måndagen 29 september kl INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen 29 september kl.16.00 17.30 INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter"

Transkript

1 ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 40 D EADLINE: Vill du ha något med i Infobladet når du Marianne på tel eller eller e-post S e p t e m b e r 2014 KOMMUNENS HEMSIDA: NYHETER FRÅN KOMMUNEN : BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE I BRÄNDÖ BY Infart strax ca 50 meter norr om Brandstation d.v.s. före infarten till landskapsgaraget. Infarten markerad med skylt. Området nu i praktiken färdigt. Kör dock försiktigt eftersom det finns branta slänter och också hamnområde utan räcken etc. 20 TOMTER TILL SALU VARAV 6 STRANDTOMTER..de övriga med varierande SJÖUTSIKT Samtliga tomter har vatten/avlopp/e/fiber dragen till tomtgränsen. PRIS 5-9 /m2 + EL, AVLOPP, VATTEN OCH FIBER CA Skyddad hamn med 10 båtplatser TOMTERNA SÄLJS ENLIGT PRINCIPEN FÖRST TILL KVARN För närmare information om tomterna, området m.m. kontakta John Wrede, tel , mobil Tomterna förevisas om möjligt även på veckoslut, kvällar måndagen 29 september kl INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter Samling vid båthamnen...kort: varför/bakgrund/vision, guidad promenad runt området, invigning av kansliminister Wille Valve. Traktering för nu orsak att festa kommunens, efter fibern, största infrastrukturella satsning någonsin (ca 1,1 miljon ). Eventuella frågor kan riktas till John på kansliet tel Alla hjärtligt välkomna!

2 2 NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

3 3 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Anbud för ombyggnad av avfallsramp i Korsö Brändö kommun/byggnadstekniska nämnden inbegär anbud för ombyggnad av avfallsramp i Korsö by. Arbetet skall vara slutfört före 17 december Handlingar fås från byggnadskansli i Åva, Bo Qvarnström tel el Anbuden skall vara inlämnade före kl till byggnadstekniska nämnden Åva. Brändö den 26 augusti 2014 INFORMATION FRÅN FRITIDSSEKTORN Skolnämnden avser att röja upp kring idrottsplanen vid skolan. Det finns en hel del "bråte" bortanför själva fotbollsplanen. Detta kommer att forslas bort och platsen att snyggas till. Det skolnämnden inte anser sig ha nytta av kommer att slängas så om du vet med dig att du har lagt något där som temporär förvaringsplats så bör du ta hand om det nu. Christian Dreyer Skoldirektör Brändö kommun mob Lite större nyrenoverad bostad uthyres i Brändö by I kommunens radhus, de s.k. lärarbostäderna, i Brändö by nyrenoverad 3:a för uthyrning. Bostaden är på 82 m2 med kök, 3 rum, våtutrymmen m.m. samt bastu. Hyran inkluderar värme, tillgång till fiber(hyresgästen kontaktar valbar operatör), en vattenavgift á 5, samt bilplats under tak, uppgår för närvarande till 631,70 /månad. Tillkommer elektricitet för belysning, bastu m.m. samt vattenavgift á 5 /person. Fritt formulerad ansökan till Brändö kommun, Åva (anhållan om att få hyra muntlig eller skriftlig, den som först anmäler bindande får hyra bostaden). För närmare uppgifter kontakta John Wrede tel I andra hand kommuntekniker Bo Qvarnström tel Uthyres enligt principen: Först till kvarn (se ovan). GEMENSAM ANNONSERING I ÅTF:S HUVUDBROSCHYR 2015 Dags igen att anmäla intresse för de turistföretagare som önskar vara med i ÅTF:s huvudbroschyr år Om fullmäktige beviljar anslag så kommer en hel Brändö sida enligt samma modell som tidigare att reserveras i Ålands turistförbunds stora huvudbroschyr. Som bonus införs i stort sett samma annons i Skärgårdsguiden som halv sida. Priset för 4-5 rader d.v.s. namn, telefon x 3, adress o. fax går på max. 320 (inkl.moms.). I 2014 års broschyr var kostnaden för annons (10 annonsörer) 250 +moms. Den som vill vara med så bör meddela John detta senast torsdagen 23 oktober 2014.

4 4 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Näringslivsprojektet söker fler företagare och producenter, Näringslivsprojektet välkomnar alla primärproducenter och företagare med i det pågående utvecklingsarbetet av sektorerna närmat och livsmedel samt fritid och turism. För mer information tag kontakt med Projektledare Joakim Nyström, Tfn eller per epost: Projektet Utveckling av turism- och livsmedelsnäringarna i Brändö, även kallat Näringslivsprojektet, har som mål att utveckla turism- och livsmedelsnäringarna i Brändö, säkra befintliga arbetsplatser och skapa nya arbetstillfällen och företag. Projektet genomförs med delfinansiering av Ålands landskapsregering och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets första fas genomförs mellan och Projektägare: Brändö kommun Projektansvarig: Joakim Nyström LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT 0,4-1,3 HEKTAR TILL FÖRSÄLJNING Försäljning av Lappo skolbyggnad (totalt ca 380 m2) med tomt 4000 m2 eller ca 1,3 hektar. (4000 m2 tomten, som inte kräver hembygdsrätt, bryts ut från 1,3 hektar tomten vid behov. Tomtstorleken m.m. kan m.a.o. justeras. Idag inhyser byggnaden en lägenhet i övre våningen på dryga 160 m2 som är outhyrd. Uppvärmningskostnaderna, underhåll m.m. för byggnaden per år ca Byggnaden bjuds i första hand ut för företagsverksamhet (turism motsvarande) och i andra hand som egnahemshus. Biblioteket skall ges tid för omställning (söka nya lokaliteter). Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast kl.16. För närmare villkor, servitut m.m. se Kommunstyrelsens protokoll som finns bl.a. på För närmare uppgifter om själva försäljningen kontakta KD John Wrede, tel alt. För närmare uppgifter om själva byggnaden kontakta kommuntekniker Bo Qvarnström, tel.56501, e-post: För besiktning på plats kan Dan-Ole Åkerberg kontaktas (finns på Lappo) tel Annonsering i Brändö-info (avgifter inklusive moms) Annonseringen, max. ¼ sida, är gratis för privatpersoner och idèella föreningar med hemort eller verksamhet i kommunen. Gäller även idéella föreningar med verksamhet i grannkommunen Kumlinge. Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis dock max. 1/8 sida (förutsätter alltid en anknytning till kommunen/dess invånare). Övriga betalar en avgift om 20 för en halvsida, 10 för ¼ sida och 5 för en 1/8 sida för färdigt bearbetat annonsmaterial, d.v.s. i elektronisk form. M.a.o. helsidesannonsering ej tillåten. Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för Övriga.

5 5 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : HÖSTENS STIPENDIER Anhållan för stipendierna (kuvertet märks STIPENDIUM) riktas till Brändö kommunstyrelse, Åva. Stipendierna är avsedda för personer skrivna i kommunen. Anhållan bör vara Kommunstyrelsen tillhanda inom september Ytterligare uppgifter om stipendierna av John Wrede, tel JUBILEUMSFONDEN Fondens ändamål är att i första hand stöda kultur och i andra hand utbildning (vuxenstuderanden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman uppgår till ca 1000 och stipendierna i regel ca Stipendiet söks skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras. HEMORTSSTIPENDIUM för läsåret Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. se närmare ansökningsblanketten) som är 29 år eller yngre. Stipendiets storlek är 200 per studerande. Obs! kravet är att stipendium endast kan beviljas studerande som har Brändö kommun som hemort. Övriga kriterier som bör fyllas är; att studerande inte fyllt 29 år under 2013, har slutfört studier på andra stadiet (d.v.s. stipendium erhålls ej för yrkesskola/motsvarande eller gymnasium) och är inskriven i antingen yrkeshögskola, högskola eller universitet. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet eller kan avhämtas från nätet (se och KUNGÖRELSER). KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 25 SEPTEMBER 2014 KL.16.00, BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI, ÅVA. Brändö bostadsrättsförening/bbrf kallar till föreningens tredje föreningsmöte nämnda datum, klockslag och plats. På mötet behandlas de ärenden som anges i stadgan samt föreningens framtida planer (inte just nu aktuellt med verksamhet eftersom intresse inte verkar att finnas för ett hus/radhus i bostadsföreningens regi. Men om det finns intresse så kan föreningen föreslå att kommunen går med i föreningens projekt under samma premisser som tidigare). Stadgan finns tillgänglig på Brändö kommunkansli, Åva. Övrig information av sekr. John Wrede tel Brändö , Styrelsen Kst i urval: - uppdrag till socialnämnden att avge förslag till utlåtande om ÅLR:s förslag till Kommunernas socialtjänst (en första etapp i den planerade samhällsservicereformen) d.v.s. samordningen m.m. av barnskydd, handikappservice, missbrukarvård och utkomststöd. Kommunens utlåtande till ÅLR inom september. En relativt liten reform (förutom ekonomiskt) men av betydelse med tanke på kommande reformer vad gäller servicen för invånarna i kommunen. - inget anbud för Lappo skolbyggnad med tomt varför den bjuds ut på nytt (i ca 4 månaders intervaller och i samarbete med Fkfastighetskonsult, Mariehamn). - godkännande av Strandbo Ab:s ansökan om att få detaljplanera markområde i Korsö (meningen att planera ett område med 4-6 sjönära tomter). - regelverks för arbetsresor för kommunens anställda (tillämpningsdirektiv). - utlåtande till Ålandstrafiken med anledning av begäran om skärgårdsplats m.m. för icke mantalsskriven. - första steget i en revidering av kommunens byggnadsordning. Gällande från 1989 som bör koordineras med ny byggnadslagstiftning från 2008 men också revideras för att fylla dagens krav/förväntningar (om behov finns). Målsättning : en ny byggnadsordning inom mars beslut om att begära om anbud för fiberdragning i Bellarshamn.

6 6 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : BRÄNDÖ HALLEN Bokning av återkommande tider i Brändö hallen till utgången av augusti 2015 Innebär: - återkommande bokning möjliga måndagar torsdagar. - alla timmar mellan förutom följande som är reserverade för skolan/eleverna Måndag 12-13, Tisdag 11-12, Onsdag 12-13, Torsdag 9-12 och Fredag samt de timmar som bokas av företag/föreningar. Föreningarnas ej 100% klara i skrivande stund men i praktiken alla måndagar torsdagar mellan och 22.00, smärre variationer Obs! föreningar som har intresse! kontakta John så fort som möjligt dock senast 12 september Folkhälsan och BIK har redan meddelat intresse att hyra: måndag , tisdag , onsdag , torsdag , söndag bokning minst en hel timme (ex , alt etc. går också) och max. 4 timmar per vecka. - möjlighet till annullering minst ett dygn i förväg. För närmare information och bokning kontakta John Wrede/kansliet, tel fr.o.m. måndagen 22 september kl.10. Sker enligt principen först till kvarn får först mala. Obs! lösa /enstaka timmar kan bokas när som helst förutom fredag söndag när bokning av färre än 2 timmar kan göras med max. 2 veckors varsel. I regel ingen trängsel. Obs! det går att boka alt. 1/3, 2/3 eller hela hallen., Taxan (inklusive omklädningsrum/dusch/bastu). Gäller tillsvidare: för privatpersoner/per timme Hela hallen 15 (behövs för bl.a. tennis), 2/3 av hallen (två badmintonplaner) 9,50 och 1/3 av hallen 6,50 (en badmintonplan/alt. bordtennis). I taxan ingår omklädningsrum bastu/dusch. för föreningar-företag med hemort i kommunen/per timme: Hela hallen 15,50, 2/3 av hallen 12,50 och 1/3 av hallen 8,50. för företag-företag som ej har hemort i kommunen/per timme: Hela hallen 25, 2/3 av hallen 18 och 1/3 av hallen 12,50. Rabatt 20% för 4-5 timmen i en följd och för timme 6 framöver 50% (under en dag). Utrustning i detta nu: tennisnät, 3 x badmintonnät, volleynät m.m. och ljudanläggning/ljudslinga av god kvalitet samt bevakningskamera. Enstaka bokning under veckan via kansliet och veckoslut via Trixies shop tel FIBERKABELN HJÄLP ATT HÅLLA KOLL. Brändö-Kumlinge fiber (BKF) ber härmed om hjälp av samtliga som rör sig i kommunen att meddela om lågt hängande fiberkabel. Detta oberoende var kabeln hänger (inte bara den egna kabeln). Hjälpen behövs för att kunna åtgärda så fort som möjligt och sålunda undvika att kabeln blir skadad/går av med följder både för BKF:s kunder och BKF (blir kostnader som ekonomiskt rätt trängda BKF gärna undviker). Ytterligare tar det i regel tid att få kabel spänd alt. reparerad. Tyvärr saknas beredskap varför en reparation, som blir nödvändig om kabeln gått av/skadats, kan ta någon vecka. Tack för hjälpen! Meddela till John Wrede tel , mobil , e-post: Styrelsen för BKF

7 7 ÖVRIGT : KÖPES BÅTTRAILER För 26 fots motorbåt (Bella Falcon) Bör klara ca 3 tons belastning. Vänligen kontakta: Jan-Åke Törnroos tel Tack till alla som skänkt varor till röda kors marknaden i Mariehamn och till dem som ställde upp. tackar gör styrelsen i Brändö röda kors avdelning. Stall Konvaljbacken Stall Konvaljbacken drivs av Johanna Kull och finns i Torsholma, Brändö. Vi erbjuder ridlektioner till barn i åldrarna 7-18 år. För tillfället är det framförallt två hästar som går med på lektionerna, en islandshäst och en shetlandsponny. Ridlektionen kostar 10 euro/ gång och den är 1 timme och 30 minuter lång. Det ingår både skötsel av hästen + ridning. Ridterminen pågår från och med vecka Anmälningar tas emot så länge det finns platser kvar. Ändringar kan ske p.g.a. väder eller andra omständigheter. Det finns två ridgrupper kvar att anmäla sig till: Varannan Torsdag (jämna veckor) klockan Torsdagar klockan Anmälningar görs till Johanna Kull, tel nr eller Vi ses! :) Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning Måndag torsdag kl. 8-16, fredag Därefter beredskap till kl 24. Veckoslut och helgdagar beredskap kl Under beredskapstid kostar det 30 /besök. Telefontid alla vardagar kl Vänligen respektera tiderna. Telefonnumror: till mottagningen och mobilen Läkarmottagning Nina Alopaeus. Psykiater Lena Lietzen 2.9. AKUTEN tel ALARMCENTRALEN tel. 112

8 Mindre egnahemshus i Brändö by till salu. Tomt ca 450 m2, byggnad i lösvirke, ca 70 m2 bostad (kök, vardagsrum, sovrum, kontor och toalett) + 20 m2 källare (bastu, dusch och toalett). Fastigheten kopplad till Brändö vatten. 8 ÖVRIGT : Kontakta Peo Bengtsson tel I samband med Fisketävlingen 5-6 sept Lägenhet uthyres Föreningen för Brändö Hemgård hyr ut lägenhet nr 2 i Brändö by på 52 m 2 från den 1 september Hyra för närvarande 260 / mån kallhyra Förfrågningar och anmälan om intresse till Margaret Lundberg, Tel: snarast FÖRENINGEN VÅRD I LIVET FYLLER 15 ÅR! serveras à la carte på Gullvivan under kvällen fredagen den 5 september. Vid fisketävlingens avslut lördagen den 6 september serveras middagsbuffé kl Därefter dans till Bengt och Micke Från kl Fritt inträde Välkomna! VI FIRAR HÄNDELSEN I BRÄNDÖ PÅ LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER. DU FÅR LÄSA MER I NÄSTA INFO. NU VILL VI UPPMÄRKSAMMA ALLA VÅRA DUKTIGA BAGARE, FÖR VI VILL HA FLERA TÅRTOR MED TEMAT ÅRSTIDER. VI ÖNSKAR MÅNGA FINA TÅRTOR MED OLIKA ÅRSTIDSTEMAN OCH KOMMER ATT FOTOGRAFERA ALLA FÖRE VÄNTAR ATT HÖRA FRÅN ER TEL: RAILI September: Ta vara på den naturliga värmen. Håll fönstren fria så att varmt solljus kan flöda in under dagen. Då solen inte skiner är det bättre att dra för persienner och gardiner. Korsö Återvinningscentral Öppet torsdagen den 18 september Kl

9 4 Korvstoppning kurs på RödaGården den 27.9 kl och avslutning med korvmiddag Det är inte svårt att lära sig laga sina egna korvar! Päivi Lehtonen, som har engagerat sig till traditionella maträtter, kommer och visar hur man kan stoppa sina egna ringar. Vi gör korvarna med en särskild korvstoppnings maskin men provar även det traditionella korvhornet. Vi lär oss hur man lagar en enkel korvmassa och får många olika tips hur man smaksätter b.la med torkade örter och svamp från egen gård. Alla kan laga sina egna korvar efter smak. Vi provar även hur man lagar fiskkorv. Hemlagat korv innehåller inga tilläggsämnena, smakförstärkare eller andra konstgjorda ingredienser. Du vet vad du äter! Päivi tar med kryddor, örter och svamp. Deltagare kan gärna ta med sitt eget kött eller fisk. Vi ordnar allt annat. Kom och hämta tips till kommande viltsäsong, jul eller farsdag. Välkommen! Anmäl dig senast den till Marja eller Pia Pris 20,-/person ÖVRIGT :

10 10 ÖVRIGT : * Problem med spända muskler, värk, ledbesvär mm* REHAB CENTER fortsätter med FYSIOTERAPI & MASSAGE på Brändö sjukvårds-och hälsovårdsmottagning. Bokningen och kontakt : Rehab Center Gunnevi Vesterlund leg.spec. fysioterapeut VÄLKOMMEN! infomerar: Föreningen tackar alla som på ett eller annat vis har tagit del aktiviteter som föreningen ordande under den varma sommaren! Hösten sparkar igång veckan 36 med följande aktiviteter: Måndagar klockan YIN-Yoga med Pia i Brändöhallen, med start den Måndagar klockan Mimosel med Marja i Solkulla, första tillfället den , fortsättning varannan vecka. Obs! Folkhälsan erbjuder subventionerad skjuts till träffen för 2 per resa. Vid behov av skjuts kontakta taxichaufförerna! Tisdagar klockan tjejträff för flickor i åk 5-9 med Johanna,Kaisla och Tanja på Hempan,med start den Onsdagar klockan mixed gympa för flickor och pojkar i lågstadie åldern i Brändöhallen, ledaren oklar ännu, med start den Onsdagar klockan fartfylld gympa för vuxna med Marja, med start den Söndagar ( varannan vecka) klockan pilates med Louise i Brändöhallen, med start den Såväl nya som mer erfarna deltagre hjärtligt välkomna med! Terminvgifterna för hösten: Medlemsavgift 10,00 Yoga / Gympa 25 för medlem/ 30 för icke medlem Pilates 15 för medlem/ 20 för icke medlem Mimosel 20 terminavgift Ingen avgift för tjejgruppen eller mixed gympa Den 1 oktober 2014 startar a rets Ha lsostegen! Motionskampanjen da r vi med hja lp av stegma tare ra knar steg och har ma lsa ttningen att ga steg pa 30 dagar. Anma lningen/registreringen o ppnar den 15 september. Alla (oberoende av om du deltagit tidigare a r) ska registrera sig pa Den som inte tidigare fa tt en stegma tare fra n Folkha lsan har chans att fa en, om man a r bland de 300 fo rsta som registrerar sig till kampanjen. I ta vlingen mellan Folkha lsanfo reningarna finns det tva ta vlingsklasser; en klass fo r fo reningar med medlemmar och en klass fo r fo reningar med o ver 151 medlemmar. Segraren i respektive ta vlingsklass erha ller ett valfritt Folkha lsan upplevelsepaket i pris. Kom med och samla steg fo r lokalfo reningen! I a r siktar oss pa att vi att sla den regerande fo reningen Sottunga! A ven i a r finns det extra stegma tare att la na vid behov, kontakta Marja Dessutom lottar vi ut extra fina Folkha lsan priser bland dem som har registrerat sig och samlar stegen fo r fo reningen!

11 11 Nu och fram tom den finns det gratis möjlighet att åka med M/S Bärö mellan Djurholm och Osnäs Detta gäller tisdagar, onsdagar och ibland torsdagar. M/S Bärö startar ca kl.7.00 från Osnäs och återvänder från Djurholm ca kl Platserna fås i mån av utrymme och för mera information och för att boka ringer man Eva Nordlund tel: MEDIS I BRÄNDÖ Höstens kurser Vävkurs med Erica i Åva, fortsättning (35 lektioner, 10 tillfällen) Kursen hålls onsdagar kl på Åva byagård med Erica Törnroth. Kursen startar onsdagen den och slutar Kom med och väv i byagården i Åva! Kursen passar både nybörjare och längre hunna. Såväl grundtekniker som mer avancerat lärs ut. Svampkurs (6 lektioner, 2 tillfällen) Kursen hålls av Rigmor Tillema lördagen den kl på Brändö grundskola och lördagen den kl i Jurmo med start från hamnen. Vi börjar med en genomgång av våra matsvampar här i Brändö. Vi tittar också på vilka giftiga svampar man kan förväxla dom ätliga med. Vi tittar och vrider och vänder och lär oss känna igen svamparna. Vi nästa tillfälle går vi på skogstur i Jurmo och plockar vad vi hittar och pratar i hur man tillreder och förvarar svampar. Matlagningskurs för tonåringar (12 lektioner, 4 tillfällen) Kursen hålls onsdagar kl på Brändö grundskola med Marja Tuomola. Kursen startar onsdagen den och hålls den 8.10, 5.11 och Kom och lär dig laga mat i glatt sällskap! Vi lagar både egna hambugare, sushi och enklare maträtter enligt deltagarnas önskemål. Nyttigt och bra att kunna! Ingredienskostnad tillkommer och betalas på plats. Korvstoppning med Viktor Eriksson (8 lektioner, 1 tillfälle) Kursen hålls av Viktor Eriksson lördagen den kl på Brändö grundskola. Lär dig stoppa korv med olika tekniker och smaker i trevligt sällskap. Eventuella ingredienskostnader betalas på plats. För anmälningar, frågor eller ideér kontakta Linda Karlström, Medis kontaktperson i Brändö på e-post eller på telefon

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 MOBILTELEFONLISTA A Adamsson Raimo Andberg Morgan,byggjobb & Catering B Baer Ole, dykare, reparatör Bengtsson Peo Berg Erik Berg Evald, lastbil & grävmaskin Berg Nina Bergendahl Emelie Bergendahl Göran, lastbil Bergendahl Harry Bergendahl Ingela Bergendahl Johnny, Coldwing Bergendahl RandolpRB Marin Consult Berglund Kenneth Björk Elin Björkvall Harald, Tele Björkvall Nancy Blomkvist Karl-Erik Blomqvist Stefan Brändström Hemming Brändö Lax Brändö Lax, Lappo Brändö Lax, försäljning Brändö Taxi (Udda veckor) Bäcksbacka Sonja Bäcksbacka Tore C Carneholm Björn Carneholm Raija Carneholm Björn & Raija D Dreyer Christian, Brändö kommun E Englund Hemming Englund Johan Englund Kaj Englund Klas-Göran Englund Klas-Göran, Brändö kommun Englund Krister Englund Kurt Englund Kurt, Englunds Transport Eriksson Anna-Lena Eriksson Ingmar Eriksson Leif Eriksson Mathias Eriksson Richard Eklund Mikael F Fagerlund Marjut Forsberg Anneli Forsman Elisabeth Forsman Lennart och Margit Föreningen för Vård i Livet G God-Mod, Jaana Pettersson Grahn Kristiina Grahn Tom Granberg Bertil Granberg Gösta Granberg Anneli Granberg Marco Granberg Peter Granlund Bengt Granlund Benita Granlund Margareta Grünewald Julia Gustafsson Anneli Gustafsson Christer Gustafsson Jörgen Gustafsson Sture H Hake Raili Hampf Rolf Patrick Hellström-Sandberg Anita Henriksson Anders Henriksson Bertel, Bertels Bygg Henriksson Imme Henriksson Karl-Johan, DjurholmFisk Hohmann Kim Holmberg Anne-Maj Holmberg Bjarne, Einar Holmberg Ab Holmberg Kurre Hotell & Restaurang Gullvivan Husell Gunvor Husell Roger Husell-Karlström Anita Hytönen Heikki Hälsoinspektör (ÅHS), S-G Nordberg Hälsovårdaren I Ingeborgs Bageri J Janson Daniel Janson Herbert Janson Patrik Johansson Berit Johansson Per-Henry Juthman Katarina K Kakko Timo Kalske Päivi Kalske Risto Kaffestugan, Brändö Stugby Kafe o Camping Karlsson Benita Karlsson Lis, Företagsam Skärgård Karlsson Marja Karlsson Ritva Karlström Agneta Karlström Georg, GK-Service Karlström Jonny Karlström Linda Karlström Majken Karlström Marianne Karlström Marika Koivuniemi Markku

18 L Lappo familjedagvård, Brändö kommun Lappoföretagarnas fastighets Ab Laitila-Pettersson Eija Liljehage Emilia Liljehage Jan Lindberg-Lumme Pia, Brändö Lax Linde n Ingvar Lindholm Jan-Erik Lindholm Lena Lindman Alf Lumme Jaakko Lundberg Joakim Lundberg Kaj Lundberg Leif Lundberg Margaret Lundberg Åsa M Malm Markus Malm Tage M/S Alfågeln M/S Alfågeln, Café M/S Doppingen M/S Spoven M/S Viggen Mickelsson Gun N Nikoskinen Päivi Nordberg P G Torsten Nordberg Bjarne Nordberg Lola Nordling Göran Nordlund Elof Nordlund Else-Maj Nordlund Eva Nordlund Hele n Nordlund Jörgen Nordlund Marina Nordlund Marita Nordlund P-H Nordlund Yvonne, Kristinas Hembageri Nordman Stefan Nygårds Semesterlägenhet, Björkö Nylund Johan Nyman Harry Nyman Aila O Ohlson Erik Ojanto Arto, Gustaf Taxi Ojanto Arto, Gustaf Taxi P Pellas gästhem Pettersson Lasse Pettersson Margareta, Brändö Stugby Pettersson Tommy Q Qvarnström Bo Qvarnström Bo, Brändö kommun Qvarnström Gustaf Qvarnström Oskar S Sandberg Göran Sandberg Ralf Sandberg Susanne Sjöblom Salme Sjöblom Sven Sjöman Thomas Sjöman Pelle Sjöman Stina Smeds Nina Snellman Mikko Strandvall Börje Stenroos John Stenroos Tage Söderlund Klaus T Thörnroos Inga-Lis Thörnroos Ingmar Thörnroos Jan-Tore Thörnroos Jonas Thörnroos Magnus Thörnroos Stefan, Brändö Bygg Thörnroos Veronica Thörnroos Viking Thörnroos Viveca Thörnroos Bjarne Tobiasson Sara Turakka Brita Turakka Heikki Tuomola Marja Törnroos Erik Törnroos Jan-Åke Törnroos Märta Törnroos Siw Törnroth Anna-Greta Törnroth Erica, EgeT Hantverk V Vauras Raimo Viitala Greta Viitala Pentti Viitasola Kaj Viitasola Merja W Wahlström Barbro Wahlström Björn Wennström Tiina Westerberg Sören Wrede John, Brändö kommun Y Ylijoki Katariina Å Åberg Marlene, kollektiv taxi Åberg Tryggve, kollektiv taxi Åkerberg Dan-Ole Åkerberg Maj-Len Åkerberg Sigvard Åström Lena Ö Österberg Nils Österlund Anton Österlund Caroline Österlund Guy Öström Iris Öström Kjell Öström Tommy, Landskapsgaraget

SKOLSTART BRÄNDÖ SKOLA

SKOLSTART BRÄNDÖ SKOLA ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 36 D EADLINE: 25.08.2014 Vill du

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Tycker du om glögg, pepparkakor och mingel? Välkommen! om frågor kontakta Ewert tel.0400 311 801 eller John tel.

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Tycker du om glögg, pepparkakor och mingel? Välkommen! om frågor kontakta Ewert tel.0400 311 801 eller John tel. ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 2 D EADLINE: 27.12.2013 Vill du

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKEN fortsätter minst november ut enligt nuvarande d.v.s. Åbergs taxi kör ALL kollektivtrafik och alla serviceturer.

KOLLEKTIVTRAFIKEN fortsätter minst november ut enligt nuvarande d.v.s. Åbergs taxi kör ALL kollektivtrafik och alla serviceturer. ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 49 D EADLINE: 25.11.2013 Vill du

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 10 D EADLINE: 25.02.2014 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 10 D EADLINE: 24.02.2015 Vill du

Läs mer

S e p t e m b e r 2015

S e p t e m b e r 2015 ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 40 D EADLINE: 25.09.2015 Vill du

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 35 DEADLINE: 26.08.2013 Vill du ha något

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 14 D EADLINE: 25.03.2014 Vill du

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 6 D EADLINE: 27.01.2014 Vill du

Läs mer

Visningsresa till Brändö & Kumlinge Tipsa vänner, bekanta, släkt och andra ärliga och trevliga människor...

Visningsresa till Brändö & Kumlinge Tipsa vänner, bekanta, släkt och andra ärliga och trevliga människor... A N S VA R I G U TG I VA R E : John Wrede, KD, tel 56500 S A M M A N S TÄ L L N I N G : A K Stugor & redovisning R E DA K T Ö R : Marianne Karlström, tel 04575958077 N Ä S TA I N F O B LA D : Utkommer

Läs mer

+ 16,75% kommunalskatt (lägst efter Grankulla och långt under medeltalet som nuddar 19%... en söderresa i året för medelinkomsttagaren).

+ 16,75% kommunalskatt (lägst efter Grankulla och långt under medeltalet som nuddar 19%... en söderresa i året för medelinkomsttagaren). ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 6 D EADLINE: 26.01.2015 Vill du

Läs mer

Kollektivtrafiken, serviceturerna /handelsturerna samt övrig kollektivtrafik fortsätter som tidigare :

Kollektivtrafiken, serviceturerna /handelsturerna samt övrig kollektivtrafik fortsätter som tidigare : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 14 D EADLINE: 25.03.2015 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 27 D EADLINE: 25.06.2015 Vill du

Läs mer

Årets första Kfge går av stapeln på kansliet torsdagen 21 januari kl Välkommen!

Årets första Kfge går av stapeln på kansliet torsdagen 21 januari kl Välkommen! ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 5 D EADLINE: 25.01.2016 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 45 D EADLINE: 25.10.2015 Vill du

Läs mer

Kansliet semestrar sommaren 2014

Kansliet semestrar sommaren 2014 ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 27 D EADLINE: 25.06.2014 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 1 D EADLINE: 24.12.2014 Vill du

Läs mer

N o v e m b e r 2015 SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

N o v e m b e r 2015 SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 49 D EADLINE: 25.11.2015 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 18 D EADLINE: 25.04.2016 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 13 D EADLINE: 25.03.2016 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 22 D EADLINE: 25.05.2015 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 44 D EADLINE: 25.10.2017 Vill du

Läs mer

D e c e m b e r 2015 SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

D e c e m b e r 2015 SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 1 D EADLINE: 25.12.2015 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : UPPDATERING GÄLLANDE BESTÄLLNINGSTUR PÅ ASTERHOLMALINJEN

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : UPPDATERING GÄLLANDE BESTÄLLNINGSTUR PÅ ASTERHOLMALINJEN ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 9 D EADLINE: 25.2.2017 Vill du

Läs mer

O k t o b e r 2 0 1 3

O k t o b e r 2 0 1 3 ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 44 DEADLINE: 25.10.2013 Vill du ha något

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 13 D EADLINE: 25.3.2017 Vill du

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Korsö Återvinnings-central

Korsö Återvinnings-central ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 48 D EADLINE: 25.11.2016 Vill du

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 17.02.2016 s.1 1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 17.02.2016 kl.18.30 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 13. PROTOKOLLJUSTERARE 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Traditionsenligt luciafirande i kyrkan med Brändö skola onsdagen den kl Välkomna!

Traditionsenligt luciafirande i kyrkan med Brändö skola onsdagen den kl Välkomna! ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 1 D EADLINE: 25.12.2017 Vill du

Läs mer

Vainion liikenne kör tiden 16.6 3.8.2014 reguljär trafik Helsingfors - Åbo Gustavs - Torsholma

Vainion liikenne kör tiden 16.6 3.8.2014 reguljär trafik Helsingfors - Åbo Gustavs - Torsholma ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 31 D EADLINE: 25.07.2014 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 19 D EADLINE: 25.04.2015 Vill du

Läs mer

A U G U S T I 2 0 1 2

A U G U S T I 2 0 1 2 ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 36 DEADLINE: 27.8.2012 Vill du ha något

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Linda Berg, tel 050 5992237 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 18 DEADLINE: 25.4.2012 Vill du ha något med i

Läs mer

Avbrott för BKF:s nät. Åva & Jurmo

Avbrott för BKF:s nät. Åva & Jurmo ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 5 D EADLINE: 25.1.2017 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 44 D EADLINE: 25.11.2017 Vill du

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 31 DEADLINE: 26.07.2013 Vill du ha något

Läs mer

Korsö Återvinnings-central

Korsö Återvinnings-central ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 40 D EADLINE: 25.09.2016 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 9 D EADLINE: 25.02.2016 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 26 D EADLINE: 25.06.2016 Vill du

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 31 D EADLINE: 25.07.2015 Vill du

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 1 D EADLINE: 25.12.2016 Vill du

Läs mer

Korsö Återvinnings-central

Korsö Återvinnings-central ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 44 D EADLINE: 25.10.2016 Vill du

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 21.01.2016 s.1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 21.01.2016 kl.19.00 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16 april 2014 Sammanträdestid : Onsdagen den 23 april 2014 kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: - 18 Bokslut och verksamhetsberättelser för 2013-19

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 26 DEADLINE: 24.06.2013 Vill du ha något

Läs mer

biblioteksfunktionär (biblioteksassistent)

biblioteksfunktionär (biblioteksassistent) ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Linda Berg, tel 050 5992237 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 36 DEADLINE: 25.8.2011 Vill du ha något med i

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö

STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö STRANDNÄRA TOMTER, Bellarshamn, Brändö Presentation Brändö är en av Ålands attraktiva skärgårdskommuner med goda förbindelser till både fasta Åland och till det finska fastlandet. Lyyskis Fastigheter kan

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Korsö Återvinningscentral öppet 25 oktober kl 14 18. O k t o b e r 2 0 1 2 NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

Korsö Återvinningscentral öppet 25 oktober kl 14 18. O k t o b e r 2 0 1 2 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 44 DEADLINE: 26.10.2012 Vill du ha något

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 1 DEADLINE: 27.12.2012 Vill du ha något

Läs mer

Torsdagen, den 13 april kl på Brändö skola

Torsdagen, den 13 april kl på Brändö skola ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 18 D EADLINE: 25.4.2017 Vill du

Läs mer

Återinförd möjlighet att över fredagen besöka Åbo/Resa fr.o.m

Återinförd möjlighet att över fredagen besöka Åbo/Resa fr.o.m ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 35 D EADLINE: 25.08.2016 Vill du

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö Ett nytt, naturskönt och strandnära bostadsområde med lugnt läge i Brändö by. Totalt 21 tomter, varav åtta är strandtomter med nordvästläge. Endast 2 timmars bilväg till

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN. Sammanträdestid :Måndag den 9 mars 2015 kl i kommunkansli,åva

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN. Sammanträdestid :Måndag den 9 mars 2015 kl i kommunkansli,åva 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 3 mars 2015 Sammanträdestid :Måndag den 9 mars 2015 kl.19.00 i kommunkansli,åva Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: - 4 Ansökan om byggnadslov av Anders Norlander

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 11.9.2015 Sammanträdestid : Torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: - BYGGNADSANMÄLAN AV VIKING HENRIKSSON FÖR ETT UTHUS I FISKÖ BY. - BEGÄRAN

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION. maj 2017

SAMHÄLLSINFORMATION. maj 2017 ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 22 D EADLINE: 25.5.2017 Vill du

Läs mer

N O V E M B E R

N O V E M B E R ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Linda Berg, tel 050 5992237 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 49 DEADLINE: 25.11.2011 Vill du ha något med

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Linda Berg, tel 050 5992237 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 23 DEADLINE: 25.5.2012 Vill du ha något med i

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 16.06.2016 s.1 1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 16.06.2016, kl.17.00. Sammanträdesplats: Vandrarhemmet,Jurmo. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE 30. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 17.12.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 10 december 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdagen den 17 december 2013 kl.17.00 Kommunkansliet i Åva 105 Laglighet och beslutförhet 106 Protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 12.2.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 februari 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 12 februari 2015 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrks

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrks KALLELSESIDA utfärdad 17.04.2015. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

ARBETSSCHEMA FÖR LIFT OCH CAFETERIA SÄSONGEN

ARBETSSCHEMA FÖR LIFT OCH CAFETERIA SÄSONGEN Tel. till backen: 0157-21046 ARBETSSCHEMA FÖR LIFT OCH CAFETERIA SÄSONGEN 2011-2012 Om någon tid inte passar just Er tar ni kontakt med någon annan i schemat och hör efter om ni kan byta. Även i år har

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Kommunala meddelanden:

Kommunala meddelanden: ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Linda Berg, tel 050 5992237 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 5 DEADLINE: 25.1.2011 Vill du ha något med i

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.15. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 14. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 15. PROTOKOLLJUSTERARE. 16. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.06.2015 Sammanträdestid : tisdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 34 ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV AV ASTERHOLMA VINDENERGI AB FÖR ETT VINDKRAFTVERK

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 GK/SS 29.12.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga jan-dec 2016 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie turlista

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 10.12.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 3 december 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 10 decembe r 2015 kl.17.30 Kommunkansliet i Åva 81 Laglighet och beslutförhet 82 Protokolljusterare

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 SS/GK 29.09.2015 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Brändö, Lappo, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga 29 sept - 31 dec 2015 Bränsleturerna körs med tonnage enligt markerade turer i ordinarie

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen. informerar: Äldreomsorgen. informerar: 9 / 2013 NY KOMMUNDIREKTÖR SALTVIK 9 / 2013 INFORMERAR september Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 1 KALLELSESIDA utfärdad den 27.1.2015 Sammanträdestid: Tisdag kl. 19:00 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 1 LAGLIGHET OCH FÖRDHET 2 PROTOKOLLJUSTERARE 3 GODKÄNNANDE, ÄNDRING OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 14.01.2015 Sammanträdestid ; 21.01.2015, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE. 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2010 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Föglö, Brändö/Jurmo/Lappo, Kumlinge/Enklinge, Kökar och Sottunga maj-dec 2017

Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Föglö, Brändö/Jurmo/Lappo, Kumlinge/Enklinge, Kökar och Sottunga maj-dec 2017 SS/ME/NK/GK 10.04.2017 Transport av farligt gods s.k. bränsletur till Föglö, Brändö/Jurmo/Lappo, Kumlinge/Enklinge, Kökar och Sottunga maj-dec 2017 Bränsleturerna körs med tonnage enligt bränslemarkerade

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer