Inera Medcert Testspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inera Medcert Testspecifikation"

Transkript

1 Inera Medcert Testspecifikation Inledning Innan man kan börja testa måste man ha tillgång till en installation av Medcert, och för att Medcert skall fungera korrekt måste samtliga funktioner vara rätt installerade och konfigurerade. Medcerts funktioner beskrivs först översiktligt tillsammans med den typ av rättighet funktionen kräver. Senare beskrivs funktionerna i detalj samt vad som måste testas för att verifiera funktionaliteten av Medcert. Om det i testbeskrivningen inte framgår annat så utgår samtliga testbeskrivningar från den sida man kommer till direkt efter inloggning, dvs. den sida där man ombeds välja vårdenhet för att titta på frågor och svar. Översikt funktionalitet Det finns två olika typer av huvudaktörer i Medcert, nämligen administratör och vårdenhetsadministratör. En användare kan vara en administratör och/eller en vårdadministratör på en eller flera vårdenheter. Dessutom finns ett specialfall i formen av en anonym aktör som ännu inte loggat in i systemet. Samtliga dessa aktörer kan utföra uppgifter som kortfattat beskrivs nedan. En anonym användare som inte är inloggad ska kunna göra följande: Navigera till startsidan och Logga in. Använda hjälp från startsidan. En administratör ska kunna: Skapa vårdgivare. Redigera vårdgivare. Skapa vårdenheter. Redigera vårdenheter. Lägga till nya användare. Redigera befintliga användare. Ta bort användare. En vårdenhetsadministratör ska kunna: Skriva sjukintyg för nya patienter. Skriva sjukintyg för befintliga patienter. Redigera befintligt sjukintyg. Kopiera befintliga sjukintyg. Granska sjukintyg som PDF- fil. Skriva ut sjukintyg. Låsa intyg. Lista frågor och svar. En läkare ska kunna: Göra allt som en vårdenhetsadministratör kan, se ovan. Signera sjukintyg. 1

2 Med patientens samtycke skicka det signerade sjukintyget till försäkringskassan. Förutom dessa användarfunktioner tillkommer tre systemsamband där systemen identifierar sig mha SITHS- certifikat: Uppslag av information från HSA- katalogen. Skicka svar till Försäkringskassan. Ta emot svar från Försäkringskassan. Se även projektsidan på Google Code, och kraven i form av User Stories. 2

3 Testfall 1. Inloggning Logga in Hjälp Administrera vårdgivare Skapa vårdgivare Skapa vårdgivare med ofullständig information Duplikat ID Redigera vårdgivare Redigera vårdgivare med ofullständig information Administrera vårdenheter Skapa vårdenhet Skapa vårdenhet med ofullständig information Duplikat ID Redigera vårdenhet Redigera vårdenhet med ofullständig information Administrera användare Skapa användare Skapa användare med ofullständig information Duplikat användarnamn Redigera användare Redigera användare med ofullständig information Ta bort användare Utfärda sjukintyg Ny patient Ny patient ångra namn Visa sjukintyg för en befintlig patient Ny patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare) Befintlig patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare)) Redigera sjukintyg Befintlig patient Komplett sjukintyg Komplett sjukintyg avstängning enligt smittskyddslagen Ofullständigt sjukintyg Ofullständigt sjukintyg Avstängning enligt smittskyddslagen Ogiltigt undersökningsdatum Otillåtet undersökningsdatum Granska sjukintyg som PDF- fil Spara sjukintyg Automatisk sparfunktion av sjukintyg Signera intyg Skriva ut intyg Skriva ut intyg med sekretess Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke komplett Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke ej komplett Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke komplett Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke ej komplett Utskrift utan sekretess Utskrift med sekretess Hjälptexter

4 7.1. Antal hjälptexter Uppgifterna baseras på Uppgifterna baseras på annat Diagnos Diagnos ytterligare diagnoser Diagnos förtydligande av diagnos Diagnos samsjuklighet föreligger Aktuellt sjukdomsförlopp Diagnos funktionsnedsättning Diagnos aktivitetsbegränsning Arbete Arbete nuvarande arbete Arbete arbetslöshet Arbete föräldraledighet med föräldrapenning Arbetsförmåga Arbetsförmåga bedömning av patientens arbetsförmåga Arbetsförmåga prognos Åtgärder Rekommendationer till försäkringskassan Rekommendationer till försäkringskassan resor med annat färdmedel Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med arbetsförmedlingen Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med företagshälsovården Rekommendationer till försäkringskassan arbetslivsinriktad rehabilitering Kontakt Övriga upplysningar och förtydliganden Patienten samtycker Kopiera sjukintyg Ofullständigt sjukintyg Komplett sjukintyg med avstängning enligt smittskyddslagen Komplett sjukintyg utan avstängning enligt smittskyddslagen Otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med en vanlig Webbläsare) Inloggad enbart med Administratörsrättigheter Frågor och svar Svara på fråga Visa ytterligare information om besvarad fråga Sökning Sökning, frågor från Försäkringskassan Sökning, frågor från Vården Sökning, frågor från Vården och Försäkringskassan Sökning, frågor till särskild läkare Sökning, frågor till samtliga läkare Sökning, besvarade frågor Sökning, obesvarade Sökning, både besvarade och obesvarade Sökning, vidarebefordrade frågor Sökning, ej vidarebefordrade frågor Sökning, både vidarebefordrade och ej vidarebefordrade Sökning, ankommet datum Sökning, samtliga datum Sökning, ämne Sökning, samtliga ämnen Sökning, svar senast Sökning, samtliga svar senast

5 9.21. Sökning, sortering på fråga från Sökning, sortering på status Sökning, sortering på läkare Sökning, sortering på datum Sökning, sortering på personnummer Sökning, sortering på Ämne Sökning, sortering på svar senast Sökning, tillbaka till sökning Sortering frågor Övrigt, återställ sökformuläret Övrigt, Exceldokument Övrigt, markera som vidarebefordrat/ej vidarebefordrat Övrigt, visa ytterligare information om besvarad fråga API- Länkar Skapa ID för sjukintyg (OBS: detta test kan inte utföras med en vanlig Webbläsare) Åtkomst, öppna sjukintyg Direktlänk, frågor och svar Skapa fråga Extern kommunikation, ta emot fråga Extern kommunikation, ta emot svar

6 1. Inloggning 1.1. Logga in Förutsättningar: För att kunna logga in i produktionsmiljö krävs ett giltigt SITHS certifikat, en kortläsare (t.ex. Omnikey 3121) samt programmet NetID. Förutom detta krävs det dessutom ett SITHS certifikat på servern där Medcert körs. Utöver detta skall HSA- id vara inlagt i HSA- katalogen och/eller i Medcerts databas. Test: Från Medcerts startsida, klicka på Logga in. Nu ska eventuellt ett lösenord, en PIN- kod krävas för att använda SITHS- kortet. Skriv i PIN- koden och tryck ok, om en fråga visas med vilket certifikat som skall användas vänligen välj det certifikat som motsvarar det insatta SITHS- kortet. Förväntat resultat: Du är inloggad och kommer till vyn som ber dig att ange Krav: A- 5.1, A Hjälp Förutsättningar: Inga. Test: Från Medcerts startsida, klicka Hjälp. Förväntat resultat: Förväntat resultat är att en PDF- fil öppnas som innehåller information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Krav: A Administrera vårdgivare 2.1. Skapa vårdgivare Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdgivare knappen. Fyll i en godtycklig men unik textrad i fältet Vårdgivare id. Informationen i Namn samt adress kan vara godtyckligt och behöver ej vara unikt. Klicka sedan på spara. Förväntat resultat: Inga fel visas samt att du ser din nyskapade vårdenhet i listan under Alla vårdgivare. Krav: A Skapa vårdgivare med ofullständig information Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. 6

7 Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdgivare knappen. Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma och klicka på spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A Duplikat ID Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en vårdgivare redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdgivare knappen. Fyll i existerande vårdgivare ID samt godtyckliga värden i övriga fält. Förväntat resultat: Ett fel skall visas, ingen vårdgivare skall skapas med den informationen som angavs. Krav: A Redigera vårdgivare Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en vårdgivare redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdgivare. Ändra informationen i samtliga fält och klicka på Spara. Förväntat resultat: Inga fel visas samt att du ser den ändrade vårdgivaren med den uppdaterade informationen i listan under Alla vårdgivare. Krav: A Redigera vårdgivare med ofullständig information Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en vårdgivare redan finns skapad. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdgivare. Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma och klicka på spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A

8 3. Administrera vårdenheter 3.1. Skapa vårdenhet Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdenhet knappen. Ange en vårdgivare, samt godtyckliga värden på övriga fält. Vårdenhets id måste dock ha ett unikt värde. Förväntat resultat: En vårdenhet med de angivna värdena skall nu ha skapats och ligger i listan Alla vårdenheter som skall visas efter slutfört test. Krav: A Skapa vårdenhet med ofullständig information Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma (välj ingen vårdgivare i listan om det fältet skall vara tomt) och klicka sedan på Spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A Duplikat ID Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättighet samt att minst en vårdenhet redan finns. Test: Ange en befintlig vårdenhets ID. Förväntat resultat: Ett fel skall visas, ingen vårdenhet skall skapas med den angivna informationen. Krav: A Redigera vårdenhet Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättighet samt att minst en vårdenhet redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdenheter. Redigera informationen i samtliga fält och klicka på "Spara". 8

9 Förväntat resultat: Den redigerade vårdenheten skall nu ha de nya värdena som angavs, detta skall vara uppdaterat i listan Alla vårdenheter som visas efter slutfört test. Krav: A Redigera vårdenhet med ofullständig information Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättighet samt att minst en vårdenhet redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdenheter. Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma (välj ingen vårdgivare i listan om det fältet skall vara tomt) och klicka på Spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, värdena skall ej ha ändrats i listan Alla vårdenheter, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A Administrera användare 4.1. Skapa användare Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa Användare knappen. Fyll i godtyckliga värden för användarnamn, för- samt efternamn. Användarnamnet skall dock vara unikt. Fyll i kombinationer av administratörsrättigheter samt vårdenhetsadministratörsrättigheter genom att fylla i de olika checkboxarna. Förväntat resultat: Den skapade användaren skall nu finnas med de angivna värdena samt rättigheterna som angavs. Krav: A- 5.5, A Skapa användare med ofullständig information Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Lämna ett eller flera fält tomma vid skapandet av en ny användare. Förväntat resultat: Felmeddelande visas, ingen användare skapas. Krav: A- 5.5, A

10 4.3. Duplikat användarnamn Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en användare redan finns. Test: Ange ett användarnamn som redan finns vid skapandet av en ny användare. Förväntat resultat: Felmeddelande visas, ingen användare skapas. Krav: A- 5.5, A Redigera användare Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst två användare redan finns, och där ändringarna görs så att de inte påverkar fortsatt testning, dvs. ändra inte på de användare som utför testning. Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra till höger om den användare som skall redigeras. Skriv in nya värden på samtliga fält i kombinationer samt rättigheterna i olika kombinationer, klicka sedan på Spara för att spara informationen. Förväntat resultat: Den nya informationen skall vara skapad och kan ses i Alla användare listan som skall synas. För detaljer angående vilken/vilka vårdcentraler en användare har rättigheter till, vänligen kontrollera detta genom att klicka återigen på Ändra till höger om den berörda användaren. Krav: A- 5.5, A Redigera användare med ofullständig information Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst två användare redan finns, och där ändringarna görs så att de inte påverkar fortsatt testning, dvs. ändra inte på de användare som utför testning. Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra till höger om den användare som skall redigeras. Skriv in nya värden på olika fält, lämna dock minst ett fält tomt. Klicka sedan på Spara för att spara informationen. Förväntat resultat: Felmeddelande visas, användarinformationen skall inte uppdateras. Krav: A- 5.5, A Ta bort användare Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst två användare redan finns, och där ändringarna görs så att de inte påverkar fortsatt testning, dvs. ändra inte på de användare som utför testning. 10

11 Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ta bort till höger om den berörda användaren. Förväntat resultat: Användaren skall försvinna från listan Alla användare Krav: A- 5.5, A Utfärda sjukintyg 5.1. Ny patient Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Förväntat resultat: Sidan "Skriv läkarintyg" skall visas med det personnummer samt namn som angavs i testet. Krav: A Ny patient ångra namn Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer som inte existerar på vårdenheten i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Gå nu sedan bakåt och ändra informationen i namnet, klicka nu igen på "Skapa". Förväntat resultat: Två intyg skapas med olika namn på samma personnummer. (anm. det kan diskuteras huruvida detta beteende är korrekt) Krav: A Visa sjukintyg för en befintlig patient Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om en annan patients personnummer på den valda vårdenheten. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt men existerande personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Förväntat resultat: En översikts- vy skall visas som innehåller patientens personnummer, namn samt vilka läkarintyg som har utfärdats av den valda vårdenheten på denna patient. 11

12 Status samt tid och datum skall visas på de existerande sjukintygen. Från denna översikts- vy skall det dessutom vara möjligt att skapa ett nytt intyg samt kopiera befintliga intyg. Krav: A Ny patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare) dock vara utan rättigheter till en annan vårdenhet vars HSA- id är känt. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Lagra ett sjukintyg med ett HSA- id som skiljer sig från de som är i listan med hjälp av ett lämpligt verktyg. samt skriv in ett godtyckligt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Förväntat resultat: Skall inte gå att genomföra, skall endast gå att genomföra till de vårdenheter som rättigheterna tillåter. Krav: A Befintlig patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare)) dock vara utan rättigheter till en annan vårdenhet vars HSA- id är känt samt kunskapen om ett befintligt personnummer på den andra vårdenheten. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Lagra ett sjukintyg med ett HSA- id som skiljer sig från de som är i listan med hjälp av Ett lämpligt verktyg. samt skriv in det kända personnumret i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Förväntat resultat: Skall inte gå att genomföra, skall endast gå att genomföra till de vårdenheter som rättigheterna tillåter. Krav: A Redigera sjukintyg 6.1. Befintlig patient Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet där minst ett icke- låst sjukintyg finns. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj en vårdenhet där ett patient personnummer är känt. Klicka sedan på valfritt icke- låst intyg. 12

13 Förväntat resultat: Skall komma till intyget där ytterligare information kan fyllas i samt att befintlig information kan redigeras. Krav: A Komplett sjukintyg Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll inte i kryssrutan i fält 1 (avstängning enligt smittskyddslagen). Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett" förrän samtliga av fält 2, 3, 4, 5, 8a, 8b samt 10 är ifyllda. Krav: A Komplett sjukintyg avstängning enligt smittskyddslagen Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltligt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i kryssrutan i fält 1. Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett" förrän både fält 8b samt 10 är ifyllda. Krav: A Ofullständigt sjukintyg Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll ej i kryssrutan i fält 1. Fyll i olika kombinationer av fält, dock ej fält 2, 3, 4, 5, 8a, 8b samt 10 samtidigt. Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett". Krav: A

14 6.5. Ofullständigt sjukintyg Avstängning enligt smittskyddslagen Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i kryssrutan i fält 1. Fyll i olika kombinationer av fält, dock ej fält 8b samt 10 samtidigt. Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett". Krav: A Ogiltigt undersökningsdatum Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i valfritt checkbox i fält 4 "Uppgifterna i intyget baseras på" samt ange ett datum i framtiden. Förväntat resultat: Skall generera ett fel. Det ska inte vara möjligt ange en undersökning som skall göras i framtiden. Krav: A Otillåtet undersökningsdatum Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i valfritt checkbox i fält 4 "Uppgifterna i intyget baseras på" samt ange några ogiltiga tecken i datumfältet. Förväntat resultat: Skall inte vara möjligt. Endast datum på formatet ÅÅÅÅ- MM- DD accepteras. Krav: A

15 6.8. Granska sjukintyg som PDF- fil Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Granska/Skriv ut blankett" som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: En PDF- fil skall skickas som nedladdning som innehåller värdena. Krav: A Spara sjukintyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget, redigera någon information och klicka sedan på "Spara" i rutan högst upp på sidan. Klicka sedan på "Intygslista" i toppmenyn, för att sedan gå in på samma sjukintyg igen. Förväntat resultat: Den redigerade informationen skall vara intakt. Krav: A.1.3, A Automatisk sparfunktion av sjukintyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget, redigera någon information och flytta fokus (klicka i ett annat textfält) och vänta på att få beskedet att intyget är sparat. Klicka sedan på "Intygslista" i toppmenyn, för att sedan gå in på samma sjukintyg igen. Förväntat resultat: Den redigerade informationen skall vara intakt. Krav: A- 1.3, A Signera intyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg, Net- ID installerat samt isatt SITHS- kort i en stödd kortläsare. 15

16 Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Signera" som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: Intyget skall nu markeras som signerat. Detta test kan inte för närvarande inte automatiseras pga. SITHS kortläsare. Krav: A Skriva ut intyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Granska/Skriv ut blankett" som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: Sjukintyget skall nu skrivas ut. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. skrivarberoendet. Krav: A- 1.3, A Skriva ut intyg med sekretess Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Skriv ut" (med lås- ikonen) som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: Ett sjukintyg skall nu ha skrivits ut som döljer informationen i vissa fält. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. skrivarberoendet. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Dessutom krävs en mottagare av sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Fyll i "Patienten samtycker till att läkarintyget 16

17 skickas in elektroniskt till Försäkringskassan", Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall gå att genomföra utan vare sig hinder eller fel. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke ej komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Fyll i "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan", Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall ej vara möjligt att få alternativet att skicka ett icke- komplett sjukintyg. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Kontrollera att "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan" ej är ikryssat, Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall ej vara möjligt att få alternativet att skicka ett sjukintyg utan patientens samtycke. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke ej komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. 17

18 Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Kontrollera att "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan" ej är ikryssat, Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall ej vara möjligt att få alternativet att skicka ett sjukintyg utan patientens samtycke. Dessutom är intyget heller inte komplett. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Utskrift utan sekretess Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett signerat sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på det sjukintyg som är signerat. Klicka på "Skriv ut"- knappen längst ned med den öppna lås- symbolen. Förväntat resultat: En utskrift av sjukintyget skall startas där samtliga fält är med. Detta test kan för närvarande inte automatiseras pga. beroendet till SITHS kortläsare. Krav: A- 1.3, A- 1.5, A Utskrift med sekretess Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett signerat sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på det sjukintyg som är signerat. Klicka på "Skriv ut"- knappen längst ned med den slutna lås- symbolen. Förväntat resultat: En utskrift av sjukintyget skall startas där fält som innehar personlig information inte är med. Detta test kan för närvarande inte automatiseras pga. beroendet till SITHS kortläsare. Krav: A- 1.3, A- 1.5, A Hjälptexter Samtliga tester här berör hjälpfunktioner vid utfärdande av sjukintyg. För att komma till formuläret samt fylla i sjukintyg vänligen gå in på "Användargränssnitt" i menyn till höger, 18

19 välj godtycklig vårdenhet samt skriv in godtyckligt personnummer i godkänt format. Skriv eventuellt in ett namn om detta personnummer inte redan har ett sjukintyg på den angivna vårdenheten och klicka på "Skapa", alternativt klicka på "Skapa nytt intyg" eller redigera befintligt intyg om personnumret redan fanns på den angivna vårdenheten Antal hjälptexter Test: Kontrollera antal frågeteckensymboler som visas på sidan. Förväntat resultat: Det skall finnas totalt 25 frågeteckensymboler med "popup- hjälp" Uppgifterna baseras på Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Uppgifterna i intyget baseras på" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange vad uppgifterna i intyget baseras på. Flera alternativ kan väljas." En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Uppgifterna baseras på annat Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Annat" under rubriken "Uppgifterna i intyget baseras på" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Detta alternativ kan bl.a. användas för annan professionsbedömning t.ex. kuratorsanteckningar, sjukgymnastanteckning eller team- konferens." Diagnos 19

20 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Diagnos" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange vilken eller vilka sjukdomar som medför nedsättning av arbetsförmågan." samt en länk till ytterligare hjälp Diagnos ytterligare diagnoser Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Ytterligare diagnoser (frivilligt)" under "Diagnos" rutan samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Observera att det som skrivs in här kommer vid granskning och utskrift av intyget att flyttas till ett fritextfält (Diagnos) tillsammans med förtydligandet av diagnoser nedan." Diagnos förtydligande av diagnos Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Förtydligande av diagnos/diagnoser" inuti "Diagnos" rutan samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "I intygsblanketten kommer allt som inte skrivs i huvuddiagnosens kod- ruta att hamna i fritext (fältet Diagnos). I fritextfältet kan du ytterligare kommentera eller förtydliga de angivna diagnoserna eller åtgärderna." Diagnos samsjuklighet föreligger Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Samsjuklighet föreligger" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Om du anser att Försäkringskassan särskilt bör uppmärksammas på att det rör sig om samsjuklighet, dvs. om patienten har flera sjukdomar eller symtom som förstärker och förvärrar patientens tillstånd, 20

21 kan du ange detta med kryss. Om du sätter ett kryss kommer texten Samsjuklighet föreligger att synas i fritextfältet för diagnos vid granskning och utskrift av intyget." Aktuellt sjukdomsförlopp Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Aktuellt sjukdomsförlopp" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Beskriv kortfattat sjukdomens utveckling, situation vid undersökningstillfället och förhållanden som påverkar sjukdomsutvecklingen". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Diagnos funktionsnedsättning Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Funktionsnedsättning - observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Beskriv den angivna sjukdomens påverkan på patientens fysiska respektive psykiska funktioner och hur denna påverkan observerats vid din och andra professioners undersökning och medicinska utredning". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Diagnos aktivitetsbegränsning Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos och funktionsnedsättning ovan" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ge en tydlig beskrivning av hur sjukdomen begränsar patientens förmåga, liksom av hur omfattande konsekvenserna är. Denna information är den mest centrala för bedömningen av rätten till sjukpenning. Använd enkel svenska som är begriplig för en person utan medicinsk utbildning". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas. 21

22 7.11. Arbete Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Arbete" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange vad du bedömt nedsättningen av arbetsförmågan mot patientens nuvarande arbete, arbetslöshet eller föräldraledighet. Läkarintyget måste alltid innehålla information om detta. Om patienten t.ex. både arbetar och är föräldraledig, kan du förtydliga detta under Övriga upplysningar. En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbete nuvarande arbete Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Nuvarande arbete" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Om patienten har ett arbete, ska nedsättningen av arbetsförmåga relateras till de arbetsuppgifter patienten har". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbete arbetslöshet Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Arbetslöshet - att utföra arbete på den reguljära arbetsmarknaden" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Är patienten arbetslös ska bedömningen relateras till förmågan att klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden." Arbete föräldraledighet med föräldrapenning 22

23 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Föräldraledighet med föräldrapenning - att vårda sitt barn" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Är patienten föräldraledig ska bedömningen relateras till förmågan att ta hand om barnet." Arbetsförmåga Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Arbetsförmåga" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange hur mycket patientens arbetsförmåga bedöms vara nedsatt och för hur lång tid. För att patienten ska få rätt till sjukpenning ska aktivitetsbegränsningen påverka arbetsförmågan med minst 25 %. Gradvis ökad arbetsförmåga kan anges på samma intyg. En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbetsförmåga bedömning av patientens arbetsförmåga Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt längre tid än den som försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att:" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Om sjukskrivningen omfattar längre tid än den som rekommenderas i det försäkringsmedicinska beslutsstödets specifika rekommendationer, motivera varför. Detta gäller också om patienten vid intygsskrivandet redan varit sjukskriven längre tid än beslutsstödets rekommendationer. En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbetsförmåga prognos 23

24 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Prognos - kommer patienten att få tillbaka sin arbetsförmåga i nuvarande arbete? (Gäller ej arbetslösa)" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange hur du bedömer patientens möjligheter att återgå till sina nuvarande arbetsuppgifter i samma omfattning som före sjukskrivningen. Prognosen avser inte möjligheter till omplacering eller förändrade arbetsuppgifter." En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Åtgärder Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Åtgärder" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om patienten är under behandling eller väntar på åtgärder inom vården (t.ex. operationer eller behandlingar) eller någon annanstans. Angivna åtgärder ska vara väsentliga för att patienten ska återfå arbetsförmågan". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Rekommendationer till Försäkringskassan" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Här kan du ge Försäkringskassan underlag för bedömning av patientens behov av samordnade åtgärder för rehabilitering. Dina rekommendationer riktar sig också till patienten själv och till patientens arbetsgivare. Försäkringskassan har ett samordningsansvar för rehabiliteringen. Försäkringskassan kan bland annat ta initiativ till möten med patienten och olika aktörer som kan bidra till att patienten snabbare kan återgå i arbete". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan resor med annat färdmedel 24

25 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Resor till och från arbetet med annat färdmedel än normalt kan göra det möjligt för patienten att återgå i arbete" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om resor till och från arbetet med annat färdsätt, till exempel taxi eller automatväxlad bil, kan göra att patienten kan arbeta trots sjukdomen. Patienten kan få ersättning för annat färdsätt i tre månader, och i undantagsfall längre" Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med arbetsförmedlingen Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Patienten bör komma i kontakt med arbetsförmedlingen" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Kontakt med Arbetsförmedlingen rekommenderas om du bedömer att patienten behöver hjälp via Arbetsförmedlingen för att han eller hon ska kunna återgå i arbete". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med företagshälsovården Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Patienten bör komma i kontakt med företagshälsovården" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Patientens arbetsgivare kan ha ett avtal om företagshälsovård. Försäkringskassan har ansvar för samordning av aktiviteter för patientens rehabilitering". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan arbetslivsinriktad rehabilitering 25

26 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Är arbetslivsinriktad rehabilitering aktuell?" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om du bedömer att patienten skulle ha förutsättningar att återvinna arbetsförmågan snabbare med arbetslivsinriktad rehabilitering". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Kontakt Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Kontakt" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om du vill att Försäkringskassans handläggare tar kontakt med dig för att diskutera patientens sjukskrivning. Observera att denna ruta i första hand ska användas om intyget ska skrivas ut på papper. Överförs intyget elektroniskt används hellre funktionen för elektronisk ärendekommunikation (efter det att intyget skickats in)." Övriga upplysningar och förtydliganden Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Övriga upplysningar och förtydliganden" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange här sådan ytterligare information som du bedömer att Försäkringskassan skulle ha nytta av. Observera att vid granskning och utskrift av intyget kommer text som skrivits in i vissa av fritextfälten på andra ställen i intyget också att flyttas hit." Patienten samtycker Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan" nästan längst ned i formuläret samt håll markören över frågetecknet. 26

27 Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Läkarintyget får bara skickas till Försäkringskassan om patienten givit sitt samtycke till det. Genom att kryssa i denna ruta intygar du att du fått patientens samtycke till att skicka intyget elektroniskt till Försäkringskassan.". 8. Kopiera sjukintyg 8.1. Ofullständigt sjukintyg Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett tomt (nyskapat) sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på det sjukintyg som är tomt, dvs. ett som har status "Skapad". Klicka sedan på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Förväntat resultat: Ett nytt intyg som är identiskt med det kopierade skall nu ha skapats med statusen "Skapad". Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Komplett sjukintyg med avstängning enligt smittskyddslagen Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett komplett ifyllt sjukintyg med avstängning enligt smittskyddslagen. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på det sjukintyg som är ifyllt, t.ex. ett som har status "Ändrad". Klicka sedan på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Klicka sedan igen på kopiera, men nu på det sjukintyg som har det senaste datumet. Klicka återigen på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Förväntat resultat: Ett nytt intyg som är identiskt med det kopierade skall nu ha skapats med statusen "Skapad". Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Komplett sjukintyg utan avstängning enligt smittskyddslagen Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett komplett ifyllt sjukintyg utan avstängning enligt smittskyddslagen. 27

28 Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på det sjukintyg som är ifyllt, t.ex. ett som har status "Ändrad". Klicka sedan på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Klicka sedan igen på kopiera, men nu på det sjukintyg som har det senaste datumet. Klicka återigen på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Förväntat resultat: Ett nytt intyg som är identiskt med det kopierade skall nu ha skapats med statusen "Skapad". Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med en vanlig Webbläsare) dock vara utan rättigheter till en annan vårdenhet vars HSA- id är känt. Samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Lagra ett sjukintyg med ett HSA- id som skiljer sig från de som är i listan med hjälp av ett lämpligt verktyg. Skriv också in det kända personnumret i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på ett valfritt sjukintyg. Förväntat resultat: Skall inte vara möjligt. Fel skall visas i en egen sida. Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Inloggad enbart med Administratörsrättigheter Förutsättningar: Inloggad enbart med Administratörsrättigheter utan rättighet på någon Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj en vårdenhet samt fyll i ett känt personnummer och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på valfritt sjukintyg. Förväntat resultat: Skall inte vara möjligt. Fel skall visas i en egen sida. Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Frågor och svar 9.1. Svara på fråga Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt att det finns minst en obesvarad, ej vidarebefordrade fråga på denna Någon typ av mottagare dit svaret skickas till krävs för att ett undantag skall skapas. 28

29 Test: Välj vårdenheten i listan och klicka på "Välj". Klicka på "Visa" till höger om valfri inkommen obesvarad fråga i sökresultatet. Fyll i valfri text i svarsrutan och klicka nu på "Svara". Förväntat resultat: Inga fel uppstår, eventuellt verifiera "på andra sidan" att meddelandet kom fram. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroende till externt system. Krav: A- 1.15, A Visa ytterligare information om besvarad fråga Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt minst en besvarad fråga på denna Test: Välj en vårdenhet och klicka på "Välj". Ändra värdet på "Visa besvarade" till "Ja" och klicka på "Sök"- knappen. Klicka nu på valfri "Besvarad" text som finns i "Status"- kolumnen. Förväntat resultat: En ny rad skall öppnas som visar vilken läkare som besvarade frågan (om svaret är till Försäkringskassan), samt ett datum för när frågan besvarades. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroende till externt system. Krav: A- 1.17, A Sökning Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt att det finns minst en obesvarad inte vidarebefordrad fråga på denna Test: Välj en godtycklig vårdenhet som har olika kombinationer av frågor och svar på olika sjukintyg och klicka på "Välj". Förväntat resultat: Nu skall en s.k. "Standard- sökning" visas, dvs. obesvarade, icke vidarebefordrade frågor från både vården samt Försäkringskassan. Krav: A- 1.17, A- 1.18, A Sökning, frågor från Försäkringskassan Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet erpå minst en vårdenhet, samt att denna vårdenhet har ett flertal olika kombinationer av obesvarade frågor från Försäkringskassan. Test: Välj en godtycklig vårdenhet som har olika kombinationer av frågor och svar på olika sjukintyg och klicka på "Välj". Välj alternativet "FK" i filteralternativet "Fråga från" och klicka på "Sök" knappen. Förväntat resultat: Nu skall endast frågor från Försäkringskassan visas i sökresultatet. 29

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Användarmanual. Webcert för privatläkare

Användarmanual. Webcert för privatläkare Användarmanual Webcert för privatläkare Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 2 1.4 Versionshistorik... 3 2. Börja använda Webcert... 4 2.1 Vem räknas

Läs mer

Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB)

Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd (FMB) Leveransinformation försäkringsmedicinskt beslutstöd Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/7 1. Inledning... 3 1.1 Syfte med FMB... 3 1.2 Information som hanteras av FMB... 3 2. Hur FMB används... 4 3. Filer

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter i Webcert...

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual. Webcert frågor och svar

Användarmanual. Webcert frågor och svar Användarmanual Webcert frågor och svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Om Webcert... 2 1.2. Syfte och målgrupp... 2 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 3 2. Roller och behörigheter

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

Användarmanual. Webcert integration

Användarmanual. Webcert integration Användarmanual Webcert integration Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Referenser... 4 1.3.1 Tjänstereferenser... 4 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 4 1.3.3 Övriga

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Hälso och sjukvårdensledningens 1.0 6 administrativa enhet Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Annika Lind Annika Lind

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet

Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss och arbetsflöde, Enkelhet 1 (12) 1 december Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Bilaga 1 Användarscenario, idéskiss

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Administration av porttelefon... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Navigering i cloud.tidomat.com... 3 Navigera till olika vyer... 4 Lägga till ny lägenhet...

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Manual att registrera i

Manual att registrera i Manual att registrera i 2016-06-22 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Instruktion till smartmobilrapportering via Android-app 1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Start Installera android-appen Naturens Kalender

Läs mer

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister

Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister Manual för att registrera i Svenskt Beroenderegister 2014-02-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Elektronisk närvarolista

Elektronisk närvarolista Elektronisk närvarolista Elektroniska Närvarolistan, är en applikation där ledarna har sin egen inloggning och sköter hela närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone. Du

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

LabPortalen 2.14 1 (26) Användarmanual version 2.14 LP-1000

LabPortalen 2.14 1 (26) Användarmanual version 2.14 LP-1000 1 (26) Innehåll Inloggning med SITHS-kort... 4 Förenklad inloggning... 5 Inkommande... 6 Filtrering under Inkommande... 6 Sökfunktionalitet under Inkommande... 7 Utgående... 7 Filtrering under Utgående...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Lathund. Tandvårdsfönster

Lathund. Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i...4 3 Aktivitetslistan...6 3.1 Exportera till Excel...9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet beskriver hur man i på olika sätt

Läs mer

1. STARTSIDA När du loggat in kommer du till startsidan, där din administratör har möjlighet att publicera nyheter eller färdiga skyltpaket.

1. STARTSIDA När du loggat in kommer du till startsidan, där din administratör har möjlighet att publicera nyheter eller färdiga skyltpaket. . STARTSIDA När du loggat in kommer du till startsidan, där din administratör har möjlighet att publicera nyheter eller färdiga skyltpaket.. SKAPA SKYLTAR Det finns två varianter av skyltar. Färdiga skyltar

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

0. Inloggning till Symfoni

0. Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 0. Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare (hantering av förhandsbedömningar samt uppsökande verksamhet) Följande förutsättningar gäller för att Du skall kunna logga

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör)

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) 2014-12-02 Version 2.1 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets

Läs mer

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Frågor och svar I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Får följande felmeddelande vid inloggning Http 403 Åtkomst nekas SVAR: Detta beror

Läs mer

Användarmanual. Webcert för privatläkare

Användarmanual. Webcert för privatläkare Användarmanual Webcert för privatläkare Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Målgrupp... 3 1.3. Referenser... 3 1.4. Versionshistorik... 4 2. Börja använda Webcert... 4 2.1. Vem räknas som privatläkare?...

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare 2014-11-28 Version 2.0 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL 2016-02- 16 Nu har det äntligen blivit dags att lansera första delen av det uppdaterade gränssnittet i Journal Digital. Fokus i vår utveckling har legat på att skapa

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Processkarta och Lathund

Processkarta och Lathund Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef registret/ komplettera uppgifter (sid 1-2) Ange Enhetstillhörighet / Närstående / Fast vårdkontakt mm och gå till Planeringsunderlag

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Läkarutlåtande om hälsotillstånd Läkarutlåtande om hälsotillstånd 1 (3) Använd "Fortsättningsblad läkarutlåtande" (FK 3201) om utrymmet inte räcker. Om du inte känner patienten ska han eller hon styrka sin identitet genom legitimation

Läs mer