Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka"

Transkript

1 d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At Udt och vitt12 32 Svk Syoy12 34 Hybid Athybid Ntui hybid Koi t och hybid13 4 Sktio14 41 Sktio Cyi (St) Sköt Fööki Kooot Sktio Choi (DC) Ab Sköt Fööki Kooot Sktio Cicoiu (St) Hv Sköt Fööki Kooot15 44 Sktio Cotui (DC) Hvy Sköt Fööki Kooot Sktio Gucohyu Hvy Sköt 16 d d d d d d d 452 Fööki Kooot Sktio Ho (St) DC Sköt Fööki18 47 Sktio Iotu DC18 48 Sktio Jkioi (St) DC Sköt Fööki Sktio Liui Hvy Sköt Fööki Kooot Sktio Myhidiu DC Sköt Fööki Kooot Sktio Otidi Sköt Fööki Kooot Poiu (DC) Hvy Sköt Fööki Kooot Sktio Pit DC Sköt Fööki Kooot Sktio Poyctiu DC Sköt Fööki Kooot Sktio Rifoi (Kuth) Dy Sköt Fööki Kooot Sktio Subuccuti vd Wt Sköt Fööki 23 d d 1

2 d Vid o i kuk 4163 Kooot23 5 Atbkivi23 51 Poiu botifoiu (Lf) Jcq24 52 Poiu ctou L H26 53 Poiu cu RADy28 54 Poiu diii30 55 Poiu tiv Mi32 56 Poiu bu v d Wt34 57 Poiu chioid (L) L'Hé36 58 Poiu iu ck & Zyh Poiu t Wd Poiu thifoiu (ck & Zyh)Stud Poiu dicutu (Lf) Wid Poiu idico Mi Poiu idu RA Dy Poiu ticutu (Cv) Wid Poiu ifoiu (St) G Do Poiu ttutu Hv Poiu uitu (L) Wid Poiu ut Wid Poiu bkyi iot Poiu btuiu (L) L'Hé Poiu bo Fii t Gibt Poiu boki Hv Poiu cdoicu L Poiu citou Tucz Poiu cffu (ck & Zyh) Hv Poiu ct (ck & Zyd) Stud Poiu cdic S Poiu cittu (L) L'Hé Poiu cu Jcq Poiu cou (L) L Hé Poiu coihici Nodt Poiu cucifoiu Jcq80 d d d d d d d 533 Poiu cy Hubt Poiu ctohyu L H Poiu chdifoiu Jcq Poiu chidoiu Houtt Poiu chitohu Vdc Poiu citou v d Wt Poiu coubiu Jcq Poiu codifoiu (Cv) Cuti Poiu coooifoiu Jcq Poiu cotuifoiu L H Poiu cotydoi (L) L'Hé Poiu cicu L H Poiu ci Hv Poiu ciu (PJBiu) L'Hé Poiu cithifoiu Sith J Poiu cucutu (L) L'Hé Poiu cuvidu Mi Poiu dyhyu My Poiu dticutu L'Hé Poiu dtou Vot Poiu dichodifoiu DC Poiu dooiticu Kuth Poiu duodi Tucz Poiu chitu Cut Poiu (Ad) Wid Poiu hi Mi Poiu otu (Vvi) Poiu dichu Fz Poiu iu Kuth 139 d d 2

3 d Vid o i kuk 562 Poiu hib Vot Poiu tiutu (Cv) L'Hé Poiu fiifoiu (Ad) P Poiu futtou RADy Poiu futicou (Cv) Wid Poiu fuidu (L) L H Poiu ibbou (L) Poiu utiou (Jcq) Poiu difou (Ad) Wid Poiu vo L H Poiu vi Mi Poiu yto v d Wt Poiu iu Kuth Poiu ouoid (L) L H Poiu hiifoiu (B) Jcq Poiu htohyu Jcq Poiu hititu Mi Poiu hitu (Bu F) Jcq Poiu hiidu (L f) Wid Poiu hudo Kuth Poiu hyoucu Tucz Poiu hyti Hv Poiu ictu Ad Poiu iodou Wid Poiu iqui (L) L Hé Poiu ioctu (ck & Zy) Stud Poiu ioidifou (ck & Zyh) Stud Poiu kihdt Kuth 194 d d d d d d d 590 Poiu vitu (L F) Wid Poiu cotu Cvi Poiu u (St) Poiu iodtii Kuth Poiu tu Bou Poiu itto (Hü) d Poiu obtu (Bu f) L'H Poiu oicu Jcq Poiu oifou Jcq Poiu oifoiu (Bu f) Jcq Poiu uidu Ad Poiu utou N B Poiu tu v d Wt Poiu oicou Foucd Poiu oiifo My Poiu utibcttu Hoch Poiu uticu Jcq Poiu ut Vot Poiu yhifoiu (L) L H Poiu hohyu Mi Poiu vifoiu Jcq Poiu obotu My Poiu ochoucu Hv Poiu odotiiu (L) L Hé Poiu oohiu Scht Poiu otvi Kuth Poiu ov Bu Poiu duifo ck & Zyh Poiu icutu Jcq Poiu iiocu (L) d d 3

4 d Vid o i kuk d L H Poiu vifou Poiu cbu (L) L H Poiu vitu Mi 5147 Poiu cd hh Poiu chizotu St 5122 Poiu tuu Jcq Poiu ttu (L) L H 5149 Poiu icifoiu v d 261 Wt Poiu toiifoiu G 5150 Poiu idoid DC313 Do Poiu iou Wido 5125 Poiu iii St Poiu itu (L) L H 5152 Poiu totu hh Poiu oychu Poiu ubiou Kuth 5128 Poiu ou (Ad) Poiu ububu 5129 Poiu udoutiou biitifidu (Hv) Bouch321 Kuth Poiu ububu 5130 Poiu uvutu St ububu Bouch Poiu ttu (Lf) Jcq 5131 Poiu ucttu (Ad) 325 Wid Poiu ttou L H Poiu qucitico Mv & 5158 Poiu totou Jcq329 MMi Poiu to Vot Poiu qucifoiu (Lf) 5160 Poiu tv Kuth L H Poiu quiquobtu 5161 Poiu tidu Mi335 Hoch Poiu ticoo Cuti Poiu d H Moo Poiu tifidu Jcq Poiu ditu (Ad) 5164 Poiu tifoiotu (ck & P287 Zyh) M Mi Poiu dictu Vt Poiu tihyu Jcq Poiu duifoiu (ck & 5166 Poiu tit (L) L H346 Zyh) Stud Poiu vicu Mi Poiu ucuohyu 5168 Poiu vioifou (St) (ck & Zyh) Bk293 DC Poiu cu (L) L H 5169 Poiu vitifoiu (L) L H Poiu fitu Mi 5170 Poiu oct Kuth Poiu zo (L) L H Poiu ifo (Ad) 6 Fööki357 Cut Stickifööki Poiu ibifoiu Jcq To och tticki Poiu odyu Lid 6111 Åtid dk Poiu ubiiou Mi 6113 Stok å ticki357 d d d d d d d d 4

5 d Vid o i kuk d 6114 T ticki Föbd Föbd ti Sådd Pt Oti Vtt O föt it vi o Lju358 7 Ti fö di o övvit o 6119 Rot i vtt358 iohu Rotticki Soväd och tädö 6121 Åtid359 t T ticki Vitväd t Pt Att väck o i vi Äti 62 Föådd359 böj vå ä i! Åtid Byi363 d d d d d d d d 5

6 d d Vid o i kuk v kiv v botik, å f o Föftt föod k, dy och vå tt få t å t J ä it botik ut iod Mitt vädit vå tt t ti i o yböj och od v o och tö D kd ockå i it böjd fö t 20 å d och kötåd å v kötåd ft 10 å o tö ttd j RA d ft dt öd hvkott dä Gd, ko o j fotfd div, ciid å o Atbkivi ä kiv utifå i obvtio ockå vifid ot ubicd botik vk dä j ockå hätt ifotio o hu och v d vä i vit titåd Not tt botik bkiv t utifå tyt o it ödväditvi tä öv d vj idividu t v d t, vk i vit titåd i odi Fö ivi, tvi och ktioidi h j vät Th Poiu Chckit, ditio 5, täd v R Cifto och utiv v Th Gic Gou Skötåd tc ä i i ut ä bd å i fht Sjäv od j i huvudk i väthu åt o dä ttu hå 1012 d vittid och dt ätt bi öv 30 d ud o Pto få t byi 1216 ti dy få itt v oktob ti itt v Dtt dfö tt å v d vitväd t bo och å i vi btydit tidi ho i ä ä d vitföv iohu och d c utohu ä fotik ä öv Dt fi jävft ockå å d ätt och vj od bhöv hitt itt t, o fu fö jut h hoo d d föutätti o k bjud D vid t och tä hybid h tid t i ät o hjätt (äv o j ockå od vi o) So ybiv tuit td j böck fö tt ä i J f äd v böck o o, ät iti o d vid t D böck d to od utohu åt o Rd dä född o idé tt jäv kiv bok Dt h tit å å tt fkt, ov, jäfö och dokut t it it tut iyckd fotofi Sjävft h ojktt t ud vi iod, ibd å, j h tid åtkoit Ruttt ä dt du jut h böjt ä d d D vid t v o uvi fttik ikdo ä dt ä vätätt och boo Dt fi t o b bi å ctit hö d d å höjd v u ot 3 t! Vi h å oi boo d d h yckt to, ktkuä boo Nå vä och bo å o, d vä och bo ud vit Vi h bd o ä id ä ctit i dit d d k h bd d dit v tt dcit Dt ä o d otoi vitio o ö d å fcid Idi d d d Nyböj hitt å ot o ä yckt ättkött d d o i uti ockå k få itt ytät tiodott d Väko ti d vid o fcid väd, it vi, d ä bodfkd och t h du kk f ä du täkt di! d 6

7 d Vid o i kuk 11 Poiu ctou L H Sktio: d Cicoiu Väföd hvbuk d åot uckut, ovät äfod bd Sto o boo d kobd Svkt : Syi Po d d d d d d d d 7

8 d Vid o i kuk Sköt Poiu ctou L H Bkivi Vätbkivi dbd ä t cd å t, d båö, åot uckut, k kötti och tyv d it bk, vtd yt Bd ä ovät äfod d ob och d k kot bdtjäk Oft h bd ödkti kt d Vätiod d I dt vid bo P ctou åt o I odi å vå bddd bo t ikit ud tö d v ohvåt äv ud vit d tikottbyi Kooot 2=18 ticki fö d At föök d Sticki t ht få d hvfövdd d v t då d juk P ctou hät få öt Kovi få oåd d vit dä d vä å ti utti och i to äk Boo ä vi jut o äv vit vit föko D ä yckt to Kobd ä f ti tt och D två öv h fjädki i ök y Botjäk ä k å och bofock ihå få två ti ju boo 5 fti tåd Vätt P ctou ä ättkött t ut äkid kv å köt fto d tu t oft vik i ä d i vä fö odi i O ök od d i kuk ität käv ubidi v d u t ti d håd och däft k i ut töd G bi tdi o t it vtt tfö yckt Pt k bkä håt o d böj bi ti fö tt tiu ti y tivät To ä d u t tt å fö tt få iktit fit föd t D öd bdkt ftäd tydi o t it få tfö yckt vtt Poiu ctou ä väföd hvbuk d tu t och to boo, u ti c: 60 c i höjd So u ä t juk och uckut d bi vdtd d åd d Fööki toticki ätt utt Kot Dt fi ot d vck vid bd dä bd ä båö i itt och h obud, cfäd kt D ot h äv d to boo i jut o P ctou Vitd h äu tu t ä P ctou och c däfö bät i Sot ä käi fö övvtti vittid då bd ätt i v ö i tfö fukti och k ijö d d Bd å P ctou ä äti och k åi o hy Pov tt ti å bd öv d och dko d boo! d 8

9 d Vid o i kuk 12 Poiu boki Hv Poyctiu Sktio: d Gofyt d å, fjädik bd, oft täckt d juk, vit hå Fi boo Fo Svkt : d d d d d d d d 9

10 d Vid o i kuk Poiu boki Hv Bkivi Vätiod Poiu boki ä ofyt d kot ovjodik t Rotkö ä to Vätbkivi Bd ä yckt å, c: 1525 c, och yckt fit fiki äd i ti ittv D åi o to fjädvio, kk divio Vi to h bd täckt d juk hå Bd ä uätväd och itt i to v d yckt kot t d Kooot Sköt = 11 kobd o Boo h f tyck i kt vikt tt ä yckt fi ufit ityck Bofä vi få öut ti yut d uufäd v Mki å d två öv kobd h ju y ä d t d D d kobd ä ockå fi ä d öv Boo vä å botjäk o ä ufä ik å o bd Fy ti tov, 56 c to boo, vä i vj fock Äd to få vädit å botä 7 fti tåd (4 å, 2 kot och 2 kot) Pot ä ut ti jut o P boki ä v d t o h yckt vid bd D föt, u bd ä ud och h i fo D tyik fjädik bd ko d P boki h to otkö och bö däfö t i to kuk So d ofyt vi d h vädäd jod, ibdi v ov d och u kod Pt vi ot it och å i vi i odi vikt ö tt d k vtt åt ut Vtt odtit otid åt jod tok u i d vtt i Vittid bö t vtt t d Pt h i tivätiod ud tidit vå och bo ud o I vit titåd vi t och å i vi vittid I odi bhå d ot d bd h åt h i ktiv tivätiod ud vå och o och k d tid idokö Pt bi cik 4045 c hö d d d Fööki Fööki k vitvi o tt vä v idokö d fö M k ockå föök t d vi ticki o f kott vä u få d kot t d Vätt Kot Poiu boki hät få öt Dt fi vit v P boki o Kovi och Nt i oåd k P boki God ( bid 2 d buk o dä d vä å hödt i ov) D vit k hå å bd h ockå hittt i och ä däd it h ivkti ö äät D få v oåd d tu jod Kitt i Boo å vit h yckt oådt h td o, å vi tät k dt bi iktit htt och fot vittid ä it ovit Rt f i huvudk otid d d uufäd v och däd ityck v jut u bo 10 d

11 d Vid o i kuk 13 Poiu cou (L) L Hé Otidi Sktio: d Stuckut t d tjock t Ov, uckut bd, id fiki Så boo i vitt, uöt jut o k Svkt : d d d d d d d d 11

12 d Vid o i kuk och ä i vi ud o Vid bo jui ti Bkivi Poiu cou ä tuckut t d tjock t och tt åot kotit utd fto t ä it Vätbkivi Kooot 2=22 vu vid od St ä täckt v vid bdt o y o å t U kott h oft t fökod, vitkti hå d fövi d åd och yt bi ht ät Pt bi c: 30 c hö, båd i vit och odt titåd d Poiu cou (Li) L Hé d Sköt d fto P cou ä uckut t o vtt i båd t och bd bö d vtt d föiktiht O t få fö yckt vtt ä ik to tt t utt och t dö Dtt ä äkit ä tivät vt Bd ä tjock och uckut och vä i ud d vt åtid Ud to v t Bd ho t ä tivätiod vtt d odtit yckt vid D ä oft ov ti få tok u ht vtti fo och id fiki, oft ät i ot ittv Bd ä 317 c Atfö fikoti vtti t d å och 25 c bd Bdkft äd å, tu t ität fö dt kubbi, koti utd o vi få ti tio c vidväd t h Bd ä i Boo h f kobd i vitt ti ovd och u i jod fö tt ök uöt jut o, c: 1,5 c to D däi två öv kobd ä tö och bd Atfto t vä vi d d ä d t d och h bd it v tjäk Fö tt fjädki i jut o D t d få tt tädt utd k bd k ki Boo åi it o oiboo och vä i fock ki bot Byt it då dtt kd t I vit titåd itt t v o i i dfock d två ti ått bdtjäk kv å t o å boo i vj 5 fti tåd v t och fö tt få d odd t tt ikd tok Mökt o o ut o d ö i dt vid å Vätt v bdkftt ä bdt ki bot At hät få ydvät Sydfik ft boi kä botäi och ydvät Kovi dä d vä bot fö tt tädt utd å to t io vitoådt d djod bd d tojodvät Fööki Vätiod At föök d ticki fö I odi vä och bo t ud Vid tickifööki t ticki ht to d v vå och o föuttt tt ä t it ä i bo i fu tivät kä bot vid bofocktjäk Sticki o t å höt Oft få ockå boi ud våvit buk yck bät S ockå höt I vit titåd ä d vitväd föökiåd ud ktio Otidi d d d d d d 12

13 d Vid o i kuk 14 Poiu cuvidu Mi Ho Sktio: d Gofyt d otkö dvi ov jod Äfod bd d å hå o i tätt ot k Sto boo d kobd i vitt ti c Sk Svkt : d d d d d d d d 13

14 d Vid o i kuk Poiu cuvidu Mi Sköt Bkivi ä ofyt o Poiu cuvidu t Jodkö ht kovjodik Vätbkivi d Fööki Botäi btå v tivt å tjäk och f dfock Vj fock ihå å, to boo i c At föök d fö O fö å ud vå bo to oft ud utt v tivätiod ud t föt å ti vitt d kfti ki i viött å d två öv kobd D t d kobd ä id och och k ht ki At h o o och 4 fti tåd d At t ht i kuko i jod d ibdi v ov d och/ u Pto vtt odtit ud tivätiod få tok u i ät vtti Nä bd böj vi och boo bid ik vtti uccivt fö tt ht uhö ä fö böj bid It vtt ud vioiod å äd ä dvi ov jod och h f tivätukt Bd ä äfod d tydi v och t täckt d å hå Bdtjäk ä tivt kot, c: häft v bdt äd Bd vä tt utd jod och bid ydi ott, it åi bdott o obd Pt ä vid boi 1030 c hö d d d iv boi odiväd t d v d ätt u ktio Ho i odi föådd to båd o och och bo bbt Kot Vätt At hät få öd Kovi dä d vä i bfybo Oådt h ådböd v o f ud vit Vätiod d d P cuvidu h i tivätiod ud höt och vit Boi if i vit titåd oktob och ovb ä Sto bid: Bod P cuvidu bd h vit Vi å f yckt it it i t tui Li bid th: P cuvidu i fu tivät vätoåd D å föbi t i vi Li bid tv: Rotkö v P cuvidu h åt I odi buk boi if åo å få utt v j, yckt bod å ttu Kooot d d =11 14

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

Inför din Bar/Bat mitsva. Inför din Bar/Bat-mitsva

Inför din Bar/Bat mitsva. Inför din Bar/Bat-mitsva Inför din Bar/Bat mitsva Inför din Bar/Bat-mitsva Förord Mazal tov! Du skall bli Bar/Bat mitsva snart. Du har kanske hört uttrycket många gånger utan att veta vad det verkligen betyder eller innebär. Bar

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

Skogsindustrins utveckling och forändring. Ordforande Per-Ove Bäckström

Skogsindustrins utveckling och forändring. Ordforande Per-Ove Bäckström 59 Skogsindustrins utveckling och forändring Ordforande Per-Ove Bäckström 6I S KO G S IN D U ST R I N S U T \' E C K L I Ii G. F Ö B E A N D-R { RI G E _Y 4-R-L P$.K T '-r.låb-nä pt.rspektiv pä väsrr'nnorrens

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Standard l?adlo " Hlelon A8

Standard l?adlo  Hlelon A8 D D Standard l?adlo " Hlelon A8 AVDELNING RADIO och ELEKTRONIKSYSTEM BARKARBY SWEDEN - 1.;. DIGITALA. SYSTEU VID SPECIELIA TIJ..J...ÄMPNINGAR a.v Civilingenjör Kjell Mellberg ST.AlIDAR.D RADIO & TELEFON

Läs mer

MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN

MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I KR IGSVETE NSKAP MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I I. II I. MIL ITÄRHISTORIA HIST ORIA r IV. GE OGRAF I V. STAT SKUNS KAP VI POLITISK A STRÖSKRIFTE R VII. ~la T EMAT IK, OPER~1 10 NSANA LYS VII I. NATURV

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Lena Thunberg BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Bagrammatik för f SLUTTEST OCH FACIT Sluttet Vilket alternati är rätt? a, b eller c? Sätt en ring runt rätt alternati. Exempel: a) Varför är du? b) När är du? c)

Läs mer

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter.

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter. Östra Mälaren Mälaren är en av Sveriges största sjö ar, 1000 km 2 och har ett till rin nings om rå de på drygt 20 000 km 2. Tillrinningsområdet omfattar delar av Västmanland, södra Dalarna, Uppland och

Läs mer

Hur var förutsättningarna för

Hur var förutsättningarna för til adasl ont Bö\kt.ttay. llbh: (; I996 ) Hu va föutsättningana fö j odbuk? lle vlt.e fö'uts?iltdigana tö att bccli,a.lkebuk,a-intc säskilt glnnsamna på I3j ii-chalviin. Dct liangå ydligt av jo^d e ningspotokoll

Läs mer

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer