Inera Medcert Testspecifikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inera Medcert Testspecifikation"

Transkript

1 Inera Medcert Testspecifikation Inledning Innan man kan börja testa måste man ha tillgång till en installation av Medcert, och för att Medcert skall fungera korrekt måste samtliga funktioner vara rätt installerade och konfigurerade. Medcerts funktioner beskrivs först översiktligt tillsammans med den typ av rättighet funktionen kräver. Senare beskrivs funktionerna i detalj samt vad som måste testas för att verifiera funktionaliteten av Medcert. Om det i testbeskrivningen inte framgår annat så utgår samtliga testbeskrivningar från den sida man kommer till direkt efter inloggning, dvs. den sida där man ombeds välja vårdenhet för att titta på frågor och svar. Översikt funktionalitet Det finns två olika typer av huvudaktörer i Medcert, nämligen administratör och vårdenhetsadministratör. En användare kan vara en administratör och/eller en vårdadministratör på en eller flera vårdenheter. Dessutom finns ett specialfall i formen av en anonym aktör som ännu inte loggat in i systemet. Samtliga dessa aktörer kan utföra uppgifter som kortfattat beskrivs nedan. En anonym användare som inte är inloggad ska kunna göra följande: Navigera till startsidan och Logga in. Använda hjälp från startsidan. En administratör ska kunna: Skapa vårdgivare. Redigera vårdgivare. Skapa vårdenheter. Redigera vårdenheter. Lägga till nya användare. Redigera befintliga användare. Ta bort användare. En vårdenhetsadministratör ska kunna: Skriva sjukintyg för nya patienter. Skriva sjukintyg för befintliga patienter. Redigera befintligt sjukintyg. Kopiera befintliga sjukintyg. Granska sjukintyg som PDF- fil. Skriva ut sjukintyg. Låsa intyg. Lista frågor och svar. En läkare ska kunna: Göra allt som en vårdenhetsadministratör kan, se ovan. Signera sjukintyg. 1

2 Med patientens samtycke skicka det signerade sjukintyget till försäkringskassan. Förutom dessa användarfunktioner tillkommer tre systemsamband där systemen identifierar sig mha SITHS- certifikat: Uppslag av information från HSA- katalogen. Skicka svar till Försäkringskassan. Ta emot svar från Försäkringskassan. Se även projektsidan på Google Code, och kraven i form av User Stories. 2

3 Testfall 1. Inloggning Logga in Hjälp Administrera vårdgivare Skapa vårdgivare Skapa vårdgivare med ofullständig information Duplikat ID Redigera vårdgivare Redigera vårdgivare med ofullständig information Administrera vårdenheter Skapa vårdenhet Skapa vårdenhet med ofullständig information Duplikat ID Redigera vårdenhet Redigera vårdenhet med ofullständig information Administrera användare Skapa användare Skapa användare med ofullständig information Duplikat användarnamn Redigera användare Redigera användare med ofullständig information Ta bort användare Utfärda sjukintyg Ny patient Ny patient ångra namn Visa sjukintyg för en befintlig patient Ny patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare) Befintlig patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare)) Redigera sjukintyg Befintlig patient Komplett sjukintyg Komplett sjukintyg avstängning enligt smittskyddslagen Ofullständigt sjukintyg Ofullständigt sjukintyg Avstängning enligt smittskyddslagen Ogiltigt undersökningsdatum Otillåtet undersökningsdatum Granska sjukintyg som PDF- fil Spara sjukintyg Automatisk sparfunktion av sjukintyg Signera intyg Skriva ut intyg Skriva ut intyg med sekretess Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke komplett Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke ej komplett Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke komplett Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke ej komplett Utskrift utan sekretess Utskrift med sekretess Hjälptexter

4 7.1. Antal hjälptexter Uppgifterna baseras på Uppgifterna baseras på annat Diagnos Diagnos ytterligare diagnoser Diagnos förtydligande av diagnos Diagnos samsjuklighet föreligger Aktuellt sjukdomsförlopp Diagnos funktionsnedsättning Diagnos aktivitetsbegränsning Arbete Arbete nuvarande arbete Arbete arbetslöshet Arbete föräldraledighet med föräldrapenning Arbetsförmåga Arbetsförmåga bedömning av patientens arbetsförmåga Arbetsförmåga prognos Åtgärder Rekommendationer till försäkringskassan Rekommendationer till försäkringskassan resor med annat färdmedel Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med arbetsförmedlingen Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med företagshälsovården Rekommendationer till försäkringskassan arbetslivsinriktad rehabilitering Kontakt Övriga upplysningar och förtydliganden Patienten samtycker Kopiera sjukintyg Ofullständigt sjukintyg Komplett sjukintyg med avstängning enligt smittskyddslagen Komplett sjukintyg utan avstängning enligt smittskyddslagen Otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med en vanlig Webbläsare) Inloggad enbart med Administratörsrättigheter Frågor och svar Svara på fråga Visa ytterligare information om besvarad fråga Sökning Sökning, frågor från Försäkringskassan Sökning, frågor från Vården Sökning, frågor från Vården och Försäkringskassan Sökning, frågor till särskild läkare Sökning, frågor till samtliga läkare Sökning, besvarade frågor Sökning, obesvarade Sökning, både besvarade och obesvarade Sökning, vidarebefordrade frågor Sökning, ej vidarebefordrade frågor Sökning, både vidarebefordrade och ej vidarebefordrade Sökning, ankommet datum Sökning, samtliga datum Sökning, ämne Sökning, samtliga ämnen Sökning, svar senast Sökning, samtliga svar senast

5 9.21. Sökning, sortering på fråga från Sökning, sortering på status Sökning, sortering på läkare Sökning, sortering på datum Sökning, sortering på personnummer Sökning, sortering på Ämne Sökning, sortering på svar senast Sökning, tillbaka till sökning Sortering frågor Övrigt, återställ sökformuläret Övrigt, Exceldokument Övrigt, markera som vidarebefordrat/ej vidarebefordrat Övrigt, visa ytterligare information om besvarad fråga API- Länkar Skapa ID för sjukintyg (OBS: detta test kan inte utföras med en vanlig Webbläsare) Åtkomst, öppna sjukintyg Direktlänk, frågor och svar Skapa fråga Extern kommunikation, ta emot fråga Extern kommunikation, ta emot svar

6 1. Inloggning 1.1. Logga in Förutsättningar: För att kunna logga in i produktionsmiljö krävs ett giltigt SITHS certifikat, en kortläsare (t.ex. Omnikey 3121) samt programmet NetID. Förutom detta krävs det dessutom ett SITHS certifikat på servern där Medcert körs. Utöver detta skall HSA- id vara inlagt i HSA- katalogen och/eller i Medcerts databas. Test: Från Medcerts startsida, klicka på Logga in. Nu ska eventuellt ett lösenord, en PIN- kod krävas för att använda SITHS- kortet. Skriv i PIN- koden och tryck ok, om en fråga visas med vilket certifikat som skall användas vänligen välj det certifikat som motsvarar det insatta SITHS- kortet. Förväntat resultat: Du är inloggad och kommer till vyn som ber dig att ange Krav: A- 5.1, A Hjälp Förutsättningar: Inga. Test: Från Medcerts startsida, klicka Hjälp. Förväntat resultat: Förväntat resultat är att en PDF- fil öppnas som innehåller information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Krav: A Administrera vårdgivare 2.1. Skapa vårdgivare Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdgivare knappen. Fyll i en godtycklig men unik textrad i fältet Vårdgivare id. Informationen i Namn samt adress kan vara godtyckligt och behöver ej vara unikt. Klicka sedan på spara. Förväntat resultat: Inga fel visas samt att du ser din nyskapade vårdenhet i listan under Alla vårdgivare. Krav: A Skapa vårdgivare med ofullständig information Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. 6

7 Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdgivare knappen. Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma och klicka på spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A Duplikat ID Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en vårdgivare redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdgivare knappen. Fyll i existerande vårdgivare ID samt godtyckliga värden i övriga fält. Förväntat resultat: Ett fel skall visas, ingen vårdgivare skall skapas med den informationen som angavs. Krav: A Redigera vårdgivare Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en vårdgivare redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdgivare. Ändra informationen i samtliga fält och klicka på Spara. Förväntat resultat: Inga fel visas samt att du ser den ändrade vårdgivaren med den uppdaterade informationen i listan under Alla vårdgivare. Krav: A Redigera vårdgivare med ofullständig information Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en vårdgivare redan finns skapad. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdgivare. Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma och klicka på spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A

8 3. Administrera vårdenheter 3.1. Skapa vårdenhet Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa vårdenhet knappen. Ange en vårdgivare, samt godtyckliga värden på övriga fält. Vårdenhets id måste dock ha ett unikt värde. Förväntat resultat: En vårdenhet med de angivna värdena skall nu ha skapats och ligger i listan Alla vårdenheter som skall visas efter slutfört test. Krav: A Skapa vårdenhet med ofullständig information Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma (välj ingen vårdgivare i listan om det fältet skall vara tomt) och klicka sedan på Spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A Duplikat ID Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättighet samt att minst en vårdenhet redan finns. Test: Ange en befintlig vårdenhets ID. Förväntat resultat: Ett fel skall visas, ingen vårdenhet skall skapas med den angivna informationen. Krav: A Redigera vårdenhet Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättighet samt att minst en vårdenhet redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdenheter. Redigera informationen i samtliga fält och klicka på "Spara". 8

9 Förväntat resultat: Den redigerade vårdenheten skall nu ha de nya värdena som angavs, detta skall vara uppdaterat i listan Alla vårdenheter som visas efter slutfört test. Krav: A Redigera vårdenhet med ofullständig information Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättighet samt att minst en vårdenhet redan finns. Test: Klicka på Hantera vårdenheter i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra på godtycklig rad i listan Alla vårdenheter. Lämna ett, flera eller samtliga fält tomma (välj ingen vårdgivare i listan om det fältet skall vara tomt) och klicka på Spara. Förväntat resultat: Stannar kvar i samma vy, värdena skall ej ha ändrats i listan Alla vårdenheter, felmeddelande skall visas vid det tomma fältet. Krav: A Administrera användare 4.1. Skapa användare Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Skapa Användare knappen. Fyll i godtyckliga värden för användarnamn, för- samt efternamn. Användarnamnet skall dock vara unikt. Fyll i kombinationer av administratörsrättigheter samt vårdenhetsadministratörsrättigheter genom att fylla i de olika checkboxarna. Förväntat resultat: Den skapade användaren skall nu finnas med de angivna värdena samt rättigheterna som angavs. Krav: A- 5.5, A Skapa användare med ofullständig information Förutsättningar: Endast inloggad med administratörsrättigheter. Test: Lämna ett eller flera fält tomma vid skapandet av en ny användare. Förväntat resultat: Felmeddelande visas, ingen användare skapas. Krav: A- 5.5, A

10 4.3. Duplikat användarnamn Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst en användare redan finns. Test: Ange ett användarnamn som redan finns vid skapandet av en ny användare. Förväntat resultat: Felmeddelande visas, ingen användare skapas. Krav: A- 5.5, A Redigera användare Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst två användare redan finns, och där ändringarna görs så att de inte påverkar fortsatt testning, dvs. ändra inte på de användare som utför testning. Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra till höger om den användare som skall redigeras. Skriv in nya värden på samtliga fält i kombinationer samt rättigheterna i olika kombinationer, klicka sedan på Spara för att spara informationen. Förväntat resultat: Den nya informationen skall vara skapad och kan ses i Alla användare listan som skall synas. För detaljer angående vilken/vilka vårdcentraler en användare har rättigheter till, vänligen kontrollera detta genom att klicka återigen på Ändra till höger om den berörda användaren. Krav: A- 5.5, A Redigera användare med ofullständig information Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst två användare redan finns, och där ändringarna görs så att de inte påverkar fortsatt testning, dvs. ändra inte på de användare som utför testning. Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ändra till höger om den användare som skall redigeras. Skriv in nya värden på olika fält, lämna dock minst ett fält tomt. Klicka sedan på Spara för att spara informationen. Förväntat resultat: Felmeddelande visas, användarinformationen skall inte uppdateras. Krav: A- 5.5, A Ta bort användare Förutsättningar: Inloggad med administratörsrättigheter samt att minst två användare redan finns, och där ändringarna görs så att de inte påverkar fortsatt testning, dvs. ändra inte på de användare som utför testning. 10

11 Test: Klicka på Hantera användare i menyn till vänster, för att sedan klicka på Ta bort till höger om den berörda användaren. Förväntat resultat: Användaren skall försvinna från listan Alla användare Krav: A- 5.5, A Utfärda sjukintyg 5.1. Ny patient Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Förväntat resultat: Sidan "Skriv läkarintyg" skall visas med det personnummer samt namn som angavs i testet. Krav: A Ny patient ångra namn Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer som inte existerar på vårdenheten i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Gå nu sedan bakåt och ändra informationen i namnet, klicka nu igen på "Skapa". Förväntat resultat: Två intyg skapas med olika namn på samma personnummer. (anm. det kan diskuteras huruvida detta beteende är korrekt) Krav: A Visa sjukintyg för en befintlig patient Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om en annan patients personnummer på den valda vårdenheten. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt men existerande personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Förväntat resultat: En översikts- vy skall visas som innehåller patientens personnummer, namn samt vilka läkarintyg som har utfärdats av den valda vårdenheten på denna patient. 11

12 Status samt tid och datum skall visas på de existerande sjukintygen. Från denna översikts- vy skall det dessutom vara möjligt att skapa ett nytt intyg samt kopiera befintliga intyg. Krav: A Ny patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare) dock vara utan rättigheter till en annan vårdenhet vars HSA- id är känt. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Lagra ett sjukintyg med ett HSA- id som skiljer sig från de som är i listan med hjälp av ett lämpligt verktyg. samt skriv in ett godtyckligt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Förväntat resultat: Skall inte gå att genomföra, skall endast gå att genomföra till de vårdenheter som rättigheterna tillåter. Krav: A Befintlig patient på en otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med vanlig Webbläsare)) dock vara utan rättigheter till en annan vårdenhet vars HSA- id är känt samt kunskapen om ett befintligt personnummer på den andra vårdenheten. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Lagra ett sjukintyg med ett HSA- id som skiljer sig från de som är i listan med hjälp av Ett lämpligt verktyg. samt skriv in det kända personnumret i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Förväntat resultat: Skall inte gå att genomföra, skall endast gå att genomföra till de vårdenheter som rättigheterna tillåter. Krav: A Redigera sjukintyg 6.1. Befintlig patient Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet där minst ett icke- låst sjukintyg finns. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj en vårdenhet där ett patient personnummer är känt. Klicka sedan på valfritt icke- låst intyg. 12

13 Förväntat resultat: Skall komma till intyget där ytterligare information kan fyllas i samt att befintlig information kan redigeras. Krav: A Komplett sjukintyg Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll inte i kryssrutan i fält 1 (avstängning enligt smittskyddslagen). Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett" förrän samtliga av fält 2, 3, 4, 5, 8a, 8b samt 10 är ifyllda. Krav: A Komplett sjukintyg avstängning enligt smittskyddslagen Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltligt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i kryssrutan i fält 1. Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett" förrän både fält 8b samt 10 är ifyllda. Krav: A Ofullständigt sjukintyg Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll ej i kryssrutan i fält 1. Fyll i olika kombinationer av fält, dock ej fält 2, 3, 4, 5, 8a, 8b samt 10 samtidigt. Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett". Krav: A

14 6.5. Ofullständigt sjukintyg Avstängning enligt smittskyddslagen Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i kryssrutan i fält 1. Fyll i olika kombinationer av fält, dock ej fält 8b samt 10 samtidigt. Förväntat resultat: Intyget skall inte bedömas som "komplett". Krav: A Ogiltigt undersökningsdatum Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i valfritt checkbox i fält 4 "Uppgifterna i intyget baseras på" samt ange ett datum i framtiden. Förväntat resultat: Skall generera ett fel. Det ska inte vara möjligt ange en undersökning som skall göras i framtiden. Krav: A Otillåtet undersökningsdatum Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj godtycklig vårdenhet i listan samt skriv in ett godtyckligt personnummer alternativt ett känt personnummer i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Skriv eventuellt nu in godtyckligt för- och efternamn och klicka på "Skapa". Fyll i valfritt checkbox i fält 4 "Uppgifterna i intyget baseras på" samt ange några ogiltiga tecken i datumfältet. Förväntat resultat: Skall inte vara möjligt. Endast datum på formatet ÅÅÅÅ- MM- DD accepteras. Krav: A

15 6.8. Granska sjukintyg som PDF- fil Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Granska/Skriv ut blankett" som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: En PDF- fil skall skickas som nedladdning som innehåller värdena. Krav: A Spara sjukintyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget, redigera någon information och klicka sedan på "Spara" i rutan högst upp på sidan. Klicka sedan på "Intygslista" i toppmenyn, för att sedan gå in på samma sjukintyg igen. Förväntat resultat: Den redigerade informationen skall vara intakt. Krav: A.1.3, A Automatisk sparfunktion av sjukintyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget, redigera någon information och flytta fokus (klicka i ett annat textfält) och vänta på att få beskedet att intyget är sparat. Klicka sedan på "Intygslista" i toppmenyn, för att sedan gå in på samma sjukintyg igen. Förväntat resultat: Den redigerade informationen skall vara intakt. Krav: A- 1.3, A Signera intyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg, Net- ID installerat samt isatt SITHS- kort i en stödd kortläsare. 15

16 Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Signera" som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: Intyget skall nu markeras som signerat. Detta test kan inte för närvarande inte automatiseras pga. SITHS kortläsare. Krav: A Skriva ut intyg Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Granska/Skriv ut blankett" som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: Sjukintyget skall nu skrivas ut. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. skrivarberoendet. Krav: A- 1.3, A Skriva ut intyg med sekretess Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på sjukintyget och klicka på "Skriv ut" (med lås- ikonen) som finns längst ned på sjukintygssidan. Förväntat resultat: Ett sjukintyg skall nu ha skrivits ut som döljer informationen i vissa fält. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. skrivarberoendet. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Dessutom krävs en mottagare av sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Fyll i "Patienten samtycker till att läkarintyget 16

17 skickas in elektroniskt till Försäkringskassan", Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall gå att genomföra utan vare sig hinder eller fel. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, med samtycke ej komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Fyll i "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan", Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall ej vara möjligt att få alternativet att skicka ett icke- komplett sjukintyg. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Kontrollera att "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan" ej är ikryssat, Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall ej vara möjligt att få alternativet att skicka ett sjukintyg utan patientens samtycke. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Skicka intyg till Försäkringskassan, utan samtycke ej komplett Förutsättningar: Inloggad med vårdadministratörsrättigheter på en vårdenhet där minst ett personnummer är känt som innehar minst ett komplett sjukintyg. 17

18 Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj vårdenheten samt fyll i personnumret och klicka sedan på "Välj". Kontrollera att "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan" ej är ikryssat, Klicka på "Spara" för att sedan klicka på "Skicka". Förväntat resultat: Skall ej vara möjligt att få alternativet att skicka ett sjukintyg utan patientens samtycke. Dessutom är intyget heller inte komplett. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroendet till externt system. Krav: A- 1.3, A Utskrift utan sekretess Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett signerat sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på det sjukintyg som är signerat. Klicka på "Skriv ut"- knappen längst ned med den öppna lås- symbolen. Förväntat resultat: En utskrift av sjukintyget skall startas där samtliga fält är med. Detta test kan för närvarande inte automatiseras pga. beroendet till SITHS kortläsare. Krav: A- 1.3, A- 1.5, A Utskrift med sekretess Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett signerat sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på det sjukintyg som är signerat. Klicka på "Skriv ut"- knappen längst ned med den slutna lås- symbolen. Förväntat resultat: En utskrift av sjukintyget skall startas där fält som innehar personlig information inte är med. Detta test kan för närvarande inte automatiseras pga. beroendet till SITHS kortläsare. Krav: A- 1.3, A- 1.5, A Hjälptexter Samtliga tester här berör hjälpfunktioner vid utfärdande av sjukintyg. För att komma till formuläret samt fylla i sjukintyg vänligen gå in på "Användargränssnitt" i menyn till höger, 18

19 välj godtycklig vårdenhet samt skriv in godtyckligt personnummer i godkänt format. Skriv eventuellt in ett namn om detta personnummer inte redan har ett sjukintyg på den angivna vårdenheten och klicka på "Skapa", alternativt klicka på "Skapa nytt intyg" eller redigera befintligt intyg om personnumret redan fanns på den angivna vårdenheten Antal hjälptexter Test: Kontrollera antal frågeteckensymboler som visas på sidan. Förväntat resultat: Det skall finnas totalt 25 frågeteckensymboler med "popup- hjälp" Uppgifterna baseras på Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Uppgifterna i intyget baseras på" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange vad uppgifterna i intyget baseras på. Flera alternativ kan väljas." En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Uppgifterna baseras på annat Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Annat" under rubriken "Uppgifterna i intyget baseras på" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Detta alternativ kan bl.a. användas för annan professionsbedömning t.ex. kuratorsanteckningar, sjukgymnastanteckning eller team- konferens." Diagnos 19

20 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Diagnos" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange vilken eller vilka sjukdomar som medför nedsättning av arbetsförmågan." samt en länk till ytterligare hjälp Diagnos ytterligare diagnoser Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Ytterligare diagnoser (frivilligt)" under "Diagnos" rutan samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Observera att det som skrivs in här kommer vid granskning och utskrift av intyget att flyttas till ett fritextfält (Diagnos) tillsammans med förtydligandet av diagnoser nedan." Diagnos förtydligande av diagnos Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Förtydligande av diagnos/diagnoser" inuti "Diagnos" rutan samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "I intygsblanketten kommer allt som inte skrivs i huvuddiagnosens kod- ruta att hamna i fritext (fältet Diagnos). I fritextfältet kan du ytterligare kommentera eller förtydliga de angivna diagnoserna eller åtgärderna." Diagnos samsjuklighet föreligger Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Samsjuklighet föreligger" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Om du anser att Försäkringskassan särskilt bör uppmärksammas på att det rör sig om samsjuklighet, dvs. om patienten har flera sjukdomar eller symtom som förstärker och förvärrar patientens tillstånd, 20

21 kan du ange detta med kryss. Om du sätter ett kryss kommer texten Samsjuklighet föreligger att synas i fritextfältet för diagnos vid granskning och utskrift av intyget." Aktuellt sjukdomsförlopp Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Aktuellt sjukdomsförlopp" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Beskriv kortfattat sjukdomens utveckling, situation vid undersökningstillfället och förhållanden som påverkar sjukdomsutvecklingen". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Diagnos funktionsnedsättning Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Funktionsnedsättning - observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Beskriv den angivna sjukdomens påverkan på patientens fysiska respektive psykiska funktioner och hur denna påverkan observerats vid din och andra professioners undersökning och medicinska utredning". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Diagnos aktivitetsbegränsning Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos och funktionsnedsättning ovan" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ge en tydlig beskrivning av hur sjukdomen begränsar patientens förmåga, liksom av hur omfattande konsekvenserna är. Denna information är den mest centrala för bedömningen av rätten till sjukpenning. Använd enkel svenska som är begriplig för en person utan medicinsk utbildning". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas. 21

22 7.11. Arbete Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Arbete" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange vad du bedömt nedsättningen av arbetsförmågan mot patientens nuvarande arbete, arbetslöshet eller föräldraledighet. Läkarintyget måste alltid innehålla information om detta. Om patienten t.ex. både arbetar och är föräldraledig, kan du förtydliga detta under Övriga upplysningar. En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbete nuvarande arbete Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Nuvarande arbete" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Om patienten har ett arbete, ska nedsättningen av arbetsförmåga relateras till de arbetsuppgifter patienten har". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbete arbetslöshet Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Arbetslöshet - att utföra arbete på den reguljära arbetsmarknaden" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Är patienten arbetslös ska bedömningen relateras till förmågan att klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden." Arbete föräldraledighet med föräldrapenning 22

23 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Föräldraledighet med föräldrapenning - att vårda sitt barn" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Är patienten föräldraledig ska bedömningen relateras till förmågan att ta hand om barnet." Arbetsförmåga Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Arbetsförmåga" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange hur mycket patientens arbetsförmåga bedöms vara nedsatt och för hur lång tid. För att patienten ska få rätt till sjukpenning ska aktivitetsbegränsningen påverka arbetsförmågan med minst 25 %. Gradvis ökad arbetsförmåga kan anges på samma intyg. En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbetsförmåga bedömning av patientens arbetsförmåga Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt längre tid än den som försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att:" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Om sjukskrivningen omfattar längre tid än den som rekommenderas i det försäkringsmedicinska beslutsstödets specifika rekommendationer, motivera varför. Detta gäller också om patienten vid intygsskrivandet redan varit sjukskriven längre tid än beslutsstödets rekommendationer. En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Arbetsförmåga prognos 23

24 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Prognos - kommer patienten att få tillbaka sin arbetsförmåga i nuvarande arbete? (Gäller ej arbetslösa)" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange hur du bedömer patientens möjligheter att återgå till sina nuvarande arbetsuppgifter i samma omfattning som före sjukskrivningen. Prognosen avser inte möjligheter till omplacering eller förändrade arbetsuppgifter." En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Åtgärder Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Åtgärder" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om patienten är under behandling eller väntar på åtgärder inom vården (t.ex. operationer eller behandlingar) eller någon annanstans. Angivna åtgärder ska vara väsentliga för att patienten ska återfå arbetsförmågan". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Rekommendationer till Försäkringskassan" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Här kan du ge Försäkringskassan underlag för bedömning av patientens behov av samordnade åtgärder för rehabilitering. Dina rekommendationer riktar sig också till patienten själv och till patientens arbetsgivare. Försäkringskassan har ett samordningsansvar för rehabiliteringen. Försäkringskassan kan bland annat ta initiativ till möten med patienten och olika aktörer som kan bidra till att patienten snabbare kan återgå i arbete". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan resor med annat färdmedel 24

25 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Resor till och från arbetet med annat färdmedel än normalt kan göra det möjligt för patienten att återgå i arbete" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om resor till och från arbetet med annat färdsätt, till exempel taxi eller automatväxlad bil, kan göra att patienten kan arbeta trots sjukdomen. Patienten kan få ersättning för annat färdsätt i tre månader, och i undantagsfall längre" Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med arbetsförmedlingen Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Patienten bör komma i kontakt med arbetsförmedlingen" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Kontakt med Arbetsförmedlingen rekommenderas om du bedömer att patienten behöver hjälp via Arbetsförmedlingen för att han eller hon ska kunna återgå i arbete". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan patienten bör komma i kontakt med företagshälsovården Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Patienten bör komma i kontakt med företagshälsovården" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Patientens arbetsgivare kan ha ett avtal om företagshälsovård. Försäkringskassan har ansvar för samordning av aktiviteter för patientens rehabilitering". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Rekommendationer till försäkringskassan arbetslivsinriktad rehabilitering 25

26 Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Är arbetslivsinriktad rehabilitering aktuell?" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om du bedömer att patienten skulle ha förutsättningar att återvinna arbetsförmågan snabbare med arbetslivsinriktad rehabilitering". En länk till ytterligare hjälp skall också finnas Kontakt Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Kontakt" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange om du vill att Försäkringskassans handläggare tar kontakt med dig för att diskutera patientens sjukskrivning. Observera att denna ruta i första hand ska användas om intyget ska skrivas ut på papper. Överförs intyget elektroniskt används hellre funktionen för elektronisk ärendekommunikation (efter det att intyget skickats in)." Övriga upplysningar och förtydliganden Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid rubriken "Övriga upplysningar och förtydliganden" samt håll markören över frågetecknet. Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Ange här sådan ytterligare information som du bedömer att Försäkringskassan skulle ha nytta av. Observera att vid granskning och utskrift av intyget kommer text som skrivits in i vissa av fritextfälten på andra ställen i intyget också att flyttas hit." Patienten samtycker Test: Kontrollera att en frågeteckensymbol finns vid alternativet "Patienten samtycker till att läkarintyget skickas in elektroniskt till Försäkringskassan" nästan längst ned i formuläret samt håll markören över frågetecknet. 26

27 Förväntat resultat: En ruta skall dyka upp som förklarar rubriken, innehåll: "Läkarintyget får bara skickas till Försäkringskassan om patienten givit sitt samtycke till det. Genom att kryssa i denna ruta intygar du att du fått patientens samtycke till att skicka intyget elektroniskt till Försäkringskassan.". 8. Kopiera sjukintyg 8.1. Ofullständigt sjukintyg Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett tomt (nyskapat) sjukintyg. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på det sjukintyg som är tomt, dvs. ett som har status "Skapad". Klicka sedan på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Förväntat resultat: Ett nytt intyg som är identiskt med det kopierade skall nu ha skapats med statusen "Skapad". Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Komplett sjukintyg med avstängning enligt smittskyddslagen Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett komplett ifyllt sjukintyg med avstängning enligt smittskyddslagen. Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på det sjukintyg som är ifyllt, t.ex. ett som har status "Ändrad". Klicka sedan på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Klicka sedan igen på kopiera, men nu på det sjukintyg som har det senaste datumet. Klicka återigen på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Förväntat resultat: Ett nytt intyg som är identiskt med det kopierade skall nu ha skapats med statusen "Skapad". Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Komplett sjukintyg utan avstängning enligt smittskyddslagen Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna vårdenhet som innehar minst ett komplett ifyllt sjukintyg utan avstängning enligt smittskyddslagen. 27

28 Test: Klicka på "Användargränssnitt", välj en vårdenhet samt ange det kända personnumret i giltigt format och klicka på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på det sjukintyg som är ifyllt, t.ex. ett som har status "Ändrad". Klicka sedan på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Klicka sedan igen på kopiera, men nu på det sjukintyg som har det senaste datumet. Klicka återigen på "Intygslista" i menyn uppe på sidan. Förväntat resultat: Ett nytt intyg som är identiskt med det kopierade skall nu ha skapats med statusen "Skapad". Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Otillåten vårdenhet (OBS: detta test kan inte utföras med en vanlig Webbläsare) dock vara utan rättigheter till en annan vårdenhet vars HSA- id är känt. Samt kunskapen om ett befintligt personnummer på denna Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Lagra ett sjukintyg med ett HSA- id som skiljer sig från de som är i listan med hjälp av ett lämpligt verktyg. Skriv också in det kända personnumret i giltigt format och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på ett valfritt sjukintyg. Förväntat resultat: Skall inte vara möjligt. Fel skall visas i en egen sida. Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Inloggad enbart med Administratörsrättigheter Förutsättningar: Inloggad enbart med Administratörsrättigheter utan rättighet på någon Test: Klicka på "Användargränssnitt" i menyn till vänster. Välj en vårdenhet samt fyll i ett känt personnummer och klicka sedan på "Välj". Klicka sedan på "Kopiera" på valfritt sjukintyg. Förväntat resultat: Skall inte vara möjligt. Fel skall visas i en egen sida. Krav: A- 1.3, A- 1.4, A Frågor och svar 9.1. Svara på fråga Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt att det finns minst en obesvarad, ej vidarebefordrade fråga på denna Någon typ av mottagare dit svaret skickas till krävs för att ett undantag skall skapas. 28

29 Test: Välj vårdenheten i listan och klicka på "Välj". Klicka på "Visa" till höger om valfri inkommen obesvarad fråga i sökresultatet. Fyll i valfri text i svarsrutan och klicka nu på "Svara". Förväntat resultat: Inga fel uppstår, eventuellt verifiera "på andra sidan" att meddelandet kom fram. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroende till externt system. Krav: A- 1.15, A Visa ytterligare information om besvarad fråga Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt minst en besvarad fråga på denna Test: Välj en vårdenhet och klicka på "Välj". Ändra värdet på "Visa besvarade" till "Ja" och klicka på "Sök"- knappen. Klicka nu på valfri "Besvarad" text som finns i "Status"- kolumnen. Förväntat resultat: En ny rad skall öppnas som visar vilken läkare som besvarade frågan (om svaret är till Försäkringskassan), samt ett datum för när frågan besvarades. Detta test kan för närvarande inte till fullo automatiseras pga. beroende till externt system. Krav: A- 1.17, A Sökning Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet på minst en vårdenhet samt att det finns minst en obesvarad inte vidarebefordrad fråga på denna Test: Välj en godtycklig vårdenhet som har olika kombinationer av frågor och svar på olika sjukintyg och klicka på "Välj". Förväntat resultat: Nu skall en s.k. "Standard- sökning" visas, dvs. obesvarade, icke vidarebefordrade frågor från både vården samt Försäkringskassan. Krav: A- 1.17, A- 1.18, A Sökning, frågor från Försäkringskassan Förutsättningar: Inloggad med vårdenhetadministratörsrättighet erpå minst en vårdenhet, samt att denna vårdenhet har ett flertal olika kombinationer av obesvarade frågor från Försäkringskassan. Test: Välj en godtycklig vårdenhet som har olika kombinationer av frågor och svar på olika sjukintyg och klicka på "Välj". Välj alternativet "FK" i filteralternativet "Fråga från" och klicka på "Sök" knappen. Förväntat resultat: Nu skall endast frågor från Försäkringskassan visas i sökresultatet. 29

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Vårdpersonal. version 6.4.1

Vårdpersonal. version 6.4.1 Vårdpersonal version 6.4.1 Innehåll Mina vårdkontakter... 4 Support... 4 Behörigheter... 5 Ärendetyper... 6 Skaffa konto... 9 Skaffa konto med e-legitimation (kort)... 9 Skaffa konto med e-legitimation

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Ledningskollen Användarmanual ledningsägare

Ledningskollen Användarmanual ledningsägare Ledningskollen Användarmanual ledningsägare 1 av 56 1. Distributionslista Dokumentet skall distribueras som leverans till PTS. Skall vara tillgängligt för PTS samt projektmedlemmar. 2 av 56 2. Revisionsinformation

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Dokumentera i journal

Dokumentera i journal Dokumentera i journal Skriva anteckning Alla behöriga vårdgivare kan dokumentera. Informationen är knuten till patienten och varje kategori dokumenterar fakta i "sin del" av journalen. Sökord och anteckningar

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer