Hållbara textilier spetspilot i IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara textilier spetspilot i IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt"

Transkript

1 View this in your browser Tillsammans skapar vi nya biobaserade material, produkter och tjänster Nyheter från BioInnovation Augusti 2015 Utökad budget för BioInnovation VINNOVA, Energimyndigheten och Formas har beslutat att ge BioInnovation utökad budget vilket innebär att BioInnovation är ett av de största strategiska innovationsprogrammen. Totalt 113 miljoner kronor är reserverade av myndigheterna under perioden , varav 50 miljoner under Som alla strategiska innovationsprogram utvärderas BioInnovation vart tredje år utifrån ledarskap, resultat samt måluppfyllelse. Utvärderingen ligger sedan till grund för myndigheternas fortsatta finansiering av programmet. Hållbara textilier spetspilot i IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt som drivs av IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin), har valt ut området Hållbara textilier som en av fyra spetspiloter. Nyligen samlades ett trettiotal nyckelpersoner för att skissa på vision och strategi för området samt arbeta fram planer för konkreta åtgärder framåt. IVA processleder arbetet fram till årsskiftet och under denna tid ska innehåll och ett tydligt ledarskap etableras. Vid workshopen blev det tydligt att innovationsprojektet Etablera närodlad textil i Sverige inom BioInnovations prioriterade område Materials, är mycket väl

2 positionerat och att det finns ett stort förtroende för BioInovations ledarskap inom detta område. 106 miljoner euro för utveckling av biobaserade produkter i ny utlysning från BBI Den 25 augusti publicerade Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en ny utlysning på 106 miljoner euro för forskning och utveckling, innovationsåtgärder inklusive demonstrationsåtgärder i syfte att utveckla nya biobaserade produkter. Det är den andra ansökningsomgången i den stora EU-satsningen som stöds av ett stort antal företag från hela Europa. Bland BioInnovations intressenter är BASF, BillerudKorsnäs, Holmen, SCA och Södra medlemmar i den industriella delen kallad Bio-based Industries Consortium. Läs mer om utlysningen här. Påminnelse BioInnovation Conference 2015: Exploring Opportunities for Bioeconomy Growth Inspireras av lyckade bioinnovationer från olika branscher, speeddejta med industrialister, entreprenörer, finansiärer och forskare för att hitta gemensamma intresseområden och ta del av de nya biobaserade material, produkter och tjänster. Den här eftermiddagen utforskar vi möjligheter för bioekonomisk tillväxt. På plats finns näringsliv, akademi, institut, myndigheter och politiska representanter med gemensamt intresse för bioekonomi och innovation. Programmet presenteras i september men boka datumet redan nu. På förmiddagen samma dag är det BioInnovations General Assembly. Datum: 24 november kl Lunch serveras från kl 12. Dagen avslutas med mingel. Plats: SUP46 (Start-Up People of Sweden), Regeringsgatan 29, Stockholm

3 Välkommen! Närmare presentation av pågående hypotesprövningsprojekt Vi kommer löpande att låta beviljade hypotesprövningsprojekt presentera sitt arbete lite närmare här i nyhetsbrevet. Du hittar också presentationerna på vår webb. Ny metod för framställning av underhållsfria och nötningsbeständiga trämaterial The ultimate purpose of this project is to create the foundations for the development of innumerable new wood materials with superior properties and considerably longer service lifetime than natural wood. The immediate goal of this project is to confirm (or reject) the hypothesis that it ispossible to produce "maintenance free" and "wear resistant" wood materials at a competitive price through an in-line open process that only modifies a controlled layer of wood under the surfaces. More and more wood products today are displaced from their traditional uses and replaced by non-renewable materials that require considerably less maintenance. It is clear that leading society towards a completely renewable economy would require developing new wood materials that can be as durable and stable as their non-renewable alternatives. Increasing the amount of wood in everyday life will reduce energy consumption during the Textil från havsråvara Kan lokalt skördad råvara från hav och vattendrag, såsom alger och sjögräs, ersätta dagens fossila textila material? Denna hypotes prövas nu i projektet Textil från havsråvara. Projektet syftar till skapa ny kunskap kring råvara från hav och vattendrag, vilket kan leda till nya innovativa idéer och produkter. Detta möjliggörs genom att koppla samman kompetens inom framställning av biobaserade textilier med kompetens inom bioraffinering av alger och sjögräs, och behovsägarna inom industrin. Denna hypotesprövning syftar till att ställa om till en biobaserad samhällsekonomi, som bygger på utnyttjande av biomassa, i det här fallet från havsråvara. Genom att använda lokalt skördad havsråvara kan detta både skapa arbetstillfällen i Sverige samtidigt som samhällsutmaningen med en hållbar råvara till våra textila produkter löses. En ytterligare fördel ligger i att genom att skörda havsråvara skulle man kunna reducera övergödningen i drabbade sjöar och vattendrag samt hav. Det finns

4 products' lifetime, and store large amounts of carbon for decades to come. även en stor potential att detta kunskapsområde kan utvecklas till export av svensk miljöteknik. Lansering av textilprodukt från svensk skog Projektet kommer att lansera en textilprodukt baserad på svensk skogsråvara med syftet att testa efterfrågan, definiera kundkrav och identifiera hur ursprunget i den svenska skogsråvaran påverkar textilproduktens kundnytta i form av varumärkes- och produktupplevelse. Projektet ger beslutsunderlag för ytterligare förädlingssteg i Sverige, identifierar hur ursprunget i svensk skog kan kommuniceras på bästa sätt och kommer att sätta ett fokus på övergången till ett mer biobaserat samhälle. Användning av teknik från stålindustrin för serieproduktion av träprodukter Syftet med projektet är att identifiera processkrav för automatiserad produktion i Sverige. Målet är att genom ett tvärvetenskapligt kunskapsutbyte definiera möjligheter för att kunna tillverka träprodukter med högproduktiva tekniker. Projektet är viktigt då förädlat trä har ett potentiellt värde långt över priset för skogsråvara. Den inhemska produktionen av förädlade träprodukter är låg pga. konkurrensen från låglöneländer. En automatisering innebär fördelar som t.ex. fler arbetstillfällen i Sverige och ökat värde på landets skogsråvara. BioModifierade ytor för digital tryckning utseende och känsla Syftet är att skapa attraktiva och exklusiva förpackningar i mindre serier genom ink jet teknik. Mål: Att skapa förpackningsytor anpassade till ink jet teknik genom applicering av förnyelsebara material i tryckpress eller bestrykare. Dessa ytor ska möjliggöra hög tryckkvalitet kombinerat med attraktiva taktila egenskaper. 3D-skriven komposit av cellulosa och spindelsilke Cellulosa och spindelsilke kan kombineras för att skapa nya material med intressanta egenskaper för exempelvis implantat. Innventia, Spiber och KTH kommer att använda 3D-skrivare för att bilda en cellulosa/silkeskomposit med bättre egenskaper än något av materialen för sig. Innventia är ett forskningsinstitut som har utvecklat flertalet cellulosakompositer som nu används inom industrin. Spiber

5 Projektet adresserar förpackningstillverkning och tryckning samt fångar upp nya värdekedjor som bygger på förpackningstillverkning i mindre antal och som därmed undviker resursslösande materialspill. Högkvalitativa substrat för digitaltryck som finns på marknaden använder oljebaserade beläggningar som ger en plastig känsla. De föreslagna beläggningarna leder till ökad användning av förnyelsebara råvaror och förväntas ge en naturligare känsla. Technologies är ett svenskt SMF som tillsammans med KTH arbetar inom utveckling och produktion av rekombinant spindelsilke med syfte att exploatera stateof-the-art teknologier. Projektet förväntas förstärka parternas möjlighet att bidra till innovation och nya marknadsmöjligheter. På gång sept Innovation Race 21 sep Styrelsemöte 24 nov General Assembly & Annual Conference Seminarier, workshops eller evenemang? Vi hjälper gärna till att sprida information om intressanta seminarier, workshops eller andra evenemang med koppling till bioekonomi och nya biobaserade material, produkter och tjänster. Tipsa oss: Fler nyheter hittar du på vår webb Kontakta oss gärna

6 BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi Budgeten är planerad till 100 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de aktörer från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Programmet är öppet för alla som vill engagera sig. Läs mer: Copyright 2015 BioInnovation, All rights reserved. unsubscribe from this list update subscription preferences

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 1 av 16 Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Undertecknad Tiberiu Kadar har fått uppdraget att arbeta som extraresurs i Trelleborgs

Läs mer

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Svar Direkt 2015:13 Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

Klimatsmart innovation i Region Skåne

Klimatsmart innovation i Region Skåne Klimatsmart innovation i Region Skåne Kandidatuppsats i Miljövetenskap, 15 HP Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet Författare: Samuel Börjesson Handledare: Carl Dalhammar, International

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

NANOTEKNIK FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

NANOTEKNIK FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Strategisk forsknings- och innovationsagenda D.nr. 2012-01866 NANOTEKNIK FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Inga Thoresson-Hallgren, Tomas Åström Henrik Segerpalm, Erik Arnold Faugert & Co Utvärdering Augusti 2006 Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi

Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi Blå energi En strategisk innovationsagenda för marin energi Blå energi är en strategisk innovationsagenda för marin energi i Sverige. Den har tagits fram av branschens intressenter i samverkan, på uppdrag

Läs mer

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012 Innehåll

Läs mer

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2015-04335 Avsänd av sökande 2015-08-27 10:36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

3-4 september 2013, 7A Odenplan

3-4 september 2013, 7A Odenplan 3-4 september 2013, 7A Odenplan Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer