FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 1/2015"

Transkript

1 FUB- nytt Detta är en tidning från. 1/2015

2 Ingång Principen om allas lika rätt FUB- NYTT #1 februari 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. Recension Mänskliga rättigheter hänger ihop. Det är en utgångspunkt i arbetet med frågor som gör människor och samhälle. Somliga kallar det en ledstjärna men jag tror att det är snarare måste vara basen för hur vi tänker. Funktionssektorn är inte en separat sektor med egen logik, krav och frågeställningar. Allt grundar sig i en allmän princip om allas rätt. Rättighetsperspektivet är viktigt för en lång rad aktörer, från regering via statliga myndigheter och rättsväsende till de vardagsnära frågorna i kommunerna. Vi är många organisationer som arbetar med det, också för att ställa krav. 24 organisationer bland annat FUB har nyss publicerat en debattartikel i Aftonbladet där man lyfter behovet av en oberoende MR-institution. Innehåll När FN-rådet för mänskliga rättigheter senast granskade Sverige uppmanade de regeringen att inrätta en sådan. Organisationerna pekar gemensamt på en rad brister. Personer med funktionsnedsättning har problem med tillgänglighet och assistans samt utestängning från arbetsmarknaden. Svenska myndigheter, bland annat rättsväsendet, behöver större kunskaper om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I samma stycke nämner debattartikeln hatbrott, barnfattigdom, diskriminering på arbetsmarknaden, våld i nära relationer, tillgång till sjukvård, landrättigheter för samer, tortyr av avvisade personer. Med ett rättighetsperspektiv i botten är det självklart att vi måste arbeta mer med dessa frågor. Allt hänger ihop. Tillbakablick Jenny Skånberg Redaktion Lena Edvardsson Anne Leffler Christina Simonsson Jenny Skånberg Ansvarig utgivare Anne Leffler Grafisk form Jenny Skånberg Handgjorda typsnitt Joakim Sterner Yngve Hansson Primacura Media Omslagsfoto Johan Hedenström Tryck Papper & Print Prenumeration Ingår i medlemsavgiften För icke-medlemmar 200 kr FUB-NYTT utkommer med fem nummer om året Kontakt Kom gärna med tips, idéer, annonser, debattinlägg, bilder och texter Telefon E-post Adress FUB-NYTT Lillatorpsgatan Göteborg Hemsida En mörk kväll i oktober var jag tillsammans med flera välkända FUB:are på Lorensbergsteatern. Vi fick se en fantastiskt fin föreställning av Glada Hudik-teatern. Alla skådespelarna var jätteduktiga. De visade en helt ny version av Trollkarlen från Oz. Den var både spännande och vacker. De gamla figurerna var med! Både Trollkarlen och Häxan, Råttgubbarna, Fågelskrämman, Dorothy och hennes syster Alice och sist men inte minst hunden Toto som spelas av Mats Melin. Alla njöt av den vackra musikalen och den spännande handlingen. Den handlade mycket om kampen mellan det goda och det onda. Det gillar jag. Både Häxan och Trollkarlen ångrade sig på slutet och blev goda. När teatern var slut reste sig publiken och klappade händer. Alla skådespelare fick blommor. Text & bild Karin Sörensen Poolparty 4 Recension 3 Årsmöte Föreningsnytt 14 Kalender 16 Medlemsrådgivaren 14

3 Vinterbadarna poolparty på Åbybadet med FUB FOTO Johan hedenström

4 Familjesöndag Missa inte årets händelse i Göteborg! Fredagen den 5 juni klockan är det dags för Galakvällen på Lorensbergsteatern! Kom och njut av dans, teater, körsång, pop och hårdrock. Knut Agnred från After Shave och Maria Dahl från Grunden BOIS är kvällens värdpar och guidar genom ett pärlband av härliga artistkonstellationer. Kvällens artister är: Guldkören, Zingers, Teater Makalös, Lokatterna Live, Tough Rocks, Munkhusbandet, Sångfåglarna, Teaterkonfekt, Kulturlabbet, Passalens Hjältekör och Axel & Knut Agnred. Tusentals personer i Göteborgsregionen sysslar med musik, dans, poesi, teater eller andra kulturformer. För flertalet är de stora scenerna stängda. Uppmärksamheten och berömmelsen stannar oftast vid drömmar. Galakvällen ger en möjlighet att bli synliggjord och en chans att förverkliga sin dröm. Kvällen är till för artister med intellektuell funktionsnedsättning som har drömmen, viljan och modet att synas och glädja oss med sin föreställning. Alla intäkter från kvällen går till projektet Come Together. Come Together är ett samarbetsprojekt mellan människor och organisationer i Tanzania, Rwanda och Sverige. Syftet är att barn med en intellektuell funktionsnedsättning i dessa länder ska ges ökade möjligheter till skolgång. Det är bland annat FUB, Erikshjälpen och Postkodlotteriet som ansvarar för projektet. Biljetterna finns att köpa f.r.o.m. den 23 februari och kostar 295 kronor. Du kan köpa din biljett via internet på eller ringa Lorensbergsteaterns biljettkassa på tel. nr Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern,, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturlabbets Dagliga Verksamhet samt Munkhusets Dagliga Verksamhet. Glada toner! Musik och sång med Eva-Lena 8 mars FUB:s barnfamiljer hälsas välkomna till familjesöndagarna. Denna söndag får vi besök av Eva- Lena som spelar och sjunger med och för oss. Eva-Lena arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan och leder bland annat den populära sångcirkeln Zingers. Lekoteket är öppet och föräldrarna har möjlighet att låna hem pedagogiska leksaker. I Ro-liga rummet kan barnen leka i bollbadet, bland kuddarna och leksakerna. Till fika blir det knytkalas. Varje familj tar med något gott. Kaffe, te och saft finns att köpa. Var: Föreningshuset på Lillatorpsgatan 10 När: Söndag 8 mars, klockan Den 12 april är det familjesöndag igen. Mer information kommer. Om du har frågor, kontakta Lena Edvardsson, , Välkomna! 7

5 2014 Detta har hänt. Styrelsen berättar om året som gått på föreningen inför årsmötet 10 mars. Aktiviteter Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits samt ett längre planeringsmöte. Dessutom hölls ett möte med fokus på telefonkontakt med medlemmar i syfte att locka fler aktiva till föreningen. Årsmötet hölls den tionde mars 2014, då ombudsman Anna Gabrielsson deltog och presenterade Riksförbundets aktiviteter samt projektengagemang. har arrangerat ett medlemsmöte för nya medlemmar, föreläsningen I huvudet på en LSS-handläggare och två tonårsdiscon. Vi har också ordnat en skärgårdsutflykt till Vrångö för föreningens vuxna medlemmar, poolparty på Åbybadet och en familjeresa till Nordens Ark. Lekotekskommittén har arrangerat familjesöndagar vid sex tillfällen för våra yngre medlemsfamiljer i form av roliga gäster och tid för lek och samvaro. I höstas ordnade tillsammans med föreningen Grunden dans till Arvingarna på Dalheimers hus. Dessutom var föreningens medlemmar välkomna till grillfest i föreningshuset i M.i.M kunskapscenters regi. Deltagare på föreningens medlemsaktiviteter har varit cirka 700 sett över hela året. Lekoteket FUB:s lekotek har varit öppet med pedagogisk rådgivning en gång i veckan samt i samband med våra familjesöndagar. Under året har ansvarig pedagog/lekotekarie arbetat med FUB:s lekotek på deltid. Lekoteket besöks och används av pedagoger från förskolor och skolor samt föräldrar. Under första halvan av året gjordes varannan vecka besök på skolor och förskolor. Lekotekarien har också deltagit på föreningens informationsträffar och utställningar. Råd och stöd Medlemsstöd har varit tillgängligt i form av föreningens medlemsrådgivare, ordförande och föreningskonsulent. Det är frågor ur hela livsperspektivet som kommer in till föreningen. De mest frekventa frågorna rör servicen i Bostad med särskild service kopplat till kontaktperson och ledsagare, samt frågor till kostnader kopplade till BmSS. Skola, fritids och vårdbidrag är också angelägna frågeställningar där föräldrar är oroade över det bristande stödet som ges. Föräldrar är oroade över det bristande stödet. Information FUB-nytt har kommit ut med fem nummer. Medlemsinformation har också spridits i form av FUB-nytt Extra samt information på föreningens hemsida och facebook-grupp. Under året har också varit synlig som utställare på mässor och konferenser. I februari hölls en konferens om hjälpmedel i skolan Varenda unge ska klara skolan I april ställde vi ut på Mötesplats Funktionshinder på Eriksbergshallen. I augusti deltog FUB på Hisingens Funktionshinderdag med utställarbord och diskussioner med deltagare. Projekt FUB deltar i referensgrupper i olika utvecklingsprojektet. Tillsammans med bland annat DART finns FUB med i projektet AKKTIV-AKK Tidig intervention till föräldrar, Appar för kommunikation. FUB har bland annat deltagit i referensgruppen i RiFS (Riktat individuellt föräldrastöd) och projektet Matglad. Under supervalåret 2014 drevs projektet Ditt val av Studieförbundet Vuxenskolan med FUB som medsökande. Göteborg var en av åtta kommuner där projektet drev studiecirklar och den tredje september hölls ett samtal med politiker i FUB-huset som riktade sig till deltagarna i studiecirkeln. Organisation har varit representerat i Västra Götalands FUB:s styrelse och i Riksförbundets styrelse. Föreningen deltog på Länsförbundets ombudsmöte och var representerat vid Riksförbundets stämma. Föreningen har varit fortsatt aktiv i Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor och deltar bland annat i samrådsgrupper om skolan för elever i behov av särskilt stöd och i arbetet med plan för full delaktighet. FUB har också representanter i sex av de lokala funktionshinderråden. har också deltagit i Habiliteringens brukarråd samt i olika nätverk till exempel Nätverket för brukarstöd och Brukarorganisationernas nätverk för samverkan. Föreningshuset I huset finns föreningens kansli och här bedrivs föreningens verksamhet. I huset hyr även andra organisationer in sig: Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen RBU i Göteborg med omnejd, M.i.M. Kunskapscenter, Föreningen Grunden och TSM Daglig verksamhet (Munkhuset) Det hålls husmöten två-tre gånger per termin där representanter från de olika verksamheterna deltar för att diskutera miljö och tankar om föreningshuset. Ekonomi Föreningen har haft fem personer anställda under olika delar av året. Föreningskonsulent/ kanslichef på 90 procent, projektanställd lekotekarie på 15 procent, en ekonomiassistent på 25 procent, en vaktmästare med utvecklingsanställning som avslutades i februari och från november en fastighetsansvarig på halvtid. Därutöver köps kanslisttjänst från Grunden på halvtid. Föreningen får verksamhetsbidrag från kommunens Sociala Resursnämnd. En stor del av föreningens medlemsaktiviteter möjliggörs genom gåvor och fondmedel. För att finansiera Lekoteket och aktiviteter riktade till barnfamiljer fick föreningen bidrag från Linnea och Josef Carlsson stiftelse, Vilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond, Ann-Marie och Per Ahlqvist stiftelse samt Radiohjälpsfonden. Bidrag från Radiohjälpsfonden gick också till att finansiera Skärgårdsturen för vuxna. Upprustningsarbete har finansierats genom bidrag från FUB Gåvofond. Föreningens hyresintäkter täcker endast en del av de totala fastighetskostnaderna. 661 personer var medlemmar i 2014.

6 Inbjudan till konferens. Personer med utvecklingsstörning som åldras. Datum 28 mars 2015 Idag blir fler personer med utvecklingstörning äldre därför Plats Scandic Crown Göteborg behövs det uppdatering av kunskap hos alla de personer som kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning. Antalet Kent Thuresson personer överläkare, med utvecklingsstörning neuropsykiatri, som Sahlgrenska åldras blir allt fler. Därmed ökar universitetssjukhuset, behovet av kunskap. Mölndal. Kent Thuresson kommer att prata om vad som är viktigt att veta när en person med FUB utvecklingsstörning Västra Götaland blir inbjuder äldre. därför till denna konferens kring åldrande. Idag blir fler personer med utvecklingstörning äldre därför Konferensen Barry Karlsson vänder behövs Legitimerad det sig uppdatering till alla psykolog som av kunskap är specialist intresserade hos alla i personer neuropsykologi. av som stöd till personer med Barry utvecklingsstörning kommer i kontakt Karlsson att som med prata åldras. personer om Såväl med utvecklingsstörning. åldrande chefer hos som personer medarbetare inom vård med och utvecklingsstörning omsorg, Kent anhöriga Thuresson och överläkare, och vilken politiker neuropsykiatri, hjälp är de välkomna. får. Sahlgrenska Vilka tecken universitetssjukhuset, Mölndal. Kent Thuresson kommer att kan man tidigt se som har med åldrande att göra? Program: prata om vad som är viktigt att veta när en person med utvecklingsstörning blir äldre FUB Västra Götaland Barry Karlsson Start inbjuder Legitimerad med till kaffe denna psykolog och föreläsningsdag specialist fralla. i neuropsykologi. som Barry Karlsson kommer att prata om åldrande hos personer kostar 100:- om med man utvecklingsstörning är medlem och i FUB vilken och hjälp de 500:- får. Vilka för tecken övriga kan man Viktigt tidigt se som för har personer med åldrande med att göra? utvecklingsstörning som Vi vill ha din anmälan som är bindande men kan överlåtas till åldras. annan person senast den 6 mars Avanmäler du dig inte FUB Västra Götaland inbjuder till denna föreläsningsdag som vid förhinder tas kostar en 100:- kostnad Föreläsning om man ut är på medlem 200 i Kent FUB kronor. och Thuresson 500:- för övriga. överläkare i Anmälan med namn Vi vill ha och din anmälan neuropsykiatri. fullständiga som är bindande kontaktuppgifter men kan överlåtas lämnas till annan person senast den 6 mars Avanmäler du dig inte till Studieförbundet vid förhinder Vuxenskolan tas kostnad på ut telefon på 200 kronor eller via e-post till Anmälan Lunch med namn och fullständiga kontaktuppgifter lämnas till Studieförbundet Vuxenskolan på telefon eller Eventuella frågor via e-post besvaras till av Lillemor Holgersson ombudsman Utvecklingsstörning och åldrande, tidiga tecken. FUB Västra Götaland Eventuella frågor besvaras av eller Lillemor Holgersson ombudsman FUB Västra Götaland eller Föreläsning med Barry Karlsson neuropsykolog. Föreläsningen är ett samarbete mellan FUB Västra Götaland Föreläsningen är och ett Studieförbundet samarbete Vuxenskolan mellan Västra FUB Götaland. Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. Tonårsdisco 28 mars Nu blir det disco igen för alla tonåringar! Plats: FUB-huset på Lillatorpsgatan 10 Tid: Lördag 28 mars oktober, klockan Inträde: 20 kronor Det finns förfriskningar och snacks att köpa. Frågor? Ring Kerstin eller Lena Välkommen!

7 Föreläsning på FUB med Malin, LSS-läkare 18 mars Malin Nystrand är allmänläkaren som valt att specialisera sig på personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Malin kommer till FUB och berättar om sitt jobb på en vårdcentral i Göteborg. Vi har samma kväll besök av Per Liljeroos som arbetar med UNIK försäkring. Per berättar om nyheter och stannar under kvällen för att svara på frågor. När: Onsdag 18 mars klockan Var: Aulan, FUB-huset på Lillatorpsgatan 10 Fika finns att köpa i pausen. Föranmälan till eller Dans till Elvis! 17 april Grunden och FUB bjuder in till dans! Det blir levande musik Elvis!! Inträde: 80 kronor. Cafét är öppet där du kan köpa lite av varje i pausen. När: Fredag 17 april klockan Var: Aulan, FUB-huset på Lillatorpsgatan 10 Välkomna! Medlemsrådgivaren Det finns en plats för alla det gäller bara att hitta den! Han stod plötsligt i dörröppningen, klockan var kring en söndag morgon, Du pappa, du vet att jag heter Anakin Skywalker (han i Stjärnornas krig som sedermera blir Darth Wader)? Anakin tillhör den mörka sidan. Tillhör man den mörka sidan behöver man inte gå till Guldhedskyrkan! Uttalandet kom efter långvariga dialoger (förhandlingar) kring en gruppaktivitet som drivs av Guldhedskyrkan. Vi har tyckt att den är viktig för vår son att gå på men han är inte av samma uppfattning. I mitt hem har jag kontroll på händelseutvecklingen och kan sätta diskussionen i sitt sammanhang, men det fick mig att fundera kring var gränserna går för självbestämmande. När går jag över gränsen för vad som är hans vilja? När och hur ska övergången gå till när det gäller ett ökat självbestämmande? Är det möjligt och hur ska detta i sådana fall gå till? Och framförallt: hur mycket lyssnar jag på vad som är hans uppfattning? För inte så länge sedan fick jag ett samtal från en medlem som beskrev att personen fått en medicin som gjorde personen yr i huvudet och den kändes mycket fel. Jag ställde frågan om personen tagit upp detta med läkaren eller personalen i gruppboendet, men personen uppgav då att detta inte var tänkbart på grund av rädsla för att ingen skulle lyssna. Personen sa även att det fanns en rädsla för att telefonen skulle beslagtas. I denna situation finns ett gränsland mellan den egna uppfattningen, läkarens uppfattning, personalens uppfattning och den anhöriges uppfattning. Avsaknaden av inkludering var nog det som skrämde mig mest. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att gå vidare i denna situation, men hur lätt är det inte att utgå från de professionella perspektiven innan man lyssnar till vad individen själv försöker uttrycka och aktivt försöker lyssna in behovet. Jag tycker därför att det är särskilt viktigt att vi föräldrar tillsammans hjälps åt att använda vårt språk och våra förmågor för att fortsätta berätta om det som behöver förbättras och rättas till när det är fel! Mellanmänskliga relationer är aldrig lätta men strukturella problem är viktiga att försöka påverka innan de leder till problem. Det gör vi bättre tillsammans än var och en för sig! I mitt eget fall förstod jag ändå att min son tänkt igenom våra diskussioner noggrant och planerat sin attack mot mig omsorgsfullt. Han gick på knock out och jag gick ned för räkning, men på åtta reste jag mig igen. Vi fortsatte vår diskussion om filmens innehåll, att Darth Vader tog fram sin goda sida till slut och att han innerst inne är god. Då kan man fortsätta gå på aktiviteter i Guldhedskyrkan. Det finns en plats för alla det gäller bara att hitta den och ha lite uthållighet ibland. Han är nämligen jätteglad när han kommer hem från aktiviteterna i Guldhedskyrkan. Håll dialogen igång! text Magnus Simonsson medlemsrådgivare Magnus Simonsson arbetar med råd och stöd till medlemmar i. Han är också pappa till Hampus. Magnus funderar på när personer i behov av stöd ska få bestämma själva. Han tycker att det är viktigt att lyssna på vad personer själva vill. Vill du ha stöd? Våra medlemsrådgivare kan vara ett stöd till föräldrar, syskon och anhöriga. De är själva föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar och ideellt arbetande medlemmar i FUB. Magnus Simonsson, Du kan även vända dig till Anne Leffler, ordförande, och Christina Simonsson, föreninsgkonsulent, för råd om LSS, god man, vårdbidrag och annat samhällsstöd. Anne Leffler, Christina Simonsson,

8 Föreningsnytt Aktuellt Lotteridansen Före detta Radiotorgsdansen flyttar in på Lillatorpsgatan 10. Livemusik till Svidarna. Kom och dansa 24 april. Mer information kommer på hemsidan, Nytt om medlemsskap Förbundstämman 2014 beslutade att familjemedlem inte fortsättningsvis behöver vara bosatt på samma adress som huvudmedlem. Förändringen trädde ikraft Syftet är att underlätta och därmed öka anslutningen av medlemmar. Vi hoppas därför att fler känner sig manade att anmäla syskon och föräldrar som medlemmar i. Medlemsavgift i Huvudmedlem: 200 kronor Familjemedlem: 60 kronor Alla aktiviteter finns i kalendern på baksidan Årsmöte 10 mars Varmt välkommen att vara med och påverka föreningens arbete. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar med rapport frånföregående verksamhetsår, årsredovisning, val till förtroendeuppdrag, budget 2015, verksamhetplan Årsmöteshandlingar och program finns tillgängliga från kansliet en vecka före årsmötet. När: Tisdagen den 10 mars Var: FUB-husets Aula, Lillatorpsgatan 10 Kvällens program: Sånggruppen Zingers kommer att stå för inledande underhållning Årsmötesförhandlingar Vi avslutar mötet med att gemensam äta en bit mat. Anmälan: För att kunna planera för maten vill vi ha din anmälan senast den 6 mars. Ring eller mejla till Rätten till kontaktperson Styrelsen Anne Leffler ordförande Erica Olsson 1:e vice ordförande Lena Hasselgren 2:e vice ordförande Marianne Bengtson kassör/ledamot Gunnel Sörensen ledamot Christina Fridén Svahn ledamot Mikaela Jonsson ledamot Ulrika Warger suppleant Åsa Granbom suppleant Bert Karlsson suppleant Kontakta oss Lillatorpsgatan Göteborg Öppet Måndag fredag, Lena Edvardsson kanslist IVäst-nytt visades häromveckan ett inslag om Angelica som återigen fått beslut om att hon inte längre skulle få ha kvar sin kontaktperson. Från kommunens sida hävdades att man måste ompröva beslut enligt LSS men tjänstemannen ifråga sa inget om skälet till det nya beslutet. Ett beslut om en insats enligt LSS skall gälla så länge behovet kvarstår. Av programmet framgick att Angelicas situation inte hade ändrats så det framstår som obegripligt att återigen dra in hennes kontaktperson utan att ha någon grund för det.det kostar en massa pengar och tid att behöva processa i domstol om beslut som omprövas i onödan. Kommunen borde lägga sina resurser på att hjälpa personer som behöver insatser enligt LSS, inte att slösa tid på att ompröva beslut utan anledning. Allt fler beslut tidsbegränsas utan att det finns något skäl till att tro att behovet kommer att upphöra inom överskådlig tid. En kontaktperson innebär för många en kompis eller vän som du kan prata med om allt som du inte vill att personal eller föräldrar skall få höra. En vän som du kan bygga upp en förtrolighet med och som känner dig väl och som du kan minnas saker som ni gjort ihop med. För FUB är det viktigt att försvara rätten till en kontaktperson.vi kommer att följa Angelica och bevaka vad som händer. Snart är det dags för årsmöte i föreningen. Vi behöver många aktiva medlemmar för att kunna driva viktiga frågor. Jag hoppas att vi ses på mötet den 10 mars! Christina Simonsson föreningskonsulent Gertrud Gustafsson ekonomiassistent Johan Hedenström fastighetsansvarig Vill du hyra lokal? eller Anne Leffler Medlemsskap Medlemsavgift 200 kr/år Familjemedlem på samma adress 60 kr/år Stöd oss Vi tar tacksamt emot gåvor för föreningens verksamhet plusgiro bankgiro arbetar för allas lika rätt. För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Och deras familjer. FUB är en mötesplats. Vi ordnar roliga aktiviteter. Se kalender på baksidan. Vi ger stöd till medlemmar. Hitta till oss Lillatorpsgatan 10 ligger ett stenkast från Delsjövägen. Vägbeskrivning och karta finns på Med kollektivtrafik Spårvagn 5 mot Östra sjukhuset. Hållplats Töpelsgatan. Gå över Delsjövägen och in på Töpelsgatan. Sväng till vänster in på Lillatorpsgatan. FUB ligger på höger sida. På webben Hemsida Facebook hittar du både som sida och grupp.

9 Avs. Lillatorpsgatan Göteborg Telefon Kalender Vecka 10 Söndag 8 mars Familjesöndag musik och sång med Eva-Lena Vecka 11 Tisdag 10 mars FUB Götborgs årsmöte Vecka 12 Tisdag 18 mars Föreläsning på FUB LSS-doktor Malin och info om UNIK försäkring Vecka 13 Lördag 28 mars FUB VG konferens om åldrande på Scandic Crown Göteborg. Obs! Föranmälan. Lördag 28 mars Tonårsdisco Vecka 15 Söndagen 12 april Familjesöndag Vecka 16 Fredag 17 april Dans till Elvis Vecka 17 Fredag 24 april Dans till Svidarna Vecka 23 Fredag 5 juni Galakväll på Lorensbergsteatern Fler aktiviteter tillkommer. Se senaste nytt på Mot ljusare tider

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 2/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 2/2015 Ingång Tillgänglighetsrevolutionen 2015. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är nu diskriminering. Vid årsskiftet ändrades Diskrimineringslagen.

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 3/2015

FUB- nytt. Detta är en tidning från FUB Göteborg. 3/2015 FUB- nytt Detta är en tidning från. 3/2015 Ingång Nytt format väntar i höst FUB- NYTT #3 juni/juli 2015 En tidning från för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Årgång 15. FUB-nytt kommer att

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

AKTIVITETER HÖSTEN 2015

AKTIVITETER HÖSTEN 2015 AKTIVITETER HÖSTEN 2015 Anmäl dig senast den 15 augusti till höstresan. Läs mer på sista sidan Det finns fler aktiviteter som du kan anmäla dig till. Läs mer i varje ruta Vi samarbetar med Studieförbundet

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med Aktiviteter Vill du vara med och påverka? Vi vill starta en Kompisgrupp för personer med utvecklingsstörning Kom till vårt informationsmöte - Måndag den 20 januari kl 19 (se separat inbjudan) Vinterfest

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Föreningsnytt. Förutsättningar och möjligheter-att förändra samspel för barn med autism. Föreläsning med Mikael Heimann och Tomas Tjus

Föreningsnytt. Förutsättningar och möjligheter-att förändra samspel för barn med autism. Föreläsning med Mikael Heimann och Tomas Tjus Föreningsnytt Februari 2010 nr 1 årgång 9 Medlemsinformation Förutsättningar och möjligheter-att förändra samspel för barn med autism. Föreläsning med Mikael Heimann och Tomas Tjus Autism & Aspergers syndrom-i

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Fritid 2013. Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning. www.ronneby.se/uppleva-gora

Fritid 2013. Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning. www.ronneby.se/uppleva-gora Fritid 2013 Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning www.ronneby.se/uppleva-gora Innehåll Bad, vattengympa, simning 4 Bussresor 5 Danser för vuxna 6 Dans för alla åldrar 6 Drama 7 Filmvisning

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Fritidsprogram. Höst och vinter

Fritidsprogram. Höst och vinter Fritidsprogram Höst och vinter Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON Pär Johansson Född: 1970 Bor: Hudiksvall, uppvuxen i Delsbo. Familj: Sambo, en son och en dotter Drömyrke som barn: Fotbollsproffs Utmärkelser, ett utval: Guldmasken, Årets unga chef, Astrid Lindgrens

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda.

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Kören har sjungit tillsammans i nuvarande konstellation

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer