Julaktiviteter i Askersunds kommun sidan 6 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julaktiviteter i Askersunds kommun sidan 6 7"

Transkript

1 Bo i Askersund ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR Båten Wettervik är anpassad för funktionshindrade. Med Wettervik kan alla ta en tur till Grönön, som är ett handikappanpassat utflyktsmål. Bo Trygg mottar tillgänglighetsflaggan från Equalitys representant Francesc Aragall, från Barcelona. Stig Ericson, ledare inom handikappidrotten visar den medalj som alla som deltog i Paralympics i Beijing fick med sig hem. tillgänglighetsflaggan är hissad Den 6 november mottog Askersunds kommun som första kommun i Sverige Equalitys certifiering för tillgänglighetsanpassning. Organisationen Equalitys utmärkelse går till kommuner som förbinder sig att arbeta med att göra offentliga lokaler och utemiljöer tillgängliga för alla. Det är en historisk dag. Vi är den första kommunen i Sverige som blivit tillgänglighetscertifierade. Och vi har en kraftfull vilja att fortsätta arbeta för tillgänglighetsmålen i kommunen, sa Bo Trygg, kommunstyrelsen ordförande, i sitt inledande tal från hamnscenen. Maria Säfverblad, kommunens turistassistent, läste upp en hälsning från folkhälsominister Maria Larsson. Ministern lät också hälsa att hon hade talat väl om Askersund i EU-parlamentet, som ett gott exempel på tillgänglighetsanpassning på Grönön och båten Wettervik. Så här skrev Maria Larsson till Askersunds kommun: Varmaste gratulation till Tillgänglighetsflaggan. Som minister med samordnat ansvar för handikappfrågorna gläds jag åt att Askersund som första stad och kommun i Sverige har erövrat denna fina utmärkelse. Det är framsynt att investera i tillgänglighet, det gagnar delaktighet i samhällsliv för alla människor. Det blir bra för alla. Askersund är ett föredöme för Sveriges kommuner och jag hoppas att ni ska få många efterföljare. Återigen ett stort grattis till väl utfört arbete. Askersunds kommun har avsatt elva miljoner kronor de närmaste tre åren för att börja beta av listan på åtgärder som Equality föreslagit. Här kan du läsa mer om turism för alla och om tillgängligheten i Askersund: Här vajar den gröna Equalityflaggan i novembervinden. Under sommaren kommer den att hissas varje dag. Julaktiviteter i Askersunds kommun sidan 6 7 God Jul & Gott Nytt År!

2 Global påverkan Finanskris och allmän oro i den globala ekonomin påverkar oss alla i någon omfattning. Att nedgången skulle komma så snabbt var det ingen som kunde förutse och för kommunens del innebär det minskade skatteintäkter och med största sannolikhet ökade kostnader. Under de så kallade Lokadagarna arbetade därför ledande politiker och tjänstemän fram ett nytt budgetförslag som var anpassat till de förändrade förutsättningarna. Utan att överdriva kan man säga att vi agerade snabbt utifrån allvaret i situationen. Förslaget har en stark politisk förankring vilket är positivt. Det innehåller heller inte enbart åtstramningar i verksamheten utan också satsningar. Jag tycker dock att det är beklagligt att vår lokala media inte satte sig in i kärnfrågan utan istället fokuserade på valet av konferensplats. Detta gagnar ingen! Om vår omvärld hade samma protektionistiska synsätt skulle heller inga andra än lokala aktörer förlägga aktiviteter i vår kommun. Konsekvenserna är uppenbara. En mycket glädjande nyhet är Telias kommande utbyggnad av fibernät i kommunen. (Se separat artikel). Detta är en välkommen satsning som stärker vår konkurrenskraft inom flera områden. När det gäller befolkningsutvecklingen i kommunen ser det relativt bra ut i skrivande stund. Betydligt fler människor flyttar till kommunen än vad som flyttar ut vilket visar att vi är en attraktiv boendekommun. Tyvärr föds det för få barn i förhållande till dödstalen vilket gör att vi i dagsläget har ungefär samma folkmängd som vid årsskiftet, det vill säga cirka personer. Slutligen hoppas jag att det blir en bra avslutning på året och att lågkonjunkturen inte blir så långvarig som en del prognosmakare befarar. Olle Emanuelsson, kommunchef Minnesgåva till 25-åringarna Askersunds kommun har den 23 oktober firat sina trogna medarbetare. Kommunstyrelsens ordförande Bo Trygg inledde festkvällen med att hälsa alla välkomna. Efter en trerätters middag delades minnesgåvor ut till de 16 medarbetare Bo i Askersund är en informationstidning för alla som bor i Askersunds kommun. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och distribueras till hushåll och företag. Ansvarig utgivare: Olle Emanuelsson Redaktör: Irmeli Göök Text och bild: Irmeli Göök, om inte annat anges Grafisk form: Bild & Kultur AB Tryck: AD-Tryck som började arbeta på kommunen 1983 och alltså firade 25 år i kommunens tjänst. Traditionen att uppmärksamma kommunens trogna medarbetare startade Guldur, guldsmycke eller kristallskål/konstglas är de gåvor som de som arbetat i 25 år kan välja mellan. Glada jubilarer är: Göran Carlsson, Susanne Malmström, Anne-Christine Svallin, Christina Johansson, Mirjami Sutinen (längst bak), Susanne Danielsson, Maud Plånborg, Marie-Louise Stjernberg, Sylvia Ahl, Ingela Leoson, Barbro Larsson, Urban Andersson, Lotta Björnberg och Irene Nordin. Pia Nikander och Birgitta Ingman saknas på bilden. Inkomstuppgift för barnomsorg Varje år gör Askersunds kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, en inkomstkontroll som riktar sig till föräldrar med kommunal barnomsorg samt de som har barn inskriva på förskolan Sländan. Inkomstförfrågan har skickats ut till alla föräldrar som har barn i den kommunala barnomsorgen. Kontrollen görs för att se alla betalar rätt avgift. Om det visar sig att någon betalat för mycket respektive för lite kommer en justeringar av avgiften att göras under Skicka din inkomstuppgift senast den 1 december Om uppgifter inte lämnas tas den högsta avgiften ut. Bo i Askersund Askersunds kommun Askersund E-post: 2

3 Målet är god ekonomisk hushållning Askersunds kommun måste sänka driftkostnaderna för sina verksamheter med 15 miljoner kronor fram till Under en tvådagars konferens på Loka Brunn har kommunens politiker och ledande tjänstemän arbetat fram ett budgetförslag för åren Anledningen till att kommunens politiker och tjänstemän samlades för överläggningar var den gemensamma oron över de ändrade budgetförutsättningarna som snabbt uppstod i samband med att SKL:s skatteunderlagsprognoser skrevs ned flera gånger under hösten. Även finanskrisen och den djupa lågkonjunktur som vi är på väg in i påverkar kommunen. Under perioden april oktober 2008 försämrades skatteintäktsprognosen med Vilken frågor ligger dig närmast hjärtat? Samverkansfrågorna är viktiga. Finns det ett gott samverkansklimat baserat på ett bra samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan man lösa många frågor på ett enkdrygt 12 mkr för Den kommunalekonomiska utjämningen kompenserar detta till viss del, så att försämringen slutar på cirka 7 miljoner för Däremot är konsekvenserna betydligt större för 2010 och Sen prognos SKL:s prognos kom sent i budgetprocessen och därför beslutade kommunens politiker att de ändrade förutsättningarna måste lösas genom en nämndövergripande och djup dialog och genom samförståndslösningar. Politiker och tjänstemän (arbetsgruppen bestod av kommunstyrelsen, ordföranden samt partiföreträdare i nämnderna, förvaltningschefer, personalchef, ekonomichef och ekonomer) arbetade tillsammans vilket resulterade i ett budgetförslag som ska presenteras för kommunstyrelsen den 2 december och beslutas i fullmäktige den 15 december. Framförallt har arbetsgruppen sökt efter sätt att effektivisera kommunens verksamheter så att besparingarna i så liten utsträckning som möjligt ska drabba kommunens invånare samt att skapa utrymme för nödvändiga satsningar. Målet med budgetarbetet har varit god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, klarar konjunktursvängningar, pensioner och investeringar. Personalchefen brinner för utvecklingsfrågor Göran Richter är Askersunds kommuns nye personalchef. Han kommer närmast från Lekebergs kommun, där han började på personalavdelningen och därefter har arbetat som biträdande förvaltningschef inom Vård och omsorg. Vem är du? Jag är en nybliven 50-åring som sedan 18 år tillbaka bor i Västanby, Lekebergs kommun, tillsammans med mina hemmavarande barn, 15 och 17 år gamla. Jag har fem barn. När börjar du? På heltid den 1 januari, men jag ska försöka komma loss redan i december. Fram till dess delar jag min tid mellan Askersund och Lekeberg. lare sätt. Jag hoppas också få möjlighet att utveckla medarbetarskap. Nöjda medarbetare gör den bästa reklamen för Askersunds kommun och kommunen blir attraktivare som arbetsgivare. Ledarskap är också ett område som jag vill vara med och utveckla. Göran Richter, personalchef Köksutrustning till salu Kost- och städservice, Askersunds kommun, säljer överskottsutrustning från kommunens kök via anbudsgivning. Utrustningen visas under veckorna 49 och 50, kl , tisdagar och torsdagar. Utrustningen finns på Norrbergaköket, som ligger i bottenvåningen på Norra Bergens äldreboende, Drottning Kristinas väg i Askersund. Liz Borgwardt, chef för kost och städ, Askersunds kommun, Rådhusets öppettider Förvaltningskontoren finns samlade i rådhuskvarteret vid torget. Telefonnumret till växeln är Öppettider: Måndag fredag klockan Lunchstängt klockan Flextid tillämpas. Förvaltningskontoren stänger klockan den 23 december och den 30 december. 3

4 Marie Rickardsson ny chef för vårdcentralen Marie Rickardsson, ny chef för vårdcentralen i Askersund, har en lång önskelista framför sig. Högst upp står rekrytering av ordinarie läkare. Andra poster på listan är förkortning av väntetiden till diabetesmottagningen och att kunna erbjuda bättre vård för dem som drabbats av psykisk ohälsa. Marie Rickardsson tillträdde som chef för vårdcentralen i september. Hon började som sjuksköterska 1983, har arbetat inom psykiatrisk sjukvård, är utbildad samtalsterapeut och har lång erfarenhet som chef både inom psykiatrisk vård och inom primärvård. För närvarande bor hon i Linköping men flyttar till Vadstena i början av nästa år. Chef på heltid I samband med rekryteringen av ny chef för vårdcentralen skedde en förändring i organisationen som innebär att Marie Rickardsson ersätter både föreståndaren och verksamhetschefen och är chef på heltid. Den tidigare verksamhetschefen Jan Johansson arbetar nu på heltid som läkare på vårdcentralen och är medicinskt ansvarig. Vårdcentralen har sex läkartjänster på heltid. I januari får vi en ny distriktsläkare på 60 procent. Men vi har en vakans på 2,5 tjänster som vi fyller med hyrläkare. Det är en kostsam lösning. Jag har påbörjat rekryteringsarbetet för att anställa ordinarie doktorer hit till Askersund. Förändringar och ombyggnad Marie Rickardsson har alltså en lång lista med förändringar av verksamheten, I början av februari ska vårdcentralen byggas om. Det kommer att innebära tillfälliga omflyttningar, som vi hoppas att våra besökare ska ha överseende med, säger Marie Rickardsson, verksamhetschef på vårdcentralen. några har redan startat, andra hoppas hon kunna genomföra över tid. Några exempel är: Rekrytering av kurator som ska hjälpa människor med bland annat ångestproblematik och stressrelaterad ohälsa. Start av friskvårdsgrupp med träning i sjukgymnastikens lokaler. Start av mottagning som ska arbeta förebyggande vad gäller hjärt-kärlsjukdomar. Rökslutarstöd Namn: Marie Rickardsson Arbetar som: chef för vårdcentralen i Askersund Bor: för närvarande i Linköping men snart i Vadstena Ålder: 51 år Familj: man och 21-årig dotter Intressen: sjunger i Vadstenakören Trivs bäst: på landet Bakgrund: sjuksköterska sedan 1983, arbetat inom psykiatrisk sjukvård i 14 år, utbildad samtalsterapeut, har lång erfarenhet som chef både inom psykiatrisk vård och inom primärvård. På gång i Mellansjölandet Lena Danielsson är verksamhetsledare för Leader Mellansjölandet, som arbetar med landsbygdsutveckling, där Askersunds kommun ingår som en av sju kommuner. Vad händer just nu i Mellansjölandet? Vi tar emot projektansökningar som vi förbereder inför beslut. Vi har haft ett möte där vi fattat beslut om projekt och kommer att ha ett även i november. Jag åker även runt och informerar och hand- 4 leder dem som behöver hjälp att komma igång med ansökningar och projektbeskrivningar. Vilka typer av projektansökningar har kommit in? Det är stor variation på dem. Till exempel vill en by bli självförsörjande på el och en centrumförening vill höja attraktionen till att handla lokalt och utveckla handeln. Hur söker man stöd från Leader för ett landsbygdsprojekt? Ta gärna kontakt med mig. Vi har kontor i Fjugesta men jag arbetar för hela området. Ett sätt att börja är att söka information bland tidigare projekt för att se hur andra har gått till väga. Lena Danielsson, telefon E-post: eller gå in på Maria Säfverblad

5 Med NTA vaknar nyfikenheten Flyter eller sjunker? Det är det som Filip, Klara och Ernest och deras kamrater i klass F 1 Humlan ska ta reda på. Det är nämligen dagens tema i ämnet NTA, naturvetenskap och teknik för alla, på Närlundaskolan. Naturvetenskap och teknik för alla NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos elever och lärare. För närvarande riktar sig NTA främst till klasser från förskoleklass till sjätte året. Sedan 2002 har skolorna i Askersund jobbat med NTA och det är Eva Speziali och Anna-Lena Karlsson som håller i och driver NTA-arbetet i Askersunds kommun. Olika teman NTA-lektionerna är uppdelade i olika teman. Som till exempel flyta eller sjunka. Det finns 17 teman att välja mellan. Anna-Lena inleder lektionen med att gå igenom det aktuella temat så att alla ska förstå vad begreppen flyta och sjunka betyder. Efter en stund är det dags att övergå till handling. Barnen arbetar tillsammans två och två med fyllda vattenskålar framför sig och så de saker som ska undersökas: en plastsked, en pingisboll, en plastcylinder, en knapp och en hel del annat. Flyter eller flyter inte? Joel och Ernest utforskar under NTA-lektionen på Närlundaskolan. Två eller tre högar? Filip och Ernest tar sig an uppgiften med stor iver och har snart upptäckt att det finns saker som både flyter och sjunker. Om en knapp försiktigt läggs på vattenytan kan den flyta, men om den stoppas under ytan då stannar den kvar under vattnet. Metoden går ut på att undersöka, utforska och dra slutsatser. Varje lärare När barnen är klara med sina experiment går Anna-Lena Karlsson igenom resultaten på tavlan. som undervisar i NTA har gått utbildning i det tema som de undervisar i, säger Anna-Lena. Eftersom NTA funnits i sex år i kommunen finns det barn som arbetat enligt metoden ända sedan de började i förskoleklass. Det vore värdefullt och skulle ge ett helhetsperspektiv om högstadiet också kunde börja med NTA, så att barnen kan fortsätta med det här arbetssättet som de vant sig vid. Men där är vi inte ännu, säger Anna-Lena. Vissa saker kan både flyta och sjunka, upptäcker Filip och Alexander. Läs mer om NTA 5

6 D et händer mycket kring jul och nyår aktivitetstips i Askersunds kommun Jul och nyår står för dörren och för många innebär helgerna flera lediga dagar. Här får du tips på allt som händer: från skyltsöndag och nyårsfirande till julgransplundring. Gå gärna in på turismochevenemang.se för mer information eller för att kontrollera om det skett ändringar. LÖRDAG 29 NOVEMBER Julmarken, gamla lokstallet, Åmmeberg SÖNDAG 30 NOVEMBER 1:A SÖNDAGEN I ADVENT Skyltsöndag från Butikerna har öppet klockan Musik på torget, barnkör, Lions skinklotteri vid Ica Torghallen och lucialottning m.m. Arr: Askersund i Centrum TISDAG 2 DECEMBER Cafékväll i Sockenstugan i Hammar LÖRDAG 6 DECEMBER Butikerna har öppet, Lions skinklotteri utanför Ica Torghallen och i hamnen Julmarknad, Hamnmagasinet i Askersund Konsert med kören Gospel Voice i Sofia Magdalena kyrka, Askersund SÖNDAG 7 DECEMBER 2:A SÖNDAGEN I ADVENT Julmarknad i Fritidsgården, Mariedamm Arr: Mariedamms samhällsråd Butikerna har öppet, musik på Torget, tomtenissarna på plats, Systrarna K uppträder kl och Julmarknad i Hamnmagasinet i Askersund Meditativ musik i advent, Askersunds Landskyrka TORSDAG 11 DECEMBER Torsdagskväll i Sofia Magdalena kyrka i Askersund. Lokala musiker. FREDAG 12 DECEMBER Julshow i Närlundahallen i Askersund. Arrangör: Askersunds Manskör, Janssons Frestelser, Hotell Norra Vättern och Rast- Punkt Laxå. Förköp Hotell Norra Vättern LÖRDAG 13 DECEMBER, LUCIA Butikerna har öppet, skinklotteri vid Ica Torghallen Julshow i Närlundahallen i Askersund, se 12 december. SÖNDAG 14 DECEMBER 3:E SÖNDAGEN I ADVENT Butikerna har öppet, Lions julmarknad på torget, musik Luciatåget avgår från Närlunda, mot Torget via hamnen Luciakröning i Torgparken Luciafirande i Hammars kyrka. Lucia med tärnor och Hammars kyrkokör Vi sjunger in julen med Julkören, Lerbäcks kyrka FREDAG 19 DECEMBER Kyrkokören sjunger in julen med Erland Hagegård, Askersunds Landskyrka. LÖRDAG 20 DECEMBER Butikerna har öppet, skinklotteri vid Ica Torghallen. SÖNDAG 21 DECEMBER 4:E SÖNDAGEN I ADVENT Butikerna har öppet, Lions skinklotteri vid Ica Torghallen, musik på torget, gruppen CAWA sjunger à capella i Torgparken Julens sånger, Pingstkyrkan i Askersund Vi sjunger in julen, Snavlunda kyrka MÅNDAG 22 DECEMBER Butikerna har öppet TISDAG 23 DECEMBER Butikerna har öppet God Jul & Gott Nytt År! 6 6

7 ONSDAG 24 DECEMBER JULAFTON Samling vid julkrubban i Askersunds Landskyrka Julbön, Askersunds Landskyrka Midnattsmässa, Askersunds Landskyrka Midnattsmässa i Hammars kyrka Vi samlas och sjunger i Mamrelund, Åmmebergs bygdeförening Julnattsmässa, Snavlunda kyrka Julnattsmässa, Lerbäcks kyrka TORSDAG 25 DECEMBER JULDAGEN Julotta i Askersunds Landskyrka Julotta, Lerbäcks kyrka Julotta, Mariedamms kapell Julotta på servicehuset Linden Julgudstjänst, Norrabergskyrkan i Askersund FREDAG 26 DECEMBER Taizégudstjänst i Askersunds Landskyrka LÖRDAG 27 DECEMBER Tips- och bingopromenad, start vid Skirsjögården. Arr: Mariedamms Samhällsråd. ONSDAG 31 DECEMBER NYÅRSAFTON Nyårsbön i Hammars kyrka Ekumenisk nyårsbön, Sofia Magdalena kyrka, Askersund Nyårsbön i Birgittakyrkan, Olshammar Nyårsbön med ljuständning, Snavlunda kyrka Nyårsfirande i Askersunds hamn. TORSDAG 1 JANUARI NYÅRSDAGEN Mässa, Sofia Magdalena kyrka, Askersund Gudstjänst, Elimkyrkan, Askersund LÖRDAG 17 JANUARI Julgransplundring på Torget i Askersund. Påsar till barnen. Arr: Lions och Askersund i Centrum. SÖNDAG 25 JANUARI Det kinesiska nyåret firas med ljussättning av Bastedalens Kinapark. * * * Ska vi gå på teater!? Komedin Ur spår på Lerbäck Hotell och gästgifveri. Spelas av teatergruppen Optimisterna den 5, 6, 10, 12, 13 december klockan Biljetter kan bokas på turistbyrån Jullovsteater Ture Sventon i London, spelas av Lerbäcks Teater i Magasinet vid Lerbäcks gamla gästgivaregård Fre 26 dec Lör 27 dec och Sön 28 dec Biljetter kan bokas på turistbyrån Föreställningen Hovslagarens dotter (Lerbäcks Teater) är slutsåld hela december månad. Vårens biljetter släpps 1 december. Biljetter kan bokas på turistbyrån Utställning * Jul & Frid i Konsthallen. Bild- och formutställning av Konstantins medlemmar och 10 inbjudna konstnärer/ konsthantverkare. Öppettider: Lördagar och söndagar 29 nov 21 dec kl Måndag 22/12 och tisdag 23/12 kl Fira kinesiskt nyår Söndagen den 25 januari firas det Kinesiska Nyåret i Bastedalens Kinapark, Hammar. Klockan är parken öppen och stämningsfullt ljussatt med lyktor. Arkitekt Marcus Naef svarar detta år för ljussättningen av parken. Han har stor kunskap i den filosofiska praktiken feng shui och har utvecklat ett intresse för kinesisk kultur och konst under många års arbete och besök i Kina. Han har varit en av Kinaparkens vänner en längre tid och arbetar även just nu på en bok om Bastedalens Kinapark. 7 7

8 Fiberrikt fiberrike Under våren 2009 kommer en smärre revolution av möjligheten till snabb datatrafik att äga rum i Askersunds kommun. Telia ersätter kopparkablarna med optisk fiberkabel i de större orterna och både invånare och företag kan koppla in sig. Tack vare ett gott samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län i samband med ADSL-utbyggnaden för några år sedan, väljer Telia nu att bygga vidare på sitt nät av fiberoptisk kabel i just vårt län. Detta kommer att göra att länet blir bäst utbyggt i Europa och kanske världen! I första skedet bygger man nät i alla orter med över 200 invånare. I Askersunds kommuns fall gäller detta Askersund, Åsbro, Zinkgruvan, Olshammar, Åmmeberg, Hammar och Rönneshytta. Telia genomför utbyggnaden helt i egen regi och ingen finansiering sker genom bidrag från vare sig Länsstyrelsen eller kommunen. Utbyggnaden sker under våren 2009 och informationsmöten kommer att hållas i början av december 2008 (se inbjudan här nedan). Med den nya tekniken kommer all datatrafik, telefoni och TV gå i samma fiberoptiska kabel. Läs mer på vår hemsida bredband Informationsträffar Informationsträffar med Bengt Larsson, Länsstyrelsen och Fredrik Nyberg, Telia. Informationsträff för allmänheten torsdag 4/12 klockan i Sjöängsskolans aula i Askersund. Denna träff har tonvikt på bostäder men handlar även om erbjudandet till företag. Fritt inträde. Anmälan via eller via kommunens växel tel Frukostmöte för företagare fredag 5/12 klockan på Best Western Hotell Norra Vättern i Askersund. Denna träff har tonvikt på erbjudandet till företag men handlar även om bostäder. Frukosten kostar 50 kr/per person. Ingen föranmälan. Henrik Olofsson 4 frågor om miljömålsarbete får svar Weronica Andersson är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Laxå och Askersunds gemensamma miljöförvaltning. I Askersunds kommun har ett miljömålsarbete inletts och det är Weronica som leder det. 1 Vad är ett miljömålsarbete? Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår miljö, natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. I Askersund har man valt att fokusera på tre miljömål: att begränsa klimatpåverkan, att arbeta för god bebyggd miljö och att bevara levande sjöar och vattendrag. Att ha ett miljömålsarbete innebär att arbetet med miljön får en mer framskjuten roll. 2Varför har ni valt ut tre miljömål? Med de begränsade resurser som finns har vi valt ut de mål som vi bedömer är speciellt aktuella för Askersund, och som vi tror kan vävas in i verksamhetsplaneringen på ett bra sätt. Det pågår redan miljömålsrelaterat arbete i kommunen, men mer i det tysta. Exempelvis har Tekniska förvaltningen tagit fram en ny avfallsplan, det finns kostnadsfri energirådgivning i kommunen och ett vindkraftverk. Vi vill fortsätta att hitta konkreta åtgärder och vår ambition är att gå mot ständig förbättring. 3Vilka ska arbeta med miljömålen? En styrgrupp bestående av ledande politiker och tjänstemän har bildats i kommunen. I den ingår För en tid sedan fick alla kommuninvånare broschyren Gör din insats i klimatarbetet! i sina brevlådor. I broschyren kan du bland annat läsa om vad som händer med det avfall som du lämnar på återvinningscentralen. Weronica Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör. Bo Trygg, kommunstyrelsens ordförande, Olle Emanuelsson, kommunchef, Kjell Hedenström, chef för Tekniska förvaltningen, Kaj Hellner, stadsarkitekt, samt Staffan Korsgren, som är oppositionens representant. Det finns också en politisk referensgrupp, med representanter från alla partier. Själv är jag miljömålssamordnare och uppdraget ingår som en del i mitt vanliga arbete. Men under 2009 kommer jag att kunna avsättas mer tid för detta. 4Hur ska ni åstadkomma förbättringar? Miljömålsarbetet ska in i kommunala handlingsplaner och i budgetarbetet. På det sättet kommer miljömålsarbetet in i alla kommunala verksamheter och det blir möjligt med konkreta åtgärder. Gör din klimatinsats Ta gärna del av broschyrens innehåll och lär dig mer om hur vi tillsammans kan vara med och spara på jordens resurser, göra av med mindre energi och minska utsläppen av koldioxid. 8

9 En arbetsterapeut får inte vara alltför hjälpsam Du kan själv, försök igen! Det är nog den fras som kommunens arbetsterapeuter använder mest i sitt arbete. För när det gäller att rehabilitera människor går det inte att vara alltför hjälpsam. Målet för dem som träffar en arbetsterapeut är ju att träna upp nedsatta funktioner. Distriktsarbetsterapeut Rigmor Axelson lyfter fram ett exempel från sin vardag. En person som blivit höftledsopererad får inte böja höften mer än i 90 graders vinkel. Det innebär att en sådan sak som att ta på sig strumporna kan bli svår, säger hon. Då finns olika hjälpmedel att ta till. I Askersunds kommun finns distriktsarbetsterapeuterna Rigmor Axelson (som också är kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR), Birgitta Karlsen, Marita Andersson, Eleonora Hjalmarsson, Kerstin Jacobsson och Ewa Wängdahl. En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering av människor som på grund av olika skador eller sjukdomar har svårt att utföra vardagliga saker, som till exempel att borsta tänderna eller klä på sig. Målet är att tillsammans med dem som behöver hjälp hitta möjligheter att klara av sysslorna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Ibland räcker det inte med enbart hjälpmedel, utan en bostadsanpassning måste göras för en person som till exempel blivit rullstolsburen. Rigmor understryker att en rehabilitering också handlar om att få träffa och prata med andra i samma situation. Då finns dag- Kommunens arbetsterapeuter: Birgitta Karlsen, Rigmor Axelson, Ewa Wängdahl, Kerstin Jacobsson, Marita Andersson och Eleonora Hjalmarsson. rehab för träning både individuellt och i grupp. Dagrehab betyder mycket även för de anhöriga. Just nu pågår projektet hemrehabilitering i kommunen. Även om en person som kommer hem från USÖ efter en operation tränat på att exempelvis gå i trappor, kan det vara svårt att omsätta den träningen i hemmiljö. Då är jag med och tränar tills personen känner sig säker, säger Eleonora Hjalmarsson. När Rigmor Axelson och hennes kollegor berättar om allt som ingår i arbetsterapeutens arbete blir listan lång. Det är det roligaste jobb som finns. Det är ansvarsfullt och varierat och vi får mycket positiv respons, säger de och skrattar. Rigmor Axelson visar upp en del av de hjälpmedel som finns i arbetsterapeuternas förråd. Det är kostnadsfritt att anlita arbetsterapeuterna och du behöver ingen remiss. Ta kontakt via kommunens växel De provar ut och visar hur olika hjälpmedel ska användas, allt från sittdynor till rullstolar. De ger även information till anhöriga så att de kan vara ett stöd i processen. Ansvarsområdet sträcker sig över hela Askersunds kommun och alla åldersgrupper. Att tänka på för dig som har trygghetslarm Äldreomsorgen har skickat ut ett brev med information till alla som beviljats trygghetslarm. Monica Andersson, verksamhetschef på äldreomsorgen, förklarar varför. Vi vill berätta om hur man ska använda trygghetslarm på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Så att det fungerar som den trygghet det ska vara för dem som bär det och för deras anhöriga, säger Monica Andersson. Vilka problem kan uppstå? Ett trygghetslarm är kopplat till den fasta telefonlinjen och om den av någon anledning stängs av eller slutar fungera gör även larmet det. Det är installerat i det egna hemmet och kan enbart användas i eller i närheten av bostaden, exempelvis på balkongen eller altanen. Om man till exempel åker in till sjukhuset ska larmknappen lämnas hemma. Hur kan man försäkra sig om att larmet fungerar så bra som möjligt? Man ska tänka på att olika teleoperatörer kan ha olika servicenivå. Därför är det viktigt att välja en teleoperatör med god service för att inte bli utan trygghetslarm onödigt länge. Biståndshandläggare: Maria Pettersson, södra området, Birgit Karlsson, norra området,

10 Turistsäsongen 2008 campingen ökade Antalet belagda hotellnätter i Askersunds Kommun som inrapporterats till SCB har i år minskat något under perioden januari-augusti. I regionen ser man sammantaget en liten minskning under högsäsong men med en större spridning och ökning på övernattningarna från årets början. Förändringar kan ha olika orsaker, till exempel högre priser och färre antal bäddar. I Askersunds tätort har det varit i stort sett fullbelagt från mitten juni-augusti så utrymmet för en ökning finns i övriga kommunen och under övriga tider på året. I år var till exempel augusti en dålig månad på grund av vädret. Det som är övervägande är att många hotell med konferensverksamhet märker av en tydlig ökning på konferenser. Både under vår och höst har det märkts en ökning på aktiviteter i vårt område. Turistbyrån har även upplevt att privata uthyrare av hus har varit nöjda med sin sommarsäsong. Campingarna rapporterar även in mycket bra beläggning, till och med rekord under högsäsong. Det är just camping- och husvagnssemestern som ser ut att öka mest i våra trakter och även nationellt. Men vi ska inte glömma att turisterna kommer hela året! Maria Säfverblad Turistassistent Demensstödteam hjälper i vardagen När någon drabbas av en demenssjukdom förändras vardagen inte bara för personen som blivit sjuk utan även för de närstående. I Askersunds kommun finns ett demensstödteam som kan hjälpa och stödja såväl den dementa som de närstående. Demensstödteamet består av en demenssjuksköterska, fyra undersköterskor och en arbetsterapeut. Teamet erbjuder hjälp och stöd till demenssjuka max 15 timmar i veckan under tre månader, utan höjning av hemtjänstavgiften. Därefter måste en biståndsbedömning göras och kostnaden läggs på hemtjänstavgiften. Komplement till hemtjänst Undersköterskorna Siw Johansson, Marina Schyrman, Lotta Björnberg och Ingela Leoson arbetar växelvis på Björkens dagverksamhet och i stödteamet. Syftet är hjälpa och stödja så att äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Teamet är ett komplement till hemtjänsten och vi ser att behovet av vår hjälp är stort. Vi ser också att det finns behov av hjälp under kvällar och helger, men i projektet jobbar vi enbart dagtid, säger de. När stödteamet kommer i kontakt med en demenssjuk person måste de gå varsamt fram. Först gäller det att lära känna personen, att bygga upp tillit och förtroende. Det är roligt när man lyckas då känner man verkligen att man gjort nytta, säger Christina Irdell Evetun, demenssjuksköterska. Närstående till dementa behöver också stöd och hjälp för att orka. De kan exempelvis få avlösning i hemmet för att till exempel gå till frisören eller tandläkaren. Eller behöver kanske några timmar egen tid i lugn och ro och veta att livskamraten under tiden blir väl omhändertagen. En hjälp kan också vara att den närstående får tillbringa en dag på Björken. Den är öppen dagtid och erbjuder samvaro och aktiviteter. En dement person kan ha svårt att förstå vad det innebär att komma hit. Då stöttar vi genom att hämta i hemmet och få dem att förstå att taxiresan till Björken innebär något positivt, säger Lotta Björnberg. Därutöver erbjuder stödteamet kontakt med arbetsterapeuten Marita Andersson, när någon behöver råd om hjälpmedel som kan underlätta vardagen för den demenssjuka. Demensstödteamet vänder sig till personer som är under utredning för demenssjukdom och till dem som fått demensdiagnos och har eget boende. Men också till anhöriga och närstående till personer med demenssjukdom eller dement beteende. Hjälpen är kostnadsfri under tre månader. Därefter görs biståndsprövning och kostnaden är densamma som för hemtjänst. Kontakt med demensstödteamet: Demenssjuksköterska: Undersköterskorna i demensteamet: eller Arbetsterapeut: Öppettider vid kretsloppsstationen Kretsloppsstationen hos Ragn- Sells, Vapenvägen 4 i Askersund är öppen: Måndagar kl Torsdagar kl Under tiden apr nov även: Onsdagar kl och 1:a helgfria lördag kl Det här är stödteamet som hjälper dementa personer i Askersunds kommun: Marita Andersson, Christina Irdell Evetun, Ingela Leoson, Lotta Björnberg, Siw Johansson och Marina Schyrman.

11 Krönika När Askersunds kommun blev miljöpionjär Miljöfrågorna har verkligen kommit på tapeten de senaste åren. Och jag vill förstås också hänga med i debatten. Nästan alla som jag känner är noga med att lämna tidningar, kartonger, plåtburkar, mjölkpaket och glas till återvinning. Själv försöker jag hänga med så gott det går i sorteringen. Det finns de som tar det hela mycket allvarligare än jag. En tidning eller en plåtburk i hushållssoporna istället för i behållarna på miljöstationen kan resultera i lätt ångest och sömnrubbningar hos en del. Själv sover jag lugnt. Endast vår katt Alice kan störa min nattsömn. I krönikor av det här slaget brukar det inte avslöjas några stora nyheter, men den här gången blir det ett undantag från den regeln. Faktum är att Askersunds kommun blev något av pionjär på miljöområdet redan i september Utan att det var meningen. Det bara blev så. På den tiden var miljöfrågorna inte alls aktuella. Men med facit hand blev det helt rätt beslut som gynnade miljön trots allt. Åtminstone under en kort period. Bilarna byttes nämligen ut mot tjänstecyklar. Något som väckte stor uppmärksamhet i hela Sverige och lite att skryta med i dag om det skulle vara så. Hela sanningen hur det gick till behöver inte övriga miljö-sverige få veta i dag. Man behöver inte berätta allt. Bara ett lite tips till kommunalrådet Trygg och övriga politiker i Askersund när de kommer ut i landet. Kommunen köpte in tre cyklar till sina tjänstemän. Gröna så klart. Det var inte för att minska på utsläppen från bilar, utan efter en konflikt med facket. Tjänstemännen ville ha högre bilersättning, men det tuffa svaret från kommunen blev tjänstecyklar. Många av tjänstemännen som körde långa sträckor med sina egna bilar ansåg inte att ersättningen täckte driftkostnaderna. Men det var argument som inte bet på de styrande. Socialchefen fick stora darren. Han menade att inköpet av cyklarna skulle ge sämre social service. Socialchefen var också oroad över vad som skulle hända när vintern kom. Blir det taxi, skidor eller får de gå till fots undrade han. Den I september 1979 uppmärksammade NA att Askersunds kommun satsade på miljövänliga tjänstefordon. som var mest orolig var en byggnadsingenjör vars vagga hade stått i Skåne. Han var orolig för att kommunen också skulle köpa in skidor till den stundande vintern. Och byggnadsingenjören som aldrig hade stått på ett par skidor. Allt ordnade sig till slut. Politiker och tjänstemän enades. Nu är det leasingbilar som gäller rakt över, vad jag kan förstå. De gröna cyklarna är ett minne blott. Men miljövänliga var de. Och Askersund var först. Med de här raderna ber jag också att få tacka för att jag ännu en gång fått träffa askersundarna i mitt skrivande genom Bo i Askersund det här året. Det har varit trevligt. Vem vet, kanske vi hörs och syns vid något annat tillfälle Ove Danielsson Ove Danielsson är välkänd och numera också pensionerad NAreporter som skrivit om Askersunds kommun för tidningens räkning i flera decennier. Ove är infödd Askersundsbo. Foto: NA 11

12 Norrberga kulturhus har slagit upp portarna Norrbergaskolan har blivit Norrberga kulturhus. Här samsas undervisning i musik, teater och film. Vem hade kunnat förutspå det 1907, när Samrealskolan invigdes? Gunilla Rönnberg, verksamhetsledare för kulturhuset och musikledare, guidar i huset och berättar: Huset ska byggas om och anpassas efter våra behov och det ska ske sommaren Mycket av inredningen har skänkts av Regionförbundet. Även filmutrustningen kommer därifrån. Att allt detta finns i huset beror på Gunilla Rönnberg. När vi var på Regionförbundet och köpte en del inredning fick jag höra talas om att det fanns möbler och filmutrustning som skulle till kulturhuset i Örebro. Jag bevakade ärendet och när kulturhuset i Örebro inte hade plats för allt fick vi möbler och utrustning gratis. Norra Vätterns musikskola, som tidigare hyrde lokaler i Missionskyrkan, har fått betydligt mer plats. Norra Vätterns musikskola drivs av Askersunds kommun. Övriga kulturverksamheter drivs av studieförbund och riktar sig främst till barn och ungdomar. Det finns även verksamhet för vuxna: ABF bedriver undervisning för en vuxenblåsorkester och Studiefrämjandet har teatergrupp för vuxna. Anton Nordin och Simon Alfredsson övar på Norra Vätterns musikskola på Norrberga kulturhus. Frågor om verksamheten på Norrberga kulturhus svarar Gunilla Rönnberg på via e-post: Den gamla Samrealskolan har blivit Norrberga kulturhus en mötesplats för kulturaktiviteter. Det händer på biblioteken UTSTÄLLNINGAR PÅ ASKERSUNDS BIBLIOTEK 24/11 13/12 Askersunds fotoklubb visar bilder. 15/12 31/12 Julklappspapper en samlare ställer ut. 3/1 31/1 Flickböcker från trettiotal till femtiotal. 2/12 21/2 Sigge Stark en samlare ställer ut. BOKCAFÉ träff för läslustiga! Onsdag 14 januari 2009 kl Till detta bokcafé läser vi och pratar om följande författare: Liselotte Willén, Marie Hermansson, Malin Persson Giolito, Amos Oz, Herman Bang, Kjell Eriksson, Peter Robinson. Onsdag 11 februari 2009 kl Björn Palmqvist berättar om sitt samlande av Sigge Stark-böcker. BIBLIOTEKET ÄR TILL FÖR ALLA! Har du problem att ta dig till biblioteket? Du kanske har nedsatt rörelseförmåga eller en långvarig sjukdom? Då kan du få böcker hem till dig. vanliga böcker ljudböcker cd-skivor Daisy-skivor böcker med större text Besök biblioteket på Lilla Bergsgatan 12 A eller ring oss på eller Ingemar Svangren, E-post: För mer information: BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER Askersund Måndag, tisdag, torsdag kl Onsdag, fredag kl Lördag kl (september april) Ändrade öppettider i julhelgen: Tisdag 23/12 kl Lördag 27/12 Stängt 30/12 kl /1 kl Adress: Lilla Bergsgatan 12 A Askersund Telefon: , Fax: E-post: Hammar, skolan Tis. kl och kl Telefon: Åsbro, skolan Ons. kl och kl Telefon:

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

BO I ASKERSUND. En vision blir verklighet: Norrberga Kulturhus Sid 3. Ur innehållet:

BO I ASKERSUND. En vision blir verklighet: Norrberga Kulturhus Sid 3. Ur innehållet: BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2009 En vision blir verklighet: Norrberga Kulturhus Sid 3 Ur innehållet: Ny översiktsplan på gång Sid 5 Vi tar pulsen på Åmmeberg Sid 6 7 Äppeltävla

Läs mer

BO I ASKERSUND. SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5. EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12

BO I ASKERSUND. SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5. EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2012 SIFFROR & MÅL: Kommunens ekonomi 2013 sid 4 5 EN GRAN KOMMER TILL STAN Granens betraktelse på sid 12 Julbilaga med korsord Skolans byggstart

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2010

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2010 Förhandstitt på Kunskapsoch kulturcentrum sid 3 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2010 Klimatpiloter går in för landning Tio utmaningar klara sid 4 Ur innehållet: Släng skräp

Läs mer

BO I ASKERSUND. Sjöängsskolan växer Rektor Malin Skyrman Kindervall m.fl. om nya Sjöängsskolan Sid 3. Klimatpiloterna Vill du vara med?

BO I ASKERSUND. Sjöängsskolan växer Rektor Malin Skyrman Kindervall m.fl. om nya Sjöängsskolan Sid 3. Klimatpiloterna Vill du vara med? BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 2 2009 Sjöängsskolan växer Rektor Malin Skyrman Kindervall m.fl. om nya Sjöängsskolan Sid 3 Klimatpiloterna Vill du vara med? Sid 10 Ur innehållet:

Läs mer

BO I ASKERSUND. Alla kommuntrådarna knyts ihop i RÅDHUSET sid 4 5. ASYL En fråga som engagerar sid 8 9

BO I ASKERSUND. Alla kommuntrådarna knyts ihop i RÅDHUSET sid 4 5. ASYL En fråga som engagerar sid 8 9 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2013 Julbilaga Alla kommuntrådarna knyts ihop i RÅDHUSET sid 4 5 med korsord ASYL En fråga som engagerar sid 8 9 Nämndsekretariatet: Här jobbar

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 4 2007

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 4 2007 Bo i Askersund ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 4 2007 Nybyggt i falurött och ockragult De många välbevarade gårdarna i Svinnersta utgör en miljö av riksintresse. Sedan ett antal år är därför

Läs mer

BO I ASKERSUND. FLEXIBEL & TRIVSAM Följ med till Alléskolan sid 3. YOGA & BOLLYWOOD: Josefin Wikström lever i rörelse sid 8

BO I ASKERSUND. FLEXIBEL & TRIVSAM Följ med till Alléskolan sid 3. YOGA & BOLLYWOOD: Josefin Wikström lever i rörelse sid 8 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2012 FLEXIBEL & TRIVSAM Följ med till Alléskolan sid 3 YOGA & BOLLYWOOD: Josefin Wikström lever i rörelse sid 8 Harbour House sid 5 Turistsäsongen

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 1 2011 Hett om öronen! Läs om brandkåren i sid 4 Ur innehållet: Malin Wistrand, ny turiststrateg sid 5 Full fart på BWG Industriservice sid 6

Läs mer

BO I ASKERSUND YOHIO. Att kunna fortsätta leva ett meningsfullt liv LÄS OM HEMTJÄNSTEN sid 8 9. Kommer till stan i höst sid 4

BO I ASKERSUND YOHIO. Att kunna fortsätta leva ett meningsfullt liv LÄS OM HEMTJÄNSTEN sid 8 9. Kommer till stan i höst sid 4 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 2 2013 Att kunna fortsätta leva ett meningsfullt liv LÄS OM HEMTJÄNSTEN sid 8 9 YOHIO Kommer till stan i höst sid 4 Sommarens evenemang sid 6

Läs mer

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 FRITID Turistbyrån tipsar inför sommaren Sid 4 5 NÄRINGSLIV Ungdomar får arbetsmarknadskunskap Sid 6 OMSORG Barnomsorg på obekväm arbetstid

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

BO I ASKERSUND DET BYGGS IGEN I ASKERSUND! ASKERSUNDS NYA KOMMUNCHEF OMBYGGNAD AV TORGET I ASKERSUND ÅRETS FÖRETAGARE SIDAN 3 SIDAN 4 SIDAN 5

BO I ASKERSUND DET BYGGS IGEN I ASKERSUND! ASKERSUNDS NYA KOMMUNCHEF OMBYGGNAD AV TORGET I ASKERSUND ÅRETS FÖRETAGARE SIDAN 3 SIDAN 4 SIDAN 5 DET BYGGS IGEN I ASKERSUND! ASKERSUNDS NYA KOMMUNCHEF OMBYGGNAD AV TORGET I ASKERSUND ÅRETS FÖRETAGARE Efter flera år med mycket liten aktivitet har byggandet nu satt fart och bostads- och fritidshus växer

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Trädgårdens förskola invigd. Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus. Västra Innerstadens Stadsdelstidning. www.malmo.se/vastrainnerstaden

Trädgårdens förskola invigd. Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus. Västra Innerstadens Stadsdelstidning. www.malmo.se/vastrainnerstaden Trädgårdens förskola invigd Hej Västra Innerstadenvad händer nu? Unga i fokus Västra Innerstadens Stadsdelstidning www.malmo.se/vastrainnerstaden Nr 3 2010 Stadsdelstidningen Ges ut av Västra Innerstadens

Läs mer

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 2008 NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND Som nattvandrare handlar det om att skapa förtroende och att arbeta förebyggande, berättar Ann-Mari

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

GRÖNÖN BLIR TILLGÄNGLIGARE

GRÖNÖN BLIR TILLGÄNGLIGARE BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 2006 Grönön. Foto: Göran Mattsson GRÖNÖN BLIR TILLGÄNGLIGARE SKÖNA GRÖNA Ö! Att Askersunds kommun har begåvats med en underbar vildmarksskärgård

Läs mer

BO I ASKERSUND. Ur innehållet: ASKERSUND KLÄTTRAR: Henrik Olofsson om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet sid 4

BO I ASKERSUND. Ur innehållet: ASKERSUND KLÄTTRAR: Henrik Olofsson om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet sid 4 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 2 2012 ASKERSUND KLÄTTRAR: Henrik Olofsson om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet sid 4 HÄLSOFRÄMJANDE PROJEKT för anställda

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7 INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 OMSORG OCH SÄKERHET Krisberedskap i kommunen Sid 10 & 11 SPORTLOV

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Ung pensionär! s. 14 Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Socialnämndens öppna samanträden 4 Fakta om kommunen

Läs mer