Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny Axelsson Bengt-Owe Qvist Andreas Granlöf Maria Ståhlgren Karleric Eiderbrant Daniel Lundström Pia Lindell Sören Hermansson Övriga deltagare Jonas Fransson, Gunnar Elmeke Lennart Samefors Sven-Åke Karlsson Utses att justera Justeringens plats och tid Percy Karlsson Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sven-Åke Karlsson Ordförande Justerare Dan Ljungström Percy Karlsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Sofie Josephson de

2 Sammanträdesdatum 2 16 Redovisning underhållsplan skolbyggnader Projektledare Jonas Fransson redovisar den underhållsplan som han har arbetat fram för kommunens skolbyggnader. Han konstaterar att invändigt är byggnaderna i ganska gott skick. Däremot utvändigt är underhållet eftersatt på många håll. Främst är det fasader och fönster som måste åtgärdas för en beräknad kostnad av miljoner under en tioårsperiod. I annat fall finns risk för en stor kapitalförstöring. att notera informationen till protokollet, samt att när planen är klar och sammanställd ska dokumentet distribueras till nämndens ledamöter. Utdrag: Jonas Fransson

3 Sammanträdesdatum 3 17 s årsprognos per den 28 februari 2010 s verksamhetsområden inom vinterväghållningen och fastighetsdriften har varit utsatt för stora påfrestningar under januari och februari. En grov uppskattning visar att förvaltningen haft 10 miljoner i extraordinära kostnader under ovannämnda period. De extra kostnaderna fördelas enligt följande: - Skottning tak byggnader/anläggningar 4 mkr - Ökad driftkostnad på grund av kyla 3 mkr - Vinterväghållning 3 mkr Genom skottningen av tak på anläggningar och byggnader bedöms egendomsvärden för mångmiljonbelopp räddats. Det förebyggande arbetet har även förhindrat att människor kommit till skada. I sammanhanget kan nämnas att i regel täcker inte försäkringen snöskador på ovannämnda typ av byggnader och anläggningar. Inom övriga verksamheter är målet att nå ett nollresultat. att rapportera till kommunstyrelsen nämndens överskridande av budget med 10 miljoner 2010 med hänvisning till ovanstående beskrivning att nämndens verksamhet i övrigt visar ett nollresultat, samt att en utförlig redovisning om de extraordinära kostnaderna för nämndens verksamhet januari-februari 2010 görs under maj månad innevarande år. Utdrag Ks Gunnar Elmeke Gunilla Viberg Lennart Samefors

4 Sammanträdesdatum 4 18 Tillsvidareanställning byggledare fastighetsavdelningen Jonas Fransson har varit visstidsanställd vid tekniska kontorets fastighetsavdelning sedan hösten Han är byggnadsingenjör och har främst arbetat med underhållsplanering under denna tid. Då en pensionsavgång som byggledare sker i år och ytterligare en pensionsavgång inom 2-3 år måste tekniska kontoret göra en rekrytering av en byggledare inom det snaraste. att tekniska chefen får i uppdrag att anställa Jonas Fransson vid tekniska kontorets fastighetsavdelning från och med den 1 april 2010, samt att komma överens om anställningsvillkoren. Utdrag Jonas Fransson Lennart Samefors Gunnar Elmeke

5 Sammanträdesdatum 5 19 Tillsvidareanställning teknisk assistent tekniska kontoret Annika Martinsson har haft en projektanställning som teknisk assistent vid tekniska kontoret sedan Hennes uppgift har främst varit fältarbete på projekteringsavdelningen. I uppgifterna ingår att självständigt ta beslut inom verksamhetsområdet och att arbeta fram beslutsunderlag. att tekniska chefen får i uppdrag att anställa Annika Martinsson som teknisk assistent från och med 1 april 2010, samt att komma överens om anställningsvillkoren. Utdrag Annika Martinsson Gunnar Elmeke Urban Lund

6 Sammanträdesdatum 6 20 Detaljbudget skolbyggnader 2010 Inom den allmänna investeringsplanen för skolbyggnader 2010 finns 8097 tkr att fördela efter ombudget. Fördelningen föreslås enligt nedan. Ekenässjöns förskola Gymnasieskolan, sanering PCB, byte fönster Gymnasieskolan, ny ventilation Norrgårdshallen, invändig renovering av duschar 500 Korsberga skola, konvertering av värme Kvillsfors skola, ombyggnad av kyla (kök) 300 Storköksutrustning 300 Verksamhetsåtgärder 100 Arbetsmiljöåtgärder 100 Oförutsett 168 att godkänna ovannämnda fördelning av investeringsplan för projekt 1214 skolbyggnader. Utdrag Lennart Samefors

7 Sammanträdesdatum 7 21 Detaljbudget inköp bilar och maskiner I nämndens investeringsplan för 2010 finns 4350 tkr för inköp av bilar och maskiner. Fastighetsavdelningen föreslår att bilar, släpkärror och en gräsklipptraktor köps in för totalt 560 tkr (se bilaga). Gatuavdelningen avvaktar med eventuella inköp tills läget har klarnat om arbetssituationen för avdelningen. att godkänna fastighetsavdelningens förslag till inköp av bilar och maskiner om totalt 560 tkr. Utdrag Lennart Samefors

8 Sammanträdesdatum 8 22 Detaljbudget trafiksäkerhetsåtgärder Tekniska kontoret har arbetat fram ett förslag till detaljbudget för trafikmiljöåtgärder Inom verksamheten finns totalt 5976 tkr att fördela (se bilaga) att godkänna bilagt förslag till detaljbudget för trafikmiljöåtgärder Utdrag Urban Lund

9 Sammanträdesdatum 9 23 Internkontrollplan tekniska kontoret Enligt gällande internkontrollreglemente ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan där det noteras vilka granskningsområden som ska hanteras under året med utgångspunkt från väsentlighet och risk. Förslag till intern kontrollplan för 2010 avseende tekniska kontoret finns i bilaga. att godkänna intern kontrollplan 2010 för tekniska kontoret.

10 Sammanträdesdatum Delgivningar beslutar att notera informationen till protokollet, samt att godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm

11 Sammanträdesdatum Delgivningar kommundelsrådsprotokoll beslutar att notera informationen till protokollet.

12 Tekniska kontoret Detaljbudget för bilar och maskiner För 2010 finns 4350,0 tkr (inkl 2350,0 tkr i ombudget). Förvaltningen föreslår följande fördelning av medlen: Fastighetsavdelningen Bilar 350 Behov föreligger att förnya bilar till fastighetsavdelningen, den bil som är äldst är från 1988 och har gått ca mil. Städenheten har behov av en sevicesbil för bl. a transporter av städmaskiner mellan fastigheterna i Vetlanda kommun. För att hålla ner kostnaden ser vi inget problem med begagnat. Släpkärror 60 Avdelningen har ett antal släpkärror, några klarar inte att besiktigas en gång till, 1 st täckt släpkärra och 2 st kärror. Gräskippartraktor 150 Behov föreligger att förnya maskinparken Förslag till beslut att besluta föreslagen detaljbudget Gunnar Elmeké teknisk chef Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Vetlanda Telefon Fax Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

13 Tekniska kontoret Detaljbudget för skolfastigheter (1214) För 2010 finns efter ombudget 8097,0 tkr att fördela. Förvaltningen föreslår följande fördelning av medlen: Projekt Benämning Ekenässjön förskola (täckning 2009) 1 829,0 Gymnasieskolan, sanering PCB, byte fönster 1 300,0 Gymnasieskolan, ny ventilation 1 500,0 Norrgårdshallen, invändig renovering av duschar 500,0 Korsberga skola, Konvertering av värme 2 000,0 Kvillsfors skola, ombyggnad av kyla (kök) 300,0 Storköksutrustning 300,0 Verksamhetsåtgärder 100,0 Arbetsmiljöåtgärder 100,0 Oförutsett 168,0 Förslag till beslut att besluta föreslagen detaljbudget Gunnar Elmeke teknisk chef Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Vetlanda Telefon Fax Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström Sammanträdesdatum 1 (17 ) Plats och tid Hörsalen, klockan 14.00-17.30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 1 (25) Plats och tid 14,00-17,30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.05 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Gunilla Bergdalen, Klas Håkanson, Conny Kristensen, Henrik Tvarnö, Håkan Johansson, Carina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (14) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson (KD). Agneta Lindberg

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 13.00-16.40 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Leo Berndtson,

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer