Julaktiviteter i Askersunds kommun sidan 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julaktiviteter i Askersunds kommun sidan 6 7"

Transkript

1 Bo i Askersund ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR Båten Wettervik är anpassad för funktionshindrade. Med Wettervik kan alla ta en tur till Grönön, som är ett handikappanpassat utflyktsmål. Bo Trygg mottar tillgänglighetsflaggan från Equalitys representant Francesc Aragall, från Barcelona. Stig Ericson, ledare inom handikappidrotten visar den medalj som alla som deltog i Paralympics i Beijing fick med sig hem. tillgänglighetsflaggan är hissad Den 6 november mottog Askersunds kommun som första kommun i Sverige Equalitys certifiering för tillgänglighetsanpassning. Organisationen Equalitys utmärkelse går till kommuner som förbinder sig att arbeta med att göra offentliga lokaler och utemiljöer tillgängliga för alla. Det är en historisk dag. Vi är den första kommunen i Sverige som blivit tillgänglighetscertifierade. Och vi har en kraftfull vilja att fortsätta arbeta för tillgänglighetsmålen i kommunen, sa Bo Trygg, kommunstyrelsen ordförande, i sitt inledande tal från hamnscenen. Maria Säfverblad, kommunens turistassistent, läste upp en hälsning från folkhälsominister Maria Larsson. Ministern lät också hälsa att hon hade talat väl om Askersund i EU-parlamentet, som ett gott exempel på tillgänglighetsanpassning på Grönön och båten Wettervik. Så här skrev Maria Larsson till Askersunds kommun: Varmaste gratulation till Tillgänglighetsflaggan. Som minister med samordnat ansvar för handikappfrågorna gläds jag åt att Askersund som första stad och kommun i Sverige har erövrat denna fina utmärkelse. Det är framsynt att investera i tillgänglighet, det gagnar delaktighet i samhällsliv för alla människor. Det blir bra för alla. Askersund är ett föredöme för Sveriges kommuner och jag hoppas att ni ska få många efterföljare. Återigen ett stort grattis till väl utfört arbete. Askersunds kommun har avsatt elva miljoner kronor de närmaste tre åren för att börja beta av listan på åtgärder som Equality föreslagit. Här kan du läsa mer om turism för alla och om tillgängligheten i Askersund: Här vajar den gröna Equalityflaggan i novembervinden. Under sommaren kommer den att hissas varje dag. Julaktiviteter i Askersunds kommun sidan 6 7 God Jul & Gott Nytt År!

2 Global påverkan Finanskris och allmän oro i den globala ekonomin påverkar oss alla i någon omfattning. Att nedgången skulle komma så snabbt var det ingen som kunde förutse och för kommunens del innebär det minskade skatteintäkter och med största sannolikhet ökade kostnader. Under de så kallade Lokadagarna arbetade därför ledande politiker och tjänstemän fram ett nytt budgetförslag som var anpassat till de förändrade förutsättningarna. Utan att överdriva kan man säga att vi agerade snabbt utifrån allvaret i situationen. Förslaget har en stark politisk förankring vilket är positivt. Det innehåller heller inte enbart åtstramningar i verksamheten utan också satsningar. Jag tycker dock att det är beklagligt att vår lokala media inte satte sig in i kärnfrågan utan istället fokuserade på valet av konferensplats. Detta gagnar ingen! Om vår omvärld hade samma protektionistiska synsätt skulle heller inga andra än lokala aktörer förlägga aktiviteter i vår kommun. Konsekvenserna är uppenbara. En mycket glädjande nyhet är Telias kommande utbyggnad av fibernät i kommunen. (Se separat artikel). Detta är en välkommen satsning som stärker vår konkurrenskraft inom flera områden. När det gäller befolkningsutvecklingen i kommunen ser det relativt bra ut i skrivande stund. Betydligt fler människor flyttar till kommunen än vad som flyttar ut vilket visar att vi är en attraktiv boendekommun. Tyvärr föds det för få barn i förhållande till dödstalen vilket gör att vi i dagsläget har ungefär samma folkmängd som vid årsskiftet, det vill säga cirka personer. Slutligen hoppas jag att det blir en bra avslutning på året och att lågkonjunkturen inte blir så långvarig som en del prognosmakare befarar. Olle Emanuelsson, kommunchef Minnesgåva till 25-åringarna Askersunds kommun har den 23 oktober firat sina trogna medarbetare. Kommunstyrelsens ordförande Bo Trygg inledde festkvällen med att hälsa alla välkomna. Efter en trerätters middag delades minnesgåvor ut till de 16 medarbetare Bo i Askersund är en informationstidning för alla som bor i Askersunds kommun. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och distribueras till hushåll och företag. Ansvarig utgivare: Olle Emanuelsson Redaktör: Irmeli Göök Text och bild: Irmeli Göök, om inte annat anges Grafisk form: Bild & Kultur AB Tryck: AD-Tryck som började arbeta på kommunen 1983 och alltså firade 25 år i kommunens tjänst. Traditionen att uppmärksamma kommunens trogna medarbetare startade Guldur, guldsmycke eller kristallskål/konstglas är de gåvor som de som arbetat i 25 år kan välja mellan. Glada jubilarer är: Göran Carlsson, Susanne Malmström, Anne-Christine Svallin, Christina Johansson, Mirjami Sutinen (längst bak), Susanne Danielsson, Maud Plånborg, Marie-Louise Stjernberg, Sylvia Ahl, Ingela Leoson, Barbro Larsson, Urban Andersson, Lotta Björnberg och Irene Nordin. Pia Nikander och Birgitta Ingman saknas på bilden. Inkomstuppgift för barnomsorg Varje år gör Askersunds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, en inkomstkontroll som riktar sig till föräldrar med kommunal barnomsorg samt de som har barn inskriva på förskolan Sländan. Inkomstförfrågan har skickats ut till alla föräldrar som har barn i den kommunala barnomsorgen. Kontrollen görs för att se alla betalar rätt avgift. Om det visar sig att någon betalat för mycket respektive för lite kommer en justeringar av avgiften att göras under Skicka din inkomstuppgift senast den 1 december Om uppgifter inte lämnas tas den högsta avgiften ut. Bo i Askersund Askersunds kommun Askersund E-post: 2

3 Målet är god ekonomisk hushållning Askersunds kommun måste sänka driftkostnaderna för sina verksamheter med 15 miljoner kronor fram till Under en tvådagars konferens på Loka Brunn har kommunens politiker och ledande tjänstemän arbetat fram ett budgetförslag för åren Anledningen till att kommunens politiker och tjänstemän samlades för överläggningar var den gemensamma oron över de ändrade budgetförutsättningarna som snabbt uppstod i samband med att SKL:s skatteunderlagsprognoser skrevs ned flera gånger under hösten. Även finanskrisen och den djupa lågkonjunktur som vi är på väg in i påverkar kommunen. Under perioden april oktober 2008 försämrades skatteintäktsprognosen med Vilken frågor ligger dig närmast hjärtat? Samverkansfrågorna är viktiga. Finns det ett gott samverkansklimat baserat på ett bra samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan man lösa många frågor på ett enkdrygt 12 mkr för Den kommunalekonomiska utjämningen kompenserar detta till viss del, så att försämringen slutar på cirka 7 miljoner för Däremot är konsekvenserna betydligt större för 2010 och Sen prognos SKL:s prognos kom sent i budgetprocessen och därför beslutade kommunens politiker att de ändrade förutsättningarna måste lösas genom en nämndövergripande och djup dialog och genom samförståndslösningar. Politiker och tjänstemän (arbetsgruppen bestod av kommunstyrelsen, ordföranden samt partiföreträdare i nämnderna, förvaltningschefer, personalchef, ekonomichef och ekonomer) arbetade tillsammans vilket resulterade i ett budgetförslag som ska presenteras för kommunstyrelsen den 2 december och beslutas i fullmäktige den 15 december. Framförallt har arbetsgruppen sökt efter sätt att effektivisera kommunens verksamheter så att besparingarna i så liten utsträckning som möjligt ska drabba kommunens invånare samt att skapa utrymme för nödvändiga satsningar. Målet med budgetarbetet har varit god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, klarar konjunktursvängningar, pensioner och investeringar. Personalchefen brinner för utvecklingsfrågor Göran Richter är Askersunds kommuns nye personalchef. Han kommer närmast från Lekebergs kommun, där han började på personalavdelningen och därefter har arbetat som biträdande förvaltningschef inom Vård och omsorg. Vem är du? Jag är en nybliven 50-åring som sedan 18 år tillbaka bor i Västanby, Lekebergs kommun, tillsammans med mina hemmavarande barn, 15 och 17 år gamla. Jag har fem barn. När börjar du? På heltid den 1 januari, men jag ska försöka komma loss redan i december. Fram till dess delar jag min tid mellan Askersund och Lekeberg. lare sätt. Jag hoppas också få möjlighet att utveckla medarbetarskap. Nöjda medarbetare gör den bästa reklamen för Askersunds kommun och kommunen blir attraktivare som arbetsgivare. Ledarskap är också ett område som jag vill vara med och utveckla. Göran Richter, personalchef Köksutrustning till salu Kost- och städservice, Askersunds kommun, säljer överskottsutrustning från kommunens kök via anbudsgivning. Utrustningen visas under veckorna 49 och 50, kl , tisdagar och torsdagar. Utrustningen finns på Norrbergaköket, som ligger i bottenvåningen på Norra Bergens äldreboende, Drottning Kristinas väg i Askersund. Liz Borgwardt, chef för kost och städ, Askersunds kommun, Rådhusets öppettider Förvaltningskontoren finns samlade i rådhuskvarteret vid torget. Telefonnumret till växeln är Öppettider: Måndag fredag klockan Lunchstängt klockan Flextid tillämpas. Förvaltningskontoren stänger klockan den 23 december och den 30 december. 3

4 Marie Rickardsson ny chef för vårdcentralen Marie Rickardsson, ny chef för vårdcentralen i Askersund, har en lång önskelista framför sig. Högst upp står rekrytering av ordinarie läkare. Andra poster på listan är förkortning av väntetiden till diabetesmottagningen och att kunna erbjuda bättre vård för dem som drabbats av psykisk ohälsa. Marie Rickardsson tillträdde som chef för vårdcentralen i september. Hon började som sjuksköterska 1983, har arbetat inom psykiatrisk sjukvård, är utbildad samtalsterapeut och har lång erfarenhet som chef både inom psykiatrisk vård och inom primärvård. För närvarande bor hon i Linköping men flyttar till Vadstena i början av nästa år. Chef på heltid I samband med rekryteringen av ny chef för vårdcentralen skedde en förändring i organisationen som innebär att Marie Rickardsson ersätter både föreståndaren och verksamhetschefen och är chef på heltid. Den tidigare verksamhetschefen Jan Johansson arbetar nu på heltid som läkare på vårdcentralen och är medicinskt ansvarig. Vårdcentralen har sex läkartjänster på heltid. I januari får vi en ny distriktsläkare på 60 procent. Men vi har en vakans på 2,5 tjänster som vi fyller med hyrläkare. Det är en kostsam lösning. Jag har påbörjat rekryteringsarbetet för att anställa ordinarie doktorer hit till Askersund. Förändringar och ombyggnad Marie Rickardsson har alltså en lång lista med förändringar av verksamheten, I början av februari ska vårdcentralen byggas om. Det kommer att innebära tillfälliga omflyttningar, som vi hoppas att våra besökare ska ha överseende med, säger Marie Rickardsson, verksamhetschef på vårdcentralen. några har redan startat, andra hoppas hon kunna genomföra över tid. Några exempel är: Rekrytering av kurator som ska hjälpa människor med bland annat ångestproblematik och stressrelaterad ohälsa. Start av friskvårdsgrupp med träning i sjukgymnastikens lokaler. Start av mottagning som ska arbeta förebyggande vad gäller hjärt-kärlsjukdomar. Rökslutarstöd Namn: Marie Rickardsson Arbetar som: chef för vårdcentralen i Askersund Bor: för närvarande i Linköping men snart i Vadstena Ålder: 51 år Familj: man och 21-årig dotter Intressen: sjunger i Vadstenakören Trivs bäst: på landet Bakgrund: sjuksköterska sedan 1983, arbetat inom psykiatrisk sjukvård i 14 år, utbildad samtalsterapeut, har lång erfarenhet som chef både inom psykiatrisk vård och inom primärvård. På gång i Mellansjölandet Lena Danielsson är verksamhetsledare för Leader Mellansjölandet, som arbetar med landsbygdsutveckling, där Askersunds kommun ingår som en av sju kommuner. Vad händer just nu i Mellansjölandet? Vi tar emot projektansökningar som vi förbereder inför beslut. Vi har haft ett möte där vi fattat beslut om projekt och kommer att ha ett även i november. Jag åker även runt och informerar och hand- 4 leder dem som behöver hjälp att komma igång med ansökningar och projektbeskrivningar. Vilka typer av projektansökningar har kommit in? Det är stor variation på dem. Till exempel vill en by bli självförsörjande på el och en centrumförening vill höja attraktionen till att handla lokalt och utveckla handeln. Hur söker man stöd från Leader för ett landsbygdsprojekt? Ta gärna kontakt med mig. Vi har kontor i Fjugesta men jag arbetar för hela området. Ett sätt att börja är att söka information bland tidigare projekt för att se hur andra har gått till väga. Lena Danielsson, telefon E-post: eller gå in på Maria Säfverblad

5 Med NTA vaknar nyfikenheten Flyter eller sjunker? Det är det som Filip, Klara och Ernest och deras kamrater i klass F 1 Humlan ska ta reda på. Det är nämligen dagens tema i ämnet NTA, naturvetenskap och teknik för alla, på Närlundaskolan. Naturvetenskap och teknik för alla NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever och lärare. För närvarande riktar sig NTA främst till klasser från förskoleklass till sjätte året. Sedan 2002 har skolorna i Askersund jobbat med NTA och det är Eva Speziali och Anna-Lena Karlsson som håller i och driver NTA-arbetet i Askersunds kommun. Olika teman NTA-lektionerna är uppdelade i olika teman. Som till exempel flyta eller sjunka. Det finns 17 teman att välja mellan. Anna-Lena inleder lektionen med att gå igenom det aktuella temat så att alla ska förstå vad begreppen flyta och sjunka betyder. Efter en stund är det dags att övergå till handling. Barnen arbetar tillsammans två och två med fyllda vattenskålar framför sig och så de saker som ska undersökas: en plastsked, en pingisboll, en plastcylinder, en knapp och en hel del annat. Flyter eller flyter inte? Joel och Ernest utforskar under NTA-lektionen på Närlundaskolan. Två eller tre högar? Filip och Ernest tar sig an uppgiften med stor iver och har snart upptäckt att det finns saker som både flyter och sjunker. Om en knapp försiktigt läggs på vattenytan kan den flyta, men om den stoppas under ytan då stannar den kvar under vattnet. Metoden går ut på att undersöka, utforska och dra slutsatser. Varje lärare När barnen är klara med sina experiment går Anna-Lena Karlsson igenom resultaten på tavlan. som undervisar i NTA har gått utbildning i det tema som de undervisar i, säger Anna-Lena. Eftersom NTA funnits i sex år i kommunen finns det barn som arbetat enligt metoden ända sedan de började i förskoleklass. Det vore värdefullt och skulle ge ett helhetsperspektiv om högstadiet också kunde börja med NTA, så att barnen kan fortsätta med det här arbetssättet som de vant sig vid. Men där är vi inte ännu, säger Anna-Lena. Vissa saker kan både flyta och sjunka, upptäcker Filip och Alexander. Läs mer om NTA 5

6 D et händer mycket kring jul och nyår aktivitetstips i Askersunds kommun Jul och nyår står för dörren och för många innebär helgerna flera lediga dagar. Här får du tips på allt som händer: från skyltsöndag och nyårsfirande till julgransplundring. Gå gärna in på turismochevenemang.se för mer information eller för att kontrollera om det skett ändringar. LÖRDAG 29 NOVEMBER Julmarken, gamla lokstallet, Åmmeberg SÖNDAG 30 NOVEMBER 1:A SÖNDAGEN I ADVENT Skyltsöndag från Butikerna har öppet klockan Musik på torget, barnkör, Lions skinklotteri vid Ica Torghallen och lucialottning m.m. Arr: Askersund i Centrum TISDAG 2 DECEMBER Cafékväll i Sockenstugan i Hammar LÖRDAG 6 DECEMBER Butikerna har öppet, Lions skinklotteri utanför Ica Torghallen och i hamnen Julmarknad, Hamnmagasinet i Askersund Konsert med kören Gospel Voice i Sofia Magdalena kyrka, Askersund SÖNDAG 7 DECEMBER 2:A SÖNDAGEN I ADVENT Julmarknad i Fritidsgården, Mariedamm Arr: Mariedamms samhällsråd Butikerna har öppet, musik på Torget, tomtenissarna på plats, Systrarna K uppträder kl och Julmarknad i Hamnmagasinet i Askersund Meditativ musik i advent, Askersunds Landskyrka TORSDAG 11 DECEMBER Torsdagskväll i Sofia Magdalena kyrka i Askersund. Lokala musiker. FREDAG 12 DECEMBER Julshow i Närlundahallen i Askersund. Arrangör: Askersunds Manskör, Janssons Frestelser, Hotell Norra Vättern och Rast- Punkt Laxå. Förköp Hotell Norra Vättern LÖRDAG 13 DECEMBER, LUCIA Butikerna har öppet, skinklotteri vid Ica Torghallen Julshow i Närlundahallen i Askersund, se 12 december. SÖNDAG 14 DECEMBER 3:E SÖNDAGEN I ADVENT Butikerna har öppet, Lions julmarknad på torget, musik Luciatåget avgår från Närlunda, mot Torget via hamnen Luciakröning i Torgparken Luciafirande i Hammars kyrka. Lucia med tärnor och Hammars kyrkokör Vi sjunger in julen med Julkören, Lerbäcks kyrka FREDAG 19 DECEMBER Kyrkokören sjunger in julen med Erland Hagegård, Askersunds Landskyrka. LÖRDAG 20 DECEMBER Butikerna har öppet, skinklotteri vid Ica Torghallen. SÖNDAG 21 DECEMBER 4:E SÖNDAGEN I ADVENT Butikerna har öppet, Lions skinklotteri vid Ica Torghallen, musik på torget, gruppen CAWA sjunger à capella i Torgparken Julens sånger, Pingstkyrkan i Askersund Vi sjunger in julen, Snavlunda kyrka MÅNDAG 22 DECEMBER Butikerna har öppet TISDAG 23 DECEMBER Butikerna har öppet God Jul & Gott Nytt År! 6 6

7 ONSDAG 24 DECEMBER JULAFTON Samling vid julkrubban i Askersunds Landskyrka Julbön, Askersunds Landskyrka Midnattsmässa, Askersunds Landskyrka Midnattsmässa i Hammars kyrka Vi samlas och sjunger i Mamrelund, Åmmebergs bygdeförening Julnattsmässa, Snavlunda kyrka Julnattsmässa, Lerbäcks kyrka TORSDAG 25 DECEMBER JULDAGEN Julotta i Askersunds Landskyrka Julotta, Lerbäcks kyrka Julotta, Mariedamms kapell Julotta på servicehuset Linden Julgudstjänst, Norrabergskyrkan i Askersund FREDAG 26 DECEMBER Taizégudstjänst i Askersunds Landskyrka LÖRDAG 27 DECEMBER Tips- och bingopromenad, start vid Skirsjögården. Arr: Mariedamms Samhällsråd. ONSDAG 31 DECEMBER NYÅRSAFTON Nyårsbön i Hammars kyrka Ekumenisk nyårsbön, Sofia Magdalena kyrka, Askersund Nyårsbön i Birgittakyrkan, Olshammar Nyårsbön med ljuständning, Snavlunda kyrka Nyårsfirande i Askersunds hamn. TORSDAG 1 JANUARI NYÅRSDAGEN Mässa, Sofia Magdalena kyrka, Askersund Gudstjänst, Elimkyrkan, Askersund LÖRDAG 17 JANUARI Julgransplundring på Torget i Askersund. Påsar till barnen. Arr: Lions och Askersund i Centrum. SÖNDAG 25 JANUARI Det kinesiska nyåret firas med ljussättning av Bastedalens Kinapark. * * * Ska vi gå på teater!? Komedin Ur spår på Lerbäck Hotell och gästgifveri. Spelas av teatergruppen Optimisterna den 5, 6, 10, 12, 13 december klockan Biljetter kan bokas på turistbyrån Jullovsteater Ture Sventon i London, spelas av Lerbäcks Teater i Magasinet vid Lerbäcks gamla gästgivaregård Fre 26 dec Lör 27 dec och Sön 28 dec Biljetter kan bokas på turistbyrån Föreställningen Hovslagarens dotter (Lerbäcks Teater) är slutsåld hela december månad. Vårens biljetter släpps 1 december. Biljetter kan bokas på turistbyrån Utställning * Jul & Frid i Konsthallen. Bild- och formutställning av Konstantins medlemmar och 10 inbjudna konstnärer/ konsthantverkare. Öppettider: Lördagar och söndagar 29 nov 21 dec kl Måndag 22/12 och tisdag 23/12 kl Fira kinesiskt nyår Söndagen den 25 januari firas det Kinesiska Nyåret i Bastedalens Kinapark, Hammar. Klockan är parken öppen och stämningsfullt ljussatt med lyktor. Arkitekt Marcus Naef svarar detta år för ljussättningen av parken. Han har stor kunskap i den filosofiska praktiken feng shui och har utvecklat ett intresse för kinesisk kultur och konst under många års arbete och besök i Kina. Han har varit en av Kinaparkens vänner en längre tid och arbetar även just nu på en bok om Bastedalens Kinapark. 7 7

8 Fiberrikt fiberrike Under våren 2009 kommer en smärre revolution av möjligheten till snabb datatrafik att äga rum i Askersunds kommun. Telia ersätter kopparkablarna med optisk fiberkabel i de större orterna och både invånare och företag kan koppla in sig. Tack vare ett gott samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län i samband med ADSL-utbyggnaden för några år sedan, väljer Telia nu att bygga vidare på sitt nät av fiberoptisk kabel i just vårt län. Detta kommer att göra att länet blir bäst utbyggt i Europa och kanske världen! I första skedet bygger man nät i alla orter med över 200 invånare. I Askersunds kommuns fall gäller detta Askersund, Åsbro, Zinkgruvan, Olshammar, Åmmeberg, Hammar och Rönneshytta. Telia genomför utbyggnaden helt i egen regi och ingen finansiering sker genom bidrag från vare sig Länsstyrelsen eller kommunen. Utbyggnaden sker under våren 2009 och informationsmöten kommer att hållas i början av december 2008 (se inbjudan här nedan). Med den nya tekniken kommer all datatrafik, telefoni och TV gå i samma fiberoptiska kabel. Läs mer på vår hemsida bredband Informationsträffar Informationsträffar med Bengt Larsson, Länsstyrelsen och Fredrik Nyberg, Telia. Informationsträff för allmänheten torsdag 4/12 klockan i Sjöängsskolans aula i Askersund. Denna träff har tonvikt på bostäder men handlar även om erbjudandet till företag. Fritt inträde. Anmälan via eller via kommunens växel tel Frukostmöte för företagare fredag 5/12 klockan på Best Western Hotell Norra Vättern i Askersund. Denna träff har tonvikt på erbjudandet till företag men handlar även om bostäder. Frukosten kostar 50 kr/per person. Ingen föranmälan. Henrik Olofsson 4 frågor om miljömålsarbete får svar Weronica Andersson är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Laxå och Askersunds gemensamma miljöförvaltning. I Askersunds kommun har ett miljömålsarbete inletts och det är Weronica som leder det. 1 Vad är ett miljömålsarbete? Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår miljö, natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. I Askersund har man valt att fokusera på tre miljömål: att begränsa klimatpåverkan, att arbeta för god bebyggd miljö och att bevara levande sjöar och vattendrag. Att ha ett miljömålsarbete innebär att arbetet med miljön får en mer framskjuten roll. 2Varför har ni valt ut tre miljömål? Med de begränsade resurser som finns har vi valt ut de mål som vi bedömer är speciellt aktuella för Askersund, och som vi tror kan vävas in i verksamhetsplaneringen på ett bra sätt. Det pågår redan miljömålsrelaterat arbete i kommunen, men mer i det tysta. Exempelvis har Tekniska förvaltningen tagit fram en ny avfallsplan, det finns kostnadsfri energirådgivning i kommunen och ett vindkraftverk. Vi vill fortsätta att hitta konkreta åtgärder och vår ambition är att gå mot ständig förbättring. 3Vilka ska arbeta med miljömålen? En styrgrupp bestående av ledande politiker och tjänstemän har bildats i kommunen. I den ingår För en tid sedan fick alla kommuninvånare broschyren Gör din insats i klimatarbetet! i sina brevlådor. I broschyren kan du bland annat läsa om vad som händer med det avfall som du lämnar på återvinningscentralen. Weronica Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Bo Trygg, kommunstyrelsens ordförande, Olle Emanuelsson, kommunchef, Kjell Hedenström, chef för Tekniska förvaltningen, Kaj Hellner, stadsarkitekt, samt Staffan Korsgren, som är oppositionens representant. Det finns också en politisk referensgrupp, med representanter från alla partier. Själv är jag miljömålssamordnare och uppdraget ingår som en del i mitt vanliga arbete. Men under 2009 kommer jag att kunna avsättas mer tid för detta. 4Hur ska ni åstadkomma förbättringar? Miljömålsarbetet ska in i kommunala handlingsplaner och i budgetarbetet. På det sättet kommer miljömålsarbetet in i alla kommunala verksamheter och det blir möjligt med konkreta åtgärder. Gör din klimatinsats Ta gärna del av broschyrens innehåll och lär dig mer om hur vi tillsammans kan vara med och spara på jordens resurser, göra av med mindre energi och minska utsläppen av koldioxid. 8

9 En arbetsterapeut får inte vara alltför hjälpsam Du kan själv, försök igen! Det är nog den fras som kommunens arbetsterapeuter använder mest i sitt arbete. För när det gäller att rehabilitera människor går det inte att vara alltför hjälpsam. Målet för dem som träffar en arbetsterapeut är ju att träna upp nedsatta funktioner. Distriktsarbetsterapeut Rigmor Axelson lyfter fram ett exempel från sin vardag. En person som blivit höftledsopererad får inte böja höften mer än i 90 graders vinkel. Det innebär att en sådan sak som att ta på sig strumporna kan bli svår, säger hon. Då finns olika hjälpmedel att ta till. I Askersunds kommun finns distriktsarbetsterapeuterna Rigmor Axelson (som också är kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR), Birgitta Karlsen, Marita Andersson, Eleonora Hjalmarsson, Kerstin Jacobsson och Ewa Wängdahl. En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering av människor som på grund av olika skador eller sjukdomar har svårt att utföra vardagliga saker, som till exempel att borsta tänderna eller klä på sig. Målet är att tillsammans med dem som behöver hjälp hitta möjligheter att klara av sysslorna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Ibland räcker det inte med enbart hjälpmedel, utan en bostadsanpassning måste göras för en person som till exempel blivit rullstolsburen. Rigmor understryker att en rehabilitering också handlar om att få träffa och prata med andra i samma situation. Då finns dag- Kommunens arbetsterapeuter: Birgitta Karlsen, Rigmor Axelson, Ewa Wängdahl, Kerstin Jacobsson, Marita Andersson och Eleonora Hjalmarsson. rehab för träning både individuellt och i grupp. Dagrehab betyder mycket även för de anhöriga. Just nu pågår projektet hemrehabilitering i kommunen. Även om en person som kommer hem från USÖ efter en operation tränat på att exempelvis gå i trappor, kan det vara svårt att omsätta den träningen i hemmiljö. Då är jag med och tränar tills personen känner sig säker, säger Eleonora Hjalmarsson. När Rigmor Axelson och hennes kollegor berättar om allt som ingår i arbetsterapeutens arbete blir listan lång. Det är det roligaste jobb som finns. Det är ansvarsfullt och varierat och vi får mycket positiv respons, säger de och skrattar. Rigmor Axelson visar upp en del av de hjälpmedel som finns i arbetsterapeuternas förråd. Det är kostnadsfritt att anlita arbetsterapeuterna och du behöver ingen remiss. Ta kontakt via kommunens växel De provar ut och visar hur olika hjälpmedel ska användas, allt från sittdynor till rullstolar. De ger även information till anhöriga så att de kan vara ett stöd i processen. Ansvarsområdet sträcker sig över hela Askersunds kommun och alla åldersgrupper. Att tänka på för dig som har trygghetslarm Äldreomsorgen har skickat ut ett brev med information till alla som beviljats trygghetslarm. Monica Andersson, verksamhetschef på äldreomsorgen, förklarar varför. Vi vill berätta om hur man ska använda trygghetslarm på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Så att det fungerar som den trygghet det ska vara för dem som bär det och för deras anhöriga, säger Monica Andersson. Vilka problem kan uppstå? Ett trygghetslarm är kopplat till den fasta telefonlinjen och om den av någon anledning stängs av eller slutar fungera gör även larmet det. Det är installerat i det egna hemmet och kan enbart användas i eller i närheten av bostaden, exempelvis på balkongen eller altanen. Om man till exempel åker in till sjukhuset ska larmknappen lämnas hemma. Hur kan man försäkra sig om att larmet fungerar så bra som möjligt? Man ska tänka på att olika teleoperatörer kan ha olika servicenivå. Därför är det viktigt att välja en teleoperatör med god service för att inte bli utan trygghetslarm onödigt länge. Biståndshandläggare: Maria Pettersson, södra området, Birgit Karlsson, norra området,

10 Turistsäsongen 2008 campingen ökade Antalet belagda hotellnätter i Askersunds Kommun som inrapporterats till SCB har i år minskat något under perioden januari-augusti. I regionen ser man sammantaget en liten minskning under högsäsong men med en större spridning och ökning på övernattningarna från årets början. Förändringar kan ha olika orsaker, till exempel högre priser och färre antal bäddar. I Askersunds tätort har det varit i stort sett fullbelagt från mitten juni-augusti så utrymmet för en ökning finns i övriga kommunen och under övriga tider på året. I år var till exempel augusti en dålig månad på grund av vädret. Det som är övervägande är att många hotell med konferensverksamhet märker av en tydlig ökning på konferenser. Både under vår och höst har det märkts en ökning på aktiviteter i vårt område. Turistbyrån har även upplevt att privata uthyrare av hus har varit nöjda med sin sommarsäsong. Campingarna rapporterar även in mycket bra beläggning, till och med rekord under högsäsong. Det är just camping- och husvagnssemestern som ser ut att öka mest i våra trakter och även nationellt. Men vi ska inte glömma att turisterna kommer hela året! Maria Säfverblad Turistassistent Demensstödteam hjälper i vardagen När någon drabbas av en demenssjukdom förändras vardagen inte bara för personen som blivit sjuk utan även för de närstående. I Askersunds kommun finns ett demensstödteam som kan hjälpa och stödja såväl den dementa som de närstående. Demensstödteamet består av en demenssjuksköterska, fyra undersköterskor och en arbetsterapeut. Teamet erbjuder hjälp och stöd till demenssjuka max 15 timmar i veckan under tre månader, utan höjning av hemtjänstavgiften. Därefter måste en biståndsbedömning göras och kostnaden läggs på hemtjänstavgiften. Komplement till hemtjänst Undersköterskorna Siw Johansson, Marina Schyrman, Lotta Björnberg och Ingela Leoson arbetar växelvis på Björkens dagverksamhet och i stödteamet. Syftet är hjälpa och stödja så att äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Teamet är ett komplement till hemtjänsten och vi ser att behovet av vår hjälp är stort. Vi ser också att det finns behov av hjälp under kvällar och helger, men i projektet jobbar vi enbart dagtid, säger de. När stödteamet kommer i kontakt med en demenssjuk person måste de gå varsamt fram. Först gäller det att lära känna personen, att bygga upp tillit och förtroende. Det är roligt när man lyckas då känner man verkligen att man gjort nytta, säger Christina Irdell Evetun, demenssjuksköterska. Närstående till dementa behöver också stöd och hjälp för att orka. De kan exempelvis få avlösning i hemmet för att till exempel gå till frisören eller tandläkaren. Eller behöver kanske några timmar egen tid i lugn och ro och veta att livskamraten under tiden blir väl omhändertagen. En hjälp kan också vara att den närstående får tillbringa en dag på Björken. Den är öppen dagtid och erbjuder samvaro och aktiviteter. En dement person kan ha svårt att förstå vad det innebär att komma hit. Då stöttar vi genom att hämta i hemmet och få dem att förstå att taxiresan till Björken innebär något positivt, säger Lotta Björnberg. Därutöver erbjuder stödteamet kontakt med arbetsterapeuten Marita Andersson, när någon behöver råd om hjälpmedel som kan underlätta vardagen för den demenssjuka. Demensstödteamet vänder sig till personer som är under utredning för demenssjukdom och till dem som fått demensdiagnos och har eget boende. Men också till anhöriga och närstående till personer med demenssjukdom eller dement beteende. Hjälpen är kostnadsfri under tre månader. Därefter görs biståndsprövning och kostnaden är densamma som för hemtjänst. Kontakt med demensstödteamet: Demenssjuksköterska: Undersköterskorna i demensteamet: eller Arbetsterapeut: Öppettider vid kretsloppsstationen Kretsloppsstationen hos Ragn- Sells, Vapenvägen 4 i Askersund är öppen: Måndagar kl Torsdagar kl Under tiden apr nov även: Onsdagar kl och 1:a helgfria lördag kl Det här är stödteamet som hjälper dementa personer i Askersunds kommun: Marita Andersson, Christina Irdell Evetun, Ingela Leoson, Lotta Björnberg, Siw Johansson och Marina Schyrman.

11 Krönika När Askersunds kommun blev miljöpionjär Miljöfrågorna har verkligen kommit på tapeten de senaste åren. Och jag vill förstås också hänga med i debatten. Nästan alla som jag känner är noga med att lämna tidningar, kartonger, plåtburkar, mjölkpaket och glas till återvinning. Själv försöker jag hänga med så gott det går i sorteringen. Det finns de som tar det hela mycket allvarligare än jag. En tidning eller en plåtburk i hushållssoporna istället för i behållarna på miljöstationen kan resultera i lätt ångest och sömnrubbningar hos en del. Själv sover jag lugnt. Endast vår katt Alice kan störa min nattsömn. I krönikor av det här slaget brukar det inte avslöjas några stora nyheter, men den här gången blir det ett undantag från den regeln. Faktum är att Askersunds kommun blev något av pionjär på miljöområdet redan i september Utan att det var meningen. Det bara blev så. På den tiden var miljöfrågorna inte alls aktuella. Men med facit hand blev det helt rätt beslut som gynnade miljön trots allt. Åtminstone under en kort period. Bilarna byttes nämligen ut mot tjänstecyklar. Något som väckte stor uppmärksamhet i hela Sverige och lite att skryta med i dag om det skulle vara så. Hela sanningen hur det gick till behöver inte övriga miljö-sverige få veta i dag. Man behöver inte berätta allt. Bara ett lite tips till kommunalrådet Trygg och övriga politiker i Askersund när de kommer ut i landet. Kommunen köpte in tre cyklar till sina tjänstemän. Gröna så klart. Det var inte för att minska på utsläppen från bilar, utan efter en konflikt med facket. Tjänstemännen ville ha högre bilersättning, men det tuffa svaret från kommunen blev tjänstecyklar. Många av tjänstemännen som körde långa sträckor med sina egna bilar ansåg inte att ersättningen täckte driftkostnaderna. Men det var argument som inte bet på de styrande. Socialchefen fick stora darren. Han menade att inköpet av cyklarna skulle ge sämre social service. Socialchefen var också oroad över vad som skulle hända när vintern kom. Blir det taxi, skidor eller får de gå till fots undrade han. Den I september 1979 uppmärksammade NA att Askersunds kommun satsade på miljövänliga tjänstefordon. som var mest orolig var en byggnadsingenjör vars vagga hade stått i Skåne. Han var orolig för att kommunen också skulle köpa in skidor till den stundande vintern. Och byggnadsingenjören som aldrig hade stått på ett par skidor. Allt ordnade sig till slut. Politiker och tjänstemän enades. Nu är det leasingbilar som gäller rakt över, vad jag kan förstå. De gröna cyklarna är ett minne blott. Men miljövänliga var de. Och Askersund var först. Med de här raderna ber jag också att få tacka för att jag ännu en gång fått träffa askersundarna i mitt skrivande genom Bo i Askersund det här året. Det har varit trevligt. Vem vet, kanske vi hörs och syns vid något annat tillfälle Ove Danielsson Ove Danielsson är välkänd och numera också pensionerad NAreporter som skrivit om Askersunds kommun för tidningens räkning i flera decennier. Ove är infödd Askersundsbo. Foto: NA 11

12 Norrberga kulturhus har slagit upp portarna Norrbergaskolan har blivit Norrberga kulturhus. Här samsas undervisning i musik, teater och film. Vem hade kunnat förutspå det 1907, när Samrealskolan invigdes? Gunilla Rönnberg, verksamhetsledare för kulturhuset och musikledare, guidar i huset och berättar: Huset ska byggas om och anpassas efter våra behov och det ska ske sommaren Mycket av inredningen har skänkts av Regionförbundet. Även filmutrustningen kommer därifrån. Att allt detta finns i huset beror på Gunilla Rönnberg. När vi var på Regionförbundet och köpte en del inredning fick jag höra talas om att det fanns möbler och filmutrustning som skulle till kulturhuset i Örebro. Jag bevakade ärendet och när kulturhuset i Örebro inte hade plats för allt fick vi möbler och utrustning gratis. Norra Vätterns musikskola, som tidigare hyrde lokaler i Missionskyrkan, har fått betydligt mer plats. Norra Vätterns musikskola drivs av Askersunds kommun. Övriga kulturverksamheter drivs av studieförbund och riktar sig främst till barn och ungdomar. Det finns även verksamhet för vuxna: ABF bedriver undervisning för en vuxenblåsorkester och Studiefrämjandet har teatergrupp för vuxna. Anton Nordin och Simon Alfredsson övar på Norra Vätterns musikskola på Norrberga kulturhus. Frågor om verksamheten på Norrberga kulturhus svarar Gunilla Rönnberg på via e-post: Den gamla Samrealskolan har blivit Norrberga kulturhus en mötesplats för kulturaktiviteter. Det händer på biblioteken UTSTÄLLNINGAR PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK 24/11 13/12 Askersunds fotoklubb visar bilder. 15/12 31/12 Julklappspapper en samlare ställer ut. 3/1 31/1 Flickböcker från trettiotal till femtiotal. 2/12 21/2 Sigge Stark en samlare ställer ut. BOKCAFÉ träff för läslustiga! Onsdag 14 januari 2009 kl Till detta bokcafé läser vi och pratar om följande författare: Liselotte Willén, Marie Hermansson, Malin Persson Giolito, Amos Oz, Herman Bang, Kjell Eriksson, Peter Robinson. Onsdag 11 februari 2009 kl Björn Palmqvist berättar om sitt samlande av Sigge Stark-böcker. BIBLIOTEKET ÄR TILL FÖR ALLA! Har du problem att ta dig till biblioteket? Du kanske har nedsatt rörelseförmåga eller en långvarig sjukdom? Då kan du få böcker hem till dig. vanliga böcker ljudböcker cd-skivor Daisy-skivor böcker med större text Besök biblioteket på Lilla Bergsgatan 12 A eller ring oss på eller Ingemar Svangren, E-post: För mer information: BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER Askersund Måndag, tisdag, torsdag kl Onsdag, fredag kl Lördag kl (september april) Ändrade öppettider i julhelgen: Tisdag 23/12 kl Lördag 27/12 Stängt 30/12 kl /1 kl Adress: Lilla Bergsgatan 12 A Askersund Telefon: , Fax: E-post: Hammar, skolan Tis. kl och kl Telefon: Åsbro, skolan Ons. kl och kl Telefon:

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari SVENSKA KYRKAN s församling Vintern 2016-2017 Nr 4 Första Advent - Januari Sillhövda 2. Brev från kyrkoherden. 3. Bilder från Tacksägelsegudstjänsterna. 4. Det här händer i juletid. 5. Det här händer i

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

V 47. Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! APT 9 dec. Trevlig helg! Glöm inte varma kläder denna vecka

V 47. Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! APT 9 dec. Trevlig helg! Glöm inte varma kläder denna vecka Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! Trevlig helg! V 47 APT 9 dec Glöm inte varma kläder denna vecka Vernissage 28 november Kl. 14.30-16.30 STJÄRNAN Veckans höjdpunkt

Läs mer

Birgitta Esplund Lilja Specialistsjuksköterska vård av äldre Marina Hahne Anhörigkonsulent och samordnare

Birgitta Esplund Lilja Specialistsjuksköterska vård av äldre Marina Hahne Anhörigkonsulent och samordnare Är det normalt att vara lite glömsk? Birgitta Esplund Lilja Specialistsjuksköterska vård av äldre Marina Hahne Anhörigkonsulent och samordnare Ängens minnesmottagning - ett samarbete mellan Örebro kommun

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Veckobrev för Opalen2 v.35-37

Veckobrev för Opalen2 v.35-37 Veckobrev för Opalen2 v.35-37 Hej alla barn och föräldrar!! 3 september 2015 Nu har vi satt igång på riktigt med skolarbetet och det är underbart att se hur engagerade och flitiga era barn är! Vi har haft

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-21 Tid Kl 09.00 11.40 Plats Stadshuset, Kalmar Omfattning 27-35 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice ordf

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april Intresset för lektioner i svenska och engelska tog oss på sängen. Vi har nu drygt 90 barn och tonåringar som anmält sitt intresse, vilket ställde

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghetscentralens operatörer tar alltid emot ditt larm, dygnet runt. De är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från arbete med

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Protokoll CSG ÄNGI-:I.HOI.MS KOMMUN 2015-10-12 Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Plats: Sammanträdesrum Blå Närvarande: F ör arbetsgivaren Lilian Eriksson, ordförande Lena Östblom,

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer