Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gott betyg. Stockholmshemmet 3. från hyresgästerna. Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst"

Transkript

1 Stockholmshemmet 3 SEP 2009 Gott betyg från hyresgästerna Fibernätet når fler Plantera på gården Mycket nybyggt i Årstadal Ny modell för hyressättning Fem vann konst

2 Era synpunkter leder oss i rätt riktning 2 VD HAR ORDET I det här numret av Stockholmshemmet återfinns artiklar om stora och viktiga frågor för oss alla. Hur nöjda är ni hyresgäster med Stockholmshem? Hur kan framtidens hyressättning komma att se ut? Ett av de viktigaste instrumenten som vi på Stockholmshem har för att veta hur ni, våra hyresgäster, ser på oss, är enkäten AktivBo hyresgäster fick hem en lång rad frågor om det mesta som rör boendet. Hur trivs man med sin lägenhet, sitt bostadsområde och kan man rekommendera Stockholmshem som hyresvärd? Det är några av frågorna vi ställde och över svar kom in. Att så många tagit sig tid att svara och dessutom lämna positiva och negativa kommentarer är oerhört glädjande. Det är tecken på ett stort engagemang! Resultatet av enkäten ger en möjlighet att jämföra oss med andra värdar men också med oss själva över åren. Men det kanske viktigaste är att det ger oss en bild av vilka insatser vi bör prioritera. Vad är man minst nöjd med; vad behöver förbättras mest? Svaren har nu analyserats och kommer att ligga till grund för vad vi satsar mest på de kommande åren. Jag vill passa på att tacka alla er som tagit er tid att svara inte minst de skriftliga kommentarerna ger en bild bortom statistiken vad ni tycker om oss. Läs mer om AktivBo på mittuppslaget i tidningen. Stockholms stads tre kommunala bostadsföretag, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm har nu kommit en bra bit på väg i diskussionerna om hur framtidens hyressättning ska ske. Samtalen har förts i en positiv anda med den gemensamma utgångspunkten att slå vakt om hyresrätten i Stockholm. Härintill berättar vi lite kort var frågan ligger just nu. Att hyresrätten behövs i Stockholm råder det en bred politisk enighet kring. Stockholmshem har bland annat därför fått i uppdrag att bygga 625 lägenheter per år under de kommande åren. En väg att nå det är att som vi gör, köpa byggprojekt och exploateringsbar mark i bra lägen. Under sommaren genomfördes ett antal förvärv som på lång och kort sikt kommer att bidra till fler lägenheter i Stockholmshems bestånd. Om vår nyproduktion och förvärvade hus kan du läsa på sidan 7. Nu är hösten snart här. Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar, vare sig ni arbetat eller varit lediga! INGELA LINDH VD Stockholmshemmet är en informationstidning för AB Stockholmshems hyresgäster. Adress: Hornsgatan 128. Box 9003, Stockholm. Tel: Fax: E-post: Hemsida: www. stockholmshem.se. Ansvarig utgivare: Olle Torefeldt. Redaktör: Olof Klingvall. Texter: Olof Klingvall. Tidningskoncept/Grafisk form: Elisabeth Hansen. Tryck: Roos & Co. Illustration: Mia Hillerhag. Omslagsfoto: Bengt Alm. Foto Bengt Alm Ny hyressättningsmodell ska stärka hyresrätten Stockholm ska få en mer modern hyressättning som bättre överensstämmer med hur hyresgästerna värderar sitt boende. Det är innebörden av Stockholmsmodellen ett förslag till den framtida hyressättningen i staden. Stockholmsmodellen har tagits fram av en projektgrupp inom Hyreskommittén i Stockholm och består av samtliga aktörer på hyresmarknaden: De kommunala bostadsföretagen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm. Mikael de Faire är marknadschef på Stockholmshem och har suttit med i Hyreskommitténs projektgrupp för Stockholmsmodellen. Idag styrs hyresnivån till stor del av bygg- eller ombyggnadsåret. I den nya modellen ska istället tre faktorer styra hyran: Lägenhetens standard, fastighetens standard och bostadsområdet, alltså läget. Liknande modeller finns redan på flera andra håll i landet. Bakgrunden till förslaget är att hyressättningen som den ser ut idag inte uppfattas som rättvis och konsekvent. Ett mål med Stockholmsmodellen är att man som hyresgäst lättare ska förstå varför man har den hyra man har, men också att vi som hyresvärd ska kunna sätta hyror som bättre motsvarar hur hyresgästerna värderar sitt boende, säger Mikael de Faire. En av utgångspunkterna i den nya modellen är alltså att husets och lägenhetens Bostadsområde & läge HYRA Fastighetens standard Lägenhetens storlek & standard standard ska spela större roll för hyresnivån men även husets läge i staden ska, enligt modellen, påverka hyresnivån. I förslaget har staden delats in i ett 30-tal områden där bland annat närhet till service och kommunikationer samt även kötiderna i den interna kön och hos bostadsförmedlingen har beaktats. Vi vet att många hyresgäster till exempel värderar ett boende i innerstaden högre än för motsvarande lägenhet utanför tullarna, säger Mikael de Faire. Ett av målen med Stockholmsmodellen är att hyresrätten som boendeform ska stärkas och fortsätta att utvecklas i Stockholm. Idag står den under stor press från bland annat svarthandel och låg nyproduktion. Nu är ett första steg taget. Ambitionen är att till våren ha ett färdigt förslag på hur hyressättningen i Stockholm kan se ut i framtiden. Då kommer vi också att kunna svara på hur hyrorna är tänkta att förändras i praktiken. På kan du läsa hela rapporten och hitta svaren på de vanligaste frågorna om förslaget. o 3

3 Snitthyresgästen: Nöjd, men med synpunkter Linus i Bagarmossen är i många avseenden vad man kan kalla den genomsnittlige hyresgästen och han är precis som de flesta en nöjd sådan hyresgäster sa sitt om boendet och Stockholmshem i en enkät vars resultat och synpunkter nu ligger till grund för åtgärder i områdena under det kommande året. Två personer kring de fyrtio, i en tvåa på 63 kvadrat i ett större område i södra Stockholm. Och i ett hus byggt i mitten av 1950-talet. Precis så ser de, teoretiskt, genomsnittliga hyresgästerna hos Stockholmshem ut. Stockholmshemmet har träffat Linus Sylvén statistiskt genomsnittlig hyresgäst, och för det mesta en nöjd sådan. Han bor med sin sambo Mahlin och två barn på Emågatan i Bagarmossen. När jag flyttade hit var det en fröjd att få bo i kommunal hyresrätt, personligen är det här det lugnaste område jag bott i. Det känns mysigt och hemtrevligt, säger han. Precis som de flesta är han nöjd med både boendet och Stockholmshem, men har såklart synpunkter på vad som kan bli bättre. Ordningen i tvättstugan till exempel. Ringer man felanmälan kommer det alltid någon och fixar, säger han. Det allra mesta fungerar faktiskt väldigt bra här och även om städningen av tvättstugan kunde vara bättre är mycket välskött jämfört med mycket annat jag sett där jag bodde tidigare. För att komma upp till medelboendetid krävs att familjen bor kvar ett par år till, och så blir det nog. De trivs i Bagarmossen. I Linus kvarter är det lugnt. Det är hemtrevligt här och vi trivs bättre och bättre hela tiden. Hög trivsel avspeglar sig också i enkäten AktivBo, som Stockholmshem genomförde under våren. Anna Skjöldebrand-Ljung, chef för central förvaltning Linus Sylvén representerar på många sätt den genomsnittlige hyresgästen. på Stockholmshem, berättar att enkäterna är viktiga för att få veta vad man ska satsa på i olika områden. Andel % nöjda Andel % nöjda Rent och snyggt trapphus Upplevd trygghet Trygghet i området kvällar och nätter tvättstuga Störs inte av grannarna Att göra felanmälan Inte så bra Dåligt Ganska bra Mycket bra soprum Trygghet i källare och vind Fick hjälp med ärendet Inte så bra Dåligt Ganska bra Mycket bra Foto Bengt Alm I flera områden har till exempel den upplevda trygg - heten bland hyresgästerna gått upp från att ligga under snittet till att ligga klart över mycket tack vare riktade satsningar på trivseln. Av enkäterna får vi veta vad vi har blivit bättre och sämre på som hyresvärd, säger hon. Resultatet är väldigt likt tidigare år och att få hjälp snabbt och göra felanmälan gavs höga betyg. Städningen och sophanteringen har Anna Skjöldebrand-Ljung är chef för central förvaltning på Stockholmshem. däremot blivit sämre på sina håll. Om detta vittnade bland andra Linus i Bagarmossen. Under sommaren har förvaltarna gått igenom resultaten och i månadsskiftet september-oktober får alla hyresgäster brev med information om planerade åtgärder i just sina områden åtgärder knutna till resultatet av enkäten. Vi tittar på svaren på såväl lokal som större nivå och jämför dem med andras och tidigare resultat, för att se vad vi behöver arbeta mer med, säger Anna. Det finns också områden med hyresgäster som är kritiska och där både trygghet och trivsel har blivit sämre än tidigare. Men också där är AktivBo ett kvitto på vad vi måste bli bättre på och var vi måste göra fler och större åtgärder för att lyckas. o Fakta: AktivBo-enkäten Mäter hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och sin hyresvärd, och om man skulle kunna rekommendera Stockholmshem till andra. Innehåller också frågor om hur man upplever tryggheten i området och i sin lägenhet, städning av trapphus och tvättstugor, felanmälan och sophantering. Nytt för i år var frågor kring skadegörelse och klotter. Omkring av Stockholmshems hyresgäster fick enkäten och drygt svar kom in. Resultatet av enkäten ger ett detaljerat svar på vad som fungerar bra och dåligt ända ner på gårdsnivå. Förvaltaren berättar i brev till hyresgästerna vad som kommer att göras i respektive område, baserat på resultatet i området. 4 5

4 Bättre statistik för samhällsplanering Lantmäteriet upprättar just nu ett eget lägenhetsregister för att enklare kunna ta fram till exempel hushålls- och bostadsstatistik för samhällsplaneringen. När din lägenhet tilldelats ett nummer får du information från oss i din brevlåda, och i porten kommer lägenhetsnumret att anslås tillsammans med ditt kontrakts- och lägenhetsnummer hos Stockholmshem. För Felanmälan och all annan kontakt med Stockholmshem använder du precis som tidigare ditt vanliga lägenhetsnummer som finns på ditt kontrakt och din hyresavi. Lantmäteriets lägenhetsregister kommer inte att innehålla uppgifter om namn, personnummer eller andra personuppgifter. Du kan läsa mer på o Boka nybyggt i Årstadal BildaBostad är ett informationsprojekt initierat av Stockholms stad. Om du har frågor om ombildningar kan du kontakta BildaBostad. Här kan du också boka tid för att få hjälp på flera språk. Telefon: Öppettider: måndag fredag Webb: E-post: På finns löpande information om vilka föreningar som anmält intresse för ombildning, samt vilka fastigheter som värderats och sålts. o Fem vann populär konst Det var som vanligt flera hundra som var intresserade av konstverken som illustrerat årsredovisningen och lottades ut i förra numret av tidningen. Vi drog fem vinnare av Åke Westins konstverk, inspirerade av Stockholmshems boendemiljöer på olika sätt. Vinnarna är: 1 Zahra Ahochashm, Sätra Frågor om ombildning till bostadsrätt? 2 Kurt Gergerfelt, Skärholmen 3 Karl-Gösta Wallin, Västertorp Fler får bredband under hösten Nu når utbyggnaden av vårt fiberoptiska nät för bredbandstjänster ännu fler lägenheter. Hyresgäster i nästan hela västerort och stora delar av söderort får bättre och snabbare bredbands-, tv- och telefonitjänster. Under hösten avslutas utbyggnaden i Västertorp, Fruängen, Enskede, Stureby och Björkhagen. I Bagarmossen, Solberga och Skarpnäck pågår den för fullt. När utbyggnaden närmar sig ditt område får du mer information i din port och brevlåda. Läs mer på bredband. o 4 5 Susanne Svantesson, Södermalm Margareta Bergh, Ladugårdsgärdet Bygget av kvarteret Sjövik i Årstadal vid Liljeholmskajen avslutas under nästa år. Utmed Sjöviksvägen och Fredsborgsgatan bygger vi 128 lägenheter som kompletterar det befintliga huset från I mitten av kvarteret blir det en lummig innergård med grönytor, planteringar och en lekyta. 200 nya hyresrätter i Årstadal Stockholmshem har köpt ytterligare ett planerat bostadsrättsprojekt från JM AB. Tillsammans med mark som samtidigt köptes av Fastighets Balder AB ger det drygt 200 fler hyresrätter i området Årstadal i Liljeholmen. Stockholm behöver många fler bostäder de närmaste åren och vi behöver i vår tur ytterligare mark och projekt för att nå de ambitiösa mål som vi har för vår nyproduktion, berättar Stockholmshems ordförande, Björn Ljung. Med dessa båda köp kommer Stockholmshem att totalt bygga ca 650 lägenheter i sex projekt i stadsdelen de kommande åren. JMprojektet ligger på Sjövikshöjden i Årstadal och har planerad byggstart vid årsskiftet. Den inköpta marken ligger intill Stockholmshems nybyggda hus på Förmansvägen. o Lägenheterna blir framförallt 2:or och 4:or men även 3:or och 5:or mellan 50 och 120 kvm i välplanerade planlösningar, de flesta med balkong eller uteplats. Förmedlingen startar sista kvartalet 2009 och första inflytt är planerad till ett år senare. Läs mer på o Stäng in branden och stäng ute röken Efter ett antal tragiska dödsfall i samband med lägenhetsbränder, har Brandförsvaret gått ut med budskapet Stäng dörren röken dödar. Där informerar man om det viktigaste att göra vid en brand bland annat att inte ta sig ut i ett rökfyllt trapphus om det inte brinner i den egna lägenheten. Mer om brandsäkerhet och tips om hur du förhindrar att en brand uppstår, kan du läsa på o 6 7

5 Plantera på din gård så gör du Att trivas i sitt område och på sin gård gör boendet till en hemtrevligare upplevelse. Därför är det viktigt för Stockholmshem att gårdarna är lummiga och gröna inte minst på sommarhalvåret när växter blommar och man gärna är mer utomhus. Intresserad av att plantera själv? Om man själv vill sköta delar av planteringarna på gården så går det bra att kontakta parkförvaltaren i distriktet. Då kan vi komma överens om vilka delar som kan vara lämpliga att sköta för dig som hyresgäst och oss på Stockholmshem. Finns det planteringsregler? På Stockholmshem tillåter vi det mesta som passar i mindre planteringar, men det finns naturligtvis mindre lämpliga växter också. Rådgör alltid med din parkförvaltare, som kan ge bra tips. Parkförvaltaren når du via distriktskontoret. Hur fin måste planteringen vara? Det viktigaste är att gården inte förfulas samtidigt har man såklart rätt att misslyckas lite som nybörjare. Missköts gården tar Stockholmshem över skötseln igen. o Om du behöver kontakta oss: Felanmälan mån-tor 07-16, fre Akuta fel, Jouren övriga tider Störningsjouren fre-lör 20-04, sön-tor Störningsärenden dagtid mån-tor , fre Distrikt västerort/innerstaden Distrikt sydväst Distrikt sydöst Bosvar, interna kön öppet dygnet runt Kontraktsärenden mån-tor , fre Hyresbet.ärenden mån-tor , fre Förvaltning, underhåll och tillval mån-tor , fre Distrikt västerort Maltesholmsvägen 136, Hässelby Distrikt innerstaden Hornsgatan 128, Södermalm Distrikt sydväst Måsholmstorget 16, Skärholmen C Distrikt sydöst Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck Lokaluthyrning mån-tor , fre Kontor, butik, lager, hobby /38 Växel mån-tor , fre

Nya gårdar. Stockholmshemmet 3. Nyproduktion i närförort Firar 70 år (!) i samma lägenhet Konstlotterivinnare korade

Nya gårdar. Stockholmshemmet 3. Nyproduktion i närförort Firar 70 år (!) i samma lägenhet Konstlotterivinnare korade Stockholmshemmet 3 SEP 2008 Nyproduktion i närförort Firar 70 år (!) i samma lägenhet Konstlotterivinnare korade Bredbandet når söderort Försäkra dig rätt Nya gårdar Vi lär oss hela tiden av de verkliga

Läs mer

Ursäkta röran! Vinn vacker konst Förmånligt erbjudande om hemförsäkring

Ursäkta röran! Vinn vacker konst Förmånligt erbjudande om hemförsäkring Stockholmshemmet 2 JUNI 2009 Ursäkta röran! Vinn vacker konst Förmånligt erbjudande om hemförsäkring Fixa ordningen i din hall Läxhjälp sporrar unga i Rågsved Många hyresgäster tyckte till Första månaden

Läs mer

Stockholmshemmet 4 VÄSTERORT DEC 2008. E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen. med distriktskontor

Stockholmshemmet 4 VÄSTERORT DEC 2008. E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen. med distriktskontor Stockholmshemmet 4 VÄSTERORT DEC 2008 E-betala hyran Bästa bänkbehandlingen Ett år med distriktskontor Stadens första lekplats för äldre Hyresförhandlingarna igång Nya förutsättningar för ombildning Nyskapande

Läs mer

Nya i Annedal. Stockholmshemmet. Fler jubileumserbjudanden. Tvättbokning på nätet för ännu fler. Vi bygger nytt i klassisk närförort

Nya i Annedal. Stockholmshemmet. Fler jubileumserbjudanden. Tvättbokning på nätet för ännu fler. Vi bygger nytt i klassisk närförort Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2012 Nya i Annedal Fler jubileumserbjudanden för alla Tvättbokning på nätet för ännu fler Vi bygger nytt i klassisk närförort HÄLSNING FRÅN

Läs mer

Kundenkät. ger bättre boende. Stockholmshemmet 3. Glada konstvinnare Bredband med hög kapacitet Nytt hemma med tillval

Kundenkät. ger bättre boende. Stockholmshemmet 3. Glada konstvinnare Bredband med hög kapacitet Nytt hemma med tillval Stockholmshemmet 3 SEP 2007 Glada konstvinnare Bredband med hög kapacitet Nytt hemma med tillval Infartsparkera Många vill bo i nybyggt Kundenkät ger bättre boende Vad tycker du om Stockholmshem? Nu närmar

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Nytt styre i stan. Stockholmshemmet 4. Bredband för alla Nya hus i nya stadsdelar Fler tjänster på webben

Nytt styre i stan. Stockholmshemmet 4. Bredband för alla Nya hus i nya stadsdelar Fler tjänster på webben Stockholmshemmet 4 DECEMBER 2006 Nytt styre i stan Nya borgarrådet om framtiden och Stockholmshem Bredband för alla Nya hus i nya stadsdelar Fler tjänster på webben Tips om brandsäkerhet Dags för digital-tv

Läs mer

Badrum värt att vänta på

Badrum värt att vänta på Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2014 Ta hjälp av vår webbplats! Badrum värt att vänta på Tips från experten så håller du din lägenhet fri från skadedjur Ta chansen och tyck

Läs mer

Viktiga vintertips. Stockholmshemmet. Tips: Förbered dig för snön. Erbjudande: Teckna viktig hemförsäkring

Viktiga vintertips. Stockholmshemmet. Tips: Förbered dig för snön. Erbjudande: Teckna viktig hemförsäkring Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 4 December 2012 Tips: Förbered dig för snön Viktiga vintertips Erbjudande: Teckna viktig hemförsäkring E-signera avtal om bilplats direkt på webben

Läs mer

MARS 2007. Vårt 1930-tal Din historia efterlyses Bättre klimat. Vi fyller 70! Jubileumstävling Hyrorna för 2007 klara

MARS 2007. Vårt 1930-tal Din historia efterlyses Bättre klimat. Vi fyller 70! Jubileumstävling Hyrorna för 2007 klara Stockholmshemmet 1 MARS 2007 Vårt 1930-tal Din historia efterlyses Bättre klimat Vi fyller 70! Jubileumstävling Hyrorna för 2007 klara VD har ordet I år firar Stockholmshem sitt 70-årsjubileum. Under de

Läs mer

Nöjd med nyproduktion

Nöjd med nyproduktion Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2015 Beställ tillval på webben! Nöjd med nyproduktion Träffa Eivor, hyresgäst hos Stockholmshem i 75 år Välkomna våren under våra inspirationsdagar

Läs mer

Lägenheter för unga. Stockholmshemmet. E- signera bilplatsavtalet. Mobil miljöstation gör det enkelt att återvinna avfallet

Lägenheter för unga. Stockholmshemmet. E- signera bilplatsavtalet. Mobil miljöstation gör det enkelt att återvinna avfallet Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2014 E- signera bilplatsavtalet Lägenheter för unga Försäkra dig och ditt hem därför ska du ha hemförsäkring Välkommen på Hållbarhetsfestival

Läs mer

bränder? Vad händer vid Stockholmshemmet Boka lägenheterna i Hammarbyhöjden Nu bygger vi nytt bredband Nya fräscha lokaler i bra lägen Nr 1 Mars 2005

bränder? Vad händer vid Stockholmshemmet Boka lägenheterna i Hammarbyhöjden Nu bygger vi nytt bredband Nya fräscha lokaler i bra lägen Nr 1 Mars 2005 Stockholmshemmet Nr 1 Mars 2005 Vad händer vid bränder? Som vanligt är hemförsäkringen Som vanligt är hemförsäkringen den bästa hjälpen när lägenheten och dina saker skadas. Vart ska telefonkatalogerna?

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 4 2012

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 4 2012 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 4 2012 PÅ GÅNG s. 3 Byta lägenhet? Familjen Al-Draisawi fick en ny lägenhet via det interna bostadskön. Läs om hur du kan göra för att byta

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

Larsbergs rika kulturhistoria

Larsbergs rika kulturhistoria En kundtidning från John Mattson December 2013 Belles högsta betyg i årets kundenkät Larsbergs rika kulturhistoria TÄVLING! Vem är konstnären? Tack för svaren i årets kundenkät! I skrivande stund har vi

Läs mer

Nummer 1. 2014. familjär. Till dig som är hyresgäst hos Familjebostäder. Tror du att du känner ditt stockholm? Fastighetsjouren så funkar det!

Nummer 1. 2014. familjär. Till dig som är hyresgäst hos Familjebostäder. Tror du att du känner ditt stockholm? Fastighetsjouren så funkar det! familjär Till dig som är hyresgäst hos Familjebostäder Tror du att du känner ditt stockholm? Fastighetsjouren så funkar det! Nummer 1. 2014 1 Visste du att... Varje år får nära på hälften av alla hyresgäster

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

INNEHÅLL. Mer i tiden än någonsin 2 Vd summerar ett år som varit ett lyft på många plan. Nyproduktion 27 Pågående och planerad nyproduktion

INNEHÅLL. Mer i tiden än någonsin 2 Vd summerar ett år som varit ett lyft på många plan. Nyproduktion 27 Pågående och planerad nyproduktion rundtur i FAMIL JEBOSTÄDERS stockholm 2009 2010 INNEHÅLL Mer i tiden än någonsin 2 Vd summerar ett år som varit ett lyft på många plan 2009 på en minut 4 Snabb genomgång av årets viktiga händelser Hyresrätt

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga och välskötta områden.

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga och välskötta områden. rundtur i FAMIL JEBOSTÄDERS stockholm 2009 2010 1 Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som har till uppgift att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholm.

Läs mer

MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN

MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN Nytt MAGASIN FRÅN FÖRVALTAREN MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN Så blir nya Tvärbanan PASTA MED GRANNARNA Lätt att ses om man bor nära 100 MILJONER STOR SATSNING PÅ UNDERHÅLL 269 nya hyresrätter

Läs mer

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1 2-12 Fr. Förvaltaren Susanne Widén BALKONG är ute fast inne VI reparerar OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! uv-mätare Tips! Använd alltid solkräm med solskyddsfaktor. Undvik att sola vid extrem UV-strålning,

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDVÄST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Skärholmen, Vårberg,

Läs mer

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS I VÅRA kvarter ALFONS ÅBERGS VINN BILJETTER TILL KULTURHUS HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON FEBRUARI 2014 FÖRE EFTER Upprustning pågår FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND

Läs mer