RdpKlientInstallation (TSX)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RdpKlientInstallation (TSX)"

Transkript

1 RdpKlientInstallation (TSX) 1 Detta avsnitt visar KlientInstallationen av ThinStuffRemote för att sedan utföra FjärrStyrning av avsedd dator! Vid start av SetupProgrammet visas först ProgramFormulär enligt nedan: Tryck på Next-knappen för att fortsätta installationen av programmet. Tryck på Cancel-knappen avslutar installationen. Notera ovanstående markering för installation och tryck på Next-knappen för att fortsätta.

2 Nedanstående ProgramFormulär visar LicensVillkoret för ThinStuffProgrammet: 2 Tryck på Agree-knappen för att acceptera och fortsätta startad installation och nedanstående ProgramFormulär visas: Notera att endast TSX RDC Client skall vara markerad och inget annat för installationen! Så observera att TSX RemoteApp Server inte skall vara markerad för installationen!

3 Nedanstående ProgramFormulär visar InstallationsKatalogen för ThinStuffProgrammet: 3 Normalt så behöver ingen ändring av föreslagen InstallationsKatalog (Destination Folder) utföras. Tryck på Install-knappen för att fortsätta installationen av programmet! Fullborad ProgramInstallation visar ovanstående ProgramFormulär och tryck på Finish-knappen för att avsluta och stänga programmet. Fortsätt med FjärrAnslutningen!

4 FjärrAnslutning (TSX) 4 Detta avsnitt visar FjärrAnslutning via ThinStuffRemote där ThinStuffServern är installerat på den dator som skall FjärrStyras. Starta programmet genom tryck på dess ikon. (TSX Connection) Utförd start av programmet visar nedanstående ProgramFormulär: (Notera OptionsValet som alltid skall tryckas för initiell installation av AnslutningsUppgifterna! Vid uppstart av TSX RemoteApp Connextion visas nedanstående ProgramBild: Notera att ovanstående ProgramBilds visade Computer är en (LAN) IP-adress! Datorns UserNamer är i exemplet: ADAR Tryck på OptionsValet i ovanstående ProgramBild för att registrera alla de nödvändiga uppgifterna för anslutning till den avsedda WebOrderServern!

5 Tryck på OptionsValet ger nedanstående expanderade ProgramFormulär med GeneralFliken visad: 5 Notera valet Connection type och Seamless mode som skall vara angivet som i detta exempel! I ovan exempel görs anslutningen inom det egna nätverket och därför är (LAN) IP-adressen den inre. Exempel på en (LAN) IP-adress: (Denna lokala inre IP-adress skall inte anges) Det är viktigt att rätt (WAN) IP-adress anges till den ArbetsStation som skall FjärrStyras för att anslutning skall kunna etableras. (Kontrollera med SågverksFöretag så att rätt IP-adress kan anges) Exempel på en (WAN) IP-adress: (Denna yttre IP-adress är unik och skall anges) Hemsidan ger för SågverksFöretaget uppgift om deras (WAN) IP-adress som måste meddelas till alla de som skall ansluta till deras WebOrderServer! Kontakta därfär SågverksFöretaget och fråga vilken (WAN)IP-adress de för närvarande har tilldelats av sin gällande InternetOperatör! Efter angivna uppgifter tryck på Programs-fliken!

6 Tryck på Programs-fliken ger nedanstående ProgramFormulär: 6 Notera den kompletta sökvägen och program för att start när FjärrAnslutningen etableras! Det är viktigt att exakt denna uppgift skrivs in i fältet för avsedd ProgramStart! Tryck på Save-knappen för att spara angivna uppgifter! Nammge filen så att den enkelt kan placerar på datorns SkrivBord för alla senare anslutningar! Då filen sparas ge den då ett bra filnamn och notera vart den sparas så att den kan läggas på SkrivBordet för snabbt och enkelt kunna ansluta till WebOrderServern! Exemplet visar filnamnet: TSR-WEB.RDP Tryck på Connect-knappen för att etablera FjärrAnslutning! Om inte ThinStuff Remote Desktop (TSX) skall anvädas för anslutning till WebOrderServern så se vidare denna dokumentation för använding av Windows RDP fjärranslutning!

7 FjärrAnslutning (RDP) 7 Detta avsnitt visar FjärrAnslutning via Windows RDP där ThinStuffServern är installerat på den dator som skall FjärrStyras. Den fil som genereras när man konfigurer ThinStuff (TSX) Remote Desktop kan också användas för att utföra FjärrAnslutning via Windows egna RDP-propgram! Starta programmet för FjärrSkrivbordet! (Det är att rekommendera att detta program läggs som genväg till datorns skrivbord) Anslutning till WebOrderServern görs genom WindowsProgrammet: Anslutning till FjärrskrivBordet! Detta program hittas under StartFliken: Tillbehör! När programmet är startat visas nedanstående ProgramBild: Tryck på Alternativ-knappen för registrering av de AnslutningsUppgifter som krävs för koppling till WebOrderServern! Om filen för RDP-anslutning har skapats via ThinStuff (TSX) Remote Desktop så kan den användas för avsedd FjärrAnslutning och behöver då inte konfigureras igen via Windows eget RDP-program utan kan användas utan några ändringar. Denna fortsatta dokumentation visar då enbart vilka uppgifter som måste var rätt angivna för att den avsedda FjärrAnslutningen skall fungera!

8 Vid tryck på Alternativ-knappen visas nedanstående ProgramBild: 8 Ange (WAN) IP-adressen till SågverksFöretagets tilldelade WebDator! Exempel: Ange AnvändarNamnet! Denna uppgift lämnas också ut av SågverksFöretaget! Vidstående exempel visar DatorNamnet tillsammans med AnvändarNamnet! Vid första InLoggningen till WebOrderServern så är det bra att spara dessa AutentiseringsUppgifter! Se till att detta är markerat för att spara AutentiseringsUppgifterna! Tryck ännu inte på Spara eller Spara som-knappen då flera uppgifter skall kontrolleras eller registreras innan anslutningen kan utföras! Tryck på Program-fliken för att kontrollera eller registrera vilket program som skall startas!

9 Nedastående visar ProgramBilden för ProgramStart vid anslutning: 9 Det är viktigt att rätt uppgifter anges för avsedd ProgramStart via anslutning till WebOrderServern! Denna uppgift för ProgramStart måste var rätt angiven! Efter det att uppgiften kontrollerats eller registrerats så återgå till Allmänt-fliken så att uppgifterna kan sparas för alla de ProgramStarter som skall utföras på WebOrderServern! Tryck på Spara som-knappen för att lägga den registrerade filen på datorns SkrivBord för enkel start!

10 Vid tryck på Spara som-knappen visas nedanstående SparaBild: 10 Notera valet Skrivbord för att enkelt på en StartIkon för FjärrAnslutning och avsedd ProgramStart! I ovanstående exempel har RDP-filen namngivets till: WEB-ETA.RDP Tryck på Spara-knappen och filen för FjärrAnslutning läggs på datorns SkrivBord! Denna StartIkon skall finnas synlig efter ovan utförda Spara-funktion! Kontrollera nu om avsedd anslutning kan utföras mot WebOrderServern! När anslutning utföres kan nedanstående LoginBild visas: (Ange de uppgifter som tilldelats)

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

BackupKopiering (1) Nedanstående visar UPPSTART-programmet med EXTRA-knappen markerad:

BackupKopiering (1) Nedanstående visar UPPSTART-programmet med EXTRA-knappen markerad: BackupKopiering (1) Denna dokumentation innehåller information om hur man gör SäkerhetsKopiering av viktiga kataloger från NätverksServern till ADAR-servern via FTP internet. Detta för att spara SäkerhetsKopian

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Installation Hogia Smart Kassa

Installation Hogia Smart Kassa Installation Hogia Smart Kassa Välkommen till Hogia Smart Kassa. Vi hoppas att du skall bli nöjd med produkten och önskar dig lycka till med installationen. Får du problem är du välkommen att kontakta

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

MediCap USB300 Nätverksguide

MediCap USB300 Nätverksguide MediCap USB300 Nätverksguide Gäller för programvara 110701 och högre 1 Introduktion... 2 Hur du kommer igång... 2 Hur man ställer in nätverksåtkomst till hårddisken på USB300... 3 Steg 1. Konfigurera USB300...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer