor. Organisering och bemanning av det nya kontoret pågår. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 1-27/2 Digital-tv den 12 mars 15/1-16/2 Enebyberg 100 år. En utställning på Enebybergs bibliotek sammanställd av Enebybergs gårds förening. 20/1-7/2 Från när och fjärran. Akvareller av Sigvard Wall på Stocksunds bibliotek. Tors. 1/2 kl Zozo. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. 10/2-28/2 Textila upplevelser på Stocksunds bibliotek. Bildvävar av Yvonne Kindborg. Sön. 11/2 kl Skidans dag. Välkomna till Djursholms golfbana. Vid snöbrist gäller 18/2 kl alt. Lilla Vikingarännet vid Ekebysjön (skridsko). Friluftsfrämjandet Djursholm. Sön. 11/2 kl Ökenmässa i Djursholms kapell. Gunnar Lind och Marie-Louise Riise firar mässa inspirerad av Basiliosliturgin från Egypten. 12/2-9/3 Ett urval av de bästa bilderna ur fotografen Jan Deldens bok Händer visas på Enebybergs bibliotek. Tis. 13/2 kl Indiansagor. Lyssna till trumman och följ Månstråle in i indiarnernas värld. Teater för barn 3-5 år på Stocksunds bibliotek. Föranmälan. Tors. 15/2 kl Brudtärnan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 17/2 kl Biblioteket i Alexandria. Gunhild Sällvin berättar om sin resa till Egypten. Stocksunds bibliotek. 19/2-10/3 Kuddfest och färgglädje. Broderat och målat av Carin Sjöholm-Scholander på Djursholms bibliotek. Tis. 20/2 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på OBS nytt datum! Tis. 20/2 kl Årsmöte i Enebybergsbibliotekets vänner. Kl berättar Agneta Pleijel om sin bok Drottningens chirurg. Tors. 22/2 kl Någon kommer på besök. Barnteater på Djursholms bibliotek. Förköp. Tors. 22/2 kl Mrs Henderson presenterar. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 24/2 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Tis. 27/2 kl Levande tätortsvatten. Isak Isaksson, biolog på Svenska Naturskyddsföreningen, talar om vattendrag och vattenföring i tätorter. Danderyds Församlingsgård, Klockargårdsv. 2. Upplysningar: Naturskyddsföreningen. Den 12 mars 2007 är det stockholmsområdets och därmed Danderyds tur att gå över till digital-tv. Då släcks det analoga marknätet och det blir bara digitaltv som fungerar. Vem berörs Det är bara du som tittar på tv via vanlig antenn på taket som berörs. Tittar du på tv via kabel-tv, bredbands-tv eller parabol berörs du inte. Då kan du fortsätta att titta som vanligt om du inte får andra besked av din hyresvärd eller bredbandsoperatör. Vanlig tv-antenn behöver digitalbox Tittar du på tv via en vanlig antenn måste du anpassa din tv-mottagning. Annars blir det helt svart i rutan. Det finns flera sätt. Digitalbox Vill du fortsätta titta på tv med vanlig antenn måste du koppla en digitalbox till din tv. Vill du bara ha SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, Barnkanalen och TV4 kan du skaffa en digitalbox utan abonnemang. Kabel-tv Har du tillgång till kabel-tv påverkas du inte av övergången. Parabol I stort sett alla kan skaffa digital-tv via parabol. Du behöver en parabolantenn och en digitalbox för satellitmottagning. Bredbands-tv Har du tillgång till bredband kan du skaffa digital-tv via bredband. Du behöver ett bredband eller ett telefonjack och en digitalbox. Varför digital-tv Bättre bild och ljud, nya tjänster och fler kanaler är några skäl till att gå över till digital-tv. Dessutom är det analoga marknätet fullt. Det får inte plats fler kanaler. Vem ansvarar Digital-tvkommissionen, tillsatt av regeringen, förbereder övergången och ansvarar för att informera. Mer information Alla hushåll har fått en broschyr med information utdelad i brevlådan den januari. Annonser, information i köpcentra m.m. kommer också att finnas. Behöver du hjälp Vänd dig till din radio- och tv-handlare om du behöver hjälp med din digitalbox eller antenn. Du kan också ringa till Digital-tvkommissionen på telefon , måndag-fredag kl , lördag-söndag kl Läs mer på 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Lennart Waldenström (m) Kerstin Engman (c) Charlotta Malm (fp) Olle Reichenberg (m) Siv Sahlström (c) Bengt Sylvan (fp) Sivert Svärling (s) Mikael Adersteg (mp) Gunnar Oom (m) Isabella Jernbeck (m) Björn Hamilton (m) Sverker Littorin (kd) Carina Erlandsson (m) Patrik Nimmerstam (c) Inger Olsson- Blomberg (m) Boris von Uexküll (m) Kristin Eriksson (c) Torsten Sjögren (m) Tove Sander (s)) Anders Paulsen (m) Inger Strömbom (kd) Lars-Gunnar Wallin (fp) Claës Breitholtz (m) Gösta Eberstein (m) Kommunfullmäktige är kommunens riksdag och det högsta beslutande organet. Fullmäktige beslutar om budget, kommunalskatt och andra större övergripande frågor. Sammanträdena är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott. Kommunstyrelsens ledamöter Gunnar Oom (m) ordförande Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Siv Sahlström (c) 2:e vice ordförande Olle Reichenberg (m) Ingrid Erneman (m) Torsten Sjögren (m) Ulla Hurtig Nielsen (m) Kjell Bergdahl (m) Lena Strååt (m) Patrik Nimmerstam (c) Bengt Sylvan (fp) Lars-Gunnar Wallin (fp) Sivert Svärling (s) 4

5 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Kjell Bergdahl (m) Cecilia Sylten (m) Anita Enflo (c) Ulla Löwenhielm (fp) Ingrid Erneman (m) Anders Bergstrand (m) Olov Johansson (s) Peter Forssman (kd) Ulla Hurtig Nielsen (m) Johan Lagerbielke (c) Håkan Westrin (m) Jonas Uebel (fp) Eva Regårdh (m) Marie-Louise Björkman (m) (Foto Peter Knutson) Lovisa Eriksson (c) Gabriella Norén (m) Catharina Hillerström Vagli (m) Maarit Nordmark (fp) Inger Ruin (s) Eva Lannerö (kd) Nicklas Torlegård (m) Nämndordförande Barn- och utbildningsnämnden: Anders Bergstrand (m) Byggnadsnämnden: Claës Breitholtz (m) Kultur- och fritidsnämnden: Anders Paulsen (m) Produktionsstyrelsen: Boris von Uexküll (m) Socialnämnden: Marie-Louise Björkman (m) Tekniska nämnden: Carina Erlandsson (m) Överförmyndarnämnden: Lennart Waldenström (m) Ersättare i kommunfullmäktige Elisabet Falck(m) Agneta Dybeck (m) Bertil Falck (m) Anders Norlander (m) Leif Ahrle (m) Marie Hellström (m) Artimis Ala Naziri (m) Lena Strååt (m) Anna-Lena Corell (m) Camilla Ferenius (m) Jan Hård af Segerstad (m) Anna Hiort Victor (m) Hasse Barkman (c) Anna Karin Öhrström (c) Magnus Modalen (c) Stefan Wångstedt (c) Andreas Tidström (fp) Ernst Klein (fp) Agnes Ahlander (fp) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Jan Lilja (s) Peter Stenberg (kd) Per-Ove Lannerö, gruppledare (kd) Björn Holst (mp) Ann-Marie Sjölinder (mp) Läs mer om hur Danderyd styrs på 5

6 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Information D a n d e från r y d Marina s A k t u läroverket e l l t Marina läroverket Marina läroverket erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser. Skolan ligger i Stocksunds hamn, just på kajen till Saltsjön. Där ligger segelfartygen Älva, Belle Amie och Najaden samt motorpassagerarfartygen Symfoni, Tranholmen II och Petsamo förtöjda, alla fartyg används i skolans verksamhet. Skolan består av flera byggnader och gröna ytor i samma område vilka utgör Marina läroverket. Marin profil Skolans marina profil innebär bl a att fartygen används för både kortare och längre exkursioner och utbildningsseglingar. Alla elever på Marina läroverket genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning innan de ger sig ut på sjön. Den ger teoretiska och praktiska kunskaper i brand, överlevnad, L-ABC, och HLR. Inom samtliga utbildningar erbjuds eleverna möjlighet att läsa kursen Fartygsbefälsexamen klass VIII. Livet ombord Ungefär 8 veckor av gymnasietiden förläggs ombord på skolans fartyg och båtar under olika utbildningsresor. Vi seglar under sommarhalvåret i Östersjön och i Medelhavet och Atlanten under vintern. När vi ligger i hamn besöker vi intressanta platser och historiska miljöer som berikar undervisningen i våra olika ämnen. Ombord deltar alla i framförandet av fartyget, går vakt, lagar mat och deltar i utbildning som bedrivs såväl ombord som iland. Man kan följa elevernas seglatser på skolans hemsida under Aktuellt. Våra gymnasieutbildningar: Marinbiologi Marinbiologiutbildningen inom naturbruksprogrammet erbjuder naturvetenskaplig kompetens med god behörighet till högre studier inom t ex naturvetenskap och teknik. Utbildningen har en stark kombination av teori och praktik vilket ger en förberedelse för arbetslivet. Under seglingarna genomförs en stor del praktisk marinbiologi då eleverna får se och uppleva det de också läser om i litteraturen. Ledarskap och kommunikation Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efterfrågas inom de flesta yrkeskategorier. I denna utbildning får du en god teoretisk grund och du får vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt får utöva och utveckla dina teoretiska kunskaper t ex genom teamträning ombord på något av skolans segelfartyg. Vi studerar bl a rollen som beslutsfattare och chef, retorik, grupprocesser och pedagogik. Marinteknik Sverige är ett av de fritidsbåtstätaste länderna i världen och marknaden växer. I Sverige finns också en unik skärgård med ett mycket aktivt båtliv. Tekniken och elektroniken i våra fritidsbåtar blir allt mer avancerad vilket ökar behovet av välutbildade marintekniker. I utbildningen till marintekniker får du dels lära dig att utföra installationer, service och reparationer men också hur man använder en fritidsbåt på ett säkert och trivsamt sätt. Segelfartyget Älva är skolans långseglingsfartyg som seglar med våra elever på världshaven årligen under perioden augusti till maj. 6

7 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Information D a n d e från r y d Marina s A k t u läroverket e l l t Danderyd Skolans profil Skolan har en marin profil Den marina profilen ger stora möjligheter för Dig som har ett marint fritidsintresse och vill skaffa Dig god behörighet för högre studier, men också för Dig som siktar mot en marin yrkeskarriär. Skolans gymnasieutbildningar Marinteknik inom FP Ledarskap och kommunikation inom SP Marinbiologi inom NP Utdrag från elevlogg; 31/12-06, Kurs: 270, Fart: 3,6 kn, Position: N 15º 39 E 44º 00, Distans till hamn: 1009 M Från oss alla, till er alla, ett RIKTIGT Gott nytt år! Har haft en minst sagt speciell nyårsdag. Det har varit ca 27-30º varmt och detta har utnyttjats av glatt solbadande elever. Men man var tvungen att, med viss smärta ligga på däckshuset, på minst en handduk! Låg man direkt på däckshuset stektes man som ett ägg. Vackra röda brännskador har visat sig på lår och magar, då handduken inte räckte till. Dagen har varit lugn, med vanliga vakter och lektioner. Tyvärr fi ck mästerfi skarna ingen fångst idag, alltså gårdagens happening gick inte i repris. Men dom hävdar att det var något där och nafsade Därför fick vi ingen lunch idag jooo, men ingen fi sk. Vi var dock ganska nöjda med att inte ha blod över hela däcket och inte ha fi sk på tallriken, för en gångs skull. Pasta, sås och ärtsoppa stod på menyn istället. Många har gått och haft funderingar och tankar som försökt leta sig hem, över det stora havet, hoppas ni vet att vi tänker på er. Eftersom vi i princip kunde ha seglat snabbare baklänges, så har vi ganska många dagar kvar här ute, ca 10. Vissa börjar bli trötta på vattnet, andra tycker att det är mysigt med vattnet, lugnande. Vuxenutbildningar Kvalificerad Yrkesutbildning (2år) Skärgårdskapten ROC och SRC Marin radiokommunikation CCM- Krishantering Snabba fartyg Grundläggande säkerhetsutb för inre fart Fartygsbefälsexamen klass VIII Maskinbefälsexamen klass VIII Kontakta Marina läroverket Marina läroverket Stocksunds hamn, Stocksund Telefon: Telefax: E-post: Webbplats Kontaktpersoner Rektor Per Lindberg Bitr. rektorer Lee Stern , Gunilla Hedström Studierektor vuxenutbildningen Daniel Lindefors Informationskväll 5 februari 2007 Hamnens dag/ Öppet hus på Marina läroverket 26 maj 2007 Hamnens dag är en tradition elever och lärare på Marina läroverket startat och genomför tillsammans med Stocksunds båtklubb. Detta härliga jippo i hamnen, med inriktning mot sjöliv och säkerhet, gästas av bl a Kustbevakningen, Räddningstjänsten, Sjöpolisen, Marinen, Sjöräddningssällskapet och Scouterna. Allmänheten får tillfälle att gå ombord på alla fartygen i hamnen och pröva på olika aktiviteter. 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Dags att söka 2007 års stipendier Danderyds kommuns kulturstipendier Kulturstipendium kan sökas företrädesvis av yngre personer, som står i början av sin bana och som visat framstående förmåga inom områdena musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. Sökanden ska vara bosatt eller haft större delen av sin uppväxt i Danderyds kommun samt vara beredd att visa upp sina alster inför en förslagskommitté. Sökanden till stipendium inom områdena musik och dans kallas till en uppspelning, respektive uppvisning den 17 april. Totalt utdelas kronor. Upplysningar på tel och Ansökan skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Välkomna den 1 februari kl till Ösbyskolans matsal. Öppen skola tisdag 6 februari kl inför skolval f-3 Välkommen! tel Ösbyskolan håller informationskväll för föräldrar som skall välja skola till ht Danderyds kommuns ungdomsledarstipendium Stipendium utdelas till föreningsledare, som har långvarig och förtjänt verksamhet i ungdomsförening i Danderyd. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Stipendiet är på kronor. Upplysningar på tel Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Danderyds kommuns hedersplakett Danderyds kommuns hedersplakett för kulturell gärning utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet. Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Upplysningar på tel och Förslag skickas till Utbildnings- och kulturkontoret, Slottet, Djursholm, senast den 30 mars. Danderyds slöjdgille Danderyds slöjdgille utlyser stipendium till ungdomar som utbildar sig inom slöjd och konsthantverk, mantalsskrivna i Danderyds kommun. Ansökan skall vara inlämnad senast den 27 april till Danderyds slöjdgille, c/o Dahlborg, Nora torg 19, Danderyd. Upplysningar De två som fick Slöjdgillets stipendium 2006 heter Kajsa Undeman och Monika Vaerst. Djursholms tennisklubb 3/2 Matchträningsskola kl /2 Sponsormästerskap kl /2 Senior-KM. 26/2-1/3 Sportlovsläger kl Läs mer på DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 1 mars. Manusstopp den 9 februari. 8

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Danderyds Nummer 1 - januari 2005

Danderyds Nummer 1 - januari 2005 Danderyds Nummer 1 - januari 2005 Jordbävningskatastrofen i Sydostasien Så har vi arbetat i Danderyd Så snart vidden av jordbävningskatastrofen i Sydostasien stod klar aktiverades Danderyds kommuns krisorganisation,

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m)

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m) 1(5) Plats och tid Djursholms slott västra flygeln Paragrafer 224-234 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Danderyds Nummer 5 - september 2007

Danderyds Nummer 5 - september 2007 Danderyds Nummer 5 - september 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Så styrs Danderyd Sidan 3 Har du upptäckt Insyn? Sidan 3 Sortera och återvinn Sidan 4 Nu har Information Danderyd öppnat.

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s)

Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s) Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Djursholms slott, kl 18.00 19.05 Paragrafer 20-31 Beslutande Gunnar Oom (m), ordförande Ersättare Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Per-Ove Lannerö (kd) Siv

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan 18.00 20.15

Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan 18.00 20.15 Kommunkontoret Sammanträdesprotokoll 1 (5) Utvecklingsavdelningen +46-46-35 57 48 Kommunala Studentrådet susanna.hansson@lund.se Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP)

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid Djursholms slott, måndag 30 maj 2011 kl 8.30-14.10 Paragrafer 66-79 Beslutande Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 2 - mars 2006 Stockholms Ström utredning om Stor-Stockholms framtida elförsörjning I en delrapport från utredningen om Stor.Stockholms framtida elförsörjning föreslås en ny struktur för den framtida

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning Danderyds Nummer 3 - maj 2011 DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning I nummer 1 av årets DanderydsAktuellt publicerades en liten enkät med frågan hur medborgarna ville ha sin tidning

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11)

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11) Sammanträdesdatum 2002-01-21 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-01-21, kl 15.00-19.30 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) 2013-04-09 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(24) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.00 Paragrafer 46-65 ande Övriga deltagare Kristin Eriksson (C) ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) 1:e vice

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer