FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015"

Transkript

1 FUB- nytt Detta är en tidning från. 1/2015

2 Ingång Principen om allas lika rätt FUB- NYTT #1 februari 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. Recension Mänskliga rättigheter hänger ihop. Det är en utgångspunkt i arbetet med frågor som gör människor och samhälle. Somliga kallar det en ledstjärna men jag tror att det är snarare måste vara basen för hur vi tänker. Funktionssektorn är inte en separat sektor med egen logik, krav och frågeställningar. Allt grundar sig i en allmän princip om allas rätt. Rättighetsperspektivet är viktigt för en lång rad aktörer, från regering via statliga myndigheter och rättsväsende till de vardagsnära frågorna i kommunerna. Vi är många organisationer som arbetar med det, också för att ställa krav. 24 organisationer bland annat FUB har nyss publicerat en debattartikel i Aftonbladet där man lyfter behovet av en oberoende MR-institution. Innehåll När FN-rådet för mänskliga rättigheter senast granskade Sverige uppmanade de regeringen att inrätta en sådan. Organisationerna pekar gemensamt på en rad brister. Personer med funktionsnedsättning har problem med tillgänglighet och assistans samt utestängning från arbetsmarknaden. Svenska myndigheter, bland annat rättsväsendet, behöver större kunskaper om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I samma stycke nämner debattartikeln hatbrott, barnfattigdom, diskriminering på arbetsmarknaden, våld i nära relationer, tillgång till sjukvård, landrättigheter för samer, tortyr av avvisade personer. Med ett rättighetsperspektiv i botten är det självklart att vi måste arbeta mer med dessa frågor. Allt hänger ihop. Tillbakablick Jenny Skånberg Redaktion Lena Edvardsson Anne Leffler Christina Simonsson Jenny Skånberg Ansvarig utgivare Anne Leffler Grafisk form Jenny Skånberg Handgjorda typsnitt Joakim Sterner Yngve Hansson Primacura Media Omslagsfoto Johan Hedenström Tryck Papper & Print Prenumeration Ingår i medlemsavgiften För icke-medlemmar 200 kr FUB-NYTT utkommer med fem nummer om året Kontakt Kom gärna med tips, idéer, annonser, debattinlägg, bilder och texter Telefon E-post Adress FUB-NYTT Lillatorpsgatan Göteborg Hemsida En mörk kväll i oktober var jag tillsammans med flera välkända FUB:are på Lorensbergsteatern. Vi fick se en fantastiskt fin föreställning av Glada Hudik-teatern. Alla skådespelarna var jätteduktiga. De visade en helt ny version av Trollkarlen från Oz. Den var både spännande och vacker. De gamla figurerna var med! Både Trollkarlen och Häxan, Råttgubbarna, Fågelskrämman, Dorothy och hennes syster Alice och sist men inte minst hunden Toto som spelas av Mats Melin. Alla njöt av den vackra musikalen och den spännande handlingen. Den handlade mycket om kampen mellan det goda och det onda. Det gillar jag. Både Häxan och Trollkarlen ångrade sig på slutet och blev goda. När teatern var slut reste sig publiken och klappade händer. Alla skådespelare fick blommor. Text & bild Karin Sörensen Poolparty 4 Recension 3 Årsmöte Föreningsnytt 14 Kalender 16 Medlemsrådgivaren 14

3 Vinterbadarna poolparty på Åbybadet med FUB FOTO Johan hedenström

4 Familjesöndag Missa inte årets händelse i Göteborg! Fredagen den 5 juni klockan är det dags för Galakvällen på Lorensbergsteatern! Kom och njut av dans, teater, körsång, pop och hårdrock. Knut Agnred från After Shave och Maria Dahl från Grunden BOIS är kvällens värdpar och guidar genom ett pärlband av härliga artistkonstellationer. Kvällens artister är: Guldkören, Zingers, Teater Makalös, Lokatterna Live, Tough Rocks, Munkhusbandet, Sångfåglarna, Teaterkonfekt, Kulturlabbet, Passalens Hjältekör och Axel & Knut Agnred. Tusentals personer i Göteborgsregionen sysslar med musik, dans, poesi, teater eller andra kulturformer. För flertalet är de stora scenerna stängda. Uppmärksamheten och berömmelsen stannar oftast vid drömmar. Galakvällen ger en möjlighet att bli synliggjord och en chans att förverkliga sin dröm. Kvällen är till för artister med intellektuell funktionsnedsättning som har drömmen, viljan och modet att synas och glädja oss med sin föreställning. Alla intäkter från kvällen går till projektet Come Together. Come Together är ett samarbetsprojekt mellan människor och organisationer i Tanzania, Rwanda och Sverige. Syftet är att barn med en intellektuell funktionsnedsättning i dessa länder ska ges ökade möjligheter till skolgång. Det är bland annat FUB, Erikshjälpen och Postkodlotteriet som ansvarar för projektet. Biljetterna finns att köpa f.r.o.m. den 23 februari och kostar 295 kronor. Du kan köpa din biljett via internet på eller ringa Lorensbergsteaterns biljettkassa på tel. nr Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern,, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturlabbets Dagliga Verksamhet samt Munkhusets Dagliga Verksamhet. Glada toner! Musik och sång med Eva-Lena 8 mars FUB:s barnfamiljer hälsas välkomna till familjesöndagarna. Denna söndag får vi besök av Eva- Lena som spelar och sjunger med och för oss. Eva-Lena arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan och leder bland annat den populära sångcirkeln Zingers. Lekoteket är öppet och föräldrarna har möjlighet att låna hem pedagogiska leksaker. I Ro-liga rummet kan barnen leka i bollbadet, bland kuddarna och leksakerna. Till fika blir det knytkalas. Varje familj tar med något gott. Kaffe, te och saft finns att köpa. Var: Föreningshuset på Lillatorpsgatan 10 När: Söndag 8 mars, klockan Den 12 april är det familjesöndag igen. Mer information kommer. Om du har frågor, kontakta Lena Edvardsson, , Välkomna! 7

5 2014 Detta har hänt. Styrelsen berättar om året som gått på föreningen inför årsmötet 10 mars. Aktiviteter Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits samt ett längre planeringsmöte. Dessutom hölls ett möte med fokus på telefonkontakt med medlemmar i syfte att locka fler aktiva till föreningen. Årsmötet hölls den tionde mars 2014, då ombudsman Anna Gabrielsson deltog och presenterade Riksförbundets aktiviteter samt projektengagemang. har arrangerat ett medlemsmöte för nya medlemmar, föreläsningen I huvudet på en LSS-handläggare och två tonårsdiscon. Vi har också ordnat en skärgårdsutflykt till Vrångö för föreningens vuxna medlemmar, poolparty på Åbybadet och en familjeresa till Nordens Ark. Lekotekskommittén har arrangerat familjesöndagar vid sex tillfällen för våra yngre medlemsfamiljer i form av roliga gäster och tid för lek och samvaro. I höstas ordnade tillsammans med föreningen Grunden dans till Arvingarna på Dalheimers hus. Dessutom var föreningens medlemmar välkomna till grillfest i föreningshuset i M.i.M kunskapscenters regi. Deltagare på föreningens medlemsaktiviteter har varit cirka 700 sett över hela året. Lekoteket FUB:s lekotek har varit öppet med pedagogisk rådgivning en gång i veckan samt i samband med våra familjesöndagar. Under året har ansvarig pedagog/lekotekarie arbetat med FUB:s lekotek på deltid. Lekoteket besöks och används av pedagoger från förskolor och skolor samt föräldrar. Under första halvan av året gjordes varannan vecka besök på skolor och förskolor. Lekotekarien har också deltagit på föreningens informationsträffar och utställningar. Råd och stöd Medlemsstöd har varit tillgängligt i form av föreningens medlemsrådgivare, ordförande och föreningskonsulent. Det är frågor ur hela livsperspektivet som kommer in till föreningen. De mest frekventa frågorna rör servicen i Bostad med särskild service kopplat till kontaktperson och ledsagare, samt frågor till kostnader kopplade till BmSS. Skola, fritids och vårdbidrag är också angelägna frågeställningar där föräldrar är oroade över det bristande stödet som ges. Föräldrar är oroade över det bristande stödet. Information FUB-nytt har kommit ut med fem nummer. Medlemsinformation har också spridits i form av FUB-nytt Extra samt information på föreningens hemsida och facebook-grupp. Under året har också varit synlig som utställare på mässor och konferenser. I februari hölls en konferens om hjälpmedel i skolan Varenda unge ska klara skolan I april ställde vi ut på Mötesplats Funktionshinder på Eriksbergshallen. I augusti deltog FUB på Hisingens Funktionshinderdag med utställarbord och diskussioner med deltagare. Projekt FUB deltar i referensgrupper i olika utvecklingsprojektet. Tillsammans med bland annat DART finns FUB med i projektet AKKTIV-AKK Tidig intervention till föräldrar, Appar för kommunikation. FUB har bland annat deltagit i referensgruppen i RiFS (Riktat individuellt föräldrastöd) och projektet Matglad. Under supervalåret 2014 drevs projektet Ditt val av Studieförbundet Vuxenskolan med FUB som medsökande. Göteborg var en av åtta kommuner där projektet drev studiecirklar och den tredje september hölls ett samtal med politiker i FUB-huset som riktade sig till deltagarna i studiecirkeln. Organisation har varit representerat i Västra Götalands FUB:s styrelse och i Riksförbundets styrelse. Föreningen deltog på Länsförbundets ombudsmöte och var representerat vid Riksförbundets stämma. Föreningen har varit fortsatt aktiv i Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor och deltar bland annat i samrådsgrupper om skolan för elever i behov av särskilt stöd och i arbetet med plan för full delaktighet. FUB har också representanter i sex av de lokala funktionshinderråden. har också deltagit i Habiliteringens brukarråd samt i olika nätverk till exempel Nätverket för brukarstöd och Brukarorganisationernas nätverk för samverkan. Föreningshuset I huset finns föreningens kansli och här bedrivs föreningens verksamhet. I huset hyr även andra organisationer in sig: Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen RBU i Göteborg med omnejd, M.i.M. Kunskapscenter, Föreningen Grunden och TSM Daglig verksamhet (Munkhuset) Det hålls husmöten två-tre gånger per termin där representanter från de olika verksamheterna deltar för att diskutera miljö och tankar om föreningshuset. Ekonomi Föreningen har haft fem personer anställda under olika delar av året. Föreningskonsulent/ kanslichef på 90 procent, projektanställd lekotekarie på 15 procent, en ekonomiassistent på 25 procent, en vaktmästare med utvecklingsanställning som avslutades i februari och från november en fastighetsansvarig på halvtid. Därutöver köps kanslisttjänst från Grunden på halvtid. Föreningen får verksamhetsbidrag från kommunens Sociala Resursnämnd. En stor del av föreningens medlemsaktiviteter möjliggörs genom gåvor och fondmedel. För att finansiera Lekoteket och aktiviteter riktade till barnfamiljer fick föreningen bidrag från Linnea och Josef Carlsson stiftelse, Vilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond, Ann-Marie och Per Ahlqvist stiftelse samt Radiohjälpsfonden. Bidrag från Radiohjälpsfonden gick också till att finansiera Skärgårdsturen för vuxna. Upprustningsarbete har finansierats genom bidrag från FUB Gåvofond. Föreningens hyresintäkter täcker endast en del av de totala fastighetskostnaderna. 661 personer var medlemmar i 2014.

6 Inbjudan till konferens. Personer med utvecklingsstörning som åldras. Datum 28 mars 2015 Idag blir fler personer med utvecklingstörning äldre därför Plats Scandic Crown Göteborg behövs det uppdatering av kunskap hos alla de personer som kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning. Antalet Kent Thuresson personer överläkare, med utvecklingsstörning neuropsykiatri, som Sahlgrenska åldras blir allt fler. Därmed ökar universitetssjukhuset, behovet av kunskap. Mölndal. Kent Thuresson kommer att prata om vad som är viktigt att veta när en person med FUB utvecklingsstörning Västra Götaland blir inbjuder äldre. därför till denna konferens kring åldrande. Idag blir fler personer med utvecklingstörning äldre därför Konferensen Barry Karlsson vänder behövs Legitimerad det sig uppdatering till alla psykolog som av kunskap är specialist intresserade hos alla i personer neuropsykologi. av som stöd till personer med Barry utvecklingsstörning kommer i kontakt Karlsson att som med prata åldras. personer om Såväl med utvecklingsstörning. åldrande chefer hos som personer medarbetare inom vård med och utvecklingsstörning omsorg, Kent anhöriga Thuresson och överläkare, och vilken politiker neuropsykiatri, hjälp är de välkomna. får. Sahlgrenska Vilka tecken universitetssjukhuset, Mölndal. Kent Thuresson kommer att kan man tidigt se som har med åldrande att göra? Program: prata om vad som är viktigt att veta när en person med utvecklingsstörning blir äldre FUB Västra Götaland Barry Karlsson Start inbjuder Legitimerad med till kaffe denna psykolog och föreläsningsdag specialist fralla. i neuropsykologi. som Barry Karlsson kommer att prata om åldrande hos personer kostar 100:- om med man utvecklingsstörning är medlem och i FUB vilken och hjälp de 500:- får. Vilka för tecken övriga kan man Viktigt tidigt se som för har personer med åldrande med att göra? utvecklingsstörning som Vi vill ha din anmälan som är bindande men kan överlåtas till åldras. annan person senast den 6 mars Avanmäler du dig inte FUB Västra Götaland inbjuder till denna föreläsningsdag som vid förhinder tas kostar en 100:- kostnad Föreläsning om man ut är på medlem 200 i Kent FUB kronor. och Thuresson 500:- för övriga. överläkare i Anmälan med namn Vi vill ha och din anmälan neuropsykiatri. fullständiga som är bindande kontaktuppgifter men kan överlåtas lämnas till annan person senast den 6 mars Avanmäler du dig inte till Studieförbundet vid förhinder Vuxenskolan tas kostnad på ut telefon på 200 kronor eller via e-post till Anmälan Lunch med namn och fullständiga kontaktuppgifter lämnas till Studieförbundet Vuxenskolan på telefon eller Eventuella frågor via e-post besvaras till av Lillemor Holgersson ombudsman Utvecklingsstörning och åldrande, tidiga tecken. FUB Västra Götaland Eventuella frågor besvaras av eller Lillemor Holgersson ombudsman FUB Västra Götaland eller Föreläsning med Barry Karlsson neuropsykolog. Föreläsningen är ett samarbete mellan FUB Västra Götaland Föreläsningen är och ett Studieförbundet samarbete Vuxenskolan mellan Västra FUB Götaland. Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. Tonårsdisco 28 mars Nu blir det disco igen för alla tonåringar! Plats: FUB-huset på Lillatorpsgatan 10 Tid: Lördag 28 mars oktober, klockan Inträde: 20 kronor Det finns förfriskningar och snacks att köpa. Frågor? Ring Kerstin eller Lena Välkommen!

7 Föreläsning på FUB med Malin, LSS-läkare 18 mars Malin Nystrand är allmänläkaren som valt att specialisera sig på personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Malin kommer till FUB och berättar om sitt jobb på en vårdcentral i Göteborg. Vi har samma kväll besök av Per Liljeroos som arbetar med UNIK försäkring. Per berättar om nyheter och stannar under kvällen för att svara på frågor. När: Onsdag 18 mars klockan Var: Aulan, FUB-huset på Lillatorpsgatan 10 Fika finns att köpa i pausen. Föranmälan till eller Dans till Elvis! 17 april Grunden och FUB bjuder in till dans! Det blir levande musik Elvis!! Inträde: 80 kronor. Cafét är öppet där du kan köpa lite av varje i pausen. När: Fredag 17 april klockan Var: Aulan, FUB-huset på Lillatorpsgatan 10 Välkomna! Medlemsrådgivaren Det finns en plats för alla det gäller bara att hitta den! Han stod plötsligt i dörröppningen, klockan var kring en söndag morgon, Du pappa, du vet att jag heter Anakin Skywalker (han i Stjärnornas krig som sedermera blir Darth Wader)? Anakin tillhör den mörka sidan. Tillhör man den mörka sidan behöver man inte gå till Guldhedskyrkan! Uttalandet kom efter långvariga dialoger (förhandlingar) kring en gruppaktivitet som drivs av Guldhedskyrkan. Vi har tyckt att den är viktig för vår son att gå på men han är inte av samma uppfattning. I mitt hem har jag kontroll på händelseutvecklingen och kan sätta diskussionen i sitt sammanhang, men det fick mig att fundera kring var gränserna går för självbestämmande. När går jag över gränsen för vad som är hans vilja? När och hur ska övergången gå till när det gäller ett ökat självbestämmande? Är det möjligt och hur ska detta i sådana fall gå till? Och framförallt: hur mycket lyssnar jag på vad som är hans uppfattning? För inte så länge sedan fick jag ett samtal från en medlem som beskrev att personen fått en medicin som gjorde personen yr i huvudet och den kändes mycket fel. Jag ställde frågan om personen tagit upp detta med läkaren eller personalen i gruppboendet, men personen uppgav då att detta inte var tänkbart på grund av rädsla för att ingen skulle lyssna. Personen sa även att det fanns en rädsla för att telefonen skulle beslagtas. I denna situation finns ett gränsland mellan den egna uppfattningen, läkarens uppfattning, personalens uppfattning och den anhöriges uppfattning. Avsaknaden av inkludering var nog det som skrämde mig mest. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att gå vidare i denna situation, men hur lätt är det inte att utgå från de professionella perspektiven innan man lyssnar till vad individen själv försöker uttrycka och aktivt försöker lyssna in behovet. Jag tycker därför att det är särskilt viktigt att vi föräldrar tillsammans hjälps åt att använda vårt språk och våra förmågor för att fortsätta berätta om det som behöver förbättras och rättas till när det är fel! Mellanmänskliga relationer är aldrig lätta men strukturella problem är viktiga att försöka påverka innan de leder till problem. Det gör vi bättre tillsammans än var och en för sig! I mitt eget fall förstod jag ändå att min son tänkt igenom våra diskussioner noggrant och planerat sin attack mot mig omsorgsfullt. Han gick på knock out och jag gick ned för räkning, men på åtta reste jag mig igen. Vi fortsatte vår diskussion om filmens innehåll, att Darth Vader tog fram sin goda sida till slut och att han innerst inne är god. Då kan man fortsätta gå på aktiviteter i Guldhedskyrkan. Det finns en plats för alla det gäller bara att hitta den och ha lite uthållighet ibland. Han är nämligen jätteglad när han kommer hem från aktiviteterna i Guldhedskyrkan. Håll dialogen igång! text Magnus Simonsson medlemsrådgivare Magnus Simonsson arbetar med råd och stöd till medlemmar i. Han är också pappa till Hampus. Magnus funderar på när personer i behov av stöd ska få bestämma själva. Han tycker att det är viktigt att lyssna på vad personer själva vill. Vill du ha stöd? Våra medlemsrådgivare kan vara ett stöd till föräldrar, syskon och anhöriga. De är själva föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar och ideellt arbetande medlemmar i FUB. Magnus Simonsson, Du kan även vända dig till Anne Leffler, ordförande, och Christina Simonsson, föreninsgkonsulent, för råd om LSS, god man, vårdbidrag och annat samhällsstöd. Anne Leffler, Christina Simonsson,

8 Föreningsnytt Aktuellt Lotteridansen Före detta Radiotorgsdansen flyttar in på Lillatorpsgatan 10. Livemusik till Svidarna. Kom och dansa 24 april. Mer information kommer på hemsidan, Nytt om medlemsskap Förbundstämman 2014 beslutade att familjemedlem inte fortsättningsvis behöver vara bosatt på samma adress som huvudmedlem. Förändringen trädde ikraft Syftet är att underlätta och därmed öka anslutningen av medlemmar. Vi hoppas därför att fler känner sig manade att anmäla syskon och föräldrar som medlemmar i. Medlemsavgift i Huvudmedlem: 200 kronor Familjemedlem: 60 kronor Alla aktiviteter finns i kalendern på baksidan Årsmöte 10 mars Varmt välkommen att vara med och påverka föreningens arbete. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar med rapport frånföregående verksamhetsår, årsredovisning, val till förtroendeuppdrag, budget 2015, verksamhetplan Årsmöteshandlingar och program finns tillgängliga från kansliet en vecka före årsmötet. När: Tisdagen den 10 mars Var: FUB-husets Aula, Lillatorpsgatan 10 Kvällens program: Sånggruppen Zingers kommer att stå för inledande underhållning Årsmötesförhandlingar Vi avslutar mötet med att gemensam äta en bit mat. Anmälan: För att kunna planera för maten vill vi ha din anmälan senast den 6 mars. Ring eller mejla till Rätten till kontaktperson Styrelsen Anne Leffler ordförande Erica Olsson 1:e vice ordförande Lena Hasselgren 2:e vice ordförande Marianne Bengtson kassör/ledamot Gunnel Sörensen ledamot Christina Fridén Svahn ledamot Mikaela Jonsson ledamot Ulrika Warger suppleant Åsa Granbom suppleant Bert Karlsson suppleant Kontakta oss Lillatorpsgatan Göteborg Öppet Måndag fredag, Lena Edvardsson kanslist IVäst-nytt visades häromveckan ett inslag om Angelica som återigen fått beslut om att hon inte längre skulle få ha kvar sin kontaktperson. Från kommunens sida hävdades att man måste ompröva beslut enligt LSS men tjänstemannen ifråga sa inget om skälet till det nya beslutet. Ett beslut om en insats enligt LSS skall gälla så länge behovet kvarstår. Av programmet framgick att Angelicas situation inte hade ändrats så det framstår som obegripligt att återigen dra in hennes kontaktperson utan att ha någon grund för det.det kostar en massa pengar och tid att behöva processa i domstol om beslut som omprövas i onödan. Kommunen borde lägga sina resurser på att hjälpa personer som behöver insatser enligt LSS, inte att slösa tid på att ompröva beslut utan anledning. Allt fler beslut tidsbegränsas utan att det finns något skäl till att tro att behovet kommer att upphöra inom överskådlig tid. En kontaktperson innebär för många en kompis eller vän som du kan prata med om allt som du inte vill att personal eller föräldrar skall få höra. En vän som du kan bygga upp en förtrolighet med och som känner dig väl och som du kan minnas saker som ni gjort ihop med. För FUB är det viktigt att försvara rätten till en kontaktperson.vi kommer att följa Angelica och bevaka vad som händer. Snart är det dags för årsmöte i föreningen. Vi behöver många aktiva medlemmar för att kunna driva viktiga frågor. Jag hoppas att vi ses på mötet den 10 mars! Christina Simonsson föreningskonsulent Gertrud Gustafsson ekonomiassistent Johan Hedenström fastighetsansvarig Vill du hyra lokal? eller Anne Leffler Medlemsskap Medlemsavgift 200 kr/år Familjemedlem på samma adress 60 kr/år Stöd oss Vi tar tacksamt emot gåvor för föreningens verksamhet plusgiro bankgiro arbetar för allas lika rätt. För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Och deras familjer. FUB är en mötesplats. Vi ordnar roliga aktiviteter. Se kalender på baksidan. Vi ger stöd till medlemmar. Hitta till oss Lillatorpsgatan 10 ligger ett stenkast från Delsjövägen. Vägbeskrivning och karta finns på Med kollektivtrafik Spårvagn 5 mot Östra sjukhuset. Hållplats Töpelsgatan. Gå över Delsjövägen och in på Töpelsgatan. Sväng till vänster in på Lillatorpsgatan. FUB ligger på höger sida. På webben Hemsida Facebook hittar du både som sida och grupp.

9 Avs. Lillatorpsgatan Göteborg Telefon Kalender Vecka 10 Söndag 8 mars Familjesöndag musik och sång med Eva-Lena Vecka 11 Tisdag 10 mars FUB Götborgs årsmöte Vecka 12 Tisdag 18 mars Föreläsning på FUB LSS-doktor Malin och info om UNIK försäkring Vecka 13 Lördag 28 mars FUB VG konferens om åldrande på Scandic Crown Göteborg. Obs! Föranmälan. Lördag 28 mars Tonårsdisco Vecka 15 Söndagen 12 april Familjesöndag Vecka 16 Fredag 17 april Dans till Elvis Vecka 17 Fredag 24 april Dans till Svidarna Vecka 23 Fredag 5 juni Galakväll på Lorensbergsteatern Fler aktiviteter tillkommer. Se senaste nytt på Mot ljusare tider

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 2/2015 Ingång Tillgänglighetsrevolutionen 2015. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu diskriminering. Vid årsskiftet ändrades Diskrimineringslagen.

Läs mer

DECEMBER 2014. Förtydligande gällande familjemedlemsskapet. Nyhetbrev #4. Kära FUB:are!

DECEMBER 2014. Förtydligande gällande familjemedlemsskapet. Nyhetbrev #4. Kära FUB:are! Nyhetbrev #4 DECEMBER 2014 Kära FUB:are! Snart jul och ytterligare ett aktivt FUB-år närmar sig sitt slut. Behovet av årsredovisningar och verksamhetsberättelser vill man kanske inte påminnas om just nu

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Grunden. Tidning. Tommy Mattiasson vann Musikschlaget. Riksföreningen Grundens dag. på Världskulturmuseet. Ny Grunden i Eskilstuna och Partille

Grunden. Tidning. Tommy Mattiasson vann Musikschlaget. Riksföreningen Grundens dag. på Världskulturmuseet. Ny Grunden i Eskilstuna och Partille Grunden Nr Pris 59 sek 4/dec 2013 Tidning Tommy Mattiasson vann Musikschlaget Riksföreningen Grundens dag på Världskulturmuseet Föreningen Grunden Ny Grunden i Eskilstuna och Partille Grunden Tidning nummer

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Nummer 3, 2012 FUB på Skansen!

Nummer 3, 2012 FUB på Skansen! Länsförbundet i Stockholms län Nummer 3, 2012 FUB på Skansen! 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10-14 14 15 16 Länsförbundet Ordförande har ordet Nationellt kompetenscentrum Anhöriga FUB i Almedalen Skanskendagen

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3 Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi Maj 2012 Nr 8 Årgång 3 Lite om detta nummer Detta nummer av vår föreningstidning är ett skrivarnummer det innehåller flera olika artiklar av medlemmar.

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor!

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 6 DECEMBER 2014 Konst av Fezan Syed Julmarkand Saffranspannkaka lätt att göra Mina

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Speciellt NR 2 2014. - Rapport från konferens - Nytt: Berättarforum - Frågor inför valet. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Speciellt NR 2 2014. - Rapport från konferens - Nytt: Berättarforum - Frågor inför valet. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Speciellt NR 2 2014 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Nytt: Berättarforum - Frågor inför valet Ft Speciellt 2014-02.indd 1 2014-06-16 12:53 information Det är bara att

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 4 OKTOBER 2014 Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen

HJÄRNKRAFT. Han fortsätter gå framåt. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012. Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2012 Han fortsätter gå framåt Tema kring barn och unga - läs mer inne i tidningen Carolina Lindgren om vägen tillbaka 6 Billums utredning

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

LATTLAST. Baka sommartårtan Mina vänner. Posttidning B. vinnaren: Måns Zelmerlöw. krönika: Var stolt! Begränsad eftersändning

LATTLAST. Baka sommartårtan Mina vänner. Posttidning B. vinnaren: Måns Zelmerlöw. krönika: Var stolt! Begränsad eftersändning .... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 3 JUNI 2015 vinnaren: Måns Zelmerlöw krönika: Var stolt! Baka sommartårtan Mina vänner Posttidning B Box 6436, 113 82 Stockholm

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 3, 2013. Skansendagen!

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 3, 2013. Skansendagen! Länsförbundet i Stockholms län Nummer 3, 2013 Skansendagen! 2 Innehåll: 2 3 4 6-7 8-14 15 16 Länsförbundet Ordförande har ordet Ny medlemsrådgivare Skansendagen Runt Länet Lokalföreningar och styrelser

Läs mer

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B

LATTLAST. Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet. Posttidning B .... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2015 Resan till Tanzania Vi vill synas Foto-utställning Mina vänner Fotbollsklubben för alla Klippan har ordet Posttidning

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Omslagsbild: Falkguden Horus tvåtusenåriga tempel i Edfu, Egypten, 10 februari 2012 (Foto: Fil. mag. Sandra Petojevic (aspergare)) Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer