MENY: HEM (HOME) OM OSS (ABOUT US) TJÄNSTER (SERVICES) ARBETA MED OSS (WORK WITH US) KONTAKT (CONTACT) BLOGG (BLOG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MENY: HEM (HOME) OM OSS (ABOUT US) TJÄNSTER (SERVICES) ARBETA MED OSS (WORK WITH US) KONTAKT (CONTACT) BLOGG (BLOG)"

Transkript

1 CONTENT MENY: HEM (HOME) OM OSS (ABOUT US) TJÄNSTER (SERVICES) ARBETA MED OSS (WORK WITH US) KONTAKT (CONTACT) BLOGG (BLOG) VAD VI GÖR Vi är obevekligt lojala våra klienter, och går till extrema längder för att bistå dem att uppnå sina visioner i livet. Vi besitter specialistkompetens i allt från försäljning, förhandlingar, tech, revenue management till etablering och utveckling av personliga varumärken. OUR WORK We are relentlessly loyal clients, and goes to extreme lengths to help them achieve their vision in life. We are specialists in everything from sales, negotiations, tech, revenue management to the creation and development of personal brands. VÅR HEMLIGHET VI har en gedigen historia och besitter ett enormt nätverk med några av de starkaste varumärkena inom diverse industrier som skönhet, förlag, mode, musik och design. Vi mäklar våra klienters varumärken med företagens önskade demografi och målgrupp. Vi arbetar endast på kommission, och står vid våra klienters sida oavsett vad. OUR SECRET DWM has a solid history and possesses an enormous network of some of the strongest brands in various industries like beauty, publishing, fashion and design. We broker our clients' brands with corporate desired demographics and target audience. We only work on commission, and standing by our clients' side no matter what lies ahead. VÅR FRAMGÅNG Beror till stor del att vi ser möjligheter där andra inte gör det. Vi är orädda och slutar inte tills vi uppnått våra klienters målsättningar. Vi har en proaktiv filosofi som får jobbet gjort. Vår ledning besitter mångårig kunskap inom branscher som strategisk utveckling, finans, PR- och varumärkesuppbyggnad, tech, media, idrott, film och entreprenörskap. OUR SUCCESS Due in large part because we see opportunities where others do not. We are fearless and do not stop until we are achieving our clients' objectives. We have a proactive philosophy that gets the job done. Our management team possesses many years of

2 knowledge in areas of strategic development, finance, public relations and brand development, tech, media, sports, music, film and entrepreneurship.

3 TJÄNSTER (SERVICES) Nedan finner du ett urval vad vi kan göra för dig... inte imorgon, utan IDAG! Below is a selection of what we can do for you... not tomorrow, but today! Uppnå din vision Undersökningar pekar på att bara ca 10 % av alla som sätter en målsättning lyckas nå den. Vi vet varför ordet "mål" har blivit synonymt med medelmåtta. Du måste ha något utöver dina mål; din vision för livet. Där du vill leva och verka. Vi tar dig dit. Achieve your vision Surveys indicate that only about 10 percent of all that sets a goal succeed in achieving it. We know why the word "target" has become synonymous with mediocrity. You must have something beyond your goals; your vision for life. Where you want to live and act. We take you there. Strategi Något som vi inledningsvis gör med alla nya klienter är att lägga en strategi för hur vi ska nå din vision.vet vi inte vart du vill uppnå, kan vi inte hjälpa dig på effektivast sätt. Strategierna ser annorlunda ut beroende på klient, men alla leder till deras visioner för framtiden. Strategy Something that initially we do with all new clients is to create a strategy on how to reach your vision. If you don't now what you want to achieve, we can not help you in the most efficient manner. The strategies are different depending client, but all lead to a vision for the future. Ditt varumärke Ditt personliga varumärke är din starkaste tillgång. Våra representanter har daglig kontakt med ledande nationella såväl som internationella organisationer och varumärken. Sponsring och upplevelser är ett område som växt 14 procent det senaste året. Låt oss hjälpa dig ta del av den tillväxten. Personal branding Your personal brand is your strongest asset. Our representatives are in daily contact with leading national and international organisations and brands. Sponsorship and experiences is an area that has grown 14 percent in the past year. Let us help you take advantage of that growth. Förhandling och försäljning

4 Vi arbetar med målorienterad försäljning. Tro oss när vi säger att du kommer bli riktigt, riktigt imponerad hur snabbt vi tar dig dit du vill och bör vara. Utan en proaktiv och försäljningsinriktad strategi kommer du inte uppnå det du vill ha ut av livet. Sales and negotiations We work with goal-oriented sales. Believe us when we say you will be really, really impressed with how quickly we will get you where you want be.without a proactive marketing and sales strategy, you will not achieve what you want out of life. Tech, content och marketing Vi arbetar med en skalbar teknologisk plattform utvecklad tillsammans med Companio Elite i syfte att mäta och lyssna efter vissa parametrar för att sedan engagera och publicera till rätt utvald målgrupp. Vi tillhandahåller såväl mobillösningar till artificiell analys för att skapa en total marknadstillvaro med hemsida och sociala medier. Tech and marketing We work with a scalable technology platform developed together with Companio Elite to measure and listen for certain parameters and then get involved and publish to the right selected target group. We provide both mobile solutions to artificial analysis to create a total market existence with website and social media. Investeringar Vi samarbetar med placeringsrådgivare med mångårig erfarenhet av att förvalta kapital på ett skattefördelaktigt sätt. Detta då många av våra klienter bedriver verksamhet som till skillnad från traditionella arbeten genererar större intäkter under kortare perioder. Då gäller det att förvalta kapitalet på ett gynnsamt sätt. Under 2014 har vi genererat en procentuell kapitaltillväxt på 85,7 procent. Investments We work with investment advisors with many years of experience in managing capital in a tax-advantageous manner. Mainly since our clients, unlike traditional jobs, generate more revenue for shorter periods. Hence, we manage the assets in a diverse manner. In 2014, we have generated a capital growth on 85.7 percent. Resultat Endast 6 procent av världens befolkning uppnår sin vision i livet. Vad här det som gör att så många människor ger upp sina mål och drömmar? För de är inte villiga att göra idag, vad få människor gör imorgon. Vi vad som än krävs för att realisera såväl dina som våra visioner. Det är den enkla skillnaden mellan att leva ett berikat och framgångsrikt liv, till skillnad från att låta livet hända dig. Result Only 6 percent of the global population achieve their vision in life. Why is it that so many people give up on their dreams? For they are not willing to do today, what few people do tomorrow. We got what it takes to realise both your and our visions. It's the simple difference between living an enriched and successful life, as opposed to letting life control you.

5 JOBBA MED OSS (WORK WITH US) Vi söker ständigt talangfulla människor som vill arbeta för att främja våra klienters framgångar och uppnå deras visioner. Stämmer nedan på dig? Välkommen med din ansökan! Du genomför samtalen du är rädd för. Du går upp tidigare än du vill gå upp. Du ger mer till andra, än du får tillbaka direkt. Du bryr dig mer om andra än de bryr sig om dig. Du fortsätter kriga när du är skadad, blodig och öm. Du har lärt dig att känna dig osäker och otrygg samt överkommer rädsla. Du leder när ingen annan följer dig ännu. Du investerar i dig själv även om ingen annan gör det. Du kan se ut som en idiot när du söker efter svar som du inte har. Du jobbar med att få minsta lilla detalj perfekt när det är lättare att ta en genväg. Du levererar resultat, till och med när en legitim ursäkt är ett alternativ. Du är proaktiv och hittar dina egna lösningar. Du kan göra misstag och se ut som en idiot. Du försöker och misslyckas och försöker igen till du lyckas. Du springer snabbare även om benen knappt bär dig. Du möter deadlines som är orimliga och levererar resultat som är enastående. Du hanterar utmaningar direkt, även när saker går åt helvete. Du håller dig i rörelse mot din och klientens vision, oavsett vad som finns framför dig.

6 Du måste göra de svåra sakerna. Saker som ingen annan orkar göra. Saker som skrämmer dig. Sakerna som gör att du ställer dig frågan; hur länge orkar jag fortsätta? Dessa saker definierar dig. Vi söker dig med relevant utbildning alternativt motsvarande kunskaper ett gediget nätverk inom en specifik bransch innehållande offentliga personer ett sofistikerat och representativt yttre en brinnande önskan att lyckas i livet tillgänglig för dina klienter 24/7 tycka om att belönas efter resultat och prestation Ansök här Fält med * är krav. Övriga är valfria. I. Namn * II. Födelseår * III. Bostadsort * IV. E-postadress * V. Mobiltelefonnummer * VI. LinkedIn VII. Twitter, blogg hemsida eller liknande? VIII.Bifoga personligt brev * XCII.(Endast Word,RTF,PDF) XCIII. (max 10 MB) IX. Bifoga CV * XCIV.(Endast Word,RTF,PDF) XCV. (max 10 MB) X. Ladda upp foto * (max 10 MB) XI. Meddelande WORK WITH US We are constantly looking for talented people who want to work to promote our clients' success and achieve their visions. Recognise yourself? Then welcome with your application! You make the calls your fear. You wake up earlier than you must.

7 You give more to others than you receive back. You care more about other than they care about you. You keep fighting when you are sour, bloody and hurt. You overcome fear and live outside your comfort zone. You lead when nobody is following. You invest in yourself even when nobody else will. You can look like an idiot looking for answers you don t have. You get every smal detail perfect, even when it s easier to take a shortcut. You deliver results no matter what. You are proactive and find creative solutions. You can make mistakes and promptly correct them. You keep try and fail until you succeed. You run faster when your legs are on the verge of breaking. You meet unreasonable deadlines, and deliver results that are impeccable. You handle challenges directly, even when things are going to hell. You always keep moving forward to reach your own and the clients vision. You do the hard things. Things that few people are willing to do. Things that scares you. Things that makes you ask the question; how long until I break? These thing define you and our work environment. We are looking for someone with relevant education alternative equivalent an extensive network within a specific industry containing public figures a sophisticated and representative external a burning desire to succeed in life available to your clients 24/7 like to be rewarded for results and performance Apply here I. Name* II. Birthday* III. Address* IV. * V. Mobile* VI. LinkedIn VII. Twitter, blog, website or portfolio?

8 VIII.Attach Cover Letter* XCII.(Only Word,RTF,PDF) XCIII. (max 10 MB) IX. Attach CV * XCIV.(Only Word,RTF,PDF) XCV. (max 10 MB) X. Upload photo* (max 10 MB) XI. Message

9 Kontakt Hinner din manager eller agent med dina åtaganden? Genereras det tillräckligt med intäkter? Är du nöjd med ditt varumärke? Förknippas du med rätt produkter? Behöver karriären en nystart? Kontakta oss idag för ett möte med våra representanter. Daniel Willhelm Management Stockholm Rubanksgränd 6 SE Enskede Göteborg Viktor Rydbergsgatan 31 SE Göteborg Telefon: E-post: Öppettider Vardagar: :00 Lör: Stängt Sön: Stängt Öppettider Klienter 24/7 året runt KONTAKTA OSS IDAG Ditt namn * Telefonnummer * Bara siffror Din e-postadress * Ämne * Ditt meddelande * Hemsida Ärende * o Ansökan klient o Allmän förfrågan o Bokning

10 Contact Do you seek representation? Are your current agency making you rich? Are you happy with your personal brand? Is your personal brand optimised with a clear vision? Are you looking for re-branding? Contact us today for a meeting with our representatives. Daniel Willhelm Management Stockholm Rubanksgrand 6 SE Enskede SWEDEN Gothenburg Viktor Rydbergsgatan 31 SE Gothenburg SWEDEN Phone: +46 (0) Office hours Weekdays: 8AM 4PM Holidays: closed Clients 24/7 CONTACT US TODAY Name* Phone* * Subject* Message* Website Request* o Client Application o General Information o Booking o Other

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Innehåll i detta nummer

Innehåll i detta nummer # 3 april 2001 Innehåll i detta nummer Ideas Regarding an event-driven workflow model [Alex Jonsson]...2 Omvärldsanalys och scenariometoder [Nicklas Lundblad]...9 ACM1 [Nicklas Lundblad]...14 2001 A Mad

Läs mer

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY DOCUMENTATION I am, nowadays, a part of a group who works for the British government. Our task is to develop a platform for how to educate entrepreneurs in future Great Britain. Here is the answer. This

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010

LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010 LOOKING CLOSER Sommarutställning 2010 Innehållsförteckning Table of Content Looking Closer prefekten inleder 5 Looking Closer Head of Department introduction Masterprogram i Design 10-25 Master s Programme

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

Vår varumärkesplattform & grafiska manual

Vår varumärkesplattform & grafiska manual Vår varumärkesplattform & grafiska manual vår gemensamma vision IKT för ett hållbart och bättre liv för alla. är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik).

Läs mer

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7 Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik.

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik. Close Encounters Spelkoncept: En stor outforskad värld som får vilken openworld-rpg att se liten ut, och en hemlighet som bara den som vågar slås på det mest primitiva sättet kan avslöja Kort sammanfattning

Läs mer